Universele afstandsbediening CV 350-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universele afstandsbediening CV 350-2"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Universele afstandsbediening CV Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Algemene veiligheidsaanwijzingen 3 Quickstart 6 1. Gebruiksaanwijzing 7 2. Inleggen van de batterijen 7 3. Algemeen 8 4. Functietoetsen 8 5. Programmering Handmatig zoeken van codes Automatisch zoeken van codes Identificatie van de gevonden codes Invoeren van bevelen Wissen van de ingevoerde bevelen Uw huis controleren met de X10 Home Automation Module Veranderen van de X10 huiscode Oplossen van problemen 17 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u de universele afstandsbediening CV in gebruik neemt. De in de gebruiksaanwijzing genoemde codelijst vindt u in de bijlage van de Duitse handleiding. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst, Nederland: Ma. - vr : uur of via Algemene veiligheidsaanwijzingen Om redenen van veiligheids- en toelatingseisen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van de afstandsbediening verboden. Houdt u aan de juiste ingebruikneming van de afstandsbediening - volg deze gebruiksaanwijzing op. Het apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Wees bijzonders voorzichtig als kinderen in de buurt zijn. Onderstaande invloeden op het apparaat vermijden: * sterke mechanische slijtage * hoge temperaturen * sterke trillingen * hoge luchtvochtigheid 2 3

3 Let ook op de extra veiligheidsaanwijzingen in de desbetreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing. Voor vragen die niet in de gebruiksaanwijzing beantwoord worden kunt u zich wenden tot onze technische Hotline of tot een andere specialist. Om een vakkundige ingebruikneming te garanderen, dient u deze handleiding en de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig door te lezen. Plaatsen van de batterijen De afstandsbediening mag uitsluitend op 2 batterijen werken (1,5V-microcellen AAA). Probeer nooit het apparaat op een andere stroomvoorziening aan te sluiten. Overtuig u ervan dat de batterijen niet kortgesloten of opgeladen worden en niet in het vuur gegooid worden. Gevaar voor explosies. Batterijen horen niet in handen van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren - ze zouden door kinderen of huisdieren ingeslikt kunnen worden. Als dat gebeurt, ga dan direct naar een arts. Uitgelopen of defecte batterijen kunnen bij contact met de huid letsel veroorzaken - gebruik in dit geval veiligheidshandschoenen. Aanwijzingen voor het verwijderen van batterijen Batterijen zijn klein chemisch afval en horen niet bij het gewone huisvuil. Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen, als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De eindverbruiker is wettelijk verplicht batterijen op de juiste wijze te verwijderen - verwijdering via het gewone huisvuil is verboden. U kunt lege batterijen in winkels e.d. in de verzamelbakken deponeren of afgeven bij het depot voor klein chemisch afval in uw gemeente. Lever ook uw bijdrage voor een schoon milieu! 4 5

4 Handleiding voor de Quickstart (snelle start) 1) Plaatsen van de batterijen 1. Open het deksel aan de achterkant van de CV Leg er 2 batterijen in het vak (LR03 alkaline). Overtuig u ervan, dat de batterijen van hetzelfde merk zijn en dat ze nieuw zijn. 2) Programmering van de CV Schakel het apparaat in dat u wilt bedienen (TV, videorecorder enz.). 2. Zoek in het meegeleverde codeboek het overeenkomstige merk voor dit apparaat op. Als u bijvoorbeeld een Thomson TV bezit, moet u naar Thomson zoeken onder het hoofdstuk TV. 3. Druk op de Setup -toets (2) tot de rode LED permanent blijft branden. Dit duurt ongeveer 3 seconden. 4. Druk op TV, VCR, SAT, CD, DVD of AUX (4) overeenkomstig met het apparaat dat u wilt bedienen. 5. Haal uit het codeboek het eerste nummer overeenkomstig het merk van uw apparaat en voer dit nummer via het toetsenbord (0-9) in (11). Bij elke druk op een toets licht de rode LED (1) op. 6. Indien de code juist ingevoerd is, knippert de LED snel. Bij een ongeldige code moet u vanaf punt 1. opnieuw beginnen. 7. Alternatief voor 5: als uw merk in de onderstaande tabel opgevoerd is: Voer de bij uw merk behorende code in, wijs met de afstandsbediening CV naar uw apparaat, druk een keer op CHANNEL+ (6), wijs verder met de afstandsbediening CV naar uw apparaat tot deze van kanaal wisselt. (De afstandsbediening zendt elke seconde een IR signaal, dus wacht even tot uw apparaat reageert). Zodra uw apparaat reageert drukt u op /- (13) om de code te bevestigen. Als u per ongeluk de juiste code gepasseer bent drukt u op CHANNEL- (6) en door herhaaldelijk op deze toets te drukken kunt u teruglopen naar de juiste code. Druk dan op /- (13) als bevestiging. 8. Druk op POWER (3). Indien uw apparaat nu uitgeschakeld wordt heeft u de juiste code gevonden. Indien het niet uitschakelt moet u opnieuwbeginnen vanaf punt 1. Soms kunnen bepaalde codes soortgelijke functies bezitten. Indien uw afstandsbediening CV niet alle functies uitvoert moet u naar een andere code zoeken. 1. Gebruiksaanwijzing Universele afstandsbediening CV De CV afstandsbediening is ontwikkeld om maximaal 8 apparaten te bedienen (TV, VCR, CD, Satelliet, CD, DVD, AUX 1 apparaat, AUX 2 apparaat, alsook de X10-module). Bovendien kunnen elektrische apparaten, b.v. verlichting en apparaten in verbinding met X10-modules bediend worden. De CV afstandsbediening beschikt over een geïntegreerde codebibliotheek. Deze codebibliotheek omvat haast alle audio-video-apparaten die momenteel op de markt zijn. Bovendien wordt een extra codeboek (codeboek: zie Duitse handleiding) meegeleverd. Om het voor u gemakkelijker te maken de juiste code voor uw audio/ video product te vinden, bevelen wij u aan om de AUTOSEARCH-functie te gebruiken. 2. Inleggen van de batterijen (gebruik altijd nieuwe alkaline batterijen LR03) 1. Open het deksel aan de achterkant van de CV

5 2. Leg er 2 AAA batterijen in het batterijvak- LR03 alkaline, controleer of deze volgens de markering (+ en -) er ingelegd zijn. 3. Algemeen RF-overdracht: deze loopt parallel tot het IR-signaal. Hiermede kunt u bevelen voor uw TV, videorecorder etc. combineren en m.b.v. de Power Mid deze ook door plafonds en muren heen uitvoeren. Dubbelfunctie: hiermede is het mogelijk het volume en de Mute -toets van uw TV te bedienen, ook in de VCR of SAT-mode. 4. Functietoetsen [1] LED aanduiding: De LED licht kort op, wanneer de afstandsbediening in gebruik is of brandt permanent wanneer u de afstandsbediening programmeert. [2] SETUP: hiermede is een programmering mogelijk voordat de afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt wordt. [3] POWER / ALL LIGHTS ON: Voor A/V toepassingen: schakelt het laatst gekozen apparaat. In Home Automation Mode: schakelt alle met de X10 module verbonden verlichting aan. [4] TV, VCR, DVD, SAT, CD, AUX1 en AUX2: voor het kiezen van het te bedienen apparaat. [5] X10 mode: Voor het schakelen van de verlichting en apparaten die met de X10 module verbonden zijn. [7] Volume + /- : Voor A/V toepassingen: controleert het volume in de VCR, TV. SAT, DVD, CD, AUX-mode. In Home Automation Mode: dimmen +/- van de met de X10 module verbonden verlichting. [8] Mute / ALL OFF: Voor A/V toepassingen: hiermede kan, in sommige modes, het geluid aanof uitgezet worden. In Home Automation Mode: schakelt alle met de X10-module verbonden verlichting/apparaten uit. [9] INFO: toont informatie van het gekozen apparaat [10]LEARN: Met deze toets kunt u IR-bevelen van een reeds aanwezige afstandsbediening overnemen, die u niet in de CV350-2 lijst kunt vinden. [11]Numerieke toetsen 0-9: Voor A/V toepassingen: dezelfde functie als bij de originele afstandsbediening In Home Automation Mode: voor het kiezen van een X10-module om de X10 huiscode te veranderen. [12]A/V: keuze van de SCART-bus voor het bekijken van DVD, SAT, VCR op uw TV. [13] /-: wanneer u in de programmeermode bent - automatisch code zoeken - kunt u de code voor het te bedienen apparaat opslaan. In verbinding met de cijfertoetsen (11) kunt u bij sommige oudere apparaten hiermede direct naar kanalen die boven 9 liggen schakelen. [14]Teletekst OFF [6] CHANNEL + / -: Voor A/V toepassingen: kiezen van het volgende of voorgaande kanaal van uw TV, SAT In Home Automation Mode: in- en uitschakelen van de met de X10-module verbonden apparaten. 8 [15]Teletekst ON [16]Menu: het menu is AAN 9

6 [17]Exit: het menu is UIT [18]Navigation keys: richtingstoetsen voor het bewegen in het menu (TV, DVD etc.). [19]OK: bevestigt de menukeuze [20]Teletext Hold: houdt de teletext-mode vast [21]Teletext Mix: gelijktijdige weergave van teletekst en beeld van het gekozen kanaal. [22]VCR button Play, FF, Stop, Rew, Pause: In de VCR, CD en DVD-mode: Deze toetsen werken direct met de meest gangbare merken en bezitten dezelfde functie als hun originele afstandsbediening. In TV-mode: sneltekst functie REC (record): deze toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. Om fouten te voorkomen moet u deze toets twee keer indrukken, om de functie te activeren. Default volumecontrole Eventueel bezit uw SAT-receiver geen eigen volume controle. Uw afstandsbediening kan echter deze via het TV-toestel controleren, ook dan als voor het laatst SAT de gekozen mode was. U moet niet op de TV-mode drukken. Handel als volgt: 1. Druk op de TV mode toets (4) en laat deze los - de afstandsbediening moet hiervoor in de TV mode staan. 2. Houd de SETUP (2) toets ingedrukt tot de LED permanent blijft branden. 3. Houd de Mute (8) toets ca. 8 seconden ingedrukt. De LED knippert en gaat voor deze 8 seconden uit, knippert hierna nog een keer als teken dat de default volume controle geaccepteerd werd. Daarna brand de LED niet meer. 4. Hiermede is de Default-volume-controle ingesteld. 5. Programmeren van uw TV, VCR, SAT, CD, DVD en AUX1/2 Aanwijzing: U kunt de VCR, DVD, SAT, CD, AUX1/ 2 mode key ook toewijzen aan een willekeurig apparaat (b.v. SAT): voer hiervoor de driecijferige code van het apparaat in (staat in het codeboek). Handel hiertoe als volgt: 1. Vergewis u er van, dat uw apparaat ingeschakeld is (b.v. TV). 2. Houd de Setup (2) toets ingedrukt tot de LED permanent blijft branden. Laat de Setup-toets weer los. 3. Druk aan het apparaat welke u wilt controleren op de mode-toets en laat deze daarna weer los (b.v. TV). 4. Nu moet u de driecijferige code (11) uit de lijst invoeren. De LED (1) zal na de invoer van het laatste cijfer ophouden met knipperen. Wanneer u een verkeerde code invoert knippert de LED 3 seconden en gaat hierna uit. U moet dan opnieuw beginnen vanaf punt Richt de afstandsbediening op uw TV en druk op de POWER (3) toets. Het apparaat moet nu uitschakelen. Controleer andere functies (b.v. de videorecorder voor- en achterwaarts spoelen etc.). Als sommige functies niet reageren geeft dat aan dat de ingevoerde code niet correct is. In dat geval herhaalt u de hierboven beschreven procedure met de volgende overeenkomstige code van uw merk. 6. Herhaal deze procedure voor de andere te bedienen apparaten (TV, VCR, SAT, CD, DVD, AUX 1/2). 6. Handmatig zoeken van de code Als uw apparaat (TV, SAT etc.) niet reageert, kunt u een andere code voor uw merk proberen. Indien deze ook niet reageert, probeert u de code-zoekmethode. Voor Aux 1 /Aux 2: hiervoor moet u eerst een code uit het codelijst invoeren die voor het te bedienen apparaat geldt, om b.v. een SAT-code te vinden, voert u een willekeurige SAT-code voor een Sat-receiver (uit het codelijst) in, zoals onder punt 5 omschreven. Hetzelfde geldt overeenkomstig voor andere apparaten zoals b.v. DVD of CD etc. Voer dan de onderstaande stappen uit: 10 11

7 1. Vergewis u er van, dat uw apparaat ingeschakeld is. 2. Houd de Setup (2) toets ingedrukt tot de LED blijft branden. Laat de toets los. 3. Druk op de mode-toets (4) voor het desbetreffende apparaat welke u wilt bedienen (b.v. TV). 4. Druk op CHANNEL+ (6) zo vaak tot het kanaal wisselt. Als u de juiste code per ongeluk voorbijgaat drukt u op CHANNEL- om terug te keren naar de juiste code. 5. Als het apparaat welke u wilt controleren reageert, drukt u op /- (13) om de code te bevestigen. Dit is alles. Let op: indien uw apparaat niet beschikt over een CHANNEL+ toets kunt hiervoor de PLAY (22) (VCR) of de POWER (3) toets gebruiken. Het zoeken begint vanaf de voor het laatst opgeslagen code. Als dit 030 was, zal het zoeken bij 031 beginnen en doorlopen tot de laatste code en daarna pas zoeken vanaf 000 tot 029. Let op: als er sommige functies niet reageren moet u een andere code voor uw merk zoeken. 7. Automatisch zoeken van de code: Als u een onbekende code zoekt kunt u de geïntegreerde codelijst automatisch laten doorzoeken (AutoSearch). Indien uw apparaat reageert kunt u de zoekprocedure stoppen en de gevonden code opslaan. Voor Aux 1 / Aux 2: hiervoor moet u eerst een code uit het meegeleverde codeboek invoeren die geldt voor het te bedienen apparaattype, om b.v. een SAT-code te vinden, voert u een willekeurige SAT-code voor een SAT-receiver (uit het codeboek) in, zoals onder punt 5. beschreven. Hetzelfde geldt overeenkomstig voor andere apparaten zoals b.v. DVD of CD etc. Voer hierna de onderstaande stappen uit: 1. Vergewis u er van, dat het te bedienen apparaat ingeschakeld is. 2. Houd de SETUP (2) toets ingedrukt tot de LED blijft branden. Laat de toets weer los Druk op de mode-toets (4) die overeenkomt met het apparaat dat u wilt bedienen (TV, VCR etc.). De LED knippert een keer. 4. Druk op CHANNEL+ (6). Na een paar seconden begint de afstands bediening met doorzoeken van de interne codelijst (snel doorzoeken, 1 code per seconde). Als het apparaat reageert kunt u nog een keer op de CHANNEL+ (6) drukken om over te schakelen naar een langzamere zoekmethode (1 code in 3 seconden). U kunt met CHANNEL- (6) terugschakelen (u kunt met CHANNEL+ vooruit schakelen indien u te ver terug geschakeld heeft). Zodra het apparaat opnieuw reageert drukt u op /- (13) om de gevonden code op te slaan. 8. Identificatie voor gevonden codes via de zoekprocedure 1. Houd de SETUP (2) ingedrukt tot de LED permanent blijft branden. Laat de Setup toets weer los. 2. Druk op de mode-toets (4) die overeenkomt met het apparaat (TV, VCR, DVD, SAT, CD, AUX) welke u wilt identificeren. De LED knippert een keer. 3. Druk nog een keer op Setup. De LED knippert twee keer. 4. Om het eerste cijfer te identificeren drukt u achter elkaar op elke toets van het numerieke gedeelte (11) van 0-9 tot de LED knippert. Dit is het eerste cijfer van de code. 5. Om het tweede cijfer van de code te vinden, drukt u opnieuw op elke toets van 0-9 zoals hiervoor omschreven. 6. Hetzelfde moet u voor het derde cijfer uitvoeren. Als u het derde cijfer gevonden heeft, houdt de LED op met knipperen. Vergeet niet, de code op het etiket in het batterijvak te noteren. 9. Bevelen invoeren Uw CV afstandsbediening heeft al de meeste codes voor alle gangbare TV s, videorecorders etc., opgeslagen in een geïntegreerde codebibliotheek. Als er nu voor een bepaald apparaat geen code gevonden wordt, kunt u deze van de reeds aanwezige afstandsbediening overnemen. Of, indien u een code in het meegeleverde codeboek vindt, welke op uw apparaat lijkt en alleen een paar posities afwijken, kunt u ook alleen deze posities overnemen: 13

8 1. Wijs met de voorkant van u reeds aanwezige afstandsbediening en de voorkant van uw CV op elkaar met een afstand van circa 2,5 cm. 2. Houd de SETUP (2) ingedrukt tot de LED permanent blijft branden. 3. Druk op de mode-toets (4) die overeenkomt met het apparaat (TV, CD, SAT, etc.) welke u wilt identificeren. De LED knippert een keer. 4. Druk op de LEARN (10) toets en laat deze weer los. De LED (1) licht een keer op. 5. Druk op de toets van de CV welke de functie moet overnemen en laat deze weer los. De LED licht een keer op. 6. Druk op de functietoets van uw reeds aanwezige afstandsbediening die u wilt overdragen. Houd deze toets ingedrukt tot de LED op de CV een keer kort knippert. 7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor elke verdere functie die u wilt overnemen. 8. Wanneer u met de overdracht van alle toetsen klaar bent drukt u op SETUP (2). 10.Wissen van overgedragen functies, om plaats in het geheugen te maken U kunt voor elk apparaat de overgedragen functies wissen (TV, VCR etc.): 1. Houd de SETUP (2) ingedrukt tot de LED permanent blijft branden. Laat de Setup toets weer los. 2. Druk op de gewenste mode-toets (4) (TV, VCR etc.). De LED knippert een keer. 3. Druk op de LEARN (10) toets en laat deze weer los (twee keer). 4. Druk op de SETUP toets. De LED gaat naar een paar seconden uit. 5. Alle overgedragen bevelen in deze mode zijn nu gewist. Master clear - Om alle aangeleerde commando s te wissen (aanbevolen voordat u begint met aanleren ) 1. Houd de SETUP (2) ingedrukt tot de LED (1) permanent blijft branden (ca. 2 seconden) Lat de SETUP weer los. 3. Druk twee keer op de LEARN (10) toets. De LED (1) knippert als bevestiging. 4. Druk op de SETUP (2) en laat deze weer los. De LED gaat naar een paar seconden uit. 5. Alle aangeleerde commando s zijn nu gewist. Opmerkingen voor het overdragen van enkele functies: Controleer of beide afstandsbedieningen in bezit zijn van nieuwe batterijen. Beweeg geen van de twee afstandsbediening tijdens de overdracht. Op de Learn, Setup, TV, VCR, SAT, CD, AUX of X-10 functietoetsen kunnen geen functies opgeslagen worden. Probeer eerst 2 of 3 toetsen over te dragen (om de compatibiliteit te testen) en wis deze aansluitend weer voordat u het complete toetsenbord van uw originele afstandsbediening overdraagt. Verander de afstand tussen de twee afstandsbedieningen indien de overdracht problemen heeft. Bij sommige afstandsbedieningen is de IR-zender niet in het midden; dus is het mogelijk dat u de afstandsbedieningen anders moet richten. Voer de overdracht niet in het directe zonlicht uit of onder een TL- of gloeilamp. Als u problemen bij het overdragen heeft kunt u proberen meer geheugen vrij te maken en de toetsen opnieuw in te voeren. 11.Controleer uw huis met behulp van de Home Automation Mode van X10 De CV afstandsbediening bezit de mogelijkheid om alle elektrische apparaten in uw huis te bedienen. Naast het overdragen van infrarode signalen, welke de TV, VCR, SAT, CD, DVD en AUX besturen, beschikt de afstandsbediening ook over een radiozender welke X10 signalen overdraagt. Hiermede kunt u de verlichting en elektrische apparaten op afstand besturen. Hierna volgen enige voorbeelden, welke mogelijkheden u met deze afstandsbediening heeft indien u X10 toepast: 15

9 Tijdens TV kijken de verlichting in- en uitschakelen resp. dimmen. De koffieautomaat inschakelen vanuit uw slaapkamer, direct na het wakker worden. De verlichting s nachts inschakelen als u iets verdachts hoort, om inbrekers af te schikken. De elektrische deken inschakelen nog voordat de film afgelopen is en u daarna in een opgewarmd bed kunt stappen. Voor het sturen van uw verlichting en apparaten benodigd u aparte X10 Homemodules. Deze modules worden eenvoudig in een A/C-uitgang geplaatst; zonder extra kabels. Meer informatie hierover kunt bij Conrad Electronic aanvragen. AAN/UIT-schakelen van de via de X10-module verbonden apparaten: druk op de X10-toets (5) en dan via het numerieke gedeelte (11) de Unit code van de X10-module en daarna op CHAN+ / - (6). DIMMEN van de via de X10-module verbonden verlichting: voer de Unit code via het numerieke gedeelte in (11) en druk dan op VOL +/- (7). INSCHAKELEN van alle X10-lampenmodules: druk op de Power toets (3). UITSCHAKELEN van alle X-10 modules (verlichting en apparaten): druk op de Mute-toets (10). 12. Veranderen van de X10 huiscode De standaard huiscode is A en meestal is het niet nodig om deze te veranderen, behalve als in de buurt X10-systemen uw systeem beïnvloeden. Handel in dit geval als volgt: 1. Houd de SETUP (2) ingedrukt tot de LED permanent knippert. 2. Laat de Setup toets los. 3. Voer via de cijfertoetsen de desbetreffende nieuwe huiscode in (1=A, 2=B...16=P). 4. Druk op /- (13) om de invoer te bevestigen. De LED gaat uit. Let op: de door uw gekozen code moet overeenstemmen met de zendontvanger module TM12 of de veiligheidsconsole met welke u uw afstandsbediening gebruikt Oplossen van problemen: De afstandsbediening functioneert niet of vergeet ingevoerde codes. Controleer met de originele afstandsbediening of het apparaat functioneert. Controleer of u de desbetreffende mode-toets van het apparaat dat u wilt bedienen heeft ingedrukt. Als de aangegeven code niet functioneert, probeert u Autosearchfunctie of u neemt de volgende code van het merk. Om de overeenkomstige code voor uw toestel te vinden, gebruikt u de automatische zoekfunctie. Controleer de polariteit van de batterijen. Voor het programmeren van de afstandsbediening heeft u 2 AAA batterijen nodig (nieuw). Als de afstandsbediening codes binnen een paar dagen/ weken vergeet, kan het probleem opgelost worden door het inleggen van 2 nieuwe batterijen van hetzelfde merk. Als de LED permanent blijft oplichten, moeten meestal batterijen vervangen worden. BELANGRIJK: De CV afstandsbediening mag alleen gebruikt worden op de manier zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven is en mag alleen gebruikt worden voor de toepassing waarvoor de CV bestemd is. CE-conformiteitsverklaring X10 Europe 3 Rue de Penthievre Paris france, verklaart hiermede dat het onderstaand beschreven product: Universele afstandsbediening CV350-2 overeenkomt met de veiligheidsbepalingen van de R&TTE directive 1999/5/EC wat betreft de radiografische overdracht, EMC en elektrische veiligheid. De controle voor de productovereenstemming werd uitgevoerd volgens het artikel 3 R&TTE op basis van het Annex IV van de Directive 1999/5/EC en de navolgende standaards: Radio: EN , EMC: ETS , Elektrische veiligheid: EN CE0536, datum:

Universele afstandsbediening

Universele afstandsbediening G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 81 Universele afstandsbediening CV 150-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Universele afstandsbediening CV 250-2

Universele afstandsbediening CV 250-2 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 82 Universele afstandsbediening CV 250-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

CATSCAT Kattentrainer

CATSCAT Kattentrainer G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 31 CATSCAT Kattentrainer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

CV 1000 IR / RF Afstandsbediening

CV 1000 IR / RF Afstandsbediening G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 80 CV 1000 IR / RF Afstandsbediening Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sprekende timer UT-8845

Sprekende timer UT-8845 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 12 50 Sprekende timer UT-8845 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Tuinlamp op zonne-energie 700 MS

Tuinlamp op zonne-energie 700 MS G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 10 30 Tuinlamp op zonne-energie 700 MS Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. X10 EASYTOUCH 35 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3577612

Uw gebruiksaanwijzing. X10 EASYTOUCH 35 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3577612 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Beschrijving van de toetsen

Beschrijving van de toetsen 1 4 6 8 10 12 15 2 3 5 7 9 11 13 14 Beschrijving van de toetsen 1. Power: Aan/Uit/Stand-by 2. Indicator LED 3. Apparaatkeuze 4. Menu 5. Gids ( Guide ) 6. Tweecijferige nummerinvoer 7. AV-kanaalkeuze 8.

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design

Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design Gebruiksaanwijzing voor Afstandbediening Low Vision Design 1. Algemene beschrijving De universele afstandsbediening is multifunctioneel. Deze biedt het volgende: 1. Mogelijkheid om 7 apparaten te bedienen

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 45 Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

FlammEx rookmelder 230 V

FlammEx rookmelder 230 V G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 92 FlammEx rookmelder 230 V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Echo-microfoon WH-787

Echo-microfoon WH-787 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 90 01 Echo-microfoon WH-787 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 50 13 DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Bewegingsmelder NL-90

Bewegingsmelder NL-90 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 06 54 Bewegingsmelder NL-90 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 UCR-4285 UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 UCR-4285 UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 UCR-4285 UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING 1 4 6 8 10 12 15 2 3 5 7 9 11 13 14 Beschrijving van de toetsen 1. Power: Aan/Uit/Stand-by 2. Indicator 3. Apparaatkeuze 4. Menu 5.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 67 Zonneenergieaccu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

VARTA zonne-energie accu 100

VARTA zonne-energie accu 100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 11 04 VARTA zonne-energie accu 100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr weinberger Pillendoos

Bestnr weinberger Pillendoos Bestnr. 86 00 49 weinberger Pillendoos Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 75 Zonne-energie-accu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing Digimax 210 Programmeerbare thermostaat Compatible met Maxi Controller Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen van de thermostaat HF DigiMax 210 Omgevings temperatuur set -toets omhoog -toets omlaag -toets

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Bestnr. 23 08 03 acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

1-uurs snellader UFC-2 set

1-uurs snellader UFC-2 set G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 20 33 1-uurs snellader UFC-2 set Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Tuinlamp Crystal Light

Tuinlamp Crystal Light G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 07 Tuinlamp Crystal Light Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Roestvrijstalen lamp op zonne-energie

Roestvrijstalen lamp op zonne-energie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 02 34 Roestvrijstalen lamp op zonne-energie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION MD 80383. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION MD 80383 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Bestnr. 98 77 05 Chip resetter voor Epson patronen

Bestnr. 98 77 05 Chip resetter voor Epson patronen Bestnr. 98 77 05 Chip resetter voor Epson patronen Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Oplaadapparaat op zonne-energie

Oplaadapparaat op zonne-energie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 65 05 Oplaadapparaat op zonne-energie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

Inbouw bewegingsmelder LightBoy

Inbouw bewegingsmelder LightBoy 620001 2003 30-10-2003 14:59 Pagina 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 01 Inbouw bewegingsmelder LightBoy Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen,

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Zendergestuurde lichtschakelaar

Zendergestuurde lichtschakelaar G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 87 Zendergestuurde lichtschakelaar met zender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792

Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 09 Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Luchtvaartscanner FR-100

Luchtvaartscanner FR-100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 01 61 Luchtvaartscanner FR-100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie