Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering"

Transcriptie

1 vzw Lijnwerk

2 Inhoud Voorwoord 4 Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering Tussenkomsten 11 Studiekosten Jeugdvakanties Medische verzorgingskosten Hospitalisatiekosten Zonnebloem 15 Sinterklaas 16 Pc-privé 17 Hulpfonds 18 Pensioneringsgeschenk 19 Kortingen bij partners 20 Auto- en brandverzekering van Aon VAB-lidmaatschap DATS 24 (Mobiele) Telefonie/Digitale TV Pc en toebehoren Fitness Cambio Speelgoedleveranciers Sol Cress Extra kortingen

3 Voorwoord Sociale voorzieningen Vzw Lijnwerk biedt de actieve 1 en niet-actieve 2 personeelsleden van De Lijn sociale en extralegale voorzieningen aan. De vzw krijgt hiervoor jaarlijks een dotatie van De Lijn. Deze brochure bevat een overzicht van de voornaamste voordelen die de vzw biedt. Algemene vergadering De algemene vergadering en de raad van bestuur houden de vzw op het juiste spoor. De algemene vergadering is paritair samengesteld. Ze evalueert jaarlijks de werking van de vzw, duidt de bestuurders aan en keurt de rekeningen goed. Raad van bestuur De raad van bestuur is ook paritair samengesteld en bestaat uit zes leden van werknemersorganisaties en zes vertegenwoordigers van de werkgever. De raad komt een paar keer per jaar samen, stippelt het beleid uit en beslist over de aanwending van de beschikbare middelen. Dagelijkse werking Het secretariaat is ondergebracht in de afdeling Ontwikkeling en Kaderbeleid in de Centrale Diensten van De Lijn: vzw Lijnwerk, Motstraat 20, 2800 Mechelen. Je wordt er geholpen door: Daniëlle Van Camp (verzekeringen, tussenkomsten en algemene informatie) Gwendy Pithie (boekhouding, sinterklaas en algemene informatie) Hilde Blommaert (algemene informatie) Sofie Saelaert (algemene coördinatie) Alle formulieren vind je op het intranet van De Lijn. In de entiteiten helpen de maatschappelijk assistenten je graag verder. 1 Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minder dan één jaar zal de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gebeuren vanaf de eerste verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor de duur van één jaar wordt bereikt of overschreden. Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minstens één jaar zal de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gebeuren vanaf de aanvang van de eerste overeenkomst. 2 (Brug)gepensioneerden, personeelsleden op invaliditeit, weduw(e)n(aars) en wezen. 4 5

4 Verzekeringen Algemeen Het secretariaat van vzw Lijnwerk zorgt voor het beheer van de aansluitingen en de inning van alle premies. De schadeafhandeling gebeurt door de verzekeringsmaatschappij(en). De premies voor de hospitalisatie-, ongevallen- en familiale verzekering worden jaarlijks in drie keer van je loon of wedde afgehouden. Ben je een niet-actief personeelslid of ontvang je (tijdelijk) geen loon, dan krijg je thuis een overschrijving. Voor informatie over aansluitingsvoorwaarden, premies en formulieren kun je terecht bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Denk eraan om elke wijziging in je familiale situatie die invloed heeft op je verzekeringspakket tijdig te melden bij vzw Lijnwerk (echtscheiding, geboorte, kinderen die niet meer thuis wonen,...). Hospitalisatieverzekering Actieve personeelsleden Alle actieve personeelsleden van De Lijn 1 genieten automatisch van een gratis collectieve verzekering gezondheidszorgen. Aansluitingsvoorwaarden Gezinsleden 3 van actieve personeelsleden kunnen aansluiten onder de volgende voorwaarden: een nieuw personeelslid met een contract van onbepaalde duur kan zijn of haar gezinsleden aansluiten binnen de twee maanden na indiensttreding bij een wijziging in de gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, samenwonen) kunnen nieuwe gezinsleden aansluiten binnen de twee maanden na datum van de wijziging in het gezin, op voorwaarde dat de eventuele andere gezinsleden al verzekerd zijn een gezinslid heeft al een hospitalisatieverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij en stapt over naar de verzekering van De Lijn (alleen op vertoon van een bewijs van de vorige verzekeraar waarop de einddatum van het vorige contract vermeld staat. De aansluiting via De Lijn moet binnen de twee maanden na de einddatum gebeuren en wordt zonder onderbreking in orde gebracht zodat geen wachttijd van toepassing is). Opgelet! Als je langer dan drie maanden in voltijdse loopbaanonderbreking gaat (tijdskrediet, ouderschapsverlof ), stopt de gratis dekking voor de duur van de onderbreking. Je kunt er dan wel voor kiezen om de dekking te behouden door zelf de premie te betalen. Vraag dat tijdig aan bij vzw Lijnwerk. Je ontvangt dan een overschrijving voor de premiebetaling. Uitdiensttreding Bij uitdiensttreding kun je niet langer aangesloten blijven bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen. De dekking stopt automatisch aan het einde van de maand volgend op de maand van het vertrek. De Lijn bezorgt je dan ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. (Brug)Pensioen Personeelsleden die sinds 1 januari 2009 of later niet-actief zijn, kunnen niet langer aangesloten blijven bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen. 4 De dekking wordt automatisch stopgezet aan het einde van de maand volgend op de maand van het vertrek. Ze kunnen wel individueel de hospitalisatieverzekering rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij voortzetten. 5 3 Op voorwaarde dat ze op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd als het personeelslid. In geval van echtscheiding kun je je kinderen wel nog verzekeren als ze bij de ex-partner wonen en er nog een financiële band is (alimentatie of co-ouderschap). Kinderen kunnen voor de hospitalisatieverzekering maar verzekerd blijven tot en met het jaar waarin ze 25 jaar zijn geworden. 4 Uitgezonderd personeelsleden die in 1953 of eerder geboren zijn én in 2008 al aangesloten waren. In dit geval kun je op het moment van jouw uitdiensttreding ervoor kiezen om tegen betaling aan te sluiten bij de collectieve polis. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. 5 Je ontvangt ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. 6 7

5 Bij individuele voortzetting kun je kiezen tussen verschillende dekkingsformules. De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en vrijstelling en hangt bovendien af van je leeftijd. In het begin zal hij aanzienlijk hoger liggen dan die voor de collectieve polis, maar hij is enkel onderworpen aan een jaarlijkse indexatie waardoor er geen onverwachte, grote verhogingen mogelijk zijn. De polis is ook niet zomaar opzegbaar door de verzekeringsmaatschappij (omwille van hoge leeftijd of schadelast). Je geniet dus van een levenslange dekking. Je kunt er ook voor kiezen om volledig individueel aan te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij of je ziekenfonds. Informeer je dan heel goed over de voorwaarden, want de meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren strikte leeftijdsregels voor aansluiting. Meestal zal je dan ook een medische vragenlijst moeten beantwoorden, waardoor sommige al bestaande aandoeningen uitgesloten worden van terugbetaling. niet-actieve personeelsleden 2 Personeelsleden die vóór 1 januari 2009 niet-actief werden, kunnen samen met hun gezinsleden aangesloten blijven, op voorwaarde dat ze in actieve dienst al aangesloten waren. Van zodra ze de verzekering hebben stopgezet, kunnen ze later niet meer opnieuw aansluiten. De hoofdaangeslotene ontvangt automatisch een tussenkomst in de premie. Ongevallenverzekering De verzekering ongevallen privaat leven verzekert alle actieve personeelsleden 1 van De Lijn tegen het risico van bestendige ongeschikt heid (invaliditeit) en/of overlijden. Vzw Lijnwerk verzekert elk actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 automatisch en zonder dat hij of zij een premie moet betalen voor: ongevallen privaat leven met blijvende ongeschiktheid (invaliditeit) voor een kapitaal van euro een onbeperkt bedrag aan medische kosten ten gevolge van een ongeval in het privéleven Je kan deze verzekering tegen betaling uitbreiden naar een hoger kapitaal. Het is ook mogelijk om je te laten verzekeren voor overlijden ten gevolge van een ongeval in het privéleven. Je kan ook je partner en/of je kinderen aansluiten, op voorwaarde dat ze op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 3 Maar je mag je partner niet voor een hoger kapitaal verzekeren dan jezelf. Als je je partner en/of kinderen voor invaliditeit en/of overlijden verzekert, kun je ook de optie medische kosten kiezen. In dit geval worden alle medische kosten verbonden aan een ongeval vergoed. Voor niet-actieve personeelsleden halveren de verzekerde kapitalen. De ongevallenverzekering kan blijven lopen tot en met het jaar dat je 75 wordt. Daarna stopt de verzekering. 6 Aansluiten kan jaarlijks vanaf 1 januari of binnen de twee maanden na indiensttreding. Opgelet! Alleen ongevallen in je privéleven zijn met de verzekering ongevallen privaat leven verzekerd. Een arbeidsongeval, ziekte of overlijden dat niet het gevolg van een privéongeval is, komt dus niet in aanmerking. 8 6 Voor gepensioneerden van ex-miva, ex-mivg en ex-nmvb stopt dit op de leeftijd van 80 jaar. 9

6 Tussenkomsten Familiale verzekering De familiale verzekeringspolis omvat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin, kosten voor opsporing van vermiste kinderen en rechtsbijstand. Tegen gunstige voorwaarden kan elk actief en niet-actief personeelslid vrijblijvend een familiale polis afsluiten. De verzekering geldt voor het hele gezin. Aansluiten kan jaarlijks vanaf 1 januari of binnen de twee maanden na indiensttreding. Studiekosten Elk actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1, en elk nietactief personeelslid 2 komt in aanmerking voor een bijdrage in de studiekosten van zijn/haar kind(eren) in het middelbaar of hoger onderwijs. Voorwaarden je bent als personeelslid in dienst op 15 november van dat schooljaar het kind heeft een vrijverkeerkaart van De Lijn (gescheiden ouders dienen een kopie van de vrijverkeerkaart bij te voegen) het kind is regelmatig ingeschreven in het dagonderwijs per kind wordt de tussenkomst maar één keer betaald. Als beide ouders personeelslid zijn, wordt de tussenkomst uitbetaald aan de ouder met de hoogste anciënniteit Hoeveel? voor kinderen in het middelbaar onderwijs: 18,60 euro per kind en per schooljaar voor kinderen in het hoger onderwijs: 24,80 euro per kind en per schooljaar Vraag deze tussenkomst aan met het formulier bijdrage in de studiekosten. Dit formulier wordt je toegestuurd tijdens de zomerperiode. Stuur je aanvraag naar de maatschappelijke dienst van je entiteit of rechtstreeks naar het secretariaat van vzw Lijnwerk vóór de vermelde datum op het formulier. Je ontvangt dan ten laatste eind december de bijdrage op je bankrekening. Opgelet! Er is geen tussenkomst voor kinderen in het lager onderwijs. Voor kinderen jonger dan 12 jaar in het middelbaar en voor studenten vanaf 18 jaar voeg je een attest van de school bij de aanvraag

7 jeugdvakanties Je hebt als actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 of als niet-actief 2 personeelslid recht op een tussenkomst als je kind deelneemt aan een erkende jeugdvakantie. Voorwaarden je bent als personeelslid in dienst op 15 november van dat jaar het kind heeft een vrijverkeerkaart van De Lijn (gescheiden ouders dienen een kopie van de vrijverkeerkaart bij te voegen) de jeugdvakantie vindt plaats tijdens de schoolvakanties en duurt minimum vijf ononderbroken kalenderdagen met overnachting per kind wordt de tussenkomst maar één keer betaald. Als beide ouders personeelslid zijn, wordt de tussenkomst uitbetaald aan de ouder met de hoogste anciënniteit. Opgelet! De bijdrage geldt: - voor een periode van maximum tien kalenderdagen - tot en met het jaar dat het kind 18 jaar wordt Hoeveel? - 2,50 euro per dag per kind - 5,00 euro per dag voor een mindervalide kind Vraag deze tussenkomst aan met het formulier bijdrage in de jeugdvakanties. Dit formulier wordt je toegestuurd tijdens de zomerperiode. Medische verzorgingskosten Je kan als actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 een bijdrage in de medische verzorgingskosten aanvragen als je langdurig afwezig bent wegens ziekte of ongeval (behalve bij een arbeidsongeval!). Ben je progressief tewerkgesteld (deeltijds werken, deeltijds ziek), dan kom je hier ook voor in aanmerking. Hoeveel? De bijdrage bedraagt 0,62 euro per kalenderdag en geldt vanaf de 46 ste kalenderdag. Hoelang? Tot uiterlijk 2 jaar ononderbroken afwezigheid. Welke kosten komen in aanmerking? De medische kosten die je betaalt voor o.a. geneesmiddelen, kinesitherapie, raadplegingen van een arts, verblijf in het ziekenhuis, operatie. Vraag een formulier aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Vul het formulier in en stuur het samen met de nodige bewijsstukken van kosten (zoals bijv. een kopie van de verschilstaat van het ziekenfonds, apothekersbriefjes of ziekenhuisfactuur) op naar het secretariaat van vzw Lijnwerk. Betaling Het secretariaat van de vzw stort de bijdrage op je bankrekening. Stuur je aanvraag naar de maatschappelijke dienst van je entiteit of rechtstreeks naar het secretariaat van vzw Lijnwerk vóór de vermelde datum op het formulier. Bij de aanvraag voeg je een attest van de inrichtende organisatie waarop de duur en de totale kostprijs vermeld staan. Je ontvangt dan ten laatste eind december de bijdrage op je bankrekening

8 Zonnebloem Hospitalisatiekosten Niet-actieve personeelsleden 2 kunnen rekenen op een bijdrage in de hospitalisatiekosten bij een ziekenhuisopname. Voorwaarden de betrokkene is begunstigde van een toelage van De Lijn het verblijf in het ziekenhuis bedraagt minstens drie opeenvolgende kalenderdagen Hoeveel? De bijdrage bedraagt maximum 100 euro per jaar (resterend bedrag/ persoonlijk aandeel na tussenkomst door het ziekenfonds). Vraag een formulier aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Vul het in en stuur het samen met een kopie van de ziekenhuisfactuur of de afrekening van je hospitalisatieverzekering op naar het secretariaat van vzw Lijnwerk. Betaling Het secretariaat van de vzw stort de bijdrage op je bankrekening. Je kan samen met je gezin, het ganse jaar door, tegen een fikse korting genieten van een welverdiende vakantie in Zonnebloem, het vakantiehuis van De Lijn in Nieuwpoort. Zonnebloem heeft 42 gezellige, stofvrije kamers (geen tapijt) met bad of douche en tv. Sommige kamers hebben een microgolfoven en koffiezetapparaat. Op het terras of in de tearoom met zicht op zee, kun je zalig genieten van diverse snacks. Ontbijt, middag- en avondmaal worden geserveerd in het restaurant. Dagelijks wordt er een menu samengesteld op basis van seizoensof streekproducten. Ook niet-verblijvers zijn welkom in het restaurant. Een familiefeestje of gastronomisch diner zijn eveneens mogelijk. Waar? Vakantiehuis Zonnebloem, Meeuwenlaan 2, 8620 Nieuwpoort Zonnebloem is rustig gelegen op de zeedijk van Nieuwpoort-Bad, vlakbij het strand. Aan de achterzijde van het gebouw kun je samen met je kinderen ravotten in een sfeervol park met speeltuintje. Het vakantiehuis ligt vlakbij de winkelstraten en dicht bij het openbaar vervoer (tramhalte). De belangrijkste toeristische attracties in en rond Nieuwpoort, zoals o.a. de vismijn en de grote jachthaven, zijn makkelijk te bereiken. De Kusttram brengt je vlot naar Plopsaland, en rijdt je van Adinkerke tot Knokke. Korting Personeelsleden van De Lijn genieten op vertoon van hun vrijverkeerkaart (met vermelding van het personeelsnummer) een korting van 35 % op de overnachtingen en 20 % op de maaltijden. Ook als je niet in Zonnebloem overnacht, ontvang je korting op de maaltijden. Er is geen korting voor dranken en snacks. 14 Inlichtingen en reserveringen Christian Boute, zaakvoerder Zonnebloem - tel , fax Bezoek de website: Je kunt er online reserveren. Er wordt jaarlijks een folder met nieuwe prijzen verdeeld. Je kunt deze folder ook aanvragen bij het secretariaat van vzw Lijnwerk, bij de maatschappelijke dienst van je entiteit of in Zonnebloem zelf. 15

9 Sinterklaas PC-privé Alle kinderen van een actief personeelslid of die bij een personeelslid inwonen, krijgen tot en met de leeftijd van 12 jaar een sinterklaasgeschenk van vzw Lijnwerk. De sint komt het aan jouw kind overhandigen op het sinterklaasfeest dat elke entiteit organiseert. Je krijgt jaarlijks een folder en een formulier waarop je het geschenk van je keuze kunt aanduiden. Elk kind heeft recht op één geschenk. Als beide ouders personeelslid van De Lijn zijn, kan er dus maar één geschenk worden aangevraagd. Vzw Lijnwerk zorgt voor een bijdrage in de kosten van het sinterklaasfeest van elke entiteit. Om de drie jaar organiseert vzw Lijnwerk een PC-privé-project. Als actief personeelslid kun je tegen een interessante prijs een kwalitatief hoogstaande pc of laptop voor thuisgebruik kopen. Vzw Lijnwerk geeft dan een aanzienlijke bijdrage in de aankoopprijs. Voorwaarden je bent actief personeelslid je hebt geen schuldbemiddeling maximum één aankoop om de drie jaar Service Vzw Lijnwerk zorgt ervoor dat de leverancier je een totaalpakket aanbiedt: levering aan huis drie jaar garantie op (pc- en notebook-) onderdelen en werk de garantie op randapparatuur (printer, scanner, ) is de garantie van de leverancier (meestal 1 jaar) helpdesk voor technische vragen Bij de start van het pc-privé-project ontvang je een folder met bestelformulier. Stuur het ingevulde bestelformulier naar het secretariaat van vzw Lijnwerk en stort het voorschot. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden voor de levering. Bijdrage vzw Lijnwerk Vzw Lijnwerk draagt bij in de aankoop van de pc of laptop. In 2009 bedroeg de bijdrage 400 euro met daarbovenop een Officepakket. Bij de aankoop betaal je alleen een voorschot van ongeveer 25%. De rest van het bedrag kun je renteloos gedurende twee jaar afbetalen via inhoudingen op je loon of wedde

10 Hulpfonds Pensioneringsgeschenk Krijg je als actief personeelslid plots onverwachte financiële problemen? Dan kun je een renteloze lening aanvragen. De maatschappelijk assistent(e) van je entiteit zal een sociaal onderzoek voeren en een aanvraagdossier opmaken. Uiteraard wordt ieder dossier strikt vertrouwelijk behandeld. Voorwaarden Je komt in aanmerking voor een renteloze lening als je financiële noodsituatie een gevolg is van één of meerdere plotselinge ongelukkige gebeurtenissen of van een onvoorziene samenloop van omstandigheden waar je zelf geen schuld aan hebt. Voorbeelden zijn een ernstige woningbrand of een zwaar ongeval Uit het aanvraagdossier moet blijken dat er geen andere oplossing mogelijk is Je hebt geen schuldbemiddeling en je hebt ook nog niet eerder een renteloze lening van vzw Lijnwerk ontvangen Ga je met wettelijk pensioen of voltijds brugpensioen, dan heb je recht op een geschenkbon ter waarde van 125 euro. Je ontvangt de geschenkbon via de maatschappelijke dienst van je entiteit. In de Centrale Diensten zorgt het secretariaat van vzw Lijnwerk ervoor dat je deze bon ontvangt. Neem contact op met de maatschappelijk assistent(e) van je entiteit. Hoeveel? Een renteloze lening kan maximum euro bedragen. Terugbetaling Je betaalt het geleende bedrag terug via een afhouding van je loon of wedde, over een periode van maximum twee jaar. De modaliteiten van terugbetaling worden opgenomen in een contract tussen het personeelslid en vzw Lijnwerk

11 Kortingen bij partners Auto- en brandverzekering van Aon Personeelsleden van De Lijn kunnen een voordelige auto- en brandverzekering afsluiten. Voor een gratis en vrijblijvende offerte kun je contact opnemen met makelaar Aon op (elke dag van 8u tot 20u en op zaterdag van 8u tot 13u). Je vindt een folder hierover bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. VAB-lidmaatschap VAB geeft onze personeelsleden 20 % korting op het lidmaatschap. Je kan kiezen tussen een jaarlijks lidmaatschap voor pechservice Benelux en/of voor reisbijstand. Een aanvraagformulier voor lidmaatschap vraag je aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Je stuurt het ingevulde formulier op naar VAB (Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht) en schrijft het bedrag van de premie over, waarna de nodige aansluitingsdocumenten naar jou opgestuurd worden. Meer inlichtingen over de waarborgen krijg je bij VAB op DATS 24 Als personeelslid van De Lijn kan je een DATS 24-tankkaart (Colruytgroup) aanvragen. Je krijgt dan per liter korting op de nettoprijs. Een aanvraagformulier vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. (Mobiele) telefonie / digitale tv Bij Proximus/Belgacom kunnen actieve 1 personeelsleden genieten van groepskorting. Bij Telenet ontvangen ook niet-actieve 2 personeelsleden korting. Via het Employee Phone Programme (EPP) van Proximus kunnen actieve personeelsleden en drie van hun gezinsleden een keuze maken uit voordelige tariefplannen. Ook voor Belgacom TV en Belgacom ADSL kun je als actief personeelslid van De Lijn genieten van kortingtarieven. Voor inlichtingen kun je terecht bij De aanvraagformulieren vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Bij Telenet geniet je als actief of niet-actief personeelslid van voordelig internet, digitale televisie en telefonie. Een folder vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Om hiervan gebruik te maken, gebruik je een persoonlijke code. Met die code kan je telefonisch bestellen op of online via de webpagina Deze persoonlijke code stel je samen door als actief personeelslid 80 miljoen op te tellen bij je personeelsnummer (bijv voor personeelsnummer 23221). Als niet-actief personeelslid tel je 90 miljoen op bij je dossiernummer van de pensioendienst van De Lijn (bijv voor dossiernummer 3502). Pc en toebehoren Hewlett-Packard biedt via de webshop HP VIP SHOP exclusieve kortingen aan actieve en niet-actieve personeelsleden van De Lijn. Je hebt toegang tot het volledige HP consumer aanbod van pc s, notebooks, schermen en accessoires, alsook tot een selectie van printers voor particulier gebruik. Dit alles tegen substantieel gereduceerde prijzen van gemiddeld -10% tot -20% ten opzichte van de normale winkelprijzen

12 Naast deze prijsverminderingen op de reeks aangeboden consumentenproducten, kan je ook profiteren van exclusieve eindereeksen en soldenaanbiedingen. Via de HP VIP SHOP, toegankelijk via kun je deze producten online bestellen bij Redcorp NV, de partner van HP. Op het ogenblik van bestellen wordt gevraagd naar je persoonlijke code ter bevestiging (dezelfde als voor Telenet, zie hierboven). Elk personeelslid kan maximaal twee notebooks, twee desktops en twee printers per jaar bestellen. fitness Diverse fitnesscentra, waaronder Healthcity en Passage Fitness First, geven kortingen aan de personeelsleden van De Lijn. De korting bij deze fitnesscentra krijg je rechtstreeks in je club naar keuze op vertoon van de hoofding van je laatste loonfiche. Voor meer inlichtingen kun je terecht in een van de clubs. In sommige entiteiten geven ook andere fitnesscentra kortingen. Vraag dit na bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Cambio Cambio stelt op strategische plaatsen in verschillende steden auto s ter beschikking van haar leden. Wie lid wordt van Cambio, kan aan heel voordelige tarieven het gebruik van een auto delen met anderen. Alle informatie vind je op de website: (zie kortingformules - personeelsleden De Lijn) Speelgoedleveranciers Sommige speelgoedketens waarbij de sinterklaasgeschenken worden besteld, bieden exclusieve voordelen aan personeelsleden van De Lijn (o.a. Dreamland). Blijf op de hoogte van deze voordelen via de informatiekanalen van De Lijn (Snellijn en intranet). Sol Cress Sol Cress is een gastvrij vakantiedomein in het gezellige Spa. Naast rust en ontspanning biedt het domein tal van logeermogelijkheden. Je kunt er een kamer, studio of appartement huren. Sol Cress is het hele jaar door geopend. Het personeel spreekt vlot Nederlands. Personeelsleden van De Lijn krijgen bij reservering een korting van 20 %. Een folder en reserveringsformulier vraag je aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Sol Cress. Bij de reservering voeg je een kopie van je vrijverkeerkaart. Inlichtingen Sol Cress, Spaloumont 5, 4900 Spa tel , fax Bezoek ook de website: Extra kortingen Soms worden er ook andere exclusieve kortingen aangeboden aan de personeelsleden van De Lijn. Laat ze niet aan jouw neus voorbijgaan. Raadpleeg regelmatig de Snellijn, het personeelsmagazine Tussen de lijnen of het intranet

13 vzw Lijnwerk Secretariaat: Motstraat Mechelen De Lijn Antwerpen - Grotehondstraat Antwerpen De Lijn Oost-Vlaanderen - Brusselsesteenweg Gentbrugge De Lijn Vlaams-Brabant - Martelarenplein Leuven De Lijn Limburg - Grote Breemstraat Hasselt De Lijn West-Vlaanderen - Nieuwpoortsesteenweg Oostende

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis

REISVERZEKERINGEN GERUST OP REIS. Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis GERUST OP REIS Wegwijs in reisbijstand, annuleringsverzekering en andere nuttige verzekeringen op reis Checklist Welke reisverzekering dekt welk risico? Bijstand aan personen (p. 4) Bijstand voertuigen

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie