Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren"

Transcriptie

1 Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan. Ik heb echter ook geen alternatief voor dit systeem. Ook zit het hem deels in taal. Voor mij is geld vaak de 20 euro die ik nog over heb in de laatste week van de maand. Voor bankiers is geld derivaten, liborrentes, beurskoersen en Joost mag weten wat nog meer. Voor een bankier is het moeilijk om zich in te leven in de persoon met 20 euro tot het eind van de maand en andersom is dit ook zo. Mooi dat er gedragsregels komen, vreemd dat die er nog niet waren. Maar met een dergelijke intentieverklaring bereikt u de doorsnee burger niet. Die burger merkt van banken nog steeds dat - hij moet betalen voor het hebben van een rekening waaraan banken sowieso verdienen omdat zijn saldo door zijn bank wordt gebruikt winst te maken (eten van twee walletjes); - hij in deze tijden van financiële krapte de grootste moeite heeft om een lening in de vorm van een hypotheek voor zijn woning te verkrijgen; - hij op zijn spaargeld inteert omdat de rente achterblijft bij de inflatie, wat weer komt door het 'gratis' geld dat de banken bij de Europese Centrale Bank kunnen lenen, iets waarvoor hijzelf de mogelijkheid niet heeft; - de banken formidabele winsten maken terwijl het ene na het andere bedrijf omvalt en hij moet vrezen voor zijn baan - als hij die nog heeft; - de aandeelhouders, degenen die toch al meer te besteden hebben, worden verwend met forse dividenden die onder meer zijn ontstaan doordat hijzelf zijn geld vrijwel gratis ter beschikking stelt. Als ik er een uurtje voor ga zitten kom ik vast met nog een aantal argumenten. Nee dames en heren bankiers, dít gaat het niet worden. Het is een leeg verhaal. Vervang het woord 'bankier' door de aanduiding van welk willekeurig beroep dan ook en iedereen zegt onmiddellijk: "logisch toch?". Hetzelfde manifest kan worden gebruikt door artsen en dan zal iedereen zeggen: "Mooi verhaal, maar het gaat alleen over de vorm, niet over de inhoud. Die dokter heeft vast iets te verbergen." Juist die inhoud ontbreekt. Het gaat de burger om de centen... Wilt u ook met mijn klanten in gesprek over dit onderwerp?

2 regel 429 "Een bankier stelt de belangen van de klant centraal." Een spaarder is strikt genomen geen klant. Verander "klant" alstublieft in "klant of spaarder". regel 424 Deze regel moet veranderd worden. Zoals het er nu staat zal een tuchtzaak over een van de gedragsregels altijd kansloos zijn, omdat deze regel overtreding van de andere regels onder alle omstandigheden kan verdedigen. Allereerst de vraag waarom een statuut van Nederlandse banken voor Nederlandse medewerkers in het Engels moet zijn. Ten tweede de opmerking dat het vreemd is dat dit statuut alleen voor medewerkers in Nederland van toepassing is, dus een schandaal als recentelijk bij de Rabo wordt hier door niet moeilijker of minder waarschijnlijk wordt zelfs voorzien? Dan vind ik het vreemd dat er expliciet gesteld moet worden dat een bankier integer en zorgvuldig moet werken. Dit dient al te blijken uit een arbeidscontract alsmede de doelstelling die elke bank geformuleerd heeft. De opmerking dat een bankier een zorgvuldige afweging van belangen maakt is zeer onvolledig. Wat is zorgvuldig en wiens belangen prevaleren? Ik kan me zo voorstellen dat als de bankier de belangen zorgvuldig afweegt hij de bank een flinke winst laat maken ten koste van de consument. De opmerking dat een bankier de wet zal naleven is echt een open deur. Betekent het opnemen van deze opmerking dat men dat tot nu toe niet vond? Dit geldt tevens voor de opmerking dat vertrouwelijke informatie geheim zal worden gehouden. Ik mis ook een definitie van het begrip "bankier" betreft dit alle medewerkers van de banken of alleen maar een bepaalde groep? Is een balie medewerker waar ik afspraken mee maak / zaken mee regel ook een bankier? Of mag die persoon alles wat een bankier niet mag? In een statuut mag best worden toegegeven dat de bank een bedrijf is dat primair bedoelt om winst te maken, het is wel zo eerlijk om dat openlijk te stellen. Wel hoort daar dan bij dat wordt aangegeven wordt hoe belangrijk hier bij het belang van de consument is. Ik mis duidelijk de sancties die de medewerkers tegemoet zien bij het niet nakomen van het statuut/de eed. Mijn reactie heeft weinig te maken met tuchtrecht, codes, enz. Mijn vraag is (al zolang): Wie staat centraal: de klant of de bank? Zolang u de rente die ik krijg creditrente noemt, is het duidelijk: de bank staat centraal. Met evengoed vriendelijke groeten

3 L.S. Ben verrast dat u burgers vraagt hun mening te geven. Organisatiecultuur is een bijzonder complexe materie. Mijn ervaring met de Nederlandse Bank was in ieder geval zeer negatief. Toen ik contact met ze zocht, hoorde ik dat ze al waren voorzien. Het bleek dat ze een club in de armen hadden gesloten die zich helemaal niet op cultuur toelegde maar op individuen, d.w.z. de Bank verwarde een sociologische invalshoek met een psychologische invalshoek. Beide zijn belangrijke disciplines, maar als het om cultuur gaat zou sociologie c.q. culturele antropologie, de boventoon moeten voeren. De "banking crisis" is ontstaan door disfunctionele culturen. Deze culturen op hun beurt zijn ontstaan door hebzucht. Dat is menselijk en er is zeker wat aan te doen, maar niet zozeer door regelgeving. Mocht u echt geïnteresseerd zijn om uw leden te helpen dan word ik graag uitgenodigd voor een gesprek. Wij maken als enige gebruik van het wetenschappelijk onderzoek dat door de "guru" op dit gebied, professor Geert Hofstede, is uitgevoerd. In dit geval niet naar cultuurverschillen tussen landen, maar volledig gericht op het in kaart brengen van organisatiecultuur. Met vriendelijke groet, De enige en èchte basis van bankieren is VERTROUWEN. Ondesrschat dat woord niet heren!!!. Dat vertrouwen is, en wordt nog steeds, zéér ernstig geschonden door het feit dat topdirecties zich, ook nú nog God betere't, ORDINAIR met miljoenen besproeien. Enige tijd geleden stond er in The Economist een artikel getiteld: "bankieren is een saai vak en dat hoort ook zo!" Denk daar eens goed over ná!! Nu is mijn mening, na ong. 25 jaar bankervaring, dat optellen en aftrekken zonder verdere flauwekul het belangrijkste werk van een bankier is, méér niet! Beleggen is een hogere van gokken en derivaten zijn daarvan weer een verdere afgeleide, méér niet! Laten we ons dus daarmee niet laten afleiden van de hoofdzaak: VERTROUWEN. Conclusie: Heren commissarissen en hoofddirecteuren van banken, gedraag je in bij je eigen salariëring een beetje. Het daarmee terugwinnen van enig vertrouwen zal de klant ongetwijfeld belonen. Deze vind ik wel bijzonder: 4 You comply with the law and other rules that apply to your work for the bank.

4 This means, among other things, that in your work you comply with the law, regulations, rules of conduct and instructions that apply to your work for the bank. Waarom moet dit in de Rules of Conduct? Als ik me niet aan de wet, regelementen of instructies houd, behoor ik straf te krijgen of de laan uit te vliegen. Deze regel is een overbodige open deur! Interessant crowdsourcing-initiatief is dit trouwens waar ik u veel succes mee wens en hoop dat het u veel stof tot verder nadenken oplevert. Om te beginnen complimenten voor dit initiatief dat hopelijk bijdraagt aan het op alle fronten meer verantwoord(elijk) functioneren van banken, hun afdelingen en hun individuele medewerkers. Opmerkingen heb ik bij de volgende regelnummers uit het concept: r.20/21 de opsomming is niet compleet: leveranciers, het milieu (wellicht bij monde van milieuorganisaties) zouden er niet mogen ontbreken. Overigens kunnen de gezinnen van medewerkers of organisaties die gesponsord worden er ook toe horen. r.73 Gedragsregels en tuchtsysteem. Heb ik over de formulering van de kernwaarden die achter de regels moeten zitten heengelezen? Bij een tuchtsysteem hoort goed nagedacht te worden over pakkans en de hoogte van de strafmaat; daar vind ik niet veel van terug. r.102 Kan dit niet concreter geformuleerd? Wat is bijv. het maximale marktaandeel van een bank in deelmarkten in NL? Hoeveel banken moeten er minimaal zijn? Maakt dit verdere fusies onmogelijk of impliciet onwenselijk? Was het niet Canada dat de omvang van banken heeft beperkt waardoor geen bank too big to fail kon worden? r.117 Sluiten deze regels allerlei dubieuze diensten uit als de sub-prime-loans, geautomatiseerd speculeren op aandelenbeurzen, bijdragen aan smeergeldbetalingen en dubieuze geldtransacties van criminelen, dictators en tycoons/oligarchen? r.121 Bankmedewerkers zijn ook gewoon mensen die meer of minder en soms afhankelijk van privé-omstandigheden gevoelig kunnen zijn voor perverterende prikkels. Bij variabele beloningen (bonussen, opties) schuilt altijd het gevaar dat ze tot uitwassen leiden, zo heeft de crisis toch wel geleerd.

5 r.337 Een verantwoordelijke organisatie zou bij hoogste beloning niet naar mediaan o.i.d. moeten kijken. Wat is de maximale verhouding tussen laagste en hoogste salaris? Als een topmanager vertrekt omdat men elders ipv teveel (twee keer Balkenendenorm?) zelfs exorbitant kan verdienen, snapt zo iemand dan wel de waarden achter de code? Moet je dan juist niet blij zijn dat die vertrekt? r.341 Zoals reeds bij r.121 werd opgemerkt: variabele beloningen moeten aan banden worden gelegd omdat het verband tussen prestaties van de bank zelden aan één individu gekoppeld kunnen worden. Variabele beloningen leiden (zie the city of the wolf of Wallstreet ) vrijwel altijd tot gedrag dat de prestatie-indicator optimaliseert wat vrijwel altijd ten koste gaat van prestaties op de langere termijn of het algemeen belang. r.374 Waar staan de intenties van de waarden en principes omschreven? Ik vind dit een goede ontwikkeling. De banken hebben voor mij behoorlijk afgedaan als een betrouwbare en maatschappelijke organisatie. Waar ik me in de tekst nog steeds zorgen over maak zijn twee tekstonderdelen: - er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt in de belangen van.... en dan zijn er zoveel stakeholders waaronder de aandeelhouders en de medewerkers van de bank dat die zorgvuldige afweging nog steeds weer gemakkelijk kan uitvallen ten gunste van de mensen die er zelf veel beter van willen worden zonder dat de klant hier beter van wordt. - dit wordt onvoldoende ondervangen door het volgende punt: handelen in het belang van de klant. De dingen die hier staan zijn een bescherming van de klant tegen DSB en Legiolease constructies (de klant mag er niet slechter op worden. Ik zou daar ook de belastingbetaler in betrekken. Die heeft de portemonnee flink getrokken voor de bankrekening van hoge bank omes.). Maar ze zijn niet zo geformuleerd dat de klant er beter van wordt. Daarmee is het namelijk nog steeds hopeloos gesteld bij banken. Ik adviseer daarom om de belangen van de klant in positieve zin nog veel centraler te zetten in de afweging van belangen die in het eerdere punt zijn benoemd. Dank voor de code die begrijpelijk is en goed leesbaar. Uit mijn eigen ervaring heb ik nog wel moeite met de dubbelrol van mijn bankier (account manager) als medewerker van de bank en als mijn adviseur. In het recente verleden is het een aantal keer voorgekomen dat zijn advies - of het uitblijven daarvan - heel duidelijk niet in mijn voordeel was. Voorbeelden zijn het jarenlang laten doorlopen van een veel te dure overlijdensrisicopolis, het verkeerd adviseren bij een vervroegde

6 aflossing en het niet beeindigen van een dubbele verzekering. Ik denk dat om het vertrouwen van de klant in de bank te herwinnen noodzakelijk is in de code nog duidelijker op te nemen dat daar waar de belangen van de klant tegengesteld zijn aan die van de bank, het belang van de eerste prevaleert. Dit betekent in de praktijk dat mijn adviseur mijn belang steeds voorop moet stellen bij zijn advies. En dat uiteindelijk bij duidelijke tekortkomingen de schade wordt vergoed. Dat lijkt wellicht wat ver te gaan, maar bedrijven als Albert Heijn ('niet tevreden geld terug') en Media Markt ('elders goedkoper, dan verschil vergoed') hebben wel met soort vergaande maatregelen het vertrouwen van de klant gewonnen. Ik wens u veel succes bij het verder opstellen van de code. Met vriendelijke groet, In het recente verleden is het bij banken (niet alleen banken overigens) vaak fout gegaan door de persoonlijkheidsstruktuur van sleutelpersonen. Het lijkt me dan ook wenselijk dat in uw code de verplichting wordt opgenomen tot het grondig psychologisch testen en in tijd volgen van (toekomstige) managers, financieel specialisten en handelaren op (de kans op) risicovol gedrag. Zoals bijvoorbeeld op: dominant gedrag, narcisme, sociopathie. Personen met een dergelijk (te hoog) profiel zouden nooit in een management of andere sleutelpositie mogen komen of blijven in de financiele wereld. Geachte dames/heren, Deze regels zijn zoiets als mosterd na de maaltijd. Veel ondernemers zijn door de bankencrisis en de regels ten gevolge daarvan failliet gegaan. Nu zijn er regels voor de toekomst. Dat helpt niet meer voor de mensen die tijdens de crisis ten onder zijn gegaan, en zeker niet voor de mensen die nog net 'leven'. Ik geloof niet meer in de overheid, de banken en het systeem. Ik ben erover uit: er is geen eerlijk ondernemen mogelijk in Nederland. Mits je een groot kapitaal bezit; dan ligt de rode loper uit...want dan valt er aan jou nog te verdienen... Gedragscodes...ik heb er denk ik een heel verkeerd beeld bij... Het is maar hoe je het leest... Gedragscodes... U heeft een aantal regels opgesteld waaraan een bankier zou moeten voldoen. Ik

7 vind dit regels die gelden voor elk normaal werkend bedrijf en zoals het al jaren bij de bedrijven in Nederland gehanteerd wordt. Blijkbaar nog niet in de bankwereld! Want eigenlijk zegt u nu dat u hiervoor niet integer en zorgvuldig werkte; de klant niet centraal stelde maar uw eigen inkomen, en zo kan ik nog wel even door gaan. De belangrijkste regen ontbreekt en deze is: 8. Een bankier werkt niet meer met bonussen en ontvangt een normaal salaris zoals elke hardwerkende Nederlander. Ook bankbestuurders onderwerpen zich aan deze regel! Zolang de geldscheppende functie bij commerciële banken blijft en daar de facto geen maat op staat die maakt dat geldschepping de economie VOLGT in plaats van OPBLAAST, gaat het telkens opnieuw mis. De economie is dan slechts een stoelendans van diegenen die nog net voor de muziek stopt het slechtste derivaat in handen van een ander heeft weten te spelen. Het sub-prime tot AIG-debacle in herhaling. Als naast geldschepping de rente het echte verdienmodel van banken blijft, blijven wij gevangen in een exponentieel groeimodel dat op een eindige aarde onmogelijk is. Ik denk dat u eens wat NATUURKUNDIGEN in plaats van WISKUNDIGEN in moet huren voor uw bank- en economiemodellen. Dat heeft echter geen zin zolang wereldwijd jongens (bijna altijd jongens...) als Goldman Sachs, JP-Morgan, Citicorp de echte regels van het spel in handen hebben. Kortom: Een lief bedoeld stuk, maar niet eens een doekje voor het bloeden: "previous conduct" maakt geen onderdeel uit van het pallet. Eerder veroorzaakte schade behoeft geen reparatie en blijft op de schouders van de belatingbetaler liggen. Beste bestuurders, beste bankiers, Goede zaak dat u een consultatieperiode hanteert voor de Vernieuwde Code Banken, het draagt bij aan de gewenste transparantie. Naar aanleiding van de tekst in 'Toekomstgericht Bankieren' heb ik een vraag aan u m.b.t. het begrip 'Beheerste en integere bedrijfsvoering'.

8 Van de grootbanken is momenteel de RABObank bezig met een ingrijpende reorganisatie, naar verwachting verliezen op korte termijn ca werknemers hun baan. Houd je rekening met ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek, de zgn. 'disruptieve technologieën', dan is het niet lastig te voorspellen dat de bancaire sector binnen redelijke termijn met nog meer personele inperking te maken krijgt. Deels zal dit op te vangen zijn door natuurlijk verloop maar nu al blijkt dat er met werknemers wordt gesproken over financiële compensatie. Mijn vraag is dan: hoe beheerst de sector de financiële gevolgen van deze uitstroom? Er zit hier mogelijk 'nog een addertje onder het gras': de kans is dat een redelijk aantal van deze oud-werknemers in de huidige economische omgeving niet in staat zal zijn een nieuwe functie te vinden. Wat doet de bancaire sector met de financiële risico's die deze oud-medewerkers, dan klanten die eerder gefinancierd zijn onder gunstige personele condities, mogelijk met zich mee kunnen brengen? Dat de sector over middelen beschikt om deze financiële risico's te dragen, is duidelijk. Maar kunnen die middelen juist voor die risico's worden gebruikt er van uitgaande dat de financiële sector in eerste instantie een nutsfunctie heeft in dienst van de maatschappij of zoals u zelf opmerkt "Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen banken bij aan een duurzame economie.". Mogelijk dat u het antwoord hierop kan meenemen in uw Maatschappelijk Statuut. Succes met uw activiteiten en een vriendelijke groet. Banken vervullen een zeer belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving, duidelijk afwijkend van die van b.v. een fietsenfabriek e.d. De burgers van dit land zouden dan ook blind vertrouwen moeten kunnen hebben in de mannen en vrouwen die de banken bemannen/bevrouwen. Het is dan ook de dure plicht van allen werkzaam in de banksector om in sociaal opzicht het voorbeeld te geven aan de burgers van dit land. Dit geldt voor integer gedrag binnen en buiten kantooruren, inkomen, etc. Hoe hoger in de organisatie, hoe groter deze verantwoordelijkheid naar mijn mening. Dit zou ook moeten worden benadrukt in de eed. Om het vertrouwen terug te winnen zou ook een einde moeten worden gemaakt aan de voortschrijdende anonimisering en commercialisering. Je weet niet meer met wie je te maken hebt en of hulp en adviezen wel oprecht en eerlijk zijn of dat er commerciële motieven in het geding zijn. Een voorbeeld van anonimisering: enkele maanden geleden werd bij een Primera

9 vestiging alhier de bankpas ingeslikt van een ca. 82 jarige man die geld op wilde nemen. De man raakte volkomen van slag, na enige tijd belde een Primera medewerker naar een ING helpnummer en de man kreeg als antwoord dat er iets aan de hand was met zijn bankpas en dat hij een nieuwe pas moest aanvragen. Lichtelijk ontredderd en ontdaan verliet hij zonder geld de winkel. Een dergelijk voorval draagt niet bij aan het terugwinnen van het vertrouwen bij het publiek. toevoegen aan statuut:...zorgvuldige behandeling van klanten en stakeholders wiens belangen bankmedewerkers ook behartigen en zich onthouden van het afwentelen van risico's die klanten en stakeholders niet onderkennen... Na alles wat jullie criminele corporates de burger hebben aan gedaan, zie ik jullie graag verdwijnen in een concentratie kamp met alle gevolgen van dien aard voor jullie. Ik vertrouw nog eerder een pooier dan jullie. FOEI FOEI FOEI. Kent u ze nog, de aardige filiaaldirecteur van de bank? Kopje koffie, hoe gaat het met u? en dan het gesprek. De relatie met de klanten was een van de belangrijkste pijlers van de banken en andere spelers op de financiële markt. Relatiegericht was de financiële wereld toen. Zeker voor een deel. Daar tegenover staat de productgerichte invalshoek. Producten, productkennis, systemen en regels vallen allemaal onder dit begrip. Het evenwicht tussen deze twee kenmerken is van belang, omdat in de samenleving een deel van de mensen meer productgericht is en een ander deel is meer relatiegericht. De mensenmensen. Beide invalshoeken zijn kwaliteiten. Het evenwicht is weg. Contact met klanten wordt zoveel mogelijk vermeden op grond van efficiëntie en kostenbesparing. Het verlies van de menselijke factor heeft tot gevolg dat ook de menselijke input verdwijnt. De financiële sector isoleert zichzelf daarmee. Men spreekt de eigen taal, richt zich op producten en resultaten en verliest het contact

10 met een deel van de cliënten, de relatiegerichte mensen, die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. De resultaat- en productgerichte invalshoek levert op de korte termijn besparingen en daarmee geld op. Op de langere termijn zal de financiële sector zich vervreemden van de omgeving, omdat het contact met een deel van de klanten weg is. Hoe is het zo ver gekomen? Het bezig zijn met cijfers trekt mensen aan die graag bezig zijn met iets. Dat zijn de meer productgerichte mensen. Relatiegerichte mensen hebben meer behoefte aan contact met anderen. Hoe is het met u? in plaats van, hoe gaat het met uw werk of uw zaken? De feitenkennis, die in de financiële wereld wordt vereist, sluit beter aan bij mensen die meer productgericht zijn. Het zijn dan ook de productgerichte mensen die sollicitanten beoordelen. Die herkennen het productgerichte, en daarmee een deel van zichzelf, wel of niet in de sollicitant en de medewerker. Met de vraag: wat spreekt meer aan, lijkt in het antwoord een deel van het probleem te liggen. Suggestie Aandacht voor de noodzakelijk differentiatie van mensen die werkzaam zijn bij een bank en andere financiële instellingen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als de banken zich voortaan zouden onthouden van het gebruik van de Engelse taal. Voor mij staat het overdreven gebruik van het Engels in de communicatie en reclames van banken symbool voor de vertrouwensbreuk die er nu bestaat tussen de banken en de rest van de samenleving. Het komt op mij over als de praktijk van zwendelaars. Pas als er op dit punt iets verandert, begin ik te geloven dat de banken een les hebben geleerd. In dit verband wil ook nog wijzen op de figuur 'Evi van Lanschot'. Het is onbegrijpelijk dat een bank die zich juist laat voorstaan op een degelijke dienstverlening en een persoonlijke benadering van klanten, zich in reclamecampagnes laat vertegenwoordigen door deze virtuele 'persoonlijkheid'. Banken die zich bedienen van het Engels en van virtuele figuren zijn absoluut niet transparant en geven de indruk dat ze iets te verbergen hebben.

11 Ik ben vooral verbaasd dat u deze codes als nieuw presenteert. Zulke codes behoren gebruikelijk te zijn in het normale maatschappelijk verkeer. Blijkbaar was dat niet zo vanzelfsprekend. Het zal tijd worden dat dit ook voor banken gaat gelden. Komt hiermee ook een eind aan het speculeren en aanbieden van complexe, ondoorzichtige en riskante producten? Hiermee hebben de banken tenslotte veel schade aangericht, bij o.a. onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, particulieren en bedrijven. hierbij is gegokt met derivaten, met alle schade van dien, zoals hoge schulden en faillissementen. Door de economische en bankencrisis zijn velen werkloos geworden, en hebben velen meer schuld dan hun huis nog waard is. Hierdoor is de armoede toegenomen (zie het toenemend beroep op schuldhulpverlening en voedselbanken; inderdaad een heel ander soort bank). Is dit nu allemaal verleden tijd? Komt er een eind aan het uitdelen van bonussen? Die vertonen met de door banken aangerichte schade en veroorzaakte armoede een nogal schril contrast. Het is merkwaardig dat er zowel bij goede als bij slechte prestaties bonussen worden uitgekeerd. De gemiddelde werkloze komt terecht in een beperkte WW en vervolgens in de uitgeklede bijstand (waarvan het NIBUD stelt dat het niveau onder de armoedegrens ligt). Die slechtere situatie is een gevolg van bezuinigingen en lastenverzwaringen om de aangerichte schade te herstellen. En als er verandering in komt, gaat u iets ondernemen om de aangerichte schade (deels) te herstellen? Dat zou pas echte vernieuwend zijn. T.a.v. regel 112 t/m 119 zou moeten worden toegevoegd: "handelt overeenkomstig internationaal recht en eerbiedigt de resoluties van de Verenigde Naties". Regel 33: Verhoudig eigen kapitaal en uitgeleend kapitaal. De commissie Wijffels zocht naar een verhouding van 5% -- 95% dat heeft het niet gehaald. De huidige verhouding blijft risicovol. Regel 41 en 42: Klant centraal. In de beloningsstructuur cruciale items opnemen, zoals door de klant ervaren kwalteit van de dienstverlening en bijdrage aan duurzaam ondernemen. Gebeurt dit niet, dan verandert het huidige systeem niet. Regel 264: De raad van bestuur krijgt een corrigerende rol richting directie op de punten 1) Maatschappelijk verantwoord bankieren, Duurzaam ondernemen en het interne beloningssysteem.

12 Regel 310: Een audit op de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt door een andere partij uitgevoerd dan de consultant op dit terrein. Uitsluiten van verstrengeling van het belang goedkeuren van de jaarrekening met consultancy activiteiten. Succes! Ik juich een gedragscode zeker toe, maar u zult nog een lange weg te gaan hebben zolang er banken zijn die willen gaan optreden als handelaar in adres- en betalingsgegevens. U weet net als ik dat dit hoogst actueel is. Met vriendelijke groeten, De banken zijn al 5 jaar onzichtbaar in het maatschappelijke debat over geldzaken. De banken geven aan juist heel veel professionele deskundigheid te hebben op dit terrein. Het is steeds de verklaring voor het salaris, dat hoger is dan gemiddeld. Over de hypotheken, aandelen, pensioenen, onderwater staan van hypotheken, toekomstige houdbaarheid van de economie, verdienmodel van Nederland, verdien model van de financiële instellingen, dat zijn onderwerpen waar het bijna dagelijks over gaat in nieuws en pers. De banken zijn afwezig in het debat. Er verschijnt geen deskundige in een talk show. Het lijkt angst, angst om kritiek te krijgen ( daar moeten ze doorheen) angst om iets te zeggen dat niet waar is, angst om te horen dat ze dat dan in de praktijk moeten brengen. De banken zijn niet service gericht. Waarom niet een twee jaarlijkse analyse van mijn financiën en daar een advies over. Zij weten alles van me ( inkomsten, uitgaven, belegging, schulden, roodstand, hypotheken) en er is geen onderhouds advies. Waarom niet. Er is toch deskundigheid en die kan toch in gezet worden. Mijn garage zegt ook dat een bepaald onderhoud binnenkort moet gaan gebeuren. Het lijkt me dat banken niet geautomatiseerd zijn rondom de klant en mijn belangen, maar geautomatiseerd rondom de processen van de bank en de efficiëntie aldaar. Waarschijnlijk heeft niemand een overzicht per klant. Banken doen alles om gebruik te maken van internet, maar daardoor heb je bij alles weer een andere helpdesk, dus onpersoonlijk. Steeds horen we dat banken moeten verdienen aan de klant. Dat doen veel bedrijven, maar daar krijg ik er wat voor terug en voel ik me geholpen, is erger voorkomen, functioneert iets weer. Dat moet voor banken toch ook mogelijk zijn. Banken zeggen een 7x24 bedrijf te zijn, maar een overboeking die moet plaatsvinden op 31 dag van een maand en als die dag op zondag valt, gaat het niet.

13 Dan blijkt het opeens een weekend dag te zijn en dan zij. We niet open. De eed en alles wat daarbij hoort is prachtig, na al die jaren beloven dat je je aan de wet houdt! Maar de klant centraal en service verlenen, hoort daarbij, anders is het een leeg gebaar. Succes Het vertrouwen in banken kan alleen hersteld worden als de klant kan kiezen met welke soort bank hij zaken wil doen. De keuze moet zijn en traditionele bank of een zakenbank. Een scheiding tussen zakenbankieren en traditioneel bankieren de z.g. Splitsing zoals door het sustainable financelab. Geachte Heer/Mevrouw, Het statuut gelezen hebbende plus de gedragsregels een paar opmerkingen. Het is een goed initaitief en de intentie die volgt uit de woorden is goed. Het gaat echter om de invulling. Ik mis een paar zaken. - De bank dient zich te realiseren dat haar primaire taak is gelden van haar klanten te beheren. Daarnaast gelden te lenen. - Daarmee verdraagt zich niet dat de bank zich laat verhandelen middels de uitgifte van aandelen. Dat betekent dat derden met oneigenlijke belangen zeggenschap krijgen over het geld dat niet van hen is. - Dat het statuut alleen van toepassing is op Nederland betekent dat grote delen van onze banken, die in het buitenland gevestigd zijn er buiten vallen? Dat zou betekenen dat we hier goede regels hebben die in het buitenland makkelijk kunnen worden omzeild. (vergelijk hier strenge arbeidsomstandigheden en dan laten we onze kleren maken door derdewereldlanden die geen of nauwelijks goede omstandigheden hebben. - ik mis regels over de boekhouding. Wanneer maakt een bank winst waarop bestuurders aanspraak kunnen maken. In het verleden was er veel papieren winst die door bestuurders gelijk werd geind maar het was niets dan lucht mede veroorzaakt door de wijze van boekhouding die grote accountantskantoren zich eigen hebben gemaakt maar niets te maken hebben met een down to earth

14 boekhouding en de primaire taak de gelden van derden zo min mogelijk aan risicos bloot te stellen. De directeuren ontvingen risicoloos tientallen miljoenen.er zouden voor de bank bijzondere boekhoudregelings moeten gelden gelet op de aard van het bedrijf. Winsten behoren tot degenen die hun kapitaal opslaan bij de bank en niet bij aandeelhouders die zelf al genoeg eigen kapitaal hebben. - wat is mis in het statuut is dat de Raad van Commissarissen dient te bestaan uit onafhankelijke personen die geen verstrengelde belangen hebben gelet op hun achtergronden en huidige posities in de samenleving waarbij tevens wordt gelet op het feit dat ze niet allemaal uit het corps komen. Het old boys netwerk dat ruim vertegenwoordigd is in de topposities in de bancaire wereld moet doorbroken worden. Er wordt veel geld verdiend door een te kleine groep mensen met dezelfde achtergronden. Door onafhankelijke derden toe te laten in de Raad van Commissarissen niet allemaal uit het corps en er op toe te zien dat in alle banken bijvoorbeeld Mees Pierson (voorheen) niet alleen het corps wordt vertegenwoordigd maar de hele samenleving zou het toezicht en het onderlinge toezicht in de bancarie wereld behoorlijk ten goede komen. - belangrijk is dat de ongrijpbare offshore actviteiten van banken in kaart worden gebracht en niet inzichtelijke transacties. Deze zijn zwaar risicovol. Met dient te handelen in producten en niet in lucht of malafide praktijken. Met U ben ik het eens dat de banken de maatschappij moeten dienen en goede initiatieven. Het sponsoren door banken van sportieve activiteiten met gelden die de klanten toekomen is niet handig. Banken zouden de klanten ook betere rendementen op hun geld kunnen geven. Extra service. Het lijkt wel of de banken er moeite mee hebben het geld en winsten op het geld die kennelijk met het nodige risico met het geld van de klant wordt gemaakt, dit de klanten te gunnen. Men zou klanten de mogelijkheid moeten bieden dat zij zelf bepalen wat er met hun geld dat zij bij hun bank deponeren gebeurt. Niets, iets, of iets risicovollers.. De klant zou koning moeten zijn en niet het management dat zich wel zo opstelt en zich ver boven haar klant lijkt te zien staan. Enfin tot zover. Met vriendelijke groet,

15 L.S., Ik waardeer het maatschappelijk statuut maar kan er geen principiële vernieuwingen in vinden. Het lijkt me vrij normaal dat een bank zich aan deze zaken houdt. Altijd al zo geweest. Er zijn dus nu alleen nog meer specifieke regeltjes omdat te gaan ondersteunen. De gewone bankwerker moet langzamerhand gek worden van al die regeltjes en cursussen terwijl deze niet schuldig is aan de exorbitante verliezen en reputatieschade als gevolg van de crisis. Ik denk dat je in de eerste plaats condities moet scheppen om gedrag verandering te bewerkstelligen in plaats van alleen nog meer regeltjes en dan te denken dat het is opgelost. Dus ik denk dat een bank de grenzen van de commercie heeft bereikt en zich weer richting nutsbedrijf moet gaan bewegen. Gewoon saai en degelijk zonder ongezonde (perverse) prikkels om meer winst te maken en haar mensen een gezonde motivatie meegeeft, namelijk het gevoel geven dat ze echt iets betekenen in de samenleving. Met vriendelijke groet Het is dringend nodig dat banken weer aan echte sociale dienstverlening gaan doen. Maar veruit het belangrijkste is dat banken niet meer aan geldcreatie meer mogen doen. Die structuurfout is vooral sinds ongeveer 1970 fataal voor de mondiale duurzaamheid. Immers sinds het rapport 'Grenzen aan de Groei' (1972) zouden de mondiale investeringen gericht moeten zijn op een duurzame ontwikkeling van de samenleving, in 1987 nog eens bevestigd door het VN-rapport 'Our Common Future'. En nu zitten we als mensheid o.a. in een dramatische situatie qua klimaat, de biodiversiteit, de voedselsituatie, de kwaliteit van de bodems, de waterbeschikbaarheid, de plastic soep en de stand van de bijen. De genoemde structuurfout is zo noodlottig omdat de banken, redelijk begrijpelijk, hun geldcreatie bijna uitsluitend op projecten stuurden die vooral meer geld zouden opleveren. Dus sturen richten duurzaamheid was niet aan de orde, laat staan op het geluk en de toekomst van de mensheid. Geldcreatie dient in een nieuwe democratische structuur te gaan gebeuren, en hopelijk zo snel mogelijk. We zijn al rijkelijk laat. Zie de bijlage over nieuwe indicatoren die we nodig hebben, en op vindt u het gratis ebook 'Mijn hemel!' over de huidige overshoot op onze Aarde.

16 Geachte NVB, Een aspect dat in het statuut nog ontbreekt is het rekening houden door Banken en bankiers met de impact die de activiteiten en de investeringen van banken kunnen hebben op mens en milieu buiten onze samenleving. Nederlndse banken opereren en investeren ook buiten de landsgrenzen in regio's waar de risico's op (het financieren van) onduurzame economische activiteiten groot zijn. De 'Duty to Respect' die noodzaakt tot due dilligence naar de gevolgen voor mens en milieu van de beslissingen die een bank/bankier horen daarom thuis in het statuut. Een minder concrete maar niet onbelangrijke rol voor de banken is het meedenken over de inrichting van een op de lange termijn duurzame economie en de rol die de financiele sector daarin kan spelen. De code is een geweldige stap vooruit. Wellicht kan nu het vertrouwen in de banksector weer gaan groeien. Opmerking: de code is te algemeen geformuleerd ten aanzien van de beloningen. Graag een duidelijke grens noemen. In de huidige formulering zit nog steeds de mogelijkheid om "zijpaden" te bewandelen. Dank & groet, Geachte heer Buijink, mijn dank voor de geboden gelegenheid om iets op te merken over het document Toekomstgericht Bankieren. Ik waardeer de openheid die hieruit spreekt. Jammer vind ik het zure interview in NRC bij de lancering en het zure redactioneel commentaar. Beide doen ze geen recht aan de grote inspanningen die ik achter de tekst van het document vermoed. Mijn reactie is beperkt tot de tekst van de 'bankierseed'. Als persoonlijke noot laat ik u weten op zich - los van de inhoud - nogal moeite te hebben met de bankierseed. Het is een zwaar middel, en voor zover het een poging is om bepaalde ethische opvattingen ingang te doen vinden, vind ik het op zijn best een dubieus middel. Dwangmiddelen om opvattingen aan de man te brengen zijn wat mij betreft niet op hun plaats, noch van de kant van de overheid noch van de

17 kant van een organisatie als de NVB. De eed gaat ook nogal ver, bijvoorbeeld in vergelijking met de eed die een ambtenaar aflegt. Dat een werkgever(svereniging) voor een bepaalde ethiek kiest lijkt me in orde, en dat handelen in lijn daarmee van werknemers verlangd kan worden ook. Ook een uitdrukkelijke bevestiging dat er door de werknemer gehandeld zal worden conform die ethiek lijkt mij acceptabel. Het laat de werknemer vrij er het zijne van te denken, zoals bij mij het geval is. Het betreft dan in mijn geval de slogan 'klantbelang centraal'. Zoals er nu mee wordt omgegaan lijkt het mij een overdrijving net zoals 'aandeelhouderswaarde centraal' dat was en is. Ik werk dit verder niet uit want het heeft geen zin om aan een dood paard te trekken, om maar te zwijgen van het roepen in de woestijn, de gepasseerde stations, de achterhoedegevechten, de bierkaai etc. In de bankierseed komt beeldspraak voor. Er word iets gezegd door een beeld op te roepen. Als je een onbestaanbaar beeld gebruikt zeg je dan ook iets dat niet klopt. Dit doet zich bij de bankierseed voor. Om licht als natuurkundig verschijnsel te beschrijven kun je zowel het beeld gebruiken dat licht uit deeltjes bestaat als het beeld dat het golven zijn. In de gewone ervaringswereld kan iets echter niet zowel deeltje als golf zijn. Het gevolg hiervan is niet dat licht niet bestaat. Het laat slechts de betrekkelijkheid van de beelden zien. Je moet wel, afhankelijk van de situatie, het ene of het andere beeld gebruiken, want ze sluiten elkaar uit, zoals gezegd. In de bankierseed komen de beelden voor van het 'afwegen' (een balans) en het 'centraal stellen'. Je kunt niet beide beelden tegelijk gebruiken, want dan hangt de klant tussen de schalen van de weegschaal in, terwijl hij tegelijk op een van de schalen zit bij het afwegen. Ook als je in plaats van een balans een personenweegschaal voor je ziet past het centraal stellen niet in het beeld. De formulering 'dat ik bij die afweging het belang van de klant centraal zal stellen' is dus een onmogelijk beeld. Zoals gezegd is dit niet alleen maar een slechte formulering, de gedachte zelf klopt hierdoor niet. Net zoals bij het beeld van 'golf' en 'deeltje' moet het ene of het andere beeld worden gebruikt in een situatie. Ik stel daarom voor om eerst aan te geven dat de klant centraal zal worden gesteld. Om vervolgens - met het volgende beeld - te spreken over het afwegen.

18 Hopelijk kunt u inzien dat dit geen geneuzel is. Het mij gaat om juistheid, 'waarheid' om een gewichtiger term te gebruiken. Ik vind dat van mij niet verlangd kan worden dat ik een in mijn ogen niet waar-achtige belofte doe. Ik kan mij voorstellen dat er weerstand is tegen aanpassing van de tekst omdat die tekst al eerder op dit onderdeel zo is gebruikt. Aanpassing van de tekst impliceert dat de eerdere tekst voor verbetering vatbaar is. Hiervoor is enige moed nodig. Er is nog een onderdeel van de bankierseed dat mijn inziens niet klopt. 'dat ik zal mij houden aan de wetten... etc. die op mij van toepassing zijn' zegt de concept tekst van de bankierseed. Kunt u voorbeelden noemen? Ik denk van niet. De Wft bijvoorbeeld is niet op mij als werknemer van toepassing, maar op de bank. Hetzelfde geldt voor de reglementen en gedragscodes die worden genoemd. In de Gedragsregels is een veel betere formulering gebruikt. Wat ik kan doen is het in mijn functie eraan bijdragen dat de bank zich op de op haar toepasselijke wetten etc. houdt. De geheimhouding is in de eed als absoluut geformuleerd. Op zich is dat niet juist zoals de relativering de tekst van de Gedragsregels laat zien. Gelet op het voorgaande stel ik de volgende formulering voor: quote Ik zweer/beloof binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul: dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen; dat ik de klant centraal zal stellen en, dat ik een zorgvuldige afweging zal maken (in plaats van maak) van (in plaats van 'tussen', zie Gedragscode) de belangen van alle partijen die bij de onderneming zijn betrokken, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert; dat ik de naleving zal bevorderen van de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op de onderneming van toepassing zijn; dat ik geheim zal houden wat geheim moet blijven; dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis; dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving [is geen belofte, de zin loopt niet en wat die verantwoordelijkheid is, is nogal raadselachtig] dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen [gaat nogal ver, niet te schaden lijkt mij meer reëel [zie

19 de eed van een politiefunctionaris] enzovoort De Gedragsregels vind ik stukken beter geformuleerd dan de eed. Op zich is het gewenst dat beide goed bij elkaar aansluiten. Uiteraard hoop ik dat mijn bijdrage de aandacht krijgt die nodig is. Geachte meneer of mevrouw, Heel fijn dat om onze mening gevraagd wordt als consument. Ik ben al heel erg lang ontevreden over de banken en zal dit proberen zo duidelijk mogelijk weer te geven. - Lage rente op spaarrekeningen in verhouding tot rente die betaald moet worden. (terwijl belasting op vermogen hoog is, uitgaande van een hoog rendement op sparen) - Hoge kosten bank producten : pasjes rekeningen creditcards rood staan geldopname buitenland - Er zit altijd tijd tussen: overmaken geld / ontvangst geld op rekening - Iedere keer een nieuw spaarproduct aanbieden : erg onduidelijk kost veel tijd om dit bij te houden (je wilt het beste en meest gunstige spaarproduct!) omzetten naar weer een andere rekening met andere naam kost veel tijd (en dat zijn ook kosten voor jullie administratie) - Hypotheken : de banken hebben vaak een hogere rente dan verzekeraars ook hier veel wisselende hypotheeknamen en vormen (weer onduidelijkheid) geen openheid op internet, vaak zit er een marge o.a. op hypotheek rente afhankelijk van de hyptheekadviseur - Minder goed bereikbaar door het sluiten van vestigingen - Goede vrijdag gesloten (echt niet van deze tijd) - Weekend wordt er ook niet gewerkt / transacties gedaan: dit is echt de macht van de banken en in deze 24 uurs maatschappij geheel achterhaald. - Hoge kosten beleggingsproducten - Helemaal niet te spreken over acties banken : gratis rentepunten waar je dan weer met korting producten kan kopen : VERSCHRIKKELIJK (geef gewoon

20 rente of geld) of andere nodeloze acties. - Ik heb rekeningen bij: ING Rabobank SNS ABNAmro DSB() Eigenlijk ben ik heel teleurgesteld en boos en heb weinig vertrouwen in het bankwezen. Maar we zijn er afhankelijk van en kunnen ook niet zonder. Het ergste vind ik dat je het als normaal gaat beschouwen omdat je er al zo lang aan gewend bent. Ik ben ook helemaal geen negatief persoon of een klager. Maar als hardwerkend gezin met 3 opgroeiende kinderen is het frustrerend. Het idee dat je geld verdwijnt en minder waard wordt, terwijl je graag een spaarpotje hebt voor later of onvoorziene zaken. Ik hoop dat ik een bijdrage lever voor het maatschappelijk statuut en van de vernieuwde Code Banken. Met vriendelijke groet, Heel triest dat er zoveel woorden voor nodig zijn om een organisatie en de daar werkzame mensen te laten doen wat ze gewoon horen te doen. Ik zie ook nog wel een tegenstelling tussen "belangen afwegen" en de "klant centraal stellen". Persoonlijk heb ik nog helemaal niet de ervaring dat ik als klant centraal sta; eerst wordt je flink gepusht tot internetgebruik, en vervolgens wordt dat als argument gebruikt om allerlei service af te schaffen. Gelukkig heb ik me ook nooit laten beïnvloeden door al die zogenaamde adviseurs; geen financiële ellende dus. Reclame door banken afschaffen, is dat geen idee? Dit Maatschappelijk Statuut moet een opvolger zijn van het bijna 5 jaar bestaande Banken Protocol. In deze afgelopen jaren is het vertrouwen in en het positieve gevoel voor de banken niet erg gegroeid en het mag een wonder zijn als dit met het Statuut wel gaat lukken. De banken kunnen beter een opener en betrouwbaarder beleid voeren dan mooie en dure stukken op papier zetten en daarmee de klant het gevoel te geven inspraak te hebben. De diensten en de service nemen slechts af en de regels en de complicaties om simpel te kunnen bankieren en contact te hebben met de bank nemen toe. De gekozen woorden in prachtige zinnen beloven veel, maar bieden voor de banken en de bankmensen veel escape mogelijkheden. De Raad van Bestuur kan nog eigenmaatregelen nemen en beleid blijven voeren. In verband met de Raad van Commissarissen wordt nog niet gesproken over een bepaalde zittingstermijn van bv. 4 jaar.

Bloemlezing reacties op. www.verteljebankdewaarheid.nl

Bloemlezing reacties op. www.verteljebankdewaarheid.nl Bloemlezing reacties op www.verteljebankdewaarheid.nl 1 Op de volgende pagina s zijn de reacties vermeld, die mensen op de site www.verteljebankdewaarheid.nl hebben geplaatst. De werkwijze was als volgt.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance

D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance D66 green paper aug. 2013 Thema Afdeling: Economie Werkgroep: Corporate Governance Inleiding Steeds als er incidenten zijn bij publieke of private ondernemingen of organisaties, heeft iedereen daar een

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Ontmaskerd Hoe de financiële wereld écht werkt

Ontmaskerd Hoe de financiële wereld écht werkt Ontmaskerd Hoe de financiële wereld écht werkt Peter van der Slikke Ontmaskerd Hoe de financiële wereld écht werkt Einstein Books, Den Haag 2012 Peter van der Slikke, 2012 Einstein Books, 2012 Omslagontwerp:

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie