Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey"

Transcriptie

1 Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik, kortom werken aan je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Jezelf ontwikkelen, jezelf ontplooien (jezelf ontplooien = letterlijk, de plooien eruit halen). Jezelf ontplooien betekent optimaal gebruik maken van je talenten, in harmonie met jezelf en je omgeving om zo uit te komen op je centrum, je kernkracht. Waarom zou je werken aan je persoonlijke effectiviteit. Een recente studie over topverkopers: De top 3% van de topverkopers werkt het hardst aan zichzelf (1), vervolgens zijn ze vooral strategen (2) en ten derde zit hun aandacht op het koopproces en niet op 'het verkopen' (3). Tenslotte komt dan een afronding, maar daar zijn in wezen geen technieken voor nodig. Het wordt of een win/win of no deal en even goede vrienden (4). Rondvraag / Huiswerk: Waar willen jullie persoonlijk effectiever in worden? Schrijf op maximaal 1 A4 (liefst minder) wat jouw persoonlijke doelen zijn. Hoofdstuk 1 De achterliggende filosofie ZIEN en ZIJN Je persoonlijke effectiviteit verhogen door te leren werken vanuit je kern, is gebaseerd op het volgende basisprincipe: 1 % van het leven wordt bepaald door wat er in je omgeving gebeurd en 99% wordt bepaald door hoe jij hierop reageert. Of anders gezegd: 'Het leven bestaat uit de dingen waar jij je aandacht op vestigt.' Ralph Waldo Emerson Marlijn Pagina 1 van 51

2 Jouw reactie, gedrag, houding wordt dus bijna volledig bepaald door jouw interpretatie, jouw perceptie, door jouw beoordeling van wat er gebeurt. Hoe jij de zaken ziet, bepaalt vaak hoe ze voor jouw zijn. Deze perceptie, interpretatie hangt weer in hoge mate af van hoe jij in de kern van je hart denkt en bent. Van jouw persoonlijke overtuigingen, normen en waarden. Of te wel jouw persoonlijke paradigma s. Een paradigma / principes is een richtlijn voor menselijk gedrag, het bepaalt je denken en je handelen. Het bepaalt hoe jij zaken ziet en daarmee hoe ze zijn. Vergelijk dit principe met volgende uitspraak van Napoleon Hill. 'Je kunt de kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent.' Jouw paradigma s overtuigingen/principes > bepalen je ZIEN interpretatie -> bepaalt je actie > bepaalt het resultaat, het ZIJN. Van buiten naar binnen Van buiten naar binnen kijken is in basis gestoeld op de principiële levenshouding. Deze theorie zegt dat effectief menselijk gedrag geleid wordt door principes die net zo fundamenteel zijn als bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht. Ze komen overal terug en spreken voor zich of je ze nu erken of niet. Redelijkheid is er bijvoorbeeld een van. Ons hele rechtssysteem is erop gebaseerd of je er nu naar leeft of niet, als principe is iedereen ervan overtuigd dat men zich naar redelijkheid zou behoren te gedragen en handelen. Andere voorbeelden van zulke fundamentele paradigma s / principes zijn gerechtigheid, integriteit & eerlijkheid, menselijke waardigheid, dienstbaarheid, vermogen (het idee dat we kunnen groeien en ons ontplooien) en dergelijke. Tezamen vormen deze principes de basis van de menselijke effectiviteit en die zorgen voor de basis van vertrouwen, geluk en succes. Pas als je leeft min of meer leeft volgens deze principes ben je gelukkig. Helaas werkt dit in praktijk vaak niet zo. Dit noemt men de benadering van buiten naar binnen. Zien hoe het hoort en/of het zou moeten horen, om vandaar uit proberen dit gedrag te integreren. Dit gedrag leidt in praktijk echter zelden tot nooit tot de gewenste oplossing. Dit komt omdat de benadering van het probleem, juist het probleem is. Dat wil Marlijn Pagina 2 van 51

3 zeggen je kunt niet middels het toepassen van trucs, gedrag van de omgeving en dergelijke datgene bereiken wat je zou willen. Van buiten naar binnen werkt niet. Van binnen naar buiten Albert Einstein zei eens: Een belangrijk probleem kun je niet oplossen binnen hetzelfde kader als ze gecreëerd zijn. Je moet het van een ander niveau benaderen. De 7 gewoontes van hoge effectiviteit gaan over dit nieuwe niveau van denken. Het werkt exact omgekeerd als de bovengenoemde principiële principes. Het gaat van binnen naar buiten. De kern van je identiteit, je eigen paradigma s / overtuigingen, je persoonlijkheid en je motieven vormen tezamen het vertrekpunt voor het werken aan jezelf. Deze benadering leert je hoe je eerst in je privé leven moet slagen, voordat je dat daarbuiten kunt doen. Dat je eerst in jezelf moet geloven, vertrouwen en jezelf trouw moet zijn voordat je anderen werkelijk iets kunt beloven en nakomen. Als je iets van binnenuit écht ontwikkeld is het echt en gegarandeerd een succes naar buiten. Kortom: De weg naar de top loopt via de kern. Voorbeeld: Waarom straalt een echt effectieve manager zo'n energie uit? Het is letterlijk 'kernenergie', het is energie uit zijn kern, zijn centrum. Het Nederlandse woord 'kern' komt van het Middelnederlandse woord keerne wat staat voor 'zaadkorrel' of 'pit'. Uit de pit van één kers kan een hele kersenboom groeien en uit de pitten van die kersen kan een hele boomgaard worden aangepland. Zo is het ook met een mens die vanuit zijn kern leeft. Wie vanuit zijn kern leeft, ontplooit moeiteloos zijn natuurlijk potentieel. Zoiets als een bloem die vanzelf tot bloei komt. De bloem laat gebeuren wat in haar potentieel besloten ligt. Mensen daarentegen kunnen hun eigen potentieel onderdrukken door zelfsabotage. Ze leven dan niet vanuit hun centrum, maar vanuit de 'periferie'. Die 'periferie' bestaat uit zelfbeperkende overtuigingen en herhaalt via patronen alleen maar het verleden in andere vormen. We zien dan geen groei maar een beweging die zichzelf beperkt, rondjes in een vicieuze cirkel. Als zo iemand zegt dat hij tien jaar ervaring heeft in F&B, bedoelt hij eigenlijk dat hij.. één jaar ervaring heeft en dit tien keer heeft overgedaan. Marlijn Pagina 3 van 51

4 Meer dan zeventig procent van de mensen leeft niet vanuit hun kern, maar vanuit een verdedigende stelling. Ze leven niet bewust voor iets. Ze hebben geen persoonlijke missie, geen persoonlijke visie. Ze zijn stuurloos omdat ze geen vast centrum hebben en ook geen haven om aan te komen met hun schip. Ze worden rondgeslingerd op de golven van het bestaan. Een wiel of een ui? Je kern is bewegingsloos zoals de as van een wiel. Effectieve mensen zijn mensen met een vaste kern. Bekijk het een beetje zoals een wiel: het centrale deel van het wiel is de as. De as zelf draait echter niet rond. Ze is vast. En toch komt ze vooruit. Ze laat het wiel het werk doen. Zo ook geldt dit voor effectieve mensen: zij worden niet gekneed door de omstandigheden (blijven 'vast'), maar de omstandigheden komen uit hen voort. Wie echter iets veranderlijks en/of iets wat niet in hem of haar maar in de omgeving ligt, als kern /centrum kiest (zoals opinies of stemmingen van anderen) wordt tamelijk gemakkelijk uit zijn koers gegooid door uiterlijke spanning en druk. Zie bijlage twee voor de mogelijk zaken die je als centrum in je leven zou kunnen kiezen zoals werk, familie, sport en dergelijke en wat de consequenties hiervan zijn. Als je daarentegen niet aan je as werkt maar van buiten naar binnen, werk je aan de buitenste lagen van jezelf. Vergelijk het met een ui. Je kunt de buitenste schillen wel veranderen en vaardigheden aanleren die je hier effectiever maken (bijvoorbeeld time management cursussen, management cursussen). Het resultaat verwaterd echter vaak, omdat het slechts trucs en kunstjes zijn om nieuwe vaardigheden toe te passen. Vaardigheden die niet geworteld zijn in je innerlijke waarden, principes en die je niet echt het gelooft.je straalt het niet echt uit en ze zijn in praktijk zelden blijvend van aard. Deels uitspraken en samenvattingen van Prioriteiten, de zeven gewoontes voor een Hoge Effectiviteit en 'Principegericht Leven' van Stephen Covey. Marlijn Pagina 4 van 51

5 Hoofdstuk 2 De zeven gewoontes voor een Hoge Effectiviteit 'Het universum lijkt wel vrij baan te maken voor mensen die echt weten wat ze willen. Sterker nog, het lijkt hen te hulp te komen. Napoleon Hill Wie in zijn centrum geworteld is, wie innerlijke vrede kent, wie vrij is van innerlijk conflict, heeft een natuurlijk magnetisme voor de goede dingen (is effectief). Stephen Covey Wat is een gewoonte / eigenschap? Een gewoonte/eigenschap is iets wat je als vanzelfsprekend beschouwd, als natuurlijk, het is toch logisch dat..het is iets wat je vanuit je kern denkt en doet. Een principe wordt pas een gewoonte als aan drie voorwaarden voldaan is: 1. Beschikt men over de benodigde KENNIS: WAT moet er gedaan worden en Waarom 2. Beschikt met over de benodigde KUNDE / vaardigheden: HOE zou je het kunnen doen? 3. Beschikt hij over de nodige WIL/AMBIITIE? Is er genoeg motivatie/ambitie om dit streven te doen. Ke nnis (wat ken je) waarom) Gewoonten Kundes (vaardigheden, hoe doe je..) Ambities (wensen, Wat wil je ) Marlijn Pagina 5 van 51

6 Een gewoonte is een gedragspatroon dat het resultaat is van de drie overlappende gebieden:kennis, kunde en de wil/ambities. Omdat vaardigheden in al deze gebieden kunnen worden aangeleerd zijn zij dus niet erfelijk. Daarom kun je ook gewoonten (zij het indirect) ook aan- en afleren. Steven Covey heeft de zeven gewoonten voor een hogere effectiviteit aangereikt als een andere ingang om het probleem te benaderen. Een ander niveau van denken. Tezamen vormen ze het totale groeimodel. De zeven gewoonten zijn geen zeven onafhankelijke formules voor succes en geluk. In harmonie met de wetten der natuur voorzien zij in een sequentiële benadering om verder te komen in het totale groei model van afhankelijkheid tot interafhankelijkheid. Drie fasen: afhankelijk: Jij zorgt voor mij! (jij-jij) onafhankelijk: Ik zorg voor mezelf (ik-ik), wederzijds- afhankelijk: Samen zorgen we voor (wij-wij) Het groeimodel is gebaseerd op een van binnen naar buiten benadering. Gewoonte 1,2 en 3 zorgen voor zelfvertrouwen en kunde. Zij zorgen voor persoonlijke overwinningen. Het beheersen van de basale principes en ze maken je als een individu onafhankelijk. Het zijn gewoontes om van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid te groeien. Gewoonte 4,5 en 6 zijn meer persoonlijkheidsgebonden en zorgen voor publieke overwinningen, door teamwork, samenwerking en communicatie. Het zijn gewoontes om samen met anderen te groeien. Het vergt het besef dat je samen met anderen veel meer kunt bereiken en ook veel meer voldoening kunt krijgen. Je weet wat je waard ben en wat je wilt maar je weet ook hoe belangrijk liefde is en dat liefde een werkwoord is van geven en nemen. Iets waarvoor vrijwillige wederzijdse afhankelijkheid voor nodig is, van twee onafhankelijke individuen. De zevende gewoonde, die van de vernieuwing, zorgt voor een goede inbedding in de vier basis gebieden van het leven (fysiek, emotioneel / sociaal, mentaal en spiritueel). Ze omringt alle andere gewoonten en ondersteunt het totale groeiproces. Het zorgt ervoor dat je op alle gebieden onderhoud pleegt en blijft groeien. Het koesteren en verbeteren van het belangrijkste bezit dat je hebt: jezelf. Marlijn Pagina 6 van 51

7 Persoonlijke roem (1) groeien van afhankelijkheid naar persoonlijke onafhankelijkheid 1. Wees Proactief. 2. Begin met het einddoel in je hoofd (in zicht). 3. Belangrijke dingen eerst doen. Publieke roem (2) Groeien naar wederzijdse afhankelijkheid (2) 4. Denkt Win-win. 5. Eerst luisteren om te begrijpen, dan pas om begrepen te worden. 6. Zoek naar 'synergie'. Onderhoud en vernieuwing (3) 7. Slijp het mes! (fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel) Waarom zijn het effectieve gewoontes? De zeven eigenschappen/ gewoontes zijn effectieve gewoontes omdat ze gebaseerd zijn op principes. Ze vormen op den duur het fundament van je denken en daarom hebben ze een zo groot mogelijk rendement op lange termijn. Bovendien zijn ze in overeenstemming met een hele belangrijke natuurwet, je moet eerst zaaien om te kunnen oogsten. Marlijn Pagina 7 van 51

8 Oftewel je moet willen investeren om het resultaat wat je voor ogen hebt te bereiken. Bovendien moet je ook de middelen die je gebruikt willen onderhouden (wieden, mesten etc.). Zonder tuinman geen tuin. Als je de middelen die je nodig hebt onvoldoende respecteert (slijp het mes negeert), kun je op termijn het gewenste resultaat ook niet bereiken. Voorbeeld: De gans en het gouden ei Er was eens een arme boer die plotseling een gouden ei zag liggen in het nest van zijn lievelingsgans. Zijn verbazing werd enkel groter toen hij iedere dag weer opnieuw een gouden ei vond. Het werd enorm rijk. Maar niet alleen zijn rijkdom werd groter ook zijn hebzucht en ongeduld. Hierdoor besloot hij uiteindelijk om de gans te slachten, om de eieren er allemaal tegelijk uit te kunnen halen. Helaas vind hij geen enkel ei in de gans, en zal hij vanaf dan ook nooit meer een ei vinden, omdat hij het middel / de gans die hem de gouden eieren leverde heeft doodgemaakt. Dit verhaal is te beschouwen als de wet van effectiviteit. De meeste mensen zien effectiviteit vanuit het paradigma van het gouden ei. Hoe meer je produceert hoe effectiever je bent. Maar de fabel laat juist zien dat effectiviteit wordt bepaald door twee factoren. Het resultaat (het gouden ei) en het middel waarmee je het resultaat bereikt hebt (de gans). Effectiviteit is een kwestie van evenwicht. Het willen investeren in zowel het middel als in het gewenste resultaat. Deze middelen kunnen materiële middelen zijn en/of,financiële middelen, maar ook en zelfs zeer vaak zijn het menselijke middelen ( je medewerker, je collega, je partner). Het willen geven aan anderen is dus een zeer belangrijke bron van effectiviteit. Tot slot: Het werken aan je persoonlijke effectiviteit is voor negentig procent een effectiviteitvraagstuk. Als je de prijs (in energie, doorzettingsvermogen etc.) niet wilt betalen, vergeet dan maar de andere lessen. Er is een principe dat we 'De wet van de akker' kunnen noemen: je zult niets oogsten wat je niet eerst gezaaid hebt. Sta nu even stil en beslis of je de negentig procent inspanning wil investeren. Doe dat NU. Met de C van Commitment. Commitment is heel wat anders dan 'proberen'. Het betekent bereid zijn je schepen achter je te verbranden: liever sneuvelen dan opgeven. Laat je JA een JA zijn en je NEE een NEE. Geen halve maatregelen als je uit de collectieve slaap wil losbreken. Oké? Ik ben bereid mij te committeren? Ja - Nee De zeven gewoontes voor een hoge effectiviteit een voor een besproken. Marlijn Pagina 8 van 51

9 DE EERSTE GEWOONTE WEES PROACTIEF Proactief zijn betekent verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Het is onze natuur te handelen, niet om te reageren. Het is dus in principe tegen onze natuur in om de omstandigheden, de condities of anderen verantwoordelijk te stellen voor de gebeurtenissen. Toch zijn de meeste mensen zodanig geconditioneerd dat zij reactief zijn geworden (het tegenovergestelde van proactief). Reactieven mensen reageren vaak in de trend van; daar kan ik niets aan doen!, Ja, zo ben ik nu eenmaal! Of hij maakt mij zo kwaad! Proactief zijn betekent erkennen dat je zelf 100% verantwoordelijk bent voor alles wat je doet. Je gedrag is het gevolg van bewuste keuzes, gebaseerd op jouw waarden en percepties. Niet het product dat gebaseerd is op gevoelens die gevormd zijn door condities en omstandigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat wij vaak op een geconditioneerde manier reageren op bepaalde stimuli. Het pro actieve model daarentegen gaat er vanuit dat tussen de stimuli en de respons altijd onze vrijheid van keuze ligt. Juist deze ruimte en vrijheid tussen stimuli en respons onderscheiden ons als mensen van de dieren. Zelfbewustzijn is onze capaciteit om naar onszelf te kijken en ons denken, onze drijfveren, gewoonten en dergelijke te onderzoeken. Ons geweten werkt als een intern beveiligingssysteem waardoor we kunnen onderscheiden wanneer wij (overwegen om te) handelen op een manier die tegen onze principes indruist. Een creatieve verbeeldingskracht geeft ons de mogelijkheid in onze geest ver van tevoren buiten de huidige realiteit, te bedenken en te creëren. Een onafhankelijke wil geeft ons het vermogen om te handelen, vrij van alle andere invloeden. Afbeelding 1. De vrijheid van handelen tussen stimuli en respons Proactieve mensen richten hun tijd en energie op dingen die zij kunnen beïnvloeden (hun cirkel van invloed) in tegenstelling tot te reageren op of zich druk maken over die condities waar zij geen of weinig controle over hebben (hun cirkel van zorgen). Hierdoor gebruiken zij positieve energie om de condities te beïnvloeden en vergroten daardoor hun cirkel van invloed. Marlijn Pagina 9 van 51

10 DE TWEEDE GEWOONTE BEGIN MET HET EINDDOEL IN JE HOOFD Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn. Brihadaranyaka Upanishad IV 4.5 Beginnen met het einddoel in je hoofd betekent iedere dag en/of taak beginnen met een duidelijke voorstelling van de gewenste richting en het te bereiken doel. Door dit in je gedachten te houden weet je zeker dat alles wat je doet niet indruist tegen de criteria die je hebt gedefinieerd als belangrijk zaken. Zo draagt iedere dag van je leven op een belangrijke wijze bij aan het realiseren van je visie van het leven in zijn totaliteit. Het is enorm makkelijk verward te raken in de drukte van alledag. En steeds maar harder en harder te werken om te stijgen op de ladder van succes. Om vervolgens, als je eindelijk boven bent, er achter te komen dat de ladder tegen de verkeerde muur aanstond. Zo realiseren mensen vaak overwinningen die leeg zijn of successen die ten koste gaan van dingen die uiteindelijk veel belangrijker voor hen waren. Als de ladder tegen de verkeerde muur aanstaat, brengt iedere stap die wij maken ons een stap dichter en sneller op de verkeerde plaats. Beginnen met het einddoel in je hoofd is gebaseerd op de gedachte dat alle dingen twee keer gecreëerd worden. Eerst een geestelijke creatie en vervolgens een fysieke creatie. De (tweede) fysieke creatie volgt altijd op de eerste, net zoals men eerst een tekening maakt voordat men gaat bouwen. Hij die niet leeft, wordt geleefd! Dus als wij in ons persoonlijke leven niet een zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het maken van eerste creaties, laten wij anderen en/of omstandigheden ons leven beïnvloeden en vormen naar hun willekeur. Marlijn Pagina 10 van 51

11 De tweede gewoonte is enerzijds gericht op de verbeeldingskracht - het vermogen te visioneren en mogelijkheden te zien (om in onze gedachten te zien wat we nog niet kunnen zien met onze ogen). En anderzijds gericht op het geweten dat ons het vermogen geeft te onderscheiden wat ons uniek maakt en binnen welke persoonlijke, morele en ethische richtlijnen wij het meest gelukkig en vervuld zijn. Leiderschap is de eerste creatie, Management is de tweede creatie. Een Manager heeft een output focus: Hoe kan ik het beste bepaalde zaken bereiken? Een Leider heeft een input focus: Wat zijn de dingen die ik wil bereiken? Om met de woorden van P. Drucker te spreken: een manager zijn is de dingen juist doen, een leider doet de juiste dingen! Oftewel een manager is zeer efficiënt in het beklimmen van de ladder van succes. Een leider bepaalt of de ladder tegen de juiste muur aan staat. De meest effectieve wijze om te weten of we beginnen met het einddoel in ons hoofd is door het ontwikkelen van een persoonlijke missiestelling, visie, filosofie. Het focust ons op wie we willen zijn (qua karakter) en wat we willen doen (bijdragen en resultaten). Omdat iedereen uniek is, zal ook iedere persoonlijke missiestelling zowel in vorm als inhoud uniek zijn. De beste garantie om te falen is: zeer efficiënt werken in de verkeerde richting! Marlijn Pagina 11 van 51

12 DE DERDE GEWOONTE BELANGRIJKE DINGEN EERST DOEN Wat zijn belangrijke dingen? Belangrijke dingen zijn zaken waar jij persoonlijk het meeste waarde aan hecht. Het beweegt je in de juiste richting en het helpt om de doelen te bereiken die in je missiestelling zijn beschreven. De belangrijke dingen eerst doen betekent het managen en organiseren van tijd en gebeurtenissen volgens de persoonlijke prioriteiten met het einddoel in je hoofd (gewoonte 2). De factor die volgens onderzoek van E.M. Gary succesvolle mensen zeer evident gemeen hebben is dat zij allemaal de belangrijke dingen eerst doen. In de samenvatting van the Common Denominator of Success schrijft hij: Succesvolle personen hebben de gewoonte om dingen te doen die anderen (mislukkelingen) niet graag doen. Zij doen deze dingen evenmin graag maar doen ze toch omdat hun misnoegen onderschikt is aan de kracht van het doel. In principe kunnen we onze tijd op 4 manieren spenderen (zie figuur 2). De meeste mensen zullen ontdekken dat ze veruit de meeste tijd spenderen aan de urgente crisissen in I en III, met soms een uitvlucht naar de niet urgent en onbelangrijke tijd opslorpers van IV. De meeste time-management tools focussen zich ook op het stellen van prioriteiten en verbeteren van I en III. Onderzoek heeft echter aangetoond dat echt effectieve mensen zich focussen op II. B E L A N G R IJ K NIET BELANG RIJK URGENT Crisis Dringende problemen Projecten, bijeenkomsten of voorbereidingen met deadlines Spoed bijeenkomsten, telefoon e.d. Acute maatregelen I Onbelangrijke bijeenkomsten, telefoontjes of brieven. Onbelangrijke zaken van andere mensen Onnodige onderbrekingen Onnodige rapporten III NIET URGENT Voorbereiding Voorkoming Planning Relatie bevorderende activiteiten Empowerment / Inspireren / motiveren Broodnodige ontspanning II Normen en waarden ontwikkeling Triviale zaken, drukke dingetjes Sommige telefoontjes Tijdslurpers uitvlucht activiteiten Onbelangrijke post IV Overbodige T.V. Overdreven ontspanning. Marlijn Pagina 12 van 51

13 De ideale manier om te werken is door tijd te besparen in III en IV en meer tijd te besteden aan II. Als je meer tijd besteedt aan plannen, voorkomen en relatie-opbouwende activiteiten, heb je namelijk veel minder tijd nodig om branden te blussen in I of dringende vragen te beantwoorden voor III. Bijna alle essentiële activiteiten voor het ontwikkelen van de zeven gewoonten zijn kwadrant II activiteiten. Hiertoe behoort het creëren van een persoonlijke missiestatement, het identificeren van lange termijn doelen, het onderhouden van relaties en het verkrijgen van een regelmatige fysieke, spirituele, mentale en sociaal/emotionele vernieuwing. Zij zijn belangrijk, echt belangrijk terwijl ze niet urgent zijn. En omdat ze niet urgent zijn, worden ze vaak niet gedaan. Kortom alleen door nee te zeggen tegen de onbelangrijke zaken kunnen we ja zeggen tegen de werkelijk belangrijke zaken uit II. DE VIERDE GEWOONTE DENK WIN-WIN Relaties, huwelijken en zaken kunnen alleen echt effectief zijn als twee of meer mensen zich gezamenlijk inspannen. Het zijn dus wederzijds afhankelijke relaties maar toch worden ze vaak benaderd met een onafhankelijke mentaliteit. Het is net zoiets als golf spelen met een tennis racket. Het materiaal sluit niet aan bij de sport. Onze eigenwaarde en zelfrespect zijn vaak gebaseerd op vergelijking en competitie met anderen. Wij denken aan succes als het verlies van een ander. Als ik win, verlies jij. Of als jij wint, verlies ik. Het leven is een taart, als jij een groter stuk taart krijgt, krijg ik een kleiner stuk. Mensen met deze schaarsheid mentaliteit vinden het moeilijk om hun erkenning en macht te delen en/of om gelukkig te zijn met het succes van anderen, met name van personen waarmee ze nauw verbonden zijn. Win-win gaat uit van het paradigma dat er meer dan genoeg is voor iedereen. Dat het succes van een persoon niet wordt bereikt of ten koste gaat van het succes van anderen. Win-win ziet het leven als een coöperatieve inspanning en niet als een wedstrijd arena vol concurrentie. Win-win komt uit het hart en zoekt continu naar wederzijdse voordelen in iedere menselijke relatie. Het betekent dat afspraken en oplossingen altijd gezamenlijke voordelen hebben waardoor ze tot ieders tevredenheid leiden. Je karakter is de basis van win-win waarop al het andere wordt gebouwd. Marlijn Pagina 13 van 51

14 Dit zijn de drie karaktertrekken die essentieel zijn voor het win-win paradigma: Integriteit - integriteit is een waarde die we onszelf opleggen en echte betekenis geeft aan onze waarden, normen en afspraken. Het maakt dat onze daden overeenkomen met de woorden. Overvloedmentaliteit - mensen met deze mentaliteit geloven dat er meer dan genoeg is voor iedereen. Wijsheid - wijze mensen kunnen moedig hun gevoelens en overtuigingen uitspreken en gelijktijdig ook rekening houden met de gevoelens en overtuigingen van anderen. Een win-win afspraak geeft de basis om ook op lange termijn effectief te kunnen zijn. Het kan gecreëerd worden tussen werkgevers en werknemers, leveranciers en bedrijven of tussen twee of meer personen die moeten samenwerken om de gewenste resultaten te bereiken. De vijf volgende elementen zijn altijd expliciet aanwezig in een win-win afspraak: Gewenste resultaat (niet methodes), onderscheidt wat gedaan moet worden en wanneer. Richtlijnen, specificeer de randvoorwaarden (principes, beleid etc.) waarbinnen de resultaten bereikt moeten worden. Bronnen, identificeer de menselijke, financiële, technische en organisatorische ondersteuning die aanwezig is om de resultaten te bereiken. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, bepalen de standaarden om het gewenste resultaat meetbaar te maken en bepalen het tijdstip van evaluatie. Consequenties, specificeer goede en slechte, natuurlijke en logische zaken die zullen gebeuren wanneer de gewenste resultaten wel en/of niet worden behaald. GEWOONTE VIJF LUISTER EERST OM TE BEGRIJPEN, DAN OM BEGREPEN TE WORDEN De communicatie gewoonte Communicatie is de belangrijkste kunde van het leven. Bijna iedere minuut die wij wakker zijn communiceren wij. Je hebt jaren nodig om te leren spreken. Jaren om te leren lezen en schrijven. Maar hoe zit het met het luisteren? Welke opleiding of training maakt het mogelijk dat je echt wezenlijk een ander mens met al zijn eigen waarden en referentiekaders beluisterd en begrijpt. Marlijn Pagina 14 van 51

15 Probeer eerst de ander te begrijpen, oftewel maak een diagnose voor je een recept uitschrijft is een wijze uitspraak die op veel gebieden van toepassing is. Zo zal een dokter eerst een diagnose stellen voordat hij het recept uitschrijft en een verkoper eerst de behoeften van de klant proberen te begrijpen voordat hij zijn product aanbiedt. Idem zal men in een effectieve communicatie eerst proberen om de standpunten van de ander proberen te begrijpen, want totdat de ander zich juist begrepen voelt, zal hij niet open staan voor recepten, en/of suggesties van de ander. We zoeken er vaak automatisch naar begrepen te worden. De meeste mensen luisteren niet met intentie om te begrijpen maar met de intentie om te reageren. Ze zijn of aan het praten of zich aan het voorbereiden om te gaan praten. Ze filteren alles door hun eigen waarheden en/of referenties en horen hun eigen autobiografie in alles wat de ander vertelt. Oh, Ik weet precies hoe jij je voelt Ik heb hetzelfde meegemaakt, namelijk.... Kortom zij reflecteren continu hun eigen thuisfilms op het gedrag van de ander. Een empathisch luisteraar daarentegen, verplaatst zich volkomen in de referentiekaders en waarheden van de ander. Je leeft je compleet in, bekijkt de wereld zoals hij/zij hem ziet en begrijpt hoe hij/zij zich voelt. Dit wil niet zeggen dat je het altijd eens bent, maar wel dat je zijn/haar standpunt volledig begrijpt. Empathisch luisteren heeft een enorme waarde voor de emotionele balans van de ander. Naast fysieke overlevingsbehoeften is de grootste behoefte van de mens de psychologische behoeften. Namelijk gewaardeerd, erkend en begrepen te worden. Als je empathisch luistert geef je de ander die broodnodige psychologische lucht. Het luister paradigma 5. Empathisch luisteren (binnen het referentiekader van de ander) 4. Aandachtig luisteren (1,2,3,4,) 3. Selectief luisteren binnen eigen referentiekader, 2. Pretenderen te luisteren normen en waarheden) 1. Negeren Marlijn Pagina 15 van 51

16 Empathisch luisteren heeft ook een risico. Het behoeft een grote veiligheid echt te kunnen luisteren want het vraagt dat je jezelf helemaal openstelt om beïnvloed te worden. Het is in zekere zin tegenstrijdig. Om invloed te hebben moet je eerst beïnvloed worden. Je moet het eerst echt begrijpen wat de ander zegt. Pas als je het echt begrijpt kun je overgaan naar de tweede stap van de interactie, proberen begrepen te worden. Omdat dan aan de behoefte van de ander om begrepen te worden is voldaan, heb je veel meer invloed en een grotere kans om zelf ook snel echt begrepen te worden. DE ZESDE GEWOONTE ZOEK NAAR SYNERGIE! De gewoonte van de creatieve samenwerking Synergie is overal in de natuur. De in elkaar verstrengelde wortels van twee planten die samen groeien om de kwaliteit van de grond te verbeteren. Twee aaneen gebonden stukjes hout die samen veel meer kunnen dragen dan het totale gewicht van ieder afzonderlijk. Het geheel is groter dan de som der delen. Oftewel 1+1 = 3 of meer. Het principe van synergie geldt ook voor sociale interacties. Twee mensen die creatief samenwerken kunnen samen veel betere resultaten produceren dan één alleen. Het maakt gezamenlijke dingen mogelijk die we anders waarschijnlijk niet zouden kunnen en/of leren kennen van onszelf. Het gebeurt als twee mensen elkaar stimuleren en door een idee, andere ideeën gaan genereren. Ik zeg iets wat jou op een idee brengt. Jij deelt je idee waar ik weer op reageer en gestimuleerd word en zo herhaalt zich het proces en worden ideeën verder uitgebouwd. Synergie werkt. Het is het overtreffende resultaat van alle voorgaande gewoonten. Het is effectief in wederzijds afhankelijke relaties. Het is teamwork, teambuilding en ontwikkelt saamhorigheid en creativiteit met anderen. Het waarderen van de verschillen is de essentie van synergie, de mentale, emotionele, psychologische verschillen tussen mensen. Onderkennen dat niemand de wereld ziet zoals hij is, maar zoals zijzelf zijn, is de sleutel om deze verschillen te kunnen onderkennen en waarderen. Wanneer we met wederzijds respect deze verschillende percepties van de wereld kunnen samenvoegen, voelen mensen zich vrij om te zoeken naar het beste alternatief. Het resultaat is vaak het derde alternatief dat meestal wezenlijk beter is dan de originelen. Het vinden van het derde alternatief is geen compromis, maar een win-win oplossing voor beide partijen. Marlijn Pagina 16 van 51

17 COMPROMIS = 1 ½ SYN ERGI E = 3 Of meer Iemand die echt effectief is heeft de nederigheid en kracht om zijn eigen gelimiteerde percepties te herkennen en kan de rijke bronnen die beschikbaar zijn door interactie met anderen waarderen. Deze mensen erkennen dat juist het verschil waarde toevoegt aan zijn of haar kennis en/of begrip van de realiteit. Als we alleen van onze eigen ervaringen uitgaan, lijden we aan een continue gebrek aan gegevens. Onzekere mensen daarentegen, verplaatsen anderen in hun werkelijkheid en verzamelen mensen om zich heen die ongeveer hetzelfde denken. Zij verwarren gelijkheid met eenheid en hetzelfde met een zelfde. Echte eenheid betekent tegenstellingen. Maar als twee personen dezelfde mening hebben is er een overbodig. De kans op synergie is groter wanneer mensen de dingen anders zien. Kortom juist de verschillen maken de gelegenheid en creëren de mogelijkheden. DE ZEVENDE GEWOONTE HET SCHERPEN VAN HET MES De gewoonte van zelfverwezenlijking. De zevende gewoonte omringt de andere gewoonten en maakt alle andere gewoonten mogelijk. Het is verstandig om de twee zijden, productiecapaciteit en productiedoelen, in balans te houden. Echter wanneer mensen druk gaan produceren of snijden, nemen ze vaak niet de tijd om het mes te slijpen omdat onderhoud zelden direct resultaat oplevert. Het scherpen van het mes betekent het koesteren en verbeteren van het belangrijkste bezit dat je hebt: namelijk jezelf! Het betekent een gebalanceerd, systematisch programma maken voor zelfverwezenlijking in de vier gebieden van ons leven, fysiek, sociaal / emotioneel, mentaal en spiritueel. Zonder deze discipline wordt het lichaam zwak, het verstand mechanisch, de emoties onbehouwen, de geest ongevoelig en de persoon egoïstisch. Om dit te voorkomen moeten we proactief zijn en de tijd nemen om het mes te slijpen (een kwadrant II activiteit). Marlijn Pagina 17 van 51

18 Spi r i t ueel Mentaal HET VUUR VAN BINNENUIT Fysiek Soci aal Het scherpen van het mes is veruit de meest krachtige en waardevolle investering die we kunnen maken in het leven want we investeren namelijk in onszelf. En dit is het enige instrument dat we hebben in dit leven. Het fysieke is ons lichaam. We bouwen aan haar kracht door voeding, beweging en rust. Het emotionele/sociale is ons gevoel. Ieder contact met een ander draagt hier positief of negatief aan bij. We oefenen onze mentale ik door te leren, door lezen, schrijven, uitdagingen en de tijd te nemen om na te denken. We oefenen onze spirituele ik door inspirerende literatuur te lezen, door meditatie of gebed en door tijd door te brengen in de natuur. Het regelmatig oefenen in deze gebieden is als het combineren van elementen in de chemie. Samen zorgen ze voor ontsteking van het vuur van binnen uit: voor visie, passie en een gevoel van avontuur voor het leven. De sleutel voor de ontwikkeling van de zeven gewoonten is minimaal een uur per dag oefenen om deze gebieden te vernieuwen. Vernieuwing is het principe en het proces dat ons beweegt in een continu opwaartse spiraal van groei en verandering en voortdurende verbetering. Marlijn Pagina 18 van 51

19 Hoofdstuk 3 De zes stappen om de zeven gewoonten te realiseren De sleutel naar succes om de zeven gewoonten te realiseren is door iedere week circa 30 minuten te besteden aan het 6 stappen proces. Dit consequent aan het begin van iedere week doen heeft zoveel profijt en voordelen in de rest van de week dat het zeker de moeite waard is. Enkele directe voordelen zijn innerlijke rust, balans en verhoogde professionele productiviteit. 6. EVALUEER DE RESULTATEN 1. VORM D E M I SSI E 5. WEES IN TEGER OP IEDER MOMENT 2. BEZIE DE ROLLEN 4. ORGANISEER JE ZE LF WEKELIJKS 3. STEL BELANGRIJKE DOELEN Het kompas van de zeven gewoonten Stap 1 Vorm de missiestelling (zet de ladder tegen de juiste muur) De eerste stap is het ontwikkelen van een persoonlijke missiestelling die je kernvisie en al jouw waarden omvat. Kijk naar het geheel, wat is het meest belangrijk voor jou? Wat wil je doen en wie wil je zijn in het leven. Deze missie vormt jouw persoonlijke grondwet, een kader voor alle beslissingen die je dagelijks maakt. Marlijn Pagina 19 van 51

20 Als je de week begint, haal je de missie voor ogen, besef je opnieuw wat echt belangrijk voor je is en visualiseer je dat je de missie beleeft. Door dit iedere week te doen ben je dicht bij je werkelijke waarden en principes, op het moment dat je besluit wat je de komende zeven dagen gaat doen (de ladder tegen de juiste muur aanzetten). Stap 2 Bezie jouw rollen in het geheel (overzicht houden en koers bepalen) Een rol is een belangrijke relatie en verantwoordelijkheidsgebied in je leven. Het leven is niet één rol maar bestaat uit je persoonlijke relatie, je werk, je familie, je vrienden, alles bij elkaar. Het identificeren van de rollen helpt de balans hiertussen te bewaren. Het helpt de missie te verdelen in specifieke delen van het leven die aandacht behoeven. Het iedere week opschrijven van al deze rollen in het kompas herinneren je aan alle belangrijke gebieden en zorgt ervoor dat je de belangrijke, maar niet urgente dingen niet vergeet! Stap 3 Maak belangrijke doelen (doe kwadrant II activiteiten) Maak iedere week doelen, voor iedere rol, waardoor je ook bereikt wat je echt belangrijk vindt. Neem deze doelen op in je wekelijkse kompas. Formuleer deze doelen niet als doe-dingen of acties maar als kwadrant II activiteiten zoals plannen, relatie opbouwende activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Voor het opstellen van de weekdoelen, vraag je jezelf af; wat is het belangrijkste dat ik deze week zou kunnen doen om het grootste positieve effect te hebben? Limiteer jezelf tot maximaal 1 à 2 belangrijke doelen per rol. Een wekelijkse doel kan een focus zijn zoals luister meer deze week of een activiteit zoals lunchen met een collega. Stap 4 Organiseer jezelf wekelijks De scope van een week is klein genoeg om zeer relevant te zijn en groot genoeg is om toch context en perspectief te houden. Jezelf wekelijks, i.p.v. dagelijks organiseren geeft het meest accurate perspectief voor het creëren van een balans in je leven. Blokkeer tijden in je schema om te werken aan de belangrijke doelen op het wekelijkse kompas. Geef onderlinge prioriteit terwijl je de afspraken en commitments en andere activiteiten voor die week bekijkt, hierdoor geef je prioriteit aan de activiteiten die je dichter bij je missie brengen in plaats van te werken aan de crisissen zoals die komen. Marlijn Pagina 20 van 51

Ambities (wensen, Wat wil je )

Ambities (wensen, Wat wil je ) DE ZEVEN GEWOONTES VOOR EEN HOGERE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Vertaling van het artikel the seven habits for highly effective people by Steven Covey door Marlijn coaching & organisatieadvies. Wat is een

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP:

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: 1/10 DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: EEN BESPREKING Verantwoording Het boek van Stephen R. Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, origineel The Seven Habits of Highly

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement Hand-out behorende bij de training Timemanagement Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26

www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26 Jij bent de Coach! De titel en de omslag van dit e-book komt je mogelijk wat schreeuwerig over. Maar dat is niet de strekking van dit e-book. In het boek

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Tijd voor vitaliteit. Meer energie, passie en plezier in je werk. Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn

Tijd voor vitaliteit. Meer energie, passie en plezier in je werk. Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn Tijd voor vitaliteit Meer energie, passie en plezier in je werk hart Stappenplan voor professionals in zorg & welzijn ziel Auteurs: Martha Talma en Chantal van Arensbergen Met medewerking en inspiratie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii

Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii Inhoud Programma overzicht... 4 Week 1... 5 1 Welke doelen stel je voor deze vervolgcursus?... 5 1. Beschrijf welke technieken uit de vorige cursus je het meest

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie