SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW HUISVESTING THUISZORG KIND & JEUGD. Alle diensten van het OCMW. Serviceflats, sociale huisvesting,"

Transcriptie

1 SOCIALE GIDS NIJLEN OCMW Alle diensten van het OCMW HUISVESTING Serviceflats, sociale huisvesting, THUISZORG Poetsdienst, thuisverpleging, KIND & JEUGD Opvang, opvoeding, gezinsondersteuning

2 CONTACTGEGEVENS GEMEENTE & NUTTIGE NUMMERS GEMEENTEHUIS T: 03/ E: Elke werkdag van 9u tot 12u Woensdag van 13u tot 17u Donderdag van 17u tot 20u Op zaterdag, zondag en feestdagen gesloten POLITIE T: 03/ E: Alle dagen open van 8u tot 20u. BIBLIOTHEEK T: E: Maandag en dinsdag van 14u tot 20u Woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u Donderdag van 14u tot 20u Vrijdag van 14u tot 17u Zaterdag van 9u tot 12u Uitleenpost Kessel Tel: 03/ Dinsdag van 18u tot 20u Woensdag van 14u tot 16u Zondag van 10u tot 12u Uitleenpost Bevel Tel: 03/ Woensdag van 14u tot 16u Donderdag van 18u tot 20u Zondag van 10u tot 12u Gemeenschapscentrum t Dorp Reservaties: 03/ SPORTCENTRUM T: 03/ E: Sporthal Nijlen Gemeentestraat 36a: elke dag van 9u tot 24u Sporthal Kessel, Grote Puttingbaan: elke dag van 9u tot 24u Zwembad Nijlen: OPENINGSUREN: GEMEENTELIJKE ACADEMIE T: 03/ E: CONTAINERPARK T: 03/ Openingsuren Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u en 13u tot 16u10 Donderdag: voormiddag: gesloten / namiddag: 13u tot 16u10 Zaterdag van 9u tot 15u Zondag en maandag gesloten DOKTERS/APOTHEKERS VAN WACHT Centraal oproepnummer wachtdiensten dokters voor Nijlen en Bevel: T: 0900/ Voor de apotheker van wacht: T: 0900/ Voor de tandarts van wacht: T: 0903/ NOODNUMMERS: Ziekenwagen: 100 Dringende politiehulp: 101 Nationaal nummer Rode Kruis: 105 Politie Berlaar-Nijlen: Faxnummer politie: Brandweer: 112 of Website brandweer: Antigifcentrum: Tele-onthaal: 106 Druglijn: Kinder- en jongerentelefoon: 102 INFRAX 0800/ (gasreuk) 078/ (storingen gas/elektriciteit) 2

3 INHOUDSTAFEL Nuttige nummers pag. 2 Inhoudstafel pag. 3 Voorwoord pag. 5 Zitdagen sociale dienst pag. 6 OCMW-raad pag. 8 OCMW Algemeen maatschappelijk werk, leefloon, bijkomende financiële hulp (huurtoelage, -waarborg) pag. 10 Stookoliefonds, tussenkomst elektriciteit/gas, budgetmeter pag. 11 Tussenkomsten, voorschotten, schuldbemiddeling, art.60, arbeidstrajectbegeleiding, klusdienst pag. 12 De Roos, Kome Nete, De Loods, crisisopvang OCMW, KINA, CIC Mechelen pag. 13 Sociale huurwoningen, gezinszorg, poetsdienst, maaltijden, MMC, dienst vluchtelingen pag. 14 Huisvesting Serviceflat, Woonzorgcentra pag. 15 Dagverblijf, opname in woonzorgcentrum pag. 16 Zonnige Kempen, Sociaal verhuurkantoor, Huurdersbond pag. 17 Premiezoeker.be, renovatiepremie, aanpassingspremie voor bejaarden pag. 18 Energiescan, REG-premies, Iona pag. 19 Arbeid en tewerkstelling Lokale werkwinkel, VDAB, PWA pag. 20 GTB, Open school, beschutte werkplaatsen, werknemersorganisaties pag. 21 Vervoer NMBS, kortingskaart, Key-card, seniorenbiljet, De Lijn, belbus, kortingskaart grote gezinnen pag. 22 Ziekenvervoer, ziekenfondsen, Rode Kruis, Handicar, kaart kosteloze begeleider pag. 23 Pensioen Informatie, pensioenaanvraag pag. 24 Overlevingspensioen, IGO, toegelaten arbeid voor ouderen pag. 25 Senioren Seniorenraad, seniorenverenigingen, PC cursus pag. 26 Ouderenmis(be)handeling pag. 27 Thuiszorg Poetsdienst ziekenfonds, dienstencheques, Strijkatelier FluxGo pag. 28 Strijkatelier La Planchita, thuisoppas, thuisverpleging, verpleegkundigen (zelfstandige en ziekenfonds) pag. 29 Hulpmiddelen, mediotheek, Rode Kruis, personenalarm, hersteloorden, valpreventie pag. 30 Voor mensen met een beperking/langdurig zieken Globaal medisch dossier, maximumfactuur, forfait chronisch zieken, verhoogde tegemoetkoming pag. 31 Tussenkomst incontinentie & Diftar, bijzonder solidariteitsfonds, inkomens voor personen met handicap pag. 32 3

4 PAB, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, toelagen aan mantelzorgers pag. 32 subsidie thuisverzorging gehandicapte kinderen pag. 32 provinciale subsidie thuisverzorging bejaarden, mantelzorgtoelage OCMW thuisverzorging pag. 33 Vlaamse zorgverzekering, voordelen nutsvoorzieningen, sociaal telefoontarief pag. 34 Vermindering teledistributie, parkeerkaart, vrijstelling heffing waterverontreiniging pag. 34 Fiscale voordelen gehandicapten, verhoogde kinderbijslag, mobiliteitsmaatregelen voor gehandicapten pag. 35 Overlegplatform mensen met handicap, Oikonde, En En netwerkgroep, Boerke Naas pag. 35 Nijlens overleg voor personen met een beperking pag. 36 Kind en jeugd Kind en gezin, Adoptie pag. 37 Kinderopvang Dolfijn, Kinderopvang pag. 38 Verenigingen voor kinderopvang, Emiliushoeve, gemeentelijke jeugdwerking pag. 39 Tienerwerking, jeugdhuis Kroenkel, Jeugdverenigingen, Akabe, Speelbus pag. 40 Gezinsbond, opvoedingswinkel Mechelen pag. 40 JAC, JIP, CLB pag. 41 Verhoogde kinderbijslag, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning pag. 42 Comité voor bijzonder jeugdzorg Mechelen, Tarag vzw pag. 42 De Stappaert, De Aanzet, De Oever, kindermishandeling pag. 43 Vrije tijd Website, Gemeentekroniek, cultuur-, jeugd- en seniorendienst, sportpas, socio-culturele participatie pag. 44 Steunpunt vakantieparticipatie, vzw t Vlammeke, wandelingen geschikt voor rolstoelen, G-sport pag. 45 Geestelijke gezondheidszorg CAW, Logo, fitinjehoofd.be, alcohol & andere drugs pag. 46 Praatcafé dementie, De Pont, Lerne, PZT, PAAZ, PVT pag. 47 Juridische bijstand Juridische hulp van het OCMW, Wetswinkel pag. 48 Justitiehuis, Tweedelijnsbestand pag. 49 Levenseinde Palliatieve zorgen, palliatieve dagcentra pag. 50 Palliatieve netwerken, euthanasie/wilsbeschikking, erfenis, erfenisrechten, regeling bij overlijden pag. 51 Begrafenisvergoeding, begeleiding rouwproces pag. 52 Trefwoordenlijst pag. 54 Achterblad pag. 56 4

5 Beste inwoner, Thuiszorg, financiële problemen, huisvesting, invaliditeit, het zijn slechts enkele belangrijke sociale thema s die vaak veraf zijn, maar voor velen onder ons vroeg of laat toch een bedreiging kunnen vormen voor ons welzijn of onze welvaart. Het is echter vaak niet eenvoudig om, ondanks alle moderne communicatietechnieken, de informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpbaar te maken. Met deze Sociale Gids wil het OCMW in samenwerking met het Gemeentebestuur van Nijlen iedereen wegwijs maken in het soms complexe landschap van de sociale dienstverlening in de ruimste zin van het woord. We belichten niet enkel de taken van ons OCMW en onze gemeentediensten, maar wandelen met u door het volledige netwerk van organisaties, verenigingen en instellingen in onze gemeente en regio die u een helpende hand kunnen aanreiken wanneer het u allemaal wat te moeilijk wordt. Bij het lezen van deze gids, zal u misschien verwonderd zijn dat er zoveel mensen in zoveel organisaties begaan zijn met uw lot. Soms professioneel, maar vaak ook op vrijwillige basis, volledig belangeloos, met enkel uw welzijn als drijfveer. We zijn er ons van bewust dat onze gids geen 100% volledig zicht geeft van het ruime aanbod aan sociale dienstverlening. Sommige rubrieken zullen misschien ook snel achterhaald zijn wegens onze toch wel snel wijzigende maatschappij en regelgeving. Daarom vermeld ik nog graag dat de deur van alle betrokken organisaties voor u openstaat om u nog meer te informeren en bij te staan. Aarzel daarom niet om het OCMW te contacteren of informeer u rechtstreeks bij één van de vele organisaties die dag in dag uit voor u klaar staan. Blijf niet met uw problemen zitten, maar deel ze met ons. Wij doen er alles aan om samen met u op zoek te gaan naar gepaste oplossingen. Tot slot wil ik nog graag alle medewerkers bedanken die hun bijdrage hebben geleverd bij het samenstellen van deze sociale gids met in het bijzonder dank aan fotoclub Folerma voor de mooie foto s die de diverse thema s in onze gids net iets herkenbaarder maken. Veel leesplezier Leo Verelst, Voorzitter OCMW, schepen van Sociale Zaken 5

6 CONTACTGEGEVENS OCMW 1. ZITDAGEN SOCIALE DIENST Liliane Verlinden sociale dienst Nijlen Zitdagen te Nijlen: De Wolmolen, Gemeentestraat 19 B - T: 03/ op maandag, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 u tot 12u Sofie Cambré sociale dienst Nijlen Zitdagen te Nijlen: De Wolmolen, Gemeentestraat 19 B- T: 03/ op woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00 u tot u Ann Geerts sociale dienst Kessel & Bevel Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u Zitdag te Bevel: Dienstencentrum, Bevel-Dorp 91 T: 03/ elke donderdag van 9u tot 12u Ilse Van Dessel schuldbemiddeling Zitdagen te Nijlen: De Wolmolen, Gemeentestraat 19 B - T: 03/ op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u Sonia De Haes schuldbemiddeling Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u Tinne Vercammen poetsdienst, zorgverzekering, warme maaltijden, minder mobielen centrale Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag t.e.m. vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u Hilda Obbels gezinszorg, bejaarden- en gehandicaptentoelagen, tenlastename verblijfskosten rusthuis Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag t.e.m. donderdagvoormiddag van 9u tot 12u Margriet Van Nunen kandidaat-vluchtelingen, Lokaal Opvang Initiatief (LOI) Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 u tot 12u Annelies De Busser schuldbemiddeling (vervangster Carmen Tibax) Zitdagen te Kessel: OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u Zitdagen te Nijlen: De Wolmolen, Gemeentestraat 19 B - T: 03/ op woensdagvoormiddag van 9u tot 12 u 2. AVONDZITDAGEN van u tot 19u Liliane Verlinden Sofie Cambré Ann Geerts Hilda Obbels Tinne Vercammen Sonia De Haes Ilse Van Dessel Annelies De Busser (vervanging Carmen Tibax) Margriet Van Nunen 1 e, 3 e & 5 e donderdag van de maand in Nijlen 2 e & 4 e donderdag van de maand in Nijlen 1 e, 3 e & 5 e donderdag van de maand in Kessel 2 e + 4 e donderdag van de maand in Kessel 1 e, 3 e & 5 e donderdag van de maand in Kessel 2 e & 4 e donderdag van de maand in Kessel 1 e, 3 e & 5 e donderdag van de maand in Nijlen 2 e donderdag van de maand in Nijlen 4 e donderdag van de maand in Kessel 4 e donderdag van de maand in Nijlen 6

7 3. ZITDAGEN VAN DE JURIDISCHE DIENST (mevr. Renée Hosselet) Zitdag te Kessel, OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ elke 1 e, 3 e & 5 e donderdagvoormiddag van 9u tot 12u Zitdag te Nijlen, OCMW, Gemeentestraat 19 B T: 03/ elke 2 e & 4 e donderdagvoormiddag van 9u tot 12u Avondzitdagen: 2-wekelijks op donderdag van u - 19 u 4. ZITDAGEN VAN DE VOORZITTER VAN HET OCMW (Leo Verelst) Zitdag te Kessel, OCMW, Kessel-Dorp 54 T: 03/ elke 1 e, 3 e & 5 e donderdag van 18u tot 19u Zitdag te Nijlen, OCMW, Gemeentestr 19 B T: 03/ elke 2 e & 4 e donderdag van 18u tot 19u of na telefonische afspraak via 0497/ CONTACTGEGEVENS OCMW: VRIJE SPREEKUREN OCMW KESSEL 03/ voormiddag avond maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 9u tot 12u 9u tot 12u 9u tot 12u 9u tot 12u 17.30u tot 19u 9u tot 12u Oud-gemeentehuis Kessel, Kessel-Dorp 54, 2560 Kessel OCMW NIJLEN 03/ maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag voormiddag 9 tot 12u 9 tot 12u 9 tot 12u 9u tot 12u 9u tot 12u avond 17.30u tot 19u Dienstencentrum De Wolmolen, Gemeentestraat 19b, 2560 Nijlen OCMW BEVEL 03/ voormiddag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 9u tot 12u Dienstencentrum Bevel, Bevel-Dorp 91, 2560 Bevel 7

8 OCMW RAAD Leo Verelst (CD&V) Tolbroek 33, Bevel T.: 0497/ E: Marita Vandecruys (CD&V) Terlakenweg 53, Kessel T.: 03/ E: Luc Van Looy (CD&V) Rooiestraat 20, Bevel T: 03/ E: Annemie Vervoort (Groen!) Terlakenweg 57, Kessel T.: 0474/ E: Lutgarde Roevens (CD&V) Hazenpad 7, Nijlen T.: 03/ E: Ronny Van Regenmortel (Nijlen&U) Veldstraat 13, Kessel T.: 03/

9 Jozef Lemmens (onafhankelijk) Zandlaan 36, Nijlen T.: 03/ E: Emiel Holemans (Vlaams Belang) Boekweitstraat 5, Nijlen T: 03/ E: Sofie Peeters (Nijlen&U) Rooiestraat 19a, Bevel T.: 03/ E: Ingrid Van Wunsel (Vlaams Belang) Elsbroek 45, Kessel T: 0495/ E: Ritta Sels (Sp.A) Nieuwstraat 83, Kessel T.: 03/ E: 9

10 OCMW SOCIALE DIENST Algemeen maatschappelijk werk Onze sociale dienst vormt het kloppende hart van het Nijlense Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Met het algemeen maatschappelijk werk heeft het OCMW verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat niemand in de kou blijft staan. Informatie, advies & bemiddeling Bij onze sociale dienst kunt u (gratis) inlichtingen inwinnen over allerhande diensten, instellingen en wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, huisvesting, huurwetgeving, sociale wetgeving, enz. Psycho-sociale hulpverlening Bij ons kunt u uw verhaal steeds in alle vertrouwen kwijt. Indien gewenst zoekt de maatschappelijk werker samen met u naar de meest geschikte oplossing. Onze maatschappelijk werkers helpen u voort bij uw persoonlijke- en gezinsmoeilijkheden, of verwijzen u door naar de meest gepaste dienstverleners. Discretie wordt steeds verzekerd. Leefloon Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet en daarom kunt u er slechts aanspraak op maken indien u voldoet aan de voorwaarden van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomen, werkbereidheid en rechten op uitkeringen. Bijkomende financiële hulp Bijkomende financiële hulp kan onder verscheidene vormen gebeuren. De hulp wordt steeds individueel bepaald, rekening houdend met uw persoonlijke, familiale en financiële omstandigheden. Hieronder vindt u een lijst van de verschillende mogelijkheden die het OCMW heeft. Huurtoelage Inwoners van Nijlen met een beperkt inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een huurtoelage genieten afhankelijk van huurprijs en inkomen. De huurtoelage wordt enkel verstrekt na sociaal-financieel onderzoek door een maatschappelijk werker. Huurwaarborg Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een huis of appartement kan het OCMW voor personen met een beperkt inkomen de huurwaarborg voorschieten. Het OCMW stort hierbij het bedrag op een geblokkeerde rekening. Het volledige bedrag moet nadien door de cliënt in schijven terugbetaald worden aan het OCMW. 10

11 Tussenkomst verwarmingskosten (Stookoliefonds) Nijlenaars met een beperkt inkomen of mensen met een schuldenoverlast kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van Het Stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen. De verwarmingstoelage moet worden aangevraagd bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Dit kan huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas zijn. Tussenkomst elektriciteit & gas Voor Nijlenaars bij wie de gas- en elektriciteitskost door hun beperkt inkomen te veel kost, kan er door het OCMW een tussenkomst voorzien worden. Deze tussenkomst wordt enkel verstrekt na een sociaal-financieel onderzoek door een maatschappelijk werker. Budgetmeter Indien u als klant op de vrije energiemarkt door uw leverancier wordt afgewezen, dan dient u te kiezen voor een andere leverancier. Als u dit niet doet (of er geen andere meer zijn), dan wordt u automatisch bij de sociale leverancier (Infrax) aangesloten. Zo zal u voortaan voorschotten op uw facturen dienen te betalen. Wanneer deze betalingen niet (of niet stipt) gebeuren, wordt een budgetmeter geplaatst. In principe wanneer u terug schuldenvrij bent, wordt u opnieuw klant op de vrije energiemarkt. Infrax (sociale leverancier) Antwerpsesteenweg Hoboken T: 078/ ; F: 078/ E: ; W: Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U laadt vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeter-kaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter. Zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken. Met een budgetmeter kunt u zo uw budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen. De kaart moet u herladen bij het OCMW tijdens de openingsuren. De betaling kan op drie wijzen: Via bancontact op het OCMW zelf (met cash geld betalen gaat hier niet) Op voorhand via een poststorting op rekening van Infrax. Met het uittreksel kunt u dan naar het OCMW voor een oplading. Op voorhand via uw bank op rekening van Infrax. Met uw uittreksel kunt u dan naar het OCMW voor een oplading. 11

12 Tussenkomst medische kosten Mocht u onverhoopt ziek worden en u kunt de hiervoor nodige medische hulp en/of medicijnen niet betalen, dan kunt u een tussenkomst van het OCMW vragen. De tussenkomst is afhankelijk van steunbarema s en van uw inkomsten. Vooraf gebeurt altijd een sociaalfinancieel onderzoek. Tussenkomst schoolkosten Activiteiten zoals bijvoorbeeld een deelname aan bosklassen, naar een tentoonstelling gaan of een theater bijwonen, is voor sommige Nijlenaars een bijkomende kost die ze niet kunnen dragen. Voor deze (uitzonderlijke) schoolkosten kan er bij het OCMW een tussenkomst gevraagd worden, zodat er toch deelgenomen kan worden. Vooraf gebeurt altijd een sociaal-financieel onderzoek. Socio-culturele en sportieve participatie Zie thema Vrije Tijd pag. 44 Steunpunt vakantieparticipatie Zie thema Vrije Tijd pag. 45 Voorschotten Als door administratieve omstandigheden uw uitkering van werkloosheid of ziektevergoeding uitblijft, kan het OCMW een voorschot verlenen. Op dezelfde wijze kan u een voorschot op pensioen, kinderbijslag of sociale uitkeringen ontvangen. Bij het uitblijven van het onderhoudsgeld (alimentatie) kan de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) voorschotten op onderhoudsgeld verlenen. Uw inkomen mag een bepaalde grens echter niet overschrijden. Dienst voor Alimentatievorderingen Zwartzustersvest 24/ Mechelen T: 02/ F: 02/ E: Financiële ondersteuning mantelzorgers Kinderen met een beperking Zie bij thema Voor personen met een beperking of langdurig zieken pag. 32 Bejaarden met een beperking Zie bij thema Voor personen met een beperking of langdurig zieken pag. 33 EnergieK (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) Zie bij thema huisvesting pag.19 Schuldbemiddeling Als u financiële moeilijkheden hebt, is er bij het OCMW een maatschappelijk werker die u graag helpt. De maatschappelijk werker onderhandelt met schuldeisers en deurwaarders en maakt de nodige afspraken. De juridische ondersteuning van deze dienst gebeurt door onze binnenshuis juriste. Er zijn drie vormen van schuldbemiddeling: Budgetbegeleiding (Een begeleiding door de maatschappelijk werker) Budgetbeheer (De maatschappelijk werker beheert uw inkomsten en uitgaven) Collectieve schuldbemiddeling (Een beslagrechter beslist over uw situatie) Arbeid en tewerkstelling Art. 60 paragraaf 7 Bij deze vorm van tewerkstelling bezorgt het OCMW een job aan iemand die recht heeft op een leefloon. Het doel is hem/haar terug aan het werk te zetten zodat hij/zij opnieuw recht heeft op werkloosheidsvergoedingen, maar ook en vooral om hem/haar werkervaring te laten opdoen. Arbeidstrajectbegeleiding Arbeidstrajectbegeleiding is een intensieve, individuele begeleiding om de arbeidskansen van een werkzoekende OCMW-cliënt te verhogen. De begeleiding is verplicht voor leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar. Een belangrijk voordeel voor hem/haar is dat er vertrokken wordt vanuit zijn/haar perspectief en niet vanuit een vacature. Materiële hulp/partnerorganisaties Klus en verhuisdienst Hiervoor werkt het OCMW samen met de Klus- en verhuisdienst van de Kringwinkel Zuiderkempen. De diensten die worden aangeboden zijn: Kleine klussen aan huis (bv. schilderen van een kamer, herstellen van een kraan, ) Klein tuinonderhoud (bv. gazon afrijden) Verhuizingen, boodschappen doen Begrafeniskosten Zie bij thema Levenseinde pag

13 Deze dienstverlening is bedoeld voor hulpbehoevende Nijlenaars die door hun ziekte, beperkt inkomen, invaliditeit of ouderdom moeilijk (of niet) op de privémarkt terecht kunnen. De kostprijs ligt in principe lager dan de tarieven op de privé-markt. Uw aanvraag dient via het OCMW te gebeuren. Een sociaal-financieel onderzoek wordt gedaan. Voedselbank De Roos vzw De Roos is een groep vrijwilligers die voedselpakketten, tweedehands meubels, kleding en huisraad naar maatschappelijk kwetsbare mensen bedeelt. De Roos werkt samen met het OCMW om deze problematiek beter te kunnen aanpakken. Elke nieuwe aanvraag dient bij het OCMW te gebeuren. Om deze personen hun ervaringen onderling te kunnen laten delen, organiseert De Roos tevens een praatcafé elke vrijdag van 12u tot 17u. De Roos vzw Bouwelsesteenweg Nijlen T: 0485/ E: Sociaal restaurant Kome Nete Kome Nete richt zich in de eerste plaats naar mensen met een beperkt inkomen, maar iedereen kan terecht in het sociaal restaurant. Voor een driegangenmenu betaalt u 6 euro. Als u onder het kortingstarief valt, betaalt u 2,5 euro. Dranken kosten 0,5 euro. Inwoners van Nijlen met een beperkt inkomen kunnen bij het OCMW navragen of ze van dit kortingstarief kunnen genieten. Sociaal restaurant Kome Nete Maasfortbaan Lier Elke maandag en donderdag van 17u tot 19u Elke woensdag van 12u tot 13.30u De Loods De Loods stelt kleding, huisraad en meubels ter beschikking voor kansarme mensen en bij plotse noodsituaties bij gezinnen (bv. huisbrand). De goedereninzameling van Wereld-Delen te Ranst beschikt over een stapelplaats van bruikbare goederen ( De Loods ). Deze goederen zijn ter beschikking van personen die door het OCMW naar dit project verwezen worden. Voor meer informatie of om een doorverwijzing te krijgen, kunt u terecht bij het OCMW. De Loods Van den Nestlaan Broechem Na afspraak, T: 03/ Huisvesting Crisisopvang OCMW Voor personen of gezinnen die in een acute noodsituatie (bv getroffen door woningbrand, uithuiszetting,...) verkeren, kan het OCMW zelf in een crisisopvang voorzien. Hiervoor bezit het OCMW van Nijlen enkele crisiswoningen. In onderling overleg wordt er zo snel mogelijk gezocht naar de meest aangepaste oplossing. Indien wenselijk kunnen ook andere diensten ingeschakeld worden, zoals bv. Slachtofferhulp. Krisis Info Netwerk Antwerpen KINA te Malle biedt ondersteuning aan het OCMW van Nijlen wanneer het geconfronteerd wordt met een psychosociale crisissituatie, zoals relationele problemen, gewelddreiging, uithuiszetting, huisbrand, dakloosheid omwille van financiële problemen, Om deze storm te doorstaan, kunnen via het OCMW één of meerdere personen worden opgevangen in de noodbedden van het KINA-hotel. Vanuit KINA wordt er dan door de gespecialiseerde hulpverleners verder gezocht naar een oplossing. Let wel: In geval van crisis dient u zich tot het OCMW te wenden, want enkel het OCMW kan een beroep doen op de crisisopvang. Buiten de openingsuren van het OCMW, kunt u naar de lokale politie gaan, die ook vertrouwd is met de werking van het KINA. CrisisInterventie Centrum Mechelen Het CIC Mechelen biedt onmiddellijke dringende hulp bij psycho-sociale noodsituaties aan mannen en vrouwen (ook met kinderen). Het centrum is altijd open: 24/24 u, 7/7 dagen. Crisisinterventiecentrum (CIC) Wollemarkt Mechelen T: 015/ F: 015/ E: Sociaal Verhuurkantoor SVK De Woonkans Zie bij thema Huisvesting pag. 17 Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen Zie bij thema Huisvesting pag

14 Sociale huurwoningen en bejaardenwoning van het OCMW Het OCMW heeft elf appartementen en één aangepaste bejaardenwoning in eigen beheer. De toewijzing van deze woningen gebeurt door de OCMW-raad, op basis van bepaalde criteria: Voldoende zelfredzaam zijn Uw leefomstandigheden Inkomen Opname in Woon- en ZorgCentrum Zie bij thema Huisvesting pag. 15 Thuisdiensten van het OCMW Dienst voor Gezinszorg De verzorgenden van de Dienst voor Gezinszorg helpen gezinnen en bejaarden bij het dagelijks huishouden. De verzorgenden staan in voor het bereiden van maaltijden, boodschappen doen en ander huishoudelijk werk. De verzorgenden poetsen echter niet. Bij een aanvraag zal een maatschappelijk werker tijdens een huisbezoek samen met u nagaan welk soort hulp aangewezen is. De hulp wordt aangeboden in pakketten van minimum 2 uur. De te betalen bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen en uw gezinssituatie. Goed om weten: Omwille van de lange wachtlijst is het raadzaam om tijdig een aanvraag bij het OCMW te doen. Poetsdienst Met een stijgende ouderdom verloopt de wekelijkse poetsbeurt van de woning veelal moeilijk, of gebeurt zelfs helemaal niet meer. Voor andere gezinnen is poetsen sowieso niet meer haalbaar omwille van ziekte. Daarom biedt het OCMW voor het normale onderhoud van de woning poetshulp aan. De dienst wordt aangeboden in een pakket van 4 uur. De uurbijdrage die u moet betalen is afhankelijk van uw maandelijks inkomen. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk pensioen, tegemoetkomingen en inkomen van inwonende kinderen. Goed om weten: Omwille van de lange wachtlijst is het raadzaam om tijdig een aanvraag bij het OCMW te doen. Minder Mobielen Centrale De Minder Mobielen Centrale is een OCMW-dienst die er voor zorgt dat mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen vervoer hebben. Vrijwilligers brengen u met hun wagen naar uw huisdokter, uw familiebezoek, uw kapper of waar u ook heen wilt. De vrijwillige chauffeurs maken met u de verplaatsing en het OCMW coördineert de aanvragen. U betaalt een kleine vergoeding per kilometer en jaarlijks lidgeld. Voor een aanvraag dient u zich te wenden tot het OCMW. T: 03/ Ook indien u zich als vrijwillige chauffeur voor deze dienst wenst in te zetten, kunt u zich ook wenden tot het OCMW. Juridische hulp Zie bij thema Juridische Bijstand Dienst vluchtelingen Vanwege het spreidingsplan van de Federale Overheid worden de asielzoekers verdeeld over de verschillende gemeenten van ons land. Het OCMW is financieel verantwoordelijk voor de asielzoekers die aan onze gemeente worden toegewezen. Deze kosten worden deels terugbetaald door de Federale Overheid. Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Asielzoekers die aan onze gemeente toegewezen zijn, worden opgevangen in een lokaal opvanginitiatief. Deze personen krijgen een woonst aangeboden in onze gemeente en ontvangen alleen materiële steun om in hun levensonderhoud te voorzien. De Federale Overheid betaalt in deze gevallen de kosten volledig aan het OCMW terug. Voor meer informatie over asielzoekers, de asielprocedure en de opvangwet: Warme maaltijden Als u omwille van ziekte, ouderdom of bijzondere omstandigheden niet of onvoldoende in staat bent uw eigen maaltijd te bereiden, dan kunt u warme maaltijden aan huis laten bezorgen. Verschillende soorten dieetmaaltijden kunnen worden aangeboden. Voor deze hulp wordt per maaltijd een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt berekend in verhouding tot uw inkomen. Voor een aanvraag en meer informatie over dieetmaaltijden, suggestiemaaltijden, bereidings- en leveringswijze kunt u zich wenden tot het OCMW. 14

15 Huisvesting Woonvormen voor bejaarden Serviceflat Serviceflats zijn een comfortabel alternatief wanneer uw eigen woning niet meer aangepast is aan uw specifieke noden. U kunt wonen zoals thuis maar met hulp binnen handbereik. In uw doen en laten bent u vrij, zodat u gemakkelijker de band met de mensen rondom u kunt onderhouden. Bewoners van een serviceflat die na verloop van tijd meer zorgbehoevend worden, zullen voorrang krijgen om opgenomen te worden in het rusthuis. Serviceflats Ten Velden Kerkevelden Nijlen T: 03/ F: 03/ E: Serviceflats Huize Biddeloo Gasthuisstraat Kessel T: 03/ F: 03/ E: Bejaardenwoningen en appartementen van het OCMW Zie bij thema OCMW pag. 14 Woonzorgcentra Kortverblijf Het is mogelijk tijdelijk in een centrum voor kortverblijf opgenomen te worden. Door de oudere hier af en toe gebruik van te laten maken, kan zijn mantelzorger zich eens volledig ontspannen en zal hij/zij in staat zijn zelf langer voor de hulpbehoevende te zorgen. Een zorgbehoevende oudere kan max. 90 dagen per jaar gebruik maken van een kortverblijf, waarvan max. 60 dagen na elkaar. Woonzorgcentrum Heilig Hart Kerkeblokken Nijlen T: 03/ ; F: 03/ E: W: Woonzorgcentrum Sint-Jozef Gasthuisstraat Kessel T: 03/ F: 03/

16 Dagverblijf Wanneer thuishulp niet meer volstaat, is het mogelijk om naar een dagcentrum te gaan. In een dagcentrum wordt gezorgd voor: Persoonlijk onthaal tijdens de dag Medische omkadering Permanente animatie Vervoer Dagverzorgingscentrum Czagani Kapelstraat Broechem T: 03/ ; F: 03/ Woon- en Zorghuis Ten Kerselaere Centrum voor dagverzorging vzw Emmaüs Boonmarkt Heist o/d Berg T: 015/ ; F: 015/ E: W: Opname in woonzorgcentrum Wanneer op hogere leeftijd thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kunt u overwegen om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Voor de meeste mensen is deze stap een grote overgang. De sociale dienst van het woonzorgcentrum zal u met raad en daad bijstaan. Wanneer de kostprijs boven uw inkomen ligt en uzelf niet over voldoende middelen beschikt, dan kunt u een beroep doen op het OCMW. Woonzorgcentrum Heilig Hart Kerkeblokken Nijlen T: 03/ F: 03/ E: W:www.rusthuizen-zusters-berlaar.be/heilighart Woonzorgcentrum Sint-Jozef Gasthuisstraat Kessel T: 03/ F: 03/ Sociale huurwoningen van het OCMW Zie bij thema OCMW pag

17 Sociale huisvestingsmaatschappij Huurwoningen Zonnige Kempen Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans Het Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans werkt samen met de gemeenten Lier, Zandhoven, Ranst en Nijlen. De Woonkans huurt woningen in bij privé-eigenaars en verhuurt deze onder aan kandidaat-huurders bij hen op de wachtlijst. Zo kan men betaalbaar huren op de privé-markt. Wie in woonnood zit en een beperkt inkomen heeft, krijgt voorrang op de wachtlijst. Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans vzw Mechelsestraat Lier T: 03/ E: W: Zonnige Kempen bezit in Nijlen en Kessel 203 sociale huurwoningen. Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van een sociale woning, dan moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Als kandidaat kan u pas ingeschreven worden als u voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden: Meerderjarig zijn Inkomensvoorwaarden Eigendomsvoorwaarden Taalbereidheidsvoorwaarden Inburgeringsvoorwaarden Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister / vreemdelingenregister Voor meer informatie, inschrijving en de exacte voorwaarden kunt u bij de Zonnige Kempen of bij het OCMW terecht. CV Zonnige Kempen Grote Markt Westerlo T: 014/ ; F: 014/ E: W: Koopwoningen Kleine Landeigendom Kleine Landeigendom Zuiderkempen is een sociale bouwmaatschappij die sociale woningen verkoopt en leningen toestaat voor het kopen, bouwen of saneren van uw woning. Voor inlichtingen, verkoopsvoorwaarden of het opstellen van een kredietaanvraag kunt u terecht bij: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp Westerlo T: 014/ F: 014/ E: De woonkans houdt telkens na afspraak (bij het OCMW te maken) een zitdag: In OCMW te Kessel de 1e donderdag van de maand In OCMW te Nijlen de 3e donderdag van de maand Huurdersbond De huurdersbonden in Vlaanderen verdedigen de belangen van (private of sociale) huurders. U kunt er terecht met uw vragen over de huur van een woning: Informatie over uw rechten en plichten als huurder Hulp bij het opstellen van aangetekende brieven Advies bij concrete problemen, bijvoorbeeld over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties, U moet dan wel lid zijn van de huurdersbond. Hiervoor betaalt u een jaarlijks lidgeld (15 euro). In ruil krijgt u een jaar gratis huuradvies en ontvangt u het tijdschrift Huurderblad. Huurdersbond Antwerpen - Adviespunt Lier Kluizestraat Lier Vrije spreekuren: eerste, derde en vijfde woensdag van de maand van 17u - 19u tussenliggende weken op vrijdag van 13u30-15u30 T: 03/ F: 03/ E: W: Voor meer informatie over het sociaal krediet kunt u terecht op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen : en doorklikken naar sociale woonleningen. 17

18 Financiële voordelen Premiezoeker.be Op de website vindt u een overzicht van federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke premies die verband houden met volgende situaties: Een bouwgrond kopen Een monument onderhouden of restaureren Een sociale lening afsluiten Een woning bouwen Een woning huren Een woning kopen Een woning verbouwen Een woning verhuren Groen aanleggen en onderhouden Gemeentelijke premies Renovatiepremie Voor bepaalde renovatiewerken voorziet de gemeente een premie. Deze premie bedraagt 6 % van de gemaakte kosten (incl. BTW) met een maximaal bedrag van euro. Ook specifieke aanpassingswerken aan de woning die nodig zijn voor bejaarden en gehandicapten komen in aanmerking. Verder moet u o.a. aan onderstaande voorwaarden voldoen om van deze premie te kunnen genieten: Enkel meerderjarige fysische personen komen in aanmerking. Rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen komen niet in aanmerking. De woning moet op de datum van het indienen van de aanvraag minimum 45 jaar oud zijn. De aanvrager heeft de woning of het gebouw in volle eigendom of heeft het volledige vruchtgebruik ervan. De kostprijs van de renovatiewerken bedraagt minimum euro. Het kadastraal inkomen van de woning is maximaal euro. Meer informatie? Dienst Urbanisatie Kerkstraat Nijlen T: 03/ F: 03/ E: Aanpassing en verbeteringspremie Vlaams Gewest Aanpassingspremie voor bejaarden Voor ouderen kan het nodig zijn de woning aan te passen aan hun fysieke noden. De Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden helpt u hierbij. Het aanvraagformulier staat op de website be. U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (de facturen mogen maximum één jaar oud zijn). Een ambtenaar van het agentschap onderzoekt uw aanvraag en neemt eventueel contact op om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan. Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij de Dienst Urbanisatie van de gemeente. Wonen Vlaanderen Koning Albert II-laan 20/ Brussel T: 02/ F: 02/ E: W: doorklikken naar steunmaatregelen OF Bij de dienst urbanisatie T: 03/ E: Vlaamse renovatie- en verbeteringspremie Als u uw woning renoveert of een aantal verbeteringswerkzaamheden aan uw woning uitvoert, kunt u beroep doen op de Vlaamse renovatiepremie of de Vlaamse verbeteringspremie. Voor de specifieke voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht op de website: Voor meer informatie en advies kunt u ook terecht bij de Dienst Urbanisatie van de gemeente. Wonen Vlaanderen Koning Albert II-laan 20/ Brussel T: 02/ F: 02/ E: W: doorklikken naar steunmaatregelen OF Bij de dienst urbanisatie T: 03/ E: 18

19 Energie Budgetmeter Zie thema OCMW Energiescan Een energieadviseur maakt een doorlichting van uw woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, enzovoort. Hij maakt een verslag van de plaatsen of toestellen waar er energieverlies is. Daarin vindt u alle informatie en adviezen over verbetering in of aan de woning. Wie deelneemt ontvangt ook enkele energiebesparende hulpmiddelen zoals spaarlampen, radiatorfolie, Hoe krijgt u deze gratis energiescan? Via het inschrijvingsformulier bij de Dienst Urbanisatie van de gemeente Surf naar Energiebesparende maatregelen Rationeel energiegebruik-premies (REG-premies) Voorkeur geven aan zuinigere toestellen is rationeel energiegebruik. Zo verbruiken bijvoorbeeld oude stookketels meer energie dan de nieuw condensatieketels. Deze nieuwe ketels leiden echter niet tot minder comfort. U gebruikt enkel minder energie. Voor de aankoop van dergelijke toestellen kunt u van Infrax een premie krijgen. Voor een overzicht aan premies en aanvraagformulier kunt u een overzicht vinden op: doorklikken naar premie-overzicht infolijn van Infrax 078/ Fiscale voordelen Op de website kunt u opzoeken op welke fiscale voordelen en premies u recht heeft. Als u weet dat er meerdere premies terug te vinden zijn, dan weet u ook dat die enkele minuten opzoekwerk zeker de moeite lonen. EnergieK (Fonds te reductie van de Globale Energiekost) EnergieK verstrekt goedkope leningen bestemd voor energiebesparende werkzaamheden aan uw woning. Deze leningen zijn er voor iedereen, hoewel de sociaal kwetsbaarsten een bijzonder doelgroep vormen. Het OCMW komt in contact met de mensen uit deze doelgroep. Samen bekijken ze de mogelijkheden van energiebesparing. Nadien wordt er op basis van (een deel) van de uitgespaarde energiefactuur maand na maand een bedrag terugbetaald,gespreid over maximum 5 jaar. Voor meer informatie kunt u komen spreken met een maatschappelijk werker van het OCMW. EnergieK Antwerpseweg Geel T: 014/ (9u-12u) E: W: Crisisopvang Zie bij thema OCMW pag. 13 Iona Iona biedt zorg-op-maat aan kinderen en volwassenen die dit permanent of aanvullend buiten hun eigen huis vragen op vlak van wonen, leren, dagbesteding en ontspanning. Iona realiseert dit met een Internaat voor kinderen en voor volwassenen een Tehuis nietwerkenden, een eenheid Beschermd wonen en een Dagcentrum. De visie die Iona heeft, is er één in overeenstemming met het antroposofische mens- en wereldbeeld (Deze is gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner). Iona vzw Nieuwe bevelsesteenweg Kessel T: 03/ F: 03/ E: W: 19

20 Arbeid en tewerkstelling Lokale werkwinkel De werkwinkel in dienstencentrum De Wolmolen in Nijlen is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen in je zoektocht naar werk. Je vindt er de VDAB en de PWA terug. Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) De VDAB is een Vlaamse overheidsdienst die op de arbeidsmarkt de vraag van de werkzoekenden en de werkenden en het aanbod van de werkgevers zo efficiënt mogelijk samenbrengt. De VDAB wil hierbij vooral werkzoekenden begeleiden naar werk. Om deze opdracht uit te voeren biedt de VDAB een uitgebreid dienstenpakket aan, zoals arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en loopbaandienstverlening. VDAB Nijlen Dienstencentrum De Wolmolen Gemeentestraat 17a Nijlen Elke werkdag van 9u tot 12u Namiddag op afspraak. T: 0800/ (gratis nationale dienstnummer) T: 03/ F: 03/ E: W: Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Een PWA bemiddelt tussen personen die hulp nodig hebben en langdurig werkzoekenden die, op een legale manier, iets willen bijverdienen. Onder het PWAsysteem bestaan taken zoals: Tuinonderhoud, klusjes Middagbewaking in de scholen Gemachtigde verkeersopzichters Activiteiten in de land- en tuinbouw Etc. 20

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT

KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT KAMPENHOUTSE SENIORENWEETJES INFOGIDS DOOR EN VOOR KAMPENHOUTSE SENIOREN UITGAVE 2014 SENIORENADVIESRAAD KAMPENHOUT VOORWOORD Het doel van de seniorenadviesraad van Kampenhout (Senioka) is het seniorenbeleid

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

OP STRAAT IN ANTWERPEN

OP STRAAT IN ANTWERPEN OP STRAAT IN ANTWERPEN Editie 2015 i Een gids voor dak- en thuislozen INHOUD 1 Wie kan je helpen? 5 2 Slapen en opvang 13 3 Eten 21 4 Kleren 27 5 Hoe breng ik mijn dag door? 31 6 Adres en identiteitskaart

Nadere informatie

Wegwijsgids Maasmechelen. Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin

Wegwijsgids Maasmechelen. Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin Wegwijsgids Maasmechelen Oplossingen & tips op weg tussen je werk & je gezin Goed werk hebben is veel waard. Het verschaft niet alleen inkomen, maar levert ook arbeidsvreugde op. Het vereist wel een aantal

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie