Programma's voor de vrije studieruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma's voor de vrije studieruimte"

Transcriptie

1 Programma's voor de vrije studieruimte Cursusjaar

2 Overzicht keuzeprogramma s Blok 2 Docent Lesdag Ronde Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Christelijke filosofie dr. P. Blokhuis Donderdag 2 Expressief schilderen mevr. K. den Dinsdag 1 en 2 Dikken Muziek als spiegel van de Dhr. A. Verhage Dinsdag 1 maatschappij Non-verbale communicatie / Lichaamstaal H.L. Nijhof Donderdag 2 Pastorale Counseling dr. J.C. Borst Dinsdag 1 Spaans I drs. M. van Dinsdag 1 Gelder Voorkomen van burn-out drs. M.G. Bac- Woensdag 1 Fahner De waarheid over Floris dr. R.P. de Graaf Donderdag 2 Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder-Michielsen en drs. Leen Walraven ** ** Blok 3 Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag * Beginnerscursus Frans drs. B. de Vries Dinsdag 1 Beginnerscursus Duits Mevr. H. van der Donderdag 1 Hoeven Expressief schilderen mevr. K. den Dinsdag 1 Dikken Film kijken en beschouwen C. Pelgrim Dinsdag * Hulpverlenen in de verslavingszorg B. Sijtsma Donderdag 1 en 2 Ontmoeting met Israël M.C. Mulder Dinsdag 2 Poppenspel als agogisch H.L. Nijhof Dinsdag 1 middel Spaans II drs. M. van Gelder Dinsdag 1 Spelend vertellen H.L. Nijhof Dinsdag 2 Verraden Vertrouwen dr. J.C. Borst Dinsdag 1 Naar een waardenvaste C.W. Schimmel Dinsdag 1 beroepsuitoefening Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder-Michielsen en drs. Leen Walraven ** **

3 1 Blok 4 Film, fantasy en meaning B. Cusveller Donderdag * Kennismaking met de C. Pelgrim en B. Dinsdag 1 kunstgeschiedenis Cusveller Occultisme en bevrijding drs. R.J.A. Donderdag 1 Doornenbal e.a Opfriscursus Frans drs. B. de Vries Dinsdag 1 Opfriscursus Duits Mevr. H. van der Donderdag 1 Hoeven Persoonlijke effectiviteit** drs. Elly den Herder- Michielsen, drs. Margrete Bac- Fahner en drs. Leen Walraven ** ** De lessen worden gegeven op dinsdag- of donderdagavond. Op een avond zijn er twee lesrondes. Deze zijn in principe van: uur voor de eerste ronde, of van uur voor de tweede ronde. * Voor deze cursus geldt een afwijkende lestijd. Zie hiervoor de beschrijving verderop in dit boekje **Let op: dit keuzevak kent een selectie! Zie voorwaarden. Dag en aanvangstijd worden tijdens het introductiegesprek medegedeeld. Aanmelden (na toestemming van je mentor) bij

4 Inleiding Binnen de meeste opleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede heb je als student een vrije studieruimte. Je mag zelf bepalen hoe je daaraan inhoud geeft. Soms geven opleidingen daarvoor grenzen aan, maar je mogelijkheden om zelf de inhoud te bepalen zijn groot. In beperkte mate kun je terecht bij andere opleidingen om daar een module die tot het reguliere aanbod behoort, te volgen. Je mag ook naar andere instellingen voor hoger onderwijs gaan om daar een module te volgen. Verder zijn er de mogelijkheden van literatuurstudie en extra praktijkervaring. Daarnaast bieden de opleidingen van de CHE in de blokken 2, 3 en 4 een aantal modules aan die uitsluitend bedoeld zijn voor de vrije studieruimte. Hierover in deze brochure meer informatie. Uiteraard mag je deze modules ook geheel vrijwillig volgen, dus zonder dat je er studiepunten voor krijgt. Opgave en voorwaarden In principe staan de programma s open voor alle studenten van de CHE. Wel moeten de deelnemers zich van tevoren opgeven. Inschrijven kan door in te loggen op Intranet\Studenten\ Faciliteiten en voorzieningen\ Digitale inschrijvingen\hogeschoolbrede keuzeprogramma s, bij week 46 (blok 2), 6 (blok 3) en 16 (blok 4) kun je je keuze vastleggen. Klik op het programma van je keuze, via het invoeren van je studentnummer word je keuze vastgelegd. Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar Tot uiterlijk 4 weken voor het begin van het programma kun je je opgeven. Dat betekent voor blok 2 dat opgave mogelijk is tót de herfstvakantie (t/m week 42). En: wie het eerst komt, Opgave is bindend, zie onder presentie(alleen tót de bovengenoemde 4 weken voor aanvang kun je je keuze nog wijzigen). Data en tijden Een programma duurt meestal 7 weken (de Vrije Modules gaan in lesvrije (buffer-)weken door ). De lessen worden gegeven op dinsdag- of donderdagavond. Op een avond zijn er twee lesrondes. Deze zijn in principe van: uur voor de eerste ronde, of van uur voor de tweede ronde. Tijdens een avond en tijdens een ronde worden dus meerdere programma s aangeboden. Aan jou de keuze.

5 1 Studiepunten Elk programma omvat 42 uur (1,5 studiepunt, ECTS). Om het studiepunt te krijgen, moet je de lessen volgen en de opdrachten maken. De opdrachten worden nagekeken door de docent. Bij voldoende resultaat krijg je het studiepunt. De docent geeft een bewijs dat je aan de eisen hebt voldaan aan het secretariaat van de keuzeprogramma's. Met vragen omtrent je cijfer kun je contact opnemen met het secretariaat (bij voorkeur niet met de betreffende docent. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan het secretariaat van je opleiding waarna het cijfer in CATS wordt ingevoerd. Voor de Vrije Modules worden de volgende regels gehanteerd: a) Toetsing 1. Aan het eind van het blok waarin de module wordt aangeboden, wordt een toets afgenomen. De docent geeft in het programmaboek aan hoe er getoetst wordt. 2. Er is één herkansingsmogelijkheid: hetzij in het volgende blok, hetzij eind augustus. De docent geeft aan wanneer er een herkansingsmogelijkheid is. Als de toets het maken van een werkstuk is, kan herkansing betekenen dat een student tot eind augustus het werkstuk kan inleveren. Dat werkstuk hoeft pas na de herkansingsweken in augustus nagekeken te worden. 3. Als de module in het volgende jaar opnieuw wordt aangeboden, mag de student die nog geen voldoende heeft, opnieuw aan de toetsing deelnemen. 4. De student heeft na het jaar waarin de module is aangeboden, geen recht meer op herkansing. b) Presentie 1. Studenten die deelnemen aan een Vrije Module wonen de lessen bij. De docenten laten elke les een presentielijst rondgaan. 2. Wie bij een aanbod van 6 lesmomenten meer dan twee keer afwezig is geweest, kan geen voldoende halen tenzij de docent anders beslist. 3. Wie de eerste twee keer afwezig is geweest, krijgt een boete van 15 euro. Afwezigheid kan namelijk betekenen dat de module ten onrechte is doorgegaan- er blijken toch te weinig deelnemers te zijn-, of dat de afwezige student een plaats blokkeert van anderen die op de wachtlijst staan.

6 1 Programma s blok 2 Aanvang week 46 Onderwerp: Basic Life Support Docent: A. Schothorst Iedereen kan geconfronteerd worden met iemand die plotseling in een levensbedreigende situatie komt te verkeren. Te denken valt aan (bijna) verdrinking, hartstilstand, hartinfarct of een verkeersongeval. Deze cursus bied je de benodigde kennis om levensbedreigende situaties te herkennen en levensreddende hulpverlening zo effectief mogelijk uit te voeren. Wat vroeger eenvoudigweg reanimatie heette, heet nu Basic Life Support. Naast het reanimeren (beademen en hartmassage toepassen) leer je in deze cursus ook hoe je een AED (automatische externe defibrilator) moet hanteren. De AED is een apparaat waarmee eerste hulpverleners ter plekke zo nodig een schok kunnen toedienen om het hart in het juiste ritme terug te krijgen. Door snelle toepassing van AED kunnen veel meer mensen een hartstilstand overleven. Praktische info: Voor deze cursus dient een boekje aangeschaft te worden: 'Lesboek Basale Reanimatie & Automatische Externe Defribilatie', ThiemeMeulenhoff, 2006, 1e druk, ISBN Aan het einde van de cursus ontvangt u het reanimatie bewijs. Dit bewijs is een jaar geldig; De cursus blijft geldig, wanneer men jaarlijks op herhaling gaat. Iedereen, ongeacht vooropleiding, kan deze cursus volgen. Deze cursus wordt door een geautoriseerde instructeur gegeven. De cursus word gegeven in één van de praktijklokalen van de opleiding Verpleegkunde: na de hoofdingang rechts, rechts de trap af naar beneden (lok of 0023) Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten de eerste is van u, de overige zijn in overleg met de docent Onderwerp: Christelijke filosofie in de geschiedenis Docent: Dr. P. Peter Blokhuis In de loop van de westerse geschiedenis zijn regelmatig mensen opgestaan die vanuit hun christelijk geloof gefilosofeerd hebben. Zij zagen de filosofie niet als een neutrale manier van denken maar als een denken dat richting ontvangt vanuit het geloof. In deze cursus wordt aan de hand van teksten ingegaan op enkele denkers die nog steeds veel geciteerd worden: Augustinus, Pascal, Kierkegaard, Dooyeweerd e.a. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij thuis ter voorbereiding kennis nemen van de (vrij korte) teksten. De toets bestaat uit een essay over één van de besproken denkers. De colleges worden gegeven door Dr P. Blokhuis, Drs R.J.A. Doornenbal en dr B. Cusveller.

7 2 Onderwerp: Expressief schilderen Docent: Mevr. K. (Katie) den Dikken-Klopper Gevoelens uiten door middel van creatieve expressie is een middel dat in de hulpverlening wordt aangewend. Katie den Dikken heeft een programma ontwikkeld, waar een beginnend inzicht wordt gegeven en studenten zelf met schilderen aan de slag gaan. Onderwerp: Muziek als spiegel van de maatschappij - De muziek van 1400 tot 2000 in de context van culturele, politieke en sociaal-economische geschiedenis Docent: Dhr. A. Verhage Dat de muziek in de loop van de geschiedenis een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt is duidelijk. Maar welke dingen waren van invloed op die ontwikkeling? Uiteraard is een deel van die ontwikkeling van binnen uit te verklaren. Door de experimenten met nieuwe expressiemiddelen was de muziek steeds aan verandering onderhevig. De fuga ontwikkelt zich vanuit de fantasie, de sonatevorm heeft een eeuw lang de compositietechniek van de symphonie bepaald etc. Maar er is een andere kant. De muziek heeft zich in de geschiedenis vooral ook ontwikkeld vanuit politiek, sociaal-economisch en cultureel perspectief. Bach en Händel zijn tijdgenoten, maar hun muziek is heel verschillend. De reden dat Bach een heel ander genre muziek componeerde dan Händel zit hem in de verschillende cultuur-historische context. In dit programma worden verbanden gelegd tussen (de ontwikkeling van) de muziek en die historische context, zowel op politiek als op sociaaleconomisch en cultureel gebied. Er wordt veel naar muziek geluisterd, belangrijke stijlen en stijlperioden geanalyseerd en naar de betekenis van de muziek voor de mens van vroeger gekeken. Aan het eind van de module heb je een breder zicht op de enorme ontwikkeling die aan onze westerse muziek ten grondslag ligt en die ook weer de basis vormt voor de ontwikkeling van de hedendaagse muziek. Naast het verkrijgen van een totaaloverzicht over de muziekgeschiedenis verdiep je je in één stijl, periode of componist. Onderwerp: Non-verbale communicatie / Lichaamstaal Docent: H.l. Nijhof Communicatietraining is voor een groot deel een verbale aangelegenheid. We worden geschoold in het voeren van gesprekken, in empathie, aandacht geven, concreetheid en confrontatie en we leren gesprekken structureren. Woorden kunnen helpen, taal werkt genezend, maar er is meer. Er is ook de lichaamstaal en die legt een zwaar gewicht in de schaal van de communicatie. Voordat je ook maar een woord hebt gezegd, wordt je al beoordeeld op je gedrag. Het elan waarmee je iemand benadert, de manier waarop je gaat zitten of staan, de toon waarop je spreekt, de manier hoe je er uit ziet- en dit alles bepaalt binnen de kortste keren of je de sympathie van een ander wint. Dat hoeft je niet aan het toeval over te laten, je kunt er zelf iets aan doen. Het is de moeite waard om bij de ander meteen 'goed over te komen'. Want de eerste indruk legt de basis voor een geslaagde, harmonieuze relatie.

8 3 Wanneer je lichaamstaal deugt, deugt je contact ook. Hoe beter je op de lichaamstaal van jezelf en van anderen let, des te beter herkent je wanneer de ander zich prettig voelt, wanneer hij zijn interesse verliest of wanneer hij zich innerlijk afsluit. Je herkent zo'n situatie meteen en kunt er adequaat - in woorden en met lichaamstaal - op reageren. In deze korte training ga ik samen met jullie in op dit fenomeen van nonverbaal communiceren. We zullen merken dat de lichaamstaal een sleutel is tot de persoonlijk. Je eigen persoonlijkheid en die van de ander. Je zult tot verassende conclusies komen die je inzicht in jezelf en in je communicatie totaal zullen veranderen, want je lichaam liegt niet. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp: Pastorale Counseling Docent:: Dr Hans Borst Inhoud Informatie of kamer 2092 Pastorale counseling is een vorm van professioneel begeleiden in allerlei begeleidingssituaties in kerken en gemeenten. De training is bedoeld voor studenten die op enigerlei wijze actief zijn binnen hun kerk of gemeente en studenten die in hun stage met pastorale situaties te maken hebben. Ieder blok begint met een korte theoretische inleiding (ca 20 min.), gevolgd door de vaardigheidstraining. De onderstaande onderwerpen komen aan de orde en de onderwerpen die de studenten inbrengen vanuit hun cases. 1. Mens en medemens: Wat kan er met de mens gebeuren? Counseling is crisissituaties, zoals ziekte, verlies, relatieproblemen, identiteitsproblemen, verwondingen uit een ver of recent verleden, geheim geweld als incest etc. 2. Mens en conflict: Waar kan een mens in verstrikt raken? Dilemma-training, plaats in de organisatie, stage, kerk, CHE, etc. 3. Mens en beroep: Professional, maar geen therapeut: grenzen in de begeleiding als SPH-er, MWD-er, GPW-er, leraar. 4. Mens en keuze: Moeilijke situaties die via de achterdeur in je leven komen. B.v. abortus provocatus bij incest, euthanasie bij AIDS, nooit gedachte verliefdheid, burnout in het werk en de kerk, school-kerk spanningen, multiculturele begeleiding op school, alternatieve hulpverlening, evangelische hulpverlening, gebedsgenezing, etc Literatuur, Verplichte literatuur (kan evt. via de docent): verplicht Hans Borst, Houd mij vast. Driebergen 2006 Hans Borst, Naomi. Heerenveen 2006 (ook in CHE-winkel) Reader Tentamen 1. Reflectieverslag met daarin verwerkt de colleges en de verplichte literatuur; 2. Uitgewerkt pastoraal-ethisch dilemma;

9 4 Onderwerp: Spaans I (LET OP: VOOR DIT PROGRAMMA WORDT EEN VERGOEDING VAN 25 EURO GEVRAAGD) Docent: Drs. M. (Margriet) van Gelder In deze korte, maar intensieve cursus zullen we samen de wereld van het Spaans ontdekken. We zullen een begin maken met het leren van het Spaans; een prachtige taal, die na het Engels en het Chinees het meest gesproken wordt op deze wereld. Zowel grammatica als conversatie zullen aan bod komen, maar ook Spaanse kranten, Spaanse liederen en bijbelgedeeltes in het Spaans. Verder wordt een grote interactie tussen cursisten en docente op prijs gesteld. Vraag dus alles wat je wilt weten! Eén van mijn belangrijkste doelstellingen is jullie enthousiast te maken voor de wereld van het Spaans. Docent: Drs. M.G. (Margrete) Bac-Fahner Stress en Burnout zijn belangrijke thema s in onze maatschappij. Wekelijks worden we via de media voorzien van informatie over werkdruk, stress, ptss, overspannenheid en burnout. Volgens het CBS overkomt 10% van de werknemers dit. Is het een modeziekte? Ja en nee. Burnout is een ziektepatroon dat past bij deze tijd, maar het is beslist geen verzinsel van voorbijgaande aard. In dit programma komen o.a. de volgende vragen aan de orde: Wat is stress? Wat is burnout? Wat zijn de kenmerken ervan? Welke persoonlijkheidskenmerken spelen een rol? Hoe kun je een burnout voorkomen? Door het volgen van dit keuzevak verwerf je kennis op het gebied van stress en burnout. Dat je weet hoe je er mee om kunt gaan. Dat je signalen vroegtijdig kunt herkennen en negatieve effecten kunt voorkomen (zowel bij jezelf als bij anderen). En dat je weet wanneer professionele hulpverlening geboden is. Doelen: Kennis en inzicht verwerven in thema s rondom Stress en Burnout; Theoretische doordenking van deze thema s; Oefenen met deze thema s o.a. door het maken van een plan van aanpak; Studenten instrumenten meegeven om eigen ervaringen en die van anderen t.a.v. stress en burnout beter te kunnen plaatsen en hanteren; Propedeusestudenten kunnen zich niet voor deze module aanmelden. Onderwerp: De waarheid over Floris Docent: Dr. R.P. (Ronald) de Graaf In december 2004 schitterden Michiel Huisman en Birgit Schuurman in een speelfilm als Floris en Pi. Waar Rutger Hauer in 1969 grote successen beleefde als ridder Floris, die met Sindala in allerlei avonturen terecht kwam, verschijnt nu een speelfilm. Hoe getrouw is eigenlijk die film? Grote Pier, Maarten van Rossem, wie waren dat? In een aantal colleges gaat Ronald de Graaf aan de hand van zijn boek De waarheid over Floris in, op zaken als: oorlog en vrede in de late Middeleeuwen, eten en drinken, geloof en bijgeloof. Hierbij worden filmfragmenten getoond, van de oude en de nieuwe Floris.

10 5 Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docenten: drs.margrete Bac-Fahner, drs.elly den Herder-Michielsen, drs.wilfred Vollbehr en drs.leen Walraven In deze training maak je kennis met de principes van de Rationeel EmotieveTraining (RET). Uitgangspunt is dat we zelf onze problemen veroorzaken door onze manier van denken. Door je hiervan bewust te worden en je gedachten te veranderen wordt het mogelijk om op gezonde wijze met jezelf en met anderen om te gaan. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: angst en onzekerheid; frustratietolerantie; zelfbeeld en zelfwaardering; assertiviteit en omgaan met kritiek. Dit is geen studievaardigheids-training! Coordinator: Elly den Herder-Michielsen, kamer Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

11 6 Programma s blok 3 Aanvang week 6-7 lesweken Onderwerp: Docent: Basic Life Support A. Schothorst Omschrijving zie blok 2 Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten de eerste is van u, de overige zijn in overleg met de docent Onderwerp: Docent: Beginnerscursus Duits Mevr. H. van der Hoeven Doelgroep: Iedereen die ooit misschien een jaartje Duits heeft gehad maar er niet genoeg van weet om het te durven spreken. Als je graag in je (ski) vakantie een beetje leuk met anderen wilt praten is het fijn als je hier een start kunt maken. En als je Duitstalige artikelen van internet wilt verwerken, snap je er tenminste wat van Methode: - via een voorstelronde maken we een begin met de spreekvaardigheid - eenvoudige dagelijkse situaties uitproberen - we doen aan het eind van elke les een taalspelletje - we lezen korte actuele teksten uit de reader om begrip, uitspraak en woordenschat te bevorderen - elke les bespreken en oefenen we een grammatica-item uit de reader. De reader krijg je aangeboden. Onderwerp: Docent: Beginnerscursus Frans Drs. A.N. (Beppie) de Vries Ça va? De meeste studenten kunnen deze vraag nog wel correct beantwoorden: Ça va bien, merci! Maar op het moment dat het ontluikende babbeltje interessant wordt ontbreken de woorden. En die werkwoorden, hoe maak je daar eigenlijk een goede zin mee? De beginnerscursus Frans is zo praktisch mogelijk, dat is niet alleen handig tijdens een verblijf in Frankrijk, maar ook als je via internet Franstalige informatie wilt lezen. Het accent van de cursus ligt op spreekvaardigheid (aan de hand van gespreksopdrachten en taalspelletjes). Tevens worden lees- en luistervaardigheid getraind door middel van korte teksten en chansons. Voorop staat het plezier in het bezig zijn met taal. Boek: Pierre Sommet, Anne Delacroix e.a., Perspectives 1 (uitsluitend tekstboek), uitgeverij Intertaal, isbn Dit boek is te bestellen via Onderwerp: Docent: Expressief schilderen Mevr. K. (Katie) den Dikken-Klopper Gevoelens uiten door middel van creatieve expressie is een middel dat in de hulpverlening wordt aangewend. Katie den Dikken heeft een programma

12 7 ontwikkeld, waar een beginnend inzicht wordt gegeven en studenten zelf met schilderen aan de slag gaan. Onderwerp: Film kijken en beschouwen Docent: C. (Cees) Pelgrim Een programma waarin de deelnemer een aantal films bekijkt en greep krijgt op de filmtaal d.m.v. het werken met een filmanalysemodel. We kiezen voor een aantal films waarin de relatie tussen volwassenen en kinderen (ouders en kinderen) centraal staat. Om onze positie ten opzichte van het medium film te bepalen schrijft iedere deelnemer een korte media-biografie De deelnemers schrijven ten slotte een essay over de relatie tussen het toekomstig beroepsveld en het medium film. Let op: de deelnemers bekijken de films in hun geheel (het kan dus 120 min. uren) Begintijd: u. in lokaal Onderwerp: Hulpverlenen in de verslavingszorg Docent: B. (Bauke) Sijtsma Bauke Sijtsma is als maatschappelijk werker verbonden geweest aan 'de Wending' een instelling voor verslavingszorg van het Leger des Heils. Hij heeft veel ervaring met het werken met verslaafden en heeft hiervoor een programma ontwikkeld. Op dit moment werkt hij als staflid op de afdeling Communicatie en Dienstverlening van Leger des Heils Gelderland. Onderwerp: Ontmoeting met Israël Docent: drs. M.C. (Michael) Mulder (Centrum voor Israëlstudies) Israël heeft voor veel christenen een bijzondere plaats. Waarom eigenlijk? Waarom is de kerk verbonden met Israël? Wat houdt die verbondenheid in? En wat heeft dit ons te zeggen? Daarover geeft deze cursus meer informatie. Het programma bestaat uit twee elementen. Enerzijds verdiep je je kennis van het Jodendom. Hoe leeft Israël met de Thora? Je krijgt een inleiding in de rabbijnse literatuur en in de Joodse liturgie. We maken kennis met de geloofsbeleving in het Jodendom. Vervolgens bezinnen we ons op de vragen die de ontmoeting van de kerk met Israël oproepen. Vanuit de Bijbel zoeken we naar de betekenis van de blijvende beloften van God voor Israël. We kunnen niet voorbijgaan aan de politieke situatie van vandaag. Kort zal de historische achtergrond van het huidige conflict aan de orde komen en stellen we de vraag hoe een christen daarin een verantwoorde houding kan aannemen. Tenslotte zal aandacht gegeven worden aan de plaats van Messiasbelijdende Joden. Deze cursus zal een proces van bezinning stimuleren. Uit de reacties van anderen die deze kennismaking meemaakten, blijkt dat de bezinning op het Jodendom tot verrijking is van het eigen geloofsleven. Info over het Centrum voor Israëlstudies aan de CHE:

13 8 Onderwerp: Docent: Poppenspel als agogisch middel H.L. (Harrie) Nijhof Spelen met poppen is een boeiende en plezierige bezigheid, zowel voor de kijkers als voor de speler zelf. Wie ooit voor het kinderpubliek de poppen tot leven heeft gebracht, weet uit ervaring hoe intens de kinderen en ook volwassenen het spel meebeleven. Het spelen met een pop heeft ongekende agogische mogelijkheden. Tijdens deze cursus gaan we deze mogelijkheden ontdekken en inzetten. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp Docent: Spaans II (LET OP: VOOR DIT PROGRAMMA WORDT EEN VERGOEDING VAN 25 EURO GEVRAAGD) Drs. M. (Margriet) van Gelder Deze cursus is een vervolg op en verdieping van de cursus Spaans I. Om de vervolgcursus Spaans II te kunnen volgen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Spaans I moet met een voldoende zijn afgesloten - Of: de basiskennis wordt middels de toets van Spaans I voldoende aangetoond, d.w.z. door minimaal een 6 te halen Onderwerp: Docent: Spelend vertellen H.L. (Harrie) Nijhof Mijn naam is Harrie Nijhof en samen met mijn vrouw Fredie werk ik voor de stichting JES 55 en geven we theatervoorstellingen, workshops en trainingen op het gebied van geloof en hulpverlening voor verschillende doelgroepen. Daarnaast ben ik werkzaam als dramadocent en opleidingsdocent bij de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit deze ervaringen zal ik jullie deze cursus aanbieden. Ik zal jullie leren wat vertellen inhoud en hoe het werkt. Hoe je vertellen als middel kunt gebruiken bij de training en ontwikkeling van je persoon en je persoonlijkheid maar ook hoe je het kunt gebruiken om een boodschap over te brengen. Vertellen is tot de verbeelding spreken. Daarmee onderscheidt het zich van andere vormen van praten. Vertellen is een is een leuk en dynamisch gebeuren. Het heeft veel mogelijkheden. Het is zeker niet zo dat je alleen op je stoel zult zitten luisteren naar wat ik je allemaal ga zeggen. Dit vertellen is een echt "doevak". Veel samen spelenderwijs, creatief bezig zijn. Met gebruik van allerlei middelen zoals: muziek, de ruimte, materialen die voor handen zijn, maar vooral met onszelf als belangrijkste expressie-instrument. Samen geven wij uitdrukking en vorm aan deze cursus. Tijdens deze training gaan we de mogelijkheden van jezelf als vertelinstrument onderzoeken. We gaan kijken of we ons instrument herkennen, of we het kunnen beheersen, inzetten en uitbreiden. Tijdens het vertellen word je gevormd in woord en gebaar. Je zult merken dat er een bewustwordingsproces op gang komt, waarin je ontdekt wat je zwakke en sterke kant zijn in het communiceren met jezelf en de andere(n). Jouw manier van overkomen komt in beeld! Want in de communicatie ben je een spiegel voor elkaar! Natuurlijk zul je begrijpen dat dit in zo n korte tijd niet allemaal mogelijk is. Maar ik hoop dat er proces op gang zal komen waarin je geïnspireerd zult raken en er mee verder zult gaan. Iedereen is anders en iedereen heeft zo zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

14 9 In ieder geval zullen we samen beginnen en een bijzondere tijd meemaken. Ik hoop dan ook dat een ieder zijn verhaal kwijt kan. En dat iedereen ook iets zal bijleren over hoe we Het Verhaal kunnen vertellen. Want de verhalen van God gaan al duizenden jaren mee en geven steeds opnieuw inzicht, waarheid en nieuw leven. Tot dan!. Presentie bij alle lessen is verplicht. Onderwerp: Verraden vertrouwen Docent: Dr. J.C. (Hans) Borst Geheim geweld en met name incest heeft altijd te maken met vertrouwen dat verraden wordt. Als kinderlijk verrouwen en onbevangenheid omslaan in wantrouwen is er wat gebeurd tussen de (machtige) volwassene en het (afhankelijke) kind. De volwassene heeft het kind iets ontnomen. Wat? Niet alleen het spontaan durven vertrouwen op de volwassene, maar ook de kinderlijke integriteit. Het wantrouwende kind moet om te overleven een op gedrongen geheim bewaren. Soms wordt het geheim onthuld. Soms is de straf op zwijgen levenslang. Incest heeft dus te maken met misbruik van vertrouwen en misbruik van macht. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: wat is geheim geweld en met name incest? Wie is de dader? Wie is het slachtoffer (meisjes en jongens)? Wat doet de politie? Wat doet de SPH-er, MWD-er, HBOV-er of meester of juf op school, dominee of pastoraal werker? Het is een praktische module waar je in je werk veel aan hebt! We staan ook stil bij wat de bijbel en de koran zeggen over incest. Onder geheim geweld valt ook pedofilie, ritueel misbruik, misbruik door loverboys en (kinder) prostitutie. Literatuur: Borst, J.C., Verraden Vertrouwen, pastoraat aan incestdaders en slachtoffers, 4e herziene druk, Heerenveen, Jongbloed 2004, ISBN , 216 pagina s. (evt. via de docent) of Borst, J.C., Naomi. Incest brak haar geluk. Heerenveen, Jongbloed (evt. via de docent of in CHE winkel) Borst, J.C., Houd mij vast. Driebergen 2006 Syllabus Tentamen: 1. Reflectieverslag waaruit blijk (door middel van voetnoten) dat de verplichte literatuur grondig is bestudeerd; 2. Uitgewerkt moreel dilemma betreffende een van de gebieden van geheim geweld; Wat ook van belang is Dit keuzevak draait al meer dan tien jaar op sociale studies en hogeschoolbreed. De ervaring heeft geleerd dat het volgen van dit blok confronterend kan zijn voor studenten. De docent is zich daarvan bewust en bespreekt in het eerste college de mogelijkheden voor eventuele individuele gesprekken en doorverwijzing. Onderwerp: Naar een waardenvaste beroepsuitoefening Docent: C.W. Schimmel Doe jij de dingen die je graag wilt doen? Of doe je juist ook dingen die je niet wilt doen? Wees eerlijk. Houd jij je altijd aan de plannen die je gemaakt hebt? Goede voornemens, wat komt er van terecht?

15 10 Goede voornemens en plannen komen vaak niet uit omdat deze niet echt bij ons passen. We maken plannen omdat anderen dat van ons verwachten, omdat anderen dezelfde plannen maken of omdat... Daarbij vergeten we maar al te vaak om ons af te vragen wat nu werkelijk belangrijk voor ons is. Wat zijn mijn waarden? Welke waarden wil ik nastreven in mijn toekomstig beroep. Of, nog scherper geformuleerd: vanuit welke persoonlijke waarden wil ik mijn beroep (en leven) gaan vormgeven? In deze module gaat het vooral om leiding geven aan jezelf zodat je je verder kunt ontwikkelen tot professioneel beroepsbeoefenaar. Middels gesprekken en oefeningen krijg je inzicht in welke waarden voor jou werkelijk van belang zijn. Verder leer je om je keuzen te maken, welke passen bij deze waarden. We doen dit aan de hand van het werk van Stephen Covey en maken daarbij natuurlijk regelmatig een uitstap naar de bijbel. Houd er rekening mee dat je voor deze module een boek moet aanschaffen van ongeveer 25,--. Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docent: Drs. Elly den Herder-Michielsen, drs. Margrete Bac-Fahner en drs. Leen Walraven Omschrijving zie blok 2 Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

16 11 Programma s blok 4 Aanvang week 16-7 lesweken Onderwerp: Docent: Film, fantasy and meaning B. (Bart) Cusveller Een programma waarin de deelnemer een aantal films bekijkt en greep krijgt op de filmtaal d.m.v. het werken met een filmanalysemodel. We kiezen voor een aantal films waarin FANTASY en betekenis een belangrijke rol spelen Om onze positie ten opzichte van het medium film te bepalen schrijft iedere deelnemer een korte media-biografie De deelnemers schrijven ten slotte een essay over de relatie betekenis en verbeelding. Let op: de deelnemers bekijken de films in hun geheel (het kan dus 120 min. uren) Begintijd: u. in lokaal Onderwerp: Kennismaking met de Kunstgeschiedenis Docenten: C.Pelgrim, J.Laanstra, M. Sinia-Barger ea Beeldende kunst kent een lange en rijke geschiedenis. Hoewel de vorm en functie van beeldende kunst door de eeuwen heen veranderd zijn, geldt altijd dat kunst gemaakt is om gezien te worden. Kunst is echter méér dat een versiering. Door ons te verdiepen in de (geschiedenis van de) beeldende kunst, zullen we ontdekken dat kunst een spiegel van de samenleving is. Tijdens de colleges krijg je steeds een korte inleiding in de belangrijkste perioden en stromingen, waarbij relaties worden gelegd met religieuze, sociale en technische ontwikkelingen. Daarnaast worden de deelnemers zelf aan het werk gezet om periodes en stromingen te verkennen. We werken met powerpoint en internet. Het beeldmateriaal dat we verzamelen slaan we digitaal op. Een USB stick is verplicht. Onderwerp: Occultisme en bevrijding Docent: Drs. R.J.A. Doornenbal en anderen Steeds meer mensen in onze maatschappij houden zich bezig met occultisme. Naast allen (ook christelijke jongeren) die experimenteren met het occulte, zijn er inmiddels een half miljoen Nederlanders die behoren tot het moderne heidendom. Hoe is deze opkomst te verklaren? Wat betekent dat voor de christenen? Hoe kunnen we onderkennen wat er aan geestelijke strijd gaande is, en hoe kunnen we ons het beste opstellen? In de kerken en in de hulpverlening wordt nogal verschillend gedacht over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de geestelijke achtergrond, op moderne cultuuruitingen (boeken, films, muziek), op alternatieve geneeswijzen en op de hekserij (wicca). Hoe kunnen we verschijnselen van occulte belasting bij mensen herkennen en hoe is bevrijding ervan mogelijk? Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Als deze bijeenkomsten

17 12 ertoe bijdragen om, in navolging van Christus en onder Zijn leiding en bescherming, beter toegerust te kunnen participeren in kerk en maatschappij, is ons doel behaald. Onderwerp: Opfriscursus Duits Docent: Mevr. H. van der Hoeven Doelgroep: Iedereen die best wat Duits heeft gehad, die graag naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk op vakantie gaat, maar zich nooit echt safe voelt in het spreken. Of mensen die in een Duitstalig land een stage willen gaan doen. Startniveau: minimaal drie jaar Duits op de middelbare school, en/of de eerdere blokken Duits van dit jaar Doel: opfrissen van de grammatica, uitbreiden van de woordenschat en vooral het verbeteren van de luister- en spreekvaardigheid Methode: - we lezen korte actuele teksten uit de reader om begrip, uitspraak en idioomkennis te bevorderen. - We gebruiken artikelen uit de reader of actuele onderwerpen als aanleiding tot het voeren van een discussie. - praktische opdrachten, in groepjes of individueel uit te werken. - taalspelletjes. - elke les bespreken en oefenen we een grammatica-item. - zelfstandige luistertraining mbv Duits nieuws (Tagesschau) en Duitse films (Tatort bijvoorbeeld) via de media wordt dringend aangeraden. De voertaal is uiteraard Duits, de reader krijg je aangeboden. Onderwerp: Opfriscursus Frans Docent: Drs. A.N. (Beppie) de Vries Ça va? De meeste studenten kunnen deze vraag nog wel correct beantwoorden: Ça va bien, merci! Maar op het moment dat het ontluikende babbeltje interessant wordt ontbreken de woorden. En die werkwoorden, hoe zat dat ook al weer? Voor deze opfriscursus is enige voorkennis bijv. de beginnerscursus uit blok 3 of een paar jaar Frans op de Havo vereist. De cursus Frans is zo praktisch mogelijk, dat is niet alleen handig tijdens een verblijf in Frankrijk, maar ook als je via internet Franstalige informatie wilt lezen. Tijdens de lessen ligt het accent op spreekvaardigheid (aan de hand van gespreksopdrachten en taalspelletjes). Tevens worden lees- en luistervaardigheid getraind door middel van korte teksten en chansons. Voorop staat het plezier in het bezig zijn met taal. Boek: Pierre Sommet, Anne Delacroix e.a., Perspectives 1 (uitsluitend tekstboek), uitgeverij Intertaal, isbn Dit boek is te bestellen via

18 13 Onderwerp: Persoonlijke effectiviteit Docent: Drs. Elly den Herder-Michielsen, drs. Margrete Bac-Fahner en drs. Leen Walraven Omschrijving zie blok 2 Voorwaarden: De training Persoonlijke Effectiviteit is uitsluitend bestemd voor gemotiveerde studenten die tegen (ernstige) belemmeringen in hun studie aanlopen. Aanmelding gaat na een introductie-gesprek. Alleen na een positief advies van je mentor kun je je hiervoor aanmelden bij Elly den Herder

Programma's voor de vrije studieruimte

Programma's voor de vrije studieruimte Programma's voor de vrije studieruimte Cursusjaar 2007-2008 Programma's voor de vrije studieruimte Overzicht keuzeprogramma s 2007-2008 Blok 2 Docent Lesdag Ronde Basic Life Support A. Schothorst Dinsdag

Nadere informatie

Programma s voor de vrije studieruimte

Programma s voor de vrije studieruimte Programma s voor de vrije studieruimte Cursusjaar 2006 2007 Overzicht keuzeprogramma s 2006-2007 Blok 2 Docent Lesdag Ronde Europa: cultuur en geschiedenis drs. J. Snel Dinsdag 2 Film kijken en beschouwen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Het verhaal van mijn leven Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Cursus voor Fact-cliënten en andere buurtbewoners door Ria Velema, Ann Evers-Schillhorn van Veen, casemanagers Fact Lentis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Frans 2e jaars (start oktober 2016)

Frans 2e jaars (start oktober 2016) Frans 2e jaars (start oktober Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse cursussen Frans, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. De einddata van deze cursussen liggen in maart.

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova)

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) Faalangstreductie training (frt) Wat is faalangst? Het zal je maar gebeuren..

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Module 2. Afleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 2. Afleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 2. Afleren. Dag 11. Het immuunsysteem van je geest. Vandaag leer je hoe je beperkende overtuigingen uit je systeem kunt opruimen door een lang vergeten vriend weer op te zoeken en te omarmen. Deze

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017)

OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017) OPFRISCURSUS ENGELS (start maandag 9 januari 2017) Twee keer per jaar, in januari en oktober, start het Gilde met de cursus Engels Opfris, die bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Deze cursus is geschikt voor

Nadere informatie

AMETHIST Developing People

AMETHIST Developing People AMETHIST Developing People COMMUNICEREN MET KINDEREN AMETHIST Developing People Argonweg 7 11 3812 RB Amersfoort 033 7370182 www.amethistdevelopingpeople.nl Waarom? Wie kent het niet? Het gevoel van machteloosheid

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie