AMSTERDAM, 2013 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMSTERDAM, 2013 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED"

Transcriptie

1 3 B U S I N E S S MODEL REGENERATIE T O O L 4

2 AMSTERDAM, 03 NIELS TEN BRINK TU DELFT I.S.M. AM RED

3 3 VOORWOORD De wereld om ons heen is altijd in beweging, hoe heviger de beweging, hoe duidelijker deze is waar te nemen, hoe hoger de urgentie om in te spelen op verandering. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change Charles Darwin LEESWIJZER Deze TOOL is een product van mijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. In samenwerking met AM RED heb ik een TOOL ontwikkeld die projectontwikkelaars in staat moet stellen hun business model continu aan te passen, ofwel BUSINESS MODEL REGENERATIE. In het eerste deel van deze handleiding leg ik uit hoe de TOOL is opgebouwd (horizontale leesrichting) en hoe je de Stappen kan uitvoeren. In het tweede deel geef ik een beschrijving van het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan de TOOL (verticale leesrichting) en zijn vragenkaarten opgenomen voor de toepassing van het model. De online TOOLBOX bevat nuttige en praktische hulpmid- delen voor gebruik. Veel plezier! 4

4 3 WIE? Ben je op zoek naar een manier om je business model te vernieuwen? Of zie je kansen in de markt die interessant zijn voor je organisatie? Dan kan deze TOOL je helpen om dit in praktijk te brengen. Van CEO tot Junior, iedereen is in staat om deze TOOL te gebruiken en met elkaar tot succesvolle (nieuwe) modellen te komen. Voor business model professionals kan deze TOOL helpen om juist samen met een organisatie een aangepaste bedrijfsvoering in te richten. Als professional ben je met deze TOOL in staat een organisatie een Stap verder te brengen. WAT? Iedereen die ervan overtuigd is dat een business model dynamisch is en afhankelijk van zijn context, heeft al de eerst Stap gezet naar business model regeneratie. Wat doe je als je omgeving verandert? Je vraagt je af welke gevolgen dit heeft en of je moet mee veranderen. 4 4 Dit is de essentie van BUSINESS MODEL REGENERATIE.

5 3 TOOL 3 4 INVETARISATIE VAN KEUZE VOOR VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS SELECTIE VAN ONTWIK- BUSINESS MODELLEN RELEVANT BUSI- KELDE MODELLEN NESS MODEL 4 IMPLEMENTA- TIE PLAN VOOR BM.0 HOE? De TOOL bestaat uit een cyclus met vier primaire stappen ondersteund door het Business Model Canvas (BMC, p. 3). Wanneer je de TOOL voor het eerst doorloopt, dan is Stap noodzakelijk om te inventariseren welke modellen binnen de organisatie aanwezig zijn. In Stap constateer je op basis van zelf geformuleerde criteria of modellen niet optimaal functioneren. Verdieping en vernieuwing in workshops moet(en) een oplossing(en) voortbrengen. De uitkomst van Stap 3 bestaat uit varianten die een oplossingsrichting geven. Na een selectieproces in Stap 4 en implementatie (Stap 4+) van een variant, maakt deze onderdeel uit van de modellen in Stap. De cirkel is rond. 5 4

6 3 DOEL Het doel van Stap is het in kaart brengen van de huidige business modellen die binnen de organisatie aanwezig zijn, om deze vervolgens te kunnen monitoren op hun functioneren. BENODIGDHEDEN - Business Model Canvas (TOOLBOX) - Post-It - Vragenkaarten (p TOOLBOX) - Medewerkers met verstand van specifieke modellen DENK AAN - probeer alleen de huidige situatie vast te leggen (de wenselijke situatie is nog niet aan de orde) - onduidelijk welke modellen aanwezig zijn? Probeer dan eens verschillende Customer Segments (p. 8) en Value Propositions (p. 6) van elkaar te onderscheiden - maak een duidelijk onderscheid tussen strategie (plan) en business model (logica achter waardecreatie) - koppel de inhoud terug naar de directie, voordat je met 4 6 Stap begint.

7 INVENTARISATIE VAN BUSINESS MODELLEN INVENTARISATIE VAN KEUZE VOOR VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS SELECTIE VAN ONTWIK- BUSINESS MODELLEN RELEVANT BUSI- KELDE VARIANTEN NESS MODEL! HOE? Als je deze Stap voor het eerst uitvoert dan kan het een brede inzet van de organisatie vragen. Afhankelijk van de situatie is het nodig om interviews en /of miniworkshops te organiseren. In deze sessie(s) breng je zelfstandig of met elkaar de verschillende aanwezige business modellen in kaart. De elementen van het business model canvas krijgen invulling. Een ingevuld business model canvas moet weergeven op welke manier het geld oplevert. Eventueel kan een model voorzien zijn van een beschrijving die bijdraagt aan interne informatieuitwisseling. 7 4

8 3 DOEL Het doel van Stap is om inzichtelijk te maken welke modellen niet optimaal zijn afgestemd met de interne en externe situatie (markt). BENODIGDHEDEN - toetsings criteria - kennis van veranderingen van marktkrachten (figuur) DENK AAN - probeer zoveel mogelijk voelsprieten te creëren door goede interne communicatie - deze Stap vraagt juist veel aandacht in goede tijden 4 8 Osterwalder & Pigneur, 009:0

9 KEUZE VOOR RELEVANT BUSINESS MODEL INVENTARISATIE VAN KEUZE VOOR VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS SELECTIE VAN ONTWIK- BUSINESS MODELLEN RELEVANT BUSI- KELDE VARIANTEN NESS MODEL! HOE? De markt heeft invloed op de mate waarin aanwezige business modellen succesvol zijn. De markt is onder te verdelen in vier krachten, met bijbehorende factoren, die op een business model werken (zie figuur) In deze Stap breng je in kaart welke invloed de krachten hebben op het model en of dit gevolgen heeft voor de inhoud. Criteria kunnen helpen om de modellen op vergelijkbare aspecten te toetsen. De voornaamste activiteit in deze Stap is monitoring. De afstemming met de vier krachten moet continu inzichtelijk zijn. Ontbreekt deze afstemming? Dan vraagt dit om actie! 9 4

10 3 DOEL Het doel van Stap 3 is om te verdiepen in de problematiek van bestaande modellen en nieuwe ideeën te genereren voor vernieuwing. BENODIGDHEDEN - ingevuld Business Model Canvas dat niet optimaal is afgestemd voorzien van geformuleerde probleemstelling - voorbeeld BMC s Espresso, Skype (TOOLBOX) - Business Model Canvas (A/0) (TOOLBOX) - elementen database poster (TOOLBOX) - Post-It in verschillende kleuren - markers en stiften DENK AAN - zorg voor een gevarieerde groepssamenstelling - beperk jezelf in het eerste deel niet tot haalbare en gebruikelijke ideeën - brainstorm per element voor nieuwe ideeën, gebruik de Post-It database daarna voor het twee onderdeel - een functionerend BMC bestaat uit samenhangende ele- 4 0 menten en wordt ondersteund door een duidelijke visie

11 3 VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS INVENTARISATIE VAN KEUZE VOOR VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS SELECTIE VAN ONTWIK- BUSINESS MODELLEN RELEVANT BUSI- KELDE VARIANTEN NESS MODEL! HOE? Verdieping en vernieuwing kan alleen plaatsvinden wanneer je bereid bent om buiten de huidige kaders te denken. Verdieping vergroot het inzicht en geeft aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor vernieuwing. Een workshop is uitermate geschikt om met elkaar tot innovatieve oplossingen te komen. De workshop bestaat uit twee onderdelen: ) ideeën genereren ) business modellen ontwerpen. Brainstormen () levert de input voor toekomstige nieuwe modellen (). De opzet van de workshop kan gericht zijn op een bestaand probleem of op complete vernieuwing. 4

12 3 DOEL Het doel van Stap 4 is om een selectie te maken uit de varianten ontwikkeld in Stap 3. BENODIGDHEDEN - de varianten beschreven met Business Model Canvas - kennis van interne aspecten (wat hebben we?) en externe factoren (wat gebeurt er in de markt?) - criteria database (uit brainstormsessie) - -/+ 5 kerncriteria om de modellen te scoren - flipovers, stiften, markers DENK AAN - criteria zijn onderhevig aan de perceptie van het moment (verandering in de tijd) - gebruik een scoremethode (+, -\+, - of groot, midden, klein) die voor iedereen duidelijk is (creëer een legenda) - probeer interne en externe criteria te formuleren - geef ruimte voor discussie om scores te beargumenteren - formuleer met elkaar de vervolgstappen 4

13 4 SELECTIE VAN ONTWIKKELDE VARIANTEN INVENTARISATIE VAN KEUZE VOOR VERDIEPING EN VERNIEUWING: WORKSHOPS SELECTIE VAN ONTWIK- BUSINESS MODELLEN RELEVANT BUSI- KELDE VARIANTEN NESS MODEL! HOE? Jullie hebben met elkaar veel nieuwe modellen bedacht, maar welke heeft de meeste waarde voor de organisatie? Om antwoord te krijgen op deze vraag is het handig om een selectie workshop te organiseren. Om de modellen te kunnen toetsen zijn criteria nodig. Een brainstorm sessie levert de criteria die op dat moment bepalend zijn. Hoe beter een model scoort, hoe groter de gebruikswaarde voor de organisatie is. De uitkomst geeft een eerste aanzet voor de implementatiefase. Een pilot - testfase kan helpen om in de praktijk te toetsen of het model waardevol is. 3 4

14 3 4 BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) Het Business Model Canvas van Osterwalder en Pigneur (009), kan op verschillende manieren voor een organisatie ingezet worden (p. 6 TOOL). Het bestaat uit negen elementen die samen de logica achter de waardecreatie laten zien: Customer Segment (), Value Propositions (), Customer Relationship (), Channel (), Revenue Streams (), Key Activities (), Key Resources (), Key Partnerships en Cost Stream (). Het visuele model geeft de structuur en samenhang van de elementen weer. De elementen zijn onder te brengen in vier groepen (Osterwalder, Pigneur, & Tucci, 005):. Product. Customer Interface 3. Infrastructure management 4. Financial Aspects gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 4

15 4 3 BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 5

16 3 4 DENK AAN: - Maak een duidelijk verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van de Value Propositions - Ben je als organisatie (ondernemer) onderscheidend op kwaliteit of prijs? Of heb je misschien de beste verhouding? - Beschrijf voornamelijk onderscheidende en specifieke diensten of producten VALUE PROPOSITIONS Welke dienst of product leveren we? Welke (toegevoegde) waarde leveren we aan de klant? Waarin zijn we onderscheidend t.o.v. onze concurrenten? gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 6

17 4 3 PRODUCT VALUE PROPOSITIONS Ieder bedrijf levert een product aan haar klanten; de Value Proposition. Dit kan in fysieke vorm of als een dienst. Dit is hetgeen waar de klant uiteindelijk voor betaalt. Omdat met het product of dienst veel samenhangt, heeft het een centrale plek in het model. Het koppelt de linker- en rechterzijde aan elkaar. Bedrijven kunnen producten gebruiken om zich te onderscheiden van concurrenten. Productinnovatie is hier een voorbeeld van. In een veranderende markt, waarbij de mate van verandering kan verschillen, is het product onderhevig aan steeds vernieuwende eisen. 7

18 3 4 DENK AAN: - Ben je sterk afhankelijk van één of meerdere vaste klanten? Wat is het gevolg als deze wegvallen? - Welke macht heeft de klant en hoeveel invloed heeft hij op het product of dienst (Value Propositions)? - Is er sprake van een vragers -of een aanbiedersmarkt? Wat voor gevolgen heeft dit? - Zijn we in staat om continu nieuwe klanten aan te trekken? CUSTOMER SEGMENT Voor wie creëert het bedrijf/project waarde? Wie zijn de belangrijkste klanten? Wat hebben klanten wel en niet met elkaar gemeen? gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 8

19 4 3 CUSTOMER INTERFACE CUSTOMER SEGMENT Het Customer Segment is een essentieel onderdeel van elk Business Model. Een organisatie kan niet lang voortbestaan zonder (winstgevende) klant. Het begrijpen van de specifieke wensen van de klant is van grote waarde. De belangrijkste vragen die een organisatie zichzelf moet stellen is: Voor wie creëren we waarde? Wie zijn onze belangrijkste klanten? 9

20 3 4 DENK AAN: - Welke typen media zijn te bedenken om een relatie met een klant te onderhouden? - Heeft de organisatie en haar personeel een sterke relatie met de klanten? - Hoe makkelijk is het voor klanten om naar een andere partij te stappen (is er sprake van hoge switching costs?) CUSTOMER RELATIONS Wat voor soort relatie wordt per customer segment onderhouden? - persoonlijk, korte/lange - termijn - zelfbediening - community-based gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 0

21 4 3 CUSTOMER RELATIONS Het element Customer Relationship geeft de verhouding weer tussen de ondernemer en de klant. Verschillende type relaties, met ieder een eigen vorm, zijn te onderscheiden. Een relatie kan uiteen lopen van compleet geautomatiseerd tot co-creatie. Elk type hangt nauw samen met het te leveren product of dienst. Daarnaast geeft dit element weer op welke manier een bedrijf haar acquisitie voert. Dit kan actief en agressief met het doel werving van nieuwe klanten maar in een verzadigde markt kan bijvoorbeeld de focus juist op het behoud van de huidige klanten liggen (Kindstrom, 00).

22 3 4 DENK AAN: - Hoe efficiënt gebruiken we de beschikbare Channels? - Hoe groot is het bereik van de gebruikte kanalen? - Zijn we in staat om doelgericht de verschillende klantsegmenten te bereiken? - Kunnen we het product of dienst zelfstandig in de markt zetten of is een externe partij noodzakelijk? ANNELS Via welke (fysieke) kanalen worden de klantsegmenten bereikt? Wat is hier allemaal voor nodig? - diensten/producten - communicatie - verkoop gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03)

23 4 3 ANNELS Dit element is de koppeling tussen Value Propositions (p. 6) en Customer Segment (p. 8). Via verschillende kanalen kan een bedrijf met haar klanten communiceren om haar dienst of product over te brengen. Verschillende functies zijn voor dit element te onderscheiden: het creëren van aandacht, helpen van klanten bij een evaluatie, aanbieden van specifieke producten en de mogelijkheid voor aftersales services. Afhankelijk van de fase waarin communicatie met de klant plaatsvindt, oplopend van creëren van aandacht tot aftersale, is een bijpassend kanaal te kiezen. 3

24 3 4 DENK AAN: - Zijn activiteiten verdeeld over verschillende afdelingen? - In welke mate vindt een interne samenwerking plaats? - Is een onderscheid te maken tussen projectactiviteiten en algemene activiteiten? - Hebben we een optimale balans tussen inhouse en outsourcing? - Hoe productief zijn onze medewerkers? KEY ACTIVITIES Wat moeten we doen voor het realiseren van de Value Propositions? - produceren - probleem oplossen - netwerken (denk aan werkwoorden) gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 4

25 4 3 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT KEY ACTIVITIES Dit element geeft weer welke activiteiten tot de core-business van een bedrijf horen. Deze activiteiten zijn nodig om de Value Propositions te kunnen leveren. Ze zijn sterk afhankelijk van de beschikbare resources. Het type activiteit is in grote lijnen onder te verdelen in: productie, probleem oplossen en platform/ netwerk. 5

26 3 4 DENK AAN: - Kunnen concurrenten onze Resources makkelijk kopiëren? - Welke specifieke kennis is essentieel om de Value Propositions te leveren? - Hoe afhankelijk zijn we van specifieke Resources? - Zijn Resources makkelijk te vervangen en te verwerven? KEY RESOURCES Welke Key Resources hebben we nodig voor het realiseren van de Value Propositions? - fysiek (gebouw) - financieel (lening, cash) - human (kennis) - intellectueel (merknaam) gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 6

27 4 3 KEY RESOURCES Elke organisatie maakt gebruik van Resources om haar Value Proposition te kunnen creëren en te kunnen aanbieden. Deze zijn onder te verdelen in: fysiek, intellectueel, personen en financieel. Fysiek zijn alle bezittingen zoals gebouwen en machines. Intellectueel zijn patenten en merknamen. Personen bezitten de noodzakelijke competenties en expertise. Financiële resources zijn nodig voor vergoeding en financiering. 7

28 3 4 DENK AAN: - Welke synergievoordelen zijn te behalen als we met een partner samenwerken? (kosten, opbrengsten, kennis, marktaandeel etc.) - Welke contractuele verbintenis met een Partner gaat de organisatie aan? - Hebben we een goede ervaring met Key Partners in samerwerkingen? KEY PARTNERS Wie zijn de belangrijkste partners? Wat is het belang van iedere partner bij de Value Propositions? Wat halen we binnen? (Key Resources/Activities) gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 8

29 4 3 KEY PARTNERS Het samenwerken met Partners kan een toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer een bedrijf zelf niet beschikt over de resources of gericht is op versterking van elkaar. Partners zijn partijen waarmee een samenwerking wordt aangegaan, voor een korte of lange periode. Van een strategische alliantie is sprake wanneer deze samenwerking gericht is op een lange periode en als doel heeft om een betere concurrentie positie te bemachtigen (Hienerth, Keinz, & Lettl, 0). 9

30 3 4 DENK AAN: - Hoe groot zijn onze marges? - Zijn we in staat om onze inkomsten te voorspellen? - Komen de inkomsten binnen voordat we uitgaven doen? - Zijn onze prijzingsmechanismes goed afgestemd op de wensen van de klant? - Staan de inkomsten in verhouding met de risico s? REVENUE STREAMS Voor welke waarde zijn de klanten écht bereid te betalen? Zijn de inkomsten eenmalig of terugkerend? Wat voor type inkomsten? (fee, percentage, project basis, bonus/malus) gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 30

31 4 3 FINANCIAL ASPECTS REVENUE STREAMS Voor welke waarde wil de klant daadwerkelijk betalen? (Osterwalder 009:30). Dit is de belangrijkste vraag voor het genereren van inkomsten. Het type inkomsten heeft een relatie met het product of dienst dat aangeboden wordt. Verschillende typen zijn te onderscheiden in: verkoop van goederen, gebruiksfee, abonnement, uitlening/verhuur/leasing en vergunning/bevoegdheid. Een innovatieve kantoorconcept-ontwikkelaar als CODUM leeft van het verschil tussen de eigen huurkosten, de verbouwkosten, de arbeidskosten en anderzijds de huuropbrengsten (Luijten, 0, p. 9). 3

32 3 4 DENK AAN: - Maken we gebruik van economies of scale? - Komt de kostenstructuur overheen met de inhoud van het business model? - Hoeveel inzicht hebben we in de kostenopbouw? - Zijn onze activiteiten kostenefficiënt? - Hoe verhouden de kosten per element zich tot elkaar? COST STRUCTURE Wat zijn de belangrijkste kosten? Kosten per elementen: - Value Propositions - Customer Relation - Channels - Key Activities - Key Resources gebaseerd op Osterwalder & Pigneur (009) en Blom & Vastbinder (03) 3

33 4 3 COST STRUCTURE Bedrijven maken kosten om hun Value Propositions (p. 6) te kunnen leveren. Deze kosten komen voornameijk voort uit de Key Acitivities (p. 4) en Key Resources (p. 6). Dit element kan een belangrijke focus vormen wanneer een bedrijf volgens een costdriven model werkt. Het andere uiterste is wanneer valuedriven het uitgangspunt is. De structuur van de kosten kan verschillende eigenschappen hebben: vaste kosten, variabele kosten, kostenbesparing door schaalvergroting ( economies of scale ) en algemene kostenbesparing door pro-ductdiversificatie ( economies of scope ). 33

34 4 3 LITERATUUR Blom, E., & Vastbinder, B. (03). Vragen hand-out voor de invulling van het Business Model Canvas van Osterwalder & Pigneur. Hienerth, C., Keinz, P., & Lettl, C. (0). Exploring the Nature and Implementation Process of User-Centric Business Models. Long Range Planning, 44, Kindstrom, D. (00). Towards a service-based business model Key aspects for future competitive advantage. European Management Journal 8, Luijten, A. (0). Kantoorpanden transformeren tot levendige werkgemeenschappen. Building Business, 9, 8-9. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (009). Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons.

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

Business Model Generation Canvas

Business Model Generation Canvas Business Model Generation Canvas Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en genereert [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans om te innoveren/verbeteren,

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

Coach, docent, coördinator

Coach, docent, coördinator BUSINESS MODEL CANVAS Start Up Factory Bart Sutorius Sheets 27 augustus & 3 september 2015 Coach, docent, coördinator minor Ondernemerschap ACE-HvA minor Entrepreneurship ACE-UvA Snelkookpanweekend medewerkers

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR Businessmodel Business Model Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel van

Nadere informatie

Fiche Business Model Canvas

Fiche Business Model Canvas Het Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, c levert en capteert. Het Business Model Canvas is een handig visueel instrument om de elementen die hiertoee bijdragen in kaart te brengen,

Nadere informatie

Businessmodel Generatie. Hoorcollege 6 Afronding

Businessmodel Generatie. Hoorcollege 6 Afronding Businessmodel Generatie Hoorcollege 6 Afronding Agenda Huishoudelijke mededelingen Kernactiviteiten Mensen en middelen Strategische partners Kostenstructuur 2 Propedeuse CMD Business Mapping Huishoudelijke

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas Het Business Model Canvas helpt je jouw Business Model te visualiseren. Met een business model beschrijf je hoe je bedrijf waarde creëert, levert, en verkrijgt. Het geeft een gedeelde

Nadere informatie

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017

General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure. Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 General Assembly NAG Airport Development & Infrastructure Segment meeting 13:00-14:30 Louis Aartman (NLR), 17 may 2017 Aartman en Jansen lezen de krant (1) NAG ALV deelsessie airports 2 Aartman en Jansen

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas Vivian Vleeshouwers Lekko B.V. Mariëlle Meuffels Philips Industry Consulting 10 Oktober 2013 Agenda - tijdschema 13:30 Welkom en voorstellen Vivian en Mariëlle Korte uitleg Business

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR Businessmodel Business Model Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel van

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

De Crowdfunding Safari workshop

De Crowdfunding Safari workshop De Crowdfunding Safari workshop Veel organisaties kampen met dalende subsidies, hebben moeite met het ophalen van investeringen of leningen en kunnen doelen daardoor steeds moeilijker halen. Crowdfunding

Nadere informatie

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 #zorgvisie @redmax_nl Jack van Gils Principal Consultant ehealth Manager Innovator Ondernemer Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

Individueel, Collectief of In-Company

Individueel, Collectief of In-Company De Innovator Business Model Training Business Model Canvas Individueel, Collectief of In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel

Nadere informatie

NIVE workshop BMG en evaluation tool. 14 februari 2013

NIVE workshop BMG en evaluation tool. 14 februari 2013 NIVE workshop BMG en evaluation tool 14 februari 2013 Rob de With 51 jaar, vrouw en drie dochters acountmanagement,businessconsultant 23 jaar eigen onderneming/ groot en klein Opleidingscoördinator Avans

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Internet of Things (IoT) Carlo Schots Business development manager

Internet of Things (IoT) Carlo Schots Business development manager Internet of Things (IoT) Carlo Schots Business development manager Ordina BeLux +/- 600 PROFESSIO- NALS (GROUP: +2900) PART OF ORDINA GROUP BENELUX (euronext listed) PROFESSIONAL SERVICES, PROJECTS & OUTSOURCING

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Business Mapping. Werkgroep 2

Business Mapping. Werkgroep 2 Business Mapping Werkgroep 2 Agenda Nabespreken hoorcollege Oefening Innovatie in businessmodel Uitleg teamopdracht Uitleg individuele opdracht 2 CMD Business Mapping Nabespreken hoorcollege 3 CMD Business

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS Het businessplan is het startpunt voor veel ondernemers, alleen is het iets statisch. Een businessmodel daarentegen is de manier waarop

Nadere informatie

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man e verkoop van Cs is in korte tijd ingestort Napster opende de aanval, maar werd verboden Nieuwe diensten als Spotify doen het goed, evenals

Nadere informatie

Workshop strategisch partnership op het sociaal domein

Workshop strategisch partnership op het sociaal domein Workshop strategisch partnership op het sociaal domein Ledenbijeenkomst Verkoop zorg en ondersteuning 9 februari 2015 Voorstellen Primaire focus op GGz, Care en Jeugd 12 jaar adviseur in de zorg Opgeleid

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Voorbeeld voor advieskantoor Business Model Canvas strategische partners Kernactiviteiten waardepropositie Klantrelaties Klantsegmenten Welke partners zijn onmisbaar? Welke partners leveren ons werk op?

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk?

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Ben Jansen en Robert Schuwer M.m.v. Anne Helsdingen Seminar Surf Academy 25 november 2011 I keep six honest

Nadere informatie

Film van Amsterdam met ondertiteling Promo videos.mp4 Business Model You Naam: Datum: Bedrijf/Opleiding: Wie jou helpt (Key partners) Wie helpt je om waarde voor anderen te geven? Wie helpt? Zijn er partners

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up Business mapping Hoorcollege 6 Wrap Up Agenda Wrap up Visie, missie en strategie van Business Mapping Het business model canvas van Business Mappinh De belangrijkste punten 4 Propedeuse CMD Business Mapping

Nadere informatie

Samenwerken Loont! (?)

Samenwerken Loont! (?) Samenwerken Loont! (?) Diek Scholten Jan van Es Instituut Inhoud workshop Situatiebepaling: Waar sta je, wat zijn je ervaringen, waar loop je tegen aan? Oplossings scenario s: Canvas Business Modeling

Nadere informatie

Realise your expectations

Realise your expectations Realise your expectations Eluced zorgt ervoor dat ondernemers een overtuigend verhaal neerleggen waarover ook investeerders en klanten hebben meegedacht. Ondernemers weten dat het opstarten of het veranderen

Nadere informatie

ICT Community Challenge 2017

ICT Community Challenge 2017 WELKOM ICT Community Challenge 2017 DE SLIMME STAD DEN BOSCH MEER DAN TECHNOLOGIE ICT COMMUNITY CHALLENGE 2017 Thema: De Slimme Stad Challenges Mobiliteit / Talent / Agrifood Creatie & business modelling

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki)

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Disrupt Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Businessmodel Generatie Hoorcollege 4 Business Mapping Na afloop

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Bewonerservaringen bij doorgedreven renovatie: input voor bedrijfsmodellen. Erwin Mlecnik, TU Delft i.s.m. PHP Ad Straub, TU Delft

Bewonerservaringen bij doorgedreven renovatie: input voor bedrijfsmodellen. Erwin Mlecnik, TU Delft i.s.m. PHP Ad Straub, TU Delft Bewonerservaringen bij doorgedreven renovatie: input voor bedrijfsmodellen Erwin Mlecnik, TU Delft i.s.m. PHP Ad Straub, TU Delft Inhoud Inleiding Doel Onderzoeksaanpak Resultaten/ analyse Conclusie Vooruitzichten

Nadere informatie

Sociale waarden. Demografie MEGA TRENDS. Duurzaamheid. Technologie

Sociale waarden. Demografie MEGA TRENDS. Duurzaamheid. Technologie Forward Thinking Charles Darwin. Demografie Sociale waarden MEGA TRENDS Duurzaamheid Technologie Demografie Sociale waarden TECHNOLOGIE Duurzaamheid Technologie 6 Tussen het begin ter tijden en 2003

Nadere informatie

Workshop Design Thinking Initiate

Workshop Design Thinking Initiate Workshop Design Thinking 07-09-2017 Initiate Wij zijn Achtergrond als Industrieel ontwerpers en bekend met onderwerpen als product ontwerp, Design thinking, prototyping, conceptueel ontwerp en crowd sourcing.

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2 Business Model Generation A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers Huub Raemakers, partner strategie en innovatie in de zorg Amersfoort 26 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Onze ervaring 2.

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Whizz kidz en advocaten? Clash generaties Wat als de rechtspraak kinderspel was Doelstelling Digitalisering 12,5% méér

Nadere informatie

Businessmodel. De 9 Bouwstenen. De negen bouwstenen van het Business Model Canvas kort uitgelegd DE INNOVATOR

Businessmodel. De 9 Bouwstenen. De negen bouwstenen van het Business Model Canvas kort uitgelegd DE INNOVATOR Businessmodel De 9 Bouwstenen De negen bouwstenen van het Business Model Canvas kort uitgelegd de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Business Model Canvas spelen met ideeën

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Kennismaking digitalisering voor DIV

Kennismaking digitalisering voor DIV Kennismaking digitalisering voor DIV Document management bij Gemeente Lichtstad Hoe werkt hier het proces van inkomende en uitgaande post? Resultaten enquête Kennis over digitaal werken Houding tegenover

Nadere informatie

Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit. Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015

Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit. Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015 Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015 Even voorstellen Erik van de Crommenacker Manager Inkomen Nederlands Bureau

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Weekopdracht 3 Trends

Weekopdracht 3 Trends Weekopdracht 3 Trends Klas Tutorgroep 22 Leden tutorgroep PBD1EV Tomas van Summeren Teun Hartman Jan Lunenburg Bart van Doorn Bob Willemse 2060407 2064036 2059446 2060556 2038225 Tutor Ivo de Leeuw Vakdocent

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen

Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Golden Egg Check als tool voor investeringsfondsen Primair bieden wij met onze web-applicatie en de daarbinnen aanwezige tools een structuur en omgeving aan waarmee de aanvraag, beoordeling en ontwikkeling

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU.

Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari Opportunities for investors. Exposure for companies. XATTU. Introductie Pitchen voor Financiers KvK Week van de Financiën Februari 2017 XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies. www.xattu.com XATTU Opportunities for investors. Exposure for companies.

Nadere informatie

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven De komende 1,5 uur behandelen we met elkaar hoe je een succesvol PPS plan kunt

Nadere informatie

Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally

Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally Strategische visie op allianties Make, Buy, Ally De wereld verandert Van Make or Buy Naar Make, Buy or Ally Gemiddeld gaan corporates 15 allianties per jaar aan Bron: prof. Dr. G.M. Duijsters Afbeelding:

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Inspireer. Dus: Blog!

Inspireer. Dus: Blog! Het internet. Ook uw zaak. hetinternetookuwzaak.be CIS SCHERPEREEL www.cis- commerce.be - cis.scherpereel@gmail.com - 0498 862 869 Inspireer. Dus: Blog! Blog! CUSTOMER JOURNEY ADVERTENTIE ARTIKEL (LATENTE)

Nadere informatie

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over:

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over: Key learnings uit netwerk vermarkten Key learnings uit netwerk vermarkten Wat zijn uw assumpties over: De klant? Het kanaal? Waarom klanten bij ons kopen (of niet kopen)? Waarom we (al dan niet) beter

Nadere informatie

Nieuwe markt- en businessmodellen in de landbouw

Nieuwe markt- en businessmodellen in de landbouw Nieuwe markt- en businessmodellen in de landbouw Innovatieve vermarkting in land- en tuinbouw Greenville, Houthalen 22 september 2015 Xavier Gellynck & Evelien Lambrecht UGent, Div. Agri- Food Marketing

Nadere informatie

De Enterprise Architect als Great Communicator

De Enterprise Architect als Great Communicator De Enterprise Architect als Great Communicator Workshop! Wil Janssen Introductie + PoPa Communcatieprincipes Communicatie, structuur, EA Programma Opdracht ArchiMate en communicatie Architect of iets

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum. Running Lean Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.be Intro Running Lean Wanneer zijn starters succesvol? Klanten zijn geïnteresseerd

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. "Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar" DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN CRM QUICKSCAN In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het gebied van customer relationship management Met heldere aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012 Webinar e-commerce Agenda Webinar Introductie moderator & spreker Adaptive to change Over Iquality & Sitecore Het begint met Waarom E-commerce & Conversie in B2B VelopA: Functionele, Technische & Strategische

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

SALES? Kennisexperts? Hoe past Prestatieinkoop in het Bid-/Proposalproces. Wat is anders voor 9-10-2012. Richard Buijs PPF APMP

SALES? Kennisexperts? Hoe past Prestatieinkoop in het Bid-/Proposalproces. Wat is anders voor 9-10-2012. Richard Buijs PPF APMP Hoe past Prestatieinkoop in het Bid-/Proposalproces Wat is anders voor SALES? Richard Buijs PPF APMP Wat is anders voor Kennisexperts? 1 Wat is anders voor Business as usual? Management? Opportunity identified

Nadere informatie

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy 3 Guido Van Nuffelen Fractalen ( recursieve structuur ) Dunbars number 3 dimensies van

Nadere informatie

Succesvolle bedrijven halen meer uit hun klanten! 10% extra omzet door aandacht

Succesvolle bedrijven halen meer uit hun klanten! 10% extra omzet door aandacht Succesvolle bedrijven halen meer uit hun klanten! 10% extra omzet door aandacht Succesvolle bedrijven halen meer uit hun klanten KOESTER UW KLANT! Aandacht voor uw klanten is de basis van succes. Aandacht

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de inspiratiesessie van de regio.. GELDERLAND ARBEIDSWIJS 2017

Hartelijk welkom bij de inspiratiesessie van de regio.. GELDERLAND ARBEIDSWIJS 2017 Hartelijk welkom bij de inspiratiesessie van de regio.. GELDERLAND ARBEIDSWIJS 2017 Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat? Programma inspiratiesessie Welkom Inspiratiefilm

Nadere informatie