Restaurantkosten veilig voor 309%?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Restaurantkosten veilig voor 309%?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer %-aanslag Restaurantkosten veilig voor 309%?... 1 Kort & krachtig Buitenlandse btw tijdig terugvragen!... 2 Kosten van een BBQ aftrekbaar?... 2 Aandachtspunten voor backservice... 2 Opleidingskosten in orde...?.. 2 Geld uit uw vennootschap halen Is een dividend nu weer interessanter dan interest?... 3 Vennootschapsbelasting Kunt u de extra aanslag van 15% zelf vermijden?... 4 Vennootschapsvormen Als bestuurslid persoonlijk geviseerd Lening Vers geld via een achtergestelde lening... 6 Kapitaal Hoeveel betaalt u de notaris voor een kapitaalsverhoging?... 7 Geld uit uw vennootschap halen Hoe zit dat nu met de loonbonus?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vennootschap.be 309%-AANSLAG Actualiteit Restaurantkosten veilig voor 309%? Sinds kort is de versoepelde wettekst over de 309% een feit, maar die zegt niets over restaurantkosten. Oei, loopt u daarop dan wel nog een risico? Niets in de nieuwe wet over restaurantkosten. Toen er enkele maanden geleden aangekondigd werd dat de Wet inzake de aanslag geheime commissielonen gewijzigd zou worden, werd er ook gezegd dat de aanslag niet meer toegepast zou worden op restaurantkosten. Nu de nieuwe wettekst er is, blijkt daar echter niets in te staan over restaurantkosten Wel in de circulaire. Gelukkig haalt de fiscus de restaurantkosten wél aan in zijn circulaire van (Ci.RH. 421/ , AAFisc nr. 30/2013). Er wordt daarin uitdrukkelijk verwezen naar een circulaire van verleden jaar (addendum aan de circulaire nr. 71/2010 van ). Het onderscheid tussen beroepsmatige en pure privérestaurantkosten dat daarin gemaakt werd, geldt dus nu ook nog! Beroepsmatige kosten. Beroepsmatige restaurantkosten, zeg maar uw zakenlunches, zijn voor 69% aftrekbaar. Indien de fiscus kan bewijzen dat die kosten overdreven zijn, kan hij ook nu nog de aftrek van het overdreven gedeelte verwerpen. Beroepsmatige restaurantkosten, zelfs als ze overdreven zijn, kunnen echter nooit tegen 309% belast worden bij uw vennootschap, noch kunnen ze bij u privé belast worden. Privékosten. Restaurantkosten met een louter privékarakter zijn volgens het addendum uiteraard voordelen van alle aard die als zodanig behandeld moeten worden. Verleden jaar betekende dat als zodanig behandelen echter nog dat op deze kosten wel de 309% toegepast kon worden. Door de gewijzigde regels is dat nu niet langer het geval. Mocht uw controleur in de kosten van uw vennootschap een twijfelachtig b onnetje vinden waarvan u niet kunt bewijzen dat het niet van een p rivémaaltijd is, dan wordt u daar ook nu nog wel privé op belast, maar kan er geen 309% meer op volgen... Tip. Enkel restaurantkosten met een louter privékarakter zijn voordelen van alle aard, bv. een lunch met uw gezin of vrienden. Uw controleur kan dus uw aandeel in een zakenlunch niet privé bij u belasten. Overdreven restaurantkosten kunnen verworpen worden bij uw vennootschap, maar niet bij u privé belast worden. Privérestaurantkosten zijn wel privé belastbaar, maar er kan geen 309% op toegepast worden. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P Veertiendaags

2 BUITENLANDSE BTW GROEPSVERZEKERING Buitenlandse btw tijdig terugvragen! Wat? Heeft uw (btw-plichtige) vennootschap buiten landse btw betaald, dan kan ze die in principe terugkrijgen. De aanvraag tot teruggave loopt trouwens sinds een aantal jaar via een aparte procedure bij de Belgische Btw-Administratie. Wanneer? U moet de buitenlandse btw terugvragen vóór 30 september na het jaar waarin u de btw betaald heeft. Voor de buitenlandse btw die uw vennootschap in 2012 betaald heeft, heeft u dus maar enkele weken de tijd meer. Tip. Heeft uw vennootschap in 2012 buitenlandse btw betaald, neem dan contact op met uw boekhouder om er zeker van te zijn dat hij dit vóór 30 september in orde brengt. Heeft uw vennootschap in 2012 buitenlandse btw betaald, denk er dan aan dat de formaliteiten om die btw terug te vragen vóór vervuld moeten zijn. RESTAURANTKOSTEN Kosten van een BBQ aftrekbaar? Een zakenbarbecue. Wellicht heeft u deze zomer ook regelmatig gebarbecued. Normaal gezien zijn de kosten daarvan puur privé, zodat u ze fiscaal niet kunt inbrengen. Misschien heeft u op zo n BBQ ook wel zakenrelaties uitgenodigd. Het is eens iets anders dan op restaurant te gaan Aftrekbaar voor vennootschap? Ja, in principe wel. Kosten van maaltijden bij u thuis worden fiscaal behandeld zoals de kosten van een zakenlunch in een restaurant, lees: ze zijn voor 69% aftrekbaar, tenminste voor zover die kosten beroepsmatig zijn (vraag nr. 1568, ). Bewijs is cruciaal. De controleur zal u uiteraard niet op uw woord geloven. Zorg er daarom voor dat u het beroepskarakter van de kosten kunt bewijzen. De facturen alleen bijhouden, is niet genoeg. U moet kunnen bewijzen wie er op de BBQ aanwezig was. Tip. Zorg voor een afgetekende gastenlijst, s met de uitnodiging en bevestiging, enz. Ook de kosten van een zakenbarbecue zijn voor 69% aftrekbaar. Zorg wel voor voldoende bewijs, bv. een afgetekende gastenlijst, s, enz. Aandachtspunten voor backservice Backservice. Heeft u een groepsverzekering, dan kan uw vennootschap naast de jaarlijkse premies ook een zgn. backservice betalen om bv. een lager loon in vorige jaren in te halen. Ook die premie is aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens, maar u houdt het best rekening met het een en ander! Normaal brutojaarloon. De 80%-grens wordt berekend op uw normaal brutojaarloon. Het heeft dus geen zin om in het jaar van de backservicepremie eenmalig een veel hoger loon op te nemen om de 80%-grens en dus de aftrekbare premie aanzienlijk te verhogen! De fiscus zal dat niet aanvaarden... Niet wanneer (bijna) in vereffening. U wacht ook het best niet met een backservicepremie tot uw vennootschap al in vereffening is. De fiscus zou dan de aftrek kunnen verwerpen door te stellen dat uw vennootschap die premie niet betaald heeft om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Een backservice kan perfect, maar verhoog wel niet eenmalig uw loon in het jaar van de backservice en wacht niet tot uw vennootschap bijna vereffend is. JAARREKENING Opleidingskosten in orde...? Opleidingskosten en extra RSZ-bijdrage. Heeft u personeel, dan moet de neergelegde jaarrekening ook een sociale balans bevatten. Daarin staat o.a. hoeveel er uitgegeven werd aan de opleiding van uw werknemers. Is dat minder dan 1,90% van de loonmassa, dan moet er een extra RSZ-bijdrage van 0,05% van de lonen betaald worden. Sinds 2013 op bedrijfsniveau. Tot nu toe werd die 1,90%-drempel op sectorniveau bekeken. Haalde uw vennootschap de drempel van 1,90% niet, maar de sector wel, dan ontsnapte ze vroeger aan de extra RSZ-bijdrage! Sinds dit jaar zal de drempel echter bekeken worden op het niveau van de individuele bedrijven. Heeft u personeel, dan moet u 1,90% van de loonmassa spenderen aan opleiding. Die norm wordt nu bekeken per vennootschap i.p.v. per sector

3 GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND Actualiteit Is een dividend nu weer interessanter dan interest? Sinds begin dit jaar betaalt u zowel op interesten als op dividenden 25% roerende voorheffing. Onlangs werd er echter voor sommige dividenden toch weer een tarief van 15% ingevoerd. Is zo n dividend dan interessanter dan interest? 15% rv voor dividend weer mogelijk Wat? Kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschapsrecht kunnen sinds kort weer dividenden uitkeren waarop slechts 15% rv ingehouden moet worden (Programmawet van , BS van ). Let op! Het tarief van 15% geldt wel pas voor dividenden die uitgekeerd worden vanaf het derde boekjaar ná dat van de inbreng. Het tarief bedraagt 25% voor dividenden die vóór het boekjaar van de inbreng zelf of het eerste jaar nadien toegekend worden en 20% voor het tweede boekjaar na de inbreng. Voor welke aandelen? De aandelen waaraan de dividenden toegekend worden, moeten nieuwe aandelen op naam zijn, verworven nieuwe inbrengen in geld sinds 1 juli De aandelen moeten volledig volstort zijn en mogen geen zgn. preferente aandelen zijn. Kleine vennootschap? Uw vennootschap moet klein zijn in het boekjaar van de inbreng. Dat betekent dat ze het boekjaar daarvóór slechts één grens inzake omzet, balanstotaal en gemiddeld personeelsbestand overschreden mag hebben. Let op! Uw vennootschap moet een bvba, nv, cvba of comm.va zijn of na de nieuwe inbreng een kapitaal hebben van minstens Aandelen behouden. U moet de aandelen die recht geven op de verlaagde rv ononderbroken in volle eigendom behouden vanaf de inbreng. Ze verkopen gaat dus niet, althans niet met behoud van het verlaagd dividendtarief. Tip. Uw aandelen schenken of laten vererven aan uw kinderen of echtgeno(o)t(e) kan geen kwaad. Beter zo n dividend dan interest? Op het eerste gezicht wel. Krijgt u immers een dividend waarop maar 15% rv ingehouden moet worden, dan houdt u privé uiteraard meer over dan van interest. Daarop betaalt u immers steeds 25% rv. Er zijn echter een aantal aandachtspunten die u niet uit het oog mag verliezen... Pro-rataberekening niet vergeten. Het is immers enkel bij de oprichting van een nieuwe vennootschap dat er op het volledige dividend maar 15% rv ingehouden moet worden. In geval van een kapitaalsverhoging in uw bestaande vennootschap zal er een pro-rataberekening gemaakt moeten worden. Het verlaagd rv-tarief van 15% geldt dan immers alleen voor de dividenden die betrekking hebben op dat nieuwe kapitaal. Let op! Sowieso geldt het verlaagd rv-tarief pas vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng. Voorbeeld. Uw vennootschap heeft een kapitaal van en u doet een kapitaalsverhoging van Keert u dan na bv. vijf jaar een dividend uit van , dan betaalt u op ( x / ) nog steeds 25% rv. Enkel op ( x / ) is er slechts 15% rv in te houden. Duurder voor uw vennootschap. Een dividend is voor uw vennootschap niet aftrekbaar en interest wel (tenzij die in dividend geherkwalificeerd zou moeten worden). Daardoor zijn de nettokosten van een dividend bijna altijd hoger dan die van interest. Uw vennootschap krijgt dankzij het hogere kapitaal wel meer notionele interestaftrek (NI), maar het interestpercentage dat u op een lening kunt aanrekenen is in principe ook hoger dan het tarief van de NI (3,242% voor een kmo). Sowieso geldt het verlaagd rv-tarief maar vanaf het derde boekjaar na de inbreng. Bovendien is het tarief van 15% alleen van toepassing op dat stuk van het dividend dat betrekking heeft op het nieuwe kapitaal. De rest van het dividend blijft belast tegen 25% rv

4 VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA Kunt u de extra aanslag van 15% zelf vermijden? Actualiteit Zal uw vennootschap belaste reserves vastklikken tegen 10% rv, dan moet zij nog een extra aanslag betalen als zij in een of meer van de laatste vijf boekjaren dividenden uitgekeerd heeft. Hoe zit dat en wat kunt u desgevallend doen? Hoe zit dat met die extra aanslag? Wat? Zoals u weet, kan uw vennootschap tijdelijk, normaal gezien tot het einde van dit jaar, belaste reserves uitkeren waarop slechts 10% rv ingehouden moet worden. De voorwaarde is wel dat u als aandeelhouder het ontvangen nettobedrag (dus 90%) onmiddellijk in het kapitaal laat opnemen. Extra afzonderlijke aanslag. Indien uw vennootschap in een van de vorige vijf boekjaren dividenden uitgekeerd heeft (en enkel dan), schuilt er echter een addertje onder het gras. Uw vennootschap riskeert dan immers bovenop die 10% rv nog eens een afzonderlijke aanslag van 15%. Waarom? De wetgever heeft hiermee willen vermijden dat u uw uitkeringsbeleid zou aanpassen! Indien u immers uw gewone winstuitkering in de vorm van een dividend (waarop u 25% rv moet betalen) vermindert ten gunste van de reserves die geïncorporeerd worden tegen 10% rv, dan doet u een besparing van 15%. Daar heeft de wet dus een stokje voor willen steken... Hoe te berekenen? De bijkomende aanslag is verschuldigd als voor dit boekjaar de verhouding tussen de gewone dividenden en de boekhoudkundige winst (dus niet de fiscale winst) lager is dan het gemiddelde van die verhouding voor de vijf vorige boekjaren. De aanslag wordt dan toegepast op het verschil. Voorbeeld. De winst van boekjaar 2013 is De gemiddelde winst van de vorige vijf boekjaren was U heeft in 2011 een superdividend uit uw vennootschap gehaald van Het gemiddelde dividend over de vijf vorige boekjaren is dus Heeft u in 2013 reserves vastgeklikt tegen 10% en beslist u op de jaarvergadering van 2014 om 0 dividend uit te keren voor boekjaar 2013, dan moet uw vennootschap nog 15% extra betalen op , nl. (( x / ) - 0). De extra aanslag is dus , nl x 15%. Wat kunt u daartegen doen? Zo weinig mogelijk winst dit jaar. Hoe kleiner uw boekhoudkundige winst voor dit jaar, hoe kleiner inderdaad de eventuele bijkomende aanslag is. Wanneer het boekhoudkundige resultaat voor dit boekjaar 0 of minder bedraagt, is er zelfs helemaal geen bijkomende aanslag! Voorbeeld. Dezelfde gegevens als hierboven, maar de boekhoudkundige winst voor 2013 is nu 0. De bijkomende aanslag wordt dan berekend op 0, nl. (( 0 x / ) - 0). Uw vennootschap moet dus geen 15% extra betalen. Hoe pakt u dat aan? U kunt op basis van tussen tijdse cijfers voor het lopende boekjaar 2013 (bv. op 30 september), ramen wat het boekhoudkundige resultaat voor het hele jaar zal zijn. Verwacht u winst, dan moet u van de volgende maanden gebruik maken om die boekhoudkundige winst zo veel mogelijk naar beneden te halen, door bv. investeringen te vervroegen, een backservicepremie te betalen, enz. Dividend blijven opnemen. Dat is ook nog een optie. Wanneer u tijdens de laatste vijf boekjaren een dividend opgenomen heeft, dan moet u in het boekjaar waarin u uw reserves vastklikt, een dividend opnemen dat overeenstemt met het gemiddelde van de vorige vijf boekjaren (tenminste als u winst gemaakt heeft). De extra aanslag van 15% moet voorkomen dat u uw dividendbeleid zou aanpassen door het dividend dat u anders zou opnemen mee vast te klikken tegen 10% rv. Die 15%-aanslag kunt u vermijden of milderen door ook voor 2013 nog een dividend op te nemen, ofwel door uw winst zo veel mogelijk te drukken

5 VENNOOTSCHAPSVORMEN - AANSPRAKELIJKHEID Als bestuurslid persoonlijk geviseerd In de pers Politici cumuleren hun mandaat vaak met andere (bestuurs)mandaten, o.m. in lokale verenigingen en vzw s. Dat soort activiteiten houdt mogelijk meer gevaren in dan de positie van vennoot of zaakvoerder in een bvba. Wanneer is dat zo? Cumul van mandaten Door politici. Onlangs berichtten de media over een aantal politici die dat mandaat cumuleerden met andere (bestuurs)mandaten, onder meer in het lokale verenigingsleven. Ook het grote aantal cumuls van betaalde mandaten van enkele nietpolitici werd op de korrel genomen. U zit ook in het verenigingsleven? Mogelijk bent u ook (actief) (bestuurs)lid van een lokale vereniging of vzw. Ga er dan niet van uit dat u minder risico loopt om als (bestuurs)lid persoonlijk aangesproken te worden dan dat dit als vennootzaakvoerder van uw bvba het geval is, zo waarschuwde een rechter onlangs (Gent, 20 juni 2013). Wat riskeert u? Een vereniging is geen bvba. Er is inderdaad een groot verschil. Een bvba is als vennootschap een volwaardig rechtspersoon. Dat geldt uiteraard ook voor bv. een nv of een cvba. Een bvba heeft een afgescheiden vermogen. Dat is niet het geval bij een feitelijke vereniging. Koopt de vereniging iets aan (bv. een carnavalsvereniging een tractor om de praalwagen te trekken), dan is dat collectief bezit van alle leden van de vereniging. Persoonlijk aansprakelijk? Iemand die iets van uw bvba te eisen heeft (bv. de betaling van een factuur of een schadevergoeding), kan zich enkel richten tot de bvba. Als vennoot bent u beperkt aansprakelijk. Men kan u maar aanspreken als zaakvoerder als u (zwaar) in de fout gaat. Privé blijft u m.a.w. in principe buiten schot. Bij een vereniging kunt u als (bestuurs)lid wél sneller persoonlijk geviseerd worden als er iets grondig fout loopt. Concreet. Wordt de vereniging waarvan u (bestuurs)lid bent bv. veroordeeld tot een forse schadevergoeding en kan de vereniging dat bedrag niet ophoesten, dan riskeert u daarvoor samen met de andere (bestuurs)leden persoonlijk op te draaien. Dat uw bestuursmandaat kosteloos was, maakt daarbij weinig verschil. Hoe zit dat met een vzw? Ook een vzw moet haar statuten neerleggen ter griffie van de rechtbank en die worden dus ook gepubliceerd in het Staatsblad. Ook een vzw is op die manier een eigen rechtspersoon. Daardoor blijft, net zoals bij uw bvba, uw privébezit in principe buiten schot. Let op! Heeft de vzw om de een of andere reden haar statuten niet neergelegd, dan gaat het toch om een feitelijke vereniging en riskeert u toch persoonlijk aansprakelijk te zijn. Twee aandachtspunten Beter af met een echte vzw? Kregen de activiteiten en middelen/bezittingen van uw vereniging doorheen de jaren enige omvang, bekijk dan of ze niet beter omgevormd wordt tot een vzw mét rechtspersoonlijkheid. Dat brengt uiteraard wat administratieve rompslomp met zich mee (bijhouden lijst actieve leden, neerlegging cijfers e.d.). Tip. Sinds 1 augustus 2013 is de oprichting van een vzw goedkoper, nl. als dat elektronisch gebeurt via https://www.egriffie.be/evzw/nl/homepage Correct verzekerd? Neem sowieso even de activiteiten onder de loep en ga na of de voornaamste risico s (burgerlijke aansprakelijkheid, brand e.d.) correct verzekerd zijn. Die oefening heeft u zonder twijfel ook voor uw bvba al meer dan eens gemaakt Loopt er binnen of met uw bvba iets grondig fout, dan blijft u als zaakvoerdervennoot privé in principe buiten schot. Als (bestuurs)lid van een feitelijke vereniging riskeert u in zo n geval wél persoonlijk geviseerd te worden. Bekijk dus of u die vereniging niet beter omvormt tot een echte vzw, nl. mét rechtspersoonlijkheid

6 LENING - VLAAMS Vers geld via een achtergestelde lening Actualiteit De aandeelhouders van een Vlaamse mediagroep injecteren vers geld via een achtergestelde lening. Wat zijn úw mogelijkheden als uw bvba geld nodig heeft? Biedt de zgn. volkslening enig perspectief of zijn er betere alternatieven? Waarover gaat het? Een financiële injectie. Een Vlaams mediabedrijf dreigde zijn kredietafspraken met de banken te missen. Drie aandeelhouders beslisten daarom vers geld in te brengen lenen (decreet van 5 juli 2013, BS van 30 juli 2013). Vroeger lag de limiet op Let op! Elke geldschieter kan wel maar uitlenen. Om het maximum te lenen, zal u dus bij meerdere geldschieters moeten aankloppen. Via een achtergestelde lening. Zo is het! Het feit dat de lening achtergesteld is, maakt dat het ingebrachte geld min of meer als kapitaal beschouwd kan worden. Op de balans komt dat onder het eigen vermogen. Een hele geruststelling voor de banken, leveranciers en andere schuldeisers, die voor zover het toch fout zou af lopen eerst aan de kassa mogen passeren, vóór de achtergestelde geldschieters en aandeelhouders. Wat zijn úw mogelijkheden? De volkslening? Niet echt. Er werd dan wel aangekondigd dat de volkslening bedoeld is om het spaargeld van de Belgen te activeren en ook te gebruiken voor de financiering van kmo s, het is echter niet de bedoeling dat een geldschieter zijn spaargeld rechtstreeks in de een of andere kmo pompt en dan de fiscale voordelen van de volkslening kan genieten. Dat voordeel is trouwens beperkt: in plaats van 25% slechts 15% roerende voorheffing (rv) op de uitbetaalde interesten De Vlaamse win-winlening? Een in Vlaanderen wonend(e) familielid of vriend kan wél rechtstreeks met uw in Vlaanderen gevestigde vennootschap een win-winlening sluiten (http://www.winwinlening.be). Als vennoot en/of bedrijfsleider kunt u dat niet met uw eigen vennootschap. Sinds kort kunt u lenen. Dat klopt! Tegenwoordig kan uw vennootschap zo tot Een goedkope lening. Dat blijft zo. Sluit u dit jaar een win-winlening, dan mag u uw geldschieter maximaal 2,75% (minimaal 1,375%) interesten betalen. Dat gaat om een brutorendement. Vooraleer de interesten uit te betalen, moet uw vennootschap immers 25% rv inhouden en doorstorten aan de fiscus. Het voordeeltarief dat voor de volkslening in het vooruitzicht gesteld wordt, geldt helaas niet voor de win-winlening. Wat wint de geldschieter erbij? Het totale rendement van zijn belegging blijft de moeite waard. Bovenop de interesten geniet de geldschieter jaarlijks immers een belastingvermindering van 2,50% van het ontleende kapitaal (m.a.w. maximaal fiscale korting). Lening wel achtergesteld. Het gaat inderdaad om een achtergestelde lening (in principe met een looptijd van acht jaar). Om een rendement van iets meer dan 4% te krijgen, moet uw geldschieter dus wel bereid zijn om wat risico te nemen. Tip. De terugbetaling van zo n win-winlening is wel deels gewaarborgd. Loopt het verkeerd af met uw vennootschap, dan krijgt de geldschieter 30% van het openstaande kapitaal terug in de vorm van een eenmalige belastingvermindering. Hij moet dus niet wachten tot het waarborgfonds met geld over de brug komt, voor zover dat al over voldoende reserves beschikt als op een dag toch een of meerdere banken over de kop zou(den) gaan Een geldschieter zal zijn spaargeld niet rechtstreeks via een volkslening in uw kmo kunnen pompen. Woont hij/zij in Vlaanderen, regel dat dan via de Vlaamse win-winlening. Dat is een achtergestelde lening die een fiscaal voordeel biedt, maar anderzijds wel slechts beperkt gewaarborgd is

7 KAPITAAL - VARIA Hoeveel betaalt u de notaris voor een kapitaalsverhoging? U plant een kapitaalsverhoging in uw vennootschap, bv. in het kader van de tijdelijke regeling om reserves vast te klikken tegen een rv van 10%. U moet dan naar de notaris, maar hoeveel zal dat u dan precies kosten? Kapitaalsverhoging Waarom? Zowel voor de regeling om reserves vast te klikken tegen een rv van 10% als voor het nieuwe rv-tarief van 15% voor dividenden moet u het kapitaal van uw vennootschap verhogen. Notaris nodig? Ja, voor een kapitaalsverhoging moet u in principe naar de notaris. Tip. Dit geldt niet wanneer uw vennootschap een vof, comm.v of cvoa is of voor een verhoging van het zgn. variabele kapitaal in een cvba. Let op! Een kapitaalsverhoging door inbreng van een onroerend goed moet altijd voor een notaris plaatsvinden, ongeacht de vennootschapsvorm. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-vennootschap.be Wat kost een kapitaalsverhoging dan? Ereloon. Het ereloon voor een kapitaalsverhoging wordt berekend op basis van het bedrag van de kapitaalsverhoging en is hoger voor een nv dan voor een bvba of cvba. Tip. Indien het kapitaal verhoogd wordt door een incorporatie van reserves, is het ereloon de helft van dat voor een kapitaalsverhoging door inbreng. Let op! Een kapitaalsverhoging in het kader van de tijdelijke regeling van 10% rv is geen kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves. Registratierechten. U betaalt op een kapitaalsverhoging (zonder inbreng van onroerende goederen) het vaste recht van 50 (sinds 1 juli). Samenstelling notariskosten Drie bestanddelen. Gaat u naar de notaris, dan moet u rekening houden met drie zaken. Naast het ereloon, betaalt u ook nog registratierechten alsook de diverse aktekosten of dossierkosten. Ereloon. De tarieven voor het ereloon zijn vastgelegd in zgn. barema s, die opgenomen zijn in een KB. De notaris mag in principe geen hoger ereloon aanrekenen of kortingen toestaan. De hoogte van het ereloon zelf wordt bepaald door het soort verrichting en het bedrag ervan. Registratierechten. De notaris moet altijd registratierechten aanrekenen. Hij moet zich ook daarbij houden aan de wettelijk voorziene bedragen. Diverse aktekosten. Tot slot rekent de notaris ook nog diverse aktekosten of dossierkosten aan. Er zijn daarvoor richtbedragen, maar deze kosten kunnen hoger of lager zijn in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier. Diverse aktekosten. De diverse dossierkosten van een kapitaalsverhoging bedragen gemiddeld ± 800 tot 1.200, ongeacht of het gaat om een bvba dan wel om een nv. Voorbeeld. Een kapitaalsverhoging van kost u dus (excl. btw) ± voor een bvba ( 364,80 ereloon + 50 registratierechten dossierkosten) en ± voor een nv ( 534,66 ereloon + 50 registratierechten dossierkosten). Ook nog btw! Sinds 2012 moet uw notaris ook 21% btw aanrekenen op zijn ereloon, alsook op doorgerekende kosten waarvan hij de schuldenaar is, zoals diverse kosten van attesten. Hij moet geen btw tellen op de registratierechten of kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarvan is uw vennootschap immers de schuldenaar. Uw volgende stap Download een overzichtstabel met het ereloon bij een kapitaalsverhoging door inbreng van code VE De notaris rekent voor een kapitaalsverhoging zijn ereloon aan, het vaste recht van 50 alsook aktekosten variërend van ongeveer 800 tot Het ereloon hangt af van de vorm van uw vennootschap (bvba/cvba of nv) alsook van het bedrag van de kapitaalsverhoging

8 Colofon Hoofdredacteur: L. Vossen Eindredacteur: R. Vastmans Aan dit nummer werkten mee: I. Beelen Advocaat Odigo Advocaten H. Certyn Vennoot Finactor bvba Overnamebemiddeling P. Fornoville Pensioenplanner Life Plan bvba T. Goethals Advocaat Honoré & Gits Advocaten I. Vandenbroeck Advocaat FTC Advocaten K. Nijs Bedrijfsrevisor Karel Nijs bedrijfsrevisor bvba E. Spruyt Notaris-vennoot Berquin Notarissen G. Van Daele Manager verzekeringen OBK Bank B. Vantomme Advocaat Notius Vantomme Advocaten P. Wauman Advocaat Truyens Advocaten Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-vennootschap.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-vennootschap.be is een wettelijk geregistreerd merk. GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON Hoe zit dat nu met de loonbonus...? Onlangs werd het verschil op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak inzake de loonbonus weggewerkt. Wat is die loonbonus ook alweer en welk verschil was er dan? Wat? Via het systeem van de loonbonus kan uw vennootschap aan haar werknemers een extra inkomen betalen waarop uw werknemers geen belastingen moeten betalen. Vermits de loonbonus enkel voor werknemers bedoeld is, kunt u er als zaakvoerder niet van profiteren... Welke spelregels? Er moet een zgn. bonusplan opgesteld worden dat de bonus toekent aan al uw werknemers, ofwel aan een objectief bepaalde categorie van werknemers (bv. iedereen van de verkoopafdeling). Verder moet de bonus afhangen van het behalen van duidelijk meetbare en c ollectieve doelstellingen (bv. stijging van de omzet met 4%). De realisatie van dat doel mag op het moment waarop het vastgelegd wordt nog niet zeker zijn. Verder moet u het bonusplan in principe ook opnemen in een zgn. toetredingsakte, die binnen bepaalde termijnen neergelegd moet worden op de griffie van de FOD Werkgelegenheid. U moet daarvoor bepaalde verplichte modellen gebruiken die u van de website van de FOD Werkgelegenheid kunt downloaden (http://www.werk.belgie.be). Hoeveel kunt u geven? Daar wrong tot voor kort het schoentje... Tot voor kort waren er immers twee verschillende maximumbedragen! Met de Programmawet van werd immers bepaald dat er sinds 1 januari 2013 ook 13,07% werknemersbijdrage betaald moest worden op die bonus. In ruil daarvoor werd op sociaalrechtelijk vlak het maximumbedrag opgetrokken van tot Op fiscaal vlak werd er echter niets aangepast en bleef het bedrag van gelden! Sociaal en fiscaal bedrag dan toch weer hetzelfde! In de recente wet houdende diverse bepalingen (wet van ) wordt het fiscale maximumbedrag dan toch gelijkgetrokken met het sociale maximum. Voor de fiscale grens moet er wel rekening gehouden worden met de bijdrage van 13,07% die door de werknemer verschuldigd is. Dat betekent concreet dat de fiscale maximumgrens voor inkomstenjaar 2013 dus ( x 86,93%) bedraagt per werknemer. Tip. U bent niet verplicht om dit maximum toe te zeggen, de bonus mag ook kleiner zijn. Let op! U als werkgever betaalt er ook nog een bijzondere bijdrage van 33% op. Uw maximale bonuskosten per werknemer zijn dus ( werknemersbijdrage werkgeversbijdrage). Deze kosten zijn voor uw vennootschap wel volledig aftrekbaar! Via de loonbonus kunt u uw werknemers een bepaald bedrag belastingvrij uitbetalen. Het fiscale maximum is onlangs weer gelijkgeschakeld met dat van de RSZ en bedraagt ( ,07% werknemersbijdrage). De totale kosten voor uw vennootschap zijn wel aftrekbaar. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Restaurantkosten. Wanneer overdreven?

Restaurantkosten. Wanneer overdreven? Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON? Inhoud Restaurantkost met 'privékarakter' : GEHEIM COMMISSIELOON?... Restaurantkosten... Wanneer overdreven?... Geheim commissielonenaanslag...

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch persoonlijk aangesproken?...1 1. U koos voor een bvba of nv, dus bent u toch altijd maar beperkt aansprakelijk?.. 1 1.1. U heeft twee petjes op... 1 1.2.

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

4.4. Ook nog interessant na Di Rupo?

4.4. Ook nog interessant na Di Rupo? 4.4. Ook nog interessant na Di Rupo? 4.4.1. De fiscus doet moeilijk Via de oprichting van een vennootschap kan ervoor gezorgd worden dat de manager in kwestie minder belastingen en minder sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De wijzigingen in de fiscaliteit die de laatste twee jaren werden doorgevoerd hebben ingrijpende implicaties voor de investeringsvennootschappen.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie