VIGEREND. Documentatiesysteem KAM D&R. Validatie Web applicatie CLAUS. Titel: Goedgekeurd:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIGEREND. Documentatiesysteem KAM D&R. Validatie Web applicatie CLAUS. Titel: Goedgekeurd:"

Transcriptie

1 In werking blz.: 1 van 11 Herzien per - Documenttype Dit document is bestemd voor: Divisies / Afdelingen: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) Divisie directeur Manager Hoofd Alle medewerkers Anders: Opsteller: J. Waas Afdeling / kp: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Goedgekeurd: Lieben, L. contactpersoon documentatie Andriessen, J.W. kwaliteitsmanager Smeenk, R.J.T. manager Lange, G.G. de manager kam Bij papieren distributie: Kopiehouder: Locatie: Paraaf:

2 blz.: 2 van 11 Inhoud: 1. Doel en strekking 3 2. Inleiding Definities en afkortingen 3 3. Veiligheid en milieu 3 4. Uitvoering Beschrijving uitvoering Resultaten Conclusie 4 5. Verwijzingen en relevante informatie 4 Bijlagen 4 Bijlage 1: CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

3 blz.: 3 van Doel en strekking Dit document beschrijft de validatie van de webapplicatie CLAUS. 2. Inleiding Reden voor die verandering van cliënt naar browser waren: 1. de toegenomen problematiek om cliënts geïnstalleerd te krijgen in ziekenhuizen 2. aan onze kant een grote vereenvoudiging van de uitrol naar nieuwe klanten en beheer. De "webapplicatie CLAUS" is een vervanging van de bestaande CLAUS cliënt. Dat betekent dat de enige harde eis was, dat de bestaande functionaliteit die beschikbaar was in de cliënt ook in de browser beschikbaar moest zijn. Additionele eis was dat het geschikt moest zijn voor de Internet Explorer vanaf versie 6, omdat die in 99% van de aangesloten labs wordt gebruikt. Uitgangspunt voor de webomgeving is de huidige website van Sanquin geweest. Er is gebuikt gemaakt (en wordt) van de huidige look (imagelibrary) en functionaliteit (template). De webapplicatie is niet meer dan een nieuwe schil, waarbinnen alle bestaande functionaliteit is ondergebracht en een paar kleine nieuwe zaken aan zijn toegevoegd. Het http-verkeer blijft beperkt tot het Intranet van het ziekenhuis. Daarom is er geen https-verkeer noodzakelijk. Wel moet men inloggen via usernames en passwords, maar dat is standaard Lotus Domino functionaliteit. Het verkeer tussen de domino-servers in de ziekenhuizen en hier blijft op dezelfde manier gaan zoals nu, via een VPN-tunnel en binnen die tunnel encryptie op het niveau van 256K-vesleuteling. In wekelijkse sessies van een dag, zijn via een iteratief proces de functionaliteiten bijgebouwd. Na een dag bouwen volgde weer een testsessie waaruit weer nieuwe punten naar voren kwamen en bestaande issues werden goedgekeurd Definities en afkortingen CLAUS Centraal Laboratorium Aanvraag en Uitslagsysteem PSPG Policies, Standards, Procedures and Guidelines Applicatiebeheer De beheerder van het CLAUSsysteem ICD Informatie Centrum Diagnostiek 3. Veiligheid en milieu Niet van toepassing. 4. Uitvoering 4.1. Beschrijving uitvoering Tijdens de beoordeling van validatie is vooral gelet op de compleetheid van de acceptatietesten Beoordeeld is of de testen zoals vastgelegd in de acceptatieformulieren en de PSPG voldoende zijn om een totaal oordeel over de functionaliteiten van de applicatie te geven en of de conclusies die op basis van deze testrapportage zijn getrokken gerechtvaardigd zijn. Of de validatie en acceptatietesten voldoende zijn om de eis bestaande functionaliteit in de cliënt applicatie moet overgezet worden gehaald is, is beoordeeld op basis van een vergelijking van de uitgevoerde testen met de initiële validatie van de CLAUS applicatie en de daarna uitgerolde wijzigingen. Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

4 blz.: 4 van Resultaten In wekelijkse sessies van een dag, zijn via een iteratief proces de functionaliteiten bijgebouwd. Na een dag bouwen volgde weer een testsessie waaruit weer nieuwe punten naar voren kwamen en bestaande issues werden goedgekeurd. De resultaten van de testsessies zijn weergegeven in bijlage Conclusie Op basis van de in bijlage 1 gegeven testsessies kan de conclusie getrokken worden dat de functionaliteiten die in de cliënt versie van CLAUS aanwezig waren ook in de webapplicatie van CLAUS voldoen. Tevens is getest dat de applicatie op de gevraagde versie van Internet Explorer functioneert. Hiermee is voldaan aan de vooraf gestelde eisen en is de webapplicatie CLAUS terecht in productie genomen. 5. Verwijzingen en relevante informatie Doc. Nr. Doc. Code VP Validatie van CLB-brede software applicaties CLAUS-PSPG CLAUS-Helpdatabase Bijlagen Bijlage 1: CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

5 Bijlage 1: CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Omschrijving uitgevoerde test, functionaliteit Resultaat Ontwikkeling voor schermresolutie vanaf 1024x768 pixels Cliënt menu geeft nieuwe items Content en Administrator t.b.v. beheer webpagina s en menu-items. Deze moeten verborgen worden voor iedereen behalve de CLAUS-administrators. Display tekst in aanvraag en uitslag voor browser naar grootte 8pt zetten, ook alle andere teksten Opnemen BSN-nummer in uitslag Uitslagtekst Patientnummer ontbreekt Referentienummer Sanquin staat niet ingevuld Button Print aanvraag en Print uitslag maken Buttons Vorige- en Volgende pagina verwijderen Cursor actief maken wanneer zoekscherm wordt geopend Annuleren van een aanvraag in de cliënt wordt verwijderen aanvraag in de browser. Functionaliteit blijft hetzelfde. Na klikken op button komt geen schermmelding met ja/nee. Wordt alleen zacht verwijderd en pas na een ingestelde tijd hard verwijderd door het systeem. Button Herstel verwijdering maken, document moet naar de oorspronkelijke status worden teruggezet. Plaatje met vogel in de aanvraag in juiste kleur zetten Voor de verschillende stadia in het aanvraagformulier Status: zetten (in kleur bordeaurood) Verwijder test zit niet gekoppeld aan de routine die in verschillende velden de waarde op de juiste plaats in de multi-value weghaalt In scherm Kies opdrachtgever de button Sluiten veranderen in een bewaar en sluit button Voeg test toe in aanvraag bij Tabblad Diagnostische testen : button is niet actief bij selecteren van een test. Tevens cursor Button maken voor Aanvragen importeren en Uitslagen importeren en koppelen aan de betreffende routines Aparte zoekfunctionaliteit inbouwen voor browser Conversietabellen werkend maken Rechten gebruikers regelen in groepen, rechten moeten worden gezet bij inloggen via het / 1.0 / blz. 5 van 11 / Afd\Lab.: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

6 CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Omschrijving uitgevoerde test, functionaliteit Lettertype bij printen te groot, ook naar 8pt zetten Inbouwen functionaliteit voor zelf wijzigen van wachtwoord en afmelden. Menu-items in niveau 2 (submenu) niet vet en werkt niet goed (bij selecteren vastpinnen ) Bij aanmelden default naar view Aanvragen/overzicht gaan (moet ook default van CLAUS Home worden) Na importeren aanvragen een view-refresh uit laten voeren Error on page bij de volgende situatie: aanvraag met foute testcode inlezen, deze verwijderen en vervolgens Klaar voor verzenden zetten. Uitslagen autoriseren in CLAUS werkend maken Uitslagen niet meer als responsedocument aan aanvraag in de verschillende aanvraagoverzichten. Introductie van buttons om aanvragen en bijbehorende uitslagen naar elkaar toe te openen. Functionaliteit en buttons om commentaar te kunnen leveren verwijderen. Werd niet meer gebruikt. Ruimte tussen kolommen bij Voorstellen en Nieuws verwijderen, functionaliteit van cliënt overzetten Klikken op logo naar Sanquin-website op Intrenet Scherm wijzig wachtwoord aanpassen naar huisstijl Openen nieuws-item zorgt ervoor dat het menu dichtklapt Header bij zoeken in het Archief aangepassen naar voorbeeld CLAUS main Buttons Terug maken op diverse plaatsen in de applictatie zodat niet met de Browserknop hoeft te worden gewerkt Bloeddruppels in menu net als op Internet Archief alle views en teksten aanpassen naar 8pt Uitslagen niet zichtbaar in Archief Functie Heropen voor bewerking werkt niet goed. Doet niet gelijk een bewaar actie. Zwangerschapsduur staat verkeerd in het webformulier van de aanvraag. Log-, Files-database web enabelen Aparte HelpWeb-database voor web maken Voeg test toe 1 bij wijzigen aanvraag: niet gekoppeld aan routine die de velden rsf_ond_materiaal_codes etc. op de juiste plaats in de multi-value toevoegd, cursor focussen in veld wanneer scherm wordt geopend / 1.0 / blz. 6 van 11 / Afd\Lab.: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

7 CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Omschrijving uitgevoerde test, functionaliteit Voeg test toe 2 bij update aanvraag vanuit systeem: button maken indien aanvraag al in behandeling is en er een extra test gestuurd wordt waarbij de aanvraag wordt tegengehouden Zoekfunctie ook in OID maken, menu aanpassen. In archief view aanvragen op Instelling hangt uitslag nog onder de aanvraag, ook in de main Conversietabellen wijzigingen opslaan In view conversietabellen knop maken "Nieuwe tabel" en keuze geven uit vier mogelijke tabellen. In tabellen opdrachtgever kunnen kiezen met knop "kies profiel". Weergave na kiezen: Naam Instelling plus afdeling er achter Tabellen Blokkeer Export Bijlage/X999 bevatten alleen een lijst met te kiezen codes Menu: uitbreiden naar 25 items Menu: sub-items mogelijk maken Menu: publiceer error weghalen (universel id...) Menu: verplaatsen van menu-items foutbestendig maken Menu: menu-item Uitslagen/autoriseren profiel afhankelijk zichtbaar maken Menu: menu-items log, bestanden en conversietabellen alleen zichtbaar voor local admin (mogelijkheid inbouwen om op basis van rollen en groepen items wel of niet zichtbaar te maken voor de verschillende soorten gebruikers) Aanvraag opslaan in cliënt: afnametijd verdwijnt in browser. Ontbreken van voornaam bij meerling in aanvraagform. Meerling Ja/nee wordt niet opgeslagen. Knop Nieuwe aanvraag maken om handmatig een aanvraag te kunnen maken. Afdwingen format verschillende datumvelden In conversietabellen opdrachtgever kunnen kiezen, naam van de instelling en het lab zichtbaar maken Tabellen Blokkeer Export Bijlage/X999 aanmaken Veld voor invoegen readers bij publicatiescherm van een menu-item groter maken Knop maken in Uitslagform Opnieuw exporteren, alleen voor local administrator, export direct triggeren Bij zoeken in het archief wordt niets gevonden Button Open uitslag niet in aanvraagform in het Archief Alle scherm(fout)meldingen van client-type omzetten naar browsertype Transitie(pauze)schermen maken bij serveracties die tijd vragen / 1.0 / blz. 7 van 11 / Afd\Lab.: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

8 CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Omschrijving uitgevoerde test, functionaliteit Ophalen patientgegevens na invullen patientnummer (bij handmatige nieuwe aanvraag) tabvolgorde aanpassen bij invullen NAW-gegevens patient Veld voor de zwangerschapsduur uitgrijzen indien geslacht = man Voorvoegsel echtgenoot niet zichtbaar in de views Uitslag faxen functionaliteit inbouwen Alleen profielen laten zien bij Kies opdrachtgever van de groep waar je lid van bent Na button Sluiten bij een nieuwe aanvraag een view refresh uitvoeren Invullen patientnummer, cursor komt niet in veld BSN-nummer na ophalen NAW-gegevens Status Verzonden meenemen op aanvraagprint Foutroutine inlezen aanvraag waar iets aan ontbreekt werkt niet Opslaan profielen: groep wordt niet opgeslagen Updates (vervangende aanvragen) worden niet gelogd, toevoegen van een test aan een eerdere aanvraag ook niet. Veld PDF-tekst wordt na verzenden aanvraag via de browser niet gevuld Verfijning meldingen vervangende aanvragen als aanvraag al de status aangekomen, in behandeling, of uitslag definitief heeft. Alleen button Voeg test toe bij Aangekomen en In behandeling. Herstel verwijdering gaat fout (niet de originele status wordt teruggezet) Bij importeren aanvraag automatisch naar overzicht Aanvragen/status gaan Waarde OAD niet ingevuld in veld PDF-tekst na importeren aanvraag via browser Zoeken in CLAUS: openen gevonden item en daarna sluiten geeft een foutmelding Meer ruimte maken tussen de aanvraag/verzend buttons en de onderliggende overzichten Arts en afdeling niet uit lijst te kiezen, automatisch aan laten vullen tijdens het typen Conversie 1 e letter van naam, straat etc. automatisch naar hoofdletter laten converteren Aanvragen verzenden geeft foutmelding als je niet eerst dit item hebt opengeklapt Button Sluiten maken bij geopend nieuws-item maken Menu blijft niet gefocused bij zoeken Veld imported: no aanmaken bij handmatige aanvraag / 1.0 / blz. 8 van 11 / Afd\Lab.: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

9 CLAUS versie 4.0 testrapport voor Internet Explorer vanaf versie 6.0 Omschrijving uitgevoerde test, functionaliteit Maken van een veld Browser verzonden om onderscheid te kunnen maken of een aanvraag via de cliënt of via de browser verzonden is. Afnametijd ontbreekt in uitslagform Aanvraag item Laatst gewijzigd door staat een maand te ver Bij verzenden aanvraag wordt niet de actuele gebruikersnaam ingevuld bij laatst gewijzigd door. / 1.0 / blz. 9 van 11 / Afd\Lab.: Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

10 blz.: 10 van 11 Formulier wijzigingen t.o.v. de vorige versie behorend versie: 1.0 blz. Omschrijving van de wijziging Niet van toepassing. Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

11 blz.: 11 van 11 LEESLIJST Bovengenoemd document is gelezen door: Naam medewerker Datum Paraaf Algemene Opmerkingen Informatie Centrum Diagnostiek (ICD) / 710 Kopiehouder:

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie