Voorwoord. 4 Jaarverslag Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014"

Transcriptie

1 04 JAARVERSLAG

2 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg 7 Vrouwenrechten 8 Mensenrechten 9 Kinderrechten 0 Onderwijs Beoordeling van projecten Klachtenprocedure Gedragscode 4 Pioniers 4 Pionier Léocadie, Burundi, gezondheidsvoorlichting 5 Pionier Augustine, Kenia, vrede door voetbal 6 Zuster Jeanne, Guinee, gezondheidskliniek 7 Broeder Joris, Solomoneilanden, onderwijs voor dove jongeren 8 Fondsenwerving MIVA 8 Mailings 8 Kerkcollecte 04 8 Contact parochies 8 MIVA website 9 Nalatenschappen 9 Zakelijke markt MIVA/oneMen 9 MIVA/oneMen als samenwerkingspartner in het CSR beleid 9 Vermogensfondsen 0 Fondsenwerving onemen 0 Online fondsenwerving 0 Samenwerking Hogescholen Samenwerking met studentenverenigingen Festivals & Evenementen Verantwoording Overzicht gefinancierde projecten 5 Organisatie 6 Bestuursverslag 4 Samengevatte jaarrekening 9 Inkomsten & uitgaven Verklaring accountant Voorwoord Een terugblik op 04 betekent ook een vooruitblik naar 05. In 05 viert MIVA/oneMen een bijzonder jubileum: onze organisatie bestaat dan 80 jaar. Een prachtige mijlpaal en een moment om ook vooruit te kijken naar de toekomst. Toen MIVA in 95 werd opgericht zag de wereld er heel anders uit. De organisatie, geworteld in de katholieke traditie, was bedoeld om Nederlandse missionarissen te helpen om het sociale pastoraat mogelijk te maken. MIVA heeft vele tienduizenden auto s, vrachtwagens, ambulances, (school)bussen, fietsen, motoren, maar ook ezels en kamelen gefinancierd. Met deze middelen konden de missionarissen mensen op afgelegen plekken helpen. Hoeveel er ook is veranderd in de afgelopen (bijna) 80 jaar, die hulp is gebleven. De doelgroep, de organisaties die wij helpen, is wel veranderd. In de afgelopen decennia is het werk van de Nederlandse missionarissen overgenomen door lokale paters en zusters, maar ook door seculiere organisaties. Lokale mensen, die hun gemeenschap willen helpen en kleinschalige hulp aan de basis bieden. Ook in Nederland en onder onze achterban is er veel veranderd. Die veranderingen hebben een grote impact op MIVA. In het verleden was steun aan MIVA een vanzelfsprekendheid voor veel katholieken. Na decennia van ontkerkelijking, ontzuiling en toegenomen individualisering is die vanzelfsprekendheid verdwenen. Er is nu een kleiner publiek waar we op kunnen rekenen. Met het later opgerichte jongerenmerk onemen spreken we daarnaast een jongere doelgroep aan. De concurrentie op de Nederlandse markt voor fondsenwerving is toegenomen. Er zijn meer goede doelen en instellingen die dingen naar de gunst van het publiek, dat steeds kritischer is geworden. Hebben we als MIVA/oneMen nog een taak? Deze vraag hebben wij onszelf gesteld. Het antwoord is volmondig: ja. Ook na 80 jaar voegen wij nog iets toe. De hulp die MIVA/ onemen geeft is van grote betekenis voor mensen in afgelegen regio s. De welvaart is toenomen in veel landen waar wij werken. Maar niet voor iedereen. Van die toegenomen ontwikkeling en rijkdom profiteert doorgaans een kleine bovenlaag. Voor de mensen in rurale, afgelegen gebieden is er weinig verbeterd. Dat wordt vooral duidelijk in de persoonlijke contacten die wij hebben met de pioniers. Lokale mensen, die het lef en doorzettingsvermogen hebben om zich in te zetten voor hun medemens. Ook op plekken waar andere hulporganisaties nauwelijks komen. Door hen te helpen met transport en communicatie kunnen zij hun bereik vergroten. Zij vertellen ons over de impact die deze hulp heeft. Over hoe zij nu meer mannen, vrouwen, kinderen en zieken kunnen helpen. Mensen die anders verstoken blijven van welke hulp dan ook. Die blij zijn dat er iemand is, die zich om hun lot bekommert. Elk mens telt. Dat is waar MIVA/oneMen voor staat. Om ook in de komende jaren ons werk te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op alle veranderingen. Samenwerking zoeken met verwante organisaties is daarom nadrukkelijk in het vizier gekomen. Daar is winst te behalen op het gebied van kennis, ervaring, netwerken en kostenbesparing. In 04 is hiermee een serieuze start gemaakt, in 05 verwachten wij hier de eerste zichtbare resultaten van, in de jaren daarna de werkelijke winst. Door deze samenwerking kan MIVA/oneMen blijven doen waar ze goed in is: kleinschalige projecten, grote impact. Dit voorwoord sluit ik graag af met een dankwoord aan de velen die zich hebben ingezet voor de pioniers van MIVA/ onemen. De donateurs, fondsen, bedrijven en instellingen die het werk financieel mogelijk maken. De medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die met grote inzet het werk hebben uitgevoerd. En ook mijn medebestuurders die belangeloos de nodige vrije avonden hebben besteed aan het op koers houden van de organisatie. Jan Röben Voorzitter 04

3 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Jaarverslag 04 Missie MIVA/oneMen gelooft in de kracht van het individu. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA/oneMen lokale pioniers die zich inzetten voor hun eigen gemeenschap. Zij proberen de leefomstandigheden te verbeteren in hun land, met kleinschalige projecten die een grote impact hebben. Op allerlei terreinen: vrouwenrechten, mensenrechten, rechten van kinderen, onderwijs en gezondheidszorg. Pioniers Pioniers zijn lokale mensen met hart voor hun gemeenschap. Zij zien welke problemen zich voordoen en denken in oplossingen. Vaak zijn zij de drijvende kracht achter een kleinschalige organisatie. Vastberaden pakken zij de problemen aan. Vaak onder moeilijke omstandigheden. Op afgelegen plekken, waar grotere organisaties niet komen. Omdat de mensen die daar wonen juist de hulp het hardst nodig hebben. MIVA/oneMen ondersteunt het werk van deze lokale pioniers met transport en communicatie. Een auto, motor, schoolbus of computer stelt deze pioniers in staat om de mensen in afgelegen regio s beter te bereiken, of om hulp te bieden in een grotere regio. Deze mensen krijgen nu geen hulp, omdat de pioniers hen niet kunnen bereiken. MIVA/oneMen biedt de pioniers praktische hulp. Zodat zij in staat zijn om hun werk te doen en hun idealen na te streven. Transport- en communicatiemiddelen Jaarlijks doen zo n.000 pioniers uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika een beroep op ons voor ondersteuning. MIVA/oneMen financiert transport- en communicatiemiddelen. Zoals auto s, vrachtwagens, motoren, boten, (school)bussen of ambulances, maar ook ezels, kamelen, een radiomast of computer. Deze praktische middelen zijn van onschatbare waarde voor de pioniers. Hiermee kunnen zij vele mensen bereiken en bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden. Hoe het begon MIVA en onemen zijn twee merken van één organisatie. MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) is in 95 opgericht om missionarissen in het buitenland te ondersteunen met transport. Later is dit mandaat uitgebreid naar communicatiemiddelen. MIVA heeft een katholieke traditie. Ze ging met haar tijd mee. Toen het aantal Nederlandse en westerse missionarissen afnam in de jaren 60 en 70, kwamen er aanvragen binnen van lokale broeders en zusters die zich inzetten voor de gemeenschap. Ook kwamen er vele verzoeken om hulp van seculiere organisaties. Al deze pioniers en kleinschalige organisaties kunnen vandaag de dag terecht bij MIVA voor transport en communicatie. De achterban van MIVA is een trouwe groep donateurs, parochies, kloosters, congregaties, instellingen en vermogensfondsen. Jaarlijks wordt er voor MIVA gecollecteerd in de katholieke kerken. Resultaten 04 In 04 ontving MIVA/oneMen.048 hulpaanvragen van pioniers uit 66 landen. Alle aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van beleidscriteria. Er zijn 4 pioniers geholpen uit landen. Concreet ging het om 449 transport- en communicatiemiddelen: 50 fietsen, 69 brommers en motoren, 0 bussen en vrachtwagens, 54 auto s, boten, scheepsmotoren, computers, 0 diverse communicatiemiddelen (telefoons, camera s) en 0 overige financieringen (zoals o.a. riksja s, luidsprekers, generators). In totaal werd hieraan een bedrag van, miljoen euro besteed. Meer details over de financiële resultaten zijn te vinden op pagina 9. In 00 is MIVA gestart met een tweede merk: onemen. Met onemen spreken we een jongere doelgroep aan. Met publiekscampagnes, social media, samenwerking met hogescholen en aanwezigheid op festivals en evenementen worden deze jongeren bereikt. 4 5

4 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Vrouwenrechten Op papier hebben mannen en vrouwen in veel landen dezelfde rechten. Maar in de praktijk zijn veel vrouwen slechter af. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld, gedwongen huwelijken, gedwongen prostitutie of genitale verminking. Zeventig procent van de armste wereldbevolking is vrouw. Vrouwen verdienen slechts tien procent van het wereldinkomen, terwijl ze meer werken. MIVA/oneMen steunt pioniers die de positie van vrouwen helpen verbeteren. Gezondheidszorg In afgelegen plattelandsgebieden is goede gezondheidszorg vaak een probleem. Preventie is daarom zeer belangrijk. Helaas is er bij de bevolking vaak weinig kennis van hygiëne of het voorkomen van een besmetting. Sanitaire voorzieningen zijn schaars. Ziekenhuizen zijn moeilijk bereikbaar voor mensen, door gebrek aan eigen of openbaar vervoer. MIVA/oneMen steunt pioniers die zich inzetten voor betere gezondheidszorg in rurale gebieden. Zoals preventie van malaria, strijd tegen ebola, vaccinatieprogramma s en outreach-programma s voor moeder en kind. Vrouwenhandel Elk jaar worden tot meisjes in Nepal geronseld voor bordelen in het Indiase red light district. Pionier Triveni strijdt tegen deze vrouwenhandel in haar land. Zij helpt slachtoffers van vrouwenhandel in India. Huilend meisje op straat Het begon allemaal in 99 toen Triveni als journaliste onderzoek deed op straat voor een artikel over het red light district in Mumbai. Ze sprak een huilend meisje aan van nauwelijks tien jaar oud. Zij vroeg het meisje of haar moeder misschien bij een klant was. Het meisje vertelde dat ze zelf gedwongen werd om mannen te bedienen. Triveni besloot dit meisje te redden en richtte haar organisatie Rescue Foundation op. Uitgehongerd en verkracht Jaarlijks redt Triveni 00 meisjes die slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Deze meisjes, vaak geronseld in buurlanden als Nepal, worden dagen opgesloten, uitgehongerd, geslagen, bewerkt met brandende sigaretten en verkracht, totdat ze helemaal murw zijn. Ze worden gedwongen om meer dan 5 klanten per dag seksueel te plezieren. Triveni en haar team organiseren under cover operaties, waarbij under cover agents op bezoek gaan in bordelen en checken hoeveel meisjes daar gedwongen verblijven. In samenwerking met de plaatselijke politie worden er reddingsoperaties gehouden, waarbij de meisjes bevrijd worden. Dez e meisjes vangt Triveni op in opvangcentra. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning op medisch, psychologisch en sociaal gebied, maar ook bij educatie en reïntegratie in de samenleving. Auto Triveni heeft inmiddels drie opvangcentra opgericht. MIVA/oneMen heeft elk centrum ondersteund met een auto, die wordt ingezet bij de reddingsoperaties en het vervoer van de meisjes naar medische hulpdiensten en de rechtbank. Kinderziekenhuis in Kenia Pionier John is hoofdarts van het Matata Children s Hospital in Oyugis (Kenia). Dat ligt in één van de armste provincies van Kenia. De bevolking leeft voornamelijk van (kleinschalige) landbouw en visvangst. In de steden is er industrie. Het Matata Children s Hospital biedt plaats aan kinderen en hun (veelal) jonge moeders. Dagelijks worden er gemiddeld 50 patiënten behandeld. Geen geld, toch zorg Het kinderziekenhuis biedt zorg aan de allerarmsten. Alle patiënten worden behandeld, ook als ze dit niet kunnen betalen. Het ziekenhuis geeft ook voorlichting over de mogelijkheid van collectieve verzekeringen, waardoor de kosten voor de patiënten lager uitvallen. Veel patiënten en hun families zijn hierbij gebaat. Er is speciale zorg voor kinderen en moeders met hiv/aids. Zorg dicht bij de mensen Dokter John heeft met zijn staf zeven medische klinieken opgezet. Deze worden permanent bemand door verpleegkundigen. Daardoor is de medische zorg in de dorpen flink verbeterd. Consultatiebureau in de bush Dokter John heeft MIVA/oneMen om een 4x4 ambulance gevraagd. Met de ambulance kan zijn team sneller patiënten in nood bereiken in afgelegen gebieden. De 4x4 ambulance wordt daarnaast ingezet voor het outreach-programma. Dat is een soort consultatiebureau in de bush : er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor zwangere vrouwen en moeders met kinderen. Daarin komen onderwerpen aan bod als een veilige bevalling of hoe je de overdracht van hiv/aids van moeder-op-kind kunt voorkomen. Er worden vaccinaties uitgevoerd en moeders kunnen er terecht met vragen over de gezondheid of opvoeding van hun kinderen. De 4x4 ambulance verdubbelt het aantal vrouwen en moeders dat ze kunnen bereiken. 6 7

5 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Kinderrechten In het Verdrag voor de Kinderrechten van de VN worden de rechten van kinderen beschreven. Zoals het recht op onderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen mishandeling en kinderarbeid, bescherming voor weeskinderen, vluchtelingkinderen en kinderen met een handicap. Helaas zijn deze rechten niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom steunt MIVA/oneMen pioniers die opkomen voor kinderrechten: voor betere leefomstandigheden en een betere toekomst. Opgesloten in een hut In Uganda worden kinderen met een handicap vaak verstoten door de gemeenschap en zelfs door hun eigen familie. Soms worden ze opgesloten in een hut achter het huis. De familie en de gemeenschap schamen zich voor hen. Ze mogen niet naar school. Op volwassen leeftijd kunnen deze kinderen later moeilijk aan werk komen. MIVA/oneMen ondersteunt Henry in zijn werk met een auto en communicatieapparatuur. De auto wordt ingezet om meer kinderen met een handicap op te kunnen sporen en te helpen. De communicatieapparatuur gebruikt Henry in zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders of op scholen. Mensenrechten Schending van mensenrechten komt in veel landen dagelijks voor. MIVA/oneMen steunt pioniers die zich inzetten voor gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen. Pioniers die opkomen voor de rechten van inheemse groepen, strijden tegen uitbuiting en slavernij of de rechten van vluchtelingen beschermen. Kamp met vluchtelingen Kenia wordt overspoeld door vluchtelingen. In het Kakuma Refugee Camp in het noorden van het land wonen vluchtelingen. Het gros van de mensen is jong: tussen de 5 en 7 jaar. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Ze wonen boven op elkaar en durven niet terug naar hun eigen land. Veel vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden. Ze zijn gevlucht voor geweld, mishandeling, verkrachting of marteling. In Kenia willen ze een nieuw leven opbouwen. Maar het verkrijgen van een verblijfs- en werkvergunning is vaak een jarenlang traject. De onzekere situatie en de traumatische ervaringen leiden tot veel spanningen onder de vluchtelingen. Recht op een toekomst Pionier Martin geeft de vluchtingen juridische bijstand. Dit geeft hen uitzicht op een toekomst. Want vaak zitten ze klem: ze kunnen niet terug naar hun vaderland en ze mogen geen nieuw leven opbouwen in Kenia. Martin en zijn team krijgen op hun juridisch spreekuur de meest schrijnende verhalen te horen. Hij staat ze bij in de rechtbank en op het politiebureau en geeft voorlichting over hun rechten. Martin lobbiet bij politieke partijen en ministeries om vluchtelingen meer bescherming te geven. Advocaten dungezaaid De organisatie van Martin is één van de weinige die in dit afgelegen gebied juridische bijstand kan geven. Advocaten en juristen zijn dungezaaid in het noorden van Kenia. Hij en zijn collega s werken samen met het Mobile Court van de UNHCR (VN vluchtelingenorganisatie). Het Mobile Court gaat langs de vluchtelingenkampen en behandelt rechtszaken ter plaatse. Martin heeft een auto gekregen van MIVA/oneMen zodat hij meer vluchtelingen, samenwerkingspartners en politieke organisaties kan bereiken. Martin rijdt elke maand.000 km met de auto. Eerlijke kans Pionier Henry uit Uganda heeft het zelf ervaren. Hij zit in een rolstoel sinds zijn twaalfde. Hij heeft een organisatie opgericht die opkomt voor de rechten van kinderen met een handicap. Hij zorgt er voor dat ze een eerlijke kans krijgen. Door praktische hulp en begeleiding, maar ook door voorlichting aan ouders, familie, leraren en lokale gemeenschappen. Samen met hen wil hij er voor zorgen dat kinderen met een handicap een betere plek in de maatschappij krijgen. Rolmodel in een rolstoel Henry laat zien dat je weldegelijk het verschil kunt maken in de maatschappij, ook als je een handicap hebt. Iedereen doet er toe. Iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren aan de samenleving. Hij zorgt ervoor dat jongeren met een handicap naar school kunnen, noodzakelijke medische zorg krijgen en begeleid worden met inkomensprojecten. Henry gaat op huisbezoek bij families met een gehandicapt kind en bemiddelt tussen ouders en scholen. Met voorlichtingsbijeenkomsten wil hij discriminatie bestrijden. 8 9

6 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Beoordeling van projecten check! MIVA/oneMen steunt lokale en kleinschalige organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met transport en communicatiemiddelen. Jaarlijks komen ruim.000 aanvragen om hulp binnen. In 04 waren dit.048 aanvragen uit 66 landen. Het gros van de aanvragen komt uit India, Uganda en Congo. In totaal zijn er 4 projecten gefinancierd door MIVA/ onemen in landen. Het ging om 8 projecten in Afrika, 6 in Azië, 4 in Latijns-Amerika en in Oceanië. Op basis van beleidscriteria worden de aanvragen beoordeeld. Bij de beoordeling van project wordt gekeken naar: Het project is lokaal en kleinschalig. Zogenaamde donor darlings (organisaties die door meerdere hulporganisaties worden geholpen) hebben geen prioriteit, omdat zij meestal al voldoende steun ontvangen. Het project is gericht op verbetering van de leefomstandigheden van (specifieke groepen uit) de lokale bevolking. Werkterreinen die bij MIVA/oneMen prioriteit hebben zijn: gezondheidszorg, kinderrechten, onderwijs, vrouwenrechten en mensenrechten. Onderwijs De uitvoerende partnerorganisatie toont ambitie, een vernieuwende werkwijze en is gericht op structurele oplossingen. De partnerorganisatie is solide en heeft een visie op de toekomst. Onderwijs is de eerste stap naar een betere toekomst. Dat besef leeft bij steeds meer mensen. In ontwikkelingslanden gaan lang niet alle kinderen naar school. Omdat hun ouders te arm zijn om het schoolvervoer of schoolgeld te kunnen betalen. Of door een slechte infrastructuur, waardoor de school moeilijk bereikbaar is voor kinderen. Kinderen moeten soms uren lopen voor ze bij hun school aankomen. onemen steunt pioniers die onderwijs toegankelijk en bereikbaar maken voor kinderen. Tweederangs burgers In Pakistan heerst veel armoede. Daarom sturen ouders hun kinderen eerder naar een fabriek om bij te verdienen dan naar school. Vooral meisjes. Vrouwen worden in Pakistan als tweederangs burgers behandeld. Bij ziekte wordt minder vaak een arts ingeschakeld voor meisjes dan voor jongens. En vaak mogen jongens wel doorleren, maar meisjes niet. Veertig procent kan niet lezen of schrijven Eén op de drie meisjes volgt geen basisonderwijs. De reden hiervan is vaak armoede. Bijna de helft van de meisjes tussen 5 en 4 jaar kan niet lezen of schrijven. Maar wie niet kan lezen of schrijven, heeft op volwassen leeftijd vaak minder mogelijkheden om haar situatie te verbeteren. Of die van haar dochters. Betere toekomst Pionier Fouzia zet zich in voor een betere toekomst voor meisjes in Pakistan. Zij weet dat moeders die zelf naar school zijn geweest ook meer aandacht hebben voor onderwijs van hun kinderen. Hiermee wordt de spiraal doorbroken. Plattelandsscholen MIVA/oneMen heeft Fouzia geholpen met een auto. Hiermee kan zij de projecten bezoeken die ze in zes districten op het platteland heeft opgezet. Ze heeft twee scholen opgezet, waar meisjes les krijgen in vakken als Engels en rekenen, maar ook praktische lessen zoals kookles, naailes, computertraining en voorlichting over gezondheid en hygiëne. 0

7 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Het project is uitvoerbaar en realistisch. De uitvoerende partnerorganisatie is in staat om zelf tenminste 5% bij te dragen in de kosten van de de gevraagde transport- en communicatiemiddelen. Hiermee toont de partnerorganisatie aan zelf over middelen te beschikken en kosten te kunnen dragen voor onderhoud en brandstof. Het project is controleerbaar. MIVA/oneMen vraagt referenties op, schakelt lokale adviseurs in om projecten te beoordelen en bezoekt met enige regelmaat zelf een aantal projecten. De hulp wordt gegeven aan organisaties met een verifieerbare structuur, die juridisch als eigenaar kan worden aangemerkt. De gevraagde transport- en communicatiemiddelen worden lokaal of regionaal aangeschaft. Bij de beoordeling van deze criteria wordt ook gekeken naar de beschikbare financiële ruimte die MIVA/oneMen heeft voor de hulp. Aanvragen worden eerst door de staf beoordeeld aan de hand van de beleidscriteria, opgevraagde referenties en externe adviezen van een consultant of collega-instelling uit het netwerk. Na beoordeling door een intern overlegorgaan, worden aanvragen voorgelegd aan een externe projectadviescommissie (PAC) en het bestuur. De PAC is een onafhankelijk orgaan dat per kwartaal aanvragen beoordeelt. Zij krijgt ook inzicht in alle afgewezen aanvragen. De PAC stelt het advies op voor het bestuur. Het bestuur neemt het definitieve besluit tot goedkeuring. De procedure van aanvraag tot financiering neemt enige maanden in beslag. In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid voor een spoedprocedure, waarbij het traject wordt afgehandeld in enkele dagen. De leden van de PAC worden benoemd door het bestuur. De PAC heeft minimaal drie leden. De voorzitter van de PAC is tevens lid van het MIVA-bestuur. De commissie, die een eigen statuut heeft, beoordeelt de projecten op basis van de gestelde criteria en vergelijkt daarbij ook de diverse projecten met elkaar. Klachtenprocedure MIVA/oneMen hanteert een zorgvuldige klachtenprocedure voor eventuele klachten van zowel nieuwe projectaanvragers, partnerorganisaties als donateurs en sponsors. Bij een afwijzing van een projectaanvraag kan de aanvrager in beroep gaan. Dit wordt voorgelegd aan de PAC, die opnieuw een advies formuleert aan het bestuur. Het bestuur neemt daarop een definitief besluit. Gedragscode Het bestuur van MIVA/oneMen heeft een gedragscode vastgesteld, die is ondertekend door alle medewerkers. De gedragscode is daarnaast onderdeel van het contract dat een partnerorganisatie moet ondertekenen, alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan. De code is gebaseerd op waarden als rechtvaardigheid, respect, tolerantie en integriteit. Iedereen die met een contract een formele band aangaat met MIVA/oneMen dient zich verre te houden van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, uitbuiting en corruptie.

8 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Pioniers aanvraag Pionier Léocadie Burundi Pionier Augustine Kenia Gezondheidsvoorlichting Vrede door voetbal In de bergdorpen in Burundi zien mensen bijna nooit medische hulpverleners. In noodgevallen kunnen ze terecht bij een hulppost, maar die is soms wel 50 km lopen. Voor veel mensen is medische zorg te duur. MIVA/oneMen pionier Léocadie geeft samen met haar theatergroep voorlichting aan de plattelandsbevolking over allerlei gezondheidskwesties. Theater is haar middel om mensen te informeren. Léocadie roept mensen op mee te doen aan een collectieve gezondheidsverzekering, zodat mensen goedkoper zorg kunnen krijgen. Theater maakt mensen bewust van allerlei gezondheidskwesties. Bij een voorstelling loopt het hele dorp uit, er komen wel 50 tot 50 mensen. We maken zelf de sketches. We laten ze lachen en ze krijgen een boodschap mee. Zo pikken ze wat op over kwesties als anticonceptie, aids, seksueel geweld. En we vertellen de voordelen van een collectieve verzekering. Mijn droom is dat iedereen gezondheidszorg kan krijgen, zonder kopzorgen, en dat medische hulp ook voor arme mensen toegankelijk wordt. onemen pionier Augustine woont in Kenia. Hij probeert vrede te brengen in het grensgebied met Sudan en Uganda. Hier strijden veel rivaliserende nomadenvolken tegen elkaar. Met sportevenementen brengt hij verbroedering op gang tussen verschillende stammen. Het gebied waar Augustine opereert, grenst aan Sudan en Uganda. Door burgeroorlogen in de regio zijn er veel wapens. Augustine wil de verschillende stammen leren om hun conflicten vreedzaam op te lossen. De jonge mannen van de stam noemen zich youth warriors. Ze trekken met vee de bush in. Als ze een andere stam tegenkomen, wordt die met grof geweld overvallen en beroofd van hun vee. Er is verder weinig te doen in de bush, dus als wij een voetbalwedstrijd organiseren komt iedereen erop af. Er wordt gedanst, muziek gemaakt en vrouwen koken samen. De youth warriors strijden nu tegen elkaar op het voetbalveld. Het is een eerste stap naar vrede, want van je vrienden steel je niet. Samen met haar theatergroep gaat Léocadie op tournee langs de afgelegen bergdorpen in Burundi. Van MIVA/ onemen vraagt ze ondersteuning om haar werk goed te kunnen doen. Zoals communicatiemiddelen (camera, microfoons) om een groter publiek te kunnen bereiken. Augustine heeft aan MIVA/oneMen twee motoren en vier radio s gevraagd voor zijn programma in het grensgebied. Met de radio s houden ze contact met hun collega s, zowel in Kenia als in de buurlanden. Zij geven het door als er roofovervallen gemeld worden en gaan ter plaatse om in te grijpen. Met de motoren onderhouden ze contact met verschillende stammen die rondtrekken in het grensgebied. aanvraag 4 5

9 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Pioniers Voltooid Zuster Jeanne Guinee Broeder Joris Solomoneilanden Gezondheidskliniek Onderwijs voor dove jongeren Guinée is een arm land in West-Afrika. In het zuiden ligt het plaatsje Bowé, in een afgelegen oerwoud gebied. De basisgezondheidszorg is daar gering. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is minimaal 60 km lopen. Daarom is zuster Jeanne gestart met een medische hulppost voor ongeveer mensen in deze regio. Dagelijks staat er een lange rij mensen voor de gezondheidskliniek om hulp te krijgen. Jeanne en de andere zusters doen wat ze kunnen. Ze vragen de patiënten om een kleine bijdrage in de medische kosten, maar soms kan de familie dat niet betalen. Dan is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in natura, bijvoorbeeld door klussen uit te voeren voor de kliniek of door mee te werken in de groentetuin, die de kliniek beheert. Veel kinderen en volwassenen worden ziek door slechte hygiëne en eenzijdige voeding. Wij geven ze voorlichting om te voorkomen dat mensen ziek worden. Soms zijn mensen zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. De situatie van de wegen is erbarmelijk. Met de terreinwagen die we van MIVA kregen, kunnen we deze ernstig zieke mensen op tijd bij een ziekenhuis krijgen. MIVA/oneMen heeft Jeanne geholpen met een 4x4 terreinwagen voor het vervoer van patiënten. De Solomoneilanden liggen in de Grote Oceaan, ten oosten van Indonesië. Op de eilanden is het leven zwaar. Helemaal voor mensen met een handicap. Broeder Joris is een Nederlandse missionaris, hij woont al 40 jaar op de Solomoneilanden. Hij heeft het San Isidro Care Center opgericht, een opleidingscentrum voor doofstomme jongeren. Broeder Joris is zeer begaan met doofstomme jongeren. Er wonen nu zo n 0 jongeren in zijn centrum. Zij komen van verschillende eilanden en zijn 6 tot jaar. De leerlingen krijgen praktijklessen, zoals koken, huishoudleer en computerlessen. Hierdoor kunnen ze straks zelf een vak uitoefenen. Veel kinderen zijn doofstom door malaria die niet goed behandeld is. Deze kinderen worden eigenlijk een beetje weggestopt. Wij willen deze jongeren een toekomst bieden. In het Center leren we deze jongeren dat ook zij heel waardevol zijn. Ze krijgen les in gebarentaal en krijgen vakonderwijs, zoals naailessen of timmerles. Het heeft de ogen geopend van de bevolking dat je ook anders kan omgaan met jongeren die een handicap hebben. MIVA/oneMen heeft Joris geholpen met computers voor zijn trainingscentrum en met een vrachtwagen. Deze wordt gebruikt voor het vervoeren van voedselvoorraden en bouw- of educatiematerialen, maar ook voor personenvervoer naar de hoofdstad voor bezoeken aan medische hulpposten. Voltooid 6 7

10 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Fondsenwerving MIVA MIVA haalde in 04 in totaal ruim,7 miljoen euro op met eigen fondsenwerving. De grootste bronnen van inkomsten zijn de mailings ( 6.50) en de nalatenschappen ( 656.8). Daarnaast zijn er giften en schenkingen vanuit de collecte, vermogensfondsen en bedrijven. Deze brachten samen 4.86 op. Mailings MIVA heeft een trouwe achterban van donateurs. Zij steunen de MIVA pioniers naar aanleiding van de mailings die wij versturen. In 04 zijn er zeven mailings verstuurd ( mailpacks). Het responspercentage is hoog (ca. 0%), maar in de afgelopen jaren wel afgenomen. Door vergrijzing is de achterban in de afgelopen jaren gekrompen. Hierdoor zijn de inkomsten zijn gedaald van in 0 naar 6.50 in 04. Om haar donateursbestand op peil te houden, is MIVA halverwege 04 een traject gestart om zich te oriënteren op nieuwe doelgroepen. In samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction is onderzocht onder welke doelgroepen zich potentiële donateurs bevinden. In 05 neemt MIVA haar merk en uitstraling onder de loep en gaat nieuwe doelgroepen benaderen. Kerkcollecte 04 In 04 is voor MIVA in de katholieke kerken een collecte gehouden, net als in voorgaande jaren. Tijdens de collecte stonden twee projecten centraal van pioniers die allebei ervaringsdeskundige zijn en mensen in hun eigen land helpen. Pionier Fabéré is albino. Hij weet als geen ander waar albino s in Burkina Faso tegenaan lopen. Pionier Henry heeft een handicap en weet aan welke hulp behoefte is bij jongeren met een handicap in Uganda. Beide pioniers zetten zich in om praktische hulp te bieden op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Ook strijden zij tegen discriminatie en achterstelling van deze groepen. In totaal zamelden 756 parochies, ordes en congregaties een bedrag in van.6. Contact parochies MIVA onderhoudt het contact met de parochies voornamelijk rondom de collecte. Daarnaast worden relevante bijeenkomsten bezocht. Zo was MIVA aanwezig met een stand bij de jaarlijkse dag van Vastenaktie en bezocht MIVA de Procuratorendag. MIVA website De MIVA website is in 04 nadrukkelijker ingezet als communicatiemiddel naar zowel particuliere donateurs als parochies en andere kerkelijke en religieuze doelgroepen. Alle promotiematerialen, filmpjes over de pioniers en informatie voor de collecte wordt op de site gepubliceerd. Sinds de website is vernieuwd in 0, zijn ook de mogelijkheden om te doneren op de website uitgebreid. In 04 waren er 5.89 bezoekers aan de MIVA website. Nalatenschappen Nalatenschappen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor MIVA. Hiermee haalde MIVA in op. MIVA brengt in haar mailings nadrukkelijk de mogelijkheid van nalaten onder de aandacht. In 04 is in samenwerking met het Instituut Nalaten een traject gestart om de werving van nalatenschappen te professionaliseren. Na dossier- en marktonderzoek is een strategie uitgezet. In het najaar van 04 is een mailing verzonden aan een klein deel van de MIVA achterban en aan een groep potentiële donateurs om nalaten aan MIVA onder de aandacht te brengen. Daarnaast brachten we het onderwerp onder de aandacht in advertenties in katholieke media. Zakelijke markt MIVA/oneMen Corporate Social Responsibility (CSR) staat op de agenda van steeds meer bedrijven. Zij streven niet alleen naar bedrijfsrendement (Profit), maar willen ook kansen benutten voor een beter welzijn van mensen binnen en buiten het bedrijf (People) en voor een beter milieu (Planet). MIVA/oneMen als samenwerkingspartner in het CSR beleid Elk bedrijf geeft zijn eigen invulling aan het CSR beleid. Hoe een bedrijf in de samenleving staat en een bijdrage aan die samenleving levert, varieert. MIVA/oneMen heeft diverse bedrijven benaderd, waaruit een aantal partnerships tot stand zijn gekomen. Samenwerking onemen met Easy Way Easy Way is een landelijke organisatie die studenten inzet als privéchauffeurs en voor leasemaatschappijen. Easy Way medewerkers en studentchauffeurs zamelden heel 0 en 04 geld in voor pionier Aniley en pionier Collette. Deze pioniers zetten zich in om onderwijs bereikbaar te maken voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Met een vast bedrag per rit en verschillende fondsenwervende acties zamelden de medewerkers van Easy Way geld in. In totaal doneerde Easy Way ruim.000. Vermogensfondsen In 04 ontving MIVA/oneMen bijdragen van instellingen en vermogensfondsen voor 9 projecten. Het ging om een bedrag van 8.. De meeste van deze instellingen/vermogensfondsen willen niet dat hun giften worden gepubliceerd. 8 9

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord...

Inhoud. Elk jaar worden er in Nederland 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. Onderzoek kan dat getal verlagen. Voorwoord... Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord... 6 Jaaroverzicht: Kengegevens stofwisselingsziekte en Metakids 2014... 7 1 Waarom Metakids... 9 1.1 Stofwisselingsziekte: onzichtbaar en onbekend... 9 1.2 Wat is stofwisselingsziekte...

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 29 september 2011

Jaarverslag 2010 29 september 2011 29 september 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Over de Stichting... 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten... 4 Hoofdstuk 3: Onderzoek en behandeling ALS Centrum...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie