waardevolle natuur verdient eigen geld Werving van private inkomsten door nationale parken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waardevolle natuur verdient eigen geld Werving van private inkomsten door nationale parken"

Transcriptie

1 waardevolle natuur verdient eigen geld Werving van private inkomsten door nationale parken

2

3 Inhoudsopgave: Waardevolle natuur verdient eigen geld NP De Weerribben-Wieden NP De Hoge Veluwe NP De Hoge Kempen NP Lauwersmeer Goois Natuurreservaat Landschap Noord-Holland

4 Waardevolle natuur Wat je gratis krijgt, is waardeloos Of, om het om te draaien: voor iets waardevols mag best betaald worden. En waardevol zíjn de nationale parken, parels van de Nederlandse natuur. Bestuurders en beheerders van de parken weten beter dan wie ook wat daar financieel gezien bij komt kijken. Tot nu toe komt het grootste deel van de kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie in de meeste parken voor rekening van de overheid, die stucturele bijdragen en (project)subsidies betaalt. Voor de dagelijkse uitgaven is dat doorgaans genoeg. Maar niet altijd. En u wilt zo graag méér kunnen doen. Ambitieuze plannen genoeg, maar hoe financiert u die? Deze brochure geeft u concrete ideeën die (deels) hun effectiviteit al bewezen hebben. Privaat geld: wederzijds profijt Als het lukt om nieuwe geldbronnen aan te boren, wordt het park minder afhankelijk van de overheid en krijgt u meer financiële armslag voor kwaliteitsverbetering. Er komt meer geld voor natuurbeheer en onderhoud, én voor het ontwikkelen en verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Dat laatste hoort bij de maatschappelijke taak van de nationale parken. Parken in binnen- en buitenland hebben ervaren dat bezoekers het geen probleem vinden om te betalen voor goede voorzieningen en andere extra s. Zeker als ze weten dat het geld ook weer aan het park ten goede komt. Wat de bedrijven betreft: een nationaal park is een attractie die veel toeristen trekt en die een enorme impuls kan geven aan de lokale economie. Sponsoring van het park is daarom voor lokale en regionale ondernemers een vorm van investeren. De parken hebben wat dat betreft de tijdgeest mee: de trend van het maatschappelijk verantwoord ondernemen versterkt voor bedrijven de motivatie om in goede doelen te investeren. Daar willen ze mee gezien worden! En, niet onbelangrijk: extra inkomsten vergroten behalve de financiële draagkracht van uw park ook het maatschappelijk draagvlak: mensen en bedrijven gaan zich sterker betrokken voelen bij het park, wat meer financiële continuïteit oplevert. Privaat geld: waar praten we over? Voor het verwerven van privaat geld is fondsenwerving een veelgebruikte term, maar deze dekt eigenlijk de lading niet. Strikt genomen is fondsenwerving het bijeenbrengen van geld voor een goed doel, bijvoorbeeld donaties, erfstellingen, legaten en sponsorgelden. Tegenover zulk geld hoeft niet per se een tegenprestatie te staan. In binnen- en buitenland halen natuurparken hun financiën of een deel ervan ook op andere manieren uit de markt. Grofweg zijn private bronnen in te delen in drie categorieën: bezoekers; zij betalen voor diensten (bijvoorbeeld voor horeca, fietsverhuur, excursies) en voor producten (zoals souvenirs, kaarten en streekproducten). andere particulieren; zij dragen bij in de vorm van erfenissen en allerlei andere soorten giften. bedrijven; ondernemers kunnen activiteiten sponsoren, zorgen voor advertentie-inkomsten of betalen voor producten van het park of activiteiten die zij in het park ondernemen (bijvoorbeeld horeca, vergaderruimte, certificaat gastheerschap of evenementen) 4

5 verdient eigen geld Belemmeringen en oplossingen De Nederlandse parken zijn in het algemeen kleiner dan de buitenlandse. Zonering van activiteiten is hier daardoor lastiger dan elders. Dat maakt de parken voorzichtig met het organiseren van activiteiten voor extra inkomsten. Voorzieningen kunnen vaak echter prima niet in, maar net buiten het park liggen. Ook de organisatiestructuur van de parken in Nederland kan een belemmering zijn. De nationale parken hebben hier geen rechtspersoonlijkheid. Ze bezitten niet zelf de grond en kunnen geen contracten afsluiten. Contacten verlopen daarom via individuele partners van het Overlegorgaan van het park. Enkele parken hebben daar iets op gevonden dat goed functioneert: zij hebben een stichting opgericht, die contracten kan afsluiten en eigen geld kan beheren, of die bijvoorbeeld aan de belastingdienst een erkenning kan vragen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en andere schenkingen. Bedrijven: band met park is investeren in eigen onderneming Wat maakt een plan een goed plan? Het zoeken van nieuwe inkomstenbronnen vraagt nogal wat van de organisatie. Het is belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan en om van tevoren goed na te denken over de doelen en de mogelijkheden. Een park wordt niet altijd beter van het binnenhalen van privaat geld. Een slecht doordacht plan kóst geld, levert intern frustraties op en kan de naam van het park schaden. Een goed doordacht plan levert financiële draagkracht en maatschappelijk draagvlak op. Een goed plan voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden: het houdt rekening met de draagkracht van de natuur; het past in de natuurdoelstellingen van het park; het past bij de identiteit van het park; het bevat een budget en weegt (materiële en immateriële) kosten en baten tegen elkaar af; het bevat duidelijke afspraken met alle betrokkenen, bijvoorbeeld over wie het geld int; het voorziet in zichtbare herinvestering van het geld in het park; het besteedt aandacht aan continuïteit (relatiebeheer) en geeft aan wie verantwoordelijk is voor het project; het voorziet in criteria voor sponsorende organisaties: gaat het om een bedrijf waarmee het park gezien wil worden? Is het een betrouwbaar bedrijf en passen de bedrijfsactiviteiten bij het imago van het park? het voldoet aan de regels, zoals bouwvoorschriften. Een gespecialiseerd bureau kan soms goede diensten bewijzen bij het bedenken en uitwerken van ideeën. 5

6 Waardevolle natuur Privaat geld aanboren: het werkt! Door verschillende parken is al ervaring opgedaan met sponsoring en andere manieren van geld werven. Daar zijn Nederlandse parken bij, en ook in het buitenland zijn goede ideeën uitgewerkt. Een greep uit de praktijk en de mogelijkheden in het binnenland: parkwinkel - Veel dagjesmensen vinden het leuk om een souvenir mee naar huis te nemen. In de parkwinkel kunnen ze terecht voor (verantwoorde) artikelen, zoals streekproducten (eten, hout, aardewerk, ), informatie (natuurboeken, gidsen en kaarten, cd s, dvd s), milieuvriendelijk geproduceerde kleding (al dan niet bedrukt met logo), kinderartikelen (knuffels, kleurpotloden, puzzels, spelletjes etc.) en mooie hebbe-dingen (zoals kalenders, posters, sportartikelen, kunst, tassen, cadeaubonnen). Over de inkoop en de besteding van de opbrengst zijn interessante afspraken te maken met lokale ondernemers, zoals een boekhandel, de Wereldwinkel, een delicatessenzaak, een restaurant of een speelgoedwinkel. webwinkel - Heel veel producten uit de winkel kunnen ook uitstekend via internet verkocht worden. Betrokken bezoekers zullen hier graag gebruik van maken als ze op zoek zijn naar een origineel cadeau. kerstpakket of relatiegeschenk - Bedrijven kunnen hun imago versterken met een groen kerstpakket of relatiegeschenk van het nationaal park. sponsor worden van NP - Vrij bekend is het adopteren van een bank of een boom. Maar ook het adopteren van een wegwijzer, een pad, een populatie herten, een steigertje of een uitzicht is voor bedrijven en particulieren bijzonder. overeenkomst met horecaondernemer in het park - Misschien kan de ondernemer gebruik maken van producten uit het park (honing, wild, eieren, melk) en kan hij de opbrengst gedeeltelijk herinvesteren in het park. verhogen van de toeristenbelasting - Toeristen hebben meestal niet echt een idee over wat er gebeurt met de opbrengst van de toeristenbelasting. De wetenschap (en dus vermelding) dat het geld wordt geïnvesteerd in voorzieningen die met het park te maken hebben, vergroot de bereidheid om wat meer te betalen. Uiteraard is hierover overleg met de gemeente noodzakelijk. betalen voor het plaatsen van electriciteits-/ communicatiemasten of voor commercieel filmen en fotograferen. Zorg voor een goed doordacht plan gastheercursussen - Tot nu toe worden deze meestal gratis gegeven. Maar het is eigenlijk vrij logisch om ervoor te laten betalen. Zoals elke cursus is het voor degene die hem volgt een investering in (de kwaliteit van) zijn bedrijf. excursies - Bijzondere excursies en andere activiteiten zijn een bedragje waard. Een blote voetenpad, een boomtoppenroute, een zoektocht naar paddenstoelen, een bewegwijzerde wandel- of fietsroute... kunst in de buitenlucht - Zowel voor bezoekers als voor artiesten is het genieten geblazen van een theatervoorstelling op locatie, een expositie in de open ruimte of een concert in de zwoele zomeravondlucht. Dat hoeft niet altijd gratis te zijn, noch voor de bezoeker, noch voor de organisatie. 6

7 verdient eigen geld Buitenlandse ervaringen Ook in het buitenland zijn creatieve ideeën ontwikkeld. Natuurlijk is de organisatorische, juridische of geografische situatie voor buitenlandse parken vaak anders dan voor de Nederlandse. Het heffen van entreegeld is hier bijvoorbeeld niet altijd mogelijk. Toch zijn sommige buitenlandse ervaringen, al dan niet in aangepaste vorm, ook in Nederland goed bruikbaar. Verenigde Staten: proud partners In de Verenigde Staten is de situatie vergelijkbaar met die in Nederland: de nationale parken zijn overheid, zodat ze niet zelf fondsen mogen werven. Overeenkomsten met de private sector zijn ondergebracht in stichtingen. De National Parks Foundation, de evenknie van het Samenwerkingsverband Nationale Parken, rekent onder andere American Airlines en Discovery Channel tot haar proud partners. De Foundation haalt jaarlijks ruim 50 miljoen euro binnen. Ook lokaal bestaat een actieve samenwerking met de private sector. Het Boston Harbor Islands National Park bijvoorbeeld herinvesteert private inkomsten in de activiteit waarmee ze verdiend zijn en stort het overblijvende deel in een fonds voor algemene financiële ondersteuning van het park. Op de website kunnen bedrijven terecht op de pagina Doing business with the park, waar onder andere de criteria te vinden zijn waaraan commerciële activiteiten moeten voldoen. Deze zijn tamelijk algemeen. Activiteiten moeten bijvoorbeeld passen bij de natuurdoelstellingen en de identiteit van het landschap, voldoen aan de bouwvoorschriften en zo mogelijk aansluiten bij andere projecten. Schotland: sterk merk In Schotland pakken ze het anders aan. Onder vrij strenge voorwaarden mogen ondernemers daar de naam van het Cairngorms National Park gebruiken in ruil voor een vermelding als Cairngorms National Park Ambassador op de website van het park. De voorwaarden worden vastgesteld door een speciale Brand Management Group, waarin de staf van het park, de Kamer van Koophandel en gemeenten hun vertegenwoordigers hebben. Criteria voor vermelding van de parknaam verschillen per sector, maar komen erop neer dat het betrokken bedrijf mens- en milieuvriendelijk onderneemt. Toeristisch-recreatieve ondernemers moeten bijvoorbeeld voldoen aan bepaalde gedragsregels en in het bezit zijn van een milieukeurmerk (Visit Scotland-certificaat). Producten mogen alleen de naam van het park dragen als ze uit het park afkomstig zijn en milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Zo ontwikkelt de Brand Magement Group de naam van het nationaal park tot een sterk merk. Gebruik van het merk Cairngorms Nationaal Park is een eer Praktijkervaringen in Nederland Op de volgende pagina s vertellen zes parken het verhaal van hun ervaringen met inkomsten van bedrijven en particulieren: - NP De Weerribben-Wieden - NP De Hoge Veluwe - NP De Hoge Kempen (België) - NP Lauwersmeer - Goois Natuurreservaat - Landschap Noord-Holland. 7

8 NP DE WEERRIBBEN -WIEDEN Ken de mensen in je regio! Gezamenlijke visie Over de ontwikkelingen bij NP De Weerribben-Wieden vertelt Hans Schiphorst, die secretaris was van het park en nu nog werkt bij de gemeente Steenwijkerland. Als actueel voorbeeld om particulieren en bedrijven te betrekken haalt hij de lopende gesprekken aan met een lokale ondernemer voor kleinschalige verblijfsaccommodatie: We weten nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Een plek voor wat tentjes? Een aanlegplek voor een kano erbij? Een trekkershut? Boomhutten? Wat het ook wordt, voor ons beiden is het uitgangspunt dat het gevoel midden in de natuur te zitten centraal zal staan. Het Overlegorgaan NP De Weerribben-Wieden heeft de afgelopen jaren veel nagedacht over samenwerking met bedrijven. Dat heeft een duidelijke visie opgeleverd waar iedereen achter staat. Hoe dat in de praktijk gaat werken moet nog blijken. Natuur is bedrijfskapitaal Schiphorst vertelt dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer denken over kamperen in het park. Daarvoor zijn verschillende vormen denkbaar, die niet allemaal evenveel impact hebben op de omgeving. Voor de ondernemer zijn natuurlijk de kosten van investeringen, onderhoud en exploitatie afhankelijk van de gekozen vorm. Voor Schiphorst is duidelijk: Kostbaar zijn de ondernemers die natuur als hun bedrijfskapitaal zien. Hoe je die vindt? Ze volgen bijvoorbeeld een cursus gastheerschap, of zijn elders al actief bezig met natuur. En heel belangrijk is je netwerk, daar moet je het vooral van hebben. Ken de mensen in je regio! 8

9 NP DE HOGE VELUWE Wat willen de bezoekers? En hoe bundelen we regionale krachten? Marketing Directeur Seger van Voorst tot Voorst heeft duidelijke ideeën over het werven van inkomsten: Marktonderzoek is een zeer belangrijk instrument. Het is belangrijk je klanten, de bezoekers van het park, te kennen. Wat willen ze? Wat vinden ze van het park? Je moet zorgen dat ze terug willen komen voor een dag natuurbeleving. Investeren in duurzaamheid is daarbij essentieel. Iets wat gratis wordt aangeboden, kan niet duurzaam zijn, merkt Van Voorst tot Voorst op. Duurzame instandhouding van natuur kost veel geld. Particulier kan! NP De Hoge Veluwe is een particuliere stichting. De stichting maakt uiteraard gebruik van overheidsgeld (bijvoorbeeld projectsubsidies), maar is het enige nationaal park van Nederland dat alle exploitatiekosten dekt met geld dat niet van de overheid komt. Doel bij De Hoge Veluwe is om 40% van de totale inkomsten uit de markt te halen. Verpachten van grond, verhuren van gebouwen, houtverkoop - zaken die de meeste NP s hebben - leveren al een belangrijk aandeel. De Hoge Veluwe probeert zich daarnaast te onderscheiden door (niet gratis) excursies te organiseren en lokale producten te verkopen (honing, wildbraad). Verder zijn er natuurlijk de entreegelden, donateurs etc. Partijen samen Overleg met allerlei partijen op de Veluwe naar aanleiding van Natura2000 resulteerde in een bijzondere overeenkomst tussen de toeristische sector, de grondeigenaren en de beheerders. Een heel pakket van ideeën voor potentiële bronnen van inkomsten kwam daaruit voort, weergegeven in het rapport Veluwe op de balans. Een greep uit deze ideeën: tolheffing op wegen / betaald parkeren; een Eindeloos Veluwefonds instellen; sponsoring en merchandising; opt-in voor toeslag op horeca-, hotel- of campingrekening; arrangementen in cultuur- of ruitertoerisme; exclusieve accommodaties aanleggen. Hoewel het rapport zich niet alleen op het NP richt maar op het hele Veluwegebied, geeft het zeker veel inspiratie voor alle nationale parken, juist om samenwerking in de regio te zoeken. 9

10 NP DE HOGE KEMPEN Ogenschijnlijke trivialiteiten wezenlijk voor slagen van de plannen Groen streekfonds Het NP Hoge Kempen in Vlaanderen heeft zich in de tien jaar van zijn bestaan tot een sterk merk ontwikkeld. Er zijn vijf toegangs- poorten gerealiseerd, herkenbaar aan hetzelfde logo. Ze liggen aan de rand van het park of enkele kilometers daarbuiten en heten de bezoekers welkom. Het park is gratis toegankelijk, maar voor alle extra s moet de bezoeker iets betalen. Bijzonder is het recente initiatief van een groenfonds. Johan Van Den Bosch, projectleider bij het park, licht toe hoe dit groenfonds werkt: Van de Vlamingen zijn vooral de Limburgers trots op hun eigen provincie, en het Nationaal Park geniet een grote populariteit. In (Belgisch) Limburg bestond al het streekfonds Een Hart voor Limburg. Het fonds wordt gevuld door Limburgse bedrijven en steunde tot nu toe vooral sociaal-maatschappelijke initiatieven. Het krijgt er nu met het Groenfonds een groene ader erbij. Zo kunnen bedrijven én de natuur profiteren. De beginfase van het fonds kende wat startproblemen. Ogenschijnlijk triviale zaken die toch essentieel zijn voor het slagen van de plannen, zegt Van Den Bosch. Het is belangrijk dat duidelijk en concreet omschreven is waar het geld van het fonds, en dus van de inleggelden, voor bestemd is. Dat is namelijk fiscaal van belang voor de sponsors. Inmiddels staat het project echt in de startblokken en kan de mediacampagne losbarsten. 10

11 NP LAUWERSMEER Profiteer van marktkennis en innovatiekracht van ondernemers Samen ondernemen Het circa 5000 hectare grote NP Lauwersmeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer (SBB). Bert Hummelen is districtshoofd in het gebied en is voor SBB deelnemer in het Overlegorgaan van NP Lauwersmeer. Al een poos wordt daar gepraat over een nieuw bezoekerscentrum in het nationaal park. Een aantal betrokken partijen (SBB, vier gemeenten, het waterschap Noorderzijlvest en de provincies Groningen en Friesland) zijn nu serieus in gesprek met een Groningse ondernemer over een gezamenlijke aanpak. Wat is het idee? De ondernemer heeft een goedlopend recreatiebedrijf in het gebied, met onder andere een camping, een plaza met restaurant, supermarkt e.d., fietsverhuur, een jachthaven en mogelijkheden voor bootexcursies. De ondernemer heeft in het VVV en de Natuurschool nieuwe partners gevonden. Vanwege deze samenwerking wil hij zijn bedrijfsgebouwen moderniseren en verbouwen. De partijen rond het NP Lauwersmeer willen daarin graag meeliften door er een gezamenlijk informatiecentrum op te zetten. Marktkennis en innovatiekracht SBB vroeg zich al langer af hoe het Lauwersmeer aantrekkelijker gemaakt kan worden voor het publiek. Bert Hummelen: Het recreatiebedrijf zit in het drukste deel van het gebied, bij de haven. Het draait goed. Waarom zouden we de concurrentie aangaan door op een andere plek ons eigen informatiecentrum in te richten? We kunnen beter aansluiten bij dat succes en zorgen voor een one stop shopping voor de bezoekers. We willen niet in de eerste plaats onszelf profileren, maar samen met andere partijen smoel geven aan het nationaal park. De ondernemer heeft innovatiekracht, weet hoe de markt werkt, wat de mensen willen. Hij komt met ideeën voor activiteiten die geld op kunnen leveren en heeft bijvoorbeeld voor ons nieuwe ideeën over hoe je informatie en activiteiten kunt aanbieden. Niet dat we die allemaal zomaar willen overnemen. Maar het helpt wel om meer out of the box te denken. Zo komen we samen verder. Concrete afspraken Partijen zijn er nog niet uit hoe de samenwerking eruit moet gaan zien. Hummelen heeft nog heel wat vragen: Krijgen VVV, SBB en de ondernemer elk een eigen balie in de verbouwde plaza? Gaan we activiteiten naar soort verdelen? Hoe zorgen we dat de bezoekers onze samenwerking en gezamenlijke presentatie logisch vinden, zonder dat het gezicht van de ondernemer, SBB of het nationaal park helemaal uit beeld verdwijnt? Op dit moment is het idee dat SBB gaat zorgen voor de activiteiten in de natuur (excursies, wandelroutes, speelbos) en de ondernemer voor informatie en verdieping (tentoonstelling, presentaties). Behalve op de vernieuwde plaza kunnen bezoekers straks voor basisinformatie ook terecht bij drie basispunten bij de ingangen van het gebied. En dan de financiën. Ook daarover wordt nog volop nagedacht. Hummelen: Waarschijnlijk gaan we een stichting oprichten die voor het nationaal park zorgt voor huur en exploitatie van de ruimte. Hoe de andere kosten- en opbrengstenposten eruit zien en welke potjes daarbij horen? Daar zijn we nog niet uit. Er is nog heel wat overleg nodig voordat de nieuwe informatiecentra open kunnen. 11

12 NP GOOIS NATTUURRESERVAAT Netwerken! Waar je zichtbaar bent moet je boter bij de vis zien te krijgen Netwerken Is De Hoge Veluwe het enige volledig particuliere nationaal park van Nederland, het Goois Natuurreservaat heeft een bestuur dat alleen uit overheden bestaat: de provincie Noord-Holland en zeven gemeenten. Gezamenlijk nemen zij de exploitatie en het onderhoud van het reservaat voor hun rekening nemen. Formele eigenaar van het gebied is een aparte stichting, die houder is van het CBF-keurmerk en waarin ook alle private (project)gelden terechtkomen. Verantwoordelijke voor de marketing is Edwin Van Oevelen. Zijn ervaring: Mailings en dergelijke werken niet, netwerken wel. Houd het dichtbij: waar je zichtbaar bent moet je boter bij de vis zien te krijgen. Landschapsveiling Bij de viering van het 75-jarig jubileum in 2007 schonken de bezoekers het natuurreservaat in totaal bijna euro. Dat ging op een heel bijzondere manier: tijdens één van de eerste landschapsveilingen in Nederland. Belangstellenden konden hier een landschapselement kopen. De Gooise kopers werden geen eigenaar, maar participant. Ze adopteerden als het ware een stukje landschap en kregen de garantie dat het bewaard blijft en dat er voldoende middelen waren om het een jaar lang te onderhouden. De kopers waren vooral bedrijven, waaronder een notariskantoor, een groenbedrijf, adviesbureaus in groen en ruimtelijke ordening, en een grote aannemer. Maar ook particuliere personen en terreinbeheerders meldden zich. Zo gingen enkele zitbankjes, een uitzichtspunt, een grafheuvel en een oeverzwaluwenkolonie onder de hamer. De participanten ontvingen behalve de notariële acte een mooie foto van hun plekje en een speciale excursie. Veilingmeesters waren een Hilversumse notaris en een medewerker van het Utrechts Landschap. Inmiddels zijn er in Nederland verschillende bureaus die natuur- en landschapsveilingen organiseren. Geïnteresseerden kunnen zelfs terecht bij online veilingen. Digitale etalage Op dit moment werkt het Goois Natuurreservaat een nieuw initiatief uit: een platform duurzaamheid. Het Natuurreservaat wil een website openen die gaat functioneren als duurzaamheidsportaal. Geïnteresseerden kunnen op de site een pagina kopen, waar ze hun groene dienst of product in de etalage kunnen zetten. 12

13 NP LANDSCHAP NOORD-HOLLAND Zelf met specifieke deskundigheid de boer op Vrienden De Provincie en het ministerie van LNV verlenen het Landschap structureel geld en verschillende overheden dragen bij in de vorm van projectsubsidies. Daarnaast krijgt Landschap Noord-Holland steun van de beschermers en de Nationale Postcode Loterij en komen er giften binnen van particulieren. Incidenteel ontvangt het landschap projectbijdragen van het VSB-fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere particuliere fondsen. Ongeveer 65 bedrijven zijn vriend van het Landschap. Zij sponsoren het Landschap voor minimaal drie jaar. Afhankelijk van het sponsorbedrag ontvangen ze een tegenprestatie, zoals publiciteit (naamsvermelding) in verschillende media, exclusieve excursies voor relaties en medewerkers, vergaderlocaties, gratis cadeau-beschermerschappen, korting op aankopen in de informatiewinkel en extra publiciteit bij adoptieprojecten. Naast het standaardpakket aan tegenprestaties worden met grote sponsors ook individuele afspraken gemaakt. Zo is met een verzekeraar afgesproken dat het Landschap de verzekeraar onder de aandacht brengt bij de beschermers ; die kunnen met korting een verzekering afsluiten. Voor elke nieuwe verzekerde die dit oplevert krijgt het Landschap Noord-Holland een klein bedrag van de verzekeraar. Bedrijven worden door Landschap Noord-Holland actief benaderd. Vrienden zijn onder andere banken, verzekeraars, aannemers, een architectenbureau, een afvalverwerker, KvK en woningcorporaties. Zelf marktspeler Stichting Landschap Noord-Holland beheert niet alleen zijn eigen terreinen maar, tegen betaling, ook die van andere eigenaren. Verder wordt de organisatie betaald voor onderzoek en advies. Ilse Miedema, hoofd Communicatie, licht dit toe: We doen flora- en faunaonderzoek en monitoring voor de Provincie. Ook gemeenten kunnen ons inhuren voor ecologisch advies. Veel gemeenten hebben mooie stukjes natuur. Hoe kan je daar zorgvuldig mee omgaan? Particuliere terreineigenaren, zoals boeren, kunnen we goed adviseren over inrichting en beheer van boerenland, erf en tuin. Het Landschap zet zo zijn deskundigheid in rond ecologisch en cultuurhistorisch beheer en (ILG-)subsidies. Van deze dienstverlening maken de Provincie, gemeenten, semi-overheden en particuliere grondeigenaren dankbaar gebruik. 13

14 Bronvermelding/meer informatie - Berkers, R.F.A. en H. de Jong, Private inkomsten voor nationale parken, Den Haag 2008, Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum. - Samenwerkende Nationale Parken, Verslag workshop Nationale parken en verwerving van eigen inkomsten, Den Haag Borsje Communicatie, Notitie Werving, Den Haag De Wit Communicatie, S, Natuurlijk sponsoren - De versterking van een keurmerk, Eindhoven Beunders, N. en M. van der Donk, Veluwe op de balans, Breda 2009, NHTV, Centre for Sustainable Tourism and Transport. - Jochemsen, M.C., Wie betaalt de ambities van de nationale parken? NP Magazine 3 (2010), pp Websites van de genoemde parken. Colofon Deze brochure is een uitgave van: Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken Willem Witsenplein 6, 2596 BK Den Haag Postbus 20401, 2500 EK Den Haag Telefoon: Website: Tekst: Klare Taal, Leiden Vormgeving en druk: Aktief bv Den Haag, januari 2011 Deze brochure is gedrukt op FSC - gecertificeerd papier

15

16

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 LYSIAS ADVIES Samenvatting Lysias Advies ontwikkelde samen met Meer dan Voetbal een masterclass fondsenwerving 2.0 voor MVO-medewerkers bij clubs. Deze presentatie gaat in

Nadere informatie

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan 2016-2017. Dit plan geeft een korte terugblik over het laatste deel van 2015 en beschrijft de doelstelling, de werkwijze en de voorgenomen plannen

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat:

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo Jaarverslag 2011 Vastgesteld op 10-05-2012 secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk De Schöppe 20 7609 CB ALMELO vriendenpnielkerk@gmail.com bankrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014

Jaarrekening. Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Jaarrekening Stichting Wooninitiatief Culemborg 2014 Inhoudsopgave Verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Gedragscode Fondsenwerving

Gedragscode Fondsenwerving Gedragscode Fondsenwerving Inleiding Financiering van de Vereniging VGnetwerken vindt plaats langs vier hoofdstromen: 1. structurele financiering (subsidiëring) vanuit de overheid, bedoeld voor de instandhouding

Nadere informatie

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Martine Smit en Martijn Blom CE Delft, 20 maart 2013 Presentatie Deel 1: Algemeen Economische betekenis van natuur & recreatie Waardering ecosysteembaten

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid. Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek 19 november 2014 VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van Stichting Groevenbeek Klassiek. In dit beleid wordt

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

Richtlijn fondsenwerving NME-Centrum De Klyster

Richtlijn fondsenwerving NME-Centrum De Klyster Richtlijn fondsenwerving NME-Centrum De Klyster In de afgelopen jaren heeft De Klyster regelmatig samengewerkt en/ of donaties, sponsorbijdragen en subsidies ontvangen van stichtingen, bedrijven en overheden.

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Weerterland. Drukke zomermaanden. ''Een positieve tussenbalans'' www.molensinweert.nl

Weerterland. Drukke zomermaanden. ''Een positieve tussenbalans'' www.molensinweert.nl MolenNieuws Weerterland Molenstichting Weerterland Nummer: Herfst '15 Drukke zomermaanden ''Een positieve tussenbalans'' Steeds meer fietsers bij de molens in de vakantiemaanden Nu de zomermaanden achter

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten. 2.0 Begroting 2017 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club. Word franchisenemer van de Social Boat Club

Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club. Word franchisenemer van de Social Boat Club Word franchisenemer van de Social Boat Club Stap in een fluisterboot van de Social Boat Club ons vaartuig als uw voertuig voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen www.socialboatclub.nl DE SOCIAL BOAT

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan Monica Desain Foundation Beleidsplan van de Stichting Monica Desain Foundation 2015-2016 1. Inleiding Het eerste beleidsplan van de Monica Desain Foundation is qua periode gericht

Nadere informatie

B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014. Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel

B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014. Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel B en W. nr. 14.0903 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Afhandeling motie M1 VOD Leiden als goed doel Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad inzake de afdoening van motie M1 VOD

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 Vastgesteld op 9 december 2016 Beleidsplan DVB Foundation 2017-2020 1. INLEIDING Ontstaan Ontwikkeling Doel 2. UITGANGSPUNTEN DVB FOUNDATION Visie Missie Middelen 3. STRUCTUUR Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Versie 5, 25 januari 2014

Versie 5, 25 januari 2014 PLAN VAN AANPAK Van : Stichting Vrienden van Hospice Zwolle Datum : 25 januari 2014 Betreft : Hospice Zwolle / Plan van Aanpak Met Bestuur wordt hierna bedoeld het bestuur van de stichting Hospice Zwolle

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap

OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG. Als één team achter de sporters met een handicap OM ALS GEHANDICAPTE TE KUNNEN SPORTEN IS MEER NODIG Als één team achter de sporters met een handicap 1. Sportfonds op Naam Introductie In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Vrienden van Amsta. Onmisbaar voor cliënten

Vrienden van Amsta. Onmisbaar voor cliënten Vrienden van Amsta Onmisbaar voor cliënten Amsta, iedereen telt Amsta is een zorgorganisatie waar iedereen telt. Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan zowel ouderen als mensen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie