Programma's voor de vrije studieruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma's voor de vrije studieruimte"

Transcriptie

1 Programma's voor de vrije studieruimte Cursusjaar

2 Overzicht keuzeprogramma s Blok 2 Docent Lesdag Ronde Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Christelijke filosofie dr. P. Blokhuis Donderdag 2 Expressief schilderen mevr. K. den Dinsdag 1 en 2 Dikken Muziek als spiegel van de Dhr. A. Verhage Dinsdag 1 maatschappij Non-verbale communicatie / Lichaamstaal H.L. Nijhof Donderdag 2 Pastorale Counseling dr. J.C. Borst Dinsdag 1 Spaans I drs. M. van Dinsdag 1 Gelder Voorkomen van burn-out drs. M.G. Bac- Woensdag 1 Fahner De waarheid over Floris dr. R.P. de Graaf Donderdag 2 Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder-Michielsen en drs. Leen Walraven ** ** Blok 3 Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Beginnerscursus Frans drs. B. de Vries Dinsdag 1 Beginnerscursus Duits Mevr. H. van der Donderdag 1 Hoeven Expressief schilderen mevr. K. den Dinsdag 1 Dikken Film kijken en beschouwen C. Pelgrim Dinsdag * Hulpverlenen in de verslavingszorg B. Sijtsma Donderdag 1 en 2 Ontmoeting met Israël M.C. Mulder Dinsdag 2 Poppenspel als agogisch H.L. Nijhof Dinsdag 1 middel Spaans II drs. M. van Gelder Dinsdag 1 Spelend vertellen H.L. Nijhof Dinsdag 2 Verraden Vertrouwen dr. J.C. Borst Dinsdag 1 Naar een waardenvaste C.W. Schimmel Dinsdag 1 beroepsuitoefening Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder-Michielsen en drs. Leen Walraven ** **

3 1 Blok 4 Film, fantasy en meaning B. Cusveller Donderdag * Kennismaking met de C. Pelgrim en B. Dinsdag 1 kunstgeschiedenis Cusveller Occultisme en bevrijding drs. R.J.A. Donderdag 1 Doornenbal e.a Opfriscursus Frans drs. B. de Vries Dinsdag 1 Opfriscursus Duits Mevr. H. van der Donderdag 1 Hoeven Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder- Michielsen, drs. Margrete Bac- Fahner en drs. Leen Walraven ** ** De lessen worden gegeven op dinsdag- of donderdagavond. Op een avond zijn er twee lesrondes. Deze zijn in principe van: uur voor de eerste ronde, of van uur voor de tweede ronde. * Voor deze cursus geldt een afwijkende lestijd. Zie hiervoor de beschrijving verderop in dit boekje **Let op: dit keuzevak kent een selectie! Zie voorwaarden. Dag en aanvangstijd worden tijdens het introductiegesprek medegedeeld. Aanmelden (na toestemming van je mentor) bij

4 Inleiding Binnen de meeste opleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede heb je als student een vrije studieruimte. Je mag zelf bepalen hoe je daaraan inhoud geeft. Soms geven opleidingen daarvoor grenzen aan, maar je mogelijkheden om zelf de inhoud te bepalen zijn groot. In beperkte mate kun je terecht bij andere opleidingen om daar een module die tot het reguliere aanbod behoort, te volgen. Je mag ook naar andere instellingen voor hoger onderwijs gaan om daar een module te volgen. Verder zijn er de mogelijkheden van literatuurstudie en extra praktijkervaring. Daarnaast bieden de opleidingen van de CHE in de blokken 2, 3 en 4 een aantal modules aan die uitsluitend bedoeld zijn voor de vrije studieruimte. Hierover in deze brochure meer informatie. Uiteraard mag je deze modules ook geheel vrijwillig volgen, dus zonder dat je er studiepunten voor krijgt. Opgave en voorwaarden In principe staan de programma s open voor alle studenten van de CHE. Wel moeten de deelnemers zich van tevoren opgeven. Inschrijven kan door in te loggen op Intranet\Studenten\ Faciliteiten en voorzieningen\ Digitale inschrijvingen\hogeschoolbrede keuzeprogramma s, bij week 46 (blok 2), 6 (blok 3) en 16 (blok 4) kun je je keuze vastleggen. Klik op het programma van je keuze, via het invoeren van je studentnummer word je keuze vastgelegd. Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar Tot uiterlijk 4 weken voor het begin van het programma kun je je opgeven. Dat betekent voor blok 2 dat opgave mogelijk is tót de herfstvakantie (t/m week 42). En: wie het eerst komt, Opgave is bindend, zie onder presentie(alleen tót de bovengenoemde 4 weken voor aanvang kun je je keuze nog wijzigen). Data en tijden Een programma duurt meestal 7 weken (de Vrije Modules gaan in lesvrije (buffer-)weken door ). De lessen worden gegeven op dinsdag- of donderdagavond. Op een avond zijn er twee lesrondes. Deze zijn in principe van: uur voor de eerste ronde, of van uur voor de tweede ronde. Tijdens een avond en tijdens een ronde worden dus meerdere programma s aangeboden. Aan jou de keuze.

5 1 Studiepunten Elk programma omvat 42 uur (1,5 studiepunt, ECTS). Om het studiepunt te krijgen, moet je de lessen volgen en de opdrachten maken. De opdrachten worden nagekeken door de docent. Bij voldoende resultaat krijg je het studiepunt. De docent geeft een bewijs dat je aan de eisen hebt voldaan aan het secretariaat van de keuzeprogramma's. Met vragen omtrent je cijfer kun je contact opnemen met het secretariaat (bij voorkeur niet met de betreffende docent. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan het secretariaat van je opleiding waarna het cijfer in CATS wordt ingevoerd. Voor de Vrije Modules worden de volgende regels gehanteerd: a) Toetsing 1. Aan het eind van het blok waarin de module wordt aangeboden, wordt een toets afgenomen. De docent geeft in het programmaboek aan hoe er getoetst wordt. 2. Er is één herkansingsmogelijkheid: hetzij in het volgende blok, hetzij eind augustus. De docent geeft aan wanneer er een herkansingsmogelijkheid is. Als de toets het maken van een werkstuk is, kan herkansing betekenen dat een student tot eind augustus het werkstuk kan inleveren. Dat werkstuk hoeft pas na de herkansingsweken in augustus nagekeken te worden. 3. Als de module in het volgende jaar opnieuw wordt aangeboden, mag de student die nog geen voldoende heeft, opnieuw aan de toetsing deelnemen. 4. De student heeft na het jaar waarin de module is aangeboden, geen recht meer op herkansing. b) Presentie 1. Studenten die deelnemen aan een Vrije Module wonen de lessen bij. De docenten laten elke les een presentielijst rondgaan. 2. Wie bij een aanbod van 6 lesmomenten meer dan twee keer afwezig is geweest, kan geen voldoende halen tenzij de docent anders beslist. 3. Wie de eerste twee keer afwezig is geweest, krijgt een boete van 15 euro. Afwezigheid kan namelijk betekenen dat de module ten onrechte is doorgegaan- er blijken toch te weinig deelnemers te zijn-, of dat de afwezige student een plaats blokkeert van anderen die op de wachtlijst staan.

6 1 Programma s blok 2 Aanvang week 46 Onderwerp: Basic Life Support Docent: A. Schothorst Iedereen kan geconfronteerd worden met iemand die plotseling in een levensbedreigende situatie komt te verkeren. Te denken valt aan (bijna) verdrinking, hartstilstand, hartinfarct of een verkeersongeval. Deze cursus bied je de benodigde kennis om levensbedreigende situaties te herkennen en levensreddende hulpverlening zo effectief mogelijk uit te voeren. Wat vroeger eenvoudigweg reanimatie heette, heet nu Basic Life Support. Naast het reanimeren (beademen en hartmassage toepassen) leer je in deze cursus ook hoe je een AED (automatische externe defibrilator) moet hanteren. De AED is een apparaat waarmee eerste hulpverleners ter plekke zo nodig een schok kunnen toedienen om het hart in het juiste ritme terug te krijgen. Door snelle toepassing van AED kunnen veel meer mensen een hartstilstand overleven. Praktische info: Voor deze cursus dient een boekje aangeschaft te worden: 'Lesboek Basale Reanimatie & Automatische Externe Defribilatie', ThiemeMeulenhoff, 2006, 1e druk, ISBN Aan het einde van de cursus ontvangt u het reanimatie bewijs. Dit bewijs is een jaar geldig; De cursus blijft geldig, wanneer men jaarlijks op herhaling gaat. Iedereen, ongeacht vooropleiding, kan deze cursus volgen. Deze cursus wordt door een geautoriseerde instructeur gegeven. De cursus word gegeven in één van de praktijklokalen van de opleiding Verpleegkunde: na de hoofdingang rechts, rechts de trap af naar beneden (lok of 0023) Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten de eerste is van u, de overige zijn in overleg met de docent Onderwerp: Christelijke filosofie in de geschiedenis Docent: Dr. P. Peter Blokhuis In de loop van de westerse geschiedenis zijn regelmatig mensen opgestaan die vanuit hun christelijk geloof gefilosofeerd hebben. Zij zagen de filosofie niet als een neutrale manier van denken maar als een denken dat richting ontvangt vanuit het geloof. In deze cursus wordt aan de hand van teksten ingegaan op enkele denkers die nog steeds veel geciteerd worden: Augustinus, Pascal, Kierkegaard, Dooyeweerd e.a. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij thuis ter voorbereiding kennis nemen van de (vrij korte) teksten. De toets bestaat uit een essay over één van de besproken denkers. De colleges worden gegeven door Dr P. Blokhuis, Drs R.J.A. Doornenbal en dr B. Cusveller.

7 2 Onderwerp: Expressief schilderen Docent: Mevr. K. (Katie) den Dikken-Klopper Gevoelens uiten door middel van creatieve expressie is een middel dat in de hulpverlening wordt aangewend. Katie den Dikken heeft een programma ontwikkeld, waar een beginnend inzicht wordt gegeven en studenten zelf met schilderen aan de slag gaan. Onderwerp: Muziek als spiegel van de maatschappij - De muziek van 1400 tot 2000 in de context van culturele, politieke en sociaal-economische geschiedenis Docent: Dhr. A. Verhage Dat de muziek in de loop van de geschiedenis een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt is duidelijk. Maar welke dingen waren van invloed op die ontwikkeling? Uiteraard is een deel van die ontwikkeling van binnen uit te verklaren. Door de experimenten met nieuwe expressiemiddelen was de muziek steeds aan verandering onderhevig. De fuga ontwikkelt zich vanuit de fantasie, de sonatevorm heeft een eeuw lang de compositietechniek van de symphonie bepaald etc. Maar er is een andere kant. De muziek heeft zich in de geschiedenis vooral ook ontwikkeld vanuit politiek, sociaal-economisch en cultureel perspectief. Bach en Händel zijn tijdgenoten, maar hun muziek is heel verschillend. De reden dat Bach een heel ander genre muziek componeerde dan Händel zit hem in de verschillende cultuur-historische context. In dit programma worden verbanden gelegd tussen (de ontwikkeling van) de muziek en die historische context, zowel op politiek als op sociaaleconomisch en cultureel gebied. Er wordt veel naar muziek geluisterd, belangrijke stijlen en stijlperioden geanalyseerd en naar de betekenis van de muziek voor de mens van vroeger gekeken. Aan het eind van de module heb je een breder zicht op de enorme ontwikkeling die aan onze westerse muziek ten grondslag ligt en die ook weer de basis vormt voor de ontwikkeling van de hedendaagse muziek. Naast het verkrijgen van een totaaloverzicht over de muziekgeschiedenis verdiep je je in één stijl, periode of componist. Onderwerp: Non-verbale communicatie / Lichaamstaal Docent: H.l. Nijhof Communicatietraining is voor een groot deel een verbale aangelegenheid. We worden geschoold in het voeren van gesprekken, in empathie, aandacht geven, concreetheid en confrontatie en we leren gesprekken structureren. Woorden kunnen helpen, taal werkt genezend, maar er is meer. Er is ook de lichaamstaal en die legt een zwaar gewicht in de schaal van de communicatie. Voordat je ook maar een woord hebt gezegd, wordt je al beoordeeld op je gedrag. Het elan waarmee je iemand benadert, de manier waarop je gaat zitten of staan, de toon waarop je spreekt, de manier hoe je er uit ziet- en dit alles bepaalt binnen de kortste keren of je de sympathie van een ander wint. Dat hoeft je niet aan het toeval over te laten, je kunt er zelf iets aan doen. Het is de moeite waard om bij de ander meteen 'goed over te komen'. Want de eerste indruk legt de basis voor een geslaagde, harmonieuze relatie.

8 3 Wanneer je lichaamstaal deugt, deugt je contact ook. Hoe beter je op de lichaamstaal van jezelf en van anderen let, des te beter herkent je wanneer de ander zich prettig voelt, wanneer hij zijn interesse verliest of wanneer hij zich innerlijk afsluit. Je herkent zo'n situatie meteen en kunt er adequaat - in woorden en met lichaamstaal - op reageren. In deze korte training ga ik samen met jullie in op dit fenomeen van nonverbaal communiceren. We zullen merken dat de lichaamstaal een sleutel is tot de persoonlijk. Je eigen persoonlijkheid en die van de ander. Je zult tot verassende conclusies komen die je inzicht in jezelf en in je communicatie totaal zullen veranderen, want je lichaam liegt niet. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp: Pastorale Counseling Docent:: Dr Hans Borst Inhoud Informatie of kamer 2092 Pastorale counseling is een vorm van professioneel begeleiden in allerlei begeleidingssituaties in kerken en gemeenten. De training is bedoeld voor studenten die op enigerlei wijze actief zijn binnen hun kerk of gemeente en studenten die in hun stage met pastorale situaties te maken hebben. Ieder blok begint met een korte theoretische inleiding (ca 20 min.), gevolgd door de vaardigheidstraining. De onderstaande onderwerpen komen aan de orde en de onderwerpen die de studenten inbrengen vanuit hun cases. 1. Mens en medemens: Wat kan er met de mens gebeuren? Counseling is crisissituaties, zoals ziekte, verlies, relatieproblemen, identiteitsproblemen, verwondingen uit een ver of recent verleden, geheim geweld als incest etc. 2. Mens en conflict: Waar kan een mens in verstrikt raken? Dilemma-training, plaats in de organisatie, stage, kerk, CHE, etc. 3. Mens en beroep: Professional, maar geen therapeut: grenzen in de begeleiding als SPH-er, MWD-er, GPW-er, leraar. 4. Mens en keuze: Moeilijke situaties die via de achterdeur in je leven komen. B.v. abortus provocatus bij incest, euthanasie bij AIDS, nooit gedachte verliefdheid, burnout in het werk en de kerk, school-kerk spanningen, multiculturele begeleiding op school, alternatieve hulpverlening, evangelische hulpverlening, gebedsgenezing, etc Literatuur, Verplichte literatuur (kan evt. via de docent): verplicht Hans Borst, Houd mij vast. Driebergen 2006 Hans Borst, Naomi. Heerenveen 2006 (ook in CHE-winkel) Reader Tentamen 1. Reflectieverslag met daarin verwerkt de colleges en de verplichte literatuur; 2. Uitgewerkt pastoraal-ethisch dilemma;

9 4 Onderwerp: Spaans I (LET OP: VOOR DIT PROGRAMMA WORDT EEN VERGOEDING VAN 25 EURO GEVRAAGD) Docent: Drs. M. (Margriet) van Gelder In deze korte, maar intensieve cursus zullen we samen de wereld van het Spaans ontdekken. We zullen een begin maken met het leren van het Spaans; een prachtige taal, die na het Engels en het Chinees het meest gesproken wordt op deze wereld. Zowel grammatica als conversatie zullen aan bod komen, maar ook Spaanse kranten, Spaanse liederen en bijbelgedeeltes in het Spaans. Verder wordt een grote interactie tussen cursisten en docente op prijs gesteld. Vraag dus alles wat je wilt weten! Eén van mijn belangrijkste doelstellingen is jullie enthousiast te maken voor de wereld van het Spaans. Docent: Drs. M.G. (Margrete) Bac-Fahner Stress en Burnout zijn belangrijke thema s in onze maatschappij. Wekelijks worden we via de media voorzien van informatie over werkdruk, stress, ptss, overspannenheid en burnout. Volgens het CBS overkomt 10% van de werknemers dit. Is het een modeziekte? Ja en nee. Burnout is een ziektepatroon dat past bij deze tijd, maar het is beslist geen verzinsel van voorbijgaande aard. In dit programma komen o.a. de volgende vragen aan de orde: Wat is stress? Wat is burnout? Wat zijn de kenmerken ervan? Welke persoonlijkheidskenmerken spelen een rol? Hoe kun je een burnout voorkomen? Door het volgen van dit keuzevak verwerf je kennis op het gebied van stress en burnout. Dat je weet hoe je er mee om kunt gaan. Dat je signalen vroegtijdig kunt herkennen en negatieve effecten kunt voorkomen (zowel bij jezelf als bij anderen). En dat je weet wanneer professionele hulpverlening geboden is. Doelen: Kennis en inzicht verwerven in thema s rondom Stress en Burnout; Theoretische doordenking van deze thema s; Oefenen met deze thema s o.a. door het maken van een plan van aanpak; Studenten instrumenten meegeven om eigen ervaringen en die van anderen t.a.v. stress en burnout beter te kunnen plaatsen en hanteren; Propedeusestudenten kunnen zich niet voor deze module aanmelden. Onderwerp: De waarheid over Floris Docent: Dr. R.P. (Ronald) de Graaf In december 2004 schitterden Michiel Huisman en Birgit Schuurman in een speelfilm als Floris en Pi. Waar Rutger Hauer in 1969 grote successen beleefde als ridder Floris, die met Sindala in allerlei avonturen terecht kwam, verschijnt nu een speelfilm. Hoe getrouw is eigenlijk die film? Grote Pier, Maarten van Rossem, wie waren dat? In een aantal colleges gaat Ronald de Graaf aan de hand van zijn boek De waarheid over Floris in, op zaken als: oorlog en vrede in de late Middeleeuwen, eten en drinken, geloof en bijgeloof. Hierbij worden filmfragmenten getoond, van de oude en de nieuwe Floris.

10 5 Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docenten: drs.margrete Bac-Fahner, drs.elly den Herder-Michielsen, drs.wilfred Vollbehr en drs.leen Walraven In deze training maak je kennis met de principes van de Rationeel EmotieveTraining (RET). Uitgangspunt is dat we zelf onze problemen veroorzaken door onze manier van denken. Door je hiervan bewust te worden en je gedachten te veranderen wordt het mogelijk om op gezonde wijze met jezelf en met anderen om te gaan. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: angst en onzekerheid; frustratietolerantie; zelfbeeld en zelfwaardering; assertiviteit en omgaan met kritiek. Dit is geen studievaardigheids-training! Coordinator: Elly den Herder-Michielsen, kamer Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

11 6 Programma s blok 3 Aanvang week 6-7 lesweken Onderwerp: Docent: Basic Life Support A. Schothorst Omschrijving zie blok 2 Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten de eerste is van u, de overige zijn in overleg met de docent Onderwerp: Docent: Beginnerscursus Duits Mevr. H. van der Hoeven Doelgroep: Iedereen die ooit misschien een jaartje Duits heeft gehad maar er niet genoeg van weet om het te durven spreken. Als je graag in je (ski) vakantie een beetje leuk met anderen wilt praten is het fijn als je hier een start kunt maken. En als je Duitstalige artikelen van internet wilt verwerken, snap je er tenminste wat van Methode: - via een voorstelronde maken we een begin met de spreekvaardigheid - eenvoudige dagelijkse situaties uitproberen - we doen aan het eind van elke les een taalspelletje - we lezen korte actuele teksten uit de reader om begrip, uitspraak en woordenschat te bevorderen - elke les bespreken en oefenen we een grammatica-item uit de reader. De reader krijg je aangeboden. Onderwerp: Docent: Beginnerscursus Frans Drs. A.N. (Beppie) de Vries Ça va? De meeste studenten kunnen deze vraag nog wel correct beantwoorden: Ça va bien, merci! Maar op het moment dat het ontluikende babbeltje interessant wordt ontbreken de woorden. En die werkwoorden, hoe maak je daar eigenlijk een goede zin mee? De beginnerscursus Frans is zo praktisch mogelijk, dat is niet alleen handig tijdens een verblijf in Frankrijk, maar ook als je via internet Franstalige informatie wilt lezen. Het accent van de cursus ligt op spreekvaardigheid (aan de hand van gespreksopdrachten en taalspelletjes). Tevens worden lees- en luistervaardigheid getraind door middel van korte teksten en chansons. Voorop staat het plezier in het bezig zijn met taal. Boek: Pierre Sommet, Anne Delacroix e.a., Perspectives 1 (uitsluitend tekstboek), uitgeverij Intertaal, isbn Dit boek is te bestellen via Onderwerp: Docent: Expressief schilderen Mevr. K. (Katie) den Dikken-Klopper Gevoelens uiten door middel van creatieve expressie is een middel dat in de hulpverlening wordt aangewend. Katie den Dikken heeft een programma

12 7 ontwikkeld, waar een beginnend inzicht wordt gegeven en studenten zelf met schilderen aan de slag gaan. Onderwerp: Film kijken en beschouwen Docent: C. (Cees) Pelgrim Een programma waarin de deelnemer een aantal films bekijkt en greep krijgt op de filmtaal d.m.v. het werken met een filmanalysemodel. We kiezen voor een aantal films waarin de relatie tussen volwassenen en kinderen (ouders en kinderen) centraal staat. Om onze positie ten opzichte van het medium film te bepalen schrijft iedere deelnemer een korte media-biografie De deelnemers schrijven ten slotte een essay over de relatie tussen het toekomstig beroepsveld en het medium film. Let op: de deelnemers bekijken de films in hun geheel (het kan dus 120 min. uren) Begintijd: u. in lokaal Onderwerp: Hulpverlenen in de verslavingszorg Docent: B. (Bauke) Sijtsma Bauke Sijtsma is als maatschappelijk werker verbonden geweest aan 'de Wending' een instelling voor verslavingszorg van het Leger des Heils. Hij heeft veel ervaring met het werken met verslaafden en heeft hiervoor een programma ontwikkeld. Op dit moment werkt hij als staflid op de afdeling Communicatie en Dienstverlening van Leger des Heils Gelderland. Onderwerp: Ontmoeting met Israël Docent: drs. M.C. (Michael) Mulder (Centrum voor Israëlstudies) Israël heeft voor veel christenen een bijzondere plaats. Waarom eigenlijk? Waarom is de kerk verbonden met Israël? Wat houdt die verbondenheid in? En wat heeft dit ons te zeggen? Daarover geeft deze cursus meer informatie. Het programma bestaat uit twee elementen. Enerzijds verdiep je je kennis van het Jodendom. Hoe leeft Israël met de Thora? Je krijgt een inleiding in de rabbijnse literatuur en in de Joodse liturgie. We maken kennis met de geloofsbeleving in het Jodendom. Vervolgens bezinnen we ons op de vragen die de ontmoeting van de kerk met Israël oproepen. Vanuit de Bijbel zoeken we naar de betekenis van de blijvende beloften van God voor Israël. We kunnen niet voorbijgaan aan de politieke situatie van vandaag. Kort zal de historische achtergrond van het huidige conflict aan de orde komen en stellen we de vraag hoe een christen daarin een verantwoorde houding kan aannemen. Tenslotte zal aandacht gegeven worden aan de plaats van Messiasbelijdende Joden. Deze cursus zal een proces van bezinning stimuleren. Uit de reacties van anderen die deze kennismaking meemaakten, blijkt dat de bezinning op het Jodendom tot verrijking is van het eigen geloofsleven. Info over het Centrum voor Israëlstudies aan de CHE:

13 8 Onderwerp: Docent: Poppenspel als agogisch middel H.L. (Harrie) Nijhof Spelen met poppen is een boeiende en plezierige bezigheid, zowel voor de kijkers als voor de speler zelf. Wie ooit voor het kinderpubliek de poppen tot leven heeft gebracht, weet uit ervaring hoe intens de kinderen en ook volwassenen het spel meebeleven. Het spelen met een pop heeft ongekende agogische mogelijkheden. Tijdens deze cursus gaan we deze mogelijkheden ontdekken en inzetten. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp Docent: Spaans II (LET OP: VOOR DIT PROGRAMMA WORDT EEN VERGOEDING VAN 25 EURO GEVRAAGD) Drs. M. (Margriet) van Gelder Deze cursus is een vervolg op en verdieping van de cursus Spaans I. Om de vervolgcursus Spaans II te kunnen volgen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Spaans I moet met een voldoende zijn afgesloten - Of: de basiskennis wordt middels de toets van Spaans I voldoende aangetoond, d.w.z. door minimaal een 6 te halen Onderwerp: Docent: Spelend vertellen H.L. (Harrie) Nijhof Mijn naam is Harrie Nijhof en samen met mijn vrouw Fredie werk ik voor de stichting JES 55 en geven we theatervoorstellingen, workshops en trainingen op het gebied van geloof en hulpverlening voor verschillende doelgroepen. Daarnaast ben ik werkzaam als dramadocent en opleidingsdocent bij de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit deze ervaringen zal ik jullie deze cursus aanbieden. Ik zal jullie leren wat vertellen inhoud en hoe het werkt. Hoe je vertellen als middel kunt gebruiken bij de training en ontwikkeling van je persoon en je persoonlijkheid maar ook hoe je het kunt gebruiken om een boodschap over te brengen. Vertellen is tot de verbeelding spreken. Daarmee onderscheidt het zich van andere vormen van praten. Vertellen is een is een leuk en dynamisch gebeuren. Het heeft veel mogelijkheden. Het is zeker niet zo dat je alleen op je stoel zult zitten luisteren naar wat ik je allemaal ga zeggen. Dit vertellen is een echt "doevak". Veel samen spelenderwijs, creatief bezig zijn. Met gebruik van allerlei middelen zoals: muziek, de ruimte, materialen die voor handen zijn, maar vooral met onszelf als belangrijkste expressie-instrument. Samen geven wij uitdrukking en vorm aan deze cursus. Tijdens deze training gaan we de mogelijkheden van jezelf als vertelinstrument onderzoeken. We gaan kijken of we ons instrument herkennen, of we het kunnen beheersen, inzetten en uitbreiden. Tijdens het vertellen word je gevormd in woord en gebaar. Je zult merken dat er een bewustwordingsproces op gang komt, waarin je ontdekt wat je zwakke en sterke kant zijn in het communiceren met jezelf en de andere(n). Jouw manier van overkomen komt in beeld! Want in de communicatie ben je een spiegel voor elkaar! Natuurlijk zul je begrijpen dat dit in zo n korte tijd niet allemaal mogelijk is. Maar ik hoop dat er proces op gang zal komen waarin je geïnspireerd zult raken en er mee verder zult gaan. Iedereen is anders en iedereen heeft zo zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

14 9 In ieder geval zullen we samen beginnen en een bijzondere tijd meemaken. Ik hoop dan ook dat een ieder zijn verhaal kwijt kan. En dat iedereen ook iets zal bijleren over hoe we Het Verhaal kunnen vertellen. Want de verhalen van God gaan al duizenden jaren mee en geven steeds opnieuw inzicht, waarheid en nieuw leven. Tot dan!. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp: Verraden vertrouwen Docent: Dr. J.C. (Hans) Borst Geheim geweld en met name incest heeft altijd te maken met vertrouwen dat verraden wordt. Als kinderlijk verrouwen en onbevangenheid omslaan in wantrouwen is er wat gebeurd tussen de (machtige) volwassene en het (afhankelijke) kind. De volwassene heeft het kind iets ontnomen. Wat? Niet alleen het spontaan durven vertrouwen op de volwassene, maar ook de kinderlijke integriteit. Het wantrouwende kind moet om te overleven een op gedrongen geheim bewaren. Soms wordt het geheim onthuld. Soms is de straf op zwijgen levenslang. Incest heeft dus te maken met misbruik van vertrouwen en misbruik van macht. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: wat is geheim geweld en met name incest? Wie is de dader? Wie is het slachtoffer (meisjes en jongens)? Wat doet de politie? Wat doet de SPH-er, MWD-er, HBOV-er of meester of juf op school, dominee of pastoraal werker? Het is een praktische module waar je in je werk veel aan hebt! We staan ook stil bij wat de bijbel en de koran zeggen over incest. Onder geheim geweld valt ook pedofilie, ritueel misbruik, misbruik door loverboys en (kinder) prostitutie. Literatuur: Borst, J.C., Verraden Vertrouwen, pastoraat aan incestdaders en slachtoffers, 4e herziene druk, Heerenveen, Jongbloed 2004, ISBN , 216 pagina s. (evt. via de docent) of Borst, J.C., Naomi. Incest brak haar geluk. Heerenveen, Jongbloed (evt. via de docent of in CHE winkel) Borst, J.C., Houd mij vast. Driebergen 2006 Syllabus Tentamen: 1. Reflectieverslag waaruit blijk (door middel van voetnoten) dat de verplichte literatuur grondig is bestudeerd; 2. Uitgewerkt moreel dilemma betreffende een van de gebieden van geheim geweld; Wat ook van belang is Dit keuzevak draait al meer dan tien jaar op sociale studies en hogeschoolbreed. De ervaring heeft geleerd dat het volgen van dit blok confronterend kan zijn voor studenten. De docent is zich daarvan bewust en bespreekt in het eerste college de mogelijkheden voor eventuele individuele gesprekken en doorverwijzing. Onderwerp: Naar een waardenvaste beroepsuitoefening Docent: C.W. Schimmel Doe jij de dingen die je graag wilt doen? Of doe je juist ook dingen die je niet wilt doen? Wees eerlijk. Houd jij je altijd aan de plannen die je gemaakt hebt? Goede voornemens, wat komt er van terecht?

15 10 Goede voornemens en plannen komen vaak niet uit omdat deze niet echt bij ons passen. We maken plannen omdat anderen dat van ons verwachten, omdat anderen dezelfde plannen maken of omdat... Daarbij vergeten we maar al te vaak om ons af te vragen wat nu werkelijk belangrijk voor ons is. Wat zijn mijn waarden? Welke waarden wil ik nastreven in mijn toekomstig beroep. Of, nog scherper geformuleerd: vanuit welke persoonlijke waarden wil ik mijn beroep (en leven) gaan vormgeven? In deze module gaat het vooral om leiding geven aan jezelf zodat je je verder kunt ontwikkelen tot professioneel beroepsbeoefenaar. Middels gesprekken en oefeningen krijg je inzicht in welke waarden voor jou werkelijk van belang zijn. Verder leer je om je keuzen te maken, welke passen bij deze waarden. We doen dit aan de hand van het werk van Stephen Covey en maken daarbij natuurlijk regelmatig een uitstap naar de bijbel. Houd er rekening mee dat je voor deze module een boek moet aanschaffen van ongeveer 25,--. Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docent: Drs. Elly den Herder-Michielsen, drs. Margrete Bac-Fahner en drs. Leen Walraven Omschrijving zie blok 2 Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

16 11 Programma s blok 4 Aanvang week 16-7 lesweken Onderwerp: Docent: Film, fantasy and meaning B. (Bart) Cusveller Een programma waarin de deelnemer een aantal films bekijkt en greep krijgt op de filmtaal d.m.v. het werken met een filmanalysemodel. We kiezen voor een aantal films waarin FANTASY en betekenis een belangrijke rol spelen Om onze positie ten opzichte van het medium film te bepalen schrijft iedere deelnemer een korte media-biografie De deelnemers schrijven ten slotte een essay over de relatie betekenis en verbeelding. Let op: de deelnemers bekijken de films in hun geheel (het kan dus 120 min. uren) Begintijd: u. in lokaal Onderwerp: Kennismaking met de Kunstgeschiedenis Docenten: C.Pelgrim, J.Laanstra, M. Sinia-Barger ea Beeldende kunst kent een lange en rijke geschiedenis. Hoewel de vorm en functie van beeldende kunst door de eeuwen heen veranderd zijn, geldt altijd dat kunst gemaakt is om gezien te worden. Kunst is echter méér dat een versiering. Door ons te verdiepen in de (geschiedenis van de) beeldende kunst, zullen we ontdekken dat kunst een spiegel van de samenleving is. Tijdens de colleges krijg je steeds een korte inleiding in de belangrijkste perioden en stromingen, waarbij relaties worden gelegd met religieuze, sociale en technische ontwikkelingen. Daarnaast worden de deelnemers zelf aan het werk gezet om periodes en stromingen te verkennen. We werken met powerpoint en internet. Het beeldmateriaal dat we verzamelen slaan we digitaal op. Een USB stick is verplicht. Onderwerp: Occultisme en bevrijding Docent: Drs. R.J.A. Doornenbal en anderen Steeds meer mensen in onze maatschappij houden zich bezig met occultisme. Naast allen (ook christelijke jongeren) die experimenteren met het occulte, zijn er inmiddels een half miljoen Nederlanders die behoren tot het moderne heidendom. Hoe is deze opkomst te verklaren? Wat betekent dat voor de christenen? Hoe kunnen we onderkennen wat er aan geestelijke strijd gaande is, en hoe kunnen we ons het beste opstellen? In de kerken en in de hulpverlening wordt nogal verschillend gedacht over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de geestelijke achtergrond, op moderne cultuuruitingen (boeken, films, muziek), op alternatieve geneeswijzen en op de hekserij (wicca). Hoe kunnen we verschijnselen van occulte belasting bij mensen herkennen en hoe is bevrijding ervan mogelijk? Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Als deze bijeenkomsten

17 12 ertoe bijdragen om, in navolging van Christus en onder Zijn leiding en bescherming, beter toegerust te kunnen participeren in kerk en maatschappij, is ons doel behaald. Onderwerp: Opfriscursus Duits Docent: Mevr. H. van der Hoeven Doelgroep: Iedereen die best wat Duits heeft gehad, die graag naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk op vakantie gaat, maar zich nooit echt safe voelt in het spreken. Of mensen die in een Duitstalig land een stage willen gaan doen. Startniveau: minimaal drie jaar Duits op de middelbare school, en/of de eerdere blokken Duits van dit jaar Doel: opfrissen van de grammatica, uitbreiden van de woordenschat en vooral het verbeteren van de luister- en spreekvaardigheid Methode: - we lezen korte actuele teksten uit de reader om begrip, uitspraak en idioomkennis te bevorderen. - We gebruiken artikelen uit de reader of actuele onderwerpen als aanleiding tot het voeren van een discussie. - praktische opdrachten, in groepjes of individueel uit te werken. - taalspelletjes. - elke les bespreken en oefenen we een grammatica-item. - zelfstandige luistertraining mbv Duits nieuws (Tagesschau) en Duitse films (Tatort bijvoorbeeld) via de media wordt dringend aangeraden. De voertaal is uiteraard Duits, de reader krijg je aangeboden. Onderwerp: Opfriscursus Frans Docent: Drs. A.N. (Beppie) de Vries Ça va? De meeste studenten kunnen deze vraag nog wel correct beantwoorden: Ça va bien, merci! Maar op het moment dat het ontluikende babbeltje interessant wordt ontbreken de woorden. En die werkwoorden, hoe zat dat ook al weer? Voor deze opfriscursus is enige voorkennis bijv. de beginnerscursus uit blok 3 of een paar jaar Frans op de Havo vereist. De cursus Frans is zo praktisch mogelijk, dat is niet alleen handig tijdens een verblijf in Frankrijk, maar ook als je via internet Franstalige informatie wilt lezen. Tijdens de lessen ligt het accent op spreekvaardigheid (aan de hand van gespreksopdrachten en taalspelletjes). Tevens worden lees- en luistervaardigheid getraind door middel van korte teksten en chansons. Voorop staat het plezier in het bezig zijn met taal. Boek: Pierre Sommet, Anne Delacroix e.a., Perspectives 1 (uitsluitend tekstboek), uitgeverij Intertaal, isbn Dit boek is te bestellen via

18 13 Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docent: Drs. Elly den Herder-Michielsen, drs. Margrete Bac-Fahner en drs. Leen Walraven Omschrijving zie blok 2 Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie