MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013

2 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan MD Amsterdam Administrateur SGG Custody B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. Lange Vijverberg AC Den Haag Contactgegevens Nassaulaan JS Den Haag Telefoon: Website: 2

3 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Inleiding 5 Algemene informatie 6 Assortiment 6 Beleggingsdoelstelling 6 Beleggingsbeleid 7 Dividendbeleid 8 Kosten 8 Juridische en fiscale informatie 9 Verslag van de beheerder 10 Fondsvermogen 10 Beleggingsresultaat 10 Dividenduitkeringen 11 Ontwikkelingen financiële markten 11 Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd dicht dividendlek 12 Meesman beleggingsfondsen van besloten naar open fonds voor gemene rekening 13 Raad van Toezicht 13 Verklaring omtrent de bedrijfsvoering 13 Verklaring inzake AIFMD 13 Jaarrekening 15 Balans 15 Winst- en verliesrekening 16 Kasstroomoverzicht 16 Toelichtingen 17 Overige gegevens 29 Resultaatbestemming 29 Persoonlijk belang bestuurders 29 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 29 Bijlagen 1. Vanguard Indexfondsen Dimensional Global Short Fixed Income Fund Northern Trust World Equity Index Fund 39 3

4 Kerncijfers Alle bedragen zijn in euro s. Meesman fonds Aandelen Wereldwijd Koers 72, , , , ,6547 Rendement 20,8% 13,7% -2,7% 19,0% 25,4% Lopende kosten 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Aandelen Europa Koers 62, , , , ,5294 Rendement 19,5% 17,3% -8,1% 10,9% 31,4% Lopende kosten 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Aandelen Opkomende Landen Koers 60, , , , ,0660 Rendement -7,1% 15,8% -16,2% 26,1% 73,8% Lopende kosten 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% Obligaties Eurolanden Koers 67, , , , ,3510 Rendement 1,8% 10,3% 3,2% 1,2% 4,2% Lopende kosten 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Obligatiefonds Wereldwijd Koers 50, , Rendement -1,0% Lopende kosten 0,59% Toelichting 1. De koers is de Intrinsieke Waarde per participatie per 31 december De Lopende kosten voor 2013 is de Lopende Kosten Factor (LKF). Lopende kosten voor 2009 t/m 2012 is de Total Expense Ratio (TER). Voor beide kostenmaatstaven is de wijze van berekening wettelijk voorgeschreven. Meer informatie hierover in de toelichting op de winst- en verliesrekening. 4

5 Inleiding Het jaarverslag van de Meesman Beleggingsfondsen bestaat uit drie delen. 1. Algemene informatie over de Meesman Beleggingsfondsen In dit deel worden het assortiment en de belangrijkste algemene kenmerken van de Meesman Beleggingsfondsen beschreven, zoals de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het dividendbeleid, de kosten en de juridische en fiscale informatie. 2. Het verslag van de beheerder In dit deel vindt u het verslag van de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen over de gang van zaken bij de fondsen in het boekjaar De jaarrekening De jaarrekening, gecontroleerd door de accountant, bevat de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de fondsen, aangevuld met toelichtingen en overige gegevens. De kerncijfers van de Meesman Beleggingsfondsen met een kort overzicht van de koers, het rendement en de lopende kosten van de Meesman Beleggingsfondsen vindt u op bladzijde 4. Verder zijn aan dit verslag drie bijlagen toegevoegd met informatie over de Vanguard Indexfondsen, het Dimensional Global Short Fixed Income Fund en het Northern Trust World Equity Index Fund, waarin de Meesman Beleggingsfondsen beleggen. Mocht u vragen hebben over dit jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met de directie. 5

6 Algemene Informatie Hieronder worden het assortiment en de belangrijkste kenmerken van de Meesman Beleggingsfondsen beschreven, zoals de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het dividendbeleid, de kosten en de juridische en fiscale aspecten. Het gaat hier om de algemene kenmerken van de fondsen die niet van jaar tot jaar veranderen. De resultaten over het boekjaar 2013 vindt u in het Verslag van de Beheerder elders in dit jaarverslag. Assortiment Meesman biedt drie aandelenfondsen (voor waardegroei) en twee veilige obligatiefondsen (voor risicobeperking) aan. Dit (beperkte) assortiment volstaat om een goed gespreide, verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen. Meesman Beleggingsfonds Opgericht Belegt in Fondsen voor waardegroei Aandelen Wereldwijd 1 juli 2005 aandelen in ontwikkelde landen wereldwijd Aandelen Europa 1 juni 2006 Europese aandelen Aandelen Opkomende Landen 1 januari 2007 aandelen in opkomende landen wereldwijd Fondsen voor risicobeperking Obligaties Wereldwijd 1 juli 2012 overheids- en bedrijfsobligaties wereldwijd Obligaties Eurolanden 1 juli 2005 overheidsobligaties die in euro s noteren Beleggingsdoelstelling Meesman aandelenfondsen De beleggingsdoelstelling van de drie Meesman aandelenfondsen is het realiseren van waardegroei op lange termijn door zo nauwkeurig mogelijk het beleggingsresultaat (rendement en risico) van een bepaalde aandelenindex te evenaren. Alle Meesman aandelenfondsen volgen breed gespreide, naar marktkapitalisatie gewogen aandelenindexen van de toonaangevende indexaanbieder MSCI. Meesman Beleggingsfonds Index Aantal landen Aantal aandelen Aandelen Wereldwijd MSCI World Aandelen Europa MSCI Europe Aandelen Opkomende Landen MSCI Emerging Markets Van aandelenindexen bestaan verschillende varianten. Ze worden in verschillende valuta s berekend. En er is een koersindex en een herbeleggingsindex. De koersindex geeft alleen de ontwikkeling weer van de koersen van de aandelen die in de index zijn opgenomen zonder rekening te houden met dividenden. De herbeleggingsindex houdt wel rekening met het dividend: het rendement is het koersrendement plus het dividendrendement. Het rendement van de herbeleggingsindex is altijd hoger dan van de koersindex. Van de herbeleggingsindex zijn er vaak weer twee varianten. Eén inclusief het bruto dividend en één inclusief het netto dividend. Het netto dividend is het dividend na aftrek van lokale dividend- of bronbelasting. Het rendement van de index inclusief het bruto dividend is hoger dan die inclusief het netto dividend. De reden om dit onderscheid te maken is dat beleggingsfondsen (ook indexfondsen) de ingehouden dividendbelasting veelal niet terug kunnen krijgen en dus het netto dividend ontvangen. Daarom volgen de meeste indexfondsen de herbeleggingsindex inclusief netto dividend. Alle Meesman aandelenfondsen volgen de in euro s berekende herbeleggingsindex (inclusief netto dividend) van de voor hen relevante MSCI index. Het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd kan de 6

7 dividend- en bronbelasting die wordt ingehouden op de dividenduitkeringen van de onderliggende aandelen terugkrijgen. Meesman obligatiefondsen In tegenstelling tot de Meesman aandelenfondsen staat bij de Meesman obligatiefondsen niet het streven naar rendement voorop maar het vermijden van risico en het behoud van kapitaal. De Meesman obligatiefondsen streven in de eerste plaats naar waardevastheid onder alle omstandigheden, ook tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt. Dit doen ze door te beleggen in een breed gespreide portefeuille van relatief veilige obligaties d.w.z. kortlopende obligaties uitgegeven door kredietwaardige overheden en bedrijven. Het valutarisico wordt, waar nodig, afgedekt. Dit type obligaties vervult vaak de rol van veilige haven tijdens een ernstige crisis op de aandelenmarkt. Wanneer de aandelenkoersen onderuit gaan leidt de verhoogde vraag naar deze veilige obligaties veelal tot een waardestijging van dit type obligaties. Daarom zijn zij bij uitstek geschikt om het risico van een beleggingsportefeuille als geheel te beperken. Meesman Beleggingsfonds Index Aantal landen Aantal obligaties Obligaties Wereldwijd n.v.t Obligaties Eurolanden Barclays Euro Govt. Bond Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt in obligaties uitgegeven door overheden van en bedrijven gevestigd in ontwikkelde landen die lid zijn van de OESO. De obligaties hebben een zeer hoge kredietwaardigheid (voornamelijk AAA en AA) en een korte looptijd (maximaal vijf jaar). Het valutarisico wordt afgedekt. Het fonds is geen indexfonds. Het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden is een indexfonds dat de Barclays Capital Euro Government Bond Index volgt. Dit is een marktgewogen index van euro-genoteerde overheidsobligaties met een relatief hoge kredietwaardigheid (investment grade). Beleggingsbeleid De Meesman Beleggingsfondsen beleggen uitsluitend in beleggingsproducten die worden beheerd door vermogensbeheerders die wereldwijd toonaangevend zijn. Op het niveau van de vermogensbeheerder wordt gekeken naar onder meer de ervaring, de reputatie, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering. Zo profiteren beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen van de expertise, ervaring en schaalgrote van de grootste en meest gerenommeerde beleggers ter wereld. Op productniveau wordt onder andere gekeken naar de gehanteerde beleggingsmethodiek, de kosten, de dividendbelasting, het uitlenen van effecten, de in het verleden behaalde beleggingsresultaten (rendement en risico), het risicobeheer, de transparantie van de prijsvorming en de informatievoorziening. Momenteel maakt Meesman gebruik van drie vermogensbeheerders: Northern Trust, een vooraanstaande Amerikaanse vermogensbeheerder met meer dan veertig jaar ervaring met indexbeleggen; Vanguard, een gerenommeerde Amerikaanse vermogensbeheerder die wereldwijd een van de grootste en meest ervaren indexbeleggers is; Dimensional Fund Advisors, eveneens een grote, zeer gerespecteerde Amerikaanse vermogensbeheerder. Meesman Beleggingsfonds Aandelen Wereldwijd Aandelen Europa Aandelen Opkomende Landen Obligaties Wereldwijd Obligaties Eurolanden Belegt in Tot september 2013: Vanguard Global Stock Index Fund Sinds september 2013: Northern Trust World Equity Index Fund Vanguard European Stock Index Fund Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Dimensional Global Short Fixed Income Fund Vanguard Euro Government Bond Index Fund 7

8 Dividendbeleid Dividendbeleid onderliggende fondsen Alle bovengenoemde beleggingsfondsen van Vanguard, Dimensional en Northern Trust ontvangen dividend of rente van de aandelen respectievelijk obligaties waarin zij beleggen. Op het moment dat de fondsen de dividenden en rentes ontvangen, worden deze binnen het betreffende fonds herbelegd. Van de vijf bovengenoemde beleggingsfondsen keert alleen het Northern Trust World Equity Index Fund zelf dividend uit. Het fonds doet dit één keer per jaar. Op het moment dat het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd deze jaarlijkse dividenduitkering ontvangt, wordt die binnen het fonds herbelegd. Door rente- en/of dividendinkomsten te herbeleggen stijgt de waarde van een fonds en komt het voordeel in de vorm van koerswinst aan de beleggers ten goede. Dividendbeleid Meesman Beleggingsfondsen De Meesman Beleggingsfondsen hebben de status van fiscale beleggingsinstelling. Is er in een bepaald boekjaar een voor uitdeling beschikbare winst, dan keert het fonds dividend uit. Is er in een bepaald boekjaar geen voor uitdeling beschikbare winst, dan keert het fonds geen dividend uit. In de praktijk betekent dit dat in ieder geval het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd één keer per jaar dividend zal uitkeren. Naar verwachting zullen de overige Meesman Beleggingsfondsen geen dividend uitkeren. Op dividenduitkeringen van de Meesman Beleggingsfondsen wordt Nederlandse dividendbelasting ingehouden. In Nederland belastingplichtige beleggers kunnen de ingehouden dividendbelasting in beginsel verrekenen met de door hen verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. Beleggers die inkomsten uit de Meesman Beleggingsfondsen willen ontvangen, kunnen maandelijks een vast bedrag opnemen. De hoogte van het op te nemen bedrag kunnen zij zelf bepalen. Zo kunnen zij een dividend ontvangen dat nauwkeurig is afgestemd op hun persoonlijke behoefte aan inkomsten. Dit biedt meer flexibiliteit dan een gewone dividenduitkering waarbij je een keer per jaar een (van tevoren) onbekend bedrag ontvangt. Kosten Beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen via een Meesman Beleggingsrekening brengt de volgende kosten met zich mee: Fondskosten die jaarlijks binnen de fondsen in rekening worden gebracht (zie hieronder) Aan- en verkoopkosten van 0,25% per transactie (sinds 1 januari 2014) Administratievergoeding van 25 per rekening per jaar Beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen via andere partijen kan andere kosten met zich meebrengen. De kosten verschillen per partij. Ter indicatie van de fondskosten staan in de onderstaande tabel de lopende kosten (voorheen de Total Expense Ratio) van de Meesman Beleggingsfondsen. Meesman Beleggingsfonds Lopende kosten Aandelen Wereldwijd 0,50 % Aandelen Europa 0,50 % Aandelen Opkomende Landen 0,65 % Obligaties Eurolanden 0,30 % Obligaties Wereldwijd 0,59 % 8

9 Juridische en fiscale informatie Juridische informatie De Meesman Beleggingsfondsen zijn subfondsen van het Meesman Paraplufonds, een beleggingsfonds opgericht op 1 juli 2005 en gevestigd in Den Haag. De Meesman Beleggingsfondsen zijn in Nederland gevestigde open-end fondsen voor gemene rekening. Open-end betekent dat de fondsen doorlopend participaties uitgeven en inkopen tegen de intrinsieke waarde van de participaties van de fondsen, behoudens bijzondere omstandigheden zoals in het prospectus omschreven. In beginsel vindt uitgifte en inname van participaties wekelijks plaats, op vrijdag. Op verzoek kan dit ook op andere dagen. Bij een fonds voor gemene rekening brengen participanten geld bijeen dat door een beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. Een fonds voor gemene rekening heeft een beheerder en een (onafhankelijke) bewaarder. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fondsvermogen. De beheerder kan niet zonder toestemming van de bewaarder over het fondsvermogen beschikken. De bewaarder is belast met het bewaren van het fondsvermogen. De beleggingen van het fonds staan op naam van de bewaarder, waardoor het fondsvermogen juridisch gescheiden is van het vermogen van de beheerder en andere partijen. Ook heeft de bewaarder de taak om erop toe te zien dat de beheerder het fonds beheert in overeenstemming met het beleggingsbeleid zoals dat in het prospectus is vastgelegd. De beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen is Meesman Index Investments B.V. Meesman Index Investments B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen is Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen. Deze bewaarstichting heeft als enige activiteit het bewaren van fondsvermogens. Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen wordt bestuurd door SGG Custody B.V. (voorheen ANT Custody B.V.), de administrateur van de Meesman Beleggingsfondsen. SGG Custody B.V. is onderdeel van SGG Netherlands N.V. (voorheen ANT Trust & Corporate Services N.V.), een internationaal opererende leverancier van financiële en administratieve diensten. SGG Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en een honderd procent dochteronderneming van SGG Holding S.A. Fiscale informatie De Meesman Beleggingsfondsen waren tot 1 september 2013 zogeheten besloten fondsen voor gemene rekening. Dit houdt in dat de fondsen niet belastingplichtig waren voor de vennootschaps- en dividendbelasting. De fondsen waren voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant, wat wil zeggen dat de participanten naar rato van hun deelname worden belast op basis van de voor hen geldende fiscale regels. De Meesman Beleggingsfondsen zijn sinds 1 september 2013 zogeheten open fondsen voor gemene rekening. Dit houdt in dat de fondsen in beginsel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. De Meesman Beleggingsfondsen opteren echter voor de zogeheten status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat zij voor de vennootschapsbelasting zijn onderworpen aan een tarief van 0%, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is de zogeheten doorstootverplichting die inhoudt dat de voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de Participanten moet worden uitgekeerd. Boekjaar Het boekjaar van de Meesman Beleggingsfondsen is gelijk aan het kalenderjaar. 9

10 Verslag van de beheerder Dit is het verslag van de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen over de gang van zaken bij de fondsen in het boekjaar Het betreft hier de periode van 1 januari tot en met 31 december Informatie over de algemene kenmerken van de Meesman Beleggingsfondsen, die niet van jaar tot jaar veranderen, vindt u onder Algemene informatie elders in dit jaarverslag. Fondsvermogen Het beheerd vermogen van een beleggingsfonds is afhankelijk van twee factoren: de kasstroom (de in- en uitstroom van geld) en de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. In 2013 was bij alle Meesman Beleggingsfondsen de kasstroom positief (er is meer nieuw geld binnen-gekomen dan er bestaand geld is onttrokken). Drie van de vijf fondsen hebben een positief rendement behaald en twee van de vijf een negatief rendement. Per saldo is het vermogen van alle Meesman Beleggingsfondsen in de verslagperiode gegroeid. Meesman Beleggingsfonds Fondsvermogen 31 dec 2012 Fondsvermogen 31 dec 2013 Aandelen Wereldwijd Aandelen Europa Aandelen Opkomende Landen Obligaties Wereldwijd Obligaties Eurolanden Totaal Beleggingsresultaat In de onderstaande tabel staat het rendement van de Meesman Beleggingsfondsen in Ter vergelijking wordt, voor de vier indexfondsen, ook het rendement van de gevolgde index getoond. Meesman Beleggingsfonds Koers 31 dec 2012 Koers 31 dec 2013 Rendement Aandelen Wereldwijd 60,09 72,56 20,8% MSCI World Index 132, ,933 21,2% Aandelen Europa 52,01 62,17 19,5% MSCI Europe Index 138, ,542 19,8% Aandelen Opkomende Landen 64,89 60,26-7,1% MSCI Emerging Markets Index 300, ,690-6,8% Obligaties Wereldwijd 50,65 50,13-1,0% Obligaties Eurolanden 66,10 67,31 1,8% Barclays Capital Euro Govt. Bond Index 152,14 155,38 2,1% Rendement Meesman Indexfondsen Hoewel indexfondsen het beleggingsresultaat van de voor hen relevante index zo nauwkeurig mogelijk trachten te evenaren, zal het rendement van een indexfonds nooit helemaal hetzelfde zijn als dat van de gevolgde index. Dit heeft allerlei oorzaken waaronder de wijze waarop het fonds de index probeert te volgen (volledige nabootsing, gedeeltelijke nabootsing of via derivaten), de kosten (een indexfonds heeft 10

11 kosten, een index niet), de mate waarin een indexfonds ingehouden dividendbelasting kan terugkrijgen en diverse operationele aspecten van het beleggingsbeleid. In 2013 zijn de drie Meesman Indexfondsen die in aandelen beleggen minder bij de voor hen relevante index achtergebleven dan je op basis van de lopende kosten zou verwachten. Bij het Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden was de achterstand op de index gelijk aan wat je op basis van de lopende kosten zou verwachten. Dividenduitkeringen De Meesman Beleggingsfondsen hebben in 2013 geen dividend uitgekeerd. Rente en/of dividend dat is ontvangen door de beleggingsfondsen waar de Meesman Beleggingsfondsen in beleggen, zijn binnen deze onderliggende fondsen herbelegd. Meesman biedt beleggers die inkomsten uit hun vermogen willen de mogelijkheid om maandelijks een bedrag op te nemen als alternatief voor een dividenduitkering. Ontwikkelingen financiële markten Hieronder blikken wij kort terug op de rendementsontwikkeling gedurende de verslagperiode van de financiële markten die voor de Meesman Beleggingsfondsen het meest relevant zijn. Het is van belang om te realiseren dat deze terugblik niet meer is dan een momentopname en zodoende een vertekend beeld kan geven van lange termijn rendementsontwikkelingen. En daar gaat het bij beleggen om: de lange termijn. Beleggingsresultaten dient u dan ook altijd over een lange periode te bekijken veel langer dan de periode waarop dit jaarverslag betrekking heeft. Op basis van historische gegevens die meer dan vijfentachtig jaar teruggaan is het redelijk om te veronderstellen dat op lange termijn aandelen een rendement opleveren van gemiddeld circa acht procent per jaar en relatief veilige (staats)obligaties gemiddeld ongeveer vier tot vijf procent per jaar. Op korte termijn zal het rendement hiervan afwijken. In zowel positieve als negatieve zin. Beurzen stijgen nou eenmaal niet in een rechte lijn. In het ene jaar wordt beter gepresteerd dan in het andere. En het verschil tussen de goede en slechte jaren kan soms groot zijn. Dat heet risico. Wij adviseren u dan ook de beleggingsresultaten in een bepaald jaar altijd tegen deze achtergrond te beoordelen. Aandelen Na een goed 2012 was 2013 een nog beter jaar voor beleggers in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen. Wereldwijd stegen de aandelenkoersen gestaag. De meest opvallende datum in 2013 was 22 mei. Toen liet Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, weten dat als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan (de economische groei doorzet) één aspect van het extreem ruime monetaire stimuleringsprogramma in de VS (de opkoop van Amerikaanse staatsobligaties en ander papier) mogelijk zou worden ingeperkt. Hoewel hij eigenlijk niets nieuws zei schrokken veel beleggers wel. Het einde van een periode van ongekend goedkoop geld leek nabij. De koersen van aandelen en obligaties gingen onderuit. De Amerikaanse centrale bank schrok zelf ook van de reactie van beleggers en haastte zich om de verwachtingen weer bij te stellen. Voorlopig zou het ruime monetaire beleid worden voortgezet. Beleggers slaakten een collectieve zucht van verlichting. En de aandelenkoersen keerden weer noordwaarts. In 2013 boekte de Japanse beurs een spectaculaire winst. De Nikkei Index steeg bijna 60 procent. Voor Europese beleggers deed de zwakte van de Japanse yen ten opzichte van de euro (-21%) deze winst voor een deel weer teniet. Ook de Amerikaanse aandelenmarkten gingen harder omhoog dan de meeste Europese markten. De S&P 500 Index boekte ruim 32 procent winst tegenover zo n 20 procent voor de brede Europese aandelenindices. Daar stond tegenover dat de euro wat sterker was dan de dollar. Al met al stonden de MSCI World Index en de MSCI Europe Index aan het eind van het jaar zo n twintig procent hoger dan aan het begin van het jaar. Op de aandelenbeurzen van opkomende landen was het beeld precies het tegenovergestelde van de ontwikkelde landen. Geen gestaag stijgende maar gestaag dalende aandelenkoersen. Door een combinatie van lokale factoren (tekenen van afzwakkende groei, zorgen over oplopende schulden in sommige landen, politieke onrust etc.) en de verwachting dat in de VS de rente zou gaan stijgen, trokken 11

12 beleggers hun geld terug uit deze markten. Hierdoor daalden niet alleen de aandelenkoersen maar gingen ook de wisselkoersen in landen als Turkije, India, Indonesië, Brazilië en Argentinië hard onderuit. In sommige landen was de schade fors maar voor de breed gespreide MSCI Emerging Markets Index bleef het verlies beperkt tot minder dan 7 procent. Obligaties Voor obligatiebeleggers was 2013 een teleurstellend jaar. In veilig geachte landen als Duitsland en Nederland steeg de (lange) rente en daalden de obligatiekoersen. Per saldo resulteerde dit in een verlies van enkele procentpunten. In risicovollere landen als Spanje en Italië keerde het vertrouwen geleidelijk terug en gebeurde het tegenovergestelde. De rentes zijn fors gedaald en er werden aantrekkelijke rendementen behaald. Voor de breed gespreide Barclays Capital Euro Government Bond Index pakte dit per saldo goed uit. In deze index zitten staatsobligaties van veilige eurolanden en minder veilige eurolanden zoals Italië, Spanje en Ierland. De winst op deze laatste groep obligaties was iets meer dan het verlies op de eerste groep obligaties waardoor het jaar kon worden afgesloten met een kleine plus van 2,1 procent. Het Meesman Wereld Obligatiefonds belegt daarentegen alleen in veilige obligaties en profiteerde dus niet van de flinke winsten op risicovollere obligaties in Het eindresultaat was een licht verlies van 1 procent. En de toekomst? De wereld is te complex en onzeker om de toekomstige ontwikkeling van financiële markten en individuele beurskoersen consistent juist te voorspellen. Zelfs de grootste deskundigen lukt het niet. Zoals in onderzoeken steeds weer wordt aangetoond. Het toch proberen is de belangrijkste reden dat de meeste beleggers teleurstellende beleggingsresultaten behalen. Meesman Index Investments doet hier niet aan mee. Wij proberen niet te voorspellen wat op de financiële markten gaat gebeuren. In plaats daarvan gaan wij uit van wat de financiële wetenschap en tientallen jaren ervaring ons hebben geleerd. En vinden wij het verstandig om een beleggingsstrategie te volgen die om succesvol te zijn niet afhankelijk is van het correct voorspellen van korte termijn ontwikkelingen op de financiële markten. Die strategie is om in breed gespreide, goedkope indexfondsen te beleggen en die voor de lange termijn aan te houden. Wij zijn er verder van overtuigd dat beleggers die onderstaande uitgangspunten in acht nemen bovengemiddelde beleggingsresultaten zullen behalen, beter dan de meeste professionele beleggers. Omdat aandelen op korte termijn soms fors in waarde kunnen dalen, is het raadzaam alleen in aandelen te beleggen met geld dat u voor de lange termijn kunt wegzetten. Als u voor de korte termijn wilt beleggen, zijn veilige obligaties een goede keuze. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de onvoorspelbare waardeontwikkeling van individuele effecten, is het raadzaam uw beleggingen zo breed mogelijk te spreiden. Omdat kosten een grote invloed hebben op het rendement van een belegging, is het raadzaam de kosten zo laag mogelijk te houden. Vanwege de onvoorspelbaarheid van beurskoersen heeft het weinig zin om actief in- en uit te stappen. Dit kost alleen maar tijd en geld. Dat laatste gaat ten koste van uw rendement. Kopen en vasthouden is in de meeste gevallen de beste manier om te beleggen. Hoe complexer en ondoorzichtiger een beleggingsstrategie of -product, hoe groter de kans op fouten. Hou het simpel. Eenvoud loont. Het rendement behalen dat de financiële markten te bieden hebben vergt een combinatie van discipline, geduld en afstand nemen van de waan van de dag. Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd dicht dividendlek Tot september 2013 belegde het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd haar vermogen volledig in het Vanguard Global Stock Index Fund. In september 2013 is het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd overgestapt naar het Northern Trust World Equity Index Fund. Net als het Vanguard Global Stock Index Fund is ook het Northern Trust World Equity Index Fund een indexfonds dat de MSCI World Index volgt via volledige nabootsing d.w.z. door te beleggen in (vrijwel) alle aandelen die in index zijn 12

13 opgenomen. De voornaamste reden voor de overstap naar het Northern Trust fonds is dat het hiermee mogelijk wordt de dividendbelasting die wordt ingehouden op de dividenduitkeringen van de onderliggende aandelen terug te krijgen. De overstap van Vanguard naar Northern Trust heeft in september 2013 plaatsgevonden en is soepel verlopen. Het vermogen van het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd is zorgvuldigheidshalve niet in één keer maar stapsgewijs overgeheveld. Bij de overgang heeft het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd eenmalig kosten gemaakt van ongeveer zeven basispunten (zeven honderdsten van een procentpunt) waarvan het grootste deel bestond uit Engelse beursbelasting (Stamp Duty). Meesman Beleggingsfondsen worden open fondsen voor gemene rekening Per 1 september 2013 is de fiscale status van de Meesman Beleggingsfondsen gewijzigd van besloten naar open fondsen voor gemene rekening. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om de terugvordering van dividendbelasting mogelijk te maken (zie hierboven). Meer informatie over deze wijziging van fiscale status vindt u in de Algemene Informatie van de fondsen elders in dit jaarverslag. Raad van Toezicht Meesman Index Investments, de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen, heeft een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn de heer Arthur Docters van Leeuwen (voorzitter), de heer Willem van der Schoot en de heer Rob Bauer. De RvT vervult een toezichthoudende functie die is vastgelegd in het document Fund Governance dat op de website van Meesman te vinden is. De RvT beschouwt het als één van haar belangrijkste taken om de belangen van beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen te behartigen. De RvT komt in beginsel twee keer per jaar met de directie bijeen. In 2013 is dat slechts één keer geweest, in mei. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt de RvT met de directie van Meesman Index Investments de gang van zaken bij de Meesman Beleggingsfondsen en bij Meesman Index Investments. Daarnaast adviseert de RvT de directie over strategie en beleid. Verklaring omtrent de bedrijfsvoering Meesman Index Investments B.V. is de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen. Meesman Index Investments B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. De inrichting van de bedrijfsvoering is ontworpen om een hoge mate van zekerheid te verkrijgen dat Meesman Index Investments B.V. geen belemmeringen zal ondervinden bij het uitvoeren van haar normale bedrijfsactiviteiten. Zelfs met goed ontworpen en geïmplementeerde processen, systemen en controles is het echter niet mogelijk om absolute zekerheid te verschaffen dat er zich geen belemmeringen zullen voordoen. Als onderdeel van onze regelmatige werkzaamheden beoordelen wij doorlopend de effectiviteit van het functioneren van de bedrijfsvoering, inclusief de activiteiten die aan andere partijen zijn uitbesteed. Zo ook in het afgelopen boekjaar. Daarbij hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Wij verklaren dan ook met een hoge mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Verklaring inzake AIFMD Meesman Index Investments heeft in 2013 de eerste voorbereidingen getroffen om te voldoen aan de eisen, voortvloeiende uit de Alternative Investment Fund Managers Directive ('AIFMD'), die op 22 juli 2013 van kracht zijn geworden en waaraan na een overgangsjaar op 22 juli 2014 volledig voldaan dient te worden. In samenspraak met onze juridische adviseur is onderzocht wat er als gevolg van de AIFMD verandert en hoe deze veranderingen het beste kunnen worden vormgegeven. Wij voorzien met name 13

14 consequenties op het gebied van risicobeheer, een gewijzigde rol van de bewaarder en rapporteren. De nodige aanpassingen zullen tijdig worden verwerkt in onze administratieve organisatie en processen voor interne beheersing. Ook het prospectus zal worden aangepast aan de nieuwe eisen die de AIFMD stelt. Met de huidige directievoerder van de bewaarder, SGG Custody, is gesproken over de noodzakelijke aanpassingen van de geldende afspraken. De bewaarder verwacht binnenkort te kwalificeren als AIFMD-bewaarder. De beheerder is daarom voornemens om de samenwerking met de bewaarder na inwerkingtreding van de AIFMD voort te zetten. Den Haag, 15 mei 2014 De Beheerder Meesman Index Investments B.V. 14

15 Jaarrekening De jaarrekening, gecontroleerd door de accountant, bevat de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de fondsen, aangevuld met toelichtingen en overige gegevens. Balans Per 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. ACTIVA Toelichting Beleggingen Aandelen / Obligaties Vorderingen Nog te ontvangen verkoopopbrengsten Nog te ontvangen rebates Nog te verrekenen terugvorderbare belasting Overige activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Participatiekapitaal Algemene reserve Fondsresultaat Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Gelden die nog moeten worden belegd Gelden die nog moeten worden uitgekeerd Nog te betalen transactievergoeding Nog te betalen beheervergoeding Totaal passiva

16 Winst- en verliesrekening Over de periode 1 januari t/m 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. Toelichting Beleggingsresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Dividend Inkomsten voor het fonds Rebate Kosten voor het fonds Beheervergoeding Fondsresultaat Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari t/m 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. Toelichting Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Fondsresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit transacties van participanten Ontvangen bij aankopen van participanten Betaald bij verkopen van participanten Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december Toename / afname liquide middelen

17 Toelichtingen Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van reële waarde, tenzij anders vermeld. Beleggingen De waardering van de beleggingen vindt als volgt plaats: - niet-beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde in overeenstemming met maatstaven zoals die gangbaar zijn voor de desbetreffende beleggingen. Beleggingen in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde per participatie volgens opgave van de administrateur; - beleggingen in een andere valuta dan de euro worden naar de euro omgerekend tegen de op dat moment geldende wisselkoersen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen voor oninbaarheid getroffen. Grondslagen voor de bepaling van het fondsresultaat De resultaatbepaling vindt plaats door de gerealiseerde en ongerealiseerde koersstijgingen en -dalingen op beleggingen, eventuele opbrengsten van de beleggingen (dividend en rente), eventuele valutastijgingen of -dalingen, alsmede overige aan de Meesman Beleggingsfondsen toe te rekenen opbrengsten te verminderen met de aan de Meesman Beleggingsfondsen toe te rekenen kosten. De resultaten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Koersresultaten De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze koersresultaten zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 17

18 Toelichting op de balans 1. Overzicht verloop beleggingen gedurende boekjaar EUR EUR Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Meesman Indexfonds Aandelen Europa Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Meesman Obligatiefonds Wereldwijd Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs

19 Meesman Paraplufonds Stand 1 januari Netto aankopen van beleggingen door het fonds Netto verkopen van beleggingen door het fonds Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Stand 31 december Historische kostprijs Vorderingen 2.1 Nog te ontvangen verkoopopbrengsten Opbrengsten van verkooptransacties die nog ontvangen moeten worden van de onderliggende fondsen. 2.2 Nog te ontvangen rebates Rebate bedragen die nog ontvangen moeten worden van Vanguard. 2.3 Nog te verrekenen terugvorderbare belasting Betaalde dividendbelasting dat nog verrekend moet worden met te betalen dividendbelasting. 3. Overige activa 3.1 Liquide middelen Dit betreft voornamelijk gelden die nog niet zijn belegd. 4. Kortlopende schulden 4.1 Gelden die nog moeten worden belegd Stortingen van participanten die nog moeten worden belegd. 4.2 Gelden die nog moeten worden uitgekeerd Opbrengsten van verkooptransacties van participanten die nog moeten worden uitbetaald. 4.3 Nog te betalen transactievergoeding Transactievergoedingen die nog aan de beheerder moet worden uitbetaald. 4.4 Nog te betalen beheervergoeding Beheervergoedingen die nog aan de beheerder moet worden uitbetaald. 19

20 5. Eigen Vermogen Participatiekapitaal: gestort kapitaal min opgenomen kapitaal. Algemene reserve: cumulatief fondsresultaat in voorgaande boekjaren. Fondsresultaat: resultaat van het fonds in het betreffende boekjaar aantal EUR EUR 5.1 Participatiekapitaal Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Meesman Indexfonds Aandelen Europa Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Meesman Obligatiefonds Wereldwijd Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Meesman Paraplufonds Stand 1 januari Uitgegeven Ingekocht Stand 31 december Algemene reserve Stand 1 januari Winst voorgaand boekjaar (2012) Stand 31 december Fondsresultaat Stand 1 januari Toegevoegd aan Algemene reserve Fondsresultaat lopend boekjaar (2013) Stand 31 december

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie