Informatieavond 6 vwo. Welkom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieavond 6 vwo. Welkom"

Transcriptie

1 Informatieavond 6 vwo Welkom

2 Programma Opening / voorstellen team 6 vwo De studie op 6 vwo Informatie DUO (o.a. studiefinanciering/studielink) Pauze Splitsing: Leerlingen (in de aula) o Slaag/zakregeling o Studieoriëntatie/keuze/aanmelding (LOB) Ouders (bij de mentor, in lokalen) o Kennismaking o De studie op 6 vwo o Slaag/zakregeling o Het leven na 6 vwo o Praktische zaken / handige links De PowerPoints plaatsen we op de website!

3 Het 6 vwo team: Mentor 6Va Maurice Bal Mentor 6Vb Twan Mommersteeg Decaan vwo Coördinator Ondersteuning Zorgcoördinator Tweede Fase Coördinator Mariette Wijers Gabri Papen Ine Sterks Anja Vermeulen

4 De studie op 6 vwo

5 DUO Mevrouw Marlinde Bataille De sheets van DUO geven de plannen aan voor de studiefinanciering. De plannen moeten nog door de eerste kamer onder voorbehoud dus!

6 Welkom bij DUO Servicekantoor Eindhoven Clausplein XP Eindhoven DUO.nl Klantenservice:

7 Wet- en regelgeving 1. Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? 2. Tegemoetkoming scholieren 3. Kabinetsplannen en wetsvoorstel (studiefinanciering hoger onderwijs) Film 'studiekeuze en aanmelden'

8 Tegemoetkoming scholieren Aanvraagformulier via: duo.nl

9 Tegemoetkoming scholieren

10 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18? Recht vanaf oktober nationaliteit

11 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Plannen hoger onderwijs Nieuw stelstel studiefinanciering hoger onderwijs : STUDIEVOORSCHOT - Voor hbo en universiteit - Geen basisbeurs maar lening - Per 1 september Voor studenten die voor het eerst 11 een bachelor of master volgen op of na 1 september 2015

12 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Huidig stelsel: - Basisbeurs (gift)* - Aanvullende beurs (gift)* - Rentedragende lening (terugbetalen) - Collegegeldkrediet (terugbetalen) - Studentenreisproduct (gift)* * Bij tijdig behaald diploma 12

13 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Toekomstig stelsel (m.i.v. september 2015) - Basislening (terugbetalen) - Aanvullende beurs (gift)* - Collegegeldkrediet (terugbetalen) - Studentenreisproduct (gift)* * Bij tijdig behaald diploma 13

14 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Tijdspad plannen: Half september 2014 naar Tweede Kamer (op 2-9 uitgesteld!) Naar verwachting eind 2014, begin 2015 behandeling in Eerste Kamer 14

15 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Hoofdmaatregel: Basisbeurs wordt lening Hogere aanvullende beurs Meer tijd om af te lossen Iets hoger rentepercentage Geen bijverdiengrens meer 15

16 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Basisbeurs wordt lening Geen verschil meer tussen thuiswonend of uitwonend Aanvullende beurs en studentenreisproduct blijven prestatiebeurs* * binnen 10 jaar diploma halen om van de lening prestatiebeurs een gift te maken 16

17 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Basisbeurs wordt lening Basislening Basislening bedraagt: 467,89 17

18 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Aanvullende beurs Maximaal 365,33 Afhankelijk van: inkomen beide natuurlijke ouders peiljaar inkomen: 2 jaar terug verlegging peiljaar mogelijk andere studerende of schoolgaande kinderen Aanvullende beurs is gift bij tijdig behaald diploma 18

19 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Rentedragende lening Bedrag lening zit ook in basislening van 467,89 Rente basislening naar verwachting 1,06% Basislening aflossen in 35 jaar Aflossen op basis van inkomen (draagkracht) 19

20 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Collegegeldkrediet Rentedragende lening 1/12 deel wettelijk tarief kan per maand extra worden geleend Rente gelijk aan basislening Aflossing gelijk aan aflossing basislening (35 jaar o.b.v. inkomen) Wettelijk tarief collegegeld : 1.951,00 Instellingstarief betalen? Maximaal 9.755,00 lenen 20

21 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Studentenreisproduct Blijft behouden! Week of weekend (80-90% kiest voor week) Zelf persoonlijke ov-chipkaart kopen Koppelen kaartnummer Reisproduct ophalen bij ophaalautomaat Reisproduct is gift bij tijdig behaald diploma 21

22 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Maandbedragen hoger onderwijs 2015 (onder voorbehoud!) Basislening 467,89 Aanvullende beurs 365,33 Collegegeldkrediet 162,58* Totaal 995,80 * 1/12 deel van wettelijk collegegeld : 1.951,00 22

23 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Prestatiebeurs = Presteren voor je aanvullende beurs en reisvoorziening aanvullende beurs wordt betaald als voorlopige lening reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van 98,79 per maand binnen tien jaar diploma -> aanvullende beurs en reisvoorziening worden gift 23

24 Hoe lang studiefinanciering? cursusduur + 3 jaar lening HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO bachelor + 1-, 2- of 3-jr 4, 5 of 6 jr + 3 jr lening WO master: Gedurende eerste 12 maanden lening ook nog studentenreisproduct.

25 Kabinetsplannen en wetsvoorstel Afschaffen bijverdiengrens Voor de studenten onder het nieuwe stelsel, vervalt de bijverdiengrens De basislening kun je zo beperken door zelf bij te verdienen. Aan het bijverdienen worden geen eisen meer gesteld. 25

26

27 Aanmelding opleiding hoger onderwijs + aanvragen studiefinanciering aanmelden bij Studielink vóór 1 mei i.v.m. studiekeuzecheck lotingsstudies decentrale selectie: let op sluitingsdatum van instelling aanvullende eisen: vóór 15 januari bij instelling

28 Belangrijke websites: aanmelden hoger onderwijs via studiefinanciering aanvragen via voor aanvragen digid-code (met SMS functie) voor (aan)vragen OV-chipkaart Handige site voor aankomend studenten in het hoger onderwijs

29

30 Meer info en contact internet:

31 Vervolg van het programma Ouders: Koffie/thee bij boven bij plateau docentenkamer Vervolg mentorprogramma: 6Va (de heer Bal) C38 6Vb (de heer Mommersteeg) C35/36 Leerlingen: Drinken in de aula Vervolg programma: informatie LOB (decaan)

32 Programma mentor / ouders Klas 6V De studie op 6V Slaag/zak regeling Het leven na 6V Open dagen Praktische zaken Handige links

33 De studie op 6 vwo Prioriteit voor de studie Rol van ouders / school Ouders en school: gemeenschappelijk belang stimuleren belangstelling / betrokkenheid - Contact opnemen bij vragen / zorg - Resultaten volgen in magister (18+lln.: inlog in magister voor ouders vervalt, alleen met toestemming van lln. kan deze weer toegekend worden).

34 De studie op 6 vwo Ondersteuning door ouders Begeleiding door vakdocent Begeleiding door mentor Individuele ondersteuning vanuit Zorgteam bijv. extra tijd faciliteiten, gebruik daisy speler, Time Out kaart, Personal Coach, doorverwijzing naar bijv. SchoolMaatschappelijkWerk, GGD/schoolarts, enz. (her) Examentrainingen Voor leerlingen die een extra steuntje nodig hebben is er m.i.v. dit schooljaar studiebegeleiding op school mogelijk Externe partij, kosten aan verbonden (naar draagkracht) Spectrum (centrum voor zorg en onderwijs)

35

36

37 Slaag/zak regeling Cijfervakken: SE = schoolexamen (3 SE-periodes in examenklas, toetsen zie PTA) CE = centraal examen (in mei 2015) SE + CE wordt gemiddeld tot een (afgerond heel) eindcijfer. 5, Sommige vakken kennen alleen een SE (bijv. IN, MA, LB) Combinatiecijfer: ANW, MA, LB, PWS : Afgeronde (SE)cijfers worden opgeteld en gedeeld door 4 en afgerond tot het combinatiecijfer. Dit telt als één onderdeel van het examen. Geen van de onderdelen mag een cijfer lager dan 4 hebben! Lettervakken (O, V of G): LO, CKV

38 Slaag/zak regeling 2015 Lettervakken minimaal V én Deelname aan rekentoets (cijfer telt nog niet mee) én 0 onvoldoendes óf 1x5 en rest 6 of hoger óf 1x4 (niet bij NE, EN, WI) en minimaal 2 compensatiepunten óf 2x5 (niet bij NE, EN, WI) en minimaal 2 compensatiepunten óf 1x5 + 1x4 (geen 4 bij NE,EN,WI) en minimaal 3 compensatiepunten én Gemiddelde van alle cijfers CE minimaal 5,5! 2016: (voor leerlingen die dit jaar zakken en examen overdoen) Rekentoets telt mee: driehoek wordt vierkant: NE, EN, WI, RE: maximaal 1x5

39 Het leven na 6 vwo WO (universiteit) HBO Werken (vwo diploma is een startkwalificatie (lln. zijn niet meer leerplichtig) Reizen? Tijdige oriëntatie is belangrijk! Kijk mee met uw kind. Praat over vervolgstudiekeuze.

40 Het leven na 6 vwo Oriëntatie op websites Bezoeken van open dagen en meeloopdagen Intake/matching/motivatiegesprek voor aanmelding verplicht bij vrijwel alle HBO-instellingen en steeds meer Universiteiten Steeds meer studies (HBO en WO): bindend studieadvies (BSA) tijdig aanmelden (voor 1 mei!) via studielink (met DigiD) Bij lotingsstudie of selectiestudie: eerder aanmelden (per opleiding verschillend (zie websites). Plan kabinet t.a.v. afschaffen loting (2017) vervangen door decentrale selectie

41 Open Dagen Zie sites opleidingen. Enkele open dagen van Universiteiten (let op, vaak vooraf aanmelden noodzakelijk) Onderwijsbeurs Zuid Nederland 26 en 27 september (algemene oriëntatie, meer voor voorexamenklassen) Universiteit Tilburg: 23 en 24 oktober Technische Universiteit Eindhoven: 17 en 18 oktober Universiteit Utrecht: 21 en 22 november Radboud Universiteit (Nijmegen): 1 november

42 Praktische zaken Vrij voor open dagen / meeloopdagen? Ja (niet tijdens toetsen). verlof vooraf aanvragen: Verlofbrief staat op de website Examenreglement: te vinden op - formeler bijv. bij ziekmelden / onregelmatigheden - let op herkansingsregeling - bewaren SE-werken Profielwerkstuk: infoboekje presentaties vwo Dinsdag 24 februari 2015 (ook voor ouders!)

43 Handige sites officiële site m.b.t. examens: roosters, (oefen)examens, antwoorden, regelingen. : voor financiële zaken : voor aanmelden, uitschrijven, wisselen van studie ook voor ouders, inzage in dossier lln. online studiewijzer alle info op één plek op naar het buitenland : gegevens arbeidsmarkt

44 6VWO leerlingdeel Mijn leven ná het JBC.

45

46 Studiecheck - intakegesprek Als studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie hebben ze recht op een studiecheck. Studenten die zich voor het eerst aanmelden hebben tot 1 september de tijd om hun studiekeuze te veranderen. Geen bindend advies Filmpje:

47 Wat heb ik gedaan om er achter te komen dat dít de juiste keuze is? Gesprekken met vrienden, ouders Open dagen bezocht : vaak verplicht voordat je mee mag doen aan een meeloopdag o.i.d. Meeloopdag of proefstuderen Meerdere plaatsen: wat is het verschil in opleiding Wel/niet op kamers arbeidsmarkt

48 Invullen studiekeuze Alternatief(zeker bij lotingsstudie)

49 Belangrijke sites Die van de opleidingen zelf online studiewijzer vul je studiekeuze in alles op één plek voor financ. zaken aanmelden, uitschrijven, wisselen van studie voor studie in het buitenland. : gegevens arbeidsmarkt

50 Vragen? Afspraak maken? Mail of loop eens binnen ( ma-di-do-vr)

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Als uw kind wil gaan studeren

Als uw kind wil gaan studeren Als uw kind wil gaan studeren Bachelorvoorlichting 6 en 7 maart 2015 Studentendecanen van de Universiteit Twente Huidige systeem van studiefinanciering Studie met driejarige bachelor en tweejarige master

Nadere informatie

TU/e Bachelor College

TU/e Bachelor College Whereinnovationstarts //IKDROOMVAN LICHTDATMENSEN HELPTGENEZEN// Informatie bij de start TU/e Bachelor College Inhoudsopgave 04 DeTechnischeUniversiteit Eindhoven Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015

AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 AFSTUDEREN EN DAN 2014-2015 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie