Bestnr AXION Onderbouw radio met cd-speler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler"

Transcriptie

1 Bestnr AXION Onderbouw radio met cd-speler Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Om een optimaal en veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Voor meer informatie kunt u kijken op of Inhoudsopgave Bedieningselementen en onderdelen 3 Stroombronnen 3 Kloktijd / datum instellen 3 Wekken met radio /CD 5 Inslapen met radio 5 Countdown timer 6 Radiowerking 6 Werking van de CD-speler 7 RDS-functie 8 PIR-sensor 10 2

3 Bedieningselementen en onderdelen (1) PIR (Passief infrarood) sensor (2) PIR sensor AAN -indicatie (3) PIR-bedrijfsindicatielampje voor radio-/ CD-speler (4) Speciale functieschakelaar (5) Tijd insteltoets (6) Vooraf beluistertoets (7) Alarm-1 toets (8) Alarm-2 toets (9) Datum instellen/ weergeven toets (10) Countdown-timer toets (11) Geheugen wissen (12) LC-display voor tijd en radio (13) RDS functietoets (14) Geheugen-1/ geheugen-6/ PS -toets (15) Geheugen-2/ geheugen-7/ PTY- toets (16) Geheugen-3/ geheugen-8/ Tekst- toets (17) Geheugen-4/ geheugen-9/ programmatoets (18) Geheugen-5/ geheugen-10/ automatische tijd (19) Geheugen/ AF- toets (20) Volumeregelaar (21) Radio UIT/ sluimertoets (22) Omhoog zoeken/ voorwaarts toets (23) Omlaag zoeken/ achterwaarts toets (24) Radio AAN/ timer- toets (25) Radioband keuzeschakelaar (26) Batterijvak en deksel (27) CD- afdekklep (28) Functietoets CD- klep open (29) Functietoets CD- klep dicht (30) CD-weergavetoets (31) CD-pauzetoets (32) CD-titelsprongtoets voorwaarts/snelle voorwaarts (33) CD-titelsprongtoets achterwaarts/ snel achterwaarts (34) CD-programmeertoets (35) CD-stoptoets (36) LC-display voor CD-speler (37) Keuzetoets voor CD/radio (38) Regelaar voor helderheid van de achtergrondverlichting (39) Reset-toets voor het apparaat (40) Aansluitbus voor stereo-oortelefoon (41) Keuzetoets voor FM stereo/mono 3

4 STROOMBRONNEN Plaats 2 batterijen met de grootte UM-4 ("AAA/LR03") in het batterijvak (26) voor het vasthouden van de kloktijd. (Gebruik alkalinebatterijen om een optimale werking te garanderen. Gebruik geen lithiumionen batterijen). Voordat u de wisselstroomkabel insteekt, controleert u of de netspanning overeenkomt met die op het typeplaatje. De spanning MOET met deze OVEREENSTEMMEN. Steek dan de wisselstroomstekker in de wisselstroombus van het apparaat. AANWIJZING: Verwijder steeds de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, hierdoor wordt het uitlopen van de batterijen voorkomen. Uitlopende batterijen kunnen het apparaat beschadigen. Zodra het apparaat met de wisselstroom verbonden is, wordt de achtergrondverlichting van het LC-display permanent ingeschakeld. Om de helderheid in te stellen schuift u de regelaar voor de achtergrondverlichting van de tijd-weergave (38) op de gewenste positie. LET OP Het apparaat werkt met een IC. In het geval van een IC-storing (bijv. als het display abnormaal werkt / alle functies deactiveert) drukt u 1x op de Reset-toets voor het apparaat (39) om het apparaat terug te zetten. Om het per ongeluk indrukken van de toetsen te voorkomen, kunt u de toetsen blokkeren. Met de volgende toetsvolgorde kunt u de toetsen vergrendelen of ontgrendelen: Tijd insteltoets (5) Alarm-2 toets (8) Alarm-1 toets (7) tijd insteltoets (5) (Er verschijnt een sleutelsymbool in het display als de toetsen geblokkeerd zijn). KLOKTIJD INSTELLEN (1) Om de kloktijd in te stellen drukt u eenmaal op de tijdinsteltoets (5) om de tijdinstelmode op te roepen in de actuele tijdweergave. (De actuele tijd en het kloksymbool verschijnen) (2) Gebruik de voorwaarts toets (22) of de achterwaarts toets (23) om de gewenste tijd in te stellen. (Voor een snelle doorloop, houdt u de toetsen ingedrukt). (3) Om de instelling te bevestigen drukt u eenmaal op de tijdinsteltoets (5) en om terug te keren naar de actuele tijdweergave. (Als binnen 5 seconden geen toets wordt ingedrukt, schakelt het apparaat automatisch terug in de normale tijdweergave en neemt de actuele instellingen automatisch over). DATUM INSTELLEN (1) Voor het instellen van de datum drukt u eenmaal op de datumtoets (9) om de tijdinstelmode op te roepen in de actuele tijdweergave. (De actuele datuminstelling verschijnt). (2) Gebruik de voorwaarts toets (22) of de achterwaarts toets (23) om de datum te wijzigen. (Voor een snelle doorloop, houdt u de toetsen ingedrukt). (3) Om de instelling te bevestigen drukt u eenmaal op de datumtoets (9) en om terug te keren naar de actuele tijdweergave. (Als binnen 5 seconden geen toets wordt ingedrukt, schakelt het apparaat automatisch terug in de normale tijdweergave en neemt de actuele instellingen automatisch over). 4

5 WEKKEN MET RADIO / CD-MUZIEK OF EEN INGEBOUWDE MELODIE (1) Voor het instellen van de alarmtijd voor alarm-1 of alarm-2 drukt u op de Alarm-1-toets (7) of Alarm-2 toets (8). (De momentele alarmtijd verschijnt). (Let er op, dat de speciale functieschakelaar (4) op positie "TIMER" staat) (2) Gebruik de voorwaarts toets (22) of de achterwaarts -toets (23) om de alarmtijd te wijzigen voor de gewenste wektijd. (Voor een snelle doorloop, houdt u de toetsen ingedrukt). (3) Druk op de sluimertoets (21) om de wekdatum in te stellen. (Wekalarm dagelijks: zondag t/m zaterdag, wekalarm: maandag t/m vrijdag of wekalarm: maandag t/m zaterdag). (4) Om te kiezen tussen het wekken met radio / CD-muziek of een ingebouwde melodie drukt u op Alarm-1 (7) of op Alarm-2 (8) tot het overeenkomstige symbool verschijnt. (""-symbool: wekken met ingebouwde muziek / -symbool: wekken door ingestelde radio / -symbool wekken door CD-muziek). (5) Als u wekken door CD-muziek of een ingebouwde melodie ingesteld heeft en u raakt binnen 5 seconden geen toets aan schakelt het apparaat terug naar de actuele tijdweergave. Bij het bereiken van de ingestelde wektijd wordt automatisch 10 minuten lang de ingebouwde melodie afgespeeld. Als u wekken met radio heeft ingesteld, voert u de STAPPEN 6-8 overeenkomstig uit. (Als u wekken met CD ingesteld heeft, legt u een CD in zie hoofdstuk "WERKING VAN DE CD-SPELER" voor meer informatie). (6) Kies de gewenste frequentieband met de frequentiekeuzeschakelaar (25). (7) Druk op de radio- geheugentoetsen (14) tot (18) om de gewenste zender voor dit alarm te kiezen. (8) Om de instelling te bevestigen, drukt u binnen 5 seconden geen toets in, het apparaat schakelt terug naar de actuele tijdweergave. Na het bereiken van de alarmtijd wordt de radio voor 60 minuten ingeschakeld. (9) Als de andere dag een feestdag is en er geen alarm activeert zal worden, drukt u op de toets Alarm-1 (7) of Alarm-2 (8) tot het weksymbool verdwijnt. INSLAPEN MET RADIO (1) Schakel de radio in door eenmaal op Radio AAN/ Timer (24) te drukken. (2) Stel de radiozender in. (Zie hiertoe "RADIO WERKING"). (3) Druk twee keer op Radio AAN/ Timer (24) toets tot de gewenste inslaaptijd verschijnt. (De inslaaptijd kan in stappen van 10 minuten tussen 10 en 90 minuten worden ingesteld). (4) Na verloop van de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. (5) Om de inslaapfunctie af te breken drukt u eenmaal op de UIT -toets (21). 5

6 NADAT HET ALARM GEACTIVEERD IS (1) Nadat de wekfunctie wekken met CD / ingebouwde melodie of radio geactiveerd is, drukt u op de Snooze-toets (21) om het alarm tijdelijk te deactiveren. Het alarm wordt na 9 minuten opnieuw ingeschakeld. (2) Om het alarm te beëindigen drukt u eenmaal op Alarm-1 (7) of Alarm-2 (8). AANWIJZING: (A) Als zich de inslaapfunctie, Alarm-1 of Alarm-2 overlappen heeft steeds de laatste functie voorrang. (B) Als het alarm geactiveerd is wordt de inslaapfunctie, indien actief, tijdelijk onderbroken. COUNTDOWN TIMER (1) Druk eenmaal op de Countdown timer -toets (10). (De speciale functieschakelaar (4) moet op positie "TIMER" staan) (2) Om de timertijd te wijzigen gebruikt u de voorwaartstoets (22) of de achterwaartstoets (23). (Voor een snelle doorloop, houdt u de toetsen ingedrukt). (De timertijd kan ingesteld worden tussen 1 minuut en 23 uur 59 minuten) (2) Druk eenmaal op de tijdinsteltoets (5) om de instelling te bevestigen en de countdown timer te starten. (Als binnen 5 seconden geen toets wordt ingedrukt, schakelt het apparaat automatisch terug in de normale tijdweergave en neemt de actuele instellingen automatisch over). (3) De countdown timer activeert het zoemeralarm nadat de tijd afgelopen is. (4) Om het alarm te stoppen, drukt u eenmaal op de Countdown timer -toets (10). (5) Om de countdowntimer voortijdig te stoppen drukt u op de Countdown timer -toets (10) tot het Countdown timer symbool verdwijnt. (Er verschijnt "- - : - -" op het display) RADIO WERKING (1) Om de radio in te schakelen drukt u eenmaal op de Radio AAN -toets (24). (2) Draai met de volumeregelaar (20) op de gewenste geluidssterkte. (3) Druk op de bandkeuzeschakelaar (25) om de gewenste frequentieband te kiezen. (Voor het kiezen tussen stereo of mono voor FM, drukt u overeenkomstig op de FMstereo/mono toets (41).) (4) Om op de zender af te stemmen drukt u de voorwaarts-toets (22) of de achterwaartstoets (23). (Houd de toetsen ingedrukt om de snelle doorloop te activeren). (De automatische zoekfunctie stopt nadat het apparaat een sterke zender heeft gevonden. Om naar de volgende zender te zoeken herhaald u STAP 4. (5) Om het apparaat uit te schakelen drukt u eenmaal op de Radio UIT -toets (21). AANWIJZING: De externe draadantenne is bedoeld voor het FM- golfgebied. Rol de gehele antenne uit en hang deze op een zo hoog mogelijke positie voor een optimaal ontvangst. Voor MW (AM) is de antenne ingebouwd in het apparaat. Voor een beter ontvangst beweegt u het apparaat. 6

7 PROGRAMMEREN EN BELUISTEREN VAN UW ZENDER Programmeren van een zender: (1) Schakel de radio AAN en stel de gewenste zender in. (Lees voor meer details over de radiowerking het hoofdstuk "RADIOWERKING") (2) Druk en houd de geheugentoets (19) vast tot het symbool "MEM" knippert. (3) Druk de overeenkomstige radiozender geheugentoets (14) tot (18) in, om de zender op de gewenste geheugenplaats op te slaan. (Voor de MW (AM)-band zijn er 10 geheugens en voor FM 11 geheugens) (Het extra geheugen-0 van de FM-band is voor de automatische klokinstelling) (Om de geheugenplaats te kiezen drukt u op de toetsen tot het gewenste geheugennummer verschijnt. Om bijvoorbeeld stationnummer 6 te kiezen drukt u tweemaal op de geheugentoets (14). (4) Druk op de geheugentoets (19) om uw keuze te bevestigen. (Het "MEM" symbool wordt steeds getoond) (5) Om het geprogrammeerde station te wissen schakelt u de radio in en selecteert u de zender die gewist moet worden. Druk vervolgens eenmaal op de geheugenwistoets (11). Een geprogrammeerde zender beluisteren: (1) Schakel de radio AAN en kies het gewenste frequentieband. (2) Druk op een geheugentoets (14) tot (18) om de gewenste zender te kiezen. (Er zijn 10 geheugenplaatsen voor AM(MW) en 11 voor FM beschikbaar. Om de geheugenplaats 0 tot 10 te kiezen drukt u op de toetsen tot het gewenste geheugennummer verschijnt) Een geprogrammeerde zender vooraf beluisteren: (1) Schakel de radio AAN en kies het gewenste frequentieband. (2) Druk op de vooraf- beluisteren -toets (6). Uw radio laat alle geprogrammeerde radiozenders 1 tot 10 ca. 3 seconden horen. WERKING VAN DE CD-SPELER (1) Schakel het apparaat AAN met de radio-aan-toets (24). (De speciale functieschakelaar (4) moet op positie "TIMER" staan). (2) Druk vervolgens de keuzetoets voor CD-/radiowerking (37) om de CD-speler te kiezen. (Wacht tot de aanduiding "- -" in het CD-display (36) niet meer knippert, maar een nummer laat zien, dit betekent dat het CD-mechanisme geactiveerd is). (3) Druk eenmaal op de functietoets voor het openen van de CD-klep (28). (4) Leg de gewenste CD in de CD-lade en druk vervolgens de functietoets voor het sluiten van de CD-klep (29). (De aanduiding "- -" gaat opnieuw knipperen zolang de CD geladen en ingelezen wordt). (5) Als het aantal titels van de CD op het CD-display (36) verschijnt, drukt u op de CDweergavetoets (30) om de gewenste CD af te spelen. (6) Om de weergave snel voorwaarts of achterwaarts te spoelen, houdt u de toets (32) of (33) ingedrukt. (7) Om een titel verder of terug te springen drukt u op de CD-sprongtoets voorwaarts (32) of achterwaarts (33). (8) Om de weergave van de CD te stoppen drukt u op de CD-stoptoets (35). Let op: Schuif de CD-lade niet in, anders wordt het mechanisme van de CD-inschuiflade beschadigd. 7

8 PROGRAMMEERDE WEERGAVE VAN DE CD-SPELER (1) Voor het afspelen van de songs in de gewenste volgorde, legt u eerst een CD in de CDspeler. (Lees voor meer details de paragraaf "Gebruik van de CD-speler") (2) Als het aantal titels van de CD op het CD-display (36) verschijnt, drukt u op de CDprogrammeertoets (34), zolang de CD-speler zich in de stopmode bevind. (Het symbool "PROG" knippert en tegelijkertijd wordt "01" op het CD-display (36) aangeduid, dit vertegenwoordigd de eerste song in de volgorde). (3) Gebruik de CD- voorwaarts (32) of CD- achterwaarts (33) om de gewenste songs te selecteren. (4) Druk eenmaal op de functietoets voor de CD- programmeertoets (34), om uw keuze te bevestigen. (Het symbool "PROG" knippert en tegelijkertijd wordt "02" aangeduid, dit vertegenwoordigd de tweede song in de volgorde). (5) Herhaal de stappen (3) en (4) om de volgorde voor het afspelen van de titels naar wens te programmeren. (6) Om het programmeren te beëindigen en de titels af te spelen drukt u op de CDweergavetoets (30). Om de geprogrammeerde volgorde te wissen drukt u tweemaal op de CDprogrammeertoets (34). RADIO DATA SYSTEM (RDS) FUNCTIE De speciale functie Radio Data System (RDS) wordt alleen dan geactiveerd als een RDSsignaal door de radio ontvangen kan worden. (1) Voor het ontvangen van RDS-signalen schakelt u de radio AAN en stelt u een FMzender met RDS in. (Lees voor meer details over de radiowerking de hoofdstukken "RADIO WERKING" en "PROGRAMMEREN EN BELUISTEREN VAN UW ZENDERS") (Als het "R-D-S"-symbool verschijnt wordt het RDS correct ontvangen. (2) Druk dan eenmaal op de RDS functietoets (13) om de RDS-functie te activeren. (het "R-D-S"-symbool verschijnt in de tijdsweergave (12). (Als binnen 3 seconden geen toets ingedrukt wordt schakelt de RDS-functie automatisch uit). Automatisch en handmatig synchroniseren van de tijd en de datum: (3) Voor het handmatige synchroniseren van de tijd en de datum activeert u de RDS functie en drukt u op de automatische tijdtoets (18) om de automatische synchronisatie van de tijd te starten. Het -symbool knippert en het systeem probeert een synchronisatie van de tijd. (4) Zodra het ""-symbool permanent blijft branden, heeft uw systeem het RDS-signaal ontvangen en met deze afgestemd. Het RDS-signaal wordt herhaald uitgezonden, verschillende stationen handhaven verschillende afstanden tussen de enkele uitzendingen) (5) Om de datum te controleren drukt u eenmaal op de Datum-toets (9). (6) Het systeem synchroniseert automatisch alle 4 tot 6 uur de tijd en datum met de FMzender, die op geheugenplaats 0 is opgeslagen, zonder dat u de radio hoeft in te schakelen. (Let er op, dat een geschikte FM-zender met RDS-signaal op de FM-geheugenplaats 0 geprogrammeerd is). 8

9 Weergaven van verschillende RDS-gegevens: (3) Na het activeren van de RDS-functie drukt u op - de PS-toets (14) om de naam van het station weer te geven - de PTY -toets (15) om het type programma weer te geven - de TEXT-toets (16) om de uitgezonden tekst weer te geven. Zoeken naar een type programma via RDS (3) Na het activeren van de RDS-functie drukt u eenmaal op de Programmatoets (17). Het actuele programma verschijnt. (3) Kies het gewenste type programma met de voorwaarts-toets (22) of de achterwaartstoets (23). (Zie voor meer details "TABEL TYPE PROGRAMMAS"). (4) Druk eenmaal op de RDS-functietoets (13) om de instelling te bevestigen. (De radio is uit en zoekt automatisch na het ingestelde type programma) (5) Zodra een zender met het ingestelde type programma gevonden wordt schakelt zich de radio in. TABEL RDS TYPE PROGRAMMA Hieronder vindt u de afkortingen voor de afzonderlijke RDS types programma's: Display Type programma Display Type programma Geen: Geen programmatype of FINANCE Financiën onbepaald TRAFFIC Verkeer CHILDREN Kinderprogramma's NEWS Nieuws SOCIAL Sociale berichten AFFAIRS Actuele berichten RELIGION Religie INFO Informatie PHONE IN Inbel uitzending SPORT: Sport TRAVEL Reizen EDUCATE Opvoeding LEISURE Ontspanning DRAMA Theaterstukken JAZZ Jazz, volksmuziek CULTURE Kunst & cultuur COUNTRY Country muziek SCIENCE Natuurwetenschap NATION M Nationale muziek VARIED Gemengde types OLDIES Oldies POP M Popmuziek FOLK M Volksmuziek ROCK M Rockmuziek DOCUMENT Documentaires EASY M Lichte muziek TEST Alarm test LIGHT M Lichte klassieke muziek ALARM Rampenberichten CLASSICS Symfonieën en opera's OTHER M Andere muziek WEATHER Weer 9

10 AUTOMATISCHE RADIOWERKING DOOR DE PASSIEVE INFRAROOD (PIR) SENSOR (1) Schuif de speciale functieschakelaar (4) in de "SENSOR" positie. (De PIR sensor -indicatie (2) gaat branden, om aan te geven dat de PIR sensor actief is). (De PIR -indicatie voor radio- en CD-speler werking (3) gaat branden en de radio wordt ingeschakeld) (2) Stel de gewenste zender en het volume in als u na de radio wilt luisteren. (Lees voor meer details voor de radiowerking de hoofdstukken "RADIO WERKING" en "PROGRAMMEREN EN BELUISTEREN VAN UW ZENDERS") (3) Als u een CD wilt beluisteren drukt u eenmaal op de CD-/radio keuzetoets (37) om over te schakelen naar de CD-speler (Lees voor meer details voor gebruik van de CD-speler "WERKING VAN DE CD SPELER"). (4) De radio/cd wordt afgespeeld als door de sensor bewegende lichaamswarmte gedetecteerd wordt. (5) Ongeveer 4 minuten na de laatste detectie van bewegende lichaamswarmte zal de radio/ CD-muziek automatisch uitgeschakeld worden. (Als hierna een nieuwe beweging de PIR-sensor activeert wordt automatisch de radio ingeschakeld, wilt u liever een CD beluisteren, herhaal dan stap 3). (6) Voor het deactiveren van deze functie schuift u de speciale functieschakelaar (4) op positie "TIMER" en drukt u eenmaal op de radio-uit-toets (21). AANWIJZING: (A) Indien een radio of wekalarm geactiveerd is, wordt de functie van de PIRsensor buiten werking gesteld. (B) Passieve infrarood sensor detectiebereik: ca. 3 m x 90. Reikwijdte: 0,1 m tot 3 m bij kamertemperatuur Het apparaat functioneert eventueel niet juist bij sterke lichtinval en/of bij hoge temperatuur, omdat door extreme invloeden de sensor beïnvloedt wordt. WAARSCHUWING!! - Uw apparaat mag niet blootgesteld worden aan regen, direct zonlicht of hoge temperaturen. - Uw apparaat mag alleen door een gekwalificeerde vakman gerepareerd worden. WAARSCHUWING VENTILATIE!! De normale ventilatie van het product mag voor het bedoelde gebruik niet belemmerd worden. WAARSCHUWING SPATWATER!! Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan spatwater of druppelend water. Zet geen voorwerpen met vloeistof zoals vazen op het apparaat. Wijzigingen ten behoeve van technische verbeteringen voorbehouden 10

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr HiFi-tuner TU-1000

Bestnr HiFi-tuner TU-1000 Bestnr. 35 08 31 HiFi-tuner TU-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Bestnr. 34 03 12 Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Sprekende timer UT-8845

Sprekende timer UT-8845 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 12 50 Sprekende timer UT-8845 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Radio - werking RADIO - WERKING

Radio - werking RADIO - WERKING M 4 0 - werking - werking RADIO - WERKING Hoofdmenu Instellingen Navigatie N.B. Als de geluidsinstallatie wekt in functie "1-HOUR" (1 UUR), kunnen de bedieningsknoppen op het stuurwiel niet worden gebruikt.

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

DT-220. NL Version 1

DT-220. NL Version 1 DT-220 NL Version 1 Display symbolen FM/LG radio band Radio AM band en AM /PM (in 12 uurs versie) RDS station Tijd symbool A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continu-RDS kloktijd Knipperend-manuele tijdinstelling

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Bestnr weinberger Pillendoos

Bestnr weinberger Pillendoos Bestnr. 86 00 49 weinberger Pillendoos Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DT-120/DT-180V/DT-180. NL Version 1

DT-120/DT-180V/DT-180. NL Version 1 DT-120/DT-180V/DT-180 Version 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bedieningselementen LCD display Frequentieband-selectie DBB (Deep Bass Booster) Aan/Uit Afstemtoets Stereo/Mono schakelaar Aan-/Uitschakelaar Volumeregelaar

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CRP GEBRUIKSAANWIJZING

CRP GEBRUIKSAANWIJZING CRP - 913 GEBRUIKSAANWIJZING 1. AAN/UIT/AUTO 2. LED-DISPLAY 3. AUTO-INDICATOR 4. SLUIMER/INSLAPEN UIT 5. ALARM INSTELLEN/UIT 6. TIJDINSTELLING 7. INSLAAPINSTELLING 8. UREN/MINUTENINDICATOR 9. URENINSTELLING

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Version 1

DT-120/DT-180. NL Version 1 DT-120/DT-180 Version 1 37 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER/BAND LCD-display DBB/ STEP Mono/Stereo Volumeregeling Afstemwiel/Tijd instellen Lock-schakelaar Batterijcompartiment Riemhouder

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Revision 1

DT-120/DT-180. NL Revision 1 DT-120/DT-180 NL Revision 1 31 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER / BAND LCD-display DBB / STEP Mono / Stereo/Tijd instellen Afstemmen omhoog / omlaag Volumeknop Lock-schakelaar Batterijcompartiment

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit Modell MCD-9700 Read instructions carefully before using the unit 1 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK. 2.1 Accessoires: (controleer of de volgende accessoires compleet zijn na het openen van de doos). 2 X LUIDSPREKERDRAAD

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bestnr Digitale schakelklok PT 1007

Bestnr Digitale schakelklok PT 1007 Bestnr. 61 60 01 Digitale schakelklok PT 1007 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Beveiligd Automatisch Multi-Alarm

Gebruiksaanwijzing Beveiligd Automatisch Multi-Alarm Gebruiksaanwijzing Beveiligd Automatisch Multi-Alarm INGEBRUIKNAME Plaats de 4 AA batterijen op de juiste wijze in het compartiment Om de carrousel te openen, drukt u rustig met uw duim het voorste lipje

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK

Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Digitale radio DABMAN 30 Imperial

Digitale radio DABMAN 30 Imperial Versie: oktober 2012 Bestnr. 28 40 91 Digitale radio DABMAN 30 Imperial Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES Achteraanzicht 1.

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio Bedieningselementen 1. Koptelefoon/Antenneaansluiting Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker gebruikt

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Bestnr. 23 08 03 acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Luchtvaartscanner FR-100

Luchtvaartscanner FR-100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 01 61 Luchtvaartscanner FR-100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Universele afstandsbediening

Universele afstandsbediening G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 81 Universele afstandsbediening CV 150-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Elektrische fiets Pedelec

Elektrische fiets Pedelec Versie 06/2010 Bestnr. 86 20 23 Elektrische fiets Pedelec Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Roadstar FM wekkerradio CLR-2603K/W

Roadstar FM wekkerradio CLR-2603K/W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 42 Roadstar FM wekkerradio CLR-2603K/W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

PMR-portofoon ALAN 441

PMR-portofoon ALAN 441 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 02 38 PMR-portofoon ALAN 441 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler TTL-8600

Roadstar Platenspeler TTL-8600 Bestnr. 35 07 83 Roadstar Platenspeler TTL-8600 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie