Bedrijf- en financieel management (Erik Peeters) Voorwoord Inleiding BELEID <-- Doelstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijf- en financieel management ---------------------------------(Erik Peeters) Voorwoord --------- Inleiding --------- BELEID <-- Doelstellingen"

Transcriptie

1 Bedrijf- en financieel management (Erik Peeters) Voorwoord Inleiding BELEID <-- Doelstellingen *Ondernemingen *Management *Financiering *Investeringen *Productie- Voorraadsbeheer Hoofdstuk 1 1. Inleiding - persoon/groepen personen kapitaal(geld) -> RISICO -> winst mee te maken => *Ondernemers *Werknemers *Gemeenschap <- Belastingen <- Vervangingsinkomen (WINST = INKOMSTEN - UITGAVEN) ->facturatie -> grondstoffen/diensten ->omzet -> lonen -> afschrijvingen (aanschaffingswaarde = euro) (levensduur = 5 jaar) (restwaarde = 0 euro) (lineair afschrijven ) ( -> afschrijvingsbedrag = (AW - RW)/n) ( = 2000 euro) 2. Opdeling KMO <-> Grote Onderneming * < 50 werknemers (zeer belangrijk getal) * omzet (totaal van de verkoop en dus verschillend van winst)< euro ->(exclusief BTW(BTW moet doorgestort worden naar de staat)) * Balanstotaal < euro (vb achteraan in de cursus) ACTIEF PASSIEF -- gebouwen terreinen machines rollend materieel meubels voorraden geld(liquide middelen) -- = >= 100 werknemers -> Grote Onderneming >= 50 werknemers -> Commité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten 3. Kleine en grote ondernemingen ' KMO's GO's -- +-> tewerkstellingen in België +-> daarvan in KMO's daarvan in GO's

2 4. Functies in een onderneming belangrijke functies * De productiefunctie en het industrieel risico * De verkoopfunctie en het commercieel risico * Het managment en het menselijk risico * De financiële functie en het financieel risico a) Product/productfactor(=productie) --- * toekomst Product Life Cycle(PLC) * grafiek p.7 (opbrengst in functie van de tijd) -nulpunt = begin introductie fase -=>groeifase (door de First Movers) -=>maturiteitsfase -=>verval (door veroudering, nieuwere versies) b) Divertivicatie > betekent: gaan we een breedt gamma terbeschikking stellen + risicospreiding - middelen, kennis en energie worden (teveel) verspreid b1) Kwaliteit -- dce kwaliteit is niet het belangrijkste producten moeten stelselmatig blijven verbeteren. b2) Productmiddelen b3) Productieproces b4) Boekhoudienf b5) Commercieel ---- b6) Marketing filosofie - denk eerst aan de klant, zorgen dat je je klanten kent. c) Menselijke peiler: Hier moet evenwicht gevonden worden tussen directie en personeel. ->aanwervingspolitiek zeer belangrijk ->goede verstandhouding(goeie duidelijke afspraken) T = Togetheer E = Everybody A = achieves M = More De uitvoerder, is ongeveer hetzelfde als de implicator, iemand die goed werkt, die we goed kunnen gebruiken. De sfeermaker, die soms zorgt voor de rust. De Doordramer, die geeft ni vlug op. De communicator. De analyst, die het probleem analyseert. De complete finisher, die verzorgt de afwerking. De coördinator, houden de groep bijeen.

3 d) Financiële functie investeringen financiers goed verzorgen opbrengsten - uitgaven = winst -lonen -grondstoffen -afschrijvingen 5. Een onderneming starten ---- a) Inleiding - Een éénmanszaak wordt meestal opgestart uit/door: -> ambitie, zelfvoldoening -> familie -> geld b) Welke ondernemingsvorm? ---- Éénmanszaak <-> Vennootschap (p. 13!!!) +-> BVBA, NV Éénmanszaak Als werknemer (alleenstaand en thuis wonend): BEF (Bruto) BEF (RSZ-Werknemer) ( BEF (RSZ-Werkgever)) BEF (Belastbaar inkomen) BEF (Bedrijfsvoorheffing -> wordt er van afgehouden) BEF (Netto) Als Zelfstandige: Wat moet hij aangeven bij de belastingen? Inkomsten - Uitgaven = Winst (Belastbaar inkomen)!!!grootorde van de voorheffing!!! - 14,16% (van die winst) (varieert tussen de en BEF) Vennootschap - Financieel plan maken: *Inversteringsbegroting (lijst van alles wat je denkt nodig te hebben door te kopen, niet te huren) *exploitatiebegroting *financieringsplan *liquiditeitsplan (wat denk je te gaan verdienen, verkopen, huren,... Dit is getimed!) Sociale bijdrage (RSZ) Zelfstandige Werknemer % 13,07% 35,00% %

4 Belastbaar Hoeveel belastingen betaalt iemand die... verdient? (examenvraag) > 25% (1) > 30% (2) > 40% (3) > 45% (4) > > 50% (5) Belastingvrije Som (uit beslastbaar halen) Bepaald bedrag dat niet belast wordt. Zelfstandige - bv.: belastbaar belastingvrij (1) => 500 (( )*25% = * 25%) (2) => 900 (( )*30% = * 30%) (3) => 1800 (( )*40% = * 40%) (4) => 4725 (( )*45% = * 45%) => 0,31 => 31% Inkomsten - Uitgaven = Winst -> Belastbaar Vennootschap - < geld verdienen => 24,98% belasting < < => 31,93% belasting < < => 35,54% belasting > geld verdienen => 33,99% belasting Bankrekening openen: bv.: KAPITAAL AANDELEN Piet A Jan A Mieke A > richten op: NV PIJAMI kapitaal op bankrekening, maar rekening nog bevroren, eerst naar notaris gaan om papier (statuten) te laten opstellen. KAPITAAL(er is een minimum kapitaal bepaald, afhankelijk van NV, BVBA) AANDELEN(zeggenschap hangt hier vanaf => 1A = 1stem) Ze hadden nog niet genoeg, dus leenden ze nog eens (= vreemd vermogen) Ze beschikken dus over een startkapitaal van = ze betalen een leverancier niet +-> die gaat naar zijn advocaat +-> die stapt naar de rechtbank Wat doet de rechter? stelt curator(jonge advocaten met weinig ervaring) aan. De curator, die smijt Piet Jan Mieke buiten +-> kijkt of bedrijf te redden is +-> indien niet bedrijf liquideren +-> anders directeur aanstellen

5 Indien bedrijf na 3 jaar al failliet -> curator belt naar notaris +-> vraag financieelplan op en kijkt dat na +-> indien dat plan niet leefbaar was => oprichtersaansprakelijkheid +-> roept deurwaarder op en deze slaat bij 1 of meer oprichters materiaal aan, wat dan openbaar verkocht wordt +-> doet dat heel snel, want hij wordt als eerste betaald, wat overblijft is voor curator Hoogste orgaan in een vennootschap - Dat zijn de aandeelhouders. Jaarlijks (mag meerdere keer samenkomen, maar hoeft niet) een algemene vergadering. 2de hoogste orgaan in een vennootschap raad van bestuur +-> dit zijn mensen door de aandeelhouders benoemt om voor een tijd in de raad van bestuur te gaan zetelen. +-> slimme +-> met veel invloed +-> duiden een gedelegeerd bestuurder (=afgevaardigde) aan ->PDG (in het Frans) - CEO (in het engels) Directie Comité ---- Opgericht door de PDG. 2 meest voorkomende vennootschappen: --- NV = Naamloze Vennootschap BVBA = Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid +-> E(B)VBA = ÉénmansVennootschap (Besloten) met Beperkte Aansprakelijkheid Bv.: ---- Frank \ Jan >MET stemrecht Martin / Karel >Zonder stemrecht (wordt er bijgehaald door één van de drie oprichters) Kapitaal > Kunnen ook aandelen verkopen (Karel wordt toch ook aanzien als iemand met mede aansprakelijkheid) +-> kan opbrengsten zien via dividenten die uitbetaald worden (inkomsten - uitgaven = winst && winst - belasting = Netto Winst = Dividenten) Financiëel plan: Kapitaal: \_ Vreemd Vermogen: Aandelen van NV's zijn vrij overdraagbaar. Maar worden soms via de statuten beperkt (Wordt ten sterkste afgeraden!!!).

6 BVBA is een personen vennootschap. +-> Aandelen dus niet vrij overdraagbaar. Doorgeven aan een familie mag, anders moeten diegene die 3/4 van het kapitaal bezitten ermee akkoord gaan. c) Verzekeringen uitgebreide risico analyse doen => alle risico's proberen te identificeren (hoe stom ze ook lijken) \/ \/ Preventie plan opstellen \/ \/ Urgentie Plan maken \/ \/ Verzekering afsluiten * personen * patrimonuim * aansprakelijkheid (van de firma's, ook voor wat de werknemers doen) Blz 18 nr 12: NIET KENNNEN!!! Blz 18 nr 13: GOED KENNNEN!!! Blz 19 nr 14: KENNNEN!!! +--+ d) Ondernemingsplan * Commerciëel plan * Actie plan * Financiëel plan +-> Blz 21-23!!! -> investeringsbegroting -> exploitatiebegroting(excl. BTW) -> financieringsplan (=/= financiëelplan) -> liquiditeitsprognose (debiteuren = klanten) Goodwill bij overname: Lijst maken van alle activa en hun waarden. (bv.: 1 milj euro) -> euro extra waard: Goodwill Lijst maken van alle passiva(schulden) en hun waarden. (bv.:(kapitaal van ) euro) -> met Goodwill: (Kapitaal van ) euro

7 HOOFDSTUK 2: Algemeen management blz Inleiding - 2. Management en haar dimensies Beheer, strategie, toevallig gedrag +-> activiteiten die erop gericht zijn de werkzaamheden van een groep mensen zodanig beïnvloeden dat op een efficiënte wijze een gemeenschappelijk doel wordt bereikt. een goede manager gaat ervoor zorgen dat een groep mensen een goed TEAM vormt +-> Together everybody achieves more! routine: BEHEER ^ ^ Strategie Toevallige reacties V Routinesituaties nieuwe situaties BEHEER + Strategie = BELEID het management staat in voor het uitvoeren van routines(=beheer) zo goed mogelijk gestructureerd wordt (=routinesituatie) nieuwe situaties ad-hok (=toevallige reacties) 3. Beleidvorming blz > Doelstellingen --- S -> Specifiek M -> Meetbaar A -> Aanvaardbaar R -> Realiseerbaar T -> Timed 4. Niveau's / \ / \ TOP KADER (directie) / \ / \ / \ MIDDEN KADER / \ / \ / \ LAGER KADER (uitvoerend management) / \ / \

8 5. Leiding Gezag: -> formele } \ -> Enkel als men beide heeft, heeft men echt gezag. / -> informele } * autoritair: werkt, maar niet in alle situaties. * democratisch: werkt binnen een jeugdbeweging, maar niet echt in een bedrijf * situationeel leiderschap: wordt steeds meer de tendens: deze kunnen zich aanpassen naargelang de omgevinv en mensen +-> 1) Directief: alles zeer duidelijk zeggen wat iemand moet doen, hoe en waar. +-> 2) Begeleiden: Organiseren, aanwijzingen geven maar niet in detail, stuk vertrouwen op iemand (niet bij iedereen!) +-> 3) Ondersteunend: zal steun verlenen zodat anderen efficiënter kunnen werken, volgt alles wel nauwkeurig op +-> 4) Delegerend: volledig vertrouwen op uw mensen en deze zullen zichzelf ondersteunen Span wijdte (= hoeveel mensen kan je zinvol leiden) Delegatie (=delegeren van taken) > Verantwoordelijkheid kan men nooit delegeren, degene die delegeert blijft verantwoordelijk. Controle Participatie - iemand betrekken tot het management betrekken. Arbeidsmotivatie (blz. 30) op materieel vlak * voor het geld (inkomen) * sociale vaardigheden * arbeidsvoorwaarden (=zorgen voor bedrijfsruimte) * selectie van uw mensen (bepaald de inkomsten) op immaterieel vlak * informatie en communicatie * opleiding/training/navorming (bijscholing kan soms nuttig zijn) * conflict * integratie * arbeidsvreugde (na de uren iets samen doen helpt) * stijl (van leiding geven is belangrijk, inspelen op de bepaalde situaties) De motivatie is belangrijk, want dit bepaalt onze productiviteit

9 Arbeidsproductiviteit Prestatievermogen * intelligentie * lichamelijk vermogen * de opleiding die iemand heeft gehad * ervaring (moeilijk in te schatten, maar heel belangrijk) * leeftijd * sociale vaardigheden Bereidheid * motivatie * gezondheid * werkomstandigheden Efficientie (=prestatie) * organitatie (indien organisatie slecht => prestaties zullen lager liggen) * materieel (indien van mindere kwaliteit => prestaties zullen lager liggen) * werkplaats Planning (blz. 31) De fasen van een plan ) diagnose 2) prognose 3) objectief 4) strategie 5) tactiek 6) controle (permanent) Budgetteren Het nut is -> planning (deze wordt door het budgetteren gecontrolleerd) -> coordinatie -> communicatie (mensen moeten hierover praten, samenwerken) -> motivatie -> controle -> evoluatie (diegene die alles wat uitgegeven werd goed kunnen verantwoorden, zal een goede evoluatie krijgen) Besluitvormingsproces (blz. 36) ) Doelstellingen overlopen (desnoods op papier) 2) Gaan kijken naar alternatieven 3) Afwegen van de alternatieven 4) Het nemen van de beslissing (er worden ook door managers regelmatig eens compleet foute beslissingen genomen) (GEEN ENKEL menselijk risico nemen en steeds OPLETTEN op financieel vlak) 5) De uitvoering (iedereen voor die beslissing motiveren) Organisatiestelsels Functies aankoop->productie >verkoopfunctie >(door technisch persoon die goed kan inschatten) +->(verdient het +->(verdient minder dan de verkoper, maar niet het minst) meest)

10 Organigram * lijn-organisatie Algemeen Directeur / \ Productie Directeur Administratie Directeur Human Resource Management / / \ Mechanische Werkp Elektronica Werkp / \ installateur * stap-organisatie (werken met een secretariaat) +-> al dan niet gedeelt voor verschillende werven * funcionele organisatie (dezelfde niveau's van de lijn-organisatie met elkaar verbinden) * comité stelsel Hoofdstuk 3: Financieel beleid blz Inleiding - * de financiële kant van eigen onderneming * klanten controleren/ leverancier (wordt verlengstuk van eigen bedrijf, mag dus niet vlug failliet gaan en financieel gezond is.) * overnamen van bedrijven +->daarom interessant om dit hoofdstuk te zien _ / * balans (=overzicht van het vermogen van een onderneming) Jaarrekening -- * resultatenrekening \_ * toelichting (=) +-> bij Nationale bank(enkel voor vennootschappen), iedereen kan een jaarrekening opvragen. 2. Finaciële structuur VOORBEELD: NV. pijami Piet Jan Mieke Financieel plan: nodig hebben ze lenen bij bank of andere personen Actief Passief machines: Kapitaal: liquide middelen: >op bankrekening \ / V

11 Actief Passief machines: Kapitaal: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: leverancier: (schulden aan leverancier) voorraden: liquide middelen: >op bankrekening \ / V

12 INDIEN LEVERANCIER BETAALD: Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: voorraden: liquide middelen: >op bankrekening \ / V INDIEN GOODWILL GEKREGEN: --- Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: voorraden: liquide middelen: >op bankrekening (aandelen zijn nu waard) \ / V HERWAARDERINGSMEERWAARDE -- Actief Passief machines: EV (=Eigen Vermogen) meubelen: Kapitaal: rollend materieel: Herwaarderingsm.: voorraden: Reserves: liquide middelen: VV (=Vreemd Vermogen) kredietinstelling: >op bankrekening = \ / V

13 EXTRA AANDEELHOUDER: Frank => betaalt ( ) voor 10 aandelen Actief Passief machines: EV meubelen: Kapitaal: rollend materieel: Herwaarderingsm.: voorraden: Reserves: (=winsten van voorgaande jaren) liquide middelen: VV(lange termijn) kredietinstelling: >op bankrekening schulden bij aandeelhouders: VV(korte termijn) leveranciers: = * Actief bevat de middelen. * Passief is een verklaing (=oorsprong) van waar de middelen komen. Actief actief met lange verloop +-> Vaste activa +-> Vlotte activa * actief dat realiseerbaar is op lange termijn actief met korte verloop * actief dat realiseerbaar (=beschikbaar) is op korte termijn * het beste is dat dit steeds groter is dan de schulden op korte termijn Kengetallen (blz. 45) * evolutie * vergelijkingen maken * normen opleggen Solvabiliteit (=voldoende onafhankelijk van schuleisers) -- EV EV VV TV (FORMULES KENNEN) Autofinancieringratio (=de ratio die de evoluties opvolgen) als er winst is kan men dat in de reserves steken, het blijft dan in het bedrijf. of men kan het overdragen, dwz dat men dat het jaar erna zal beslissen wat men ermee zal doen of men zal dat uitkeren, bv wat aan de aandeelhouders geven. reserves + onverdeelde winst saldi - kapitaal (FORMULES KENNEN) Liquiditeit (=mate waarin korte termijn schulden kunnen betaald worden)

14 current ratio -- ->wordt zeker elke maand eens berekend vlottende activa x 100 vlottende schuld therausie ratio >hetgeen wat men direct kan uitgeven beschikbaar + kort lopend vorderingen ---- vlottende schuld (FORMULES KENNEN) Resultatenrekening (zie bijlage) (VAN BUITEN KENNEN!!!!!) bedrijfsopbrengsten <- erg belangrijke (omzet) - bedrijfskosten bedrijfswinst \ \ + financiële opbrengst \ resultaat gewone bedrijfvoering - financiële kosten / \ / \ financieel resultaat / \ \ \Resultaat van het boekjaar voor belasting uitzonderlijke opbrengst / uitzonderlijke kost / -- / uitzonderlijk resultaat / Enkele begrippen blz voorraadrotatie ---- voorraad (=1) = 14,6 dagen omzet(=25)/365 /dag klantenrotatie --- handelsvorderingen x x 365 = 24 dagen (omzet + BTW) (25 + 1,21) leveranciersrotatie leveranciers -- x 365 = 24 dagen maximaal betalingsuistel (omzet + BTW) ONDERAAN BLZ 48 VALT WEG!!! rendabiliteit

15 -- netto winst rendement op eigen vermogen(=rev) = eigen vermogen(=ev) netto winst + kosten van schulden(of intrest) rendement op totaal vermogen(=rev) = - totaal vermogen(=tv) Formule Dupont de Nemours netto winst + kosten van schulden(of intrest) omzet Rev = - x omzet tv \ / \ / +->WINSTMARGE +->OMLOOPFREQUENTIE WINSTMARGE = 20% \ OMZET = / WINSTMARGE = 15% \ OMZET = / blz. 52 VANAF: "FORMULE FINANCIËLE HEFBOOMWERKING": PAGINA NIET KENNEN Financieringsbronnen - Eigen Vermogen --- aandeelhouders +->kapitaal -> aandelen -> koersstijging -> dividend Vreemd Vermogen (lange termijn) ---- * investeringskrediet * obligatie lening (obligaties aangeboden aan het grote publiek) * leasing +-> = huren (goed, maar nog steeds duur) Vreemd Vermogen (korte termijn) ---- * leverancier * kaskrediet (om mee te bepalen of men in het rood kan gaan of niet) * facturing (iets eenmalig doen) blz. 54 "DISCONTOKREDIET" NIET KENNEN Hoofdstuk 4: Investeringsbeslissingen blz Belang van investeren -- evidente reden --- zonder investeren geraak je niet vooruit onomkeerbaarheid van investeringen

16 - eerst goed nadenken, eer te investeren winstfactor zie ook figuur 4.1 blz Soorten * Uitbreidingsinvesteringen \ voor mens of machine * Vervangingsinvesteringen / * Capaciteit * Productiviteit * Voorbehoedsinvesteringen * Wettelijke, sociale investeringen * Strategie 3. Investeringsproces -> Determinanten Investeringsbedrag vb onderaan blz. 57 Toekomstige ontvangsten/kosten vb midden blz. 58 Levensduur eerst meest waarschijnlijke, dan een best case en daarna een worst case analyse uitvoeren Vooropgesteld Rendement - Wat moet het opbrengen Hoe meer risico erin zit => hoe meer men eruit moet kunnen halen 4. Analyse methoden a) Gecumuleerde inkomsten en uitgaven ---- brengt het meer op dan het kost? voorbeeld: kader blz > te simpele methode b) Terugverdientijdmethode ---- wanneer is het geld dat erin is gestoken, terugverdient voorbeeld: kader blz. 60 kaders blz > veel gebruikte methode, maar niet goed genoeg c) Methode van investeringsrendement (Return on investment = ROI) --- voorbeeld: kader blz. 61 winst ROI = investeringsbedrag Tijdwaarde van geld geld laten staan op bankrekening => stijgt exponentiëel... wiskundige notatie: blz. 63. actualiseren!!! blz. 63 onderaan

17 d) Methode NAW(=Netto Actuele Waarde) (NTV = Net Present Value) tabel blz. 65 bovenaan C01 = -30 = C02 i = 0, Jaar n Project 1 Cn1 Project 2 Cn2 (1+i)^n Cn1 / (1+i)^n Cn2 / (1+i)^n ,1 4,55 O ,21 8,26 8, ,331 11,27 11, , ,66 13, ,63-1, ,7351 7,74 4, > = 0 => betekent dat het vooropgestelde rendement perfect gehaald is!!! +-> > 0 => beter dan vooropgesteld +-> < 0 => slechter dan vooropgesteld e) De interne rendementsgraad (IRR = Internal Rate of Return) project met hoogste IRR is het beste

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

de balans en de resultatenrekening

de balans en de resultatenrekening e balans en resultatenrekening 2015 de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief Passief 6 A P 6 Actief Balans Passief Actief Passief 6 van waar? 6 6 Actief Passief 6 waar naartoe?

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Beoordeling financieel Financiële kengetallen Activiteitskengetallen Rentabiliteitskengetallen Liquiditeitskengetallen Solvabiliteitskengetallen Productiviteitskengetallen Beleggingskengetallen

Nadere informatie