Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business en financiële update voor TiGenix voor de eerste helft van 2014"

Transcriptie

1 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 AUGUSTUS 2014 Business en financiële update vr TiGenix vr de eerste helft van 2014 Leuven, België 26 augustus 2014 TiGenix NV (Eurnext Brussels: TIG), een geavanceerd bifarmaceutisch bedrijf dat fcust p de ntwikkeling en de cmmercialisering van nieuwe therapeutische middelen p basis van haar eigen platfrm van allgene, geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen, f easc s, vr ntstekings- en autimmuunziektes, publiceerde vandaag een business en financiële update vr de eerste helft van dit jaar. Business highlights easc technlgisch platfrm ChndrCelect Financiële highlights Het rekruteren van patiënten vr de Eurpese fase III-studie van Cx601 bij cmplexe peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn is vr 95% vltid en zal naar verwachting vreger dan gepland rnd zijn. De definitieve resultaten van de studie zuden nu vreger dan rsprnkelijk verwacht beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2015, en de aanvraag vr Eurpese markttelating is gepland vr de eerste helft van 2016 TiGenix bevestigde haar strategie vr het ntwikkelen van Cx601 vr de Amerikaanse markt De klinische ntwikkelingsplannen vr Cx611 bij vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis werden vltid en de implementatie ervan ging van start De licentie van de marketing- en distributierechten en de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit werden vltid De markttelating vr ChndrCelect werd verlengd dr het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA) Verkpen ChndrCelect met 16% gestegen in vergelijking met dezelfde peride vrig jaar Het verlies van de peride uit vrtgezette activiteiten met 2% gedaald in vergelijking met dezelfde peride vrig jaar Liquiditeitspsitie van 19,2 miljen EUR p 30 juni 2014 "We hebben tijdens de eerste helft van 2014 significante vruitgang gebekt", aldus Eduard Brav, CEO van TiGenix. "We hebben de activiteiten van TiGenix getransfrmeerd m de nderneming in staat te stellen zich vlledig te cncentreren p het realiseren van de waarde in haar ntwikkelingspijplijn. Onze fase III-studie van Cx601 zit p kers m vreger dan verwacht resultaten p te leveren en ns intraveneus tegediend stamcelprduct Cx611 werd dr internatinale klinische experts aanbevlen vr verder nderzek in twee dmeinen waarin een grte, niet-ingevulde medische behefte bestaat en een significant cmmercieel ptentieel, namelijk vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis." Pagina 1 van 8

2 Business update Cx601 fase III-studie p weg m resultaten af te leveren in het derde kwartaal van 2015; ntwikkelingsplannen vr de Amerikaanse markt gaan vruit Het rekruteren van patiënten vr de ADMIRE-CD fase III-studie van Cx601 bij cmplexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn is vr 95% vltid en zal naar verwachting vreger dan gepland rnd zijn vr het einde van dit jaar. De studieresultaten zullen waarschijnlijk vreger dan rsprnkelijk verwacht in het derde kwartaal van 2015 beschikbaar zijn wat TiGenix zu meten telaten haar aanvraag vr markttelating in Eurpa aan te vragen in de eerste helft van ADMIRE-CD is een multicentrische, gerandmiseerde, dubbelblinde, placebgecntrleerde pivtale fase III-studie waarin 278 patiënten in 52 centra in zeven Eurpese landen en Israël betrkken zullen wrden pgenmen. TiGenix heeft significante vruitgang gebekt in het verduidelijken van de te vlgen weg vr Cx601 p de Amerikaanse markt, als vlgt: a) de Fd and Drug Administratin (FDA) heeft bevestigd dat de ADMIRE-CD fase III-studie, indien succesvl, kan dienen als ndersteunend bewijs vr een Bilgics Licence Applicatin (BLA); b) TiGenix is bezig met het aanstellen van een cntractuele prductie-rganisatie ("cntract manufacturing rganisatin" f CMO) en verwacht van start te gaan met de technlgie-verdracht m de prductie van Cx601 in de VS mgelijk te maken tegen eind 2014; c) TiGenix is bezig met het aanstellen van een Scientific Advisry Bard met klinische experts in de VS m richting te geven ver de klinische ntwikkeling van Cx601 in de VS; d) tegen het einde van 2014 zal de nderneming een Special Prtcl Assessment (SPA) aanvragen bij de FDA m zich ervan te vergewissen dat het ntwerp van de ADMIRE-CD fase III-studie vereenkmt met de vereisten van het agentschap vr de tekmstige gedkeuring van Cx601. Ontwikkelingsplan vr Cx611 bij vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis aangekndigd Op basis van de aangetnde therapeutische effecten van allgene stamcellen, de tt nu te verzamelde gegevens uit dier- en klinische studies met Cx611, de ptentiële tepassingen in dmeinen waarin een grte, niet-ingevulde medische behefte bestaat en advies van klinische experts in Eurpa en de Verenigde Staten, zal TiGenix de ntwikkeling van het intraveneus tegediende stamcelprduct Cx611 cncentreren p vrege reumatïde artritis en ernstige sepsis. Bij vrege reumatïde artritis zu Cx611 patiënten een behandeling kunnen aanbieden die de behefte aan de verstap naar bilgische geneesmiddelen uitstelt. "Er is nd aan een behandeling met een alternatief werkingsmechanisme die zu kunnen zrgen vr minimale activiteit van de ziekte bij een grter aandeel patiënten en die de behefte aan de verstap naar chrnische, sequentiële en dure bilgische therapieën zu kunnen verminderen", aldus Frank Luyten, Prfessr en Hfd Reumatlgie, Universitair Ziekenhuis Leuven, België. Bij ernstige sepsis zu Cx611 een therapie kunnen zijn met een werkingsmechanisme dat, in cmbinatie met standaardbehandeling, leidt tt een sneller herstel en een grtere verlevingskans. "Ok vandaag ng hebben patiënten met ernstige sepsis een lage verlevingskans. Het is dus dringend ndig m de deltreffendheid van de huidige therapie te verbeteren," aldus prfessr Pierre-Françis Laterre, Prfessr Geneeskunde en Hfd Intensieve Zrgen, Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas, Brussel, België. "Er is slechts een klein aantal nieuwe geneesmiddelen in ntwikkeling vr ernstige sepsis. Op basis van de beschikbare gegevens meen ik dat we een sterk uitgangspunt hebben m Cx611 bij deze grep van patiënten te evalueren." Succes in één van deze indicaties zu een belangrijke medische en cmmerciële pprtuniteit betekenen vr Cx611. Bij vrege reumatïde artritis werkt TiGenix met een grep vraanstaande klinische experts m het prtcl af te werken vr een gerandmiseerde dubbelblinde vergelijkende fase IIbstudie m de deltreffendheid te testen van Cx611 bij patiënten met een substantiële activiteit van reumatïde artritis ndanks behandeling met methtrexaat en crticsterïden maar niet Pagina 2 van 8

3 bltgesteld aan een bilgisch geneesmiddel. Het rekruteren vr de vrgenmen studie zu in het derde kwartaal van 2015 van start kunnen gaan en zu definitieve resultaten kunnen pleveren tijdens de eerste helft van Bij ernstige sepsis werkt de nderneming aan de ntwikkeling van Cx611 met internatinale experts. Naast bijkmende preven p diermdel zal TiGenix begin 2015 van start gaan met een gerandmiseerde, placeb-gecntrleerde studie m het werkingsmechanisme van Cx611 te testen bij geznde vrijwilligers die wrden gechallenged met een bacteriële endtxine (lipplysacharide), een krachtig pr-inflammatir bestanddeel van het buitenmembraan van Gram-negatieve bacteriën, dat een sterke ntstekingsreactie uitlkt met sepsis-achtige klinische symptmen. Het prtcl van deze studie werd vrbereid en ingediend bij de Centrale Cmmissie Mensgebnden Onderzek (CCMO) in Nederland. TiGenix verwacht deze studie te vltien tegen het derde kwartaal van 2015 en daarna p te vlgen met een fase II-studie van Cx611 als aanvullende therapie bij de standaardbehandeling van patiënten met ernstige sepsis. ChndrCelect: marketing en distributie uitgelicentieerd, prductiefaciliteit verkcht en markttelating vr Eurpa vernieuwd Tijdens de eerste helft van 2014 heeft TiGenix een licentie-vereenkmst afgeslten en de Nederlandse prductiefaciliteit verkcht. De cmbinatie van beide transacties bracht TiGenix een nmiddellijke cash-instrm p van 3,5 miljen EUR en zal naar verwachting leiden tt een reductie in de jaarlijkse bedrijfsksten vr de prductie, verkp en marketing van minstens 5 miljen EUR. Op 1 juni vltide TiGenix de licentie vr de marketing- en distributierechten van ChndrCelect aan Swedish Orphan Bivitrum AB ('Sbi', NASDAQ OMX Stckhlm: SOBI), het internatinale bedrijf in gezndheidszrg gespecialiseerd in zeldzame aandeningen. Sbi zal het prduct blijven verkpen en verdelen waar het mmenteel verkrijgbaar is en verwierf k de exclusieve rechten m de beschikbaarheid van het prduct uit te breiden naar patiënten in verschillende bijkmende gebieden. TiGenix zal een ryalty ntvangen van 22% van de nett verkpen van ChndrCelect tijdens het eerste jaar van de vereenkmst en 20% van de nett verkpen van ChndrCelect daarna. Sbi zal tevens nageneg alle ksten van TiGenix in verband met het prduct terugbetalen. Om haar activiteiten verder te ratinaliseren verkcht TiGenix haar Nederlandse prductiefaciliteit aan PharmaCell BV, een grte Eurpese cntractuele prductie-rganisatie die actief is p het gebied van celtherapie en regeneratieve geneeskunde. ChndrCelect zal geprduceerd blijven wrden in de faciliteit in het kader van een lange termijnprductievereenkmst. Op 30 juni werd de markttelating van ChndrCelect in alle 31 landen van de Eurpese Unie (EU) en de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) dr EMA s Cmmittee fr Medicinal Prducts fr Human Use (CHMP) verlengd. In de eerste helft van 2014 bedregen de verkpenvan ChndrCelect 2,6 miljen EUR, wat een stijging van 16% vertegenwrdigt ten pzichte van dezelfde peride in Pagina 3 van 8

4 Financiële update Perid ended June 30 Thusands f eurs ( ), except fr share data (in eurs) CONSOLIDATED INCOME STATEMENT CONTINUING OPERATIONS Revenues Ryalties - - Grants Ttal revenues Research and develpment expenses General and administrative expenses Ttal perating charges Operating Lss Financial incme 25 5 Financial expenses Freign exchange differences Lss befre taxes Incme taxes - 42 Lss fr the perid frm cntinuing peratins DISCONTINUED OPERATIONS Lss fr the perid frm discntinued peratins Lss fr the perid Attributable t equity hlders f TiGenix NV Basic (diluted) lss per share (EURO) -0,06-0,09 Basic (diluted) lss per share frm cntinuing peratins (EURO) -0,05-0,07 Basic (diluted) lss per share frm discntinuing peratins (EURO) -0,01-0,02 Verkpen en ksten vr ChndrCelect gebekt als beëindigde bedrijfsactiviteiten Tijdens de eerste helft van 2014 werden de activiteiten van TiGenix aanzienlijk getransfrmeerd m het bedrijf in staat te stellen zich vlledig te cncentreren p het realiseren van de waarde van haar easc platfrm en de prducten in ntwikkeling. De stpzetting van de ChndrCelect-activiteit dr het in licentie geven van de marketing- en distributierechten en de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit hebben de vrstelling van de resultatenrekening van de venntschap veranderd. Om een vergelijking mgelijk te maken, werden de cijfers vr de eerste helft van 2013 aangepast m ChndrCelect weer te geven als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De verkpen van ChndrCelect vr de eerste helft van 2014 (2,6 miljen EUR, wat een stijging van 16% vertegenwrdigt ten pzichte van dezelfde peride in 2013) werden samen met alle uitgaven gerelateerd aan het prduct gebekt als beëindigde bedrijfsactiviteiten. Ryalty's vr de eerste helft van het jaar bedragen nul daar de licentie-vereenkmst met Sbi pas in juni 2014 effectief werd. Pagina 4 van 8

5 Verlies van de peride vr vrtgezette activiteiten gedaald met 2% Het verlies vr de eerste zes maanden van 2014, met inbegrip van zwel de vrtgezette activiteiten als de beëindigde bedrijfsactiviteiten, bedreg 9,2 miljen EUR, in vergelijking met 8,8 miljen EUR tijdens dezelfde peride in Deze stijging met 4% is het rechtstreekse gevlg van het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en de stijging van de financiële ksten in verband met de Kres-lening. Het verlies vr de peride uit vrtgezette activiteiten daalde met 2% in vergelijking met dezelfde peride van vrig jaar. Liquiditeitspsitie van 19,2 miljen EUR p 30 juni 2014 Op het einde van juni 2014 had de venntschap een liquiditeitspsitie (cash, cashequivalenten en vrderingen van reverse repurchase agreements ) vr 19,2 miljen EUR in vergelijking met 15,9 miljen EUR bij het begin van het jaar (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten). Tijdens de eerste helft van 2014 nam de venntschap twee schijven van respectievelijk 5 miljen EUR in januari en 2,5 miljen EUR in mei p in het kader van de schuldfinanciering die met Kres Capital werd aangegaan in december In mei 2014 verkreeg de venntschap dr de verkp van de Nederlandse prductiefaciliteit 3,5 miljen EUR. Met haar cashpsitie p het einde van juni 2014 plus bijkmende beschikbare middelen nder de Kres-lening van 2,5 miljen EUR heeft de venntschap vldende cash m de venntschap minstens tt september 2015 te financieren. Vruitzichten TiGenix verwacht dat het de vlgende stappen zal ndernemen tijdens de vlgende 12 tt 18 maanden: Vltien van recrutering van patiënten vr de fase III-studie van Cx601 in cmplexe peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn, en bekendmaken van resultaten van de studie in het derde kwartaal van 2015 Aanstellen van een cntractuele prductie-rganisatie (CMO) vr Cx601 in de VS en begin van de technlgie-verdracht tegen het einde van 2014 Aanvragen van een Special Prtcl Assessment vr Cx601 bij de FDA tegen het einde van 2014 Opstarten van een werkingsmechanisme-studie van Cx611 in ernstige sepsis begin 2015 en bekendmaken van de resultaten in het derde kwartaal van 2015 Opstarten van rekrutering van patiënten vr een fase IIb-studie van Cx611 in vrege reumatïde artritis in het derde kwartaal van 2015 Beperkt nazicht dr cmmissaris Het nazicht dr de cmmissaris, BDO Bedrijfsrevisren Burg. Ven. CBVA, is terug te vinden in de beknpte gecnslideerde jaarrekening vr de eerste helft van 2014 in de beleggersrubriek van de website van TiGenix, Tussentijdse financiële staten De tussentijdse financiële staten vr de eerste helft van 2014 zijn terug te vinden in de beleggersrubriek van de website van TiGenix, Webcast Op dinsdag 26 augustus m 15u CEST/9u EDT zal TiGenix een cnference call webcast huden. De vlgende sprekers zullen meer details verschaffen ver deze halfjaarlijkse update en zullen vragen beantwrden: Eduard Brav, Chief Executive Officer, TiGenix Claudia D Augusta, Chief Financial Officer, TiGenix Pagina 5 van 8

6 Gelieve één van de vlgende nummers te bellen m deel te nemen: België Canada Frankrijk Nederland Spanje VK VSA Bevestigingscde: De webcast kan live nline wrden gevlgd via de nderstaande link: Het persbericht en de presentatie van de webcast zullen ter beschikking wrden gesteld in de Newsrm-rubriek van de website van TiGenix. Krt na het einde van de live webcast zal men een replay van de webcast p de website kunnen bekijken. Vr meer infrmatie: Richard Simpsn Senir Cnsultant, Cmfi sprl T: Over Cx601 Cx601 is een suspensie van allgene geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen (easc's) die lkaal wrden tegediend via een intralesinale injectie. Cx601 wrdt ntwikkeld vr de behandeling van peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn. De ziekte van Crhn is een chrnische darmntsteking waarbij patiënten cmplexe peri-anale fistels kunnen krijgen waarvr mmenteel geen deltreffende behandeling bestaat. In 2009 werd Cx601 dr de Eurpese Cmmissie erkend als weesgeneesmiddel vr de behandeling van anale fistels en erkende z de slpende aard van de ziekte evenals het gebrek aan behandelingspties. In een fase II klinische studie tnde Cx601 deltreffendheid na 24 weken vr 56% van de behandelde fistels, wat twee keer meer is dan de huidige standaard (TNF-remmers). De deltreffendheid werd gemeten als de vlledige sluiting en re-epithelisatie van de fistels die werden behandeld met afwezigheid van drainage. Daarnaast vertnde 69,2% van de patiënten een vermindering in het aantal aanvankelijke drainagekanalen. De studie bevestigde k de veiligheid van het gebruik van allgene stamcellen vr de behandeling van peri-anale fistels. Op basis van deze resultaten vreg TiGenix het wetenschappelijk advies van het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA) ver de tekmstige ntwikkeling van Cx601. TiGenix startte daarp met een gerandmiseerde, dubbelblinde, placebgecntrleerde fase III-studie in Eurpa en Israël (278 gerekruteerde patiënten, 8 landen, 52 centra) ntwrpen m te vlden aan de vereisten pgelegd dr de EMA. Deze pivtale studie is bedeld m de markttelating in Eurpa te kunnen aanvragen en met k als belangrijke ndersteunende studie kunnen dienen vr de gedkeuring in andere gebieden, met inbegrip van de VS. Het primaire eindpunt van de studie is de remissie van de fistelaandening, gedefinieerd als 100% genezing. De studie heeft een eerste vlledige analyse van de resultaten na 24 weken met daarna een verdere analyse 52 weken na de behandeling. De evaluatie van de genezing mvat zwel een klinische berdeling als bevestiging via MRI (geen abcessen van grter dan 2 cm²). De klinische fase III-studie begn met het rekruteren van patiënten midden 2012 en het rekruteren van de vlledige steekpref van patiënten zal naar verwachting in de lp van 2014 vltid zijn. Het eerste klinische rapprt wrdt verwacht in het derde kwartaal van Bij psitieve resultaten wil TiGenix een verzek indienen vr markttelating bij EMA in het begin van 2016 zdat een beslissing van Pagina 6 van 8

7 de Eurpese Cmmissie kan wrden verwacht tegen het einde van TiGenix bereidt mmenteel de ntwikkeling van Cx601 vr de Amerikaanse markt vr. De nderneming heeft de intentie m een cntractuele prductie-rganisatie (CMO) in de VS aan te stellen met wie het dan de technlgie-verdracht wil starten m Cx601 in de VS te kunnen prduceren. De nderneming zal een Special Prtcl Assessment (SPA) aanvragen bij de FDA m zich ervan te vergewissen dat het ntwerp van de ADMIRE-CD fase III-studie vereenkmt met de vereisten van het agentschap vr de tekmstige gedkeuring van Cx601. Over Cx611 Cx611 is een intraveneus tegediend prduct van allgene geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen (easc's). In 2013 meldde TiGenix psitieve veiligheidsdata na 6 maanden uit haar fase IIa-studie van Cx611 bij refractaire reumatïde artritis evenals een eerste indicatie van therapeutische activiteit p standaard gezndheidsuitkmsten en bilgische ntstekingsmarkers gedurende minstens drie maanden na dsering. De multicentrische gerandmiseerde dubbelblinde placebgecntrleerde fase IIa-studie had betrekking p 53 patiënten met actieve refractaire reumatïde artritis (gemiddelde tijd sinds diagnse 15 jaar) nder behandeling met minstens één niet-bilgisch ziektewijzigend antireumatisch geneesmiddel (DMARD) die niet reageerden p minstens twee bilgische geneesmiddelen (gemiddelde vrige behandeling: 3 f meer DMARD's en 3 f meer bilgische geneesmiddelen). Het ntwerp van de studie was gebaseerd p een prtcl met drie chrten en dsis-escalatie. Vr zwel de regimes met een lage als met een middelmatige dsis kregen 20 patiënten de actieve behandeling versus 3 patiënten met placeb; vr het hgste regime kregen 6 patiënten de actieve behandeling en 1 patiënt placeb. De patiënten kregen de behandeling p dag 1, 8 en 15 en werden maandelijks pgevlgd gedurende een peride van zes maanden. De fllw-up bestnd uit een gedetailleerde maandelijkse evaluatie van alle patiënten waarbij alle vraf bepaalde parameters werden gemeten. Het del was het evalueren van de veiligheid, tlerantie en ptimale dsering gedurende de vlledige 6 maanden van de studie evenals het verkennen van de therapeutische activiteit. Slechts één patiënt tnde ernstige bijwerkingen die leidden tt het stpzetten van de behandeling. Alle andere neveneffecten waren mild en van vrbijgaande aard, wat erp wijst dat easc's ged getlereerd wrden en een algemeen aanvaardbaar veiligheidsprfiel hebben. De gemeten klinische activiteit scres waren ACR20 2, ACR50 2, ACR70 2, EULAR 3 respnscijfers en de activiteitsscre van de ziekte DAS28 4. Om een eerste inzicht te verkrijgen in de therapeutische activiteit werden deze parameters maandelijks geëvalueerd gedurende zes maanden. Patiënten die Cx611 kregen vertnden hgere ACR-scres, een betere EULAR-respns en hgere DAS28-scres dan patiënten die een placeb kregen gedurende drie maanden, en een aanhudend vrdeel gedurende zes maanden. 2 ACR 20 betekent een verbetering van 20% in pijnlijke f gezwllen gewrichten evenals een verbetering van 20% in minstens drie van de vlgende vijf criteria: berdeling van de patiënt, berdeling van de arts, bezinkingsrati van erytrcyten, pijnschaal enfunctinele vragenlijst. De categrieën ACR50 en ACR70 vlgen dezelfde criteria, maar vr 50% en 70% verbetering respectievelijk. 3 EULAR, Eurpean League Against Rheumatism 4 DAS28, Disease Activity Scre 28 jint cunt Over TiGenix TiGenix NV (Eurnext Brussels: TIG) is een geavanceerd bifarmaceutisch bedrijf dat fcust p het ntwikkelen en cmmercialiseren van nieuwe therapeutische middelen p basis van het eigen platfrm van allgene, f van dnrs verkregen, geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen, k gekend als easc's, vr ntstekings- en aut-immuunziektes. Twee prducten van dit technlgieplatfrm bevinden zich mmenteel in de klinische ntwikkelingsfase. Cx601 zit in fase III vr de behandeling van peri-anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crhn. Cx611 zit in fase IIb vr vrege reumatïde artritis en fase Ib vr ernstige sepsis. TiGenix heeft k het eerste Advanced Therapy Medicinal Prduct (ATMP) ntwikkeld dat werd gedgekeurd dr het Eurpees Geneesmiddelenbureau (EMA), ChndrCelect, een autlg celtherapieprduct vr het herstellen van kraakbeen in de knie. Pagina 7 van 8

8 Sinds juni 2014 werden de marketing- en distributierechten vr ChndrCelect exclusief in licentie gegeven aan Sbi vr de Eurpese Unie (behalve Finland waar het verdeeld wrdt dr Finnish Red Crss Bld Service), Nrwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije en de landen van het Midden-Osten en Nrd-Afrika. De hfdzetel van TiGenix is gevestigd in Leuven (België), en het bedrijf heeft activiteiten in Madrid (Spanje). Vr meer infrmatie kunt u terecht p Tekmstgerichte infrmatie Dit dcument kan vruitziende verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tt de verwachte tekmstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van deze verklaringen, vrspellingen en inschattingen kunnen herkend wrden aan de hand van bepaalde bewrdingen zals gelft, verwacht, neemt zich vr, plant, streeft na, raamt, kan misschien, zal, blijft, en andere vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaan ver zaken die geen histrische feiten zijn. Zulke verklaringen, vrspellingen en schattingen steunen p verschillende vernderstellingen en berdelingen van bekende en nbekende risic s, nzekerheden en andere factren, die redelijk geacht werden ten ze gemaakt werden, maar die achteraf k njuist kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn meilijk te vrspellen en kunnen het gevlg zijn van factren waarp TiGenix geen vat heeft. Bijgevlg kunnen de werkelijke resultaten, financiële testand, prestaties f verwezenlijkingen van TiGenix f van de sectr aanzienlijk verschillen van de tekmstige resultaten, prestaties f verwezenlijkingen waarvan in deze verklaringen en schattingen expliciet f impliciet gewag wrdt gemaakt. Vanwege deze nzekerheden kan er geen garantie gegeven wrden met betrekking tt de nauwkeurigheid f redelijkheid van die vruitziende verklaringen, vrspellingen en schattingen. Daarenbven zijn tekmstgerichte verklaringen, vrspellingen en schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit dcument. TiGenix wijst elke verplichting af m alle vruitziende verklaringen, vrspellingen f schattingen te actualiseren m eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix f veranderingen van gebeurtenissen f mstandigheden waarp zulke verklaringen, vrspellingen f schattingen steunen, behalve als dat verplicht is dr de Belgische wetgeving. Pagina 8 van 8

Verwachting TiGenix verwacht binnen de volgende 12 maanden de volgende stappen te zetten:

Verwachting TiGenix verwacht binnen de volgende 12 maanden de volgende stappen te zetten: PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Business- en financiële update TiGenix voor het derde kwartaal van 2014 Leuven (BELGIË) 4 november 2014 TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), een geavanceerd biofarmaceutisch

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. Januari 2013 Belfius Pensin Fund Maandelijkse Reprting Januari 2013 Markten Aandelen Psitief nieuws ndersteunt risicappetijt Equity Indices - 1 mnth YTD (%, in EUR) MSCI Eurpe 3.25% 3.25% MSCI EMU 3.74% 3.74% MSCI

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie