Bankgaranties Zo werkt het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bankgaranties Zo werkt het"

Transcriptie

1 Bankgaranties Zo werkt het

2 Zo werkt een bankgarantie Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Het recht van de begunstigde tot betaling onder een bankgarantie wordt volledig bepaald door de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bankgarantie. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt de ING het bankgarantie bedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. ING Bank N.V. is één van de grootste aanbieders van financiële producten in Nederland. Klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt ING Bank N.V. in verzekeringen. Deze handleiding is geldig vanaf juli De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl. ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr , Amsterdam.

3 Bankgaranties Zo werkt het Bij een bankgarantie zijn de volgende partijen betrokken: Opdrachtgever/Contragarant: De opdrachtgever of contragarant is de organisatie die de ING verzoekt om voor zijn rekening en risico een bankgarantie te stellen en die de terugbetaling van de door de ING onder de bankgarantie betaalde bedragen garandeert door middel van een contragarantie. Begunstigde: De begunstigde is de partij waarmee de contractant de verplichting is aangegaan. De begunstigde heeft het recht om de bankgarantie te claimen. Als de claim voldoet aan de voorwaarden in de bankgarantie, ontvangt de begunstigde het geclaimde bedrag. Contractant: De contractant is de organisatie die de verplichting is aangegaan welke door de bankgarantie gegarandeerd wordt. Meestal is de contractant dezelfde organisatie als de opdrachtgever, maar het kan ook een andere partij zijn. Dan is er sprake van derdenonderzetting. Buitenlandse bank: dit komt voor bij een indirecte of adviserende structuur. In deze structuren is er een andere tweede (buitenlandse) bank betrokken. In deze gevallen worden de volgende rollen onderkend: - Instruerende bank: de bank die een ander bank de opdracht geeft een bankgarantie te stellen. - Adviserende bank: de bank die de bankgarantie doorstuurt naar de begunstigde. De adviserende bank heeft geen betalingsverplichting onder de door hem geadviseerde bankgarantie. Wel heeft de adviserende bank de plicht om de authenticiteit van de ontvangen bankgarantie te checken voordat deze wordt doorgestuurd naar de begunstigde. - Garantiestellende bank: de bank die daadwerkelijk de bankgarantie stelt (de garant). Bankgaranties: zo werkt het juli

4 Bankgarantie structuren Er is onderscheid te maken tussen een directe en een indirecte bankgarantie: Directe bankgarantiestructuur Bij een directe bankgarantiestructuur verzoekt de opdrachtgever de ING in Amsterdam een bankgarantie af te geven. De begunstigde (die in Nederland of buitenland gevestigd kan zijn) dient hiermee akkoord te gaan. De ING in Amsterdam staat dan rechtstreeks (direct) garant ten opzichte van de begunstigde. De begunstigde zal een eventueel verzoek tot betaling dan ook moeten indienen bij de ING in Amsterdam. Een directe bankgarantie kan gesteld worden in de vorm van een akte of kan door middel van SWIFT aan een (buitenlandse) bank worden verzonden met het verzoek deze bankgarantie aan de begunstigde te overhandigen. Directe bankgarantiestructuur per akte De bankgarantie wordt door de ING in Amsterdam in de vorm van een akte verstuurd naar de begunstigde. Zie onderstaand overzicht. ING Bank N.V. Garantie Begustigde Contragarantie Contract Relatie Figuur 1: Directe bankgarantiestructuur per akte Directe bankgarantie per SWIFT De bankgarantie wordt door de ING Amsterdam gesteld en per SWIFT naar een andere, meestal buitenlandse bank gestuurd met het verzoek om deze te overhandigen aan de begunstigde. De buitenlandse bank fungeert als een postbus en is geen formele partij in de totstandkoming van de bank garantie. De buitenlandse bank heeft slechts de rol van adviserende bank. ING Bank N.V. Garantie Externe bank Contragarantie Garantie Relatie Contract Begustigde Figuur 2: Directe bankgarantiestructuur per SWIFT. Bankgaranties: zo werkt het juli

5 Indirecte bankgarantiestructuur Een buitenlandse begunstigde wil liever een bankgarantie ontvangen van een (buitenlandse) bank gevestigd in zijn eigen land. In dat geval verzoekt de opdrachtgever de ING in Amsterdam om een lokale bank (kan ook een ING vestiging zijn) gevestigd in het land van de begunstigde te instrueren om een bankgarantie te stellen ten gunste van deze begunstigde. De lokale bank geeft dan de bankgarantie af, terwijl de ING Amsterdam een contragarantie afgeeft aan de lokale bank. De begunstigde kan nooit betaling claimen bij de ING Amsterdam. Als de lokale bank een claim onder de bankgarantie moet uitbetalen zal zij terugbetaling ontvangen van de ING in Amsterdam. De ING in Amsterdam verhaalt zich op de opdrachtgever. ING Bank N.V. Contragarantie Externe bank Contragarantie Garantie Relatie Contract Begustigde Figuur 3: Indirecte bankgarantiestructuur Als een bankgarantie gesteld wordt via een indirecte bankgarantiestructuur vindt de communicatie tussen de ING Amsterdam en de derde bank altijd plaats via SWIFT. SWIFT is een van de meest gebruikte elektronische kanalen waarmee banken via een beveiligd communicatieprotocol onderling met elkaar communiceren. Bankgaranties: zo werkt het juli

6 Standaard ING bankgarantie versus eigen bankgarantietekst De ING hanteert een aantal standaard bankgarantie modellen. Dit zijn modellen die in de markt gangbaar zijn (bijv. de huurgarantie van de Raad voor Onroerende zaken) of modellen die door de ING zijn ontwikkeld (de zogenaamde ING modellen). Bankgaranties die worden afgegeven conform de tekst van een beschikbaar ING model worden beschouwd als een standaard bankgarantie. Uit ervaring blijkt dat een ING model in de meeste gevallen voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de begunstigde. Als u of de begunstigde een eigen bankgarantietekst wenst, kunt u via het aanvraagformulier een tekstvoorstel indienen. Deze tekst zal wel door de ING akkoord moeten worden bevonden. Als er wijzigingen nodig zijn, neemt de ING contact met u op. Hierdoor kan de afhandeling langer duren dan de standaard verwerkingstijd van 3 dagen. Contragarantie Alvorens een bankgarantie naar de begunstigde gestuurd kan worden dient de opdrachtgever een contragarantie te tekenen. Deze contragarantie vindt u achter het uitgeprinte aanvraagformulier. De contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING. De contragarantie geeft de ING de mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen van de opdrachtgever/contragarant in het geval dat er een verzoek tot betaling onder de bankgarantie wordt gedaan door de begunstigde. De contragarantie blijft van kracht tot de ING heeft kunnen vaststellen dat de bankgarantie is vervallen. Claim onder een bankgarantie Een claim is een verzoek van de begunstigde tot het (gedeeltelijk) uitbetalen van een bankgarantie. De begunstigde dient zijn betalingsverzoek (claim) conform de voorwaarden van een bankgarantie in te dienen. Bij de beoordeling van de claim verdiept de ING zich niet in de overeenkomst tussen de contractant en de begunstigde. Als het betalings verzoek voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bankgarantie betaalt de ING het bankgarantiebedrag geheel of gedeeltelijk uit. De begunstigde kan een bankgarantie tot het maximum bedrag of een gedeelte daarvan inroepen. Bij een gedeeltelijk claim blijft de bankgarantie na uitbetalen van de claim doorlopen voor het restantbedrag (het in de bank garantie genoemde maximum bedrag minus het geclaimde bedrag). Na volledige uitbetaling van de bankgarantie komt de bankgarantie in principe te vervallen. Bankgaranties die gesteld zijn voor douanevervoer zijn hierop een uitzondering. Deze bankgaranties hebben een zogenaamd revolverend karakter. Dit betekent dat deze bankgaranties na het uitbetalen van een claim weer kunnen worden ingeroepen voor het oorspronkelijke in de bankgarantie genoemde maximumbedrag. Bankgaranties: zo werkt het juli

7 Het vervallen van een bankgarantie Als de ING vaststelt dat de begunstigde geen rechten meer kan ontlenen aan de bankgarantie kan deze komen te vervallen. Redenen hiervoor zijn: het bereiken van de in de bankgarantie opgenomen einddatum; ontvangst van een door de begunstigde rechtsgeldig getekende verklaring (bij voorkeur samen met de originele bankgarantie) waarin de begunstigde verklaart dat hij geen rechten meer aan de bankgarantie kan ontlenen. De verklaring van de begunstigde dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: (1) het desbetreffende bankgarantienummer, (2) een verklaring van de begunstigde dat de desbetreffende bankgarantie kan komen te vervallen en (3) een rechtsgeldige handtekening van de begunstigde; en Na volledige uitbetaling (als gevolg van een claim) in de bankgarantie genoemde maximumbedrag. Als de ING de bankgarantie laat vervallen, dan wordt het bedrag dat op de Zakelijke Rekening of onder de kredietfaciliteit is geblokkeerd weer vrijgegeven en zal er niet langer provisie in rekening worden gebracht. Indien de bankgarantie is gesteld via een indirecte bankgarantiestructuur kan de blokkade pas opgeheven worden als de contra garantie die door de ING Amsterdam gesteld is ten gunste van de derde (lokale) bank is vervallen. Het vervallen van de contragarantie is afhankelijk van de voorwaarden die in de contragarantie zijn opgenomen. Indien er geen einddatum is opgenomen in de contragarantie vervalt de bankgarantie zodra ING Amsterdam décharge heeft ontvangen van de buitenlandse bank. Het wijzigen van een bankgarantie Tijdens de looptijd van de bankgarantie kunnen bepaalde wijzigingen nodig zijn. Via het online wijzigingsformulier kunnen de volgende wijzigingen worden aangevraagd: Verlenging van de looptijd van de bankgarantie; Verhoging van het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag; Wijziging van de rekening waarop het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag is geblokkeerd; en Wijziging van de rekening waarvan de provisiekosten en behandelingskosten worden afgeschreven. Voor overige wijzigingen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur via telefoonnummer of adres Als het in de bankgarantie genoemde maximumbedrag moet worden verlaagd of de looptijd van de bankgarantie moet worden verkort, dan kunnen deze wijzigingen alleen worden doorgevoerd als ING hiervoor een rechtsgeldig getekende, schriftelijke opdracht van de begunstigde ontvangt. Bankgaranties: zo werkt het juli

8 Veelgestelde vragen Betrokken partijen Wie is de opdrachtgever? De opdrachtgever (of contragarant) is de organisatie die de ING verzoekt om voor zijn rekening en risico een bankgarantie op te stellen. De opdrachtgever tekent hiervoor een contra garantie en laat zijn Zakelijke Rekening of Zakelijk Krediet bij de ING blokkeren. Er kunnen meerdere opdrachtgevers zijn. Wie is de contractant? De contractant is de organisatie die de verplichting is aangegaan welke door de bankgarantie gegarandeerd wordt. Meestal is de contractant dezelfde organisatie als de opdracht gever, maar het kan ook een andere partij zijn. Dan is er sprake van derdenonderzetting. Wie is de begunstigde? De begunstigde is de partij met wie de contractant de verplichting is aangegaan. De begunstigde heeft het recht om de bankgarantie te claimen. Als de claim voldoet aan de voorwaarden in de bankgarantie, ontvangt de begunstigde het geclaimde bedrag. Wie is de garant? De bank die de bankgarantie onder haar aansprakelijkheid stelt, wat leidt tot een overeenkomst met de begunstigde. Wat is de rol van de adviserende bank? De adviserende bank ontvangt de bankgarantie van de garantiestellende bank en zendt haar naar de begunstigde. De adviserende bank neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich tegenover de begunstigde met betrekking tot de bankgarantie. De adviserende bank controleert alleen de authenticiteit van de door haar geadviseerde bankgarantie. Wat is de rol van de bankgarantiestellende bank? De bank die op basis van de instructies van de instruerende bank onder haar volledige aansprakelijkheid een bankgarantie stelt aan de begunstigde. De bankgarantiestellende bank ontvangt een contragarantie van de instruerende bank. Wat is de rol van de instruerende bank? De bank die op verzoek van de opdrachtgever de bankgarantiestellende bank instrueert een bankgarantie te stellen. De instruerende bank heeft geen contractuele relatie met de begunstigde. De instruerende bank verstrekt een contragarantie aan de bankgarantiestellende bank. Bankgaranties: zo werkt het juli

9 Bankgarantiestructuren Wat is een directe bankgarantiestructuur? Een begunstigde (die in Nederland of buitenland gevestigd kan zijn) is akkoord dat hij een bankgarantie ontvangt die gesteld is door de ING in Amsterdam. De opdrachtgever verzoekt de ING in Amsterdam een bankgarantie af te geven voor zijn rekening en risico. De ING in Amsterdam staat dan recht streeks (direct) garant ten opzichte van de begunstigde. Begunstigde zal een eventuele claim onder de bankgarantie moeten indienen bij de ING in Amsterdam. Wat is een indirecte bankgarantiestructuur? Een buitenlandse begunstigde wil liever een bankgarantie ontvangen van een (buitenlandse) bank in zijn eigen land. U verzoekt de ING om een lokale bank (kan ook ING vestiging zijn) in het land van uw begunstigde te instrueren om een bankgarantie te stellen ten gunste van de begunstigde. Deze bank stelt de bankgarantie, terwijl de ING opereert als instruerende bank zonder enige contractuele verhouding met de begunstigde. De begunstigde kan nooit betaling claimen bij de ING in Amsterdam. Als de bankgarantie stellende bank een claim onder de bankgarantie moet uitbetalen, zal zij terugbetaling ontvangen van de ING in Amsterdam. De ING in Amsterdam verhaalt zich op de opdrachtgever. Wat is een adviserende bankgarantiestructuur? Een structuur waarbij een adviserende bank in het land van de begunstigde wordt gevraagd de authenticiteit van de door haar geadviseerde bankgarantie te controleren en de bankgarantie aan de begunstigde door te sturen. Een adviserende bank heeft geen betalingsverplichting onder de bankgarantie. Wat is SWIFT? SWIFT is een beveiligd communicatieprotocol dat banken gebruiken om met elkaar te communiceren. Bankgaranties: zo werkt het juli

10 Bankgarantiekenmerken Wat is een bankgarantie? Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde een afgesproken bedrag uitbetaalt. Deze betaling dient als vergoeding van de schade die de begunstigde lijdt als gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Het recht van de begunstigde tot betaling onder een bankgarantie wordt volledig bepaald door de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bankgarantie. Als de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie, betaalt de ING het bankgarantiebedrag geheel of gedeeltelijk aan de begunstigde uit. Wat is een contragarantie? De contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING. De contragarantie geeft de ING de mogelijkheid om zich te verhalen op het vermogen van de opdrachtgever/contragarant in het geval dat er een verzoek tot betaling onder de bankgarantie wordt gedaan door de begunstigde. Wat is een algemene contragarantie? Een algemene contragarantie is een standaard zekerheid gesteld ten gunste van de ING die van toepassing is op alle door de opdrachtgever aangevraagde bank garanties. De algemene contragarantie is opgenomen in de (krediet) documentatie van opdrachtgevers die veelvuldig bankgaranties aanvragen. Wat is derdenonderzetting? De contragarantie voor de af te geven bankgarantie is niet afkomstig van de contractant, maar van een derde partij. De derde partij die de contragarantie afgeeft maakt zich sterk voor de verplichtingen van de contractant. Bij bankgarantie aanvragen waar er sprake is van derdenonderzetting zal er door de ING beoordeeld worden of dit is toegestaan. Indien nodig zal hiervoor contact worden opgenomen met de contactpersoon zoals aangegeven op de desbetreffende aanvraag. Wat is een standaardmodel? Dit zijn modellen die in de markt beschikbaar zijn (bijv. de huurgarantie van de Raad voor Onroerende zaken) of modellen die door ING zijn ontwikkeld (de zogenaamde ING standaarden). Bankgaranties die kunnen worden afgegeven conform een beschikbaar standaard model wordt beschouwd als een standaard bankgarantie. Bankgaranties: zo werkt het juli

11 Wat is de looptijd van een bankgarantie? Dit is de periode waarin de begunstigde een claim kan indienen onder de bankgarantie. Voor de opdrachtgever is dit de periode waarin hij/zij wordt blootgesteld aan financieel risico, bankkosten moet betalen en waarin een deel van zijn kredietfaciliteiten, zekerheden en andere bronnen is geblokkeerd als zekerheid voor terugbetaling. Voor de ING is dit de periode waarin zij een latente verplichting heeft waarvoor zij reservefondsen moet hebben. Wat is een claim? Een claim is een verzoek van de begunstigde tot het (gedeeltelijk) uitbetalen van een bankgarantie. De begunstigde dient zijn betalingsverzoek conform de voorwaarden van de garantie in te dienen. De rol van de ING is voornamelijk beperkt tot het vaststellen dat de claim voldoet aan de voorwaarden van de bankgarantie. De ING betaalt het geclaimde bedrag uit als de betalingsverzoek voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de bankgarantie. Procedures Wat zijn behandelingskosten? Kosten voor de behandeling van het stellen, wijzigen of claimen van een bankgarantie. Bij bankgaranties die via een buitenlandse bank gestuurd worden, zal de buitenlandse bank ook behandelingskosten in rekening brengen. Voor wie zijn rekening komen kosten van buitenlandse banken? De opdrachtgever is de partij die de behandelings kosten en het provisiebedrag van de garantie stellende bank en/of adviesprovisie van de adviserende danwel garantiestellende buitenlandse bank betaalt. Wat is de periode voor betaling van de claim? Deze periode is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en vooral de aard van de betalingsvoorwaarden en het soort documenten die zijn overlegd door de begunstigde. Een periode van ongeveer drie werkdagen wordt over het algemeen als redelijk beschouwd voor het uitbetalen van een reguliere claim onder een bankgarantie. Wat houdt een spoedafhandeling in? Een aanvraag met spoed geeft voorrang aan het verwerken van de bankgarantie, het versnelt de gebruikelijke doorlooptijd. Voor het aanvragen met spoed gelden aanvullende voorwaarden, onze bankgarantieadviseur kan u hierover informeren. Het is dan ook noodzakelijk om voor het indienen van de spoed bankgarantieaanvraag contact op te nemen met uw bankgarantieadviseur, zodat u aan uw bankgarantieadviseur specifieke eisen met betrekking tot uw aanvraag kan doorgeven en de haalbaarheid van verwerking aan uw wensen/verwachtingen kan worden getoetst. Bankgaranties: zo werkt het juli

12 Hoe kan ik mijn bankgarantieaanvraag indienen als ik geen scanner tot mijn beschikking heb? Mocht u niet in het bezit zijn van een scanner dan kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur om een alternatieve aanlevermethode af te stemmen. Uw bankgarantie adviseur is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer of adres. Hoe kan ik een bankgarantie laten stellen voor de verplichtingen van meer dan een partij? Via het online aanvraagformulier is het niet mogelijk om meer dan een partij op te nemen als contractant (de partij die de verplichting is aangegaan waarvoor de garantie gesteld moet worden). Indien u een garantie dient te stellen waarin meerdere contractanten moeten worden opgenomen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur om een alternatieve aanlevermethode af te stemmen. Waar kan ik terecht voor meer informatie? Voor overige informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw bankgarantieadviseur: Tel: Mail: Bankgaranties: zo werkt het juli

13 Meer weten over bankgaranties? Bel of stuur een naar

Rentepunten Zo werkt het

Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Bij veel spaarrekeningen van de ING ontvangt u naast rente ook Rentepunten. Met die gratis Rentepunten kunt u heel voordelig aan kopen doen in onze Rentepuntenwinkel.

Nadere informatie

Saldolijn. Zo werkt het

Saldolijn. Zo werkt het Saldolijn Zo werkt het Saldolijn Met de Saldolijn kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bankieren. U kunt uw saldo checken, geld overmaken, sparen of geld opnemen van uw lening. Dit kan met uw vaste

Nadere informatie

Rentepunten Zo werkt het

Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Bij veel spaarrekeningen van de ING ontvangt u naast rente ook Rentepunten. Met die gratis Rentepunten kunt u heel voordelig aan kopen doen in onze Rentepuntenwinkel.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Rentepunten. Zo werkt het

Rentepunten. Zo werkt het Rentepunten Zo werkt het 225034_0814.indd 1 01-08-14 16:26 Rentepunten Bij veel spaarrekeningen van de ING ontvangt u naast rente ook Rentepunten. Met die gratis Rentepunten kunt u heel voordelig aan kopen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Rentepunten Zo werkt het

Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Zo werkt het Rentepunten Bij veel spaarrekeningen van de ING ontvangt u naast rente ook Rentepunten. Met die gratis Rentepunten kunt u heel voordelig aan kopen doen in onze Rentepuntenwinkel.

Nadere informatie

Aanvraag garantiestelling. Garantiestelling 1-5. E-mail:

Aanvraag garantiestelling. Garantiestelling 1-5. E-mail: Garantiestelling U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van

Nadere informatie

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling

AANVRAAG GARANTIESTELLING E-mail: bankgaranties@finsys.nl. Garantiestelling Garantiestelling U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier Bouwdepot voor een verbouwing Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: ABN AMRO

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Bouwdepot voor de bouw van een woning

Bouwdepot voor de bouw van een woning Bouwdepot voor de bouw van een woning Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt uit aan de aannemer of aan u: Uitbetalen

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

3) Ondertekening van het contract en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

3) Ondertekening van het contract en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden Algemene contractvoorwaarden 1) Onderwerp van het contract 2) Partijen 3) Ondertekening van het contract en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden 4) Verplichtingen consument 5) Aankoopvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken.

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. Dienstenwijzer Wegwijs bij RegelingFD In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. RegelingFD R e g e l i n

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Artikel 1 Begripsbepalingen: In dit reglement wordt verstaan onder: A. Stichting: De Stichting Beheer Derdengelden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier

ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier ONDERHOUDSABONNEMENT : Particulier Schade Levens Hypotheek Belastingaangifte Mijnkluis PERSONAL FINANCE 4 ALL Geachte heer/ mevrouw, U heeft via ons kantoor producten en/of diensten, naar aanleiding van

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. VERHUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dit document geeft een beschrijving van de diensten die FZM Assurantiën voor u kan verrichten. Het geeft bovendien aan welke beloning wij hiervoor

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Kennis- en ervaringstoets Nabestaandenverzekering

Kennis- en ervaringstoets Nabestaandenverzekering Kennis- en ervaringstoets Nabestaandenverzekering Wij vinden het belangrijk dat u een verzekering afsluit op een manier die bij u past. Loyalis adviseert u niet. U maakt zelfstandig een keuze. Met maximaal

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG NATIONALE WAARBORG Een zekere keuze! Er zijn meerdere bankgarantieleveranciers op de markt. Maar er kan er maar één de juiste zijn voor u én uw cliënt. Neem een kijkje in deze brochure en oordeel zelf.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van:

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: 1. schadeverzekeringen: u kunt denken aan de inboedel-, de aansprakelijkheid-, de autode woonhuis-, de ziektekostenverzekering etc. 2. levensverzekeringen:

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Januari 2013 Dienstverleningsdocument De Raedtgevers, Raedtgever Jack Meulensteen BV, Postbus 10411, 6000 GK Weert, www.raedtgevers.nl, tel: 0495-451755 fax: 0495-451435, info@raedtgevers.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Geachte heer/mevrouw, Bedankt voor uw interesse in een contractovername bij Yes Telecom. Om de overname spoedig te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende: - Verzend de formulieren volledig

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en inkomensvoorzieningen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

LensOn s verkoopvoorwaarden

LensOn s verkoopvoorwaarden LensOn s verkoopvoorwaarden De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van contactlenzen en accessoires door u als eindverbruiker. Wij sturen u graag een exemplaar van deze voorwaarden

Nadere informatie