Voorwoord. 4 Jaarverslag Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014"

Transcriptie

1 04 JAARVERSLAG

2 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg 7 Vrouwenrechten 8 Mensenrechten 9 Kinderrechten 0 Onderwijs Beoordeling van projecten Klachtenprocedure Gedragscode 4 Pioniers 4 Pionier Léocadie, Burundi, gezondheidsvoorlichting 5 Pionier Augustine, Kenia, vrede door voetbal 6 Zuster Jeanne, Guinee, gezondheidskliniek 7 Broeder Joris, Solomoneilanden, onderwijs voor dove jongeren 8 Fondsenwerving MIVA 8 Mailings 8 Kerkcollecte 04 8 Contact parochies 8 MIVA website 9 Nalatenschappen 9 Zakelijke markt MIVA/oneMen 9 MIVA/oneMen als samenwerkingspartner in het CSR beleid 9 Vermogensfondsen 0 Fondsenwerving onemen 0 Online fondsenwerving 0 Samenwerking Hogescholen Samenwerking met studentenverenigingen Festivals & Evenementen Verantwoording Overzicht gefinancierde projecten 5 Organisatie 6 Bestuursverslag 4 Samengevatte jaarrekening 9 Inkomsten & uitgaven Verklaring accountant Voorwoord Een terugblik op 04 betekent ook een vooruitblik naar 05. In 05 viert MIVA/oneMen een bijzonder jubileum: onze organisatie bestaat dan 80 jaar. Een prachtige mijlpaal en een moment om ook vooruit te kijken naar de toekomst. Toen MIVA in 95 werd opgericht zag de wereld er heel anders uit. De organisatie, geworteld in de katholieke traditie, was bedoeld om Nederlandse missionarissen te helpen om het sociale pastoraat mogelijk te maken. MIVA heeft vele tienduizenden auto s, vrachtwagens, ambulances, (school)bussen, fietsen, motoren, maar ook ezels en kamelen gefinancierd. Met deze middelen konden de missionarissen mensen op afgelegen plekken helpen. Hoeveel er ook is veranderd in de afgelopen (bijna) 80 jaar, die hulp is gebleven. De doelgroep, de organisaties die wij helpen, is wel veranderd. In de afgelopen decennia is het werk van de Nederlandse missionarissen overgenomen door lokale paters en zusters, maar ook door seculiere organisaties. Lokale mensen, die hun gemeenschap willen helpen en kleinschalige hulp aan de basis bieden. Ook in Nederland en onder onze achterban is er veel veranderd. Die veranderingen hebben een grote impact op MIVA. In het verleden was steun aan MIVA een vanzelfsprekendheid voor veel katholieken. Na decennia van ontkerkelijking, ontzuiling en toegenomen individualisering is die vanzelfsprekendheid verdwenen. Er is nu een kleiner publiek waar we op kunnen rekenen. Met het later opgerichte jongerenmerk onemen spreken we daarnaast een jongere doelgroep aan. De concurrentie op de Nederlandse markt voor fondsenwerving is toegenomen. Er zijn meer goede doelen en instellingen die dingen naar de gunst van het publiek, dat steeds kritischer is geworden. Hebben we als MIVA/oneMen nog een taak? Deze vraag hebben wij onszelf gesteld. Het antwoord is volmondig: ja. Ook na 80 jaar voegen wij nog iets toe. De hulp die MIVA/ onemen geeft is van grote betekenis voor mensen in afgelegen regio s. De welvaart is toenomen in veel landen waar wij werken. Maar niet voor iedereen. Van die toegenomen ontwikkeling en rijkdom profiteert doorgaans een kleine bovenlaag. Voor de mensen in rurale, afgelegen gebieden is er weinig verbeterd. Dat wordt vooral duidelijk in de persoonlijke contacten die wij hebben met de pioniers. Lokale mensen, die het lef en doorzettingsvermogen hebben om zich in te zetten voor hun medemens. Ook op plekken waar andere hulporganisaties nauwelijks komen. Door hen te helpen met transport en communicatie kunnen zij hun bereik vergroten. Zij vertellen ons over de impact die deze hulp heeft. Over hoe zij nu meer mannen, vrouwen, kinderen en zieken kunnen helpen. Mensen die anders verstoken blijven van welke hulp dan ook. Die blij zijn dat er iemand is, die zich om hun lot bekommert. Elk mens telt. Dat is waar MIVA/oneMen voor staat. Om ook in de komende jaren ons werk te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op alle veranderingen. Samenwerking zoeken met verwante organisaties is daarom nadrukkelijk in het vizier gekomen. Daar is winst te behalen op het gebied van kennis, ervaring, netwerken en kostenbesparing. In 04 is hiermee een serieuze start gemaakt, in 05 verwachten wij hier de eerste zichtbare resultaten van, in de jaren daarna de werkelijke winst. Door deze samenwerking kan MIVA/oneMen blijven doen waar ze goed in is: kleinschalige projecten, grote impact. Dit voorwoord sluit ik graag af met een dankwoord aan de velen die zich hebben ingezet voor de pioniers van MIVA/ onemen. De donateurs, fondsen, bedrijven en instellingen die het werk financieel mogelijk maken. De medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die met grote inzet het werk hebben uitgevoerd. En ook mijn medebestuurders die belangeloos de nodige vrije avonden hebben besteed aan het op koers houden van de organisatie. Jan Röben Voorzitter 04

3 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Jaarverslag 04 Missie MIVA/oneMen gelooft in de kracht van het individu. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA/oneMen lokale pioniers die zich inzetten voor hun eigen gemeenschap. Zij proberen de leefomstandigheden te verbeteren in hun land, met kleinschalige projecten die een grote impact hebben. Op allerlei terreinen: vrouwenrechten, mensenrechten, rechten van kinderen, onderwijs en gezondheidszorg. Pioniers Pioniers zijn lokale mensen met hart voor hun gemeenschap. Zij zien welke problemen zich voordoen en denken in oplossingen. Vaak zijn zij de drijvende kracht achter een kleinschalige organisatie. Vastberaden pakken zij de problemen aan. Vaak onder moeilijke omstandigheden. Op afgelegen plekken, waar grotere organisaties niet komen. Omdat de mensen die daar wonen juist de hulp het hardst nodig hebben. MIVA/oneMen ondersteunt het werk van deze lokale pioniers met transport en communicatie. Een auto, motor, schoolbus of computer stelt deze pioniers in staat om de mensen in afgelegen regio s beter te bereiken, of om hulp te bieden in een grotere regio. Deze mensen krijgen nu geen hulp, omdat de pioniers hen niet kunnen bereiken. MIVA/oneMen biedt de pioniers praktische hulp. Zodat zij in staat zijn om hun werk te doen en hun idealen na te streven. Transport- en communicatiemiddelen Jaarlijks doen zo n.000 pioniers uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika een beroep op ons voor ondersteuning. MIVA/oneMen financiert transport- en communicatiemiddelen. Zoals auto s, vrachtwagens, motoren, boten, (school)bussen of ambulances, maar ook ezels, kamelen, een radiomast of computer. Deze praktische middelen zijn van onschatbare waarde voor de pioniers. Hiermee kunnen zij vele mensen bereiken en bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden. Hoe het begon MIVA en onemen zijn twee merken van één organisatie. MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) is in 95 opgericht om missionarissen in het buitenland te ondersteunen met transport. Later is dit mandaat uitgebreid naar communicatiemiddelen. MIVA heeft een katholieke traditie. Ze ging met haar tijd mee. Toen het aantal Nederlandse en westerse missionarissen afnam in de jaren 60 en 70, kwamen er aanvragen binnen van lokale broeders en zusters die zich inzetten voor de gemeenschap. Ook kwamen er vele verzoeken om hulp van seculiere organisaties. Al deze pioniers en kleinschalige organisaties kunnen vandaag de dag terecht bij MIVA voor transport en communicatie. De achterban van MIVA is een trouwe groep donateurs, parochies, kloosters, congregaties, instellingen en vermogensfondsen. Jaarlijks wordt er voor MIVA gecollecteerd in de katholieke kerken. Resultaten 04 In 04 ontving MIVA/oneMen.048 hulpaanvragen van pioniers uit 66 landen. Alle aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van beleidscriteria. Er zijn 4 pioniers geholpen uit landen. Concreet ging het om 449 transport- en communicatiemiddelen: 50 fietsen, 69 brommers en motoren, 0 bussen en vrachtwagens, 54 auto s, boten, scheepsmotoren, computers, 0 diverse communicatiemiddelen (telefoons, camera s) en 0 overige financieringen (zoals o.a. riksja s, luidsprekers, generators). In totaal werd hieraan een bedrag van, miljoen euro besteed. Meer details over de financiële resultaten zijn te vinden op pagina 9. In 00 is MIVA gestart met een tweede merk: onemen. Met onemen spreken we een jongere doelgroep aan. Met publiekscampagnes, social media, samenwerking met hogescholen en aanwezigheid op festivals en evenementen worden deze jongeren bereikt. 4 5

4 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Vrouwenrechten Op papier hebben mannen en vrouwen in veel landen dezelfde rechten. Maar in de praktijk zijn veel vrouwen slechter af. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld, gedwongen huwelijken, gedwongen prostitutie of genitale verminking. Zeventig procent van de armste wereldbevolking is vrouw. Vrouwen verdienen slechts tien procent van het wereldinkomen, terwijl ze meer werken. MIVA/oneMen steunt pioniers die de positie van vrouwen helpen verbeteren. Gezondheidszorg In afgelegen plattelandsgebieden is goede gezondheidszorg vaak een probleem. Preventie is daarom zeer belangrijk. Helaas is er bij de bevolking vaak weinig kennis van hygiëne of het voorkomen van een besmetting. Sanitaire voorzieningen zijn schaars. Ziekenhuizen zijn moeilijk bereikbaar voor mensen, door gebrek aan eigen of openbaar vervoer. MIVA/oneMen steunt pioniers die zich inzetten voor betere gezondheidszorg in rurale gebieden. Zoals preventie van malaria, strijd tegen ebola, vaccinatieprogramma s en outreach-programma s voor moeder en kind. Vrouwenhandel Elk jaar worden tot meisjes in Nepal geronseld voor bordelen in het Indiase red light district. Pionier Triveni strijdt tegen deze vrouwenhandel in haar land. Zij helpt slachtoffers van vrouwenhandel in India. Huilend meisje op straat Het begon allemaal in 99 toen Triveni als journaliste onderzoek deed op straat voor een artikel over het red light district in Mumbai. Ze sprak een huilend meisje aan van nauwelijks tien jaar oud. Zij vroeg het meisje of haar moeder misschien bij een klant was. Het meisje vertelde dat ze zelf gedwongen werd om mannen te bedienen. Triveni besloot dit meisje te redden en richtte haar organisatie Rescue Foundation op. Uitgehongerd en verkracht Jaarlijks redt Triveni 00 meisjes die slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Deze meisjes, vaak geronseld in buurlanden als Nepal, worden dagen opgesloten, uitgehongerd, geslagen, bewerkt met brandende sigaretten en verkracht, totdat ze helemaal murw zijn. Ze worden gedwongen om meer dan 5 klanten per dag seksueel te plezieren. Triveni en haar team organiseren under cover operaties, waarbij under cover agents op bezoek gaan in bordelen en checken hoeveel meisjes daar gedwongen verblijven. In samenwerking met de plaatselijke politie worden er reddingsoperaties gehouden, waarbij de meisjes bevrijd worden. Dez e meisjes vangt Triveni op in opvangcentra. Zij krijgen begeleiding en ondersteuning op medisch, psychologisch en sociaal gebied, maar ook bij educatie en reïntegratie in de samenleving. Auto Triveni heeft inmiddels drie opvangcentra opgericht. MIVA/oneMen heeft elk centrum ondersteund met een auto, die wordt ingezet bij de reddingsoperaties en het vervoer van de meisjes naar medische hulpdiensten en de rechtbank. Kinderziekenhuis in Kenia Pionier John is hoofdarts van het Matata Children s Hospital in Oyugis (Kenia). Dat ligt in één van de armste provincies van Kenia. De bevolking leeft voornamelijk van (kleinschalige) landbouw en visvangst. In de steden is er industrie. Het Matata Children s Hospital biedt plaats aan kinderen en hun (veelal) jonge moeders. Dagelijks worden er gemiddeld 50 patiënten behandeld. Geen geld, toch zorg Het kinderziekenhuis biedt zorg aan de allerarmsten. Alle patiënten worden behandeld, ook als ze dit niet kunnen betalen. Het ziekenhuis geeft ook voorlichting over de mogelijkheid van collectieve verzekeringen, waardoor de kosten voor de patiënten lager uitvallen. Veel patiënten en hun families zijn hierbij gebaat. Er is speciale zorg voor kinderen en moeders met hiv/aids. Zorg dicht bij de mensen Dokter John heeft met zijn staf zeven medische klinieken opgezet. Deze worden permanent bemand door verpleegkundigen. Daardoor is de medische zorg in de dorpen flink verbeterd. Consultatiebureau in de bush Dokter John heeft MIVA/oneMen om een 4x4 ambulance gevraagd. Met de ambulance kan zijn team sneller patiënten in nood bereiken in afgelegen gebieden. De 4x4 ambulance wordt daarnaast ingezet voor het outreach-programma. Dat is een soort consultatiebureau in de bush : er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor zwangere vrouwen en moeders met kinderen. Daarin komen onderwerpen aan bod als een veilige bevalling of hoe je de overdracht van hiv/aids van moeder-op-kind kunt voorkomen. Er worden vaccinaties uitgevoerd en moeders kunnen er terecht met vragen over de gezondheid of opvoeding van hun kinderen. De 4x4 ambulance verdubbelt het aantal vrouwen en moeders dat ze kunnen bereiken. 6 7

5 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Kinderrechten In het Verdrag voor de Kinderrechten van de VN worden de rechten van kinderen beschreven. Zoals het recht op onderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen mishandeling en kinderarbeid, bescherming voor weeskinderen, vluchtelingkinderen en kinderen met een handicap. Helaas zijn deze rechten niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom steunt MIVA/oneMen pioniers die opkomen voor kinderrechten: voor betere leefomstandigheden en een betere toekomst. Opgesloten in een hut In Uganda worden kinderen met een handicap vaak verstoten door de gemeenschap en zelfs door hun eigen familie. Soms worden ze opgesloten in een hut achter het huis. De familie en de gemeenschap schamen zich voor hen. Ze mogen niet naar school. Op volwassen leeftijd kunnen deze kinderen later moeilijk aan werk komen. MIVA/oneMen ondersteunt Henry in zijn werk met een auto en communicatieapparatuur. De auto wordt ingezet om meer kinderen met een handicap op te kunnen sporen en te helpen. De communicatieapparatuur gebruikt Henry in zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders of op scholen. Mensenrechten Schending van mensenrechten komt in veel landen dagelijks voor. MIVA/oneMen steunt pioniers die zich inzetten voor gelijke behandeling en gelijke kansen van mannen en vrouwen. Pioniers die opkomen voor de rechten van inheemse groepen, strijden tegen uitbuiting en slavernij of de rechten van vluchtelingen beschermen. Kamp met vluchtelingen Kenia wordt overspoeld door vluchtelingen. In het Kakuma Refugee Camp in het noorden van het land wonen vluchtelingen. Het gros van de mensen is jong: tussen de 5 en 7 jaar. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Ze wonen boven op elkaar en durven niet terug naar hun eigen land. Veel vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden. Ze zijn gevlucht voor geweld, mishandeling, verkrachting of marteling. In Kenia willen ze een nieuw leven opbouwen. Maar het verkrijgen van een verblijfs- en werkvergunning is vaak een jarenlang traject. De onzekere situatie en de traumatische ervaringen leiden tot veel spanningen onder de vluchtelingen. Recht op een toekomst Pionier Martin geeft de vluchtingen juridische bijstand. Dit geeft hen uitzicht op een toekomst. Want vaak zitten ze klem: ze kunnen niet terug naar hun vaderland en ze mogen geen nieuw leven opbouwen in Kenia. Martin en zijn team krijgen op hun juridisch spreekuur de meest schrijnende verhalen te horen. Hij staat ze bij in de rechtbank en op het politiebureau en geeft voorlichting over hun rechten. Martin lobbiet bij politieke partijen en ministeries om vluchtelingen meer bescherming te geven. Advocaten dungezaaid De organisatie van Martin is één van de weinige die in dit afgelegen gebied juridische bijstand kan geven. Advocaten en juristen zijn dungezaaid in het noorden van Kenia. Hij en zijn collega s werken samen met het Mobile Court van de UNHCR (VN vluchtelingenorganisatie). Het Mobile Court gaat langs de vluchtelingenkampen en behandelt rechtszaken ter plaatse. Martin heeft een auto gekregen van MIVA/oneMen zodat hij meer vluchtelingen, samenwerkingspartners en politieke organisaties kan bereiken. Martin rijdt elke maand.000 km met de auto. Eerlijke kans Pionier Henry uit Uganda heeft het zelf ervaren. Hij zit in een rolstoel sinds zijn twaalfde. Hij heeft een organisatie opgericht die opkomt voor de rechten van kinderen met een handicap. Hij zorgt er voor dat ze een eerlijke kans krijgen. Door praktische hulp en begeleiding, maar ook door voorlichting aan ouders, familie, leraren en lokale gemeenschappen. Samen met hen wil hij er voor zorgen dat kinderen met een handicap een betere plek in de maatschappij krijgen. Rolmodel in een rolstoel Henry laat zien dat je weldegelijk het verschil kunt maken in de maatschappij, ook als je een handicap hebt. Iedereen doet er toe. Iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren aan de samenleving. Hij zorgt ervoor dat jongeren met een handicap naar school kunnen, noodzakelijke medische zorg krijgen en begeleid worden met inkomensprojecten. Henry gaat op huisbezoek bij families met een gehandicapt kind en bemiddelt tussen ouders en scholen. Met voorlichtingsbijeenkomsten wil hij discriminatie bestrijden. 8 9

6 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Beoordeling van projecten check! MIVA/oneMen steunt lokale en kleinschalige organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met transport en communicatiemiddelen. Jaarlijks komen ruim.000 aanvragen om hulp binnen. In 04 waren dit.048 aanvragen uit 66 landen. Het gros van de aanvragen komt uit India, Uganda en Congo. In totaal zijn er 4 projecten gefinancierd door MIVA/ onemen in landen. Het ging om 8 projecten in Afrika, 6 in Azië, 4 in Latijns-Amerika en in Oceanië. Op basis van beleidscriteria worden de aanvragen beoordeeld. Bij de beoordeling van project wordt gekeken naar: Het project is lokaal en kleinschalig. Zogenaamde donor darlings (organisaties die door meerdere hulporganisaties worden geholpen) hebben geen prioriteit, omdat zij meestal al voldoende steun ontvangen. Het project is gericht op verbetering van de leefomstandigheden van (specifieke groepen uit) de lokale bevolking. Werkterreinen die bij MIVA/oneMen prioriteit hebben zijn: gezondheidszorg, kinderrechten, onderwijs, vrouwenrechten en mensenrechten. Onderwijs De uitvoerende partnerorganisatie toont ambitie, een vernieuwende werkwijze en is gericht op structurele oplossingen. De partnerorganisatie is solide en heeft een visie op de toekomst. Onderwijs is de eerste stap naar een betere toekomst. Dat besef leeft bij steeds meer mensen. In ontwikkelingslanden gaan lang niet alle kinderen naar school. Omdat hun ouders te arm zijn om het schoolvervoer of schoolgeld te kunnen betalen. Of door een slechte infrastructuur, waardoor de school moeilijk bereikbaar is voor kinderen. Kinderen moeten soms uren lopen voor ze bij hun school aankomen. onemen steunt pioniers die onderwijs toegankelijk en bereikbaar maken voor kinderen. Tweederangs burgers In Pakistan heerst veel armoede. Daarom sturen ouders hun kinderen eerder naar een fabriek om bij te verdienen dan naar school. Vooral meisjes. Vrouwen worden in Pakistan als tweederangs burgers behandeld. Bij ziekte wordt minder vaak een arts ingeschakeld voor meisjes dan voor jongens. En vaak mogen jongens wel doorleren, maar meisjes niet. Veertig procent kan niet lezen of schrijven Eén op de drie meisjes volgt geen basisonderwijs. De reden hiervan is vaak armoede. Bijna de helft van de meisjes tussen 5 en 4 jaar kan niet lezen of schrijven. Maar wie niet kan lezen of schrijven, heeft op volwassen leeftijd vaak minder mogelijkheden om haar situatie te verbeteren. Of die van haar dochters. Betere toekomst Pionier Fouzia zet zich in voor een betere toekomst voor meisjes in Pakistan. Zij weet dat moeders die zelf naar school zijn geweest ook meer aandacht hebben voor onderwijs van hun kinderen. Hiermee wordt de spiraal doorbroken. Plattelandsscholen MIVA/oneMen heeft Fouzia geholpen met een auto. Hiermee kan zij de projecten bezoeken die ze in zes districten op het platteland heeft opgezet. Ze heeft twee scholen opgezet, waar meisjes les krijgen in vakken als Engels en rekenen, maar ook praktische lessen zoals kookles, naailes, computertraining en voorlichting over gezondheid en hygiëne. 0

7 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Het project is uitvoerbaar en realistisch. De uitvoerende partnerorganisatie is in staat om zelf tenminste 5% bij te dragen in de kosten van de de gevraagde transport- en communicatiemiddelen. Hiermee toont de partnerorganisatie aan zelf over middelen te beschikken en kosten te kunnen dragen voor onderhoud en brandstof. Het project is controleerbaar. MIVA/oneMen vraagt referenties op, schakelt lokale adviseurs in om projecten te beoordelen en bezoekt met enige regelmaat zelf een aantal projecten. De hulp wordt gegeven aan organisaties met een verifieerbare structuur, die juridisch als eigenaar kan worden aangemerkt. De gevraagde transport- en communicatiemiddelen worden lokaal of regionaal aangeschaft. Bij de beoordeling van deze criteria wordt ook gekeken naar de beschikbare financiële ruimte die MIVA/oneMen heeft voor de hulp. Aanvragen worden eerst door de staf beoordeeld aan de hand van de beleidscriteria, opgevraagde referenties en externe adviezen van een consultant of collega-instelling uit het netwerk. Na beoordeling door een intern overlegorgaan, worden aanvragen voorgelegd aan een externe projectadviescommissie (PAC) en het bestuur. De PAC is een onafhankelijk orgaan dat per kwartaal aanvragen beoordeelt. Zij krijgt ook inzicht in alle afgewezen aanvragen. De PAC stelt het advies op voor het bestuur. Het bestuur neemt het definitieve besluit tot goedkeuring. De procedure van aanvraag tot financiering neemt enige maanden in beslag. In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid voor een spoedprocedure, waarbij het traject wordt afgehandeld in enkele dagen. De leden van de PAC worden benoemd door het bestuur. De PAC heeft minimaal drie leden. De voorzitter van de PAC is tevens lid van het MIVA-bestuur. De commissie, die een eigen statuut heeft, beoordeelt de projecten op basis van de gestelde criteria en vergelijkt daarbij ook de diverse projecten met elkaar. Klachtenprocedure MIVA/oneMen hanteert een zorgvuldige klachtenprocedure voor eventuele klachten van zowel nieuwe projectaanvragers, partnerorganisaties als donateurs en sponsors. Bij een afwijzing van een projectaanvraag kan de aanvrager in beroep gaan. Dit wordt voorgelegd aan de PAC, die opnieuw een advies formuleert aan het bestuur. Het bestuur neemt daarop een definitief besluit. Gedragscode Het bestuur van MIVA/oneMen heeft een gedragscode vastgesteld, die is ondertekend door alle medewerkers. De gedragscode is daarnaast onderdeel van het contract dat een partnerorganisatie moet ondertekenen, alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan. De code is gebaseerd op waarden als rechtvaardigheid, respect, tolerantie en integriteit. Iedereen die met een contract een formele band aangaat met MIVA/oneMen dient zich verre te houden van seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, uitbuiting en corruptie.

8 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Pioniers aanvraag Pionier Léocadie Burundi Pionier Augustine Kenia Gezondheidsvoorlichting Vrede door voetbal In de bergdorpen in Burundi zien mensen bijna nooit medische hulpverleners. In noodgevallen kunnen ze terecht bij een hulppost, maar die is soms wel 50 km lopen. Voor veel mensen is medische zorg te duur. MIVA/oneMen pionier Léocadie geeft samen met haar theatergroep voorlichting aan de plattelandsbevolking over allerlei gezondheidskwesties. Theater is haar middel om mensen te informeren. Léocadie roept mensen op mee te doen aan een collectieve gezondheidsverzekering, zodat mensen goedkoper zorg kunnen krijgen. Theater maakt mensen bewust van allerlei gezondheidskwesties. Bij een voorstelling loopt het hele dorp uit, er komen wel 50 tot 50 mensen. We maken zelf de sketches. We laten ze lachen en ze krijgen een boodschap mee. Zo pikken ze wat op over kwesties als anticonceptie, aids, seksueel geweld. En we vertellen de voordelen van een collectieve verzekering. Mijn droom is dat iedereen gezondheidszorg kan krijgen, zonder kopzorgen, en dat medische hulp ook voor arme mensen toegankelijk wordt. onemen pionier Augustine woont in Kenia. Hij probeert vrede te brengen in het grensgebied met Sudan en Uganda. Hier strijden veel rivaliserende nomadenvolken tegen elkaar. Met sportevenementen brengt hij verbroedering op gang tussen verschillende stammen. Het gebied waar Augustine opereert, grenst aan Sudan en Uganda. Door burgeroorlogen in de regio zijn er veel wapens. Augustine wil de verschillende stammen leren om hun conflicten vreedzaam op te lossen. De jonge mannen van de stam noemen zich youth warriors. Ze trekken met vee de bush in. Als ze een andere stam tegenkomen, wordt die met grof geweld overvallen en beroofd van hun vee. Er is verder weinig te doen in de bush, dus als wij een voetbalwedstrijd organiseren komt iedereen erop af. Er wordt gedanst, muziek gemaakt en vrouwen koken samen. De youth warriors strijden nu tegen elkaar op het voetbalveld. Het is een eerste stap naar vrede, want van je vrienden steel je niet. Samen met haar theatergroep gaat Léocadie op tournee langs de afgelegen bergdorpen in Burundi. Van MIVA/ onemen vraagt ze ondersteuning om haar werk goed te kunnen doen. Zoals communicatiemiddelen (camera, microfoons) om een groter publiek te kunnen bereiken. Augustine heeft aan MIVA/oneMen twee motoren en vier radio s gevraagd voor zijn programma in het grensgebied. Met de radio s houden ze contact met hun collega s, zowel in Kenia als in de buurlanden. Zij geven het door als er roofovervallen gemeld worden en gaan ter plaatse om in te grijpen. Met de motoren onderhouden ze contact met verschillende stammen die rondtrekken in het grensgebied. aanvraag 4 5

9 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Pioniers Voltooid Zuster Jeanne Guinee Broeder Joris Solomoneilanden Gezondheidskliniek Onderwijs voor dove jongeren Guinée is een arm land in West-Afrika. In het zuiden ligt het plaatsje Bowé, in een afgelegen oerwoud gebied. De basisgezondheidszorg is daar gering. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is minimaal 60 km lopen. Daarom is zuster Jeanne gestart met een medische hulppost voor ongeveer mensen in deze regio. Dagelijks staat er een lange rij mensen voor de gezondheidskliniek om hulp te krijgen. Jeanne en de andere zusters doen wat ze kunnen. Ze vragen de patiënten om een kleine bijdrage in de medische kosten, maar soms kan de familie dat niet betalen. Dan is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in natura, bijvoorbeeld door klussen uit te voeren voor de kliniek of door mee te werken in de groentetuin, die de kliniek beheert. Veel kinderen en volwassenen worden ziek door slechte hygiëne en eenzijdige voeding. Wij geven ze voorlichting om te voorkomen dat mensen ziek worden. Soms zijn mensen zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten. De situatie van de wegen is erbarmelijk. Met de terreinwagen die we van MIVA kregen, kunnen we deze ernstig zieke mensen op tijd bij een ziekenhuis krijgen. MIVA/oneMen heeft Jeanne geholpen met een 4x4 terreinwagen voor het vervoer van patiënten. De Solomoneilanden liggen in de Grote Oceaan, ten oosten van Indonesië. Op de eilanden is het leven zwaar. Helemaal voor mensen met een handicap. Broeder Joris is een Nederlandse missionaris, hij woont al 40 jaar op de Solomoneilanden. Hij heeft het San Isidro Care Center opgericht, een opleidingscentrum voor doofstomme jongeren. Broeder Joris is zeer begaan met doofstomme jongeren. Er wonen nu zo n 0 jongeren in zijn centrum. Zij komen van verschillende eilanden en zijn 6 tot jaar. De leerlingen krijgen praktijklessen, zoals koken, huishoudleer en computerlessen. Hierdoor kunnen ze straks zelf een vak uitoefenen. Veel kinderen zijn doofstom door malaria die niet goed behandeld is. Deze kinderen worden eigenlijk een beetje weggestopt. Wij willen deze jongeren een toekomst bieden. In het Center leren we deze jongeren dat ook zij heel waardevol zijn. Ze krijgen les in gebarentaal en krijgen vakonderwijs, zoals naailessen of timmerles. Het heeft de ogen geopend van de bevolking dat je ook anders kan omgaan met jongeren die een handicap hebben. MIVA/oneMen heeft Joris geholpen met computers voor zijn trainingscentrum en met een vrachtwagen. Deze wordt gebruikt voor het vervoeren van voedselvoorraden en bouw- of educatiematerialen, maar ook voor personenvervoer naar de hoofdstad voor bezoeken aan medische hulpposten. Voltooid 6 7

10 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Fondsenwerving MIVA MIVA haalde in 04 in totaal ruim,7 miljoen euro op met eigen fondsenwerving. De grootste bronnen van inkomsten zijn de mailings ( 6.50) en de nalatenschappen ( 656.8). Daarnaast zijn er giften en schenkingen vanuit de collecte, vermogensfondsen en bedrijven. Deze brachten samen 4.86 op. Mailings MIVA heeft een trouwe achterban van donateurs. Zij steunen de MIVA pioniers naar aanleiding van de mailings die wij versturen. In 04 zijn er zeven mailings verstuurd ( mailpacks). Het responspercentage is hoog (ca. 0%), maar in de afgelopen jaren wel afgenomen. Door vergrijzing is de achterban in de afgelopen jaren gekrompen. Hierdoor zijn de inkomsten zijn gedaald van in 0 naar 6.50 in 04. Om haar donateursbestand op peil te houden, is MIVA halverwege 04 een traject gestart om zich te oriënteren op nieuwe doelgroepen. In samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction is onderzocht onder welke doelgroepen zich potentiële donateurs bevinden. In 05 neemt MIVA haar merk en uitstraling onder de loep en gaat nieuwe doelgroepen benaderen. Kerkcollecte 04 In 04 is voor MIVA in de katholieke kerken een collecte gehouden, net als in voorgaande jaren. Tijdens de collecte stonden twee projecten centraal van pioniers die allebei ervaringsdeskundige zijn en mensen in hun eigen land helpen. Pionier Fabéré is albino. Hij weet als geen ander waar albino s in Burkina Faso tegenaan lopen. Pionier Henry heeft een handicap en weet aan welke hulp behoefte is bij jongeren met een handicap in Uganda. Beide pioniers zetten zich in om praktische hulp te bieden op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Ook strijden zij tegen discriminatie en achterstelling van deze groepen. In totaal zamelden 756 parochies, ordes en congregaties een bedrag in van.6. Contact parochies MIVA onderhoudt het contact met de parochies voornamelijk rondom de collecte. Daarnaast worden relevante bijeenkomsten bezocht. Zo was MIVA aanwezig met een stand bij de jaarlijkse dag van Vastenaktie en bezocht MIVA de Procuratorendag. MIVA website De MIVA website is in 04 nadrukkelijker ingezet als communicatiemiddel naar zowel particuliere donateurs als parochies en andere kerkelijke en religieuze doelgroepen. Alle promotiematerialen, filmpjes over de pioniers en informatie voor de collecte wordt op de site gepubliceerd. Sinds de website is vernieuwd in 0, zijn ook de mogelijkheden om te doneren op de website uitgebreid. In 04 waren er 5.89 bezoekers aan de MIVA website. Nalatenschappen Nalatenschappen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor MIVA. Hiermee haalde MIVA in op. MIVA brengt in haar mailings nadrukkelijk de mogelijkheid van nalaten onder de aandacht. In 04 is in samenwerking met het Instituut Nalaten een traject gestart om de werving van nalatenschappen te professionaliseren. Na dossier- en marktonderzoek is een strategie uitgezet. In het najaar van 04 is een mailing verzonden aan een klein deel van de MIVA achterban en aan een groep potentiële donateurs om nalaten aan MIVA onder de aandacht te brengen. Daarnaast brachten we het onderwerp onder de aandacht in advertenties in katholieke media. Zakelijke markt MIVA/oneMen Corporate Social Responsibility (CSR) staat op de agenda van steeds meer bedrijven. Zij streven niet alleen naar bedrijfsrendement (Profit), maar willen ook kansen benutten voor een beter welzijn van mensen binnen en buiten het bedrijf (People) en voor een beter milieu (Planet). MIVA/oneMen als samenwerkingspartner in het CSR beleid Elk bedrijf geeft zijn eigen invulling aan het CSR beleid. Hoe een bedrijf in de samenleving staat en een bijdrage aan die samenleving levert, varieert. MIVA/oneMen heeft diverse bedrijven benaderd, waaruit een aantal partnerships tot stand zijn gekomen. Samenwerking onemen met Easy Way Easy Way is een landelijke organisatie die studenten inzet als privéchauffeurs en voor leasemaatschappijen. Easy Way medewerkers en studentchauffeurs zamelden heel 0 en 04 geld in voor pionier Aniley en pionier Collette. Deze pioniers zetten zich in om onderwijs bereikbaar te maken voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Met een vast bedrag per rit en verschillende fondsenwervende acties zamelden de medewerkers van Easy Way geld in. In totaal doneerde Easy Way ruim.000. Vermogensfondsen In 04 ontving MIVA/oneMen bijdragen van instellingen en vermogensfondsen voor 9 projecten. Het ging om een bedrag van 8.. De meeste van deze instellingen/vermogensfondsen willen niet dat hun giften worden gepubliceerd. 8 9

11 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Fondsenwerving onemen onemen haalde in 04 in totaal op met eigen fondsenwerving. De grootste bronnen van inkomsten zijn de giften van donateurs. Daarnaast zamelt onemen geld in via acties en evenementen. Online fondsenwerving In 04 is de onemen website verder geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO) en Google Ads (SEA). Het aantal bezoeken aan de website is daardoor flink toegenomen, in 04 waren er bezoekers. onemen heeft daarnaast een onderzoek uitgevoerd naar online (geef) gedrag, waarna de content is geoptimaliseerd op zowel de website als de social media. De online middelen (website, social media, marketing) worden complementair ingezet. Online acties en campagnes hebben geleid tot een grotere achterban. onemen profileert zich op Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn en Youtube. Het aantal volgers op deze social media is gestegen tot In 04 heeft onemen storytelling ingezet om het verhaal van de pioniers te vertellen. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke thema s waar deze pioniers zich voor inzetten, zoals de strijd tegen kinderarbeid, seksueel geweld, moderne slavernij en het opkomen voor mensenrechten. In december werd een online advertentie campagne uitgezet, in samenwerking met een mediabureau, om meer bekendheid te krijgen onder de doelgroep. Het bereik hiervan was, miljoen mensen. Samenwerking Hogescholen onemen is een goed doel dat erg aansprekend is voor jongeren. onemen is er in geslaagd om een samenwerking aan te gaan met studentenverenigingen, hogescholen en introductieweken voor eerstejaars studenten. Zij hebben verschillende activiteiten georganiseerd voor de onemen pioniers. In 04 heeft onemen samengewerkt met Hogeschool Rotterdam, InHolland Diemen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Notenboom Businessschool en het NHTV Breda. Hierbij waren honderden studenten betrokken, die zich verdiepten in het werk van de pioniers en zelf allerlei acties bedachten en uitvoerden om geld in te zamelen. Alle studentenacties tesamen hebben.000 opgebracht. Expeditie onemen: Heb jij lef? Met de online advertentie campagne Expeditie onemen: Heb jij lef? werd onemen onder de aandacht gebracht bij, miljoen mensen. In de app die hiervoor was ontwikkeld, konden mensen ervaren hoe het is om in de voetsporen van een pionier te treden. In een filmpje kwamen projecten voorbij die we hebben gesteund in Peru, Kameroen en op de Filipijnen. De app kon op social media gedeeld worden en leidde tot meer bezoekers aan de onemen website. Samenwerking met studentenverenigingen In 04 heeft onemen samenwerking gezocht met verschillende studentenverenigingen. Studenten toneelvereniging Amsterdam, TSVV Merlijn in Tilburg, L.S.H. Thor Leiden, Creas Arnhem, I*ESN Rotterdam en Prisma Antwerpen hebben verschillende activiteiten voor onemen georganiseerd. Zo was er een solidariteitsweek, benefietdag, hockeytoernooi, studentenfeest en een date - veiling. Festivals & Evenementen Hogeschool Leiden zamelt ruim in voor onemen Van de Hogeschool Leiden hebben 8 studentengroepen (in totaal ca. 90 studenten) van de studie Communicatie zich ingezet voor de onemen pioniers. Zij organiseerden onder meer een benefietveiling, een kookworkshop en een wine-event. In Haarlem werd een salsafeest georganiseerd ten behoeve van het project van onemen pionier Michele, die zich inzet voor kinderen in onveilige buurten in Brazilië. Daarnaast was er in Delft een jazzlunch, waarbij onemen pionier Fabéré centraal stond, die zich inzet voor albino s in Burkina Faso. Inspirerend, leerzaam en vooral heel leuk! vonden de bezoekers aan de evenementen. De acties bracht maar liefst op en hadden een groot bereik door publiciteit in de media. In 04 heeft onemen samen met een bureau een nieuw belevingsconcept ontwikkeld voor bezoekers aan festivals en evenementen. Onder het motto twomen expedition: Do you have the guts? gingen bezoekers de uitdaging aan om even in te schoenen te gaan staan van een onemen pionier. Door middel van storytelling kregen deelnemers meer te horen over deze pionier. onemen pioniers zetten zich met lef in voor hun lokale gemeenschap en moeten dagelijkse hindernissen zien te overwinnen om resultaten te bereiken. De deelnemers aan de twomen expedition konden op een aansprekende manier hun eigen lef uittesten in de expeditie-tent. De twomen expedition was een groot succes. onemen was aanwezig op acht festivals met de expeditie, waaronder het Bevrijdingsfestival, Extrema Outdoor en Wish Outdoor. In totaal maakten 500 deelnemers op deze wijze kennis met de onemen pioniers. Verantwoording Het werk van MIVA/oneMen is alleen mogelijk dankzij de bijdragen van donateurs, parochies, religieuze instellingen, bedrijven, vermogensfondsen en samenwerkingen met studentengroepen. MIVA/oneMen ziet het als een belangrijke taak om haar sponsoren te informeren over de besteding van de gelden. Dat gebeurt in het jaarverslag, in mailings, bijeenkomsten en op de websites van beide merken. en 0

12 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Overzicht gefinancierde projecten Totalen LatijnsAmerika Land Totalen Afrika Land Bedrag Overig Angola 9.,00 Burkina Faso 8.5,00 Burundi.65, Congo DR ,5 80 Totaal 9 8 Ethiopië ,00 Ghana ,00 Guinee 4.000,00 Kameroen 5.950,00 Kenya 7.075,90 5 Liberia 0.500,00 Malawi 4.860,00 Rwanda 7.640,00 Sierra Leone 4.800,00 Somalia 9.000,00 Togo 9.755,00 Uganda Zimbabwe Totaal 04.44, Brazilië.80,00 Bolivia.4,00 Ecuador 0.000,00 Guatemala 44.00, Haïti.60,00 Honduras 40.7, ,00 Paraguay 6.990,00 Nicaragua 9.70,00 Mexico Totaal 7.40, Overig Totaal Totalen Azië 7 Land India Bedrag , Indonesië 0.76, Filipijnen 7.805, Myanmar 9.000,00 Oost Timor.600,00 Pakistan.75,00 84 Totaal Totaal 6 70 Overig , ,0 Bedrag 06.0,

13 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Organisatie Totalen Oceanië Land Bedrag Overig Totaal Salomon eilanden 8.000,00 Totaal 8.000, Totalen Per continent Vervoer- en communicatiemiddelen Afrika Azië Latijns Amerika Oceanië Totaal Fietsen Bromfietsen, scooters, motoren Bussen, vrachtwagens Auto s Boten Buitenboord- scheepsmotoren 0 Computers 9 Communicatie 7 0 De organisatie had in 04 de volgende bezetting: Directeur Herman van Aken Projecten Marjolein Keijsper (per aug. 04) Toon van Kaam (coördinator, per okt. gepensioneerd) Milou Rietveld Communicatie/Marketing/Fondsenwerving Daphne Op den Kamp (Teamleider) Mariska Burgstede Klaske Delhij Nynke Douma Lian Koenraadt Nicole van der Spank Janneke van Wees Marjolein Claudius (per juni 05) Administrateur Lucas Boeren Administratie/Secretariaat/Receptie Inge Charleston Birgit Pans Huishouding Nadine van den Boer Stagiaires Tessa Tenger Tessa Martens Elleni van Leuven Lars Hanegraaf Erwin van Uden Sophie Peersman Nine Seelen Tommy Heemskerk Sophie Frijters Nevenfuncties directie De directeur heeft twee voor het bureau relevante nevenfuncties. Lid Dagelijks Bestuur PCS, een internationale mensenrechtenorganisatie in Latijns-Amerika. Lid Dagelijks Bestuur MCR, een radiostation en internetcentrum in Mamfe, Kameroen. Beleid stageplaatsen De organisatie biedt jaarlijks een aantal stageplaatsen aan, doorgaans voor een half jaar. Aan stagiaires wordt veel verantwoordelijkheid gegeven. Het uitgangspunt is dat relatief zware stages zowel de organisatie als de stagiaires ten goede komen. De stagiaires zijn voornamelijk actief in de communicatie en de promotie van het merk onemen. Beleid vrijwilligers De organisatie heeft een wisselend bestand van enkele tientallen vrijwilligers die de medewerkers ondersteunen bij de vele evenementen waar de organisatie aan deelneemt en donateurs werft. Overige financieringen (riksja s, luidsprekers, generatoren etc.) 7 0 Totaal Bedrag 8.88,0 06.0, , , ,09 4 5

14 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Bestuursverslag. Doelstelling Bestuur Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA), opgericht op oktober 95 is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdend te Breda en heeft ten doel het basiswerk van pioniers te ondersteunen middels het beschikbaar stellen van transport- en communicatiemiddelen voor hun sociale, socio-economische en pastorale activiteiten in ontwikkelingslanden. Oorspronkelijk waren het de vanuit Nederland uitgezonden missionarissen, tegenwoordig zijn het vooral lokale pioniers die zich op velerlei terreinen inzetten voor verbetering van het lot van hun medemensen.. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit: * Het voeren van acties en het informeren en werven van donateurs ter verkrijging van middelen. * De behandeling van projectaanvragen en de toekenning van de geworven gelden, bestemd voor transport- en communicatiemiddelen voor kleinschalige ontwikkelings- en hulpprojecten in het Zuiden. * Het volgen en begeleiden van de voortgang en het evalueren van deze projecten.. Maatschappelijk belang Met het beschikbaar stellen van transport- en communicatiemiddelen ondersteunt Stichting MIVA pioniers. Zo wordt directe kleinschalige hulp verleend op het gebied van transport en communicatie daar waar kerken, organisaties en groepen op zeer diverse terreinen aan de basis werken met mensen en groeperingen in nood. Stichting MIVA brengt op deze wijze mensen in beweging en in contact. 4. CBF-keurmerk In 997 is door het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF-keurmerk uitgereikt aan Stichting MIVA. Het CBF-keurmerk wordt telkens na hertoetsing voor jaar verleend. Per juli 04 werd het keurmerk weer verleend tot juli ANBI Stichting MIVA is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de instelling geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over giften, legaten of erfstellingen. Gevers aan een ANBI mogen hun gift aftrekken van hun inkomsten voor inkomstenbelasting. 6. Vaststelling jaarrekening 0 Het bestuur van de stichting MIVA bestond in 04 uit 7 personen. Dhr. drs. J.J. (Jan) Röben Lid van bestuur sinds 0 juni 009, voorzitter sinds 5 oktober 009. Oud-directievoorzitter Schreiner Aviation, oud-directeur PUM. Bestuurder bij organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (CESES, Dudoc, CIS), kunst (Dutch Heights) en sport ( Houtrak, Ver. Van Wadvaarders). Mw. mr. J.L. (Hanneke) Linthorst, secretaris Lid van bestuur sinds 008. Kandidaat- notaris. Nevenfunctie: Lid Kerkenwerkgroep Amnesty International. Dhr. H.C.M. (Henk) van Noije, penningmeester Lid van bestuur sinds 008. Ex-partner Deloitte, adviseur bedrijfsleven. Nevenfuncties: Lid van een aantal Raden van Commissarissen, Raden van Advies en STAK-besturen. Mw. dr. J.G.M. (Anneke) Assen Lid van bestuur sinds 00. In 0 is haar 0 jarig bestuurslidmaatschap. Enige tijd verlengd i.v.m. haar participatie namens de Bischoppenconferentie. Hoofddocent Bestuurskunde Universiteit van Nijmegen. Nevenfuncties: Gemeentelijk ombudsman diverse gemeenten, vice-voorzitter lokaal kerkbestuur, ex lid e Kamer. Mw. drs. G. (Geer) Bartelds Lid van bestuur sinds december 0. Voorzitter Project Advies Commissie. Medisch Antropoloog, loopbaanadviseur bij Achmea. Mw. mr. C.J.M. (Caroline) Omloo Lid van bestuur sinds 007. Associate General Counsel Corporate and Finance Netherlands bij Royal Dutch Shell Group. Nevenfunctie: Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Mw. drs. S.C. (Suzanne) van der Wateren ing. Lid van het bestuur sinds april 0 Docent audiovisuele media Hogeschool van Amsterdam, werkvelddocent Arts and Media. Management bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Polly. De jaarrekening 0 is in de bestuursvergadering van 4 april 04 goedgekeurd. 6 7

15 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag Bezoldiging bestuursleden Het huishoudelijk reglement van Stichting MIVA kent de volgende bepaling: de leden van het Algemeen Bestuur van Stichting MIVA ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Bestuursleden en directie van Stichting MIVA hebben afzonderlijk een verklaring ondertekend waarin het onderstaande wordt bevestigd:. bestuurders mogen geen directe of indirecte zakelijke binding hebben met de werkzaamheden van de stichting.. Indien een bestuurder meent dat er sprake is (of zal zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de stichting, meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter. Het bestuur beslist, zonodig bij meerderheid van stemmen, of er sprake is van een zakelijke binding.. Indien een bestuurder een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de stichting, heeft hij/zij geen stemrecht ter zake van het onderwerp waarop deze zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee ter zake van een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover. De ondertekende verklaringen zijn opgestuurd naar het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam, de uitgever van het keurmerk. 9. Verslag van het bestuur met betrekking tot haar beleidsbepalende en toezichthoudende taak De organisatie werft fondsen onder twee merknamen, MIVA en onemen. Het bestuur houdt toezicht op deze werving en geeft richtlijnen om hiermee gepaard gaande kosten te beperken. De besteding van de middelen aan projecten geschiedt eerst na een uitgebreid voortraject waarbij met gebruik making van een internationaal netwerk van lokale adviseurs, adviezen van collega-instellingen en screening door de Project- AdviesCommissie een optimale inzet van de middelen wordt nagestreefd. In 04 is de focus op zowel het voortraject (controle voorafgaand aan goedkeuring) als het na-traject weer verder versterkt. De vereisten t.a.v. monitoring en evaluatie van de gefinancierde projecten zijn verzwaard. Op korte termijn zal het projectenadministratiesysteem vanwege de verdere verscherping van de vereisten ook vervangen dienen te worden. Aan de relaties met belanghebbenden wordt veel zorg besteed. Het aantal klachten blijft daardoor zeer beperkt. In 00 werd een nieuwe klachtenprocedure ingesteld, gekoppeld aan een nieuw registratieregister voor de klachten. In 04 werden geen inhoudelijke of ernstige klachten ontvangen. Voor de behandeling van klachten van projectaanvragers/ houders hanteert de organisatie een separate procedure waarbij dezen zich ook kunnen wenden tot de ProjectAdviesCommissie of het bestuur. In 04 zijn er geen klachten ontvangen van of over de door MIVA gefinancierde projecthouders. (Verkort verslag. Het volledige verslag is in te zien op het kantoor van MIVA.) Het algemeen bestuur had in 04 5 formele vergaderingen. Daarnaast kwam het bestuur enkele malen bijeen voor tussentijds overleg. Het dagelijks bestuur vergadert in de regel telkens in de periode tussen de vergaderingen van het algemeen bestuur. Het directiereglement bepaalt alle zaken waarover de directie overleg met het bestuur dient te voeren. Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur. Er wordt bij de benoeming naar gestreefd op alle voor de organisatie essentiële gebieden expertise binnen het bestuur beschikbaar te hebben. Ook wordt naar een goede balans in gender en leeftijd gezocht. Bestuursleden worden voor vijf jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden. Er werden in 04 geen nieuwe bestuursleden benoemd en er traden geen bestuursleden af. Het bestuur heeft naast haar besturende taak ook een toezichthoudende rol. Elk der bestuursleden houdt op een specifiek terrein/aspect van de organisatie en bedrijfsvoering toezicht, gerelateerd aan de eigen expertise van het bestuurslid. De belangrijkste aspecten waar aldus toezicht op wordt gehouden zijn: *Bedrijfsvoering en opvolging bestuursbesluiten *Financieel beheer *Beheer nalatenschappen *Juridische zaken *Marketing en publiciteit *Management en personeelsbeleid *Samenwerking bedrijfsleven *Ontwikkelingssamenwerking, Projectenbeleid en beheer *Samenwerking met de Kerk. De voorzitter evalueert het functioneren van de bestuursleden. In 04 zijn deze evaluaties uitgevoerd. Het dagelijks bestuur evalueert het functioneren van de directeur. De kerntaken van de directeur zijn het dagelijkse management van de organisatie, de aansturing van de teams, het personeelsbeleid, het financiële beleid, de vertegenwoordiging van de organisatie in diverse gremia en het onderhouden van de belangrijke externe relaties. De directeur heeft hiertoe veelvuldig contact met leden van het Dagelijks Bestuur, met name in hun functie van toezichthouders. 8 9

16 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag Resultaatontwikkeling van Stichting MIVA ten opzichte van de realisatie 0 en begroting 0 Het nadelig saldo van baten en lasten is uitgekomen op (0 5.00). Realisatie 04 Realisatie 0 Verschil Baten (*) (**) MIVA Mailingen MIVA Giften en schenkingen MIVA Nalatenschappen onemen Giften en schenkingen Rentebaten en baten uit beleggingen Lasten (***) Besteed aan doelstelling - projektfinanciering Werving baten - kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Begroot was een tekort van.450. Het lagere tekort ad is veroorzaakt door: Baten (*) (**) MIVA Mailingen MIVA Giften en schenkingen MIVA Nalatenschappen onemen Giften en schenkingen Rentebaten en baten uit beleggingen Bestedingen aan projecten 04 Het niveau van de bestedingen over 04 en 0 kende de volgende verdeling over de verschillende continenten: 04 0 Projecten in Afrika Projecten in Azië Projecten in Latijns-Amerika Projecten in Oceanië Retour ontvangen bestedingen voorgaande jaren* Projectenfinanciering Het bedrag van de projectenfinanciering is in de lastenverdeling opgenomen onder de categorie Doelstelling. Zie de lastenverdeling op pagina. Het bestedingspercentage van de lasten, bedraagt 74,54%. Dit betreft dus de bestede lasten aan doelstelling t.o.v. de totale kosten. Het bestuur keurde op advies van de projectadviescommissie de financiering van 449 (0: 457) transport- en communicatiemiddelen voor in totaal 4 (0: 6) projecten goed. Lasten (***) Besteed aan doelstelling - projektfinanciering Werving baten - kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie (*) Het donateursbestand van MIVA blijft slinken door vergrijzing en overlijden. Dit resulteerde in lagere opbrengsten van de mailingen en hogere opbrengsten uit nalatenschappen. De wervings-methoden van onemen werden in 0 gewijzigd, met onder meer een grotere rol voor het bedrijfsleven. Mede door de kwakkelende economie leverde dit nadien nog niet de begrote resultaten op. Door de aanzienlijke lagere baten zijn de bestedingen aan doelstelling daarmee in overenstemming gebracht. (**) Er werden van instellingen/vermogensfondsen geoormerkte giften ontvangen voor 9 projecten, voor een totaal van 8.. De meeste van deze instellingen/vermogensfondsen willen niet dat hun giften worden gepubliceerd. (***) Wervingskosten vielen voornamelijk lager uit door aanpassing van de werving voor onemen. 0

17 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04. Beleidskosten Het beleid ten aanzien van de verhouding tussen kosten en opbrengsten van fondsenwerving streeft naar een maximum van 0% kosten. Doordat de organisatie met twee merken, MIVA en onemen fondsen werft liggen de kosten hoger dan gebruikelijk. Het verloop van het bestedingspercentage van de lasten is als volgt geweest: 5. Begroting 05 Baten % % % % Percentage lasten besteed aan: Doelstelling 74,54 77,6 8,0 8,70 Werving baten 9,4 7,,57,50 Beheer en administratie 6, 5,7 4,,80 Totaal 00,00 00,00 00,00 00,00 Baten uit eigen fondsenwerving: MIVA Wintermailing MIVA Paasmailing MIVA Pré-zomermailing MIVA Zomermailing MIVA Kerkcollecte MIVA Najaarsmailing MIVA Kerstmailing Totale lasten MIVA Giften en schenkingen Beleggingen en Reserves en fondsen De geldmiddelen zijn uitgezet op beheerrekeningen en deposito s. Vermogensrisico is hierdoor zeer beperkt. Ten aanzien van besteedbare reserves en fondsen heeft het bestuur in voorgaande jaren de richtlijn voor de vermogensinstandhouding vastgesteld op een bedrag van tenminste en maximaal De organisatie heeft enkele jaren geleden onverwacht hoge opbrengsten uit nalatenschappen ontvangen. Destijds is besloten om deze reserves op verantwoorde wijze aan het projectenwerk te kunnen besteden, deze getemporiseerd in 5 jaren af te bouwen. Dit zal naar verwachting in 05/6 gerealiseerd zijn. 4. Vrijwilligersbeleid De organisatie heeft een wisselend bestand van plm. 0 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn niet actief op het bureau, maar assisteren m.n. bij evenementen, festivals en dergelijke. Vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding. Eén of twee maal per jaar wordt een informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd. MIVA Nalatenschappen onemen Giften en schenkingen Baten eigen fondsenwerving Resultaat beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling - projektfinanciering (% van baten uit eigen fondsenwerving) 7,69 Werving baten - kosten eigen fondsenwerving* 6.74 (% van baten uit eigen fondsenwerving) 7,47 Beheer en administratie 4.78 (% van baten uit eigen fondsenwerving) 5,4 Som der lasten.4.45 Resultaat (tekort) (*) Een hogere last vanwege eenmalige investering van voor de versterking en vernieuwing van het merk MIVA.

18 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Samengevatte jaarrekening 04 Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) (De volledige jaarrekening is bij MIVA op te vragen) Balans per december 04 (na bestemming nadelig saldo) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Criteria voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening De samengevatte jaarrekening is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar 04. Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van samengevatte financiële overzichten. Hierom heeft het bestuur deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van deze samengevatte jaarrekening is het geven van inzicht aan het maatschappelijk verkeer. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samengevatte jaarrekening zijn hierop toegespitst. De samengevatte jaarrekening is als volgt tot stand gekomen: a. de oorspronkelijke balans per december 04 en staat van baten en lasten zijn in de samengevatte jaarrekening integraal overgenomen uit de statutaire jaarrekening; b. de statutaire jaarrekening is gebaseerd op Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. In de samengevatte jaarrekening zijn de grondslagen niet weergegeven hiervoor wordt verwezen naar de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening; c. de toelichtingen zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze samengevatte jaarrekening. In de samengevatte jaarrekening zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. De samengevatte jaarrekening is op een later moment uitgebracht dan de statutaire jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 04 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Het kennisnemen van deze samengevatte jaarrekening kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de statutaire jaarrekening over boekjaar 04, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de statutaire jaarrekening verkrijgen ten kantore van de stichting. Vlottende activa Erfenissen en legaten Deposito s en beheerrekeningen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Reserves: Continuïteitsreserve Reserve erfenissen en legaten Reserve activa bedrijfsvoering Overige reserves Kortlopende schulden Projectbestedingen Overige schulden en overlopende passiva

19 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Staat van baten en lasten over 04 Baten Werkelijk 04 Begroting 04 Werkelijk 0 Toelichting op de lastenverdeling De verdeling van de lasten naar doelstelling, werving baten en beheer en administratie is tot stand gekomen door een analyse van het takenpakket per werknemer. Rekening houdend met het individuele salarisniveau is het totale verdeelpercentage berekend. Dit percentage is uit praktisch oogpunt toegepast op alle kostensoorten. Baten uit eigen fondsenwerving: MIVA Wintermailing MIVA Paasmailing MIVA Voorjaars mailing MIVA Pré-zomermailing MIVA Zomermailing MIVA Kerkcollecte MIVA Najaarsmailing MIVA Kerstmailing MIVA Giften en schenkingen MIVA Nalatenschappen onemen Giften en schenkingen Baten eigen fondsenwerving Rentebaten en baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling - projektfinanciering* (% van baten uit eigen fondsenwerving) 80, 86,75 85,9 Werving baten - kosten eigen fondsenwerving (% van baten uit eigen fondsenwerving) 0,79 7,44 9,08 Beheer en administratie (% van baten uit eigen fondsenwerving) 6,57 4,88 6,6 Som der lasten Saldo van baten en lasten (nadelig) (*) Het bestedingspercentage van de lasten 74,54 79,54 77,6 Het nadelig saldo 04 is als volgt verwerkt: Continuïteitsreserve Reserve erfenissen en legaten Reserve activa bedrijfsvoering.50 Doelstelling Werven baten Beheer/ Adm. Totaal 04 Begroting 04 Werkelijk 0 Projectenfinanciering* Percentage van totale kosten 54, ,79 65,8 59,8 Uitbesteed werk Percentage van totale kosten -,7,6,99 4, 4, Publiciteit en communicatie Percentage van totale kosten - 6,56-6,56 5,80 5,07 Personeelskosten** Percentage van totale kosten 7,57 8,94 4, 0,8,9 7,4 Huisvestingskosten Percentage van totale kosten 0,7 0, 0,06 0,46 0,50 0,56 Kantoor en algemene kosten Percentage van totale kosten,85 0,95 0,46,6,8,8 Afschrijvingen Percentage van totale kosten 0,06 0,0 0,0 0, 0,08 0, Percentage van totale kosten 74,54 9,4 6, 00,00 00,00 00,00 (*) Doelstelling Voor de besteding aan doelstelling, zie punt van het bestuursverslag. (**) Bezoldiging Directie De organisatie volgt bij de bezoldiging van de medewerkers de salarisschalen van de BBRA Rijksoverheid. Uitsluitend de schalen worden gevolgd, alle andere vergoedingen en regels die de Rijksoverheid hierbij hanteert worden niet gevolgd. De schalen van de BBRA zijn sinds 009 niet gewijzigd en MIVA heeft geen eigen aanpassingen doorgevoerd. Het toezichthoudend orgaan in casu het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Overige reserves

20 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Bezoldiging directeur 04: De directeur had in 04 een vast fulltime dienstverband. De directeur nam in 04 geen vakantie op en werkte 5 dagen extra. Dit resulteerde in extra brutoloon van Vast brutosalaris 7.667, vakantiegeld 8% Zijn vaste jaarinkomen was daarmee Inclusief extra gewerkte dagen Het werkgeversdeel sociale lasten bedroeg het werkgeversdeel pensioenlasten Andere beloningen, uitkeringen, voorschotten of leningen werden niet aan de directeur verstrekt. Inkomsten & uitgaven Inkomsten 04 In 0 bedroeg zijn brutosalaris eveneens , bedroeg het werkgeversdeel sociale lasten en het werkgeversdeel pensioen Ook in 0 werd door de directeur geen vakantie opgenomen. De extra door hem gewerkte dagen resulteerden in extra bruto loon van Werkelijk 04 Begroting 04 Werkelijk 0 MIVA Nalatenschappen onemen Giften en schenkingen MIVA Giften en schenkingen 4.86 MIVA Kerkcollecte.6 Specificatie personeelskosten Lonen en salarissen Totaal Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Werkelijk 0 Begroting 0 Werkelijk 0.49 MIVA/oneMen Rentebaten en baten uit beleggingen MIVA Mailing donateurs Gemiddeld aantal fte s Aantal vaste personeelsleden per ultimo Uitgaven 04 Gemiddeld aantal stagiaires 4 4 Totaal bezoldiging bestuurders Nihil Nihil Nihil Leningen, garanties en voorschotten verstrekt aan bestuurders Nihil Nihil Nihil Eigen fondsenwerving 9,4% 4.5 Financiering doelstelling 74,54% Totaal Beheer en administratie 6,% 8 9

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

MIVA onemen Jaarverslag 2015. Jaarverslag. Bestemming binnen bereik.

MIVA onemen Jaarverslag 2015. Jaarverslag. Bestemming binnen bereik. MIVA onemen Jaarverslag 05 Jaarverslag 05 Bestemming binnen bereik. MIVA onemen Jaarverslag 05 Inhoudsopgave Bestemming bereikt MIVA 80 jaar 07 6 Bestemming bereikt 3 Missie 5 Resultaten 05 6 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Elk mens is het waard Palliatieve zorg in India

Elk mens is het waard Palliatieve zorg in India MIVA Collecte 27 en 28 augustus 2016 Broeder Jotish Elk mens is het waard Palliatieve zorg in India www.miva.nl Broeder Jotish zet zich in voor terminaal zieken Palliatieve zorg is in India niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

van de noden in ons directe blikveld. Het is begrijpelijk, het raakt ons, we komen er zelf rechtstreeks mee in contact.

van de noden in ons directe blikveld. Het is begrijpelijk, het raakt ons, we komen er zelf rechtstreeks mee in contact. Jaarverslag 03 miva/onemen Jaarverslag 03 miva/onemen Jaarverslag 03 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 4 Jaarverslag 03 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport- en communicatiemiddelen 4 MIVA en onemen 5 Cijfers

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Voorwoord

Inhoudsopgave. 3 Voorwoord Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Jaarverslag 2013 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport- en communicatiemiddelen 4 MIVA en onemen 5 Cijfers 2013 6 Een nieuwe toekomst voor vrouwen in Burkina Faso

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Sapna Foundation Jaarverslag 2012

Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Website: www.sapnafoundation.org E-mail: info@sapnafoundation.com Telefoon: 06-48 32 68 02 Bankrekening: 14 85 20 073 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Algemeen 4 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN JAARVERSLAG 2016 De Ronde Venene, April 2017 Inleiding Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunt kleinschalige educatieprojecten.

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0.

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Wifi 2013-2015 Versie 1.0. Stichting Wifi Vierlinghweg 57 2661 TM Bergschenhoek T +31 (0)105 120336 info@stichtingwifi.nl www.stichtingwifi.nl K.v.K. nr. 58507175 Beleidsplan 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie