(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan"

Transcriptie

1 Stand van zaken 1 e halfjaar 2014

2 Overzicht 1 e halfjaar 2014 opgesteld door Monique ten behoeve van MT-vergadering augustus Reductiemeting is nog niet verricht in Inzicht (stand van zaken t/m 2013) Jaar Totale CO2 emissie in tco2 Scope 1 Reductie% (tov 2011) Scope 2 Reductie% (tov 2011) Doel Totaal reductie tov ,47 257, , ,60 245,55 4,6% 32,05 49,2% 2% 13,9% ,01 284,65 10,6% 12,36 81% 4% 7,9% % % % 2013: Oorzaken daling scope 2: zonnepanelen Oorzaken stijging scope 1: stijging gasverbruik door koude periode en meer inzet eigen vervoer (waardoor besparing extern vervoer) 2 Reductie In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: De reductiedoelstellingen conform de PDCA-methodiek: Reductie CO 2 emissie scope 1 met 2% per jaar t.o.v. het referentiejaar (10% in 2016) d.m.v.: - het management van het brandstofverbruik optimaliseren; - het verduurzamen van het wagenpark (procedure schrijven t.b.v. nieuw in te kopen auto s); - een oriëntatie te verrichten naar de monitoring van privé kilometers. - Het verduurzamen van het goederenvervoer (procedure schrijven t.b.v. nieuw in te kopen goederenvervoersmiddelen). - het verminderen van het aardgasverbruik d.m.v. het creëren van bewustwording binnen de organisatie. Reductie CO 2 emissie scope 2 met 2% per jaar t.o.v. het referentiejaar (10% in 2016) d.m.v.: - een oriëntatie verrichten op het gebied van duurzame energiebronnen; - een oriëntatie verrichten naar het verminderen van het energieverbruik van verlichting op het kantoor. - Overstappen naar groene stroom. - een oriëntatie verrichten naar het verminderen van het energieverbruik van overige energie verbruikers. - het onderzoeken van de mogelijkheden van cloud computing; Plan 2 van 5

3 Scope 1: Plan Tijd Stand van zaken Actie Resultaat actie 2014 Reductie CO 2 emissie scope 1 met 2% per jaar t.o.v. het referentiejaar (10% in 2016) d.m.v.: - het management van het brandstofverbruik optimaliseren; Q Dit is uitgevoerd en we werken inmiddels met een duidelijk overzicht waarbij iedere maand de gereden kilometers en het aantal liters brandstof bijgehouden wordt. Jaarlijks in oktober auditen Per halfjaar brengen we de cijfers nu in kaart. - het verduurzamen van het wagenpark (procedure schrijven t.b.v. nieuw in te kopen personenauto s); Q Er wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak hoe het wagenpark vernieuwd kan worden en in welk tempo. Er zal een overzicht opgesteld worden uit welke categorie wagens de buitendienst kan kiezen. Inmiddels zijn nieuwe wagens aangeschaft voor een deel van de buitendienst waarbij rekening is gehouden met CO2-emissie. Het plan van aanpak moet nog geformuleerd worden. Voor 1 juli 2014 plan van aanpak Plan van aanpak is opgesteld en wordt doorgenomen in het MT van augustus Inmiddels is deel buitendienst voorzien van nieuwe auto s met lagere CO2 uitstoot. - een oriëntatie te verrichten naar de monitoring van privé kilometers. Q In de personenwagens van de buitendienstmedewerkers zijn inmiddels kastjes aangebracht waarbij de privé kilometers en zakelijke kilometers geregistreerd kunnen worden. Vanaf 2014 zal dit een betrouwbare meting opleveren voor wat betreft de privé kilometers. Registrati e wordt bijgehou den vanaf 4 e kwartaal 2013 Miv januari 2014 worden de prive kilometers van de buitendienst geregistreerd - Het verduurzamen van het goederenvervoer (procedure schrijven t.b.v. nieuw in te kopen goederenvervoers middelen). Q Er wordt gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak hoe het wagenpark vernieuwd kan worden en in welk tempo. Voor 1 juli 2014 plan van aanpak Plan van aanpak is opgesteld en wordt doorgenomen in het MT van augustus het verminderen van het aardgasverbruik d.m.v. het creëren van bewustwording binnen de organisatie. Q Tijdens de personeelsbijeenkomsten die in het jaar gehouden worden, wordt aandacht geschonken aan de CO2 uitstoot en de gevolgen van het aardgas verbruik. Doelstelling is om in 2013 een verbetering te bewerkstelligen door hier aandacht aan te besteden. Continue proces We spreken elkaar aan op het verbruik van energie. 3 van 5

4 Scope 2: Plan Tijd Stand van zaken Actie Resultaat actie 2014 Reductie CO 2 emissie scope 1 met 2% per jaar t.o.v. het referentiejaar (10% in 2016) d.m.v.: - een oriëntatie verrichten op het gebied van duurzame energiebronnen; - een oriëntatie verrichten naar het verminderen van het energieverbruik van verlichting op het kantoor. - Overstappen naar groene stroom. Q Ten eerste was het een eenvoudige stap om over te stappen naar windenergie. Dit is in mei 2012 gebeurd. Daarnaast is een oriëntatie verricht naar zonnepanelen. In maart 2013 zijn zonnepanelen geplaatst. Q ESZET Lighting heeft aangegeven wat wij zouden kunnen veranderen om tot een vermindering van het energieverbruik te komen. Dit plan wordt verder doorgesproken en beoordeeld op haar waarde. Op dit moment is het niet rendabel om over te stappen naar andere verlichting. Q is geschied in mei Is gerealiseerd. Opnieuw beoordelen in Er wordt een oriëntatie verricht op de mogelijkheden van energie-inkoop zodat kosten verder gereduceerd worden. Tevens bleek dat de zonnepanelen niet helemaal goed werkten, dit is gerepareerd. - een oriëntatie verrichten naar het verminderen van het energieverbruik van overige energie verbruikers. Q Het personeel wordt bewust gemaakt met de omgang met energie. Er wordt aangespoord tot het uitzetten van de verlichting in ruimten waar men niet is. Tevens worden computers/beeldschermen/printers e.d. s avonds uitgezet. Continue aandacht aan schenken - het onderzoeken van de mogelijkheden van cloud computing; Q In de loop van 2013 is een werkgroep gestart in verband met vernieuwing van het ERP systeem. In 2014 zal dit onderzoek worden afgerond en zal ook een advies worden geformuleerd m.b.t. eventuele cloud-computing. 1 e halfjaar 2014 Vernieuwing ERP gaat starten eind 2014 en de overstap is in Qua ERP waarschijnlijk geen cloudoplossing. Wel zal wrs. de telefooncentrale een cloudoplossing worden. 4 van 5

5 3 Transparantie In het transparantie en communicatieplan is vastgelegd welke contactmomenten er gedurende het jaar zullen zijn. In 2012 is hier een start mee gemaakt en ook in 2013 is dit doorgevoerd. Intern In de vergaderingen wordt CO2 reductie besproken. Extern Stakeholders: er is in het MT besloten dat de operationeel manager een concept CO2 nieuwsbrief zal opstellen zodat de directie kan beoordelen of we dit willen versturen. Communicatiemomenten Loopt op schema. De resultaten worden op de website geplaatst. 4 Keteninitiatief In 2012 zijn er 2 keteninitiatieven ontwikkeld waar ESZET een bijdrage aan levert. Deze keteninitiatieven liepen in 2013 nog door en zijn nog niet afgerond. 4.1 Keurmerk Lichtberekeningen Er zijn diverse besprekingen gaande. Vanuit de NLA is een werkgroep opgericht die samen met de NSVV tot een gedragscode moeten leiden. Naast de ontwikkeling van de gedragscode is ook de presentatie en introductie van de gedragscode onderwerp van gesprek. Mark Laponder is bij de besprekingen van de NLA aanwezig geweest (tot nu toe vergaderingen) en tevens is hij lid van het kernteam indoor (vanaf januari vergaderingen geweest). Tot nu toe geïnvesteerde tijd in 2014 is gemiddeld 2 uur per vergadering 10 uur. Verslag met stand van zaken heeft Monique van Mark ontvangen. 4.2 Nederlandse Praktijkrichtlijn voor RVS in Zwembaden De verwachting is dat de NPR eind 2014 geïntroduceerd zal worden. De NPR geeft dan duidelijkheid omtrent het gebruik van RVS. Het is nog afwachten of de NPR ook duidelijkheid zal geven omtrent het gebruik van alternatieve materialen. Hoe de markt geinformeerd dient te worden is onderwerp van bespreking bij de NEN en Optisport. Er zijn diverse telefonische contacten geweest en tevens is het onderwerp van bespreking in de NLA. Tot nu toe geïnvesteerde tijd in 2014 is ca 8 uur. Ontwikkelingen: BIM is een ontwikkeling die gaande is om zo efficiënt mogelijk projecten in te richten. Daarbij is het belangrijk dat van te voren inzichtelijk wordt welke problemen kunnen optreden. Monique is naar BIM praktijkdag geweest. De FME heeft toelichting gegeven in de NLA vergadering. Daarbij zijn Monique en Mark ook aanwezig geweest. De FME is bezig met het oprichten van een expertpanel. In hoeverre dit een keteninitiatief kan worden voor ons is nog niet bekend. 5 van 5

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie