AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING Aanvraagformulier ter verkrijging van een vergunning ten behoeve van het innemen van een standplaats ingevolge artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Spijkenisse (A.P.V.) Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse Postbus AA SPIJKENISSE 1. Contactgegevens aanvrager 1. naam en voornamen (volledig) : 2. adres : 3. postcode en woonplaats : 4. geboortedatum : 5. geboorteplaats : 6. burgerservicenummer of : 7. inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 8. telefoonnummer (bij voorkeur mobiel) : 9. adres : 2. Gegevens standplaats 1. De standplaats wordt ingenomen met een: Verkoopwagen Kraam Anders, namelijk 2. Bovengenoemd verkoopmiddel is: aan drie zijden gesloten. niet aan drie zijden gesloten. het hoofdzakelijk op de grond uitstallen van verkoopwaren. 3. De afmeting van de standplaats bedraagt: meter lang en meter breed Welke diensten wenst u te verlenen of welke producten wenst u te verkopen of aan te bieden op de standplaats? 5. Wordt er gebakken en/of gebraden op de standplaats? ja nee 6. Welke maatregelen worden getroffen om stankoverlast tegen te gaan? 7. Worden op de standplaats gasflessen gebruikt? ja nee 1 Op grond van de afmetingen en het type verkoopmiddel wordt tevens de precariobelasting in rekening gebracht. U mag slechts gebruik maken van het aantal vierkante meter dat vergund is en over dat aantal vierkante meter wordt ook de precariobelasting in rekening gebracht.

2 3. Type standplaats De vergunning wordt aangevraagd voor een: Vaste standplaats voor een vaste dag/vaste dagen per week (ga verder met blok 4); Seizoensstandplaats voor de verkoop van haring, oliebollen, kerstbomen of koek en zopie (ga verder met blok 5); 4. Vaste standplaats Vaste standplaatsvergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Dat betekent dat de vergunning, tot opzegging, wijziging of intrekking van de vergunning, geldt voor de vergunde dag(en) en locaties. 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende dag(en): Maandagen Dinsdagen Woensdagen Donderdagen Vrijdagen Zaterdagen Zondagen 2 2. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende locatie(s): Marrewijklaan / hoek Breestraat; Winkelcentrum t Plateau (Anjerplein); Vondelsingel / hoek A.M. de Jongstraat; Winkelcentrum Waterland (nabij nummeraanduiding 477); Winkelcentrum Maaswijk (noordzijde); Winkelcentrum Groenewoud. 3. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende data of periode: Voor de beschikbaarheid van de verschillende locaties kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving op het nummer Let op: op de locaties is geen stroomvoorziening aanwezig. 5. Seizoensstandplaats Vergunningen voor seizoensstandplaatsen voor haring, oliebollen en kerstbomen worden voor onbepaalde tijd verleend. Dat betekent dat de vergunning jaarlijks geldt gedurende het vergunde seizoen of het deel daarvan waarvoor u vergunning aanvraagt. 2 volgens de Winkeltijdenwet mag op een zondag of een feestdag een standplaats uitsluitend ingenomen worden voor verkoop van voor directie consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken

3 1a. De vergunning wordt aangevraagd voor de verkoop van haring vanaf start haringseizoen tot en met weken daarna, (vergunning wordt verleend voor minimaal 7 weken en maximaal 12 weken) 1b. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende dag(en): Hele week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1c. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende locatie: Nieuwstraat (nabij nummeraanduiding 158); Winkelcentrum t Plateau (Anjerplein); Klokbekerkreek (plein t.o. singel); Winkelcentrum Waterland (nabij nummeraanduiding 440); Winkelcentrum Maaswijk (noordzijde); Metrostation Spijkenisse Centrum. 2a. De vergunning wordt aangevraagd voor de verkoop van oliebollen van tot, (een vergunning kan worden aangevraagd tussen 1 oktober en 31 december en wordt voor minimaal 7 weken verleend) 2b. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende dag(en): Hele week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 2c. De vergunning wordt aangevraagd voor de volgende locatie: Winkelcentrum t Plateau (Anjerplein); Winkelcentrum Maaswijk (noordzijde); Metrostation Spijkenisse Centrum.

4 3. De vergunning wordt aangevraagd voor de verkoop van kerstbomen in de periode van 6 december tot en met 24 december (gehele periode), voor de locatie winkelcentrum Maaswijk (noordzijde). 4. De vergunning wordt aangevraagd voor de verkoop van koek en zopie gedurende de winter van voor de locatie: Winston Churchilllaan / hoek Willemshoevelaan; Baljuwlaan / hoek Hoornbaan; Donaulaan, vlonder Hunzestraat. Seizoensstandplaatsen voor koek en zopie worden voor één seizoen verleend, voor de periode dat bij de locatie geschaatst kan worden. Let op: op de locaties is geen stroomvoorziening aanwezig. 6. Eventuele vervanging Incidentele vervanging is toegestaan mits de vervanger een medewerker in dienst van de vergunninghouder of een echtgenoot, een geregistreerd partner, of een familielid in de eerste graad van de vergunninghouder is. Tijdens incidentele afwezigheid wordt de vergunninghouder vervangen door de volgende persoon: 1. naam en voornamen (volledig) : 2. geboortedatum : 3. geboorteplaats : 7. Bijlagen Bij de aanvraag dient u de volgende bijlagen in te dienen: een kopie van een geldig legitimatiebewijs; tekening of foto van het verkoopmiddel inclusief kleur- en materiaalgebruik; Indien u een incidentele vervanger in de vergunning vermeld wilt hebben, dient u ook de volgende bijlagen in te dienen: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de incidentele vervanger; een kopie van de arbeidsovereenkomst van de incidentele vervanger. 8. Ondertekening Aldus naar waarheid ingevuld, (plaatsnaam) (datum) (handtekening)

5 9. Overige informatie Contact Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer (0181) Kosten: 1. leges Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een vergunning voor een standplaats bent u op grond van de Legesverordening leges verschuldigd. 2. precario Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wordt precariobelasting berekend. Dit gebeurt zodra u een standplaats toegewezen krijgt. Het opleggen van de belasting gebeurt eenmaal per jaar. Ontheffing voertuig Indien de standplaatslocatie is gelegen in een voetgangerszone, moet voorafgaande aan de verkoopperiode een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet worden verkregen. Activiteitenbesluit Wanneer het verkoopmiddel langer dan 6 maanden (ook bij gebruik 1 dag per week) op een vaste locatie staat, moet voorafgaande aan de verkoopperiode een melding voor het Activiteitenbesluit ingediend worden bij de milieudienst DCMR.

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE Vooraf Lees eerst de verordening. Parafering Elke bladzijde dient te worden ondertekend door alle ondertekenaars. Indien u voor nadere motivering

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s

A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s A a n v r a a g f o r m u l i e r P a k k e t v e r z e k e r i n g v o o r w o o n w a g e n s Rialto.Tóch verzekerd TOELICHTING Met dit aanvraagformulier kunt u een verzekering aanvragen voor uw woonwagen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener vink aan het ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie