KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus AM Veghel. tel kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952"

Transcriptie

1 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus AM Veghel tel kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) openingstijden: werkdagen uur september 2005

2 Inleiding De KISS organisatie ondersteunt de uitvoering van kinderopvangregelingen op het Internet reeds vele jaren. Met haar Internet oplossingen besparen werkgevers en werknemers veel tijd, kosten en ergernis bij de kinderopvangadministratie. Dit voor zel grote landelijk werkende organisaties als ook kleine organisaties met een beperkt aantal werknemers met een werkgeversregeling kinderopvang. KISS4KIDS is een onafhankelijke Internet serviceorganisatie in de kinderopvang. KISS4KIDS ondersteunt op het Internet online de werkstromen tussen de werknemer, de werkgever, de kinderopvang en een serviceorganisatie kinderopvang zoals een collectief sectorfonds of een intermediair. Daarmee is KISS4KIDS met haar Internet portal tevens ondersteunend aan de uitvoerende intermediairs en sectorfondsen. KISS4KIDS levert alle betrokken partijen een groot aantal voordelen. We bespreken de voordelen in het kort zonder hierbij volledig te willen zijn. De administratieve werklast van de werknemer neemt sterk af. Hij kan al zijn aanvragen en declaraties direct online op het Internet invoeren en berekenen. Van de serviceorganisatie kinderopvang krijgt hij online bericht over de verwerking van de aanvragen en declaraties. Voor 2006 kan elke werknemer zijn kinderopvangcontracten en facturen in KISS4KIDS administreren voor elke kinderopvangorganisatie in Nederland. De facturen en mutaties van de kinderopvang gaan dan automatisch door naar de werkgeversbijdrage zonder dat de werknemer nog papieren moet insturen. De werknemer heeft met zijn eigen wachtwoord altijd zicht op de werkgeversbijdrage kinderopvang. Hij kan het op elk moment zelf op het Internet opvragen en inzien waardoor hij de vraag niet meer bij een telefonische helpdesk hoeft te stellen. De werkgever is perfect op de hoogte van de werknemers die gebruik maken van de kinderopvangregeling. Hiervoor heeft de werkgever met een eigen wachtwoord toegang tot de management overzichten kinderopvang in KISS4KIDS. De serviceorganisatie kinderopvang geeft een betere en snellere dienstverlening aan de werknemer en de werkgever. Dit tegen lagere kosten en zonder financiële risico s. De serviceorganisatie kinderopvang heeft centraal inzicht in de status van alle aanvragen kinderopvang die zij moeten verwerken. Dit zonder investeringen in lokale softwaresystemen. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van de KISS4KIDS Internet portal sluit u een abonnement. Het abonnement voor de Internet portal kost 1,75 per maand per kind exclusief BTW. De kosten worden per kind slechts éénmalig in rekening gebracht voor het gebruik van KISS4KIDS door alle partijen. Om zicht te krijgen op het gehele bedrijfsproces en de onderliggende taken voor de uitvoering van de werkgeversregeling kinderopvang geven we in de volgende hoofdstukken een beschrijving van het bedrijfsproces voor de werkgeversbijdrage kinderopvang en de functionaliteit die KISS4KIDS hierin ondersteunt. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

3 1 Het proces van de kinderopvangregeling met KISS4KIDS Bij de kinderopvangregeling zijn veel verschillende partijen betrokken zoals de kinderopvangorganisatie, de intermediair of een servicecentrum kinderopvangregelingen, de werknemer, de werkgever, de afdeling P&O, de salarisadministratie en mogelijk een sectorfonds kinderopvang. In het gehele bedrijfsproces zullen alle medewerkers informatie moeten krijgen om hun taken goed uit te voeren. KISS4KIDS biedt hiervoor een centraal platform. In het onderstaande schema zijn alle groene berichten de online invoer- en uitvoerschermen op het Internet voor KISS4KIDS. Kinderopvang organisatie Sectorfonds kinderopvang Opvang contract Factuur Opvang contract Factuur Budget besteding Maandelijkse betaalstaat Aanvraag Werknemer KISS4KIDS Betaalstaat salarismutatie Salaris Administratie Declaratie Kopie Factuur Getoetste aanvraag Getoetste factuur Toegekende aanvraag Management overzicht Ondertekende aanvraag Intermediair Mailbericht toekennen aanvraag? Figuur 14. Werkstromen kinderopvangregeling met KISS4KIDS De rode berichten zijn papieren formulieren die de werknemer nog zelf in KISS4KIDS moet invoeren en doorsturen naar de intermediair of serviceorganisatie kinderopvangregelingen. Deze toetst of de aanvraag en de facturen goed ingevoerd zijn. De rode formulieren vervallen wanneer de opvangcontracten voor de kinderopvang in KISS4KIDS beheerd worden. KISS4KIDS stuurt dan automatisch alle facturen en mutaties intern door naar alle betrokkenen voor de betaling van de werkgeversbijdrage. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

4 De werknemer heeft zo geen papieren rompslomp meer en alle partijen hebben actueel inzicht in de status van de werkgeversbijdrage kinderopvang. 1.1 De stappen in de werkstroom Het bijzondere aan het KISS4KIDS concept is dat het de gehele werkstroom voor de werkgeversbijdrage kinderopvang centraal ondersteunt, regelt en coördineert. Iedereen kan met zijn eigen wachtwoord zijn eigen administratie online inzien en bijhouden. De werkstroom begint bij de werknemer die een aanvraag voor een werkgeversbijdrage kinderopvang invoert in KISS4KIDS. Hiervoor neemt hij de gegevens van het opvangcontract over naar het aanvraagscherm in KISS4KIDS. Vervolgens stuurt hij op papier de ondertekende aanvraag samen met het opvangcontract naar het servicecentrum voor de kinderopvangregelingen. De ondertekende papieren aanvraag wordt hier getoetst met de ingevoerde aanvraag in KISS4KIDS. Het servicecentrum voor de kinderopvangregelingen stuurt de werkgever een mailbericht met het verzoek dat hij een getoetste aanvraag van een werknemer moet goedkeuren en de werkgeversbijdrage kinderopvang moet toekennen. Wanneer gewerkt wordt met een voorschotmodel, worden met KISS4KIDS maandelijks de vergoedingsbedragen berekend op basis van de toegekende aanvragen. Afhankelijk van de keuze of er gewerkt wordt met betaling door de salarisadministratie of betaling door een sectorfonds kinderopvang, wordt de betaalstaat door KISS4KIDS aangeleverd aan respectievelijk de salarisadministratie of het sectorfonds. De salarisadministratie en het sectorfonds hebben met hun eigen wachtwoord in KISS4KIDS online toegang tot de gegevens van de onderliggende toegekende aanvragen werkgeversbijdrage kinderopvang. Bij het voorschotmodel voeren de werknemers de facturen of de eindafrekening van de kinderopvang in naar KISS4KIDS. Dit doen ze in principe na afloop van het opvangjaar of aan het eind van het dienstverband. Ze kunnen de facturen ook gedurende het gehele jaar declareren. Een kopie van de factuur wordt met een afdruk van de declaratie uit KISS4KIDS naar de intermediair of het servicecentrum kinderopvangregelingen gestuurd. De intermediair of het servicecentrum kinderopvang toetst de ingediende kopiefactuur met de declaratie in KISS4KIDS. Bij fouten of onvolledigheden wordt per mail contact opgenomen met de werknemer. De goedgekeurde declaraties worden bij uitbetaling op basis van kostendeclaratie gebruikt voor het aanmaken van de betaalstaten voor de salarisadministratie of het sectorfonds kinderopvang. Bij het voorschotmodel worden de goedgekeurde declaraties in mindering gebracht van het voorschotsaldo dat betaald is aan de werknemer. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

5 Aan het eind van het jaar vindt de eindafrekening plaats waarbij teveel of te weinig betaalde bedragen gecorrigeerd worden. Wanneer een werknemer mutaties heeft in de kinderopvang, moet hij een nieuwe aanvraag voor de werkgeversbijdrage kinderopvang indienen. De mutatieaanvraag doorloopt het gehele hiervoor beschreven proces opnieuw. Het wordt voor de werknemer nog gemakkelijker wanneer hij ook zijn opvangcontract met de kinderopvang in KISS4KIDS administreert. In dat geval is het niet meer nodig om papieren aanvragen en maandelijkse kopiefacturen te sturen naar de intermediair of het servicecentrum kinderopvang. Dit komt geheel te vervallen omdat het intern door KISS4KIDS overgenomen wordt. Alle partijen hebben met hun eigen wachtwoorden in KISS4KIDS online inzicht in de contracten, facturen en declaraties. KISS4KIDS neemt op deze wijze de werknemer de gehele administratieve werklast uit handen en geeft een serviceorganisatie in de kinderopvang een instrument om maximale service te bieden aan zel de werknemer als ook de werkgever. Dit zonder investeringen in softwaresystemen. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

6 2 Functionaliteit Kinderopvangregeling in KISS4KIDS De functionaliteit van de kinderopvangregeling in KISS4KIDS wordt besproken aan de hand van de taken en werkstromen van het bedrijfsproces van de werkgeversregeling kinderopvang. De taken van het gehele bedrijfsproces bespreken we aan de hand van kleine deelmodellen per taak. Aan het eind van het hoofdstuk voegen we alle taken samen zodat ze voor het gehele bedrijfsproces in één model zichtbaar worden. 2.1 Overeenkomen CAO De eerste stap bij een kinderopvangregeling voor CAO gebonden werkgevers is dat vakbonden en brancheorganisatie een CAO overeenkomen voor de aangesloten werkgevers. Onderdeel van de CAO is een kinderopvangregeling. In het onderstaande model staat dit schematisch weergegeven. De teksten betekent dat de Vakbond en Branche de rol van onderwerp hebben. De tekst betekent wat resulteert in. Het model is daarmee te lezen als een Nederlandse zin. Vakbond Branche Overeenkomenvoor CAO Figuur 1. Overeenkomen van een CAO Voor niet CAO gebonden werkgevers zal de werkgever indien gewenst zelf in overleg met de ondernemingsraad een kinderopvangregeling moeten overeenkomen die geldig is. 2.2 Vaststellen kinderopvangbijdrage Een volgende stap is dat de werkgever voor een arbeidscontract de kinderopvangbijdrage vaststelt. Dit bij CAO gebonden werkgevers conform de CAO die overeengekomen is. Met deze taak wordt voor de verschillende arbeidscontracten de branche- of bedrijfsregeling voor de werkgeversbijdrage kinderopvang vastgesteld. In KISS4KIDS kan een werkgever of brancheorganisatie direct online hun eigen branche- of bedrijfsregeling vaststellen. Wanneer de branche- of bedrijfsregeling vastgesteld is, kunnen de werknemers online een werkgeversbijdrage aanvragen. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

7 CAO conform Vaststellen voor Arbeidscontract Kinderopvang regeling Figuur 2. Vaststellen kinderopvangregeling 2.3 Peilen Kinderopvangregeling Met deze taak worden de branche- of bedrijfsspecifieke criteria voor de werkgeversbijdrage kinderopvang vastgesteld. Zo moeten jaarlijks bijvoorbeeld de maximum bedragen voor vergoeding, het maximum budget, de soorten kinderopvang, de leeftijden voor vergoeding, etc. vastgesteld worden voor de branche of de werkgever. Na het peilen weet de werknemer waar hij recht op heeft voor de aanvraagperiode. Kinderopvang regeling Peilen Figuur 3. Peilen kinderopvangregeling 2.4 Aanvragen Kinderopvangregeling Met deze taak doet de werknemer een aanvraag voor een werkgeversbijdrage kinderopvang. Hij voert hiervoor de gegevens van het kinderopvangcontract en de arbeidscontracten in naar KISS4KIDS. Werknemer Aanvragen Kinderopvang regeling Aanvraag Figuur 4. Aanvragen kinderopvangbijdrage Doordat alle regelgeving voor de werkgeversbijdrage kinderopvang online beschikbaar is, ziet de werknemer in KISS4KIDS meteen waar hij recht op heeft. De aanvraag wordt elektronisch ingediend bij het servicecentrum kinderopvang van de werkgever of de Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

8 brancheorganisatie. Ook worden de papieren contracten per post verstuurd naar het servicecentrum kinderopvang. 2.5 Toetsen van de aanvraag Met deze taak gaat het servicecentrum kinderopvang na of de werknemer alle gegevens van het kinderopvangcontract en de arbeidscontracten op een juiste wijze ingevoerd heeft. Indien er fouten gemaakt zijn worden ze gecorrigeerd of wordt er contact opgenomen met de werknemer zodat de fout hersteld kan worden. Nadat de aanvragen getoetst zijn worden ze elektronisch doorgestuurd naar het kinderopvangfonds of de werkgever voor het formeel toekennen van de werkgeversbijdrage kinderopvang. Toetsen Aanvraag Figuur 5. Toetsen van de aanvraag kinderopvangbijdrage 2.6 Toekennen werkgeversbijdrage kinderopvang Met deze taak gaat de werkgever of het kinderopvangfonds, formeel de verplichting aan tot het vergoeden en betalen van de werkgeversbijdrage kinderopvang. In deze stap controleert de werkgever of het kinderopvangfonds of de werknemer inderdaad in dienst is en geheel voldoet aan de criteria voor deelname aan de werkgeversregeling kinderopvang. Kinderopvang regeling met Aanvraag Toekennen Toekenning Figuur 6. Toekennen werkgeversbijdrage kinderopvang Nadat de werkgeversbijdrage kinderopvang toegekend is, weet het kinderopvangfonds en de werkgever exact de maximale financiële verplichting voor de komende periode voor de kinderopvang. Bij een maximum budget weet het kinderopvangfonds of de werkgever ook wanneer er niet meer toegekend kan worden vanwege budgetoverschrijding. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

9 2.7 Voorschieten werkgeversbijdrage kinderopvang Met deze taak wordt maandelijks het voorschotbedrag berekend. Doordat in de loop van de tijd kinderopvangcontracten en arbeidscontracten veranderen, zal het voorschotbedrag ook maandelijks herrekend moeten worden, rekening houdend met deze veranderingen. Het voorschotbedrag wordt maandelijks aangeleverd aan het kinderopvangfonds of de salarisadministratie voor betaling aan de werknemers. Toekenning Voorschieten Voorschot Figuur 7. Voorschieten werkgeversbijdrage kinderopvang Een kinderopvangfonds of een werkgever kan kiezen om geen gebruik te maken van het voorschieten van de werkgeversbijdrage kinderopvang. In dat geval verlopen alle betalingen op basis van maandelijkse declaraties. 2.8 Declareren van facturen van kinderopvang Met deze taak worden de facturen voor de kinderopvangkosten gedeclareerd. In KISS4KIDS kunnen de werknemers zelf hun declaraties online invoeren. Hierbij moet rekening gehouden worden met een groot aantal mogelijkheden waarop kinderopvangorganisaties factureren en met de gegevens die nodig zijn om de vergoeding te kunnen berekenen. Fouten en ontbrekende gegevens moeten direct bij de invoer gemeld worden zodat de werknemers ze kunnen opvragen bij het kindercentrum en kunnen aanvullen. Werknemer Factuur Declareren Declaratie Figuur 8. Declareren van factuur van kinderopvang 2.9 Toetsen declaratie De werknemers sturen de declaraties per post naar het servicecentrum kinderopvang alwaar ze getoetst worden met de online ingevoerde declaratiegegevens naar KISS4KIDS. Over eventuele fouten bij de ingevoerde gegevens wordt contact opgenomen met de werknemer. Toetsen Declaratie Figuur 9. Toetsen declaratie Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

10 2.10 Vergoeden van kinderopvangbijdrage Met deze taak worden de goedgekeurde declaraties gebruikt voor het berekenen van de vergoedingen voor de werkgeverbijdrage kinderopvang. Zo wordt berekend wat de maximale vergoeding is aan de hand van bijvoorbeeld de gemiddelde uurtarieven, de maximale maandelijkse vergoeding, het kleinste dienstverband, de opvanguren en de leeftijden van de kinderen. Het vergoeden van de declaraties kan meteen plaatsvinden nadat de declaratie bij het toetsen goedgekeurd is. De facturen worden bij het goedkeuren van de declaratie de formele bewijsstukken voor een fiscaal juiste verwerking van de vergoeding. Toekenning Declaratie obv Vergoeden Vergoeding Figuur 10. Vergoeden van de kinderopvangbijdrage 2.11 Aflossen van het voorschot Met deze taak wordt het saldo van het voorschot verlaagd met het bedrag dat berekend is als vergoeding voor de werkgeversbijdrage kinderopvang. Het aflossen van de voorschotbedragen kinderopvang kan gedurende het jaar plaatsvinden aan de hand van de facturen voor kinderopvang. Het kan ook na afloop van het opvangjaar plaatsvinden aan de hand van een eindafrekening voor de kosten kinderopvang. Vergoeding obv Aflossen Voorschot Figuur 11. Aflossen van het voorschot Het verschil tussen het voorschotsaldo en de totale vergoeding waar een werknemer recht op heeft, wordt na afloop van het jaar berekend. Wanneer er teveel aan voorschotten betaald is wordt dit bij de werknemer geïncasseerd. Wanneer de werknemer recht heeft op een extra vergoeding wordt dit aan hem betaald door de werkgever of het kinderopvangfonds. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

11 2.12 Betalen van de kinderopvangbijdrage Met deze taak betaalt het kinderopvangfonds of de werkgever het voorschotbedrag of de vergoeding voor de werkgeversbijdrage kinderopvang aan de werknemer. De lijst met de betalingsmutaties wordt met KISS4KIDS maandelijks door het servicecentrum kinderopvang aangeleverd aan het kinderopvangfonds of de werkgever zodat zij voor een correcte betaling kunnen zorgen. De betaling kan plaatsvinden samen met het salaris of op een rekening die opgegeven is door de werknemer. Dit kan eventueel ook de rekening van het kinderopvangcentrum zijn. Vergoeding of Sel of Voorschot Fonds Betalen aan Werknemer Betaling Figuur 12. Betalen van de kinderopvangbijdrage 2.13 Overzicht kinderopvangregeling In de voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste taken voor het beheer van een kinderopvangregeling beschreven. We zien dat voor het uitvoeren van elke taak informatie nodig is en informatie geproduceerd wordt. De zwarte rechthoeken geven aan welke informatie nodig is voor een taak. De pijlen geven aan welke informatie in een taak geproduceerd wordt. Doordat in de gebruikers met een eigen wachtwoord toegang hebben tot de informatie die voor hen van belang is, is de verwerking sneller en betrouwbaarder. Een belangrijk aspect hierbij is dat de informatie die door de ene partij ingevoerd wordt volledig hergebruikt wordt door de opvolgende partij in de gehele keten. Hierdoor wordt informatie één keer ingevoerd in plaats van telkens weer opnieuw door de volgende ketenpartner. De werknemer krijgt een zeer grote besparing van administratief werk wanneer zel de werkgevers als ook de kinderopvangorganisatie de administratie van de werknemer in KISS4KIDS voeren. In dat geval worden alle facturen en mutaties direct doorgevoerd naar de werkgeversregeling in KISS4KIDS. De invoering van Kinderopvangregeling Online kan snel gebeuren doordat de werkstromen in vergaande mate voorbereid zijn. In overleg met uw organisatie kan Kinderopvang Online aangesloten worden aan uw eigen website, zodat de werknemers ondersteund worden met maximale dienstverlening voor de werkgeversregeling kinderopvang. Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

12 Vakbond Branche Overeenkomenvoor CAO conform Vaststellen voor Arbeidscontract Werknemer Aanvragen Kinderopvang regeling Peilen met Aanvraag Toekennen Toetsen Toekenning Voorschieten Declareren Declaratie obv Vergoeden Aflossen Voorschot obv of Factuur Vergoeding of Sel Fonds Betalen aan Werknemer Betaling Figuur 13. De taken van het bedrijfsproces van de kinderopvangregeling Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers

De Wet Kinderopvang voor werkgevers

De Wet Kinderopvang voor werkgevers De Wet Kinderopvang voor werkgevers Vele werkgevers krijgen in verband met de nieuwe Wet Kinderopvang van hun werknemers vragen over de bijdrage van de werkgever in de kosten van de kinderopvang. Dat deze

Nadere informatie

Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005

Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005 Uitgangspunten Werkgeversregeling Kinderopvang 2005 De nieuwe Wet Kinderopvang treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de bestaande bedrijfsregeling voor Kinderopvang.

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Nieuwsbrief November 2011 In deze nieuwsbrief willen wij u informeren omtrent een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2012 en (naar verwachting) per 1 januari

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal

Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal Gebruikershandleiding declaraties indienen via SAS portal Let op: u dient per deelnemer de volgende documenten/scans te uploaden: 1. gewaarmerkte kopie factuur 2. gewaarmerkte kopie betaalbewijs 3. gewaarmerkte

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016 Dyade nieuwsflits 62 Juli 2016 Welkom bij de Dyade nieuwsflits. Regelmatig brengen wij u hiermee op de hoogte van wijzigingen op het gebied van de onderwijs-cao s en overige wet- en regelgeving. Tevens

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Handleiding. Mobility Expenses. Zakelijk reizen met uw privé-auto.

Handleiding. Mobility Expenses. Zakelijk reizen met uw privé-auto. Handleiding Mobility Expenses Zakelijk reizen met uw privé-auto. Inhoudsopgave Snel en gemakkelijk kilometers declareren 3 Een reis declareren 4 Reiskostendeclaraties en de fiscus 7 Meer vragen? 8 Op de

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding DeclaratieApp

Handleiding DeclaratieApp Handleiding DeclaratieApp 1. Introductie Voor je ligt de handleiding van de DeclaratieApp. Dit is een webapplicatie die samen met kaderleden is ontwikkeld voor kaderleden. Doel van de DeclaratieApp is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015

Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015 Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015 Betreft: Bestuurlijke update invoering trekkingsrechten PGB 20 februari Inleiding In het verlengde van de vorige rapportage informeert de

Nadere informatie

Startpagina De startpagina is het eerste scherm welke u te zien krijgt wanneer u inlogt op Insite.

Startpagina De startpagina is het eerste scherm welke u te zien krijgt wanneer u inlogt op Insite. Inleiding Per 1 januari 2016 werken wij met een ander personeelsadministratiesysteem. Met dit systeem kunnen wij optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van digitale gegevensverwerking en toegankelijkheid

Nadere informatie

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Versie 18 januari 16 Inhoud Jaar- en budgetafsluiting 2 Q: Hoe ziet het proces van de jaar- en budgetafsluiting eruit? 2 Q: Welke acties moet ik ondernemen

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Invoering elektronische maaltijdcheque. Het einde van het papieren tijdperk

Invoering elektronische maaltijdcheque. Het einde van het papieren tijdperk Een stijging van de maaltijdcheques? Inderdaad, maar wel pas vanaf 2016. Dat is alvast wat er in het akkoord van de sociale partners voorzien is. Concreet zal u vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 8

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Handleiding voor leerbedrijven

Handleiding voor leerbedrijven Handleiding voor leerbedrijven Uren goedkeuren (online) Versie 1.0 6-1-2016 In deze handleiding leest u meer over: Persoonlijke pagina pag. 3 Autorisatie - inloggen pag. 4 Autorisatie collega aanmelden

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: Overwegende dat: de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016)

Administratie, Informatievoorziening en Control. Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Administratie, Informatievoorziening en Control Declaratiereglement werknemers Hogeschool Rotterdam (versie september 2016) Instituut/Dienst Administratie, Informatievoorziening en Control / Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert?

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert? 2. Spin in het web tussen ouder, gastouder en overheid Waaraan herkent u de gastouderbureaus die bij De Gastoudercentrale zijn aangesloten? Zij zorgen ervoor dat uw kinderen op de eerste plaats staan!

Nadere informatie

HANDLEIDING MYFLEX ZZP

HANDLEIDING MYFLEX ZZP HANDLEIDING MYFLEX ZZP Myflex My Service Provider Marconibaan 1a 3439 MR Nieuwegein Postbus 549 3430 AM Nieuwegein t +31 (0) 30 230 61 41 f +31 (0) 30 605 50 77 e i info@myflex.nl www.myflex.nl Welkom

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling

Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Regeling leervouchers loopbaanontwikkeling Looptijd: 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 Aanbod voor werknemers metalektrobedrijven A+O wil werknemers van metalektrobedrijven ondersteunen bij het

Nadere informatie

HelloFlex voor de medewerker

HelloFlex voor de medewerker HelloFlex voor de medewerker Inleiding In deze handleiding wordt beschreven hoe je HelloFlex kunt gebruiken. HelloFlex is het digitale platform waar jij je gegevens, contracten, declaraties, betalingen,

Nadere informatie

Driver Dashboard. Handleiding. Onderwerpen

Driver Dashboard. Handleiding. Onderwerpen Driver Dashboard Handleiding Met uw MultiTankcard rekent u eenvoudig al uw mobiliteitskosten af. Brandstof tanken, parkeren, OV, auto wassen en meer. Daarnaast maakt u gratis gebruik van een handige online

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HelloFlex voor de medewerker

HelloFlex voor de medewerker HelloFlex voor de medewerker Inleiding In deze handleiding wordt beschreven hoe je HelloFlex kunt gebruiken. HelloFlex is het digitale platform waar jij je gegevens, contracten, declaraties, betalingen,

Nadere informatie

Bent u onverzekerd of verzekerd buiten Nederland? Financiële zaken waarmee u rekening moet houden

Bent u onverzekerd of verzekerd buiten Nederland? Financiële zaken waarmee u rekening moet houden Bent u onverzekerd of verzekerd buiten Nederland? Financiële zaken waarmee u rekening moet houden Inhoud Inleiding 3 Uw Zorg verzekering 3 Voorafgaand aan uw afspraak 5 Op de dag van uw afspraak 5 Factuur

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

[BIJLAGE 3 uit de CAO Taxivervoer 2014 2015] OVERGANG PERSONEEL BIJ OVERGANG VERVOERSCONTRACTEN (OPOV)

[BIJLAGE 3 uit de CAO Taxivervoer 2014 2015] OVERGANG PERSONEEL BIJ OVERGANG VERVOERSCONTRACTEN (OPOV) [BIJLAGE 3 uit de CAO Taxivervoer 2014 2015] OVERGANG PERSONEEL BIJ OVERGANG VERVOERSCONTRACTEN (OPOV) 1.1 DEFINITIES Wie is een betrokken werknemer? 1.1a Betrokken werknemer: rijdend Een betrokken werknemer

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING MYFLEX ZZP

HANDLEIDING MYFLEX ZZP HANDLEIDING MYFLEX ZZP Myflex My Service Provider Marconibaan 1a 3439 MR Nieuwegein Postbus 549 3430 AM Nieuwegein t +31 (0) 30 230 61 41 f +31 (0) 30 605 50 77 e i info@myflex.nl www.myflex.nl Welkom

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer

1 4 JUNI 2010. behandeld door Afdeling Relatiebeheer 1 4 JUNI 2010 Servicecentrum PGB Graadt van Roggenweg 450 Postbus 8194 3503 RD Utrecht Telefoon (030) 264 88 88 Internet: www.svb.nl/gemeente E-mail; gemeente@svb.nl Gemeente Heemstede t.a.v. college van

Nadere informatie

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier Bouwdepot voor een verbouwing Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: ABN AMRO

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Handleiding Colland subsidie BBL ers

Handleiding Colland subsidie BBL ers Handleiding Colland subsidie BBL ers Organisaties in de cumelasector die de cao-leo toepassen met werknemers die een BBL opleiding volgen op niveau 1,2 of 3 komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub.

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub. Inhoudsopgave E-factuur activeren en inloggen Zoek facturen Nieuwe E-wub Te verwerken e-wub Status e-wub E-wub per periode E-wub Bulkinvoer E-wub archief Gebruikersbeheer E-flexer 9.0.3 1 E-factuur activeren

Nadere informatie

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Inloggegevens en handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket voor de telefoon, versie 1.3 augustus 2017 Paragraaf 1: Inleiding Sinds 1 januari 2017 vinden salarisverwerkingen

Nadere informatie

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017 PGB Special 2016 Goed voorbereid op weg naar 2017 Het jaar 2016 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2017 goed te beginnen.

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie