Als het lont wordt aangestoken. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als het lont wordt aangestoken. Inleiding"

Transcriptie

1 1 Als het lont wordt aangestoken Inleiding In de media en ook in de politiek is het mode geworden om forse uitspraken te doen over bepaalde groepen immigranten. Het lijkt erop alsof alles weer gezegd mag en moet worden. De legitimatie van dit gedrag ontleent men aan de nationale en internationale dreiging van terrorisme. Slimme denkers en standvastige politici analyseren er lustig op los. Zij worden uit hun tent gelokt door de journalisten, die natuurlijk ook hun werk moeten doen. Het is mij de laatste maanden opgevallen hoezeer deze optredens zich afspelen aan de bovenkant van de samenleving. Hoe ver ze zijn verwijderd van het alledaagse leven in de oude wijken van Rotterdam. De werking van deze optredens is evenwel merkbaar en voelbaar. De immigranten voelen zich vernederd, in de hoek gedrukt en voelen er steeds minder voor de dialoog te zoeken. In deze bijdrage wil ik een paar ontdekkingen beschrijven vanuit de leefwereld van de oude wijken. Een verontrustende maar ook een veelbelovende ontdekking. Ik wil laten zien dat het mogelijk is om, vanuit een missionaire attitude, een nieuwe weg te zoeken en te werken aan een antiracistische manier van leven en werken met elkaar. Ik kan hem heel goed begrijpen man Miguel was een veelbelovende Kaapverdiaanse musicus. Het leek wel of zijn ogen altijd in de verte staarden. Op jonge leeftijd moest hij veel verantwoordelijkheid dragen voor zijn moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft zijn vervangende dienst gedaan in het wijkpastoraat. Samen met zijn vrienden zocht hij naar muziekstijlen die hun heimwee naar Cabo Verde tot uitdrukking brachten. Zij wilden graag met elkaar in een huis wonen om een alternatieve manier van leven uit te proberen. De groep vrienden reisde wat af. Het leven van en voor de muziek viel niet mee. Maar hun groep groeide in populariteit. Er ontstond een netwerk van contacten in binnen- en buitenland. Wij zagen hen niet meer zo vaak op straat lopen, gehuld in de vrolijke kleren in rastakleuren. Tot ons opeens het bericht bereikte: Miguel heeft zichzelf van het leven beroofd. Wij konden het niet geloven maar het bleek toch waar te zijn. Er werden wakes georganiseerd in het huis waar hij had gewoond en hij werd begraven vanuit de Kaapverdiaanse parochie. Op de zondagmiddag na de begrafenis was er een herdenkingsbijeenkomst in Night-town, een plek van de muziek. Het was heel donker in de zaal. Naast het podium was een soort altaar opgericht. Er brandden kaarsen, er stond een foto van Bob Marley en er lag een opengeslagen Bijbel. Daarnaast lagen er hoezen van platen en allerlei symbolen die dat alles met elkaar in verband brachten. Het rook er naar weed. Zijn beste vrienden waren gekleed in het wit. De sfeer was heel verdrietig. Er waren twee witte mensen, de rest van het gezelschap was zwart. Op het podium werden de herinneringen aan Miguel opgehaald. Er werd muziek gemaakt, er werden verhalen verteld en gedichten gelezen. Het trof mij dat vrijwel iedereen sprak over de eenzaamheid van de zwarte jonge mensen. De eenzaamheid die wordt opgeroepen door het leven in twee werelden: Afrika en Europa. Het besef dat je een keuze moet maken: werk zoeken, een gezin stichten, je aanpassen, maar waar hoor je ten diepste bij? Op een ontroerende manier vertelde een jongen dat hij zich lang had opgetrokken aan de manier waarop Miguel zijn weg had gezocht. Maar nu kon dat dit niet meer, hij bracht zijn

2 2 verdriet onder woorden door te eindigen met de verzuchting: Ik kan hem heel goed begrijpen man Je laten ontvangen in een andere wereld Toen ik weer buitenstond besefte ik weer hoe bijzonder het is als je ontvangen wordt in de wereld, in de werkelijkheid van de andere mens. Als je tot getuige wordt gemaakt van zijn verdriet, zijn eenzaamheid en van zijn zoeken naar kracht en waardigheid. Deze Kaapverdiaanse jongeren hebben heel veel in hun mars. Zij zijn vaak hoorbaar en zichtbaar op straat. Hun gedrag roept reacties op bij buitenstaanders, maar ook bij hun ouders. Deze herdenking voltrekt zich echter op een andere plaats; meer in het verborgene. Een herdenking in hun sfeer, in de werkelijkheid van hun muziek en symbolen. Zij zoeken naar hun wortels in Afrika, naar de betekenis van de rastamuziek om hun verlangen naar Afrika, naar een betere wereld, tot uitdrukking te brengen. Zij bepalen je bij een heel andere manier van leven, van in de stad wonen, van waarnemen en van betekenis geven. Als je hun wereld binnentreedt, overschrijd je als witte bewoner en werker een grens. Je gaat een ander land binnen. In dit andere land word je ervan bewust hoe gebrekkig jouw uitdrukkingsvormen zijn. Tot je verrassing hoor je een vriend van Miguel tegen je zeggen: Wij zijn jullie lessen niet vergeten. Wij weten nog dat jullie vertelden over die Rasta in Engeland, die de hele tijd stond te praten en pinda s op de grond gooide. Hierop riep de kroegbaas vertwijfeld uit: Hé Rasta-man, je hebt nu de hele wereld veranderd, maar wie ruimt die rotzooi op? Er ontstaat in de omgang met elkaar iets nieuws: je leert van elkaar en je beseft tegelijkertijd hoe gescheiden de werelden nog steeds zijn. Er ontstaat iets nieuws omdat er een ander beeld van elkaar wordt geschapen. In het lange proces van elkaar leren kennen, van fouten maken, van teleurstellingen en tegenvallers, begin je elkaar te zien. Je begint de ander te zien als een bijzonder mens en je begint je enigszins aan te voelen in welke sfeer de ander leeft. Het is een schok te ervaren dat deze jongeren beseffen dat zij leven in de diaspora, in de verstrooiing. In deze diaspora moeten zij een bestaan opbouwen. Het is verontrustend op te merken hoeveel herkenning er is voor de daad van Miguel onder zijn leeftijdsgenoten. Dit is het eerste verhaal uit de leefwereld van de oude wijken in Rotterdam. Wij maken nu een overstap naar een andere ervaring, die een andere kant van de werkelijkheid laat zien. Spreek Nederlands man, je bent hier in Nederland Ieder jaar wordt er in de voorjaarsvakantie een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door de Marokkaanse werkgroep, het buurthuis en het wijkpastoraat. Mohammed is de drijvende kracht achter dit evenement. Er nemen 16 teams uit Rotterdam-West aan deel. Hij heeft het strak georganiseerd. Er zijn veel Marokkaanse vrijwilligers die de teams begeleiden of scheidsrechter zijn. Er heerst tijdens het toernooi een bijzondere sfeer. Er wordt fanatiek gevoetbald en hard gejuicht op de tribunes van de sporthal. Het is opvallend dat er vrijwel geen ouders zijn, terwijl hun kinderen hier spelen. Je ziet ook maar weinig witte mensen, die belangstelling tonen. Het lijkt wel alsof dit alles zich afspeelt in een verborgen wereld, die alleen wordt waargenomen door de mensen die meedoen en door degenen die komen kijken. Een paar maanden later komt Mohammed een uitnodiging brengen die hij persoonlijk overhandigt: Mijnheer Herman u moet komen. Wij gaan eerst lekker eten en dan gaan wij het toernooi evalueren. De evaluatie is in het buurthuis waar Mohammed werkt. Als ik binnenkom is hij in een druk gesprek gewikkeld met Pinto. Pinto is de Surinaamse werker van

3 3 sport op de stoep. Hij coördineert de sportactiviteiten op de voetbalvelden van het Henegouwenplein. Het valt mij op dat hij Mohammed uitdaagt tijdens het gesprek door hem te vragen: Wie gaat er nou eerst eten en daarna pas evalueren. Iedereen valt in slaap man en er komt niets van je evaluatie terecht. Mohammed verweert zich en zo gaan zij nog een tijdje door. Zij zijn aan elkaar gewaagd en hebben er plezier in om zo met elkaar om te gaan. Langzaam druppelt iedereen binnen. Wij zijn met een groep van zo n twaalf mensen. Pinto houdt vast aan zijn rol van coach en geeft zijn waarnemingen over het toernooi terug aan de groep. Het valt mij op hoe hij zijn kennis van de straat dienstbaar maakt aan deze vrijwilligers. Men spaart elkaar niet tijdens de evaluatie. De centrale vragen zijn: wat straal je uit als begeleider naar jongeren. Je moet een voorbeeld zijn. Als teambegeleider moet je niet gaan schreeuwen tegen de scheidsrechter. Als je dat doet dan geef je een verkeerd voorbeeld. De boodschap van Pinto aan de jongeren is niet mis te verstaan: Wij weten allemaal dat wij hier in een ghetto leven. Het leven is hard en de toekomst is onduidelijk. Dus geniet direct van de goede momenten en het plezier. Stel het genieten niet uit, want misschien komt het nooit meer terug. Eén van de aanwezigen ziet eruit als een ayatollah, met lange jurk en een baard. Hij praat voortdurend Arabisch waardoor Pinto en ik hem niet kunnen verstaan. Mohammed wordt het zat. Hij grijpt in en zegt tegen hem: Spreek Nederlands man, je bent hier in Nederland. Verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de ander Tijdens de evaluatie heb ik op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik heb genoten van het vakmanschap van Pinto en van Mohammed en van hun passie voor kwaliteit. Zij waren heel streng in hun evaluatie van het voetbaltoernooi. Zij waren dat met het oog op de kinderen, de voetballers. Zij eisten dat de begeleiders het goede voorbeeld gaven. Dat legden zij ook voortdurend uit: Geef het goede voorbeeld. Dan laat je zien hoe het moet. Ik vond het indrukwekkend hoe deze Surinamer, die de straat als leerschool heeft gehad, zijn kennis in dienst stelde van de Marokkaanse vrijwilliger en van de kinderen in de buurt. Het was een bijzondere ervaring er bij te mogen zijn. Bijzonder om deelgenoot te worden van hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de kinderen in de buurt. Het deed me denken aan de woorden van schrijver James Baldwin. Baldwin heeft veel geleden onder het racisme in Amerika en heeft gezocht naar een goede methode om dit te bestrijden en komt dan tot de slotsom dat er maar één manier is: wees als slachtoffer van racisme verantwoordelijk voor de dader, voor de witte medemens. Zoek naar manieren om aan de blanke man te laten zien wat jouw kwaliteit is en probeer hem voor je te winnen. Ik vond deze evaluatie indrukwekkend omdat zowel Pinto als de vrijwilligers zich inderdaad verantwoordelijk voelen voor de kinderen in de buurt. Daarom zijn zij zo streng naar elkaar. Door deze kwaliteit te eisen van elkaar, geven zij een antwoord aan al die mensen aan de bovenkant van de samenleving. Aan de slimme denkers en aan de standvastige politici. Helaas treden deze mensen nooit binnen in deze verborgen wereld. Zij schampen er hoogstens langs. Zending als dienst aan de humaniteit In het Oude Wijken Pastoraat zijn wij langdurig aanwezig in de wereld van kansarmoede en uitsluiting in de grote en middelgrote steden in Nederland. Wij verstaan onszelf als missionaire werkers en wij maken deel uit een bredere oecumenische missionaire beweging. Wat bedoelen wij met het woord missionair? In de eerste plaats gaat het over de situatie in Nederland. Het is zending in Nederland. Wij hebben in de loop van de jaren ontdekt dat er in Nederland veel verschillende werkelijkheden zijn. Vooral in de oude wijken schuren deze werkelijkheden langs elkaar

4 4 heen. Het vergt uithoudingsvermogen en het vraagt om plezier. Plezier om nieuwsgierig te worden gemaakt. Het vraagt om durf, durf om de grenzen te overschrijden en je te laten ontvangen in het vaak onbekende land van de ander. Door middel van training en scholing hebben wij nagedacht over wat er dan met je gebeurt als mens en als werker. Wij hebben daar een paar ontdekkingen in gedaan: 1. Missie/Zending is allereerst een grensoverschrijding. Dat is basis van alles. Durf je te laten ontvangen in de onbekende werkelijkheid van de ander. 2. Dit leidt tot de vraag: waar is mijn plek, waar is mijn thuis? 3. Mijn thuis is daar waar het creatieve oplicht in de omgang met de mensen. In die omgang wordt ons geloof opnieuw wakker geroepen in ontroering en kracht. 4. Dit alles werpt een speels licht op de vraag naar thuis. Als je deze definitie toepast op de bovenstaande verhalen dan zie je een bijzondere figuur ontstaan. Nadat de witte werker de grens is over gegaan wordt het spannend of hij/zij zich kan laten ontvangen in het andere land van de Kaapverdianen, de Surinamers en de Marokkanen. Hij/zij voelt hoe verloren hij/zij is en hoe afhankelijk hij/zij is van de beweging van de ander naar hem/haar toe. In de uitnodiging voor de herdenking en voor de evaluatie wordt deze beweging gemaakt door de ander. Daarna wordt de werker ontvangen in het andere land. Durft deze werker zich over te geven aan het tempo, de tijd en de vertraging van de ander? Je ziet dan dingen die voor veel mensen verborgen blijven. Je voelt hoe veel Kaapverdiaanse jongeren in de diaspora leven en hoe gevaarlijk dat kan zijn. Je bent er getuige van hoe Marokkaanse jongeren hun verantwoordelijkheid voor de ander nemen. Zo willen ze werken aan de opbouw van de samenleving die hen steeds meer dreigt uit te kotsen. Het is de vraag hoe lang zij dit kunnen volhouden. Door het gedrag aan de bovenkant van de samenleving voelen zij zich steeds meer in de hoek gedrongen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Als er geen mensen zijn die opmerken wat er wel aan goeds gebeurt door de Marokkanen en andere immigranten en hen daarin steunen en bevestigen, dan gaat het fout. Dan zal de voorzichtige beweging die is ingezet, zoals bij dit voetbaltoernooi, ophouden. Dan zal men zich nog meer terugtrekken in de eigen groep. In Frankrijk spreekt met van La Zone. Daarmee bedoelt men gebieden in de samenleving, waarin de immigranten-jongeren anderen niet meer toestaan te komen. Zelfs de brandweer of het ambulance personeel wordt met haat bejegend. Zo ver is het in Nederland nog niet. Maar laatst waarschuwde een kenner van de Marokkaanse wereld voor de woede en de angst die zich ophoopt: Er is veel woede en boosheid over wat er in de media en door politici allemaal wordt gezegd over Marokkanen. Men is geneigd zich steeds meer terug te trekken in de eigen groep. Het is brandbaar geworden. Als het lont wordt aangestoken, gaat het echt mis Zending, missie in Nederland, zoals wij dat verstaan in het oude wijkenpastoraat is, het je laten ontvangen in de wereld van de ander. In een dialogische omgangsvorm ontstaat er herkenning in de bereidheid verantwoordelijk te zijn voor het welzijn van de ander. Ik ga hen vertellen dat ik anders kijk Laatst kreeg ik bezoek van een katholieke collega. Zij is allang met pensioen. Op jonge leeftijd is zij ingetreden bij de Witte Zusters, die zending bedreven in Afrika. Het grootste deel van haar leven heeft zij doorgebracht in Kabilië, in Algerije. De Witte Zusters zijn daar gebleven en na de onafhankelijkheid moesten zij hun bevoorrechte positie opgeven. Later heeft dit college gewerkt onder de Marokkanen in Rotterdam. Tijdens het bezoek vertelde zij dat zij naar Rotterdam was teruggekomen om de gezinnen te bezoeken. Ik heb veel

5 5 jongeren geboren zien worden. Ik ga naar hun moeders om te vertellen dat ik anders kijk dan de media. Zij sprak deze woorden uit met tranen in haar ogen. Toen zij was vertrokken realiseerde ik mij dat zij op dat moment mij iets bijzonders had laten zien. Zij heeft haar leven lang grenzen overschreden en zij is ontvangen in de wereld van de immigranten. Zij is van hen gaan houden en kan het niet verdragen dat hen dit wordt aangedaan. Deze overpeinzing bracht mij bij een omschrijving van wie God is: God is het onverwacht vriendelijke, door mensen je aangedaan. Dat is de ruimte waarbinnen wij in de oude wijken samen kunnen zoeken naar de kwaliteit van het leven. Herman IJzerman. Dit artikel is gepubliceerd in de eenmalige oplage van Ducaconia bij het afscheid van Duca de Bruijn, p

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur

Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4 Contact maken met jongeren uit de straatcultuur 4.1 Inleiding Ik weet al na drie seconden of ik met die man wil praten of niet. Deze uitspraak van een jongere uit Kanaleneiland illustreert een belangrijk

Nadere informatie

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE KINDEREN IN ROUW 10-12 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3

Hoe kinderen omgaan met diversiteit. Hoofdstuk 3 62 HOOFDSTUK 3 Hoe kinderen omgaan met diversiteit Op dinsdag gaat Brenda graag naar de bso. Dan is ze samen met haar beste vriendin. Maar op donderdag gaat ze liever niet. Dan zijn er alleen van die tutmeiden,

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie