Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014"

Transcriptie

1 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 AUGUSTUS 2014 Business en financiële update vr TiGenix vr de eerste helft van 2014 Leuven, België 26 augustus 2014 TiGenix NV (Eurnext Brussels: TIG), een geavanceerd bifarmaceutisch bedrijf dat fcust p de ntwikkeling en de cmmercialisering van nieuwe therapeutische middelen p basis van haar eigen platfrm van allgene, geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen, f easc s, vr ntstekings- en autimmuunziektes, publiceerde vandaag een business en financiële update vr de eerste helft van dit jaar. Business highlights easc technlgisch platfrm ChndrCelect Financiële highlights Het rekruteren van patiënten vr de Eurpese fase III-studie van Cx601 bij cmplexe peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn is vr 95% vltid en zal naar verwachting vreger dan gepland rnd zijn. De definitieve resultaten van de studie zuden nu vreger dan rsprnkelijk verwacht beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2015, en de aanvraag vr Eurpese markttelating is gepland vr de eerste helft van 2016 TiGenix bevestigde haar strategie vr het ntwikkelen van Cx601 vr de Amerikaanse markt De klinische ntwikkelingsplannen vr Cx611 bij vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis werden vltid en de implementatie ervan ging van start De licentie van de marketing- en distributierechten en de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit werden vltid De markttelating vr ChndrCelect werd verlengd dr het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA) Verkpen ChndrCelect met 16% gestegen in vergelijking met dezelfde peride vrig jaar Het verlies van de peride uit vrtgezette activiteiten met 2% gedaald in vergelijking met dezelfde peride vrig jaar Liquiditeitspsitie van 19,2 miljen EUR p 30 juni 2014 "We hebben tijdens de eerste helft van 2014 significante vruitgang gebekt", aldus Eduard Brav, CEO van TiGenix. "We hebben de activiteiten van TiGenix getransfrmeerd m de nderneming in staat te stellen zich vlledig te cncentreren p het realiseren van de waarde in haar ntwikkelingspijplijn. Onze fase III-studie van Cx601 zit p kers m vreger dan verwacht resultaten p te leveren en ns intraveneus tegediend stamcelprduct Cx611 werd dr internatinale klinische experts aanbevlen vr verder nderzek in twee dmeinen waarin een grte, niet-ingevulde medische behefte bestaat en een significant cmmercieel ptentieel, namelijk vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis." Pagina 1 van 8

2 Business update Cx601 fase III-studie p weg m resultaten af te leveren in het derde kwartaal van 2015; ntwikkelingsplannen vr de Amerikaanse markt gaan vruit Het rekruteren van patiënten vr de ADMIRE-CD fase III-studie van Cx601 bij cmplexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn is vr 95% vltid en zal naar verwachting vreger dan gepland rnd zijn vr het einde van dit jaar. De studieresultaten zullen waarschijnlijk vreger dan rsprnkelijk verwacht in het derde kwartaal van 2015 beschikbaar zijn wat TiGenix zu meten telaten haar aanvraag vr markttelating in Eurpa aan te vragen in de eerste helft van ADMIRE-CD is een multicentrische, gerandmiseerde, dubbelblinde, placebgecntrleerde pivtale fase III-studie waarin 278 patiënten in 52 centra in zeven Eurpese landen en Israël betrkken zullen wrden pgenmen. TiGenix heeft significante vruitgang gebekt in het verduidelijken van de te vlgen weg vr Cx601 p de Amerikaanse markt, als vlgt: a) de Fd and Drug Administratin (FDA) heeft bevestigd dat de ADMIRE-CD fase III-studie, indien succesvl, kan dienen als ndersteunend bewijs vr een Bilgics Licence Applicatin (BLA); b) TiGenix is bezig met het aanstellen van een cntractuele prductie-rganisatie ("cntract manufacturing rganisatin" f CMO) en verwacht van start te gaan met de technlgie-verdracht m de prductie van Cx601 in de VS mgelijk te maken tegen eind 2014; c) TiGenix is bezig met het aanstellen van een Scientific Advisry Bard met klinische experts in de VS m richting te geven ver de klinische ntwikkeling van Cx601 in de VS; d) tegen het einde van 2014 zal de nderneming een Special Prtcl Assessment (SPA) aanvragen bij de FDA m zich ervan te vergewissen dat het ntwerp van de ADMIRE-CD fase III-studie vereenkmt met de vereisten van het agentschap vr de tekmstige gedkeuring van Cx601. Ontwikkelingsplan vr Cx611 bij vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis aangekndigd Op basis van de aangetnde therapeutische effecten van allgene stamcellen, de tt nu te verzamelde gegevens uit dier- en klinische studies met Cx611, de ptentiële tepassingen in dmeinen waarin een grte, niet-ingevulde medische behefte bestaat en advies van klinische experts in Eurpa en de Verenigde Staten, zal TiGenix de ntwikkeling van het intraveneus tegediende stamcelprduct Cx611 cncentreren p vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis. Bij vrege reumatïde artritis zu Cx611 patiënten een behandeling kunnen aanbieden die de behefte aan de verstap naar bilgische geneesmiddelen uitstelt. "Er is nd aan een behandeling met een alternatief werkingsmechanisme die zu kunnen zrgen vr minimale activiteit van de ziekte bij een grter aandeel patiënten en die de behefte aan de verstap naar chrnische, sequentiële en dure bilgische therapieën zu kunnen verminderen", aldus Frank Luyten, Prfessr en Hfd Reumatlgie, Universitair Ziekenhuis Leuven, België. Bij ernstige sepsis zu Cx611 een therapie kunnen zijn met een werkingsmechanisme dat, in cmbinatie met standaardbehandeling, leidt tt een sneller herstel en een grtere verlevingskans. "Ok vandaag ng hebben patiënten met ernstige sepsis een lage verlevingskans. Het is dus dringend ndig m de deltreffendheid van de huidige therapie te verbeteren," aldus prfessr Pierre-Françis Laterre, Prfessr Geneeskunde en Hfd Intensieve Zrgen, Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas, Brussel, België. "Er is slechts een klein aantal nieuwe geneesmiddelen in ntwikkeling vr ernstige sepsis. Op basis van de beschikbare gegevens meen ik dat we een sterk uitgangspunt hebben m Cx611 bij deze grep van patiënten te evalueren." Succes in één van deze indicaties zu een belangrijke medische en cmmerciële pprtuniteit betekenen vr Cx611. Bij vrege reumatïde artritis werkt TiGenix met een grep vraanstaande klinische experts m het prtcl af te werken vr een gerandmiseerde dubbelblinde vergelijkende fase IIbstudie m de deltreffendheid te testen van Cx611 bij patiënten met een substantiële activiteit van reumatïde artritis ndanks behandeling met methtrexaat en crticsterïden maar niet Pagina 2 van 8

3 bltgesteld aan een bilgisch geneesmiddel. Het rekruteren vr de vrgenmen studie zu in het derde kwartaal van 2015 van start kunnen gaan en zu definitieve resultaten kunnen pleveren tijdens de eerste helft van Bij ernstige sepsis werkt de nderneming aan de ntwikkeling van Cx611 met internatinale experts. Naast bijkmende preven p diermdel zal TiGenix begin 2015 van start gaan met een gerandmiseerde, placeb-gecntrleerde studie m het werkingsmechanisme van Cx611 te testen bij geznde vrijwilligers die wrden gechallenged met een bacteriële endtxine (lipplysacharide), een krachtig pr-inflammatir bestanddeel van het buitenmembraan van Gram-negatieve bacteriën, dat een sterke ntstekingsreactie uitlkt met sepsis-achtige klinische symptmen. Het prtcl van deze studie werd vrbereid en ingediend bij de Centrale Cmmissie Mensgebnden Onderzek (CCMO) in Nederland. TiGenix verwacht deze studie te vltien tegen het derde kwartaal van 2015 en daarna p te vlgen met een fase II-studie van Cx611 als aanvullende therapie bij de standaardbehandeling van patiënten met ernstige sepsis. ChndrCelect: marketing en distributie uitgelicentieerd, prductiefaciliteit verkcht en markttelating vr Eurpa vernieuwd Tijdens de eerste helft van 2014 heeft TiGenix een licentie-vereenkmst afgeslten en de Nederlandse prductiefaciliteit verkcht. De cmbinatie van beide transacties bracht TiGenix een nmiddellijke cash-instrm p van 3,5 miljen EUR en zal naar verwachting leiden tt een reductie in de jaarlijkse bedrijfsksten vr de prductie, verkp en marketing van minstens 5 miljen EUR. Op 1 juni vltide TiGenix de licentie vr de marketing- en distributierechten van ChndrCelect aan Swedish Orphan Bivitrum AB ('Sbi', NASDAQ OMX Stckhlm: SOBI), het internatinale bedrijf in gezndheidszrg gespecialiseerd in zeldzame aandeningen. Sbi zal het prduct blijven verkpen en verdelen waar het mmenteel verkrijgbaar is en verwierf k de exclusieve rechten m de beschikbaarheid van het prduct uit te breiden naar patiënten in verschillende bijkmende gebieden. TiGenix zal een ryalty ntvangen van 22% van de nett verkpen van ChndrCelect tijdens het eerste jaar van de vereenkmst en 20% van de nett verkpen van ChndrCelect daarna. Sbi zal tevens nageneg alle ksten van TiGenix in verband met het prduct terugbetalen. Om haar activiteiten verder te ratinaliseren verkcht TiGenix haar Nederlandse prductiefaciliteit aan PharmaCell BV, een grte Eurpese cntractuele prductie-rganisatie die actief is p het gebied van celtherapie en regeneratieve geneeskunde. ChndrCelect zal geprduceerd blijven wrden in de faciliteit in het kader van een lange termijnprductievereenkmst. Op 30 juni werd de markttelating van ChndrCelect in alle 31 landen van de Eurpese Unie (EU) en de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) dr EMA s Cmmittee fr Medicinal Prducts fr Human Use (CHMP) verlengd. In de eerste helft van 2014 bedregen de verkpenvan ChndrCelect 2,6 miljen EUR, wat een stijging van 16% vertegenwrdigt ten pzichte van dezelfde peride in Pagina 3 van 8

4 Financiële update Perid ended June 30 Thusands f eurs ( ), except fr share data (in eurs) CONSOLIDATED INCOME STATEMENT CONTINUING OPERATIONS Revenues Ryalties - - Grants Ttal revenues Research and develpment expenses General and administrative expenses Ttal perating charges Operating Lss Financial incme 25 5 Financial expenses Freign exchange differences Lss befre taxes Incme taxes - 42 Lss fr the perid frm cntinuing peratins DISCONTINUED OPERATIONS Lss fr the perid frm discntinued peratins Lss fr the perid Attributable t equity hlders f TiGenix NV Basic (diluted) lss per share (EURO) -0,06-0,09 Basic (diluted) lss per share frm cntinuing peratins (EURO) -0,05-0,07 Basic (diluted) lss per share frm discntinuing peratins (EURO) -0,01-0,02 Verkpen en ksten vr ChndrCelect gebekt als beëindigde bedrijfsactiviteiten Tijdens de eerste helft van 2014 werden de activiteiten van TiGenix aanzienlijk getransfrmeerd m het bedrijf in staat te stellen zich vlledig te cncentreren p het realiseren van de waarde van haar easc platfrm en de prducten in ntwikkeling. De stpzetting van de ChndrCelect-activiteit dr het in licentie geven van de marketing- en distributierechten en de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit hebben de vrstelling van de resultatenrekening van de venntschap veranderd. Om een vergelijking mgelijk te maken, werden de cijfers vr de eerste helft van 2013 aangepast m ChndrCelect weer te geven als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De verkpen van ChndrCelect vr de eerste helft van 2014 (2,6 miljen EUR, wat een stijging van 16% vertegenwrdigt ten pzichte van dezelfde peride in 2013) werden samen met alle uitgaven gerelateerd aan het prduct gebekt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Ryalty's vr de eerste helft van het jaar bedragen nul daar de licentie-vereenkmst met Sbi pas in juni 2014 effectief werd. Pagina 4 van 8

5 Verlies van de peride vr vrtgezette activiteiten gedaald met 2% Het verlies vr de eerste zes maanden van 2014, met inbegrip van zwel de vrtgezette activiteiten als de beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedreg 9,2 miljen EUR, in vergelijking met 8,8 miljen EUR tijdens dezelfde peride in Deze stijging met 4% is het rechtstreekse gevlg van het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en de stijging van de financiële ksten in verband met de Kres-lening. Het verlies vr de peride uit vrtgezette activiteiten daalde met 2% in vergelijking met dezelfde peride van vrig jaar. Liquiditeitspsitie van 19,2 miljen EUR p 30 juni 2014 Op het einde van juni 2014 had de venntschap een liquiditeitspsitie (cash, cashequivalenten en vrderingen van reverse repurchase agreements ) vr 19,2 miljen EUR in vergelijking met 15,9 miljen EUR bij het begin van het jaar (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten). Tijdens de eerste helft van 2014 nam de venntschap twee schijven van respectievelijk 5 miljen EUR in januari en 2,5 miljen EUR in mei p in het kader van de schuldfinanciering die met Kres Capital werd aangegaan in december In mei 2014 verkreeg de venntschap dr de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit 3,5 miljen EUR. Met haar cashpsitie p het einde van juni 2014 plus bijkmende beschikbare middelen nder de Kres-lening van 2,5 miljen EUR heeft de venntschap vldende cash m de venntschap minstens tt september 2015 te financieren. Vruitzichten TiGenix verwacht dat het de vlgende stappen zal ndernemen tijdens de vlgende 12 tt 18 maanden: Vltien van recrutering van patiënten vr de fase III-studie van Cx601 in cmplexe peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn, en bekendmaken van resultaten van de studie in het derde kwartaal van 2015 Aanstellen van een cntractuele prductie-rganisatie (CMO) vr Cx601 in de VS en begin van de technlgie-verdracht tegen het einde van 2014 Aanvragen van een Special Prtcl Assessment vr Cx601 bij de FDA tegen het einde van 2014 Opstarten van een werkingsmechanisme-studie van Cx611 in ernstige sepsis begin 2015 en bekendmaken van de resultaten in het derde kwartaal van 2015 Opstarten van rekrutering van patiënten vr een fase IIb-studie van Cx611 in vrege reumatïde artritis in het derde kwartaal van 2015 Beperkt nazicht dr cmmissaris Het nazicht dr de cmmissaris, BDO Bedrijfsrevisren Burg. Ven. CBVA, is terug te vinden in de beknpte gecnslideerde jaarrekening vr de eerste helft van 2014 in de beleggersrubriek van de website van TiGenix, Tussentijdse financiële staten De tussentijdse financiële staten vr de eerste helft van 2014 zijn terug te vinden in de beleggersrubriek van de website van TiGenix, Webcast Op dinsdag 26 augustus m 15u CEST/9u EDT zal TiGenix een cnference call webcast huden. De vlgende sprekers zullen meer details verschaffen ver deze halfjaarlijkse update en zullen vragen beantwrden: Eduard Brav, Chief Executive Officer, TiGenix Claudia D Augusta, Chief Financial Officer, TiGenix Pagina 5 van 8

6 Gelieve één van de vlgende nummers te bellen m deel te nemen: België Canada Frankrijk Nederland Spanje VK VSA Bevestigingscde: De webcast kan live nline wrden gevlgd via de nderstaande link: Het persbericht en de presentatie van de webcast zullen ter beschikking wrden gesteld in de Newsrm-rubriek van de website van TiGenix. Krt na het einde van de live webcast zal men een replay van de webcast p de website kunnen bekijken. Vr meer infrmatie: Richard Simpsn Senir Cnsultant, Cmfi sprl T: Over Cx601 Cx601 is een suspensie van allgene geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen (easc's) die lkaal wrden tegediend via een intralesinale injectie. Cx601 wrdt ntwikkeld vr de behandeling van peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn. De ziekte van Crhn is een chrnische darmntsteking waarbij patiënten cmplexe peri-anale fistels kunnen krijgen waarvr mmenteel geen deltreffende behandeling bestaat. In 2009 werd Cx601 dr de Eurpese Cmmissie erkend als weesgeneesmiddel vr de behandeling van anale fistels en erkende z de slpende aard van de ziekte evenals het gebrek aan behandelingspties. In een fase II klinische studie tnde Cx601 deltreffendheid na 24 weken vr 56% van de behandelde fistels, wat twee keer meer is dan de huidige standaard (TNF-remmers). De deltreffendheid werd gemeten als de vlledige sluiting en re-epithelisatie van de fistels die werden behandeld met afwezigheid van drainage. Daarnaast vertnde 69,2% van de patiënten een vermindering in het aantal aanvankelijke drainagekanalen. De studie bevestigde k de veiligheid van het gebruik van allgene stamcellen vr de behandeling van peri-anale fistels. Op basis van deze resultaten vreg TiGenix het wetenschappelijk advies van het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA) ver de tekmstige ntwikkeling van Cx601. TiGenix startte daarp met een gerandmiseerde, dubbelblinde, placebgecntrleerde fase III-studie in Eurpa en Israël (278 gerekruteerde patiënten, 8 landen, 52 centra) ntwrpen m te vlden aan de vereisten pgelegd dr de EMA. Deze pivtale studie is bedeld m de markttelating in Eurpa te kunnen aanvragen en met k als belangrijke ndersteunende studie kunnen dienen vr de gedkeuring in andere gebieden, met inbegrip van de VS. Het primaire eindpunt van de studie is de remissie van de fistelaandening, gedefinieerd als 100% genezing. De studie heeft een eerste vlledige analyse van de resultaten na 24 weken met daarna een verdere analyse 52 weken na de behandeling. De evaluatie van de genezing mvat zwel een klinische berdeling als bevestiging via MRI (geen abcessen van grter dan 2 cm²). De klinische fase III-studie begn met het rekruteren van patiënten midden 2012 en het rekruteren van de vlledige steekpref van patiënten zal naar verwachting in de lp van 2014 vltid zijn. Het eerste klinische rapprt wrdt verwacht in het derde kwartaal van Bij psitieve resultaten wil TiGenix een verzek indienen vr markttelating bij EMA in het begin van 2016 zdat een beslissing van Pagina 6 van 8

7 de Eurpese Cmmissie kan wrden verwacht tegen het einde van TiGenix bereidt mmenteel de ntwikkeling van Cx601 vr de Amerikaanse markt vr. De nderneming heeft de intentie m een cntractuele prductie-rganisatie (CMO) in de VS aan te stellen met wie het dan de technlgie-verdracht wil starten m Cx601 in de VS te kunnen prduceren. De nderneming zal een Special Prtcl Assessment (SPA) aanvragen bij de FDA m zich ervan te vergewissen dat het ntwerp van de ADMIRE-CD fase III-studie vereenkmt met de vereisten van het agentschap vr de tekmstige gedkeuring van Cx601. Over Cx611 Cx611 is een intraveneus tegediend prduct van allgene geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen (easc's). In 2013 meldde TiGenix psitieve veiligheidsdata na 6 maanden uit haar fase IIa-studie van Cx611 bij refractaire reumatïde artritis evenals een eerste indicatie van therapeutische activiteit p standaard gezndheidsuitkmsten en bilgische ntstekingsmarkers gedurende minstens drie maanden na dsering. De multicentrische gerandmiseerde dubbelblinde placebgecntrleerde fase IIa-studie had betrekking p 53 patiënten met actieve refractaire reumatïde artritis (gemiddelde tijd sinds diagnse 15 jaar) nder behandeling met minstens één niet-bilgisch ziektewijzigend antireumatisch geneesmiddel (DMARD) die niet reageerden p minstens twee bilgische geneesmiddelen (gemiddelde vrige behandeling: 3 f meer DMARD's en 3 f meer bilgische geneesmiddelen). Het ntwerp van de studie was gebaseerd p een prtcl met drie chrten en dsis-escalatie. Vr zwel de regimes met een lage als met een middelmatige dsis kregen 20 patiënten de actieve behandeling versus 3 patiënten met placeb; vr het hgste regime kregen 6 patiënten de actieve behandeling en 1 patiënt placeb. De patiënten kregen de behandeling p dag 1, 8 en 15 en werden maandelijks pgevlgd gedurende een peride van zes maanden. De fllw-up bestnd uit een gedetailleerde maandelijkse evaluatie van alle patiënten waarbij alle vraf bepaalde parameters werden gemeten. Het del was het evalueren van de veiligheid, tlerantie en ptimale dsering gedurende de vlledige 6 maanden van de studie evenals het verkennen van de therapeutische activiteit. Slechts één patiënt tnde ernstige bijwerkingen die leidden tt het stpzetten van de behandeling. Alle andere neveneffecten waren mild en van vrbijgaande aard, wat erp wijst dat easc's ged getlereerd wrden en een algemeen aanvaardbaar veiligheidsprfiel hebben. De gemeten klinische activiteit scres waren ACR20 2, ACR50 2, ACR70 2, EULAR 3 respnscijfers en de activiteitsscre van de ziekte DAS28 4. Om een eerste inzicht te verkrijgen in de therapeutische activiteit werden deze parameters maandelijks geëvalueerd gedurende zes maanden. Patiënten die Cx611 kregen vertnden hgere ACR-scres, een betere EULAR-respns en hgere DAS28-scres dan patiënten die een placeb kregen gedurende drie maanden, en een aanhudend vrdeel gedurende zes maanden. 2 ACR 20 betekent een verbetering van 20% in pijnlijke f gezwllen gewrichten evenals een verbetering van 20% in minstens drie van de vlgende vijf criteria: berdeling van de patiënt, berdeling van de arts, bezinkingsrati van erytrcyten, pijnschaal enfunctinele vragenlijst. De categrieën ACR50 en ACR70 vlgen dezelfde criteria, maar vr 50% en 70% verbetering respectievelijk. 3 EULAR, Eurpean League Against Rheumatism 4 DAS28, Disease Activity Scre 28 jint cunt Over TiGenix TiGenix NV (Eurnext Brussels: TIG) is een geavanceerd bifarmaceutisch bedrijf dat fcust p het ntwikkelen en cmmercialiseren van nieuwe therapeutische middelen p basis van het eigen platfrm van allgene, f van dnrs verkregen, geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen, k gekend als easc's, vr ntstekings- en aut-immuunziektes. Twee prducten van dit technlgieplatfrm bevinden zich mmenteel in de klinische ntwikkelingsfase. Cx601 zit in fase III vr de behandeling van peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn. Cx611 zit in fase IIb vr vrege reumatïde artritis en fase Ib vr ernstige sepsis. TiGenix heeft k het eerste Advanced Therapy Medicinal Prduct (ATMP) ntwikkeld dat werd gedgekeurd dr het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA), ChndrCelect, een autlg celtherapieprduct vr het herstellen van kraakbeen in de knie. Pagina 7 van 8

8 Sinds juni 2014 werden de marketing- en distributierechten vr ChndrCelect exclusief in licentie gegeven aan Sbi vr de Eurpese Unie (behalve Finland waar het verdeeld wrdt dr Finnish Red Crss Bld Service), Nrwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije en de landen van het Midden-Osten en Nrd-Afrika. De hfdzetel van TiGenix is gevestigd in Leuven (België), en het bedrijf heeft activiteiten in Madrid (Spanje). Vr meer infrmatie kunt u terecht p Tekmstgerichte infrmatie Dit dcument kan vruitziende verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tt de verwachte tekmstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van deze verklaringen, vrspellingen en inschattingen kunnen herkend wrden aan de hand van bepaalde bewrdingen zals gelft, verwacht, neemt zich vr, plant, streeft na, raamt, kan misschien, zal, blijft, en andere vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaan ver zaken die geen histrische feiten zijn. Zulke verklaringen, vrspellingen en schattingen steunen p verschillende vernderstellingen en berdelingen van bekende en nbekende risic s, nzekerheden en andere factren, die redelijk geacht werden ten ze gemaakt werden, maar die achteraf k njuist kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn meilijk te vrspellen en kunnen het gevlg zijn van factren waarp TiGenix geen vat heeft. Bijgevlg kunnen de werkelijke resultaten, financiële testand, prestaties f verwezenlijkingen van TiGenix f van de sectr aanzienlijk verschillen van de tekmstige resultaten, prestaties f verwezenlijkingen waarvan in deze verklaringen en schattingen expliciet f impliciet gewag wrdt gemaakt. Vanwege deze nzekerheden kan er geen garantie gegeven wrden met betrekking tt de nauwkeurigheid f redelijkheid van die vruitziende verklaringen, vrspellingen en schattingen. Daarenbven zijn tekmstgerichte verklaringen, vrspellingen en schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit dcument. TiGenix wijst elke verplichting af m alle vruitziende verklaringen, vrspellingen f schattingen te actualiseren m eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix f veranderingen van gebeurtenissen f mstandigheden waarp zulke verklaringen, vrspellingen f schattingen steunen, behalve als dat verplicht is dr de Belgische wetgeving. Pagina 8 van 8

TiGenix rapporteert zijn resultaten voor 2014

TiGenix rapporteert zijn resultaten voor 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT TiGenix rapprteert zijn resultaten vr 2014 Leuven (BELGIË) 17 maart 2015 TiGenix NV (Eurnext Brussels: TIG), een geavanceerd bifarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd

Nadere informatie

Europees Octrooibureau kent belangrijk octrooi toe aan TiGenix voor geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcelproducten

Europees Octrooibureau kent belangrijk octrooi toe aan TiGenix voor geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcelproducten PERSBERICHT Europees Octrooibureau kent belangrijk octrooi toe aan TiGenix voor geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcelproducten Leuven (BELGIË) 22 januari 2015 TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG),

Nadere informatie

Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014

Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014 Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014 Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 AUGUSTUS 2014 Leuven, België

Nadere informatie

TiGenix rapporteert financiële resultaten 2013

TiGenix rapporteert financiële resultaten 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 11 MAART 2014 TiGenix rapporteert financiële resultaten 2013 Omzet ChondroCelect gestegen tot EUR 4,3 miljoen, toename met 25% Regelgevings- en ontwikkelingstraject Cx601 in

Nadere informatie

TiGenix businessupdate en financiële highlights voor de eerste helft van 2013

TiGenix businessupdate en financiële highlights voor de eerste helft van 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 20 AUGUSTUS 2013 TiGenix businessupdate en financiële highlights voor de eerste helft van 2013 Omzet van ChondroCelect stijgt met 55% Rekrutering voor belangrijkste programma

Nadere informatie

Verwachting TiGenix verwacht binnen de volgende 12 maanden de volgende stappen te zetten:

Verwachting TiGenix verwacht binnen de volgende 12 maanden de volgende stappen te zetten: PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Business- en financiële update TiGenix voor het derde kwartaal van 2014 Leuven (BELGIË) 4 november 2014 TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch

Nadere informatie

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

TiGenix rapporteert financiële resultaten 2012

TiGenix rapporteert financiële resultaten 2012 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 12 MAART 2013 TiGenix rapprteert financiële resultaten 2012 ChndrCelect mzet gestegen tt EUR 4,1 miljen, 101% grei Psitieve interim veiligheidsresultaten Cx611 RA-prgramma Cx601

Nadere informatie

Business- en financiële update TiGenix voor de eerste helft van 2015

Business- en financiële update TiGenix voor de eerste helft van 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Business- en financiële update TiGenix voor de eerste helft van 2015 Leuven (BELGIË) 15 september 2015 TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch

Nadere informatie

TiGenix lanceert een aanbod van EUR 25 miljoen converteerbare obligaties

TiGenix lanceert een aanbod van EUR 25 miljoen converteerbare obligaties PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Zakelijke en financiële update van TiGenix voor de eerste helft van 2017

Zakelijke en financiële update van TiGenix voor de eerste helft van 2017 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Zakelijke en financiële update van TiGenix vr de eerste helft van 2017 (Cnference call en webcast vandaag m 15.00 CET) Leuven (BELGIË) 19 september 2017, 7.00 uur

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Nanobodies de nieuwe generatie van geneesmiddelen

Nanobodies de nieuwe generatie van geneesmiddelen Nanbdies de nieuwe generatie van geneesmiddelen Finance Avenue Brussel 16 nvember 2013 Nanbdies - Inspired by nature Tekmstgerichte uitspraken Bepaalde verklaringen, vertuigingen en meningen uitgedrukt

Nadere informatie

TiGenix businessupdate en financiële kerncijfers voor de eerste helft van 2012

TiGenix businessupdate en financiële kerncijfers voor de eerste helft van 2012 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 23 AUGUSTUS 2012 TiGenix businessupdate en financiële kerncijfers voor de eerste helft van 2012 Commerciële roll-out ChondroCelect wint nog steeds aan stootkracht Alle klinische

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

(Telefonische vergadering en webcast vandaag om 13u. CEST)

(Telefonische vergadering en webcast vandaag om 13u. CEST) PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VOORKENNIS TiGenix maakt de vlledige jaarcijfers van 2016 bekend (Telefnische vergadering en webcast vandaag m 13u. CEST) Leuven (BELGIË) 6 april 2017, 07u00 CEST

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Recticel Klaar voor de toekomst

Recticel Klaar voor de toekomst Recticel Klaar vr de tekmst VFB Happening 2014 26 april 2014 Olivier Chapelle, Chief Executive Officer 1 Agenda 1 2 Prfiel Recticel Strategische update 3 Ecnmische cntext en resultaten 4 Verwachtingen

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Instructies evaluatie voortgangsrapport - Leden begeleidingscommissie

Instructies evaluatie voortgangsrapport - Leden begeleidingscommissie DEKENSTRAAT DEKENSTRAAT 2-3000 LEUVEN, 2-3000 BELGIË LE Instructies evaluatie vrtgangsrapprt - Leden begeleidingscmmissie Dctraatsreglement Artikel 13. Vrtgangsrapprtering Versie mei 2016 De eerste vrtgangsrapprtering

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Barometer van de overnachtingen (voorlopige cijfers) December 2015

Barometer van de overnachtingen (voorlopige cijfers) December 2015 Met de steun van het Brussels Hfdstedelijk Gewest Barmeter van de vernachtingen (vrlpige cijfers) December Gelieve te nteren dat gegevens van het jaar ns slechts één keer dr de ADS werden bezrgd, daarm

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Nanobodies creating better medicines. Ablynx Shareholders Club

Nanobodies creating better medicines. Ablynx Shareholders Club Nanbdies creating better medicines Ablynx Sharehlders Club 16 september 2015 Tekmstgerichte uitspraken Bepaalde verklaringen, vertuigingen en meningen uitgedrukt in dit dcument zijn tekmstgericht en weerspiegelen

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

TiGenix maakt financiële resultaten 2011 bekend

TiGenix maakt financiële resultaten 2011 bekend GEREGULEERDE INFORMATIE 15 MAART 2012 TiGenix maakt financiële resultaten 2011 bekend Fusie succesvol voltooid commerciële roll-out van ChondroCelect gaat vooruit klinische programma s op schema aanzienlijke

Nadere informatie

Wetenschappelijke conclusies

Wetenschappelijke conclusies Bijlage II Wetenschappelijke cnclusies en redenen vr de intrekking / wijziging van de vrwaarden van de vergunningen vr het in de handel brengen 37 Wetenschappelijke cnclusies Algehele samenvatting van

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de Raad van Bestuur Eerste kwartaal 2016 afgesloten per 31 maart 2016

Tussentijdse mededeling van de Raad van Bestuur Eerste kwartaal 2016 afgesloten per 31 maart 2016 ffff PERSBERICHT Tussentijdse mededeling van de Raad van Bestuur Eerste kwartaal 2016 afgeslten per 31 maart 2016 Antwerpen, België 4 mei 2016 Tussentijdse resultaten vr de peride van 1/1/2016 tt 31/3/2016

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013 Belfius Pensin Fund Maandelijkse Reprting Januari 2013 Markten Aandelen Psitief nieuws ndersteunt risicappetijt Equity Indices - 1 mnth YTD (%, in EUR) MSCI Eurpe 3.25% 3.25% MSCI EMU 3.74% 3.74% MSCI

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE Magna vert een krachtig maar rechtmatig cncurrentiebeleid en ndersteunt vrije en eerlijke

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling

ADAPTIL HALSBAND. ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale. Samenstelling ADAPTIL HALSBAND ADAPTIL HALSBAND (niet geneesmiddel) Ceva Santé Animale 17 Samenstelling Analg van geruststellend fermn van de hnd:...5% Excipients q.s.p. 1 halsband:...100% Farmaceutische vrm Halsband

Nadere informatie

TiGenix geeft een business update & rapporteert kerncijfers voor de eerste helft van 2011

TiGenix geeft een business update & rapporteert kerncijfers voor de eerste helft van 2011 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 25 AUGUSTUS 2011 TiGenix geeft een business update & rapporteert kerncijfers voor de eerste helft van 2011 Fusie succesvol afgerond Nieuwe bedrijfsstructuur geïmplementeerd

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be VKB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf Rb Klinkert, Managing Partner Hevelaken, 31-1-2013 De tekmst van het schadebedrijf Intrductie Middenduin Autmtive gestart in september 2012. Onderdeel van de Middenduin Grep, gevestigd in Nijkerk. pgericht

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stotterforum 2009/05

Nieuwsbrief Stotterforum 2009/05 Nieuwsbrief Sttterfrum 2009/05 1. Algemene ledenvergadering (Leden) : Daar er slechts 4 inschrijvingen waren, hebben we nze algemene ledenvergadering geannuleerd. Binnenkrt gaan we een beheftenenquête

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops Bijzndere Richtlijn Keuringen nline webshps Telichting tetsing Keuringsraad t.b.v. nline webshps De Keuringsraad hanteert een aangepast tetsingssysteem t.b.v. nline webshps gezien de grtte (aantal prducten)

Nadere informatie