Als de moederkerk zwanger wordt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als de moederkerk zwanger wordt"

Transcriptie

1 Als de moederkerk zwanger wordt Protestantse Pioniers Plekken als uitdaging voor de gemeente. Ds. Hans Eschbach Uitgave van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, Hoofdstraat 260, 3972 LL Driebergen, tel , website: 1

2 Schilderij op de voorpagina: ʻDe feestende kerkʼ, Cornelia Eschbach-Leuvenink 2

3 Woord vooraf De Protestantse Kerk in In 2002 verwoordde het bestuur van het Evangelisch Werkverband (EW) de volgende visie voor de Protestantse Kerk in 2007: Over 5 jaar is er een Protestantse kerk in Nederland, waarin diverse stromingen functioneren. Orthodoxe en evangelische stromingen versterken daarbij elkaar en vullen elkaar aan. De jaarlijkse neergang vlakt af. Van een jaarlijks verlies van leden in 1995/ 2000 is dat in 2007 gedaald tot nog maar leden per jaar. In 2012 is de neergang gestopt en begint een nieuwe periode van groei. De landelijke kerkstructuur wordt gekenmerkt door een vermindering van de top-down structuur en een vergroting van de geestelijke vrijheid van de plaatselijke gemeente. Vanuit landelijke organen (PLDC/IZB/EW) worden gemeente-opbouw consulenten aangesteld, die gemeentes adviseren, daarbij gebruik makende van het gedachtengoed van Schwarz en van modellen als Willowcreek en Saddleback. Binnen centrale gemeenten wordt financieel beleid gevormd op basis van geestelijke waarden en groei. Gemeentes met de minste vitaliteit en laagste betrokkenheid gaan het eerste dicht. Groeiende gemeentes krijgen optimale medewerking om uit te breiden. Er wordt optimaal ruimte geboden aan initiatieven voor missionaire gemeenteopbouw en gemeente-vorming, waarbij men zich richt op het bereiken van nieuwe doelgroepen met het evangelie. Er ontstaan steeds meer bloeiende gemeentes, die ʻmodelʼ zijn voor anderen. Kenmerken van die bloeiende gemeentes zijn: sterke nadruk op het belang van gebed en op de opbouw van persoonlijk geestelijk leven en discipelschap; gemeenteleden worden ingezet met hun gaven; predikanten werken in teams samen met niet-theologen; kleine kerkenraadsteams ontwikkelen missie en visie voor de gemeente en geven leiding aan het leven van de gemeente; 3

4 in de gemeente wordt met teams gewerkt voor de diverse taken,zoals pastoraat, ouderenwerk, enz; er is een duidelijk missionair beleid, dat zich richt op de buurt of op doelgroepen; (Youth-)Alphacursussen vormen een toeleiding naar het gemeenteleven; er is een structuur van celgroepen: GGGʼs; er wordt doelgroep-gericht gewerkt: GGGʼs voor jonge gezinnen, after-alpha enz; jongeren hebben hun eigen vieringen en worden gecoached door ervaren christenen. Daarbij krijgen ze alle vrijheid om nieuwe vormen te zoeken voor hun geloofsbeleving, terwijl de geestelijke inhoud bewaakt blijft in discipelschapstraining; er is een bloeiend werk onder kinderen, geënt op bijv. Promised Land en Powerday. Daarbij worden kinderen en hun geestelijke mogelijkheden volstrekt serieus genomen, ook kinderen kunnen een bediening hebben in de kerk; er is een bijbels orthodoxe én cultuurrelevante prediking; per zondag zijn er minstens 2 erediensten: één met een meer traditioneel karakter en één met nadruk op vernieuwing, lofprijzing, ruimte voor ministry, enz; er is warmte en bewogenheid onderling: de zegenende ziel wordt ook zelf gezegend; de gemeente zendt haar eigen leden uit in zending en werelddiaconaat, daarbij geholpen door landelijke organen; zendings - en diaconale reizen en projecten worden opgezet voor jongeren en ouderen in de gemeente; De roeping van het Evangelisch Werkverband is om de kerk te bemoedigen en te stimuleren bij alles wat de bovenstaande omschrijving van de kerk in 2007 ten goede komt. In het kader van deze visie werd in het afgelopen jaar de visie voor Protestantse Pioniers Plekken uitgewerkt. Graag biedt het Evangelisch Werkverband deze visie aan de kerk aan in dit rapport met de hoop en het gebed, dat het een bijdrage mag zijn tot de opbouw van de kerk in Nederland. Driebergen, mei 2005 Ds. Hans Eschbach 4

5 Hoofdstuk 1: Als moeder aftakelt Een mens begint vanaf zijn 30e met sterven. De groeifase is voorbij, de aftakeling begint. Het is een onprettige gedachte, die we graag verdringen. Paulus heeft het in 2 Kor. 5: 1 over onze aardse tent die wordt afgebroken en over de eeuwige woning in de hemel. Die laatste stelling is voor sommigen nogal onzeker geworden. Men spreekt liever over het voortleven in de kinderen en kleinkinderen. Als die er zijn tenminste De kerk takelt af Wij willen nadenken over nieuwe kansen voor de kerk. Maar voordat we daarover kunnen spreken, moet het eerst gezegd worden: de kerk takelt af. De afgelopen decennia heeft Nederland een enorme secularisatie meegemaakt. Dr. A. Polhuis begint een artikel in ʻKontekstueelʼ1 over ʻDe uitdaging van de stadʼ als volgt: ʻRuim dertig jaar maak ik als predikant de terugloop van de kerk meeʼ. In Rotterdam Zuid is 54% van de kerkleden 60 jaar of ouder.ʼ In Zaandam verloor de kerk in 20 jaar tijd 50% van haar leden. Kerken worden gesloten. Predikantsplaatsen opgeheven. Terwijl de stad jonger, armer en zwarter wordt, wordt de kerk in de stad grijzer en leger. Die neerwaartse trendlijn is nog niet doorbroken. Polhuis zegt: ʻIn Rotterdam zijn we aan de laatste lichting ouderen bezig. Na deze generatie houdt het voor een groot deel op.ʼ Ook voor de kerk is de aftakeling een onprettige gedachte, die men het liefste verdringt. ʻBij ons valt het nog wel meeʼ hoor je dan beweren. Anderen lijken zich bij de feiten neer te leggen en bereiden de volgende bezuinigingsronde voor. Er zijn velen in de kerk, die zich trouw inzetten, doen wat ze kunnen. Soms met zegen. Maar vaker met betrekkelijk resultaat. Ontmoediging ligt op de loer. Dat een bepaalde generatie gelovigen uitsterft, is geen probleem. Met het geloof van Paulus hoef je daar niet triest over te doen. We zijn samen op weg 1 ʻKontekstueelʼ, 9e jaargang nr. 2, december 2004, proefnummers bij dhr. J. Bette,

6 van ʻaardse tentʼ naar ʻeeuwig huisʼ. Maar is er wel een volgende generatie die de geloofsfakkel overneemt? Dat bepaalde uitdrukkingsvormen van kerk-zijn aftakelen is niet een zodanig probleem, als er maar een nieuwe generatie gelovigen is, die op haar manier vorm mag geven aan de gemeente van Christus. Ik herinner me de ʻTorchrunʼ eind jaren 80. Mij werd gevraagd om in Den Haag tijdens een dienst de fakkel over te dragen aan de jongere generatie. Ik deed het, maar met tegenzin. Ik was toen rond de 40 en vond het rijkelijk vroeg. Vandaag zie ik in de kerk duizenden zestigplussers nog steeds met de fakkel rondlopen. En er is niemand om hem over te nemen. Vruchteloosheid Wij willen nadenken over nieuwe kansen voor de kerk. Wat is daarvoor nodig? De moederkerk moet zwanger worden, kinderen baren, nieuwe generaties gelovigen voortbrengen, die op hun manier gestalte geven aan ʻde kerk van alle eeuwenʼ. Juist hier lijkt het fout te gaan met de kerk in Nederland. Ze takelt af, maar heeft in haar aftakelingsproces met een tweezijdige vruchteloosheid te maken: A: Vruchteloos vasthouden van oude vormen In de kerk lijken we te zeggen: ʻGraag willen wij, dat jonge mensen groeien tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus en daarom moeten ze van kerkorgelmuziek houden.ʼ Liefhebbers van de hoge liturgie weten te vertellen, waarom het ʻvreselijkʼ is om opwekkingsliederen te zingen en weren ze met alle geweld. Daarmee weren ze een nieuwe generatie, die verknocht is aan deze liederen en de daarachter liggende spiritualiteit. De kerk lijkt maar één gestalte te hebben. ʼs Morgens van uur tot uur zit je in rechte kerkbanken, zingt met het kerkorgel eeuwenoude liederen en luistert 20 minuten naar een zwart-wit preek zonder bewegende beelden. Als dat je niet aanspreekt is er geen plaats voor je in de Protestantse Kerk van Nederland. Overdreven? Ja natuurlijk! Maar toch Terwijl iedereen weet, dat we in een beeldcultuur leven, houdt de kerk krampachtig vast aan haar woordcultuur. Dominees preken drieduizend preken zonder te zien dat er mensen tot levend geloof in Jezus Christus door komen, terwijl Petrus maar één preek nodig had in de kracht van de Heilige Geest om drieduizend mensen tot Jezus te mogen leiden. Wat doen 6

7 we met zoʼn gegeven? We bereiden de preek voor zondag alweer voor. Nummer drieduizendéén. Smacht een ervaringsgerichte cultuur niet naar de godservaringen, waar Marcus over schrijft (in Marc.16: 20): ʻDe Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingenʼ? Hoe kan Gods kracht vandaag openbaar worden in onze woorden en daden? Het lijkt erop dat oude vormen heilig zijn. Ook al blijkt uit harde cijfers, dat steeds minder mensen zich ermee vertrouwd voelen. Vruchteloos gaat de kerk door. Tot de laatste de deur achter zich dicht mag doen? B: Vruchteloos meegaan met de tijdgeest Aan de andere kant zien we hoe de kerk in de snel veranderende samenleving de weg is kwijt geraakt. Om ʻbij de tijdʼ te zijn, heeft ze haar eigen Woord ingeleverd. Als een bijbelwoord aanstootgevend is voor de moderne cultuur, dan verklaren we die weg. In een soort geestelijke identiteitscrisis durft de kerk haar eigen boodschap niet meer te geloven. Als ik een predikant hoor zeggen: ʻIk kan niets meer met die bloedtheologieʼ, dan heeft hij een ernstig probleem. En de gemeente die elke zondag naar hem moet luisteren ook. Als een vriendelijke, geleerde, oude man zijn geloof kwijtraakt heeft hij een ernstig probleem. En de mensen die zijn boeken blijven lezen ook. Het is verdrietig. Maar een kerk, die niet durft te geloven in haar eigen boek kan niet anders dan ten dode gedoemd zijn. Zoals iemand beweerde: ʻVrijzinnigheid heeft geen kinderenʼ. Daar getuigt de dominee van, die onlangs vol trots vertelde, dat zijn studententijd voornamelijk uit zuipen bestond en zijn eigen kinderen niet naar de kerk hoeven. Twee vruchteloze uitersten, kort en wat karikaturaal neergezet, om het plaatje duidelijk te maken: vormvastheid en inhoudsloosheid leiden de kerk tot vruchteloosheid. 7

8 Hoofdstuk 2: De tijd waarin wij leven Kent u hem nog? Mr. G.J.B. Hilterman met zijn radiopraatje en zijn columns. Hij kon het altijd haarfijn uitleggen: ʻDe tijd waarin wij levenʼ. Dat gaf een veilig gevoel. Als alle politici goed naar zijn adviezen luisterden kwam het wel goed. Helaas is de werkelijkheid gecompliceerder. Wij hebben dan ook niet de pretentie om ʻevenʼ de oplossing te geven voor de vruchteloosheid van de kerk. Maar het kan geen kwaad om een paar aspecten te noemen van onze cultuur, de tijd waarin wij leven, zonder volledig te willen zijn. Leven in een netwerkcultuur Elke socioloog kan uitleggen, hoe onze samenleving is gefragmentariseerd. Hoe de moderne mens eenzaam is geworden in zijn eigen individualisme. Maar ook hoe die mens op zoek gaat naar nieuwe netwerken van gemeenschap. In een netwerkcultuur is het belang van een vaste plaats verdrongen, doordat van stromen: informatiestromen, kapitaalstromen, enz. Internet is hier een sprekend voorbeeld van. De moderne mens heeft enorme mobiliteitsm ogelijkheden. Hij kiest zelf de sociale groep uit, waartoe hij wil behoren. Ouders bouwen hun netwerk van relaties op het schoolplein; arbeiders op de werkvloer; sporters tijdens het sporten enz. Daarbij speelt de buurt wel een, maar niet meer dé doorslaggevende, rol. Voor een kerk die is gebouwd op het geografische principes van (wijk-)gemeenten betekent dit, dat het tijd is voor een enorme omslag in het denken. Leve de consument De westerse cultuur is niet alleen een netwerkcultuur geworden, ook een consumentencultuur. Na de jaren 90 waarin sprake was van massaconsumentisme ligt de nadruk nu op ʻkeuze-vrijheidʼ. Supermarkten bieden duizenden producten aan. 8

9 Wie melk wil kopen kan kiezen uit volle-, halfvolle-, magere-, boeren-, karneen ga zo maar door melk. Ook in de geloofs-supermarkt heeft de consument de neiging om het religieuze boodschappenmandje naar eigen keuze te vullen. De waarheidsclaim van Jezus wordt daarbij stevig aangevochten. Alle waarheid lijkt relatief te zijn. Er moet dan ook onderscheid gemaakt worden tussen het feit dat we in een consumentencultuur leven en consumentisme, dat hier een afgod van heeft gemaakt. In een consumentencultuur moet de kerk staan met de boodschap van Jezus Christus, zich verzettend tegen de afgoderij van consumentisme, relativisme en hedonisme. Om het in supermarkttermen te vertalen: er mogen vele soorten melk zijn, zolang het maar melk is! Het evangelie mag op vele manieren gepresenteerd worden, zolang het maar evangelie is! Adviseurs In die keuze-cultuur wordt het steeds ingewikkelder om de juiste keuzes te maken. Onze cultuur heeft er een oplossing voor gevonden: de adviseur. Als je een hypotheek wilt afsluiten, als je over je pensioen nadenkt, voor je carriereplanning, je nieuwe auto, een gezonde levensstijl: raadpleeg je adviseur! Maar zijn die adviseurs wel te vertrouwen? Meestal zijn ze in dienst van een bedrijf en hebben ze maar één doel: jou iets te verkopen! Zijn er ʻobjectieve adviseursʼ? In hoeverre zou de kerk hier een rol kunnen spelen? In het boek ʻAansluiting of kortsluitingʼ beschrijft Moynagh het volgende voorbeeld 2 : In een dienst kan een interview gehouden worden met een onderwijskundige over de scholen in de regio met adviezen waar ouders op moeten letten bij de schoolkeuze. De voorganger kan het interview afsluiten met een meditatie over christelijke waarden die de sfeer op school moeten bepalen. Op zoek naar ervaring In dat boek 3 benadrukt Moynagh dat het in de reclamewereld niet gaat om het verkopen van een ʻproductʼ, maar om het verkopen van een ʻervaringʼ. Zo verkoopt British Airways geen vliegreis van A naar B, maar een speciale reiservaring. Restaurants verkopen geen maaltijden, maar een eetervaring. De cosmeticabranche verkoopt geen deodorant of geurtjes, maar verleidelijkheid 2 ʻAansluiting of kortsluitingʼ, Michale Moynagh, uitgave Ark boeken, ISBN , blz. 60,61 3 Ik maak graag gebruik van dit uitstekende boek: ʻAansluiting of kortsluitingʼ, ook verkrijgbaar via het Evangelisch Werkverband. 9

10 en aantrekkelijkheid. In het artikel ʻThe Four Faces of Mass Customizationʼ4 schrijven Gilmour en Pine, dat levensveranderende ervaringen het meest gewild zijn. Moderne mensen zoeken veranderingen die hun leven omkeren. Ze willen zich beter voelen, er beter uitzien (denk aan de hype van de facelifts van dit moment). Volgens Gilmour en Pine is succes verzekerd voor bedrijven, die levensveranderende ervaringen aanbieden. Natuurlijk, ik zie de critici al fronsen! Want de kerk mag je niet met een bedrijf vergelijken. Toch biedt de kerk al tweeduizend jaar lang een échte ʻlevensveranderende ervaringʼ aan en wel door Jezus Christus. Hoe komt het, dat onze ʻboodschapʼ niet landt in het hart van een cultuur die schreeuwt om existentiële ervaring? Wat is er fout aan onze communicatie? Gevoel en eenvoud In de jaarlijkse top-500 bedrijven, die Management Team uitroept staat Philips dit jaar op de eerste plaats. Dat hebben ze mede te danken aan hun manier van marketing. Niet langer spreken ze over ʻLetʼs make things betterʼ (want dan waren ze in het verleden dus niet zo goed) maar over: ʻPhilips: sense and simplicityʼ: gevoel en eenvoud. Hoe kan de kerk het evangelie communiceren met ʻgevoel en eenvoudʼ? Overigens: in de top-500 staat NOVIB op de 58 e plaats, het Leger des Heils op de 217 e, Jongbloed op de 418 e en de Evangelische Omroep op de 483 e plaats. Maar de Protestantse Kerk in Nederland komt niet voor op de lijst Omdat het geen bedrijf is? Maar er werken toch echt duizenden mensen bij die kerk en ook overheidsinstellingen en dergelijke komen voor op deze lijst. Nee, er moet een andere reden voor zijn. 4 In Harvard Business Review, jan./febr. 1997, pag

11 Hoofdstuk 3: De droom Ecclesiogenese In het eerder geciteerde artikel van dr. Polhuis in Kontekstueel schrijft hij: ʻHet verbaast mij telkens weer hoe lauw, door kerkleiding en predikanten, gereageerd wordt op de sombere prognoses voor de kerk. Toen Philips en recent Albert Heijn wankelden werd alles op alles gezet om het verloren marktaandeel terug te veroveren. Ja, ik ken alle argumenten dat de kerk Albert Heijn niet is, maar dat is nog geen reden om af te wachten. Philips en anderen reageerden op de crisis door zich sterk te concentreren op hun ʻcorebusinessʼ. Dat wil zeggen, op die dingen die zij goed deden en waar zij uniek in zijn. Daar kunnen we als kerk van leren.ʼ Misschien begint de kerk op het punt te komen, waar ze inderdaad wil leren. Op de eerste synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 werd ingezet op nieuw missionair elan. Nieuwe wegen moeten gezocht worden voor de revitalisering van oude gemeenten én voor het stimuleren van nieuwe gemeenschappen. Daarbij is de vraag: hoe ontstaan nieuwe geloofsgemeenschappen? Hoe kan de kerk ruimte bieden aan pioniersplekken, waar nieuw leven voor de kerk kan opbloeien. Prof. Dr. Henk de Roest gebruikt hiervoor de uitdrukking ʻecclesiogeneseʼ. Liggen hier wellicht nieuwe kansen voor de kerk? Anglicaans model Gezegd moet worden, dat de Protestantse Kerk in Nederland ongeveer 10 jaar áchter de ontwikkelingen aanloopt, zoals we die zien in de Anglicaanse kerk in Engeland. Daar verscheen in 1994 het rapport ʻBreaking New Ground: Church planting in the Church of Englandʼ5. Gemeentevorming wordt daar gezien als een aanvullende strategie, naast die van de bekende geografische wijkgemeente, zoals ook wij die in Nederland kennen. Want om een hele gemeenschap met het evangelie te kunnen bereiken zijn er naast de traditionele wijkgemeenten 5 Ik heb vrijelijk gebruik gemaakt van het inspirerende boek ʻMission-shaped churchʼ, een uitgave van Church House Publishing, de officiële uitgever van de Anglicaanse kerk in Engeland, ISBN

12 ook nieuwe vormen van netwerkgemeenten nodig. Men spreekt van ʻfresh expressions of churchʼ, elk met hun eigen kracht en zwakte. We leven in een tijd, waarin mensen zich niet meer naar een wijkkerk laten sturen, omdat ze in die bepaalde wijk wonen. We zullen moeten onderzoeken wat acceptabel en onacceptabel is in de huidige consumenten-cultuur. De kerk is geroepen om daarbij de grenzen van het mogelijke op te zoeken. Hollandse watervrees Lange tijd heeft de kerk getracht mensen, vanuit de conciliaire gemeenteopbouw gedachte, met wijd uiteenlopende visies op geloof en kerk-zijn bijeen te houden in één lokale gemeenschap. Op zich een loffelijk streven, ware het niet dat hierdoor aan de linker- en rechterzijde mensen moedeloos de kerk verlieten. Toegewijde christenen verlaten soms de Protestantse kerk omdat ze zich niet herkennen in de (plaatselijke) spiritualiteit en liturgische vormgeving of grote moeite hebben met de pluraliteit van de kerk. Méér mensen verlaten de kerk omdat hun geloof is weggeëbd, ze het niet meer zien zitten, niets meer van God vinden in de kerk. In het éénwordingsproces van plaatselijke kerken zien we hoe wijkgemeenten van ongelijke soort bijeen worden gedreven meestal door de financiële nood maar in dat samengaan % van hun kerkgangers verliezen. Zodat de rampspoed van voortgaande inkrimping en bezuiniging voortduurt. Daarbij is de angst voor afkalving zo groot, dat elk nieuw initiatief als bedreigend wordt ervaren. Er is een grote mate van watervrees om nieuwe vormen van gemeenteleven te stimuleren en te ʻzegenenʼ vanuit de oude gemeenschappen. Waarom ecclesiogenese? In een moedig rapport van de Hervormde kerk in Amsterdam werd alweer jaren geleden vastgesteld, dat nog maar 5% van de kerkleden op zondag een kerkdienst bezocht. Daarbij werd geconcludeerd dat de huidige kerkgangers ongeschikt waren om die 95 % niet-kerkgangers bij kerk en evangelie te betrekken, ʻanders zou dat in de afgelopen jaren allang gebeurd zijn. Daarom moet gezocht worden naar nieuwe vormen van kerk-zijnʼ. Het is nuchter maar waar. Als de huidige vormen van kerk-zijn zouden voldoen zou de Protestantse Kerk geen leden per jaar verliezen. Meer dan 50% van de bevolking van Nederland is inmiddels buitenkerkelijk. Vanuit sociologisch en demografisch oogpunt bezien, zal die ontwikkeling doorgaan. Kernvraag 12

13 voor de kerk is: hoe kunnen we nieuwe generaties en nieuwe doelgroepen betrekken bij de boodschap van het evangelie? Dat de oude vormen van kerk-zijn daarvoor niet afdoende zijn blijkt uit de cijfers. Het is tijd voor ʻreorganisatieʼ. Voor het ontwikkelen van nieuwe visie. Kan de moederkerk nog zwanger worden? Of is ze daar te oud voor? Ook de Anglicaanse kerk heeft een sterke terugloop gekend. Maar daar vlakt die trend af en was er in 2004 voor het eerst sprake van groei van het aantal kerkgangers. Hoe kan de kerk ook in Nederland nieuwe wegen gaan om nieuwe groepen mensen te bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus? Als de Hervormde Kerk ooit ʻvolkskerkʼ was, hoe kan de Protestantse Kerk dan vandaag kerk voor het volk zijn en niet zoals nu vaak het geval is kerk voor een klein segment van het volk. Hoe kunnen nieuwe groepen van onze bevolking betrokken worden bij het evangelie van Jezus Christus? Daarbij gaat het niet om het opzetten van kerkdiensten, waarbij de gemeente bij het kerkorgel zingt en luistert naar de dominee. Het gaat niet om restauratie van oude vormen, maar om het zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Wellicht kan het beeld van ʻmoeders en dochtersʼ ons daarbij verder helpen! De moeder brengt een dochter ter wereld, de dochter is geen kloon van de moeder, maar heeft er wel trekjes van. De moeder geniet van haar dochter, de dochter geniet van haar moeder. De moeder steunt de dochter. En misschien draaien de rollen later wel om en steunt de dochter de moeder. Hoe zou het zijn als iedere (wijk-) gemeente in Nederland de uitdaging aangaat om zwanger te worden van nieuwe visie, de durf heeft om nieuwe stappen te zetten en de moed heeft om dochtergemeenten ter wereld te brengen, die het misschien anders doen dan zij gewend zijn, maar die toch van harte ondersteund en gezegend worden vanuit de moedergemeente! 13

14 Hoofdstuk 4: Protestantse Pioniers Plekken (PPP) Ruimte voor een nieuw begin Tien jaar geleden begon het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland (EW) met de GGG: de Gemeente Groei Groepen. Deze groepen komen samen in de huiskamers. Inmiddels draaien er zoʼn 1500 van deze groepen binnen de Protestantse Kerk. Veel mensen ervaren hier iets van kerk-zijn: ze groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Het is bemoedigend om te zien hoe zoʼn model voor gemeente-opbouw tot zegen kan zijn en bouwsteen kan zijn voor plaatselijke gemeenten. Na de GGG komt het Evangelisch Werkverband nu met de PPP: Protestantse Pioniers Plekken. Ze biedt de kerk haar visie aan. Want het gaat niet om een exclusief ʻEW ideeʼ dat alleen binnen een evangelicale context toepasbaar zou zijn. De kerk is breder dan de evangelische beweging. Laat de veelkleurige wijsheid van God maar zichtbaar worden in een veelheid van Protestantse Pioniers Plekken. Hoe zou het zijn als gemeenteleden, die geloof en visie hebben voor een nieuwe zoektocht de ruimte en de steun krijgen van de moedergemeente om op avontuur te gaan. Langs nieuwe wegen mogen zoeken naar de mogelijkheid om de boodschap van Christus te communiceren naar nieuwe groepen mensen, die vandaag nog niet bereikt worden met het evangelie en zich niet betrokken weten bij de kerk. In de praktijk in Engeland is gebleken, dat kleine groepen de basis kunnen vormen voor zulke nieuwe geloofsgemeenschappen. Een paar mensen met visie, geloof, durf en ideeën die anderen weten mee te nemen in hun enthousiasme kunnen een gezamenlijk avontuur beginnen. Zou het niet geweldig zijn als in deze ontwikkeling de moedergemeente als ʻaanjagerʼ functioneert? Zou het niet geweldig zijn dat gevoelens van bedreiging voor het onbekende overwonnen worden en omgezet worden in positieve kracht 14

15 om de nieuwe kansen optimaal te benutten? De pioniers Zowel in Nederland als in Engeland zijn al voorbeelden van nieuwe gemeentevormen. In die zin is de gedachte van de ʻProtestantse Pioniers Plekʼ niet nieuw. Want de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn is al in volle gang. Soms moeizaam, maar ook vaak met grote zegen! Denk aan de jongerenkerken in Nederland. In Amersfoort begonnen 2 mensen met de organisatie. Nu komen maandelijks 1000 jongeren samen. Vanuit de maandelijkse diensten wil men nu ook andere, verdiepende, activiteiten opzetten. Alle PR verloopt via de nieuwe media: SMS, MSN, , website, chatbox, enz. Ook de Thomasvieringen zijn een voorbeeld van samenkomsten, waarin men zoekt naar nieuwe vormen van liturgie, van oprechte beleving van God en oprechte gemeenschap met elkaar. In Spijkenisse begon de Michaëlkerk vanuit een moeilijke situatie met niet meer dan 50 kerkgangers haar avontuur van vernieuwing. Nu bezoeken wekelijks ruim 250 meest jonge mensen de diensten, die gekenmerkt worden door moderne muziek, aanbidding, thema-gerichte prediking en een sterke onderlinge gemeenschap. In Gouda zijn veel mensen vanuit de Alphacursus tot geloof in Christus gekomen. Ze willen Christus volgen, maar herkennen zich niet in muziek en vormgeving van de traditionele erediensten. Daarom organiseert men nu speciale Alphadiensten. In Rotterdam-Delfshaven wordt door de IZB uitmuntend evangelisatiewerk gedaan in de wijk. De wijkbewoners hebben hun eigen vieringen in het winkelpand, naast de ʻmoedergemeenteʼ in de Pelgrimskerk. In Eindhoven is een missionaire gemeente gestart in een wijkgebouw. Elke zondag bezoeken ruim 100 mensen de dienst. Youth for Christ pioniert vanuit The Mall in Rotterdam onder jonge mensen. Er is groeiende belangstelling voor het christelijk geloof. Wie biedt hen straks een geloofsgemeenschap aan, waar deze meest Antilliaanse jongeren zich thuis kunnen voelen? In Buitenpost bood de PKN kerk geen echte ruimte aan een groep evangelisch/ orthodoxe gelovigen. Een groep van 150 mensen is met eigen diensten begonnen en de gemeente groeit snel. Helaas is er een houding van afweer bij de ʻmoeder-gemeenteʼ. In plaats van te 15

16 bemoedigen, wordt er ʻge-excommuniceerdʼ. Daardoor wordt deze groep een vrije gemeente. Zou juist zoʼn groep gemotiveerde mensen niet voor de kerk bewaard hebben moeten blijven? In Den Haag is een missionaire gemeente gestart vanuit de ʻmoedergemeenteʼ, de Pax Christikerk. Alhoewel nog in een vroeg stadium, komen nu al zoʼn 70 mensen in de nieuwe kerkdiensten. Deze lijst is verre van compleet. Het geeft alleen aan, dat er al volop gepionierd wordt in de Protestantse Kerk. Maar zijn er meer mogelijkheden te bedenken? Meer kansen te benutten? Daarom nogmaals de droom: Hoe zou het zijn als iedere (wijk-) gemeente in Nederland de uitdaging aangaat om zwanger te worden van nieuwe visie, de durf heeft om nieuwe stappen te zetten en de moed heeft om dochtergemeenten ter wereld te brengen, die het misschien anders doen dan zij gewend zijn, maar die toch van harte ondersteund en gezegend worden vanuit de moedergemeente! 16

17 Hoofdstuk 5: Zeven ecclesiologische opmerkingen over de Protestantse Pioniers Plekken Natuurlijk roept een dergelijke visie voor ecclesiogenese vragen op over de achterliggende ecclessiologie. Zonder uitputtend hierover te willen zijn toch enkele opmerkingen hierover. Voor een uitgebreide studie over dit onderwerp verwijs ik graag naar het boek ʻMission-shaped Churchʼ De kerkorde zegt in Art. 1: De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Chris tus. De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift. De kerk weert wat haar belijden weerspreekt. 2. Als de kerk zegt apostolisch te zijn en in verkondiging en dienst te getuigen aan álle mensen, dan mogen we er geen genoegen mee nemen, dat we als kerk slechts een klein segment van onze bevolking bereiken. Het daagt ons uit om álle mensen te bereiken. Dat vraagt om creatief te zoeken naar nieuwe wegen van verkondiging en dienst. Zoals zendelingen reeds vele eeuwen uit onze kerken worden uitgezonden om nieuwe gebieden met het evangelie te bereiken of kerken in het buitenland te ondersteunen, zo mag de moederkerk ook ʻzendelingenʼ uitzenden, uitzegenen, om als pioniers 6 a.h.w. blz. 84vv. 17

18 in de eigen omgeving nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen Artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis werkt de notae ecclesiae uit door te zeggen: Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, die een heilige vergadering is der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest. Dit nodigt de kerk uit om mensen te begeleiden in een geestelijk groeiproces totdat ze in hun leven vorm geven aan wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis hier omschrijft. De kerk zal gestalte moeten geven aan vorming die dit proces begeleidt en stimuleert. Kuyper leerde het beginsel van pluriformiteit. Het betekent dat we ruimte moeten willen creëren waarin de veelkleurigheid van het lichaam zichtbaar kan worden. Het betekent níet dat we moeten buigen voor de gedachte dat de kerk pluraal kan zijn. Want Jezus Christus is de Heer, het Hoofd der kerk. De kerk is zijn lichaam. De Heer verzorgt Zijn lichaam, Hij koestert het en bouwt Zijn gemeente door Zijn Woord en door de Heilige Geest. De Heer regeert Zijn kerk door de werking van de Heilige Geest. Dit pneumatologisch accent, dat ook door bijv. Dingemans 7 wordt gelegd, biedt ruimte om tot vernieuwing te komen. In plaats van de volle nadruk te leggen op de christologische interpretatie van het ambt, waarbij Christus als het Hoofd van het Lichaam tegenover de gemeente staat en dientengevolge ook het ambt tegenover de gemeente staat, waardoor de ambtsdragers een bijzondere plaats en machtspositie in de gemeente krijgen, pleit ik voor het pneumatologische model, waar de nadruk ligt op het ʻsamen met alle heiligenʼ en er ruimte ontstaat voor het priesterschap van àlle gelovigen en de charismatische begaafdheid van alle leden van de gemeenschap benut kan worden. Dit betekent dat op pioniersplekken men ʻkerkʼ kan zijn zonder dat er direct sprake is van een formele ambtelijke structuur. De kerk is de gemeenschap van broeders en zusters die Christus, de Heer van kerk en wereld, door Zijn Geest en Woord bijeengeroepen heeft tot dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld. Deze drievoudige kerntaak van de gemeente vinden we wereldwijd en kerkbreed terug. Raymond Ortlund spreekt over ʻtoewijding aan Christus, toewijding aan het lichaam 7 Dr. G.D.J. Dingemans, Een huis om in te wonen, blz. 128,129. Wij sluiten ons overigens in onze ʻdroom van een kerkʼ aan bij veel van de ecclessiologische opvattingen van Dingemans. 18

19 van Christus en toewijding aan het werk van Christus in de wereld. John Wimber spreekt over Commitment to Christ, his Church and his Cause. J. Hendriks schrijft over de koinonia, die geroepen wordt tot omgang met God, omzien naar elkaar en solidariteit met de samenleving in getuigenis en dienst. Ook binnen pioniersplekken is het de roeping om aan deze drievoudige roeping gestalte te geven. Hoofdstuk 6: Vijf kernwaarden van de Protestantse Pioniers Plekken Hoewel elke Protestantse Pioniers Plek haar eigen vormen en doelgroepen kent, zijn er toch kernwaarden, die men deelt met elkaar: 1. Een PPP is relationeel Een PPP is niet primair programma-georiënteerd, maar persoon-georiënteerd. Het gaat om het bouwen van oprechte relaties van liefde en trouw. Vanuit die relaties wordt de gezamenlijke zoektocht naar vormgeving ingezet. 2. Een PPP is incarnationeel Toen God de wereld wilde verlossen kwam Hij Zelf in Christus: het Woord is vlees geworden! Hij daalde af in onze werkelijkheid. In onze taal sprak Hij van verlossing en nieuw leven. Zo wil de PPP dicht bij de cultuur staan van de mensen, op wie ze zich richt. Youth for Christ heeft als motto: ʻAnckored to the Rock Geared to the timesʼ. Dat geeft wellicht de uitdaging het beste weer: Hoe kan een PPP verankerd blijven aan de Rots, Jezus Christus, maar toch ook volkomen relevant voor de tijd en cultuur waarin men staat, voor de doelgroep, waarop men zich richt. 3. Een PPP is transformerend Een PPP is bereid om te beginnen waar de mensen zijn (bijvoorbeeld in het café). Maar ze wil mensen leiden naar de plek, waar God hen wil hebben. Zo wil ze de samenleving transformeren naar het beeld van God. In een gebroken wereld wil ze een deel van de oplossing zijn in plaats van een deel van het probleem. 19

20 4. Een PPP bouwt aan discipelschap van haar leden Willowcreek heeft als motto: ʻWij willen dat onkerkelijke mensen groeien tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus.ʼ Dat is een groeiproces. De PPP richt zich erop om mensen te begeleiden bij die groei tot discipelschap. 5. Een PPP is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland Een PPP beseft dat ze onderdeel is van het grote lichaam van Christus in Nederland. Daarbij wil ze verbonden blijven met de ʻmoeder-gemeenteʼ, de Protestantse Kerk. Er zullen dan ook intensieve contacten zijn met de plaatselijke PKN (moeder-)gemeente. Hoofdstuk 7: De basisvoorwaarden. Het zal geen enkel probleem zijn om op vijf of tien plaatsen in Nederland een Protestantse Pioniers Plek te beginnen. Maar wil de visie voor de PPP werkelijk verschil maken in het geestelijk leven in Nederland, dan is het van belang dat ze breed gedragen wordt, zowel door de landelijke kerk als door de plaatselijke gemeente. Basisgedachten als kenmerken van de Protestantse Pioniers Plekken kunnen dan ook zijn: De Protestantse Kerk in Nederland stelt zich tot doel, dat iedere (wijk-) gemeente in Nederland een PPP creëert binnen haar grenzen. Voor de PPPʼs zal een speciale kerkordelijke regel moeten worden geformuleerd, waardoor ruimte ontstaat om langs niet-traditionele wegen te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. PPPʼs gaan van start onder leiding van visionaire vrijwilligers, die hun ʻdroomʼ delen en een team vormen in de moedergemeente. Bij voorkeur worden ze vanuit de moedergemeente ʻuitgezondenʼ als missionaire werkers in de eigen omgeving. De bijbelse termen ʻevangelistʼ of ʻapostelʼ kunnen hier wellicht bij gebruikt worden. Het gaat in ieder geval om een missionair/apostolaire bediening: het gaat om gemeente-vorming binnen de Protestantse kerk. Voor PPPʼs moeten coaches komen. Dat kan een predikant zijn, een medewerker van het PDC of iemand anders. Kernvoorwaarde is dat ze 20

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Onze kerk en haar toekomst

Onze kerk en haar toekomst Onze kerk en haar toekomst Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

traject 24 i n n e n i t e n b u Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 Notitie

traject 24 i n n e n i t e n b u Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 Notitie Notitie Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten Traject24 - januari 2015 1. Inleiding De beleidsgroep van Traject24 heeft een omgevingsanalyse gemaakt van de situatie in Driebergen rondom Traject24.

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Ook maar een gewoon mens

Ook maar een gewoon mens 1 Ook maar een gewoon mens Geroepen te zijn tot het predikambt heeft twee kanten: het enerzijds mogen doen en het anderzijds moeten dienen. Van Godswege. Bij de ene dienaar zal de opdracht sterker leven:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding Dit is het beleidsplan voor de periode 2014-2018 van wijkgemeente De Oostpoort van de Hervormde Gemeente Gouda, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Diensten voor en met dove mensen

Diensten voor en met dove mensen Diensten voor en met dove mensen Een stukje geschiedenis met dank aan historicus Henk Betten -ooo- Heel lang geleden deed de Kerk heel weinig of niets voor dove mensen. Men wist geen raad met hun doof-zijn

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zondag 1 februari 2015 Paulus brief aan de Kolossenzen

Zondag 1 februari 2015 Paulus brief aan de Kolossenzen Zondag 1 februari 2015 Paulus brief aan de Kolossenzen Het is nog niet eens zo lang geleden dat een gemeentelid mij vroeg of het niet als een keurslijf voelde om steeds de lezingen van het leesrooster

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Gebedskalender juni - augustus Ik bid. voor een nieuwe opwekking

Gebedskalender juni - augustus Ik bid. voor een nieuwe opwekking Gebedskalender juni - augustus 2016 Ik bid voor een nieuwe opwekking Jongeren kwamen tot geloof en wij vonden het normaal Duizenden jongeren kwamen tot geloof via het werk van Youth for Christ. Hans Eschbach

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie