Uw huurwoning kopen. Algemene informatiebrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw huurwoning kopen. Algemene informatiebrochure"

Transcriptie

1 Uw huurwoning kopen Algemene informatiebrochure

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Het aanbod Verkoopprijzen Kosten koper (kk) Energielabel Verkoopprocedure Begeleidende makelaar Hoe meld ik me aan als kandidaat-koper? Aanbieding Koopovereenkomst Financiering en notariële overdracht Financiële afrekening van de huurperiode Financiën Koopsom Hypotheek Jaarlijkse lasten Financiering Hypotheek Hypotheekvormen Keuze hypotheekvorm Nationale Hypotheekgarantie Aftrekbare- en niet aftrekbare kosten Taxatie van uw woning (voor het aanvragen van de financiering) De overdracht Waarom een notaris? Projectnotaris Kadaster Pagina 2

3 1 Inleiding Uw huurwoning kopen? Woont u met plezier in uw huurwoning, vindt u de wijk prettig en droomt u er al een tijdje van om eigenaar van uw eigen huis te worden? Dan kunt u profiteren van een aantrekkelijk aanbod. Vestia biedt u namelijk de mogelijkheid om uw eigen huurwoning te kopen. We helpen u graag op weg. In deze brochure vindt u alle informatie over de verkoopprocedure. De eerste stappen De eerste stap is deze informatiebrochure. Hiermee verwachten wij een hoop vragen meteen beantwoord te hebben. De vervolgstap is aan u. U besluit zelf of u wel of niet wilt kopen. Per wijk/buurt wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. In de uitnodiging kunt u lezen waar en op welk tijdstip de inloopbijeenkomst bij u in de buurt plaatsvindt. Tijdens de bijeenkomst zullen medewerkers van Vestia, makelaars, een notaris en een hypotheekadviseur aanwezig zijn. U bent dan in de gelegenheid uw vragen te stellen en u kunt daar deze informatiebrochure en een inschrijfformulier meenemen. Blijven huren Als u geen gebruik maakt van de aanbieding blijft uw huurovereenkomst natuurlijk onveranderd van kracht en kunt u als huurder blijven rekenen op de vertrouwde service. U hoeft in dit geval niet te reageren op de uitnodigingsbrief. Later kopen De mogelijkheid om uw woning te kopen geldt in ieder geval voor geheel Mocht u na 2012 alsnog interesse hebben uw woning te kopen, neemt u dan contact op met het Vestia woonbedrijf waar u van huurt, om de mogelijkheden op dat moment door te nemen. Pagina 3

4 2 Het aanbod 2.1 Verkoopprijzen Uw woning wordt aangeboden tegen een vaste prijs. Als huurder profiteert u daarbij van een aantrekkelijke korting. U krijgt de woning aangeboden in de huidige staat. Bij het vaststellen van de koopsom zijn eventuele verbeteringen die u zelf heeft aangebracht buiten beschouwing gelaten. Wel van invloed zijn o.a. de grootte van de woning en het perceel, de bouw-aard en materiaalkeuze, de (zon)ligging en de staat van onderhoud. De kosten voor het vaststellen van de koopsom zijn voor rekening van Vestia. Op basis van de woningopname door de verkopende makelaar wordt de prijs van uw woning bepaald. U wilt nu niet kopen, maar misschien later wel? Ook in de toekomst is het mogelijk uw huurwoning aan te kopen. De waarde van uw woning wordt dan op dat moment vastgesteld. 2.2 Kosten koper (kk) De woningen worden kosten koper verkocht. Dat betekent dat u naast de koopsom nog een aantal andere kosten moet voldoen. Deze kosten bestaan uit: - 6%** overdrachtsbelasting over de koopprijs; - kadastrale kosten (inschrijving); - notariskosten voor de akte van levering; - notariskosten voor de akte van hypotheek;* - afsluitkosten m.b.t. het sluiten van een hypotheek;* - taxatie t.b.v. de aanvraag van de hypotheek* Al deze kosten samen bedragen circa 10% van de koopsom**. De kosten die de koper moet maken voor het verkrijgen van de financiering (alles met een *) zijn fiscaal aftrekbaar. ** De overdrachtsbelasting is tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Pagina 4

5 2.3 Energielabel Bij de verkoop van woningen moet op het moment van transactie een energielabel aanwezig zijn. Het energielabel is woning gebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van die woning nodig is. Het betreft woning gebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig. Vestia zal dit label bij verkoop leveren. Pagina 5

6 3 Verkoopprocedure 3.1 Begeleidende makelaar Vestia wijst per wijk/buurt een verkopend makelaar aan. Deze makelaar zal u persoonlijk begeleiden bij de aankoop van uw woning. De verkopende makelaar zal aanwezig zijn bij de voor u georganiseerde inloopbijeenkomst. Aarzel dan ook niet om bij vragen of onduidelijkheden contact met dat makelaarskantoor op te nemen. U vindt de contactgegevens van de voor u geselecteerde makelaar op de uitnodigingsbrief die u van Vestia heeft ontvangen. 3.2 Hoe meld ik me aan als kandidaat-koper? Op de site treft u een inschrijfformulier aan. Als u geïnteresseerd bent geraakt in aankoop, kunt u het formulier invullen en digitaal terugsturen. Het insturen van het formulier verplicht u tot niets, u geeft daarmee alleen aan dat u de aankoop wilt overwegen. Na ontvangst van het formulier neemt de verkopend makelaar contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 3.3 Aanbieding Zodra de waarde van uw woning bekend is krijgt u een aanbieding. Deze aanbieding is 6 weken geldig. Als u akkoord gaat met de aanbieding, wordt de koopovereenkomst voor u opgemaakt. Als u geen gebruik maakt van de aanbieding blijft uw huurovereenkomst onveranderd van kracht en kunt u als huurder blijven rekenen op de service van Vestia. 3.4 Koopovereenkomst Als u besluit uw woning te kopen wordt de koopovereenkomst opgemaakt en wordt deze samen met alle benodigde stukken in kopie naar u toegestuurd. Eerst wordt de overeenkomst door Vestia getekend, daarna wordt er door de verkopende makelaar een afspraak met u gemaakt voor uw ondertekening. De makelaar loopt dan punt voor punt de overeenkomst met u door en als u het eens bent met alle genoemde voorwaarden wordt u gevraagd de overeenkomst te ondertekenen. U krijgt dan meteen één kopie mee voor uw eigen administratie en één kopie om de financiering mee aan te Pagina 6

7 kunnen vragen. Op dat moment gaat de bedenktijd in. In de koopovereenkomst wordt de ontbindende voorwaarde opgenomen waarmee, wanneer u de door u gewenste hypotheek binnen zes weken niet kunt krijgen, de overeenkomst wordt ontbonden. Bedenktijd Er is een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Op de dag van ondertekening gaat de bedenktijd s nachts om uur in en na 3 dagen loopt de bedenktijd ook weer s nachts om uur af. Mocht de 3 e dag in het weekend vallen, dan verschuift deze naar de maandag. Als u binnen deze termijn van de koopovereenkomst af wilt zien kunt u dat, zonder opgaaf van reden en zonder kosten, bij de verkopende makelaar melden. 3.5 Financiering en notariële overdracht Als de financiering rond is en de hypotheekstukken bij de notaris liggen, wordt er met u een afspraak gemaakt voor het ondertekenen van de akte van levering en de hypotheekakte op het notariskantoor. Vooraf krijgt u ter controle de conceptaktes thuisgestuurd. 3.6 Financiële afrekening van de huurperiode Na de notariële overdracht maakt Vestia de eindafrekening voor u op met betrekking tot de huursom en de servicekosten. Zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, komt uw huurovereenkomst te vervallen. U betaalt dus huur tot de dag van overdracht. De door u eventueel teveel betaalde huur wordt verrekend. Pagina 7

8 4 Financiën 4.1 Koopsom De koopsom moet worden voldaan op het moment van de eigendomsoverdracht (ondertekenen akte van levering) bij de notaris. Naast de koopsom zullen, eveneens bij de eigendomsoverdracht, de kosten die voor uw eigen rekening komen, zoals gemeld bij punt 2.2 Kosten koper, moeten worden voldaan. 4.2 Hypotheek De aankoop van uw woning kan -wanneer niet of niet voldoende geld aanwezig is- worden gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. Het onderpand voor deze lening is de woning. Met welke geldverstrekker u in zee gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden. 4.3 Jaarlijkse lasten Naast de lasten van de hypotheek zijn er nog andere jaarlijks terugkerende financiële verplichtingen waarmee een huiseigenaar rekening moet houden. Eigen woningforfait Als u de woning koopt moet u rekening houden met een bijtelling bij het inkomen voor de (verplichte) belastingaangifte. Het eigen woningforfait is een fictief bedrag dat bij het inkomen moet worden opgeteld omdat de fiscus ervan uitgaat dat het bezit van een eigen woning tot inkomsten leidt. De theorie is dat deze inkomsten in natura gelijk zijn aan het bedrag aan huur dat anders voor een vergelijkbare woning betaald had moeten worden, onder aftrek van de kosten van onderhoud, afschrijving, enz. Het eigen woningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld. In de toelichting van het belastingformulier kunt u de berekening vinden van de bijtelling. Over de uitkomst betaalt u via de belastingaangifte inkomstenbelasting. Pagina 8

9 Wet Waardering Onroerende Zaak belasting-woz (OZB) Als huurder van uw woning was u wellicht in het verleden al gewend aan een jaarlijkse aanslag van deze belasting, het gebruikersgedeelte. Dit gedeelte is inmiddels afgeschaft. Als u eigenaar van de woning wordt, komt daar het eigenaargedeelte voor in de plaats. Waterschapslasten U woont in een deel van Nederland dat beneden de zeespiegel ligt. De aanleg en het onderhoud van dijken zijn noodzakelijk om u en anderen te beschermen en de gehele waterhuishouding goed in de gaten te houden. Om de kosten hiervan te dekken wordt aan iedere eigenaar van een woning door het Hoogheemraadschap een tarief in rekening gebracht: de zogenaamde ingezetenenomslag. De WOZwaarde van uw woning dient als basis voor dit tarief. Verzekeringen Een hypotheekverstrekker verlangt vaak dat u een opstalverzekering afsluit voor uw woning. Velen van u zullen dit al uit eigen belang doen. Dit is een verzekering die uitkeert als er bijvoorbeeld glasschade is en de woning hersteld of herbouwd moet worden na een brand of andere calamiteit. Onderhoud Als eigenaar zult u zelf de lasten van het onderhoud aan uw woning moeten dragen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan schilderwerk of het vervangen van een CV-ketel. Het is verstandig hiervoor jaarlijks een geldbedrag opzij te zetten. Pagina 9

10 5 Financiering 5.1 Hypotheek Omdat de financiering van uw huis een belangrijke financiële beslissing is, is het belangrijk hierbij een deskundige adviseur in te schakelen. Een adviseur die als geen ander de weg kent binnen de vele mogelijkheden op hypotheekgebied en voor u de beste voorwaarden en tarieven weet te bedingen. In een adviesgesprek met een hypotheekadviseur wordt uw persoonlijke situatie belicht en zullen uw wensen en (gezins)omstandigheden worden meegenomen. Een grove vuistregel: zonder rekening te houden met andere verplichtingen kunnen geldverstrekkers tussen de 4 en 4,5 keer uw bruto jaarinkomen verstrekken. Als u al lopende verplichtingen heeft, kunnen deze het te verkrijgen hypotheekbedrag nadelig beïnvloeden. De uiteindelijke maandlasten zijn voor een ieder afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en toekomstvisie. De adviseur zal u graag voorzien van een objectief en onafhankelijk advies, waarin zowel de voordelen, maar ook eventuele nadelen aan bod komen. 5.2 Hypotheekvormen Tegenwoordig zijn er vele verschillende hypotheekvormen. De meest voorkomende hypotheken zijn de aflossingsvrije hypotheek, de hypotheek met beleggingsverzekering, de spaar(leven)hypotheek, banksparen of combinaties hiervan. * Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente en lost u niets af. Per 1 augustus 2011 mag maximaal 50% van het hypotheekbedrag aflossingsvrij zijn. * Bij een spaar(leven)hypotheek lost u gedurende de looptijd van de hypotheek niets af. Men betaalt wel maandelijks een bedrag aan premie en rente. De premie bestaat uit een spaardeel en een bedrag voor een overlijdensrisicoverzekering. Met het spaardeel wordt de hypotheek na het verstrijken van de looptijd gegarandeerd afgelost. De overlijdensrisicoverzekering zorgt er voor dat de nabestaanden, na het overlijden van degene die de hypotheek/verzekering heeft afgesloten, de hypotheek in één keer kunnen aflossen. * Bij een hypotheek met beleggingsverzekering betaalt u maandelijks een vast bedrag aan rente. Uw spaarpot kunt u maandelijks vullen of in één keer volstorten. Deze hypotheekvorm draagt wel bepaalde risico s. Beleggingsresultaten fluctueren. Rendementen kunnen daardoor mee- of tegenvallen. Pagina 10

11 * Banksparen is een spaarrekening die geblokkeerd is en alleen kan worden opgenomen voor het bestemde doel. Die doelen zijn: aflossing hypotheek of sparen voor (pre)pensioen met lijfrente. Bij banksparen dient u maandelijks of jaarlijks een vast bedrag te storten op de bankspaarrekening. Deze bankspaarrekening is geblokkeerd bij de bank waar de rekening loopt en het tegoed kan niet tussentijds worden opgenomen. U moet aan de spelregels blijven voldoen die de overheid heeft opgesteld. 5.3 Keuze hypotheekvorm Het kiezen van een goede en juiste hypotheek is van groot belang na uw aankoopbeslissing. De hypotheekadviseur helpt u bij uw keuze en maakt u wegwijs in de ingewikkelde wereld van hypotheken. 5.4 Nationale Hypotheekgarantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. NHG is de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Of u voor NHG in aanmerking komt, hangt onder andere af van uw inkomen, de koopsom van de woning en eventuele kosten voor kwaliteitsverbetering. Zowel de lening als de totaalsom van de kosten, mogen niet meer bedragen dan ,-. De hoogte van dit bedrag staat vast tot 1 juli Daarna wordt de totaalsom verlaagd naar ,-. Pagina 11

12 5.5 Aftrekbare- en niet aftrekbare kosten Aftrekbaar taxatiekosten i.v.m. financiering notariskosten voor de hypotheekakte kadastrale kosten hypotheekakte jaarlijks betaalde rente afsluitkosten bank niet aftrekbaar overdrachtsbelasting notariskosten voor de akte van levering kadastrale kosten akte van levering 5.6 Taxatie van uw woning (voor het aanvragen van de financiering) Bij het afsluiten van een hypotheek zal de hypotheekverstrekker (bank/verzekerings-maatschappij) inzicht willen hebben in de waarde van de door u gekochte woning. Hiervoor moet door een onafhankelijke taxateur (niet de bij de verkoop betrokken makelaar) een taxatierapport opgemaakt worden. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening.. Pagina 12

13 6 De overdracht 6.1 Waarom een notaris? De eigendomsoverdracht van uw woning is pas compleet afgerond nadat de akte van levering is ingeschreven bij het Kadaster en het openbare register. De notaris is bij de wet als enige onafhankelijke aangewezen om de akte van levering op te stellen en in zijn aanwezigheid door zowel de koper als de verkoper de akte te laten ondertekenen. Dit geldt ook voor de hypotheekakte. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat de akte van levering en de hypotheekakte worden ingeschreven bij genoemde instanties. 6.2 Projectnotaris Normaliter is de koper van een woning vrij in de keuze van de notaris. Door het bijzondere karakter van de huurprojecten van Vestia en de daarmee gepaard gaande onderlinge afstemmingen in alle aktes van levering, is het gewenst deze aktes onder te brengen bij een projectnotaris. Vestia heeft voor haar huurders offertes aangevraagd bij diverse notariskantoren en voor u de beste keuze gemaakt. Bij dit notariskantoor worden alle stukken en volmachten gedeponeerd. U bent verplicht uw woning via deze notaris te kopen. Deze notaris geeft u als huurder van de woning korting op zijn normale tarieven, zowel voor het opmaken van de aktes als voor een samenlevingsovereenkomst of testament. 6.3 Kadaster De oppervlakte van de bij de woning behorende grond wordt door het Kadaster voor iedere woning afzonderlijk gemeten en vastgesteld. Vestia betaalt de kosten die dat met zich meebrengt. Deze metingen zijn erg belangrijk omdat de verdeling, met het daaraan gekoppelde onderhoud van onder andere achterpaden, eerlijk moet gebeuren. Alle transacties op het gebied van onroerend goed moeten in het Kadaster geregistreerd worden. Dat houdt in dat beide aktes (akte van levering en hypotheekakte), daar ingeschreven moeten worden. Dit wordt verzorgd door de notaris. De kosten zijn voor uw rekening. Pagina 13

informatiebrochure is het moment!

informatiebrochure is het moment! Ook uw huurwoning kopen? informatiebrochure Nu is het moment! 1 Inleiding 3 2 Het aanbod 4 2.1 Verkoopprijs 2.2 Kosten koper (kk) 2.3 Energielabel 3 Verkoopprocedure 5 3.1 Begeleidend makelaar 3.2 Hoe

Nadere informatie

Thuis in Albrandswaard

Thuis in Albrandswaard Thuis in Albrandswaard Informatiebrochure Een huurwoning kopen Inhoud Inleiding... 3 Het aanbod... 4 Verkoopprocedure... 4 Bijzondere voorwaarden... 6 Financiën... 7 De overdracht... 10 Verkooplijst...

Nadere informatie

informatiebrochure is ent

informatiebrochure is ent Ook uw huurwoning kopen? informatiebrochure u N t! e h is ent m o m 1 Inleiding 3 2 Het aanbod 4 2.1 Verkoopprijs 2.2 Kosten koper (kk) 2.3 Energielabel 3 Verkoopprocedure 5 3.1 Begeleidend makelaar 3.2

Nadere informatie

Thuis in Albrandswaard

Thuis in Albrandswaard Thuis in Albrandswaard Informatiebrochure Uw eigen huurwoning kopen Inhoud Inleiding... 3 Het aanbod... 4 Verkoopprocedure... 5 Bijzondere voorwaarden... 7 Financiën... 8 De overdracht... 11 Contactpersonen...

Nadere informatie

Thuis in Albrandswaard

Thuis in Albrandswaard Thuis in Albrandswaard Informatiebrochure Een huurwoning kopen Versie januari 2015 Inhoud Inleiding... 3 Het aanbod... 4 Verkoopprocedure... 4 Bijzondere voorwaarden... 7 Financiën... 8 De overdracht...

Nadere informatie

Uw huurwoning kopen. (Eengezinswoning) Algemene informatiebrochure

Uw huurwoning kopen. (Eengezinswoning) Algemene informatiebrochure Uw huurwoning kopen (Eengezinswoning) Algemene informatiebrochure Vijf redenen om nu te kopen! Inhoudsopgave 1. De hypotheekrente is momenteel gunstig De hypotheekrente is een belangrijke factor voor uw

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Uw huurwoning kopen. (Appartementen) Algemene informatiebrochure

Uw huurwoning kopen. (Appartementen) Algemene informatiebrochure Uw huurwoning kopen (Appartementen) Algemene informatiebrochure Vijf redenen om nu te kopen! Inhoudsopgave 1. De hypotheekrente is momenteel gunstig De hypotheekrente is een belangrijke factor voor uw

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Inhoudsopgave Inleiding 1. Waarom verkoopt Woonlinie woningen? 2. Kopen met korting 3. Wie betaalt wat? 4. Kopen of huren? 5. Stappenplan 6. Hypotheekinformatie 7. De notaris 8. Contactgegevens Inleiding

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Huurwoning kopen? Van stap tot stap

Huurwoning kopen? Van stap tot stap Huurwoning kopen? Van stap tot stap Lees de folder en weet wat u moet doen! Op dit moment huurt u een woning van Tablis Wonen. Misschien heeft u er wel eens aangedacht om een huis te kopen. Dan hebben

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Van kijker naar koper

Van kijker naar koper Van kijker naar koper Wat komt er kijken bij het kopen van een woning? 2 Kopen van Actium Naast het verhuren, verkoopt Actium ook woningen. Zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. De koopwoningen variëren

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Denk je over de aankoop van een huis? Marianne Croes Advies heeft veel ervaring met hypotheken voor starters. Of je nu een bestaande- of een

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7 Eerste huis kopen Gaat u uw eerste huis kopen? Dan wilt u vast weten wat er allemaal bij komt kijken. Dit e-book geeft inzicht in wat u kunt verwachten. Inhoud Oriënteren 3 Welke hypotheek past bij u?

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Deze vrijblijvende objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opgegeven maten en plattegronden zijn altijd circa en dienen alleen

Nadere informatie

TE KOOP 3417 BB MONTFOORT. VRAAGPRIJS: 185.000,- k.k. ROELOF DE ROVERLAAN 16

TE KOOP 3417 BB MONTFOORT. VRAAGPRIJS: 185.000,- k.k. ROELOF DE ROVERLAAN 16 TE KOOP ROELOF DE ROVERLAAN 16 3417 BB MONTFOORT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

De aankoop van uw huis in 10 stappen

De aankoop van uw huis in 10 stappen De aankoop van uw huis in 10 stappen (... wat kunt u verwachten?) De aankoop van uw huis in 10 stappen U bent van plan om een huis te kopen. Een belangrijke stap in uw leven. Daar komt nogal wat bij kijken.

Nadere informatie

Hoefbladstraat 9 Terneuzen. Vraagprijs: ,- k.k.

Hoefbladstraat 9 Terneuzen. Vraagprijs: ,- k.k. Hoefbladstraat 9 Terneuzen Vraagprijs: 205.000,- k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 205.000,= k.k. Aantal kamers 5 Slaapkamers 4 Bouwjaar 1983 Perceel - oppervlakte Woonoppervlakte

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Deze kantoorruimte grenst aan de Reitsmastrjitte en is voor vele bedrijfsdoeleinden en activiteiten geschikt.

Deze kantoorruimte grenst aan de Reitsmastrjitte en is voor vele bedrijfsdoeleinden en activiteiten geschikt. Reitsmastrjitte 63 te Harkema Aan de doorgaande weg in Harkema bieden wij te huur aan deze representatieve kantoorruimte en uitgebreide loodsruimte. De kantoorruimte en loodsruimte zijn ook afzonderlijk

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

TE KOOP 3582 VA UTRECHT. VRAAGPRIJS: 125.000,- k.k. INA BOUDIER-BAKKERLAAN 34 A

TE KOOP 3582 VA UTRECHT. VRAAGPRIJS: 125.000,- k.k. INA BOUDIER-BAKKERLAAN 34 A TE KOOP INA BOUDIER-BAKKERLAAN 34 A 3582 VA UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie

De aankoop van uw huis in 10 stappen

De aankoop van uw huis in 10 stappen De aankoop van uw huis in 10 stappen (... wat kunt u verwachten?) De aankoop van uw huis in 10 stappen U bent van plan om een huis te kopen. Een belangrijke stap in uw leven. Daar komt nogal wat bij kijken.

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Smelbrêge 4 te Stiens

Smelbrêge 4 te Stiens Smelbrêge 4 te Stiens vraagprijs: 199.000 k.k. Op een A1 locatie, in het centrum van Stiens, gelegen winkelpand met een verkoopoppervlakte van ca. 80 m² en een perceel eigen grond van 262 m². Het pand

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Branderf 0 ong - Heenvliet Vraagprijs 129.000,= k.k. Omschrijving Bouwgrond. Unieke kans om te bouwen op historische grond. Kadastrale grootte 240 m2. Inclusief bouwplan voor een hedendaagse woning. Voor

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie