Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct"

Transcriptie

1 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn

2 2 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn INHOUD Samenvatting 1. Inleiding Lokale Omroep nieuwe stijl 4. Omroep Organisatie 5. Begroting 6. Bijlagen - Statuten - PBO - Redactiestatuut

3 3 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 1. Inleiding Apeldoorn is met inwoners, de 12 de stad van Nederland. Een stad met veel bedrijvigheid en goede voorzieningen voor de bewoners. Apeldoorn is een stad waar relatief veel 55 plussers wonen met een meer dan gemiddeld inkomen. Aan de andere kant laten cijfers zien dat jongeren en kenniswerkers zich minder snel in Apeldoorn vestigen. De stad gaat vergrijzen. Er wordt door bestuurders hard gewerkt om Apeldoorn een aantrekkelijke stad te laten blijven om in te wonen, te studeren en te werken. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Een stad met goede onderwijsvoorzieningen, interessante culturele voorzieningen, een binnenstad met een gevarieerd winkel- en horeca aanbod en waar regelmatig leuke evenementen plaatsvinden. Het zijn de bewoners en organisaties zelf die uiteindelijk met elkaar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving creëren en Apeldoorn, ook buiten de stad, op de kaart zetten. De media spelen hierbij een belangrijke rol als spiegel, spreekbuis en uithangbord van deze lokale samenleving. In het medialandschap vinden de laatste jaren belangrijke verschuivingen plaats door de komst van (interactieve) nieuwe media. Nieuws en informatie over Apeldoorn wordt niet alleen meer via de kanalen (krant, radio en televisie) gelezen, bekeken en beluisterd maar nu ook via internet en mobiel. De traditionele rol voor de omroep verschuift van zender naar de rol van een platform, waar de gebruikers informatie ontvangen maar ook zelf reageren. 82% van de inwoners van Apeldoorn maakt inmiddels gebruik van internet en daarvan geeft 53% aan weleens naar nieuws en informatie over Apeldoorn te zoeken en te kijken. Daarbij is het opvallend dat 28% van de internetgebruikers die nooit informatie over Apeldoorn bekijken het wel interessant lijkt op een zg. stadsblog te kijken. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009) De luisteraars, kijkers en lezers kunnen via de nieuwe media tegenwoordig interactief reageren op het nieuws, zelf nieuws maken en met elkaar online in discussie gaan. Teksten schrijven, foto s en video s maken. Door al deze laagdrempelige mogelijkheden kan en wil de bewoner ook actiever participeren in de samenleving. Dat komt tot uiting in de vele initiatieven die er in Apeldoorn zijn van organisaties en individuele burgers die via de media het zogenaamde maatschappelijke communicatieproces faciliteren en stimuleren.

4 4 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Onderzoek laat zien dat 21 % van de internetgebruikers van Apeldoorn het weleens leuk zou vinden om via een stadsblog een bijdrage te leveren in de vorm van een verhaal, foto of video. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009) In een stad waar bewoners hard werken aan een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen en jongeren, voor gepensioneerden en kenniswerkers kunnen (interactieve) media een belangrijke uitnodigende, inspirerende, faciliterende en verbindende bijdrage leveren. Met de slimme en effectieve inzet van nieuwe laagdrempelige media als internetsites, sociale media en mobiele toepassingen gecombineerd met de traditionele media als televisie, radio en print kan een publieke lokale omroep nieuwe stijl in Apeldoorn een belangrijke stimulerende rol vervullen in het mediabeleid van de stad.

5 5 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 1. De stichting Apeldoorn Direct is in 2010 opgericht door een groep enthousiaste mensen die wonen en werken in Apeldoorn. En een passie hebben voor de stad en haar inwoners. De stichting heeft als doelstelling een platform (van mobiel tot borrels) te ontwikkelen voor nieuws, opinie en discussie voor, en gericht op, de gehele Apeldoornse gemeenschap. Daarbij wordt nadrukkelijk iedere inwoner actief uitgenodigd om mee te doen. De stichting wil open en transparant werken aan het platform. Ze zal actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met zoveel mogelijk Apeldoornse organisaties en instellingen. Daarbij wordt geen enkele partij uitgesloten. De stichting streeft naar een kwalitatief en duurzaam platform met nieuws, opinie en discussie zonder commerciële invloeden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de inzet van een professionele communitymanager en de ontwikkeling van een redactie- en programma- statuut. Daarnaast beschikt de stichting over een actief programmabeleid bepalend orgaan (pbo) dat representatief is voor de Apeldoornse gemeenschap. In de bijlagen staan de namen van de leden van het PBO vermeld. De stichting zal altijd gebruik maken van alle media, zowel traditionele als nieuwe, die beschikbaar zijn om een zo grote groep inwoners van Apeldoorn te bereiken. Omdat het medialandschap sterk in ontwikkeling is zal de stichting een actief beleid voeren om iedere (nieuwe) mediavorm die het bereik aantoonbaar verder vergroten in te zetten. De stichting streeft er naar om een duurzame en stabiele organisatie neer te zetten ter ondersteuning van het platform waardoor alle inwoners en organisaties van Apeldoorn voor een langere periode de beschikking hebben over hun eigen lokale, kwalitatief hoogstaande, communicatiekanaal.

6 6 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2. Lokale Omroep nieuwe stijl Het mediagebruik in Nederland en dus ook van de inwoners van Apeldoorn is veranderd. Van een analoog tijdperk met traditionele media als kranten, radio en televisie zijn we via de groei van de digitalisering (bv. computers en digitale camera s) in een wereld beland waarin alle apparaten (van telefoon tot autonavigatie) met elkaar verbonden zijn. We lezen nog steeds uren per week de krant en kijken televisie, maar de tijd dat we via internetsites of in de trein via de mobiel het laatste nieuws lezen en zien neemt sterk toe. Daarnaast willen we zelf ook graag onze verhalen en meningen laten horen. De omroepen en journalistiek in Nederland zijn onder invloed van deze ontwikkelingen aan het veranderen. Publieke omroepen streven vanwege hun wettelijke missie altijd naar een groot bereik. Programma s moeten dus tegenwoordig op veel meer media kanalen worden aangeboden om effectief te zijn. Maar nog belangrijker is dat er nieuwe soorten programmaformules moeten worden ontwikkeld waarbij de professionele journalist samen met de kijkers en luisteraars een programma maakt. De rol van de lokale publieke omroep in een stad moet veranderen van een traditionele omroep met een nieuws bepalende redactie, productieteams en één radio- en televisiekanaal naar een omroep die via alle beschikbare mediakanalen, inwoners uitnodigt, inspireert en faciliteert om hun eigen verhaal en nieuws over de stad te vertellen. Het zender- ontvanger model verandert in tweerichtingsverkeer. Deze nieuwe manier van denken is lastig voor traditionele omroeporganisaties maar wel noodzakelijk omdat de wereld inmiddels behoorlijk veranderd is. Zoals een bekende Nederlandse journalist, Joris Luijendijk, het eens verwoordde: Omroepen zijn nog bezig het paard achter de wagen te spannen, terwijl de kijkers en luisteraars inmiddels al in auto s rondrijden. De lokale omroep moet nauw samenwerken met andere partijen in de stad om gezamenlijk een groot draagvlak te hebben en diep geworteld te zijn in alle onderdelen van de samenleving. Het programmabeleid bepalend orgaan van de omroep moet ook een actieve rol spelen bij de omroep nieuwe stijl. In de verbonden gedigitaliseerde wereld waar iedereen op een laagdrempelig wijze via de media zijn verhaal kan communiceren, zal de omroep in de stad meer de verbindende rol moeten gaan vervullen zoals die eigenlijk bedoeld is voor een publieke omroep. Een platform met verhalen en nieuws over de samenleving waar discussie gevoerd wordt, meningen worden gevormd en nieuwe ideeën ontstaan.

7 7 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn De nieuwe lokale omroep van Apeldoorn De nieuwe lokale omroep in Apeldoorn is een omroep met een veel bredere missie en inzet dan de traditionele lokale omroepen van voorheen. De nieuwe omroep heeft een bredere maatschappelijke functie. Deze omroep maakt zelf minder producties maar zal vooral het al beschikbare nieuws en informatie in de stad zichtbaar maken en individuele burgers en organisaties stimuleren zelf hun verhaal te gaan vertellen. De activiteiten van de nieuwe lokale omroep zijn in een viertal activiteiten onder te verdelen. 1. Nieuws, Informatie en Agenda 2. Uitnodigen, Inspireren en Faciliteren 3. Verbinden en Samenwerken 4. Passie voor de Stad stimuleren Nieuws, Informatie en de Apeldoorn Agenda Kwalitatief, onafhankelijk en vindbaar. De omroep ziet het als zijn taak om nieuws en informatie over Apeldoorn te ontsluiten en laagdrempelig via de diverse kanalen van het platform beschikbaar te stellen aan alle Apeldoorners. Dat gebeurt op een wijze die voor iedere individu het meest prettig is. Dat is voor de een via televisie en voor de ander via de mobiel. Het meeste nieuws zal rechtstreeks van de organisaties en individuele burgers komen die op het platform participeren. Op een laagdrempelige wijze kan iedere Apeldoorner hier zijn verhaal kwijt. Apeldoorn Direct wil ook vooral een platform zijn voor opinie- en meningsvorming. Het platform geeft dan ook veel ruimte aan anderen om te reageren op het nieuws waardoor er een levendige discussie kan ontstaan die daardoor weer onderdeel van de nieuws- en informatiestroom wordt. Nieuws kan hierdoor bijvoorbeeld worden verrijkt, genuanceerd of verdiept. De omroep zal het nieuws dat op het platform gepubliceerd wordt altijd beoordelen en checken op journalistieke normen. Daarnaast zal de informatie ook nooit misleidend mogen zijn en altijd transparant gebracht worden. De omroep is niet gebonden aan een partij of stroming en zal onafhankelijk zijn werk doen. Voor deze zaken is een redactiestatuut opgesteld waarin alle richtlijnen zijn vastgelegd. Diversiteit en pluriformiteit De omroep ziet het als zijn taak om actief alle stromingen in de stad aan bod te laten komen

8 8 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn op het platform. De omroep zal daarom ook actief organisaties en individuele inwoners uitnodigen aan het platform deel te nemen. De Apeldoorn Agenda De omroep ziet het als zijn taak om een zeer actieve rol te spelen in de ontwikkeling van een complete, breed gedragen Apeldoorn Agenda waar alle evenementen en activiteiten van de stad, van cultuurvoorstelling tot een wijkfeest of sportwedstrijd, opgenomen zijn. Iedere organisatie en inwoner van Apeldoorn zal doorlopend actief uitgenodigd worden zijn activiteiten op een laagdrempelige wijze te melden. Zo zou bijvoorbeeld informatie van de gemeente een vaste plek kunnen krijgen binnen de agenda. De Apeldoorn Agenda zal breed gepubliceerd worden via alle kanalen van het platform. Uitnodigen, Inspireren en Faciliteren Actief als mediaconsument en media- producent De omroep ziet het als zijn taak de inwoners en organisaties van de stad continu uit te nodigen deel te nemen aan het platform. Dat kan als consument door nieuws en informatie over Apeldoorn via het platform te consumeren, maar vooral ook actiever door mee te doen met de mening- en opinievorming die op het platform plaatsvindt. Zelf artikelen gaan schrijven, video s maken of foto s over Apeldoorn uploaden als media- producent is een geweldige stimulans voor een ieder op het platform. Lokale democratie en burgerschap De omroep ziet het als zijn taak om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de lokale democratie en het ontwikkelen van het burgerschap van de inwoners van Apeldoorn. Dat doet de omroep door activiteiten, van online discussies tot stadsmeetings, te organiseren waar mening- en opinievorming over actuele lokale kwesties kan plaatsvinden. De nieuwe omroep met een bredere maatschappelijke functie beschouwt de verdere ontwikkeling van het burgerschap bij de inwoners van Apeldoorn als een van de positieve effecten van de ontwikkeling van het platform Apeldoorn Direct. Workshops en talentontwikkeling De omroep ziet het als zijn taak om laagdrempelige workshops te gaan aanbieden waar de inwoners van Apeldoorn de gelegenheid krijgen hun vaardigheden op het gebied van tekstschrijven, fotografie en video- produktie te verbeteren. Niet alleen zullen hierdoor grotere groepen Apeldoorners in de gelegenheid worden gesteld om zich via deze communicatiemiddelen beter (cultureel) te leren uiten, maar zal er ook gewerkt worden aan talentontwikkeling van jongeren in de stad die door deze workshops mogelijk zicht krijgen op een nieuw carrièreperspectief.

9 9 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Bijeenkomsten De omroep ziet het als zijn taak om bijeenkomsten te gaan organiseren waar Apeldoorners die op het platform actief zijn of willen worden elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe ideeën over hun stad kunnen ontwikkelen. Op deze bijeenkomsten, is naast het informele samenzijn, ook ruimte voor sprekers met interessante visies op de Apeldoornse onderwerpen. Verbinden en Samenwerken Samenwerking zoeken en verbinden. De omroep ziet het als zijn taak om actief met zoveel mogelijk organisaties in Apeldoorn contact te zoeken en vormen van samenwerking te bespreken. Dat kan zijn door het verbinden van media- initiatieven die in de stad op diverse plaatsen zijn ontstaan tot en met het initiëren van nieuwe media- activiteiten met meerdere partijen in Apeldoorn. De omroep zal zich hierbij altijd als onafhankelijke partij opstellen. Ontsluiten Belangrijk doel van het verbinden en samenwerken met allerlei partijen in de stad is het ontsluiten en delen voor alle inwoners van Apeldoorn van, voor hun, relevante informatie. Passie voor de Stad Thema s en wedstrijden De omroep ziet het als zijn taak om met zijn activiteiten bij de inwoners van Apeldoorn het gevoel van passie en trots voor hun stad verder te laten ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door de beste fotografen van Apeldoorn een serie te laten maken over de mooiste plekken van Apeldoorn. Of door inwoners hun verhaal te laten vertellen over het wonen en werken in Apeldoorn. Of wedstrijden te organiseren als de mooiste voortuin van de stad. Maar ook door deze verhalen en foto s elders in Nederland te laten zien door themakanalen op YouTube te creëren, aparte televisieprogramma s over Apeldoorn aan te bieden of exposities, samen met andere partijen, in andere delen van het land te initiëren. Van de internetgebruikers geeft 44% aan het interessant te vinden om actueel nieuws over Apeldoorn op een stadsblog via internet of televisie te bekijken. Met name internetgebruikers die dagelijks nieuws en informatie opzoeken over Apeldoorn tonen interesse voor het fenomeen stadsblog. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009)

10 10 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Een multimedia platform Waar traditionele omroepen nog werken met radio en televisiekanalen is de nieuwe omroep veel breder van opzet. De nieuwe media spelen een belangrijk rol om laagdrempelige toegang te creëren voor alle inwoners van de stad. In de opzet van de nieuwe omroep zal de Apeldoorn Direct organisatie het internet- platform en het televisie- kanaal beheren. De uitwisseling van content op internet en televisie vereist een beperkte inzet van mensen en middelen. Apeldoorn Direct is echter niet één platte internetsite, maar een syndicatie- platform. Teksten, foto s en video s kunnen makkelijk op andere internetsite s (van krant tot gemeentesite) doorgeplaatst worden. Maar ook het lokale televisie kanaal zal 24/7 nieuws en informatie vanuit het platform brengen. Ook het lokale radio kanaal zal de inhoud van de programmering afstemmen op Apeldoorn Direct. De items kunnen ook te zien zijn op andere kanalen bv. op mobiel, via narrowcasting, bij events op schermen en in een magazine. TV Apeldoorn Magazine Radio Apeldoorn Events Andere internetsites Apeldoorn Direct Narrowcaseng Mobiel Workshops TV Gelderland Meeengs

11 11 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Afbeelding 1 : Syndicatie- model Apeldoorn Direct.

12 12 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 3. Omroep Organisatie Het organisatie- model van de lokale omroep zal, op basis van de visie, ingevuld gaan worden. Er zal hierbij een organisatie rond het platform dienen te ontstaan. Hierin moet nauw samengewerkt gaan worden met andere partijen in de stad en professionele experts. Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Apeldoorn Direct platform is dat het moet ontstaan en groeien vanuit de gebruikers. Alleen op deze manier ontstaat het gewenste grote draagvlak en de diepe worteling in de samenleving. De dagelijkse organisatie van Apeldoorn Direct wordt verzorgd door de lokale omroep nieuwe stijl. Door inzet van nieuwe technieken kan de lokale omroeporganisatie efficiënter en flexibeler worden ingericht waarbij medewerkers ook vanuit hun huis medewerking kunnen verlenen. De Apeldoornse bevolking, de bloggers spelen een centrale rol in de lokale omroep nieuwe stijl. Zij zijn in feite het hart van de omroep. De zorgt dat het wiel met activiteiten van de bloggers blijft draaien door uit te nodigen, te inspireren, te faciliteren en te organiseren. Alle content van de bloggers wordt met syndicatie via allerlei oude en nieuwe media weer in Apeldoorn verspreid waarmee de cyclus compleet is. Syndicaee Apeldoorn Direct Organisaee Bloggers Apeldoorn Afbeelding 2: model Apeldoorn Direct

13 13 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Programmabeleid bepalend orgaan Secheng Apeldoorn Direct Community Manager Professionele ondersteuning vanuit regionale netwerkgroep Lokale redacee Faciliteiten en Distribuee t.b.v. syndicaee Afbeelding 3: Organisatiemodel Community- management Een heel belangrijk onderdeel van het platform. Ervaring leert dat een platform zonder communitymanager niet effectief en zinvol voor de samenleving kan worden. Een communitymanager nodigt mensen uit een bijdragen te leveren, inspireert gebruikers om aan de slag te gaan, stimuleert de discussie en meningsvorming, ziet toe op een opbouwende toon van de bijdragen, doet voorstellen voor nieuwe onderwerpen, signaleert en organiseert workshops en bijeenkomsten. De communitymanager zorgt dagelijks, samen met een groep vrijwillige medewerkers, voor de ontwikkeling en de continuïteit van het platform. Om relatief snel succesvol en zinvol te worden is het noodzakelijk dat de community- manager een professionele kracht is. Journalistiek en redactie De lokale redactie is bezig met de programmering van de mediakanalen. De basis vormt hierbij de content van Apeldoorn Direct. Deze content wordt beoordeeld op bruikbaarheid voor de verschillende kanalen. (televisie, radio, andere internet- sites, narrowcasting, mobiel, etc.) Op het lokale televisiekanaal is 24/7 een programma te zien met teksten (nieuws, agenda, etc.), foto s, video s en tv programma s van Apeldoorn Direct.

14 14 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn De verzorgt workshops om de kwaliteit van bovengenoemde produkties verder te verbeteren. Faciliteiten en distributie Een technische groep medewerkers zal zich bezighouden met de continuïteit in de digitale techniek en de distributie naar alle media- kanalen. De stichting ontwikkelt aansluitingen voor alle beschikbare media- kanalen. Dit zijn, in principe, bestaande kanalen van andere partijen in Apeldoorn. Indien er geringe kosten gemoeid zijn met de oprichting van een nieuw kanaal kan de stichting die ook zelf inrichten. In tegenstelling tot een traditionele lokale omroep zal Apeldoorn Direct zelf een internetplatform en een televisiekanaal beheren. De inzet van het radiokanaal wordt, budgettair neutraal, uitbesteed aan een externe partij waarbij de stichting de eindverantwoording behoudt. De programmering op het radiokanaal zal ook gebaseerd moeten zijn op het platform. Professionele ondersteuning vanuit regionale netwerkgroep Om tot resultaten te komen die voldoen aan de verwachtingen van de moderne mediaconsument zal Apeldoorn Direct, samenwerking zoeken met professionele experts. De regionale omroep, Omroep Gelderland heeft het voornemen een netwerkgroep van professionele experts op te richten met, naast deze professionals, vertegenwoordigers van andere lokale stadsplatformen in Gelderland. In het netwerk kunnen ervaringen uitgewisseld worden en gezamenlijk faciliteiten ontwikkeld worden. Uitgangspunt hierbij is kennis- uitwisseling en eventueel gezamenlijk delen van faciliteiten (bv. platformsoftware) die kosten- voordeel en kwaliteitsverbetering oplevert. Bereik Uitgaande van ca inwoners, willen we in 3 jaar tijd minimaal 50% (=78.000) hiervan op maandbasis bereiken via het platform ApeldoornDirect (inclusief de syndicatie).

15 15 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 4. Begroting De wil op professionele en effectieve wijze in Apeldoorn een lokaal omroep platform ontwikkelen. De stichting wil hierbij naar de inwoners van Apeldoorn stabiliteit en continuïteit voor een langere tijd garanderen. Op deze wijze kan Apeldoorn Direct zich ontwikkelen tot een succesvol, duurzaam platform waar alle inwoners van Apeldoorn actief aan gaan deelnemen. De basis van de inrichting en uitvoering van de organisatie en het platform is daarom afgestemd op de zekerheid van de financiële middelen die de Gemeente Apeldoorn vanuit de landelijke overheid beschikbaar heeft voor de lokale omroep. Vanuit deze geoormerkte middelen wordt het platform, de syndicatie- aansluitingen en een televisiekanaal gefinancierd. Deze financiering zal de komende jaren gegarandeerd kunnen blijven. Door op deze realistische wijze te begroten heeft het platform de grootste kans en ruimte zich te ontwikkelen tot het duurzame en stabiele lokale omroep platform waar de inwoners van Apeldoorn in deze tijd behoefte aan hebben.

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

* Informatie gehaald uit de ABN Amro Visie op Sectoren 2017

* Informatie gehaald uit de ABN Amro Visie op Sectoren 2017 2-unite, de unieke formule naar success of het nu om adverteren, communiceren of attenderen gaat 2-unite is uw partner. 2-unite, de naam zegt het al wij brengen mensen en ideeën samen wij zijn de digitale

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 De maatschappelijke opdracht blijft In 2030 zal het publieke landschap niet meer

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP

Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP Goed voor Gennep SAMENWERKINGSVOORSTEL LOGO & SMOG 2.0 STICHTING MULTIMEDIALE OMROEP GENNEP De voornaamste doelstelling van de SMOG is om de lokale omroep in onze gemeente een kwaliteitsimpuls te geven,

Nadere informatie

Het Beeld van Burgers Een Onderzoek naar het Media- aanbod in Apeldoorn

Het Beeld van Burgers Een Onderzoek naar het Media- aanbod in Apeldoorn Het Beeld van Burgers Een Onderzoek naar het Media- aanbod in Apeldoorn drs. M. van Manen mr. drs. N. Damstra 8 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Leefstijlen en hun tijdbesteding!

Leefstijlen en hun tijdbesteding! Leefstijlen en hun tijdbesteding! Door Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 24 11 2010 Basis idee van de NPO leefstijlen: Segmentatie op basis van leeftijd, geslacht en welstand is niet meer voldoende.

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Democratic Challenge - Discussiepaper

Democratic Challenge - Discussiepaper Burgerjournalisitek Democratic Challenge - Discussiepaper reacties en suggesties zijn welkom via info@democraticchallenge.nl Kort essay Burgerjournalitstiek Ingekorte versie van het uitgebreide onderzoek

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Lex de Jong Wanneer we een TruYou-account verplicht stellen voor het betalen van belasting of gebruikmaken van allerlei overheidsdiensten,

Nadere informatie

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events Van Gogh Museum Amsterdam Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events 1 Casus: 35 Jaar Sesamstraat Maandag 14 november 2011 2 Opdrachtgever Linden & Barbosa

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

furnlovers mediakit Index: About: 4 Gastbloggers: 5 Social stats: 5 YouTube & Instagram: 6 Samenwerkingen: 7 3

furnlovers mediakit Index: About: 4 Gastbloggers: 5 Social stats: 5 YouTube & Instagram: 6 Samenwerkingen: 7 3 furnlovers mediakit 2 furnlovers mediakit Furnlovers ontdekt, inspireert en verbindt. We ontdekken dagelijks weer nieuwe trends. We inspireren onze volgers met mooie sfeerbeelden, video s, blogs en meer.

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Veel scholen besteden aandacht aan het mediawijzer maken van leerlingen, docenten en ouders. De Bibliotheek Midden-Brabant kan hierbij inhoudelijk

Nadere informatie

Journalist in Bedrijf

Journalist in Bedrijf Journalist in Bedrijf ROEM ROEM in samenwerking met Villamedia De digitale en sociale media hebben de wereld veranderd. Er is steeds meer informatie en niet per sé betrouwbare en nuttige informatie. Platformen

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws Les 1 Verschillende soorten nieuws Voorbereiding: U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsservice op http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen en kosteloos dagen weekbladen aanvragen. Deze krijgt

Nadere informatie

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Anywhere, Realtime, Anytime, up-to-date all the time Infostrada Sports Hans van Essen 29 maart 2007 < www.infostradasports.com, Hans van Essen, The Netherlands

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsplan 2014-2016 maart 2016 Wie zijn wij en wat doen wij? De stichting Het is Netwerken werd in 2013 opgericht dóór en vóór werkzoekende 45-plussers in Kennemerland. Ons doel is de arbeidskansen

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Power X; De Interactieve Commercial

Power X; De Interactieve Commercial Power X; De Interactieve Commercial Essay van Jeffrey Bruijntjes en Erwin Dam Project Interactieve Multimedia @ VU Amsterdam Inleiding Reclame, iedereen kent het, iedereen heeft er een hekel aan. Reclame

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE

Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE Communicatie, PR & Publieksbereik 2012 Netwerk Democratie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Terugblik 2011 3. Communicatiestrategie en doelgroepen 2012 4. Communicatiemiddelen 5. Direct en indirect publieksbereik

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger

28-8-2013. Een betere buurt met. mijnbuurtje. www.mijnbuurtje.nl. Vroeger Een betere buurt met mijnbuurtje www.mijnbuurtje.nl Vroeger 1 Nu 1 op de 3 huishoudens bezit een tablet 2 Nu Nu 3 In alle Nederlandse gemeentes: Bezuinigingen Zelfredzaamheid Stimuleren bewoners Meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht.

ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht. ANP is méér dan een persbureau. ANPinOpdracht ontwikkelt en produceert content in opdracht van bedrijven. Wij brengen uw boodschap onder de aandacht. Professioneel, effectief en met de snelheid van het

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Redactiestatuut. Inhoudsopgave. Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE

Redactiestatuut. Inhoudsopgave. Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE Redactiestatuut Inhoudsopgave Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE Hoofdstuk 1 Doel van de DSE-website Doelstelling Doelgroep Redactie Hoofdstuk 2 Inhoud van de DSE-website Informatie

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 @JORISKOK LINE-UP! q Internet is video?! q Webinars q DIY of DWDD q Cases q Rendement q Tip(s) van de Dag INTERNET IS VIDEO?! 3 MILJARD

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid13 is niet aangetroffen in het bestand. Samen bouwen a an vertrouwen

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid13 is niet aangetroffen in het bestand. Samen bouwen a an vertrouwen Samen bouwen a an vertrouwen Haperend communicatiesysteem overheid-burger Wethouder Hilversum op bezoek: de lokale pers functioneert niet, het ontbreekt aan kwalitatieve lokale pers en dat is een probleem.

Nadere informatie

Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE

Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE Online reputaties MODERATIE USER GENERATED CONTENT ONLINE MARKETINGACTIES INTERACTIEF KLANTCONTACT WEBCARE DIGI-MAGAZINE De kracht van internet is enorm; daar zijn we het wel over eens. Maar die kracht

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORDZ. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we business-to-business

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Aanvraag neventaken uit MJB Reactie NPO op advies CvdM en RvC

Aanvraag neventaken uit MJB Reactie NPO op advies CvdM en RvC Aanvraag neventaken uit MJB 2008-2012 Reactie NPO op advies CvdM en RvC Algemeen Doelstelling nieuwe aanvragen De Raad voor Cultuur vraagt in zijn advies om een duidelijkere beschrijving van de strategie

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal 101 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002571-sv

Nadere informatie