Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel"

Transcriptie

1 dinsdag 28 januari jaargang 17 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage Abonneren via Energiesector heeft goede prestatie geleverd 3 Henk Don (ACM) Zonnig stadion Matthias Willenbacher (juwi) Vertraging Energiewende remt innovatie 4-5 Thema: Nederlander is actiever met energie besparen dan zes jaar geleden Als eerste voetbalstadion in Nederland krijgt de Euroborg van FC Groningen een eigen zonnecentrale op het dak. Supporters en andere belangstellenden hebben in totaal 531 zonnepanelen gekocht. In een tweede ronde komt er nog zo n aantal. Het initiatief komt van de Stichting 1miljoenwatt, die samen met Essent de plannen heeft uitgewerkt. 2 7 Productiecapaciteit: Energiesector moet geen mechanisme willen dat restrisico opdweilt Brussel presenteert nieuw klimaatpakket Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel Vorige week presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe milieu- en klimaatplannen. De klimaatdoelstelling voor 2030 is om 40% broeikasreductie te realiseren ten opzichte van % van de opgewekte energie moet in dat jaar afkomstig zijn uit duurzame bronnen. En de spelregels voor het Europese emissiehandelsysteem (ETS) zullen worden aangepast. Tegen 2020 moet 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Elke EU-lidstaat is gebonden om zich daaraan te houden. Voor de daarop volgende tien jaar stelt Brussel een bindend doel van 27% voor de Europese Unie, zonder afzonderlijke nationale doelstellingen. De 40% reductie van broeikasgassen zal deels tot stand moeten worden gebracht door een herzien systeem van emissiehandel. Regulering De Europese Commissie heeft besloten om ETS nieuw leven in te blazen door een mechanisme in te stellen waardoor het aantal emissierechten daalt in economisch slechte tijden. Bij economische groei neemt het aantal emissierechten toe. Op die manier wordt het aanbod gereguleerd en blijft de prijs van emissierechten op het gewenste peil. In het nieuwe klimaatpakket ziet Brussel af van nationale verplichte doelstellingen voor groene energie. Verder doet de Commissie onder meer aanbevelingen voor het veilig boren naar schaliegas. En er komt voor 2030 geen Europese doelstelling voor een vermindering van het energieverbruik. Verstandig René Leegte, energiespecialist van de VVD in de Tweede Kamer, is tevreden met het nieuwe klimaatpakket. Ik denk dat het verstandig is dat Europa nu rationeel kijkt wat ook echt nodig is. We moeten ervan af dat elke lidstaat zijn eigen nationaal beleid voert op energiegebied. Liesbeth van Tongeren (Groen Links), vindt de nieuwe milieuen klimaatplannen een regelrechte klap in het gezicht van de groene economie. Wat er nu is overeengekomen, druist in tegen verduurzaming en is een overwinning van de fossiele lobby. Zie energie-actueel.nl voor meer berichtgeving. Energie Actueel is ook digitaal beschikbaar: Homepage Online krant energieactueel.nl Zweden heeft 2020-doelstellingen nu al gehaald DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN Zweden heeft de voor 2020 gestelde EU-klimaatdoelen nu al ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit de rapportage van de regering in Stockholm aan de Europese Commissie over de jaren 2011 en In die periode was het aandeel hernieuwbare energie 51% in de elektriciteitsen verwarmingssector. In de transportsector was het aandeel 12,6%. In beide gevallen zijn deze aandelen groter dan de aan Zweden opgelegde 2020-doelen van respectievelijk 49 en 10%. De lat voor Zweden lag sowieso al fors hoger dan in veel andere EU-landen. De sector die volgens de regeringsrapporteurs het meeste bijdraagt is de warmtesector, waar biomassa de lijst aanvoert, gevolgd door warmtepompen. Bij de elektriciteitsproductie profiteert Zweden bij het invullen van de doelen op de eerste plaats van zijn van oudsher omvangrijke waterkrachtcapaciteit. Ook in de stroombranche is het belang van biomassa en windenergie echter toegenomen. Energiebewindsvrouw Anna-Karin Hatt ziet in de ontwikkeling tevens een duidelijk signaal, dat het Zweedse beleid om de transitie aan te pakken met een certificatensysteem goed functioneert. Opmars De opmars van windenergie zette zich ook in 2013 voort, zo blijkt uit cijfers van energiebrancheorganisatie Svensk Energi. De Zweedse windturbines leverden vorig jaar krap 10 terawattuur (TWh). Dat is ruim 36% meer dan in Het aandeel van windkracht in de totale Zweedse stroomproductie (tegen de 149 TWh) blijft vooralsnog niettemin op de keper beschouwd bescheiden. De waterkrachtproductie liep verder ruim 22% terug naar nog net geen 61 TWh. Een dergelijke fluctuatie is echter normaal vanwege de variërende hoeveelheden neerslag. Gemiddeld wordt per jaar 65 TWh opgewekt. De meeste energie kwam vorig jaar uit de kernreactoren: 63,7 TWh. Het belang van kernenergie in Zweden wordt de komende jaren ook nauwelijks minder. Eind vorig jaar zette de regering het licht op groen voor een efficiencyverbetering van één van de reactoren van de Vattenfall-centrale Ringhals. Interesse Deense huishoudens in vrije stroommarkt groeit markant DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN De competitie op de Deense consumentenmarkt voor elektriciteit ontwikkelt zich bijzonder goed. Dat constateert brancheorganisatie Dansk Energi, dat vorig jaar aan de hand van het aantal bezoeken op de online stroomprijswijzer een nieuw record registreerde. De website werd gelijkmatig verdeeld over het jaar ruim een half miljoen keer bezocht tegen keer in Dat komt neer op een stijging met 60%. Een duidelijk bewijs van de intense concurrentie op de markt, vindt de organisatie. In hoeverre ook het aantal switches is toegenomen, blijft echter noodgewongen onduidelijk. Voor de inventarisering daar-van heeft hoogspanningsnetbeheerder Energinet.dk een stokje gestoken. Voor 2012 is het switchcijfer nog wel bekend: keer kozen Deense huishoudens voor een andere leverancier. En dat was dus ook een record. Dat de afnemers eveneens in 2013 erg actief zijn geweest, staat echter buiten kijf. Goed nieuws, want concurrentie is de beste bescherming van de consumenten en op dat punt is de markt een heel eind opgeschoten, zegt de branchevereniging. In de lift Het verkeer op de online stroomprijswijzer zit al diverse jaren in de lift. Het afgelopen jaar bracht ook meer stroomveilingen voor groepen gebonden afnemers. De markt is volgens Dansk Energi inmiddels meer dan rijp voor afschaffing van de plicht ten behoeve van huishoudens die niet zelf actief een leverancier kiezen. Verschillende instanties hebben er al op gewezen dat dit schadelijk is voor de ontwikkeling op de markt, omdat het de productinnovatie frustreert, legt de energieorganisatie uit. De Deense markt werd vrijgegeven in 2003 en in hetzelfde jaar werd de eerste internetprijswijzer gelanceerd. Dit instrument heeft in zijn tienjarige bestaan wel forse veranderingen ondergaan. Ondertussen is, ondanks de door Dansk Energi betreurde rem op de innovatie, het aantal verschillende stroomproducten echter zo sterk toegenomen, dat ze niet meer allemaal kunnen worden vergeleken. De vergelijking moet nu worden gemaakt op basis van de gemiddelde prijs in de contractuele periodes.

2 2 ECONOMIEmarkt & bedrijven juwi-oprichter Matthias Willenbacher voelt tegenwind uit Berlijn Vertraging Energiewende remt noodzakelijke innovatie DOOR DORINE VAESSEN, MINDEN Dat Matthias Willenbacher als Duitslands marktleider op het gebied van hernieuwbare energie de Energiewende wil forceren, mag geen verrassing heten. Voor de juwi-oprichter kan de ombouw naar een 100% duurzame, decentrale energievoorziening niet snel genoeg gaan. In zijn Masterplan met 7 programmapunten voor stroom, warmte en mobiliteit beschrijft hij hoe in 2020 alle conventionele centrales van het net verdwenen kunnen zijn. Nu de regering in Berlijn de ongeremde groei in Erneuerbaren aan banden wil leggen, luidt hij graag de noodklok. Een vertraagde systeemombouw zal een industrieland als Duitsland duur komen te staan. Een jaar geleden was Willenbacher met bondskanselier Merkel en vijf andere ondernemers op staatsbezoek in Chili. Op de terugweg in het vliegtuig probeerde hij Merkel over de toekomst van de Energiewende aan de tand te voelen. Ze scheepte hem af met de mededeling zijn ideeën en vragen in een brief te zetten en wisselde liever witlofrecepten met een medereiziger uit. De geïrriteerde Willenbacher schreef geen brief, maar een heel boek: In Mein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin geeft hij concrete voorstellen voor een Duitsland zonder kernafval en CO 2 -uitstoot, gevoed door zijn binnen- en buitenlandse ervaringen in de duurzame energiesector sinds de oprichting van zijn bedrijf in Er is hem zoveel aan gelegen dat hij de aandelen van zijn miljardenonderneming met medewerkers wereldwijd aan 500 energiecoöperaties schenkt, mocht de Duitse regering de Energiewende in 2020 hebben gerealiseerd. Bundesliga In het onlangs gesloten coalitieverdrag tussen CDU/CSU en SPD is die snelheid echter niet terug te vinden. Integendeel, het aandeel duurzame energie krijgt een bovengrens van 45% tot 2025 en 60% tot 2035, waar vooral wind op land de dupe van zal worden. De aanpassing van het Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) is waarschijnlijk in het voorjaar afgerond. Helaas zijn veel aanzetten erg vaag geformuleerd, reageert Willenbacher op de regeringsplannen en hij gaat er ondanks de negatieve berichtgeving vanuit dat de onshore windindustrie op een verstandige manier wordt uitgebouwd. Vast staat namelijk dat de bovengrenzen, uitbreidingstrajecten of standplaatsbeperkingen uit het coalitieverdrag contraproductief zijn. Argumenten dat de toename van duurzame energie te snel gaat, vindt hij onbegrijpelijk. Vergelijk het maar met een vereniging in de Bundesliga die van plan is over vijf jaar Champions League te spelen. Als ze dan al na drie jaar bovenaan in de liga eindigt en met opzet wedstrijden verliest, alleen om aan de planning vast te houden, wordt dat door geen fan geaccepteerd. Daarbij is voetbal slechts een bijzaak. De Energiewende heeft veel grotere gevolgen voor de mensheid en is tegelijkertijd een enorme kans voor de industrie. Decentraal Windenergie op land is en blijft de belangrijkste bouwsteen van de toekomstige energievoorziening, benadrukt de 44-jarige ondernemer. Zijn principe is een regionaal verdeelde productiemix van wind- en zonne-energie in de buurt van een goed uitgebouwde netinfrastructuur én de verbruikers, het liefst in handen van de gemeenschap. En dat is niet helemaal de koers die Duitsland op dit moment vaart. Willenbacher: De blauwdruk van de Energiewende bestaat op dit moment uit windenergie uit de Noord- en Oostzee, zonnestroom uit Zuid-Duitsland en daartussen duizenden kilometers hoogspanningsleiding die de geproduceerde stroom dwars door de republiek transporteert. Zo n centraal, ver van de verbruikers afstaand en vooral dure energievoorziening kan niet succesvol zijn en dient vooral de instandhouding van het centrale systeem dat door de vier grote marktspelers E.On, RWE, Vattenfall en EnBW gedomineerd wordt. Naar uitbreiding van offshore windenergie - ook een stokpaardje van de grote energiebedrijven - kijk ik zeer kritisch, omdat aan land met moderne windmolens genoeg en veel gunstiger windstroom te produceren valt. Nieuwe leidingen zijn daarbij niet nodig. Ook het aantal windmolens hoeft in 2020 niet veel hoger te zijn dan de exemplaren die er nu al staan. Een deel moet door effi-ciëntere installaties worden vervangen en de geografische verdeling moet worden verbeterd om een optimale decentralisatie te creëren. Geen stroomautobanen De ombouw naar het systeem dat Willenbacher voorstaat, is met kleine aanpassingen ook op andere landen overdraagbaar. Uitgangspunt is dat de stroom op de plek geproduceerd wordt waar ie ook wordt verbruikt. Stroomautobanen van de Algarve tot aan de Zwarte Zee zijn dan overbodig. Als het aan hem ligt, worden de ontwikkeling en inzet van opslagtechnologieën voor de duurzaam geproduceerde stroom, zoals Power to Gas, op Europees niveau aangepakt. Tot we onze energiehonger voor 100% uit duurzame bronnen kunnen dekken, is conventioneel aardgas de juiste overgangsoplossing. In de toekomst kunnen de gascentrales overschakelen op het verbranden van biogas of windgas. Daarom is het belangrijk de bestaande gascentrales aan het net te houden. Aanpassen subsidiesysteem Het omstreden Duitse subsidiesysteem voor duurzame energie adviseert hij als volgt aan te passen: Geef de aanleververgoeding alleen nog aan windinstallaties die hun standplaats optimaal benutten. Zo komen investeerders vanzelf op het idee de efficiëntste windmolens te plaatsen. Door een CO 2 - h e ffi n g kunnen zowel de EEG-toeslag als de stroombelasting omlaag. Samen met het terugschroeven van industrieprivileges, stroomkortingen voor grootgebruikers, zou dat de huishoudens in de toekomst zo n 4 cent per kwh kunnen besparen. Eén ding nog wil Willenbacher duidelijk stellen: een vertraagde systeemombouw zal het industrieland Duitsland duur te staan komen. Hoe sneller we 100% duurzaam realiseren, des te sneller stabiliseren we de stroomprijzen, minimaliseren we onze energieafhankelijkheid van het buitenland en verbeteren we onze internationale concurrentiepositie. Een vertraagde Energiewende zet daarbij een rem op de nodige innovatie in milieuvriendelijke systemen en brengt onze opgebouwde voorsprong in groene technologieën enorm in gevaar. Matthias Willenbacher (juwi): De Energiewende heeft grote gevolgen voor de mensheid en is tegelijkertijd een enorme kans voor de industrie. GDF Suez onderstreept nucleaire ambities, tegenwind EVN DOOR PETER WESTHOF GDF Suez wil op het gebied van kernenergie een leidende rol blijven spelen. Deze mededeling deed het management van GDF Suez half januari, nadat het nucleaire NuGen-consortium door de toetreding van het Japanse Toshiba een nieuwe impuls had gekregen. Toshiba nam een belang van 50% van het Spaanse energiebedrijf Iberdrola over en wordt nu de nieuwe partner van GDF Suez. De Franse energiereus stelde in reactie dat het veel vertrouwen blijft houden in nucleaire energie. Het Oostenrijkse EVN keek in tegenstelling tot GDF Suez niet vooruit, maar blikte terug op het gebroken boekjaar 2012/13. Een forse tegenwind op de Europese energiemarkt was verantwoordelijk voor een flinke winstdaling bij EVN. Het consortium NuGeneration (NuGen) bestond oorspronkelijk uit GDF Suez, Scottisch and Southern Energy (SSE) en Iberdrola. Het doel van NuGen was om een kerncentrale in het Britse graafschap Cumbria te ontwikkelen. In september 2011 trok SSE zich terug uit het project. Vervolgens liet Iberdrola weten zijn belang van 50% te willen verkopen, omdat het met de opbrengst hiervan zijn schulden wil verminderen. Toshiba bleek bereid om dit belang over te nemen en betaalde hier 85 miljoen Britse pond voor. Bovendien nam het een deel van het belang van GDF Suez over. Toshiba is nu grootaandeelhouder met een deelname van 60%. De resterende 40% is in handen van GDF Suez. Ondanks de vermindering van het belang liet GDF Suez weten dat zijn ambities op het gebied van kernenergie recht overeind staan. De overeenkomst met Toshiba is een essentiële stap in de verdere ontwikkeling van ons nucleaire programma in Groot-Brittannië. Het reflecteert onze grote ambitie op nucleair gebied, stelde Gérard Mestrallet, CEO van GDF Suez. We zijn voorstander van een uitgebalanceerde, koolstofarme energiemix, waarin kernenergie een rol speelt. NuGen zal de ontwikkeling van de kerncentrale in Cumbria voortzetten. Mestrallet wees ook op het succes van zijn onderneming in Turkije. Het land wil zijn snelle economische ontwikkeling met kernenergie ondersteunen. De operationele bedrijfsvoering van een tweede kerncentrale, die naar verwachting in 2023 klaar is, zal in handen komen van GDF Suez. Ook Groot-Brittannië blijft vertrouwen houden in kernenergie. Terwijl in landen als Japan, Duitsland, Italië en zelfs Frankrijk de animo voor kernenergie gestaag is afgenomen, is de Britse regering hard blijven werken aan een nieuwe generatie kerncentrales. Volgens de Britten zijn nieuwe kerncentrales onontbeerlijk voor de Britse leveringszekerheid, omdat de komende jaren veel kolen- en kerncentrales sluiten. In november bereikten de Britse regering en Électricité de France (EDF) overeenstemming over de bouw van de eerste nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië sinds Teleurstellend EVN keek op de valreep van 2013 terug op het gebroken boekjaar 2012/13, dat eindigde op 30 september. Sterke tegenwind zorgde ervoor dat de resultaten tegenvielen. De nettowinst ging liefst met 41% omlaag naar 114,7 miljoen euro. Het thuisland van EVN is Oostenrijk. Daarnaast heeft het een sterke positie in Zuidoost-Europa, waar het een aantal deelnemingen in energiebedrijven bezit. Deze deelnemingen bleken niet allemaal succesvol. Volgens EVN heeft het teleurstellende resultaat daarnaast te maken met verstoringen op de Europese energiemarkt. Relatief hoge prijzen op de internationale aardgasmarkt, een naar verhouding lage groothandelsstroomprijs en hoge eisen op het gebied van hernieuwbare energie zorgden voor een moeizame bedrijfsvoering, stelde Peter Layr, woordvoerder namens EVN. Het bedrijf moest het afgelopen jaar ook miljoenen afschrijven Tabel stijgers en dalers Periode 10 december t/m 21 januari 2014 best presterende Enel % Endesa 9.83 % Gasnatural - Union Fenosa 7.27 % Veolia Env 7.11 % EVN 6.21 % minst presterende GdF Suez/International Power 1.66 % E.On 1.03 % Scottish & Southern 0.76 % RWE % Centrica % op de deelneming in het Oostenrijkse EconGas en op de verkoop van het belang in het Albanese energiecentraleproject Devoll aan partner Statkraft. Schade door hoogwater zorgde daarnaast voor de vertraagde oplevering van een andere energiecentrale in Albanië. Dit oponthoud leverde EVN een schadepost van miljoenen euro s op. Ondanks handhaving van het dividend waren beleggers op de beurs in Frankfurt niet blij met de mededelingen van EVN. Het aandeel moest terrein prijsgeven. Overigens is het aandeel de laatste weken weer stevig opgekrabbeld.

3 3 INTERVIEWtoezicht Henk Don (ACM): De CO 2 -problematiek is een mondiaal probleem. Dat de consument daarvoor de kosten moet dragen, is geen zaak waar ondernemers over beslissen. Dat is een vraagstuk waar het parlement over gaat, op nationaal of Europees niveau. Henk Don, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt De vragen veranderen, het accent van onze werkzaamheden verschuift DOOR ALEXANDER HAJE Vorig jaar verbood de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de sluiting van vijf oude kolencentrales, een afspraak die in het Energieakkoord was gemaakt. Daarmee kreeg de onafhankelijke toezichthouder die opkomt voor consumenten- en bedrijfsbelangen een stortvloed van kritiek over zich heen. Henk Don, bestuurslid van ACM, blijft er kalm en nuchter onder. Men wist dat dit voor problemen kon zorgen. -Zijn er andere punten uit het Energieakkoord die mogelijk voor problemen kunnen zorgen? We hebben aandacht gevraagd voor het plan van isolatie van woningen. Daar kijken we kritisch naar. Wij hebben ervoor gewaarschuwd om dat niet te beperken tot een select aantal bouwbedrijven dat daarbij betrokken is. Dat laat de mededingingswet niet toe. Je zult na een experimenteerfase toegang moeten verlenen aan alle bouwbedrijven die daarin willen participeren. Je mag geen bedrijven uitsluiten. Marktliberalisering -Hoe kijkt u als toezichthouder aan tegen de huidige energiemarkt? Krijgt de sector van ACM een dikke voldoende? Vorig jaar zomer is het leveranciersmodel geëffectueerd. De klant krijgt voortaan verplicht één gecombineerde rekening voor transportkosten en energieverbruik van zijn leverancier. We zijn heel tevreden over hoe de invoering van dat nieuwe marktmodel is verlopen. Dat is een prestatie die genoemd mag worden. Daar zijn we heel content over. Het had ook anders kunnen gaan. Ik vind dat de energiesector een goede prestatie heeft geleverd. Het toenmalige beeld van structurele administratieve chaos behoort echt tot het verleden. Voor ons is het van belang dat de consument vertrouwen heeft dat hij zonder problemen kan switchen van leverancier. Dat vertrouwen is er. Sinds het vrijkomen van de markt is 44% van de consumenten één of meerdere keren overgestapt. Wat ons betreft mag dat percentage groter worden. Dat brengt nog meer gezonde prikkels in de markt. Onbalans op Europese markt brengt onwenselijke situaties met zich mee -Is het werk van ACM veranderd of geïntensiveerd de laatste jaren? Er zijn immers heel veel nieuwe leveranciers bijgekomen. Ik werk nu vier jaar voor ACM en in die periode is het werk vrij stabiel gebleven. We zien wel een toename van het aantal partijen dat een leveringsvergunning wil. Dat komt natuurlijk doordat ACM geen zogenoemde whitelabels meer toestaat; die partijen vragen nu een vergunning aan. En het komt door een toename aan duurzame initiatieven, een mooie ontwikkeling. Het van kracht worden van de Warmtewet per 1 januari vraagt veel extra toezicht. Het in kaart brengen van de markt van warmtelevering kost de nodige inspanningen. De wet vraagt op administratief gebied veel van warmteleveranciers. Dat intensiveert het toezicht. Decentraal en duurzaam -Er gaat de komende jaren veel veranderen in de energievoorziening. Maakt de toename van decentrale duurzame energieopwekking het toezicht complexer? Het soort vragen verandert, maar het kader waarbinnen we opereren blijft hetzelfde. Dat neemt niet weg dat de manier waarop duurzame energie een plek krijgt in de regulering wel onze aandacht vraagt. Hoe moeten wij omgaan met de maatschappelijke wensen van duurzaamheid in de verschillende onderdelen van ons werk? Uitgangspunt daarvoor is het wettelijk kader, want dat is ons speelveld. Veel duurzaamheids-issues zullen via wetgeving nog een plek in dat speelveld moeten krijgen. Ook is het belangrijk welke ruimte experimenten met decentraal opgewekte energie moeten krijgen. Kunnen die zondermeer plaatsvinden? Uiteindelijk zul je moeten werken met een hanteerbare regelgeving. Dat is best ingewikkeld. Enerzijds wil je energiecoöperaties vrijstellen van verplichtingen die in het reguliere domein gelden, anderzijds zul je bescherming moeten bieden aan de afnemers van die decentrale duurzaam opgewekte energie. Naar die balans moet je zoeken en daar zijn wij als ACM nauw bij betrokken. Decentrale opwek moet een plek krijgen in de kostenstructuur van de netbeheerders. Dat is een issue dat al een aantal jaren aan de orde is en dat recentelijk heeft geleid tot aanpassing van de wet. Kijkend naar de toekomst zullen we naar juridische en praktische oplossingen voor nieuwe problemen moeten zoeken. Het accent van de werkzaamheden verschuift. Ik vind dat wel een uitdaging. Belangrijk vind ik in ieder geval dat er een duidelijk kader is dat een eerlijk speelveld biedt in deze veranderende markt. Opeens stond ACM vorig jaar volop in de schijnwerpers. De toezichthouder werd verweten geen oog te hebben voor het aanzienlijke milieubelang dat met de sluiting van de kolencentrales was gemoeid. In plaats daarvan maakte ACM zich druk om een stijging van de energierekening voor de burger van enkele euro s. Onbegrijpelijk volgens criticasters. Voor Henk Don kwam het verwijt niet als een verrassing. Maar terecht is die allerminst, vindt hij. De kritiek was scherp. Dat begrijp ik ook wel. Als veertig partijen een Energieakkoord sluiten, staat dat natuurlijk volop in de belangstelling. En als blijkt dat één onderdeel niet kan en mag, dan is dat een relatief ingewikkeld verhaal. Je moet dan uitleggen wat de mededingingswet eigenlijk beoogt en waarom dit een probleem is. Hij legt uit dat ondernemers niet zomaar onderlinge afspraken kunnen maken om concurrentiebeperkende maatregelen te treffen omwille van een algemeen belang. In zo n geval moeten wij als ACM op grond van de wet heel scherp kijken of de voordelen die uit die samenwerking worden geclaimd ook ten goede komen aan de afnemers van dat product op die markt. En of dat opweegt tegen de nadelen van de geringere concurrentie die daarmee gepaard zou gaan. Uit de toets kwam naar voren dat die voordelen er onvoldoende waren. Dus zeggen wij nee, dat mag niet. Verweer Don: Het verweer van de partijen van het Energieakkoord was dat dit maar een onderdeeltje was van het akkoord. Maar het is wel een concurrentiebeperkend onderdeel en daar gaat het nu juist om. Als je dit wilt regelen, moet je andere instrumenten zoeken dan een onderlinge afspraak. Alleen de overheid kan concurrentiebeperkende maatregelen treffen die hun legitimatie vinden in het grotere belang dat breder reikt dan de afnemers van dat product. Partijen wisten dat sluiting kolencentrales voor problemen kon zorgen -Maar verliest u hierdoor het veel hoger gelegen doel niet uit het oog? Namelijk de milieuwinst die wordt geboekt met de sluiting van vijf oude kolencentrales. Don: De CO 2 -problematiek is een mondiaal probleem. Dat de consument daarvoor de kosten moet dragen, is geen zaak waar ondernemers over beslissen. Die gaan daar niet over. Dat is een vraagstuk waar het parlement over gaat, op nationaal of Europees niveau. Er zijn andere mechanismen om dat probleem op te lossen. ACM volgt de wet. Die zegt dat onderlinge afspraken tussen ondernemers die de consument nadeel berokkenen, niet geoorloofd zijn. Energiesector heeft goede prestatie geleverd Don, opverend: Kijk, er was een voorbehoud in het Energieakkoord opgenomen ten aanzien van dit punt. Partijen wisten dat dit mogelijk voor problemen kon zorgen. In die zin was ik wel verrast. Men kende dat voorbehoud en als het dan toch negatief uitpakt, is het huis te klein. Ik denk dan: jullie hebben dit probleem zelf zien aankomen. En dan moet je niet boos worden als wij daar zo op reageren. Al voor de zomer hebben wij laten weten dat deze afspraak mogelijk voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Ik denk dat het goed is dat er nu wordt gekeken of er andere manieren zijn om het hoger gelegen doel te bereiken. Mijn grootste zorg is het ontbreken van een Europese markt Don: Mijn grootste zorg zit niet bij het aantal aanbieders op de energiemarkt. Ik heb niet de indruk dat daar de knelpunten zitten. Waar ik mij wel zorgen over maak is de Europese energiemarkt. Dit jaar zou die een feit moeten zijn. Maar niets is minder waar. We zien dat er allerlei nationale processen op gang zijn gekomen, die verstorend werken op die Europese markt. Ik hoop dat de ambitie er nog steeds is dat die er komt. Maar ik zie dat er krachten zijn die daar tegenin werken. Dat is zorgelijk. Marktverstoring De problemen die nu in Europa spelen, zijn vooral gelieerd aan duurzame energieproductie, zegt Don. In Duitsland worden grote subsidies op duurzame energieproductie verstrekt. De elektriciteitsprijs is daar heel laag. Via interconnectie kunnen we hier deels van meeprofiteren. Maar of je dat zo wilt, is een andere vraag. Er is veel onbalans op de Europese markt. En dat brengt onwenselijke situaties met zich mee. Op het Noordwest-Europese speelveld kiezen verschillende overheden verschillende lijnen en dat leidt tot marktverstoring en versnippering. Wat je nu ziet, is dat ieder land zijn eigen koers vaart. Daar kunnen wij als ACM niets aan veranderen. Wij leggen als ACM in Den Haag en Brussel wel duidelijk uit wat wij er van vinden. De eenwording van de Europese elektriciteitsmarkt is meer dan wenselijk voor een efficiënte invulling van de duurzaamheidsopgave en dus voor de betaalbaarheid van energie.

4 4 THEMA energiebesparing Stimuleren van innovaties in de bouw Energiesprong werkt aan gebouwen zonder energienota DOOR ALEXANDER HAJE Met name in de gebouwde omgeving valt veel winst te behalen als het gaat om besparing en duurzame energieopwekking, zegt Jan Willem van de Groep, programma manager van Energiesprong. Het programma EnergieSprong werkt inmiddels vier jaar aan condities die moeten zorgen voor grote sprongen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Doel is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan naar gebouwen of gebieden die geen fossiele energie meer gebruiken. Er valt nog heel veel besparingswinst te boeken bij woningen, kantoren, winkels en gebouwen van zorginstellingen. Daar richten wij ons op met Energiesprong, zegt Van de Groep. Hij legt uit dat het programma zich concentreert op het versneld toepassen van duurzame energieconcepten in de gebouwde omgeving. Een van de hoofddoelen bij de start van Energiesprong was een energieneutrale nieuwbouw in Daarnaast moet het totale energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030 zijn gehalveerd ten opzichte van Andere werkwijze Een forse opgave, realiseert Van de Groep zich. Maar haalbaar en realiseerbaar, zegt hij. Het Innovatieprogramma Energiesprong werkt in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijkdienst. jagen de markt aan en benutten kansen die we in de markt zien ontstaan om transities te versnellen. Binnen Energiesprong worden op landelijke schaal experimenten uitgevoerd, waarbij combinaties van besparing en duurzame opwekking gekoppeld worden aan nieuwe manieren van werken in de bouw- en installatiewereld. Feitelijk zijn we bezig met procesvernieuwing die tot technische innovaties leiden. Die zorgen op hun beurt ervoor dat bouwers betere spullen kunnen maken voor lagere prijzen met gegarandeerde prestaties. Ondersteunen Van de Groep: Energiesprong stimuleert innovaties door concrete projecten te initiëren, te selecteren en te ondersteunen. Wij bieden procesmatige begeleiding en het ministerie geeft in een aantal gevallen financiële ondersteuning op basis van door Energiesprong bedachte regelingen. De selectie vindt plaats aan de hand van een aantal criteria, zoals hoge energieambities, omvang, herhaalbaarheid en procesvernieuwing. Voor wat betreft conditionering concentreert Energiesprong zich op gebiedsontwikkelings-, woningbouw-, kantoren- en retailprojecten. Ze zoekt en verbindt partijen rond deze projecten, waaronder woningcorporaties, vastgoedeigenaren, beleggers, gemeenten, huurders, ontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en adviseurs. Van de Groep: Deze koplopers vormen creatieve coalities waardoor veel nieuwe kennis en ervaring wordt gecreëerd. Wij faciliteren uitwisseling en groei van die kennis. Het gaat om nieuwe inzichten, successen, maar ook leerpunten, fouten en mislukkingen. We zorgen ervoor dat relevante informatie ook beschikbaar komt voor andere partijen in het land. En wij ontwikkelen allerlei instrumenten die partijen kunnen gebruiken om hun energieambities waar te maken. Belemmeringen nemen we zo veel mogelijk weg. Zoals problemen rondom financiering en wet- en regelgeving, maar ook percepties binnen branches over hoe dingen altijd gingen. Ruim jaren 60-woningen straks energieneutraal December vorig jaar werden in Heerhugowaard, Stadskanaal, Melick en Arnhem de eerste vier testwoning-en opgeleverd die evenveel energie opleveren als ze gebruiken. De woningen zijn de eerste uit een totaal van naoorlogse woningen die energieneutraal zullen worden gemaakt. Dit programma is bedacht door Jan Willem van de Groep en geïnitieerd door Energiesprong die vier bouwbedrijven (Ballast Nedam, BAM Woningbouw, Dura Vermeer en VolkerWessels) en zes woningcorporaties (Lefier, WonenLimburg, Stadlander, Portaal, Woonwaard en Tiwos) bij elkaar bracht. Zij sloten medio 2013 een zogenoemd Stroomversnellingscontract. Negen andere bouwbrancheorganisaties en zestien corporaties sloten zich met een steunbetuiging bij dit contract aan. De vier ééngezinswoningen uit de jaren 60 zijn compleet vernieuwd. De huurders betalen de oude energierekening voortaan aan de corporatie. Die kan daarmee de investering bekostigen. De woningen zijn volgens de nieuwste technieken futureproof gemaakt. Tot het einde van 2014 werken de vier bouwbedrijven aan het ontwikkelen van productierijpe concepten voor veel voorkomende woningtypes door prototyping. In steeds groter wordende series van woningen worden nieuwe technieken en processen getest. Deze manier van werken wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld software of auto s, maar is nieuw in de woningbouw. Dit moet leiden tot een nieuwe standaard in de prijskwaliteitverhouding voor woningupdates. Jan Willem van de Groep (Energiesprong): Feitelijk zijn we bezig met procesvernieuwing die tot technische innovaties leiden. Vera Dalm, directeur Milieu Centraal Milieubewustzijn bij burgers is flink toegenomen de laatste jaren Nederlander is actiever met energie besparen dan zes jaar geleden Uit het TNS NIPO-onderzoek van Milieu Centraal komt naar voren dat 63% van de Nederlanders milieuproblemen als urgent ervaart. 85% van de Nederlanders is van mening dat milieuproblemen voor iedereen belangrijk zijn. Dalm: Mensen ervaren de ernst van milieuproblemen veel sterker dan voorgaande jaren. Nu maakt 55% zich zorgen om de toestand van het milieu, in 1999 was dat 43%. 45% ziet dat de toestand van het milieu achteruit gaat, tegenover 29% in Uit het onderzoek van Milieu Centraal komt verder naar voren dat de top drie van milieuproblemen bestaat uit het kappen van tropische regenwouden, vervuiling van rivieren en ander oppervlaktewater (watervervuiling), en klimaatverandering. Dalm: Het aantal mensen dat zijn eigen huishouden sterk verantwoordelijk vindt voor het oplossen van milieuproblemen is bijna verdubbeld van 21% in 1999 naar 39% in De meeste mensen zien het oplossen van milieuproblemen als een collectieve taak. Ruim 80% vindt dat de overheid en industrie daar medeverantwoordelijk voor zijn. Energiebesparing wordt door de Nederlander niet alleen belangrijker gevonden, hij is ook actiever met energie besparen dan in zes jaar geleden, zegt Dalm. Een energiezuinig huishouden wordt essentieel gevonden. Voor 61% van de Nederlanders is het belangrijkste omdat ze daar geld mee besparen. Voor 31% is het milieu de belangrijkste reden om energie te besparen. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vierde in 2013 haar vijftienjarig jubileum. Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal, signaleert een sterker bewustzijn bij de burger als het gaat om milieu en energiebesparing. Vorig heeft TNS NIPO in opdracht van ons onderzoek gedaan naar de beleving van milieu en energie. Daaruit komt naar voren dat milieuproblemen door het merendeel van burgers als urgent worden ervaren. Milieu Centraal deed in 1999 en 2008 eerder onderzoek naar de beleving van milieuproblemen bij burgers. Als je die onderzoeken naast dat van 2013 legt, dan zie je dat energiebesparing nu een stuk belangrijker wordt gevonden door consumenten dan toen, zegt Dalm. Het interessante van dit meerjarig Vera Dalm (Milieu Centraal): Het besef groeit dat er geld valt te besparen. onderzoek is dat je heel goed kunt zien dat bewustzijn en beleving in de loop der jaren verandert. Energiebesparing komt tot uitdrukking in kleine en grote besparingen. Zoals het gebruik van spaarlampen, maar ook het isoleren van woningen, zegt Dalm. Over al dit soort zaken krijgen wij veel vragen. Wij geven consumenten praktische informatie over wat zij kunnen doen op dit gebied. Daaraan is, weten wij inmiddels uit jarenlange ervaring, heel veel behoefte. Feitelijk komt energiebesparing voort uit vier argumentaties, legt Dalm uit. In de eerste plaats: er valt flink wat geld op energie te besparen. Nu mensen zien dat hun energierekening ieder jaar alleen maar hoger wordt, is het bittere noodzaak geworden om maatregelen te nemen die de energiekosten kunnen verlagen. Naast huur of hypotheek vormen deze de grootste kostenpost. Milieu Tweede argument is het milieu, zegt Dalm. Energiebesparing is beter voor het klimaat. Minder elektriciteits- en gasverbruik betekent immers minder uitstoot van broeikasgassen. Dat besef groeit bij de Nederlander de laatste jaren. Ook comfort vormt een argument om op energie te besparen, signaleert de directeur van Milieu Centraal. Door je woning goed te isoleren wordt die vaak een stuk comfortabeler. Het vierde argument dat Dalm noemt is onafhankelijkheid. Als je zelf duurzame energie opwekt door zonnepanelen op je dak te leggen, ben je een stuk minder afhankelijk van het energiebedrijf. Die onafhankelijkheid vinden burgers anno 2014 erg belangrijk. Duidelijkheid Dalm denkt dat de installatiesector meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen aan consumenten hoe zij hun energieverbruik het beste kunnen terugdringen. Ze noemt het een vaak ingewikkelde route die mensen moeten afleggen om besparingsmaatregelen optimaal uitgevoerd te krijgen. Wat nu nog te vaak ontbreekt, is een goed integraal energieadvies. Daar zou de installatiebranche meer aan moeten werken. Burgers zien nu vaak door de bomen het bos niet meer en weten niet bij wie zij moeten aankloppen. Over Milieu Centraal Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, de overheid en media.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 25 september 2012, jaargang 15, nummer 11 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Nieuwe wegen. nr 10 2014 ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS

Nieuwe wegen. nr 10 2014 ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS net nl kwartaalblad van netbeheer nederland nr 10 2014 Nieuwe wegen ZIET EUROPA HET LICHT? ENERGIE UNIE: MOOIE VOLZINNEN MAAR NOG WEINIG CONCREETS GOOGLE GAAT NAAR GRONINGEN ENERGIEZEKERHEID CRUCIALE FACTOR

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie