Bedrijf- en financieel management (Erik Peeters) Voorwoord Inleiding BELEID <-- Doelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijf- en financieel management ---------------------------------(Erik Peeters) Voorwoord --------- Inleiding --------- BELEID <-- Doelstellingen"

Transcriptie

1 Bedrijf- en financieel management (Erik Peeters) Voorwoord Inleiding BELEID <-- Doelstellingen *Ondernemingen *Management *Financiering *Investeringen *Productie- Voorraadsbeheer Hoofdstuk 1 1. Inleiding - persoon/groepen personen kapitaal(geld) -> RISICO -> winst mee te maken => *Ondernemers *Werknemers *Gemeenschap <- Belastingen <- Vervangingsinkomen (WINST = INKOMSTEN - UITGAVEN) ->facturatie -> grondstoffen/diensten ->omzet -> lonen -> afschrijvingen (aanschaffingswaarde = euro) (levensduur = 5 jaar) (restwaarde = 0 euro) (lineair afschrijven ) ( -> afschrijvingsbedrag = (AW - RW)/n) ( = 2000 euro) 2. Opdeling KMO <-> Grote Onderneming * < 50 werknemers (zeer belangrijk getal) * omzet (totaal van de verkoop en dus verschillend van winst)< euro ->(exclusief BTW(BTW moet doorgestort worden naar de staat)) * Balanstotaal < euro (vb achteraan in de cursus) ACTIEF PASSIEF -- gebouwen terreinen machines rollend materieel meubels voorraden geld(liquide middelen) -- = >= 100 werknemers -> Grote Onderneming >= 50 werknemers -> Commité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten 3. Kleine en grote ondernemingen ' KMO's GO's -- +-> tewerkstellingen in België +-> daarvan in KMO's daarvan in GO's

2 4. Functies in een onderneming belangrijke functies * De productiefunctie en het industrieel risico * De verkoopfunctie en het commercieel risico * Het managment en het menselijk risico * De financiële functie en het financieel risico a) Product/productfactor(=productie) --- * toekomst Product Life Cycle(PLC) * grafiek p.7 (opbrengst in functie van de tijd) -nulpunt = begin introductie fase -=>groeifase (door de First Movers) -=>maturiteitsfase -=>verval (door veroudering, nieuwere versies) b) Divertivicatie > betekent: gaan we een breedt gamma terbeschikking stellen + risicospreiding - middelen, kennis en energie worden (teveel) verspreid b1) Kwaliteit -- dce kwaliteit is niet het belangrijkste producten moeten stelselmatig blijven verbeteren. b2) Productmiddelen b3) Productieproces b4) Boekhoudienf b5) Commercieel ---- b6) Marketing filosofie - denk eerst aan de klant, zorgen dat je je klanten kent. c) Menselijke peiler: Hier moet evenwicht gevonden worden tussen directie en personeel. ->aanwervingspolitiek zeer belangrijk ->goede verstandhouding(goeie duidelijke afspraken) T = Togetheer E = Everybody A = achieves M = More De uitvoerder, is ongeveer hetzelfde als de implicator, iemand die goed werkt, die we goed kunnen gebruiken. De sfeermaker, die soms zorgt voor de rust. De Doordramer, die geeft ni vlug op. De communicator. De analyst, die het probleem analyseert. De complete finisher, die verzorgt de afwerking. De coördinator, houden de groep bijeen.

3 d) Financiële functie investeringen financiers goed verzorgen opbrengsten - uitgaven = winst -lonen -grondstoffen -afschrijvingen 5. Een onderneming starten ---- a) Inleiding - Een éénmanszaak wordt meestal opgestart uit/door: -> ambitie, zelfvoldoening -> familie -> geld b) Welke ondernemingsvorm? ---- Éénmanszaak <-> Vennootschap (p. 13!!!) +-> BVBA, NV Éénmanszaak Als werknemer (alleenstaand en thuis wonend): BEF (Bruto) BEF (RSZ-Werknemer) ( BEF (RSZ-Werkgever)) BEF (Belastbaar inkomen) BEF (Bedrijfsvoorheffing -> wordt er van afgehouden) BEF (Netto) Als Zelfstandige: Wat moet hij aangeven bij de belastingen? Inkomsten - Uitgaven = Winst (Belastbaar inkomen)!!!grootorde van de voorheffing!!! - 14,16% (van die winst) (varieert tussen de en BEF) Vennootschap - Financieel plan maken: *Inversteringsbegroting (lijst van alles wat je denkt nodig te hebben door te kopen, niet te huren) *exploitatiebegroting *financieringsplan *liquiditeitsplan (wat denk je te gaan verdienen, verkopen, huren,... Dit is getimed!) Sociale bijdrage (RSZ) Zelfstandige Werknemer % 13,07% 35,00% %

4 Belastbaar Hoeveel belastingen betaalt iemand die... verdient? (examenvraag) > 25% (1) > 30% (2) > 40% (3) > 45% (4) > > 50% (5) Belastingvrije Som (uit beslastbaar halen) Bepaald bedrag dat niet belast wordt. Zelfstandige - bv.: belastbaar belastingvrij (1) => 500 (( )*25% = * 25%) (2) => 900 (( )*30% = * 30%) (3) => 1800 (( )*40% = * 40%) (4) => 4725 (( )*45% = * 45%) => 0,31 => 31% Inkomsten - Uitgaven = Winst -> Belastbaar Vennootschap - < geld verdienen => 24,98% belasting < < => 31,93% belasting < < => 35,54% belasting > geld verdienen => 33,99% belasting Bankrekening openen: bv.: KAPITAAL AANDELEN Piet A Jan A Mieke A > richten op: NV PIJAMI kapitaal op bankrekening, maar rekening nog bevroren, eerst naar notaris gaan om papier (statuten) te laten opstellen. KAPITAAL(er is een minimum kapitaal bepaald, afhankelijk van NV, BVBA) AANDELEN(zeggenschap hangt hier vanaf => 1A = 1stem) Ze hadden nog niet genoeg, dus leenden ze nog eens (= vreemd vermogen) Ze beschikken dus over een startkapitaal van = ze betalen een leverancier niet +-> die gaat naar zijn advocaat +-> die stapt naar de rechtbank Wat doet de rechter? stelt curator(jonge advocaten met weinig ervaring) aan. De curator, die smijt Piet Jan Mieke buiten +-> kijkt of bedrijf te redden is +-> indien niet bedrijf liquideren +-> anders directeur aanstellen

5 Indien bedrijf na 3 jaar al failliet -> curator belt naar notaris +-> vraag financieelplan op en kijkt dat na +-> indien dat plan niet leefbaar was => oprichtersaansprakelijkheid +-> roept deurwaarder op en deze slaat bij 1 of meer oprichters materiaal aan, wat dan openbaar verkocht wordt +-> doet dat heel snel, want hij wordt als eerste betaald, wat overblijft is voor curator Hoogste orgaan in een vennootschap - Dat zijn de aandeelhouders. Jaarlijks (mag meerdere keer samenkomen, maar hoeft niet) een algemene vergadering. 2de hoogste orgaan in een vennootschap raad van bestuur +-> dit zijn mensen door de aandeelhouders benoemt om voor een tijd in de raad van bestuur te gaan zetelen. +-> slimme +-> met veel invloed +-> duiden een gedelegeerd bestuurder (=afgevaardigde) aan ->PDG (in het Frans) - CEO (in het engels) Directie Comité ---- Opgericht door de PDG. 2 meest voorkomende vennootschappen: --- NV = Naamloze Vennootschap BVBA = Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid +-> E(B)VBA = ÉénmansVennootschap (Besloten) met Beperkte Aansprakelijkheid Bv.: ---- Frank \ Jan >MET stemrecht Martin / Karel >Zonder stemrecht (wordt er bijgehaald door één van de drie oprichters) Kapitaal > Kunnen ook aandelen verkopen (Karel wordt toch ook aanzien als iemand met mede aansprakelijkheid) +-> kan opbrengsten zien via dividenten die uitbetaald worden (inkomsten - uitgaven = winst && winst - belasting = Netto Winst = Dividenten) Financiëel plan: Kapitaal: \_ Vreemd Vermogen: Aandelen van NV's zijn vrij overdraagbaar. Maar worden soms via de statuten beperkt (Wordt ten sterkste afgeraden!!!).

6 BVBA is een personen vennootschap. +-> Aandelen dus niet vrij overdraagbaar. Doorgeven aan een familie mag, anders moeten diegene die 3/4 van het kapitaal bezitten ermee akkoord gaan. c) Verzekeringen uitgebreide risico analyse doen => alle risico's proberen te identificeren (hoe stom ze ook lijken) \/ \/ Preventie plan opstellen \/ \/ Urgentie Plan maken \/ \/ Verzekering afsluiten * personen * patrimonuim * aansprakelijkheid (van de firma's, ook voor wat de werknemers doen) Blz 18 nr 12: NIET KENNNEN!!! Blz 18 nr 13: GOED KENNNEN!!! Blz 19 nr 14: KENNNEN!!! +--+ d) Ondernemingsplan * Commerciëel plan * Actie plan * Financiëel plan +-> Blz 21-23!!! -> investeringsbegroting -> exploitatiebegroting(excl. BTW) -> financieringsplan (=/= financiëelplan) -> liquiditeitsprognose (debiteuren = klanten) Goodwill bij overname: Lijst maken van alle activa en hun waarden. (bv.: 1 milj euro) -> euro extra waard: Goodwill Lijst maken van alle passiva(schulden) en hun waarden. (bv.:(kapitaal van ) euro) -> met Goodwill: (Kapitaal van ) euro

7 HOOFDSTUK 2: Algemeen management blz Inleiding - 2. Management en haar dimensies Beheer, strategie, toevallig gedrag +-> activiteiten die erop gericht zijn de werkzaamheden van een groep mensen zodanig beïnvloeden dat op een efficiënte wijze een gemeenschappelijk doel wordt bereikt. een goede manager gaat ervoor zorgen dat een groep mensen een goed TEAM vormt +-> Together everybody achieves more! routine: BEHEER ^ ^ Strategie Toevallige reacties V Routinesituaties nieuwe situaties BEHEER + Strategie = BELEID het management staat in voor het uitvoeren van routines(=beheer) zo goed mogelijk gestructureerd wordt (=routinesituatie) nieuwe situaties ad-hok (=toevallige reacties) 3. Beleidvorming blz > Doelstellingen --- S -> Specifiek M -> Meetbaar A -> Aanvaardbaar R -> Realiseerbaar T -> Timed 4. Niveau's / \ / \ TOP KADER (directie) / \ / \ / \ MIDDEN KADER / \ / \ / \ LAGER KADER (uitvoerend management) / \ / \

8 5. Leiding Gezag: -> formele } \ -> Enkel als men beide heeft, heeft men echt gezag. / -> informele } * autoritair: werkt, maar niet in alle situaties. * democratisch: werkt binnen een jeugdbeweging, maar niet echt in een bedrijf * situationeel leiderschap: wordt steeds meer de tendens: deze kunnen zich aanpassen naargelang de omgevinv en mensen +-> 1) Directief: alles zeer duidelijk zeggen wat iemand moet doen, hoe en waar. +-> 2) Begeleiden: Organiseren, aanwijzingen geven maar niet in detail, stuk vertrouwen op iemand (niet bij iedereen!) +-> 3) Ondersteunend: zal steun verlenen zodat anderen efficiënter kunnen werken, volgt alles wel nauwkeurig op +-> 4) Delegerend: volledig vertrouwen op uw mensen en deze zullen zichzelf ondersteunen Span wijdte (= hoeveel mensen kan je zinvol leiden) Delegatie (=delegeren van taken) > Verantwoordelijkheid kan men nooit delegeren, degene die delegeert blijft verantwoordelijk. Controle Participatie - iemand betrekken tot het management betrekken. Arbeidsmotivatie (blz. 30) op materieel vlak * voor het geld (inkomen) * sociale vaardigheden * arbeidsvoorwaarden (=zorgen voor bedrijfsruimte) * selectie van uw mensen (bepaald de inkomsten) op immaterieel vlak * informatie en communicatie * opleiding/training/navorming (bijscholing kan soms nuttig zijn) * conflict * integratie * arbeidsvreugde (na de uren iets samen doen helpt) * stijl (van leiding geven is belangrijk, inspelen op de bepaalde situaties) De motivatie is belangrijk, want dit bepaalt onze productiviteit

9 Arbeidsproductiviteit Prestatievermogen * intelligentie * lichamelijk vermogen * de opleiding die iemand heeft gehad * ervaring (moeilijk in te schatten, maar heel belangrijk) * leeftijd * sociale vaardigheden Bereidheid * motivatie * gezondheid * werkomstandigheden Efficientie (=prestatie) * organitatie (indien organisatie slecht => prestaties zullen lager liggen) * materieel (indien van mindere kwaliteit => prestaties zullen lager liggen) * werkplaats Planning (blz. 31) De fasen van een plan ) diagnose 2) prognose 3) objectief 4) strategie 5) tactiek 6) controle (permanent) Budgetteren Het nut is -> planning (deze wordt door het budgetteren gecontrolleerd) -> coordinatie -> communicatie (mensen moeten hierover praten, samenwerken) -> motivatie -> controle -> evoluatie (diegene die alles wat uitgegeven werd goed kunnen verantwoorden, zal een goede evoluatie krijgen) Besluitvormingsproces (blz. 36) ) Doelstellingen overlopen (desnoods op papier) 2) Gaan kijken naar alternatieven 3) Afwegen van de alternatieven 4) Het nemen van de beslissing (er worden ook door managers regelmatig eens compleet foute beslissingen genomen) (GEEN ENKEL menselijk risico nemen en steeds OPLETTEN op financieel vlak) 5) De uitvoering (iedereen voor die beslissing motiveren) Organisatiestelsels Functies aankoop->productie >verkoopfunctie >(door technisch persoon die goed kan inschatten) +->(verdient het +->(verdient minder dan de verkoper, maar niet het minst) meest)

10 Organigram * lijn-organisatie Algemeen Directeur / \ Productie Directeur Administratie Directeur Human Resource Management / / \ Mechanische Werkp Elektronica Werkp / \ installateur * stap-organisatie (werken met een secretariaat) +-> al dan niet gedeelt voor verschillende werven * funcionele organisatie (dezelfde niveau's van de lijn-organisatie met elkaar verbinden) * comité stelsel Hoofdstuk 3: Financieel beleid blz Inleiding - * de financiële kant van eigen onderneming * klanten controleren/ leverancier (wordt verlengstuk van eigen bedrijf, mag dus niet vlug failliet gaan en financieel gezond is.) * overnamen van bedrijven +->daarom interessant om dit hoofdstuk te zien _ / * balans (=overzicht van het vermogen van een onderneming) Jaarrekening -- * resultatenrekening \_ * toelichting (=) +-> bij Nationale bank(enkel voor vennootschappen), iedereen kan een jaarrekening opvragen. 2. Finaciële structuur VOORBEELD: NV. pijami Piet Jan Mieke Financieel plan: nodig hebben ze lenen bij bank of andere personen Actief Passief machines: Kapitaal: liquide middelen: >op bankrekening \ / V

11 Actief Passief machines: Kapitaal: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: liquide middelen: >op bankrekening \ / V Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: leverancier: (schulden aan leverancier) voorraden: liquide middelen: >op bankrekening \ / V

12 INDIEN LEVERANCIER BETAALD: Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: voorraden: liquide middelen: >op bankrekening \ / V INDIEN GOODWILL GEKREGEN: --- Actief Passief machines: Kapitaal: meubelen: kredietinstelling: rollend materieel: voorraden: liquide middelen: >op bankrekening (aandelen zijn nu waard) \ / V HERWAARDERINGSMEERWAARDE -- Actief Passief machines: EV (=Eigen Vermogen) meubelen: Kapitaal: rollend materieel: Herwaarderingsm.: voorraden: Reserves: liquide middelen: VV (=Vreemd Vermogen) kredietinstelling: >op bankrekening = \ / V

13 EXTRA AANDEELHOUDER: Frank => betaalt ( ) voor 10 aandelen Actief Passief machines: EV meubelen: Kapitaal: rollend materieel: Herwaarderingsm.: voorraden: Reserves: (=winsten van voorgaande jaren) liquide middelen: VV(lange termijn) kredietinstelling: >op bankrekening schulden bij aandeelhouders: VV(korte termijn) leveranciers: = * Actief bevat de middelen. * Passief is een verklaing (=oorsprong) van waar de middelen komen. Actief actief met lange verloop +-> Vaste activa +-> Vlotte activa * actief dat realiseerbaar is op lange termijn actief met korte verloop * actief dat realiseerbaar (=beschikbaar) is op korte termijn * het beste is dat dit steeds groter is dan de schulden op korte termijn Kengetallen (blz. 45) * evolutie * vergelijkingen maken * normen opleggen Solvabiliteit (=voldoende onafhankelijk van schuleisers) -- EV EV VV TV (FORMULES KENNEN) Autofinancieringratio (=de ratio die de evoluties opvolgen) als er winst is kan men dat in de reserves steken, het blijft dan in het bedrijf. of men kan het overdragen, dwz dat men dat het jaar erna zal beslissen wat men ermee zal doen of men zal dat uitkeren, bv wat aan de aandeelhouders geven. reserves + onverdeelde winst saldi - kapitaal (FORMULES KENNEN) Liquiditeit (=mate waarin korte termijn schulden kunnen betaald worden)

14 current ratio -- ->wordt zeker elke maand eens berekend vlottende activa x 100 vlottende schuld therausie ratio >hetgeen wat men direct kan uitgeven beschikbaar + kort lopend vorderingen ---- vlottende schuld (FORMULES KENNEN) Resultatenrekening (zie bijlage) (VAN BUITEN KENNEN!!!!!) bedrijfsopbrengsten <- erg belangrijke (omzet) - bedrijfskosten bedrijfswinst \ \ + financiële opbrengst \ resultaat gewone bedrijfvoering - financiële kosten / \ / \ financieel resultaat / \ \ \Resultaat van het boekjaar voor belasting uitzonderlijke opbrengst / uitzonderlijke kost / -- / uitzonderlijk resultaat / Enkele begrippen blz voorraadrotatie ---- voorraad (=1) = 14,6 dagen omzet(=25)/365 /dag klantenrotatie --- handelsvorderingen x x 365 = 24 dagen (omzet + BTW) (25 + 1,21) leveranciersrotatie leveranciers -- x 365 = 24 dagen maximaal betalingsuistel (omzet + BTW) ONDERAAN BLZ 48 VALT WEG!!! rendabiliteit

15 -- netto winst rendement op eigen vermogen(=rev) = eigen vermogen(=ev) netto winst + kosten van schulden(of intrest) rendement op totaal vermogen(=rev) = - totaal vermogen(=tv) Formule Dupont de Nemours netto winst + kosten van schulden(of intrest) omzet Rev = - x omzet tv \ / \ / +->WINSTMARGE +->OMLOOPFREQUENTIE WINSTMARGE = 20% \ OMZET = / WINSTMARGE = 15% \ OMZET = / blz. 52 VANAF: "FORMULE FINANCIËLE HEFBOOMWERKING": PAGINA NIET KENNEN Financieringsbronnen - Eigen Vermogen --- aandeelhouders +->kapitaal -> aandelen -> koersstijging -> dividend Vreemd Vermogen (lange termijn) ---- * investeringskrediet * obligatie lening (obligaties aangeboden aan het grote publiek) * leasing +-> = huren (goed, maar nog steeds duur) Vreemd Vermogen (korte termijn) ---- * leverancier * kaskrediet (om mee te bepalen of men in het rood kan gaan of niet) * facturing (iets eenmalig doen) blz. 54 "DISCONTOKREDIET" NIET KENNEN Hoofdstuk 4: Investeringsbeslissingen blz Belang van investeren -- evidente reden --- zonder investeren geraak je niet vooruit onomkeerbaarheid van investeringen

16 - eerst goed nadenken, eer te investeren winstfactor zie ook figuur 4.1 blz Soorten * Uitbreidingsinvesteringen \ voor mens of machine * Vervangingsinvesteringen / * Capaciteit * Productiviteit * Voorbehoedsinvesteringen * Wettelijke, sociale investeringen * Strategie 3. Investeringsproces -> Determinanten Investeringsbedrag vb onderaan blz. 57 Toekomstige ontvangsten/kosten vb midden blz. 58 Levensduur eerst meest waarschijnlijke, dan een best case en daarna een worst case analyse uitvoeren Vooropgesteld Rendement - Wat moet het opbrengen Hoe meer risico erin zit => hoe meer men eruit moet kunnen halen 4. Analyse methoden a) Gecumuleerde inkomsten en uitgaven ---- brengt het meer op dan het kost? voorbeeld: kader blz > te simpele methode b) Terugverdientijdmethode ---- wanneer is het geld dat erin is gestoken, terugverdient voorbeeld: kader blz. 60 kaders blz > veel gebruikte methode, maar niet goed genoeg c) Methode van investeringsrendement (Return on investment = ROI) --- voorbeeld: kader blz. 61 winst ROI = investeringsbedrag Tijdwaarde van geld geld laten staan op bankrekening => stijgt exponentiëel... wiskundige notatie: blz. 63. actualiseren!!! blz. 63 onderaan

17 d) Methode NAW(=Netto Actuele Waarde) (NTV = Net Present Value) tabel blz. 65 bovenaan C01 = -30 = C02 i = 0, Jaar n Project 1 Cn1 Project 2 Cn2 (1+i)^n Cn1 / (1+i)^n Cn2 / (1+i)^n ,1 4,55 O ,21 8,26 8, ,331 11,27 11, , ,66 13, ,63-1, ,7351 7,74 4, > = 0 => betekent dat het vooropgestelde rendement perfect gehaald is!!! +-> > 0 => beter dan vooropgesteld +-> < 0 => slechter dan vooropgesteld e) De interne rendementsgraad (IRR = Internal Rate of Return) project met hoogste IRR is het beste

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie