Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig"

Transcriptie

1 Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt Wijziging van de vaste activa Wat zijn vaste activa? Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Wat zijn die veranderingen? Bijkomende investering: VA stijgen Desinvestering: Een bestaand investeringsgoed wordt verkocht of vernietigd: VA dalen met bedrag van BW(Beginwaarde- gecum. Afschrijvingen- Investeringen afschrijven: jaarlijks daalt het bedrag op de balans met het bedrag van de afschrijving: VA dalen met bedrag van afschrijving Wijziging in vlottende activa Wat zijn vlottende activa? Kunnen op de ene dag op de andere sterk veranderen Gevolg zijn van een wijziging in de vorderingen, voorraad of in de liquide middelen Wat is een vordering? Uitstaande klantenfactuur: Vordering op klanten Wat zijn liquide middelen? Geven de stand van de beschikbare cash op balansdatum weer. Deze kunnen dus allemaal actief wijzigen 2.2 Wijzigingen van de passiva Wat is de passiva? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen aantrekt

2 2.2.1 Wijzigingen in het eigen vermogen Er zijn 2 oorzaken voor deze wijzigingen, dewelke? Extern EV = EV kan stijgen door vers geld dat de aandeelhouders inbrengen(= kapitaalsverhoging) Intern EV = EV wijzigt wanneer de aandeelhouders beslissen om ( een gedeelte van) het resultaat in het bedrijf te houden.--> positief of negatief..(winst of verlies) Wijzigingen in het EV? Niet dagdagelijkse schommelingen onderhevig. KAP verhoging gebeuren meestal slechts zelden en de verwerking van het resultaat is het gevolg van de algemene vergadering: 1x per jaar Welke bedrijven op de beursgang? Beursgenoteerde ondernemingen Wijzigingen van het vreemd vermogen Wat is het vreemd vermogen? De schulden op lange en korte termijn Welke wijzigingen treden er op bij het vv? De schulden op LT veranderen weinig gedurende het boekjaar Enkel als bedrijf lange lening aangaat, stijgen de schulden op LT Wijziging komt jaarlijks terug: aan het einde van het BJ wordt het kortlopende gedeelte van de langlopende schulden naar het VV op KT overgeboekt De schulden op KT veranderen wel regelmatig Leveranciersschulden Bankschulden Kaskrediet Wat is kaskrediet? De mogelijkheid van een bedrijf om negatief te kunnen gaan op de bankrekening 3 Wijziging in de RR 3.1 Impact van prijsdaling op winst Monopoliesituatie: Niet meer denkbaar bij ons Concurrentie

3 Bespreek de invloed van concurrentie? O kan onder druk van concurrentie haar verkoopprijzen verlagen Kleine daling kan grote invloed hebben op de winst Welke prijs voor welke kwaliteit Gevolgen zijn duidelijk: VB pag 103 Besluit Daalt de omzet met 10%( EUR naar EUR) Daalt de winst met 50% ( EUR naar EUR) De procentuele impact van de prijsdaling op de winst is 5 x zo groot als de procentuele omzetdaling. De reden is duidelijk: de verkoopprijzen verlagen betekent niet dat ook de kosten dalen 3.2 Impact van kostendaling op winst Als een bedrijf kosten kan drukken positieve gevolgen voor de winst Gevolgen zijn duidelijk VB. pag 104 Daalt de kosten met 10%( ) Stijgt de winst met 40%( ) Kosten drukken, is een sterke hefboom voor winststijging 4 Balans bij samenwerking Hoe kunnen de bedrijven samenwerken? Samenwerking op inkoopgebied hogere korting transportkosten kunnen beperkt worden vb. Grotere hoeveelheid Goedkoper Samenwerking op productiegebied machines met een grote capaciteit Relatief goedkoper werken vb. Wolf-Oil Samenwerking op het vlak van research Gezamenlijk onderzoek financieren, elkaar technische kan aanvullen vb. School en bedrijf Samenwerking op gebied 4.1 Gedeeltelijke samenwerking Via een kartel, een joint-venture en franchisingformule

4 4.1.1 Kartel Wat is een kartel? Horizontale samenwerking tussen ondernemingen met het doel de onderlinge concurrentie te beperken. Welke soorten kartellen hebben we? Conditiekartel = Partners hanteren gelijke leverings- en betalingsvoorwaarden felle concurrentie Vb. Textiel Rayonkartel = Onderlinge concurrentie beperkt elk bedrijf bepaald deel van de markt Vb. Regio: Wallonië,Zuiveloperaties Vb. Axe in de Makro. Productiekartel = Elk lid van het kartel krijgt productieomvang toegewezen quota beperken kunstmatig totale aanbod prijs wordt voor iedereen aanvaardbaar Als productie stopt, is ook de afzet bepaald en hiermee ieders markt aandeel: OPEC OPEC: Organisation of Petroleum Exporting Countries V= A daalt prijs Stijgt Prijskartel(= Verboden in B) = Minimumprijs overeengekomen of vaste VKP Vb. Banken met hun rentetarieven op elkaar afstemmen Elk bedrijf heeft eigen kostenstructuur Moeilijkheden: Als de VKP bepaald wordt op basis van het bedrijf met de meest efficiënte productiewijze, komen de andere in de problemen BESLUIT KARTEL Kartelleden behouden hun juridische zelfstandigheid Ene kartellid kan niet worden aangesproken voor schulden van een ander Ruime of geringe mate de economische zelfstandigheid prijsgegeven Vaststellen van eigen prijzen of voorwaarden Joint-Venture Wat is een joint-venture? Diepere samenwerking: Philips en Douwe egberts: Senseo Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één economische activiteit te ondernemen. De partijen spreken af om zowel winst als verlies te delen.

5 De joint venture dient te worden onderscheiden van de fusie in de zin dat alle partners in het samenwerkingsverband geheel zelfstandig blijven Wanneer wordt zoiets opgericht? Als aan de bedrijfsvoering grotere risico s kleven Vb. Omdat het de toepassing van een geheel nieuwe productie techniek betreft of als het gaat om productie in onbekende gebieden.--> ontwerp van boorplatform Betreft opdrachten van miljarden euro s die slechts uitgevoerd kunnen worden als er wordt samengewerkt Hoe gebeurt die samenwerking? De aangezochte bedrijven richten gemeenschappelijke dochteronderneming op waarin financiële middelen en knowhow worden ingebracht. Waar komen deze voor? Consumentenelektronica, auto-industrie en milieutechnologie Franchising Wat is franchising? Samenwerking op verkoopgebied To franchise: iemand de vrijheid geven Het mogen toepassen van een reeds door een ander bedrijf op zijn effectiviteit beproefd verkoopsysteem Vb. MacDonalds, Hema, Hubo, Australian Ice Hoe werkt franchising? Op basis van contract verleent de franchisor aan de franchisee(winkelier) het recht een bepaalde winkelformule te gebruiken en zijn naam en embleem te voeren. 4.2 Volledige samenwerking Een volledige samenwerking: Bijna altijd gedwongen samenwerking Kenmerken: Economische, maar ook de juridische zelfstandigheid van de bedrijven in het geding Wijzigingen in eigendomsverhoudingen Wat leidt er tot volledige samenwerking? Fusieprocessen en overnamen leiden tot volledige samenwerking

6 4.2.1 Deelneming en holding company Wat is een deelneming? Een bedrijf bezit aandelen van een ander bedrijf met als doel het beleid van die onderneming te beïnvloeden. Wat is een belegging? Soms koopt een onderneming aandelen van een ander bedrijf om tijdelijke liquide middelen rendabel te maken Wat is de holding company? = Moedermaatschappij De onderneming die deelneemt en dus de aandelen onder zich houdt Wat is dochtermaatschappij? De onderneming waarin deelgenomen wordt. Welke 2 soorten holdings hebben we? 1. Zuivere holding 2. Gemengde holding Zuivere holding Wat is een zuivere holding? Te herkennen aan de balansstructuur: Activa bestaat uit deelnemingen, wellicht wat Liquide middelen en eventueel een kantoorgebouw. Hoe komt de holding aan geldmiddelen? Om de deelnemingen te financieren door zelfstandig aandelen uit te geven. Holding verwerft middelen om deelneming te laten functioneren Wat zijn werkmaatschappijen? Omdat in een zuivere holding niet als zodanig geproduceerd wordt(machines enz ontbreken), noemt men deze bedrijven waarin deelgenomen wordt, werkmaatschappijen Gemengde holding Wat is een gemengde holding? Moedermaatschappij is tevens werkmaatschappij. Naast de reguliere activaposten op de balans van een onderneming is dan ook een rubriek Deelnemingen opgenomen Moeder kan dochters door middel van aandelenbezit haar wil opleggen, ook al beschikt men niet over 51% van de aandelen van alle dochterondernemingen. Ontstaan namelijk moeder-dochter-kleindochterverhouding

7 4.2.4 Fusie en overname Wat is een fusie? Als 2 voorheen zelfstandige bedrijven volledig opgaan in een nieuwe bedrijfseenheid. Meest vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven. Wat zijn motieven om over te gaan naar een fusie? Verwerven van een sterke machtspositie Beter kunnen benutten van de beschikbare capaciteit Doorvoeren van schaalvergroting Zeker stellen van toevoer van grondstoffen en dergelijke Stijging in fusie door: vervagen van economische grenzen in W-E Wat is een overname? Wanneer een onderneming wordt opgekocht door een ander bedrijf Een dergelijke gedwongen samenwerking tussen bedrijven wordt ook wel Oneigenlijke fusie genoemd Fusieonderhandelingen leiden tot: Holdingmaatschappij Wat gebeurt er met de aandelen? De aandeelhouders van de fusiepartners moeten dan hun aandelen inleveren voor aandelen van de nieuwe holding.-->oude bedrijven zijn dan werkmaatschappijen Wat is een andere fusietechniek? Oprichten van een nieuwe werkmaatschappij Oude bedrijven brengen dan hun machines, voorraden en dergelijke in de nieuwe werkmaatschappij in. Oude bedrijven worden dan holdings Geen aandelen ruil Nieuwe holdings ontvangen van de nieuwe opgerichte werkmaatschappij aandelen die als Deelneming op de balans van de oude bedrijven wordt opgenomen Behalve aandelenruil of oprichting van nieuwe werkmaatschappij, hoe komen er nog fusies tot stand? Door het doen van een (openbaar) bod op de aandelen van een onderneming. Vijandige overname en soms overval (beursraiders) opgekochte onderneming gaat in de regel als werkmaatschappij voor het opkopende bedrijf fungeren

8 Wat zijn de consequenties van fusies? Personeel en aandeelhouders Deel van personeel afvloeien Aandeelhouders verliezen soms een deel van de waarde van hun aandelenbezit. Er bestaan fusiegedragsregels om de belangen van aandeelhouders en personeel te behartigen 5 Balans en beurs 5.1 Waarom gaat een bedrijf naar de beurs Meeste bedrijven nooit naar beurs België: BVBA S en NV s opgericht met aandelenkapitaal Van de duizenden vennootschappen zijn er een heel klein beursgenoteerd Wie kan aandelen verkopen? Elke BVBA en NV kan aandelen aan een andere geïnteresseerde partij verkopen Beursgenoteerd: Aandelen verkoop via de beurs Andere: Aandeelhouders stappen uit bedrijf en zoeken aandeelovernemers. Geïnteresseerde partij klopt aan met de vraag aandelen te kopen = Wereld van fusies en overnames De overname van een bedrijf= Aankoop van aandelen Aandeel is een eigendomstitel. Wie eigendomstitel koopt, wordt nieuwe eigenaar Waar gaan de verkopen door? Heel wat aankopen en verkopen gaan door in de privé-sfeer. Een voorbereiding van fusie of overname gebeurt meestal in grootste geheimhouding. Niemand wil de betrokken partijen in verwarring brengen.-->als alles is afgerond: publiek maken Waarom gaat een bedrijf nu naar de beurs? Bedrijf heeft geld nodig Aandeelhouder heeft geld nodig Beide hebben geld nodig Bedrijf zoekt cash Hoe kan een bedrijf geld aantrekken? Onder de vorm van eigen of vreemd vermogen

9 Eigen vermogen? Als het bedrijf iedereen de mogelijkheid wil geven om geld in haar activiteiten te investeren, gaat een bedrijf naar de beurs Publiek kan aandelen kopen Door beursgang heeft bedrijf kapitaalsverhoging doorgevoerd Wat na de beursgang? De bedrijfsactiviteit niet meer uitsluitend door privé-aandeelhouders gefinancierd maar ook door het publiek. Liquide middelen stijgen op het actief EV op passief Aandeelhouder zoekt cash Waarom gaat een bedrijf nog naar de beurs? Omdat de bestaande aandeelhouders cash willen. Kunnen aandelen verkopen Publiek de kans tot kopen geven Beurs Geen extra geld binnen Liquiditeitspositie verandert niet en geld dat via beurs is opgehaald komt in de handen van de aandeelhouders.-->geen wijziging van de balans 5.2 Werking van de beurs Wat is de beurs? De plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten Plaatsgebonden, Wallstreet, beursgebouw in Brussel Koper en verkoper moeten niet op de plaats zijn Orders kunnen van over de hele wereld op de beurs worden geplaatst Hoe ontstaat beurskoers? Beurscomputers berekenen een prijs die bepaald wordt door vraag en aanbod Werking beurs? Aandeelhouders kopen en verkopen aandelen Bedrijf dat naar de beurs gaat Geld binnen Kapitaal is verzameld geen rechtstreekse binding meer met de beurs Aandeel stijgt of daalt, betekent dit niet dat er winst of verlies is voor het bedrijf Waarde van een aandeel Wat is de boekwaarde? Het bedrag dat in de boekhouding van het bedrijf is opgenomen.

10 = De som die door de aandeelhouders ter financiering van de bedrijfsactiviteit is opgenomen Wat is de marktwaarde? De prijs waartegen het aandeel kan verkocht worden. Beursgenoteerde aandelen marktwaarde= beurskoers Niet beursgenoteerde aandelen: De prijs die de koper er wil voor betalen Uitgebreide financiële analyses begeleiden de onderhandelingen tussen koper en verkoper Uiteindelijke prijs ligt nooit op voorhand vast Prijs die men uiteindelijk betaalt, is voor een groot stuk gebaseerd op wat dat bedrijf in de toekomst zal doen Verschil tussen BOEKWAARDE EN MARKTWAARDE van een aandeel? Kan ver uiteenliggen: een bedrijf waarvan men grootse toekomstige prestaties verwacht, zal een hoge marktwaarde hebben ook al is de boekwaarde laag. Vb. Internetbedrijven Rendement van een aandeel Op welke 2 manieren kan een aandeelhouder rendement halen uit zijn aandeel? 1. Geld verdienen als hij koerswinst realiseert = Hij effectief aandelen verkoopt die hij vroeger aan een lagere koers aankocht Zolang hij niet int, bestaat winst enkel op papier 2. Rendement halen uit een belegging, als het bedrijf dividenden uitkeert Wat is rendement? Vergoeding van het aandeel Wat is het verschil tussen deze 2 manieren? Koerswinst kan slechts 1 x gerealiseerd worden, dividend jaarlijks Dividend is een uitgave voor het bedrijf, koerswinst niet 5.3 Obligatie Wat is een obligatie? Een lening met strikte afspraken over de terugbetaling en de vergoeding(intrest). Met een aankoop van een obligatie investeert men in het vreemd vermogen van een bedrijf. Aandeel: EV Obligatie heeft ook een bepaalde koers Als lening voor meer verkocht wordt: Koers boven pari

11 Anders: onder pari Wat is 1 van de redenen voor een obligatiekoers boven/beneden pari? De rente Obligatie met een hoge intrest zal in tijden van lage intrestvoeten voor de belegger interessanter zijjn.-->hogere prijs voor betalen, Obligatie boven pari (a pari) De belegger kan dus kiezen uit aandelen en obligaties, wat kan het verschil maken? De rente Als de rente stijgt zijn beleggingen interessanter aandeelkoersen dalen omgekeerd kan ook VERSCHIL AANDEEL: Geld pompen, zeggenschap in mate v.aandeel OBLIGATIE: Geld pompen, geen zeggenschap maar wel rente

12 Samenvatting LE 6 1 Doel van een financiële analyse Wat is het doel? Inzichten verwerven in structuur v. Opbrengsten + combinatie van technieken 2 Aanpassing van de jaarrekening Welke punten worden aangepast voor de financiële analyse? Onderscheid tussen vaste en vlottende activa Voorzieningen op schulden meer dan 1 jaar Overlopende rekeningen van het passief worden aanzien als schulden op KT 3 Horizontale analyse Wat geeft de horizontale analyse weer? De evolutie van de verschillende financiële gegevens uit de balans, de RR en de resultaatverwerking in tijd weergeven Hoe gebeurt dit? Waarde van elke balans- of resultaatpost, voor een bepaald referentiejaar op 100% gelijk te stellen Andere jaren in percentage uitgedrukt tov van het referentiejaar Horizontale analyse laat toe de richting en de grootte van de wijzigingen in de tijd per balans of resultaatpost vast te stellen Rekenin houden met tijdsverschillen(inflatie, prijsevolutie) en keuze van referentiejaar 4 Verticale analyse 4.1 Verticale analyse van de balans Wat onderzoekt de V A.? De structuur van de balans Werking? Balanstotaal = 100% Elk ander cijfer wordt uitgedrukt als percentage van dit totaal

13 Wat geeft de verticale analyse aan? In welke mate de verschillende onderdelen van de passief zijde bedragen tot de financiering van de onderneming De samenstelling van de geïnvesteerde activa Verschuiving in het belang van de verschillende rubrieken worden ontdekt 4.2 Verticale analyse van de RR Wat onderzoekt de VA.? De structuur van de RR Werking Omzet=100% De kost en opbrengst componenten als percentage op de omzet Wat geeft deze analyse aan? Er kan nagegaan worden welke uitgaven er nodig zijn om dergelijke omzetten en resultaten te bereiken. Als je de 2 analyse samen legt wat verkrijg je dan? Tijdsanalyse laat toe na te gaan of de relatieve samenstelling van de balans en resultaten gewijzigd is en vervolledigt op deze manier de horizontale analyse, die aangeeft welke verschuivingen zich doorheen de tijd voordoen.

14 Samenvatting LE 7 1 Inleiding Wat is een ratio? Een verhoudingsgetal waarbij 2 of meer gegevens uit de balans, RR of toelichting aan elkaar geralteerd worden. Welke 3 soorten Ratio s hebben we? Liquiditeit Rentabiliteit Solvabiliteit 2 Voorbeeld The kitchen( cijfers) 3 Liquiditeit =(Zal de onderneming haar verplichtingen op KT kunnen nakomen) 3.1 Current ratio Wat is de current ratio? Kengetal dat verhouding aangeeft tussen vlottende activa en VV op KT Current Ratio = Vlottende activa Vreemd vermogen op KT Wanneer zullen we te maken hebben met een gezonde liquiditeitspositie? Als de schulden op KT allemaal door de omzetting van VL A in liquide middelen terugbetaald kunnen worden Vlottende A/ Schulden op KT > 1 Gunstige situatie als met 1,2 tot 2 heeft. 3.2 Quick ratio Wat is de quick ratio? Voorraden zijn eruit voorraden zijn niet direct in geld omzetbaar Rekening houden met de verschillende liquiditeitsgraad van de vlottende activa wordt, de current ratio Quick ratio

15 Quick Ratio = Vlottende activa -voorraden Vreemd vermogen op KT Quick ratio moet minstens 1 zijn 3.3 Omloopsnelheden De voorraden Wat is de voorraadrotatie(rv)? Geeft aan hoeveel maal de voorraad gedurende de periode gemiddeld verkocht is RV= Omzet Gemiddelde voorraad ((Begin +Eind)/2) Voorwaarde!!= De bedrijfsactiviteit gelijkmatig gespreid is over de beschouwde periode. RV= Omzet( aan inkoopprijs) Gemiddelde voorraad( aan inkoopprijs) Probleem: In de JR zijn voorraden gewaardeerd op IKP maar omzet aan VKP Hoe oplossen? Beginvoorraad+Inkopen+Diensten en DG EV = Omzet aan inkoopprijs Wat is DV? Aantal dagen voorraad of omlooptijd Door middel van DV bepaalt men hoeveel dagen de voorraden worden aangehouden vooraleer zij verkocht worden DV = 365 dagen RV Conclusie bij omloopsnelheid? Hoe groter de omloopsnelheid van de voorraad, hoe vlugger de in de voorraad geblokkeerde geldmiddelen vrijkomen, positieve invloed op liquiditeit

16 3.3.2 Klantenrotatie Wat is de klantenrotatie(rk) Geeft aan hoeveel keer de klantvorderingen gedurende een periode gemiddeld veranderd zijn RK= Omzet Gemiddelde handelsvorderingen Meer klanten meer veranderen Aantal dagen klanten krediet Wat is het DDK of gemiddelde inningsperiode? Is het gemiddeld aantal dagen dat het krediet op korter termijn wordt gegeven aan de afnemers Het gemiddeld aantal dagen dat verloopt tussen het ogenblik van de verkoop en het tijdstip van betaling door de klant DKK= Conclusie bij het klantenkrediet? 365 dagen RK Hoe groter de omloopsnelheid, hoe kleiner het aantal dagen klantenkrediet, hoe vlugger de handelsvorderingen in kasmiddelen omgezet worden Wat betekent aantal dagen aan de hoge kant? Ongewenst bevriezen van financiële middelen Minder goeie klantenopvolging Omgekeerd aan de klant? Klantenverlies, vooral als concurrentie langer betalingsuitstel toestaat Leveranciersrotatie Wat is de leveranciersrotatie? Het gemiddeld aantal keer dat de korte termijnschulden wegens aankopen van goederen en diensten bij leveranciers in een periode vernieuwd worden. RL= Aankopen Gemiddelde handelsschulden Aantal dagen leverancierskrediet Wat is de DLK of gemiddelde betalingsperiode? Het aantal dagen dat betalingsuitstel is verkregen bij de leveranciers van goederen en diensten DLK= 365 dagen RL

17 Conclusie bij de leveranciersrotatie? Hoe lager de leveranciersrotatie, hoe hoger het aantal dagen leverancierskrediet Hoe meer de onderneming met het vermogen van de leveranciers werkt en ze dus zelf niet voor financiering hoeft te zorgen. Soms is het wat te hoog, en verkopen leveranciers nog enkel contant Korting boor contante betaling Opslagduur Wat is de te financieren periode? De berekende omlooptijden geven een benadering van de totale omlooptijd van het in goederen geïnvesteerd vermogen P126!! Conclusie over voorraad? Hoe kleiner het aantal dagen voorraad, hoe beter de tijdstippen van de leveranciersbetaling en van de inning van de klantenfacturen op elkaar zijn afgestemd, hoe korter de periode die de onderneming zelf financieel moet overbruggen De te financieren periode Opmerking!! De liquiditeitsratio = statische ratio. Men bestudeert de liquiditeitspositie van een onderneming op 1 bepaald moment. Vandaar moet men om de liquiditeit van een onderneming gedurende het jaar te kennen andere verhoudingsgetallen hanteren Het bedrijfskapitaal Wat is het BRUTO BDKP? De som van de vlottende activa Activa zijn belangrijk Ze worden binnen het jaar gerealiseerd worden Wat is het NETTO BDKP? De schulden die binnen het jaar moeten betaald worden in mindering gebracht Vermits A= P NETTO BDKP= EV +VV op LT- VA Wat zijn dus de 2 manieren om het netto bedrijfskapitaal te berekenen? 1. Vlottende activa- VV op KT 2. EV + VV op LT- VA

18 Conclusie bij het bedrijfskapitaal? Hoe groter het nettobedrijfskapitaal van de onderneming, hoe veiliger de liquiditeitssituatie. Negatief netto BDK impliceert een gevaarlijke liquiditeitspositie Wat zijn enkele oorzaken van wijzigingen in het netto BDK? Toe- of afname van de VA Toe- of afname van het EV en/of VV op LT 3.4 Solvabiliteitratio s Wanneer is een onderneming solvabel? Als ze in staat is om haar schulden op korte en lange termijn terug te betalen. Wat is solvabiliteit? De mogelijkheid van een onderneming om al haar schulden terug te betalen in geval van liquidatie Solvabiliteit Solvabiliteit= Eigen vermogen Totaal vermogen Wanneer hebben we een gezonde situatie? Solvabiliteit 0,5 of 50% dat wil zeggen dat het totale vermogen uit 50% VV Wat betekent van solvabiliteit van 25%? Voor elke 100,00 die het bedrijf aantrok, 75 euro schulden is. OPMERKING! Er bestaat een relatie tussen solvabiliteit en de financiële kosten. Een onderneming met een lage solvabiliteit werkt dus met relatief VV. Dat brengt een hoge schuldenlast mee, vooral bij hoge rentevoeten Debt ratio Wat is de debt ratio? Een onderneming drukt uit hoeveel EUR VV in de onderneming aanwezig is tegenover 100,00 EV Schuldgraad= Vreemd vermogen Eigen vermogen x100 Conclusie schuldgraad Hoe kleiner de schuldgraad, hoe gemakkelijker de financiële verplichtingen uitvallen.

19 Hoe groter de financiering met EV, hoe groter de kans voor de terugbetaling van het VV Waarom zijn deze ratio s ruwe maatstaven? Alle schulden op 1lijn gesteld worden Geen rekening met de resterende looptijd Wanneer de schulden op KT een overwicht hebben op LT, dan is het financiële risico groter voor onderneming Geen rekening gehouden wordt met het rentepercentage: Risico verschilt naargelang rentevoet, op KT of LT Solvabiliteitsratio s zijn afgeleid van de nettoboekwaarden uitgedrukt op de balans en bijgevolg geen precies beeld geven over de financiële stromen Quick = VV op KT Solvabiliteit= VV in het totaal Lening die pas is aangegaan= weegt evenveel door dan lening die bijna is afgesloten 3.5 Rentabiliteitsratio s Rentabiliteit Wat is rentabiliteit? Geeft aan in welke mate de aangewende middelen een bevredigend resultaat hebben opgeleverd Waarom is het resultaat zo belangrijk? In een vennootschap is het een uitgangspunt tot toekenning van een dividen Winst schept ontwikkelingsmogelijkheden Het is een garantie voor solvabiliteit van de onderneming Rentabiliteit van de omzet Netto-omzetmarge Hoe bekomen we aan deze marge? Het nettobedrijfsresultaat vergelijken met de omzet. Netto-omzetmarge= alle bedrijfskosten in mindering van de omzet gebracht Netto-omzetmarge = Nettobedrijfsresultaat van de omzet Omzet x100 Hangt af van sector en bedrijf waarmee en waarin men gevestigd is Wat is een doel van de onderneming? Winstmaximalisatie Continuiteit

20 Bruto-omzetmarge Wat geeft de bruto-omzetmarge aan? Hoe groot het brutobedrijfsresultaat is in verhouding tot de omzet Bruto-omzetmarge = Brutobedrijfsresultaat Omzet x100 Niet kaskosten worden niet in rekening gebracht netto bedrijfsresultaat dient daarom verhoogd te worden met de niet kaskosten om tot het bruto BDR Bruto-omzetmarge = Nettobedrijfsresultaat + niet-kaskosten Omzet x100 Dit cijfer duidt aan hoeveel bedrijfsresultaat beloopt als er voor 100,00 euro verkocht wordt Rentabiliteit van het EV Netto-rentabiliteit EV Wat is de netto? WE vergelijken de nettowinst van het BJ met het EV. NREV = Nettowinst EV x100 Vb. 5,95%= met elke 100 euro EV werd er net 5,95 Is dit behoorlijk? Vergelijken met Rentabiliteit van het EV van ondernemingen binnen en buiten de bedrijfstak Rentevoeten op de kapitaalmarkt Evolutie van REV belangrijk Bruto-rentabiliteit EV Wat is bruto? De verhouding van de nettowinst(-verlies) van het BJ na belastingen + de nietkaskosten(=afschrijvingen, voorzieningen en waardevermindering) t.o.v. EV BRREV = Nettowinst + niet-kaskosten EV x100

21 Cashflow Wat is de cashflow? een term in de bedrijfseconomie waarmee het geld dat een organisatie in en uit gaat bedoeld wordt. Wat zijn voorbeelden van kaskosten? Lonen, inkopen, financiële kosten Wat is de formule voor de cashflow? Omzet-kaskosten Nettowinst + niet kaskosten Waarom kan Br REV een goede aanvulling zijn op REB? Als de niet-kaskosten sterk fluctueren en dus corrigerend inwerken op de winst. Met wat moet men rekening houden bij de Br REV-ratio? Niet-kaskosten zonder meer gelijkgesteld worden met de winst, die vermogensbestanddeel is, niet kaskosten is dit niet perse Niet-kaskosten niet exclusief verband houden met de inzet van het eigen vermogen, dan wel met de combinatie van het EV en VV vermogen Rentabiliteit van het TV(RTV) Hoe bekomen we aan de RTV? Aangezien er op de rente (vergoeding voor ingezette vreemde middelen) geen belastingverrekening is, moet bovendien de winst van het boekjaar voor belastingen genomen worden. Winst voor belastingen + kosten van schulden x100 NRTV = TV Is het resultaat behoorlijk? Vergelijking met de O binnen en buiten de bedrijfstak RTV>REV de verstrekkers van het VV een hogere vergoeding krijgen dan de eigenaars van de onderneming Brutorentabiliteit van TV Wat is de brutorentabiliteit van het TV? NRTV met in de teller de niet kaskosten BRTV = Winst v.bel + kosten v.schulden+ nt-kaskost TV x Toegevoegde waarde Wat is een onderneming?

22 Een samenwerkingsverband tussen verschaffers van eigen vermogen(aandeelhouders) en verschaffers van VV, de werknemers en de overheid. Aandeelhouders: Winst na belastingen VV,WN, Overheid: Toegevoegde waarde Wat is de bruto toegevoegde waarde? De marktwaarde van de productie(=omzet incl. de invloed van de indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies) - Kosten van de ingekochte goederen en diensten van derden Wat is de netto toegevoegde waarde? Bruto toegevoegde waarde- afschrijvingen. Som van loon, rente, pacht en winst SCHEMA Omzet -Kosten van de aankopen -Kosten van diensten van derden -Andere bedrijfskosten Bruto Toegevoegde Waarde -Afschrijvingen Netto Toegevoegde Waarde Voor wat is de netto toegevoegde waarde beschikbaar? De beloningen aan de WN, verschaffers van VV, overheid en eigenaars WN: lonen, salarissen en sociale lasten Bezoldigingen, lasten, pensioenen -Verschaffers VV: rente +Financiële kosten -Overheid : Ven.bel +Belasting op resultaat -Eigenaars(aandeelhouders +Winst van het boekjaar Netto Toegevoegde Waarde Netto Toegevoegde Waarde +Afschrijvingen +Afschrijvingen Bruto Toegevoegde Waarde Bruto Toegevoegde Waarde In de praktijk wordt de bruto methode het meest toegepast. Welke ratio s kan men tegenkomen in JR? - De toegevoegde waarde per WN of personeelkosten als % van de toegevoegde waarde. Maatstaf voor de arbeidsproductiviteit: in hoeverre hebben de WN bijgedragen aan het toevoegen van waarde. - De toegevoegde waarde als % van de omzet. Maatstaf voor de mate van integratie van een onderneming.

23 Weinig goederen en diensten van derden Toegevoegde waarde= omzet hoge mate van integratie Deze ratio geeft ook de kwetsbaarheid door de leveranciers weer. Hoe lager de integratie, hoe minder afh.--> hoe minder kwetsbaar

24 Samenvatting LE 8 1 Inleiding Leg uit een onderneming moet streven naar een optimale financieringsmix? - Enerzijds moet er rekening gehouden worden met een gezonde verhouding tussen Eigen middelen en Vreemde middelen. - De looptijden van de financiering en de levensduur van de activa die hiermee gefinancierd worden op elkaar afstemmen 2 Financieringsbehoefte Wanneer ontstaat deze behoefte? Als een onderneming investeert in VA en bij de exploitatiecyclus van de onderneming 2.1 Investeren in VA Aankopen van gebouw.. hiervoor heb je nodige financiële middelen nodig. 2.2 Exploitatiecyclus Wat bepaalt het overschot of tekort aan financiële middelen? Netto bedrijfskapitaal behoefte Negatieve kapitaalsbehoefte: Geen behoefte aan bijkomende financieringsmiddelen Overschot kan worden gebruikt als financieringsbron voor VA Leidt tot positieve kas Positieve kapitaalsbehoefte: Financieringsbehoeften uit exploitatiecyclus > bekomen financieringsbronnen Wat zijn de aandachtspunten bij het werkkapitaal.? Aankoop en andere betalingen Voorraadbeheer Debiteurenbeheer Aankoop Voorraadbeheer Debiteurenbeheer Rekening houden met: Kredietverlening

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Financieel management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt?

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Hfst 7: Rentabiliteit We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Goede rentabiliteit heeft ook z n invloed

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak Bedrijfseconomie. Onthoud

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II 4 Antwoordmodel Opgave Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa /deelnemingen. Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 Deel 1: cijfers en gevoeligheidsanalyses Het dashboard: cijfers van 2013 en trends Toelichtingen: Definities financiële ratio s Werkkapitaalschommelingen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Marge en rotatie. WVIB Totale Activa ROTA = We kunnen de formule ook anders noteren : WVIB Opbrengsten x Opbrengsten

Marge en rotatie. WVIB Totale Activa ROTA = We kunnen de formule ook anders noteren : WVIB Opbrengsten x Opbrengsten 19 Marge en rotatie De nettorentabiliteit van de ingezette middelen leert ons nog veel meer. Het is een instrument dat het management van een bedrijf enorm kan vooruithelpen in zijn dagdagelijkse activiteiten.

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 580.000 + 640.000) / 2 = 610.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 8.800.000 1,21 = 10.648.000 Krediettermijn debiteuren: 610.000 365 dagen = 20,9

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten.

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. Beleggingsadvies - Financiële begrippen Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. De Boekwaarde De boekwaarde (per aandeel uitgedrukt) is het eigen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Beoordeling financieel Financiële kengetallen Activiteitskengetallen Rentabiliteitskengetallen Liquiditeitskengetallen Solvabiliteitskengetallen Productiviteitskengetallen Beleggingskengetallen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie