Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct"

Transcriptie

1 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn

2 2 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn INHOUD Samenvatting 1. Inleiding Lokale Omroep nieuwe stijl 4. Omroep Organisatie 5. Begroting 6. Bijlagen - Statuten - PBO - Redactiestatuut

3 3 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 1. Inleiding Apeldoorn is met inwoners, de 12 de stad van Nederland. Een stad met veel bedrijvigheid en goede voorzieningen voor de bewoners. Apeldoorn is een stad waar relatief veel 55 plussers wonen met een meer dan gemiddeld inkomen. Aan de andere kant laten cijfers zien dat jongeren en kenniswerkers zich minder snel in Apeldoorn vestigen. De stad gaat vergrijzen. Er wordt door bestuurders hard gewerkt om Apeldoorn een aantrekkelijke stad te laten blijven om in te wonen, te studeren en te werken. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Een stad met goede onderwijsvoorzieningen, interessante culturele voorzieningen, een binnenstad met een gevarieerd winkel- en horeca aanbod en waar regelmatig leuke evenementen plaatsvinden. Het zijn de bewoners en organisaties zelf die uiteindelijk met elkaar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving creëren en Apeldoorn, ook buiten de stad, op de kaart zetten. De media spelen hierbij een belangrijke rol als spiegel, spreekbuis en uithangbord van deze lokale samenleving. In het medialandschap vinden de laatste jaren belangrijke verschuivingen plaats door de komst van (interactieve) nieuwe media. Nieuws en informatie over Apeldoorn wordt niet alleen meer via de kanalen (krant, radio en televisie) gelezen, bekeken en beluisterd maar nu ook via internet en mobiel. De traditionele rol voor de omroep verschuift van zender naar de rol van een platform, waar de gebruikers informatie ontvangen maar ook zelf reageren. 82% van de inwoners van Apeldoorn maakt inmiddels gebruik van internet en daarvan geeft 53% aan weleens naar nieuws en informatie over Apeldoorn te zoeken en te kijken. Daarbij is het opvallend dat 28% van de internetgebruikers die nooit informatie over Apeldoorn bekijken het wel interessant lijkt op een zg. stadsblog te kijken. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009) De luisteraars, kijkers en lezers kunnen via de nieuwe media tegenwoordig interactief reageren op het nieuws, zelf nieuws maken en met elkaar online in discussie gaan. Teksten schrijven, foto s en video s maken. Door al deze laagdrempelige mogelijkheden kan en wil de bewoner ook actiever participeren in de samenleving. Dat komt tot uiting in de vele initiatieven die er in Apeldoorn zijn van organisaties en individuele burgers die via de media het zogenaamde maatschappelijke communicatieproces faciliteren en stimuleren.

4 4 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Onderzoek laat zien dat 21 % van de internetgebruikers van Apeldoorn het weleens leuk zou vinden om via een stadsblog een bijdrage te leveren in de vorm van een verhaal, foto of video. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009) In een stad waar bewoners hard werken aan een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen en jongeren, voor gepensioneerden en kenniswerkers kunnen (interactieve) media een belangrijke uitnodigende, inspirerende, faciliterende en verbindende bijdrage leveren. Met de slimme en effectieve inzet van nieuwe laagdrempelige media als internetsites, sociale media en mobiele toepassingen gecombineerd met de traditionele media als televisie, radio en print kan een publieke lokale omroep nieuwe stijl in Apeldoorn een belangrijke stimulerende rol vervullen in het mediabeleid van de stad.

5 5 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 1. De stichting Apeldoorn Direct is in 2010 opgericht door een groep enthousiaste mensen die wonen en werken in Apeldoorn. En een passie hebben voor de stad en haar inwoners. De stichting heeft als doelstelling een platform (van mobiel tot borrels) te ontwikkelen voor nieuws, opinie en discussie voor, en gericht op, de gehele Apeldoornse gemeenschap. Daarbij wordt nadrukkelijk iedere inwoner actief uitgenodigd om mee te doen. De stichting wil open en transparant werken aan het platform. Ze zal actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met zoveel mogelijk Apeldoornse organisaties en instellingen. Daarbij wordt geen enkele partij uitgesloten. De stichting streeft naar een kwalitatief en duurzaam platform met nieuws, opinie en discussie zonder commerciële invloeden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de inzet van een professionele communitymanager en de ontwikkeling van een redactie- en programma- statuut. Daarnaast beschikt de stichting over een actief programmabeleid bepalend orgaan (pbo) dat representatief is voor de Apeldoornse gemeenschap. In de bijlagen staan de namen van de leden van het PBO vermeld. De stichting zal altijd gebruik maken van alle media, zowel traditionele als nieuwe, die beschikbaar zijn om een zo grote groep inwoners van Apeldoorn te bereiken. Omdat het medialandschap sterk in ontwikkeling is zal de stichting een actief beleid voeren om iedere (nieuwe) mediavorm die het bereik aantoonbaar verder vergroten in te zetten. De stichting streeft er naar om een duurzame en stabiele organisatie neer te zetten ter ondersteuning van het platform waardoor alle inwoners en organisaties van Apeldoorn voor een langere periode de beschikking hebben over hun eigen lokale, kwalitatief hoogstaande, communicatiekanaal.

6 6 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2. Lokale Omroep nieuwe stijl Het mediagebruik in Nederland en dus ook van de inwoners van Apeldoorn is veranderd. Van een analoog tijdperk met traditionele media als kranten, radio en televisie zijn we via de groei van de digitalisering (bv. computers en digitale camera s) in een wereld beland waarin alle apparaten (van telefoon tot autonavigatie) met elkaar verbonden zijn. We lezen nog steeds uren per week de krant en kijken televisie, maar de tijd dat we via internetsites of in de trein via de mobiel het laatste nieuws lezen en zien neemt sterk toe. Daarnaast willen we zelf ook graag onze verhalen en meningen laten horen. De omroepen en journalistiek in Nederland zijn onder invloed van deze ontwikkelingen aan het veranderen. Publieke omroepen streven vanwege hun wettelijke missie altijd naar een groot bereik. Programma s moeten dus tegenwoordig op veel meer media kanalen worden aangeboden om effectief te zijn. Maar nog belangrijker is dat er nieuwe soorten programmaformules moeten worden ontwikkeld waarbij de professionele journalist samen met de kijkers en luisteraars een programma maakt. De rol van de lokale publieke omroep in een stad moet veranderen van een traditionele omroep met een nieuws bepalende redactie, productieteams en één radio- en televisiekanaal naar een omroep die via alle beschikbare mediakanalen, inwoners uitnodigt, inspireert en faciliteert om hun eigen verhaal en nieuws over de stad te vertellen. Het zender- ontvanger model verandert in tweerichtingsverkeer. Deze nieuwe manier van denken is lastig voor traditionele omroeporganisaties maar wel noodzakelijk omdat de wereld inmiddels behoorlijk veranderd is. Zoals een bekende Nederlandse journalist, Joris Luijendijk, het eens verwoordde: Omroepen zijn nog bezig het paard achter de wagen te spannen, terwijl de kijkers en luisteraars inmiddels al in auto s rondrijden. De lokale omroep moet nauw samenwerken met andere partijen in de stad om gezamenlijk een groot draagvlak te hebben en diep geworteld te zijn in alle onderdelen van de samenleving. Het programmabeleid bepalend orgaan van de omroep moet ook een actieve rol spelen bij de omroep nieuwe stijl. In de verbonden gedigitaliseerde wereld waar iedereen op een laagdrempelig wijze via de media zijn verhaal kan communiceren, zal de omroep in de stad meer de verbindende rol moeten gaan vervullen zoals die eigenlijk bedoeld is voor een publieke omroep. Een platform met verhalen en nieuws over de samenleving waar discussie gevoerd wordt, meningen worden gevormd en nieuwe ideeën ontstaan.

7 7 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn De nieuwe lokale omroep van Apeldoorn De nieuwe lokale omroep in Apeldoorn is een omroep met een veel bredere missie en inzet dan de traditionele lokale omroepen van voorheen. De nieuwe omroep heeft een bredere maatschappelijke functie. Deze omroep maakt zelf minder producties maar zal vooral het al beschikbare nieuws en informatie in de stad zichtbaar maken en individuele burgers en organisaties stimuleren zelf hun verhaal te gaan vertellen. De activiteiten van de nieuwe lokale omroep zijn in een viertal activiteiten onder te verdelen. 1. Nieuws, Informatie en Agenda 2. Uitnodigen, Inspireren en Faciliteren 3. Verbinden en Samenwerken 4. Passie voor de Stad stimuleren Nieuws, Informatie en de Apeldoorn Agenda Kwalitatief, onafhankelijk en vindbaar. De omroep ziet het als zijn taak om nieuws en informatie over Apeldoorn te ontsluiten en laagdrempelig via de diverse kanalen van het platform beschikbaar te stellen aan alle Apeldoorners. Dat gebeurt op een wijze die voor iedere individu het meest prettig is. Dat is voor de een via televisie en voor de ander via de mobiel. Het meeste nieuws zal rechtstreeks van de organisaties en individuele burgers komen die op het platform participeren. Op een laagdrempelige wijze kan iedere Apeldoorner hier zijn verhaal kwijt. Apeldoorn Direct wil ook vooral een platform zijn voor opinie- en meningsvorming. Het platform geeft dan ook veel ruimte aan anderen om te reageren op het nieuws waardoor er een levendige discussie kan ontstaan die daardoor weer onderdeel van de nieuws- en informatiestroom wordt. Nieuws kan hierdoor bijvoorbeeld worden verrijkt, genuanceerd of verdiept. De omroep zal het nieuws dat op het platform gepubliceerd wordt altijd beoordelen en checken op journalistieke normen. Daarnaast zal de informatie ook nooit misleidend mogen zijn en altijd transparant gebracht worden. De omroep is niet gebonden aan een partij of stroming en zal onafhankelijk zijn werk doen. Voor deze zaken is een redactiestatuut opgesteld waarin alle richtlijnen zijn vastgelegd. Diversiteit en pluriformiteit De omroep ziet het als zijn taak om actief alle stromingen in de stad aan bod te laten komen

8 8 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn op het platform. De omroep zal daarom ook actief organisaties en individuele inwoners uitnodigen aan het platform deel te nemen. De Apeldoorn Agenda De omroep ziet het als zijn taak om een zeer actieve rol te spelen in de ontwikkeling van een complete, breed gedragen Apeldoorn Agenda waar alle evenementen en activiteiten van de stad, van cultuurvoorstelling tot een wijkfeest of sportwedstrijd, opgenomen zijn. Iedere organisatie en inwoner van Apeldoorn zal doorlopend actief uitgenodigd worden zijn activiteiten op een laagdrempelige wijze te melden. Zo zou bijvoorbeeld informatie van de gemeente een vaste plek kunnen krijgen binnen de agenda. De Apeldoorn Agenda zal breed gepubliceerd worden via alle kanalen van het platform. Uitnodigen, Inspireren en Faciliteren Actief als mediaconsument en media- producent De omroep ziet het als zijn taak de inwoners en organisaties van de stad continu uit te nodigen deel te nemen aan het platform. Dat kan als consument door nieuws en informatie over Apeldoorn via het platform te consumeren, maar vooral ook actiever door mee te doen met de mening- en opinievorming die op het platform plaatsvindt. Zelf artikelen gaan schrijven, video s maken of foto s over Apeldoorn uploaden als media- producent is een geweldige stimulans voor een ieder op het platform. Lokale democratie en burgerschap De omroep ziet het als zijn taak om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de lokale democratie en het ontwikkelen van het burgerschap van de inwoners van Apeldoorn. Dat doet de omroep door activiteiten, van online discussies tot stadsmeetings, te organiseren waar mening- en opinievorming over actuele lokale kwesties kan plaatsvinden. De nieuwe omroep met een bredere maatschappelijke functie beschouwt de verdere ontwikkeling van het burgerschap bij de inwoners van Apeldoorn als een van de positieve effecten van de ontwikkeling van het platform Apeldoorn Direct. Workshops en talentontwikkeling De omroep ziet het als zijn taak om laagdrempelige workshops te gaan aanbieden waar de inwoners van Apeldoorn de gelegenheid krijgen hun vaardigheden op het gebied van tekstschrijven, fotografie en video- produktie te verbeteren. Niet alleen zullen hierdoor grotere groepen Apeldoorners in de gelegenheid worden gesteld om zich via deze communicatiemiddelen beter (cultureel) te leren uiten, maar zal er ook gewerkt worden aan talentontwikkeling van jongeren in de stad die door deze workshops mogelijk zicht krijgen op een nieuw carrièreperspectief.

9 9 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Bijeenkomsten De omroep ziet het als zijn taak om bijeenkomsten te gaan organiseren waar Apeldoorners die op het platform actief zijn of willen worden elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe ideeën over hun stad kunnen ontwikkelen. Op deze bijeenkomsten, is naast het informele samenzijn, ook ruimte voor sprekers met interessante visies op de Apeldoornse onderwerpen. Verbinden en Samenwerken Samenwerking zoeken en verbinden. De omroep ziet het als zijn taak om actief met zoveel mogelijk organisaties in Apeldoorn contact te zoeken en vormen van samenwerking te bespreken. Dat kan zijn door het verbinden van media- initiatieven die in de stad op diverse plaatsen zijn ontstaan tot en met het initiëren van nieuwe media- activiteiten met meerdere partijen in Apeldoorn. De omroep zal zich hierbij altijd als onafhankelijke partij opstellen. Ontsluiten Belangrijk doel van het verbinden en samenwerken met allerlei partijen in de stad is het ontsluiten en delen voor alle inwoners van Apeldoorn van, voor hun, relevante informatie. Passie voor de Stad Thema s en wedstrijden De omroep ziet het als zijn taak om met zijn activiteiten bij de inwoners van Apeldoorn het gevoel van passie en trots voor hun stad verder te laten ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door de beste fotografen van Apeldoorn een serie te laten maken over de mooiste plekken van Apeldoorn. Of door inwoners hun verhaal te laten vertellen over het wonen en werken in Apeldoorn. Of wedstrijden te organiseren als de mooiste voortuin van de stad. Maar ook door deze verhalen en foto s elders in Nederland te laten zien door themakanalen op YouTube te creëren, aparte televisieprogramma s over Apeldoorn aan te bieden of exposities, samen met andere partijen, in andere delen van het land te initiëren. Van de internetgebruikers geeft 44% aan het interessant te vinden om actueel nieuws over Apeldoorn op een stadsblog via internet of televisie te bekijken. Met name internetgebruikers die dagelijks nieuws en informatie opzoeken over Apeldoorn tonen interesse voor het fenomeen stadsblog. (bron: Onderzoek naar de bekendheid en het bereik van TV Apeldoorn Nieuws, Tangram, 2009)

10 10 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Een multimedia platform Waar traditionele omroepen nog werken met radio en televisiekanalen is de nieuwe omroep veel breder van opzet. De nieuwe media spelen een belangrijk rol om laagdrempelige toegang te creëren voor alle inwoners van de stad. In de opzet van de nieuwe omroep zal de Apeldoorn Direct organisatie het internet- platform en het televisie- kanaal beheren. De uitwisseling van content op internet en televisie vereist een beperkte inzet van mensen en middelen. Apeldoorn Direct is echter niet één platte internetsite, maar een syndicatie- platform. Teksten, foto s en video s kunnen makkelijk op andere internetsite s (van krant tot gemeentesite) doorgeplaatst worden. Maar ook het lokale televisie kanaal zal 24/7 nieuws en informatie vanuit het platform brengen. Ook het lokale radio kanaal zal de inhoud van de programmering afstemmen op Apeldoorn Direct. De items kunnen ook te zien zijn op andere kanalen bv. op mobiel, via narrowcasting, bij events op schermen en in een magazine. TV Apeldoorn Magazine Radio Apeldoorn Events Andere internetsites Apeldoorn Direct Narrowcaseng Mobiel Workshops TV Gelderland Meeengs

11 11 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Afbeelding 1 : Syndicatie- model Apeldoorn Direct.

12 12 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 3. Omroep Organisatie Het organisatie- model van de lokale omroep zal, op basis van de visie, ingevuld gaan worden. Er zal hierbij een organisatie rond het platform dienen te ontstaan. Hierin moet nauw samengewerkt gaan worden met andere partijen in de stad en professionele experts. Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Apeldoorn Direct platform is dat het moet ontstaan en groeien vanuit de gebruikers. Alleen op deze manier ontstaat het gewenste grote draagvlak en de diepe worteling in de samenleving. De dagelijkse organisatie van Apeldoorn Direct wordt verzorgd door de lokale omroep nieuwe stijl. Door inzet van nieuwe technieken kan de lokale omroeporganisatie efficiënter en flexibeler worden ingericht waarbij medewerkers ook vanuit hun huis medewerking kunnen verlenen. De Apeldoornse bevolking, de bloggers spelen een centrale rol in de lokale omroep nieuwe stijl. Zij zijn in feite het hart van de omroep. De zorgt dat het wiel met activiteiten van de bloggers blijft draaien door uit te nodigen, te inspireren, te faciliteren en te organiseren. Alle content van de bloggers wordt met syndicatie via allerlei oude en nieuwe media weer in Apeldoorn verspreid waarmee de cyclus compleet is. Syndicaee Apeldoorn Direct Organisaee Bloggers Apeldoorn Afbeelding 2: model Apeldoorn Direct

13 13 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Programmabeleid bepalend orgaan Secheng Apeldoorn Direct Community Manager Professionele ondersteuning vanuit regionale netwerkgroep Lokale redacee Faciliteiten en Distribuee t.b.v. syndicaee Afbeelding 3: Organisatiemodel Community- management Een heel belangrijk onderdeel van het platform. Ervaring leert dat een platform zonder communitymanager niet effectief en zinvol voor de samenleving kan worden. Een communitymanager nodigt mensen uit een bijdragen te leveren, inspireert gebruikers om aan de slag te gaan, stimuleert de discussie en meningsvorming, ziet toe op een opbouwende toon van de bijdragen, doet voorstellen voor nieuwe onderwerpen, signaleert en organiseert workshops en bijeenkomsten. De communitymanager zorgt dagelijks, samen met een groep vrijwillige medewerkers, voor de ontwikkeling en de continuïteit van het platform. Om relatief snel succesvol en zinvol te worden is het noodzakelijk dat de community- manager een professionele kracht is. Journalistiek en redactie De lokale redactie is bezig met de programmering van de mediakanalen. De basis vormt hierbij de content van Apeldoorn Direct. Deze content wordt beoordeeld op bruikbaarheid voor de verschillende kanalen. (televisie, radio, andere internet- sites, narrowcasting, mobiel, etc.) Op het lokale televisiekanaal is 24/7 een programma te zien met teksten (nieuws, agenda, etc.), foto s, video s en tv programma s van Apeldoorn Direct.

14 14 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn De verzorgt workshops om de kwaliteit van bovengenoemde produkties verder te verbeteren. Faciliteiten en distributie Een technische groep medewerkers zal zich bezighouden met de continuïteit in de digitale techniek en de distributie naar alle media- kanalen. De stichting ontwikkelt aansluitingen voor alle beschikbare media- kanalen. Dit zijn, in principe, bestaande kanalen van andere partijen in Apeldoorn. Indien er geringe kosten gemoeid zijn met de oprichting van een nieuw kanaal kan de stichting die ook zelf inrichten. In tegenstelling tot een traditionele lokale omroep zal Apeldoorn Direct zelf een internetplatform en een televisiekanaal beheren. De inzet van het radiokanaal wordt, budgettair neutraal, uitbesteed aan een externe partij waarbij de stichting de eindverantwoording behoudt. De programmering op het radiokanaal zal ook gebaseerd moeten zijn op het platform. Professionele ondersteuning vanuit regionale netwerkgroep Om tot resultaten te komen die voldoen aan de verwachtingen van de moderne mediaconsument zal Apeldoorn Direct, samenwerking zoeken met professionele experts. De regionale omroep, Omroep Gelderland heeft het voornemen een netwerkgroep van professionele experts op te richten met, naast deze professionals, vertegenwoordigers van andere lokale stadsplatformen in Gelderland. In het netwerk kunnen ervaringen uitgewisseld worden en gezamenlijk faciliteiten ontwikkeld worden. Uitgangspunt hierbij is kennis- uitwisseling en eventueel gezamenlijk delen van faciliteiten (bv. platformsoftware) die kosten- voordeel en kwaliteitsverbetering oplevert. Bereik Uitgaande van ca inwoners, willen we in 3 jaar tijd minimaal 50% (=78.000) hiervan op maandbasis bereiken via het platform ApeldoornDirect (inclusief de syndicatie).

15 15 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 4. Begroting De wil op professionele en effectieve wijze in Apeldoorn een lokaal omroep platform ontwikkelen. De stichting wil hierbij naar de inwoners van Apeldoorn stabiliteit en continuïteit voor een langere tijd garanderen. Op deze wijze kan Apeldoorn Direct zich ontwikkelen tot een succesvol, duurzaam platform waar alle inwoners van Apeldoorn actief aan gaan deelnemen. De basis van de inrichting en uitvoering van de organisatie en het platform is daarom afgestemd op de zekerheid van de financiële middelen die de Gemeente Apeldoorn vanuit de landelijke overheid beschikbaar heeft voor de lokale omroep. Vanuit deze geoormerkte middelen wordt het platform, de syndicatie- aansluitingen en een televisiekanaal gefinancierd. Deze financiering zal de komende jaren gegarandeerd kunnen blijven. Door op deze realistische wijze te begroten heeft het platform de grootste kans en ruimte zich te ontwikkelen tot het duurzame en stabiele lokale omroep platform waar de inwoners van Apeldoorn in deze tijd behoefte aan hebben.

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie