vertrouwen Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertrouwen Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 vertrouwen Jaarverslag 2009

2 4 Colofon Tekst: Concept en vormgeving: Opmaak: Fotografie: Druk: Mn Services Castel Communicatie Castel Mediaproducties Peter Tahl, Joël van Houdt Koninklijke De Swart, Den Haag

3 5 Inhoudsopgave ALGEMEEN Woord vooraf... 7 Dit is Mn Services...11 JAARVERSLAG Bericht van de Raad van Commissarissen...19 Verslag van de Raad van Bestuur...23 JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen voor de financiële verslaggeving...47 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over OVERIGE GEGEVENS Bestemming van het resultaat...70 Accountantsverklaring...72 JAARVERS LAG 2009

4 Ruud Hagendijk voorzitter Raad van Bestuur Woord vooraf

5 7 Naar een nieuw vertrouwen In 2009 werden de wonden gelikt die de financiële sector opliep in 2008 en in het eerste kwartaal van Onze klanten, grote en kleinere pensioenfondsen, liepen door de diepe financiële crisis rake klappen op. Ook Mn Services heeft ze daarvoor niet kunnen behoeden. Financiële markten bereikten in maart een negatief uiterste. In de rest van het jaar klommen de koersen gestaag, wat uiteindelijk positieve invloed had op de rendementen en op de resultaten van Mn Services was ook het jaar waarin Mn Services de overkomst van de pensioenadministraties van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij met succes voorbereidde. Een ongekend omvangrijke operatie die veel inspanning van de organisatie vergde, maar die tevens veel lof en bewondering opleverde vanuit de sector. Een scherpe focus op kosten heeft er in 2009, ondanks forse investeringen in het multiclient maken van systemen, toe geleid dat Mn Services in 2009 een positief resultaat boekte. De financiële sector leed over de gehele breedte aan een verlies van vertrouwen. Gebeurtenissen in de financiële sector hadden grote maatschappelijke gevolgen. Banken en verzekeraars namen naar hartelust risico's die achteraf vaak onverantwoord bleken. Het gevolg hiervan is dat men zich in veel landen geconfronteerd ziet met torenhoge overheidstekorten. Het herstel van deze schade creëerde een last voor toekomstige generaties en burgers raakten vertrouwen in financiële instituten, in overheden en zelfs in pensioenfondsen kwijt. Hoe snel een vertrouwensbreuk zich kan verdiepen tot een onoverbrugbare kloof tussen een instelling en het publiek, liet de razendsnelle ondergang van de DSB Bank zien. De pensioensector stond in 2009 bol van de ontwikkelingen. Zo kwam er verscherpt toezicht op pensioenfondsen en werden steeds hogere eisen gesteld aan pensioencommunicatie. De rol van sociale partners leek beperkter te worden, er was in de markt steeds meer behoefte aan CAO s op maat, solidariteit stond onder druk, pensioenkosten mochten niet verder stijgen, risico s verschoven steeds vaker naar de werknemer en er was meer behoefte aan keuzevrijheid. Er ontstond discussie over het pensioenstelsel waarbij een aantal fundamentele vragen werd gesteld die betrekking hadden op zaken als verplichtstelling, solidariteit, governance, risico s, transparantie, toezicht en zelfregulering. JAARVERS LAG 2009

6 De pensioenfondsen waarvoor Mn Services werkt, moesten in 2009 herstelplannen indienen bij De Nederlandsche Bank. Die plannen leidden in bepaalde gevallen tot een hogere premie voor werkgevers en werknemers en tot het besluit om geen indexatie toe te kennen. 8 Mn Services voelt zich als uitvoerder van pensioenfondsen medeverantwoordelijk voor het werken aan herstel van vertrouwen dat werkgevers, werknemers en gepensioneerden stellen in de fondsen en het Nederlandse pensioenstelsel. De lessen die zijn getrokken uit de voorbije periode, vormen een eerste vereiste om te komen tot dat vertrouwensherstel. Die lessen leiden tot een verbeterde bedrijfsvoering en nog stringenter risicobeheer volgens nieuw opgedane inzichten. In lijn met die inzichten startte Mn Services in 2009 met het herinrichten van haar vermogensbeheer en het implementeren van een nieuw systeem voor riscicobeheer. Maar ook een excellente service aan al onze bestaande en nieuwe klanten én aan hun achterban, zal bijdragen aan een hernieuwd vertrouwen. In die wetenschap zijn wij aan het werk. Ruud Hagendijk, voorzitter Raad van Bestuur Woord vooraf

7 9 JAARVERS LAG 2009

8 Ons pensioenstelsel is gebaseerd op een langjarig vertrouwen tussen pensioenuitvoerders, sociale partners en politiek. Om die reden blijven we graag goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel en gaan we in gesprek met kernspelers in het politieke krachtenveld. Patrick Janssen, manager Public Affairs en Krista Zoethout, medewerker Aliasped Public qui Affairs rempor Dit is Mn Services

9 11 Dit is Mn Services Toekomst Wij zorgen voor de toekomst. Voor de toekomst van onze opdrachtgevers, werknemers en werkgevers en voor de toekomst van onze eigen mensen. Wij zorgen ervoor dat wie werkt, kan bouwen aan een mooi vooruitzicht. En wie niet meer werkt, kan genieten van wat is opgebouwd. Wij geloven dat bouwen aan de toekomst het beste kan in een duurzame samenleving. Ook daar willen wij voor zorgen. Historie Wij gaan al een tijd mee. Onze wortels liggen in de wederopbouw. In 1948 om precies te zijn. We zagen Nederland veranderen, droegen daaraan bij en veranderden zelf mee. We willen vooroplopen en hebben dat altijd gedaan. Dat doen we op alle terreinen, of het nu gaat om de techniek van onze administratie, het meedenken over oplossingen voor veranderende carrièrepatronen en samenlevingsvormen of om het verantwoord en renderend beheer van vermogen. Ook de ouder wordende samenleving, waarin langer en meer moet worden gewerkt, voedt onze drang tot innovatie. We gaan al even mee, maar door voortdurend te vernieuwen voelen we ons nog altijd jong. Samen We weten uit ervaring dat je de dingen samen moet doen, als je echt iets groots wilt bereiken. Dat de kracht en zekerheid van het collectief de vrijheid van het individu versterkt. We zijn in handen van sociale partners en we zijn daar trots op, maar we opereren zelfstandig. De verbintenis die we voelen met werkgevers en werknemers, zorgt ervoor dat we onze voelsprieten tot in de haarvaten van de samenleving steken. Dat is waar we onze inspiratie vandaan halen. Wortels Wij zijn een Nederlands bedrijf dat wereldwijd werkt. We kennen en koesteren onze wortels. Die Nederlandse wortels inspireren tot een sterke internationale oriëntatie, ons geloof in de kracht van het collectief, onze nauwe banden met sociale partners en in onze handelsgeest en JAARVERS LAG 2009

10 nuchterheid. De aandacht voor onze eigen mensen zien we als onlosmakelijk en krachtig onderdeel van deze afkomst. 2 Eenvoud Onze eindgebruikers zijn werkgevers en werknemers in de marktsector. Die werkgevers en werknemers vragen van ons te zorgen voor een goede en betaalbare toekomst. Daar zetten wij ons voor in, maar de zaken waarmee wij ons bezig houden worden nog te vaak als ingewikkeld ervaren. Dat trekken we ons aan. Ook wij vinden dat het eenvoudiger moet. Daarom spannen we ons in de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden. Niet alleen waar het gaat om het voorkomen van administratief gedoe, maar ook als het op uitleggen aankomt. We willen open, eerlijk en duidelijk zijn. We zoeken dan ook in alles wat we doen steeds de menselijke maat. En als ons dat niet voldoende lukt, zijn we blij te horen hoe het beter kan. Groei We zijn groot. En toch willen we verantwoord groeien. Niet om de grootste te worden, maar om een organisatie te blijven waar altijd beweging is, waar veel gebeurt en die daardoor de beste mensen aantrekt. We denken ook dat door te groeien onze klanten nog beter af zijn. Door van elkaars kennis en die van ons te profiteren. Door samen sterker te zijn, en vooral door van elkaar te leren. Door schaalvoordelen die we een brede klantenbasis kunnen bieden. Want uiteindelijk gaat het ons niet in eerste instantie om geld verdienen. We willen groeien. In alle opzichten. Samen met de mensen waar we het voor doen. Dit is Mn Services

11 13 Kerncijfers 2009 * 2008 * 2007 * 2006 x x x x Netto-omzet (91%) (97%) (88%) (82%) Performance fees 0 (0%) 0 (0%) (11%) (15%) Overige opbrengsten (9%) (3%) (1%) (3%) Som der bedrijfsopbrengsten (100%) (100%) (100%) (100%) Personeelskosten (49%) (53%) (44%) (39%) Werkzaamheden derden (27%) (23%) (36%) (41%) (76%) (76%) (80%) (80%) Afschrijvingen (4%) (4%) (3%) (3%) Overige bedrijfslasten (20%) (20%) (17%) (17%) (24%) (24%) (20%) (20%) Som der bedrijfslasten (100%) (100%) (100%) (100%) Resultaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Eigen vermogen Totaal vermogen Personeel Aantal werknemers per 31 december (absoluut) Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO'ers) Opdrachtgever gerelateerd ** ) Gefactureerde premieomzet x 1mln Belegd vermogen ultimo jaar x 1mln Aantal uitkeringen x * De cijfers inzake de jaren 2007, 2008 en 2009 zijn gebaseerd op geconsolideerde cijfers. De cijfers inzake het jaar 2006 betreffen enkelvoudige cijfers van Mn Services N.V. ** De opdrachtgever gerelateerde kerncijfers betreffen voor opdrachtgevers gefactureerde premies respectievelijk het aantal uitkeringen op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Daarnaast wordt het belegd vermogen voor opdrachtgevers op het gebied van vermogensbeheer vermeld. JAARVERS LAG 2009

12 In ons paperless office worden alle klantgegevens uiterst zorgvuldig verwerkt. Alle binnenkomende papieren documenten worden handmatig bekeken, gedigitaliseerd en voorzien van een kenmerk. Dit is het begin van de digitale workflow die borgt dat onze medewerkers altijd en overal een actueel klantbeeld hebben. Dé basis voor heldere communicatie met de pensioendeelnemers. Michael van der Ziel, medewerker Inputverwerking Aliasped qui rempor Dit is Mn Services

13 15 Personalia Raad van Commissarissen drs. Han Noten (52 jaar) President-commissaris sinds 28 januari 2006, vicevoorzitter sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2013, lid remuneratie- en benoemingscommissie Arbeids- en organisatiepsycholoog Functie: Voorzitter ActiZ, branchevereniging voor Thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen Relevante nevenfuncties: Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer der Staten-Generaal Commissaris Smit Internationaal Commissaris RotoSmeetsDeBoer jhr. ir. József Jankovich (74 jaar) Vicevoorzitter sinds 28 januari 2006, lid sinds 29 maart 2001, treedt af in 2010 Scheikundig ingenieur Functie: Directeur Westerheide Holding B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris Primagas te Hongarije Commissaris ProfiPower te Hongarije mw. Nelly Altenburg (57 jaar) Lid sinds 29 maart 2006, treedt af in 2010, voorzitter remuneratieen benoemingscommissie Organisatieadviseur Functie: Directeur PMA Consult B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris TNT Commissaris KONI B.V. Commissaris MSD Commissaris Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Voorzitter Commissie verstrekkings- en indicatiegeschillen van College van Zorgverzekeringen Vicevoorzitter NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ir. Kees van Dongen (69 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, voorzitter auditcommissie Elektrotechnisch ingenieur Functie: Informal investor Relevante nevenfuncties: Commissaris Eneco Holding N.V. JAARVERS LAG 2009

14 6 ir. Henk van der Kwast (56 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, lid remuneratieen benoemingscommissie Elektrotechnisch ingenieur/bedrijfskundige Functie: Directievoorzitter Stern Groep N.V. Relevante nevenfuncties: President-commissaris Bovemij Verzekeringen N.V. Penningmeester Johan Cruyff Foundation mr. Frans van Hove (60 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Functie: Algemeen directeur Vereniging FME-CWM Relevante nevenfuncties: DGA Beaulieu Holding B.V. President-commissaris Mitch Deltacom Group N.V. Vereffenaar Stichting DAF-pensioenfonds Non-Executive Director UC-Group Ltd. drs. Bert Vroon (61 jaar) Lid sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Bestuurskundige/interimbestuurder Relevante nevenfuncties: Commissaris woningcorporatie deltawonen Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) Bestuurslid Stichting Socires, Stichting voor onderzoek, studie en beraad m.b.t. de verantwoordelijke samenleving te Den Haag Beoordelaar excellentieprogramma s hoger onderwijs in het kader van het Sirius-programma van het ministerie van Onderwijs Voorzitter Verificatiecommissie NVAO (Nederlands Vlaamse Accrediteringsorganisatie) (herbeoordeling/heraccreditering hbo-opleidingen) mw. drs. Kitty Roozemond (54 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011 Functie: Directeur Interprovinciaal Overleg Relevante nevenfuncties: Commissaris woningcorporatie Stadgenoot Commissaris GVB Commissaris ASVB (bouwonderneming) De leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Dit is Mn Services

15 17 Raad van Bestuur drs. Ruud Hagendijk (57 jaar) Voorzitter sinds 1 februari 2005 en lid sinds 29 maart 2001 Bestuurskundige Relevante nevenfuncties: Voorzitter van het bestuur van Mn Services Vermogensbeheer B.V. (qualitate qua) Directeur van Mn Services Fondsenbeheer B.V. (qualitate qua) Lid Raad van Advies Netspar Lid Raad van Advies Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Member Executive Board Europe China Institute of Nyenrode Business University Lid Raad van Advies Pensioen, Bestuur en Management drs. Walter Mutsaers (42 jaar) Lid sinds 1 februari 2006 Bedrijfseconoom drs. Roland van den Brink RBA AAG (52 jaar) Lid sinds 4 juli 2007 Actuaris/beleggingsdeskundige Relevante nevenfuncties: Commissaris bij Applify B.V. te Delft Voorzitter Stichting Performance Directeur Mn Services Vermogensbeheer B.V. (qualitate qua) Voorzitter van het bestuur Ondernemingspensioenfonds Mn Services N.V. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der European Actuarial Academy GmbH (EAA) Vice Chair Supranational Relations Committee of the Council of the International Actuarial Association (IAA) De leden van de Raad van Bestuur hebben de Nederlandse nationaliteit. Ondernemingsraad Tjeerd Haasbroek (voorzitter), Dorrie Fleuren, Frans Hardijzer, Pim Kasting, Michael Kuijper, Irene Mangus (vicevoorzitter), Folkert van Rijswijk, Ad van Soelen, Ines Strohschein, Jeroen Udo, Dennis Verhagen Accountant Deloitte Accountants B.V. JAARVERS LAG 2009

16 Raad van Commissarissen Van links naar rechts: mr F.S. van Hove, mw. drs. C.E. Roozemond, drs. H.C.P. Noten, drs. A. Vroon, mw. P.M. Altenburg, ir. H.H. van der Kwast, ir. C.P.G. van Dongen, jhr. ir. J.B. Jankovich Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen

17 19 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Mn Services legt hierbij de jaarrekening 2009 ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening en het jaarverslag zijn onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur opgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Deloitte Accountants BV. U treft de accountantsverklaring aan op pagina 72 van deze jaarrekening. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2009 vast te stellen, de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. Het jaar 2009 was voor Mn Services en haar opdrachtgevers opnieuw een bewogen jaar. Na het eerste kwartaal tekende zich herstel af op de financiële markten, maar de vermogenspositie van pensioenfondsen is nog steeds kwetsbaar. Voor Mn Services stond het jaar in het teken van een voortdurend zoeken naar verbetering van de organisatie, daarbij lering trekkende uit de afgelopen periode. Die zoektocht vond plaats in nauwe samenwerking en overleg met onze opdrachtgevers. De Raad van Commissarissen was betrokken bij de organisatieverbeteringen en is veelvuldig over de voortgang geïnformeerd. Dit heeft onder meer geleid tot de heroriëntatie van het vermogensbeheer. Tegelijkertijd noodzaakte de groei van de organisatie de Raad van Commissarissen met regelmaat de vinger aan de pols van de lopende processen te houden. In het verslagjaar 2009 kwam de Raad van Commissarissen zes maal bijeen met de Raad van Bestuur en twee maal zonder de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er twee reguliere aandeelhoudersvergaderingen geweest. De turbulentie in 2009 was voor de Raad van Commissarissen aanleiding ook tussentijds contact te hebben met de aandeelhouders. Daarbij werd onder meer gesproken over de voortgang van de voorbereidingen op de komst van de pensioenadministratie van PME en het Pensioenfonds voor de Koopvaardij en over het verbeterprogramma binnen de afdeling Vermogensbeheer. JAARVERS LAG 2009

18 0 De Raad van Commissarissen heeft vanuit governance-perspectief de bestuurlijke inrichting en de financiering van Mn Services onderzocht. In gesprekken met alle belanghebbenden zijn de uitkomsten van dit onderzoek gedeeld. De bevindingen en voorgestelde wijzigingen in de governance van Mn Services zijn aan de orde gesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Als gevolg hiervan zal de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen in 2010 worden gewijzigd. De remuneratie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar drie keer bijeen geweest. Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten en de financiële positie van de opdrachtgevers van Mn Services, besloot de commissie tot het maken van een pas op de plaats in het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. In het vierde kwartaal van 2009 is hier vervolg aan gegeven. Doel is om in 2010 het nieuwe beloningsbeleid van de Raad van Bestuur definitief vast te stellen. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer Noten herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen, voor een tweede termijn tot en met De auditcommissie van de Raad van Commissarissen is in 2009 zes maal bijeen geweest. Naast de reguliere rapportages rondom financiën en compliance, had de transitie van de pensioenadministraties van het pensioenfonds van de Metalektro en het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij de bijzondere aandacht van de commissie. Een tweetal externe audits over de overgang en de voortgang van de hierbij relevante processen is door de commissie uitvoerig bestudeerd en besproken. Ook het beleid rondom risicomanagement is aan de orde geweest in de auditcommissie. In 2010 zal een hernieuwd en aangescherpt risicomanagementbeleid worden geïmplementeerd. De Raad van Commissarissen zal toezien op de voortgang en soliditeit daarvan. De Raad van Commissarissen waardeert de voortdurende en loyale inzet van alle medewerkers van Mn Services. Juist in deze turbulente periode, die van iedereen veel flexibiliteit en oplossingsvermogen vraagt, is de kwaliteit en betrokkenheid van alle medewerkers essentieel. Dat de organisatie tot grootste dingen in staat is, bleek wel uit de voorbereidingen die getroffen zijn op de transitie van de pensioenadministraties van PME en het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat Mn Services met de in gang gezette organisatieverbeteringen sterker uit de financiële crisis komt dan zij erin ging en dat nieuwe en bestaande opdrachtgevers kunnen vertrouwen op Mn Services kennis, ervaring en innovatieve dienstverlening. Rijswijk, 3 maart 2010 Raad van Commissarissen drs. H.C.P. Noten, president-commissaris jhr. ir. J.B. Jankovich, vicevoorzitter drs. A. Vroon mw. P.M. Altenburg ir. C.P.G. van Dongen ir. H.H. van der Kwast mr. F.S. van Hove mw. drs. C.E. Roozemond Bericht van de Raad van Commissarissen

19 21 JAARVERS LAG 2009

20 Raad van Bestuur Roland van den Brink, Ruud Hagendijk en Walter Mutsaers Raad van Bestuur Mn Services Verslag van de Raad van Bestuur

21 23 Verslag van de Raad van Bestuur Marktontwikkelingen in 2009 Financiële crisis De financiële crisis, die in de laatste helft van 2008 razendsnel en wereldwijd om zich heen greep, zorgde voor een dieptepunt op de financiële markten halverwege maart Het effect van de crisis op de reële economie, duidelijker geworden in de loop van 2008, verdiepte zich in Consumenten- en vooral producentenbestedingen lagen op een ongekend laag niveau, de wereldhandel nam sterk af en de arbeidsmarkt verslechterde dramatisch in grote delen van de wereld. De economie raakte in grote delen van de wereld in een diepe recessie. In de loop van 2009 was die recessie steeds vaker te voelen in de echte wereld, ver weg van Wall Street en het Damrak. Tegen het einde van 2009 zat in de Verenigde Staten zo n 10% van de beroepsbevolking zonder baan, een niveau dat sinds begin jaren tachtig niet meer was voorgekomen. In Nederland bleef de teller steken op ruim 5%, maar voor 2010 voorziet het CPB een verdere toename naar 6,5%. Nadat de financiële markten in maart een dieptepunt bereikten, veerden de koersen in de maanden daarna sterk op. Die opleving werd niet of nauwelijks gesteund en geïnspireerd door positieve berichten en cijfers uit de reële economie. Veeleer was het de door beleggers gekoesterde hoop dat het ergste achter de rug zou moeten zijn. Ondanks stijgende koersen bleef er onzekerheid en twijfel in de markt. Vanwege de grote onzekerheid in de verwachtingen, opereerde Mn Services binnen het vermogensbeheer relatief defensief. Deze voorzichtige opstelling zorgde ervoor dat er gecontroleerd geprofiteerd werd van de rally op de beurzen die half maart op gang kwam. In het derde kwartaal van 2009 bleek een licht herstel van de economie in een aantal belangrijke landen het einde van de recessie in te luiden, althans volgens de gangbare definities. Ook de Nederlandse economie bleek in het derde kwartaal een lichte groei te kennen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat het nog geen tijd is om opgelucht adem te halen, is echter duidelijk. Dat bleek eens te meer toen in november de aan de overheid van Dubai gelieerde grote investerings- JAARVERS LAG 2009

22 maatschappij Dubai World aankondigde zijn schuldaflossing te moeten uitstellen. De financiële markten reageerden direct heftig: een teken dat het vertrouwen onder beleggers nog altijd bijzonder broos is. 4 Naar verwachting zullen lage consumentenbestedingen ook, of misschien wel juist in 2010, nog zorgen voor een rem op economisch herstel. De ontwikkeling van de werkloosheid, die altijd na-ijlt, kan door het directe verband met de bestedingsruimte van consumenten het komende jaar in de hele wereld een factor van belang worden voor het tempo waarin de economie uit het dal kan kruipen. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen De financiële crisis zorgde niet alleen voor rumoerige tijden op de financiële markten: ook het debat over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel laaide in alle hevigheid op en de discussie rondom de AOW en pensioenleeftijd kwam in een stroomversnelling. Het kabinet kondigde in het voorjaar van 2009 aan de AOW-leeftijd naar 67 jaar te willen brengen. Stemmen in het kabinet gaven aan ook de uittreedleeftijd voor de aanvullende pensioenen in de discussie te willen meenemen. Sociale partners kregen na een fel debat uiteindelijk tot oktober de tijd om vanuit de SER met alternatieven te komen die het gat in de rijksbegroting met een zelfde percentage moesten dichten als het kabinetsvoorstel beloofde te doen. Werknemers en werkgevers kwamen er in de SER niet uit, waarna het kabinet op 2 december 2009 het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar de kamer stuurde. Het stelsel van (aanvullende) pensioenen kende kwetsbare plekken, maar de buffers deden hun werk, zo bleek tijdens de financiële crisis. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen daalde significant als gevolg van snel dalende beurskoersen en een lage rente. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde in 2009 drie commissies in die de opdracht kregen het pensioenstelsel vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken. De commissie-don boog zich over de parameters, maximale rendementen voor aandelen en obligaties waarmee pensioenfondsen mogen rekenen bij het bepalen van de 'kostendekkende premie'. Een commissie onder voorzitterschap van Jean Frijns is gevraagd om onderzoek te doen naar de wijze waarop het beleggingsbeleid van pensioenfondsen zich de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld en om aanbevelingen te doen ten aanzien van beleggingsbeleid, risicobeheer, uitvoering en governance. De Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen ( Commissie Goudswaard ) werd gevraagd de toekomst- en schokbestendigheid van de huidige pensioencontracten te analyseren en om te kijken hoe het stelsel beter bestand wordt tegen financiële schokken in het licht van de vergrijzing. De discussie over de houdbaarheid van het collectieve pensioenstelsel werd niet alleen ingegeven door de financiële crisis en de vergrijzing. Ook de roep om meer invloed door groepen die zich tot nu toe binnen het stelsel te weinig vertegenwoordigd voelen, werd in 2009 luider. Verslag van de Raad van Bestuur

23 25 Het debat vindt plaats in een omgeving die, mede maar niet alleen veroorzaakt door de financiële crisis, een snel slinkend vertrouwen in de financiële sector heeft laten zien. Het vertrouwensverlies beperkt zich niet tot banken en verzekeraars. Pensioenfondsen en andere financiële instellingen worden door een belangrijk deel van het publiek over één kam geschoren, zo liet onderzoek van Motivaction in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zien. Pensioenfondsen, maar ook hun uitvoeringsorganisaties, zullen de komende jaren met overtuiging moeten pleiten voor het unieke Nederlandse pensioenstelsel. Om het draagvlak voor dat stelsel te behouden en te versterken, zullen de voordelen die het collectief het individu te bieden heeft, nadrukkelijk worden gecommuniceerd. Juist nu de omstandigheden zwaar zijn. Mn Services werkt mee aan een gezamenlijke inspanning in die richting. Dat doen we al in toenemende mate, met inspanningen op het gebied van public affairs en aanwezigheid in de vrije publiciteit. We zullen dat de komende jaren blijven doen, waar mogelijk en zinvol meer en meer in samenwerking met anderen. Pensioenmarkt De laatste jaren lieten een consolidatieslag zien op de Nederlandse pensioenmarkt. De financiële crisis zal dit proces de komende jaren naar verwachting voort doen gaan en mogelijk zelfs versnellen. Het pensioencontract staat onder druk en is toe aan een grondige herziening. Er wordt gesuggereerd dat de ambities met betrekking tot pensioenuitkeringen bijgesteld moeten worden, bijvoorbeeld door minder garanties te geven of door meer premie te heffen. Pensioenfondsen zijn kwetsbaarder dan in het verleden door de vergrijzing van het (ex-)deelnemersbestand, er dienen strategische keuzes te worden gemaakt over risico s en pensioenfondsen moeten meer grip krijgen op de uitvoering. Een verscherpt toezicht, verdergaande eisen aan goed pensioenfondsbestuur en de al eerder toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving maken het voor kleine en middelgrote fondsen steeds moeilijker om zelfstandig te blijven opereren. Een samengaan van fondsen of het aansluiting zoeken bij grote uitvoerders zijn steeds vaker de uitkomsten van dat proces. Daar staat tegenover dat, ook in het licht van de financiële crisis, de grote fondsen juist in toenemende mate worstelen met het concept van fiduciair vermogensbeheer. De wens tot meer onafhankelijke en uitgebalanceerde advisering en een stevigere bestuurlijke grip op de uitvoering van het vermogensbeheer leidt dan bijvoorbeeld tot de keuze om een bestuursbureau in te richten of om dit zwaarder op te tuigen. Mn Services denkt mee met haar opdrachtgevers bij het opnieuw vormgeven van het fiduciair concept en bij de inrichting van moderne pensioenadministraties. De governance is hierbij van groot belang. Er is kritiek op het kennisniveau van bestuurders en de verdeling van verantwoordelijkheden met uitvoerders is soms onduidelijk. In de governance van Mn Services is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de invloed via opdrachtgeverschap en invloed via eigenaarschap. JAARVERS LAG 2009

24 Mn Services in De financiële crisis heeft de marktomstandigheden voor de financiële sector drastisch veranderd. Niet eerder is het belang en de noodzaak van een goede compliance en solide riskmanagement zo duidelijk geworden als in deze tijd. Mn Services is zich ten volle bewust van het bevorderen en waarborgen van de integriteit van de eigen organisatie. Enige jaren geleden is al de stap gezet om SAS 70 type II gecertificeerd te zijn. Risicomanagement levert een bijdrage aan het creëren, optimaliseren en bescherming van de waarde van de onderneming door middel van het managen van businessrisico s bij het uitvoeren van werkzaamheden. Met de implementatie van risicomanagementbeleid ontwikkelt Mn Services een praktische aanpak om te kunnen anticiperen, identificeren, prioriteren, managen en bewaken van de portfolio van businessrisico s die een impact hebben op onze organisatie. Onze opdrachtgevers Mn Services beheert de pensioenadministratie en het vermogensbeheer voor een groot aantal in omvang en aard sterk verschillende pensioenfondsen. Naast administratie en vermogensbeheer levert Mn Services haar opdrachtgevers diensten op het gebied van beleidsvoorbereiding, communicatie, advies en bestuursondersteuning. De consolidatieslag die de afgelopen jaren op de Nederlandse pensioenmarkt is ingezet, zette zich in 2009 voort. Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en het Pensioenfonds voor de Koopvaardij besloten in 2008 hun pensioenadministraties met ingang van 1 januari 2010 onder te brengen bij Mn Services. Gedurende 2009 werd hard en met veel succes gewerkt aan de voorbereiding op de komst van deze twee opdrachtgevers. Pensioenen en diensten Mn Services biedt haar klanten een breed palet aan diensten en producten. Naast vermogensbeheer en pensioenadministratie varieert dat van producten die onze opdrachtgevers in staat stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of ondernemingsdoelstellingen (zoals de eisen uit de Pensioenwet, de WIA en de levensloopregeling) tot gericht specifiek advies over aspecten in de financiële bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. De businessunit Pensioenen en Diensten is een belangrijke pijler van Mn Services, het is de basis van waaruit administratieve processen voor bijna twee miljoen (ex-)pensioendeelnemers worden verricht. Hier worden de niet altijd even zichtbare processen die de kern van de bedrijfsvoering vormen ontwikkeld, ingeregeld en uitgevoerd. Vanwege de essentiële taak van dit bedrijfsonderdeel heeft het opleiden en certificeren van medewerkers hier voortdurende prioriteit. Bij Pensioenen en Diensten is in 2009 veel aandacht, energie en creativiteit gestoken in de voorbereidingen voor een soepele overkomst van twee nieuwe grote opdrachtgevers. Tegelijkertijd liepen de lopende activiteiten voor bestaande opdrachtgevers gewoon door. Ondanks de druk op de organisatie door de komst van de nieuwe opdrachtgevers, zijn de service level agreements behaald of zelfs overtroffen bij het nakomen van deze afspraken met bestaande opdrachtgevers. Verslag van de Raad van Bestuur

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) 316 01 60 Fax (070) 316 04 75 www.mn-services.nl + + + waarin zekerheden verkruimelden, maar waarin

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie