Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. Voorletters Eventuele voorvoegsels Achternaam (voor gehuwden: geboortenaam) Woonadres Postcode Woonplaats Telefoonnummer adres 2 Uw aanvraag Ik vraag aan Langdurigheidstoeslag Bijdrage schoolkosten Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Ooievaarspas 3 Gegevens Alleen invullen als u met uw partner samenwoont op hetzelfde adres. Stuur mee: kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. Naam en voorletters partner (voor gehuwden: geboortenaam) SZW.0015 ( )

2 2 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 4 Gegevens van uw inkomen Uitkering of pensioen Stuur mee: kopie laatst ontvangen uitkeringstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties) Loon uit werk Stuur mee: kopie laatst ontvangen loonstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties) Alimentatie Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift) Inkomen uit eigen bedrijf Stuur mee: kopie van uw volledige meest recente aangifte inkomstenbelasting of verlies-/winstrekening (geen belastingaanslag) Studiefinanciering Stuur mee: DUO specificatie Andere inkomsten Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift) Geef aan om welke inkomsten het gaat 5 Gegevens van uw vermogen Stuur mee: laatste afschriften bewijsstukken: (bijvoorbeeld waardepapieren kentekenbewijs enzovoorts). Let op: Het gaat om alle bankrekeningen tel alle vermogens bij elkaar op. 5a Geef aan wat er op dit moment op uw (spaar)bankrekeningen staat. Rekeningen Rekeningen Rekeningen van uw kinderen

3 3 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 5b Heeft u bezittingen of schulden? geef hieronder aan welke voor u gelden ga verder met de volgende vraag Totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden Totale waarde obligaties spaarbewijzen of andere waardepapieren Dagwaarde auto motor caravan Waarde koophuis woonwagen/ woonboot Totaalbedrag van hypotheekschuld Gedane schenkingen in het afgelopen jaar Ontvangen schenkingen in het afgelopen jaar Totale waarde van een erfenis of boedelscheiding Andere bezittingen 6 Langdurigheidstoeslag Als u voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komt moet u naast bovenstaande gegevens een kopie van de jaaropgaven van de afgelopen drie kalenderjaren én indien van toepassing meesturen. Bent u zelfstandige stuur dan de verlies- en winstrekeningen van de afgelopen drie kalenderjaren mee. Als u of uw gezinsleden gedurende deze jaren een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag ontvingen dan hoeven u en uw gezinsleden geen inkomensgegevens op te sturen. U krijgt dan automatisch een aanvraagformulier toegestuurd waarop uw gegevens staan vermeld.

4 4 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 7 Bijdrage schoolkosten Is uw kind 16 of 17 en volgt hij/zij de middelbare school of een MBO-BOL opleiding? Stuur dan een inschrijfbewijs van het huidige schooljaar mee. Let op: de bijdrage schoolkosten 2013/2014 kan tot en met 30 juni 2014 aangevraagd worden. Heeft u thuiswonende kinderen tot 18 jaar? ga verder met de volgende vraag Naam kind 1 kind 1 Welk onderwijs volgt dit kind? Basisschool Brugklas Voortgezet onderwijs MBO-BOL Naam kind 2 kind 2 Welk onderwijs volgt dit kind? Basisschool Brugklas Voortgezet onderwijs MBO-BOL Naam kind 3 kind 3 Welk onderwijs volgt dit kind? Basisschool Brugklas Voortgezet onderwijs MBO-BOL Naam kind 4 kind 4 Welk onderwijs volgt dit kind? Basisschool Brugklas Voortgezet onderwijs MBO-BOL

5 5 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 8 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Kinderen onder de 18 jaar komen hiervoor ook in aanmerking. Stuur mee: een WMO-beschikking (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of een indicatiebesluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Heeft u dit niet dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming. Wilt u voor uzelf een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen? vul hieronder in voor wie u de aavraag doet Heeft u Heeft u een indicatiebesluit Wilt u voor een ander gezinslid een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen? vul in Naam partner partner Heeft uw partner Heeft uw partner een indicatiebesluit Naam kind 1 kind 1 Heeft dit kind Heeft dit kind een indicatiebesluit Naam kind 2 kind 2 Heeft dit kind Heeft dit kind een indicatiebesluit

6 6 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Naam kind 3 kind 3 Heeft dit kind Heeft dit kind een indicatiebesluit Naam kind 4 kind 4 Heeft dit kind Heeft dit kind een indicatiebesluit 9 Ooievaarspas wordt aangevraagd voor Naam en voorletters aanvrager Naam en voorletters partner Naam en voorletters kind 1

7 7 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Naam en voorletters kind 2 Naam en voorletters kind 3 Naam en voorletters kind 4 10 Afhandeling van uw aanvraag Stuur mee: kopie bankafschrift met een goed leesbaar rekeningnummer en tenaamstelling. Dit hoeft niet als u alleen een Ooievaarspas aanvraagt. U kunt dan deze vraag overslaan. Op welk rekeningnummer wilt u het bedrag van de vergoeding ontvangen? Ten name van Plaats

8 8 Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 11 Verklaring en ondertekening Lees deze verklaring en onderteken het formulier Ik verklaar hiermee dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik alle gegevens juist heb ingevuld. Datum Handtekening aanvrager Handtekening partner (Indien van toepassing) Toelichting Algemeen Met dit formulier kunt u de Ooievaarspas de Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Bijdrage schoolkosten aanvragen. Voor uitgebreide informatie over de Ooievaarsregelingen kunt u kijken op internet: Uw aanvraag kunt u ook via internet indienen. Als u na het lezen van de meegestuurde informatiefolder of de informatie op internet nog vragen heeft bel dan met Klantenservice SZW telefoonnummer (070) De Klantenservice SZW is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 en uur. Wilt u de aanvraag indienen met dit formulier? Stuur het dan volledig ingevuld samen met de gevraagde bewijsstukken naar: Gemeente Den Haag SZW (Aanvraag Ooievaarsregelingen) Postbus DK Den Haag Let op! Stuur alle bewijsstukken mee. Zonder bewijsstukken kan de gemeente Den Haag dit formulier niet in behandeling nemen. Geen pasfoto meesturen. Privacyverklaring De gemeente Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke taken. De gemeente Den Haag respecteert de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Den Haag houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Uw aanvraag bij de gemeente Den Haag moet binnen de wettelijke beslistermijn worden afgehandeld. Als u na de wettelijke termijn nog geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U moet de gemeente eerst in gebreke stellen. Dit kunt u doen door het sturen van een brief gebruik te maken van een ingebrekestellingformulier of het digitale formulier in te vullen op De vertraging mag niet aan u liggen. Als u 2 weken na uw ingebrekestelling nog steeds geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen betalen wij u een vergoeding (dwangsom). Meer informatie over de wet dwangsom en het indienen van een ingebrekestelling vindt u op

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie