Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 587 Archiefnaam: KVG Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2010

2 1 Stukken betreffende de ledenadministratie van de afdelingen , 1 pak 2 Financiële verslagen van de afdelingen. Met bijlagen , 3 Accountantsrapport "Balansen en Baten en Lastenrekeningen betreffende boekjaar 1942 en tijdvak 1 januari - 31 augustus 1943" van accountantskantoor Twaalfhoven uitgebracht aan de Aarts-Diocesane RK Vrouwenbond in het Aartsbisdom Utrecht Rapport van T.A.W. Hopman uitgebracht aan de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom inzake controle over het boekjaar Met bijlagen. 1955, 5 Accountantsrapporten van accountantskantoor H.L. Boerrigter uitgebracht aan de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom over stukken 6 Accountantsrapporten van accountantskantoor H.L. Boerrigter uitgebracht aan de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom en het bisdom Groningen stukken 7 Accountantsrapporten van accountantskantoor Boerrigter inzake de balans per 1 september van 1963, 1964 en 1965 met toelichtingen van ontvangsten en uitgaven over stukken 8 Jaarverslag van de Federatie van RK Vrouwenbonden. [1936]. 9 Verslag van de instructiedag van het diocesaan bestuur van 19 juni Circulaires aan de afdelingsbesturen. Met kanttekeningen. 1969, Jaarverslagen. Met kanttekeningen. 1968, Brief en jaarverslag van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging. Met kanttekening. 1961, Stukken betreffende het Katholieke Vrouwengilde in de diocesen Breda, Groningen, Haarlem, 's-hertogenbosch, Roermond en Rotterdam , , , Pagina 1

3 14 Correspondentie met de Amsterdam-Rotterdam Bank NV kantoor Arnhem over het openen van een rekening en een overboeking. Met kanttekening. Met bijlage. 1967, 15 Stukken betreffende de financiële afdrachten van de afdelingen en de leden. Met kanttekeningen , [1968], 16 Correspondentie tussen A. Steenberghe-Berkvens, penningmeesteresse, en J. Arts-Braam, secretaresse. Met kanttekeningen Brieven aan E. van Buchem-Nuyens. 18 Brieven van R. van de Loo-van Delft, secretaresse, aan het Centraal Missie Commissariaat over de inzameling van naaimachines ten behoeve van Indonesische vrouwen Brieven aan M. v.d. Hulst-Bartels, voorzitster. 20 Brieven aan M. Hustinx-Hoenkamp, lid van het diocesaan bestuur. 21 Brieven aan L. Stael-Merkx, lid van het dagelijks en diocesaan bestuur , 22 Stukken betreffende de vergaderingen van de landelijke organisatie. Met aan- en kanttekeningen , , , NB: De organisatie voerde de volgende benamingen: Federatie van RK Vrouwengilde ( ), Federatie RK Vrouwengilde ( ), Landelijk RK Vrouwengilde (1953) en Landelijk Katholiek Vrouwengilde (vanaf 1954). 23 Brieven aan dr. C.F.J. Schaeff OSA. 24 Brieven aan A. v.d. Drift-Wille Brieven aan M.J. Eekman-v.d. Werf over een beknopte cursus Pagina 2

4 voor wijkleidsters en het huishoudelijk reglement. 26 Brieven van J. Arts-Braam, secretaresse, aan M. Sanders-Lansink, tweede penningmeesteresse, over de verzending van notulen, nota's en presentielijsten. 27 Brieven van R. v.d. Loo-v. Delft, secretaresse, aan prof.dr. W.J. Veldhuis over te houden inleidingen voor de jaarlijkse studiedagen. 28 Brieven aan I. ter Bekke-van Iersel over de Streekkadercursussen te Zwolle. 1967, 29 Brieven aan J. de Kort-Luykx, erevoorzitster, over de verzending van stukken. 30 Brieven van R. v.d. Loo-van Delft, secretaresse, aan N.A.A. Maurits, priester en radiomedewerker van de Katholieke Radio Omroep, over reacties op zijn radiocatechese "Zoekend geloven". 31 Brieven aan M. Broersen-Möller, secretaresse, van de afdeling Arnhem Stad parochie , 32 Brieven aan M. Ooms-Ruepert over streekkadercursussen. 33 Brieven aan C. Jansen-van Diepen, voorzitster van de afdeling Wageningen, over naaimachines voor Indonesische vrouwen Brieven aan M. Konings-Blom, voorzitster van de afdeling Hengelo Brieven aan T. Brouwer-Fischer. Pagina 3

5 36 Brieven aan E. Verheijen-Hoeff over streekkadercursussen Correspondentie tussen M. van de Hulst-Bartels, voorzitster, en A. Steenberghe-Berkvens, penningmeesteresse. 38 Overzichten van kas-afrekeningen. Met kanttekeningen. 39 Stukken betreffende de streekdagen Stukken betreffende de weduwendagen , Correspondentie met het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Amsterdam over de betaling van premienota's. Met kanttekening Brieven van de [penningmeesteresse] aan N. Grol-Veeger, voorzitster van het diocees Groningen, over de verrekennota voor de jaargang van het tijdschrift Doorkijk. Met aantekeningen Kasboek van het KVG-Utrecht afdeling Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Met aantekeningen cahier 44 Brieven van B.J. Kruitwagen-v.d. Berg, eerste secretaresse, aan A. Steenberghe-Berkvens, penningmeesteresse. Met kanttekeningen. Gedeeltelijk doorslagen Brieven van B.J. Kruitwagen-v.d. Berg, eerste secretaresse, aan R. van Gessel-Hummels, penningmeesteresse. Gedeeltelijk doorslagen Brieven aan leden. Met kanttekeningen. Doorslagen en afschriften omslagen 48 Brieven van B.J. Kruitwagen-v.d. Berg, eerste secretaresse, aan pater v.d. Drift over de verzending van kledingstukken Pagina 4

6 49 Brieven en doorslagen van brieven. Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen. Alfabetisch op plaatsnaam , 50 Brieven en doorslagen van brieven. Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen. Alfabetisch op plaatsnaam Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen , omslagen Brieven en doorslagen van brieven. Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen , , 9 omslagen 63 Brieven van diverse personen en instellingen. Met kanttekeningen Brieven en circulaires van diverse personen en instellingen. Met kanttekeningen. Met bijlagen Stukken betreffende vergaderingen van het diocesaan bestuur. Met aan- en kanttekeningen Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met kanttekeningen , 67 Brief, reglement en overzicht van het Katholiek Vrouwendispuut. 1963, 68 Stukken betreffende de Africa-actie. 1960, [1961], [1963], 1966, 69 Stukken betreffende de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande. 1964, , 1969, 70 Stukken betreffende de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging , , 1969, Pagina 5

7 71 Brief, overzicht en formulier betreffende de verzending van Christus Koningspeldjes. Met kanttekening. 1965, 72 Stukken betreffende de actie 50/25 ten behoeve van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen Brieven en verslagen van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht. 1959, Stukken betreffende bedevaarten. 1961, 1963, Circulaire, brieven en verhandelingen van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk. [1954], Stukken betreffende het 50-jarig bestaan Artikelen over de gezinscursussen. Met correcties Lessen behorend bij de voorlichtingsactie "Individuele Zelfbescherming. Door vrouwen aan Vrouwen". Met kanttekeningen, een instructie en een kaart. 1959, 79 Stukken betreffende het tijdschrift Doorkijk , 1971, 80 Circulaires aan de afdelingsbesturen en de leden. Met kanttekeningen en bijlagen , , 81 Stukken betreffende de jaarlijkse voorzittersdagen , 1974, 82 Stukken betreffende de beroepsoriëntatie. 1959, , 83 Brieven, aantekeningen en een kasboek inzake de inzameling van missiebijdragen Stukken betreffende de streekkader- en kaderdagen en de cursussen , 1973, Pagina 6

8 85 Programma's van de afdelingen voor Met kanttekeningen. Met bijlagen Stukken betreffende de jaarlijkse studiedagen , , 1973, 87 Jaarverslagen. Met kanttekeningen , , Overzichten van het Katholiek Vrouwengilde bisdom Roermond inzake activiteiten en bestuursamenstellingen. Met kanttekening. 1966, delen 89 Stukken betreffende de luisterclubs , 90 Financiële verslagen van de afdelingen. Met begeleidende brieven. Met aan- en kanttekeningen pak 91 Stukken betreffende de Adviescommissie , 92 Stukken betreffende de wijkleidstersdagen. 1971, Lesprogramma's voor de cursus "Discussiëren en Luisteren" voor wijkleidsters. Met kanttekeningen. 94 Statuten en huishoudelijk reglement. Met concepten. Met brochure. 1961, 95 Stukken betreffende het geestelijk adviseurschap. 1966, 96 Stukken betreffende de contactdagen voor bestuursleden , 97 Lijsten en overzichten van de afdelingsbesturen en de aantallen wijkleidsters. Met kanttekeningen. 1970, 98 Overzichten van bestuursamenstellingen van het Katholiek Vrouwengilde aartsbisdom Utrecht en haar afdelingen, dekenale leidsters, activiteiten en ledentallen. Met aanen kanttekeningen. [1964], 99 Financiële verslagen en accountantsrapporten. Met kanttekeningen. Met bijlagen. Pagina 7

9 , 1 pak 100 Brieven aan R. Postuma-Schrijver. Met kanttekening. 101 Stukken betreffende het arbeidscontract voor huishoudelijk personeel. 1951, 102 Verslag van een bespreking tussen representanten van vrouwenorganisaties en organisaties voor huishoudelijk personeel van 7 december Uitnodiging, circulaire en verslag van de studiedag van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde Stukken betreffende de kadervorming en de kaderdagen te Sittard Huishoudelijk reglement. Concept. 106 Huishoudelijk reglement van het RK Vrouwengilde. Concept. 107 Stukken betreffende het probleem van de organisatie van katholieke vrouwen. 1944, 1947, , 108 Stukken betreffende de financiële situatie van de Federatie van RK Vrouwenbonden en van het Centraal Bureau van deze federatie over 1943 tot en met Overzichten van de financiële gegevens van de afdelingen. Met kanttekeningen. Met formulieren. 1967, 110 Financiële verslagen van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom en het bisdom Groningen. 1958, [1959]. 111 Correspondentie tussen het Landelijk Katholiek Vrouwengilde en de Katholieke Volkspartij (KVP) over de schoolgeldregelingen op de middelbare scholen voor grote gezinnen en de gezinspolitiek van de KVP Stukken betreffende de vertegenwoordigers van het Landelijk Pagina 8

10 Katholiek Vrouwengilde voor de verschillende organen en commissies. 1955, 1964, 113 Verslag van de vergadering van het Centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging van 15 mei. Met kanttekening Huishoudelijk reglement van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom en het bisdom Groningen ten behoeve van de afdelingen. 115 Verslag van een bezoek aan de Antonius-parochie in Best. [1963]. 116 Verslag van het oriënterend gesprek tussen dr. M. Klompé, vice-voorzitster van de Katholieke Volkspartij (KVP), en vertegenwoordigsters van de Unie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, het Katholiek Vrouwendispuut en de commissie Vrouw en Partij van de KVP van 28 oktober Lijsten houdende namen en onderwerpen van sprekers bij gelegenheid van (onbekend). [1971], 118 Verslag van een commissie die zich bezig houdt met de vernieuwing van stencils en de definitie van enkele functies binnen de organisatie. [1965]. 119 Inleidingen over het huwelijk en het gezin bedoeld als handleiding bij discussie. Met kanttekeningen. 120 Verhandelingen "De plaats en de taak van de Katholiek in de cultuur" van mw. Groothuizen en "Lezen en laten lezen" van T. Govaart. 121 Verslag van een inleiding over leiderschap gegeven door dr. C.F.J. Scharff OSA op 10 november Overzichten van de opiniepeiling, gehouden onder de afdelingen, inzake de contributieafdracht en het abonnement op het tijdschrift Doorkijk. 1972, 123 Discussievragen betreffende televisieomroepen, commerciële televisie en de verzuiling. Met bijlagen. 1964, 124 Lijst van districten. Pagina 9

11 125 Verslag van de bespreking van het bestuur met het bestuur van de Stichting Doorkijk en de redactie van Doorkijk gehouden op 23 maart te Amersfoort. Met kanttekeningen Verslag van de Besturendag, gehouden op 8 september te Utrecht Verslag van de discussie over de wereldhandel en de voedselbond. Met kanttekening en correcties. Doorslag Programma voor de kadervorming van het RK Vrouwengilde. Met kanttekening. 129 Circulaires van de Katholieke Volkspartij. 1966, 130 Verslag van de discussie over de besturen en het onderlinge contact Programma van Rotonde, centrum voor ontmoeting en creativiteit, voor het najaar. Met kanttekening. [1969]. 132 Stukken betreffende de dekenale bijeenkomsten. 1963, Handleiding voor de dekenale leidsters te gebruiken bij het oprichten van een nieuwe afdeling. Met kanttekening. 134 Handleiding van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom en het bisdom Groningen ten behoeve van de dekenale leidsters voor het maken van een jaarverslag over het dekenaat. 135 Jaarverslag van het dekenaal bestuur. Met kanttekening Enqueteformulier van het Vrouwengilde Oosterbeek, ten voorbeeld gezonden aan de dekenale leidsters. Met begeleidend schrijven stukken 137 Verslag van de dag voor inleidsters gehouden op 7 mei. Met kanttekeningen Pagina 10

12 138 Cursus gegeven door de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. 139 Nota van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie inzake aard en werkwijze. Met een gebed Verhandeling "Gezag-gezagscrisis-generatieconflict". Met concept. 141 Verhandeling, vragenlijst en brochure van de Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques , 142 Nota "Maatschappelijk opbouwwerk" van J.B.M. van Buuren, directeur van het Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Verslag van de discussiegroep afdeling Oosterbeek over de blijde boodschap en de catechismus Verhandeling "Hoever gaat onze verantwoordlijkheid, als katholieke vrouw, nu?" van A. Nolte. 145 Verhandeling "Zekerheden en onzekerheden" van (onbekend). 146 Artikelen van dr. C.F.J. Scharff OSA uit Pastor Bonus. 147 Verhandeling "Bejaardenzorg in Gelderland" van de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk Concept-reglement van het RK Vrouwengilde te Tilburg. Doorslag. 149 Programma voor de trainingsdag van voorzitsters, secretaressen en penningmeesteressen. Met kanttekeningen. 150 Programma voor het afscheid van J. Severijnen als presidente en de installatie van haar opvolgster, mr. V.G.N.A. Hamm-Rijsdijk. Met kanttekening. [1965]. 151 Jaarverslag van de distriktsleidster van het distrikt Wageningen. Doorslag. Pagina 11

13 ca Lijst van ledentallen over het jaar Met kanttekeningen. [1965]. 153 Overzicht van de katholieke vrouwenorganisaties. 154 Verhandeling "De geschiedenis en ontwikkeling van de vrouwenbeweging" van (onbekend). 155 Lezing "Doel en wezen van de RK Vrouwenbeweging" van (onbekend). 156 Verhandeling van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk over haar geschiedenis en doelstelling. 157 Verhandeling "Beantwoording van de vragen uit het rapport van het landelijk Sociaal Charitatief Centrum getiteld: "Charitas-Maatschappelijk Werk-Maatschappelijk Opbouwwerk" van M. Hustinx-Hoenkamp, lid van het diocesaan bestuur. 158 Uittreksel van de nota "Overijssel '85, een nota over de inrichting van de leefruimte in de periode tot 1985" van de Stichting Overijssel, provinciaal opbouworgaan Lijsten houdende discussievragen met betrekking tot het lidmaatschap. Met kanttekening. 1966, 160 Uittreksel van een rapport van het Efficiëncy-bureau te Nijmegen inzake de plaats en de functie van het Melania-Gilde in de huidige samenleving. Met kanttekeningen Verhandeling "Wat is nodig voor een goed gesprek?" van (onbekend). 162 Verhandeling "Vrouwengilde-Geloofsplan" van J. Keet, priester. 163 Programma van de afdeling Westervoort. 164 Lijst van activiteiten voor het winterprogramma, een aanvulling vormend op het boekje Tips voor het Pagina 12

14 winterprogramma. 165 Verhandeling "Wetswijziging ten aanzien van het verstrekken van middelen ter voorkoming van zwangerschap en het openlijk tentoonstellen en aanbieden van deze middelen, en ontwerp-wet op medische hulpmiddelen" van dr. F.T. Diemes Lindeboom. 166 Verhandeling "We zijn naar Parijs geweest" van M.C. Hustinx-Hoenkamp, lid van het diocesaan bestuur Ontwerp voor een herindeling van de districten. Met kanttekeningen. 168 Besluiten van de Werkcommissie inzake de voorbereiding van het jaaronderwerp voor de afdelingen Lijst houdende vragen aan en reacties van de afdelingsbesturen Lijst houdende namen en adressen voor de rondzending van de leesportefeuille. 171 Lijst houdende de namen van personen die deel uitmaken van de Diocesane Unie van de Katholieke Vrouwenbeweging in het aartsbisdom en het bisdom Groningen. 172 Richtlijnen ten behoeve van de dekenale leidsters voor het vervullen van hun taak als gastvrouw. [1966]. 173 Richtlijnen voor het houden van ledenvergaderingen. 174 Lijst van [bestuursleden]. Doorslag. 175 Verslag van een vergadering. NB: Onvolledig. 176 Stichtingsakte inzake (onbekend) NB: Onvolledig. 177 Brieven van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid aan Pagina 13

15 de Ministerraad en van de Ned. Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en in Beroep aan het Ned. Vrouwen Comité. Afschriften Stukken betreffende de commissie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1964, 179 Aantekeningen ten behoeve van de afdracht en de activiteiten van het KVG en het diocesane gilde. 180 Aantekeningen over de adressen van personen. 2 stukken 181 Aantekeningen over de afdrachten van het dekenaat Terborg over de jaren Brochure en verhandelingen over de doelstelling en de activiteiten van het KVG. 183 Circulaire "Structurele opbouw". 184 Jaarverslag van het Katholiek Vrouwengilde in het bisdom Roermond deel 185 Kasboek van de diocesane RK Vrouwenbond in het aartsbisdom Utrecht deel 186 Kasboeken van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen pak 187 Kasboek van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen , deel 188 Kasboek. 1 deel 189 Kasboek van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen. Met aantekeningen deel 190 Giroboek van [de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen en het Katholieke Vrouwengilde in het aartsbisdom Utrecht] Pagina 14

16 1 deel 191 Giroboek. Met aantekeningen deel 192 Giroboeken van de Katholieke Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen. Met aantekeningen delen 193 1e Notulenboek over de oprichting van de R. Katholieke Vrouwenbond in het Aartsbisdom Utrecht. Manuscript e Notulenboek van de R. Katholieke Vrouwenbond afdeling Utrecht. Manuscript Notulenboek van bestuursvergaderingen van de R. Katholieke Vrouwenbond afdeling Utrecht. Manuscript Pagina 15

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda

Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Plaatsingslijst Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda Archiefnummer: 909 Archiefnaam: KMBB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1971 Katholiek

Nadere informatie

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Plaatsingslijst Archief Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Archiefnummer: 176 Archiefnaam: PROC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1857-1968

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle

Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, afdeling Zwolle Archiefnummer: 560 Archiefnaam: GSOZ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397 Plaatsingslijst Archivalia M.A.M.J. van de Valk Archiefnummer: 397 Archiefnaam: VALK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1922-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Stichting Hoger Onderwijs Fonds Plaatsingslijst Archief Stichting Hoger Onderwijs Fonds Archiefnummer: 1029 Archiefnaam: HOF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1956-1969 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg

Archief Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg Plaatsingslijst Archief Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg Archiefnummer: 894 Archiefnaam: NKG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1944-1972 Katholiek

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss

Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss Toegangsnummer Naam archief Periode 1951-2002 Omvang Geschiedenis van de archiefvormer Geschiedenis van het archief Beknopte inhoud Openbaarheid

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia A.H. Koelink Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1971 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen

Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Plaatsingslijst Archief Theologische Faculteits Vereniging Alcuin, Nijmegen Archiefnummer: 305 Archiefnaam: ALCU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1970

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J.J. Kenter Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1910-1974 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 418. Archief Delft

Nummer Toegang: 418. Archief Delft Nummer Toegang: 418 Inventaris van het archief van de afdeling Delft van de algemene nederlandse vrouwenvereniging "tesselschade", sedert 1953 gefuseerd met de algemene nederlandse vrouwenvereniging "arbeid

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo

Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Hengelo Archiefnummer: 795 Archiefnaam: KVPH Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1994 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J. van Elk Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1916-1975 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Plaatsingslijst Archief F.M. Kok Archiefnummer: 1109 Archiefnaam: KOKW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1961-1988 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Aantekeningenover

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst

Dekenaat Apeldoorn. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Dekenaat Apeldoorn Archiefnummer: 1036 Archiefnaam: DEKA Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1985 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem

Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem Plaatsingslijst Archief Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem Archiefnummer: 526 Archiefnaam: DVBH Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1957

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Archiefnummer: 892 Archiefnaam: NKBR Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1965

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Archiefnummer: 898 Archiefnaam: NKBV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1954-1965

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

Archief Academische Leken Missie Actie

Archief Academische Leken Missie Actie Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie Archiefnummer: 692 Archiefnaam: ALMA Datering: 1946-1982 Katholiek Documentatie Centrum, 2007 1 Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Archiefnummer: 396 Archiefnaam: KBMG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief:

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Ariëns-comité

Archief Ariëns-comité Plaatsingslijst Archiefnummer: 640 Archiefnaam: ARIC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1928-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Brief van Jhr. Mr.

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905)

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905) Plaatsingslijst Archief B.C. Hoogeveen Archiefnummer: 849 Archiefnaam: HOON Sector: Jeugd Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1905) 1927-1984 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1 Schoolrapporten

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Plaatsingslijst Archief Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Archiefnummer: 702 Archiefnaam: KBSR Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Inventaris van het archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; NBvP Vrouwen van Nu afdeling Wageningen 1950-2007 Archiefnummer 177 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding Op 14 oktober 1930

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Archief J.J.A. Aalders

Archief J.J.A. Aalders Plaatsingslijst Archief J.J.A. Aalders Archiefnummer: 477 Archiefnaam: AALD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging,

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, 1923-2002 Archief Delft 383 Delftse Zwemvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973].

Archivalia J.G.J. Driessen. 1 Statuten van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland (WKTN) met kanttekeningen. [1961], [1973]. Plaatsingslijst Archivalia J.G.J. Driessen Archiefnummer: 207 Archiefnaam: DRIE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Archiefnummer: 474 Archiefnaam: KSGJ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1927-1976 Katholiek

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie