Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument"

Transcriptie

1 Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening Discussiedocument

2 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Total cost of ownership (TCO) Total cost of ownership wat is dat? Waarom de total cost of ownership als oplossing? Hoe zou de total cost of ownership ingevuld kunnen worden? Wat is nodig om de total cost of ownership te kunnen invoeren? Hoe nu verder? 9 3

4 1 Inleiding De AFM heeft in de periode januari 2012 tot en met november 2012 onderzoek gedaan naar de kosten van beleggingsdienstverlening. Eén van de uitkomsten van dit onderzoek is dat het voor de consument moeilijk is om inzicht te krijgen in de totale kosten van beleggingsdienstverlening en om de kosten van verschillende diensten met elkaar te vergelijken. De AFM vindt het gebrek aan inzicht in de totale kosten problematisch omdat kosten een grote impact kunnen hebben op het rendement en daarom voor iedere consument belangrijk zijn. De aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek van de AFM zijn gepubliceerd in rapport Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. De concrete aanbevelingen in dit rapport ondersteunen beleggingsondernemingen 1 om een stap te zetten naar eenvoudig inzicht in de kosten van beleggingsdienstverlening. Het opvolgen van deze aanbevelingen leidt echter niet direct tot een eenvoudig inzicht in de totale kosten van beleggingsdienstverlening. De belangrijkste reden hiervoor is dat eenvoudig inzicht in de totale kosten (zowel de directe kosten van de beleggingsonderneming als de indirecte kosten van de aanbieders van beleggingsproducten) ontbreekt, waardoor de consument niet eenvoudig de dienstverlening kan beoordelen of een goede prijs/kwaliteitsvergelijking tussen beleggingsondernemingen en bedieningsconcepten kan maken. De AFM stelt daarom in het verlengde van de aanbevelingen in het rapport een total cost of ownership (TCO) voor als oplossing. In dit discussiedocument licht de AFM toe wat zij hiermee voor ogen heeft en nodigt zij de markt uit om hier verder over mee te denken, hierover in discussie te gaan en mee te helpen de TCO verder vorm te geven. Het onderzoek van de AFM heeft zich gericht op beleggingsondernemingen, maar de AFM is van mening dat het invoeren van een TCO zich niet beperkt tot deze groep financiële ondernemingen. De AFM acht het wenselijk dat een TCO wordt ingevoerd voor alle vormen van vermogensopbouw met een beleggingscomponent. Dit discussiedocument is daarom niet alleen relevant voor beleggingsondernemingen, maar onder andere ook voor de aanbieders van beleggingsfondsen, de aanbieders van andere beleggingsproducten en de aanbieders van vermogensopbouwproducten met een beleggingscomponent. De AFM wilt u in de gelegenheid stellen suggesties, ideeën of bezwaren met betrekking tot de TCO kenbaar te maken. De AFM nodigt u daarom uit om uiterlijk 18 januari 2013 uw reactie te geven. U kunt uw reactie sturen naar 2 Total cost of ownership (TCO) In dit discussiedocument wordt achtereenvolgens toegelicht waar het begrip TCO voor staat, waarom de TCO een oplossing is voor het gebrek aan inzicht van consumenten in de totale kosten van beleggingsdienstverlening, wat nodig is om de TCO te kunnen invoeren en hoe de TCO ingevuld zou kunnen worden. 2.1 Total cost of ownership wat is dat? Met total cost of ownership (TCO) wordt een kostenmaatstaf bedoeld die de hoogte van alle kosten van de beleggingsdienstverlening voor de consument inzichtelijk maakt. Bij beleggen zijn niet alleen de kosten die de consument rechtstreeks aan de beleggingsonderneming betaalt relevant (de directe kosten). Ook de kosten die een consument betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals een beleggingsfonds (de indirecte kosten) bepalen uiteindelijk het nettorendement van de beleggingsportefeuille. Een TCO bevat daarom zowel de directe als de 1 Met beleggingsondernemingen worden bedoeld financiële ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, zoals banken en beleggingsondernemingen die execution only-dienstverlening, beleggingsadvies en/of vermogensbeheer aanbieden aan consumenten, financiële dienstverleners die op basis van een vrijstelling onder het nationaal regime beleggingsdiensten verlenen en beleggingsondernemingen die fungeren als depotbank.

5 indirecte kosten. Een TCO is daarmee niet hetzelfde als een all-in tarief, omdat een all-in tarief uitsluitend de directe kosten weergeeft. In onderstaande box is ter illustratie een voorbeeld van een dergelijke TCO gegeven. Figuur 1: Voorbeeld hoogte en samenstelling total cost of ownership Total cost of ownership Voorbeeld Voorbeeld dient ter illustratie en is opgesteld op basis een gemiddeld belegd vermogen van dat is belegd in individuele titels, beleggingfondsen en gestructureerde producten. Kostensoort Bedrag in % belegd vermogen Beheervergoeding ,00% Prestatievergoeding 0 0,00% Abonnementskosten 0 0,00% Inlegkosten 0 0,00% Transactiekosten 200 0,20% Bewaarloon 150 0,15% Beheerhandelingen 50 0,05% Totale kosten beleggingsonderneming (inclusief kosten depotbank) ,40% Fondskosten (oa lopende kosten, transactiekosten in het fonds) 550 0,55% Op- en afslagen fondsen 100 0,10% Kosten gestructureerde producten 50 0,05% Totale kosten productaanbieders 700 0,70% Total Cost of Ownership ,10% 2,50% Kosten gestructureerde producten 2,00% 1,50% Op- en afslagen fondsen Fondskosten (oa lopende kosten, transactiekosten in het fonds) Beheerhandelingen Bewaarloon 1,00% Transactiekosten Inlegkosten 0,50% Abonnementskosten Prestatievergoeding 0,00% 1 Beheervergoeding Het begrip TCO bestaat al decennia en kent een brede toepassing in verschillende sectoren, zoals de IT industrie. Het begrip wordt hier gebruikt om een inschatting te maken van de directe en de indirecte kosten van een product of een systeem 2. Het begrip TCO is daarnaast ook al in de financiële sector, en meer specifiek in de fondsenindustrie, 2 bezocht op 28 september

6 geïntroduceerd: The total cost of ownership can be calculated by adding all the costs of an ETF, both internal and external, and subtracting all the revenues generated over the same time period Waarom de total cost of ownership als oplossing? Kosten hebben een belangrijke invloed op het rendement dat de consument met beleggen realiseert. Met rendement wordt het zogenaamde nettorendement bedoeld, oftewel: het rendement na aftrek van de kosten. Zoals eerder toegelicht vallen onder deze kosten zowel de directe als de indirecte kosten. Transparantie over de kosten voorafgaand aan de dienstverlening betekent dat de consument duidelijk wordt geïnformeerd over welke kosten direct of indirect bij hem in rekening worden gebracht. Dit stelt eisen aan de volledigheid en duidelijkheid van de informatie over de kosten. Daarnaast is het belangrijk dat de consument inzicht krijgt in wat beleggen in totaal kost. Dit gaat een stap verder dan transparantie. Niet alleen moet de consument weten met welke kostensoorten hij rekening moet houden, ook moet de consument zich op basis van de informatie een beeld kunnen vormen van wat hij onder de streep betaalt om te beleggen. Hiervoor moet de consument op dit moment nog vaak percentages, staffels en samengestelde tarieven combineren met zijn verwachte handelsgedrag om op een totaalbedrag in euro s uit te komen. Een verwachte TCO geeft de consument een inschatting van de hoogte van de kosten die hij kan verwachten over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar). Wanneer beleggingsondernemingen voorafgaand aan de dienstverlening een verwachte TCO zouden publiceren, is het voor consumenten eenvoudig om inzicht te krijgen in de verwachte hoogte van de kosten en dit te betrekken in hun keuze voor een bepaald bedieningsconcept. De beleggingsonderneming heeft daarnaast ook profijt van inzicht in de totale kosten. Inzicht in de totale kosten ondersteunt de beleggingsonderneming namelijk in zijn beoordeling of de kosten voor de beoogde doelgroep en de kosten voor een specifieke consument in verhouding staan tot het verwachte rendement en het risico. Naast kostentransparantie voorafgaand aan de dienstverlening, vindt de AFM het belangrijk dat de consument inzicht heeft in de totale kosten gedurende de dienstverlening Een gerealiseerde TCO die gedurende de dienstverlening wordt berekend geeft de consument inzicht in de hoogte van de gerealiseerde kosten over een bepaalde periode voor deze dienstverlening en de eventuele kosten van de beleggingsproducten waarin wordt belegd. Zowel voorafgaand als gedurende de dienstverlening kan de consument met behulp van de TCO de kosten van verschillende bedieningsconcepten en beleggingsondernemingen eenvoudig met elkaar vergelijken. De AFM heeft in haar onderzoek naar de kosten van beleggingsdienstverlening per bedieningsconcept aan de hand van de tariefstructuur van het betreffende bedieningsconcept en aannames over het handelsgedrag de totale kosten voor de dienstverlening per jaar berekend (in euro s en in percentage van het gemiddelde belegd vermogen). Aan de hand van aannames over de gemiddelde kosten van beleggingsproducten en het deel van de portefeuille dat in deze producten is belegd, heeft de AFM de totale indirecte kosten berekend. De AFM heeft hiermee per bedieningsconcept een verwachte TCO berekend gebaseerd op aannames. Het AFM acht het daarom mogelijk dat beleggingsondernemingen voor de door hun aangeboden bedieningsconcepten de verwachte TCO berekenen. 2.3 Hoe zou de total cost of ownership ingevuld kunnen worden? Voorafgaand aan de dienstverlening De verwachte TCO is een schatting van de totale kosten die de consument gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) zal gaan maken. Deze TCO wordt berekend op basis van de tariefstructuur van de beleggingsonderneming en een inschatting van het verwachte handelsgedrag. Het verwachte handelsgedrag ziet onder 3 ishares, ETP Due Diligence, A framework to help investors select the right European exchange Traded product (ETPs), bezocht op 28 september

7 meer op de verwachte beleggingstransacties en de samenstelling van de portefeuille van de consument. Er zijn verschillende mogelijkheden het verwachte handelsgedrag te berekenen en de kosten die hieruit volgen weer te geven. In execution only-dienstverlening belegt de consument zelfstandig en bepaalt de consument daarom het handelsgedrag. De consument in execution only-dienstverlening zou daarom de mogelijkheid geboden kunnen worden om het verwachte handelsgedrag in een applicatie in te vullen, waarna de applicatie de TCO, gegeven het door de consument ingevulde handelsgedrag, weergeeft. Het verwachte handelsgedrag kan bij beleggingsadviesdienstverlening bijvoorbeeld worden gebaseerd op de door de beleggingsonderneming gegeven adviezen per risicoprofiel of per marktscenario. De beleggingsonderneming kan op basis van historische data over een aantal jaar het gemiddelde geadviseerde handelsgedrag bepalen. Het verwachte handelsgedrag kan bij vermogensbeheerdienstverlening bijvoorbeeld worden gebaseerd op het door de beleggingsonderneming uitgevoerde handelsgedrag per risicoprofiel of per marktscenario. De beleggingsonderneming kan op basis van historische data over een aantal jaar het gemiddelde uitgevoerde handelsgedrag bepalen. De verwachte TCO die op basis van dit handelsgedrag wordt berekend zou de beleggingsonderneming op kunnen nemen in de openbare informatie zoals de website. De beleggingsonderneming zou voorafgaand aan de dienstverlening tevens een verwachte TCO kunnen berekenen die meer is toegespitst op de potentiële klant, bijvoorbeeld doordat (deels) wordt gerekend met specifieke kenmerken van de klant, zoals het belegd vermogen dat de klant wil inbrengen. De verwachte TCO is deels gebaseerd op een inschatting van het verwachte handelsgedrag. Daarom worden aannames gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld de verwachte beleggingstransacties en de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de consument. In de praktijk kunnen de gerealiseerde beleggingstransacties en beleggingsportefeuille afwijken van deze aannames, waardoor de gerealiseerde kosten van de consument hoger of lager kunnen uitvallen dan de verwachte kosten. Het lijkt hierbij logisch dat de beleggingsonderneming aan de consument kan uitleggen waarom de gerealiseerde kosten afwijken van de verwachte kosten. Bij vermogensbeheer kan de beleggingsonderneming bijvoorbeeld toelichten welke beleggingsbeslissingen zijn genomen en waarom de gerealiseerde kosten afwijken van de verwachte kosten. Bij beleggingsadvies kan de adviseur bijvoorbeeld toelichten welke beleggingsbeslissingen van de consument ervoor hebben gezorgd dat de gerealiseerde kosten afwijken van de verwachte kosten. Uiteraard moet een bedieningsconcept niet alleen vanuit kostenoogpunt voor een consument interessant zijn, maar moet het bedieningsconcept als geheel voor de consument interessant zijn. Bovendien zijn andere zaken dan kosten eveneens belangrijk voor de consument om bedieningsconcepten te kunnen beoordelen en vergelijken, zoals de kwaliteit van de dienstverlening, risicomanagement en het brutorendement. Het is daarom wenselijk dat de consument op basis van de openbare informatie globaal kan beoordelen of een bedieningsconcept interessant is voor hem en bedieningsconcepten ook op andere onderwerpen dan kosten kan vergelijken. Gedurende de dienstverlening Een gerealiseerde TCO maakt periodiek alle kosten inzichtelijk die over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) bij de consument in rekening zijn gebracht. Aangezien alleen de gerealiseerde kosten worden meegenomen in de berekening van de gerealiseerde TCO hoeven er geen inschattingen en aannames gemaakt te worden om een gerealiseerde TCO te berekenen. Consumenten in execution only- en beleggingsadviesdienstverlening krijgen op dit moment, in tegenstelling tot vermogensbeheerdienstverlening, veelal geen periodiek inzicht in de totale directe kosten 7

8 van de dienstverlening 4. Dit betekent dat beleggingsondernemingen voor met name execution only- en beleggingsadviesdienstverlening een stap zouden moeten maken om periodiek de gerealiseerde totale directe kosten aan de consument inzichtelijk te maken. De gerealiseerde indirecte kosten worden ook bij vermogensbeheer op dit moment niet aan de consument inzichtelijk gemaakt. Het opnemen van de indirecte kosten in de berekening van de TCO vergt een inspanning van beleggingsondernemingen en vraagt van de aanbieders van beleggingsproducten volledig inzicht in de kosten van de beleggingsproducten. 2.4 Wat is nodig om de total cost of ownership te kunnen invoeren? De keuze voor een TCO als oplossing voor het gebrek aan inzicht in de totale kosten van beleggen betekent dat financiële ondernemingen en de AFM gezamenlijk een aantal stappen moeten ondernemen voordat de TCO marktbreed uniform door financiële ondernemingen kan worden geïmplementeerd. Het ontwikkelen van een marktbreed gestandaardiseerde berekeningswijze voor de TCO. Gezamenlijke afspraken over de berekeningswijze van de TCO zouden moeten borgen dat financiële ondernemingen dezelfde berekeningswijze hanteren. Deze afspraken worden bij voorkeur door financiële ondernemingen zelf opgesteld, zodat de afspraken door de financiële ondernemingen worden gedragen. Bovendien kunnen afspraken dan op basis van de expertise in de markt en met oog voor de praktische uitvoerbaarheid worden opgesteld. Uiteraard streeft de AFM ernaar om tot een TCO te komen die zo accuraat mogelijk de kosten weergeeft, maar de praktische uitvoerbaarheid zal ook een belangrijk criterium zijn. Een gestandaardiseerde berekeningswijze is onder meer voor de consument noodzakelijk om verschillende bedieningsconcepten en beleggingsondernemingen met elkaar te kunnen vergelijken. Voor gezamenlijke afspraken over de berekeningswijze van de TCO is onder meer noodzakelijk: o Overeenstemming over de kosten die in de TCO worden opgenomen. De AFM is voorstander om alle kosten in de TCO te betrekken. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden expliciet gemaakt moeten worden en niet uitsluitend worden verwerkt in andere informatie. Een voorbeeld waarbij dit niet het geval is, is het verwerken van transactiekosten in het transactiebedrag zonder het expliciet maken van de transactiekosten of het verrekenen van kosten met opbrengsten. In een aantal gevallen is bediscussieerbaar of sprake is van kosten of niet en of deze wel of niet in de berekening van de TCO moeten worden betrokken. Voorbeelden hiervan zijn: misgelopen opbrengsten (zoals een lage creditrente op liquiditeiten), de bied- en laatspread en market impact kosten. o Overeenstemming over de berekeningswijze van de kosten in de TCO. De AFM zou voor het berekenen van de kosten bij voorkeur aan willen sluiten bij de definities van kosten en berekeningswijzen zoals beschreven in de aanbevelingen van de Pensioenfederatie 5, voor zover mogelijk en passend. Dit zou als voordeel hebben dat voor een marktbreed gestandaardiseerde berekeningswijze kan worden aangesloten bij een lopend traject, waardoor kan worden voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan. Bovendien wordt de vergelijkbaarheid van de kosten van verschillende producten en diensten die vermogensopbouw tot doel hierdoor bevorderd. Tot slot is het voor financiële ondernemingen wellicht eenvoudiger als de kosten van verschillende producten en diensten die zij aanbieden op dezelfde wijze wordt berekend. Ook zou overeenstemming bereikt moeten worden over het actualiseren van de gegevens die gebruikt worden in de berekening van de totale kosten. 4 Op de informatieverstrekking aan klanten in execution only- en beleggingsadviesdienstverlening is artikel 69 BGfo en op de informatieverstrekking aan klanten in vermogensbeheerdienstverlening is artikel 70 BGfo van toepassing. 5 Pensioenfederatie, Aanbevelingen Uitvoeringskosten 2011, 10 november Pensioenfederatie, Aanbevelingen Uitvoeringskosten - Nadere uitwerking kosten vermogensbeheer 2012, 20 maart

9 Het ontwikkelen van inzicht in de totale kosten van beleggingsproducten. Voor het volledig kunnen berekenen van een TCO is het cruciaal dat ook de kosten van beleggingsproducten transparant zijn. Uit onderzoek van de AFM 6 blijkt dat fondskosten een grote impact kunnen hebben op het rendement van de consument (vooral bij bedieningconcepten waarbij volledig in beleggingsfondsen wordt belegd). Het betrekken van de fondskosten en kosten van andere beleggingsproducten in de berekening van de TCO vraagt een inspanning van de aanbieders van beleggingsproducten om de kosten van deze producten volledig inzichtelijk te maken. Dit is nu over het algemeen nog onvoldoende het geval. Ook vraagt dit een inspanning van beleggingsondernemingen om deze kosten in de TCO op te nemen. Als de beleggingsonderneming van de aanbieder van beleggingsproducten niet alle informatie over de kosten krijgt, kan de beleggingsonderneming tot het moment dat hij alle informatie krijgt, een inschatting van de totale productkosten maken of de informatie over de productkosten die wel is verstrekt in de berekening van de TCO opnemen. Op dit moment verstrekken de aanbieders van beleggingsproducten een deel van de informatie over de kosten. Omdat deze informatie niet volledig is, zou de TCO op dit moment deels op inschattingen gebaseerd zijn of niet volledig zijn. Een dergelijke TCO geeft de consument echter al wel meer inzicht in de totale kosten dan nu het geval is. Overeenstemming over de wijze waarop de TCO wordt weergegeven. Zoals aangegeven is de AFM voorstander om in ieder geval de hoogte van de TCO in één getal weer te geven. Dit kan echter op verschillende manieren. De hoogte van de TCO kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt als absoluut getal (in euro s) en/of als percentage van het belegd vermogen van de consument. Bovendien kan naast de hoogte van de TCO tevens de samenstelling van de TCO worden weergegeven. De TCO is opgebouwd uit verschillende kostensoorten en deze kostensoorten zouden eveneens inzichtelijk gemaakt kunnen worden, zodat voor de consument duidelijk is hoeveel de verschillende kostensoorten (zoals transactiekosten, adviesvergoeding, beheervergoeding, fondskosten, performance fee enzovoort) bijdragen aan de totale kosten. Hierbij kan voor verschillende detailniveaus gekozen worden, waarbij ervoor moet worden gewaakt dat er niet zoveel gedetailleerde informatie wordt verstrekt dat dit het inzicht van de consument beperkt. Overeenstemming over het moment waarop de TCO wordt weergegeven. Zoals aangegeven is de AFM voorstander van het zowel voorafgaand aan als gedurende de beleggingsdienstverlening aan de consument communiceren van de TCO. Er zullen echter verschillen bestaan tussen de berekeningswijze van de verwachte TCO en de gerealiseerde TCO, zoals is toegelicht in paragraaf Hoe nu verder? Het invoeren van een verwachte en een gerealiseerde TCO levert voor de consument eenvoudig inzicht in de totale kosten van beleggen op en de mogelijkheid om de kosten van verschillende beleggingsdienstverlening eenvoudig met elkaar te vergelijken, maar vraagt de nodige inspanning van financiële ondernemingen. De inspanning van financiële ondernemingen ziet ten eerste op het ontwikkelen van een marktbreed uniforme TCO en ten tweede op het in de eigen dienstverlening implementeren van het publiceren van de verwachte en de gerealiseerde TCO. Daarnaast kan de doelstelling om de TCO alle kosten te laten bevatten alleen volledig worden gerealiseerd indien de aanbieders van beleggingsproducten, zoals beheerders van fondsen, de kosten van hun product volledig inzichtelijk maken. Omdat de markt voor beleggingsdienstverlening een internationaal karakter heeft, zal de AFM dit discussiedocument ook in Europees verband onder de aandacht brengen. Daarnaast zal de AFM de komende tijd verder in gesprek gaan met de markt. 6 Zie rapport Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening 9

10 Autoriteit Financiële Markten T F Postbus GS Amsterdam De tekst in deze brochure is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Door besluiten op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet langer actueel is wanneer u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze brochure. Amsterdam, november

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Retourprovisies en Total Cost of Ownership

Retourprovisies en Total Cost of Ownership Retourprovisies en Total Cost of Ownership Mirjam Slokker Casper Hoekstra Tim Mortelmans VVenC Ledenbijeenkomst Pagina 1 AGENDA 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Provisies: Distributievergoedingen en

Nadere informatie

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus Kostentransparantie voor een execution only-klant Voorbeeldcasus Publicatiedatum: 26 oktober 2017 Kostentransparantie voor een execution only-klant Het doel van dit document is om markpartijen extra guidance

Nadere informatie

Natura-uitvaartverzekeringen. Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld

Natura-uitvaartverzekeringen. Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld Natura-uitvaartverzekeringen Inzicht in hoe de AFM dergelijke producten beoordeeld Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Judith Boom,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Judith Boom,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Judith Boom,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 5 juni 2013 - SS&C Technologies Event: Trends in Vermogensbeheer Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw

Nadere informatie

Vergelijkende kostenmaatstaf /

Vergelijkende kostenmaatstaf / Vergelijkende kostenmaatstaf / Kwaliteit beleggingsdienstverlening 28 mei 2015, VV&A Rudy van Leeuwen Autoriteit Financiële Markten Agenda TCO / VKM Kwaliteit beleggingsdienstverlening Achtergrond In 2012

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving Toelichting op minderheidsbelangen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 7 3 Aanleiding, doelstellingen en populatie 10

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa. Toezicht Financiële Verslaggeving

Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa. Toezicht Financiële Verslaggeving Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Mangementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 6 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Feedback Statement Standaard Risicoprofielen

Feedback Statement Standaard Risicoprofielen Feedback Statement Standaard Risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van

Nadere informatie

Risicogestuurd toezicht door de AFM

Risicogestuurd toezicht door de AFM Risicogestuurd toezicht door de AFM ontwikkelingen op het gebied van beleggingsdienstverlening Tim Mortelmans, Hoofd Toezicht AFM, Tim.mortelmans@afm.nl Thema Vermogensopbouw in 2014 Financiële instellingen

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden

Agenda. Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Kosten Agenda Korte terugblik Ervaringen VKM Wat zegt MIFID II over kosten Waarop gaat de AFM toezicht houden Korte terugblik Onderzoek AFM in 2012 naar kosten Onvolledig Informatie lastig te vinden (kosten

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Agenda Agenda voor vandaag: Markt voor Vermogensopbouw in beweging AFM Thema Vermogensopbouw in 2015 Een korte terugblik Huidige stand van zaken Toekomst: Financial

Nadere informatie

Kader voor beoordeling deposito s. Inzicht in de manier waarop de AFM deposito s beoordeelt

Kader voor beoordeling deposito s. Inzicht in de manier waarop de AFM deposito s beoordeelt Kader voor beoordeling deposito s Inzicht in de manier waarop de AFM deposito s beoordeelt Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009 Leidraad dienstverleningsdocument AFM, juni 2009 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

De kosten van ons vermogensbeheer

De kosten van ons vermogensbeheer 1 De kosten van ons sbeheer In dit document kunt u vinden welke vergoedingen u betaalt voor het sbeheer van Slim en aan wie. Bij financiële diensten zijn vaak meerdere partijen betrokken die vergoedingen

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Nobel Vermogensbeheer heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Dit komt onder andere tot uiting in onze

Nobel Vermogensbeheer heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Dit komt onder andere tot uiting in onze Transparantie: wat kost uw beleggingsportefeuille? Nobel Vermogensbeheer heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Dit komt onder andere tot uiting in onze dienstverlening en de wijze waarop wij communiceren

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Provisies & Aanbrengvergoedingen. 10 september 2013 Ledenbijeenkomst VV&A

Provisies & Aanbrengvergoedingen. 10 september 2013 Ledenbijeenkomst VV&A Provisies & Aanbrengvergoedingen Ledenbijeenkomst VV&A Agenda 1. Waarom een provisieverbod? 2. Context - Ontwikkelingen op wetgevingsgebied (MiFID II) - Thema Vermogensopbouw 3. Uitgelicht: Aanbrengvergoedingen

Nadere informatie

Thema Vermogensopbouw. Karina Raaijmakers Bas Windt

Thema Vermogensopbouw. Karina Raaijmakers Bas Windt Thema Vermogensopbouw Karina Raaijmakers Bas Windt Agenda Inleiding Distributievergoedingen De problemen van distributievergoedingen Recente ontwikkelingen Hoe verder: nieuw verdienmodel Gevolgen 2 Het

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Kader voor beoordeling Woonlastenverzekeringen. Inzicht in de manier waarop de AFM woonlastenverzekeringen beoordeelt

Kader voor beoordeling Woonlastenverzekeringen. Inzicht in de manier waarop de AFM woonlastenverzekeringen beoordeelt Kader voor beoordeling Woonlastenverzekeringen Inzicht in de manier waarop de AFM woonlastenverzekeringen beoordeelt Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofielen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig beleggen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig beleggen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1,5

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Marktbeeld Beleggen. 19 november 2015

Marktbeeld Beleggen. 19 november 2015 Marktbeeld Beleggen 19 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Discussiedocument AFM

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Discussiedocument AFM Evaluatie Crowdfunding Voorschriften Discussiedocument AFM November 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Rapportage Consumentenonderzoek

Evaluatie Crowdfunding Voorschriften. Rapportage Consumentenonderzoek Evaluatie Crowdfunding Voorschriften Rapportage Consumentenonderzoek November 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Resultaten van een marktbreed onderzoek naar de advieskwaliteit. Stand van de advieskwaliteit

Resultaten van een marktbreed onderzoek naar de advieskwaliteit. Stand van de advieskwaliteit Resultaten van een marktbreed onderzoek naar de advieskwaliteit Stand van de advieskwaliteit April 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Wat leest u in dit rapport? 3 1.2 Hoe is

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Informatie over risicoprofielen

Informatie over risicoprofielen Leidraad Informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen September 2015 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

reactie op consultatiedocument Voorwaarden aan een vermogensbeheerder met eigen aanbieder van beleggingsfondsen

reactie op consultatiedocument Voorwaarden aan een vermogensbeheerder met eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aan: Van: Betreft: Autoriteit Financiële Markten Van de Kamp & Co B.V., Rob van de Kamp reactie op consultatiedocument Voorwaarden aan een vermogensbeheerder met eigen aanbieder van beleggingsfondsen Datum:

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie

Datum 18 december 2013 Ons kenmerk TGFO-MSt-13120874 Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 18 december 2013 Ons kenmerk TGFO-MSt-13120874 Pagina 1 van 6. Betreft t.a.v. de directie de heer/mevrouw adres postbus plaats Datum 18 december 2013 Pagina 1 van 6 Betreft Aandachtspunten berekenen advies en distributiekosten Geachte heer, mevrouw, De AFM heeft het afgelopen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Onderzoek naar gedrag en cultuur

Onderzoek naar gedrag en cultuur Onderzoek naar gedrag en cultuur Hoe gaat het in zijn werk? Publicatiedatum: november 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl. Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl. Betreft AAN: zelfstandige vermogensbeheerder JaHuS.MSteven HuStevenOnderzoek servicemodellen Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl Onderzoek servicemodellen Betreft Geachte

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Persist Global Wealth Management

Beleggingsbeleid Persist Global Wealth Management Beleggingsbeleid Persist Global Wealth Management Inhoud 1. Beleggingsbeleid... 2 1.1 Beleggingsrisico... 2 1.2 Beleggingsstrategie... 2 1.3 Beleggingscategorieën... 3 1.4 Verantwoord beleggen... 4 2.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie