Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon September 2012 Jaargang 42 Nummer 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2012 Jaargang 42 Nummer 5"

Transcriptie

1 Notaris d Aumerielaan HS Reeuwijk Telefoon September 2012 Jaargang 42 Nummer 5

2

3 KOMPAS 42e JAARGANG NO.5 SEPTEMBER 2012 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Van de voorzitter 3 Van de penningmeester 5 Bestuurswisselingen 5 Nogmaals iets 7 Van de zeilcommissie 9 Tot Ziens 9 Douwe sloepentocht 10 Van de havencommissie 11 Havenindeling 15 Hamburgers en Jazz 17 Wedstrijdzeilen 17 Indeling van bardiensten Berging in de haven van de MWR 19 Zeillessen in beeld 22 Van de ledenadministratie 24 Van de redactie 24 De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag 6 oktober 2012 bij de redactie binnen zijn. De volgende uitgave van ons clubblad Kompas kunt u in het eind van oktober 2012 in uw brievenbus verwachten. Openingstijden van het MWR clubhuis 2012 JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL Op zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER Zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur MEI Zaterdag en zondag van 16:00 uur tot 18:00 uur. JUNI, JULI EN AUGUSTUS Zaterdag en zondag van 15:00 uur tot 18:00 uur. WOENSDAG EN VRIJDAG Gedurende het gehele jaar zijn wij op iedere woensdag en vrijdag geopend van 16:00 uur tot 18:00 uur. Dit kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de bardiensten op deze dagen in te vullen. De barcommissie SEPTEMBER MWR KOMPAS

4 MOTORBOOT- EN WATERSPORTVERENIGING REEUWIJK Oprichtingsdatum van de vereniging: 10 oktober 1968 Koninklijke goedkeuring, KB: no. 97 dd. 4 maart 1970 Aangesloten bij de landelijke vereniging: Watersportverbond Correspondentie-adres : Secretariaat M.W.R.: Elzenhof 20 B, 2411 HP BODEGRAVEN Betalingen : Rabobank Reeuwijk, rek. nr : Postbank: nr , t.n.v. Motorboot en Watersportvereniging Reeuwijk BESTUUR Voorzitter J. (Jan) Strijdhorst, Heemraadslaan 3, 2411 SV BODEGRAVEN, Secretaris A.J. (André) van de Hoef, Elzenhof 20 B 2411 HP BODEGRAVEN, Penningmeester R.H. (Richard) Bethlehem Leliestraat AX Moordrecht telefoon: Sociëteitscommissaris R.H. Bethlehem Leliestraat AX Moordrecht telefoon: Havencommissaris H. (Hans) Cabout Statensingel BK Gouda telefoon: Evenementencommissaris R.H. Bethlehem Leliestraat AX Moordrecht telefoon: Commissaris Zeilopleidingen Koert jan Munnikhuis Thorbeckelaan CE Gouda COMMISSIES Sociëteitscommissie Fridy Boshouwers, Karin Gieben, Leen Lok, Pieter Schuivens, Nettie Spruyt Evenementencommissie mwr-reeuwijk.nl Havencommissie Richard Bethlehem, Hans Cabout, Rinus den Hartog en A. Vuik Commissie zeilopleidingen Nico Groen, François la Rivière, John Lisman, Koert jan Munnikhuis, Jaap Phielix, Alex Verboom, Dewi Vermeulen, Marlies Kruijt, Tim Strijdhorst, Sietse Bogaard, Leonard Batenburg, Eva Meerding Wedstrijdzeilcommissie Cees den Hartog, André van de Hoef, Berend Kees van Loo Commissie communicatie en p.r. Nico Groen, Hellen Sturm, Henk Olie, Wil van Craaikamp en John Lisman Ledenadministratie Henk Olie, Commissie redactie Kompas Jan Booy, André van de Hoef en Henk Olie Redactieadres Kompas Stationsstraat 28, 2741 HS Waddinxveen telefoon: Advertenties via de redactie Website: mwr-reeuwijk.nl SEPTEMBER MWR KOMPAS

5 Van de voorzitter Beste leden van de MWR, Sla je de krant er op na, komen er roerige berichten over economie en samenleving op je af. Ook in het bestuur van de MWR heeft het flink gestormd de afgelopen tijd. Alleen zijn die avonturen niet in de krant terug te lezen. Tijdens de ALV op 22 juni jl. is een (deels) nieuw bestuur geïnstalleerd nadat daartoe goedkeuring werd verkregen. Voor sommigen is die goedkeuring niet vanzelfsprekend, maar de bezwaren zijn niet van zo n aard dat het nieuwe bestuur niet aan zijn taak kan beginnen. Zij zullen zich inzetten om rust in de vereniging te creëren en plezier in de watersport. Ondergetekende is de nieuwbakken voorzitter. In de Nieuwsbrief heeft u een kleine kennismaking kunnen lezen. Ook de secretaris is nieuw. De Nieuwsbrief heeft ook van André een introductie kunnen publiceren. Intussen hebben we een tweetal vergaderingen gehouden. Er werden lopende zaken behandeld. In het kader van transparantie werd van beide vergaderingen de notulen gepubliceerd. Toch sta ik even een moment stil bij enkele zaken die actueel zijn. 1. De werkgroep beleidsvorming is gevraagd het werk te hervatten. Zij zullen de komende tijd bezig zijn met het uitwerken van een plan. Zie het als het uitleggen van een vaarroute voor de vereniging. In overleg met het bestuur zullen zij dat punt op de horizon gaan bepalen dat we in de komende jaren willen bereiken. Visie (waar we voor staan), missie (waar we voor gaan) en strategie (hoe we te werk gaan) zijn de sleutelwoorden. Naar verwachting zal de werkgroep tijdens de laatste ALV van dit jaar een presentatie geven van zijn inspanningen. 2. Een vast punt waarlangs de vaarroute ons zal nemen, is het convenant waarin afspraken vastgelegd zijn m.b.t. het stuk grond naast ons. De MWR is hier een deeleigenaar van. Dit convenant is intussen opgezegd (termijn verlopen) en er zal vóór december a.s. een nieuw convenant moeten komen. Overleg met de betrokken partijen is noodzakelijk. Het bestuur is deze uitdaging aangegaan en de eerste stappen in het tot stand komen van een nieuw convenant zijn in juli gezet. Wij houden u hierover tijdig op de hoogte. 3. Een ander vast punt waarlangs de vaarroute leidt, is het huurcontract met dhr. Hamersma. Dit contract zal op niet lange termijn aflopen en opnieuw afgesloten moeten worden. Ook hier geldt dat de eerste stappen door het bestuur gezet zijn. Nadere informatie volgt zo gauw deze relevant en beschikbaar is. Kortom, behalve watersport beoefenen en elkaar ontmoeten op de steiger, is er het een en ander gaande. Wij zien het als onze plicht u te informeren waar en wanneer dat kan. Tijdens mijn introductie op 22 juni jl. nodigde ik iedereen uit om met me in gesprek te gaan over de grote variatie aan onderwerpen die ons bezighoudt. Graag herhaal ik die uitnodiging. Discussie ga ik niet uit de weg, zoek ze in sommige gevallen juist op. Mijn oma zei altijd: Als het stil wordt over een onderwerp, betekent dat niet dat alles er over gezegd is. Ze is heel oud geworden, maar er heerste nooit stilte om haar heen Er zijn nog enkele maanden over om van het vaarseizoen te genieten. Ik hoop dat iedereen volop zal kunnen deelnemen aan dat wat wij hoog in het vaandel hebben staan: GEZELLIG WATERSPORTEN. Jan Strijdhorst SEPTEMBER MWR KOMPAS

6 SEPTEMBER MWR KOMPAS

7 Van de penningmeester. Meestal als er iets van mijn hand in het Kompas staat, gaat dat over de centjes of aanverwante zaken. Nu dus even niet al hebben de afgelopen maanden de medebestuursleden en mijzelf heel wat hoofdbrekens gekost. Alweer 4 maanden geleden trad onze Wil helaas af als voorzitster van de vereniging. Petje af voor wat zij in die 3 jaar voor haar kiezen heeft gekregen en dat zij de boel toch bij elkaar heeft weten te houden. Ondanks diverse oproepen had niemand de drive om de opengevallen plaats(en) op te vullen. Het was net het verhaal van de 10 kleine negertjes. Toen waren er nog maar 5. Niet veel later waren het er nog maar 3 en kreeg ik alle ontbrekende functies toebedeeld. Je kan dan denken wat zal mij het bommen, na mij de zondvloed maar als MWR-er denk je toch anders. Na wat gekrabbel achter de oren moest er snel actie komen en mijn rondschrijven had echt resultaat. Er kwam een secretaris en een voorzitter en wat bleek, het klikte. Helaas nog geen compleet bestuur maar we kunnen weer werken en er kunnen weer spijkers met koppen worden geslagen. Natuurlijk heeft één en ander zijn tijd nodig. Zoals inmiddels bekend is hebben we al een paar vergaderingen achter de rug en via de nieuwsbrief heeft u al vernomen wat er zoal gaande is. Echter zelf zit ik nog met dubbele functies. Hoewel ik dat met alle (club-)liefde doe is het verre van ideaal ofschoon de samenwerking met de barcommissie zeer plezierig is. Bij deze dus nogmaals een dringende oproep voor invulling van de bestuursfuncties Barcommissaris m/v en Evenementencommissaris m/v. Naast een barcommissaris m/v zoeken we ook nog leden voor de barcommissie die periodiek willen zorgen voor het openen en sluiten van de bar in het weekend. De huidige bezetting is beslist onvoldoende om de continuïteit van de baropening in het weekend te garanderen. Ga eens bij jezelf te rade of u in overleg met de andere leden om de? weken iets voor de vereniging zou willen/kunnen betekenen. Daarnaast dank ik jullie allemaal voor het vertrouwen dat er in de afgelopen tijd in de vereniging (en in mij) is gesteld. Richard Bethlehem Bestuurswisselingen REGULIER AFTREDEN VOORZITTER Nadat Wil van Craaikamp diverse functies binnen de MWR vervuld had, stelde zij zich in 2009 beschikbaar als voorzitter, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het voor drie jaar zou zijn. In die drie jaar van haar voorzitterschap is er heel wat gebeurd. De uitbreiding van de haven is ondanks de gemeente toch nog van de grond (uit het water dus) gekomen. Er zijn voor alle functionarissen functiebeschrijvingen gemaakt. (Deze zullen op de ledenpagina van de website komen). Er is een leden-enquête gehouden met een aanzet tot het maken van SEPTEMBER MWR KOMPAS

8 een beleidsplan, een AED is aangeschaft, de website is geheel vernieuwd, er is een protocol opgesteld voor het gebruik van consumpties door vrijwilligers en last but not least: de sociëteit is gerenoveerd. Een activiteit die ook veel tijd heeft gekost, is het aansprakelijk stellen van de gemeente voor de kosten veroorzaakt door nalatigheid van de gemeente bij verstrekking van de bouwvergunning van de uitbreiding van de haven. Ook de inzet van Wil is bij meer persoonlijke contacten met individuele leden is altijd zeer groot geweest. Iedereen kon altijd met zijn of haar problemen bij haar terecht. Wil, bedankt! We wensen jou heel veel plezier met activiteiten waarbij je betrokken bent en vertrouwen erop jou vaak bij de MWR te kunnen begroeten. EVENEMENTENCOMMISSARIS GESTOPT. Na een zeer actieve periode als evenementencommissaris heeft Hans van der Veen te kennen gegeven te willen stoppen met die functie. Vanaf november 2007 heeft hij deze functie met verve vervuld! In deze periode zijn er heel wat activiteiten van de grond gekomen en tot een succes gemaakt! Van alle activiteiten werd steeds uitgebreid verslag gedaan in het Kompas zodat iedereen die er niet bij was kon zien wat hij gemist had. Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten heeft Hans een eigen Nieuwsbrief gelanceerd, waarin steeds alles aangekondigd werd. Deze Nieuwsbrief verscheen zo regelmatig dat hij ook voor andere mededelingen gebruikt ging worden! Het grootste evenement was echter de renovatie van de Sociëteit. Mede daarvoor werd Hans tot vrijwilliger van het jaar benoemd! Hans bedankt! Veel succes bij de activiteiten die je nu gaat ondernemen. SEPTEMBER MWR KOMPAS

9 BARCOMMISSARIS GESTOPT. Doordat Karin door omstandigheden te weinig tijd had voor het barcommissariaat heeft Henk Lenselink geleidelijk aan haar taak overgenomen. Tijdens de ALV van nov werd hij formeel tot barcommissaris benoemd. De organisatie rond de barbezetting had onder andere als eerste zijn aandacht. Een tweede wapenfeit uit de korte periode van zijn commissariaat is het feit dat we nu Wifi in het clubhuis hebben. (De inloggegevens hiervan hangen in de Sociëteit.) Henk, bedankt! Veel succes met toekomstige plannen en activiteiten. Bestuur MWR Nogmaals iets te vertellen We weten allemaal dat Reeuwijk een prachtig en intiem plassengebied is met vele gezichten. Sloepvaarders kennen het van haver tot gort. De zeilers zijn wat minder gelukkig met de vele bruggen die altijd gedraaid moeten worden. Vooral om bij ons vandaan naar Elfhoeven te komen was een ramp. Al jaren heb ik periodiek geklaagd en gelobbied bij de gemeente om iets aan de doorgang te verbeteren. De boomtakken hangen te laag (mastschade) en het aanmeren om de brug te draaien is levensgevaarlijk. Maar, de laatste klaagzang had succes. Een gemeenteambtenaar heb ik zover gekregen om met mij naar de draaibrug in de Groene Ree te varen om de situatie ter plaatse vanaf het water in ogenschouw te nemen. De goede man schaamde zich diep. Inmiddels zijn de bomen in de doorgang gesnoeid, is het talud naast de brug gemaaid en zijn er in de beschoeiing steigerringen geschroefd zodat er naast de brug afgemeerd kan worden en het levensgevaarlijke klimwerk op de remming niet meer direct noodzakelijk is. Er zou ook nog een rij rastertegels langs de beschoeiing worden gelegd. We moeten wel kien blijven dat het niet weer verloedert. Iets anders is hoe we met de spullen van de Vereniging omgaan. We hebben heel wat spullen die ten dienste van de leden staan en nog gratis ook. De kano s hebben deze winter een prima beurt gehad. Arie Vuik heeft er zijn beste krachten aan gewijd. Laten we er dan ook zuinig op zijn. Uit het rek tillen en naar de rol dragen en uit het water via de rol en weer naar het rek dragen en dus niet over het beton slepen. Er zijn altijd wel ouderen die eventueel kunnen helpen. Evenzo hebben we het vlot. Bestemd voor de havendienst als werkvlot, voor de zeilschool als lesvlot op de plas voor anker en natuurlijk voor de wal als zwemvlot. Omdat het uitsteekt buiten de steiger en als het voor anker ligt staat er een ANKERBOL op. Het is nu stond er een ankerbol op. Zo n ding is verplicht als iets voor anker ligt en is dus geen speelgoed. Het wordt echter wel als zodanig gebruikt en is nu voor de derde keer verdwenen. Omgewrikt en afgebroken en naar verluidt nu een nieuwe bestemming op de bodem van de plas. Als we dergelijke activiteiten zien zijn we met z n allen verantwoordelijk. Als er op Uw boot iets kapot gemaakt wordt bent U ook niet blij en zegt U ook niet het zijn maar kinderen. De rekening komt dan toch terecht bij de vereniging en als penningmeester ben ik daar niet blij mee en de zeilschool ook niet. Wie maakt en/of plaatst een nieuw ankermerk op het vlot? Richard Bethlehem SEPTEMBER MWR KOMPAS

10 SEPTEMBER MWR KOMPAS

11 Van de Zeilcommissie Wegens alle bestuursproblemen had de zeilcommissie dit jaar een valse start. Dat hebben we nu achter ons gelaten en we kijken positief de toekomst in. Dank zij het bedrijf van Peter Kruyt had de zeilcommissie nieuwe sweaters gekregen. Dat was goede start. Ondanks dat het weer wat tegen viel, zijn de zeillessen gewoon door gegaan. Door de FJ groep werd er lekker gezeild en er waren weinig problemen. Alleen voor de jonge beginnende zeilertjes waaide het af en toe te hard. Bij harde wind gaan ze wel het water op, maar dan in de clubcentaur, zodat ze toch bezig zijn met zeilen. Dit jaar zijn we begonnen om het niveau van de instructeurs te verhogen. Op een aantal avonden wordt door de instructeurs een opleidingsprogramma gevolgd. Dat gaat volgens een lesprogramma gemaakt door een aantal instructeurs van de MWR. Tijdens deze lessen worden er oefeningen gedaan die je niet zo snel zal doen met een zeilboot. Toch zijn het wel belangrijke oefeningen voor de gevorderde zeiler. Als we het niveau van de instructeurs verhogen, kunnen we dat ook overbrengen op de leden van de MWR. In het verleden hadden we twee zeilniveaus voor de cursisten beginners en gevorderden. Dit jaar zijn we gestart met het vergevorderde niveau voor de volwassenen. Als dat goed gaat, zal dan ook de jeugd volgen. Wij vinden dat er weinig aandacht is voor de jeugd van de vereniging. Hier willen wij verandering in aanbrengen. We hebben plannen om een aantal activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren. Er wordt gedacht aan een bbq en jeugd disco. Als er meer jeugd betrokken raakt bij de MWR, kunnen we meer activiteiten organiseren voor de jeugd. De eerste activiteit is de plassentocht voor de jeugdcursisten. Die dag wordt afgesloten met een bbq. Dat was vorig jaar een groot succes en ik hoop dan ook dat het dit jaar weer zo is. Zoals u weet is dit jaar de clubcentaur gerenoveerd en kan hij weer een tijdje mee. Voor de zeillessen of gebruik door de leden. Als lid van de MWR kunt u voor 7.50 per dagdeel de Centaur huren. Zie voor de voorwaarden de MWR-Nieuwsbrief van juli. Koert-Jan Munnikhuis. Tot Ziens AAN ALLE LEDEN VAN DE MWR Ik heb mijn lidmaatschap bij de MWR opgezegd. Ik heb daar mijn redenen voor en die mensen die mij een beetje kennen, weten denk ik wel waarom, maar ik ben ik en ik wil dus niet zonder bericht niet meer op de MWR komen. We hebben buiten Reeuwijk een ligplaats gevonden en gaan dus nieuwer en vooral ruimer vaarwater verkennen. SEPTEMBER MWR KOMPAS

12 Ik wil graag iedereen bedanken die aan de zeilopleidingen en de wedstrijden een warm hart hebben toegedragen, uiteraard de instructeurs, wedstrijd commissieleden, (ex-)bestuursleden en in het bijzonder Alex, Dewi, Wil, Henk O, Nico, Cocke, Koert-jan en Anna Willemsen. We zien elkaar hopelijk bij andere gelegenheden. Met vriendelijk groet, Fred, Marie-Louise en Merlijn van Craaikamp Douwe sloepentocht Op vrijdag 25 mei onder een stralende zon, vertrokken we uit Reeuwijk richting Kaageiland met negen sloepen. Op zich was het vreemd om na een lange periode van beroerd weer nu eindelijk weer eens te kunnen varen. De route door Gouda ging crescendo maar toch duurde dit weer drie kwartier met al die akelige bruggen die kort op elkaar staan. Maar niet zeuren je bent er eindelijk uit met de boot voor een korte vakantie. Via de Gouwe naar Alphen aan de Rijn en voorbij Alphen via de Heimanswetering, Kromme Does richting Jachthaven Kaageiland. De formule van Harry Klünnen, de organisator, was nieuw en erg toepasselijk: alle nachten doorbrengen in dezelfde jachthaven was een vondst. Zodoende konden we ieder dag passagiers uitnodigen om een dagje mee te varen. Op zaterdag 26 mei vanaf Kaageiland richting Leiden dwars door de stad met z n 17e eeuwse gevels was voor vele deelnemers een openbaring. Verder gingen we naar Katwijk, waar we een tikkie moeilijk aanmeerden en individueel een kopje koffie nuttigden. Terug naar de Kaag voeren we via het Oestgeesterkanaal terug naar de jachthaven. Zondag 27 mei gingen we richting Haarlem via de Ringvaart, Zuider Buiten en Spaarne. Een fascinerende route in een prachtige omgeving en aangekomen in Haarlem ging ieder afzonderlijk de stad bekijken. En Haarlem heeft en prachtige binnenstad, ook hier de 17e eeuwse gebouwen en een ruime uitstraling van het stadsplein. Ik was er nog nooit geweest maar ook de omgeving van de haven en de haven zelf maakten indruk op mij. Ook de geklonken stalen draaibrug uit de 19e eeuw was indrukwekkend. We gingen via de Ringvaart terug naar ons domicilie het Kaageiland. Aan de nachten in de haven moesten we wel even wennen, de vliegtuigen die in de nacht (of vroege ochtend ) overkwamengaven het gevoel dat ze op ons dak zouden landen, zo laag kwamen ze over. Maar zoals de vaste gasten van de jachthaven memoreerden Je went er aan, en je merkt het niet meer Maandag 28 mei moesten we helaas afscheid nemen van het Kaageiland en gingen we weer via de Gouwe naar onze vaste plek in Reeuwijk. Het was zonder SEPTEMBER MWR KOMPAS

13 meer een geslaagde tocht met prachtig weer en in vergelijk met het weer van vorige jaar hadden we dit ook wel verdiend. De ontspannen tocht is het best geïllustreerd met een foto van Cor Rietbergen. Geheel spontaan en onvoorbereid ging de totale groep bij elkaar aan de waterkant in het gras zitten op een schitterende plek van de jachthaven van Kaageiland. Het was fantastisch. Hartelijk dank Ben en Harry. Hans Van de Havenmeester Havencommissieleden: Hans Cabout (comm.) Richard Bethlehem C.M. den Hartog A.Vuik WACHTLIJST VOOR HAVENPLAATS: WACHTLIJST ZIJSTEIGER: G. Bestebreurtje in 2013 (boot?) H. Olie (havenpl. 46), (5.00 mtr.) - H. Fransen mtr. A. Vonk (havenpl. 82) (7.00 mtr.) R. Berghoef (boot?) J. Spruit (havenpl.73) (6.00 mtr.) J.G. den Uil (kajuitjacht) SEPTEMBER MWR KOMPAS

14 SEPTEMBER MWR KOMPAS

15 JAARAGENDA HAVEN: Hijsen voor winterberging op het terrein. Zaterdag 3 november 2012 Inschrijven via het formulier in een volgend Kompas. NOG PLAATS IN DE HAVEN Op dit moment is er nog een plaats op de 6-meter vrij. In januari was alles bezet, maar halverwege het seizoen is er een vrijgekomen. KAPSTOK EN TAFELS OP DE ZOLDER Als gevolg van een afspraak met het bestuur is er voor de jeugd op de zolder een gelegenheid gecreëerd om kleding en tassen tijdens de zeilopleiding veilig op te bergen. Dit om beschadiging van het clubhuis te voorkomen en het netjes te houden voor alle leden. DE ZOLDER GEEN VUILSTORT Op de zolder worden regelmatig zeilen, planken, matrassen, masten, vlonders enz. gedeponeerd. Zonder overleg met de havencommissie, die verantwoordelijk is voor de zolder, wordt er allerlei materiaal zomaar ergens op de zolder neergegooid. Voor alle DUIDELIJKHEID: alles wat op de zolder ligt en niet is gelabeld of aangevraagd is bij de havencommissie is vogelvrij en wordt opgeruimd. Ook moet je het materiaal wat je niet meer wilt gebruiken mee naar huis nemen. De zolder is geen verzamelplaats voor overbodig materiaal. Om geen misverstanden te krijgen: je kunt naderhand niets meer claimen bij de vereniging als het weg is. RECLAMEBORD VAN DE STEIGER GESCHROEFD (?) Een vreemde gang van zaken, iemand heeft het reclamebord van Van Rijn van de steiger afgeschroefd en door midden gezaagd en gedeeltelijk gebruikt. Bij de uitbreiding van de havenplaatsen is er een afspraak met de bouwer gemaakt voor gratis een zijsteiger en daarvoor in de plaats enkele jaren reclame maken aan de buitenkant van de steiger via een reclamebord. De sloper wordt bedankt. VAARVERGUNNING VOOR DE REEUWIJKSE PLASSEN Vaar je op de Reeuwijkse plassen, dan moet je in het bezit zijn van een vergunning (sticker). Een aanvraagformulier is te verkrijgen in restaurant Het Wapen van Reeuwijk, d Aumerielaan in Reeuwijk. Op dit formulier staat ook het motorvaarverbod aangegeven. Je kunt je ook aanmelden bij de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, voor een nota jaarontheffing vaarverbod Reeuwijkse plassen. Tarieven: Boot met motor 37,10 - Boot met elektromotor 24,75 Zeilboot met en zonder motor 24,75 - Zeilboot korter dan ,90 Kano ongeacht de lengte 12,35. De controle op vaargedrag en bezit van de vaarontheffing wordt uitgeoefend door de politie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De boete bij het ontbreken van een sticker op uw boot komt op 60.- Ook het niet aanwezig zijn van het registratieformulier wordt beboet. Overigens de voorgeschreven maximum snelheid is 6 km per uur. Bij herhaald te hard varen kan dit leiden tot in beslag name van de motor. VLAGGENMAST WEER OPGEKNAPT De havencommissie met name dhr. Vuik heeft de verrotte plekken van de mast hersteld en netjes in de verf gezet. De mast kan voorlopig weer een tijdje mee. SEPTEMBER MWR KOMPAS

16 OPZEGGING HAVENPLAATS, OF VERKOOP BOOT Verkoopt u uw boot gedurende het seizoen 2012 en bent u niet van plan een andere boot aan te schaffen, dan vervalt uw ligplaats. Er is nog steeds een wachtlijst van leden die een plaatsje in de haven willen hebben. GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT IN DE HAVEN Wanneer u gebruik maakt van de stopcontacten in de haven, moet de stekker bij het uitvaren voor de veiligheid uit het stopcontact gehaald worden. GEBRUIK DE OPGEKNAPTE KANO S De kano s zijn in de winter weer opgeknapt en zien er weer prima uit. De vereniging heeft de twee kano s in het rek die gratis ter beschikking zijn voor de leden (gemerkt met MWR). De peddels kunt u vinden achterin op de zolder. Dus lekker een keertje de plas op met een kano behoort tot de mogelijkheden. U hoeft niets af te spreken: pak gewoon een kano. Na gebruik wel de kano en de peddels op de juiste plaats terug zetten. Surfplank: In de zomer ligt er ook in het rek een surfplank van de vereniging. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust mee spelen. Alleen: na gebruik weer in het rek plaatsen. ZWEMSTEIGER GEEN AANLEG PLAATS De zwemsteiger is volgens de reglementen van de vereniging geen plaats waar de boten mogen aanmeren. Deze steiger is ALLEEN voor de zwemmers en zonaanbidders. TOEGANGSSLEUTEL VOOR ZOLDER/TOILETTEN De (nieuwe) leden kunnen aan de bar een sleutel tegen betaling van 30 borg voor het toegangshek, de zolder, douche en toilet aanschaffen. In de reguliere tijden is het clubhuis open. (zie voor tijden het Kompas) FIETSEN ALLEEN IN HET FIETSENREK We kunnen het niet vaak genoeg zeggen fietsen in het fietsenrek. Het hekwerk is niet in de grond verankerd dus heel kwetsbaar, bovendien moeten we de beplanting ook heel houden. TWEE BOTEN GEZONKEN Door de hevige regen van de afgelopen (zomer)tijd zijn er in de haven twee boten vol gelopen en gezonken. Met veel moeite hebben de eigenaren (na informatie) de boten weer op het droge gekregen. (zie elders) Het moet toch duidelijk zijn: Kom regelmatig naar je boot kijken als het veel heeft geregend. De gedachten dat de havencommissie op je boot zal letten is echt een verkeerde. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendom. De havencommissie komt alleen in het geweer als de havenpalen door het hangen van de boten dreigen krom of omgetrokken te worden. SEPTEMBER MWR KOMPAS

17 SEPTEMBER MWR KOMPAS

18 SEPTEMBER MWR KOMPAS

19 Hamburgers en jazz 30 juni jl. was een bijzondere dag. Ik stapte op die dag uit de auto bij de MWR en een rijke aroma van de grill kwam me tegemoet. Alsof dat nog niet genoeg was, klonken er swingende muzieknoten over het steiger. Partytenten boden onderdak aan met heerlijk eten overladen tafels. Worstjes, hamburgers, saté, salades en stokbrood in diverse uitvoering lagen te wachten om gegeten te worden. Om het hoekje kijkend, werd ik vrolijk toegelachen door de zanger van de band. Jawel, The Paramount Jazzband bracht een swingende show ten gehore. Voeten tapten mee op de maat van de muziek. De zanger riep ons op om te dansen. De sfeer zat er goed in en het gegiechel was niet van de lucht toen enkelen een paar danspasjes waagden. Over de lucht gesproken: die betrok korte tijd later en enorme regendruppels roffelden op het dak. Die hielden zich niet aan maat of ritme en overstemden klarinet en saxofoon. Het overgrote deel van de ±45 bezoekers vond een droog heenkomen. Een verdwaalde donderslag benadrukte even de eigenzinnigheid van de natuur. De drummer kon hier niet tegenop en verruilde de drumstokken voor een pilsje. Hans van der Veen en zijn helpers hebben zich enorm ingespannen om een heerlijke maaltijd voor te bereiden. Het was hun laatste optreden. Hartelijk dank voor deze verwoede poging om een geschiedenis van culinaire evenementen en gezellige avondjes tot een smaakvol einde te brengen. Gelukkig klaarde het korte tijd later op en kon de band weer buiten staan om de swingende klanken over de plas te laten rollen. De vraag die mij bezighield was: Zou het in de evenementen-sfeer ook weer opklaren? Gaan we een dezer dagen weer een evenementencommissie kunnen begroeten? Of is het voor goed afgelopen met deze gezellige muzikale etentjes? Ik hoop dat iemand in ons midden zal opstaan om dit deel van vereniging-zijn weer invulling te gaan geven. Jan Strijdhorst Onderlinge zeilwedstrijden 19 augustus 2012 Het was warm, het was druk, het was gezellig en er zijn ook nog een paar mooie wedstrijden gezeild. De verwachting was een beetje dat men het te warm zou vinden om de strijd op het water aan te gaan. Dat viel heel erg mee. 's Morgens vijf en 's middags zes deelnemers. Er was betrekkelijk weinig wind, maar deze bleef gelukkig wel de hele dag waaien. Na de gebruikelijke discussies over de te zeilen baan werd deze weer vlot uitgezet door onze vaste boeienleggers John en Cees. Bij de start had een onfortuinlijke deelnemer de pech dat hij langs de SEPTEMBER MWR KOMPAS

20 verkeerde zijde van een startboei ging. Ten koste van een extra rondje werd dit echter op juridisch geheel verantwoorde wijze opgelost. De start voor de middagwedstrijd gaf weinig problemen. Zij het dat het wel dringen was en het niet iedereen even duidelijk was, of er nu wel of niet terecht ruimte gegeven moest worden. Er was voor de middag voor één rondje gekozen omdat de verwachting was dat de wind weg zou vallen. Dat viel gelukkig mee. De deelnemers konden 's middags allemaal binnen 45 min. finishen. De finishlijn was inmiddels wel het toneel van echte 's zomerse waterrecreatie geworden. Zeilboten, sloepen, kano's en zwemmende jeugd maakten de kop van de zwemsteiger meer tot een recreatieoord dan een finishplaats voor en echte zeilwedstrijd. Maar zoals dat hoort bij de MWR : Leven en laten leven. Het werd er alleen maar gezelliger van. De volledige uitslag staat zoals gewoonlijk op de website. 1. Berend Kees van Loo 2. Richard Bethlehem 3. John Lisman André van de Hoef Indeling van de bardiensten voor 2012 Indien U verhindert bent op de genoemde datum, dan dient U zelf voor vervanging te zorgen. Probeer eerst te ruilen! U kunt natuurlijk ook de reservelijst raadplegen. Wij verzoeken U wel de wijzigingen!!! (geen afzeggingen!!!) door te geven aan de barcommissie via Tevens wijzen wij U erop dat wij er van uitgaan dat U met 2 personen de bardienst draait en dat wij conform onze vergunning niet kunnen toestaan dat er personen jonger dan 18 jaar achter de bar staan. Bij aanvang van Uw bardienst zal er altijd een barcommissielid aanwezig zijn om U wegwijs te maken. Wij wensen U een fijne en gezellige bardienst toe. ZONDAG VAN TOT UUR 2 SEPTEMBER F.P. KNOESTER SEPTEMBER H.J.T. DE KONING SEPTEMBER P.SMIT SEPTEMBER G.V.D.; BERG SEPTEMBER F. LOOMANS OKTOBER E. MARCHANT OKTOBER R. MASSAR OKTOBER R.MOLENAAR OKTOBER J.W.FONTAINE NOVEMBER R.H. DEN OTTER NOVEMBER F.J. V.D. POST NOVEMBER R.BERGHOEF NOVEMBER M. DE RUYTER SEPTEMBER MWR KOMPAS

21 2 DECEMBER R. VAN SANTEN DECEMBER M.SCHARLOO DECEMBER P.SCHOONDERWOERD DECEMBER E.O.SLAGBOOM DECEMBER P.A. SNIJDER RESERVES P. FALING A.VERKLEY C. RIETBERGEN R.ZEEGERS Berging in haven MWR Pap, kun je me horen? We hebben je hulp nodig! klonk Tim z n stem door de telefoon. Paniek sloeg me om het hart. Hij is op werkvakantie op Texel, met een vriend. Beiden zijn enthousiaste zeilers bij de MWR en misschien hebben ze wel een bootje gehuurd om op Texel te kunnen varen. Pap, Sietse z n boot is gezonken! Zie je wel, daar heb je het al. Ik vraag me waarom ze mij bellen, alsof ik iets kan doen op afstand. Al snel blijkt het om een Flying Arrow te gaan die in de haven van de MWR ligt. Een MWR-vriend heeft de vakantiewerkers een foto gestuurd van de situatie. (Foto 1). De cirkel is daarmee rond. Ik moet aan de bak, want om de boot tot het einde van hun vakantie onder water te laten liggen is geen optie. Overleg met de ouders van Sietse levert een mooi plan op en de volgende ochtend beginnen we. Touwen, stroppen, een handtakel, wetsuit, een pomp en een volle kan koffie zijn de middelen waarmee de boot bovenwater gehaald zal worden. Loosgaten dicht maken is niet zo moeilijk. Om de zwaardkast af te dichten blijkt lastiger, maar uiteindelijk lukt dit met een grote plastic zak. De koffie wordt genuttigd in het uurtje SEPTEMBER MWR KOMPAS

22 SEPTEMBER MWR KOMPAS

23 dat de pomp nodig heeft om de boot leeg te pompen. (Foto 2). Dit gaat wel sneller dan we hadden gedacht spreekt een van de bergers, We hadden er de hele dag voor uitgetrokken. Korte tijd later ligt de boot aan de kant en wordt het laatste water er uit gepompt en kan de motor verwijderd worden. De berging is succesvol afgerond. Via moderne media worden de vakantiewerkers op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Het bedank sms je vanaf Texel wordt later met een telefoontje opgevolgd. Opluchting alom en als de beloften allemaal ingewilligd gaan worden, wordt een deel van mijn huis straks geschilderd in ruil voor de geleverde bergingsdiensten! Jan Strijdhorst SEPTEMBER MWR KOMPAS

24 Foto s zeillessen SEPTEMBER MWR KOMPAS

25 SEPTEMBER MWR KOMPAS

26 Van de ledenadministratie NIEUWE LEDEN. We heten Sietse Bogaard uit Nieuwerbrug, fam. D.M. van der Hoeven uit Linschoten, fam. J.A. Fransen uit Stolwijk, fam. S.C van Donk uit Gouda, dhr. P.Smit uit Gouda, fam. J.A.W. Fontaine uit Gouda, fam. Griffioen-Visser uit Gouda, fam. J.G.J. den Uijl uit Gouda, fam. R.Berghoef uit Waddinxveen, dhr. F. Klarenbeek uit Utrecht en mevr. Y.Moerings uit Gouda van harte welkom als lid van de MWR. Wij hopen dat u zich spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen. Bestaande leden kunnen hierbij uiteraard behulpzaam zijn door eens contact te zoeken en de nieuwe leden over onze vereniging en de mogelijkheden in het mooie Reeuwijkse plassengebied te informeren. AFZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP. Nagekomen bericht: Fam. J. de Vries uit Boskoop heeft het lidmaatschap opgezegd per einde De fam. W. de Jong uit Reeuwijk en fam. B. van der Steen uit Gouda hebben gemeld dat zij hun lidmaatschap van de MWR per 31 december 2012 wensen te beëindigen. U heeft allen een wachtwoord ontvangen voor toegang tot het voor uitsluitend leden bestemde deel van onze website. Bent u uw wachtwoord vergeten of heeft u problemen met de toegang hiertoe dan graag even een sturen aan Wilt u bij een eventuele adreswijziging, wijziging in gezinssamenstelling en wijziging van uw adres een bericht hierover naar de ledenadministratie sturen )? Belangrijke gegevens van bestuur en commissies worden steeds vermeld op pagina 2 van ons clubblad Kompas. Van de redactie U heeft Kompas een tijdje moeten missen. Door allerlei oorzaken was de kopijstroom opgedroogd. Nu ons bestuur weer enigszins op orde is gaat ook de redactie de draad weer oppakken. Foto s die zijn aangeleverd voor deze uitgave maar niet geplaatst zijn worden na de verschijning van ons clubblad op onze website geplaatst. Dit doen we ook met de z/w foto s die in deze uitgave zijn opgenomen. Deze kunt u dan in kleur bekijken. Kijk dus binnenkort eens op onze website De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk zaterdag 16 oktober 2012 bij de redactie binnen zijn. Deze Kompas kwam tot stand mede dankzij de medewerking van: Richard Bethlehem, Hans Cabout, Cocke Groen, André v.d. Hoef, Koert-jan Munnikhuis, Jan Strijdhorst en de redactiecommissie. SEPTEMBER MWR KOMPAS

27 SEPTEMBER MWR KOMPAS

28 SEPTEMBER MWR KOMPAS

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2014 Jaargang 44 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2014 Jaargang 44 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 April 2014 Jaargang 44 Nummer 4 Groot Koningsfeest bij de MWR op zaterdag 26 april 2014. Met muziek, en de lekkere hapjes staan voor u klaar!

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2013 Jaargang 43 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. April 2013 Jaargang 43 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 April 2013 Jaargang 43 Nummer 4 KOMPAS 43e JAARGANG NO.4 APRIL 2013 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Van de

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2012 Jaargang 43 Nummer 2

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2012 Jaargang 43 Nummer 2 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 December 2012 Jaargang 43 Nummer 2 KOMPAS 43e JAARGANG NO.2 DECEMBER 2012 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2011 Jaargang 42 Nummer 1

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. September 2011 Jaargang 42 Nummer 1 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 September 2011 Jaargang 42 Nummer 1 KOMPAS 42e JAARGANG NO. 1 SEPTEMBER 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw1 Colofon

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Voor gezellige watersporters!

Voor gezellige watersporters! Motorboot- en Jachthaven MWR T (0182)392644 Watersportvereniging Notaris d'aumerielaan 37 E info@mwr-reeuwijk.nl Reeuwijk 2811 HS Reeuwijk I www.mwr-reeuwijk.nl Voor gezellige watersporters! Tekstversie

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 Februari 2012 Jaargang 42 Nummer 4 KOMPAS 42e JAARGANG NO.4 FEBRUARI 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 Februari 2014 Jaargang 44 Nummer 3 Nieuwjaarsreceptie KOMPAS 44e JAARGANG NO. 3 FEBRUARI 2014 INHOUD PAGINA Inhoud Openingstijden clubgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV =Watersport Vereniging) Een beginnende zeiler of iemand die voor het eerst gaat varen heeft meestal geen idee wat hem of haar te wachten staat. Welke

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Daar kwam dit jaar verandering in. Zoals in de Binding nummer 40 aangekondigd, werd er een kanotocht georganiseerd door Ellie en Marjan!

Daar kwam dit jaar verandering in. Zoals in de Binding nummer 40 aangekondigd, werd er een kanotocht georganiseerd door Ellie en Marjan! Kanovaren of fietsen op zondag 3 juni a.s. Kanocentrum WirdumerklapWat doen langlaufers in de zomer? Hoewel langlaufers volgens eigen zeggen voldoende hobby s hebben blijkt toch de wens te bestaan van

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders

Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders Platform Motorboot Extra ondersteuning voor motorbootvaarders De leden van het Platform Motorboot stellen zich voor: Joop Simmers (67) Ik prijs me gelukkig om te kunnen acteren in dit nieuwe team dat de

Nadere informatie

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014

HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 HET BAKEN NIEUWSBRIEF VAN WSVD mei 2014 Geachte mede WSVD leden, Als ik dit stukje schrijf, hebben we net de opening-vaarseizoen achter ons. Alhoewel ik niet de hele middag en avond aanwezig kon zijn,

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644. Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644. Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-392644 Februari 2009 Jaargang 39 Nummer 4 KOMPAS 39e JAARGANG NO. 4 FEBRUARI 2009 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2 Scheepspraetje

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

~~Weekly Diary 35~~ [social_share]

~~Weekly Diary 35~~ [social_share] ~~Weekly Diary 35~~ [social_share] De maand augustus is alweer voorbij, en voor iedereen zit de vakantie er geloof nu wel weer op. Iedereen weer aan het werk of school, en nog even en de zomer is ook echt

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Algemene Leden Vergadering 2011

J A A R V E R S L A G Algemene Leden Vergadering 2011 Rijnstraat 645, Postbus 1425, 5200 BL s-hertogenbosch, telefoon clubhuis 073-6143492, www.zv-oosterplas.nl J A A R Algemene Leden Vergadering 2011 Zondag 27 maart 2011 Aanwezige bestuursleden: Voorzitter

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes:

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes: NIEUWSBRIEF!! Zomer: Wat hebben we een heerlijke zomer gehad met veel speelplezier, de kinderen hebben genoten. Lekker buiten spelen en ijsjes eten, af en toe wat verkoeling met water en meer hadden we

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!!

Nieuwsbrief 51. Voor wie vergeten is om zijn inschrijvingsdocumenten op te sturen, breng ze mee naar de opening van ons zeilseizoen!! Nieuwsbrief 51 Beste Leden We zijn er aan begonnen. Het seizoen is gestart. Vorig weekend met de start van het jeugdzeilen waren er maar liefst 16 bootjes op het water. Het was leuk om te zien na een lange

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2011 Jaargang 42 Nummer 3

Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44. December 2011 Jaargang 42 Nummer 3 Notaris d Aumerielaan 37 2811 HS Reeuwijk Telefoon 0182-39 26 44 December 2011 Jaargang 42 Nummer 3 KOMPAS 42e JAARGANG NO.3 DECEMBER 2011 INHOUD PAGINA Inhoud 1 Openingstijden clubgebouw 1 Colofon 2

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter MAART 2015 - EDITIE 3 MAART 2017 - EDITIE 2 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Het water op! 2 Belangrijke data 2 Cheque Rabobank 2 Zwembadtraining 3 Havenklusdag 1 april 4 Opening

Nadere informatie

Vanaf 22 augustus begint het nieuwe rooster weer! We hopen dat u genoten heeft van de vakantie en er weer volop tegenaan kunt in het Sportcentrum.

Vanaf 22 augustus begint het nieuwe rooster weer! We hopen dat u genoten heeft van de vakantie en er weer volop tegenaan kunt in het Sportcentrum. Beste Leden, De vakantie is weer voorbij. We hopen dat u een goede zomer heeft gehad. Wilt u weer beginnen met sporten, maak gerust een afspraak met één van onze instructeurs om weer fris te starten. Zij

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie