RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT"

Transcriptie

1 RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE 6 ORTHODONTIE IN NEDERLAND 7 BELANGRIJKSTE SPONTAAN GENOEMDE ONTWIKKELINGEN BINNEN ORTHODONTIE IN NEDERLAND 7 AANDEEL KINDEREN DAT ORTHODONTISCHE ZORG NODIG KRIJGT 9 AANDEEL VOLWASSENEN DAT ORTHODONTISCHE ZORG KRIJGT 10 TOENAME VAN EFFICIENCY / WERKEN IN TEAMVERBAND 12 WACHTLIJSTEN 13 SEGMENTEN 15 VERSCHILLEN TUSSEN ORTHODONTISTEN EN ORTHO-TANDARTSEN 16 BEKENDHEID MET VOORGENOMEN VERANDERINGEN 21 EFFECTEN VAN VOORGENOMEN VERANDERINGEN 23 SPONTAAN GENOEMDE EFFECTEN 23 MOGELIJK EFFECT: ORTHO-TANDARTSEN STOPPEN MET VERLENEN VAN ORTHODONTISCHE ZORG 27 MOGELIJK EFFECT: ORTHODONTISTEN SLUITEN PRAKTIJK 29 MOGELIJK EFFECT: ORTHODONTISTEN PASSEN PRAKTIJKVOERING AAN 32 MOGELIJK EFFECT: OVERNAME VAN AANBOD VAN 'STOPPERS' 34 MOGELIJK EFFECT: AANDEEL TOETREDERS 35 MOGELIJK EFFECT: KANSEN VOOR BESTAANDE ZORGVERLENERS EN TOETREDERS 36 MOGELIJK EFFECT: SELECTIEVE AANNAME OF BEHANDELING VAN PATIËNTEN 37 MOGELIJK EFFECT: ONTSTAAN VAN WACHTLIJSTEN 38 MOGELIJK EFFECT: AANDEEL KINDEREN DAT ORTHODONTISCHE ZORG ONTVANGT 39 MOGELIJK EFFECT: AANDEEL VOLWASSENEN DIE ORTHODONTISCHE ZORG ONTVANGEN 41 MOGELIJK EFFECT: VERANDERINGEN IN DE AARD VAN ORTHODONTISCHE BEHANDELINGEN 42 MOGELIJK EFFECT: VERANDERINGEN IN DE MATE VAN INNOVATIE IN DE ORTHODONTIE 43 MOGELIJK EFFECT: AFNAME VAN DE KWALITEIT EN SERVICENIVEAU 44 MOGELIJK EFFECT: ONDERHANDELINGEN MET GROOTHANDELS TANDTECHNIEK 45 MOGELIJK EFFECT: REISTIJD 46 MOGELIJK EFFECT: EISEN VAN BANKEN TEN AANZIEN VAN FINANCIERING 47 OVERIGE MOGELIJKE EFFECTEN 48 2

3 SCENARIO'S 49 SCENARIO: TANDARTSPRAKTIJKEN MET 10% ORTHODONTIE STOPPEN MET ORTHODONTISCHE ZORG 49 SCENARIO: TANDARTSPRAKTIJKEN MET 50% ORTHODONTIE STOPPEN MET ORTHODONTISCHE ZORG 49 SCENARIO: PRAKTIJKEN DIE UITVALLEN, ZITTEN MET NAME IN DE RANDSTAD 50 SCENARIO: PRAKTIJKEN DIE UITVALLEN, ZITTEN MET NAME IN DE RURALE GEBIEDEN 50 SCENARIO: ONTSTAAN VAN WACHTLIJSTEN 50 CONCLUSIES 51 ALGEMEEN 51 EFFECT OP INKOMEN ORTHODONTISTEN EN ORTHO-TANDARTSEN 51 EFFECT OP TOEGANKELIJKHEID 53 EFFECT OP KWALITEIT 56 3

4 1. INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 1.1. INLEIDING Orthdntische zrg kan in Nederland wrden gebden dr zwel tandartsen als rthdntisten. Hiervr wrden verschillende tarieven gehanteerd. Onlangs heeft de Raad van Bestuur van de NZa het vrgenmen besluit genmen m functinele bekstiging in te veren vr rthdntische zrg. Functinele bekstiging hudt in dat er één maximumtarief geldt vr rthdntische zrg, ngeacht f deze geleverd wrdt dr een rthdntist f een tandarts. In aanlp naar de definitieve besluitvrming rndm functinele tarieven rthdntie det de NZa nderzek naar de verwachte effecten van een verlaging van de rthdntietarieven vr tandartsen. Hierte wrden kwantitatieve gegevens verzameld en dr de NZa geanalyseerd. Als aanvulling hierp heeft nderzeksbureau RMI, in pdracht van de NZa, een kwalitatief nderzek uitgeverd m een ng vllediger beeld te krijgen van de gehele rthdntische zrgmarkt (zwel rthdntisten als tandartsen) en de effecten die kunnen ptreden als functinele tarieven wrden ingeverd ONDERZOEKSOPZET Het nderzek is uitgeverd met behulp van diepte-interviews met experts in de rthdntiemarkt. Achtereenvlgens gaan we in p de nderzeksmethde en de ndervraagde experts ONDERZOEKSMETHODE Experts in de rthdntiemarkt hebben van de NZa een brief f ntvangen waarin werd aangekndigd dat men benaderd zu wrden vr een interview. Daarna zijn deze persnen telefnisch en via benaderd vr het maken van een afspraak. Het cntact werd gelegd dr een van de persnen van RMI die de interviews ging uitveren. Hierbij is aangegeven dat het interview kn plaatsvinden p elke gewenste plaats en p elk gewenst tijdstip, echter uitsluitend binnen de nderzeksperide (11 t/m 22 ktber 2010). Alle rganisaties die benaderd zijn vr een interview hebben ingestemd met medewerking (respns: 100%). Vrafgaand aan het interview hebben de ndervraagden een ntvangen met nder meer: een verzicht van de nderwerpen die tijdens het interview aan de rde zuden kmen; 'achtergrndstukken' die afkmstig zijn van de NZa: 'Definitief besluit tariefnderbuwing rthdntie' 'Adviescmmissie - Bijlage 3 Functinele bekstiging rthdntie' De interviews zijn uitgeverd dr de managing directr van RMI, een research directr en een senir researcher. Allen beschikken ver meer dan 15 jaar ervaring met het uitveren van dergelijke interviews. 4

5 ONDERVRAAGDE EXPERTS expert Assciatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dinsdag 19 ktber 11:00 uur Heemstede expert Assciatie Nederlandse Tandartsen (ANT) dinsdag 19 ktber 17:00 uur Meteren expert De Friesland Zrgverzekeraar dnderdag 21 ktber 10:30 uur Gruw expert Inspectie vr de Gezndheidszrg dinsdag 19 ktber 13:30 uur Amsterdam expert Menzis wensdag 20 ktber 10:30 uur Wageningen expert Nederlandse Maatschappij tt maandag 18 ktber 19:30 uur bevrdering der Tandheelkunde (NMT) Nieuwegein expert Nederlandse Maatschappij tt maandag 18 ktber 19:30 uur bevrdering der Tandheelkunde (NMT) Nieuwegein expert Nederlandse Patiënten en Cnsumenten wensdag 13 ktber 10:00 uur Federatie (NPCF) Utrecht expert UNIVE VGZ IZA TRIAS vrijdag 15 ktber 14:00 uur Amsterdam expert UNIVE VGZ IZA TRIAS dinsdag 12 ktber 13:30 uur Eindhven expert Zrgverzekeraars Nederland maandag 18 ktber 14:30 uur Zeist expert Vereniging van Orthdntisten dinsdag 19 ktber 17:00 uur Ridderkerk expert CZ dnderdag 14 ktber 13:30 uur Ges expert VGZ IZA dinsdag 12 ktber 13:30 uur Eindhven expert Zrg en Zekerheid wensdag 13 ktber 13:00 uur Leiden expert Achmea maandag 18 ktber 15:30 uur Zeist expert CenE Bankiers dinsdag 19 ktber 11:00 uur Utrecht expert Orthdntische Vereniging van Algemeen dnderdag 21 ktber 12:00 uur Practici (OVAP) Nijmegen expert Rabbank Nederland dnderdag 21 ktber 9:30 Utrecht expert Cnsumentenbnd dnderdag 14 ktber 09:30 uur Den Haag expert VvAa vrijdag 22 ktber 17:00 uur Amsterdam 5

6 1.3 INHOUD VAN HET ONDERZOEK De interviews zijn uitgeverd aan de hand van een 'gesprekspuntenlijst' (zie bijlage); deze is dr de interviewer gebruikt als leidraad tijdens de interviews OPBOUW RAPPORTAGE Orthdntie in Nederland Hfdstuk 2 Bekendheid met vrgenmen veranderingen Hfdstuk 3 Effecten van vrgenmen veranderingen Hfdstuk 4 Scenari's Hfdstuk 5 Cnclusies Hfdstuk 6 6

7 2. ORTHODONTIE IN NEDERLAND 2.1. BELANGRIJKSTE SPONTAAN GENOEMDE ONTWIKKELINGEN BINNEN ORTHODONTIE IN NEDERLAND In het begin van het interview wrdt de experts gevraagd de belangrijkste ntwikkelingen in de rthdntie te mschrijven (de belangrijkste ntwikkelingen 'van de afgelpen jaren'). De ndervraagden nemen spntaan vaak: Veel aandacht vr tarieven. "De tarieven zijn eerst verlaagd, ten kwamen er rechtszaken en vervlgens zijn ze verhgd." Tename van efficiency. "De rthdntist is meer als manager gaan ptreden en delegeert veel van de werkzaamheden." Tename van het aantal stelen per praktijk. Tename van het aantal kinderen dat rthdntische zrg krijgt. Daling van de leeftijd waarp kinderen rthdntische zrg krijgen ('kinderen krijgen steeds jnger een beugel'). Tename van het aantal vlwassenen dat rthdntische zrg krijgt ('vlwassenen die met een beugel lpen'). Andere, minder genemde ntwikkelingen zijn: Het verdwijnen van wachtlijsten. Tename van het aantal rth-tandartsen. "Tandartsen kunnen rthdntie 'er bij den' mdat de gebitten in Nederland steeds beter nderhuden zijn en er dus minder tijd aan reguliere tandheelkunde besteed heft te wrden." Weinig fcus p kwaliteit als gevlg van grte aandacht vr tarieven. "De NZa wil een bepaalde bedrijfsvering afdwingen, met meer stelen, meer delegeren, waarbij de rthdntist meer als manager met acteren." Kmst van wetenschappelijke pleiding rthdntie en vergrting van de pleidingscapaciteit. De kmst van innvatieve technieken zals de 'nzichtbare' beugel ('Invisalign'). Het kmst van een grte speler p de markt (Orthcenter). Het uitschrijven van rthdntisten m zich vervlgens als tandarts te laten registreren (mdat tandartsen een hger tarief mgen declareren). Pgingen m kwaliteit meetbaar te maken. "De kwaliteit is zichtbaar gemaakt, dr middel van visitaties (van rthdntisten nderling) en herregistratie (die alleen kan plaats vinden na visitaties en de rthdntist vldende pleiding is blijven vlgen). Bvendien vindt er nderzek nder patiënten plaats en zijn smmige praktijken ISO-gecertificeerd." 7

8 'Imag prbleem' van rthdntisten. "De berepsgrep heeft de prblemen (nder andere het imag van veelverdieners) deels ver zichzelf afgerepen dr niet transparant geneg te zijn ver de werkzaamheden en de behandelndzaak." Vervlgens zijn in het interview een aantal mgelijke ntwikkelingen in de markt vr rthdntie vrgelegd met de vraag f de ndervraagden deze ntwikkelingen herkennen. 8

9 2.2. AANDEEL KINDEREN DAT ORTHODONTISCHE ZORG NODIG KRIJGT De ndervraagden geven znder uitzndering aan dat het aandeel kinderen dat rthdntische zrg krijgt, is gestegen (hewel ze wel van mening verschillen ver he sterk die stijging is). De ndervraagden baseren hun inschatting vral p 'eigen bservatie'. "Vreger hadden in een schlklas maar een paar kinderen een beugel, vlgens mij heeft nu de helft een beugel." De ndervraagden schrijven de tename van het aandeel kinderen dat rthdntische zrg krijgt te aan de vlgende ntwikkelingen: Tename in de maatschappij van het belang dat wrdt gehecht aan het uiterlijk. Deze ntwikkeling betreft niet alleen vlwassenen, maar k kinderen. "Als ik een meisje van 16 in de praktijk krijg met wat kleine speetjes tussen haar vrtanden, zu een rthdntist 20 jaar geleden hebben gerepen dat er niets aan de hand is en dat er geen reden is vr behandeling. Nu besef je je dat je z iemand daar echt gelukkig mee kunt maken, dus wie ben ik dan m te zeggen dat ze niet wrdt behandeld?" "Het lijkt een kwestie van indekken dr de tandarts, mdat uders een mi gebit willen vr hun kinderen en niet willen afwachten f het vanzelf ged kmt tussen het 12e en 18e jaar." Het dragen van een beugel wrdt minder als een 'prbleem' ervaren dan vreger. "Vreger werd je ermee gepest, nu vragen kinderen er zelf m." Een ndervraagde nemt ns mderne vedsel als een aanvullende reden vr het stijgen van de vraag naar rthdntie. "Een minder bekende reden vr de tename van rthdntie is dat nze mderne veding, dus veding waarvr weinig gekauwd heft te wrden, bijdraagt aan rthdntische prblemen." Drie ndervraagden (allen werkzaam bij zrgverzekeraars) geven aan dat ze de indruk hebben dat het aantal zrgverleners dat rthdntie aanbiedt een effect heeft p het aantal kinderen dat rthdntie krijgt. "Het tegenmen aantal kinderen is eerder aanbd-gestuurd dan vraag-gestuurd ntstaan." Een andere ndervraagde (behrende tt de grep rthdntisten en rth-tandartsen) geeft aan dat er inderdaad een effect is van het aanbd p de vraag, namelijk: drdat de wachtlijsten waren weggewerkt (als gevlg van een verhging van het aanbd) kn er beter aan de vraag naar rthdntie wrden vldaan. Eén ndervraagde wijst erp dat de tename van het aandeel kinderen met een beugel niet helemaal znder gevaren is. Kinderen die een beugel dragen, hebben meer meite met het schnhuden van hun gebit. Hierdr neemt de kans p bijvrbeeld cariës te. 9

10 Vaak geven de ndervraagden aan dat k de leeftijd waarp kinderen wrden verwezen naar rthdntische zrg is gedaald, maar die cnstatering wrdt dr anderen bestreden. Vlgens een ndervraagde wrdt m de vlgende redenen sms wat eerder met de behandeling gestart: in smmige gevallen heeft de behandeling meer succes als er p iets jngere leeftijd mee wrdt gestart, bijvrbeeld een kaakverbreding; jngere kinderen vertnen een grtere therapietruw dan udere kinderen. Een ndervraagde merkt p dat eerdere behandeling van kinderen als risic heeft dat p latere leeftijd her-behandeling ndzakelijk is. "Je ziet nu dat de leeftijd waarp met een behandeling begnnen wrdt te jng is, dat herbergt het risic met zich dat er een aantal jaar later her-behandeld met wrden." 10

11 2.3. AANDEEL VOLWASSENEN DAT ORTHODONTISCHE ZORG KRIJGT Alle ndervraagden menen dat het aantal vlwassen dat rthdntische zrg krijgt, is gestegen. In vrijwel alle gevallen geven ze aan deze cnstatering niet met harde cijfers te kunnen nderbuwen en is deze gebaseerd p 'verhalen vanuit de rganisatie' f 'eigen bservatie'. Een ndervraagde verwijst naar cijfermatige infrmatie ver dit nderwerp van CBS f RIVM (de ndervraagde twijfelt welke rganisatie ver de cijfers beschikt). De ndervraagde geeft aan deze cijfers it gezien te hebben mdat ze gebruikt zijn in een rechtszaak ver tarieven. Een andere ndervraagde schat p basis van ervaring in de praktijk in dat ngeveer 20% van de patiënten vlwassen is. Weer een andere ndervraagde mschrijft het aandeel als 'relatief gering'. De ndervraagden verklaren de tename van het aantal vlwassen dat rthdntie krijgt als vlgt: Tename van het belang dat wrdt gehecht aan een verzrgd f 'mi' uiterlijk. "Dat kmt dr prgramma's als Make Me Beautiful. Mensen zien dat en willen dat k." "Op de Huishudbeurs staan stands van rthdntisten, het is gewn handel gewrden." "Vreger zag je al helemaal geen vlwassen mannen in de praktijk. Dit is het gevlg van een maatschappelijke ntwikkeling waarbij er meer aandacht is vr het uiterlijk. De mensen zijn veel mndiger gewrden en durven nu p een rthdntist af te stappen met de vraag f deze iets vr hen kan betekenen." Tename van beugels die haast niet zichtbaar zijn. "Vreger mest je z'n 'buitenbrd beugel' met een petje p, nu lukt dat misschien met van die brackets." Tename van de behandelmgelijkheden. "Vr een deel kmt de tename k vrt uit het feit dat de ernstige gevallen tegenwrdig beter behandeld kunnen wrden, juist bij vlwassenen. Dat kn niet ten zij ng kind waren." Drie ndervraagden wijzen er p dat smmige zrgverzekeraars inspelen p deze vraag dr een plis te bieden die rthdntie vr vlwassenen vergedt. Het aanbieden van dergelijke plissen heeft een srt 'aanzuigende werking' mdat smmige cliënten 'met de plis in de hand' gaan kijken wat ze wel en niet verged kunnen krijgen. "Omdat het in een pakket wrdt aangebden dr de verzekeraars, wrdt er gebruik van gemaakt." "Vreger kreeg je een bepaalde behandeling niet verged, maar nu wel.." 11

12 2.4. TOENAME VAN EFFICIENCY / WERKEN IN TEAMVERBAND Alle ndervraagden geven aan dat de efficiency van rthdntiepraktijken sterk is gestegen. Zij wijzen hierbij vaak p het verdelen van taken tussen rthdntisten en assistentes (dr de ndervraagden mschreven als 'taakdelegatie' f 'taakdifferentiatie'); "Het aantal laag geschlde assistentes is sterk gestegen, hierdr heft de rthdntist veel taken niet meer zelf te den. De tename van de rl van assistentes is niet echt een prbleem mdat je in de rthdntie weinig nherstelbaar kapt kunt maken. Als je merkt dat een tand per ngeluk de verkeerde kant pgaat dan laat je de beugel de tand gewn weer de gede kant uitdrukken." "Het werken met assistentes heft p zich geen slechte ntwikkeling te zijn, want waarschijnlijk hebben de assistentes meer tijd vr de patiënt (dan de rthdntist) zdat patiënten p een rustige manier tegemet wrden getreden en vldende aandacht krijgen." (verdere) schaalvergrting (hierbij wrdt hfdzakelijk de tename van het aantal stelen per praktijk genemd); nieuwe materialen maken het mgelijk m ng meer handelingen dr een assistente te laten verrichten (bijvrbeeld: materiaal waarbij niet meer met elastiekjes gewerkt heft te wrden). "Dat kan jij [de interviewer] zelfs!" Twee ndervraagden merken p dat de rthdntie zich, in vergelijking met andere zrg, relatief ged leent vr een verhging van de efficiency. "Het werk van rthdntisten is niet erg 'breed', de behandelingen zijn niet erg uiteenlpend. Hierdr heven ze alleen in diepte te investeren (meer stelen e.d.), maar niet in de breedte." "Orthdntie is zeer sterk schaalbaar, znder dat het ten kste gaat van de kwaliteit." Bij de bespreking van de tename van efficiency in de rthdntie valt het p dat ndervraagden die dicht bij de praktijkvering staan vaak aangeven dat de efficiency een srt ptimum heeft bereikt. "Sinds een paar jaar hebben de rthdntiepraktijken de juiste mvang gevnden, er is sprake van een ged evenwicht in de praktijkmvang. In de hele grte praktijken is de rthdntist hfdzakelijk manager gewrden en in de rest van de praktijken wil de rthdntist juist ng veel cntact kunnen hebben met de patiënten." "De rthdntist is steeds meer gaan delegeren, maar het maximum is bereikt als het gaat m de span f cntrl. Meer delegeren gaat ten kste van de kwaliteit, en dat wil je niet als rthdntist." 12

13 2.5. WACHTLIJSTEN Smmige ndervraagden geven aan geen zicht te hebben p de mate waarin wachtlijsten (hebben) bestaan in de rthdntie. Enkele ndervraagden geven erg stellig aan dat er mmenteel geen wachtlijsten bestaan en dat deze k nit bestaan hebben. Zij baseren hun vertuiging p hun 'kennis van de markt'; "Ik ken die markt al 30 jaar." het feit dat hun rganisatie geen signalen krijgt ver wachtlijsten in de rthdntie, terwijl het wel aannemelijk is dat dergelijke signalen, in het geval van wachtlijsten, bij de rganisatie terecht zuden kmen (bijvrbeeld: rganisaties die pkmen vr patiëntenf cnsumentenbelangen en die beschikken ver meerdere kanalen die patiënten kunnen gebruiken m te 'klagen' ver wachtlijsten f een zrgverzekeraar die bemiddelt in wachtlijsten). "Het is de vraag f er wachtlijsten zijn, de berepsgrep gebruikt dit argument wanneer het ze uitkmt. Daarnaast is een wachtlijst pas een prbleem als de kwaliteit van de zrg aan de rde is en vr zver bekend is dat p dit mment niet het geval." "Wij den aan wachtlijstbemiddeling, dan hadden wij er tch van meten weten? Klanten spreken ns niet aan en spraken ns niet aan ver wachtlijsten in de rthdntie." Een andere ndervraagde (waarvan de rganisatie k bemiddelt in wachtlijsten) heeft een verklaring vr het feit dat de rganisatie nit gevraagd wrdt m te bemiddelen in wachtlijsten vr rthdntie. Mgelijk zijn rthdntiepraktijken dermate laagdrempelig dat mensen zelf gaan rndbellen / Gglen m een praktijk te vinden znder wachtlijst. Anderen geven aan alleen zicht te hebben p de situatie in de laatste jaren. Van hen geven smmigen aan te vermeden dat er geen grte wachtlijsten zijn mdat ze hier anders wel signalen ver hadden pgevangen. Eén van hen weet echter zeker dat er mmenteel wél wachtlijsten bestaan in de rthdntie en dat deze lijsten binnen de rganisatie waar de ndervraagde vr werkt, wrden geregistreerd. Deze ndervraagde merkt spntaan p dat deze wachtlijsten mgelijk in bepaalde regi's vrkmen en in andere niet. Op één persn na, weten alle ndervraagden die vr een langere peride zicht hebben gehad p rthdntie dat er in het verleden lange wachtlijsten hebben bestaan. De wachtlijsten ntstnden als gevlg van: een te gering aanbd aan rthdntiepraktijken; beperkte capaciteit per rthdntist. Deze ndervraagden herinneren zich dat de wachtlijsten 'gemiddeld' 2 tt 3 jaar lang waren, waarbij incidenteel k wachtlijsten van 5 jaar vrkwamen. Er bestnden flinke wachtlijsten, niet in de Randstad, maar vral in prvinciesteden. Het gaat dan bijvrbeeld m steden die te klein zijn vr 2 rthdntisten. Dat betekent dat er maar 1 actief is, terwijl er wel meer vraag is dan die ene rthdntist aankan. 13

14 De wachtlijsten werden destijds niet p een centrale lcatie beheerd, maar waren in het bezit van individuele rthdntiepraktijken. Enkele ndervraagden merken spntaan p dat het bestaan van wachtlijsten erte leidde dat 'drverwijzende' tandartsen vaak een inschatting maakten f een kind in de tekmst wel f niet rthdntie ndig zu hebben. Indien een tandarts de inschatting maakte dat rthdntie nuttig kn zijn, werd het kind direct in de wachtlijst gezet zdat het p het begde tijdstip (bijvrbeeld: 10e levensjaar) aan de beurt zu zijn vr behandeling. "Tandartsen verwijzen kinderen ruim p tijd dr en dan kan het zijn dat ze een tijdje meten wachten vrdat ze aan een behandeling kunnen beginnen." De wachtlijsten zijn vlgens de ndervraagden (die aangeven dat er wachtlijsten waren) hfdzakelijk weggewerkt dr schaalvergrting en stijging van het aantal rth-tandartsen. "Deze wachtlijsten zijn weggewerkt drdat tandartsen rthdntie gingen bieden. Dat is een grte grep gewrden, ngeveer 50% van de tandartsen biedt rthdntie, dat is ngeveer 40% van het 'vlume' aan rthdntie." Alle ndervraagden die dicht p de praktijkvering van rthdntie staan, geven aan dat er reginaal ng steeds wachtlijsten vrkmen. "Reginaal kmen er ng steeds wachtlijsten vr, al is het meilijk m daar een cijfer p ls te laten. De markt is heel bewegelijk, en de wachtlijsten variëren van enkele maanden tt sms wel meer dan 1 jaar." "De wachtlijsten kmen niet alleen vr in rurale gebieden, k in de Randstad, bijvrbeeld Rtterdam." "In de Betuwe, Friesland, Flevland en Rtterdam/Westland zijn wat wachtlijsten." "Er bestaan wachtlijsten van hgstens 1 jaar in gebieden als Nijmegen, Rtterdam en Drdrecht. Anderzijds is het z dat als er echt haast gebden is, 1 telefntje van de tandarts naar de rthdntist vlstaat m een cnsult te regelen." "Alleen in enkele gebieden in het Osten van het land bestaan wachtlijsten." "Hier in de regi bestaan wachtlijsten van 3 tt 6 maanden." "In de mgeving van Nijmegen zijn wachtlijsten van anderhalf jaar niet ngebruikelijk." 14

15 2.6. SEGMENTEN De meeste ndervraagden geven aan dat in het 'denken ver rthdntie' een nderscheid naar verschillende 'marktsegmenten' geen erg grte rl speelt. Smmigen kunnen geen relevante variabelen nemen waarmee de markt p een heldere manier gesegmenteerd kan wrden. Andere nemen deze variabelen wel, maar deze variabelen lpen aanzienlijk uiteen: segmentatie p basis van mvang, bijvrbeeld: 1-pitters 'die ng alles zelf den'; grte praktijken van 3 stelen f meer; segmentatie p basis van de behandelaar: de tandarts zelf; een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in rthdntie (de zgeheten 'hrizntale drverwijzing'); de rthdntist ('verticale drverwijzing'); segmentatie p basis van de heveelheid uren die aan rthdntie wrden besteed: fulltime; 'parttime'; "Veel vruwelijke rthdntisten hebben een kleine praktijk en/f werken parttime. Zij zullen zeker last krijgen van de maatregel van de NZa, mdat zij niet makkelijk de praktijk kunnen pschalen." segmentatie p basis van sciale klasse van de patiënten: één ndervraagde geeft aan dat binnen de rganisatie waar de ndervraagde werkzaam is de indruk bestaat dat sciale klasse de belangrijkste determinant is vr bijvrbeeld de mate waarin mensen naar de tandarts gaan en gebruik maken van rthdntie. Aangezien er een samenhang is tussen bijvrbeeld urbanisatiegraad en prvincies enerzijds en sciale klasse anderzijds, kan de markt vlgens deze ndervraagde k gesegmenteerd wrden p basis van urbanisatiegraad f prvincies, maar deze segmentatie is veel minder relevant dan segmentatie p basis van sciale klasse. Maar weinig ndervraagden hebben zicht p een samenhang tussen de mvang van de praktijk en reginaliteit. De ndervraagden die ver enige kennis f vermedens beschikken geven aan dat de heel grte praktijken alleen in de Randstad vrkmen en dat er in de nrdelijke prvincies (vral Friesland) vral kleinere praktijken zijn. "De middelgrte en kleine praktijken zijn ver het hele land verspreid te vinden, in tegenstelling tt de grte praktijken die meer te vinden zijn in grtstedelijke gebieden." "Als rthdntist met je een bepaald ptentieel aan patiënten in je mgeving hebben. Dat aantal is best hg, dus zult dus nit een rthdntist in een drp vinden, dat wrdt pas interessant als je in een plaats met inwners f meer gevestigd bent. He grter dat ptentieel aan klanten, des te meer stelen. In het nrden en sten van Nederland tref je dus de kleinere praktijken (minder stelen) aan." 15

16 2.7. VERSCHILLEN TUSSEN ORTHODONTISTEN EN ORTHO-TANDARTSEN Alle ndervraagden geven dat het belangrijkste verschil tussen een rthdntist en een rthtandarts wrdt gevrmd dr de studie die beide grepen hebben gevlgd. Een rthdntist vlgt vlgens de ndervraagden een tandartsenpleiding en daarna ng een rthdntie 'specialisatie' van 4 jaar. Een rth-tandarts vlgt vlgens de ndervraagden een minder lange pleiding, hewel de ndervraagden sterk verschillen ver de mate waarin een rth-tandarts zich via studie f cursussen specialiseert in rthdntie. Smmigen menen dat rth-tandartsen geen enkele aanvullende cursus f pleiding vr rthdntie (heven te) vlgen, andere menen dat rth-tandartsen, aanvullend p hun tandartsenpleiding, een cursus van 2 jaar vlgen. Eén ndervraagde geeft aan dat, als gevlg van het verschil in pleiding, rthdntisten alle denkbare rthdntiepatiënten kunnen behandelen (zwel 'eenvudige A-patiënten' als de 'meilijkere B- en C-patiënten'), terwijl rth-tandartsen alleen A-patiënten zullen behandelen (en B- en C-patiënten drgaans drverwijzen). Twee ndervraagden geven aan dat rth-tandartsen vral de eenvudigere behandelingen verrichten. "Tandartsen die rthdntie er bij den, beperken zich veelal tt wat uitneembaar is en als het m vaste apparatuur gaat, kmt de rthdntist in beeld." "Er wrdt gezegd dat de kleine praktijken de meilijke gevallen hebben en dat de tandarts de makkelijke gevallen zelf hudt. Een tandarts verwijst niet graag naar een andere tandarts, uit angst dat de patiënt wegblijft, daarm hudt hij de makkelijke gevallen zelf." KWALITEITSVERSCHIL De meningen verschillen ver de vraag f er verschil zit in de kwaliteit van behandeling van A- patiënten' dr rthdntisten f dr rth-tandartsen. De meeste ndervraagden merken p dat er in elk geval geen harde cijfers ver bekend zijn. "Er is nit nderzek gedaan naar eventuele kwaliteitsverschillen tussen rthdntisten en rth-tandartsen. Er is wel een ntwikkeling zichtbaar waarbij rth-tandartsen ingewikkeldere behandelingen verrichten." Eén ndervraagde meent dat er wel cijfers ver bekend zijn, namelijk een nderzek van de IGZ waaruit blijkt dat er geen nemenswaardige verschillen bestaan als het gaat m de behandeling van eenvudige aandeningen ('A-categrie). Twee ndervraagden geven aan dat ze wel eens patiënten zien die behandeld zijn dr een rth-tandarts en waarvan het eindresultaat minder ged is dan wanneer deze patiënt behandeld zu zijn dr een rthdntist. Deze ndervraagden geven hierbij aan dat het uitznderingen betreft. "Bij een tandarts die rthdntie erbij det, speelt het prbleem dat de diagnse niet altijd ged is. Vanuit een bepaalde berepseer kmt het vr dat een tandarts zelf ingewikkelde gevallen hudt en dat achteraf blijkt dat de diagnse niet helemaal ged was. Dat gebeurt niet alleen vanuit greediness." "De rthdntist heeft meer kennis en ervaring, waardr hij beter zicht heeft p het verlp van een behandeling en tijdig kan bijsturen, indien ndig." 16

17 De ndervraagden merken p dat rth-tandartsen drgaans erg ged weten wanneer ze zelf kunnen behandelen en wanneer ze meten drverwijzen. Twee ndervraagden geven aan rthdntisten (veel) krter ver een behandeling den dan een rth-tandarts. "Uit nze cijfers blijkt dat een rthdntist gemiddeld een jaar krter det ver een behandeling dan een tandarts die rthdntie er bij det." "De kwaliteit van een rthdntist is hger mdat deze in een krte peride meer vr elkaar krijgt vr een patiënt." ONDERGRENS AANTAL BEHANDELINGEN DOOR ORTHO-TANDARTS Geen van de ndervraagden kan een minimaal aantal behandelingen nemen dat een rthtandarts per jaar zu meten uitveren m een minimale kwaliteit te kunnen garanderen. De meeste ndervraagden geven aan dat het aannemelijk is dat er een psitief verband is tussen de heveelheid behandelingen en de kwaliteit, maar geen van hen kan een kritische 'grenswaarde' nemen. "Vr minder dan 50 tt 100 patiënten per jaar lijkt het niet zinvl m als tandarts k rthdntie te den, want je met tch investeren en de praktijk er p inrichten." "Een tandarts heeft een gede pleiding en kan, k al is het maar bij enkele patiënten per jaar, deskundig zijn p het terrein van de rthdntie, zeker als het gaat m het eenvudig verplaatsen van een tand." "Het is aan de tandarts zelf m dit te bepalen. Deze met zelf bepalen f hij/zij vldende deskundig kan zijn met maar enkele behandelingen per jaar. Vaak zijn het wel tandartsen die de rthdntie er uit vakmatige liefhebberij bij den." Twee ndervraagden geven aan dat de relatie tussen het aantal behandelingen en de kwaliteit van de behandeling zwel psitief als negatief kan zijn. Wellicht hebben rth-tandartsen die maar een beperkt aantal rthdntiepatiënten behandelen juist extra aandacht vr deze 'unieke' patiënten. In de beleving van deze ndervraagden bestaat het gevaar dat een rthdntist die erg veel stelen heeft de patiënten iets te veel als 'lpende band werk' benadert. Enkelen verwijzen naar de actuele discussie ver het verband tussen het aantal behandelingen vr brstkanker en de kwaliteit daarvan, maar de ndervraagden merken p dit verband in de rthdntie veel meilijker gelegd kan wrden mdat er in de tandheelkunde niet wrdt gewerkt met (penbare) kwaliteitscriteria. Twee persnen weten dat er vr rthdntisten wél een 'ndergrens' geldt. Om zich te kunnen herregistreren als rthdntist (deze herregistratie vindt elke 5 jaar plaats) is het een vereiste dat de betreffende rthdntist minimaal 16 uur per week met besteden aan de behandeling van patiënten. Deze ndervraagden merken spntaan p dat het eigenlijk vreemd is dat er ten aanzien van rthdntisten wél een ndergrens geldt en vr rth-tandartsen niet. "Je zu elke week tch een paar uur met rthdntie bezig meten zijn, anders mis je de handigheid m iemand efficiënt te kunnen behandelen. Bvendien mis je anders ervaring die je kan helpen m, p basis van eerdere behandelingen, te bepalen f een bepaalde behandeling wel f niet succesvl zal zijn bij een patiënt." 17

18 VERSCHILLEN ORTHODONTIE-ASSISTENTE EN TANDARTS-ASSISTENTE Veel ndervraagden hebben geen zicht p de mate waarin een rthdntie-assistente en een tandarts-assistente van elkaar verschillen (bijvrbeeld drdat ze verschillende pleidingen hebben gevlgd). Ondervraagden die wel zicht hebben p dit nderwerp wijzen erp dat er geen verplichting bestaat m binnen een rthdntie- f tandartspraktijk te werken met assistentes die een bepaalde pleiding hebben gevlgd. Er bestaat vlgens die ndervraagde wel een pleiding vr tandartsassistentes, maar niet specifiek vr rthdntie-assistentes. Als een rthdntieassistente dus een gerichte pleiding heeft gevlgd, is dat de pleiding tt tandartsassistente. Smmige rthdntisten f tandartsen kiezen ervr m zelf hun assistentes p te leiden, nder meer mdat de salarisksten vr deze assistentes lager zijn dan assistentes die een relevante pleiding hebben gevlgd. "Iemand met een pleiding zal de tandarts f rthdntist precies aangeven heveel zij, gelet p haar pleiding en leeftijd, zu meten verdienen. Bij iemand znder pleiding kan de tandarts f rthdntist dat zelf bepalen." Bvendien hebben tandartsen en rthdntisten eigen werkwijzen en wil hij/zij graag dat de assistentes vlgens die methdes werken. "Er zijn tegenwrdig meerdere srten assistenten: mndhygiënistes (Hb-pleiding), preventieassistenten (Mb-pleiding) en zelf pgeleide assistenten." "Dr de tegenmen case lad is het steeds meilijker m tijd vrij te maken vr training n the jb. Die training is ndig m een ged team p te buwen. In die training neem je k mee de stijl die je als praktijkhuder wil hanteren. De manier van werken kan wel degelijk verschillen praktijk." Eén ndervraagde schat het aandeel tandarts-assistentes dat een externe pleiding heeft gevlgd in p 'ngeveer de helft'. "Ik spraak laatst een tandarts die zelf een assistente pleidt. Hij vertelde me: deze assistente werkt hier pas 3 maanden, maar ze is nu al z ged dat ze naar de tandartsassistente-pleiding mag." VERSCHIL TUSSEN TANDARTS-STOEL EN ORTHODONTIE-STOEL Smmige ndervraagden hebben geen idee f er verschillen bestaan tussen de stel die een tandarts gebruikt en de stel die een rthdntist gebruikt. Van de persnen die wel zicht hebben p dit nderwerp menen de meesten dat er niet echt een verschil bestaat tussen een tandartsstel en een rthdntiestel. Er bestaat vlgens hen wel een grt verschil in alle apparatuur 'rndm' de stel; deze is bij een tandarts bvendien uitgebreider en kstbaarder dan bij een rthdntist. Drie persnen menen dat er wél een verschil bestaat tussen een rthdntiestel en een tandartsstel. "Sms is het merkafhankelijk f je de stel vr beide activiteiten kunt gebruiken." "Een zuivere rthdntiestel kan niet in de algemene praktijk gebruikt wrden." 18

19 "Een rthdntie stel is eenvudiger dan een tandartsstel en kan niet vr de reguliere tandheelkunde gebruikt wrden. Andersm kan dat wel." Twee ndervraagden geven aan dat het vrkmt dat in een rthdntiepraktijk niet alle stelen permanent in gebruik zijn, bijvrbeeld mdat men een bepaalde stel alleen gebruikt vr het maken van gebitsafdrukken f als 'reserve' vr het pvangen van spedgevallen EXTRA APPARATUUR OM ALS TANDARTSPRAKTIJK ORTHODONTIE TE LEVEREN Vlgens ndervraagden met kennis van zaken meten de vlgende zaken wrden aangepast indien een tandartsenpraktijk de capaciteit vr rthdntie uit wil breiden: materiaal: tangetjes m het materiaal te kunnen buigen; elastiekjes; ijzerdraad; smmige ndervraagden: bepaalde lijmsrten; smmige ndervraagden: geavanceerdere röntgen- f ft apparatuur (nder meer m '3d ft's' te kunnen maken); pleiding: smmigen: cursus vr assistente in verband met afwijkende rthdntiehandelingen; smmigen: cursussen vr de tandarts m kennis p peil te krijgen/huden; praktijkvering: smmigen: werken met meer stelen. Een tandarts heeft dus betrekkelijk weinig extra materiaal/apparatuur ndig m rthdntie te kunnen leveren f de rthdntiecapaciteit uit te breiden (mdat er in de tandartspraktijk in elk geval een 'eenvudiger' röntgenapparaat beschikbaar is). Echter: indien het vr het uitbreiden van de rthdntiecapaciteit ndig is m een extra stel te plaatsen dan zijn daar hge ksten meegemeid (de inschattingen ver de ksten van een stel variëren van eur tt eur). "Dit zal afhankelijk zijn van de mate waarin de praktijk de capaciteit vlledig benut. Als je als praktijk 2 stelen hebt en de 2e stel is regelmatig leeg dan zijn er weinig ksten ndig m de capaciteit p te veren. Is die 2e stel altijd al bezet is, dan zul je vr het plaatsen van een 3e stel misschien wel muren met uitbreken f ruimte meten aanbuwen. Dat zijn uiteraard veel hgere ksten." Omgekeerd zal een rthdntist betrekkelijk veel materiaal en apparatuur meten aanschaffen p het mment dat hij f zij zu besluiten m zich te te leggen p reguliere tandheelkunde OPSTARTKOSTEN TANDARTSPRAKTIJK EN ORTHODONTIEPRAKTIJK Er bestaat nder de ndervraagden met 'kennis van zaken' verschil van mening ver de mate waarin de pstartksten van een tandartsenpraktijk en een rthdntiepraktijk van elkaar verschillen. Smmigen menen dat de pstartksten van een tandartsenpraktijk hger zijn mdat er een grte diversiteit aan apparatuur vereist is. Andere merken p dat vr een rthdntiepraktijk de inzet van meerdere stelen een 'vereiste' is (inclusief de assistentes die de stelen 'bemannen'). Hierdr zuden de pstartksten van een tandartsenpraktijk en een rthdntiepraktijk wel eens veel dicht bij elkaar in de buurt kunnen liggen. 19

20 "Vr een tandarts met je al snel denken aan K, een rthdntist is iets minder duur uit." Drie ndervraagden merken p dat een rthdntist bij de start van de praktijk minder 'zekere mzet' heeft dan een tandarts. "Het is vr een tandarts makkelijker m patiënten te krijgen. De rthdntist is afhankelijk van het drsturen dr de tandarts en krijgt vaak alleen de meilijkere gevallen drgestuurd." "Orthdntisten hebben een veel langere aanlptijd, want tandartsen krijgen direct geld in het laatje via cntrles." 20

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: 91.39.253 Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993 Vnvrd Vr u ligt het

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren.

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren. Laat je zrgverzekering geen zrgen pleveren. Inhudspgave: 1. Wat gaat er veranderen vr de zrgverzekering 2017? 2. Wat is het basispakket van de zrgverzekering 3. Welke plissen zijn er p de markt? 4. Wat

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie