Samenvatting en conclusies 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en conclusies 3"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Landelijke trends 4 Woningmarktsentiment bepaalt het aantal nieuwbouwtransacties 4 Prijsontwikkeling 5 Doorstroming in het Vijvermodel 6 Opleveringen nieuwbouw-koopwoningen 8 Landelijke NEPROM-prognoses Vooral de starter is de klos, maar daarmee ook alle doorstromers 9 2. Landelijke trends naar prijsklasse 10 Vraag naar goedkoop heden 10 Vraag naar goedkoop Mogelijk ook terugval transacties in het dure segment 12 Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters biedt uitkomst Landelijke trends naar woningtype 13 Koper van nieuwbouwappartement heeft lange adem 13 Verkoopquotes naar woningtype 14 Ruime portefeuille nieuwbouwappartementen 15 Appartementenmarkt in Regionale trends 17 Ontwikkellocaties in het weiland herstellen zich snel 17 Grote problemen met binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven 17 Zwakke woningmarktregio s Noord en Limburg hard geraakt 17 NEPROM-prognoses Bijlage: uitleg MNW en Vijvermodel 21 NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

3 Samenvatting en conclusies Het jaar 2010 was voor de nieuwbouwmarkt met een geschatte transacties veel minder slecht jaar dan 2009 ( verkochte woningen) Een stijging dus van 50%, terwijl de bestaande markt in dezelfde periode níet is verbeterd. Dit komt deels doordat nieuwbouw meer dan de bestaande markt geprofiteerd heeft van het stijgende consumentenvertrouwen, maar vooral doordat ontwikkelaars hun producten en prijzen hebben aangepast aan de nieuwe situatie, waar particuliere huizenverkopers dit niet konden. Kortstondige terugval Q betreft een seizoensgebonden effect In het eerste half jaar van 2010 werden per kwartaal ruim nieuwbouwwoningen verkocht. In het derde kwartaal is het aantal transacties teruggelopen naar woningen. Het betreft hier geen terugval van het marktsentiment, maar een seizoensgebonden effect. In de zomermaanden zijn relatief weinig nieuwe projecten in verkoop gegaan en nieuw aanbod verkoopt nu eenmaal het snelst. Het laatste kwartaal zal naar verwachting weer (bijna) op het niveau liggen van begin Daling van gemiddelde prijs verkochte en nieuw aangeboden woningen De gemiddelde transactieprijs van nieuwbouwwoningen is in 2010 met circa 10% gedaald ten opzichte van 2008 doordat kleine en goedkope woningen relatief goed verkopen. Projectontwikkelaars hebben het nieuwe aanbod ook op deze vraag aangepast. Halvering van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2010 ten opzichte van 2008 Nieuw op de markt gekomen woningen verkopen beduidend sneller dan woningen uit de oude voorraad en goedkope woningen verkopen veel sneller dan dure De oude verkoopvoorraad die overblijft is daarom relatief duur. De markt voor nieuwbouwappartementen is beduidend ruimer dan die van nieuwbouweengezinswoningen De helft van alle te koop staande woningen is een appartement, terwijl slechts een derde van alle verkochte woningen een appartement is. Het totale aanbod appartementen is zo hoog doordat: 1. Het product voor veel huishoudens minder populair is dan een eengezinswoning en steeds minder huishoudens genoegen nemen met hun tweede keus; 2. De periode tussen koop en oplevering voor veel huishoudens onacceptabel lang is; 3. De omvang van projecten met appartementen groter is dan projecten met eengezinswoningen. Appartementen kunnen veel moeilijker gefaseerd op de markt gebracht worden, waardoor zij gemiddeld langer te koop staan. Nieuwbouw op greenfield herstelt sneller dan op brownfield Het blijkt dat nieuwbouw in het weiland zich veel sneller heeft hersteld dan nieuwbouw in complexe binnenstedelijke projecten. Het is voor projectontwikkelaars relatief eenvoudig gebleken om op greenfield-locaties het aanbod aan te passen aan de nieuwe markt, waar dit niet mogelijk was in veel binnenstedelijke projecten. Vooral de markt van Amsterdam is extra hard geraakt. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

4 1. Landelijke trends Het woningmarktjaar 2009 was het jaar van het diepe dal en het continue herstel. Het jaar 2010 laat een stabilisatie van de markt zien. Door een afname van de leencapaciteit als gevolg van versnipperd beleid van de overheid, NHG, AFM en DNB dreigt echter weer een daling van de het aantal transacties in de eerste helft van In het eerste half jaar van 2010 werden per kwartaal ruim nieuwbouwwoningen verkocht. In het derde kwartaal is het aantal transacties teruggelopen naar woningen (zie figuur 1.1). Dit is vooral veroorzaakt doordat in de zomermaanden relatief weinig nieuwe projecten in verkoop zijn gegaan. Het laatste kwartaal ligt naar verwachting weer (bijna) op het niveau van de eerste twee kwartalen, blijkt uit de voorlopige cijfers van SWK en Woningborg. Door het inzakken van de verkopen is in 2008 en begin 2009 de totale portefeuille van te koop staande nieuwbouwwoningen sterk toegenomen. Hoewel deze nu historisch hoog is lijkt er een stabilisatie te zijn opgetreden Figuur 1.1: Nieuwbouw: aanbod versus verkoop (in aantallen woningen) Daling verkopen in Q3 blijkt vooral vanwege daling nieuw aanbod nieuw aanbod transacties portefeuille Bron: Monitor Nieuwe Woningen Sinds 2008 neemt de totale verkoopportefeuille toe doordat er meer woningen worden aangeboden dan verkocht. In 2010 lijkt een stabilisatie op te treden. De daling van het nieuwe aanbod en transacties in het derde kwartaal is vooral seizoensgebonden. In het laatste kwartaal van 2010 volgt naar verwachting weer het patroon van het eerste half jaar. Woningmarktsentiment bepaalt het aantal nieuwbouwtransacties De Marktindicator van Vereniging Eigen Huis peilt het consumentenvertrouwen met betrekking tot de huizenprijzen, hypotheekrente en de omstandigheden om een huis te kopen in het algemeen. Fluctuaties in het woningmarktsentiment blijken een veel groter effect op de nieuwbouw te hebben dan op de bestaande bouw. Toen vanaf 2007 het consumentenvertrouwen in de woningmarkt afnam was dit direct zichtbaar in een lagere afzet van nieuwbouwwoningen. In de bestaande markt was tot half 2008 nog niets aan de hand (zie figuur 1.2). Het sterke herstel van de nieuwbouw in 2009 is deels te danken aan een groeiend consumentenvertrouwen, maar vooral ook aan het aanpassende vermogen van ontwikkelaars om andere producten (kleiner en goedkoper) op de markt te brengen. In de bestaande bouw kon uiteraard alleen de vraagprijs van de aangeboden woningen worden aangepast. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

5 Figuur 1.2: Transacties versus Vereniging Eigen Huis Marktindicator Een sterk verband tussen het marktsentiment en de verkoop van nieuwbouw Transacties (% t.o.v. Q1 2007) 120% 100% 80% 60% 40% VEH marktindicator 20% nieuwbouw bestaande bouw VEH marktindicator 65 Bronnen: MNW, NVM en VEH Amersfoort Q = 100% Het consumentenvertrouwen liep al sinds 2007 structureel terug. Dit is direct waarneembaar in een structurele daling van de nieuwbouwtransacties in De transacties in de bestaande bouw bleven in dezelfde periode stabiel. Het sterke herstel van de nieuwbouw in 2009 is deels te danken aan een groeiend consumentenvertrouwen, maar vooral aan het aanpassende vermogen van ontwikkelaars om andere producten op de markt te brengen. De verslechtering van het sentiment in 2011 zal naar verwachting een daling van de nieuwbouwtransacties inluiden. Prijsontwikkeling Nieuwe woningen zijn gemiddeld groter en van een betere kwaliteit dan bestaande woningen. De prijs van een nieuwbouwwoning is historisch gezien dan ook 17% hoger dan die van een bestaande woning. Sinds de start van de crisis verkopen grote en dure woningen relatief slecht, waardoor de gemiddelde transactieprijs van nieuwbouwwoningen in 2010 met circa 10% is gedaald ten opzichte van 2008 (zie figuur 1.3). Figuur 1.3 toont ook de prijsindex voor bestaande woningen van het CBS en Kadaster. Deze index corrigeert de transactieprijs op kwaliteitsveranderingen. De maximale daling van de prijsindex is slechts 7%. Figuur 1.3: Gemiddelde transactieprijs vs. CBS prijsindex bestaande woningen Daling gemiddelde prijs aanvankelijk vooral bepaald door veranderende woningkenmerken 110% Transactieprijs (% t.o.v. Q1 2007) 105% 100% 95% 90% verkoop nieuwbouw verkoop bestaande bouw prijsindex CBS Bronnen: Monitor Nieuwe Woningen, CBS en NVM Q = 100%. Sterke daling van de gemiddelde transactieprijs in 2009 wordt vooral veroorzaakt door de verkoop van veel goedkope woningen en niet zozeer door de daling van de woningwaarde. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

6 Doorstroming in het Vijvermodel In de bijlage op pagina 20 vindt u een uitleg en een leeswijzer voor het vijvermodel. Een aantal kenmerken vallen op in de vijvermodellen: 1. Woningen van nieuwe projecten verkopen beduidend sneller dan woningen uit de oude voorraad. In het vijvermodel verkopen nieuwe projecten zelfs een factor 3 sneller (45% van het nieuwe aanbod wordt in hetzelfde kwartaal alweer verkocht, ten opzichte van 15% van de oude voorraad). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in de Monitor Nieuwe Woningen projecten pas als nieuw aanbod geregistreerd kunnen worden als de eerste woning van het project is verkocht. De tijd tussen start verkoop en verkoop van de eerste woning wordt dus niet in de vijvermodellen meegenomen. Dit heeft vooral effect op de verkoopquote van nieuw aanbod. 2. Het nieuwe aanbod heeft een lagere gemiddelde prijs dan de oude voorraad. Dit is geen marktcorrectie, maar slechts het resultaat van het feit dat goedkope woningen het snelst worden verkocht en dus worden onttrokken uit de voorraad. In Q (figuur 1.6) was de gemiddelde prijs van de oude voorraad , terwijl de gemiddelde prijs van verkochte woningen uit dit aanbod slechts bedroeg. Wat vervolgens in het aanbod overblijft (Oud blijft) is met een gemiddelde prijs van relatief duur. 3. Het derde kwartaal van 2010 was weliswaar qua transacties een tegenvallend kwartaal, maar dit betreft vooral een seizoenseffect. De oorzaak lag niet zozeer bij minder interesse bij de koper, maar vooral bij het beperkte aantal nieuwe projecten dat in de zomermaanden in verkoop ging. De oude voorraad verkoopt nu eenmaal trager, wat het totale aantal transacties heeft gedrukt. Wat betreft verkoopquote (respectievelijk 42% en 14% van het nieuwe en oude aanbod is verkocht) deed het derde kwartaal nauwelijks onder voor die van de sterke kwartalen ervoor. 4. Nieuw aanbod steeds kleiner en goedkoper. Het nieuwe aanbod van het 2 e en 3 e kwartaal is nog aanzienlijk goedkoper dan het nieuwe aanbod van het eerste kwartaal. Het vierde kwartaal zal naar verwachting meer transacties en een hoger nieuw aanbod laten zien. Voor 2011 verwachten wij een daling van de transacties, zowel in absolute aantallen als in verkoopquote. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

7 Figuren 1.4 t/m 1.6: Vijvermodellen Q1, Q2 en Q Cijfers afkomstig uit de Monitor Nieuwe Woningen NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

8 Opleveringen nieuwbouw-koopwoningen In 2009 zijn bijna nieuwbouwwoningen opgeleverd (bron CBS), een opvallend hoog aantal. Als we ons echter specifiek richten op de koopwoningen, dan is in 2009 al een onmiskenbare daling van de bouwproductie te signaleren ten opzichte van 2008 (-24%). In 2010 is het aantal opleveringen verder gedaald met maar liefst 44% (zie figuur 1.7). In 2010 zijn in totaal nieuwe woningen opgeleverd. Het EIB verwacht voor 2011 een toename van het aantal opgeleverde woningen naar woningen. Figuur 1.7: Oplevering nieuwbouw-koopwoningen naar kwartaal en jaar Sterke daling van de oplevering in 2009 en Opleveringen per kwartaal Opleveringen per jaar Opleveringen per kwartaal Opleveringen per jaar Bron: Monitor Nieuwe Woningen Sinds 2008 is het aantal opgeleverde woningen gehalveerd. Wij verwachten een licht herstel in 2011, wanneer de woningen worden opgeleverd die medio 2009 tot medio 2010 zijn verkocht. Landelijke NEPROM-prognoses 2011 De NEPROM ziet een tijdelijke opleving in het laatste kwartaal van 2010, maar de vooruitzichten voor 2011 zijn zeer onzeker. Door terughoudendheid van de banken in hypotheekverstrekking verwachten wij een daling van de verkochte woningen in de eerste helft van De economie trekt weer aan De Nederlandse economie is uit de recessie. In 2010 is de economie met 1,8% gegroeid (Bron Rabobank). Voor 2011 verwacht de Rabobank een groei van 1,5%. Daarnaast neemt de werkloosheid en het aantal faillissementen af. De inflatie zal naar verwachting oplopen tot gemiddeld 1,2%. MAAR 2. Leencapaciteit wordt minder Op 1 januari 2011 zijn de NHG-regels voor hypotheekverstrekking aangescherpt, waardoor modale inkomens minder kunnen lenen. Vereniging Eigen Huis heeft berekend dat dit kan oplopen tot ruim 25% minder hypotheek voor benedenmodale inkomens. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

9 3. De hypotheekrente stijgt weer Na een continue daling van bijna twee jaar stijgt de hypotheekrente weer. De verwachting is dat de stijging doorzet (zie figuur 1.7). Schattingen over een verdere stijging in 2011 variëren van enkele tientallen basispunten tot circa 1,5 procentpunt. 6,5% Figuur 1.7: Hypotheekrente Obvion Basis (10 jaar vast zonder NHG) De stijgende hypotheekrente verslechtert de leencapaciteit van de koper 6,0% 5,5% 5,4% 5,0% 4,5% 4,7% 4,0% 3,5% Bron: Obvion Hypotheken 2011 (Obvion is een joint venture van Rabobank en ABP) 4. Tophypotheken worden ingeperkt in het voorstel van AFM Nieuw af te sluiten hypotheken zonder NHG mogen maximaal 112% van de aankoopwaarde van een woning bedragen, waarbij het percentage boven 100% binnen een termijn van 7 jaar moet worden afgelost. Dit is het voorstel van de AFM om de tophypotheken in te perken. De versnelde aflossing betekent een hogere maandlast met als gevolg een verdere beperking van de leencapaciteit van kopers. Het stimuleert bovendien niet dat huishoudens meer aflossen dan de vereiste 12%, een zo laag mogelijke woonlast (met een zo hoog mogelijke aflossingsvrije hypotheek) is dan veel belangrijker. Vooral de starter is de klos, maar daarmee ook alle doorstromers De pijn van de maatregelen is vooral voelbaar bij koopstarters. Deze groep is de katalysator van het woningmarktherstel in de bestaande bouw en daarmee ook de nieuwbouwsector. Eerdere berekeningen tonen aan dat als een starter een huis koopt dit leidt tot mimimaal drie andere verhuisbewegingen. Zonder starter dus geen doorstroom, waardoor ook alle andere woningsegmenten stil komen te staan. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

10 2. Landelijke trends naar prijsklasse De woningverkopen zijn de afgelopen twee jaar niet in elk segment evenredig teruggezakt. Dure woningen verkopen veel moeizamer dan goedkope woningen. Projectontwikkelaars hebben hierop ingespeeld door veel woningen in het goedkope segment op de markt te zetten. In 2011 wordt vooral voor lagere inkomens moeilijker een hypotheek te krijgen, waardoor ontwikkelaars mogelijk blijven zitten met populaire, maar toch moeizaam verkoopbare starterswoningen. Vraag naar goedkoop - heden Sinds 2008 verkopen dure woningen relatief slecht, waardoor er relatief veel goedkope woningen nieuw worden aangeboden. Eén op de drie verkochte nieuwbouwwoningen is in het goedkope segment (tot , geïndexeerde prijzen). Vroeger was dit één op de vier (zie figuur 2.2). Mede door het stopzetten van de koopsubsidie en de starterslening in 2010 is het aantal verkopen in het goedkope segment niet verder gestegen. Vraag naar goedkoop De transacties in het goedkope segment zullen nog verder dalen. In 2011 zal de bereikbaarheid van een koopwoning afnemen door de nieuwe hypotheekregels en de stijging van de hypotheekrente. Vooral starters en lagere inkomens zullen last hebben van de nieuwe regels. Een daling van het aantal verkopen in het goedkope segment dreigt in de eerste helft van Figuur 2.1: Woningverkopen naar prijsklasse (abs) Een daling van de transacties in het goedkope segment dreigt voor < > Onbekend Bron: MNW Geïndexeerde prijsklassen Steeds meer woningen worden verkocht met een gesplitste koop-/aanneemsom zodat in de Monitor Nieuwe Woningen de prijs onbekend is. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

11 50% Figuur 2.2: Aandeel verkopen per prijsklasse In dat geval zal het aandeel van het goedkope segment in de totale verkopen dalen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% < > % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Bron: MNW. Leeswijzer: circa 35% van de verkochte woningen had een vraagprijs lager dan Figuur 2.3: Nieuw aanbod per prijsklasse (rel) Waardoor de markt voor goedkope woningen ruimer wordt 10% < > Bron: MNW. Leeswijzer: circa 45% van de nieuw aangeboden woningen heeft een vraagprijs lager dan Figuur 2.4: Verkooptijd naar prijsklasse Als dit zich voordoet zal de verkooptijd van goedkope woningen in 2011 weer stijgen < > Bron: MNW. Leeswijzer: gemiddeld duurt het 300 dagen voordat een woning van wordt verkocht NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

12 Mogelijk ook terugval transacties in het dure segment In het laatste kwartaal van 2010 is als gevolg van de stabiliserende, danwel aantrekkende economie een stijging van het aantal verkopen in het dure segment te verwachten. De verscherpte NIBUDnormering op de hypotheekverstrekking in 2011 hebben bovendien nauwelijks effect op de leencapaciteit van bovenmodale inkomens, al zullen zij ook te maken krijgen met een algehele terughoudendheid van banken. Toch is mogelijk ook een terugval van de transacties in het dure segment te verwachten. Als starters geen woning meer kunnen financieren, zullen doorstromers hun woning niet kwijt raken en dus zelf ook geen nieuwe woning kopen. Nu de nieuwe instroom sterk wordt bemoeilijkt zal de doorstroming op de gehele woningmarkt stokken. Uiteindelijk dreigen in 2011 de transacties in alle prijsklassen terug te lopen. Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters biedt uitkomst De overheid kan starters op de koopmarkt eenvoudig stimuleren door middel van een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters. De angst om bij verkoop met een restschuld te blijven zitten wordt zo aanzienlijk kleiner. Als starters een bestaande woning kopen, dragen de vertrekkende eigenaren daarvan uiteraard wel overdrachtsbelasting af bij de aankoop van hun volgende woning, en zo verder en zo verder. In één beweging verlaagt de overheid de hypotheeklasten voor starters en vergroot ze per saldo de inkomsten voor de staatskas. De laatste jaren zijn de overheidsinkomsten uit overdrachtsbelasting namelijk al gehalveerd omdat de woningmarkt op slot zit. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

13 3. Landelijke trends naar woningtype Om goedkope woningen aan te bieden hebben veel ontwikkelaars zich (noodgedwongen) gericht op de ontwikkeling van appartementen. Een verslechtering van de markt voor goedkope woningen beïnvloedt daarmee automatisch de appartementenmarkt. Deze markt staat echter extra onder druk doordat er een verminderde belangstelling is voor dit woningtype. De verwachting is dat de appartementenmarkt verder zal verslechteren in Koper van nieuwbouwappartement heeft lange adem De krapte-indicator in figuur 3.1 toont het aantal te koop staande woningen per koper. Hoe lager de score, hoe krapper de markt. De figuur geeft een aantal opmerkelijke ontwikkelingen weer: 1. De markt voor nieuwbouwappartementen is beduidend ruimer dan die van nieuwbouweengezinswoningen, voor de bestaande markt geldt dit niet. Projecten met nieuwbouwappartementen kunnen veel moeilijker gefaseerd op de markt gebracht worden dan projecten met grondgebonden woningen, waardoor nieuwbouwappartementen gemiddeld langer te koop staan. In de bestaande markt zijn appartementen relatief goedkoop, waardoor ze snel verkopen; 2. De markt voor nieuwe eengezinswoningen is opvallend krapper dan die van bestaande eengezinswoningen; 3. De markt voor nieuwe appartementen was in 2008 en 2009 beduidend ruimer dan die van bestaande appartementen, maar in 2010 is dit verschil ineens verdwenen. Het oorspronkelijke verschil was wel te verklaren: nieuwe appartementen zijn gemiddeld aanzienlijk groter en duurder dan bestaande appartementen, bovendien is de periode tussen koop van een nieuwbouwappartement en de oplevering voor veel huishoudens onacceptabel lang. Een verklaring voor het (bijna) verdwijnen van het verschil in krapte hebben we niet. 28 Figuur 3.1: Krapte-indicator naar woningtype De markt voor nieuwbouwappartementen is zeer ruim eengezins nieuwbouw meergezins nieuwbouw eengezins bestaand meergezins bestaand Bron: Monitor Nieuwe Woningen De krapte-indicator geeft de verhouding tussen de omvang van de totale verkoopportefeuille en het aantal verkopen per maand. Het geeft een indicatie tussen hoeveel woningen een gemiddelde huizenkoper kan kiezen. Een aanbod van 5-6 woningen per koper is een evenwichtige markt: de koper kan kiezen en er is voldoende doorstroom. Het grote verschil tussen nieuwe en bestaande appartementen in 2008 en 2009 zit in prijs- en productkenmerken en in de relatief lange oplevertijd van appartementen. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

14 Verkoopquotes naar woningtype De verkoopquote is een indicator van de populariteit van de woning en toont het aandeel van het aanbod dat in het betreffende kwartaal is verkocht. Hoe hoger de verkoopquote, des te sneller wordt het aanbod verkocht (zie figuur 3.2). De verkoopquote nieuw aanbod is het percentage van het aanbod nieuwbouwwoningen in het meest recente kwartaal dat in hetzelfde kwartaal alweer is verkocht. Gemiddeld wordt 50% van het nieuwe aanbod eengezinswoningen in hetzelfde kwartaal verkocht (zie figuur 3.2). Voor appartementen is dit slechts 33%. De verkoopquote oud aanbod is het percentage van de oude verkoopportefeuille dat in het betreffende kwartaal is verkocht. Logischerwijs is deze lager (17% voor eengezinswoningen en 12% voor appartementen). Het nieuwe woningaanbod wordt dus beduidend sneller verkocht dan het oude restaanbod van voorgaande kwartalen. Er dient wel opgemerkt te worden dat in de Monitor Nieuwe Woningen projecten pas als nieuw aanbod geregistreerd kunnen worden als de eerste woning van het project is verkocht. De tijd tussen start verkoop en verkoop van de eerste woning wordt dus niet in de vijvermodellen meegenomen. Dit heeft vooral effect op de verkoopquote van nieuw aanbod, die daardoor extra hoog uitvalt. Het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal viel beduidend lager uit dan in de voorgaande twee kwartalen. De verkoopquotes laten echter geen significante teruggang zien. Het beperkte aantal verkopen in het derde kwartaal wordt vooral veroorzaakt door het beperkte aantal nieuwe projecten dat in de zomermaanden in verkoop is gegaan en minder door een vermeende verslechtering van de markt. % verkocht van oud + nieuw aanbod Figuur 3.2: Verkoopquotes naar woningtype en naar nieuw en oud aanbod Nieuw aanbod verkoop sneller dan oud, eengezinswoning verkoopt sneller dan appartement en Q3 was niet zo slecht als de transactiecijfers doen vermoeden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q Q Q Q Q Q Eengezinswoningen Appartementen verkoopquote totaal verkoopquote oud verkoopquote nieuw Bron: Monitor Nieuwe Woningen. De verkoopquote is een indicator van de populariteit van de woning en toont het aandeel van het aanbod dat in het betreffende kwartaal is verkocht. Hoe hoger de verkoopquote, des te sneller wordt het aanbod verkocht. De verkoopquote nieuw aanbod is het percentage van het aanbod nieuwbouwwoningen in het meest recente kwartaal dat in hetzelfde kwartaal alweer is verkocht. De verkoopquote oud aanbod is het percentage van de oude verkoopportefeuille dat in het betreffende kwartaal is verkocht. Nieuw aangeboden woningen verkopen dus aanzienlijk sneller dan de oude voorraad. Wel dient opgemerkt te worden dat in de Monitor Nieuwe Woningen projecten pas als nieuw aanbod geregistreerd kunnen worden als de eerste woning van het project is verkocht. De tijd tussen start verkoop en verkoop van de eerste woning wordt dus niet in de vijvermodellen meegenomen. Dit heeft vooral effect op de verkoopquote van nieuw aanbod. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

15 Ruime portefeuille nieuwbouwappartementen Appartementen hebben een lagere verkoopquote, wat betekent dat ze dus langzamer verkocht worden dan eengezinswoningen. Raakt de verkoopportefeuille dan steeds meer gevuld met appartementen? Kortstondig, van eind 2009 tot begin 2010, was dit zeker het geval (zie figuur 3.4). Om goedkope woningen aan te kunnen bieden hebben veel ontwikkelaars zich (noodgedwongen) gericht op de ontwikkeling van appartementen. Inmiddels is het aandeel appartementen in de verkoopportefeuille met bijna 50% zeer hoog, maar stabiel (zie figuur 3.3). De stabilisatie wordt veroorzaakt doordat het nieuwe aanbod en de transacties een vergelijkbare samenstelling hebben (zie figuren 3.5 en 3.6) Figuur 3.3: Verkoopportefeuille naar woningtype Het aandeel appartementen in de verkoopportefeuille is snel gestegen, maar nu stabiel eengezins meergezins Bron: Monitor Nieuwe Woningen Het aandeel appartementen in de portefeuille is met 48% zeer hoog. Dit komt doordat er in een korte periode veel nieuwe appartementen op de markt zijn gebracht (zie figuur 3.4). Dit effect wordt versterkt door het feit dat projecten met appartementen moeilijk te faseren zijn, waarbij dus veel appartementen in één keer in de portefeuille komen. Figuur 3.4: Nieuw aanbod naar woningtype Dat komt doordat het aanbod appartementen sterk is gestegen, maar daarna weer licht daalt Nieuw aanbod eengezins Nieuw aanbod meergezins eengezins meergezins Bron: Monitor Nieuwe Woningen De sterke stijging van de woningportefeuille van appartementen eind 2009 en begin 2010 is veroorzaakt door een piek aan nieuwe appartementen die op de markt werden gebracht in dezelfde periode. Ook het aanbod eengezinswoningen steeg, maar minder snel en bovendien neemt de markt deze woningen sneller op. De terugval van nieuwe projecten in het derde kwartaal van 2010 betreft een seizoensgebonden effect (bouwvak). NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

16 In 2010 is de verkoopportefeuille stabiel doordat het nieuwe aanbod en de transacties een vergelijkbare samenstelling hebben. Figuur 3.5: Verdeling nieuw aanbod 2010 Figuur 3.6: Verdeling transacties % 35% 64% eengezins appartement 65% eengezins appartement Bron: Monitor Nieuwe Woningen Er werden in 2010 twee keer zoveel nieuwe eengezinswoningen als appartementen verkocht. Omdat er in dezelfde periode ook twee keer zoveel nieuwe eengezinswoningen in verkoop gingen blijft de verdeling naar woningtypen in de totale verkoopportefeuille behoorlijk constant. Appartementenmarkt in 2011 Naar verwachting wordt in 2011 de verkoop van nieuwbouwappartement nog lastiger. Nieuwbouwappartementen worden vooral gekocht door kinderloze huishoudens en binnen deze groep zijn starters en huishoudens met een kleine portemonnee een belangrijke doelgroep. Voor hen wordt het in 2011 juist extra moeilijk de financiering rond te krijgen. Daarnaast wachten meer vermogende huishoudens liever totdat ze een eengezinswoning kunnen kopen. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

17 4. Regionale trends In de vorige NEPROM Nieuwbouwbarometer gingen we al in op de grote regionale verschillen in woningmarktdynamiek. Opvallend is dat de getallen niet altijd stroken met het sentiment vanuit de woningmarkt. Ontwikkellocaties in het weiland herstellen zich snel Cijfermatig doorstaan de regio s met veel greenfieldlocaties de crisis goed. Het was voor ontwikkelaars relatief eenvoudig om het aanbod hier aan te passen aan de nieuwe markt. Flevoland is hier een goed voorbeeld van. In Flevoland werden in 2010 zelfs weer meer nieuwe woningen verkocht dan in 2007 (zie figuur 4.1 t/m 4.4), al is dit beeld wel vertekend doordat de markt in Flevoland al in 2006 verslechterde. Daar staat tegenover dat in Flevoland in de bestaande markt de transacties tussen 2007 en 2010 maar liefst zijn gehalveerd. De nieuwbouwmarkt doet het dus opvallend goed. Grote problemen met binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven De keerzijde is dat in complexe en langdurige binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven de woningmarkt extra hard is geraakt. Een goed voorbeeld hiervan is de markt van provincie Noord-Holland die wordt gedomineerd door Amsterdam. Het was in Amsterdam nauwelijks nog mogelijk om de koers van projecten te veranderen toen de woningmarkt in zwaar weer kwam. De transacties in de nieuwbouwmarkt zijn tussen 2007 en 2010 meer dan 40% gezakt (zie figuur 4.4), terwijl er in de bestaande bouw slechts 30% minder werd verkocht. De woningmarkt van Amsterdam staat traditioneel bekend om de enorme vraagdruk. Dit heeft geleid tot hoge (m 2 )prijzen en een enorm hoge grondprijs. Deze situatie werkt nu contraproductief, nu potentiële kopers niet meer in staat zijn de gewenste woning te financieren en niet meer genoegen nemen met een suboptimaal product waar ze binnen enkele jaren weer uitgroeien. Zwakke woningmarktregio s Noord en Limburg hard geraakt Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) is sinds de start van de crisis het hardst geraakt. Naar verwachting is de zwakke positie van de woningmarkt de oorzaak, want ook (Zuid-)Limburg heeft zich slecht ontwikkeld. De positie zal verslechteren door de daling van het bevolkingaantal (krimp), waardoor de vraag naar woningen structureel afneemt. Een daling in woningverkopen is ook al in 2006 waar te nemen. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

18 Figuur 4.1: transacties 2008 t.o.v : transacties 2009 t.o.v : transacties 2010 t.o.v Figuur 4.4: transacties 2010 t.o.v NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

19 NEPROM-prognoses 2011 Het jaar 2010 was een beduidend beter jaar voor de nieuwbouwmarkt dan Toch verwacht de NEPROM voor de nieuwbouwwoningmarkt een zwaar jaar. 1. De economie trekt weer aan De Nederlandse economie is uit de recessie. In 2010 is de economie met 1,8% gegroeid (Bron Rabobank). Voor 2011 verwacht de Rabobank een groei van 1,5%. Daarnaast neemt de werkloosheid en het aantal faillissementen af. De inflatie zal naar verwachting oplopen tot gemiddeld 1,2%. MAAR 2. De hypotheekrente stijgt weer Medio 2010 stond de tienjaarsrente zonder NHG op 4,6%. Inmiddels is deze gestegen naar 5,4% (Obvion Basis 10 jaar vast zonder NHG). Schattingen over een verdere stijging van de rente in 2011 variëren van enkele tientallen basispunten tot 1,5 procentpunt. Hierdoor worden kopers ernstig beperkt in hun financieringsmogelijkheden. 3. Leencapaciteit wordt minder Op 1 januari 2011 zijn de NHG-regels voor hypotheekverstrekking aangescherpt, waardoor modale inkomens minder kunnen lenen. Nibud heeft berekend dat Nederlandse huishoudens in 2011 meer geld kwijt zijn aan zorgpremies, pensioenpremies en energiekosten. Omdat het wonen de sluitpost is in de Nibud-modellen leidt dit er toe dat huishoudens in 2011 minder budget beschikbaar hebben voor wonen. Dit kan oplopen tot ruim 25% minder hypotheek voor benedenmodale inkomens. 4. Tophypotheken worden ingeperkt in het voorstel van AFM Nieuw af te sluiten hypotheken zonder NHG mogen maximaal 112% van de aankoopwaarde van een woning bedragen, waarbij het percentage boven 100% binnen een termijn van 7 jaar moet worden afgelost. Dit is het voorstel van de AFM om de tophypotheken in te perken. De versnelde aflossing betekent een hogere maandlast met als gevolg een verdere beperking van de leencapaciteit van kopers. Het stimuleert bovendien niet dat huishoudens meer aflossen dan de vereiste 12%, een zo laag mogelijke woonlast (met een zo hoog mogelijke aflossingsvrije hypotheek) is dan veel belangrijker. De pijn van de starters(woning) A. Veel starters kunnen geen woning kopen De pijn van de maatregelen is vooral voelbaar bij koopstarters. Starters hebben in 2009 en 2010 de woningmarkt nog enigszins op de been gehouden, maar naar verwachting zullen vooral zij moeite krijgen de financiering rond te krijgen. Gezien de aantrekkende economie en de teruglopende werkloosheid ligt het niet in de verwachting dat verkopers van starterswoningen in de bestaande markt bereid zijn hun vraagprijs te laten zakken, zo voorspelt het economisch bureau van ING op 14 februari De verkopers zullen echter geconfronteerd worden met beperkte leencapaciteit van koopstarters, waardoor veel transacties uiteindelijk niet tot stand zullen komen. Voor nieuwbouwontwikkelaars biedt dit een kans. Zij zullen nog meer dan in de voorbije crisisjaren hun best doen om eenvoudige, goedkope woningen op de markt te brengen die nog binnen de leencapaciteit van koopstarters vallen. Dit betekent echter een verdere versobering van de nieuwbouwproductie. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

20 B. Veel starters willen niet de woning kopen die de ontwikkelaar aanbiedt Om goedkope woningen aan te bieden hebben veel ontwikkelaars zich gericht op de ontwikkeling van appartementen. Inmiddels is de totale verkoopportefeuille nieuwbouwwoningen voor de helft gevuld met onverkochte appartement. Echter, voor veel starters is de periode tussen koop van een appartement en oplevering onacceptabel lang. Daarnaast is een appartement voor veel huishoudens slechts een tussenstop op weg naar de gewenste eengezinswoning. In de huidige situatie wachten zij dan liever net zolang met kopen totdat een eengezinswoning financieel bereikbaar is. Ook terugval van duurdere prijssegmenten De verscherpte hypotheekregels in 2011 hebben nauwelijks effect op de leencapaciteit van bovenmodale inkomens, al zullen zij ook te maken krijgen met een algehele terughoudendheid van banken. Toch is mogelijk ook een terugval van de transacties in het dure segment te verwachten. Als starters geen woning meer kunnen financieren, zullen doorstromers hun woning niet kwijt raken en dus zelf ook geen nieuwe woning kopen. Koopstarters zijn de katalysator van het woningmarktherstel. Eerdere berekeningen tonen aan dat als een starter een huis koopt dit leidt tot vier tot zes verhuisbewegingen. Uiteindelijk zullen in 2011 dus de transacties in alle prijsklassen teruglopen. Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters biedt uitkomst De overheid kan starters op de koopmarkt eenvoudig stimuleren door middel van een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters. Als starters een bestaande woning kopen, dragen de vertrekkende eigenaren daarvan uiteraard wel overdrachtsbelasting af bij de aankoop van hun volgende woning, en zo verder en zo verder. In één beweging verlaagt de overheid de hypotheeklasten voor starters en vergroot ze per saldo de inkomsten voor de staatskas. De laatste jaren zijn de overheidsinkomsten uit overdrachtsbelasting namelijk al gehalveerd omdat de woningmarkt op slot zit. Gezien de aantrekkende economie en de teruglopende werkloosheid ligt het niet in de verwachting dat verkopers van starterswoningen in de bestaande markt bereid zijn hun vraagprijs te laten zakken, zo voorspelt het economisch bureau van ING op 14 februari De verkopers zullen echter geconfronteerd worden met beperkte leencapaciteit van koopstarters, waardoor veel transacties uiteindelijk niet tot stand zullen komen. Voor nieuwbouwontwikkelaars biedt dit een kans. Zij zullen nog meer dan in de voorbije crisisjaren hun best doen om eenvoudige, goedkope woningen op de markt te brengen die nog binnen de leencapaciteit van koopstarters vallen. Dit betekent echter een verdere versobering van de nieuwbouwproductie. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

21 Bijlage: uitleg MNW en vijvermodel De Monitor Nieuwe Woningen De Monitor Nieuwe Woningen (MNW) is een samenwerkingsverband van het (voormalig) Ministerie van VROM en de NEPROM. De MNW levert actuele informatie over de ontwikkeling van het aanbod, de verkoop en de productie van nieuwe marktkoopwoningen op basis van verleende certificaten van SWK en Woningborg. Onder marktkoopwoningen verstaan we koopwoningen die worden gerealiseerd voor de verkoop door projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties. Van dit segment is circa 85% van de nieuwe woningen opgenomen in de MNW. De MNW heeft géén betrekking op eigen woningen die onder particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. Een woning wordt in de Monitor Nieuwe Woningen geregistreerd als verkocht bij ondertekening van een voorlopig koopcontract. Woningen worden pas opgenomen in het aanbod als de eerste woning van het project is verkocht. Het Vijvermodel In de vorige NEPROM Nieuwbouwbarometer spraken wij de ambitie uit om meer inzicht te krijgen in de doorstroom van woningen binnen de Monitor Nieuwe Woningen. In opdracht van de NEPROM heeft het Onderzoeksinstituut OTB de Monitor Nieuwe Woningen aangepast om dit mogelijk te maken. Met het Vijvermodel is de dynamiek in de nieuwbouwwoningmarkt goed inzichtelijk te maken (zie figuren 1.4, 1.5 en 1.6). Leeswijzer Het vijvermodel toont de invoer van in het betreffende kwartaal nieuw op de markt gekomen projecten (Nieuw aanbod) in de totale te koop staande nieuwbouwvoorraad. Het geeft ook weer hoeveel woningen uit het nieuwe aanbod in hetzelfde kwartaal alweer zijn verkocht (Nieuw verkocht) en hoeveel woningen uit de oude voorraad zijn verkocht (Oud verkocht). De woningen die uiteindelijk in de voorraad blijven (midden rechts in de vijver) vormen de oude voorraad van het volgende kwartaal. De kwartalen sluiten niet exact op elkaar aan, doordat er na het sluiten van het kwartaal correcties plaatsvinden. NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

22 Colofon De NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen is een uitgave van de NEPROM op basis van de Monitor Nieuwe Woningen. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Overname van (delen van) dit rapport is met bronvermelding mogelijk na overleg met de NEPROM. Research en eindredactie Drs. ing. Jan Fokkema Drs. Matthijs Hofman Voorburg, februari 2011 Voor meer informatie kunt u terecht bij Matthijs Hofman ( of U kunt dit rapport ook downloaden via NEPROM Postbus AP Voorburg T F E NEPROM Nieuwbouwbarometer Koopwoningen Winter

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1

Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1 Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Landelijke trends 5 Nieuwbouwtransacties zakken terug 5 1. Betaalbaarheid koopwoningen neemt af 6

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM

Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM Beste periode voor woningbouw sinds jaren Beperkt nieuw aanbod knijpt verkoop af De totale nieuwbouwverkoop over geheel 2015 komt uit op ongeveer 30.000

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 1. Inleiding In de vergadering van 13 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten de startersregeling voor de gemeente Oss tijdelijk te herintroduceren. De

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2016 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Mei 2016

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen

Monitor Nieuwe Woningen Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses Winter 6-7 Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen Monitor Nieuwe Woningen / cijfers & analyses winter 6-7 Monitor Nieuwe Woningen / cijfers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod

Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Trends op de woningmarkt: de mismatch tussen vraag en aanbod Peter Boelhouwer 11-10-2016 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Gaat het herstel op de koopwoningmarkt (te) snel? Toekomstige

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017

Woningbouwmonitor. Haaglanden 2017 Woningbouwmonitor Haaglanden 2017 Juni 2017 Marktontwikkeling De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in januari 2017 tot 120 punten. Deze opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie