PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Periodieke Financiële Informatie Brussel/Utrecht, 12 mei 2010 Eerste kwartaal 2010 Eerste kwartaal toont aanhoudend sterke commerciële prestaties Sterk premie-inkomen van EUR 5,0 miljard, 20% hoger dan vorig jaar Uw partner in Verzekering Gestegen premie-inkomen zowel in Leven, EUR 4,0 miljard (+20%) als Niet-Leven, EUR 1,0 miljard (+16%) Aanhoudende groei in Azië: totaal premie-inkomen eerste kwartaal EUR 1,8 miljard (+59%) Premie-inkomen op geconsolideerde basis EUR 3,3 miljard (+5%) Nettowinst verzekeringsbedrijf na minderheidsbelangen gestegen van EUR 21 miljoen tot EUR 85 miljoen Nettowinst Leven EUR 91 miljoen gedreven door sterk herstel in alle bedrijfssegmenten Nettoverlies Niet-Leven EUR 10 miljoen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden en een gestegen schadefrequentie en -omvang bij autoverzekeringen in zowel België als het Verenigd Koninkrijk Nettowinst Overige Verzekeringen EUR 4 miljoen Netto Groepsverlies EUR 209 miljoen door een niet-contante wijziging van EUR 271 miljoen in Algemeen Additionele kosten RPN(I) ten belope van EUR 126 miljoen en een negatieve revaluatie van de calloptie op de BNP Paribas aandelen van EUR 145 miljoen Verder in evenwicht brengen van de portefeuille overheidsobligaties Desinvesteringen in Zuid-Europese overheidsobligaties sinds 1 januari 2010 en tot en met 10 mei 2010 voor EUR 4,0 miljard Vermogenspositie blijft sterk; totale solvabiliteitsratio verzekeringen stabiel op 229% Kapitaalsurplus EUR 5,8 miljard boven wettelijk vereist minimum, inclusief Algemeen CEO Bart De Smet : De uitzonderlijke groei van onze partenariaten in Azië droeg bij aan een over de gehele linie sterke commerciële prestatie in het eerste kwartaal. Over het gehele jaar verwachten wij een premie-inkomen dat uitstijgt boven dat van 2009, al zullen de groeipercentages onder die van het eerste kwartaal liggen. De financiële resultaten van onze Levenactiviteiten bleven solide en waren in lijn met voorgaande kwartalen. Onze Niet-Levenactiviteiten bleven onder invloed staan van extreme en ongunstige weersomstandigheden. Ondanks de aanvankelijk positieve effecten van de tariefsverhogingen zal het enige tijd duren voor het volledige effect van de corrigerende maatregelen merkbaar wordt. Het totale nettoresultaat van Verzekeringen verviervoudigde in vergelijking met vorig jaar. Het totale nettoresultaat voor de Groep was negatief als gevolg van volatiliteit bij Algemeen, gelinkt aan zaken uit het verleden. We hebben ook stappen ondernomen om de structuur van de maatschappij te vereenvoudigen met de aankondiging van de vereffening van Fortis Brussels. Het positieve belastingeffect zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal, maar belangrijker nog is dat het ook zal leiden tot hogere potentiële rendementen voor de aandeelhouders op de calloptie op de BNP Paribas aandelen. In lijn met eerdere aankondigingen heeft Ageas extra initiatieven genomen om de risicoconcentratie bij overheidsobligaties aan te passen. Het heeft haar positie in Zuid- Europese obligaties teruggebracht en de opbrengst belegd in andere vastrentende waarden. Ageas zal doorgaan met het beheer van haar beleggingsportefeuille in overeenstemming met haar algemene beleggingsstrategie. Ten slotte zijn wij verheugd over de steun voor de naamswijziging in Ageas. Dit is een belangrijke volgende stap in ons streven naar een nieuwe identiteit en om verder te gaan als internationaal verzekeringsbedrijf. PERSBERICHT eerste kwartaal

2 Inhoud Hoofdpunten... 3 Verzekeringen... 4 General Account... 5 Groep... 6 Beschrijving van de bedrijfssegmenten... 7 België... 8 Verenigd Koninkrijk Continentaal Europa Azië Algemeen Disclaimer PERSBERICHT 12 mei 2010 Periodieke Financiële Informatie Meer informatie: INVESTOR RELATIONS Frank Vandenborre +32 (0) PERS Kathleen Steel +32 (0) Bijlagen Bijlage 1 : Kwartaalcijfers premie-inkomen Bijlage 2 : Premie-inkomen per region Bijlage 3 : Evolutie van de portefeuille overheidsobligaties Conference call voor analisten en beleggers CET Audiocast: Inbelnummers (toegangscode: #) (Verenigd Koninkrijk) (België) (VS) Opnieuw afspelen beschikbaar tot 12 juni 2010 (toegangscode: #) (Belgium) Graag vijf à tien minuten van te voren bellen; de lijnen gaan tien minuten voor de conferentie open. Er wordt geen persconferentie gehouden. PERSBERICHT eerste kwartaal

3 Hoofdpunten Op 28 en 29 april 2010 hebben de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van respectievelijk Fortis SA/NV en Fortis N.V. ingestemd met de door de Raad van Bestuur voorgestelde naamswijziging van Fortis in Ageas. De nieuwe naam is per 30 april 2010 ingevoerd. Voortaan zal de beursnotering en alle officiële communicatie onder de naam Ageas plaatsvinden. De resultaten van Ageas over het eerste kwartaal zijn gegroepeerd volgens de nieuwe rapportage- en managementstructuur die is opgezet rond vier verschillende verzekeringssegmenten: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. Naar verwachting zal deze nieuwe indeling de transparantie verder verhogen en een beter inzicht bieden in de bedrijfsdynamiek van de verschillende activiteiten. In de tweede helft van juni 2010, voor het bekendmaken van de halfjaarresultaten, zal Ageas pro forma cijfers publiceren over 2009 in overeenstemming met de nieuwe rapporteringstructuur. De eerste kwartaalresultaten van Ageas worden gekenmerkt door sterke commerciële prestaties, met een stijging van 20% in het totale premie-inkomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In alle segmenten werd een hoger premieinkomen gerealiseerd, behalve in België waar een daling van 3% werd genoteerd ten opzichte van vorig jaar. Dit laatste moet worden gezien tegen de achtergrond van een uitzonderlijk sterk eerste kwartaal vorig jaar. Het premieinkomen Leven weerspiegelde een toegenomen belangstelling voor Unit-Linked producten, vooral in België. De tariefverhogingen in zowel België als het Verenigd Koninkrijk droegen bij aan de stijging van de brutopremies Niet-Leven. In Azië vond ten opzichte van vorig jaar een groei van bijna 60% plaats in wat gewoonlijk het hoogseizoen is in die regio. In de voorgaande jaren werden in daaropvolgende kwartalen veelal bescheidener volumes gerealiseerd. Over het eerste kwartaal bedroeg het nettoresultaat na minderheidsbelangen van het verzekeringsbedrijf EUR 85 miljoen, tegen EUR 21 miljoen 1 vorig jaar. Het netto groepsresultaat na minderheidsbelangen bedroeg EUR 209 miljoen negatief als gevolg van een nettoverlies van EUR 294 miljoen bij Algemeen. Terwijl de financiële prestaties van het 1 Nettoresultaat verzekeringsactiviteiten eerste kwartaal 2009 is herzien in overeenstemming met de nieuwe indeling per segment. Levenbedrijf solide waren en niet langer beïnvloed werden door ongunstige omstandigheden op de financiële markten, had het Niet-Levenbedrijf nog steeds te lijden van ongebruikelijke weersomstandigheden, die tot uiting kwamen in een stijging van de frequentie en omvang van de schadeclaims. Het netto resultaat Algemeen werd beïnvloed door de volatiliteit in de reële waarde van sommige activa uit het verleden, voornamelijk de reële waarde van de calloptie op aandelen BNP Paribas en de RPN(I). Ten slotte gaat Ageas, in lijn met eerdere berichten, voort met het geleidelijk aanpassen van haar beleggingsportefeuille en het weer in evenwicht brengen van de concentratierisico s op beleggingen in sommige Zuid-Europese landen. Sinds 1 januari en tot en met 10 mei heeft Ageas haar posities 2 als volgt teruggebracht: met EUR 0,5 miljard in Griekenland, EUR 0,8 miljard in Portugal en EUR 2,7 miljard in Italië tot respectievelijk EUR 3,8 miljard, EUR 2,2 miljard en EUR 5,9 miljard. Dit komt neer op een totale vermindering van EUR 4,0 miljard, waarvan EUR 1,5 miljard in het eerste kwartaal. De opbrengsten werden hoofdzakelijk herbelegd in Belgische overheidsobligaties, die per 10 mei in totaal EUR 8,4 miljard bedragen. Het resterende bedrag werd belegd in aandelen en bedrijfsobligaties. De totale bruto latente meerwaarden op de overheidsobligatieportefeuille en de totale obligatieportefeuille stegen van respectievelijk EUR 871 miljoen en EUR 1,5 miljard eind december 2009 tot respectievelijk EUR 1,2 miljard en EUR 2,2 miljard eind maart Als gevolg van de aanzienlijke stijging van spreads op overheidsobligaties uit Zuid-Europese landen in de voorbije weken zijn de latente meerwaarden op de overheidsobligatieportefeuille gedaald tot EUR 538 miljoen per 10 mei (zie bijlage 3 voor meer details) De meest recente evaluatie van de financiële markten gebeurde door Ageas op 11 mei Tot op die dag werden geen drempels overschreden zodat geen waardeverminderingen moeten worden geboekt. 2 Bedragen aan historische/geamortiseerde kostprijs PERSBERICHT eerste kwartaal

4 Verzekeringen Bruto premie-inkomen Het totale bruto premie-inkomen over het eerste kwartaal, inclusief EUR 1,7 miljard uit niet-geconsolideerde partenariaten op basis van 100%, bedroeg EUR 5,0 miljard, een stijging van 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze belangrijke stijging is vooral te danken aan een substantieel hoger premie-inkomen bij de Aziatische activiteiten, voornamelijk in China en in mindere mate Maleisië en Thailand. Het totale premie-inkomen is ook toegenomen in Continentaal Europa en het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 16% en 21%. Het totale bruto premie-inkomen in België nam af met 3%, vooral door een enigszins lager premie-inkomen via het bankkanaal ten opzichte van vorig jaar. Het premie-inkomen van de Levenactiviteiten, met inbegrip van niet-geconsolideerde activiteiten op basis van 100%, bereikte in het eerste kwartaal een niveau van EUR 4,0 miljard, 20% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze trend is in lijn met de algemene ontwikkeling van het premieinkomen: een sterke groei in Azië (+63%) en verbeterde prestaties in Continentaal Europa (+12%). Dit laatste is vooral dankzij de aanhoudend betere resultaten in Luxemburg en Frankrijk, die reeds in het voorgaande kwartaal zijn waargenomen. In België daalde het premie-inkomen bij AG Insurance met 6%, ten opzichte van een zeer sterk eerste kwartaal vorig jaar. De bruto premies Niet-Leven bereikten in het eerste kwartaal een niveau van EUR 1,0 miljard, een toename van 16%. Alle segmenten droegen bij aan deze toename, met een groei in het Verenigd Koninkrijk en Azië van respectievelijk 20% en 15%. De opstart en eerste consolidatie van het nieuwe Italiaanse bedrijf droeg EUR 54 miljoen bij aan het premie-inkomen. Het vermogen onder beheer in Leven groeide in alle segmenten en bedroeg EUR 70 miljard, exclusief het vermogen onder beheer van onze niet-geconsolideerde partenariaten. Het totale vermogen onder beheer bedroeg EUR 75 miljard, in vergelijking met EUR 73 miljard op het einde van vorig jaar. Nettowinst De nettowinst na minderheidsbelangen van het verzekeringsbedrijf van Ageas bedroeg EUR 85 miljoen, waarvan EUR 64 miljoen in België, EUR 2 miljoen negatief in het Verenigd Koninkrijk, EUR 11 miljoen in Continentaal Europa en EUR 12 miljoen in Azië. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar werd een nettowinst van EUR 21 miljoen behaald, inclusief een negatief effect van EUR 96 miljoen op de beleggingsportefeuille. De nettowinst van de Levenactiviteiten kwam uit op EUR 91 miljoen dankzij het sterke herstel in alle bedrijfssegmenten, voornamelijk in België en Continentaal Europa (Portugal), terwijl bij de Niet- Levenactiviteiten een netto verlies van EUR 10 miljoen werd genoteerd. Ongunstige weersomstandigheden en een stijging van de frequentie en omvang van de schadeclaims in zowel België als het Verenigd Koninkrijk zijn de voornaamste oorzaken van deze tegenvallende resultaten, die eveneens tot uiting komen in een verslechtering van de Combined Ratio in beide landen tot 113,7% in België en 110,2% in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het gevolg van een hogere schaderatio bij auto- en brandverzekeringen en een hogere Combined Ratio in arbeidsongevallenverzekeringen in België. Voor meer bijzonderheden per segment verwijzen wij naar de toelichting per segment op pagina 8 tot 16. PERSBERICHT eerste kwartaal

5 Beleggingsportefeuille De beleggingsportefeuille van Ageas is per 31 maart 2010 gestegen van EUR 56,3 miljard naar EUR 58,2 miljard. Dit kwam vooral door een nieuwe premie-instroom en een herwaardering van de activa. Per saldo is de samenstelling van de portefeuille sinds het jaareinde niet belangrijk veranderd: ruim 90% is belegd in vastrentende waarden en rond 3% in aandelen. 99% van de totale portefeuille heeft een investment grade rating en circa 90% heeft de rating A of hoger. In lijn met eerdere berichten heeft Ageas in 2010 verdere maatregelen genomen om het concentratierisico op beleggingen in sommige Zuid-Europese overheidsobligaties weer in evenwicht te brengen door middel van portefeuilleherschikkingen naar andere Europese overheidsobligaties. Sinds 1 januari en tot en met 10 mei heeft Ageas haar posities als volgt teruggebracht: met EUR 0,5 miljard in Griekenland, EUR 0,8 miljard in Portugal en EUR 2,7 miljard in Italië, ofwel met EUR 4,0 miljard in totaal. Per 10 mei bedroegen de totale beleggingen van Ageas in Griekenland, Portugal, Spanje en Italië op geconsolideerde basis EUR 13,8 miljard 3. De opbrengsten werden hoofdzakelijk herbelegd in Belgische overheidsobligaties, die per 10 mei in totaal EUR 8,4 miljard bedroegen. De totale bruto latente meerwaarden op de overheidsobligatieportefeuille en de totale obligatieportefeuille stegen van respectievelijk EUR 871 miljoen en EUR 1,5 miljard eind december tot respectievelijk EUR 1,2 miljard en EUR 2,2 miljard eind maart De veranderingen in het eerste kwartaal hielden voornamelijk verband met hogere latente meerwaarden op Belgische en Duitse overheidsobligaties, die werden tenietgedaan door hogere latente kapitaalverliezen op Griekse overheidsobligaties. Als gevolg van de aanzienlijke stijging van spreads op overheidsobligaties uit Zuid-Europese landen in het recente verleden, zijn de latente meerwaarden op de overheidsobligatieportefeuille op 10 mei 2010 gedaald tot EUR 538 miljoen. General Account Bij Algemeen werd in het eerste kwartaal van 2010 een nettoverlies van EUR 294 miljoen geleden ten gevolge van de volatiliteit in de waardering van sommige activa en passiva uit het verleden. De reële waarde van de calloptie op aandelen BNP Paribas daalde eind maart tot EUR 436 miljoen na belastingen, ten opzichte van EUR 581 miljoen eind december, door de assumptie van een lagere volatiliteit en een hoger dividendrendement. De aangekondigde vereffening van de subholding Fortis Brussels SA/NV zal leiden tot een positief belastingeffect voor de Groep. Gebaseerd op de situatie einde maart 2010, zal dit oplopen tot 330 miljoen. Het kan ook in mindering worden gebracht van het toekomstige belastbare inkomen, inclusief de potentiële opbrengsten uit de calloptie op aandelen BNP Paribas. De reeds in de Verliesen Winstrekening op het niveau van Ageas erkende uitgestelde fiscale verliezen zullen in het tweede kwartaal van 2010 worden geïnd. De reële waarde van de RPN(I) werd beïnvloed door de gestegen waarde van de CASHES en het hanteren van een lagere disconteringsvoet. Dit leidde tot een hogere negatieve reële waarde voor de RPN(I) van EUR 442 miljoen, ten opzichte van EUR 316 miljoen ultimo Projecties op de beschikbare netto kasstromen op 31 maart 2010, geven geen indicaties dat de investering in Royal Park Investments onderhevig is aan waardeverminderingen. De samenstelling van de bedrijfsobligatieportefeuille bleef stabiel ten opzichte van ultimo 2009 en bestond overwegend uit investment grade beleggingen en slechts geringe beleggingen in hybride of niet-tier 1 gerelateerde financiële investeringen. 3 Bedragen aan historische/geamortiseerde kostprijs PERSBERICHT eerste kwartaal

6 Groep Eigen vermogen, netto kas- en vermogenspositie Het netto vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders bedroeg per 31 maart 2010 EUR 8,5 miljard, ten opzichte van EUR 8,4 miljard eind december. Door positieve herwaarderingen van de aandelen- en obligatiebeleggingen (EUR 0,3 miljard) en herwaarderingen van de deelnemingen in Azië en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van gestegen wisselkoersen (EUR 0,1 miljard), is het nettoverlies van het eerste kwartaal ruimschoots tenietgedaan. Kapitaal Het kernvermogen van Ageas bedroeg op 31 maart 2010 EUR 8,5 miljard en lag daarmee EUR 5,8 miljard boven het totale geconsolideerde wettelijk vereiste minimumkapitaal voor de verzekeringsactiviteiten. Dit cijfer is inclusief het beschikbare vermogen bij Algemeen. Het totale beschikbare vermogen van het verzekeringsbedrijf beliep EUR 6,5 miljard terwijl de solvabiliteitsratio een geringe daling te zien gaf tot 229% van het wettelijk vereiste minimum. De solvabiliteitsratio s van België en de nieuwe internationale segmenten, het Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië, bedroegen respectievelijk 200%, 298%, 249% en 902%. Netto kaspositie Uitgaande van de volledige aflossing van de European Medium Term Notes (EMTN), bedroeg de netto kaspositie van Algemeen op 31 maart 2010 EUR 2,8 miljard. Het discretionair kapitaal bedroeg op dat ogenblik EUR 1,0 miljard, een daling die het gevolg is van het negatieve resultaat van Algemeen, de verandering van de perimeter van Algemeen, gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere waardering van de BNP Paribas calloptie.. PERSBERICHT eerste kwartaal

7 Beschrijving van de bedrijfssegmenten De resultaten van Ageas over het eerste kwartaal weerspiegelen de nieuwe rapporteringstructuur in overeenstemming met de vier verzekeringssegmenten, zoals vertegenwoordigd in het Management Committee: België, het Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. Dit initiatief zou moeten leiden tot verhoogde transparantie en een beter inzicht in de bedrijfsdynamiek van de verschillende activiteiten. Hieronder volgt een korte omschrijving van de nieuwe segmenten: België Het Belgische verzekeringsbedrijf, sinds juni 2009 actief onder de naam AG Insurance, kent een lange geschiedenis. In 2009 bedroeg het totale bruto premie-inkomen bijna EUR 7 miljard en de onderneming bedient ruim 2,5 miljoen klanten. Van het totale premie-inkomen komt 75% tot 80% uit Levensverzekeringen en 20% tot 25% uit Niet-Leven. Een uitgebreid assortiment Leven- en Niet-Levenproducten wordt verkocht aan particulieren en kleine en middelgrote bedrijven. Er wordt een multi-channel strategie gevolgd, met distributie via meer dan onafhankelijke makelaars en via de bankkantoren van BNP Paribas Fortis en haar dochterondernemingen. AG Employee Benefits is een speciaal opgezet bedrijfsonderdeel voor collectieve Levenen zorgproducten, voornamelijk voor grotere bedrijven. Sinds mei 2009 heeft BNP Paribas Fortis 25% van AG Insurance in haar bezit. Verenigd Koninkrijk De Ageas tak in het VK is een toonaangevende nationale leverancier van verzekeringsoplossingen in Niet-Leven en heeft in 2008 een verbonden levensverzekeringsbedrijf opgericht. Hij is nadrukkelijk aanwezig in de markt voor individuele verzekeringen en breidt zijn activiteiten op het gebied van bedrijfsverzekeringen voortdurend uit. In het eerste kwartaal van 2010 lag de verdeling als volgt: circa 83% persoonlijke en 17% bedrijfsverzekeringen. De VK-tak is de affinity-partner van een aantal zeer sterke merken waaronder Tesco, John Lewis Partnership en Toyota. De verdeling van de producten gebeurt volgens een multichannel distributiestrategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van makelaars, affinity-partners en eigen distributie. De 100%-dochterondernemingen zijn onder meer RIAS, dat meer dan een miljoen klanten heeft in het groeiende marktsegment voor 50-plussers, en Fortis Insurance Solutions, dat oplossingen verzorgt op het gebied van witte merken voor affinity-partners, uitbestedingsdiensten en rechtstreekse internetpromotie van haar eigen merken. Ter bevordering van de transparantie inzake de bijdrage van de verschillende bedrijfssegmenten zal Ageas de resultaten uit het Verenigd Koninkrijk in het vervolg in drie subsegmenten presenteren Leven, Niet-Leven en Overige Verzekeringen. Laatstgenoemd subsegment omvat de resultaten van haar retailactiviteiten. Continentaal Europa Continentaal Europa omvat de Europese verzekeringsactiviteiten, behalve die in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bestaat uit zeven landen met een mengsel van toonaangevende posities in volwassen markten zoals Portugal en Luxemburg en kleinere posities in snelgroeiende markten zoals Turkije of het nieuwe samenwerkingsverband in Niet-Leven in Italië. In 2009 vloeide circa 95% van het totale premie-inkomen voort uit Levenactiviteiten aangevuld met Niet-Levenactiviteiten in Portugal en Luxemburg. In het kader van de strategische evaluatie in 2009 heeft het segment Continentaal Europa een aantal initiatieven genomen om de portefeuille af te stemmen op de strategische criteria. Dit heeft geleid tot het besluit om de Niet-Levenactiviteiten in Luxemburg af te stoten en de Russische activiteiten af te bouwen. Azië Ageas is actief in vijf landen in Azië met een regionaal kantoor in Hong Kong en de dochteronderneming in Hongkong in volle eigendom. De overige activiteiten zijn georganiseerd onder de vorm van partenariaten met toonaangevende lokale partners en financiële instellingen in China, Maleisië, Thailand en India. Wat de rapportering betreft, zal Ageas de resultaten in Hongkong op geconsolideerde basis presenteren en de overige belangen als deelnemingen. PERSBERICHT eerste kwartaal

8 België Totaal premie-inkomen eerste kwartaal EUR 1,8 miljard, 3% lager dan vorig jaar door lager premieinkomen Leven via het bankkanaal Omzet Unit-Linked producten en overlijdensrisicoverzekeringen omhoog in eerste kwartaal Nettowinst EUR 64 miljoen dankzij sterke bijdrage Leven, deels tenietgedaan door teleurstellende Niet-Levenresultaten Het totale bruto premie-inkomen over de eerste drie maanden kwam uit op EUR 1,8 miljard, een daling van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De brutopremies Niet-Leven stegen met 7%, maar konden het lagere premieinkomen van Leven niet compenseren. De daling bij Leven is toe te schrijven aan een aantal uitzonderlijk hoog premieinkomen vorig jaar, zowel bij Individueel Leven als Groep Leven. Via AG Insurance boekte België een nettowinst voor minderheidsbelangen van EUR 85 miljoen (EUR 64 miljoen na minderheidsbelangen). Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar werd een nettoresultaat van EUR 5 miljoen gerealiseerd. Het effect na belastingen van de situatie op de financiële markten van EUR 86 miljoen negatief vorig jaar stond tegenover een gerealiseerde meerwaarde van EUR 12 miljoen op de verkoop van aandelen en obligaties in het eerste kwartaal van dit jaar. De positieve bijdrage van de Levensactiviteiten aan het resultaat werd deels tenietgedaan door het negatieve resultaat van Niet-Leven, dat te lijden had onder de ongunstige schadeontwikkeling bij brand- en autoverzekeringen als gevolg van de extreme winter en de storm Xynthia. Bij arbeidsongevallenverzekeringen had men te maken met een hogere frequentie van schadegevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit leidde in het eerste kwartaal tot een combined ratio van 113,7% inclusief arbeidsongevallenverzekeringen en 110,8% uitgezonderd arbeidsongevallenverzekeringen. Leven Het bruto premie-inkomen Leven bedroeg EUR 1,3 miljard, een daling van 6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Met een niveau van EUR 1 miljard kwam Individueel Leven 6% lager uit, doordat het premie-inkomen via het bankkanaal vorig jaar werd omhooggestuwd door specifieke commerciële campagnes en gunstige rentetarieven. Lagere volumes bij de traditionele spaarproducten werden deels gecompenseerd door succesvolle Unit-Linked producten. Met laatstgenoemde producten werd in het eerste kwartaal een premie-inkomen van EUR 205 miljoen gerealiseerd, tegen EUR 98 miljoen vorig jaar. Het premie-inkomen via het makelaarskanaal toonde een verder herstel (+18%) en bevestigde daarmee de positieve trend van de tweede helft van vorig jaar. Groepsverzekeringen Leven realiseerde een premie-inkomen van EUR 271 miljoen, een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen uitzonderlijke premiebetalingen plaatsvonden om de onderfinanciering van bepaalde collectieve Unit-Linked contracten op te vangen. Het vermogen onder beheer van Leven bedroeg EUR 46,5 miljard, 10% hoger dan vorig jaar, dankzij de omzet in het spaarbedrijf en de waardestijging gerelateerd aan de Unit- Linked contracten. De nettowinst voor minderheidsbelangen van Leven bedroeg EUR 95 miljoen, tegen EUR 5 miljoen vorig jaar. In dit resultaat is een bedrag van EUR 10 miljoen begrepen aan gerealiseerde meerwaarden op aandelen en obligaties. Door correctie van de nettowinst voor het negatieve effect van de financiële markten vorig jaar (EUR 82 miljoen) en de meerwaarden die dit jaar zijn gerealiseerd, blijven de intrinsieke prestaties van het Levenbedrijf van AG Insurance op een stabiel niveau vergelijkbaar met dat van vorig jaar. PERSBERICHT eerste kwartaal

9 Niet-Leven De brutopremies in het eerste kwartaal van 2010 beliepen EUR 483 miljoen. Dit betekende een stijging van 7% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en is positief beïnvloed door factoren zoals de tariefverhogingen bij autoen brandverzekeringen, een hoger aandeel in het premieinkomen van contracten die traditioneel in het eerste kwartaal worden verlengd en sterke resultaten in Health Care dankzij het sectorplan dat in de tweede helft van vorig jaar met de bouwsector is afgesloten. Bij schadeverzekeringen werd een stijging van 6% opgetekend tot EUR 325 miljoen, die hoofdzakelijk op het conto kwam van autoverzekeringen (+9% tot EUR 144 miljoen). Ondanks de negatieve ontwikkeling van de ABEXindex, zijn de premies voor brandverzekeringen met 3% gestegen tot EUR 137 miljoen. Ongevallen & Ziekte toonde een sterke groei van 8% tot EUR 158 miljoen, waarvan voor EUR 71 miljoen aan premies gerelateerd aan ziekteverzekering (+17%). Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de combined ratio 113,7%, tegenover 107,2% vorig jaar. Uitgezonderd arbeidsongevallenverzekeringen kwam deze ratio uit op 110,8%, vergeleken met 107,3% vorig jaar. Beide kwartalen hadden te lijden van weergerelateerde gebeurtenissen, maar de extreme winter en de storm Xynthia hebben een grotere invloed gehad op de resultaten dan vorig jaar. Daarnaast kan de hogere combined ratio worden toegeschreven aan de gestegen schadefrequentie en een minder gunstige ontwikkeling van de schadeclaims uit eerdere jaren, zowel in auto- als arbeidsongevallenverzekeringen evenals enkele grote schadeclaims bij brandverzekeringen. Meer specifiek deed zich in autoverzekeringen een piek voor in de schadefrequentie van zowel aansprakelijkheidsverzekeringen als verzekering voor materiële schade. Corrigerende maatregelen zoals tariefverhogingen bij brand- en autoverzekeringen en gewijzigde productvoorwaarden komen nog niet volledig tot uiting in de resultaten aangezien de portefeuille nog niet zijn volledige hernieuwingsproces heeft doorlopen. In lijn met de verslechterde operationele prestaties daalde de nettowinst Niet-Leven voor minderheidsbelangen ten opzichte van vorig jaar tot EUR 10 miljoen negatief. Ter vergelijking: vorig jaar was dit een bedrag van EUR 1 miljoen positief. PERSBERICHT eerste kwartaal

10 Verenigd Koninkrijk Premie-inkomen eerste kwartaal EUR 265 miljoen, 21% hoger dan vorig jaar Nettoresultaat omlaag naar EUR 2 miljoen negatief, vooral door negatieve resultaten bij particuliere autoverzekeringen Samenwerking met nieuwe verzekeringspartner Tesco ligt op schema en wordt eind dit jaar operationeel Het premie-inkomen in het eerste kwartaal is met 21% gestegen tot EUR 265 miljoen dankzij een sterke groei in het Niet-Levenbedrijf in het VK bij zowel bij persoonlijke verzekeringen als bedrijfsverzekeringen. De recente gelanceerde activiteit in Levensverzekeringen blijft zich goed ontwikkelen en toont een substantiële groei van het aantal polissen. De operationele prestaties van Niet-Leven zijn beïnvloed door het strenge winterweer, wat leidde tot een verhoogde Combined Ratio. Voornamelijk bij autoverzekeringen is de schaderatio gedurende het eerste kwartaal sterk toegenomen, met als gevolg een negatief nettoresultaat. Dit laatste werd deels gecompenseerd door een positieve bijdrage van de overige retailactiviteiten van in het VK, waaronder RIAS en Fortis Insurance Solutions. Zij blijven het goed doen in een concurrentiële omgeving. Leven Na de oprichting in juli 2008 bleef het Levensverzekeringsbedrijf in het VK goede vooruitgang boeken en realiseerde tot eind maart werd bruto premieinkomen van EUR 5 miljoen. Het bedrijf ontvangt thans gemiddeld meer dan 600 aanvragen per dag en biedt dekking aan ruim klanten. In het eerste kwartaal werd de activiteit verder uitgerold naar een aantal gespecialiseerde Independent Financial Advisers, zowel nationale als netwerk-ifa s, waaronder Simply Biz. Hiermee wordt haar aandeel in de totale Levensverzekeringsmarkt uitgebreid tot ruim adviseurs. Volgens plan zullen de Levenproducten van Ageas UK medio 2010 beschikbaar zijn voor de gehele IFA-markt. Niet-Leven De totale brutopremies in het eerste kwartaal stegen met 20% tot EUR 260 miljoen, ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (EUR 217 miljoen) als gevolg van de aanhoudende ontwikkeling van persoonlijke verzekeringen en bedrijfsverzekeringen door Ageas in het VK. De groei van het persoonlijke verzekeringsbedrijf werd ondersteund door de ontwikkeling van de woningverzekeringsportefeuille, waar sterke resultaten werden geboekt bij een aantal partenariaten. Het totale premie-inkomen van het subsegment persoonlijke reisverzekeringen bedroeg in het eerste kwartaal EUR 15 miljoen. Naast forse resultaten bij persoonlijke verzekeringen noteerden de VK-activiteiten eveneens een groei van 82% bij bedrijfsverzekeringen, die tot EUR 44 miljoen stegen dankzij haar strategie om in deze markt uit te breiden. Vermeldenswaardige ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 zijn onder meer de volledige lancering op de markt voor wagenparkverzekeringen, het uitbreiden van het bereik en de voortdurende ontwikkeling van de mogelijkheden om elektronisch te verkopen, waardoor het voor makelaars gemakkelijker en efficiënter wordt om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Het groeimomentum zal naar verwachting in het tweede kwartaal aanhouden, met nieuwe productontwikkelingen en voortgang op het gebied van elektronische handel op basis van een volledige cyclus. Het nettoverlies over het eerste kwartaal was EUR 0,7 miljoen, vergeleken met een verlies van EUR 1,8 miljoen in het eerste kwartaal van PERSBERICHT eerste kwartaal

11 Tegen de achtergrond van moeilijke economische omstandigheden is de nettowinst van Niet-Leven beïnvloed door een meer dan gemiddeld niveau van schadeclaims als gevolg van het strenge koude winterweer in januari. De zwakke resultaten bij particuliere autoverzekeringen zijn een sectorgegeven en het gevolg van een stijging van de claims van derden voor zowel materiële als lichamelijke schade. Naar verwachting zullen de resultaten van de particuliere autoverzekeringen gedurende 2010 verbeteren onder invloed van maatregelen door het management en tariefverhogingen op sectorniveau. In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de Combined Ratio Niet-Leven 110,2%, tegen 108,9% in dezelfde periode van Dit vloeide grotendeels voort uit het strenge winterweer van januari. Daarenboven ging de schaderatio bij autoverzekeringen (privé voertuigen + bestelwagens) omhoog van 82,5% vorig jaar tot 87,4% dit jaar. Dit is in lijn met de verwachtingen gezien de sectorbrede problematiek. Overige verzekeringen De retailactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, RIAS en Fortis Insurance Solutions blijven het goed doen in een concurrentiële omgeving dankzij focus op prijsstelling, klantenservice en het ontwikkelen van nieuwe producten om nieuwe productie en retentie te ondersteunen. De retailactiviteiten waren verantwoordelijk voor een jaar-opjaar inkomstenstijging van 6% tot EUR 29 miljoen. Dit was het gevolg van goede resultaten op contractverlengingen, nieuwe productie in aanvullende waarborgen en groei van de inkomsten uit partenariaten, waarvoor de basis werd gelegd in De nettowinst bleef in het eerste kwartaal stabiel op EUR 3,6 miljoen ondanks druk op de marges in retailverzekeringen en extra investeringen verbonden aan nieuwe projecten.. De verslechtering van de Combined Ratio leidde tot een negatieve bijdrage aan het nettoresultaat van EUR 4,9 miljoen, vergeleken met een nettowinst van EUR 2,5 miljoen vorig jaar. De eenmalige opstartkosten voor de nieuwe samenwerking met Tesco en de hogere meerwaarden die vorig jaar zijn gerealiseerd verklaren de rest van de daling van het resultaat. Ten slotte wordt nog steeds belangrijke vooruitgang geboekt bij het opzetten van de nieuwe onderschrijvingsactiviteiten die voortvloeien uit het samenwerkingsverband met Tesco dat vorig jaar werd aangekondigd en waarvan 50,1% in handen is van Ageas. Alles zit op schema om eind dit jaar operationeel te worden. PERSBERICHT eerste kwartaal

12 Continentaal Europa Sterke commerciële prestaties; Premie-inkomen 16% omhoog naar EUR 1,1 miljard Nettowinst aanzienlijk gestegen tot EUR 11 miljoen Italiaans Niet-Leven samenwerkingsverband met BNP Paribas Assurances en UBI Banca operationeel per 1 januari Verkoop Niet-Levenactiviteiten in Luxemburg begin januari afgewikkeld; Gerealiseerde meerwaarde geboekt onder Algemeen Het totale bruto premie-inkomen bedroeg in het eerste kwartaal EUR miljoen, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, en was het gevolg van een substantiële resultaatverbetering in Luxemburg (+154%) en Frankrijk (+34%) Beide entiteiten hadden, voornamelijk in de eerste helft van 2009, te lijden onder de financiële crisis in het algemeen, maar ook van de turbulentie rond Fortis. De Italiaanse samenwerking met BNP Paribas Assurance en UBI Banca in Niet-Leven is operationeel sinds 1 januari. Het droeg EUR 54 miljoen bij aan het premie-inkomen in Continentaal Europa. De Luxemburgse Niet-Levenactiviteiten werden vorig jaar verkocht en zijn dus niet meer opgenomen in het premie-inkomen. De nettowinst na minderheidsbelangen bedroeg EUR 11 miljoen, tegen EUR 3 miljoen vorig jaar, en is vooral toe te schrijven aan het effect van de financiële crisis, van naar schatting EUR 6 miljoen negatief, op de eerste kwartaalcijfers van Alle landen droegen bij aan de groei, maar vooral Portugal en Frankrijk presteerden substantieel beter dan vorig jaar. Leven Het bruto premie-inkomen Leven bedroeg EUR 1,0 miljard, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar, waarbij Luxemburg en Frankrijk het lagere premie-inkomen in Portugal ruimschoots compenseerden. Het vernieuwde productaanbod en een sterke commerciële focus waren verantwoordelijk voor het herstel en vertaalden zich in een opleving van de commerciële resultaten. Daarnaast zal in Frankrijk de productie via Sicavonline, de internetsite van Avenir Finance, vanaf het tweede kwartaal bijdragen aan de resultaten. Het premie-inkomen in Portugal, de belangrijkste activiteit in Continentaal Europa, is stabiel gebleven op EUR 554 miljoen, maar bleef niettemin 19% onder het niveau van vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan een uitzonderlijk sterk eerste kwartaal van 2009 op het gebied van pensioenproducten, omdat klanten anticipeerden op een mogelijke renteverlaging, en een lagere interesse in gestructureerde Unit-Linked producten betoonden. Nochtans is, in lijn met de trend in België, de totale omzet van Unit-Linked producten, de belangrijkste productcategorie van het Levenbedrijf in Continentaal Europa, met 17% toegenomen tot EUR 488 miljoen. Dit kwam voornamelijk op het conto van het Luxemburgse bedrijf, dat hoofdzakelijk Unit-Linked producten verkoopt. De nettowinst na minderheidsbelangen bedroeg over het eerste kwartaal EUR 11 miljoen. Dit was substantieel hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar (EUR 4 miljoen) toen de nettowinst nog steeds werd beïnvloed door de financiële crisis. Het vermogen onder beheer nam toe tot EUR 22,4 miljard, een stijging van 21% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van Luxemburg en Portugal, tezamen goed voor meer dan 80% van het totaal, noteerden een stijging van respectievelijk 28% en 19%. De toename van het beheerd vermogen is vooral het gevolg van nieuwe instroom, minder opzeggingen en de algemene toestand van de financiële markten, die van invloed was op de reële waarde van de Unit-Linked portefeuille (ruim 60% van het totale vermogen onder beheer). PERSBERICHT eerste kwartaal

13 Niet-Leven De brutopremies Niet-Leven bedroegen in het eerste kwartaal EUR 119 miljoen, vergeleken met EUR 71 miljoen vorig jaar. De stijging houdt primair verband met de aanvang van de Italiaanse activiteiten, die EUR 54 miljoen bijdroegen, deels tenietgedaan door de deconsolidatie van de Luxemburgse Niet-Levenactiviteiten. De Portugese Niet- Levenactiviteiten zijn met meer dan 10% gestegen in een algemeen dalende markt, dankzij een grote groei in ziekteverzekeringen het sterke merk Médis (tweede grootste zorgverzekeringsbedrijf). De nettowinst na minderheidsbelangen beliep EUR 1 miljoen, tegen een break-evenresultaat vorig jaar, ondanks de negatieve impact die de resultaten van de Portugese activiteiten ondervonden van de zware weersomstandigheden in Madeira gedurende de maand februari. De combined ratio bedroeg 97,6%. PERSBERICHT eerste kwartaal

14 Azië Totaal premie-inkomen eerste kwartaal EUR 1,8 miljard, 59% hoger dan vorig jaar Dubbelcijferige groei van premie-inkomen bij alle niet-geconsolideerde partenariaten; China excelleerde met een groei van 77% Nettowinst gestegen naar EUR 12 miljoen Onder invloed van een verder economisch herstel en stabilisering van de financiële markten in de Aziatische regio kwam het totale bruto premie-inkomen, inclusief nietgeconsolideerde partenariaten op basis van 100%, in het eerste kwartaal uit op EUR 1,81 miljard, beduidend boven het premie-inkomen van het eerste kwartaal vorig jaar (+59%). Deze substantiële groei was afkomstig uit de gehele regio, met groei in alle landen in zowel Leven als Niet-Leven. De nettowinst na minderheidsbelangen was in het eerste kwartaal EUR 12 miljoen, tegen EUR 9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit betekende een stijging van 42%, die grotendeels op het conto kwam van verbeterde kostenratio s en beleggingsresultaten. Leven Het totale bruto premie-inkomen Leven, inclusief nietgeconsolideerde partenariaten op basis van 100%, bedroeg EUR 1,7 miljard, een stijging van 63% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zonder het valuta-effect steeg het premium-inkomen met 70%. Het bruto premie-inkomen van de geconsolideerde activiteiten in Hongkong bedroeg in het eerste kwartaal EUR 68 miljoen, 4% hoger dan dezelfde periode vorig jaar en 10% hoger tegen een constante wisselkoers. Het bruto premie-inkomen van de niet-geconsolideerde partenariaten liet een opmerkelijke stijging zien tot EUR 1,6 miljard, ofwel met 67%. Ondanks de ongunstige wisselkoersbewegingen droegen alle activiteiten fors bij aan het gestegen bruto premie-inkomen en aan de nieuwe productievolumes. De stijging van het premie-inkomen in China was het gevolg van verdere investeringen in de distributiecapaciteit. Het herwonnen beleggers- en klantenvertrouwen speelden eveneens een rol, alsook productinnovatie op het gebied van koopsompolissen en gerelateerde commerciële campagnes via het bankverzekeringskanaal. De aanhoudende uitbreiding van het aantal tussenpersonen, tot bijna aan het einde van het kwartaal, heeft zich vertaald in een forse afzet van nieuwe premiedragende verzekeringen. Het bruto premieinkomen liet een stijging zien van 77% tot EUR 1,3 miljard. Koopsompolissen droegen EUR 775 miljoen (+98%) bij, terwijl de afzet van nieuwe premiedragende verzekeringen met 30% toenam tot EUR 227 miljoen. Ondanks de huidige politieke onrust in Thailand, is het bruto premie-inkomen met 45% gestegen tot EUR 156 miljoen, waarvan EUR 45 miljoen uit nieuwe premiedragende verzekeringen (+66%). Muang Thai Life heeft aanzienlijk geprofiteerd van de toegenomen steun van KASIKORNBANK, die eind vorig jaar de grootste aandeelhouder werd. Ons samenwerkingsverband met Maybank in Maleisië heeft zich ook goed ontwikkeld. De activiteiten in etiqa Levensverzekeringen en takaful gezinsverzekeringen toonden een sterke groei, ondersteund door productinnovatie op het gebied van koopsompolissen zonder winstdeling en door takaful hypotheekgerelateerde Levensverzekeringen, die via verschillende lokale partners worden verdeeld. Het bruto premie-inkomen steeg met 28% tot EUR 185 miljoen, waarvan EUR 125 miljoen werd behaald met koopsompolissen (+37%). PERSBERICHT eerste kwartaal

15 IDBI Fortis Life Insurance Company in India heeft op 31 maart 2010 haar tweede boekjaar met succes afgesloten. In het eerste kwartaal werd een bruto premie-inkomen van EUR 41 miljoen behaald, een stijging van 88%. De groei werd ondersteund door de sterke merknamen van de twee partnerbanken IDBI Bank en Federal Bank evenals door een evenwichtige investering in de distributie via tussenpersonen en een sterke focus op productinnovatie. Het vermogen onder beheer (alleen de geconsolideerde bedrijven) nam toe tot EUR 1,2 miljard, een groei van circa 20% vergeleken met het eerste kwartaal van Inclusief de niet-geconsolideerde partenariaten, bedroeg het beheerd vermogen EUR 13,8 miljard (+31%). Over het eerste kwartaal bedroeg de nettowinst na minderheidsbelangen in Leven EUR 10 miljoen, vergeleken met EUR 8 miljoen vorig jaar (+27%). Deze werd gerealiseerd door drie belangrijke factoren: De bijdrage van de geconsolideerde activiteiten van onze Hong Kong dochtermaatschappij is belangrijk verbeterd tot EUR 4,8 miljoen, komende van EUR 0,5 miljoen negatief, voornamelijk onder invloed van verbeterde kostenratio s en beleggingsinkomsten. De bijdrage van de niet-geconsolideerde partenariaten daalde naar EUR 7,4 miljoen in vergelijking met EUR 10,1 miljoen vorig jaar, voornamelijk door gestegen acquisitiekosten (gerelateerd aan nieuwe productie) en initiatieven voor de uitbreiding van de distributie in lijn met de sterke groei van het bruto premie-inkomen. Ander inkomsten en kosten van de Azië activiteiten waren EUR 2,6 miljoen negatief, ten opzichte van EUR 2,1 miljoen negatief in hete eerste kwartaal van Niet-Leven De brutopremies Niet-Leven - op basis van 100% en volledig toewijsbaar aan onze niet-geconsolideerde partenariatenstegen in het eerste kwartaal met 15% tot EUR 109 miljoen. Beide partenariaten in Maleisië en Thailand deden het goed, voornamelijk dankzij een sterke ontwikkeling bij de particuliere autoverzekeringen en bij de scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen voor bedrijven. De brutopremies in deze subsegmenten stegen tot respectievelijk EUR 83 miljoen (+15%) en EUR 26 miljoen (+17%). In het eerste kwartaal van 2010 is de nettowinst na minderheidsbelangen in Niet-Leven meer dan verdubbeld tot EUR 2,6 miljoen, ten opzichte van EUR 1,0 miljoen vorig jaar. Hoofdoorzaken waren een belangrijke verbetering in het schaderesultaat en betere kostenratio s.. PERSBERICHT eerste kwartaal

16 Algemeen Nettoresultaat EUR 294 miljoen negatief Waarde calloptie op aandelen BNP Paribas EUR 436 miljoen na belastingen, een daling met EUR 145 miljoen Reële waarde RPN(I) EUR 442 miljoen negatief Over het eerste kwartaal bedroeg de nettowinst Algemeen na eliminaties EUR 294 miljoen negatief, inclusief een negatieve herwaardering van de calloptie op aandelen BNP Paribas van EUR 145 miljoen na belastingen, een extra last van EUR 126 miljoen in verband met de reële waarde van de rentebetalingen per kwartaal op de Relative Performance Notes (RPN(I)) en een meerwaarde van EUR 12 miljoen op de verkoop van de Niet-Levenactiviteiten in Luxemburg aan La Bâloise. Het vermogensbelang in Royal Park Investments werd niet beïnvloed door de periodieke test op waardeverminderingen. De operationele kosten bedroegen in het eerste kwartaal EUR 19 miljoen, met inbegrip van een aantal eenmalige posten. De netto rentemarge bedroeg in deze periode EUR 4 miljoen negatief. Reële waarde RPN(I) Voor de berekening van de reële waarde van de RPN(I) maakt Ageas gebruik van het eind 2009 ingevoerde level 3 waarderingsmodel gebaseerd op de waarderingstechnieken voor financiële derivaten. Einde maart bedroegen de totale verplichtingen voor de RPN(I) EUR 442 miljoen, tegen EUR 316 miljoen ultimo december Dit komt neer op een extra last van EUR 126 miljoen in het eerste kwartaal en is het resultaat van de gestegen marktwaarde van de CASHES en een daling van de gehanteerde disconteringsvoet. De belangrijkste gehanteerde assumpties in het model per 31 maart 2010 zijn een marktwaarde van 60,4% voor de CASHES, een beginkoers van het Ageas aandeel van EUR 2,64 gebaseerd op de slotkoers aan het einde van het eerste kwartaal, een impliciete koersvolatiliteit van 43% en een daling van de gehanteerde disconteringsvoet, met 75 bp tot 470 bp, onder invloed van de verbeterde spread op gerelateerde verplichtingen van Ageas, zoals FRESH. De rentebetalingen op kwartaalbasis bedroegen EUR 1,6 miljoen in het eerste kwartaal. Waarde van de calloptie op aandelen BNP Paribas verstrekt door SFPI/FPIM Gebruikmakend van dezelfde methode als in voorgaande kwartalen, gebaseerd op standaard Black-Scholes modellen, heeft Ageas de waarde per 31 maart 2010 van de 121,2 miljoen opties BNP Paribas berekend op EUR 660 miljoen voor belastingen, in vergelijking met EUR 880 miljoen per ultimo december De negatieve evolutie is hoofdzakelijk het gevolg van een assumptie van hoger dividendrendement en een vermindering van de volatiliteit tot 24%. PERSBERICHT eerste kwartaal

17 In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gehanteerde assumpties, evenals een vergelijking met de assumpties die per 31 december 2009 golden. 31 maart december 2009 Koers aandeel BNP Paribas (EUR) 56,85 55,85 Uitoefenprijs (EUR) 66,672 66,672 Impliciete volatiliteit 24% 27% Dividendrendement 4,476% 3,565% Prijs optie (EUR) 7,78 10,37 Theoretische waarde van 121,2 mln opties (EUR mln) 943 1,257 Korting vanwege niet-standaardkenmerken van calloptie 30% 30% Geschatte waarde voor belastingen (EUR mln) Uitgestelde belastingen (EUR mln) Geschatte waarde na belastingen (EUR mln) *) De volatiliteit evenals de dividendassumptie hebben een relatief belangrijke invloed op de uitkomst van de theoretische optiewaarde voor aftrek van de korting. Een verandering van 5% in de volatiliteit, bij gelijkblijvende overige variabelen, leidt tot een verandering van 32% in de theoretische waarde. Een verlaging van de dividendassumptie tot 4%, bij gelijkblijvende overige inputvariabelen, leidt tot een stijging van 7% in de theoretische waarde, terwijl een toename van de dividendassumptie tot 5%, bij gelijkblijvende overige inputvariabelen, leidt tot een daling van 6% in de theoretische waarde. De belangrijkste gevoeligheden van het waarderingsmodel zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande kwartalen. Ageas heeft op 13 april 2010 het voornemen aangekondigd om de subholding Fortis Brussels SA/NV te vereffenen. Dit zal resulteren in een positief belastingeffect voor ageas SA/NV als gevolg van de belastingaftrek in verband met het verlies op de verkoop van de bankactiviteiten in oktober 2008, van naar schatting EUR 11,6 miljard. Dit geschatte belastingverlies van ageas SA/NV kan ten laste worden gebracht van het toekomstige belastbare inkomen, inclusief de opbrengsten uit de calloptie op aandelen BNP Paribas. Bijgevolg zal Ageas een belastingvoordeel genieten dat gelijk is aan de netto uitgestelde belastingverplichtingen van ageas SA/NV, inclusief de belastingverplichtingen die rusten op de boekwaarde van de calloptie op aandelen BNP Paribas. Dit zal pas vanaf het tweede kwartaal van 2010 van toepassing zijn. Per het einde van het eerste kwartaal wordt door Ageas dan ook nog steeds een uitgestelde belastingverplichting van EUR 224 miljoen opgevoerd in verband met de calloptie op aandelen BNP Paribas. Royal Park Investments (RPI) Per ultimo maart 2010 bedroegen de reële waarden van de leningenportefeuille volgens IFRS en de netto uitstaande schuld respectievelijk EUR 7,3 miljard en EUR 8,2 miljard. De totale afbetalingen, intrest en hoofdsom, bedroegen over het eerste kwartaal van 2010 respectievelijk EUR 41 miljoen en EUR 358 miljoen. Projecties op de beschikbare netto kasstromen op 31 maart 2010, geven geen indicaties dat de investering in Royal Park Investments onderhevig is aan waardeverminderingen. Meer informatie over RPI en haar activa vindt u op Overige posten Algemeen Het netto rente-inkomen over de eerste drie maanden bedroeg EUR 4 miljoen negatief als gevolg van het verschil in looptijd tussen activa en passiva. Het nettoresultaat van Algemeen omvat verder een gerealiseerde meerwaarde van EUR 12 miljoen uit de verkoop van de Niet-Levenactiviteiten in Luxemburg aan La Bâloise in begin januari. De operationele kosten bedroegen EUR 19 miljoen en omvatten nog enkele eenmalige kosten in verband met de opsplitsing, herstructurering en juridische procedures. PERSBERICHT eerste kwartaal

18 Disclaimer De informatie waarop de mededelingen in dit persbericht zijn gebaseerd, kan aan verandering onderhevig zijn en dit persbericht kan ook bepaalde toekomstverwachtingen of andere op de toekomst gerichte mededelingen over Ageas bevatten. Deze mededelingen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Ageas en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheden, veronderstellingen en veranderende omstandigheden. De financiële informatie in dit persbericht is niet door de accountant gecontroleerd. De op de toekomst gerichte mededelingen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en houden risico's en onzekerheden in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen van deze die in de op de toekomst gerichte mededelingen kenbaar worden gemaakt. Veel risico's en onzekerheden houden verband met factoren waarover het bedrijf geen controle heeft of die niet precies kunnen worden ingeschat, zoals de toekomstige marktomstandigheden en het gedrag van andere spelers op de markt. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren buiten de controle van Ageas zouden er ook toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen van deze in de mededelingen. Deze factoren behelzen, maar zijn niet beperkt tot de goedkeuringen vereist van de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten en het resultaat van lopende of toekomstige rechtszaken waarbij Ageas betrokken is. Om die reden dient dan ook geen bovenmatig vertrouwen te worden gesteld in dergelijke mededelingen. Ageas voelt zich niet verplicht en is niet van plan om deze mededelingen te actualiseren naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anders, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijke wetgeving. Ageas is een internationale verzekeringsmaatschappij die op ruim 180 jaar vakkennis en ervaring kan terugblikken. Als één van de 20 grootste Europese verzekeraars, heeft Ageas ervoor gekozen om zich toe te spitsen op Europa en Azië, twee regio s die samen het grootste aandeel in de wereldwijde verzekeringsmarkt opeisen. De verzekeringsactiviteiten worden gegroepeerd rond 4 segmenten: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. Het is de onbetwistbare marktleider in België voor zowel individuele Levensverzekeringen als Employee Benefits, en ook één van de topspelers in Niet-Leven via AG Insurance. Internationaal gezien is Ageas nadrukkelijk aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, als derde grootste verzekeraar voor privé voertuigen. De maatschappij heeft verder dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Oekraïne en Hongkong. Ageas is sterk in het ontwikkelen van partenariaten met belangrijke distributeurs in verschillende markten, is al succesvol gebleken in Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Ageas telt meer dan werknemers en int jaarlijks ongeveer 16 miljard euro verzekeringspremies. PERSBERICHT eerste kwartaal

19 Bijlagen Bijlage 1 : Kwartaalcijfers premie-inkomen Per segment (in EUR miljoen) Eind maart 2010 Eind maart 2009 Verschil K K Verschil België Brutopremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling* % % Bruto premie-inkomen Leven % % Brutopremies Niet-Leven % % Totaal premie-inkomen België % % Verenigd Koninkrijk Brutopremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling* Bruto premie-inkomen Leven % % Brutopremies Niet-Leven % % Totaal premie-inkomen Verenigd Koninkrijk % % Continentaal Europa Brutopremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling* % % Bruto premie-inkomen Leven % % Brutopremies Niet-Leven % % Totaal premie-inkomen Continentaal Europa % % Azië Brutopremies % % Beleggingscontracten zonder discretionaire winstdeling* % % Bruto premie-inkomen Leven % % Brutopremies Niet-Leven Totaal premie-inkomen geconsolideerd % % Niet-geconsolideerde partenariaten obv 100% % % Totaal premie-inkomen Azië % % Totaal premie-inkomen % % Per type Eind maart 2010 Eind maart 2009 Mutatie K K Mutatie Leven België % % Verenigd Koninkrijk % % Continentaal Europa % % Azië % % Volledig geconsolideerd % % Niet-geconsolideerde partenariaten obv 100% % % Totaal premie-inkomen Leven % % Niet-Leven België % % Verenigd Koninkrijk % % Continentaal Europa % % Azië % % Volledig geconsolideerd Niet-geconsolideerde partenariaten obv 100% % % Totale brutopremies Niet-Leven % % Totaal premie-inkomen % % PERSBERICHT eerste kwartaal

20 Bijlage 2 : Premie-inkomen per regio Kerncijfers per regio (aan 100%) in EUR miljoen Bruto premie-inkomen Leven Brutopremies Niet-Leven Totaal % eigendom K K K K K K België 75% Verenigd Koninkrijk 100% Andere Europese landen Portugal 51% Frankrijk 100% Luxemburg 50%/100% Duitsland 100% Turkije 100% Italië 25% Azië Geconsolideerde entiteiten Hongkong 100% Niet-geconsolideerde partenariaten obv 100% Maleisië 31% Thailand 31%/13% China 25% India 26% Totaal PERSBERICHT eerste kwartaal

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009

Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Persbericht Brussel/Utrecht, 14 mei 2009 Update resultaten eerste kwartaal 2009 Fortis boekt totale bruto-instroom van EUR 4,2 miljard in eerste kwartaal 2009, een aanzienlijke stijging op kwartaalbasis

Nadere informatie

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009

Press release Brussels/Utrecht, 17 november 2009 Trading update eerste negen maanden 2009 Press release Brussels/Utrecht, 17 november 20 Trading update eerste negen maanden 20 Totaal bruto premie-inkomen eerste negen maanden stabiel op EUR 11,4 miljard Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR

Nadere informatie

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten

Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 18 mei 2011 07:30 CET Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste kwartaal 2011 Verbeterde financiële resultaten in alle verzekeringssegmenten Nettowinst verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011

Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 9 november 2011-7.30 u. Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste negen maanden 2011 Nettoresultaat Verzekeringen getroffen door onrust op financiële markten; Intrinsieke

Nadere informatie

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015

Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 mei 2015 7u30 (CET) Resultaten Ageas eerste kwartaal 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 37% naar EUR 198 miljoen, Combined ratio 96,5% Brutopremie-inkomen

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen

PERSBERICHT. Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten. Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde kwartaal EUR 175 miljoen PERSBERICHT Brussel, 20 februari 2013 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas Jaarresultaten 2012 1 Ageas boekt sterke resultaten in alle activiteiten Nettowinst Verzekeringen EUR 624 miljoen; vierde

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1

PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 PERSBERICHT Brussel, 19 februari 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2013 1 Ageas boekt solide Verzekeringsresultaten en stelt 17% dividendverhoging voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010

PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 25 augustus 2010 Resultaten eerste halfjaar 2010 Eerste halfjaar gekenmerkt door stevige premie-inkomenniveaus Stijging premie-inkomen tot EUR 9,6 miljard, +22% Premie-inkomen

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET)

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari u30 (CET) PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 15 februari 2017 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten over 2016 Gestage groei van het nettoresultaat Verzekeringen dankzij solide operationele prestaties

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015

Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 4 november 2015 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 9 maanden 2015 Premie-inkomen voor de Groep (tegen 100%) steeg met 17% Aanhoudend sterk operationeel

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat

Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 8 november 2017 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten over negen maanden van 2017 Aanhoudend uitstekend operationeel resultaat 9 maanden 2017 Nettoresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden

PERSBERICHT Brussel 5 november u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden PERSBERICHT Brussel 5 november 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 9 maanden 2014 1 Ageas boekt sterke Verzekeringsresultaten in het derde kwartaal Nettowinst Verzekeringen EUR

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008

Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 Persbericht Brussel / Utrecht, 14 november 2008 De onderstaande informatie vormt gereguleerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 inzake de verplichtingen van emittenten

Nadere informatie

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009

PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 PERS BERICHT Brussel/Utrecht 10 maart 2010 Resultaten 2009 Solide nettowinst verzekeringsbedrijf EUR 456 miljoen, sterke vermogenspositie van 231% Leven boekt weer winst: EUR 382 miljoen Nettowinst Niet-leven

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden

PERSBERICHT Brussel, 14 mei u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden PERSBERICHT Brussel, 14 mei 2014 7u30 (CET) Gereglementeerde informatie - Ageas resultaten eerste 3 maanden 2014 1 Premie-inkomen Ageas stijgt, stormen en overstromingen in VK drukken verzekeringswinst

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015

PERSBERICHT. Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 17 februari 2016 7u30 (CET) Ageas publiceert resultaten 2015 Nettowinst verzekeringen EUR 755 miljoen met recordprestaties in Azië en solide resultaten

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten

Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten. Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in alle segmenten PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 6 augustus 2012 7u30 Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten Ageas 2012 Ageas publiceert sterke halfjaarresultaten Aanzienlijke verbetering verzekeringsresultaten in

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten

PERSBERICHT Brussel 12 februari (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten PERSBERICHT Brussel 12 februari 2015 7.30 (CET) Gereglementeerde informatie Ageas resultaten 2014 1 Ageas boekt 13% hogere Verzekeringswinst en stelt dividendverhoging naar EUR 1,55 voor Nettowinst Verzekeringen

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep

Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Persbericht Interim Management Statement eerste kwartaal 2010 Amsterdam, 11 mei 2010 Goed eerste kwartaal 2010 voor Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep realiseerde in het eerste kwartaal van 2010 goede

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7%

Bruto premie-inkomen Delta Lloyd Groep stijgt 7% Persbericht Amsterdam, 2 november 2010 Delta Lloyd Groep realiseerde in de eerste drie kwartalen van 2010 verdere groei in leven, pensioen en banksparen. Het bruto premie-inkomen steeg ten opzichte van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Bart De Smet, CEO Goedemorgen Dames en Heren, Op mijn beurt heet ik u hartelijk welkom. Vooreerst wens ik u te bedanken voor

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009

Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009 Persbericht Brussel/Utrecht 27 augustus 2009 Resultaten eerste halfjaar 2009 Fortis Resultaten eerste halfjaar 2009 27 augustus 2009 1 Nettowinst verzekeringsactiviteiten EUR 228 miljoen Nettowinst Groep

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Jozef De Mey, Voorzitter van de Raad van Bestuur Beste Aandeelhouders, Vooraleer over te gaan tot de afhandeling van de punten

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013

GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2013 Brussel, 2 augustus 2013 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS INHOUDSOPGAVE Ageas in een oogopslag 6M 2013... 4 Verslag

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG AGEAS Geconsolideerd Tussentijds Financieel Verslag voor de eerste drie maanden van 2013 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR DE

Nadere informatie

Your partner in Insurance

Your partner in Insurance Your partner in Insurance Geconsolideerd voor het eerste halfjaar van 2012 Brussel Utrecht 6 augustus 2012 3 4 Inhoudsopgave AGEAS in een oogopslag Q2 2012... 7 Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas...

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Bruno Colmant, Deputy CEO Dames en Heren, Onze activiteiten bestaan uit twee onderdelen, die een weergave vormen van de bestanddelen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit

Eerste kwartaal 2011: Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Amsterdam, 17 mei : Stabiel commercieel resultaat in combinatie met hogere embedded value en solvabiliteit Bruto premie-inkomen stabiel op 1,5 miljard 1 Commerciële resultaten: o NAPI 2 met 2% gestegen

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie