Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 4. Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering"

Transcriptie

1 vzw Lijnwerk

2 Inhoud Voorwoord 4 Verzekeringen 6 Algemeen Hospitalisatieverzekering Ongevallenverzekering Familiale verzekering Tussenkomsten 11 Studiekosten Jeugdvakanties Medische verzorgingskosten Hospitalisatiekosten Zonnebloem 15 Sinterklaas 16 Pc-privé 17 Hulpfonds 18 Pensioneringsgeschenk 19 Kortingen bij partners 20 Auto- en brandverzekering van Aon VAB-lidmaatschap DATS 24 (Mobiele) Telefonie/Digitale TV Pc en toebehoren Fitness Cambio Speelgoedleveranciers Sol Cress Extra kortingen

3 Voorwoord Sociale voorzieningen Vzw Lijnwerk biedt de actieve 1 en niet-actieve 2 personeelsleden van De Lijn sociale en extralegale voorzieningen aan. De vzw krijgt hiervoor jaarlijks een dotatie van De Lijn. Deze brochure bevat een overzicht van de voornaamste voordelen die de vzw biedt. Algemene vergadering De algemene vergadering en de raad van bestuur houden de vzw op het juiste spoor. De algemene vergadering is paritair samengesteld. Ze evalueert jaarlijks de werking van de vzw, duidt de bestuurders aan en keurt de rekeningen goed. Raad van bestuur De raad van bestuur is ook paritair samengesteld en bestaat uit zes leden van werknemersorganisaties en zes vertegenwoordigers van de werkgever. De raad komt een paar keer per jaar samen, stippelt het beleid uit en beslist over de aanwending van de beschikbare middelen. Dagelijkse werking Het secretariaat is ondergebracht in de afdeling Ontwikkeling en Kaderbeleid in de Centrale Diensten van De Lijn: vzw Lijnwerk, Motstraat 20, 2800 Mechelen. Je wordt er geholpen door: Daniëlle Van Camp (verzekeringen, tussenkomsten en algemene informatie) Gwendy Pithie (boekhouding, sinterklaas en algemene informatie) Hilde Blommaert (algemene informatie) Sofie Saelaert (algemene coördinatie) Alle formulieren vind je op het intranet van De Lijn. In de entiteiten helpen de maatschappelijk assistenten je graag verder. 1 Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minder dan één jaar zal de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gebeuren vanaf de eerste verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor de duur van één jaar wordt bereikt of overschreden. Voor de arbeidsovereenkomsten met een duur van minstens één jaar zal de gelijkstelling met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gebeuren vanaf de aanvang van de eerste overeenkomst. 2 (Brug)gepensioneerden, personeelsleden op invaliditeit, weduw(e)n(aars) en wezen. 4 5

4 Verzekeringen Algemeen Het secretariaat van vzw Lijnwerk zorgt voor het beheer van de aansluitingen en de inning van alle premies. De schadeafhandeling gebeurt door de verzekeringsmaatschappij(en). De premies voor de hospitalisatie-, ongevallen- en familiale verzekering worden jaarlijks in drie keer van je loon of wedde afgehouden. Ben je een niet-actief personeelslid of ontvang je (tijdelijk) geen loon, dan krijg je thuis een overschrijving. Voor informatie over aansluitingsvoorwaarden, premies en formulieren kun je terecht bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Denk eraan om elke wijziging in je familiale situatie die invloed heeft op je verzekeringspakket tijdig te melden bij vzw Lijnwerk (echtscheiding, geboorte, kinderen die niet meer thuis wonen,...). Hospitalisatieverzekering Actieve personeelsleden Alle actieve personeelsleden van De Lijn 1 genieten automatisch van een gratis collectieve verzekering gezondheidszorgen. Aansluitingsvoorwaarden Gezinsleden 3 van actieve personeelsleden kunnen aansluiten onder de volgende voorwaarden: een nieuw personeelslid met een contract van onbepaalde duur kan zijn of haar gezinsleden aansluiten binnen de twee maanden na indiensttreding bij een wijziging in de gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, samenwonen) kunnen nieuwe gezinsleden aansluiten binnen de twee maanden na datum van de wijziging in het gezin, op voorwaarde dat de eventuele andere gezinsleden al verzekerd zijn een gezinslid heeft al een hospitalisatieverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij en stapt over naar de verzekering van De Lijn (alleen op vertoon van een bewijs van de vorige verzekeraar waarop de einddatum van het vorige contract vermeld staat. De aansluiting via De Lijn moet binnen de twee maanden na de einddatum gebeuren en wordt zonder onderbreking in orde gebracht zodat geen wachttijd van toepassing is). Opgelet! Als je langer dan drie maanden in voltijdse loopbaanonderbreking gaat (tijdskrediet, ouderschapsverlof ), stopt de gratis dekking voor de duur van de onderbreking. Je kunt er dan wel voor kiezen om de dekking te behouden door zelf de premie te betalen. Vraag dat tijdig aan bij vzw Lijnwerk. Je ontvangt dan een overschrijving voor de premiebetaling. Uitdiensttreding Bij uitdiensttreding kun je niet langer aangesloten blijven bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen. De dekking stopt automatisch aan het einde van de maand volgend op de maand van het vertrek. De Lijn bezorgt je dan ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. (Brug)Pensioen Personeelsleden die sinds 1 januari 2009 of later niet-actief zijn, kunnen niet langer aangesloten blijven bij de collectieve verzekering gezondheidszorgen. 4 De dekking wordt automatisch stopgezet aan het einde van de maand volgend op de maand van het vertrek. Ze kunnen wel individueel de hospitalisatieverzekering rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij voortzetten. 5 3 Op voorwaarde dat ze op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd als het personeelslid. In geval van echtscheiding kun je je kinderen wel nog verzekeren als ze bij de ex-partner wonen en er nog een financiële band is (alimentatie of co-ouderschap). Kinderen kunnen voor de hospitalisatieverzekering maar verzekerd blijven tot en met het jaar waarin ze 25 jaar zijn geworden. 4 Uitgezonderd personeelsleden die in 1953 of eerder geboren zijn én in 2008 al aangesloten waren. In dit geval kun je op het moment van jouw uitdiensttreding ervoor kiezen om tegen betaling aan te sluiten bij de collectieve polis. Je kan er ook voor kiezen om een individuele polis af te sluiten bij de maatschappij waar de collectieve polis van De Lijn op dat moment loopt. Binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn ontvang je daarvoor de nodige informatie van vzw Lijnwerk. 5 Je ontvangt ten laatste binnen de 30 dagen na de stopzetting van de dekking van De Lijn de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij waar je een individuele voortzetting kunt aanvragen. 6 7

5 Bij individuele voortzetting kun je kiezen tussen verschillende dekkingsformules. De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en vrijstelling en hangt bovendien af van je leeftijd. In het begin zal hij aanzienlijk hoger liggen dan die voor de collectieve polis, maar hij is enkel onderworpen aan een jaarlijkse indexatie waardoor er geen onverwachte, grote verhogingen mogelijk zijn. De polis is ook niet zomaar opzegbaar door de verzekeringsmaatschappij (omwille van hoge leeftijd of schadelast). Je geniet dus van een levenslange dekking. Je kunt er ook voor kiezen om volledig individueel aan te sluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij of je ziekenfonds. Informeer je dan heel goed over de voorwaarden, want de meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren strikte leeftijdsregels voor aansluiting. Meestal zal je dan ook een medische vragenlijst moeten beantwoorden, waardoor sommige al bestaande aandoeningen uitgesloten worden van terugbetaling. niet-actieve personeelsleden 2 Personeelsleden die vóór 1 januari 2009 niet-actief werden, kunnen samen met hun gezinsleden aangesloten blijven, op voorwaarde dat ze in actieve dienst al aangesloten waren. Van zodra ze de verzekering hebben stopgezet, kunnen ze later niet meer opnieuw aansluiten. De hoofdaangeslotene ontvangt automatisch een tussenkomst in de premie. Ongevallenverzekering De verzekering ongevallen privaat leven verzekert alle actieve personeelsleden 1 van De Lijn tegen het risico van bestendige ongeschikt heid (invaliditeit) en/of overlijden. Vzw Lijnwerk verzekert elk actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 automatisch en zonder dat hij of zij een premie moet betalen voor: ongevallen privaat leven met blijvende ongeschiktheid (invaliditeit) voor een kapitaal van euro een onbeperkt bedrag aan medische kosten ten gevolge van een ongeval in het privéleven Je kan deze verzekering tegen betaling uitbreiden naar een hoger kapitaal. Het is ook mogelijk om je te laten verzekeren voor overlijden ten gevolge van een ongeval in het privéleven. Je kan ook je partner en/of je kinderen aansluiten, op voorwaarde dat ze op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 3 Maar je mag je partner niet voor een hoger kapitaal verzekeren dan jezelf. Als je je partner en/of kinderen voor invaliditeit en/of overlijden verzekert, kun je ook de optie medische kosten kiezen. In dit geval worden alle medische kosten verbonden aan een ongeval vergoed. Voor niet-actieve personeelsleden halveren de verzekerde kapitalen. De ongevallenverzekering kan blijven lopen tot en met het jaar dat je 75 wordt. Daarna stopt de verzekering. 6 Aansluiten kan jaarlijks vanaf 1 januari of binnen de twee maanden na indiensttreding. Opgelet! Alleen ongevallen in je privéleven zijn met de verzekering ongevallen privaat leven verzekerd. Een arbeidsongeval, ziekte of overlijden dat niet het gevolg van een privéongeval is, komt dus niet in aanmerking. 8 6 Voor gepensioneerden van ex-miva, ex-mivg en ex-nmvb stopt dit op de leeftijd van 80 jaar. 9

6 Tussenkomsten Familiale verzekering De familiale verzekeringspolis omvat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin, kosten voor opsporing van vermiste kinderen en rechtsbijstand. Tegen gunstige voorwaarden kan elk actief en niet-actief personeelslid vrijblijvend een familiale polis afsluiten. De verzekering geldt voor het hele gezin. Aansluiten kan jaarlijks vanaf 1 januari of binnen de twee maanden na indiensttreding. Studiekosten Elk actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1, en elk nietactief personeelslid 2 komt in aanmerking voor een bijdrage in de studiekosten van zijn/haar kind(eren) in het middelbaar of hoger onderwijs. Voorwaarden je bent als personeelslid in dienst op 15 november van dat schooljaar het kind heeft een vrijverkeerkaart van De Lijn (gescheiden ouders dienen een kopie van de vrijverkeerkaart bij te voegen) het kind is regelmatig ingeschreven in het dagonderwijs per kind wordt de tussenkomst maar één keer betaald. Als beide ouders personeelslid zijn, wordt de tussenkomst uitbetaald aan de ouder met de hoogste anciënniteit Hoeveel? voor kinderen in het middelbaar onderwijs: 18,60 euro per kind en per schooljaar voor kinderen in het hoger onderwijs: 24,80 euro per kind en per schooljaar Vraag deze tussenkomst aan met het formulier bijdrage in de studiekosten. Dit formulier wordt je toegestuurd tijdens de zomerperiode. Stuur je aanvraag naar de maatschappelijke dienst van je entiteit of rechtstreeks naar het secretariaat van vzw Lijnwerk vóór de vermelde datum op het formulier. Je ontvangt dan ten laatste eind december de bijdrage op je bankrekening. Opgelet! Er is geen tussenkomst voor kinderen in het lager onderwijs. Voor kinderen jonger dan 12 jaar in het middelbaar en voor studenten vanaf 18 jaar voeg je een attest van de school bij de aanvraag

7 jeugdvakanties Je hebt als actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 of als niet-actief 2 personeelslid recht op een tussenkomst als je kind deelneemt aan een erkende jeugdvakantie. Voorwaarden je bent als personeelslid in dienst op 15 november van dat jaar het kind heeft een vrijverkeerkaart van De Lijn (gescheiden ouders dienen een kopie van de vrijverkeerkaart bij te voegen) de jeugdvakantie vindt plaats tijdens de schoolvakanties en duurt minimum vijf ononderbroken kalenderdagen met overnachting per kind wordt de tussenkomst maar één keer betaald. Als beide ouders personeelslid zijn, wordt de tussenkomst uitbetaald aan de ouder met de hoogste anciënniteit. Opgelet! De bijdrage geldt: - voor een periode van maximum tien kalenderdagen - tot en met het jaar dat het kind 18 jaar wordt Hoeveel? - 2,50 euro per dag per kind - 5,00 euro per dag voor een mindervalide kind Vraag deze tussenkomst aan met het formulier bijdrage in de jeugdvakanties. Dit formulier wordt je toegestuurd tijdens de zomerperiode. Medische verzorgingskosten Je kan als actief personeelslid met een contract van onbepaalde duur 1 een bijdrage in de medische verzorgingskosten aanvragen als je langdurig afwezig bent wegens ziekte of ongeval (behalve bij een arbeidsongeval!). Ben je progressief tewerkgesteld (deeltijds werken, deeltijds ziek), dan kom je hier ook voor in aanmerking. Hoeveel? De bijdrage bedraagt 0,62 euro per kalenderdag en geldt vanaf de 46 ste kalenderdag. Hoelang? Tot uiterlijk 2 jaar ononderbroken afwezigheid. Welke kosten komen in aanmerking? De medische kosten die je betaalt voor o.a. geneesmiddelen, kinesitherapie, raadplegingen van een arts, verblijf in het ziekenhuis, operatie. Vraag een formulier aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Vul het formulier in en stuur het samen met de nodige bewijsstukken van kosten (zoals bijv. een kopie van de verschilstaat van het ziekenfonds, apothekersbriefjes of ziekenhuisfactuur) op naar het secretariaat van vzw Lijnwerk. Betaling Het secretariaat van de vzw stort de bijdrage op je bankrekening. Stuur je aanvraag naar de maatschappelijke dienst van je entiteit of rechtstreeks naar het secretariaat van vzw Lijnwerk vóór de vermelde datum op het formulier. Bij de aanvraag voeg je een attest van de inrichtende organisatie waarop de duur en de totale kostprijs vermeld staan. Je ontvangt dan ten laatste eind december de bijdrage op je bankrekening

8 Zonnebloem Hospitalisatiekosten Niet-actieve personeelsleden 2 kunnen rekenen op een bijdrage in de hospitalisatiekosten bij een ziekenhuisopname. Voorwaarden de betrokkene is begunstigde van een toelage van De Lijn het verblijf in het ziekenhuis bedraagt minstens drie opeenvolgende kalenderdagen Hoeveel? De bijdrage bedraagt maximum 100 euro per jaar (resterend bedrag/ persoonlijk aandeel na tussenkomst door het ziekenfonds). Vraag een formulier aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Vul het in en stuur het samen met een kopie van de ziekenhuisfactuur of de afrekening van je hospitalisatieverzekering op naar het secretariaat van vzw Lijnwerk. Betaling Het secretariaat van de vzw stort de bijdrage op je bankrekening. Je kan samen met je gezin, het ganse jaar door, tegen een fikse korting genieten van een welverdiende vakantie in Zonnebloem, het vakantiehuis van De Lijn in Nieuwpoort. Zonnebloem heeft 42 gezellige, stofvrije kamers (geen tapijt) met bad of douche en tv. Sommige kamers hebben een microgolfoven en koffiezetapparaat. Op het terras of in de tearoom met zicht op zee, kun je zalig genieten van diverse snacks. Ontbijt, middag- en avondmaal worden geserveerd in het restaurant. Dagelijks wordt er een menu samengesteld op basis van seizoensof streekproducten. Ook niet-verblijvers zijn welkom in het restaurant. Een familiefeestje of gastronomisch diner zijn eveneens mogelijk. Waar? Vakantiehuis Zonnebloem, Meeuwenlaan 2, 8620 Nieuwpoort Zonnebloem is rustig gelegen op de zeedijk van Nieuwpoort-Bad, vlakbij het strand. Aan de achterzijde van het gebouw kun je samen met je kinderen ravotten in een sfeervol park met speeltuintje. Het vakantiehuis ligt vlakbij de winkelstraten en dicht bij het openbaar vervoer (tramhalte). De belangrijkste toeristische attracties in en rond Nieuwpoort, zoals o.a. de vismijn en de grote jachthaven, zijn makkelijk te bereiken. De Kusttram brengt je vlot naar Plopsaland, en rijdt je van Adinkerke tot Knokke. Korting Personeelsleden van De Lijn genieten op vertoon van hun vrijverkeerkaart (met vermelding van het personeelsnummer) een korting van 35 % op de overnachtingen en 20 % op de maaltijden. Ook als je niet in Zonnebloem overnacht, ontvang je korting op de maaltijden. Er is geen korting voor dranken en snacks. 14 Inlichtingen en reserveringen Christian Boute, zaakvoerder Zonnebloem - tel , fax Bezoek de website: Je kunt er online reserveren. Er wordt jaarlijks een folder met nieuwe prijzen verdeeld. Je kunt deze folder ook aanvragen bij het secretariaat van vzw Lijnwerk, bij de maatschappelijke dienst van je entiteit of in Zonnebloem zelf. 15

9 Sinterklaas PC-privé Alle kinderen van een actief personeelslid of die bij een personeelslid inwonen, krijgen tot en met de leeftijd van 12 jaar een sinterklaasgeschenk van vzw Lijnwerk. De sint komt het aan jouw kind overhandigen op het sinterklaasfeest dat elke entiteit organiseert. Je krijgt jaarlijks een folder en een formulier waarop je het geschenk van je keuze kunt aanduiden. Elk kind heeft recht op één geschenk. Als beide ouders personeelslid van De Lijn zijn, kan er dus maar één geschenk worden aangevraagd. Vzw Lijnwerk zorgt voor een bijdrage in de kosten van het sinterklaasfeest van elke entiteit. Om de drie jaar organiseert vzw Lijnwerk een PC-privé-project. Als actief personeelslid kun je tegen een interessante prijs een kwalitatief hoogstaande pc of laptop voor thuisgebruik kopen. Vzw Lijnwerk geeft dan een aanzienlijke bijdrage in de aankoopprijs. Voorwaarden je bent actief personeelslid je hebt geen schuldbemiddeling maximum één aankoop om de drie jaar Service Vzw Lijnwerk zorgt ervoor dat de leverancier je een totaalpakket aanbiedt: levering aan huis drie jaar garantie op (pc- en notebook-) onderdelen en werk de garantie op randapparatuur (printer, scanner, ) is de garantie van de leverancier (meestal 1 jaar) helpdesk voor technische vragen Bij de start van het pc-privé-project ontvang je een folder met bestelformulier. Stuur het ingevulde bestelformulier naar het secretariaat van vzw Lijnwerk en stort het voorschot. Er zal vervolgens contact met je opgenomen worden voor de levering. Bijdrage vzw Lijnwerk Vzw Lijnwerk draagt bij in de aankoop van de pc of laptop. In 2009 bedroeg de bijdrage 400 euro met daarbovenop een Officepakket. Bij de aankoop betaal je alleen een voorschot van ongeveer 25%. De rest van het bedrag kun je renteloos gedurende twee jaar afbetalen via inhoudingen op je loon of wedde

10 Hulpfonds Pensioneringsgeschenk Krijg je als actief personeelslid plots onverwachte financiële problemen? Dan kun je een renteloze lening aanvragen. De maatschappelijk assistent(e) van je entiteit zal een sociaal onderzoek voeren en een aanvraagdossier opmaken. Uiteraard wordt ieder dossier strikt vertrouwelijk behandeld. Voorwaarden Je komt in aanmerking voor een renteloze lening als je financiële noodsituatie een gevolg is van één of meerdere plotselinge ongelukkige gebeurtenissen of van een onvoorziene samenloop van omstandigheden waar je zelf geen schuld aan hebt. Voorbeelden zijn een ernstige woningbrand of een zwaar ongeval Uit het aanvraagdossier moet blijken dat er geen andere oplossing mogelijk is Je hebt geen schuldbemiddeling en je hebt ook nog niet eerder een renteloze lening van vzw Lijnwerk ontvangen Ga je met wettelijk pensioen of voltijds brugpensioen, dan heb je recht op een geschenkbon ter waarde van 125 euro. Je ontvangt de geschenkbon via de maatschappelijke dienst van je entiteit. In de Centrale Diensten zorgt het secretariaat van vzw Lijnwerk ervoor dat je deze bon ontvangt. Neem contact op met de maatschappelijk assistent(e) van je entiteit. Hoeveel? Een renteloze lening kan maximum euro bedragen. Terugbetaling Je betaalt het geleende bedrag terug via een afhouding van je loon of wedde, over een periode van maximum twee jaar. De modaliteiten van terugbetaling worden opgenomen in een contract tussen het personeelslid en vzw Lijnwerk

11 Kortingen bij partners Auto- en brandverzekering van Aon Personeelsleden van De Lijn kunnen een voordelige auto- en brandverzekering afsluiten. Voor een gratis en vrijblijvende offerte kun je contact opnemen met makelaar Aon op (elke dag van 8u tot 20u en op zaterdag van 8u tot 13u). Je vindt een folder hierover bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. VAB-lidmaatschap VAB geeft onze personeelsleden 20 % korting op het lidmaatschap. Je kan kiezen tussen een jaarlijks lidmaatschap voor pechservice Benelux en/of voor reisbijstand. Een aanvraagformulier voor lidmaatschap vraag je aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Je stuurt het ingevulde formulier op naar VAB (Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht) en schrijft het bedrag van de premie over, waarna de nodige aansluitingsdocumenten naar jou opgestuurd worden. Meer inlichtingen over de waarborgen krijg je bij VAB op DATS 24 Als personeelslid van De Lijn kan je een DATS 24-tankkaart (Colruytgroup) aanvragen. Je krijgt dan per liter korting op de nettoprijs. Een aanvraagformulier vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. (Mobiele) telefonie / digitale tv Bij Proximus/Belgacom kunnen actieve 1 personeelsleden genieten van groepskorting. Bij Telenet ontvangen ook niet-actieve 2 personeelsleden korting. Via het Employee Phone Programme (EPP) van Proximus kunnen actieve personeelsleden en drie van hun gezinsleden een keuze maken uit voordelige tariefplannen. Ook voor Belgacom TV en Belgacom ADSL kun je als actief personeelslid van De Lijn genieten van kortingtarieven. Voor inlichtingen kun je terecht bij De aanvraagformulieren vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Bij Telenet geniet je als actief of niet-actief personeelslid van voordelig internet, digitale televisie en telefonie. Een folder vind je op het intranet, bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Om hiervan gebruik te maken, gebruik je een persoonlijke code. Met die code kan je telefonisch bestellen op of online via de webpagina Deze persoonlijke code stel je samen door als actief personeelslid 80 miljoen op te tellen bij je personeelsnummer (bijv voor personeelsnummer 23221). Als niet-actief personeelslid tel je 90 miljoen op bij je dossiernummer van de pensioendienst van De Lijn (bijv voor dossiernummer 3502). Pc en toebehoren Hewlett-Packard biedt via de webshop HP VIP SHOP exclusieve kortingen aan actieve en niet-actieve personeelsleden van De Lijn. Je hebt toegang tot het volledige HP consumer aanbod van pc s, notebooks, schermen en accessoires, alsook tot een selectie van printers voor particulier gebruik. Dit alles tegen substantieel gereduceerde prijzen van gemiddeld -10% tot -20% ten opzichte van de normale winkelprijzen

12 Naast deze prijsverminderingen op de reeks aangeboden consumentenproducten, kan je ook profiteren van exclusieve eindereeksen en soldenaanbiedingen. Via de HP VIP SHOP, toegankelijk via kun je deze producten online bestellen bij Redcorp NV, de partner van HP. Op het ogenblik van bestellen wordt gevraagd naar je persoonlijke code ter bevestiging (dezelfde als voor Telenet, zie hierboven). Elk personeelslid kan maximaal twee notebooks, twee desktops en twee printers per jaar bestellen. fitness Diverse fitnesscentra, waaronder Healthcity en Passage Fitness First, geven kortingen aan de personeelsleden van De Lijn. De korting bij deze fitnesscentra krijg je rechtstreeks in je club naar keuze op vertoon van de hoofding van je laatste loonfiche. Voor meer inlichtingen kun je terecht in een van de clubs. In sommige entiteiten geven ook andere fitnesscentra kortingen. Vraag dit na bij de maatschappelijke dienst van je entiteit. Cambio Cambio stelt op strategische plaatsen in verschillende steden auto s ter beschikking van haar leden. Wie lid wordt van Cambio, kan aan heel voordelige tarieven het gebruik van een auto delen met anderen. Alle informatie vind je op de website: (zie kortingformules - personeelsleden De Lijn) Speelgoedleveranciers Sommige speelgoedketens waarbij de sinterklaasgeschenken worden besteld, bieden exclusieve voordelen aan personeelsleden van De Lijn (o.a. Dreamland). Blijf op de hoogte van deze voordelen via de informatiekanalen van De Lijn (Snellijn en intranet). Sol Cress Sol Cress is een gastvrij vakantiedomein in het gezellige Spa. Naast rust en ontspanning biedt het domein tal van logeermogelijkheden. Je kunt er een kamer, studio of appartement huren. Sol Cress is het hele jaar door geopend. Het personeel spreekt vlot Nederlands. Personeelsleden van De Lijn krijgen bij reservering een korting van 20 %. Een folder en reserveringsformulier vraag je aan bij het secretariaat van vzw Lijnwerk of de maatschappelijke dienst van je entiteit. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Sol Cress. Bij de reservering voeg je een kopie van je vrijverkeerkaart. Inlichtingen Sol Cress, Spaloumont 5, 4900 Spa tel , fax Bezoek ook de website: Extra kortingen Soms worden er ook andere exclusieve kortingen aangeboden aan de personeelsleden van De Lijn. Laat ze niet aan jouw neus voorbijgaan. Raadpleeg regelmatig de Snellijn, het personeelsmagazine Tussen de lijnen of het intranet

13 vzw Lijnwerk Secretariaat: Motstraat Mechelen De Lijn Antwerpen - Grotehondstraat Antwerpen De Lijn Oost-Vlaanderen - Brusselsesteenweg Gentbrugge De Lijn Vlaams-Brabant - Martelarenplein Leuven De Lijn Limburg - Grote Breemstraat Hasselt De Lijn West-Vlaanderen - Nieuwpoortsesteenweg Oostende

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben.

AXA ASSISTANCE. Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. De Lijn personeelsbrochure 21-11-2007 21:56 Pagina 1 Tip! AXA ASSISTANCE Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze samenvatting

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

De hospitalisatieverzekering. Jullie ontvingen een brief.

De hospitalisatieverzekering. Jullie ontvingen een brief. De hospitalisatieverzekering Jullie ontvingen een brief. 2 1 Waarom wordt de mogelijkheid om over te stappen naar een individueel contract nu aangeboden? 3 Agenda 1. Gewijzigd beleid 2. Keuzemogelijkheden

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Diabetici niet langer gediscrimineerd

Diabetici niet langer gediscrimineerd Informatiefiche Diabetici niet langer gediscrimineerd Minstens 450.000 mensen in België zijn gekend als diabetespatiënt, maar het werkelijk aantal patiënten ligt vermoedelijk een stuk hoger. ZA wil hen

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van GSD-V

Ontdek de voordelen van GSD-V Ontdek de voordelen van GSD-V Goed nieuws! Je bestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) vzw. Daarom kan je genieten van enkele voordelen. Meer

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering Inhoud 1 Welke documenten krijgt u bij het opstarten van de groepsverzekering?... 3 2 Wat zijn de mogelijkheden van KBC-Online for Business?... 4 2.1 Mogelijkheden voor de werkgever... 4 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Maatwerk in zekerheid

Maatwerk in zekerheid Maatwerk in zekerheid Amersfoortsestraat 25 Postbus 24, 3770 AA Barneveld Tel. (0342) 40 41 80 Fax (0342) 40 41 81 E-mail info@dba-advies.nl Internet www.dba-advies.nl Assurantie Adviseurs - Financiële

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Een exclusief contract waar u met het hele gezin van profiteert Uw werkgever heeft een contract afgesloten

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

[Logo verzekeringsonderneming]

[Logo verzekeringsonderneming] Uw naaste is overleden naar aanleiding van een ongeval Bijlage 4 ALGEMENE INLICHTINGEN Referentie van het dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Gezinssituatie

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen. Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! 2 Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance,

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Besparingen voor het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever heeft een

Nadere informatie

Uw gezondheid, onze zorg.

Uw gezondheid, onze zorg. Uw gezondheid, onze zorg. Uw werkgever biedt u deze collectieve zorgverzekering aan. Natuurlijk beslist u zelf of u deelneemt en profiteert van de vele voordelen. Kiest u voor Interpolis ZorgActief, dan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering

Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Toelichting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en gepensioneerden van de VRT en hun gezinsleden Versie november 2010 Hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

naam en voornaam relatie geboortedatum beroep. neen ja...

naam en voornaam relatie geboortedatum beroep. neen ja... Attest algemene inlichtingen ongeval: gegevens slachtoffer naam en voornaam geboorte... adres... burgerlijke staat IBAN rekeningnummer... telefoon gsm e-mailadres... Wie woont er nog op dit adres? naam

Nadere informatie