CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1"

Transcriptie

1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen Subdoelstelling kantoren Subdoelstelling lease-auto s Subdoelstelling huurauto s / bedrijfsmiddelen 5 3 Maatregelen Maatregelen kantoren Maatregelen lease-auto s Maatregelen huurauto s 10 Colofon 12 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

3 1 Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van A3 Hoogland gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO 2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO en het GHG Protocol. Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in overleg en met goedkeuring van het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar gereviewed Doelstellingen Scope 1 & 2 doelstellingen A3 Hoogland* A3 Hoogland wil in 2015 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten. A3 Hoogland wil in 2020 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten**. *De doelstelling voor niet-kantoor gerelateerde energiestromen zijn gerelateerd aan de omzet. **In dit document zal alleen worden ingegaan op de doelstelling voor B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

4 2 Subdoelstellingen Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Subdoelstelling kantoren A3 Hoogland reduceert het energieverbruik van kantoren met 20 %. Maatregelen - Bewegingssensoren; - Energiezuinige warmte regeling; - 100% stroom inkopen met SMK keurmerk; - Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen; - Maandelijks besparingstips naar medewerkers versturen; - LED verlichting Subdoelstelling lease-auto s A3 Hoogland reduceert het lease-auto brandstofverbruik met 5 %. Maatregelen - Enkel lease-auto s met A en B label aanschaffen; - Voor en voor hybride auto s aanschaffen; - Alle medewerkers instrueren op het toepassing van Het Nieuwe Rijden ; - Per lease-auto gebruiker verbruik berekenen en vergelijken met het normverbruik van de auto; - Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder; - Carpoolen stimuleren. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

5 2.3. Subdoelstelling huurauto s / bedrijfsmiddelen A3 Hoogland reduceert het verbruik van huurauto s en bedrijfsmiddelen. Maatregelen - Bij keuze van huurmiddelen verbruik / duurzaamheid meewegen; - Onderzoek mogelijkheden om energieverbruik van bouwketen terug te dringen; - Aanschaf van 1 geïsoleerde bouwkeet. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

6 3 Maatregelen Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Maatregelen kantoren Maatregel: Bewegingssensoren aanbrengen Deze maatregel is reeds uitgevoerd. n.v.t n.v.t. Gezien het feit dat het led-verlichting betreft en niet in alle ruimtes is toegepast zal de bijdrage niet significant zijn in bijdrage, waardoor ook slecht waarneembaar op de elektrameter. Maatregel: Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen Deze maatregel is uitgevoerd en gerealiseerd. Medio 2012 Directeur. Zijn gerealiseerd. Gasverbruik. Maatregel: Energiezuinige warmte regeling Deze maatregel is reeds uitgevoerd. n.v.t n.v.t. Gasverbruik kantoor(en/of energieverbruik klimaatinstallatie. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

7 Maatregel: LED-verlichting Deze maatregel is uitgevoerd en gerealiseerd. Directeur. Al gerealiseerd. Gezien het feit dat de LED-verlichting bij ingebruikname van het kantoor gerealiseerd was, zal er op het energieverbruik geen verlaging waarneembaar zijn. Maatregel: 100% stroom inkopen met SMK keurmerk Actie 1: CO2 verantwoordelijke informeert bij controller over huidige energie contract; Actie 2:CO2 verantwoordelijke, vraagt controller een mogelijke (deel)overstap met directeur te bespreken; Actie 3: Controller, offerte aanvragen ; Actie 4: Controller bespreekt offerte(s) met directeur; Actie 5: Directeur besluit nemen. : Wordt door controller onderzocht feb.2013 maart.2013 maart 2013 april 2013 Huidige uitstoot is 47 ton CO2 op basis van verbruik 2011 met deze maatregel kan het verbruik tot 4 ton gereduceerd worden. Maatregel: Maandelijks besparing tips naar medewerkers versturen Actie 1: CO2 verantwoordelijke, adressen van medewerkers A3 inventariseren; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, ontbrekende e- mailadressen verzamelen; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, actie in agenda opnemen om maandelijks besparing tips naar medewerkers te versturen; Actie 4: CO2 verantwoordelijke besparing tips verzamelen; Actie 5 : CO2 verantwoordelijke tips verwerken in Alle actiepunten gereed maken in feb B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

8 mail en versturen. Zoveel mogelijk per mail, van wie nog geen -adres bekend is deze vragen. Gezien het feit dat het besparing tips betreft en het overgrote deel van de werknemers buiten kantoor werkzaam is, zal deze maatregel slecht te meten zijn. Bij interview zal men hopelijk verandering in het bewustzijn van onze mensen kunnen waarnemen met hopelijk een kettingreactie voor de langere termijn. We gaan er vanuit dat deze maatregel het elektriciteitsverbruik/water/gas) van het kantoor zal terugdringen Maatregelen lease-auto s Maatregel: Enkel lease-auto s met A en B label aanschaffen. Actie 1 : CO2 verantwoordelijke, brengt deze maatregel in bij MT Actie 2: CO2 verantwoordelijke in MT maatregel bespreken Actie 3 : CO2 verantwoordelijke, zal n.a.v. de uitkomst bespreking in MT vervolg actieplan maken. Controller zal dit te onderzoeken. maart 2013 maart 2013 maart 2013 Het brandstofgebruik zal met dezelfde hoeveelheid auto s minder moeten worden. Maatregel: Voor en voor hybride auto s aanschaffen. Actie 1: CO2 verantwoordelijke als agendapunt voorbereiden mat zaken als: Inventariseren welke informatie we nodig hebben om te zien hoe we het beste zo n hybride auto s in kunnen zetten dat deze ook het beoogde resultaat zal geven Actie 3: Plan van aanpak maken Actie 4: PvA aan MT voorleggen Actie 5: Op uitkomst van MT vervolg acties maken. Februari 13 idem maart 13 april 13 idem 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

9 Zodra nodig zal controller gevraagd worden deze te inventariseren. Aantal hybride auto s. Maatregel: Alle medewerkers instrueren op het toepassing van Het Nieuwe Rijden. Actie 1: CO2 verantwoordelijke, uitzoeken wat het nieuwe rijden precies inhoudt; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, het nieuwe rijden in jip-en janneke-taal zetten; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, bestuurders informeren; Actie 4: CO2 verantwoordelijke, evalueren of instructie toereikend was of dat er toch meer nodig is. Voor de eerste 3 acties zullen uren dekkend zijn. 15 feb feb.. 13 maart 13 mei 13 Het brandstofgebruik zal met dezelfde hoeveelheid auto s minder moeten worden. Maatregel: Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder. Actie 1: CO2 verantwoordelijke, zorgt voor PvA; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, maakt actielijst van PvA actielijst; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, wedstrijd uitschrijven. maart. 13 april 13 april 13 In eerste instantie uren, afhankelijk wat we als stimuleringsprijs bedenken. Nader in te vullen dus. Brandstofverbruik per kilometer. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

10 Maatregel: Carpoolen stimuleren Actie 1 CO2 verantwoordelijke,:pva bedenken en schrijven; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, een leuke beschrijving van de maatregel maken; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, deze verdelen onder de medewerkers. Marina april 13 april 13 april 13 uren Maatregel: Per lease-auto gebruiker verbruik berekenen en vergelijken met het normverbruik van de auto Aantal medewerkers dat carpoolt Actie 1: CO2 verantwoordelijke, gegevens opvragen bij Travelcard; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, uitrekenen van de verbruiken. 28 feb. 13 april 13 Uren. Verbruik brandstof per kilometer Maatregelen huurauto s en bedrijfsmiddelen Maatregel: Bij keuze van huurmiddelen verbruik/duurzaamheid meewegen Actie 1: CO2 verantwoordelijke, onderzoeken waaraan een huurmiddel moet voldoen om verbruik om laag te brengen; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, procedure opstellen; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, projectleiders/werkvoorbereiding informeren. Uren CO2 uitstoot van de huurmiddelen. 1 maart maart maart 13 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

11 Maatregel: Onderzoek mogelijkheden om energieverbruik van bouwketen terug te dringen Actie 1: CO2 verantwoordelijke, inventariseren wat verbruik is. Uren. Onderzoek uitgevoerd ja / nee. 1 april 13 Maatregel: Aanschaf van 1 geïsoleerde bouwkeet Actie 1: CO2 verantwoordelijke, inventarisatie ketenpark opvragen bij magazijnbeheerder; Actie 2: CO2 verantwoordelijke, kijken wat de planning is m.b.t. aanschaf; Actie 3: CO2 verantwoordelijke, naar uitkomst van actie 2 PvA uitzetten; Actie 4: CO2 verantwoordelijke, PvA met bedrijfsleiding communiceren. Uren en wat uit PvA voort komt. Aantal aangeschafte geïsoleerde bouwketen. 15 maart maart april april 13 Voor akkoord management (volgens eis 2.B.4_1) : A.J. Hoogland R. de Graaf V.R. van Ooosterhout H. Brands C.J. Puijk 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

12 Colofon auteur(s) Marina Davelaar kenmerk CO2 reductiedoelstellingen A3 Hoogland datum 31 oktober 2013 versie 1.1 status definitief 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /12 paraaf:

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 2/9 1 Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstelling ten aanzien

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit 2/6 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van voestalpine WBN gepresenteerd. Aanleiding is het vastleggen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 10-04-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 10-04-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie