Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie"

Transcriptie

1 Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. Bibliotheek Westland stimuleert lezen en leesplezier, mediawijsheid, laagdrempelige toegang tot informatie en sociale ontmoeting. Hiermee schept de bibliotheek voorwaarden voor een leven lang leren en maatschappelijke participatie van individuen en maatschappelijke groeperingen. Centrum voor lezen, leren en informeren Jaarverslag 2012

2 2 Inleiding De wereld verandert en de bibliotheek ook. Wat mensen lezen, hoe ze lezen, hoe ze informatie zoeken, vinden en delen is permanent aan verandering onderhevig. De bibliotheek past haar dienstverlening hierop aan met digitale diensten en producten, een educatief aanbod gericht op mediawijsheid en informatievaardigheden van met name ouderen en jeugd. De nieuwe website (in landelijke huisstijl) die medio december is gerealiseerd, biedt een optimale aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek van nu en die van de toekomst. De stabiele cijfers tonen aan dat met ca leden, bijna bezoekers en een kleine miljoen uitleningen de bibliotheek er nog steeds toe doet en in een grote behoefte voorziet. Dat uit zich ook in een uitstekende samenwerkingsrelatie met het onderwijs en de vroege en voorschoolse educatie (VVE). Scholen maken volop gebruik van de dienstverlening van de bibliotheek gericht op leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. De samenwerking met SeniorWeb is verder uitgebreid naar een vierde locatie (bibliotheek Wateringen). Trots zijn we op de realisering van het project Historie in de Bibliotheek met als afsluiter de Westlandse Pronkkast in s-gravenzande en de multitouchtafel met hoogwaardige digitale content over de streekgeschiedenis. Van BoekStart, gericht op kinderen van 0 tot 1,5 jaar, tot collecties in woonzorgcentra en luisteren in je leunstoel, gericht op de alleroudste inwoners van Westland maakt de bibliotheek de slogan de bibliotheek is van iedereen dagelijks in de praktijk waar. Op het reguliere jaaraanbod voor het onderwijs en het project combinatiefunctionarissen werd door vrijwel alle scholen ingeschreven en werden kinderen bereikt! Andere hoogtepunten in 2012 waren het mede organiseren van Podium Westland met veel bibliotheekactiviteiten, de campagne Voordeel met je Biebpas, het toekomstbestendige beleidsplan en de certificering met een bijna volmaakte score. De komende jaren zullen in het teken staan van de realisering van het nieuwe beleidsplan met veel aandacht voor lezen en leesbevordering, mediawijsheid, bestrijding laaggeletterdheid en het met samenwerkingspartners vormgeven van een samenhangend aanbod cultuureducatie. De verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening om e-books en hoogwaardige informatieve e-content beschikbaar te krijgen voor onze leden krijgt prioriteit. Het werkplan 2012 is voor 99% gerealiseerd met grote dank aan de gemeente, ons personeel (inclusief 120 vrijwilligers!), de Raad van Toezicht, onze samenwerkingspartners en alle andere betrokkenen. Met zijn allen zullen we blijven werken aan een toekomstbestendige bibliotheek die aansluit op de behoeften van de inwoners van Westland. Marcel Vos Directeur/bestuurder Collectie Bibliotheek Westland biedt een collectie aan die actueel is en een breed aantal onderwerpen bestrijkt. Uitgangspunt bij het aanschaffen van boeken en audiovisuele materialen is de wens van de klant. Voor Westland wordt één collectie gevormd met spreiding van titels en onderwerpen. Elke collectie is gericht op de eigen kern. Daarnaast hebben de drie grootste kernen Naaldwijk, s-gravenzande en Wateringen een grotere en ook bredere collectie. Speciale collecties In verschillende vestigingen staan gespecialiseerde collecties: GIP (GezondheidsInformatiePunt) in Wateringen. JIP (JongerenInformatiePunt) in Naaldwijk. Inburgeringpunt in Naaldwijk en Wateringen. Lees en Schrijf (voor laaggeletterden) in Wateringen, s-gravenzande en De Lier. ALP (AangepastLezenPunt voor visueel beperkten) in Naaldwijk, s-gravenzande, Wateringen, Monster en De Lier. 4you! (Makkelijk lezen voor VMBO scholieren) in Naaldwijk en s-gravenzande. MLP (MakkelijkLezenPlein voor jeugd tot 12 jaar, ouders en docenten) in Naaldwijk, s-gravenzande, Wateringen, Monster en De Lier. BoekStart (collectie voor baby s en hun ouders) in alle vestigingen. Geschiedenis in een Boekenkast, de Canon van de Nederlandse geschiedenis voor de jeugd en ter ondersteuning van het basisen voortgezet onderwijs. De gehele collectie staat in Naaldwijk, in de andere vestigingen zijn de kerntitels geplaatst. Nieuw in 2012 In 2012 is Bibliotheek Westland met enkele nieuwe collecties gestart: Westlandse Pronkkas(t), een collectie schriftelijke en digitale media over Westland en van Westlandse schrijvers in de bibliotheek van s-gravenzande. In samenwerking met Historisch Archief Westland en het Streekmuseum kan hier op een multitouchtafel en een pc gezocht worden naar beeldmateriaal over het Westland. Bibliotheek op School. In de aanloop naar de opening van een Brede School in Heenweg in januari 2013 werd een collectie verzameld voor gebruik op school en door school, met daarnaast een kleine collectie voor gebruik door inwoners van deze kern. Overzicht collectie De collectie van Bibliotheek Westland bestaat uit items en omvat boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen voor zowel jeugd als volwassenen. Leden van Bibliotheek Westland kunnen in alle vestigingen lenen en gratis reserveren uit deze collectie. Via de website kan van thuis uit verlengd en gereserveerd worden. In 2012 werden door het team collectievorming boeken en audiovisuele materialen aangeschaft. Deze materialen werden door het team mediaverwerking in Wateringen voor alle vestigingen ingewerkt. In alle vestigingen worden Toptitels aangeboden, de meest actuele bestsellers. Van dit gratis te lenen aanbod wordt veelvuldig gebruik gemaakt. In elke vestiging staat een collectie tijdschriften, die geleend kan worden. De tijdschriftcollectie van Westland omvat 400 abonnementen. In de 5 grote vestigingen worden van de 5 bestgeleende tijdschriften extra abonnementen aangeboden. Hiermee is voor de klant ook het nieuwste nummer van dat tijdschrift te lenen. In de AndersLezenPunten in de 5 grote vestigingen staan materialen voor mensen met een zichtbeperking, zoals groteletterboeken en

3 daisy-roms. In s- Gravenzande is een collectie leesh u l p m i d d e l e n beschikbaar, voor een eerste kennismaking. Inmiddels is in 6 zorginstellingen (in Naaldwijk, Monster, Wateringen, De Lier en Poeldijk) een uitleenpunt geopend. Naast het lenen van boeken in hun eigen huis kunnen de klanten hier ook van een activiteitenprogramma gebruik maken. In elke vestiging wordt een collectie dvd s en luisterboeken aangeboden. De luisterboeken zijn gratis te lenen. Daisy-roms zijn te leen in 5 vestigingen, met of zonder de daisyspeler. Ook digitaal verruimt Bibliotheek Westland het aanbod. Sinds 2010 wordt een collectie games aangeboden in Naaldwijk, s-gravenzande en Wateringen. De uitleen van e-readers om deze nieuwe apparatuur te leren kennen vindt gretig aftrek. Er is een beperkte collectie e-bookdiscs aanwezig Het wachten is op een goede landelijke uitleenregeling voor e-books, zodat de bibliotheek ook daarmee aan de slag kan. Landelijk is De Eregalerij beschikbaar, die voorziet in digitaal lezen van rechtenvrije uitgaven. Op de publieks-pc s kan de catalogus van alle materialen worden geraadpleegd. Ook de maandelijkse aanwinsten in alle categorieën staan hierop. Daarnaast worden een aantal gratis te gebruiken sites aangeboden gericht op lezen en literatuur, ter ondersteuning van recreatief en educatief gebruik. Inlichtingen en informatie Bij de inlichtingenmedewerkers van de Westlandse bibliotheken zijn informatieve vragen gesteld. Uiteraard bieden de bibliotheken bezoekers de gelegenheid het internet te gebruiken. Voor betalende leden was de toegang tot internet geheel gratis. Daarnaast zijn een groot aantal websites en exclusieve digitale databestanden gratis beschikbaar op de internet-pc s in de vestigingen, voor alle klanten. In de drie grootste bibliotheken is gratis WiFi beschikbaar gekomen. Naast de eigen website ( is de bibliotheek ook verantwoordelijk voor twee belangrijke websites met lokale informatie, JIP Westland en Cultuurpunt Westland. Jongeren Informatie Punt (JIP) Het Jongeren Informatie Punt Westland (JIP) is een informatiewebsite voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. Het JIP is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Westland en Jongerenwerk Welzijn E25 om adequaat in te spelen op de informatie- en adviesbehoeften van jongeren. Tevens kun je bij het JIP Westland met al je vragen en problemen terecht. Het JIP Westland helpt jongeren verder of verwijst jongeren door naar de juiste instanties. Alle hulp die het JIP Westland aanbiedt is gratis, anoniem en vertrouwelijk. De website van het JIP is voor en met name door jongeren gemaakt. Om de site actueel en interessant te houden, worden jongeren gevraagd mee te werken. In de eerste helft van 2012 waren dat jongeren van het middelbaar onderwijs, de Dalton Mavo uit Naaldwijk. De JIP Westlandwebsite geeft algemene informatie over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals seksualiteit, voeding, drugs, sport, hulpverlening, school, vrije tijd, werk en wonen. Op de site staat niet alleen handige informatie over verschillende onderwerpen, maar het JIP Westland houdt de jongeren ook op de hoogte met rubrieken zoals nieuws, tips en activiteiten die er de komende tijd te doen zijn in het Westland. Door deze informatie beschikbaar te stellen, worden jongeren in staat gesteld antwoorden te zoeken op vragen die hen bezig houden. In de drie grote bibliotheken staan folderrekken waar de informatiefolders van de overheid in geplaatst worden. Daarnaast worden er tweemaal per jaar activiteiten georganiseerd door het JIP. Het thema sluit aan bij de actualiteit of bij algemene interessegebieden van de doelgroep. Ervaring heeft geleerd dat met name meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op deze activiteiten afkomen. Er is dan ook gekozen om voor de groep 12 jaar en ouder een meidenavond te organiseren op een vrijdag in de maand mei. Schrijfster Maren Stoffels verzorgde een lezing over haar werk en het JIP thema was gezonde voeding. Deze avond is bezocht door ruim 75 meiden. Voor de groep van 10 tot 13 jaar is een meidenmiddag georganiseerd in de herfstvakantie. Schrijfster Niki Smit was te gast en de informatieverstrekking ging over veilig communiceren via de verschillende (sociale) media, door middel van een quiz. Op deze meidenmiddag waren ruim 50 meisjes aanwezig. Gezondheidsinformatiepunt (GIP) Het GIP is een informatiepunt voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid, gezondheidszorg, ziekte of het voorkomen van ziekte. In Bibliotheek Wateringen is een informatiepunt ingericht waar folders, brochures, boeken, tijdschriften, internetsites en databanken voor iedereen beschikbaar zijn. De volgende activiteiten op het gebied van gezondheidsinformatie werden georganiseerd in 2012: De Reumapatiëntenvereniging Regio Delft hield 14 maart in Bibliotheek Wateringen en op 10 oktober in Bibliotheek Monster een gratis inloopspreekuur. In samenwerking met GGZ Delfland organiseerde Bibliotheek Westland vier workshops in mei, oktober en november. De workshop Mindfulness in Naaldwijk, Eetproblemen bij kinderen in Wateringen, Mindfulness in De Lier en Echtscheidingsproblematiek bij kinderen in Monster. In samenwerking met Careyn Consultatiebureau voor Senioren organiseerde Bibliotheek Westland twee drukbezochte gezondheidsmarkten voor senioren, op 10 februari in Wateringen en 21 september in s-gravenzande. Overige activiteiten In het weekend van 2 en 3 juni vond de Westlandse kunst- en atelierroute plaats die werd georganiseerd door het Westlands Kunstenaarscollectief WIT. Tijdens dit weekend was de Kunstuitleen van Bibliotheek s-gravenzande extra op zaterdag en zondag de hele dag open. De hele maand juni stond in het teken van het EK voetbal. Voor dames niet altijd het meest geliefde onderwerp. Daarom werd op woensdag 20 juni in Bibliotheek s-gravenzande een Ladies Night georganiseerd met informatie over sieraden, make-up, woonaccessoires en literatuur. Kookstudio De Tuinkamer gaf 3

4 een demonstratie Spaanse tapas maken, Fitcentre The Gym liet samen met collega s en leden zien wat Relaxercise inhoudt. Verder werd de film Crazy, stupid, love vertoond. Van 15 tot en met 19 oktober organiseerde Bibliotheek Monster een feestweek. Er waren verschillende activiteiten, onder andere voor kinderen een rommelmarkt, workshop Schilderen door Annette Jansen. Verder was er de postzegelvereniging Monster, demonstratie door Schilderclub Ter Heijde en sieraden maken door Marjolijn Boekestein. Op dinsdag 20 november werd in Bibliotheek De Lier een informatieavond over Het risico van gebruik sociale media zoals Twitter, Hyves, Facebook georganiseerd. Educatie en leesbevordering jeugd Leesbevordering en media-educatie zijn de belangrijkste onderdelen in het aanbod van de bibliotheek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leesbevordering krijgt hierbij de meeste aandacht omdat uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren te maken hebben met een taalachterstand. Nationale VoorleesDagen 2012 Tijdens de Nationale Voorleesdagen (18 28 januari) was er veel aandacht voor kinderen tot 6 jaar, hun ouders en hun leerkrachten. Het prentenboek Mama kwijt van Chris Haughton was verkozen tot Prentenboek van het Jaar en stond centraal bij diverse activiteiten in het hele land en ook bij Bibliotheek Westland. Rondom het Prentenboek van het Jaar Mama kwijt werd een peuterprogramma gemaakt. Voor dit programma kwamen peutergroepen naar de bibliotheek of ging een bibliotheekmedewerker op locatie (peuterspeelzaal) op bezoek. In totaal 30 peutergroepen genoten van het programma. In twee bibliotheken werd tijdens de Nationale Voorleesdagen een voorstelling gespeeld voor peuters, kleuters en hun ouders: Poppentheater Hans Schoen speelde Op zoek naar Mama op woensdag 18 januari, in bibliotheek Naaldwijk. Rik Rikken speelde Mama kwijt op dinsdag 24 januari, in bibliotheek s-gravenzande. De voorstellingen werden bezocht door zo n 100 kinderen en hun ouders. BoekStart Het leesbevorderingsproject BoekStart is een onderdeel van het programma Kunst van Lezen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en is gericht op ouders en baby s. Bibliotheek Westland, gemeente Westland en Centrum voor Jeugd en Gezin werken samen om ook in het Westland BoekStart tot een succes te maken. Nieuwe ouders ontvangen van de gemeente een brief over BoekStart en over het belang van voorlezen. Met de waardebon die de ouders ook ontvangen, kan in de bibliotheek het BoekStartkoffertje opgehaald worden. In dit koffertje zitten twee leuke boekjes voor de baby, alsmede uitgebreide informatie over voorlezen en over de bibliotheek. Om BoekStart meer bekendheid te geven ontvingen kinderdagverblijven in het werkgebied BoekStartkoffertjes, posters en folders. Ook kregen alle kinderdagverblijven het boek De BoekStartkast, een bloemlezing van klassieke verhalen, versjes en liedjes met verwerkingssuggesties erbij. Dit boek was een geschenk van Stichting Lezen en het SIOB. Dit jaar werd het programma uitgebreid met BoekStart in de Kinderopvang. Ook bij dit project speelt de bibliotheek een belangrijke rol. Samenwerkingspartners werden Kinderopvang Okidoki in s-gravenzande en Stichting Kwest in Naaldwijk. In samenwerking met de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreëerd voor kinderen van 0 4 jaar. In BoekStart in de Kinderopvang krijgen voorlezen en leesbevordering een vaste plek d.m.v. een voorleesplan. Hiertoe werden twee pedagogisch medewerkers opgeleid tot Voorleescoördinator, zij zullen bij Kinderopvang Okidoki en Stichting Kwest leesbevorderende activiteiten opzetten en coördineren. Een medewerkster van de bibliotheek verzorgde de training Interactief Voorlezen voor alle medewerksters van beide kinderopvangorganisaties. Zowel op de locatie in s-gravenzande als in Naaldwijk werden leeshoeken ingericht, met een aansprekende nieuwe collectie babyboekjes in kleurrijke meubeltjes. Primair onderwijs Bibliotheek Westland biedt alle basisscholen jaarlijks een programma aan, gericht op leesbevordering, media- en cultuureducatie. Programma s variëren van leskisten in de klas tot groepsbezoeken aan de bibliotheek en langer lopende modules. Scholen kunnen op de diverse programmaonderdelen intekenen. In 2012 werden onder andere de programma s Wat doet Kobe in die doos? voor groep 1/2 en het leesprogramma Tijdzappen voor groep 5 uitgevoerd. Kleuters maakten kennis met materialen die de bibliotheek voor hen heeft, leerlingen van groep 5 lazen historische boeken en maakten kennis met de cultuurhistorische canon. Daarnaast lazen kinderen in groep 6 boeken van een schrijver die daarna in de bibliotheek met hen kwam kennismaken en zochten leerlingen uit groep 7 naar antwoorden op allerlei vragen op internet, in de catalogus en in boeken. Ook lesmodules vormen een onderdeel van het jaaraanbod voor de basisscholen. Dit zijn programma s van 4 á 6 weken rondom leesbevordering, cultuur- en media-educatie. Er zijn lesmodules rondom schrijvers, het maken en voorlezen van prentenboeken en de plaatselijke geschiedenis. Bijna alle scholen van het primair onderwijs maken van dit aanbod gebruik en hebben op één of meerdere programma s van de bibliotheek ingeschreven. In totaal hebben 259 groepen deelgenomen aan een lesmodule, de bibliotheek bezocht of materialen in de klas ontvangen. Bij elkaar zo n 6064 leerlingen. Leerkrachten maakten ook graag en veelvuldig gebruik van de Kamishibai (japanse vertelkastjes met vertelplaten) en themacollecties, of kwamen met hun leerlingen klassikaal lenen in de bibliotheek. 4

5 Combinatiefunctionaris. In 2012 nam Bibliotheek Westland deel aan 3 Brede School projecten. De mediacoaches voerden programma s uit op 24 scholen. Hier namen 3493 leerlingen aan deel. Eind 2012 werd bekend dat de gemeente met het project stopte per Makkelijk Lezen Plein (MLP) Het MLP is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd met leesproblemen, hun ouders en de leerkrachten. In het MLP worden boeken, daisyroms en dvd s aangeboden die speciaal voor deze groep kinderen geschikt zijn. De materialen worden frontaal geplaatst. Vier vestigingen van Bibliotheek Westland hebben een Makkelijk Lezen Plein, nl. de bibliotheken in De Lier, Monster, s-gravenzande en Wateringen. Scholen in deze kernen kunnen met leerlingen naar de bibliotheek komen voor een uitleg over het Makkelijk Lezen Plein. Hierbij maken de leerlingen kennis met het MLP en met de mogelijkheden en materialen die deze MLP s de kinderen bieden. Voortgezet onderwijs De scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen jaarlijks een programma-aanbod, gericht op leesbevordering, taalvaardigheid, informatievaardigheden en (aspecten van) cultuureducatie. Schrijversbezoek, ganzenbordspel om de bibliotheek en collectie te leren kennen (vragenspel), De Weddenschap en Nederland Leest zijn enkele onderdelen uit het programma. In 2012 namen 25 groepen deel aan één of meerdere programmaonderdelen, een bereik van 683 leerlingen: Leerlingen van ISW Sweelincklaan namen met 8 klassen deel aan De Weddenschap, waarbij leerlingen een leesuitdaging aangaan met een bekende Nederlander. Op ISW Hoogeland maakten acht klassen kennis met en lazen boeken van Maren Stoffels. ISW Lage Woerd bracht met 2 brugklassen een kennismakingsbezoek aan de bibliotheek. Voor HAVO- en VWO-leerlingen (zeven klassen in totaal) werd op ISW Hoogeland een programma uitgevoerd tijdens Nederland Leest. (in november) en op ISW Lage Woerd (in november). Tijdens deze Taalkr8!dagen volgden alle brugklasleerlingen van deze scholen twee workshops rondom taal. Het aanbod aan workshops was divers, van gedichten maken tot improvisatie tot rap tot koken zonder recept. De resultaten van de gevolgde workshops werd in het middaggedeelte van de Taalkr8!dag gepresenteerd. Met deze vier Taalkr8!dagen werden ruim 1000 brugklasleerlingen bereikt. Kinderboekenweek Onder het motto Hallo wereld vond van 3 tot en met 14 oktober de Kinderboekenweek plaats. Met boeken ontdek je de wereld. Boeken met reisverhalen, ontdekkingstochten en verkenningen stonden centraal, op veel basisscholen en in bibliotheken werden activiteiten georganiseerd. Ledenwerfactie De ledenwerfactie tijdens de Kinderboekenweek leverde 136 nieuwe leden op in de leeftijdsgroep 0 15 jaar. Informatieavond Kinderboekenweek Voorafgaand aan de kinderboekenweek vond op 5 september het Kinderboekenweek Festival plaats. Deze informatieve avond voor leerkrachten werd georganiseerd in samenwerking met Kunstgebouw en ProBiblio. 53 Leerkrachten konden workshops volgen die inspiratie boden om op school met het thema en de bekroonde boeken aan de slag te gaan. De geboden workshops waren: de bekroonde boeken, een theaterworkshop en een tekenworkshop. 4you! Het 4you! is een voorziening voor laaggeletterde jongeren, zij vinden er leuke boeken (zowel lees- als informatieve boeken), dvd s en daisyroms. De materialen worden frontaal geplaatst en zijn ingedeeld in een aantal aansprekende categorieën, zoals Lijf & liefde, Computers & techniek, Sport & fun. Bij het 4you! is ook een Wii geplaatst, jongeren kunnen hier tijdens de openingstijden van de bibliotheek gebruik van maken. Het 4you! is te vinden in de vestigingen van Naaldwijk en s-gravenzande. Naast een Wii vinden jongeren ook een PS2 bij het 4you! Scholen die hun leerlingen uitgebreid kennis willen laten maken met de doelstellingen en materialen van het 4you! kunnen in de bibliotheek terecht voor een speciaal 4you!-introductieprogramma. Taalkr8dag Taalkr8! Is een workshopprogramma voor vooral VMBO-scholen. Door het volgen van diverse workshops rondom taal brengen scholen het belang, maar vooral ook het plezier in lezen over aan de leerlingen. Daarnaast heeft Taalkr8! als doel het taalbeleid van de school te verbeteren. In 2012 vonden er vier Taalkr8!dagen plaats: op ISW Hoogeland (in februari), op Lentiz Dalton Mavo (in september), op ISW Irenestraat Voorstellingen Theatergroep Smoesjes speelde op zaterdag 6 oktober de voorstelling De Biebshow in Wateringen. Bestemd voor 6 11-jarigen. Theater Fantast speelde op zaterdag 13 oktober de voorstelling Spaghetti van Menetti in s-gravenzande. Bestemd voor 3 10-jarigen. Trok veel belangstelling, 100 toeschouwers! Declamatiewedstrijd De declamatiewedstrijd is een niet meer uit het Westland weg te denken fenomeen. Kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen in alle kernen de gelegenheid aan deze wedstrijd mee te doen, de winnaars van de groepen 5 tot en met 8 mogen deelnemen aan de Westlandse Finale in mei. Er zijn in iedere groep prijzen te winnen! Deelnemers mogen hun vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa s, oma s en leerkrachten meenemen om hen aan te moedigen! In de periode januari april werden declamatiewedstrijden georganiseerd in De Lier, Monster, Naaldwijk, s-gravenzande en Wateringen. De winnaars van deze wedstrijden werden uitgenodigd voor de Westlandse finale van de declamatiewedstrijd, deze vond plaats op woensdag 9 mei in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk. 5

6 6 Overige activiteiten voor de jeugd Nederlandse Kinderjury Van 1 februari tot en met 11 mei konden kinderen weer meedoen aan de Nederlandse Kinderjury. Alle nieuwe boeken uit 2011 kwamen voor deze prijs in aanmerking. De prijs van de Nederlandse Kinderjury wordt in twee leeftijdscategorieën uitgereikt: Van 6 tot en met 9 jaar en van 10 tot en met 12 jaar. In alle vestigingen konden kinderen meedoen aan deze landelijke activiteit, de boeken die voor de prijzen in aanmerking kwamen werden op een aparte kinderjury tafel geplaatst en er werden kinderjury deelnameboekjes uitgereikt. Tot en met 11 mei konden kinderen stemmen op hun favoriete boeken via De Jonge Jury Jongeren vanaf 12 jaar konden in de periode augustus 2011 tot en met maart 2012 aan deze landelijke activiteit deelnemen. Nieuwe boeken uit 2010 kwamen in aanmerking voor de prijs van de Jonge Jury, de drie A-vestigingen besteedden er aandacht aan door deze boeken in een presentatie te plaatsen. De prijs van de Jonge Jury werd in april uitgereikt aan Mel Wallis de Vries voor het boek Vals. Voorleeswedstrijd Een andere belangrijke landelijke activiteit is de Voorleeswedstrijd. Jaarlijks strijden in Nederland duizenden kinderen om de titel van Nationale Voorleeskampioen, een strijd die begint op de basisscholen. Kinderen van groep 7 en 8 kunnen op hun school meedoen aan de voorleeswedstrijd, de voorleeskampioen van iedere school wordt vervolgens uitgenodigd voor de locale voorleeswedstrijd. Ook Bibliotheek Westland organiseert deze voorronde jaarlijks, de winnaar is de Westlandse voorleeskampioen en mag meedoen aan de volgende, regionale voorronde. Dit jaar werd de Westlandse voorleeswedstrijd gehouden op woensdag 8 februari, in bibliotheek s-gravenzande. Er waren twaalf deelnemende schoolkampioenen, één daarvan werd de Westlandse voorleeskampioen van 2012 en ging door naar de volgende ronde. Biblioscoop Veel jeugdboeken worden verfilmd en deze films zijn erg populair. Bibliotheek Westland vertoonde in 2012 zes van deze films, voornamelijk in schoolvakanties. Deze films trokken in totaal 253 bezoekers. Meidenavond en middag Speciaal voor meiden vanaf 12 jaar werden dit jaar een gezellige middag en avond georganiseerd. Doelen van deze bijeenkomsten waren: de jongeren enthousiast maken voor lezen door een schrijfster uit te nodigen de drempel van de bibliotheek te verlagen informatie geven over gezonde voeding voorlichting geven over (cyber)pesten door middel van een spel Op 11 mei vond de meidenavond plaats in Bibliotheek s-gravenzande. Hoofdgast was de populaire schrijfster Maren Stoffels, zij vertelde over haar boeken. Deze boeken waren die avond ook te koop. Daarnaast konden de jongeren meedoen aan diverse workshops en werd er informatie gegeven over gezonde voeding. Er waren 70 bezoekers. Op 22 oktober vond de meidenmiddag plaats in Bibliotheek Monster. Deze keer was schrijfster Niki Smit de hoofdgast, ook zij kon rekenen op veel belangstelling. Ze vertelde enthousiast over haar boeken (die ook te koop waren) en beantwoordde veel vragen. Daarna was er een lange rij voor het laten signeren van haar boeken. Daarnaast konden 52 jongeren meedoen aan diverse workshops en een spel rondom (cyber)pesten. Voorleespieten Ieder jaar is het weer heel spannend dat de voorleespieten Bibliotheek Westland bezoeken. Kinderen kijken reikhalzend naar het bezoek uit. Ook dit jaar bezochten de voorleespieten weer alle vestigingen van Bibliotheek Westland. Er werden leuke Sinterklaasverhalen voorgelezen en er werd gezongen en gedanst met kinderen tot ongeveer 8 jaar. Kerstboomversiering maken Op woensdag 12 december werden in de bibliotheken van De Lier, Monster, Naaldwijk, s-gravenzande en Wateringen kerstknutsels gemaakt. Kinderen tussen 6 en 12 jaar konden o.a. een kerstbeer, een waxinelichthouder of een kerstbal knutselen. Educatie en leesbevordering volwassenen Aangepast lezen Veel Nederlanders beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. Gezien de omvang is laaggeletterdheid inmiddels een erkend maatschappelijk probleem dat met alle beschikbare middelen dient te worden aangepakt. Soms vindt laaggeletterdheid zijn oorsprong in leesstoornissen, soms omdat men uit een ander land komt en een laag opleidingsniveau heeft, vaak ook vanwege sociaaleconomische factoren. Bibliotheek Westland biedt met de Inburgeringspunten, Lees en Schrijf en deelname aan de regionale campagne Doe Weer Mee aan mensen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is, een vertrouwde en veilige plek voor leesplezier, informatie, educatie en cultuur. Naast de punten voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, biedt de bibliotheek nu ook voor mensen met een fysieke handicap of een leesbeperking voorzieningen aan. Bibliotheek Westland gebruikt de term Aangepast lezen als een alomvattende term voor al deze activiteiten.

7 Onder Aangepast lezen vallen de volgende items: Aangepast Lezen Punten (ALP s) In de bibliotheken van De Lier, s-gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen bevinden zich Aangepast Lezen Punten (ALP s) voor mensen met een fysieke handicap of leesbeperking. U vindt hier een collectie groteletterboeken, daisy-roms en daisy-spelers en folders van instanties zoals Loket aangepast-lezen en Visio. De andere vestigingen hebben ook een collectie groteletterboeken. Bibliotheek Wateringen beschikt over een collectie leeshulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunnen op aanvraag uitgeleend worden. Op 23 april organiseerde Bibliotheek Westland in woonzorgcentrum De Terwebloem een informatieochtend over leeshulpmiddelen voor bewoners en hun familieleden. Paul Gerringa van Low Vision Totaal gaf een uitleg over oogziektes en leeshulpmiddelen. Een medewerker van Bibliotheek Westland vertelde over de mogelijkheden die de bibliotheek aan de doelgroep biedt. Luisteren in je leunstoel Veel senioren genieten erg van het lezen van verhalen. Maar als lezen lastig wordt, bijvoorbeeld door slechtziendheid of moeite met vasthouden van boeken, dan is deze activiteit een goed alternatief. Door Luisteren in je leunstoel kan iedereen van verhalen blijven genieten. Een vrijwilliger bereidt een verhaal voor en komt naar de instelling om voor te lezen. Er wordt voorgelezen aan groepjes maar deze activiteit is indien gewenst ook individueel inzetbaar. Er kan dan eventueel voorgelezen worden in de kamer van een bewoner. Ontspanning, plezier beleven aan een verhaal, genieten van de sfeer, gesprekken en contact met medebewoners, familieleden en verzorgenden, daar gaat het om bij deze activiteit. Voorlezen kan een middel zijn om met elkaar in gesprek te komen. Bibliotheek Westland heeft deze activiteit in 2010 aangeboden aan de woonzorgcentra Duinhof in Ter Heijde en De Opmaat in Monster. In januari 2011 is Luisteren in je leunstoel van start gegaan. In 2012 hebben 200 mensen in Duinhof en 150 in De Opmaat deelgenomen aan Luisteren in je leunstoel. Verschillende thema s zoals schaatsen, druivenkrenten, school, winkels, enz. kwamen tijdens het voorlezen door de vrijwilligers aan de orde. Bibliotheek-aan-huis Als mensen zelf niet naar de bibliotheek kunnen komen, door bijvoorbeeld ziekte of een handicap, kunnen de boeken of andere materialen, zoals tijdschriften, luisterboeken, daisy-spelers en daisy-roms of dvd s, ook thuis worden bezorgd. In alle vestigingen van Bibliotheek Westland bestaat deze service. Inburgeringspunten Bibliotheek Westland biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mensen die inburgeren, niet alleen via de onderwijsinstellingen, maar ook aan individuele inburgeraars. Er zijn inburgeringspunten in Naaldwijk en Wateringen. De inburgeringspunten beschikken over een speciale collectie materialen ten bate van de inburgering. De collectie Inburgering omvat Nederlandse taalcursussen, boeken over Nederland, leesboeken op verschillende taalniveaus, boeken over eigen land en cultuur, dvd s en verschillende kranten speciaal voor inburgeraars. Daarnaast wordt er digitale informatie aangeboden via en op de computers in de inburgeringspunten van de bibliotheken van Naaldwijk en Wateringen. Bibliotheek Westland werkte samen met Taalcentrum Europoort die in het Westland de inburgeringscursussen verzorgd. In 2012 bezochten 25 cursisten van Taalcentrum Europoort de bibliotheek voor bibliotheekinstructie, samen lezen en een workshop Voorlezen. De cursisten van ROC Mondriaan, Educatie Westland, SVO (oudsher Slagers Vak Opleiding), Taalcentrum Europoort en Vluchtelingenwerk konden ook een standaard bibliotheekabonnement tegen een gereduceerd tarief van 13,- per jaar aanschaffen. Negen cursisten namen een bibliotheekabonnement. Bibliotheek Westland organiseerde op 12 april in Bibliotheek Naaldwijk in samenwerking met de Stichting Anoual en Vrouwen over de drempel voor allochtone vrouwen een informatieochtend over Hoe en wat bij de apotheek. Barbara Sturm, apotheker bij Apotheek Naaldwijk, vertelde over wat er allemaal bij de apotheek gebeurt. Op 15 november organiseerde Bibliotheek Westland een informatieve ochtend over de mogelijkheden van de bibliotheek voor de taalvrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Twaalf vrijwilligers bezochten de ochtend. SeniorWeb SeniorWeb Westland gaf in drie bibliotheken cursussen voor beginners 1 en gevorderden, voor het gebruik van Internet en , creatief met Word en digitale fotobewerking voor beginners en gevorderden. Verder gaf SeniorWeb ook de workshops Internet bankieren en De kennismaking met het fotoboek Albelli. In totaal werden 43 cursussen en 2 workshops gegeven aan 569 cursisten. Open dagen werden georganiseerd in s- Gravenzande, Naaldwijk en Wateringen. Door deze samenwerking leveren SeniorWeb en Bibliotheek Westland een bijdrage aan de mediawijsheid van senioren in het Westland. Anno 2012 is deze vaardigheid onontbeerlijk voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Boekenweek De 77e Boekenweek vond plaats van 14 tot en met 24 maart en het motto was Vriendschap en andere ongemakken. In Bibliotheek Westland werd hier aandacht aan besteed door een : lezing van Jessica Durlacher in Monster. In samenwerking met het Historisch Archief Westland werd de workshop Op zoek naar uw voorouders of vrienden georganiseerd. In alle vestigingen van Bibliotheek Westland werden tijdens de Boekenweek tentoonstellingen verzorgd met het thema Vriendschap en andere ongemakken. Aan de Boekenweek was een ledenwerfactie gekoppeld. Iedereen van 16 jaar en ouder die tijdens de Boekenweek lid werd van de bibliotheek kon kiezen uit een van de beide Westlandse Juweeltjes die zijn geschreven door Paul Waterman en Cees van der Pol. 7

8 8 Andere CPNB activiteiten Juni was weer De Maand van het Spannende Boek. Het thema was Het kwaad in je zelf - waar ligt jouw grens?. De fascinatie voor de donkere, duistere kant in de mens maakt het genre van de psychologische thriller zo enorm populair. Bibliotheek Westland heeft in alle vestigingen presentaties rond dit thema ingericht. Van 4 september tot en met 14 oktober konden lezers in alle vestigingen stemmen op hun favoriete boek voor de NS Publieksprijs. In het kader van de Maand van de Geschiedenis van 1 tot en met 31 oktober met als thema Rijk en arm hield culinair historica Christianne Muusers een lezing met als titel Knollen en citroenen. Eten bij arm en rijk door de eeuwen heen. Nederland Leest Nederland Leest werd voor de zevende keer gehouden van donderdag 1 november tot en met vrijdag 30 november. Iedereen werd uitgedaagd in die periode met elkaar in discussie te gaan over één boek. In 2012 was dat het boek De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans. Vanaf 1 november gaf Bibliotheek Westland het boek gratis weg aan leden en nieuwe leden. Deze actie toonde weer eens aan dat ledenwerving en binding belangrijk zijn binnen het huidige bibliotheekbeleid. Verder waren In alle vestigingen presentaties met het thema De donkere kamer van Damokles. Leeskringen Ook in 2012 maakten leeskringen gebruik van de faciliteiten van zes vestigingen van Bibliotheek Westland. Lezen kan leuker zijn in een leeskring. Interesse in literatuur en schrijvers kan gedeeld worden met anderen. In het Westland zijn er daarom ook 21 leeskringen actief. Cultuur Podium Westland In 2012 werd op 15 september het eerste lustrum van Podium Westland gevierd met een spetterend cultureel evenement in het centrum van Naaldwijk. Bibliotheek Westland was medeorganisator van dit grote culturele evenement in het Westland. De bibliotheek organiseerde zelf in de bibliotheek de schrijversmarkt, het dichterspodium, een workshop korte verhalen schrijven en een ipad workshop voor kinderen. Op het grasveld voor de bibliotheek werden in vier feestelijke tenten allerlei kinderactiviteiten georganiseerd, waaronder voorlezen, poppenkast en fotoshoot met literaire jeugdhelden. De activiteiten van de bibliotheek trokken ca bezoekers. Cultuurpunt Westland In samenwerking met Gemeente Westland en de cultuurpartners van het Cultureel Platform Westland werd medio 2011 een geheel nieuwe website Cultuurpunt Westland gebouwd, Informatief, interactief en modern. Alle informatie over cultuur en cultuureducatie op één website bij elkaar op een moderne en aantrekkelijke manier. Iedere maand wordt er een digitale nieuwsbrief gepubliceerd. In 2012 werden pagina s geraadpleegd. De website wordt ook gebruikt door Podium Westland en voor nieuws van het Cultureel Platform Westland. Het aantal bezoekers en bezochte pagina s is met de nieuwe website verdrievoudigd! Cultureel programma Bibliotheek Westland organiseerde in haar vestigingen weer een afwisselend cultureel programma met lezingen, themaavonden en workshops. In De Lier was de lezing van Aaf Brandt Corstius, een Leesweek met onder andere taxeren van boeken, Groei en Bloei, postzegelbeurs, schminken, kinderkoor, enz., en een lezing over Bloeiende bermen. In s-gravenzande waren lezingen van Paul Waterman en Marente de Moor, een workshop Gedichten, filmavond De Storm, lezing over De Matthäus Passion, filmavond The First Grader, de cursus Nog meer klassiek genieten, informatieochtend over Mobiliteit en de workshop Mixed media collages maken. Monster had een lezing Blik op de tuin in 52 weken en de workshop `Meer doen met sociale media. In Naaldwijk waren de lezingen van Rik Launspach en Peter Buwalda, workshops Digitale fotoboeken maken, Informatieavond over Dyslexie, de dagworkshop Viooltjes in aquarel, de dagworkshop Herfst kastanjetak in aquarel en workshops Kerstkaarten maken op de computer door Seniorweb. In Wateringen was de lezing van Koos Postema, een informatieochtend over Wonen, een workshop Meer doen met sociale media en het muziekoptreden van Vocaal Ensemble Good Company Uit evaluaties bleek dat de bezoekers deze avonden met gemiddeld een acht waardeerden. Historie in de Bibliotheek Sinds 2010 werken Bibliotheek Westland, Het Historisch Archief Westland, het Westlands streekmuseum en VJG TV-Producties, samen in het project Historie in de Bibliotheek. De bibliotheek en het archief hebben in het kader van dit project een subsidie verworven van Stichting ProBiblio die op haar beurt weer gefinancierd werd door de provincie Zuid-Holland. Het doel van het project is om zo veel mogelijk oud Westlands filmmateriaal te verzamelen, te behouden, te digitaliseren en aan het publiek beschikbaar te stellen. Er is een convenant afgesloten tussen de samenwerkingspartners.

9 In 2012 werd het project Historie in de Bibliotheek voortgezet. Het belangrijkste onderdeel van het project was het systematisch op film vastleggen van interviews met (bejaarde) Westlanders die over relevante informatie beschikken. Deze informatie wordt gekoppeld aan beschikbare historische filmbeelden. Historische beelden en interviews worden gebruikt voor thematische dvd s, bijvoorbeeld veilingen, sporthelden (o.a. wielrennen), enz. en hieraan worden filmavonden gekoppeld. Bibliotheek Westland en het Historisch Archief Westland organiseerden samen de volgende filmavonden: op 30 maart werd in Bibliotheek De Lier Naar de veiling in het Westland vertoond. - in Bibliotheek Wateringen was op 10 mei de vertoning Van druivenfeest tot varend corso. Deze avonden werden opgeluisterd door Nico Meijer die gedichten voordroeg over de thema s. De gedichten waren van de hand van Aart van den Berg van Theater in Feite. op 17 oktober was de vertoning van Oud Westland in beweging in Bibliotheek Naaldwijk. Hierbij werden beelden vertoond van het Polygoon Journaal over het Westland. in Bibliotheek s-gravenzande werd op 21 november vertoond Sport in het Westland. Bij deze avond was de bekende Westlandse bokser Piet Holtkamp aanwezig die vragen van het publiek beantwoordde. In de maak zijn dvd s over veilingen en sport in het Westland (zijn begin 2013 klaar). En na verwerking van het nog te digitaliseren filmmateriaal (nog zo n 120 filmpjes) zullen dvd s worden samengesteld over andere thema s. Fragmenten uit de dvd s zijn te zien op de website van het Historisch Archief, via de website van Bibliotheek Westland en via de Regionale Internet TV (RITV). Kunstuitleen De Kunstuitleen maakt vanaf 2010 deel uit van Bibliotheek Westland. Er zijn twee distributiepunten, een klein UNSTUITLEEN punt in Bibliotheek De Lier en een groter punt in Bibliotheek s- Gravenzande. In 2012 werden 135 werken verhuurd. Tevens werden er in De lier en s-gravenzande ca. 10 klassen van het primair onderwijs ontvangen voor kunstlessen. De collectie van de Kunstuitleen bestaat uit ca. 500 werken waarvan er ca. 380 worden geleend van Kunstuitleen Rijswijk, onze samenwerkingspartner. Exposities en tentoonstellingen en overige activiteiten Van de mogelijkheid om kunst en/of andere wetenswaardige zaken aan het publiek te laten zien is veel gebruik gemaakt. Een kleine greep uit de verschillende onderwerpen: schilderijen van Paul Kerrebijn, schilder- en beeldhouwclub van Carel Bruens, foto s van de Westlandse Amateur Foto Vereniging, De foto-expositie Dementie, wat komt er kijken? van Alzheimer Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland was in Bibliotheek s-gravenzande te bekijken. De foto-expositie werd geopend door wethouder Marga de Goeij. Bibliotheek s-gravenzande had verder een expositie van werken uit de Kunstuitleen van Westlandse kunstenaars met Westlandse thema s. In de bibliotheken van De Lier en s-gravenzande was de tentoonstelling Bloeiende bermen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Delfland te bezichtigen. Tientallen lokale kunstenaars kregen de gelegenheid hun werken in een van de bibliotheken te exposeren. Westlandse Pronkkast De Westlandse Pronkkast werd op vrijdag 7 december officieel door wethouder Arne Weverling geopend. In Bibliotheek s-gravenzande bevindt zich de Westlandse Pronkkast waarin een uitgebreide collectie Westlandse boeken, zowel romans als informatieve boeken, is opgenomen. Het betreft boeken waarvan de auteur uit het Westland afkomstig of woonachtig is of waarvan het onderwerp gerelateerd is aan het Westland. De Westlandse Pronkkast, met ongeveer 1000 items over het Westland, legt het accent op de geschiedenis van de streek waarvan de glastuinbouw een onlosmakelijk deel uit maakt. Een geschiedenis waar het Westland trots op is en die we willen doorgeven aan huidige en toekomstige generaties. Naast alle historische informatie op papier is er ook toegang tot beeldmateriaal en digitale informatie door middel van dvd s en ipads en een PC met websites over streekgeschiedenis. De gehele collectie uit de Westlandse Pronkkast is uitleenbaar. Een multitouch tafel wordt gerealiseerd die op een zeer eigentijdse en aansprekende wijze uniek historisch beeldmateriaal gaat ontsluiten. In samenwerking met Doklab wordt een eigen Westlandse versie van de Heritage Browser gemaakt. De multitouch tafel is voor flexibel en gezamenlijk gebruik door de samenwerkingspartners. In 2012 was er een tentoonstelling van ambtsketens van de burgemeesters van De Lier, s-gravenzande, Monster, Naaldwijk, Wateringen. De heer Frits van Ooststroom gaf een lezing over de kaart van Kruikius. Randvoorwaarden Inleiding De bibliotheek is een laagdrempelige toegangspoort tot informatie en media en aanbieder van leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Deskundige medewerkers en goed geoutilleerde gebouwen met een moderne uitstraling zijn onmisbaar voor een kwalitatief verantwoord dienstverleningsniveau. Een belangrijke landelijke ontwikkeling bij het inrichten van bibliotheken en het aanbieden van media is de retailmarketing benadering waarbij de bibliotheek wordt heringericht op interesses van klanten op basis van klantprofielen en met veel frontale plaatsing van media. Alle bibliotheken worden te zijner tijd hierop aangepast. In 2012 is ook een plan ontwikkeld voor een Servicepunt in de Brede Buurtschool De Kameleon in Heenweg. Gebouwen en inrichting In 2012 is regulier onderhoud uitgevoerd in de bibliotheekpanden van Naaldwijk (via V.V.E.), Kwintsheul en De Lier. In diverse bibliotheekgebouwen is (op kleine schaal) meubilair vervangen en heeft huurderonderhoud plaats gevonden. 9

10 10 Openingstijden In 2012 waren de negen vestigingen van Bibliotheek Westland 139,5 uur per week open. Landelijk gezien een hoge score voor een bibliotheek met relatief weinig subsidie. Automatisering Voor de toegang tot het internet en de centrale leners- en uitleenadministratie maakte Bibliotheek Westland in 2012 voor het laatst gebruik van de via ProBiblio geleverde 1 Mb breedband-dataverbinding. De zich snel ontwikkelende hedendaagse internettoepassingen leggen een groot beslag op de capaciteit van de verbindingen. In de zomer werd besloten een nieuwe samenwerking aan te gaan met het bedrijf Lancom uit Rotterdam. Lancom verricht al naar tevredenheid werkzaamheden voor diverse andere bibliotheekorganisatie uit de regio. De implementatie van de nieuwe dataverbindingen (met hoge snelheden) zal plaatsvinden in januari ICT-beheer en -service werden in 2012 voor het laatst verzorgd door een vaste ICT-beheerder van ProBiblio. Vanaf januari 2013 zal het ICT-beheer uitgevoerd worden door Lancom, mede als gevolg van een aantrekkelijk en prijstechnisch concurrerend dienstenpakket. In de loop van het jaar werden Wifi-voorzieningen (voor draadloos internet) geïnstalleerd in de vestigingen in Naaldwijk, Wateringen en s-gravenzande. Hierdoor kunnen de klanten nu ook draadloos werken met laptop, tablet en smartphone. Het is de bedoeling dat in 2013 ook de vestigingen in Monster en De Lier een Wifi-voorziening krijgen. De 9 bibliotheken in het Westland beschikten in 2012 over in totaal ca. 100 netwerkcomputers en -laptops voor publiek en personeel. Alle plaatselijke netwerken zijn in 2009 vernieuwd, en nog voldoende up to date. De volgende netvernieuwing is gepland in In drie vestigingen (Naaldwijk, s-gravenzande en De Lier) werden de netwerken mede gebruikt door samenwerkingspartner Senior- Web, voor diverse computer- en internetcursussen. In de loop van het jaar werden ook plannen ontwikkeld voor cursussen van SeniorWeb in de bibliotheek van Wateringen, vanaf februari Met BicatWise, het systeem voor bibliotheekautomatisering, kon aan het publiek een ruim pakket van dienstverlening aangeboden worden. Via deze eind 2011 gemoderniseerde applicatie, inclusief de catalogustoepassing, kunnen de klanten in de bibliotheek zelf én thuis via de website van de bibliotheek op internet snel toegang krijgen tot gewenste informatie: zij kunnen o.a. hun eigen leengegevens raadplegen, uitleentermijnen verlengen en materialen reserveren. Bovendien biedt de catalogusmodule (cwise) allerlei interactieve mogelijkheden, zoals het toevoegen van eigen recensies en tags, en deelname aan discussies.ook zijn direct koppelingen mogelijk met Twitter, Google en Wikipedia. De klanten ontvangen via het uitleensysteem automatisch via e- mails meldingen van binnengekomen reserveringen en herinneringen voor te laat ingeleverde materialen. Met de in 2007 gestarte service Zoek & Boek (sinds eind 2011 Aanvragen geheten) konden de klanten van Bibliotheek Westland op eenvoudige wijze via internet toegang krijgen tot de catalogus van de complete collectie van de Nederlandse bibliotheken en cd s, dvd s, games, daisy-roms, luisterboeken en bladmuziek aanvragen. Sinds juli 2008 werken alle vestigingen van Bibliotheek Westland met het selfserviceconcept. Met speciale apparatuur en RFID-labels in de boeken e.d. kunnen de klanten hiermee zelf hun uitleningen en innames registreren, zonder tussenkomst van personeelsleden. Dit systeem waarborgt meer privacy voor de klant, en een snellere doorstroming. Bovendien kan door de invoering van selfservice meer tijd vrij gemaakt worden voor klantenservice, inlichtingenwerk en allerlei activiteiten. In de vijf grootste vestigingen is de apparatuur bovendien gekoppeld worden aan anti-diefstalpoortjes. Aan het eind van het jaar werden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een nieuw servicepunt van Bibliotheek Westland, in de Brede School De Kameleon in Heenweg. Hier zal begin 2013 een selfserviceapparaat geïnstalleerd worden voor gebruik door de school én het algemene publiek. In de bibliotheek van Naaldwijk werd eind 2009 bij wijze van pilot een betaalautomaat geplaatst, waarmee de klanten zelf, zonder tussenkomst van personeel, snel hun financiële transacties betreffende de bibliotheek (leengeld, telaatgeld, aankoop tegoeden e.d.) kunnen afhandelen. Hiermee wordt de Klantenservice ontlast. Naar aanleiding van de ervaringen in Naaldwijk werd in de loop van het jaar besloten ook in de vestigingen van Wateringen en s- Gravenzande te gaan plaatsen, in het begin van De automaten zullen worden geleverd door de firma EastBridge. Website: In het kader van de landelijke ontwikkeling van Bibliotheek.nl werd in de loop van 2012 toegewerkt naar de implementatie van de zogenaamde WaaS (Website as a Service), een standaard website bedoeld voor in principe alle Nederlandse bibliotheken. De lay-out van de site is gebaseerd op de nieuwe Landelijke Huisstijl. Eind 2012 kon de nieuwe site in gebruik genomen worden, na een intensief voorbereidingstraject waarbij ook diverse medewerkers van Bibliotheek Westland betrokken waren. In 2012 werden op de website van Bibliotheek Westland pagina s geraadpleegd door (unieke) bezoekers, een flinke toename in vergelijking met Deze vorm van digitale dienstverlening is inmiddels onmisbaar. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar van fysiek bezoek aan de bibliotheekvestigingen naar digitaal gebruik via de website, bijvoorbeeld waar het de reservering van materialen en de verlenging van de uitleentermijn van geleende materialen betreft. Via de website kunnen de klanten veel informatie vinden over o.a. de dienstverlening en de vele activiteiten in de verschillende vestigingen, het Cultuurpunt Westland, het Jongeren Informatie Punt, Muziekweb, cursussen en streekhistorie. Via een aparte klanteningang ( Mijn Gegevens ) kunnen de biblio-

11 theekleden via het Bicat cwise-systeem o.a. opzoeken welke materialen ze geleend hebben. Op eenvoudige wijze is het mogelijk via het internet de uitleentermijn van geleende materialen te verlengen. Ook kunnen klanten gewenste materialen online reserveren. Samenwerking Voor de culturele en educatieve basisvoorziening die de bibliotheek is, is samenwerking met andere organisaties een belangrijk middel om de band met de lokale samenleving te versterken en een breed pakket van dienstverlening te kunnen realiseren. Bovendien wil de bibliotheek kleinere organisaties en initiatieven graag faciliteiten bieden. In 2012 zijn bestaande samenwerkingsrelaties gecontinueerd en nieuwe relaties aangegaan. Belangrijke samenwerkingspartners in Westland zijn het onderwijs, de voorschoolse opvang, het jongerenwerk, Vitis Welzijn, SeniorWeb Westland, de historische verenigingen, WestlandTheater De Naald, Streekmuseum Westland, Muziekschool Westland, het Historisch Archief Westland, Podium Westland, boekhandel Bruna, de culturele raden, Dario Fo en instellingen voor gezondheidszorg. De bibliotheek is een actief deelnemer aan het Cultureel Platform Westland en trekker van een aantal (gemeentelijke) projecten. Rond diverse projecten werd samengewerkt met Bibliotheek Oostland, Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland, ProBiblio, Kunstgebouw, Erfgoedhuis ZH en andere regionale bibliotheken. Periodiek overleg vond plaats met de Gemeente Westland, ProBiblio, de regio Haaglanden, de BOZH (directeurenoverleg ZH) en de landelijke brancheorganisatie VOB. Personeel en reorganisatie De beroepskrachten (19,5 fte, 45 medewerkers) en vrijwilligers (120) bepalen met elkaar de kwaliteit van de dienstverlening. Om de kennis en vaardigheden van het personeel op peil te houden is een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit kreeg in 2012 een nieuwe dimensie door het invoeren van het Sterrenplan. Via een keuzemenu moeten medewerkers scholingsactiviteiten kiezen om binnen een periode van 2 jaar een verplicht aantal sterren te verwerven. Hierbij kregen informatiedienstverlening, marketing en specifieke vakkennis gericht op jeugd en jongeren en mediawijsheid prioriteit. In 2012 is een verbeterplan opgesteld naar aanleiding van een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) in Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Sinds 2007 beschikt Bibliotheek Westland over een personeelsvertegenwoordiging (PVT) die uit 3 medewerkers bestaat. In 2012 waren dat: Marijke van Bracht, Pleuntje Hijman en Hennie Vreugdenhil. Reservelid was Marga van Marrewijk. Bij afwezigheid van één van de vaste leden neemt Marga deel aan de vergaderingen. De PVT is 5 keer bij elkaar gekomen om overleg te voeren met de directeur/bestuurder Marcel Vos. Bij één van deze vergaderingen is een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht aanwezig geweest. In verband met het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek, gehouden in november 2011, was er een extra vergadering. Ook heeft de PVT deelgenomen aan 2 beleidssessies voor het opstellen van het beleidsplan Tijdens de vergaderingen is de PVT geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en is formeel advies of instemming gevraagd over een aantal beleidsstukken en (voorgenomen) besluiten. Aan de orde zijn o.a. geweest: de Jaarrekening 2011, de Begroting 2013, het Scholingsplan waaronder het Sterrenplan, het Werkplan 2013, het Beleidsplan en het MTO. De samenwerking tussen de PVT en de directeur/bestuurder had een informeel en constructief karakter. Raad van Toezicht Bibliotheek Westland Samenstelling De Raad van Toezicht (RvT) had aan het begin van het verslagjaar de volgende samenstelling: Irmgard Bomers, voorzitter Fred van Geffen, plv. voorzitter Ger Alleblas, Marrit van Baalen Kitty Hartland, tot 31/12/2012 Wim Huizer Gerard Vos Activiteiten De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf maal officieel, te weten op 19 maart, 23 mei, 18 juni, 17 september en 19 november Daarnaast kwam de RvT in het verslagjaar nog 3x informeel bijeen in verband met de zelfevaluatie van de RvT en om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de bibliotheek. De RvT handelt in lijn met de principes van de Code Cultural Governance (CCG). In de vergadering van maart werd de Jaarrekening 2011 goedgekeurd, in juni de begroting 2013 en in september het beleidsplan In juni heeft de RvT overleg gevoerd met de accountant en heeft de RvT het CCG Werkplan gemaakt n.a.v. de zelfevaluatie. Het Werkplan is onderdeel van de kwaliteitsaudit van de St. Certificering Openbare Bibliotheek die in augustus is afgerond met een fantastische score van 98%. De Bibliotheek Westland leverde ook in 2012 op alle fronten een prima prestatie. In het verslagjaar hebben enkele leden van de RvT masterclasses gevolgd bij de Van Poelje Bestuursacademie in het Westland. Ook was de RvT vertegenwoordigd bij alle officiële gelegenheden van de bibliotheek, zoals de opening van de Westlandse Pronkkast. Afscheid Eind 2012 eindigde de zittingsperiode van Kitty Hartland. In januari is afscheid van haar genomen tijdens een informeel samenzijn. Wij danken Kitty voor haar inzet voor de Bibliotheek Westland. In goed overleg is besloten om haar plaats vooralsnog niet in te vullen. Toekomst De RvT is er trots op dat de bibliotheek er in slaagt om met een beperkt budget ook in de komende beleidsplanperiode bibliotheekservices in alle kernen te leveren. Weliswaar niet overal op de vanouds bekende locaties en soms met een afgeslankt servicepakket. Door samenwerking met de Brede Buurtschool zal zelfs een 10e locatie geopend worden in Heenweg. Dit is een groot compliment aan directie, beroepskrachten en vrijwilligers van de bibliotheek, maar ook tevens een punt van zorg. De werkdruk van de medewerkers is toegenomen en het risico op uitval is groot. De financiële middelen zijn onvoldoende om dit structureel op te lossen. Een blijvend punt van aandacht voor de RvT. Namens de Raad van Toezicht, Irmgard Bomers, voorzitter 11

12 Bibliotheek Westland in cijfers 2012 Leners De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal 0-15 jaar jaar jaar (incl. woon- en zorgcentra) Pluspas Instellingpas en groepspas scholen Vriend van de Bibliotheek (Donateur) Mini-abonnement/Knipkaart Pas met Zuid-Hollands Bibl.Pasp Partnerpas Projectpas voor Scholen Totaal Bezoekers De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal Totaal Aantal inwoners De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal (incl. Heenweg ) (incl. Ter Heijde) Totaal aantal inwoners per Collecties De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal Boeken Jeugd fictie Boeken Jeugd non-fictie Boeken Volwassenen fictie Boeken Volwassenen non-fictie DVD s Blu-ray discs Games Luisterboeken Daisy-roms E-bookreaders en Daisyspelers E-bookdiscs CD-roms Videobanden Totaal Uitleningen De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal Boeken Jeugd fictie Boeken Jeugd non-fictie Boeken Volwassenen fictie* Boeken Volwassenen non-fictie DVD s Blu-ray discs Games Luisterboeken Daisy-roms* E-bookreaders en Daisyspelers E-bookdiscs Tijdschriften CD-roms Videobanden Muziek-cd s Kunstwerken Totaal * Inclusief woon- en zorgcentra. Inlichtingenvragen De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal Totaal Openstellingsuren De Lier s-gravenzande Honselersdijk Kwintsheul Maasdijk Monster Naaldwijk Poeldijk Wateringen Totaal Totaal aantal openingsuren per week 18,5 22,5 8 9,5 8 18, ,5 139,5 Aantal groepsbezoeken basisonderwijs: 259 (6.064 leerlingen) Aantal groepsbezoeken voortgezet onderwijs: 25 (683 leerlingen) Activiteiten speciaal onderwijs: (kinderdagverblijven en div. groepen) 400 leerlingen Combinatiefunctionarissen Brede School: leerlingen Taalkr8dagen: leerlingen Raadplegingen gratis sites VOB-content (databanken) niet leverbaar Raadplegingen JIP-Westland hits bezoekers Raadplegingen Website Bibliotheek Westland hits/ pagina s bezoekers Raadplegingen Cultuurpunt Westland pagina s 12

Dienstverlening aan senioren

Dienstverlening aan senioren Dienstverlening aan senioren In Bibliotheek Westland valt heel wat te beleven en vindt u informatie over allerlei onderwerpen. Maar wist u dat de bibliotheek u ook kan helpen als lezen niet meer zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Altijd blijven lezen en luisteren. Rijn en Venen

Altijd blijven lezen en luisteren. Rijn en Venen Altijd blijven lezen en luisteren Rijn en Venen Altijd blijven lezen en luisteren De Bibliotheek Rijn en Venen wil dat iedereen kan blijven lezen. Ook als lezen moeilijker wordt. Als professional in de

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Bibliotheek. Westland. verslag. Servicepunt Honselersdijk feestelijk geopend Podium Westland groot succes De Bibliotheek op school weer uitgebreid

Bibliotheek. Westland. verslag. Servicepunt Honselersdijk feestelijk geopend Podium Westland groot succes De Bibliotheek op school weer uitgebreid Bibliotheek Westland Servicepunt Honselersdijk feestelijk geopend Podium Westland groot succes De Bibliotheek op school weer uitgebreid jaar 2014 verslag Missie De Bibliotheek is het lokale, fysieke en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Aanbod Voortgezet Onderwijs Aanbod Voortgezet Onderwijs 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor deze groep is

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 0-4 jaar Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale

Nadere informatie

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school.

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school. Read2Me! Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken. Zij lezen tussen oktober

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Bibliotheekbezoeken. - Kleuters Nationale voorleesdagen

Bibliotheekbezoeken. - Kleuters Nationale voorleesdagen Bibliotheekbezoeken - Kleuters Nationale voorleesdagen Inhoud: In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden de kleuters uitgenodigd in de bibliotheek. Het programma zal betrekking hebben op het thema

Nadere informatie

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega.

WELKOM. bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n. Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega. WELKOM bij Bibliotheken Zuidoost Frysl n Appelscha Beetsterzwaag Gorredijk Haulerwijk Noordwolde Oosterwolde Ureterp Wolvega Zuidoost Fryslân WELKOM IN DE BIEB Welkom in de bibliotheken in Zuidoost Friesland.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015

Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015 Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015 Agenda 07 t/m 18 oktober Kinderboekenweek 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 04 november Studiedag leerlingen vrij 11 november Studiedag leerlingen vrij Gymles groep 1 en 2

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Inleiding. Voor specifieke vragen en suggesties m.b.t. de dienstverlening van het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij:

Inleiding. Voor specifieke vragen en suggesties m.b.t. de dienstverlening van het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij: Inleiding Hierbij bieden wij u het vernieuwde aanbod van de bibliotheek Horst aan de Maas voor het voortgezet onderwijs aan. De bibliotheek behartigt het bibliotheekwerk in de gehele gemeente en beschikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

schooljaar 2012-2013 Bibliotheek Vlissingen voor het voortgezet onderwijs

schooljaar 2012-2013 Bibliotheek Vlissingen voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2012-2013 Bibliotheek Vlissingen voor het voortgezet onderwijs Inleiding In deze gids vindt u het bibliotheekaanbod voor het voortgezet onderwijs. In het aanbod vindt u een overzicht van wat

Nadere informatie

HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum

HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum 2 HoneyGaming maakt Bibliotheek Hilversum the place to be Als bibliotheek moet je met je tijd meegaan. Een uitgangspunt dat volledig onderschreven wordt

Nadere informatie

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen

Taal verrijkt. aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Rijn en Venen Taal verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Rijn en Venen De Bibliotheek Rijn en Venen wil lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten we ons ook op mensen

Nadere informatie

Jaarprogramma Voortgezet Onderwijs. schooljaar 2015-2016

Jaarprogramma Voortgezet Onderwijs. schooljaar 2015-2016 Jaarprogramma Voortgezet Onderwijs schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Actueel 4 Groepsbezoeken en Projecten 6 Boeken voor in de klas 9 Luisteren en Taal 13 Tarieven 14 Contact 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015

Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015 Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015 Op 6 oktober 2015 gingen ouders en leerkrachten van basisschool Shri Ganesha in Almere met elkaar in gesprek. Dat ging over de samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

2014-2015. Educatief programma basisonderwijs

2014-2015. Educatief programma basisonderwijs 2014-2015 Educatief programma basisonderwijs Programma Leesbevordering - mediawijsheid - cultuureducatie Inleiding Leren begint bij lezen! Leren begint bij lezen! Het maakt een groot verschil in de ontwikkeling

Nadere informatie

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 januari 2012 Nr.09 2012 Namens alle medewerkers van Veldhoven Midden de beste wensen voor 2012! VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2012-2013 Vakantierooster 2012-2013 is bekend. Het rooster

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015

Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 de Bibliotheek voor Ouderen Aanbod voor Zorgcentra 2014-2015 Pagina2 De Bibliotheek voor Ouderen De Westfriese Bibliotheken willen lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten wij ons

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wensen die niet in dit aanbod vermeld staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de jeugdbibliotheek.

Heeft u nog vragen of wensen die niet in dit aanbod vermeld staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de jeugdbibliotheek. Voorwoord Met veel plezier presenteren wij u het bibliotheekaanbod 2015/2016! Hierin ontdekt u wat de bibliotheek te bieden heeft voor voorschoolse instellingen zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen

Nadere informatie

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011 Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden mei 2011 Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be Fijn om je als lid welkom te heten! Onze bibliotheek telt zo n 14.000 actieve leden. Evenveel

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014

Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014 Deze Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014 Belangrijke data voor de maand: september/oktober 29 september Directie afwezig 1 oktober Start kinderboekenweek 3 oktober: Meester Henk (gr 6 A) afwezig, juf

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015

Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015 Dit is er te doen in... januari, februari en maart 2015 Voorlezen en knutselen Elke eerste maandag en woensdag van de maand wordt er geknutseld en/of voorgelezen. Kinderen van 4-7 jaar en hun (groot) ouders

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

AANBOD 0 tot 4 jarigen

AANBOD 0 tot 4 jarigen AANBOD 0 tot 4 jarigen www.bibliotheekenschede.nl Boekstart Vanaf november 2010 zijn alle bibliotheekvestigingen in Enschede officieel van start gegaan met het project BoekStart. BoekStart is een samenwerkingsproject

Nadere informatie

Jeugdactiviteiten van Bibliotheek Westland

Jeugdactiviteiten van Bibliotheek Westland Jeugdactiviteiten van Bibliotheek Westland januari - juni 2014 Kinderjury Van 5 maart tot en met half mei kan er gestemd worden voor de Nederlandse Kinderjury. Alle nieuwe jeugdboeken uit 2013 komen voor

Nadere informatie

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Inhoud: 1. Feiten en cijfers A. Openstelling B. Collectie C. Leden en bezoekers 2. Activiteiten en samenwerkingspartners Voorleesavond Boekenweek Bezoek van

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012-2013

SCHOOLJAAR 2012-2013 SCHOOLJAAR 2012-2013 Bibliotheek Pittem, Broeders Maristenstraat 2, 8740 Pittem t 051 46 03 76 bibliotheek@pittem.be Boeken spelen in het leven van kinderen een belangrijke rol: om iets bij te leren, voor

Nadere informatie

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet SeniorWeb augustus t/m december 2015 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de Bibliotheek aan de

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling Boekwerk Voorstel voor een project omschrijving 1.1 Doelstelling Het doel van het te ontwikkelen lespakket Boekwerk is leerlingen op een nieuwe manier bezig te laten zijn met taal, boeken en vakinhoud.

Nadere informatie

Voordelen van de bieb

Voordelen van de bieb Voordelen van de bieb Een abonnement van de bieb biedt jou eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier. Naast boeken leen je ook gratis muziek, films, luisterboeken, tijdschriften en bladmuziek. Een keuze

Nadere informatie

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2014 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Wij bedanken alle vrijwilligers enorm voor hun inzet voor de Bibliotheek! Vrijwilligers met een Hoofdletter

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW Irma: In gesprekken met ouders op het consultatiebureau vraag ik of zij voorlezen aan hun kind. Ik merk dat allochtone ouders,

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN

JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN Bibliotheek De tweede verdieping 2014 2015 INLEIDING Inhoudsopgave Voor leerlingen Groep 1-2 Lekker boeken (voor)lezen in de bibliotheek Leren en spelen met WePboek 4 Voorlezen

Nadere informatie

Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten

Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten 1. Feiten en cijfers Openstelling De Bibliotheek Houten-Centrum is 46 uur per week geopend, waarvan 8,5 uur (18% van de openingsuren)

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 IJMOND-NOORD IJmond Noord Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 Agenda Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord bieden u vanaf dit seizoen samen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 September 2012

Beleidsplan 2013-2016 September 2012 September 2012 Beleidsplan 2013-2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1. IN HET VERLEDEN BEHAALDE SUCCESSEN.... 1 1.2. BEZUINIGINGEN... 2 1.3. BELEIDSPLAN... 2 2. MISSIE, VISIE, UITGANGSPUNTEN EN AMBITIE

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Activiteiten Brede School

Activiteiten Brede School De bibliotheek presenteert Activiteiten Brede School Informatie Inspiratie Interactie 2013-2014 www.bibliotheekemmen.nl . > Voorleesactiviteit Voor dreumesen 1 Inleiding Bibliotheek Emmen is een van de

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wensen die niet in dit aanbod vermeld staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de jeugdbibliotheek.

Heeft u nog vragen of wensen die niet in dit aanbod vermeld staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de jeugdbibliotheek. Voorwoord Met veel plezier presenteren wij u het bibliotheekaanbod 2014/2015! Hierin ontdekt u wat de bibliotheek te bieden heeft voor voorschoolse instellingen zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen

Nadere informatie

Projecten en producten voor aangepast lezen

Projecten en producten voor aangepast lezen Projecten en producten voor aangepast lezen December 2013 Streamen van Daisy gesproken boeken Voor het lezen van Daisy gesproken boeken kan men naast een Daisyspeler ook gebruikmaken van een online-speler.

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

Draaiboek voorleeswedstrijd

Draaiboek voorleeswedstrijd Draaiboek voorleeswedstrijd Waarom een voorleeswedstrijd? De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd in het kader van leesbevordering en heeft daarom als belangrijkste doel het leesplezier bij kinderen te

Nadere informatie

De Kattebel AGENDA! IVN bezoek groep1/2 en 3/4 IVN. Ik zorg goed voor: jaargang 15 5 juni 2015 nr. 17

De Kattebel AGENDA! IVN bezoek groep1/2 en 3/4 IVN. Ik zorg goed voor: jaargang 15 5 juni 2015 nr. 17 Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 15 5 juni 2015 nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Helpdesk voor educatie. De bibliotheek helpt leren

Helpdesk voor educatie. De bibliotheek helpt leren Helpdesk voor educatie De bibliotheek helpt leren Leren doen we ons leven lang. Leren doen we ons leven lang. Spelenderwijs of georganiseerd, alleen of in groepen, vanaf het moment dat we geboren worden

Nadere informatie

Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013

Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013 Vertelplaten Kamishibai Reservering 2012-2013 Uitleentermijn 3 weken Voorkeursperiode Alternatieve periode Vertelplaten Leverdatum Retourdatum Leverdatum Retourdatum O Dat ben jij, Kiki!............ O

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Aanbod voor zorgcentra 2015-2016

Aanbod voor zorgcentra 2015-2016 Pagina 1 de Bibliotheek voor ouderen Aanbod voor zorgcentra 2015-2016 Pagina 2 de Bibliotheek voor ouderen De Westfriese Bibliotheken willen lezen voor iedereen mogelijk én plezierig maken. Daarbij richten

Nadere informatie

Aanbod Primair Onderwijs

Aanbod Primair Onderwijs Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Maas en Peel 2013-2014 KLAAR VOOR DE START Met boeken heb je goud in handen Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Schoolabonnement Leesbevordering Groepsbezoeken Schoolactiviteiten

Nadere informatie

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016 Producten & Diensten Primair Onderwijs Schooljaar 2015-2016 Bibliotheek Kennemerwaard De onderwijspartner in leesbevordering en mediawijsheid Bibliotheek Kennemerwaard richt zich steeds groepsbezoeken

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016. Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Jaarprogramma 2016. Kinderopvang en Peuterspeelzalen Jaarprogramma 2016 Kinderopvang en Peuterspeelzalen Inleiding Samen verder met taal Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn dé plek voor kinderen om naast de thuissituatie structureel in aanraking

Nadere informatie