WETERING DUURZAAM NIEUWSBRIEF #37 7 JUNI 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETERING DUURZAAM NIEUWSBRIEF #37 7 JUNI 2013"

Transcriptie

1 WETERING DUURZAAM NIEUWSBRIEF #37 7 JUNI 2013 SIEM GOEDE WINT GERENOMMEERDE NATIONALE RENOVATIEPRIJS: DE GULDEN FENIKS Siem Goede, van onze Coalitie van uitvoerders, heeft met zijn renovatieproject Justus van Effen in de Rotterdamse wijk Spangen de prestigieuze Gulden Feniks van het Nationale Renovatie Platform gewonnen. Justus van Effen is een Rotterdams woningcomplex uit 1922 dat een bijzondere monumentale status heeft: het appartementencomplex is wereldwijd beroemd vanwege de verhoogde straat een galerij waaraan alle voordeuren van de bovenwoningen grenzen. Zo n verhoogde woonstraat was tot dan toe nooit eerder toegepast. Siem: Dit woningblok heeft een grote maatschappelijke en historische betekenis het is wereldwijd bekend. Woningcorporatie Woonstad uit Rotterdam, eigenaar van het Justus van Effenblok wilde het blok in haar oude luister herstellen en tegelijkertijd zorgen dat het wooncomfort aan de moderne tijd en duurzaamheidseisen voldoet. Ik heb zes jaar aan dit project gewerkt als projectarchitect bij architectenbureau Molenaar & Co. Het woonblok ligt in de Rotterdamse wijk Spangen, een wijk met veel sociale problemen, en is een Rijksmonument. Onze uitdaging was de monumentale waarde te behouden, 100% monument, en tegelijkertijd het complex van binnen eigentijds en energieneutraal te maken. Precies wat je bij Wetering Duurzaam ook doet eigenlijk? Ja inderdaad, ook bij Wetering Duurzaam hebben we te maken met veel monumenten en vergt het grondige studie van de situatie ter plekke om zo tot een doordachte verbouwingsstrategie te komen. 100% Monument en 100% eigentijds en energieneutraal is ook voor Wetering Duurzaam de ambitie. Hoe hebben jullie Justus van Effen 100% energieneutraal gekregen? 100% energieneutraal is het niet, maar we zijn een heel eind gekomen. We hebben de gevels damp- open geïsoleerd (zodat de ruimte vocht absorbeert of juist afgeeft afhankelijk van het binnenklimaat), dubbelglas en goede ventilatie aangebracht, en kieren gedicht. En we hebben ook collectieve voorzieningen gerealiseerd, zoals een warmte- koude- opslag, waardoor lage temperatuurverwarming mogelijk is. Dat scheelt veel in het energieverbruik. Het Justus van Effen wooncomplex won in zijn categorie onder meer van het zojuist gerenoveerde Rijksmuseum in Amsterdam.

2 Uit het juryrapport: eigenaar Woonstad Rotterdam heeft dit wereldberoemde monument van de volkshuisvesting succesvol in oude luister hersteld. Het complex werd opgeleverd in september De 154 vernieuwde woningen voldoen aan de modernste eisen op het gebied van wooncomfort en energieprestatie. Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam, Architect: Molenaar & Co Architecten, Hebly Theunissen architecten, Bouwbedrijf: H.J. Jurriëns B.V. Projectleider: Siem Goede Kijk voor meer informatie op: WETERING DUURZAAM VORDERT GESTAAG Energieneutraal verbouwen begint werkelijk vorm te krijgen in de plannen voor de renovatie van Prinsengracht 642. Het totaalplan voor energiebesparing én opwekking is bijna aan uitvoering toe. De gemeentesubsidie voor het besparingsgedeelte is toegekend. Daarmee is ,- ondersteuning toegezegd voor de verwezenlijking van de ambitie om energieneutraal te worden. Hoera!! Deze zomer maken we de plannen af en integreren we ook het experiment Warm Bouwen in het geheel. Wetering Duurzaam is blij om aan dat experiment mee te doen. Als het slaagt kan het een grote doorbraak betekenen voor isolatie in monumentale panden. We zijn benieuwd en vol verwachting Ook meedoen? Deelname aan Wetering Duurzaam is voor alle buurtbewoners mogelijk. Bewoners met een eigen huis kunnen natuurlijk zelf beslissen over de maatregelen die ze in, en aan hun huis willen nemen. Maar ook buurtbewoners in een huurhuis kunnen meedoen. Trajecten voor gezamenlijke energieopwekking zijn van start gegaan. Wetering Duurzaam zoekt de mogelijkheden uit. Iedereen is welkom. SPREEKUUR WETERING DUURZAAM Het is zoeken naar een goede vorm, ook voor het spreekuur. De komende tijd vervangen we het maandelijkse spreekuur op de derde dinsdag van de maand door permanente telefonische bereikbaarheid. Caro Niestijl, lid én coördinator van de Coalitie van Uitvoerders stelt daarvoor haar telefoonnummer open ( ). Bij vragen, informatiebehoefte, of de wens om een afspraak te maken kunt u haar rechtstreeks bellen. Bij voorkeur wel tijdens kantooruren. WETERING VERBETERING NIEUWS Nog even en dan is de website van Wetering Verbetering echt online we geven hier zolang het laatste nieuws: NEEN TEGEN DE STEIGER! De initiatiefgroep Weiger de Steiger van de buurtvereniging Wetering Verbetering heeft afgelopen dinsdag haar stem laten horen in een inspraakronde bij de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte van de Deelraad Centrum. Weiger de Steiger maakte, bij monde van Cor Hellingman (Prinsengracht 640), bezwaar tegen een bouwvergunning ten behoeve van een steiger (op- en afstapvoorziening) voor rondvaartboten, in de Prinsengracht, op kop van de Weteringstraat. In een mooi opgebouwde inspraaktekst noemde hij de vijf bezwaren van de initiatiefgroep. Informatie

3 De grootste zorg van Weiger de Steiger bestaat eruit dat door de aanleg van de steiger de groei van het toerisme in de Weteringbuurt nog sterker zal toenemen. Onlangs was in een huiveringwekkende televisiedocumentaire de Verelendung van Venetië te zien, dat volledig is overgenomen door toeristen (Holland Doc: I love Venice). Venetië is verworden tot een pretpark in handen van Russische en Chinese investeerders. Voor de oorspronkelijke bewoners is feitelijk geen plaats meer. De laatste jaren is het aantal toeristen in en om de Weteringbuurt al schrikbarend toegenomen. Weiger de Steiger wil die groei in banen leiden en de bewoners van de Weteringbuurt behoeden voor excessen. Dat de ontwikkelingen sluipenderwijs gaan, ingegeven door verkeerd beleid, en zonder effectieve inspraak van de bewoners, weten we allemaal. En je realiseert het je te weinig, tot je op een dag wakker wordt, als het echt niet leuk meer is. De Commissie Openbare Ruimte heeft, in haar wijsheid, àlle bezwaren van Weiger de Steiger in één groots gebaar van tafel geveegd. Weiger de Steiger beraadt zich op volgende stappen. Wetering Verbetering is ondertussen begonnen aan het terugwinnen van de zeggenschap over de eigen buurt. Overleg daarover met het stadsdeelbestuur is begonnen. Er is nog een lange weg te gaan. WETERINGBUURT ZELFSTUREND Er zal nog veel moeten gebeuren voor het zover is, maar.. Wetering Verbetering streeft ernaar dat de bewoners van de Weteringbuurt de regie nemen en krijgen over hun eigen leefomgeving. Het is genoeg: het echec van de NoordZuidlijn, de manipulaties rondom de plannen voor de Parkeerbak, de afwijzing van buurtinitiatieven voor vergroening, de zonder overleg gemaakte plannen voor eenrichtingsverkeer op de Museumbrug. Het kan zo niet langer. Wetering Verbetering wil dat bewoners zeggenschap hebben over wat er in eigen buurt gebeurt. En een stem bij de afstemming van plannen op buurt overstijgende beleidsterreinen. De effecten van alle ontwikkelingen op de sfeer en leefbaarheid van de buurt zijn groot. Die effecten willen we zelf kunnen bepalen. We lossen het samen op. Onder elkaar en met elkaar. Omdat het over onze buurt gaat. Participatie is een mooi idee, maar in de praktijk een wassen neus. De kloof tussen bestuur en bewoners is groot. Frustratie en moeheid is enorm. Bewoners trekken zich terug, onder het motto: Het heeft toch geen zin, ze doen toch wat ze zelf willen, naar ons wordt toch niet geluisterd... En onze bestuurders kunnen hun gang gaan. Dát is de werkelijkheid. Wetering Verbetering wil dat niet. De buurtvereniging wil de kloof dichten en wil de bewoners van de buurt weer wérkelijk stem laten krijgen in de besluiten die invloed hebben op hun leven in de buurt. Burgerparticipatie, maar dan ook echt. Voor de directe toekomst liggen er genoeg beslissingen open: de parkeerbak (moet die er wel of niet komen), de resterende ruimte boven het metrostation (hoe gaan we die invullen), de Rode Loper (hoe ziet die er straks uit), de geleiding van de toeristenstromen door en om de buurt, het winkel en ondernemersbeleid in de buurt, de bestemming van Maison Descartes.. Allemaal beslissingen waar wij als bewoners van de Weteringbuurt bij betrokken willen zijn. Gesprekken over de kwestie baas in eigen buurt zijn gestart op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Een peiling onder de buurtbewoners is in voorbereiding. U hoort van ons en wij hopen van u te horen. Op weg naar een volwassen, zelfsturende buurt!!

4 SPECIALE LENING MET LAGE RENTE VOOR HET DUURZAAMSTE IDEE VOOR #020 Tender Duurzame initiatieven uit de stad Het Amsterdams Investeringsfonds heeft geld vrijgemaakt om duurzame initiatieven in Amsterdam van de grond te helpen. Dit biedt perspectief voor de plannen van Wetering Energie en gezamenlijk zonne- energie realiseren in de Weteringbuurt! Met deze tender voor een lening met een vaste lage rente van 1,99% en een looptijd van maximaal 15 jaar, brengt het AIF de realisatie van projecten voor duurzaamheid binnen handbereik: de leningen zijn uitstluiten bestemd voor energiebesparing, energieopwekking en/of schonere lucht. Er is in totaal 4,75 miljoen aan leningen beschikbaar de aanvraagperiode is van 1 juni tot 31 augustus Hoe werkt het? Bij de tender Duurzame initiatieven uit de stad kunnen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een lening aanvragen voor een duurzaam initiatief. Dit zijn projecten van Amsterdammers die in hun eigen straat, op een bedrijventerrein, of in de hele stad, een bijdrage willen leveren aan het lokaal opwekken van duurzame energie, energiebesparing en een gezondere leefomgeving. Het zijn projecten waar samenwerking tussen bewoners, bedrijven en andere organisaties noodzakelijk is. Het project mag geen overwegend commercieel belang dienen en moet plaatsvinden binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. 1 miljoen speciaal voor bewonersinitiatieven In totaal is er 4,75 miljoen euro voor de leningen beschikbaar 1 miljoen daarvan is bestemd voor bewonersinitiatieven (voor collectief gebruik, dus voor 2 huishoudens of meer). Dit biedt perspectief voor de plannen van Wetering Energie en gezamenlijk zonne- energie realiseren in de Weteringbuurt. De criteria zijn echt duurzame energie- opwekking en/of duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit (denk aan besparing van CO2- uitstoot, verminderen van fijnstof). De aanvragers met de beste inzending krijgen een lening om hun idee te realiseren en Amsterdam een stukje duurzamer te maken. Meer weten? Meer informatie over de tender, het beschikbare budget en de voorwaarden voor het aanvragen van een lening vindt u op: Amsterdam.nl/aif VERSLAG GROENE GRACHTEN FESTIVAL Op 26 mei organiseerden onze buren van De Groene Grachten een lentefestival waarbij bezoekers een rondleiding kregen langs energieneutrale verbouwing van panden aan de gracht. Via de onderstaande link vindt u een foto- impressie:

5 OM VAN TE DROMEN: PRACHTIGE GROENE DAKEN Op de website van Thecoolist staan de meest fantastische duurzame ontwerpen, wat dacht u van deze groene isolatie? Dat wordt nog een uitdaging voor de welstandsafdeling en monumentenzorg Kijk op voor meer inspiratie. DE DAM (DUURZAAM AMSTERDAM) PRIJS STEM OP UW FAVORIETE DAM- MER DAM staat voor Duurzame Amsterdammers in het MKB. De DAM Prijs is een prijs voor de meest duurzame MKB- ondernemer in Amsterdam. Uit ieder stadsdeel is een stadsdeelwinnaar gekozen. De stadsdeelwinnaars maken kans op het winnen van de DAM Prijs 2013 en de titel Meest duurzame MKB- ondernemer van heel Amsterdam. De winnaar van stadsdeelcentrum is International Hydro, een bedrijf dat sinds 2008 oude waterkrachtcentrales nieuw leven biedt en hen omtovert tot leveranciers van groene energie voor de buurt. Meer lezen of stemmen? Dat kan via de onderstaande link: leefomgeving/klimaat- energie/dam- prijs/stem- favoriet!/

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken!

De energie van Zeewolde. Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Help mee Zeewolde de groenste gemeente van Nederland te maken! De energie van Zeewolde Als jongste gemeente van Nederland zijn we al goed bezig als het om duurzaamheid gaat! De

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Zijn ze nou helemaal belazerd?!

Zijn ze nou helemaal belazerd?! Zijn ze nou helemaal belazerd?! Stel, je woont in een schitterend huis op een plek waar je het helemaal naar je zin hebt. Op een dag krijg je een brief van de gemeente, waarin staat dat je binnen zes maanden

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt?

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt? Woonbericht nummer 2, juli 2015 - www.dekey.nl Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken 2 regelen 3 Wat 5 Fleur 5 Zo 6 Maartje In deze krant Dichtbij speelt er in de buurt? Geef Samen Kleur ook uw

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw 2 Voorwoord

Nadere informatie

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014

vernieuwt Heijplaat DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 Heijplaat vernieuwt Gemeente en Woonbron zoeken partij voor Heijplaat Woonbron en de gemeente Rotterdam gaan gezamenlijk een uitvraag doen om een vervangende marktpartij te selecteren voor

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie