Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening"

Transcriptie

1 Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt. Stap 1: Idolaat over kosten Stap 2: Smeed het ijzer wanneer het heet is Stap 3: Beleggen in kwaliteit? Stap 4: De Zwitserland route Stap 5: Een nieuw product Stap 1: Idolaat over kosten Rens merkt dat hij steeds meer vragen krijgt over de kosten van de verschillende producten. Zijn cliënten klinken wantrouwend. Rens vraagt zich af hoe ver de transparantie in kosten moet gaan. Hij heeft hierover een aantal gedachten. Rens Vos van de Veerbank maakt zich zorgen over de mate van kostentransparantie die momenteel wordt geboden voor de producten die hij verkoopt. Hij krijgt meer en meer vragen over de kosten van de verschillende producten en daarin klinkt steeds duidelijker een wantrouwen van de cliënt door. Er was al enige tijd aandacht voor kostentransparantie, maar sinds de publicaties over het AFM-onderzoek naar de transparantie van kosten in beleggingsverzekeringen, lijkt dit bijna het enige onderwerp te zijn waar nog over wordt gesproken met cliënten en prospects. Voor een nieuw gestructureerd product zijn alle distributiekosten opgenomen in de informatiebrochure voor cliënten. Het product wordt echter ingekocht bij een ander bedrijfsonderdeel, daar worden ook kosten toegerekend aan het product. Daarnaast worden met de beleggingen, onderliggend aan de structuur, aanvullende inkomsten gegenereerd die niet worden toegerekend aan het gestructureerde product. Welke gedachtegang is het meest compleet? a) Alle kosten van de aanbieder moeten worden verwerkt. Dat zijn in dit geval de distributiekosten. Zo is het ook opgenomen in de informatiebrochure, dus dat zit wel goed. Feedback: Onjuist. De gewenste transparantie gaat verder. Waar mogelijk is het gewenst om inzicht te geven in de gehele waardeketen van het product en het belang dat de instelling er zelf bij heeft. b) Naar de cliënt toe moeten we eerlijk en transparant zijn. Zijn we dat niet, dan ondermijnen we het vertrouwen van cliënten in financiële markten. Dat is toch de basis van het gedragstoezicht. Daarom moeten we alle kosten laten zien, inclusief niet-toegerekende opbrengsten. Feedback: Juist. De gewenste situatie is, dat inzicht wordt gegeven in de kosten over de gehele waardeketen van het product. Niet-toegerekende opbrengsten zijn geen kosten, zij hebben echter een gelijk effect op het uiteindelijke resultaat voor de cliënt. Daarmee is

2 transparantie in niet-toegerekende opbrengsten ook gewenst. Bovendien moet men transparant zijn over het 'eigen belang'. c) Naar de cliënt toe moeten we eerlijk en transparant zijn. Zijn we dat niet, dan ondermijnen we het vertrouwen van cliënten in financiële markten. Dat is toch de basis van het gedragstoezicht. Daarom moeten we alle kosten laten zien. Niet-toegerekende opbrengsten horen hier echter niet bij. Feedback: Onjuist. De gewenste situatie is dat inzicht wordt gegeven in de kosten over de gehele waardeketen van het product en dat men transparant is over het 'eigen belang'. Niettoegerekende opbrengsten zijn geen kosten, zij hebben echter een gelijk effect op het uiteindelijke resultaat voor de cliënt. Daarmee is transparantie in niet-toegerekende opbrengsten ook gewenst. Stap 2: Smeed het ijzer wanneer het heet is Rens belt Bram en stelt hem voor om deel te nemen aan een nieuw hedge fund. Irma is een collega van Rens bij de Veerbank. Zij is verantwoordelijk voor het interne en externe vermogensbeheer. Bram is een oud-collega van Irma. Hij werkt bij Atlas pensioenfonds. Bram heeft Irma verteld dat er recentelijk veel dingen veranderd zijn bij Atlas. Bijvoorbeeld een wijziging van het management. Irma heeft dit verteld aan Rens. Bram en Rens kennen elkaar ook, omdat zij al eerder zaken met elkaar hebben gedaan. De werkgever van Bram en de werkgever van Rens regelen de zaken beide volgens MiFID. Rens belt Bram. Doet Rens er goed aan Bram voor te stellen om deel te gaan nemen aan het nieuwe hedge fund van de Veerbank? a) Ja. Er is niets op tegen om een voorstel voor een nieuwe belegging te doen aan een bestaande relatie waar je al eerder zaken mee hebt gedaan. Zeker niet wanneer dit een professionele partij is. Feedback: Onjuist. Rens heeft van Irma gehoord dat er wat dingen veranderd zijn bij Atlas. Hij kan dus niet zomaar een hedge fund aanbieden. b) Nee. Het management van Atlas is onlangs gewijzigd. Daarom moet het klantprofiel geëvalueerd en zo nodig geüpdatet worden, voordat er nieuwe proposities gedaan kunnen worden. Feedback: Juist. Rens heeft geen nieuw klantprofiel opgesteld voor Atlas. Dit zou echter wel een logische stap zijn, omdat hij weet dat er zaken veranderd zijn bij deze cliënt. Onder de MiFID is dat zelfs verplicht. Daarom moet Rens het hedge fund niet zonder meer aanbieden.

3 c) Nee. Het gaat hier om een hedge fund. De risico's van dergelijke fondsen zijn te groot. Feedback: Onjuist. Rens kan best een hedge fund aanbieden aan zijn cliënt. Wel gelden er richtlijnen voor het risico dat een pensioenfonds mag lopen. En daarvoor zullen wel wat zaken moeten worden afgestemd. Stap 3: Beleggen in kwaliteit? Het pensioenfonds Plastiflex vraagt Rens om een aantal beleggingsfondsen te selecteren. Deze cliënt stelt wel een voorwaarde. Rens gaat vervolgens te rade bij zijn collega. Rens Vos is een gelukkig man. Hij heeft net het mandaat gekregen voor alle beleggingen van pensioenfonds Plastiflex. Dit is een pensioenfonds voor de plasticsector. Plastiflex is een jong pensioenfonds dat de nodige beleggingsrisico s kan lopen voor een langetermijn vermogensopbouw. De voorgestelde verdeling is als volgt: Aandelen: 50% Obligaties: 25% Vastgoed: 10% Private equity: 10% Hedge funds en andere alternatives: 5% Het bestuur van Plastiflex vraagt Rens om een aantal beleggingsfondsen te selecteren. De bestuursvoorzitter drukt Rens echter op het hart om niet zomaar managers te selecteren. Wat kan de collega van Rens het beste antwoorden? a) 'Rens, elk beleggingsfonds wordt al afdoende gecontroleerd door zijn toezichthouder. De eis is daarom een beetje overbodig.' Feedback: Onjuist. Voor de meeste beleggingsfondsen stelt de toezichthouder vergunningsvereisten vast en bewaakt hij het naleven van de vergunning. Maar er zijn beleggingsvehikels die niet gereguleerd zijn, zoals hedge funds en private equity. Beleggingsfondsen die alleen aan professionele partijen aanbieden, zijn vrijgesteld van een vergunning en dus vrijgesteld van toezicht. b) 'Rens, de cliënt kan deze voorwaarden wel belangrijk vinden, maar in de dagelijkse praktijk kan je ze eigenlijk naast je neerleggen. Je hebt gelijk, je hoeft alleen op risico en rendement te letten.' Feedback: Onjuist. En al zou dit wel zo zijn, dan zou Rens niet zomaar de wensen van cliënten kunnen negeren. Dat druist in tegen de zorgplicht - het zijn immers voorwaarden die de cliënt stelt. Daarnaast leidt het niet uitvoeren van het verzoek tot verkeerde verwachtingen. c) 'Rens, ik denk dat je terug naar de cliënt moet en moet afspreken welke externe kwaliteitsmaatstaven je wilt aanhouden. Voor de niet-beursgenoteerde beleggingen zijn aanvullende afspraken nodig.'

4 Feedback: Juist. Voor beleggingsfondsen bestaan geen algemeen geaccepteerde kwaliteitsmaatstaven. Rens zou niet weten waar hij moet beginnen. Daarom ligt het voor de hand om geaccepteerde ratings te kiezen, zoals Morningstar en Fitch. Voor private equity en hedge funds ligt het anders. Daarbij is het uitgangspunt dat de belegger een professionele belegger is. Stap 4: De Zwitserland route De Veerbank verwerft het mandaat van pensioenfonds OPL. De Veerbank doet zo nu en dan zaken met klanten in Zwitserland. Een daarvan is pensioenfonds OPL. OPL zoekt een vermogensbeheerder voor een aandelenmandaat, belegd in Europese aandelen. OPL hecht zeer sterk aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als belegger brengt OPL dit tot uiting door zeer transparant te zijn naar de markt, over wat en hoe het pensioenfonds belegt en welke kosten het daarbij maakt. OPL ziet zich hiermee als een voorvechter voor eerlijke en open informatieverstrekking over financiële producten. Daarnaast wenst OPL niet te beleggen in de wapenhandel. De Veerbank verwerft het mandaat van pensioenfonds OPL. De vermogensbeheertak van de Veerbank is GIPS-compliant. De outperformance van het composite voor European Union Equity ten opzichte van de benchmark, is 19% over de laatste tien jaar. Doorslaggevend in de keuze voor OPL was het goede outperformance track record van de Veerbank. Met welk argument kan de salescollega van Rens OPL het best overtuigen? a) Het mandaat kan niet worden opgenomen in de European Union Equity composite, omdat het een afwijkend beleggingsbeleid volgt ten aanzien van de overige beleggingen. Daarom wordt een nieuw maatschappelijk verantwoord composite gestart voor OPL. Feedback: Juist. Dit is een mogelijke boodschap waarmee Rens zijn collega op pad kan sturen. Handel conform de GIPS-richtlijnen en geef gehoor aan de wens van de cliënt. b) Het mandaat kan niet worden opgenomen in de composite. Het mandaat volgt een afwijkend beleggingsbeleid ten aanzien van het European Union Equity composite en er is geen ander composite om het mandaat in op te nemen. De performance zal wel conform de GIPSnormen berekend en gepresenteerd worden en zal worden opgenomen in een composite 'overige beleggingen'. Feedback: Onjuist. Hoewel dit correct is vanuit GIPS-richtlijnen, is dit niet overtuigend naar OPL. c) Het mandaat zal worden opgenomen in het European Union Equity composite, zolang de uitsluitingen niet meer dan 2% van de marktkapitalisatie van het toegelaten beleggingsuniversum bedragen. Hiertoe zal een toelichting aan het composite worden toegevoegd, die aangeeft dat voor een deel van de beleggingen een afwijkende restrictie geldt voor beleggen in de wapenproductie.

5 Feedback: Onjuist. Hoewel dit is toegestaan vanuit de GIPS-richtlijnen, realiseer je zo als beheerder niet de doelstellingen. Dit argument dient niet om OPL te overtuigen van het perspectief van de beheerder op de zaak, maar om in te stemmen met de wens van OPL. Stap 5: Een nieuw product De Veerbank heeft onlangs Thrust overgenomen. Bij Thrust is de beleggingsstrategie gewijzigd. De Veerbank heeft onlangs vermogensbeheerder Thrust overgenomen. Thrust vermogensbeheer concentreert zich op aandelen en op vastgoed. Van een groot deel van de producten van Thrust zijn de resultaten slecht. En dat al voor het derde jaar op rij. De klanten van Thrust beginnen weg te lopen. Een uitzondering hierop vormt het Aziatisch vastgoedfonds. Om bij Thrust een omwenteling tot stand te brengen, is de CIO ontslagen en is een nieuwe CIO van buiten de organisatie aangetrokken. Van de nieuwe CIO is bekend dat hij een groot voorstander is van GARP, terwijl de vorige CIO juist in alle strategieën een large-cap growth strategie had ingevoerd, met een sterke nadruk op growth. Thrust vermogensbeheer is een sterk hiërarchische organisatie. Wat vertelt de salesmanager aan een nieuwe prospect? a) De salesmanager vertelt dat de strategie voor Aziatisch vastgoed nauwelijks is gewijzigd, omdat dit de best presterende strategie was en er geen intentie is om succesvolle strategieën te wijzigen. De historische performance is daarom een goede indicatie voor de toekomst en kan getoond worden onder GIPS. Feedback: Onjuist. Er wordt juist benadrukt dat de aanpak is gewijzigd. Dan kan de salesmanager niet tegelijkertijd vertellen dat de aanpak niet is gewijzigd, alleen om het goede track record commercieel te kunnen blijven gebruiken. b) De salesmanager vertelt dat de historische performance niet langer representatief is, omdat de strategie is aangepast in lijn met de algehele strategiewijziging van de vermogensbeheerder. De historische performance is daardoor niet langer een goede presentatie van de strategie en mag niet meer gepresenteerd worden onder GIPS. Feedback: Onjuist. De performance mag onder GIPS gepresenteerd worden als de bestaande klanten voor een aanzienlijk deel ook blijven deelnemen aan het fonds. Aanpassingen in de strategie worden dan gezien als een normale ontwikkeling/verbetering in de strategie. c) De salesmanager vertelt dat GIPS een realistisch voorschrift is en dat iedereen weet dat strategieën in de loop der tijd aangepast worden. Het historische track record is dan ook gewoon van toepassing en wordt gepresenteerd onder GIPS. Feedback: Juist. De performance mag gepresenteerd worden onder GIPS.

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Investeren in vastgoed is van alle tijden. 2000 jaar geleden waren de Romeinen er bijvoorbeeld volop mee bezig. Factoren als locatie, omvang en

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Beschrijving Hier volgen vijf situaties binnen Centrox Bank waarin het risicoprofiel van de cliënt centraal staat. Stap 1: Toch langer doorwerken? Stap 2: Kinderen

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie