Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt 2008-2015. November 2015"

Transcriptie

1 Overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt November 215

2 VERZEKERINGSBRANCHE 214 MARKT 74 mrd 75 mrd Premie-inkomsten TRENDS Digitalisering en verouderde IT-systemen Verzadigde markt Consolidatie en overnames Uitgaven Nettoresultaat negatief -,8 miljard Verzekeraars halen de norm onder Solvency I Beleggingsresultaten hebben een positieve impact op de resultaten bij menig verzekeraar. Verschuiving naar eenvoudige verzekeringsproducten Technologische ontwikkeling zorgt voor nieuwe risico s Lage rentestand Wet- en regelgeving Kritische consument en herstel van vertrouwen ZORG LEVEN SCHADE Volume en hoogte basisverzekering stijgt Premie-inkomsten gelijk, claims stijgen 41,2 39,7 Solvabiliteit is verbeterd Kostenniveau bij Zorgverzekeraars blijft nagenoeg gelijk Posities marktpartijen verschuiven niet Risicoverevening en marktwerking functioneren nog niet optimaal Dalende resultaten, met name twee grote verzekeraars Uitkeringen hoger dan premie-inkomsten Solvabiliteit licht gedaald Lage rentestand blijft aanhouden Marktleider versterkt positie 215 KPMG Accountants N.V. Alle rechten voorbehouden. 17,5 25,5 Dalende premieinkomsten, daling claims, resultaat is redelijk stabiel 14,7 Verzadiging en felle concurrentie 4% 9,9 Motor (4%) en Brand (32%) grootste segmenten en stijgend Zes grote marktpartijen versterken hun positie 1

3 Overzicht Nederlandse verzekeringsmarkt Kerncijfers In mrd euro's Nettoresultaat totale markt 6 4,8 5,1 4 2,7 2,1 2 1, , ,3 Kostenratio (incl. acquisitiekosten) In mrd euro's Overige kosten 5,2 5,1 5, ,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4, ,5% 13,% 12,5% 13,1 13, 12,6 12,4 12,7 12,% 11,5% 11,% 11,6 11,9 Negatieve ontwikkeling van het nettoresultaat wordt met name veroorzaakt door een tweetal grote Levensverzekeraars. Kosten stijgen ten opzichte van 213 weer naar het niveau van 28. Met name onder Levensverzekeraars. 1,5%

4 Overzicht Nederlandse verzekeringsmarkt Verzekeringstechnisch resultaat versus nettoresultaat 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% Top 4- Zorgverzekeraars Verzekeringstechnisch resultaat Nettoresultaat results / premiums / premieinkomsten 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% Top 6- Schadeverzekeraars Verzekeringstechnisch resultaat (1% - COR) Nettoresultaat results / premiums / premieinkomsten In mln euro's Levensverzekeraars (markt) Verzekeringstechnisch resultaat Nettoresultaat Zorgverzekeraars: verzekeringsresultaat heeft een zeer beperkt aandeel in het totale resultaat in 213 en Levensverzekeraars: verzekeringsresultaat heeft in 213 en 214 een beperkt aandeel in het resultaat (positief dan wel negatief). Schadeverzekeraars: verzekeringstechnisch resultaat is negatief in 213 en 214. Dit wordt gecompenseerd door overige resultaten. 3

5 Overzicht Nederlandse verzekeringsmarkt Vergelijking met Europa Europa in 214 in cijfers miljard aan premies ontvangen 943 miljard uitgekeerd aan claims Leven: 714 miljard premies 63 miljard uitkeringen Schade: 455 miljard premies 313 miljard uitkeringen Totale Europese brutopremie-inkomsten stijgen t.o.v. 213 met 3,5%. Leven stijgt met 5,5%, Schade stijgt slechts met,4%. NL 5 e plaats Verzekeringsmarkt verdeeld over Europese landen 15,8% Nederland geeft in 214 gemiddeld 11,3% uit aan verzekeringspremies, gemeten als percentage van het BNP. Nederland behoort tot de landen die relatief veel geld aan verzekeringen uitgeven. Europese verzekeraars beheren gezamenlijk een vermogen van 9.9 biljoen. Dit bedrag nam met 9,4% toe ten opzichte van 213. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland beheren 6% van dit vermogen. Belangrijkste survey-uitkomsten De gemiddelde solvabiliteit stijgt met 9% naar 215,1% in 214. Majeure verschillen zichtbaar tussen de verzekeraars. 15,8% De combined ratio s wijzigen niet veel ten opzichte van vorig jaar. Met de komst van Solvency II zijn er meer verzekeraars die de economic solvency ratio opnemen in hun jaarrekening. Door de lage rente is voor het merendeel van de verzekeraars de economic solvency ratio gedaald. Investment returns is voor de meeste verzekeraar meer dan de verlaging van de rente. Bron: European insurance, key facts, insurance data KPMG 4

6 Zorgverzekeringenmarkt Ontwikkeling premies, claims, overige kosten en het nettoresultaat In mrd euro's Brutopremie-inkomsten inkomsten Bruto claims Overige kosten en acquisitiekosten kosten Nettoresultaat resultaat In mrd euro's 2,5 2 1,5 1,5 NB: Premies en claims worden gemeten op de linker-as; overige kosten en resultaat op de rechter-as. Ontwikkeling Solvabiliteitsratio % 29% 196% 229% 212% 213% 212% 251% 246% Het premievolume is licht gestegen in 214. Omdat de schadelast en de bedrijfskosten sterker stegen, kwam het resultaat in 214 lager uit dan in 213. Dit komt deels doordat verzekeraars een deel van het resultaat van vorige jaren hebben gebruikt om de premies laag te houden. Dankzij positieve bedrijfsresultaten is het vermogen van Zorgverzekeraars in 214 gestegen. Gemiddeld hebben de Zorgverzekeraars 25% toegevoegd aan hun reserves. De kosten voor reclame en acquisitie (kosten voor verkoop via derden) zijn in 214 voor het eerst bekendgemaakt. In totaal heeft de sector ongeveer 4 miljoen aan reclamekosten gemaakt en ongeveer 2 miljoen aan acquisitiekosten besteed. 5

7 Top 6-Zorgverzekeraars Nettoresultaat In mln euro's Bron: DNB-staten, 214. CZ VGZ Zilverenkruis Kruis Menzis Agis Univé zorg Zorg De nettoresultaten van de top 6-Zorgverzekeraars lopen uiteen: CZ en Menzis laten een flinke stijging zien, waar Zilveren Kruis een flinke daling realiseert. VGZ, Agis en Univé hebben in 214 te maken met een dalend nettoresultaat. CZ behaald in 214 het hoogste nettoresultaat, gevolgd door Menzis. Bij het Zilveren Kruis is het magere resultaat een bewuste keuze, zegt bestuursvoorzitter Willem van Duin: We kiezen voor behoud van marktaandeel. De marktleider heeft de stijging van de Zorgpremies beperkt gehouden en daardoor winst ingeleverd (Financieele Dagblad, 18 augustus 215). 6

8 Zorgverzekeringenmarkt Krantenkoppen 215 Prijs blijft de belangrijkste inkoopfactor voor Zorgverzekeraars Zorgverzekeraar: kwaliteit verbeteren loont niet VGZ, de tweede zorgverzekeraar van Nederland, stopt met het opleggen van hoge kwaliteitsnormen aan zorgaanbieders. Meer dan op verbeteren van de kwaliteit van zorg wil de tweede zorgverzekeraar van het land zich concentreren op het in de perken houden van de kosten. We vinden goede zorg nog steeds belangrijk, zegt bestuursvoorzitter Tom Kliphuis, maar wij willen niet meer degene zijn die bepaalt wat dat is. Daarmee geeft VGZ de vanuit de politiek opgelegde rol van regisseur van de zorg deels terug. Zorgverzekeraars hebben in het stelsel twee belangrijke taken: het in de hand houden van de kosten en het sturen op kwaliteit van de zorg. Financieele Dagblad, 2 april 215 Zorgverzekeraar let te veel op prijs en te weinig op kwaliteit Het zorgstelsel functioneert nog niet optimaal. Zorgverzekeraars hebben de taak de zorg betaalbaar en kwalitatief hoogstaand te houden door selectief in te kopen en zo slechte of te dure zorgaanbieders van de markt te weren. Maar omdat zij onvoldoende inzicht hebben in en gegevens hebben over de kwaliteit van behandelingen, kijken zorgverzekeraars vooral naar de prijzen. Daarover beklaagden verschillende deskundigen zich maandagochtend in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de rol van de zorgverzekeraars. Hierbij komt volgens directeur Judith Veenendaal van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) nog dat het kabinet de afgelopen jaren met het zorgveld verschillende, volgens haar contraproductieve deals heeft gesloten over uitgavenplafonds. Financieele Dagblad, 19 januari 215 Ondernemers lopen te hoop tegen inkoopbeleid zorgverzekeraars Achmea kiest er voor 215 voor om, behalve dus bij diabetesproducten, ook bij het zittend ziekenvervoer en de gehoorapparaten een beperkt aantal partijen te contracteren. De belangrijkste overweging daarvoor, zo laat woordvoerder Femke Theunissen weten, is dat op die manier de kosten laag kunnen worden gehouden. Dat is vooral in het belang van onze verzekerden. Er wordt alleen aanbesteed op markten waar voldoende aanbod is, licht ze toe. Dit is een heel goed instrument om prijs en kwaliteit te beoordelen en het contract te gunnen aan partijen die de beste verhouding bieden. Potentiële afnemers Theunissen bestrijdt dat er sprake is van verstoring van de markt. De leveranciers hebben ook de andere zorgverzekeraars en de buitenlandse markt als potentiële afnemers. Daarbij moeten zorgverzekeraars ook deels de kosten vergoeden als een klant toch naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat, stelt ze. Dat argument gaat in de toekomst waarschijnlijk niet meer op. In de Eerste Kamer ligt een voorstel tot wetswijziging dat regelt dat zorgverzekeraars ongecontracteerde partijen niets meer hoeven te betalen. Financieele Dagblad, 23 oktober 214 7

9 Levensverzekeringenmarkt Premie-ontwikkeling In mrd euro s Premievolume Leven In mrd euro s Premievolume Collectief ,4 9,1 4,1 3,6 2,9 3,9 7,5 8,9 6 3,1 15 7,9 8,6 8, ,3 14,1 4,7 4,4 4, , ,1 9, Collectief Individueel Koopsom Periodieke premie Bron: Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 214, Verbond van Verzekeraars collectief Premies in 214 stijgen ligt door een toename van 1% in koopsommen. Periodieke premie daalt voor het eerst serieus in vijf jaar (-7%). Als er onderscheid wordt gemaakt tussen polissen in geld en beleggingen is zichtbaar dat in geld met 7% stijgt t.o.v. 213 en in beleggingen daalt met 8%. De stijging in geld is toe te kennen aan hogere premies om garanties te waarborgen. Individueel In 214 daalde de productiepremie (het premietotaal van de nieuw afgesloten verzekeringen) met 16% (213: 29%), tot 1,9 miljard (213: 2,2 miljard). De daling van het premievolume in 213 zet zich in 214 voort als gevolg van concurrentie van producten als banksparen en door het provisieverbod. De concurrentie is hevig omdat de kapitaalseisen van Solvency II voor de verzekeraars strenger zijn dan voor banken. 8

10 Top 6-Levensverzekeraars Kostenratio 25% Kostenratio = overige bedrijfskosten vs. totale premies eigen rekening AEGON Levensverzekering N.V. 2% 15% Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. SRLEV N.V. 1% 5% Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Delta Lloyd Levensverzekering N.V. ASR Levensverzekering N.V. % De kostenratio stijgt bij het merendeel van de Levensverzekeraars, opvallend zijn Nationale-Nederlanden en Achmea. Alleen ASR en Aegon hebben hun kostenratio kunnen laten dalen. De stijging bij Nationale-Nederlanden is het gevolg van een daling van de premies en een stijging van de kosten, met name pensioenkosten. In 214 heeft een wijziging van de pensioenregeling plaatsgevonden, van DB-regeling binnen ING Groep naar het Nationale-Nederlanden DCplan. De stijging bij Achmea is het gevolg van een sterke daling van de premies. De brutopremies van Achmea zijn in lijn met 213, maar de herverzekeringspremies zijn sterk toegenomen, waardoor deze ratio is gewijzigd. Het kostenniveau t.o.v. 213 is vrijwel ongewijzigd. 9

11 Schadeverzekeringenmarkt Sterke afname premies, dalend resultaat en stijgende combined ratio Brutopremies, brutoclaims en nettoresultaat In mrd euro s 18 16,9 16,4 16,2 15, , ,1 1,1 1 1,4 1 9, ,2,9,5,7, Brutopremies Brutoclaims Nettoresultaat 12 % 11 % 1 % 99 % 98 % 97 % 96 % 95 % 94 % 93 % Netto combined ratio 1,7 1,1 98,1 98,2 96, Bron: Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 214, Verbond van Verzekeraars. Hoge mate van verzadiging en felle concurrentie in de Schademarkt leiden tot beperkte groeimogelijkheden. Dalende trend premie-inkomsten is in 214 nog meer zichtbaar. Een totale afname ten opzichte van 213 van 1,1 miljard. Dalende trend van premie-inkomsten geldt voor alle branches, maar met name bij Motor en Transport. Resultaat blijft boven nul, maar dalende trend blijft zichtbaar. De netto combined ratio is de geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de netto verdiende premie, exclusief herverzekeringen. De premies dalen sterker dan de claims, wat een belangrijke oorzaak is van de toename van de netto combined ratio. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door Motor en Brand. Om een positief nettoresultaat te behalen worden verzekeraars steeds meer afhankelijk van beleggingsopbrengsten. 1

12 Schadeverzekeringenmarkt Dalende premie-inkomsten en vrijval van schadevoorzieningen In % Resultaat per branche als percentage van de verdiende premie In % 12 Netto combined ratio per branche Motor Brand Transport Aansprakelijkheid Motor Brand Transport Schademarkt Bron: Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 214, Verbond van Verzekeraars. Bron: Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 214, Verbond van Verzekeraars. Motor: Premies staan onder druk door mogelijkheden voor klanten om de premies online te vergelijken en af te sluiten en doordat consumenten vaker overstappen naar groene auto s (lagere aanschafprijs en gewicht leidt tot lagere premies). Daarentegen daalt de schadelast niet. De netto combined ratio is hierdoor al jaren meer dan 1%. Deze ontwikkeling was reeds vanaf 213 gaande, dit was echter door de vrijval van nog niet zichtbaar in het nettoresultaat. Brand: Het niveau van (grote) branden ligt op het niveau van 213. In 214 lag het resultaat echter hoger door veel vrijval van schadevoorzieningen uit 213. Hierdoor daalt tevens de netto combined ratio. Transport: De daling van het resultaat is met name het gevolg van premiedalingen door internationale concurrentie en het feit dat er in de cijfers van 213 vrijvallen uit 212 zijn meegenomen, waardoor het resultaat werd verhoogd. 11

13 Top 6-Schadeverzekeraars Premies stabiel, rangorde top 6 ongewijzigd Positie 214 Positie 213 Positie 212 Entiteit (op dochterniveau) Marktaandeel 214 Marktaandeel 213 Marktaandeel 212 Trend 214 vs Achmea Schadeverzekeringen N.V. 21,1% 19,8% 19,2% Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 8,7% 8,3% 8,5% Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. 7,2% 7,3% 8,2% ASR Schadeverzekering N.V. 6,7% 6,8% 7,4% Reaal Schadeverzekeringen N.V. 5,% 4,8% 4,9% Aegon Schadeverzekering N.V. 5,% 4,6% 4,3% Bron: DNB-staten, 214. Het marktaandeel is bepaald op basis van brutopremie-inkomsten. De Schademarkt wordt gekenmerkt door een hoge mate van verzadiging en concurrentie, waardoor premies laag en stabiel blijven. De top 6-Schadeverzekeraars vertegenwoordigen samen 53,7% van de markt in 214. In 213 was dit 51,6%. Geen wijzigingen in de positie van de top 6. Achmea laat een sterke groei zien. Dit wordt verklaard door een dalende totale markt, waarin de brutopremie-inkomsten van Achmea stabiel blijven. Aandeel Delta Lloyd en ASR daalt, met name door focus op marges in plaats van volume. 12

14 Contact Als u geïnteresseerd bent naar het hele rapport, neem dan contact op met Sander Landsmeer. Sander Landsmeer Senior Manager Audit Financial Services Tel +31 () Mobile +31 ()

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

Zorg en verzekering 2015

Zorg en verzekering 2015 Zorg en verzekering 2015 De markt voor ziektekostenverzekeringen in cijfers Dit rapport geeft een overzicht van de verzekeraars die actief zijn met het aanbieden van basis- en aanvullende zorgverzekeringen

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2015

Verkort Jaarverslag 2015 Verkort Jaarverslag 215 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. 2 verkort jaarverslag 215 3 Profiel De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2015

Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Jaarcijfers Basisverzekering 2015 Sinds vorig jaar publiceren Zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2015 (Campagne 2016) Augustus 2016

Zorgverzekeraars in 2015 (Campagne 2016) Augustus 2016 Zorgverzekeraars in 2015 (Campagne 2016) Opdrachtgever: Consumentenbond Augustus 2016 Titel Index 1. Introductie 2. Resultaten per zorgconcern 3. Resultaten per verzekerde 4. Solvabiliteit en bestemming

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15)

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 Het ministerie van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Daarom publiceren Zorgverzekeraars dit

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2014 (Campagne 2015) Augustus 2015

Zorgverzekeraars in 2014 (Campagne 2015) Augustus 2015 Zorgverzekeraars in 2014 (Campagne 2015) Augustus 2015 Index Titel 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten zorgverzekeraars 5. Belangrijkste inzichten

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2015 en ontwikkelingen in November 2016

Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2015 en ontwikkelingen in November 2016 Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2015 en ontwikkelingen in 2016 November 2016 Leeswijzer Leeswijzer Dit verzekeringsmarktonderzoek heeft betrekking op de Nederlandse verzekeringsmarkt

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2015 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Organogram Ieder jaar rapporteert het bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. over de resultaten van dat jaar. Dat wordt opgenomen

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2014

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2014 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 214 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Voorwoord Voor u ligt het Financieel jaarverslag met daarin de belangrijkste resultaten van de verzekeringsbranche

Nadere informatie

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Ontwikkeling schademarkt

Ontwikkeling schademarkt Ontwikkeling schademarkt Waardering Technische Voorzieningen SII Michiel van Dellen & Harold Hendriks DNB heeft zorgen over de Schadesector FD 26-11-2014: Voor verzekeraars zijn er geen eenvoudige oplossingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006 2013 09-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS 2014 Working Paper 1 1. Hogere zorgkosten, afvlakking premies

Nadere informatie

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang

Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang PERSBERICHT Netto resultaat H1 163 miljoen, actieve benadering klanten beleggingsverzekeringen in volle gang Utrecht, 19 augustus 2011 Netto resultaat gerealiseerd van 163 miljoen (H1 2010: 226 miljoen;

Nadere informatie

Marktverkenning Pensioenen

Marktverkenning Pensioenen Marktverkenning Pensioenen December 2016 Voorwoord Beste relatie, Alstublieft! De Marktverkenning Pensioenen 2016 van Centraal Beheer. Voor het 6e jaar op rij alweer! Wij stelden dit rapport met veel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2016

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2016 216 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 216 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Voorwoord Voor u ligt het Financieel jaarverslag met daarin de belangrijkste resultaten van de verzekeringsbranche

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Versnellen & Vernieuwen op koers

Versnellen & Vernieuwen op koers Versnellen & Vernieuwen op koers Halfjaarresultaten 2014 Willem van Duin Voorzitter van de Raad van Bestuur Huub Arendse Chief Financial Officer 14 augustus 2014 Programma Algemeen overzicht Groepsresultaten

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2013

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2013 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 213 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 213 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Voorwoord Voor u ligt het Financieel jaarverslag met daarin de

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2015 Betreft Solvabiliteit II. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2015 Betreft Solvabiliteit II. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ASR Nederland verbetert solvabiliteit en sluit eerste halfjaar af met netto winst van EUR 77 miljoen

ASR Nederland verbetert solvabiliteit en sluit eerste halfjaar af met netto winst van EUR 77 miljoen ASR Nederland verbetert solvabiliteit en sluit eerste halfjaar af met netto winst van EUR 77 miljoen Utrecht, 3 september 2009 ASR Nederland heeft het eerste halfjaar een netto resultaat geboekt van EUR

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament PERSBERICHT Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Utrecht, 6 maart 2013 Nettowinst over 2012 255 miljoen. Dividend 88 miljoen. De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS 1. ING en AEGON hebben een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid ontvangen. Waarom is dat gebeurd? De belangrijkste reden voor deze kapitaalinjecties

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat

Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat PERSBERICHT, 21 augustus 2013 Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat De transitie van a.s.r. naar de verzekeraar die helpt door te doen heeft in het eerste halfjaar van 2013 concrete vormen aangenomen.

Nadere informatie

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN Sterke kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties Gerard van Olphen Chief Financial Officer en Vice-Voorzitter 30 augustus 2011 2 Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico Op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico Mensen krijgen steeds minder zorg, maar de kosten voor de zorg gaan almaar omhoog. Meer dan 330.000 mensen kunnen de premie niet meer betalen. Meer dan

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Bijlage bij brief 23 juni 2015 In dit document wordt voor eerste lijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie per zorgverzekeraar in een kaart de

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015

IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 IG&H Hypotheekupdate Q3 2015 Marktaandeel top-3 bankholdings daalt verder tot onder de 50% IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Hypotheekupdate Q3 2017 Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Forse daling in aantal hypotheken voor starters De gemiddelde hypotheeksom is nog nooit zo hoog geweest als in het

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie