Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld."

Transcriptie

1 Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het aanvragen een inkomensvoorziening en van het aanvragen van een vergunning tot het melden van kapotte lantaarnpaal. Wij willen u graag goed van dienst zijn. Daarom hebben wij een aantal servicenormen voor onze dienstverlening opgesteld. Wij willen hiermee duidelijkheid geven over wat u van ons kunt verwachten en waar wij dus ook op aan te spreken zijn. Wij vinden het belangrijk te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom doen wij ook mee aan het onderzoek waarstaatjegemeente.nl dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd. In waarstaatjegemeente.nl wordt onderzoek gedaan naar uw mening over onze dienstverlening. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de dienstverlening van de gemeente Borne en andere gemeenten. Als u vindt dat wij ons niet aan de servicenormen houden of u heeft een idee over de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, horen wij dat graag van u. Achter in dit kwaliteitshandvest zit een antwoordformulier om uw opmerking of idee aan ons kenbaar te maken. Dit kwaliteitshandvest bevat naast algemene informatie over de openingstijden en de bereikbaarheid van de gemeente Borne dus ook normen voor onze dienstverlening. Achterin het handvest treft u een aantal van onze veelgevraagde diensten/producten aan. Naast een korte beschrijving kunt u ook lezen binnen welke termijn uw aanvraag wordt afgehandeld. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Algemene informatie 3 Servicenormen 4 persoonlijk contact 4 Telefoon 5 Brief, en fax 5 Internet 6 Meldingen woon- en leefomgeving 7 Klacht tegen ambtelijk optreden 7 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken 9 Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 11 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 11 2

3 Algemene informatie Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon algemeen Fax Internet Wmo-loket Borne Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon Storingsnummers dag en nacht Nationaal storingsnummer Gas en Stroom Geas (spoedeisende storingen) ( 0,10 p.m.) Kabel (Ziggo) ( 0,10 p.m.) Water (Vitens)

4 Servicenormen De gemeente Borne hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner en/of ondernemer weet waar u aan toe bent als u contact hebt met de gemeente. Maar ook dat onze service aan uw verwachtingen voldoet. In dit kwaliteitshandvest hebben wij onze servicenormen opgeschreven. Hiermee maken wij inzichtelijk wat u van ons kunt verwachten. Hoe lang duurt het voordat u een antwoord krijgt op uw brief, wanneer is uw paspoort klaar en dat wij u duidelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan. Als wij onze belofte niet kunnen nakomen, kunt u ons daarop aanspreken. We hebben dan iets goed te maken. Dit is in ieder geval zo indien: de wachttijd aan het loket langer is dan 20 minuten; u binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw brief, of fax geen ontvangstbevestiging vanuit de gemeente heeft gekregen, waarin staat binnen welke afdeling uw zaak behandeld wordt. uw brief, of fax niet binnen 8 weken beantwoord is, tenzij voor uw schriftelijk verzoek een afwijkende afhandeltermijn geldt. de afhandeling van uw klacht langer duurt dan 6 weken; wij de afhandelingstermijn van onze producten en diensten, zoals bij voorbeeld vergunningen, zonder u hiervan te berichten, overschrijden. Informatie over de gemeente en onze producten en diensten is te vinden: op de website van de gemeente op de wekelijkse infopagina van de gemeente in huis-aan-huisblad De Bornse Courant. in de gemeentegids die jaarlijks wordt uitgegeven. in folders die de gemeente uitgeeft. Persoonlijk contact Voor vrijwel al uw vragen aan de gemeente kunt u het gemeentehuis van de gemeente Borne aan het Rheineplein in Borne bezoeken. Tijdens openingstijden kunt u allerlei producten aanvragen, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisregistratie of een identiteitskaart. In de publiekshal vindt u gemeentelijke folders en kunt u officiële stukken, zoals gemeentelijke verordeningen, inzien. Wist u dat al onze informatie ook op onze internetsite, te vinden is? Bovendien kunt u een aantal veel gevraagde diensten en producten via diezelfde internetsite aanvragen. Steeds meer zullen wij onze diensten en producten via het internet aanbieden, zodat u gewoon vanuit huis zaken met de gemeente kunt doen. 4

5 De receptie van het gemeentehuis is op onderstaande tijden geopend; Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Bij de publieksbalie kunt u terecht op: Maandag van uur tot uur; Dinsdag t/m vrijdag van uur t/m uur; Woensdagmiddag van uur tot uur alleen op afspraak Wat mag u van ons verwachten? Wij staan u vriendelijk en correct te woord. Wij luisteren goed naar wat u vraagt. Wij informeren en/of adviseren u goed en duidelijk. Wij denken aan uw privacy; als u dat wilt kan het gesprek in een spreekkamer of (in sommige gevallen) bij u thuis plaatsvinden. De wachttijd aan het loket is maximaal 20 minuten. Telefoon U kunt ons bellen op ons nieuwe nummer Elke gemeente is op termijn bereikbaar door alleen 14 voor het kengetal te kiezen. De gemeente heeft een belangrijke verwijsfunctie. Als inwoner van Borne kunt u voor veel vragen terecht bij de gemeente. Een deel van deze vragen handelen we binnen de gemeente zelf af en voor het andere deel weet de gemeente de weg die u moet bewandelen. Vanuit de landelijke overheid wordt deze rol ook aangemoedigd. Om de gemeente makkelijk voor iedereen bereikbaar te maken, is het 14+netnummer ontwikkeld Telefonisch is de gemeente bereikbaar op nummer op onderstaande tijden: Telefoon en receptie: Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Het storingsnummer buiten kantooruren is (alleen voor calamiteiten). Het Wmo loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur op het nummer De productgroep sociale zaken heeft elke werkdag telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur tot uur ( ) Wat mag u van ons verwachten? Wij nemen altijd op met een groet en de naam van onze gemeente. Wij staan u correct en vriendelijk te woord. 5

6 Bij het doorverbinden wordt u eerst aangekondigd en wordt doorgegeven waarvoor u belt, zodat u niet twee keer uw verhaal hoeft te doen. Brief, en fax De gemeente Borne bereikbaar via: Gemeente Borne Postbus AE Borne Fax Wat mag u van ons verwachten voor wat betreft de afhandeling van uw brief, (via of fax? Na ontvangst ervan krijgt u van de gemeente binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat welke afdeling uw zaak behandelt. Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 8 weken. Dit geldt niet als de wet andere termijnen voorschrijft. Gebeurt dit niet, dan hebben wij iets goed te maken. U krijgt in ieder geval van ons alsnog antwoord. Voor de afhandeling van onderstaande producten gelden termijnen, die afwijken van de standaard van 8 weken: planschade verzoeken Aanvraag omgevingsvergunning (onder andere bouwen, kappen, slopen, inrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) (jaar)aanvraag leerlingenvervoer (tussendoor) aanvraag leerlingenvervoer aanvraag jaarsubsidies aanvraag drank- en horecawetvergunning klachten behandeling bezwaarschriften 3 maanden 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure). Binnen 1 week ontvangt u een brief, welke procedure van toepassing is. 4 maanden 3 weken 3 maanden 12 weken 6 weken 18 weken, na afloop van de bezwaartermijn Internet Op de gemeentelijke website vindt u informatie over gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast treft u er allerlei nieuwsfeiten aan. Een aantal zaken kunt u vanuit huis regelen. U kunt nu al gebruik maken van DigiD 6

7 (een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren) voor het aanvragen van verschillende producten en diensten. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan te bieden. Onderstaande producten zijn online af te wikkelen: Het laten berekenen OZB Het indienen van een bezwaarschrift Het aanvragen eigen verklaring rijbewijs Indienen verzoek geheimhouding persoonsgegevens Hondenbelasting (aan- afmelden) Indienen klacht Informatiepakket aanvragen Leerlingenvervoer aanvragen Melding woonomgeving Naamgebruik wijzigen Aanvragen parkeervergunning bewoners Toestemming paspoort Aanvragen uittreksel GBA Doorgeven verhuizing binnen Borne Doorgeven verhuizing naar Borne Wmo voorziening aanvragen Aanvraag omgevingsvergunning (bouwen, kappen, slopen, in- en uitrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) Ons beleid is erop gericht om steeds meer producten en diensten digitaal aan te bieden. Meldingen woon- en leefomgeving Het kan zijn dat u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt doorgeven. U ervaart bijvoorbeeld overlast door rondslingerend zwerfvuil, afval, slechte of beschadigde bestrating, vernieling of niet werkende verlichting. Elke melding is voor ons van waarde zodat we de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving kunnen verbeteren. Als u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt indienen kan aan de balies in het gemeentehuis, via de telefoon op of via onze website Hoe gaat het in zijn werk? De gemeente streeft ernaar om uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat of het maaien van gras). Andere meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie ondernomen wordt. Zoals 7

8 bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels. Als blijkt dat de afhandeling van uw melding langer gaat duren dan verwacht nemen we met u contact op over de afhandeling van uw melding. Vanzelfsprekend doen we dit niet bij anonieme meldingen. Overigens worden uw gegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Klacht tegen ambtelijk optreden Ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij het bestuursorgaan. De bestuurorganen van de gemeente zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. U kunt een klacht indienen bij de burgemeester. De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. Er vindt een onafhankelijke beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling te komen toelichten. Een klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan maximaal vier weken worden verlengd. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Mocht u het niet eens zijn met de behandeling van uw klacht of de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u De Overijsselse Ombudsman verzoeken om de klacht en de behandeling daarvan opnieuw te onderzoeken. Voorwaarde is dus dat in eerste instantie de gemeentelijke klachtenprocedure is doorlopen. Aan de behandeling van de klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Secretariaat De Overijsselse Ombudsman: Postbus 140, 8100 AC Raalte Telefoon Meer informatie is ook te vinden op 8

9 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken Uitzoeken informatie burgerlijke stand: beantwoording van informatievragen uit de burgerlijke stand aan personen of organisaties die daar recht op hebben. Schriftelijk/ per fax. faxnummer Afhandeltermijn: binnen 5 werkdagen. Aangifte Erkenning: regelt de juridische band tussen een kind en een vader als vader en moeder niet gehuwd zijn. Aangifte geboorte: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. Aanvraag uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie: Aangifte huwelijk/ondertrouw of aangifte geregistreerd partnerschap: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat men wil huwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan. Dit moet tenminste 14 dagen voor het huwelijk. Afhandeling alleen op afspraak. Inschrijving Echtscheidingsvonnis: Inschrijving van een vonnis in het huwelijksregister. Afhandeling op dag van ontvangst (per post). Aanvraag legalisatie handtekening: bevestiging door medewerker publiekszaken van de echtheid van een handtekening. Aanvraag legalisatie fotokopie: bevestiging door medewerker publiekszaken dat een fotokopie van een waardedocument, daadwerkelijk een kopie is van dat document. Aanvraag Nederlandse identiteitskaart: identiteitsbewijs en reisdocument voor groot deel van Europa. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: Afhandeling alleen op afspraak. Aangifte overlijden: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden. 9

10 Aanvraag Nederlands Paspoort: identiteitsbewijs en reisdocument voor ieder land ter wereld. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag Rijbewijs: verklaring van rijvaardigheid en geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen/ Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag uitstel begraven of cremeren: verlof afgegeven door ambtenaar van de burgerlijke stand voor begrafenis of crematie na de zesde werkdag na overlijden. Aanvraag uittreksel burgerlijke stand: uittreksels uit geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister. Aangifte verhuizing binnen Borne: verhuizing van het ene adres in Borne naar een ander adres in Borne. Aangifte verhuizing naar Borne: verhuizing van adres buiten Borne naar adres in Borne. Afhandeling: 3 werkdagen. Aangifte emigratie: vertrek vanuit Borne naar het buitenland. Na aangifte binnen openingstijden wordt het direct verwerkt. Aanvraag geneeskundige verklaring: in een aantal gevallen is voor de aanvraag van een rijbewijs een bepaalde procedure vereist, waarvoor dit formulier moet worden aangeschaft. Directe afhandeling tijdens openingstijden Aanvraag verklaring omtrent het gedrag: een verklaring uit de registers van Justitie dat er geen bezwaar is tegen het functioneren van iemand binnen een bepaalde setting (bijvoorbeeld werkrelatie, stage, emigratie). Afhandeling: 2 tot 4 weken Aanvraag vluchtelingenpaspoort:: reisdocument voor vluchtelingen. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling 2 werkdagen. Aanvraag vreemdelingenpaspoort: reisdocument voor vreemdelingen. Afhandeling alleen op afspraak. 10

11 Verklaring naamgebruik: mensen die gehuwd zijn of zijn geweest of mensen die een geregistreerd partnerschap hebben of hebben gehad, kunnen een keuze maken hoe ze willen worden aangeschreven. Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita): Een bewijs dat iemand administratief nog in leven is (voor pensioenfondsen en verzekeraars). Verzoek om geheimhouding gegevens: een verzoek van de burger aan de gemeente om nog zwaardere criteria te verbinden aan de afweging voor verstrekking van zijn of haar gegevens dan toch al wettelijk (wet GBA) zijn vastgelegd. Omwisseling rijbewijs: van verschillende landen ter wereld kan (en soms moet) het rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Enkele weken (de aanvraag is bij de gemeente, maar de afhandeling doet de Rijksdienst voor het Wegverkeer). Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als dat wat moeilijker gaat, gaat u op zoek naar een oplossing. De gemeente ondersteunt vrijwilligers, mantelzorgers en geeft advies aan cliënten. De gemeente gaat in overleg met organisaties en waar nodig kunt u een individuele voorziening ontvangen. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn een rolstoel, een scootmobiel of hulp in de huishouding. Binnen 1 à 2 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend wordt er telefonisch contact met u opgenomen. De consulent vraagt aan u waar u mee geholpen wilt worden en maakt, indien dit wenselijk is, met u een afspraak voor een huisbezoek. De consulent komt binnen 2 weken na aanvraag op bezoek. Mocht uit het eerste telefonisch gesprek blijken, dat er sprake is van een spoedsituatie zal hier ook naar gehandeld worden Binnen 8 weken na aanvraag ontvangt u een beschikking. Soms is het noodzakelijk om extern advies op te vragen (bijvoorbeeld aan een medisch adviseur of een bouwtechnisch adviseur). De consulent zal dit altijd met u bespreken. Mocht dit gevolgen hebben voor de termijnen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 11

12 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met ingang van 1 oktober 2010 zijn de verschillende vergunningen met betrekking tot onder andere bouwen, verbouwen, kappen, slopen, aanleggen van een inrit en het afwijken van het bestemmingsplan samengevoegd in één omgevingsvergunning. Er gaat één procedure gelden, die niet langer dan zes maanden mag duren, waarop één besluit volgt. Met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt een afhandeltermijn van 8 weken. De uitgebreide procedure kent een afhandeltermijn van 26 weken. Binnen één week na uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangt u een brief, waarin staat welke procedure op uw aanvraag van toepassing is. 12

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM GEMEENTE WOUDRICHEM Bezoekadres Raadhuisplein 1 4285 CP WOUDRICHEM Postadres Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM Telefoon (0183) 308100 Telefoon meldpunt (0183) 308100?? Net als verderop in het document Fax (0183)

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Introductie. Afspraak is afspraak

Introductie. Afspraak is afspraak Kwaliteitshandvest Introductie Afspraak is afspraak De familie Sterk: onze klant Maak kennis met de familie Sterk. Zij zijn onlangs in de gemeente Overbetuwe komen wonen. Het gezin bestaat uit vader Richard

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief. . Versie november 2012

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief.  . Versie november 2012 Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop Versie november 2012 De gemeente Nieuwkoop streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Dienstverlening

Kwaliteitshandvest Dienstverlening Kwaliteitshandvest Dienstverlening Wat mag u van gemeente Simpelveld verwachten? Voorwoord burgemeester mr. R. de Boer Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, een vergunning of ondersteuning

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten INLEIDING Waarom deze servicenormen? Wij willen u graag laten weten of u een bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Contactgegevens gemeente Drimmelen Adres Park 1 4921 BV Made Postadres Postbus 19 4920 AA Made Telefoonnummer

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Westerveld. Servicenormen. Wat houdt het in en wat betekent het voor u? Wat kunnen wij voor u doen?

Kwaliteitshandvest. gemeente Westerveld. Servicenormen. Wat houdt het in en wat betekent het voor u? Wat kunnen wij voor u doen? Kwaliteitshandvest gemeente Westerveld Servicenormen Wat houdt het in en wat betekent het voor u? De gemeente Westerveld levert een groot aantal producten en diensten. Wij willen dat onze diensten en producten

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Wat u van de gemeente mag verwachten. hoorn.nl. Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn

Kwaliteitshandvest. Wat u van de gemeente mag verwachten. hoorn.nl. Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn 1 Kwaliteitshandvest Wat u van de gemeente mag verwachten `` Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn Correspondentieadres: Postbus 603, 1620 AR Hoorn Internet: www.hoorn.nl e-mail: gemeente@hoorn.nl hoorn.nl

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Gemeente Eersel. Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167

Kwaliteitshandvest. Gemeente Eersel. Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167 Kwaliteitshandvest Gemeente Eersel Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167 1 Contactgegevens gemeente Eersel Bezoekadres Dijk 15 5521 AW Eersel Postadres Postbus 12 5520 AA Eersel Telefoonnummer

Nadere informatie

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst Service code Gouda Zo zijn we u van dienst oktober 2009 Voorwoord Goudse Service Code Beste inwoner van Gouda, Het is mij een genoegen om u de service code van de gemeente Gouda aan te bieden. Als gemeente

Nadere informatie

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST BIJLAGE PRODUCT/DIENST Documenten: Schriftelijk (per post)** Telefonisch Wijze van aanvragen Digitaal Loket Persoonlijk (aan de balie) Aanvragen reisdocument U kunt digitaal een afspraak maken om het reisdocument

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Tholen. Wat mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest gemeente Tholen. Wat mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Tholen Wat mag u van de gemeente verwachten? 1 Kwaliteitshandvest gemeente Tholen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Telefonische bereikbaarheid 7 Baliecontacten 9 Colofon Gemeente Tholen

Nadere informatie

kwaliteitshandvest 1 januari 2013 incl verbeterde fouten 1jul13 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL

kwaliteitshandvest 1 januari 2013 incl verbeterde fouten 1jul13 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Inleiding Een goede dienstverlening aan mensen, bedrijven en instellingen die in de gemeente wonen en aanwezig zijn is belangrijk. De gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Deventer

Kwaliteitshandvest Deventer Kwaliteitshandvest Deventer Meedenken in plaats van tegendenken Onze baliemedewerkers kennen de regels en passen die toe met het oog op de doelen waarvoor ze zijn opgesteld. Op basis van die kennis denken

Nadere informatie

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013 gemeente Overbetuwe B&W ADVIES Kenmerk: bw Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: maart Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in Te besluiten: De trendanalyse Kwaliteitshandvest voor kennisgeving

Nadere informatie

Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Vaststelling in werking 14 maart 2007

Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Vaststelling in werking 14 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 65 Naam Klanthandvest (beleidsregel) 2007 Publicatiedatum 14 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van het Klandhandvest bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht)

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Algemeen Telefoon Als u belt via 14 010, dan nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal één keer door. Spreekt u af dat u wordt

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Inleiding Een goede dienstverlening aan mensen, bedrijven en instellingen die in de gemeente wonen en aanwezig zijn is belangrijk. De gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Servicegaranties. Disclaimer

Servicegaranties. Disclaimer Servicegaranties Disclaimer Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En daarbij leggen wij de lat bewust hoog. Maar dat kunnen we alleen met uw medewerking. Daarom

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen De gemeente Schinnen streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren.

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 4 22 januari 2013 nummer 4 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Eerlijk over de dienstverlening die u mag verwachten Gemeente Appingedam Bezoekadres Wilhelminaweg 14 9901 CM Appingedam Postadres Postbus 15 9900 AA Appingedam Telefoon

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 34 23 augustus 2016 nummer 34 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Brielle spreekt af. Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle

Brielle spreekt af. Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle Brielle spreekt af Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle Openingstijden stadskantoor en Wmo-loket: Maandag t/m vrijdag : 08.00 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag : 13.30 uur tot 16.00 uur Donderdagavond

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest 2010

Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest gemeente Heerhugowaard Wij weten maar al te goed hoe vervelend het is om te moeten wachten, zeker als je niet precies weet waar je aan toe bent. Daarom heeft

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Klacht over leverancier Een klacht over een leverancier van zorg of voorzieningen moet u bij de betreffende leverancier indienen.

Klacht over leverancier Een klacht over een leverancier van zorg of voorzieningen moet u bij de betreffende leverancier indienen. Klachtenregeling Porthos heeft dagelijks veel contact met personen, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contact kan er soms iets misgaan. Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld, kunt u een

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

PRODUCTEN FRONTOFFICE KLANT CONTACT CENTRUM Burger domein Fysiek domein Sociaal domein Identiteitskaart Sloopmeldingen (asbest particulier) Gehandicaptenparkeerkaart Paspoort Collectevergunning De klant

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST Versie: oktober 2015 Corsanummer GLR: 15int

KWALITEITSHANDVEST Versie: oktober 2015 Corsanummer GLR: 15int KWALITEITSHANDVEST Versie: oktober 2015 Corsanummer GLR: 15int03085 1 Kwaliteitshandvest Algemeen: contact met uw gemeente Uw gemeente wil u duidelijk, open, vriendelijk en onbevooroordeeld te woord staan.

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Het komt dagelijks in contact met vele klanten. Daarbij doen wij ons uiterste best om u op een professionele, vriendelijke en integere wijze van dienst te zijn.

Nadere informatie

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO WMO Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO 7 WMO Ik heb een klacht, wat nu? Mensen zijn over het algemeen tevreden over de zorg en de voorzieningen die zij van de gemeente Leiden of via de gemeente Leiden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN

TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN TROUWEN IN GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN Wanneer u de beslissing hebt genomen om te gaan trouwen, gaat u allerlei zaken regelen. Met deze informatie

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

De service die wij beloven

De service die wij beloven De service die wij beloven Kwaliteitshandvest dienstverlening Begroting 2014 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 Waarom dit Kwaliteitshandvest? 1. Contact met de gemeente 4 U kiest zelf hoe 2. Afhandelingstermijnen

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap Huwelijk en geregistreerd partnerschap U hebt trouwplannen of wilt uw partnerschap officieel laten registreren. Daar feliciteren wij u van harte mee. In deze folder leest u hoe u aangifte doet, welke trouwlocaties

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Klachten en geschillen. waar je thuis bent...

Klachten en geschillen. waar je thuis bent... Klachten en geschillen waar je thuis bent... Gericht op tevreden klanten Onze dienstverlening is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Meestal slagen we daar ook in. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Deze folder geeft een beschrijving van de klachtenregeling van de gemeente Nissewaard. Er wordt uitgelegd

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest K

Kwaliteitshandvest K K Kwaliteitshandvest Inhoud Wij zijn er voor u Servicenormen 3 Evaluatie 3 Locaties en openingstijden Publiekscentrum 4 Andere gemeentelijke vestigingen 4 Werkplein 4 Balie zorg, welzijn en opvoeding in

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning aanvragen Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het

Nadere informatie

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij!

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf.

Nadere informatie

Voorwoord. Zo doen we dat!

Voorwoord. Zo doen we dat! Voorwoord De gemeente is er voor ú. Komt u naar onze stadswinkel, belt of schrijft u ons of heeft u informatie nodig? Dan willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Hoe we dat doen? Daar zijn

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie