Postagent aan boord van schepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postagent aan boord van schepen"

Transcriptie

1 Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zullen voortaan als postagent optreden. 2. De postagenten kunnen als zoodanig geen aangeteekende stukken behandelen. 3. Brieven en andere stukken, waarvan geen aanteekening is verzocht en welke bestemd zijn voor landen, welker havens door de schepen van genoemde Maatschappij worden aangedaan, kunnen, op verlangen van de afzenders, blijkende uit een desbetreffende aanwijzing op het adres, voortaan door tusschenkomst van voornoemde postagenten worden verzonden. 4. Verzending van aangeteekende stukken met de schepen van de K.N.S.M. kan slechts plaats vinden, indien overeenkomstig de aanwijzingen van de Lijst van verzending der briefpost naar overzeesche landen, met die gelegenheid brievenmalen voor het land van bestemming dier stukken worden uitgewisseld. Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie voegde daaraan toe: Wij moeten afwachten of aan de K.N.S.M.-postagenten nog bijzondere poststempels verstrekt zullen worden. Op de mailbooten van de S.M. Nederland en van den Rotterdamschen Lloyd zijn speciale poststempels in gebruik met inschrift Postagent Amsterdam-Batavia, resp. Postagent Rotterdam-Batavia, op de thuisreis luidt de stempel Batavia-Amsterdam resp. Batavia-Rotterdam. Dienstorder No H.104 van 15 februari 1928: Pakketpost. Rechtstreeksche zendingen voor postagenten aan boord van schepen. 1. Met ingang van 28 Februari a.s. worden de aan de postagenten a/b van de stoomschepen van den Rotterdamschen Lloyd te Marseille gerichte zendingen door Roosendaal niet meer des Maandags om 22.22, doch des Dinsdags om verzonden. 2. Het bepaalde omtrent de aan de postagenten der Maatschappij Nederland te Genua gerichte pakketpostzendingen ondergaat geen wijziging. Dienstorder No 374 van 6 juni 1928: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de Holland- West-Afrika Lijn. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Holland-West-Afrika Lijn zullen voortaan als postagent optreden. 2. De postagenten kunnen als zoodanig geen aangeteekende stukken behandelen. 3. Brieven en andere stukken, waarvan geen aanteekening is verzocht, en welke bestemd zijn voor landen, welker havens door de schepen van genoemde Maatschappij worden aangedaan, kunnen mitsdien voortaan door tusschenkomst van genoemde postagenten worden verzonden, indien het verlangen daartoe door de afzenders op het adres is te kennen gegeven. Overigens zal in de Mededeelingen worden bekend gemaakt met welke schepen de onderwerpelijke correspondentie zal worden medegegeven, ook als de afzenders dit niet uitdrukkelijk verlangen. 4. Aangeteekende stukken kunnen met de Holland-West-Afrika Lijn slechts verzonden worden in de gesloten brievenmalen, welke Amsterdam C.S. vormt voor Las Palmas (Canarische eilanden), Monrovia (Liberia) en Accra (Goudkust). Dienstorder No H.483 van 25 juli 1928: Pakketpost. Rechtstreeksche zendingen voor postagenten aan boord van schepen. 1. Met ingang van 2 Augustus a:s. worden de aan de postagenten a/b van de stoomschepen van den Rotterdamschen Lloyd te Marseille gerichte pakketpostzendingen door Roosendaal niet meer des Dinsdags om 11.29, doch des Donderdags om verzonden. 2. Het Pakketposttarief zal worden gewijzigd. 3. Het bepaalde omtrent de aan de postagenten der Maatschappij Nederland te Genua gerichte pakketpostzendingen blijft tot nader order ongewijzigd. Dienstorder No 13 van 13 januari 1932: Verzending naar Nederlandsch-Indië, enz. 1. Enkele van de oudere passagiersschepen van de Stoomvaart-Maatschappij "Nederland en de Rotterdamsche Lloyd" varende in den maildienst Nederland-Ned. Indië vv zijn vervangen door snelvarende vrachtschepen, welke Napels aandoen in plaats van Genua of Marseille. 2. Zooals uit de onderstaande afvaartlijst blijkt is de wekelijksche dienst gehandhaafd. 1

2 3. In aansluiting op de des Vrijdagsavonds van Napels vertrekkende schepen zal de mail des Donderdagsmorgens worden verzonden met de treinen 271/273/164 Amsterdam-Utrecht-Nijmegen- Kleef. Het spoorwegpostkantoor Amsterdam-Arnhem-Kleef V wordt dan ingericht in de treinen 271/273 van Amsterdam tot Nijmegen. 4. Een overzicht van de depêchewisseling, welke bij verzending via Napels zal gelden voor genoemd spoorwegpostkantoor, volgt hieronder. 2

3 5. Voorts zullen worden verzonden een depêche van Amsterdam-Arnhem-Kleef V en een pakketpostzending van Amsterdam CS voor den postagent a/b van de schepen te Napels. 6. Met de vrachtschepen zullen geen brievenmalen worden verzonden naar Ceylon, Penang en Siam. Evenmin zullen per luchtdienst Londen-Karachi door Rotterdam naar Colombo brievenmalen worden verzonden gericht aan de postagenten a/b van de vrachtschepen. 7. De verzending via Genua en Marseille met Nederlandsche schepen ondergaat geen wijziging. Dienstorder No H.483 van 5 augustus 1936: Mailverzending naar Nederlandsch-Indië. Vervoer per mailvrachtschepen. 1. De mailvrachtschepen van de N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland en "Rotterdamsche Lloyd" zullen voortaan zoowel op de uitreis als op de thuisreis Genua in plaats van Marseille aandoen. 2. In verband hiermede zal de verzending uit Nederland van de met bedoelde schepen te vervoeren mail des Donderdags geschieden per trein Amsterdam-Arnhem-Kleef V. Omtrent de tijdstippen van vertrek van genoemden trein volgt zoo spoedig mogelijk nader bericht. 3. De gewijzigde dienstregeling zal voor de eerste maal worden gevolgd door de ms Kota Nopan en Poelau Roebiah, die respectievelijk 14 Augustus a.s. van Rotterdam en 12 Augustus van Batavia zullen vertrekken. Dienstorder No H.821 van 24 november 1948: Beporting correspondentie. 1. Ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde stukken, verzonden in rechtstreekse luchtpostbrievenmalen, afkomstig van de postagenten aan boord van schepen worden door het Expeditiebureel Amsterdam CS, waaraan deze brievenmalen zijn gericht, voorzien van de letter T gevolgd door het te heffen port in Nederlandse munt. 2. Bij de uitreiking van deze stukken, welke zijn te herkennen aan de afdruk van de stempel Postagent Amsterdam/Rotterdam-Batavia c.q. Batavia-Amsterdam/Rotterdam dan we aan een afdruk van de scheepsstempel, dient derhalve het daarop aangeduide bedrag van de geadresseerde te worden ingevorderd. 3

4 Traject Amsterdam - Batavia De Maatschappij Nederland aan de IJkade te Amsterdam ontving een aantal stempels die identiek zijn aan elkaar maar voor de verschillende stoomschepen waren bestemd. Twee stempels, voor elk traject één, werden in reserve gehouden. POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA In het oude stempelboek zijn twee afdrukken aangebracht van de stempels Amsterdam-Batavia en Batavia-Amsterdam, met de datum 17 september Ze zijn afgedrukt op de bladzijde van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Daarbij zijn echter geen verdere gegevens vermeld. POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA In het oude stempelboek van het Museum voor Communicatie komt een afdruk van een stempel voor, met vermelding van S.S. PATRIA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5014 Opgeleverd door De Munt op 12 december Het stempel, met Romeinse maandcijfers, was besteld in december 1918, werd verstrekt op 16 maart 1920 en werd terugontvangen in juli Het stempel was ook in gebruik op het stoomschip J.P. COEN van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Gebruiksperiode van 17 maart 1920 tot juli Stoomschip EMMA KBPS 5015A Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 23 februari 1915 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Emma. Gebruiksperiode van 24 februari 1915 tot.. 4

5 Stoomschip GROTIUS KBPS 5015B Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Grotius. Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip J.P. COEN KBPS 5015C Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 23 februari 1915 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip J.P. Coen. Gebruiksperiode van 24 februari 1915 tot.. Stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN KBPS 5015D Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Koningin der Nederlanden. Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip ORANJE KBPS 5015E Opgeleverd door De Munt in februari

6 Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Oranje. Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN KBPS 5015F Opgeleverd door De Munt in januari Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 8 januari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Prins der Nederlanden. Gebruiksperiode van 9 januari 1914 tot.. Stoomschip PRINSES JULIANA KBPS 5015G Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Prinses Juliana. Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip REMBRANDT KBPS 5015H Opgeleverd door De Munt in februari

7 Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Rembrandt. Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip RIOUW KBPS 5015J Opgeleverd door De Munt in december Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 19 december 1913 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Riouw. Gebruiksperiode van 20 december 1913 tot.. Stoomschip VONDEL POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA KBPS 5015K Opgeleverd door De Munt in december Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 15 december 1913 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Vondel. Gebruiksperiode van 16 december 1913 tot.. Reservestempel Opgeleverd door De Munt in februari

8 Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd, voor zover bekend, niet verstrekt maar in reserve gehouden. POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA KBPS 5015 Gewijzigde hamerstempels De vier hamerstempels, met Arabische maandcijfers, werden opnieuw verstrekt op 15 maart Helaas is niet vermeld voor welke postagenten aan boord van welke schepen de stempels bestemd waren. De stempels werden terugontvangen op 23 februari Gebruiksperiode van 16 maart 1940 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip CHRISTIAAN HUYGENS van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5016A Opgeleverd door De Munt op 26 oktober Het stempel werd verstrekt op 27 oktober

9 Gebruiksperiode van 28 oktober 1927 tot.. POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5016B Opgeleverd door De Munt op 27 maart Het stempel werd verzonden op 31 maart 1930 en terugontvangen op 4 oktober Gebruiksperiode van 1 april 1930 tot oktober POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5016C Opgeleverd door De Munt op 18 september Het stempel werd verstrekt op 1 oktober

10 Gebruiksperiode van 2 oktober 1920 tot oktober POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip MARNIX VAN ST ALDEGONDE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5016D Opgeleverd door De Munt op 22 augustus De twee hamerstempels werden verzonden op 27 augustus Gebruiksperiode van 28 augustus 1930 tot oktober POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip P.C. HOOFT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5016E Opgeleverd door De Munt op 17 mei

11 Het hamerstempel werd verzonden op 19 mei 1926 en terugontvangen in juli Gebruiksperiode van 20 mei 1926 tot juli POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip JOHAN DE WITT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5017 Opgeleverd door De Munt op 16 juli Het stempel werd verzonden op 19 juli Deel van de pagina uit het stempelboek van De Munt waarbij de afdruk van het stempel POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 1 van 16 juli 1920 is uitgescheurd. Daarnaast de afbeelding van de afdruk van het stempel in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. Gebruiksperiode van 20 juli 1920 tot. De in 1946 en 1947 opgeleverde en verstrekte stempels werden gebruikt door de postagenten aan boord van de troepentransportschepen. POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 2 KBPS 5018 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot 11 januari

12 POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 3 KBPS 5019 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 14 januari Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot januari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 4 KBPS 5020 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 14 januari Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot januari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 5 KBPS 5021 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 25 februari Het tweede stempel werd verstrekt op 14 januari 1947 en eveneens op 25 februari 1950 terugontvangen. Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 6 KBPS 5022 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 25 februari

13 Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 7 KBPS 5023 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot maart POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 8 KBPS 5024 Opgeleverd door De Munt op 10 januari Het stempel werd verzonden op 13 januari 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 14 januari 1947 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 9 KBPS 5025 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 10 KBPS 5026 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober

14 Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 14 januari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot januari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 11 KBPS 5027 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 23 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 12 KBPS 5028 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot maart POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 13 KBPS 5029 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot maart POSTAGENT AMSTERDAM-BATAVIA 14 KBPS 5030 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober

15 Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari Traject Batavia - Amsterdam POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM In het oude stempelboek zijn twee afdrukken aangebracht van de stempels Amsterdam-Batavia en Batavia-Amsterdam, met de datum 17 september Ze zijn afgedrukt op de bladzijde van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Daarbij zijn echter geen gegevens vermeld. KBPS 5043 Opgeleverd door De Munt in september Het stempel (type I) werd toegezonden op 17 september Gebruiksperiode van 18 september 1910 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM In het oude stempelboek van het Museum voor Communicatie komt een afdruk van een stempel voor, met vermelding van S.S. PATRIA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5043 Opgeleverd door De Munt in januari Het stempel (type I) werd verzonden in januari 1919 ten behoeve van de postagent aan boord van het stoomschip Patria. Het stempel was ook in gebruik op het stoomschip J.P. COEN van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Gebruiksperiode van januari 1919 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM KBPS 5043 Opgeleverd door De Munt op 12 december

16 Het stempel werd verstrekt op 16 maart 1920 en werd terugontvangen in juli Gebruiksperiode van 17 maart 1920 tot juli POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM De Maatschappij Nederland aan de IJkade te Amsterdam ontving een aantal stempels (type II) die identiek zijn aan elkaar maar voor de verschillende stoomschepen waren bestemd. Twee stempels, voor elk traject één, werden in reserve gehouden. Stoomschip EMMA KBPS 5044A Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel werd verzonden op 23 februari 191 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Emma. Gebruiksperiode van 24 februari 1915 tot.. Stoomschip J.P. COEN KBPS 5044B Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel werd verzonden op 23 februari 191 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip J.P. Coen. Gebruiksperiode van 24 februari 1915 tot.. Stoomschip ORANJE KBPS 5044C Opgeleverd door De Munt in februari

17 Het stempel werd verzonden op 9 februari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Prins der Nederlanden. Bedoeld was een afdruk van het stempel: BATAVIA- AMSTERDAM. Dit geldt ook voor de stempels voor de stoomschepen KONINGIN DER NEDERLAN- DEN (verzonden op 9 februari 1914), GROTIUS (verzonden op 9 februari 1914), PRINSES JULIANA (verzonden op 9 februari 1914) en REMBRANDT (verzonden op 9 februari 1914). Gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot.. Stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN KBPS 5044D Opgeleverd door De Munt in januari Het stempel werd verzonden op 8 januari 1914 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Prins der Nederlanden. Gebruiksperiode van 9 januari 1914 tot.. Stoomschip RIOUW KBPS 5044J Opgeleverd door De Munt in december Het stempel werd verzonden op 19 december 1913 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Riouw. Gebruiksperiode van 20 december 1913 tot.. Stoomschip VONDEL POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM KBPS 5044K Opgeleverd door De Munt in december

18 Het stempel werd verzonden op 15 december 1913 ten behoeve van de postagent aan boord van het Stoomschip Vondel. Gebruiksperiode van 16 december 1913 tot.. Reservestempel Opgeleverd door De Munt in februari Het stempel werd, voor zover bekend, niet verstrekt maar in reserve gehouden. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip CHRISTIAAN HUYGENS van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5045A Opgeleverd door De Munt op 26 oktober Het stempel (type III) werd verstrekt op 27 oktober Gebruiksperiode van 28 oktober 1927 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5045B Opgeleverd door De Munt op 27 maart

19 De twee hamerstempels (type III) werden verzonden op 31 maart 1930 en terugontvangen op 4 oktober Gebruiksperiode van 1 april 1930 tot en met oktober POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip KONINGIN DER NEDERLANDEN van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5045C Opgeleverd door De Munt op 18 september Het stempel (type III) werd verstrekt op 1 oktober Gebruiksperiode van 2 oktober 1920 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip MARNIX VAN ST ALDEGONDE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5045D Opgeleverd door De Munt op 22 augustus De twee hamerstempels (type III) werden verzonden op 27 augustus Gebruiksperiode van 28 augustus 1930 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip P.C. HOOFT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5045E Opgeleverd door De Munt op 17 mei

20 Het hamerstempel (type III) werd verzonden op 19 mei 1926 en terugontvangen in juli Gebruiksperiode van 20 mei 1926 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM KBPS 5045F Opgeleverd door De Munt op 18 mei Het stempel (type III) werd verstrekt op 2 juni Gebruiksperiode van 3 juni 1926 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM KBPS 5045G Opgeleverd door De Munt op 26 oktober Het stempel (type III) werd verstrekt op 28 oktober Gebruiksperiode van 29 oktober 1927 tot.. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip JOHAN DE WITT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. KBPS 5046 Opgeleverd door De Munt op 16 juli Het stempel werd verzonden op 19 juli 1920 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 20 juli 1920 tot februari

21 De in 1946 en 1947 opgeleverde en verstrekte stempels werden gebruikt door de postagenten aan boord van de troepentransportschepen. POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 2 KBPS 5047 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 3 KBPS 5048 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot maart POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 4 KBPS 5049 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot maart POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 5 KBPS 5050A Opgeleverd door De Munt op 12 februari

22 Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot maart POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 5 KBPS 5050B Opgeleverd door De Munt op 10 januari Het stempel werd verstrekt op 13 januari 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 14 januari 1947 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 6 KBPS 5051 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 7 KBPS 5052 Opgeleverd door De Munt op 12 februari Het hamerstempel werd verzonden op 19 februari 1946 en terugontvangen op 26 maart Gebruiksperiode van 20 februari 1946 tot maart POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 8 KBPS 5053 Opgeleverd door De Munt op 10 januari

23 Het stempel werd verzonden op 13 januari 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 14 januari 1947 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 9 KBPS 5054 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 10 KBPS 5055 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 23 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 11 KBPS 5056 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 25 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari

24 POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 12 KBPS 5057 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot maart POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 13 KBPS 5058 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 23 februari Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot februari POSTAGENT BATAVIA-AMSTERDAM 14 KBPS 5059 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 16 oktober 1947 en terugontvangen op 16 maart Gebruiksperiode van 17 oktober 1947 tot maart Traject Rotterdam-Batavia POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel werd gebruikt door de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5112A Opgeleverd door De Munt in januari

25 Het stempel (type IV, met gedraaide kruisen) werd verzonden op 5 februari Bij de afdruk is vermeld: Op verzoek Chef Afdeling 9. Gebruiksperiode van 6 februari 1915 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel werd gebruikt door de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5111 Opgeleverd door De Munt in januari Op 4 februari 1916 werd het tweede stempel (type III, met rechte kruisen) toegezonden. Gebruiksperiode van 5 februari 1916 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA In maart 1940 werden, snel na elkaar, drie hamerstempels opgeleverd door De Munt, zonder volgnummers. KBPS 5112B Opgeleverd door De Munt in maart De hamerstempels (met gedraaide kruisen) werden verstrekt op 28 maart Twee stempels werden terugontvangen in mei het derde stempel werd terugontvangen op 5 oktober Gebruiksperiode van 29 maart 1940 mei 1950 en tot oktober POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip PATRIA van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5109 Opgeleverd door De Munt op 25 augustus

26 Het stempel (type I) werd verstrekt op 26 augustus Gebruiksperiode van 27 augustus 1919 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het stoomschip SLAMAT van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 1110A Opgeleverd door De Munt op 23 februari Het hamerstempel (type II) werd verstrekt op 27 februari 1928 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 28 februari 1928 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA KBPS 5110B Opgeleverd door De Munt op 24 februari Het stempel (type II) werd verstrekt op 25 februari Gebruiksperiode van 26 februari 1928 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik onder andere op het stoomschip BALOERAN van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5113A Opgeleverd door De Munt op 27 maart Het stempel (type V) werd verzonden op 31 maart Gebruiksperiode van 1 april 1930 tot 27 maart POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA Het stempel was in gebruik op het motorschip DEMPO van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5113B Opgeleverd door De Munt op 19 januari

27 Het stempel (type XIV) werd verzonden op 20 januari Gebruiksperiode van 21 januari 1931 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip TJERIMAI van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5114 Opgeleverd door De Munt op 26 februari Het stempel (type XV) werd verstrekt op 28 februari Gebruiksperiode van 1 maart 1922 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 1 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5115 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het stempel (type XVI) werd verstrekt op 3 februari 1926 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 4 februari 1926 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 4 KBPS 5116 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april Gebruiksperiode van 18 april 1940 tot.. 27

28 POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 5 KBPS 5117 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1940 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 6 KBPS 5118 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april 1940 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1940 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 7 KBPS 5119 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus

29 Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 8 KBPS 5120 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 9 KBPS 5121 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei In het stempelboek van De Munt ontbreekt een afdruk van stempel nummer 9. Stempelnummer 10 met de tekst BATAVIA-ROTTERDAM is echter twee maal afgedrukt. 29

30 Deel van de bladzijde van het stempelboek van De Munt. Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 10 KBPS 5122 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 11 KBPS 5123 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 12 oktober De afdruk in het stempelboek van De Munt is gevlekt door vocht. Het stempel met nummer 11 was een handstempel. Gebruiksperiode van 13 oktober 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 12 KBPS 5124 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober

31 Het handstempel werd verstrekt op 10 oktober 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 11 oktober 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 13 KBPS 5125 Opgeleverd door De Munt op 9 oktober Het stempel werd verstrekt op 10 oktober 1947 en terugontvangen in mei Afdruk in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. Het stempel met nummer 13 was een handstempel. Gebruiksperiode van 11 oktober 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 14 KBPS 5126 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 15 KBPS 5127 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei

32 POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 16 KBPS 5128 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 17 KBPS 5129 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december 1947 en terugontvangen in mei De afdruk in het stempelboek van De Munt is gevlekt door vocht. Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 18 KBPS 5130 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei POSTAGENT ROTTERDAM-BATAVIA 19 KBPS 5131 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december 1947 en terugontvangen in mei

33 Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei Traject Batavia Rotterdam (N.V. Rotterdamsche Lloyd) POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Het stempel was in gebruik op een stoomschip van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5060 Opgeleverd door De Munt op 25 augustus Het stempel (type I, ster gedraaid) werd verstrekt op 26 augustus Gebruiksperiode van 27 augustus 1919 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip PATRIA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5061A Opgeleverd door De Munt op 12 december Het stempel (type II, ster met punt recht) werd verstrekt op 13 december Gebruiksperiode van 14 december 1918 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip SLAMAT van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5061B Opgeleverd door De Munt op 24 februari Het stempel (type II, ster met punt recht) werd verstrekt op 27 februari Gebruiksperiode van 28 februari 1928 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM KBPS 5062 Opgeleverd door De Munt in december

34 Het stempel (type III, met rechte kruisen) werd verzonden op 5 januari Gebruiksperiode van 6 januari 1916 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Opgeleverd door De Munt op 27 april Op de bladzijde van het stempelboek zijn drie afdrukken aangebracht, twee met de datum 27.IV.40 en een met de datum 10.IX.40. KBPS 5063 Opgeleverd door De Munt in maart De hamerstempels (type IV, met gedraaide kruisen) werden verstrekt op 28 maart 1940 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 29 maart 1940 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Het stempel was in gebruik op het stoomschip BALOERAN van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5064A Opgeleverd door De Munt op 27 maart Het stempel werd verzonden op 31 maart Gebruiksperiode van 1 april 1930 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM Het stempel was in gebruik op het motorschip DEMPO van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5064B Opgeleverd door De Munt op 19 januari Het stempel (type XIV) werd verzonden op 20 januari Gebruiksperiode van 21 januari 1931 tot.. 34

35 POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip TJERIMAI van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5065 Opgeleverd door De Munt op 26 februari Het stempel werd verzonden op 28 februari Gebruiksperiode van 1 maart 1922 tot.. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5066 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het stempel werd verstrekt op 3 februari 1926 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 4 februari 1926 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 2 KBPS 5067 Opgeleverd door De Munt op 6 juli De acht hamerstempels werden verstrekt op 14 juli 1928 en waren bestemd voor 8 verschillende schepen van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd. In het stempelboek van De Munt zijn 13 afdrukken van dit stempel aangebracht met daarbij de aantekening: 8 stuks. In mei 1950 werden twee stempels door De Munt terugontvangen. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 3 35

36 KBPS 5068 Ontbreekt in de stempelboeken. POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 4 KBPS 5069 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 5 KBPS 5070 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 6 KBPS 5071 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het stempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 7 KBPS 5072 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei

37 POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 8 KBPS 5073 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 9 KBPS 5074 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 10 KBPS 5075 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus Het stempel werd verstrekt op 6 september 1947 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 7 september 1947 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 11 KBPS 5076 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei

38 POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 12 KBPS 5077 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 13 KBPS 5078 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 14 KBPS 5079 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 15 KBPS 5080 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 16 38

39 KBPS 5081 Opgeleverd door De Munt op 16 april Het hamerstempel werd verstrekt op 17 april 1946 en terugontvangen in mei Gebruiksperiode van 18 april 1946 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 17 KBPS 5082 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 18 KBPS 5083 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei POSTAGENT BATAVIA-ROTTERDAM 19 KBPS 5084 Opgeleverd door De Munt op 18 december Het stempel werd verstrekt op 20 december De afdruk van het stempel in het stempelboek van De Munt is gevlekt door vocht. Het stempel werd in mei 1950 terugontvangen. Gebruiksperiode van 21 december 1947 tot mei

40 GEWIJZIGDE BENAMING BATAVIA IN DJAKARTA Traject Amsterdam-Djakarta POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 1 Het stempel was in gebruik op het motorschip ORANJE van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5031 Opgeleverd door De Munt op 10 januari Het stempel werd verzonden op 11 januari Gebruiksperiode van 12 januari 1950 tot en met 30 april POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 2 Het stempel was in gebruik op het motorschip ORANJE van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5032 Opgeleverd door De Munt op 10 januari Het hamerstempel werd verzonden op 11 januari Gebruiksperiode van 12 januari 1950 tot en met 30 april POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 3 Het stempel was in gebruik op het stoomschip GROOTE BEER van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5033 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het handstempel werd verzonden op 10 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 11 februari 1950 tot en met maart POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 4 Het stempel was in gebruik op het stoomschip GROOTE BEER van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. 40

41 KBPS 5034 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het hamerstempel werd verzonden op 10 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 11 februari 1950 tot en met maart POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 5 Het stempel was in gebruik op het motorschip TABINTA van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5035 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het stempel werd verzonden op 28 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 1 maart 1950 tot maart POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 6 Het stempel was in gebruik op het motorschip TABINTA van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5036 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het hamerstempel werd verzonden op 28 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 1 maart 1950 tot maart POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 7 Het stempel was in gebruik op het motorschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5037 Opgeleverd door De Munt op 8 maart

42 Het stempel werd verzonden op 9 maart Het stempel werd terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot november POSTAGENT AMSTERDAM-DJAKARTA 8 Het stempel was in gebruik op het motorschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5038 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verzonden op 9 maart Het stempel werd terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot november Traject Djakarta-Amsterdam POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het motorschip ORANJE van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5085 Opgeleverd door De Munt op 25 januari Het stempel werd verzonden op 27 januari 1950 en terugontvangen op 19 juli Gebruiksperiode van 28 januari 1950 tot juli POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 2 Het stempel was in gebruik op het motorschip ORANJE van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5086 Opgeleverd door De Munt op 25 januari

43 Het hamerstempel werd verzonden op 27 januari 1950 en terugontvangen op 19 juli Gebruiksperiode van 28 januari 1950 tot juli POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 3 Het stempel was in gebruik op het stoomschip GROOTE BEER van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5087 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het handstempel werd verzonden op 10 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 11 februari 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 4 Het stempel was in gebruik op het stoomschip GROOTE BEER van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5088 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Het hamerstempel werd verzonden op 10 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 11 februari 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 5 Het stempel was in gebruik op het motorschip TABINTA van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5089 Opgeleverd door De Munt op 27 februari

44 Het stempel werd verzonden op 28 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 1 maart 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 6 Het stempel was in gebruik op het motorschip TABINTA van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5090 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het hamerstempel werd verzonden op 28 februari 1950 en terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 1 maart 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 7 Het stempel was in gebruik op het motorschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5091 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verzonden op 9 maart Het stempel werd terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-AMSTERDAM 8 Het stempel was in gebruik op het motorschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT van de N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland. KBPS 5092 Opgeleverd door De Munt op 8 maart

45 Het hamerstempel werd verzonden op 9 maart Het stempel werd terugontvangen op 27 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot november Traject Rotterdam-Djakarta POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 1 Het stempel was in gebruik op het motorschip KOTA INTEN van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5132 Opgeleverd door De Munt op 12 januari Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het MS Kota Inten op 13 januari 1950 als handstempel. Dit schip werd in 1927 gebouwd op de werf van Feyenoord in Rotterdam. Het schip werd in 1958 gesloopt in Hongkong waar het in 1957 was aangekomen. Gebruiksperiode van 14 januari 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 2 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5133 Opgeleverd door De Munt op 12 januari Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het MS SIBAJAK op 13 januari Dit was een hamerstempel. Gebruiksperiode van 14 januari 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 3 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5134 Opgeleverd door De Munt op 16 januari

46 Het stempel werd verstrekt op 17 januari Gebruiksperiode van 18 januari 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 4 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5135 Opgeleverd door De Munt op 16 januari Het stempel werd verstrekt op 17 januari Gebruiksperiode van 18 januari 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 5 Het stempel was in gebruik op het stoomschip WATERMAN van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5136 Opgeleverd door De Munt op 2 februari Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het SS Waterman als handstempel op 3 februari Het stempel werd op 23 november 1954 terugontvangen door het Hoofdbestuur. Gebruiksperiode van 4 februari 1950 tot november POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 6 Het stempel was in gebruik op het stoomschip WATERMAN van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5137 Opgeleverd door De Munt op 2 februari

47 Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het SS Waterman als hamerstempel op 3 februari Het stempel werd op 23 november 1954 terugontvangen door het Hoofdbestuur. De afdruk in vakje 2 van het stempelboek voldeed niet, waarna de afdruk nogmaals werd aangebracht in vakje 4 en vakje 5. Gebruiksperiode van 4 februari 1950 tot november POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 7 Het stempel was in gebruik op het motorschip WILLEM RUYS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5138 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het stempel werd verstrekt op 6 maart 1950, terugontvangen in maart 1962 en vernietigd op 12 januari Gebruiksperiode van 7 maart 1950 tot maart POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 8 Het stempel was in gebruik op het motorschip WILLEM RUYS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5139 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het hamerstempel werd verstrekt op 6 maart 1950, terugontvangen in maart 1962 en vernietigd op 12 januari Gebruiksperiode van 7 maart 1950 tot maart POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 9 Het stempel was in gebruik op het stoomschip ZUIDERKRUIS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5140 Opgeleverd door De Munt op 8 maart

48 Het stempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 10 Het stempel was in gebruik op het stoomschip ZUIDERKRUIS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5141 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 11 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5142 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart 1950 en terugontvangen op 19 juli Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot juli POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 12 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5143 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 9 maart 1950 en terugontvangen op 19 juli

49 Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot juli POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 13 Dit stempel werd aangemaakt als reservestempel voor de K.R.L. KBPS 5144 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT ROTTERDAM-DJAKARTA 14 Dit stempel werd aangemaakt als reservestempel voor de K.R.L. KBPS 5145 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. Traject Djakarta-Rotterdam POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip Kota Inten van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5093 Opgeleverd door De Munt op 26 januari

50 Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het SS Kota Inten op 1 februari 1950 als handstempel. Gebruiksperiode van 2 februari 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 2 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5094 Opgeleverd door De Munt op 26 januari Het stempel werd verzonden op 1 februari Tekst naast de afdruk: Nevenstaand stempel is op de Sibajak telefonisch medegedeeld door Hr. Hoogestege 14/6 50. Gebruiksperiode van 2 februari 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 3 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 0095 Opgeleverd door De Munt op 26 januari Het stempel werd verstrekt op 1 februari Gebruiksperiode van 2 februari 1950 tot.. POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 4 Het stempel was in gebruik op het motorschip SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 0096 Opgeleverd door De Munt op 26 januari

51 Het hamerstempel werd verstrekt op 1 februari Gebruiksperiode van 2 februari 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 5 Het stempel was in gebruik op het stoomschip WATERMAN van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5097 Opgeleverd door De Munt op 17 februari Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het SS Waterman als handstempel op 18 februari Het stempel werd op 23 november 1954 terugontvangen door het Hoofdbestuur. Gebruiksperiode van 19 februari 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 6 Het stempel was in gebruik op het stoomschip WATERMAN van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5098 Opgeleverd door De Munt op 17 februari Verstrekt door het Hoofdbestuur der P.T.T. aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd voor het SS Waterman als hamerstempel op 18 februari Het stempel werd op 23 november 1954 terugontvangen door het Hoofdbestuur. Gebruiksperiode van 19 februari 1950 tot november POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 7 Het stempel was in gebruik op het motorschip WILLEM RUYS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5099 Opgeleverd door De Munt op 27 februari Het stempel werd verstrekt op 6 maart 1950, terugontvangen in maart 1962 en vernietigd op 12 januari Gebruiksperiode van 7 maart 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 8 Het stempel was in gebruik op het motorschip WILLEM RUYS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5100 Opgeleverd door De Munt op 27 februari

52 Het hamerstempel werd verstrekt op 6 maart 1950, terugontvangen in maart 1962 en vernietigd op 23 december Gebruiksperiode van 7 maart 1950 tot maart POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 9 Het stempel was in gebruik op het stoomschip ZUIDERKRUIS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5101 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 10 Het stempel was in gebruik op het stoomschip ZUIDERKRUIS van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5102 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 11 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5103 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart 1950 en terugontvangen op 19 juli Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot juli

53 POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 12 Het stempel was in gebruik op het motorschip INDRAPOERA van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5104 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart 1950 en terugontvangen op 19 juli Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot juli POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 13 Dit stempel werd aangemaakt als reservestempel voor de K.R.L. KBPS 5105 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het stempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 14 Dit stempel werd aangemaakt als reservestempel voor de K.R.L. KBPS 5106 Opgeleverd door De Munt op 8 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 9 maart Gebruiksperiode van 10 maart 1950 tot.. Traject Amsterdam - West Indië POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIE In het oude stempelboek is een bladzijde opgenomen van de Koninklijke West Indische Maildienst. Daarop zijn o.a. afgedrukt een lakcachet voor het stoomschip Prins Frederik Hendrik en een lakcachet voor de Postagent Amsterdam West Indië. 53

54 Bij het cachet voor het stoomschip, verstrekt op 2 september 1904, is verder niets vermeld. POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIE KBPS 5039 Opgeleverd door De Munt op 13 april Het stempel (type I) werd verstrekt op 18 april De afdruk is aangebracht op de bladzijde van de Koninklijke West Indische Maildienst. Gebruiksperiode van 19 april 1910 tot.. POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIE Het stempel was in gebruik op het stoomschip CRIJNSSEN van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Het schip werd op 10 juli 1942 getorpedeerd en is gezonken. KBPS 5039 Opgeleverd door De Munt op 6 november Het stempel (type I) werd verstrekt op 7 november Gebruiksperiode van 8 november 1919 tot en met POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIË KBPS 5040 Opgeleverd door De Munt in december

55 Twee stempels (type II) werden verzonden op 4 december Gebruiksperiode van 5 december 1912 tot.. POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIË KBPS 5041A Opgeleverd door De Munt in juli Drie stempels (type III) werden verzonden, twee op 10 juli 1915 en één op 13 juli Gebruiksperiode van 11 juli 1915 tot.. POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIË KBPS 5041B Opgeleverd door De Munt in september Twee stempels (type III) werden verzonden op 14 september Gebruiksperiode van 15 september 1915 tot.. POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIE Het stempel was in gebruik op het stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Het schip werd in 1920 verkocht aan de Eastern Steam Nav. Co., Bombay en herdoopt tot Ahmedi. KBPS 5042A Opgeleverd door De Munt op 12 december Het stempel (type IV) werd verstrekt op 13 december Gebruiksperiode van 14 december 1919 tot.. 55

56 POSTAGENT AMSTERDAM-WEST INDIE Het stempel was in gebruik op het stoomschip RENSSELAAR van de Koninklijke West-Indische Maildienst. Het schip werd in 1927 verkocht aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het schip bij IJmuiden op een mijn en werd op het strand gezet, waarna het werd vernietigd tijdens een Duitse luchtaanval in KBPS 5042B Opgeleverd door De Munt op 12 december Het stempel (type IV) werd verstrekt op 13 december Gebruiksperiode van 14 december 1919 tot Stempels met naam van het schip Op 1 augustus 1938 werd een aantal stempels opgeleverd door De Munt met daarin de tekst POST- AGENT gevolgd door de naam van een schip. De postagenten aan boord van de schepen van de Holland-Amerika Lijn zijn in de maand augustus 1938 voorzien van de stempels. In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1938 werd het eerste stempel gemeld afkomstig van het S.S. Nieuw Amsterdam met de datum van 22 augustus POSTAGENT aan boord: Stoomschip EDAM (H.A.L.) POSTAGENT A / B SS EDAM 7 OBSS 0010 Opgeleverd door De Munt op 15 januari Het stempel werd verzonden op 16 januari Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot.. Stoomschip GROOTE BEER (N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland, vanaf november 1951: Holland Amerika Lijn) 56

57 Deel van pagina uit stempelboek van het Museum voor Communicatie. POSTAGENT A/B S.S. GROOTE BEER 1 KBPS 5008 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 1 maart 1952, terugontvangen op 9 oktober 1963 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 2 maart 1952 tot oktober POSTAGENT A/B S.S. GROOTE BEER 2 KBPS 5009 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 12 november 1951, terugontvangen op 9 oktober 1963 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot oktober Motorschip JOHAN VAN OLDENBARNEVELT (N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland ) 57

58 Deel van pagina uit stempelboek van Museum voor Communicatie. Het schip werd op 8 maart 1963, toen het afgemeerd lag te Genua, verkocht aan Greek Line en herdoopt als Lakonia. Op 29 december 1963 is het schip na een brand aan boord gezonken, 250 mijl ten westen van Gibraltar. POSTAGENT A/B M.S. J.v.OLDENBARNEVELT 1 KBPS 5002 Opgeleverd door De Munt in oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 12 oktober Het stempel werd niet terugontvangen. Gebruiksperiode van oktober 1951 tot maart POSTAGENT A/B M.S. J.v.OLDENBARNEVELT 2 KBPS 5003 Opgeleverd door De Munt in oktober

59 Het hamerstempel werd verstrekt op 12 oktober Op 11 december 1963 werd het stempel overgedragen aan het Postmuseum. Gebruiksperiode van oktober 1951 tot maart POSTAGENT a /b M.S. J.v.OLDENBARNEVELT 3 OBSS 0001 Vervaardigd door Numerofa in december Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 11 januari 1962, terugontvangen op 3 december Op 11 december 1963 werd het stempel overgedragen aan het Postmuseum maar daarna vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 12 januari 1962 tot maart Motorschip KEERKRING (K.P.M.) In 1960 werd het motorschip Van Riemsdijk van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam ter beschikking gesteld van de Koninklijke Luchtmacht in Biak als transport- en logementschip en in juni 1960 bij Verolme te Rozenburg verbouwd. Het schip werd herdoopt in KEERKRING. In 1967 werd het schip verkocht aan Venders Navigation Corp. (Liberia) Ltd., Panama en herdoopt in Venice. POSTAGENT a /b m.s. KEERKRING OBSS 0002 Vervaardigd door Numerofa in december Het stempel werd verzonden op 31 december 1960 en terugontvangen in Gebruiksperiode van 2 januari 1961 tot Stoomschip LEERDAM (H.A.L.) POSTAGENT A / B SS LEERDAM 6 OBSS 0011 Opgeleverd door De Munt op 15 januari Het stempel werd verzonden op 16 januari 1953 en terugontvangen op 20 februari Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot februari Stoomschip Maasdam (H.A.L.) POSTAGENT a / b SS MAASDAM 1 59

60 OBSS 0012 Vervaardigd door Numerofa in september Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 19 september 1962, terugontvangen op 1 november 1968 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 20 september 1962 tot oktober POSTAGENT A / B SS MAASDAM 3 OBSS 0013 Opgeleverd door De Munt op 15 januari Het stempel werd verzonden op 16 januari 1953, terugontvangen op 1 november 1968 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot oktober Stoomschip NIEUW AMSTERDAM (H.A.L.) POSTAGENT S.S. NIEUW AMSTERDAM KBPS 5147 Opgeleverd door De Munt in augustus Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot.. POSTAGENT A / B SS NIEUW-AMSTERDAM 1 OBSS 0014 Opgeleverd door De Munt op 15 januari Het stempel werd verzonden op 16 januari Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot.. POSTAGENT a / b SS NIEUW-AMSTERDAM 2 60

61 OBSS 0015 Vervaardigd door Numerofa in juli Het stempel werd verzonden op 24 juli Gebruiksperiode van 25 juli 1962 tot.. Stoomschip NOORDAM POSTAGENT S.S. NOORDAM KBPS 5148 Opgeleverd door De Munt in augustus Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot.. Motorschip NOORDAM (H.A.L.) POSTAGENT A / B MS NOORDAM 4 OBSS 0003 Opgeleverd door De Munt op 15 januari Het stempel werd verzonden op 16 januari 1953, terugontvangen op 17 mei 1963 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot mei Motorschip ORANJE (N.V. Stoomboot Maatschappij Nederland ) Het schip werd op 24 september 1964 uit de vaart genomen. POSTAGENT A/B M.S. ORANJE 1 KBPS 5004 Opgeleverd door De Munt op 20 oktober

62 Het stempel werd verstrekt op 12 november 1951 en vernietigd op 12 februari Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot september POSTAGENT A/B M.S. ORANJE 2 KBPS 5005 Opgeleverd door De Munt op 20 oktober Het stempel werd verstrekt op 12 november 1951 en vernietigd op 12 februari Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot september Motorschip PRINSES MARGRIET (H.A.L.) POSTAGENT a / b MS PRINSES MARGRIET 1 OBSS 0004 Vervaardigd door Numerofa in november Het stempel werd verzonden op 1 december 1964, terugontvangen op 8 december 1971 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 2 december 1964 tot december Stoomschip RIJNDAM (zie ook Stoomschip WATERMAN) (H.A.L. en K.R.L.) POSTAGENT A / B SS RIJNDAM 2 OBSS 0016 Opgeleverd door De Munt op 15 januari

63 Het stempel werd verzonden op 16 januari Op 28 september 1966 buiten gebruik gesteld en geschonken aan het Postmuseum. Gebruiksperiode van 17 januari 1953 tot 27 september Stoomschip ROTTERDAM (H.A.L.) POSTAGENT S.S. ROTTERDAM KBPS 5149 Opgeleverd door De Munt in juli Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot.. POSTAGENT a / b SS ROTTERDAM 9 OBSS 0018 Vervaardigd door Numerofa in augustus

64 Het stempel werd verzonden op 26 augustus 1959 en werd vermist sedert 12 november Gebruiksperiode van 27 augustus 1959 tot 11 november POSTAGENT a / b SS ROTTERDAM 1 OBSS 0017 Vervaardigd door Numerofa in maart Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 10 maart 1964 en terugontvangen op 12 november Gebruiksperiode van 11 maart 1964 tot 11 november Motorschip SEVEN SEAS (K.R.L.) POSTAGENT a /b ms. SEVEN SEAS OBSS 0005 Vervaardigd door Numerofa in oktober Het stempel werd verzonden op 21 oktober 1960 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 22 oktober 1960 tot september Motorschip SIBAJAK (K.R.L.) Het postagentschap aan boord werd in juli 1959 opgeheven. 64

65 Deel van een bladzijde uit het stempelboek van het Museum voor Communicatie. Het motorschip SIBAJAK maakte de eerste reis op 8 februari 1928 van Rotterdam naar Batavia. Tot 1940 maakte het schip in totaal 54 reizen naar Nederlandsch Indië. In april 1941 werd het schip te Singapore verbouwd tot troepentransportschip in opdracht van Britse Ministerie van Oorlog. Het schip werd weer aan Nederland overgedragen op 5 maart 1946, waarna het nog eens 55 reizen maakte naar Nederlandsch Indië en Australië. Tussen 1946 en 1951 werd het schip voornamelijk gebruikt als troepentransportschip en is daarna omgebouwd tot emigrantenschip tussen Rotterdam en Australië. Het schip werd voor de sloop verkocht aan een werf in Hongkong waar het op 25 augustus 1959 arriveerde. POSTAGENT A/B M.S. SIBAJAK 1 KBPS 5006 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het stempel werd verstrekt op 1 maart 1952 en terugontvangen op 22 december Gebruiksperiode van 2 maart 1952 tot juli POSTAGENT A/B M.S. SIBAJAK 2 KBPS 5007 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het hamerstempel werd verstrekt op 12 november 1951 en terugontvangen op 22 december Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot juli

66 Stoomschip STATENDAM (H.A.L.) POSTAGENT S.S. STATENDAM KBPS 5150 Opgeleverd door De Munt in juli Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot mei POSTAGENT A / B SS STATENDAM 8 OBSS 0019 Opgeleverd door De Munt op 6 januari Het stempel werd verzonden op 9 januari 1957 en werd vermist sedert 12 november Gebruiksperiode van 10 januari 1957 tot 11 november Stoomschip VEENDAM POSTAGENT S.S. VEENDAM KBPS 5151 Opgeleverd door De Munt in juli Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot.. Stoomschip VOLENDAM (H.A.L.) POSTAGENT S.S. VOLENDAM KBPS 5152 Opgeleverd door De Munt in juli

67 Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot.. Stoomschip WATERMAN (zie ook bij Stoomschip RIJNDAM) (K.R.L.) POSTAGENT A/B S.S. WATERMAN 1 KBPS 5010 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het hamerstempel werd verzonden op 12 november Stempel nummer 1 werd op 4 september 1979 vernietigd. Stempel nummer 1 werd voor de tweede keer in gebruik genomen toen het S.S. Rijndam werd omgedoopt tot S.S. Waterman. Dat was op 25 mei Maar al op 28 september werd de naam van het S.S. Waterman weer teruggebracht tot S.S. Rijndam. a. Eerste gebruiksperiode van 13 november 1951 tot augustus b. Tweede gebruiksperiode van 25 mei 1968 tot 28 september POSTAGENT A/B S.S. WATERMAN 2 KBPS 5011 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober

68 Het stempel werd verzonden op 1 maart Stempel nummer 2 werd buiten gebruik gesteld op.. Gebruiksperiode van 2 maart 1952 tot augustus Motorschip WESTERDAM (H.A.L.) POSTAGENT A / B MS WESTERDAM 5 OBSS 0006 Opgeleverd door De Munt op 30 januari Het stempel werd verzonden op 31 januari 1953 en terugontvangen op 2 december Gebruiksperiode van 1 februari 1953 tot 20 november Motorschip WILLEM BARENDSZ Tijdens de eerste reis van de walvisvaarder naar de Zuidelijke IJszee werd een rubber stempel gebruikt. Het stempel was in gebruik van oktober 1946 tot april Het stempel is op 19 juli 1947 overgedragen aan het Postmuseum. a /b M.S. WILLEM BARENDSZ ZUIDELIJKE IJSZEE 1 KBPS 5001 Opgeleverd door De Munt op 5 augustus

69 Het stempel werd verstrekt op 11 augustus 1947 en werd terugontvangen op 3 juni Gebruiksperiode van 12 augustus 1947 tot juni POSTAGENT A/B M.S.WILLEM BARENDSZ 1 OBSS 0009 Opgeleverd door De Munt op 28 augustus Het stempel werd verzonden op 6 september 1952, terugontvangen op 10 februari 1965 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 7 september 1952 tot 20 juli Motorschip WILLEM RUYS (K.R.L.) Het motorschip WILLEM RUYS werd te water gelaten op 1 juli 1946 en maakte de eerste reis op 2 december Op 14 januari 1964 werd het schip verkocht aan Flotta Lauro, Napels en op 6 januari 1965 overgedragen en herdoopt in 'Achille Lauro'. Onder die naam voer het schip tot 3 december In de nacht van 29 op 30 november 1994 tijdens de 'Kerstcruise' van Genua naar Durban brak brand uit in de machinekamer. Het schip werd door de passagiers en bemanning verlaten. Op 2 december werd het brandende schip op sleeptouw genomen door de motorsleepboot 'Solano'. De volgende dag zonk de 'Achille Lauro' om uur. POSTAGENT a / b MS WILLEM RUYS 1 OBSS 0007 Vervaardigd door Numerofa in mei

70 Het stempel werd verzonden op 21 mei 1958, terugontvangen op 14 januari 1965 en vernietigd op 12 februari Gebruiksperiode van 22 mei 1958 tot 5 januari POSTAGENT a / b MS WILLEM RUYS 2 OBSS 0008 Vervaardigd door Numerofa in mei Het hamerstempel werd verzonden op 21 mei 1958, terugontvangen op 14 januari 1965 en vernietigd op 12 februari Gebruiksperiode van 22 mei 1958 tot 5 januari Stoomschip ZAANDAM (H.A.L.) POSTAGENT S.S. ZAANDAM KBPS 5153 Opgeleverd door De Munt in juli Het stempel werd verstrekt in augustus Gebruiksperiode van augustus 1938 tot Stoomschip ZUIDERKRUIS 70

71 Zwart-wit foto van een deel van de bladzijde in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. Het in 1945 voor het Amerikaanse leger gebouwde vrachtschip (type Victory) met de naam Cranston Victory, werd in 1947 aangekocht door de Nederlandse regering. Het schip werd herdoopt in ZUI- DERKRUIS en in beheer gegeven van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Het schip werd in 1951 omgebouwd tot emigrantenschip en onder beheer van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam gebracht. De eerste reis vond plaats in juli 1951 van Rotterdam naar Halifax en New York. De laatste reis was op 4 april 1962 van New York naar Rotterdam. Daarna ging het schip naar Den Helder en diende als accommodatieschip van de Koninklijke Marine en ontving het nummer A853. Op 27 november 1969 werd het schip gesloopt in Bilbao, Spanje. POSTAGENT A/B S.S. ZUIDERKRUIS 1 KBPS 5012 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het stempel werd verzonden op 12 november 1951 en terugontvangen op 3 december Het stempel werd doorgezonden naar het Postmuseum op 11 december 1963 maar later vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot april POSTAGENT A/B S.S. ZUIDERKRUIS 2 KBPS 5013 Opgeleverd door De Munt op 17 oktober Het stempel werd verzonden op 12 november 1951 en terugontvangen op 3 december Het stempel werd doorgezonden naar het Postmuseum op 11 december 1963 maar later vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 13 november 1951 tot april

72 Schepen van de Stoomvaartmaatschappij NEDERLAND POSTAGENT STOOMVAARTMIJ NEDERLAND 1 KBPS 5154 Opgeleverd door De Munt op 30 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 1 april Gebruiksperiode van 2 april 1952 tot.. POSTAGENT STOOMVAARTMIJ NEDERLAND 2 KBPS 5155 Opgeleverd door De Munt op 30 maart Het hamerstempel werd verstrekt op 1 april 1952 en vernietigd op 4 september Gebruiksperiode van 2 april 1952 tot.. Schepen van de Stoomvaart Maatschappij ZEELAND In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1939 werd het volgende opgenomen: Zeepostkantoren worden opgeheven. Naar wij vernemen zullen de zeepostkantoren Vlissingen-Harwich v.v. aan boord van de schepen der Stoomvaartmaatschappij "Zeeland" tegelijk met de invoering van de zomerdienstregeling op de Nederlandsche Spoorwegen worden opgeheven. Dit is grotendeels een gevolg van de groote vlucht, welke het luchtpostvervoer tusschen Nederland en Groot-Brittannië heeft genomen; de te behandelen hoeveelheid post door de zeepostkantoren werd namelijk steeds kleiner. Voor zoover noodig zal de post voortaan worden gesorteerd in de op de booten aansluitende posttreinen, zoodat er in de bestelling van de overzeesche post geen vertraging kan ontstaan. Alle aangebrachte correspondentie wordt, mede als gevolg van de invoering van het nachtpostnet, den, volgenden morgen in het geheele land In de eerste bestelling opgenomen.'wat de post voor transitoverkeer betreft, hierin komt zoo goed als geen verandering, daar zij hoofdzakelijk beperkt blijft tot z.g. "gesloten" zendingen, welke door tusschenkomst van het personeel der betrokken stoomvaartmaatschappij worden behandeld. De N.V. Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) onderhield tussen 1875 en 1939 een veerdienst tussen Vlissingen en Engeland. Daarna verhuisde het bedrijf naar Hoek van Holland om vandaar uit de dienst te onderhouden op Harwich. Onder invloed van de toenemende oorlogsdreiging moest de dienst op Harwich op 4 september 1939 gestaakt worden. Aanvankelijk konden de schepen nog Tilbury aanlopen maar ook die dienst moest gestaakt worden op 25 november De schepen gingen voor de kant in Vlissingen in afwachting van betere tijden. Bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog in Nederland konden de schepen naar Engeland ontsnappen. De volgende stempels werden door De Munt opgeleverd. In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is vermeld, dat de stempels op 26 juli 1939 werden verzonden, maar ze zijn waarschijnlijk niet in gebruik genomen. Het betreft de stempels voor de schepen: 72

73 Motorschip KONINGIN EMMA POSTAGENT M.S. KONINGIN EMMA 1 KBPS 5107 Opgeleverd door De Munt op 25 juli Het stempel werd verstrekt op 26 juli 1939 doch is waarschijnlijk niet in gebruik genomen. Stoomschip MECKLENBURG POSTAGENT S.S. MECKLENBURG 1 KBPS 5146 Opgeleverd door De Munt op 25 juli Het stempel werd verstrekt op 26 juli 1939 doch is waarschijnlijk niet in gebruik genomen. Motorschip PRINSES BEATRIX POSTAGENT M.S. PRINSES BEATRIX 1 KBPS 5108 Opgeleverd door De Munt op 25 juli Het stempel werd verstrekt op 26 juli 1939 doch is waarschijnlijk niet in gebruik genomen. Plezierjacht VAN DER STENG (Koninklijke Marine) Dienstorder No H.539 van 24 september 1947: Vestiging postagentschap. Aan boord van het contactvaartuig van der Steng" van de Stichting het Alg. Ned. Comité "Onze Marine", hetwelk Donderdag 25 September j.l. van Rotterdam uit een propagandatocht is begonnen door de Nederlandse binnenwateren, is een postagentschap gevestigd hetwelk uitsluitend voor de zegelverkoop en de behandeling van gewone correspondentie is aangewezen. Bedoelde correspondentie zal worden voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel met inschrift: Postagent -van der Steng. "Onze Marine". Het plezierjacht van de Koninklijke Marine werd wegens financiële lasten in 1949 uit de dienst genomen. Na verkoop aan een Italiaanse miljonair is het schip tijdens een brand op de Middellandse Zee gezonken. 73

74 Deel van de pagina uit het stempelboek van het Museum voor Communicatie. POSTAGENT VAN DER STENG ONZE MARINE 1 KBPS 5156 Opgeleverd door De Munt op 26 februari Het stempel werd verzonden op 3 maart Gebruiksperiode van donderdag 25 september 1947 tot

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

Traject Djakarta-Rotterdam

Traject Djakarta-Rotterdam Traject Djakarta-Rotterdam POSTAGENT DJAKARTA-ROTTERDAM 1 Het stempel was in gebruik op het stoomschip Kota Inten van de Rotterdamsche Lloyd. KBPS 5093 Opgeleverd door De Munt op 26 januari 1950. Verstrekt

Nadere informatie

AMSTERDAM Centraal Station

AMSTERDAM Centraal Station AMSTERDAM Centraal Station Dienstorder No 93 van 11 februari 1925: Overbrenging expeditiebureel Amsterdam C.S. Het onder het spoorwegpostkantoor nr. 1 ressorteerende expeditiebureel Amsterdam C.S. wordt

Nadere informatie

Expeditiebureel voor België

Expeditiebureel voor België Expeditiebureel voor België (EXP. VOOR BELGIË) KBPK 0022 Opgeleverd door De Munt in februari 1915. Het stempel werd verzonden op 25 februari 1915. Gebruiksperiode van 26 februari 1915 tot eind december

Nadere informatie

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1907. Gebruiksperiode van 27 oktober 1907 tot en met 5 juli 1923.

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1907. Gebruiksperiode van 27 oktober 1907 tot en met 5 juli 1923. AMSTERDAM 39 LBPK 0072 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1907. Gebruiksperiode van 27 oktober 1907 tot en met 5 juli 1923.

Nadere informatie

De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen

De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen De postverbindingen tussen Nederland en Overzeese gebiedsdelen Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie Zeebrieven naar Nederlands Oost Indië (Nederlandsch Indië) Op 17 november

Nadere informatie

BROEK IN WATERLAND. Provincie Noord-Holland. BROEK IN WATERLAND (N.H.) 1 KBPK 1271 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus 1918.

BROEK IN WATERLAND. Provincie Noord-Holland. BROEK IN WATERLAND (N.H.) 1 KBPK 1271 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus 1918. BROEK IN WATERLAND Provincie Noord-Holland BROEK IN WATERLAND (N.H.) 1 KBPK 1271 Opgeleverd door De Munt op 20 augustus 1918. Het stempel werd toegezonden op 28 augustus 1918 en terugontvangen in januari

Nadere informatie

ZORGVLIED ZOUTELANDE. Provincie Drenthe. ZORGVLIED LBPK 3009 Opgeleverd door De Munt in januari 1911.

ZORGVLIED ZOUTELANDE. Provincie Drenthe. ZORGVLIED LBPK 3009 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. ZORGVLIED Provincie Drenthe ZORGVLIED LBPK 3009 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911. a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari

Nadere informatie

Luchthaven Amsterdam Schiphol

Luchthaven Amsterdam Schiphol AMSTERDAM Luchthaven Amsterdam Schiphol LUCHTHAVEN AMSTERDAM-SCHIPHOL 1 KBBK 5252 Opgeleverd door De Munt op 26 april 1932. Het stempel werd verzonden op 28 april 1932 en afgekeurd in oktober 1958. Gebruiksperiode

Nadere informatie

Inventarisatie van de blok- of vierkante trajectstempels van Nederland

Inventarisatie van de blok- of vierkante trajectstempels van Nederland Inventarisatie van de blok- of vierkante trajectstempels van Nederland Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie Voorwoord In 2004 werd begonnen met het samenstellen van een inventarisatie

Nadere informatie

Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel)

Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel) Halve cirkelstempel met takje (open takjestempel) Artikel van de heer O.M. Vellinga van 1919 In Het Philatelistisch Maandblad van mei 1919 werd het volgende artikel opgenomen van de hand van de heer O.M.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Bijpostkantoor Amsterdam Centraal Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Bureel Expeditie

Bijpostkantoor Amsterdam Centraal Station, Bureel Loket- en Gelddiensten en Bureel Expeditie STATIONSPOSTKANTOREN In de meeste gevallen waren de stationspostkantoren een bijpostkantoor. Sommige stationspostkantoren hadden een Bureel Expeditie. Deze expeditie burelen hadden een stempel voor de

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

Trajectstempels met takje

Trajectstempels met takje Trajectstempels met takje ALMELO-ENSCHEDE TSTR 0001 1875-07-03 Ten behoeve van het treintraject ALMELO-ENSCHEDE v.v. Op de bladzijde van het stempelboek onder postkantoor Hengelo is een afdruk aangebracht

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn

De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn LUCHTPOST * POSTVERVOER - 2 De prestaties van onze vliegers op de Indië-lijn hebben tot een snelle postverbinding tussen Nederland en Indië geleid. Na het succes van van der Hoop in 1924 ging men er zich

Nadere informatie

FRANKERING VAN DIENSTBRIEVEN

FRANKERING VAN DIENSTBRIEVEN FRANKERING VAN DIENSTBRIEVEN De vertrouwde "dienst-enveloppen" behoren tot het verleden; De regering heeft - uit bezuinigingsoverwegingen - besloten dat met ingang van 1 januari 1984 ook de overheid haar

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Geschiedenis. Het terrein nam bijna twee kilometer oever aan de noordzijde van het IJ en ongeveer 90 hectare grond in beslag.

Geschiedenis. Het terrein nam bijna twee kilometer oever aan de noordzijde van het IJ en ongeveer 90 hectare grond in beslag. Geschiedenis NDSM staat voor de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Dit was een werf voor de nieuwbouw, reparatie en machinebouw van schepen in Amsterdam die heeft bestaan tussen 1894 en 1979.

Nadere informatie

s GRAVENHAGE Autopostkantoor

s GRAVENHAGE Autopostkantoor s GRAVENHAGE Autopostkantoor AUTOPOSTKANTOOR Het eerste autopostkantoor werd waarschijnlijk door de Franse Post in gebruik genomen. Dat was in 1929. Enkele andere landen volgden: Duitsland, Tjechoslowakije,

Nadere informatie

De Molukse Emigranten

De Molukse Emigranten De Molukse Emigranten Daar het voor de Molukse militairen na de onafhankelijksoorlog van het toenmalige Nederlands-Indië erg moeilijk werd om zich daar te handhaven [zij hadden immers trouw meegestreden

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

DE BOERENOORLOG 1899-1902

DE BOERENOORLOG 1899-1902 DE BOERENOORLOG 1899-1902 Jan van Riebeeck Stichter van de Kaapkolonie In "Novioposta" nummer 9 van januari 1985 werd het eerste deel van dit artikel opgenomen. Na een overzicht van de geschiedenis van

Nadere informatie

De eenkleurige portzegels

De eenkleurige portzegels De eenkleurige portzegels 1911-1947 Eénkleurige portzegels. 'Wat moet ik me daarbij voorstellen?', zult u zeggen. Welnu, we zullen proberen deze kreet in dit a r t i keltje te verklaren. In 1870 ontwierp

Nadere informatie

Gebruiksperiode van dinsdag 17 april 1928 tot en met zaterdag 21 april 1928.

Gebruiksperiode van dinsdag 17 april 1928 tot en met zaterdag 21 april 1928. AALSMEER Provincie Noord-Holland AALSMEER Groote Bloemententoonstelling 1928 TBBS 0001 Afdruk in violet VDW 66 Gebruiksperiode van dinsdag 17 april 1928 tot en met zaterdag 21 april 1928. AALSMEER Groote

Nadere informatie

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION Stationspostkantoren Bij de afdrukken van de tweeletter- en kleinrondstempels van de stationskantoren zijn géén afdrukken aangebracht van nummerstempels, die verwijzen naar die stations. Uitzondering is

Nadere informatie

Gebruiksperiode van donderdag 28 augustus 1958 tot en met donderdag 4 september 1958.

Gebruiksperiode van donderdag 28 augustus 1958 tot en met donderdag 4 september 1958. DELFT Provincie Zuid-Holland DELFT Internationaal congres van de Fédération Internationale des Géomètres 1958 Dienstorder No H.403 van 21 augustus 1958: Vestiging tijdelijk bijkantoor / gelegenheidsstempel.

Nadere informatie

De Haltestempels met omranding

De Haltestempels met omranding De Haltestempels met omranding Inventarisatie door Cees Janssen Bijgewerkt tot en met 29 september 2014 Inleiding In november 1964 heeft de heer F. Blom in het novembernummer van Nederlandsch Maandblad

Nadere informatie

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel.

Het stempel werd opgeleverd op 1 november 1969 en verstrekt op 18 november 1969 ter vervanging van het kortebalkstempel. BOEKELO Provincie Overijssel BOEKELO 1 CBPL 0030 Het stempel werd opgeleverd op 23 juli 1969 en verstrekt op 4 augustus 1969 ter vervanging van het Het stempel werd vernietigd op 13 april 1978. Gebruiksperiode

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

AMSTERDAM Congres Zionistische Federatie in Europa 1959

AMSTERDAM Congres Zionistische Federatie in Europa 1959 AMSTERDAM Congres Zionistische Federatie in Europa 1959 Dienstorder No H.22bis van 15 januari 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstempel. Ter gelegenheid van het congres van de Zionistische

Nadere informatie

Grootrond trajectstempels. De Nederlandse spoorwegen

Grootrond trajectstempels. De Nederlandse spoorwegen Grootrond trajectstempels De Nederlandse spoorwegen Het Nederlandse spoorwegnet was in de beginjaren vrij eenvoudig van opzet maar werd later bijzonder gecompliceerd. In 1855 bestonden slechts vier trajecten

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 15 Landsverordening van de 14 de maart 2013 tot aanpassing van verschillende landsverordeningen vanwege de troonopvolging IN NAAM VAN DE KONINGIN! De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. P.B. 2007, no. 58

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. P.B. 2007, no. 58 Zoek regelingen op overheinl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 9de juli 2007 ter uitvoering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

De postwinkel in Nijmegen

De postwinkel in Nijmegen De postwinkel in Nijmegen Sinds zaterdag 11 november 2006 heeft Nijmegen iets nieuws op postgebied. Op de hoek van de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat werd op die datum de 'Winkel van TNT

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Scheepvaart Maatschappij "Trans Ocean", 1961-1965

Inventaris van het archief van de NV Scheepvaart Maatschappij Trans Ocean, 1961-1965 Nummer archiefinventaris: 2.16.15.05 Inventaris van het archief van de NV Scheepvaart Maatschappij "Trans Ocean", 1961-1965 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 551 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de ekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

VAALS VALKENBURG. Provincie Limburg

VAALS VALKENBURG. Provincie Limburg VAALS Provincie Limburg VAALS Internationale Ruildag 1965 Dienstorder No H.138 van 18 maart 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel. 1. Op 11 april aanstaande zal in de zaal

Nadere informatie

Hier valt echt veel op te zien

Hier valt echt veel op te zien Hier valt echt veel op te zien Een tijdje geleden kwam ik tot de ontdekking dat in een verzameling van poststukken ook pakketkaarten of adreskaarten passen en dat er op sites van ebay en Delcampe veel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juni 1999 Rapportnummer: 1999/252

Rapport. Datum: 7 juni 1999 Rapportnummer: 1999/252 Rapport Datum: 7 juni 1999 Rapportnummer: 1999/252 2 Klacht Op 23 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Voorschoten, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal

Doel van het spel. Spelmateriaal Doel van het spel Ab die Post! Iedereen verdeelt postzendingen. Wie is de snelste postbode? Ravensburger, 1987 STALDER Guido en HUNZIKER Peter 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten In het kleine stadje

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Gestempeld in de trein

Gestempeld in de trein Gestempeld in de trein Met de komst van de spoorwegen kwam ook het vervoer van post met de trein. In de beginperiode zijn daar filatelistisch niet zo veel sporen van te vinden. In Nederland is zo'n spoor

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 november 2001 Rapportnummer: 2001/133

Rapport. Datum: 5 november 2001 Rapportnummer: 2001/133 Rapport Datum: 5 november 2001 Rapportnummer: 2001/133 2 Klacht Verzoekster, een kalkoenbroederij, klaagt erover dat het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onvoldoende voortvarend heeft

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

Ten eerste bedankt voor je bericht. Je schrijft: ik beschik niet over en ken niet de cijfers waaruit blijkt dat hier weer een stijging in is.

Ten eerste bedankt voor je bericht. Je schrijft: ik beschik niet over en ken niet de cijfers waaruit blijkt dat hier weer een stijging in is. Eef Franke Van: Hans van Nuyssenborgh Verzonden: woensdag 10 december 2014 11:27 Aan: Eef Franke; Gerrit Boonzaaijer Onderwerp: RE: grote bloemheuvel Beste Eef, Ten eerste bedankt

Nadere informatie

Veerman, laat ons overvaren!

Veerman, laat ons overvaren! Veerman, laat ons overvaren! Een beknopte geschiedenis van de veerdiensten naar Brielle Uitgegeven 1999 door de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel' De Maasmond voor de St. Elizabethsvloed

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270

Rapport. Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270 Rapport Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Ondernemingen Amstelveen (per 1 januari 2003: Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Amstelveen)

Nadere informatie

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen.

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen. HOOFDSTUK 6 P O R T V R IJ D O M In sommige gevallen behoeven geen betalingen plaats te vinden voor de door de postdiensten te verrichten prestaties. Die poststukken kunnen dan door de afzenders ongefrankeerd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Drukwerkrolstempel 1912

Drukwerkrolstempel 1912 Drukwerkrolstempel 1912 Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie Inleiding In 1981 verscheen van de hand van de heer A.H. Bonefaas een catalogus met de titel: De drukwerkrolstempels

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD A 2013 N 75 (G.T.) De Waarnemende Gouverneur van Curacao, Gelet op: artikel III, eerste lid, van de Landsverordening van de 21

PUBLICATIEBLAD A 2013 N 75 (G.T.) De Waarnemende Gouverneur van Curacao, Gelet op: artikel III, eerste lid, van de Landsverordening van de 21 geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening passagiersfaciiteitengelden 1988. de juni 2013, no. 13/1342, houdende vaststeffing van de LANDSBESLUIT van de 17 PUBLICATIEBLAD 2 P.13. 2012, no. 76. Land

Nadere informatie

Het inklaren van postpakketten

Het inklaren van postpakketten 2 Het inklaren van postpakketten Algemeen Vanaf de invoering van de postpakketten op 1 april 1882 werden de door de Postdienst behandelde postpakketten afkomstig uit het buitenland zonder verdere postale

Nadere informatie

De Kleinrondstempels van Nederland

De Kleinrondstempels van Nederland De Kleinrondstempels van Nederland Inleiding In de inventarisatie kleinrondstempels zijn alle post- en hulppostkantoren genoemd in alfabetische volgorde opgenomen met daarbij de datum van eerste gebruik

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 april 1998 Rapportnummer: 1998/133

Rapport. Datum: 28 april 1998 Rapportnummer: 1998/133 Rapport Datum: 28 april 1998 Rapportnummer: 1998/133 2 Klacht Op 8 augustus 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer A. te H., Oostenrijk, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148

Rapport. Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 Rapport Datum: 23 mei 2003 Rapportnummer: 2003/148 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van de rechtbank te Rotterdam zijn brief van 12 januari 2001, die hij op 15 januari 2001 bij de centrale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Zij was de volgende dag naar een andere fotograaf gegaan. Deze foto's waren niet aangekomen bij het consulaat.

Zij was de volgende dag naar een andere fotograaf gegaan. Deze foto's waren niet aangekomen bij het consulaat. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt over de lange duur van de behandeling van haar paspoortaanvraag van 8 augustus 2007 door het Nederlandse consulaat te Harwich (Verenigd Koninkrijk). Voorts klaagt

Nadere informatie

Aan het slot van het artikel in de vorige aflevering

Aan het slot van het artikel in de vorige aflevering LUCHTPOST * POSTVERVOER- 3 Aan het slot van het artikel in de vorige aflevering werd gewag gemaakt van de start op 25 september 1930 met een geregelde 14-daagse dienst op Indië. Daarbij werd een brief

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/0798-5 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 9 juli 2013 en de aanvulling daarop d.d. 30 juli 2013 van de Röntgen Technische Dienst B.V. te Rotterdam om wijziging van een vergunning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048

Rapport. Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048 Rapport Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048 2 Klacht Op 26 september 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Utrecht, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Geschiedenis van het brievenvervoer per spoor en de Post in Staphorst. 3

Geschiedenis van het brievenvervoer per spoor en de Post in Staphorst. 3 Geschiedenis van het brievenvervoer per spoor en de Post in Staphorst. 3 door A. Wuite Door twee oorzaken kwamen er veranderingen in de bediening van het postkantoor Staphorst. De belangrijkste verandering

Nadere informatie

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 In 1939 werd tijdens de T.T. in Assen voor de eerste maal een autopostkantoor ingezet. In dit kader wil ik U met een bescheiden selectie uit mijn verzameling laten

Nadere informatie

IX Nederland ( )

IX Nederland ( ) IX Nederland (1918-1940) 1 october-24 november 1924. De KLM-Fokker F VII vliegt van Amsterdam naar Batavia (Jacarta). 20-24 oktober 1934. De KLM vliegt naar Melbourne in het kader van de MacPherson Robertson-race

Nadere informatie

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012 Overzicht Indeling Bibliotheek Vanaf juli 2012 Data Comp. Kast 1 О 1 Recreatievaart О 1A 1 Wyt s О 1A2 Het Nederlands Zeewezen О 1B Moormans Jaarboek О 1C Jaarboeken Scheepvaart О 1D Jaarboeken О 1E Jaarboeken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/380

Rapport. Datum: 30 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/380 Rapport Datum: 30 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/380 2 Klacht Op 16 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw K. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

4. Op 13 januari 2008 wendde verzoeker zich tot de Nationale ombudsman omdat hij nog geen nieuw besluit van de PUR had ontvangen.

4. Op 13 januari 2008 wendde verzoeker zich tot de Nationale ombudsman omdat hij nog geen nieuw besluit van de PUR had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) pas op 28 april 2008 een nieuwe beslissing op zijn bezwaarschrift had genomen, ondanks de toezegging dat het besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 maart 2000 Rapportnummer: 2000/123

Rapport. Datum: 30 maart 2000 Rapportnummer: 2000/123 Rapport Datum: 30 maart 2000 Rapportnummer: 2000/123 2 Klacht Op 27 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer P. te Hoofddorp, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT.

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8 en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT. ^rngmmmu nnii %mt\{b f ergntimng TER BEVORDERING VAN i mmm OP ÊIMU TE HOUDEN op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN m> «T i: UTRECHT.

Nadere informatie

s-gravenhage Provincie Zuid-Holland

s-gravenhage Provincie Zuid-Holland s-gravenhage Provincie Zuid-Holland s-gravenhage 1 ste Nederlandsche Philatelistendag 1906 De "Eersten Nederlandsche Philatelistendag" vond plaats in de foyer van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen

Nadere informatie