WOORDKOMPAS V pagina 102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORDKOMPAS V pagina 102"

Transcriptie

1 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je Nederlands gaat met sprongen vooruit../ <<..\ fantastisch, zo snel als het gaat! D.J. is er duidelijk op vooruit gegaan in z n nieuwe baan../..\ èn z n positie en inkomsten zijn verbeterd, èn hij heeft t getroffen met z n collega s de vooruitgang/ - Helaas, het was maar een tijdelijke vooruitgang. ± Na een paar dagen was er geen sprake meer van beter worden../ <>..\ integendeel, de zieke ging hard achteruit. de vóóruitgang./-en Wegend werkzaamheden kunt u geen gebruik maken <> U moet door de áchteruitgang naar buiten. Die is niet geblokkeerd. van de vóóruitgang. vooruitkomen >> komen (+ zijn) I ze komt niet vooruit In die drukte kom je met moeite vooruit../ ±..\ je schiet niet op, je komt niet verder. Door haar harde werken is zij een heel eind vooruitgekomen «..\ ze heeft nu een veel hogere functie dan toen zij bij dat bedrijf begon. in haar carrière../ vooruitlopen >> lopen I & II zij loopt vooruit op de gebeurtenissen Ik loop vast vooruit om kaartjes te kopen. <> Kom jij maar rustig achter me aan. Loop je nu niet op de gebeurtenissen vooruit../ «..\ je weet toch nog niet hoe het zal aflopen? <> Je kunt beter de loop der dingen afwachten! vooruitstrevend/ -e Hij heeft soms erg vooruitstrevende ideeën ± Hij vindt zichzelf dan progressief../ <>..\ maar voor mij, behoudende/conservatieve bejaarde, loopt hij te hard van stapel. het vooruitzicht/ de -en Ze is vreselijk moe maar het vooruitzicht op de vakantie ± Dat heerlijke perspectief maakt dat ze nog met plezier haar werk doet. houdt haar op de been. Door de gunstige vooruitzichten staat de koers van die aandelen ± Iedereen verwacht immers dat het bedrijf steeds meer winst gaat maken. vrij hoog. De vooruitzichten voor morgen: af en toe buien, ± Dit was de weersverwachting van het KNMI. temperatuur rond de 12 C. vooruitziend/ - Ik heb vandaag beslist een vooruitziende blik gehad:../ «..\ ik heb die regen vanmorgen al aan zien komen en m n paraplu meegenomen. het voorval/ d e-len Maak je niet druk om zo n onbetekenend voorval! ± Iedereen is die gebeurtenis zó weer vergeten! voorvallen >> vallen (+zijn) II er is iets voorgevallen, maar wat? Is er iets bijzonders voorgevallen? Iedereen staat ± Ik weet óók niet wat er gebeurd is. zo te kijken?

2 WOORDKOMPAS V pagina 103 de voorwaarde/ -n Voorwaarde voor toelating tot een universitaire ± Zo n diploma is echt een vereiste om daar toegelaten te worden. studie is een VWO-diploma. Als je niet aan die voorwaarde voldoet../ «..\ word je niet toegelaten. Ik mag naar dat feest onder/op voorwaarde dat ik eerst ± Dat is nou weer zo n belachelijke eis van mijn ouders. mijn huiswerk afmaak! voorwaardelijk/ -e De rechter heeft hem een voorwaardelijke straf opgelegd../ «..\ hij hoeft niet de cel in, maar als hij zich niet aan de condities houdt, gaat hij er alsnog in. De fraudeur werd veroordeeld tot vijf jaar cel, ± Dat betekent dat hij na drie jaar vrijkomt, maar zich dan nog twee jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk. aan bepaalde voorwaarden moet houden voorwaarts/ -e De balletdanser maakt een voorwaartse beweging. ± Je bedoet: hij doet een stap vooruit? De sergeant commandeert: Voorwaarts, mars!../ «..\ en de soldaten beginnen te marcheren. voorwenden >> II wat wendt dat kind nou weer voor? Hoe kan iemand zo n ernstige ziekte voorwenden? ± Waarom zou je doen alsof je doodziek bent? het voorwendsel/ -s Ach, die ziekte is maar een voorwendsel! ± Het is een uitvlucht, om aandacht te trekken en medelijden te wekken. het voorwerp/ de -en De archeologen vonden allerlei voowerpen uit vroegere culturen. ± Er waren heel gewone dingen bij, zoals huishoudspullen maar ook kostbare sieraden. Ik heb de lijst van gevonden voorwerpen bekeken. ± Wat voor dingen daar niet op staan: zelfs een kunstgebit! het voorwoord. - Wie heeft eigenlijk het voorwoord tot dat boek geschreven? ± Ik weet het niet, er staat alleen de uitgever onder het woord vooraf. Daarin worden enkele mensen bedankt voor hun medewerking. «Het is dus geen inleiding of verantwoording! Die staan verderop. vóórzeggen >> zeggen Als de acteur zijn tekst niet meer weet, moet de souffleur ± Heel zacht leest de souffleur een paar woorden en meestal die hem vóórzeggen. kan de acteur dan weer verder. Ik heb mijn huiswerk niet geleerd, zeg jij me alsjeblieft vóór? ± Goed, als ik het antwoord weet, zeg ik het zó zacht dat jij het hoort maar de docent niet. de voorzet/ -ten Overmars gaf een prachtige voorzet waardoor Kluivert kon scoren.± Met een mooi schot bracht hij de bal voor het doel en Kluivert kopte in. het voorzetsel/ de -s Aan, in, op, voor en onder zijn voorzetsels../ ±..\ of preposities. «..\ want je kunt zeggen: aan de muur, in Delft, voor mijn moeder, op de kast en onder vrienden. (.) Sommige voorzetsels van plaats kunnen ook../ <>..\ als achterzetsel van richting gebruikt worden: de deur uit, de berg op, het huis in.

3 WOORDKOMPAS V pagina 104 vóórzetten >> zetten II je beste beentje voorzetten Om een goede indruk te maken zette ze haar beste ± Ze deed haar uiterste best. beentje vóór. voorzetten III ik zet de gasten vanavond erwtensoep voor Wat kan ik ze vanavond nu weer eens vóórzetten? ± Ik weet echt niet wat ik ze te eten moet geven! voorzichtig/ -e Met voorzichtige pasjes loopt de oude man verder. ± Met behoedzame stappen gaat hij naar de deur # Hij wil niet het risico nemen dat hij valt. Zul je voorzichtig zijn bij het oversteken? ± Ja mama, ik zal goed uitkijken! Al ben je nóg zo voorzichtig, er kán iets misgaan. ± Ook al ben je heel erg op je hoede, een ongeluk zit in een klein hoekje! Ze doet de boodschappen voorzichtig in haar tas../ ±..\ één voor één../ «..\ zodat er niets kapot gaat. Je weet toch hoe twee egeltjes het doen? Héél voorzichtig../ «..\ anders doen ze elkaar pijn! voorzien >> zien II ze v oorzien problemen De politie voorziet allerlei moeilijkheden tijdens ± Ze zien veel ongeregeldheden aankomen. die topconferentie. voorzien van & in II ze voorzien deze woningen van klimaatbeheersing Gelukkig heeft de wet in zulke situaties voorzien. ± Dat is allemaal bij de wet geregeld. Dat schone water voorziet in een grote behoefte. ± Iedereen kan de behoefte aan drinkwater nu bevredigen. Het leger voorziet de vluchtelingen van de nodige levensmiddelen. ± De soldaten verschaffen hun brood en fruit. Is je huis voorzien van centrale verwarming? ± Nee, maar het heeft gaskachels in alle kamers. Ik wil me nog wel voorzien van wat tijdschriften. ± Die schaf ik me aan bij de kiosk op Schiphol. Die snertmeeuwen hebben het op míj voorzien../ «..\ ze poepen altijd op míjn auto. ± Ze moeten eeuwig míj hebben! Ze heeft het niet zo op haar baas voorzien. ± Ze mag die man niet erg, ze vindt hem niet aardig. voorzitten >> zitten II wie zit er voor Wie zit er vandaag voor? ± Kees leidt de vergadering. Ik wil ook best een keer een vergadering voorzitten. ± Nou, dan ben jij de volgende keer voorzitter. de voorzitter/ -s Meneer de Vries is een goede voorzitter,../ «..\ hij leidt de vergadering altijd prima. Het bestuur zoekt een nieuwe voorzitter. ± Die moet de vergaderingen bijeenroepen en leiden en de organisatie naar buiten vertegenwoordigen de voorzorg/ -en Ik heb uit voorzorg mijn regenjas meegenomen,../ «..\ je moet immers altijd op regen rekenen! de voorzorgsmaatregel/ -en De politie heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. # Als er dan ongeregeldheden komen, is men er op voorbereid. <> Ondanks dreigbrieven liet men alles zoals het was, deed men niets ter preventie en kwam de aanslag als een verrassing. vorderen/vorderde/gevorderd (+ zijn) I (& II) ze vordert met de voorbereidingen Ben je al gevorderd met de voorbereidingen voor het feest? ± Hou op, ik ben nog niets verder gekomen: het schiet niet op. De stoet vordert maar langzaam. ± Het is zó druk dat hij nauwelijks vooruitkomt. vorderen (+ hebben) II het leger vordert alle voertuigen Tijdens de (Duitse) bezetting kon je fiets zomaar gevorderd worden± Een soldaat hield je aan en eiste je fiets op.

4 WOORDKOMPAS V pagina 105 (naar, van) voren In de pauze loopt ze naar voren, naar het toneel. ± Ze loopt snel naar de voorkant van de zaal. Mag ik misschien ook iets naar voren brengen? ± Ik wil ook graag een opmerking maken. Van voren ziet het huis er nog goed uit../ <>..\ maar aan de achterkant is het een ruïne. Ik ben de draad van het verhaal kwijt, ik moet het ± Ik weet niet meer waar het over gaat, dus ik van voren af aan lezen. begin maar weer bij het begin. Als ze laat thuiskomt, krijgt ze de wind van voren. ± Ze krijgt dan een enorme uitbrander. vorig / vorige Ben jij vorig jaar naar Australië geweest? ± Ja, verleden jaar ben ik daar geweest../ <>..\ en volgend jaar ga ik misschien weer! Nu is er nóg post voor de vorige bewoners../ «..\ en ik woon al twee jaar in dit huis! de vork/-en Het kind prikt een stukje vlees aan zijn vork../ «..\ en brengt het zo naar zijn mond. De vork ligt links naast het bord naast het bord../ «..\ de lepel en het mes liggen rechts. De tanden van die vork zijn afgesleten../ «..\ je kunt er niet prettig meer mee eten. Europeanen eten meestal met mes en vork.. <>..\ maar Oosterse volken eten met stokjes. Eet nu eens netjes met mes en vork! ± Laat zien dat je goede tafelmanieren hebt! Weet jij hoe de vork in de steel zit? ± Ik weet ook niet het naadje van de kous! We gaan net aan tafel, prik je een vorkje mee? ± Toe nou maar, eet een hapje mee! ^de vork, het mes en de lepel: het bestek De boer laadt het hooi met een grote vork op de kar. ± Hij moet oppassen dat hij zich niet aan die drietand bezeert. Zeg, laad jij niet te veel hooi op je vork? ± Ik geloof dat je jezelf overbelast met die klus! de vorm/ -en Een deur heeft de vorm van een rechthoek. ± De meeste ramen hebben ook dat model. Die hoed is nog vrij nieuw maar er zit geen vorm meer in. ± Het model is er helemaal uit. Het is soms moeilijk je gedachten vorm te geven. ± Je moet ze eerst op een rijtje zetten en dan nog onder woorden brengen. ~ Die voetballer is nu goed in vorm:../ ±..\ hij is fit en speelt iedere week een prima wedstrijd. ~ Een paar maanden geleden was hij hopeloos uit vorm. ± Toen ging alles mis wat er mis kon gaan! In die hoge functie moet je de vormen in acht nemen. ± Je moet je volgens de regels gedragen. Voor de vorm zal ik het aan de directeur vragen../ «..\ dat hóórt nu eenmaal zo. <> Eigenlijk is dat natuurlijk onzin! Doe het beslag in de vorm en zet die in de oven. ± Haal de cake, als hij gaar is, uit de vorm. De kinderen gingen met hun schepje en vormpjes «..\ om zandtaartjes te gaan bakken. naar het strand../ Je moet je verzoek in een andere vorm gieten. ± Als je het anders inkleedt, heb je meer kans op succes. vormen/vormde/gevormd II de kinderen vormen een kring De kinderen geven elkaar een hand en vormen zo een kring. ± Kom jongens, zegt de juf, maak gauw een grote cirkel. Die weg vormt de kortste verbinding tussen Utrecht ± Het Amsterdam-Rijnkanaal is de kortste verbinding over en Amsterdam over land. het water. Het is de bedoeling dat een school ook de karakters ± De school moet ze niet alleen kennis bijbrengen maar ook zorgen van de leerlingen vormt. dat hun karater zich gunstig ontwikkelt. Kun jij je een beeld vormen van de situatie in Israël? ± Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Die drie steden vormen samen één geheel. <> Vroeger waren het drie aparte gemeentes../ ±..\ nu is het één grote stad.

5 WOORDKOMPAS V pagina 106 de vorst/ - en Bij het huwelijk van de kroonprins waren allerlei «..\ de koning van België, de keizer van Japan,de aartshertog van vorsten aanwezig:../ Luxemburg, de monarch van Monaco,.. ±..\ allemaal gekroonde staatshoofden. de vorst/ - Als de vorst nog drie dagen aanhoudt, zijn de grote rivieren <> Dat zit er niet in, voor morgen wordt er dooi verwacht. onbevaarbaar door het ijs. ± Gelukkig maar, die temperatuur onder 0 is niets voor mij! vorstelijk/ -e Van zo n vorstelijk salaris zou ik ook vorstelijk kunnen leven. ± Als ik zo n royaal inkomen had, zou ik leven als een vorst. het vorstendom/de -men Monaco is een piepklein vorstendom aan de Middellandse Zee../ «..\, dat nu wordt geregeerd door de familie Grimaldi. Andorra is geen vorstendom../ <>..\ maar een republiek. het vorstenhuis/-huizen In Nederland en België regeren twee verschillende ±..\ in Nederland behoort de koningin tot de dynastie van Oranje Nassau vorstenhuizen:../ in België regeert het geslacht van Saxen-Coburg-Gotha. de vorstgrens/ - Gisteren lag de vorstgrens in dat gebied op een hoogte van ± Hoger dan 2000 m vroor het, beneden die lijn was de temperatuur 2000 m. boven 0 C. de vos/ -sen De laatste tijd leven daar weer veel vossen../ «..\ de boeren klagen er steen en been over die slimme roofdieren die hun kippen doodbijten. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. ± Ook al wordt iemand ouder, zijn karakter blijft min of meer hetzelfde. Als de vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen! ± Al doet hij zich heel lief voor, je kunt een huichelaar niet vertrouwen! ~ Pas maar op voor die oude vos../ ±..\ die slimmerik is handiger dan je denkt! Deftige dames uit vroeger tijden deden een vos om als het ± Dat geprepareerde vossenvel (met kop en staart er nog aan) buiten koud was. moest hun hals warm houden de vouw/ -en Ze hebben bij de stomerij de vouw in mijn broek ± Kijk, hier lopen twee plooien naast elkaar. verkeerd geperst. Het is mooie stof maar er komen gauw vouwen in. ± Ik heb zo n hekel aan kreukels. vouwen/vouwde/gevouwen De secretaresse vouwt de brief in drieën../ «..\ en doet hem in een lange enveloppe. De priester vouwt de handen om te bidden. ± Hij legt de handen tegen elkaar en houdt ze zo voor z n gezicht. de vouwfiets/ -en Zo n vouwfiets is hartstikke handig!../ «..\ Je vouwt hem op en je neemt hem mee, in de auto of de trein!

6 WOORDKOMPAS V pagina 107 de vraag/ vragen Dames en heren, zijn er nog vragen? ± Wil iemand nog iets weten? <> Ik zal dan proberen er antwoord op te geven. Die leraar stelt altijd van die moeilijke vragen../ «..\ die ik haast nooit kan beantwoorden. ~ Het is nog maar de vraag of ik dan met vakantie ga. ± Dat is nog helemaal niet zeker! De vraag naar huizen is heel groot../ <>..\ en het aanbod is heel beperkt../ «../ en dus worden de huizen steeds duurder. Er is vooral veel vraag naar huizen met een tuin. ± Het lijkt of iedereen zo n huis wil kopen. De winkelier kan niet aan de vraag naar het nieuwe ± Hij moet steeds nee verkopen; het lijkt wel of van die schrijver voldoen. iedereen dat boek wil hebben! het vraaggesprek/ de -ken Gisteravond werd het vraaggesprek met Louis van ± Welk interview bedoel je? Hij heeft er zovéél afgegeven Gaal uitgezonden. de laatste tijd. het vraagstuk/ de -ken Een wiskundevraagstuk../ ±..\ is voor kinderen een wiskundesom. Het grootste vraagstuk blijft de armoede van de derde wereld. ± Zou dat probleem ooit opgelost worden? de vracht/ - De ezel komt maar langzaam vooruit door de zware vracht ± Het is echt een enorme last die hij draagt. op zijn rug. Het bedrijf verzorgt de vracht van Rotterdam naar ± Hun schepen brengen geregeld goederen van het Ruhrgebied in Duitsland. R dam naar o.a. Essen. De grondstof is goedkoop maar de vracht is hoog. ± Voor het vervoer moet men veel betalen. De wagen brengt een vracht hout naar de zagerij. ± Daar moet die lading eerst een tijd drogen. ~ De leerlingen hebben een vracht boeken in hun tas. ± Hun tas puilt uit door die grote hoeveelheid geleerdheid. ^de vrachtauto, de vracht- of goederentrein, het vrachtschip, allemaal vrachtverkeer <> de personenauto, de personentrein, de plezierboot enz. vragen/vroeg/gevraagd II & III wie vraag je dat nou? We moeten iemand de weg vragen:../ «..\ Weet u misschien hoe we bij het stationkomen? In die winkel vragen ze een verkoper. ± In bijna álle zaken zoeken ze personeel. De man vraagt: Mag ik de menukaart? <> De ober antwoordt: Zeker mijnheer, a.u.b.! ~ Die studie vraagt het onmogelijke van een mens../ «..\ zoveel energie kan niemand opbrengen! ± Die studie eist ook een immense zelfdiscipline. De man vroeg om de menukaart../ «..\ en de ober kwam hem brengen. Hoeveel vragen ze voor dat huis? ± Ze willen er vier ton voor hebben. We vragen aandacht voor onze situatie:../ ±..\ we willen graag dat u daar over nadenkt! Wat vraag je voor je verjaardag? ± Wat staat er allemaal op je verlanglijstje? Wie vraag je op je verjaardag? ± Ik nodig maar een paar mensen uit. U moet naar de heer Smit vragen../ «..\ Dat is de man die u kan helpen. ~ Je vraagt weer naar de bekende weg! «Je weet het antwoord op die vraag al lang! Eén gek kan meer vragen../ <>..\ dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Ze heeft haar diploma gehaald, maar vraag niet hoe! ± Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad! Je kijkt zo vragend! «Begrijp je iets niet?

7 WOORDKOMPAS V pagina 108 de vrede/ - Er kwam eindelijk vrede../ <>..\ nadat er jarenlang oorlog was gevoerd. Ik vind het zo vervelend dat we ruzie hebben, ± Graag, ik wil ook weer goede vrienden worden. zullen we vrede sluiten? Eerst vond hij het een slecht voorstel maar nu heeft hij ± Na rijp beraad neemt hij er toch genoegen mee. er vrede mee. Die twee leven op voet van gewapende vrede met elkaar../ «..\ bij het kleinste meningsverschil breekt de strijd weer los. in vredesnaam Ga nou in vredesnaam even met haar mee../ «..\ anders is er straks weer de grootste ruzie! vredig Er heerste een vredige stemming in de woonkamer. ± Zo n rustige/kalme sfeer is een uitzondering. vreedzaam Deze onderhandelingen zijn vreedzaam verlopen../ «..\ men bleek bereid elkaar tegemoet te komen. <> Vaak worden conflicten op de spits gedrevenen in een sfeer van ruzie naar buiten gebracht. De picknickende familie onder de boom leverde een <> Even verderop maakten een paar spelende kinderen elkaar af. vreedzaam tafereeltje op. vreemd/ -e Er staat een vreemde auto voor de deur. # Kijk, die groene Citroën, die is niet van iemand uit de straat, die staat hier anders nooit! Die vrouw is zeker vreemd in deze stad. ± Ze is hier vast onbekend, ze kent de weg niet. In zijn nieuwe baan voelt ie zich nog als een kat in een <> Ik hoop dat hij zich er snel thuis gaat voelen. vreemd pakhuis. Die man spreekt wel vier vreemde talen. <> Andere mensen hebben al moeite met hun eigen(moeder)taal. ± Maar hij kent ook nog buitenlandse talen! Dat is toch een vreemde jongen! ± Zo n rare figuur kom je niet vaak tegen. Hij doet tenminste héél vreemd. ± Hij gedraagt zich zonderling. Wat vreemd dat er niemand thuis is../ «..\ hoe kan dat? <> Normaal is dit niet! Ik kijk er vreemd van op dat je nú langskomt. ± Ik verbaas me erover. de vreemde/ -n Vreemden zijn daar niet erg welkom. ± Men heeft het er niet zo op buitenlanders. Die nieuwsgierigheid heeft ze van geen vreemde! ± Die heeft ze van haar moeder geërfd. Hij heeft jaren in den vreemde doorgebracht../ <>..\ maar nu is hij weer in zijn vaderland. de vreemdeling/ -en De neo-nazi s schelden op vreemdelingen. <> Eigen volk eerst!, roepen ze hard. ± Ze zien de buitenlanders liever gaan dan komen. Ze voelt zich hier als een vreemdeling in Jerusalem. ± Ze is volkomen onbekend met de situatie hier. de vreemdelingenpolitie/ - Zolang hij geen verblijfsvergunning had, moest hij ± Dat onderdeel van het politieapparaat hield zich iedere week melden bij de vreemdelingenpolitie. zich bezig met de controle van buitenlanders.

8 WOORDKOMPAS V pagina 109 de vrees De vrees bestaat dat de Etna zal uitbarsten. ± Die angst is niet ongegrond, want het rommelt al weken in de vulkaan. Die jongen kent geen vrees../ ±..\ hij is voor niemand en niets bang. Uit vrees voor zakkenrollers draagt hij zijn geld in een tasje ± Bang als hij is voor die rovers, zorgt hij dat ze niet bij onder zijn kleren. zijn geld kunnen komen. vreeslijk >> vreselijk vreselijk/ -e Vannacht heb ik een vreselijke droom gehad. ± Een afschuwelijke nachtmerrie was het! Er staan vreselijke dingen te gebeuren../ «..\ bereid je maar op het ergste voor! Het weer tijdens onze vakantie was vreselijk. <> We hadden zo op een heerlijk weertje gehoopt! Ik ben gisteren vreselijk geschrokken. ± Ik geloof dat ik nog nooit zó ontzettend ben geschrokken. Door al dat oponthoud duurde de reis vreselijk lang. ± Ik hoop dat de terugreis niet zo afschuwelijk lang zal duren. Vreselijk, die brand in Volendam, al die slachtoffers../ «..\ je moet er toch niet aan denken! ~ Wat is dat een vreselijk oud wijf,../ «..\ Hij (!) blijft maar kletsen! vreten/vrat/gevreten II koeien vreten gras Geef die dieren toch wat te vreten../ «..\ ze hebben honger. Zo n jongen van 15 eet niet, die vreet;../ «..\ onvoorstelbaar wat zo n knul naar binnen werkt. de vreugde/ -n De vreugde van de supporters van de kampioensclub was enorm. ± Van blijdschap maakten ze een rondedans op het veld. <> Van de gezichten van de verliezers was de diepe teleurstelling af te lezen. Tot hun grote vreugde hebben ze nu een kleinzoon. ± Ze zijn heel gelukkig met deze stamhouder. vrezen/vreesde/gevreesd II hij vreest het ergste Ik vrees dat alle moeite tevergeefs zal zijn. ± Ik ben bang dat we het allemaal voor niets gedaan hebben. Men vreest voor het leven van één van de gewonden. ± Men heeft het angstige gevoel dat hij t niet zal overleven. We weten niet hoe het af zal lopen maar we vrezen t ergste. ± We zijn bang dat het helemaal mis zal gaan. de vriend/ -en Jan gaat vanavond met zijn vrienden naar de disco. ± Hij gaat élke zaterdag met zijn kameraden uit. Hij is een goede chef, daar is iedereen het over eens, vriend../ <>..\ en vijand. Die twee zijn jarenlang goede vrienden geweest../ <>..\ maar nu kijken ze elkaar niet meer aan! In nood leert men zijn vrienden kennen. ± Als je in moeilijkheden verkeert, merk je op welke mensen je kunt rekenen. Beter een goede buur dan een verre vriend. ± Een goede verstandhouding met je buren is erg belangrijk want zij zijn het dichtste bij als je hulp nodig hebt. Je moet je buren dus te vriend houden. <> Het is dom om ruzie met ze te maken. Marieke heeft wel af en toe een vriendje../ «..\ met wie ze een keertje uitgaat../../ maar ze heeft nog geen vaste vriend../ «..\ met wie ze haar verdere leven wil delen.

9 WOORDKOMPAS V pagina 110 vriendelijk/ -e Er zit een vriendelijk meisje achter de kassa. ± Zulke aardige meisjes zijn goud waard! Ze is altijd vriendelijk tegen de klanten../ «..\ ze lacht naar ze en maakt soms een praatje <>..\ maar die klanten zijn soms onvriendelijk, ze zeggen boe noch ba tegen haar. Hans was zo vriendelijk om mijn brief te posten. ± dat was aardig van hem. Vriendelijk bedankt voor de moeite! ± Ik wil je hartelijk danken! ~ Of ik mee ga naar de disco? Dank je vriendelijk../ «..\ daar voel ik helemaal niets voor! Vriendelijke groeten! ± Hartelijke groeten, (V.G. & H.G in aan vrienden) de vriendin/ -nen Mijn zus gaat met drie vriendinnen naar het strand. Die vier meiden zijn erg op elkaar gesteld. Kees is niet getrouwd maar heeft wel een vaste vriendin../ «..\ met wie hij (ddurzaam) samenwoont. ± Zij is dus zijn partner. de vriendschap/ -pen Die vriendschap dateert uit onze schooltijd. ± Op school waren we al vriend(inn)en. Soms slaat vriendschap om../ <>..\ in vijandschap. vriendschappelijk/ -e De tennissers geven elkaar een vriendschappelijk schouderklopje. ± Zo n amicaal gebaar komt veel leuker over../ <>..\ dan de vijandige blikken van andere rivalen. De collega s gaan vriendschappelijk met elkaar om. ± Ze hebben het gevoel dat ze vrienden zijn. Morgen is er een vriendschappelijke wedstrijd ± Die wedstrijd gaat buiten de competitie om, ze tussen Nederland en Engeland op de TV. doen het voornamelijk om te trainen. het vriespunt/- De temperatuur is niet onder het vriespunt geweest. ± Het kwik is nog niet onder de 0 C gedaald en we hebben dus nog geen ijs gehad. vriezen/vroor/gevroren Als het vriest verandert water in ijs. ± De temperatuur is dan lager dan 0 C. <> Als het kwik boven de 0 C stijgt, dooit het. Het heeft deze winter hard gevroren, nachtenlang min 10../ «..\ en we hebben dus veel kunnen schaatsen.

10 WOORDKOMPAS V pagina 111 vrij/ -e Heb jij volgende week vrije dagen? <> Nee, ik moet iedere dag werken. Toen hij pas gepensioneerd was, wist hij zich geen raad met ± Hij moest wennen aan al die uren waarin hij niets hoefde te doen. al die vrije tijd. We leven in een vrij land../ «..\ iedereen mag zeggen wat hij denkt. Bij een democratie horen vrije verkiezigen. ± Bij zulke verkiezingen kan iedereen zijn stem uitbrengen op de kandidaat van zijn keuze. Na drie jaar cel is hij weer op vrije voeten. ± Hij is uit de gevangenis ontslagen. De directie heeft me vrij spel gegeven. ± Ik mag zelf beslissen hoe ik het probleem oplos. Op de Vrije school wordt les gegeven../ «..\ volgens de ideeën van Rudolf Steiner. Ze spelen dat stuk van Molière in een vrije vertaling. <> De letterlijke vertaling is niet om áán te horen. ± Deze vertaling volgt het verhaal wel maar met wat losser taalgebruik. Mevrouw, is deze plaats vrij../ <>..\ of is hij bezet? Deze plaats is vrij../ «..\ gaat u gerust zitten. Mag ik zo vrij zijn u in de auto te helpen? ± Vind u het goed dat ik de deur voor u openhoud? Gelukkig is ze nu vrij van koorts. <> Eergisteren had ze nog hoge koorts. Hebt u vandaag nog een plekje vrij? ± Ja, vanmiddag heb ik een uur beschikbaar. Ik kan deze maand nog een dag vrij reizen. ± Goedkoop, de hele dag treinen zonder te betalen Er is vrij veel bewolking en t is vrij koud. ± Tamelijk bewolkt en nogal lage temperatuur. vrijaf Het was die middag zó heet dat de kinderen vrijaf kregen. ± Ze werden wegens de hitte naar huis gestuurd. <> De docenten bleven op school, gewoon aan het werk. vrijblijvend/ - U kunt geheel vrijblijvend een proefrit maken. ± Zo n ritje verplicht u tot niets. ~ Met jouw vrijblijvende opmerkingen is niemand geholpen. de vrijbuiter/ -s Die zoons van hem zijn echte vrijbuiters. ± Zélf was hij vroeger ook zo n avonturier. <> Z n vrouw was meer een huismus, honkvast en niet in voor toestanden de vrijdag/ -en Na de vrijdag../ «..\ komt de zaterdag. De vrijdag is de Islamitische rustdag../ <>..\ en de zondag is de rustdag voor de christenen. vrijen/vrijde of vree/gevrijd of gevreeën I & II ze vrijt met die eikel! Die twee vrijen nu al jaren,../ «..\ wanner gaan ze eens aan trouwen denken? ± Ik geloof dat ze al vier jaar verkering hebben. Ik vrij veilig of ik vrij niet! ± Ik ga alleen met iemand naar bed als ie een condoom gebruikt. de vrijer/-s Heeft ze nu alwéér een andere vrijer? ± Ze heeft, geloof ik, iedere máánd een nieuw vriendje. Wat is dit nu weer voor een vrijer? ± Het is wel een aardige kerel. vrijgeven >> geven Zullen we de kinderen maar vrijgeven? t Is zo heet! ± Goed, laten we ze maar naar huis sturen! Zijn auto was in beslag genomen maar de politie «Hij kan hem vanmiddag ophalen. heeft hem vandaag vrijgegeven. Het bericht is nog niet vrijgegeven voor publicatie. ± De voorlichtingsdienst geeft de pers straks toestemming om het openbaar te maken.

11 WOORDKOMPAS V pagina 112 vrijgevig/ -e Mijn ene oom is erg vrijgevig../ «../ die geeft altijd van alles weg. <> Mijn andere oom is juist heel gierig, die kan niets missen. vrijgevochten/- In die klas zit een stel vrijgevochten jongens. ± Ze doen precies waar ze zin in hebben en trekken zich niets van de regels aan. de vrijgezel Is jouw jongste broer nog vrijgezel? <> Welnee, die is al jarenlang getrouwd! de vrijheid/ -heden Ze hebben gestreden voor de vrijheid van hun land. ± Jarenlang hebben ze zich verzet tegen de onderdrukking door de bezetter. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht van de democratie. ± Daar mag iedereen zijn mening kenbaar maken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap../ «..\ was de leus van de Franse revolutie. De schrijver heeft er een mooi verhaal van gemaakt ± Hij heeft de zaak wel spannender gemaakt dan al zitten er wat dichterlijke vrijheden in. die in werkelijkheid was. Een schrijver kan zich die vrijheden veroorloven../ «..\ de lezer zal hem dat niet kwalijk nemen. Bij een democratie horen vrije verkiezigen. ± Bij zulke verkiezingen kan iedereen zijn stem uitbrengen op de kandidaat van z n keuze. vrijhouden >> houden II (& III) houd je een stoel voor me vrij? Wil jij vast naar binnen gaan en een stoel voor me vrijhouden? ± Goed, ik zal een plaats voor je openhouden. Vroeger moest een jongen een meisje vrijhouden. ± Als ze uitgingen, moest hij voor haar betalen. de vrijkaart/ -en Ik heb twee vrijkaarten gekregen voor dat concert. ± Wat een bof, gratis kaarten voor zo n duur concert! vrijkomen >> komen I er komen gevaarlijke stoffen vrij Bij die brand zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. ± Giftige gassen en asbest zijn in de lucht terecht gekomen. De moordenaar is verleden wek vrijgekomen. <> Hij heeft dertien jaar in de gevangenis gezeten. De kinderen zijn gelukkig met de schrik vrijgekomen. ± Er mankeert hun niets, ze zijn alleen heel erg geschrokken. vrijlaten >> laten II ze laetn de gevangene vrij Als de zieke zeehonden in de crèche genezen zijn, ± De verzorgers brengen ze naar zee en laten ze daar los. worden ze vrijgelaten. Als de gevangene tweederde van zijn straf heeft <> Bijna niemand hoeft zijn volle straftijd uit te zitten. uitgezeten, wordt hij vrijgelaten. Zijn ouders laten hem vrij in de keuze van zijn studie. ± Ze geven hem de vrijheid om te kiezen. <> Ze verplichten hem tot niets. Denk er om dat u de nooduitgang vrijlaat. <> We treffen geregeld situaties aan waarin die is geblokkeerd met bierkratten of afvalbakken. de vrijspraak/ - Zijn advokaat rekende op vrijspraak../ <>..\ maar de rechter vond hem schuldig en sprak een veroordeling uit: B50.000,- boete. vrijstaan Het staat u natuurlijk vrij om ook n ander om advies te vragen:../ «..\ gaat u gerust een andere deskundige raadplegen.

12 WOORDKOMPAS V pagina 113 vrijstaand/ -e Ze wonen in een grote vrijstaande villa../ «..\ met een prachtige tuin rondom het huis. <> Dat is nog eens wat anders dan ons rijtjeshuis! de vrijstelling/ -en Moet je ook eindexamen Frans doen of krijg je daar ± Ik hoef dat onderdeel niet te doen omdat Frans mijn moedertaal is. vrijstelling voor? vrijuit Tegenwoordig kun je over zoiets vrijuit praten../ «..\ iedereen mag het horen. <> Vroeger moest je er in bedekte termen over spreken. vrijwel De zaal was vrijwel uitverkocht. ± Nagenoeg alle stoelen waren bezet. vrijwillig/ -e Die organisatie is geheel afhankelijk van vrijwillige <> Ze kan niet rekenen op verplichte contributie. bijdragen van particulieren. Men kent daar alleen de vrijwillige brandweer. Bij dat corps verdienen de mensen niets, ze doen het naast hun eigenlijke beroep/werk. <> Een beroepscorps, zoals hier, bestaat er niet. Je hebt dat werk vrijwillig op je genomen. <> Niemand heeft je ertoe gedwongen. de vrijwilliger/ -s Er werken bij die organisatie veel vrijwilligers../ <>..\ en maar een paar betaalde krachten. ± Het meeste werk wordt dus gedaan door onbetaalde mensen. Wordt dat karwei door vrijwilligers gedaan../ <>..\ of zijn die mensen aangewezen? (.) Om d e economie draaiend te houden zijn er in Nederland ruim..\ Die verrichten onmisbaar werk, vooral allerlei zorg,, waarin overheid en 2 1/2 miljoen vrijwilligers actief.../ bedrijfsleven wegens de duurte ervan niet kunnen voorzien. de vroedvrouw/ -en Bij een normale bevalling helpt de vroedvrouw ± Het is een beetje ouderwetse naam voor verloskundige een moeder haar baby ter wereld te brengen. «Als er complicaties zijn, moet ze een arts waarschuwen. vroeg /-e Morgen neem ik een vroege trein naar Utrecht../ «..\ want ik wil er al om 8 uur s ochtends zijn. Ik ben vandaag vroeg opgestaan. ± Om half zeven was ik al mijn bed uit! Ik ben moe, ik ga vanavond vroeg naar bed. <> Het is drie avonden erg laat geworden. Vanmorgen vroeg regende het. <> Ik ben bang dat het vanavond laat nóg giet! Vroeg in de middag kom ik bij je langs../ «..\ om een uur of half twee. Je bent een kwartier te vroeg../ «..\ we hadden om 7 uur afgesproken, het is nu pas kwart vóór. Beter te vroeg../ <>..\ dan te laat! Vroeg of laat zul je er wel achter komen. ± Eéns zul je begrijpen dat ik gelijk had! Als je mij wil beduvelen, moet je vroeger opstaan! ± Als je me voor de gek wil houden, moet je dat wèl slimmer aanpakken! Zó dom ben ik niet! vroeger/ -e Onze vroegere buren wonen nu in een andere stad. ± We hebben het nog vaak over die oude buren. Dat zijn herinneringen aan vroeger tijden. ± We praten graag over die voorbije tijden. Vroeger woonde ik in Amsterdam../ <>..\ maar nu in Voorburg. In vroeger dagen reisde men per koets../ <>..\ maar tegenwoordig per auto, trein, bus of vliegtuig.

13 WOORDKOMPAS V pagina 114 vroegtijdig/ -e Wegens de plotselinge storm is het feest vroegtijdig ± Vroeger dan was afgesproken ging iedereen naar huis. beëindigd. Een vroegtijdige bevalling kan heel riskant zijn. Die te jong geboren baby s proberen ze op de afdeling Neonatologie te redden. vrolijk/ -e Op het feest zag je alleen maar vrolijke mensen. ± Het was één lachende, dansende menigte. Met een vrolijk gezicht kwam ze de kamer binnen../ «..\ Blijkbaar had ze net iets leuks gehoord. Vind jij geel ook zo n vrolijke kleur? ± Ja, je komt er van in een goede stemming. Goh, wat is de baas vrolijk vandaag! <> Gisteren was hij nog zo somber. De mensen liepen vrolijk achter de muziek aan. ± Opgewekt gingen ze de fanfare achterna. (.) Wat was er allemaal op het journaal?../ >> Mens, daar word je niet vrolijk van, één grote ellende! Ik wil niet dat jullie je vrolijk maken om Ingrid. ± Je mag haar niet uitlachen omdat ze nu een beugel heeft. Dat is al vervelend genoeg! vroom/ vrome Vrome christenen, vrome islamieten en vrome joden../ «..\ willen leven zoals hun godsdienst het hun voorschrijft../ ±..\ en zijn dus allemaal zeer godsdienstig. ~ Dat zijn van die vrome wensen../ «..\ die wel nooit in vervulling zullen gaan. ± Van zulke dingen kun je alleen maar dromen. de vrouw/ -en Het menselijk geslacht bestaat uit vrouwen../ <>..\ en mannen. Vroeger heetten de vrouwen het zwakke geslacht. <> Nu nóg zijn er mannen die zichzelf beter vinden Is dat de vrouw van de burgemeester? ± Ja, dat is de echtgenote van onze burgervader. De brief is gericht aan: de vrouw des huizes. ± Ze bedoelen: aan het hoofd van de huishouding. Tegenover moeder de vrouw../ «..\ hebben we nu ook vrouwelijke ministers. Anja roept haar hond: Kom bij de vrouw, Boris! ± Gehoorzaam loopt Boris naar zijn bazin toe. Bij het kaartspel is de vrouw een hoge kaart. ± Die koningin (van bv. harten) is veel waard. vrouwelijk/ -e In de artsenpraktijk werken twee vrouwelijke../ <>..\ en drie mannelijke dokters. Hij voelt zich te goed voor vrouwelijke bezigheden <> Het enige waar hij zich niet voor schaamt is t wassen van de auto; als koken, stofzuigen en strijken. dat is mannenwerk! Vrouwelijke bloemen zijn bloemen met alleen een ±../ en stamper en geen meeldraden. vrouwelijk geslachtsorgaan:../ In de Nederlandse grammatica kennen we Woorden die eindigen op -ing of -heid behoren tot die categorie. vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Het lidwoord daarbij is de. <> We kennen ook mannelijke (de) en onzijdige (het) zelfstandige naamwoorden. het vrouwtje/ d e--s Op de markt lopen een paar oude vrouwtjes. ± Zouden het altijd van die kleine vrouwen zijngeweest../ <>..\ of waren het vroeger grote vrouwen? Kom vrouwtje, ga je mee?, vroeg hij../ «..\ liefkozend aan zijn dochtertje. Wat een leuke hond! Is het een vrouwtje../ <>..\ of een reu? ± Het is een teef(je).

14 WOORDKOMPAS V pagina 115 de vrucht/ -en De vrucht van een plant ontwikkelt zich../ «..\ in het vruchtbeginsel (de stamper). Vruchten bevatten veel vitaminen. ± Daarom moet je veel fruit eten. Verboden vruchten smaken het zoetst. ± Het is best leuk om dingen te doen die eigenlijk niet mogen! Aan de vruchten kent men de boom, zeiden ze. ± Ze bedoelden dat je uit de resultaten de maker kunt opmaken. Tijdens de zwangerschap bleek de vrucht niet ± In de vierde maand werd de foetus afgestoten. levensvatbaar te zijn. De fabricage van dat product heeft voor het bedrijf ± Het heeft de onderneming veel winst opgeleverd. veel vruchten afgeworpen. ^ vruchten kan je plukken, verkopen, kopen, schillen, ( zuidvruchten ) pellen, opeten, eerlijk (in partjes) delen, uitspugen, (appels) koken, (bananen) bakken, verwerken in vleesgerechten en ingebak, drogen, versuikeren, inmaken, invriezen, bewaren, laten uitlopen, rot laten worden, weggooien (in de groene bak/ de groente, fruit, tuinafval - of gftcontainer of bij het compost). ^ Kijk verder bij >> fruit vruchtbaar/ -bare Nederland heeft veel vruchtbare grond../ «..\ die ieder jaar een rijke oogst oplevert. In andere streken heeft men veel mest nodig om de grond <> Zonder die mest is het land onvruchtbaar. vruchtbaar te maken. ~ Harry Mulisch is een vruchtbaar schrijver../ «..\ met een groot aantal boeken op zijn naam. ~ De samenwerking is erg vruchtbaar geweest. ± Ze heeft goede resultaten opgeleverd. het vruchtvlees/ - Ik houd van het stevige vruchtvlees van appels. ± Ik vind dat lekkerder dan het zachte eetbar deel van een pruim of een perzik. vuil/ -e Doe jij de vuile handdoeken in de wasmachine? ± Dan kunnen ze straks weer schoon de kast in. Mijn handen zijn vuil van het werken in de tuin../ «..\ ik ga ze vlug wassen! ~ Kijk eens wat een vuile lucht daar hangt! ± Wat een onheilspellend donkere wolken! ~ Verdien je dat salaris vuil../ <>..\ of netto? ± Dat is het bruto bedrag, alles moet er nog af. ~ Van dat kleine beetje eten krijg je geen vuile maag! ± Daar zul je niet misselijk van worden! ~ Houd jij je vuile praatjes nu maar voor je! ± Ik heb genoeg van die smerige taal van jou! <> Kun je nu nooit fatsoenlijke woorden bedenken? Niemand hangt graag zijn vuile was buiten! ± Niemand praat graag met derden over de moeilijkheden/ schandaaltjes binnen zijn eigen familie. het vuil/ - Tijdens de staking van de reinigingsdienst kwam er steeds meer ± Het vuilnis stapelde zich vooral op rondom de containers vuil op straat te staan. en afvalbakken in de stad. de vuiligheid/- Pas op hoor, er ligt hier allerlei vuiligheid op straat. ± Bah, al die viezigheid: lege patatzakjes, lege bierblikjes en, niet te vergeten, hondenpoep! vuilmaken >>m aken II ze maken heel wat vuil Je hebt geen idee wat die kinderen iedere dag vuilmaken! <> En ik maar weer wassen! vuilmaken aan III ze maakt haar handen niet vuil aan dat soort zaken Aan die louche praktijken maakt hij zijn handen niet vuil! ± Hij vindt het beneden zijn waardigheid om daar aan mee te doen. Moeten we aan die zaak nog woorden vuilmaken? ± t Is zonde van de tijd om daar over te praten! het vuilnis >> het vuil ^ Jan, Ja-an, zet jij het vuinis vandaag buiten, alsjeblieft! Ja mam, ik hèb de grijze en de groene container al aan de stoep gezet.

15 de vuilnisauto/ - s WOORDKOMPAS V pagina 116 Zet jij die zak buiten? Ik hoor de vuilnisauto../ «..\ al in de straat. Vlug! Hij is nog drie huizen ver. de vuilnisbak/ -ken Hebben jullie nog een vuilnisbak in huis../ <>..\ of alleen een vuilniszak die je in een grote container moet gooien? het vuiltje/ de -s Door de wind heb ik een vuiltje in mijn oog gekregen. ± Een stofje, denk ik, of een korreltje zand. ~ Ga maar gerust door, er is geen vuiltje aan de lucht! ± Wees maar niet bang, alles is veilig! de vuist/ -en Pa was zó boos dat hij met zijn vuist op tafel sloeg. ± De klap met die dichte hand kwam hard aan. Met gebalde vuisten stonden ze tegenover elkaar:../«..\ klaar om elkaar aan te vallen. ~ Even later gingen ze echt met elkaar op de vuist. ± Ach, die twee vechten ieder ogenblik! ~ Als we de krachten bundelen, kunnen we een vuist maken../ «..\ en luisteren de anderen naar ons. ± Dan staan we teminste sterk. ~ Ik bewonder mensen die voor de vuist weg spreken. <> Zerlf moet ik alles van een briefje oplezen. ~ Ze lachte in haar vuistje toen haar zusje ook een standje kreeg. ± Diep in haar hart vond ze het wel leuk! de vulkaan/ -kanen De Etna is de meest actieve vulkaan in Europa. ± Onlangs is deze vuurspuwende berg weer tot uitbarsting gekomen, hete as en lava vloeidenlangs de hellingen omlaag. ~ Die mensen leven op een vulkaan. ± Ze verkeren voortdurend in gevaar. vullen/vulde/gevuld II (& III) die vult alleen haar zakken (met zijn geld)! Is de suikerpot alwéér leeg? Ik heb hem net gevuld! <> Wie maakt hem toch zo snel leeg? ± Geef maar, dan maak ik hem wel weer vol. Ik ga naar de tandsrts, hij moet een kies vullen. ± Hij gaat hem eerst uitboren en dan doet hij er een vulling in. Vul de vaas met handwarm water../ «..\ en zet de rozen in de volle vaas. Ze kan haar dagen goed vullen met die hobby. ± Ze kan er de hele dag mee bezig zijn. ~ Dat gerecht is heel lekker maar het vult zo../ «..\ ik kan er maar heel weinig van eten, ik zitdirect vol. ~ Die lui willen maar één ding: hun zakken vullen. ± Ze willen zo snel en zo makkelijk mogelijk geld verdienen. de vulling/ -en Maak een vulling van zuurkool en rozijnen../ «..\ en vul hiermee de buikholte van de kip. Deze bonbon heeft een heerlijke vulling. ± Er zit verrukkelijke crème in! De vulling is uit mijn kies gevallen../ «..\ dus moet ik weer naar de tandarts. Ik moet vullingen kopen voor mijn vulpen. ± Hoeft niet, ik heb wel een inktpatroon voor je. de vulpen/ -nen Een brief schrijf ik nog steeds t liefst met een vulpen. <> Die schrijft voor mij prettiger dan een balpen. het vulpotlood -potloden Ik koop een mooi vulpotlood voor mijn broer../ «..\ en ik geef hem een buisje stiften erbij. vuren/vuurde/gevuurd II de soldaten vuren op de vijand De soldaten vuren op de vijand. ± Ze schieten met geweren en mitrailleurs.

16 WOORDKOMPAS V pagina 117 vurig/ -e Aan de horizon zagen we een vurige streep licht../ «..\ net of het bos daar in brand stond. Ze voelde een vurig verlangen naar haar man. ± Ze kreeg van hem ook hartstochtelijke brieven. Met zo n vurige hengst moet je voorzichtig zijn:../ «..\ voor je het weet gooit hij je af! <> Zelf rijd ik liever op een makke merrie. De politicus hield een vurig pleidooi voor zijn partij. ± Het was een fanatieke verdediging van het verkiezingsprogramma:../ «..\ de vonken vlogen eraf! Wat ziet die wond er vurig uit, rondom helemaal rood../ «..\ is hij ontstoken? het vuur/ de vuren Aarde, water, licht en vuur../ «..\ zijn de vier hoofdstoffen/elementen waaruit de wereld is opgebouwd. Het vuur verspreidt zich zeer snel. ± De brand breidt zich binnen korte tijd uit. Dat komt ervan als je met vuur speelt../ «..\ heb je je vingers gebrand! ~ Als je daaraan begint, speel je met vuur! ± Je neemt daarmee grote risico s! ~ Voor de zoveelste keer staat ze in vuur../ «..\ en vlam. ± Op wie is ze dit keer smoorverliefd? (.) Er zal van die praatjes heus wel iets waar zijn. Waar rook is, is vuur, nietwaar? Die opmerking van hem was olie op het vuur. ± Die maakte haar boosheid nog veel groter! De docent legt de leerling het vuur na aan de schenen. ± Hij stelt hem allerlei indringende vragen. <> Hij maakt het hem bepaald niet makkelijk! Maar de leerling had voor heter vuren gestaan. ± Die had wel erger dingen meegemaakt. De leerlingen gaan voor die docent door het vuur,../ ±..\ ze willen alles voor hem doen. Ik heb geen zin om voor haar de kastanjes uit het vuur te halen. ± Zíj heeft de zaak in het honderd laten lopen en nu moet ík alle moeite doen om de boel in orde te krijgen? Ik dank je feestelijk! <> Ik laat het haar lekker zelf doen! Ik durf er m n hand voor in t vuur te steken dat hij ± Daar durf ik een eed op te doen/ ik ben daar heilig van overtuigd. de waarheid spreekt. Kom gauw bij het vuur zitten. ± Hier bij de kachel is het lekker warm. Wie t dichtst bij het vuur zit, warmt zich t best. ± Wie het beste contact met de baas heeft, komt er het beste vanaf. Braad het vlees op groot vuur bruin../ ±..\ en temper dan de warmtebron. ~ Er staat voor jou nog een potje op t vuur! ± De baas heeft met jou nog een appeltje te schillen, hij is heel kwaad op je. Het leger opende het vuur op de vijandige troepen. ± De soldaten van Napoleon begonnen te schieten. Vier dagen lang lagen we onder vuur. ± Zó lang werden we beschoten. ~ De minister lag urenlang onder vuur van de Kamer. ± Ze werd door de oppositie bestookt met lastige vragen. Vol vuur vertelde hij over zijn laatste reis. ± Met enthousiasme liet hij ook zijn foto s zien. Het vuur in haar ogen was gedoofd. ± Van die vroegere gloed was niets meer over. ^ vuur kan je aanmaken, aanstoken, stoken, maken, op doen vlammen, hoger & lager zetten (gasvlam), (met water) blussen, uitmaken, (met een deken) doven, uit laten doven, ermee spelen, er iets in doen/steken, erbij zitten, eroverheen springen, stelen de vuurdoop/ - Bij het begin van de oorlog hebben veel soldaten ± Het was de eerste keer dat ze werkelijk de vuurdoop ondergaan. moesten vechten. ~ Zo n eerste keer spreken voor een volle zaal met luisteraars ± Ze hebben het gevoel dat ze een strijd moeten aangaan. betekent voor veel mensen de vuurdoop. <> Na een paar keer zijn ze eraan gewend en gaat het hun makkelijker af. de vuurpijl/ -en Toen het schip in nood raakte, schoot de bemanning ± Die brandende projectielen werden door andere schepen opgemerkt. vuurpijlen af. Denk er om dat je die vuurpijlen in een fles zet voor ± Iedere oudejaarsavond gebeuren er ongelukken met dat soort vuurwerk! je de lont aansteekt! ~ Het voetballertje wilde een schot op het doel geven maar helaas, «..\ hij trapte de bal recht omhoog, de lucht in. het werd een vuurpijl../

17 WOORDKOMPAS V pagina 118 de vuurproef/- ~ De eerste keer op bezoek bij je aanstaande schoonfamilie, ± Het is de zwaarste test die een mens moet ondergaan! dat is echt een vuurproef! ~ En, heb jij die vuurproef (goed) doorstaan? <> Ik dacht dat ik gezakt was../ ±..\ maar ik ben er goed doorheen gekomen. vuurrood/ -e Vind jij die vuurrode kleur van die stof mooi? ± Ik houd niet zo van fellerode kleding../ <>..\ ik heb liever zachtrode of donkerrode stof. Met vuurrode wangen van de koorts lag ze in bed. <> Een paar dagen later zat ze met een spierwit gezichtje op de bank. Toen iedereen naar hem keek, werd hij vuurrood ± Hij kreeg een kleur van heb ik jou daar! van verlegenheid. vuurspuwend/ -e De Etna is een vuurspuwende berg op Sicilië. ± Het is een nog werkende vulkaan. de vuursteen/ -stenen In de verre oudheid maakten de mensen vuur door Er vormen zich dan vonken waarmee je houtsnippers of droge twee vuurstenen tegen elkaar te slaan. bladeren laat vlamvatten. Daarvan kan je dan een groter vuur maken. <> Een lucifer of een aansteker lijkt makkelijker! het vuurtje/ de -s Heb jij misschien een vuurtje voor me,../ «..\ ik heb zin in een sigaret. ~ Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de klas../ «..\ in een mum van tijd wist iedereen het. de vuurtoren/ -s Iedere vuurtoren geeft met zijn sterke lamp een vast signaal../ «..\ zodat hij voor de zeelieden als duidelijk baken kan dienen. vuurvast/ -e Doe het gerecht in een vuurvaste schotel en../ «..\ laat het in de oven door en door warm worden. Dien het vervolgens direct op. ~ Het lijkt wel of jij vuurvaste handen hebt! Hoe kun je die hete pan met je blote handen aanpakken? het vuurwapen/ d e-s De vuurwapens van de blanken hebben veel Indianen <> De Indianen kenden alleen maar pijl en boog. om het leven gebracht. ± Zij konden zich niet tegen die geweren verdedigen. ^ geweren, karabijnen, Uzi s, revolvers, pistolen, mitrailleurs, machinegeweren enz.: allemaal vuurwapens het vuurwerk/- In Enschede is een fabriek waar ze vuurwerk maakten ontploft. # Een groot deel van de wijk is bij de explosie & brand verwoest. Tegen oudjaar komt er ook reclame voor vuurwerk in de bus. ± De mensen besteden kapitalen aan al die knallende en gillende spullen. Met koninginnedag is er op veel plaatsen vuurwerk. ± s Avonds is er een grote show met vuurpijlen en lichtende fonteinen en watervallen. ~ Het debat in de Kamer was net vuurwerk:../ «..\ de vonken spatten er van af! de vuurzee/ - Direct na de explosie ontstond een vuurzee. ± In die enorme vlammenmassa zijn honderden mensen omgekomen.

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Inleiding. Veel plezier!

Inleiding. Veel plezier! Inleiding In dit boek lees je over Danny. Danny is een jongen van 14 jaar. Er zijn veel dingen die Danny verkeerd doet. Hij rent door de school. Hij scheldt zomaar een klasgenoot uit. Of hij spuugt op

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht.

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht. 1. Te laat thuis Wanneer gaan we eten, mam? Thomas loopt de keuken in en tilt de deksel van een pan. Mmm! Macaroni! Daar heb ik wel zin in. Mama pakt de deksel uit Thomas hand en doet hem weer op de pan.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Waarom zijn er ongelukkige mensen?

Waarom zijn er ongelukkige mensen? Eerste Communieproject 8 Waarom zijn er ongelukkige mensen? De mensen doen niet wat God wil Je hebt gezien wat geluk is. Als mensen van jou houden, word je gelukkig. Niet iedereen is gelukkig. Als andere

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun

Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun met potlood op de kaarten geschreven, omdat ik al een

Nadere informatie

Op een dag is Scrooge aan het werk in zijn kantoor. Het is de dag voor kerst. Buiten is het guur, koud en mistig.

Op een dag is Scrooge aan het werk in zijn kantoor. Het is de dag voor kerst. Buiten is het guur, koud en mistig. De geest van Marley Marley is dood. Dat weet Scrooge zeker. Zeven jaar geleden is Marley doodgegaan. Scrooge was zijn enige vriend. Hij regelde de begrafenis en hij was de enige die achter de kist aanliep.

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid In Nederland staan 40 asielzoekerscentra (AZC's). Dat zijn plekken waar asielzoekers wonen. Asielzoekers zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Omdat er in hun eigen land oorlog is bijvoorbeeld,

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg Lesbrief Een echte man Yvonne Kroonenberg Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 1. Nederlands leren. Wat leert u in deze les? Veel succes!

Actielessen. Lesbrief 1. Nederlands leren. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 1. Nederlands leren Wat leert u in deze les? Op welke manieren je Nederlands kunt leren. Zinnen met als. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Thema Gezondheid. Lesbrief 2. De wachtkamer Deze les gaat over praten in de wachtkamer. Meneer Bashir gaat naar de huisarts. Hij moet even wachten. Hij zit in de wachtkamer. Er zitten veel mensen. Ze praten.

Nadere informatie

Arie van der Veer & Ellen Laninga. Luister maar. Met illustraties van Rike Janssen. Boekencentrum

Arie van der Veer & Ellen Laninga. Luister maar. Met illustraties van Rike Janssen. Boekencentrum Luister maar Met illustraties van Rike Janssen Arie van der Veer & Ellen Laninga Boekencentrum Verhalen uit het Oude Testament 4 Het begin van de wereld God maakt de wereld Genesis 1:1-2:4 Lang, heel

Nadere informatie

Je hebt je huiswerk niet gemaakt, maar durft dat niet te zeggen. Je krijgt een beurt en zo merkt de meester het toch. Oeps

Je hebt je huiswerk niet gemaakt, maar durft dat niet te zeggen. Je krijgt een beurt en zo merkt de meester het toch. Oeps De juf vraagt wie er mee wil doen aan een voorleeswedstrijd. Je wilt wel graag maar zegt niks omdat je bang bent dat ze je uitlachen. En nu ben je te laat. Je hebt je huiswerk niet gemaakt, maar durft

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie