Feitenrelaas onderzoek naar melding hack (d.d. 30 maart 2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenrelaas onderzoek naar melding hack www.50pluspartij.nl (d.d. 30 maart 2012)"

Transcriptie

1 Amsterdam, 31 maart 2012 Feitenrelaas onderzoek naar melding hack (d.d. 30 maart 2012) In dit schrijven wordt uitgegaan van feiten zoals deze door mij zijn verkregen vanuit bronnen die in dit feitenrelaas worden aangegeven. Dit feitenrelaas is gemaakt naar aanleiding van aantijgingen, beschuldigingen, meningsverschillen en onduidelijkheden binnen het bestuur van 50PLUS, om hieruit conclusies te trekken en daarover een mening te vormen. Sinds 10 december 2010 ben ik, als extern freelance medewerkster verantwoordelijk geweest voor het opzetten en bijhouden van de website van 50PLUS. Mijn reguliere werkzaamheden bestaan uit het opzetten / ontwerpen en bijhouden van websites. In december 2010 ben ik gevraagd om zonder voorwaarden of garanties, op verzoek van bestuurslid en contactpersoon K. de Lange van de toen in oprichting zijnde partij, een website te maken, te zorgen voor de plaatsing en ordening van materiaal alsmede deze website te onderhouden. Daarnaast zijn kort na het eerste ontwerp en na plaatsing van de website met K. de Lange afspraken gemaakt over toekomstige vernieuwingen en ontwikkelingen om rekening te houden met een progressie van 50PLUS. Voor acute en actuele ontwikkelingen die betrekking hadden op de website, ben ik 24 uur per dag, ook tijdens vakanties, beschikbaar geweest. De vernieuwingen en ontwikkelingen van de website bleven uit doordat vanuit het bestuur aan mij geen voorstellen zijn gedaan om vernieuwingen en wijzigingen van de website uit te voeren. Door slechts de voorzitter J. Nagel en bestuurslid K. de Lange werd politiek inhoudelijk materiaal aangeleverd, dat door mij op de website van 50PLUS is geplaatst. Op 22 februari 2012 werd mij door J. Nagel (voorzitter) en H. Krol (vicevoorzitter) in een persoonlijk gesprek aangegeven dat beheer, vernieuwingen, organisatie en het bijhouden van de website zou worden overgenomen door een bedrijf van H. Krol in samenwerking met een redacteur van de Gaykrant in Best. Daarnaast werd door H. Krol voorgesteld om de site onder te brengen bij een andere provider en open te stellen voor advertenties. In dit gesprek heb ik getracht aan te geven dat ik een verandering van provider onnodig vond, dat ik geen belangen heb in de provider en het politiek juridisch niet wenselijk achtte om de website van 50PLUS te gebruiken voor reclamedoeleinden. Tevens heb ik in dit gesprek aangegeven dat ik het wel eens was met de voorstellen over de vernieuwing van de website, echter dat nimmer vanuit het bestuur contact met mij was opgenomen om die vernieuwingen met mij te bespreken. H. Krol stelde voor om per direct de zogenaamde mastercodes over te dragen aan hem en aan een redacteur van de Gaykrant. Gezien de politieke belangen, heb ik in een mail op 23 februari 2012 aan het bestuur van 50PLUS aangegeven dat het besluit betreffende de overname van de website door een eigen bedrijf van een bestuurslid een verstrengeling van belangen zou kunnen betekenen en dat dit de onafhankelijke politieke positie van 50PLUS in gevaar zou kunnen brengen. Het was naar mijn idee niet wenselijk dat voorafgaand aan deze bestuursbeslissing anderen over mastercodes beschikken, daarmee kan men de inhoud van de website wijzigingen terwijl ik daarvoor verantwoordelijk gesteld kon worden. Gezien het belang voor 50PLUS heb ik op 6 februari 2012 aan J. Nagel een code afgegeven, om daarmee documenten in concept op de website te plaatsen. De mastercode is in beheer bij K. De Lange en bij mij. Omwille van zorgvuldigheid en bescherming van de inhoud van de website van 50PLUS is door mij besloten de mastercode niet zonder enig verder overleg ter beschikking te stellen aan H. Krol, omdat dit naar mijn idee alleen door het bestuur besloten kon worden. Ik heb hierbij ook het belang van 50PLUS laten meewegen. De voorzitter J. Nagel beloofde mijn mening en afwegingen in overweging te nemen en gaf aan hierop terug te komen. Door K. de Lange is, mede door deze discussie besloten zijn functie als bestuurlid neer te leggen.

2 Vanaf 22 februari 2012 heb ik een aantal opdrachten uitgevoerd voor de voorzitter J. Nagel. Op dinsdag 27 maart 2012 heb ik een weblog op de site van 50PLUS geplaatst. Dit betreft de laatste revisie, voorafgaand aan het voorval op vrijdag 30 maart 2012, waar later in dit relaas aan wordt gerefereerd. Op dinsdag 27 maart 2012, omstreeks uur is met mij telefonisch overleg gevoerd door de voorzitter J. Nagel. In dit gesprek kwam ter sprake of het huidige hostingcontract van de website van 50PLUS bij de huidige provider ontbonden kon worden, om die dan bij het bedrijf van H. Krol onder te brengen. Op zijn verzoek zou ik dit uitzoeken. Daarnaast is gesproken over verbetering / vernieuwing van de website. Hierbij heb ik aangegeven dat zowel K. de Lange als ik medio 2011 met de vernieuwing op de website wilden beginnen. Dat het ons echter ontbrak aan aangeleverde documenten en concrete voorstellen vanuit het bestuur. Het bestuur en / of een door het bestuur gemandateerde redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal. Het materiaal moet passen bij de standpunten van de partij. Ik merkte in het telefoongesprek op dat mij en K. de Lange werd verweten dat de vernieuwingen op de website niet werden ontwikkeld en uitgevoerd, terwijl ik in dit telefoongesprek aangaf dat het inhoudelijk samenstellen van de website juist een taak is van het bestuur of een door het bestuur gemandateerde redactie en niet van mij. Maar dat ik deze opdrachten praktisch uiteraard wel kan uitvoeren. Ik ben verantwoordelijk voor de techniek, voor een correcte plaatsing van het materiaal, eventueel ook voor een taalkundige correctie, maar niet voor de inhoud en het schrijven van partijpolitiek inhoudelijk materiaal. Op woensdag 28 maart 2012, omstreeks uur is wederom met mij telefonisch overleg gevoerd door de voorzitter J. Nagel waarbij ik heb aangegeven dat het voortijdig beëindigen van het abonnement bij de huidige provider mogelijk was, dat daar kosten aan verbonden zijn en dat ik de noodzaak niet zag om dit te doen. De provider VIP staat als gerenommeerd bekend en host sites van o.a. Rabobank, Het Rode Kruis, diverse ministeries, etc. In dit telefoongesprek werd verder door J. Nagel aan mij verteld dat ik spoedig zou horen welke beslissing er genomen zou worden. In een mail van 29 maart 2012 omstreeks uur deelt J. Nagel aan mij mee dat hij op 30 maart 2012 samen met M. Baay op het partijkantoor in Best is en dat hij dan een beslissing zou nemen. Op vrijdag 30 maart 2012, de dag waarop de beslissing genomen zou worden of het beheer van de website overgenomen zou worden, werd ik rond het middaguur gebeld door het bestuurslid M. Baay. Zij meldde mij dat er door een medewerker / bestuurslid in Best een grote hoeveelheid afbeeldingen was aangetroffen op de website van 50PLUS. De afbeeldingen betroffen foto s van wapens en onder meer foto s van Pim Fortuyn. M. Baay vertelde mij eveneens dat de medewerker / bestuurslid, waarvan de naam niet genoemd werd, ongeveer afbeeldingen had ontdekt, nadat hij/zij de inhoud van de website had gekopieerd. Reden om dit te doen was volgens M. Baay dat de melder had ontdekt dat op zaterdag 24 maart 2012 de website enige tijd niet bereikbaar was. Ik heb aan het bestuurslid M. Baay aangeven dat ik deze melding direct zou onderzoeken en dat ik de bron van de melding zou willen weten. Onmiddellijk na dit telefoongesprek, heb ik een download en een backup gemaakt van de website. Daarnaast heb ik direct hierna telefonisch contact opgenomen met een medewerker Elroy van de provider VIP. Deze medewerker wist mij na enig onderzoek te melden dat er geen vreemd internetverkeer was waar te nemen en dat firewall en virusscanner eveneens geen melding maakten van verdachte internetactiviteiten. Ook op mijn computersysteem en op de server zijn door firewalls en virusscanners op mijn computer eveneens geen meldingen gemaakt van een verdachte aanval. De download van de website van 50PLUS die ik kort na de melding van M. Baay op vrijdag 30 maart 2012 omstreeks uur had gemaakt, toonde aan dat op de website 547 bestanden in 514 folders aanwezig waren. In totaal waren er 21 JPG-bestanden en 9 GIF-bestanden op de website aanwezig, die na controle behoren bij het materiaal dat op de website van 50PLUS hoort te staan. Er was bij controle van de website geen sprake van afbeeldingen op de server van de website. Ook bij vergelijking van back-ups op

3 grootte van bytes bleek dat er geen aanzienlijke verschillen waren waar te nemen, die zouden kunnen duiden op het aanwezig zijn van afbeeldingen. De afbeeldingen die door de medewerker / bestuurslid in Best waren aangetroffen zijn zowel door mij als door de medewerker van VIP na uitvoerig onderzoek niet aangetroffen. Ik vroeg mij af hoe het kon dat een medewerker / bestuurslid in Best afbeeldingen op de website van 50PLUS had aangetroffen. Daarvoor waren naar mijn idee de navolgende scenario s denkbaar: 1. Door hackers zijn afbeeldingen op de website van 50PLUS geplaatst. 2. Door een virus op mijn computer is een link corrupt geraakt en zorgde deze corrupte link ervoor dat de melder werd doorverwezen naar een andere website, waarop de afbeeldingen werden gehost. 3. Door een bestuurslid is aan mij een document toegezonden, waarin een corrupte link is verwerkt. 4. De computer van de melder in Best is besmet met een virus. 5. Er zijn geen afbeeldingen en er is sprake van een zogenaamde HOAX om mij en of anderen in diskrediet te brengen. Ten aanzien van scenario 1, kon direct al door onderzoek vastgesteld worden dat er slechts 547 bestanden met in totaal 21 JPG-bestanden en 9 GIF-bestanden op de website gehost werden en dat de afbeeldingen niet op het domein / in de directory van 50PLUS stonden. De vraag is ook wat het voor zin heeft voor een hacker om afbeeldingen verborgen in een directory van een website te plaatsen. Afbeeldingen die dan alleen zichtbaar gemaakt kunnen worden bij een volledige download van de website van de server. Een actie die normale gebruikers van het internet nooit zullen uitvoeren. De hier veronderstelde actie van de hacker lijkt dan ook volledig zinloos te zijn. Het eerste scenario kan hierbij uitgesloten worden. Naar scenario 2, waarbij door een virus op mijn computer een link corrupt is geraakt, is eveneens onderzoek uitgevoerd. Virusscanners op mijn computer geven na grondige scans geen positieve melding aan. Ook door de provider wordt gebruik gemaakt van virusscans en firewalls en ook daar zijn geen meldingen vastgelegd. Door slechts 1 bezoeker, namelijk de melder in Best wordt melding gemaakt. Door geen enkele andere bezoeker van de website is melding gemaakt van vreemde afbeeldingen. Ook bij handmatige controle van links op de website van 50PLUS kunnen de genoemde afbeeldingen niet teruggevonden worden. Het terugvinden van de afbeeldingen door het aanklikken van links is vooralsnog niet reproduceerbaar. Daarnaast gaf de melder aan dat hij de afbeeldingen had aangetroffen nadat hij de inhoud van de website had gedownload, dus de gewraakte afbeeldingen bevonden zich in de download. Als de afbeeldingen afkomstig waren in een exacte kopie van de server, is er geen sprake van een corrupte link in één van de documenten. Door bestuurslid M. Baay is in een telefonisch overleg aangegeven dat melder heeft gesproken over een link. Dit lijkt in contradictie te zijn met het eerdere verhaal van melder waarbij hij/zij de inhoud van de website heeft gekopieerd en dat hij/zij daar de afbeeldingen had aangetroffen. Op mijn verzoek zou het bestuurslid M. Baay bij de melder navraag doen over de link / URL die verwijst naar de afbeeldingen, zodat ik hiernaar onderzoek kon uitvoeren. M. Baay vertelde mij dat de melder na het tonen van enkele afbeeldingen was weggegaan en dat de bron en de link daardoor onbekend blijven. Ook dit tweede scenario is door mij verregaand onderzocht en lijkt niet aannemelijk te zijn, door het ontbreken van aanwijzingen voor een virus op mijn computer of in de bestanden die op de server van de provider VIP staan, alsmede de verklaring van de melder dat de afbeeldingen zich bevonden bij de download. Met het onderzoek naar een corrupte link bij scenario 2, kan direct ook antwoord gegeven worden voor scenario 3. Ook voor scenario 3 geldt dat er geen positieve meldingen zijn gemaakt van virussen op mijn

4 computer of op de server van de provider VIP en de verklaring van de melder dat de afbeeldingen zich in de download bevonden. Ook hiermee kan scenario 3 als niet aannemelijk geclassificeerd worden. Ten aanzien van scenario 4, waarbij de computer van de melder in Best besmet is geraakt met een virus en dat daardoor hij/zij als enige bij het bezoeken van de website van 50PLUS afbeeldingen te zien krijgt, lijkt aannemelijk. Met name omdat andere bezoekers geen melding maken en zowel de provider VIP en ik de afbeeldingen door onderzoek niet kunnen reproduceren, lijkt dit fenomeen individueel bepaald te zijn. Wat dit scenario niet ondersteunt is dat de kennelijk computerervaren melder uit Best, die gehoste sites kan downloaden en zelfstandig onderzoeken doet naar servers die niet bereikbaar zijn, zich niet afvraagt en controleert of er sprake is van een virus op zijn/haar eigen computer, voordat hij de verontrustende melding maakt. Daar H. Krol in Best de overname van de website zou realiseren, lijkt het voor de hand te liggen dat hij de beschikking heeft over computerervaren personeelsleden die scenario 4 hadden kunnen vaststellen of uitsluiten. Daar na de melding niets meer is vernomen van de melder of H. Krol, lijkt ook scenario 4 niet aannemelijk. Blijft over scenario 5 waarbij er geen afbeeldingen op de website staan en er sprake is van een zogenaamde HOAX om mij en / of anderen in diskrediet te brengen. Voor dit scenario heb ik wel enige aanwijzingen kunnen vinden. Zoals eerder is aangegeven zijn bij uitvoerig onderzoek geen afbeeldingen aangetroffen. De melding wordt gedaan door een persoon die werkzaam is, of werkzaamheden verricht, in het kantoor van H. Krol. Deze melder, werkzaam in Best is de enige die het fenomeen van de gewraakte afbeeldingen heeft ontdekt. H. Krol heeft in het gesprek van 22 februari 2012 aangegeven dat hij de website wil onderbrengen bij de Gaykrant en zelf wil zorgen voor hosting, webbouw en redactie. Dat door mij hiervoor ook binnen het bestuur een aantal bezwaren naar voren waren gebracht, omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Melder gaf aan bij M. Baay dat hij de download had verricht omdat de server van de provider op 24 maart 2012 niet bereikbaar was. Deze vraag is uitgezet bij de provider VIP om dit te verifiëren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van een storing op zaterdag 24 maart 2012 en de melder hiervan als enige melding maakt kan uit voornoemd onderzoek worden geconcludeerd dat dit niet waar is, wat een aanwijzingen oplevert voor scenario 5. De melder van de afbeeldingen heeft bij M. Baay aangegeven dat de server op zaterdag 24 maart 2012 niet bereikbaar was en dat hij / zij daarom, met een voor dit onderzoek zinloze en onlogische werkwijze, de inhoud van de directories van de 50PLUS-website had gedownload. Een controle of onderzoek uitvoeren door de melder, naar de onbereikbaarheid van de website bij de provider VIP, lijkt in het geheel niet logisch te zijn met het uitvoeren van het downloaden van een website. Er lijkt een onderzoek te zijn uitgevoerd dat niet in overeenstemming is met een normale actie van ontdekking van een virus. Het is namelijk niet logisch om na het ontdekken van een vermoedelijke virus / hack, de computer uit te schakelen en weg te gaan zonder maatregelen te nemen. De melder kan verweten worden dat hij zinloze onderzoeken uitvoert en onzorgvuldig omgaat met politiek gevoelig materiaal, tenzij de melding een HOAX betreft en er geen nadere beschermende acties ondernomen behoeven te worden. In dit geval zou de handelswijze passen en logisch verklaarbaar kunnen zijn voor scenario 5. De melder geeft tegenstrijdige onlogische verklaringen voor het aantreffen van de gewraakte afbeeldingen. In het ene geval treft melder de afbeeldingen aan bij de download van de site en in het andere

5 geval zou er sprake zijn van een corrupte link. Indien de afbeeldingen aangetroffen zijn bij de download van een kopie van de website van 50PLUS, is er geen sprake van een corrupte link, maar zijn afbeeldingen op de server geplaatst waar de website van 50PLUS gehost wordt. Zoals aangegeven zijn hiervoor na uitvoerig onderzoek geen aanwijzingen teruggevonden en dit lijkt dus niet waar te zijn. Indien een link corrupt zou zijn, worden de afbeeldingen zoals door melder genoemd, niet aangetroffen bij de download, zoals melder beweert, maar wordt via de link verwezen naar een andere site waarop vermeende afbeeldingen staan en die zijn bij een download van een kopie van de website van 50PLUS niet zichtbaar. Dit is onderzocht voor scenario 2 en 3 en lijkt dus eveneens niet waar te zijn. In beide gevallen geldt dat de betrouwbaarheid van de melder afneemt en neemt de waarschijnlijkheid voor scenario 5 toe. Mij is niet duidelijk wie de melder is en wat zijn hoedanigheid is. Er lijkt uitermate veel moeite gedaan te worden om de identiteit van de melder niet prijs te geven. De melder wordt zelfs door de voorzitter J. Nagel geïntroduceerd als informant, hetgeen, mede door het kantoor in Best, doet vermoeden dat melder onderdeel uitmaakt van het bestuur of betrokken is bij de overname van de website door het bedrijf van H. Krol. Om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken zijn er in ieder geval de navolgende vragen: Wat is de functie van de melder? Waarom heeft melder op 24 maart 2012 de website bezocht? Wie heeft melder opdracht gegeven om de website te downloaden? Wie heeft melder opdracht gegeven om de bestanden van de website te controleren? Wanneer heeft melder de website gedownload? Wanneer heeft melder de afbeeldingen ontdekt? Waarom heeft de melder de website gedownload? Waarom heeft de melder een controle van bestanden uitgevoerd? Heeft de melder zijn bevinden vastgelegd en besproken met diens opdrachtgever? Waarom maakt melder of diens opdrachtgever niet onmiddellijk bij mij of K. de Lange melding van het aantreffen van gewraakte afbeeldingen? Opmerkelijk is dat er sprake zou zijn van plaatjes van wapens en o.a. Pim Fortuyn. De laatst genoemde persoon heeft in het verleden contacten onderhouden met de voorzitter J. Nagel. Iets dat slechts een kleine selecte groep van mensen met politieke kennis weten. Een aanval op een website waarbij afbeeldingen worden gebruikt door externe hackers, zal eerder andere, meer illegale en aanstootgevende afbeeldingen bevatten. Met name de afbeeldingen van Pim Fortuyn geven aan dat dit een persoonlijk karakter heeft. Iets dat ik eerder vind passen bij een andere of eigen politieke partij. Hiermee geeft dit eveneens een aanwijzing voor scenario 5. Door M. Baay ben ik op vrijdag 30 maart 2012 van de ontdekking van de afbeeldingen op de hoogte gebracht. In een mail van de voorzitter J. Nagel las ik dat hij al veel eerder op de hoogte was van het aantreffen van de afbeeldingen op de website van 50PLUS. Zelf heb ik op dinsdag 27 maart 2012 en woensdag 28 maart 2012 telefonisch overleg gevoerd over de website en J. Nagel heeft mij niets laten weten van het aantreffen van de afbeeldingen op de website. Waarom word ik uitgesloten voor iets waarvoor ik verantwoordelijk ben, ook hiervoor kan een verklaring gevonden worden in scenario 5.

6 Hoe kan het dat alleen een medewerker / bestuurslid uit Best de gewraakte afbeeldingen aantreft en alle andere bezoekers van de website van 50PLUS daar geen melding van maken. Ook hiervoor kan een verklaring voor scenario 5 gevonden worden. De website is door mij ontwikkeld, gemaakt en wordt bijgehouden sinds 10 december Opmerkelijk is dat op de dag waarop een beslissing komt of het beheer / onderhoud / redactie bij H. Krol kan worden ondergebracht, dat enkele uren voor dit besluit, de melder uit Best de verontrustende melding maakt en dat dit de enige hack-melding is geweest die ik sinds 10 december 2010 heb gehad. Ook hiervoor tref ik sterke aanwijzingen aan die scenario 5 aannemelijker maken. Waarom wordt er door de melder geen bewijs aangedragen, waarom wordt de link niet verstrekt of waarom wordt geen inzicht gegeven over de plaats / URL waar de gewraakte afbeeldingen zijn aangetroffen. Ook dit is voor mij een sterke aanwijzing voor scenario 5. Op vrijdag 30 maart 2012, omstreeks uur ontving ik een afkomstig van de voorzitter J. Nagel, waarin in Best met H. Krol was overeengekomen dat het beheer / vormgeving / onderhoud en redactie van website door het bedrijf van H. Krol uitgevoerd gaat worden. Ik stond genoemd als contactpersoon, echter zonder duidelijke taak. Uit de mail maak ik op dat, om de onafhankelijkheid van de website te waarborgen, het webbeheer op mijn naam komt te staan, echter in de praktijk volledig zal worden overgenomen en worden uitgevoerd door het bedrijf van H. Krol. Voor mijn taak bestaat de naam katvanger. Gezien scenario 5 is dit volledig in overeenstemming met de eerdere aanwijzingen, om eerst een HOAX naar buiten te brengen, mijn werk in een kwaad daglicht te stellen en door gebruik te maken van doorzichtige trucs, de overname van de website te beïnvloeden. Voorgaand feitenrelaas is door mij geschreven met als doel deze feiten binnen het bestuur kenbaar te maken, het bestuur te informeren en daarmee het algemene belang van 50PLUS te dienen. Ik heb met het schrijven van dit feitenrelaas geenszins de bedoeling gehad om personen opzettelijk te beschuldigen, echter moet ik concluderen dat er wel sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen die duiden op het opzettelijk toebrengen van schade betreffende mijn reputatie. Dit feitenrelaas is dan ook gemaakt ter noodzakelijke verdediging.

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.067-077-078

Uitspraaknr. 07.067-077-078 Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. R. van de Water, S.Y. Kuurstra, drs. M. Polderman) Uitspraaknr. 07.067-077-078 Datum: 14 november 2007 Onzorgvuldige behandeling vertrouwenskwestie (signaal

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Brabant-Noord hem niet financieel tegemoet heeft willen komen toen hij kort na een huiszoeking een geldbedrag van 1.020 miste.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /139 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Een onderzoek naar de titel op grond waarvan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Dossiernummer 2011 022 OORDEEL Verzoeker De heer V. A. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Betreft

Nadere informatie

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Contractstructuur Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 1. Deze voorwaarden m.b.t. ERP Cloud Services vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde

Nadere informatie

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!)

Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Virusscanner MS Security Essentials (gratis, en in het Nederlands!) Installatie en adviezen Download de juiste versie van MS Security Essentials. (Er zijn 3 soorten, t.w. Windows XP 32-bit en Windows Vista/Windows

Nadere informatie

Taakklasse 3 ALAb Corné Tintel MB13B Ingeleverd op 8-4-2014

Taakklasse 3 ALAb Corné Tintel MB13B Ingeleverd op 8-4-2014 Taakklasse 3 ALAb Corné Tintel MB13B Ingeleverd op 8-4-2014 Inhoud 1. Broncontrole... 3 2. Virussen... 7 3. Recovery + Delete... 8 4. RAID... 10 5. Register... 12 6. Bestanden delen... 13 7. Apart uitgeprint

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

lllllllllllllllllllill 14.006591

lllllllllllllllllllill 14.006591 MOSZKOWICZ! i Mrt -n j! A D V O C A T E N U T R E C H T «Gemeente Utrecht ^ ^> Interne Bedrijven Juridische zaken Postbus 16200 3500 CE UTRECHT lllllllllllllllllllill 14.006591 Aangetekend verzenden nu

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

SEO search engine optimalisatie

SEO search engine optimalisatie SEO search engine optimalisatie SEO staat voor Search Engine Optimizer, iedereen kan een website maken maar is uw website ook goed uit te lezen door een zoekmachine? Een zoekmachine ziet uw website niet

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners Beginnen met Drupal 7 Voor beginners Begin Eerst moet Drupal worden gedownload van www.drupal.org. En uitgepakt. Dit kan met een uitpak-pogramma worden uitgepakt. Begin Eerst moet Drupal worden gedownload

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535

Rapport. Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535 Rapport Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535 2 Klacht Op 14 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer V. te Amsterdam met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be Meldingen 2010-2014 Cijfers over meldingen aan CERT.be OVERZICHT 2010 2014 1.1 Gemiddeld aantal meldingen en incidenten per maand: 12000 10000 8000 6000 4000 Meldingen/jaar Incidenten/jaar 2000 0 2010

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site.

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Algemene voorwaarden Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Artikel 1 Algemeen a. Offertelink.nl is de beheerder van deze website.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://nl.yourpdfguides.com/dref/2859493

Uw gebruiksaanwijzing. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://nl.yourpdfguides.com/dref/2859493 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de F-SECURE MOBILE SECURITY

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

Een vreemde meldde zich aan op MSN, die je telefoonnummer. Die vreemde mail smeet je gelukkig meteen in de prullenbak. Je kent die persoon ook niet.

Een vreemde meldde zich aan op MSN, die je telefoonnummer. Die vreemde mail smeet je gelukkig meteen in de prullenbak. Je kent die persoon ook niet. Een vreemde meldde zich aan op MSN, die je telefoonnummer vroeg. Je verwittigde je ouders. Die vreemde mail smeet je gelukkig meteen in de prullenbak. Je kent die persoon ook niet. Je hebt websites bezocht

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Italiaanse Slippers Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: Italiaanse Slippers Prins Willem Alexanderlaan 155 6301 TV Valkenburg aan de Geul Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Rapport voor website www.uwnaam.nl

Rapport voor website www.uwnaam.nl Rapport voor website www.uwnaam.nl Samenvatting periode: juni 1999 Gegenereerd op 21-Jun-1999 00:05 MET DST [Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [Hosts] [URL's] [Verwijzers] [Browsers] [Landen] Maandoverzicht

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Disclaimer Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele dagen blijken steeds meer mensen slachtoffer

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 30 december 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klager gemachtigden: C en

Nadere informatie

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Programma 1. De IBD 2. stappenplan Aansluiten bij de IBD 3. VCIB-gesprek (plenair) 2 1.1 De IBD Gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 26 november 2009 op het verzoek van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN BV (hierna: KPN), gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages

Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Comvio Proactief Beheer (CPB) rapportages Toelichting Als gebruiker van Comvio Proactief Beheer (CPB) ontvangt u periodieke rapportages omtrent de technische status van uw servers, werkplekken en laptops.

Nadere informatie

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! Algemene voorwaarden Otogo! Februari 2014 Algemene voorwaarden Instemming bij gebruik Bij het gebruik van de dienst Otogo!, van de onderneming

Nadere informatie

Handleiding. Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006. Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam!

Handleiding. Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006. Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam! Handleiding Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006 Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam! Inloggen: Zodra uw woning op internet is gezet (meestal

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Rapport Instemming of niet? Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Todio VOF Het bedrijf Todio, eigenaar van alle Todio websites en aanbieder van de dienst. 1.2. Todio Het geheel van alle websites van Todio VOF, de daarbij horende

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V. Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.te Weesp Onderstaande opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik

Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Spam/Nepmail Internetcafé Mei - Veilig PC Gebruik Gevaren Spyware Cookies Hacking Identiteitsroof Virus Diefstal Phishing Overmacht 100% Veilig PC Gebruik? Definities Virus - Computerprogramma wat zichzelf

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0

Computerbegeleiding. Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Computerbegeleiding Veilig(er) computergebruik C/Kees Sidler november, 2006 Versie: 2.0 Onderwerpen Wie of wat vergalt ons computerplezier Hoe merk je dat er iets mis is Hoe kunnen we ons wapenen Algemene

Nadere informatie

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding 1. Welp installeren Welp wordt vanaf internet geïnstalleerd op een PC met een van de volgende besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8. Welp kun je installeren vanaf de NJBB

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 Rapport Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffie van de rechtbank Rotterdam, sector civiel, heeft verzuimd om haar op 6 november 2006 ingeleverde

Nadere informatie

Springboard to knowledge. Ephorusplagiaatcontrole

Springboard to knowledge. Ephorusplagiaatcontrole Springboard to knowledge Ephorusplagiaatcontrole 1 Inleiding... 3 Waar vinden plagiaatplegers hun materiaal?... 3 Hoe kan it s learning plagiaat voorkomen?... 3 Hoe werkt de plagiaatcontrole?... 4 Welke

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede.

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Datum: Rapportnummer:2011/197

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing.

VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing. VKblog-importer : De gebruiksaanwijzing. deze gebruiksaanwijzing beschrijft versie 0.1.2 VKblog-importer is een plugin voor WordPress die bedoeld is om blogs van VKblog te importeren in WordPress. Posts

Nadere informatie