Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A"

Transcriptie

1 Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Complex 4206 Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam projectnummer : PAV objectomschrijving : wooncomplex, ID (EVA): projectcoördinator : mevrouw D. dos Santos Encarnacao versie : 1.1 opdrachtgever : Ymere Haarlem contactpersoon : de heer S. Karsten datum : 12 januari 2012 certificaatnummer: AO-067/01 registratienummer: 02-D Hongkongstraat BR Rotterdam / kwaliteitsdocument: B0124r

2 Voorwoord Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Deze rapportage is tot stand gekomen naar aanleiding van een door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 in opdracht van Ymere. Het onderzoek heeft betrekking op de woningen aan de Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam. Onderzochte woningen: Pieter Bruijnstraat 1, 3, 7, 15, 21 en 23 Chr. van Beeckstraat 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 en 35 Deze asbestinventarisatie TYPE A is uitgevoerd conform de SC-540 en derhalve geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. namens ingenieursbureau Oesterbaai b.v.: de heer K. Verhagen projectmanager Vastgoed mevrouw D. dos Santos Encarnacao projectcoördinator Rotterdam, 12 januari 2012 PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina I

3 Lijst van betrokkenen Opdrachtgever: naam : Ymere Haarlem adres : Oorkondelaan 65 postcode en plaats : 2033 MN Haarlem contactpersoon : de heer S. Karsten Projectlocatie: bouwwerk / bouw- of constructiedeel : Complex 4206 adres : Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat postcode / plaats : 2064 XH Spaarndam Uitvoerder: naam : ingenieursbureau Oesterbaai b.v. adres : Hongkongstraat 5, 3047 BR Rotterdam telefoonnummer : faxnummer : projectnummer : PAV periode inventarisatie : en projectcoördinator : mevrouw D. dos Santos Encarnacao asbestonderzoeker(s) : de heer F. de Vries Laboratoriumwerkzaamheden: bedrijfsnaam : Fibrecount B.V. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina II

4 Inhoudsopgave Voorwoord... I Lijst van betrokkenen... II Samenvatting...IV 1 Inleiding Ingenieursbureau Oesterbaai Asbest Algemeen Onderzoek en resultaten Onderzoeksmethodiek Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse Beperkingen van de asbestinventarisatie Beperkingen asbestinventarisatie algemeen Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd Conclusies en aanbevelingen Bijlage A. Bijlage B. Bijlage C. Bijlage D. Bijlage E. Bijlage F. Bijlage G. Bijlage H. Bijlage I. Locaties van aangetroffen toepassingen Certificaten van de monsteranalyses Evaluatieformulier Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving Terminologie Relevante wetgeving Mogelijke asbestverwijderingsmethodieken Veiligheid en Gezondheid Risicoklasse indeling volgens SMA-rt PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina III

5 Samenvatting Bij een TYPE A inventarisatie conform de SC-540 worden alle direct waarneembare asbesttoepassingen en asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Destructieve handelingen zijn niet uitgevoerd om ook niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen. Allereerst heeft, voor zover mogelijk, overleg met de opdrachtgever of beheerder plaatsgevonden. Vervolgens heeft aan de hand van eerdere inventarisatie en bouwtekeningen deskresearch plaatsgevonden. Hierna is een inspectieplan (projectdossier) opgesteld aan de hand waarvan de visuele inspectie heeft plaatsgevonden. Tijdens de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Asbestverdachte toepassingen worden bemonsterd. Indien monstername onmogelijk is wordt aangegeven op welke andere wijze de asbesthoudendheid is aangetoond. Voor iedere asbestbron is ten behoeve van de sanering de risicoklasse bepaald met gebruikmaking van SMA-rt, zoals staat aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op de onderzochte locatie zijn asbesthoudende toepassingen aangetroffen. bron/id omschrijving locatie hoeveelheid (±)¹ certificaat / monsternr. analyse 1 / plaat, keuken, hal, 4 stuks per woning : amosiet (15-30%) (vezelplaat) alle verdiepingen (MM1) (MM4) 2 / plaat, woonkamer, begane grond, 1 m² per trapgat : amosiet (15-30%) (vezelplaat) 1 e en 2 e verdieping (MM2) 3 / vloerzeil, hal, keuken, van Beekstraat 15 m² : chrysotiel (30-60%) (karton) 7, begane grond (MM3) 4 / plaat, slaapkamer, begane grond, 4 stuks á 5 m² : amosiet (15-30%) (vezelplaat) 1 e verdieping (tot. 20 m²) per woning (MM5) 5 / plaat, cv-ruimte, begane grond, 3 m² : amosiet (15-30%) (vezelplaat) 1 e en 2 e verdieping (MM6) 6 / plaat, cv-ruimte begane grond, 2 m² : chrysotiel (10-15%) (cement) 1 e en 2 e verdieping (MM7) 7 / plaat, berging, 2 stuks á 3 m² : amosiet (15-30%) (vezelplaat) begane grond (tot. 6 m²) (MM8) tabel 1: aangetroffen asbesthoudende toepassingen In onderstaande tabel is de risicoklasse weergegeven met de daarbij behorende verwijderingsmethodiek en eventuele aandachtspunten en opmerkingen voor de verwijdering. Echter dient opgemerkt te worden, dat indien de aannemer een andere verwijderingsmethodiek gaat hanteren, de risicoklasse kan veranderen. Indien de PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina IV

6 aannemer afwijkt van de door SMA-rt voorgeschreven risicoklasse in combinatie met de bijbehorende werkwijze dient contact te worden opgenomen met ingenieursbureau Oesterbaai b.v. Een gedetailleerde uitleg van de verschillende verwijderingsmethodieken is beschreven in Bijlage G. bron/id omschrijving risico- klasse verwijdering aanbeveling opmerking sanering 1 / plaat, 3 containment risicobeoordeling conform NEN direct saneren (vezelplaat) 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 2 / plaat, 3 containment risicobeoordeling conform NEN direct saneren (vezelplaat) 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 3 / vloerzeil, 2 containment geen direct risico, beheersplan verwijderen met de plaat (karton) opstellen is aan te bevelen boven de keuken raam is mogelijk 4 / plaat, 3 containment risicobeoordeling conform NEN direct saneren (vezelplaat) 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 5 / plaat, 3 containment risicobeoordeling conform NEN direct saneren (vezelplaat) 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 6 / plaat, 2 containment geen direct risico, beheersplan deur in zijn geheel (cement) opstellen is aan te bevelen verwijderen kan in risicoklasse 1 7 / plaat, 3 containment risicobeoordeling conform NEN direct saneren (vezelplaat) 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk tabel 2: risicoklasse voor verwijdering aangetroffen asbesthoudende toepassingen PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina V

7 Opmerkingen: Op de plattegrond(en) in bijlage A zijn de locaties van de aangetroffen toepassingen en de plaatsen van foto- en monsternames aangegeven. ¹) de hoeveelheden zijn op locatie bij benadering ingeschat en zijn geen bestekshoeveelheden. Achter asbestverdachte beplating is niet gekeken aangezien deze niet zonder meer gedemonteerd kan worden. Doordat er asbesthoudende toepassingen en restanten zijn aangetroffen in de woningen wordt geadviseerd een NEN2991 onderzoek uit te voeren per woning en bijbehorende berging. In de woning aan de Pieter Bruijnstraat 15 is al een NEN2991 onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is in diverse bergingen beschadigd asbest aangetroffen. Dit houdt ondermeer in dat mogelijk sprake is van een besmetting. Daardoor geldt, dat momenteel sprake kan ziijn van een voor mens en milieu gevaarlijke situatie bij betreding van de ruimte. Ten aanzien van de aangetroffen beschadigingen wordt geadviseerd de ruimte zo spoedig mogelijk af te sluiten en niet te betreden tot na onderzoek en/of asbestsanering. Verder wordt geadviseerd op de toegangsdeuren de voorgeschreven asbestwaarschuwingssticker aan te brengen en een aanvullend onderzoek conform NEN 2991 uit te laten voeren en zo het eventuele blootstellingsrisico te bepalen. Daar het onderzoek in gebruik zijnde woningen en bergingen betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Hierdoor bestaat een redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van destructieve handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt de verplichting tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina VI

8 Uitsluitingen: In onderstaande tabel zijn een aantal specifieke beperkingen opgenomen welke de onderzoeker ten tijde van de asbestinventarisatie op de projectlocatie ondervond. Door deze beperkingen heeft hier geen visuele inspectie plaats kunnen vinden. De algemene beperkingen staan beschreven in hoofdstuk 3. specifieke beperkingen tijdens de uitgevoerde asbestinventarisatie op de projectlocatie onder de dakpannen i.v.m. voorkomen lekkage spouwmuren onder de vaste vloerafwerking kruipruimte i.v.m. de veiligheid niet onderzochte bouwdelen / ruimtes alle bouwdelen / ruimtes waren toegankelijk tabel 3: beperkingen tijdens het onderzoek Document revisie: versie datum opmerkingen n.v.t Aanpassing bij opmerkingen tabel 4: document revisie PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina VII

9 1 Inleiding 1.1 Ingenieursbureau Oesterbaai In deze rapportage zijn de voorbereiding, uitvoering en bevindingen van een asbestinventarisatie TYPE A beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in de SC-540. Bedrijven zijn bevoegd tot het vervaardigen van dergelijke rapportages als ze beschikken over een geldig SC-540 certificaat. De asbestinventarisatie moet op een deskundige wijze uitgevoerd worden om gezondheidsrisico s voor de onderzoeker en de directe omgeving te voorkomen. De medewerkers van ingenieursbureau Oesterbaai gaan bewust met deze gezondheidsrisico s om en worden alleen uitgevoerd door deskundige, ervaren personen die minimaal in het bezit zijn van een DTA certificaat. Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht het niet aan de verwachtingen voldoen of mochten eventuele vragen of opmerkingen opkomen, dan wordt het ten zeerste gewaardeerd wanneer contact wordt opgenomen. 1.2 Asbest Algemeen Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast, voornamelijk in de bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, vochtwerendheid en een lage prijs zijn de belangrijkste goede eigenschappen van asbest. Asbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen opgebouwd uit meerdere materialen. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals bijvoorbeeld cement noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo ontstane composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbest op zichzelf is onverwoestbaar. Afnemende bindingswerking wordt eveneens aangeduid als een afname van de hechtgebondenheid van asbestvezels. Bij een afname van de hechtgebondenheid van het materiaal kan vezelemissie toenemen. Dit kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Een gedetailleerde uitleg hiervan is beschreven in Bijlage H. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 1

10 2 Onderzoek en resultaten 2.1 Onderzoeksmethodiek Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie TYPE A wordt systematisch te werk gegaan. Allereerst vindt, wanneer mogelijk, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Daarna vindt deskresearch plaats met behulp van bouwtekeningen en bestekken, indien aangeleverd door de opdrachtgever, aan de hand waarvan een inspectieplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van direct-waarneembare asbestverdachte materialen, conform het van tevoren opgestelde inspectieplan. Daar waar veilig mogelijk worden monsters genomen van asbestverdachte materialen. Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium. 2.2 Resultaten overleg opdrachtgever / beheerder en deskresearch naam beheerder geen resultaat overleg geen tabel 5: resultaten overleg beheerder documentsoort documentnaam / nr. datum versie Type A rapportage PaMu resultaten Asbesthoudende toepassingen aangetroffen en NEN2991 onderzoek uitgevoerd. tabel 6: resultaten deskresearch (*) Indien geen plattegronden zijn aangeleverd is een schematische weergave van de onderzochte locatie opgesteld. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 2

11 2.3 Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse Tijdens de visuele inspectie zijn de asbestverdachte toepassingen in kaart gebracht. Ook is onderzoek verricht naar een mogelijke secundaire besmetting. Hiermee wordt (restanten) asbestafval bedoeld dat bij een eerder uitgevoerde asbestsanering is achtergebleven. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Om met 100% zekerheid te kunnen stellen dat een verdacht materiaal asbesthoudend is dient een analyse van een monster van het materiaal door een deskundig laboratorium uitgevoerd te worden. Indien op andere wijze dan uit een analyseresultaat blijkt dat sprake is van asbesthoudendheid wordt dat als volgt aangegeven: Intechnium handboek asbest, visuele waarneming of materiaalstempel met jaartal. Indien geen monster wordt genomen doordat monstername gevaar oplevert voor de inspecteur(s) wordt dat als volgt vermeld: schoorsteen op dak of gevelbeplating op grote hoogte. Een rode pijl is gebruikt voor de asbesthoudende bronnen en een blauwe pijl voor de niet asbesthoudende bronnen. Op de plattegronden in bijlage A zijn de locaties van de aangetroffen bronnen aangegeven. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 3

12 Bron 1: plaat, (vezelplaat) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM1) (MM4) locatie : keuken hal, alle verdiepingen hoeveelheid (±)¹ : 4 stuks per woning bevestigingsmethode : geschroefd binding : niet hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : goed risicoklasse / opmerking : 3 Niet-hechtgebonden beplating welke niet zonder verspanende bewerking te verwijderen is. aanbeveling : risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : direct saneren asbest amosiet percentage 15-30%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft twee asbesthoudende vezelplaten in de keuken. Een als borstwering en een boven het kozijn van de toegangsdeur. Pieter Bruijnstraat 1, 3, 7, 15, 21 en 23. Chr. van Beeckstraat 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 en 35. foto: 1: plaat, (vezelplaat) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 4

13 Bron 2: plaat, (vezelplaat) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM2) locatie : woonkamer begane grond, 1e en, 2e verdieping hoeveelheid (±)¹ : 1 m² per trapgat bevestigingsmethode : gelijmd binding : niet hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : matig risicoklasse / opmerking : 3 Niet-hechtgebonden beplating welke niet zonder verspanende bewerking te verwijderen is. aanbeveling : risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : direct saneren asbest amosiet percentage 15-30%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft een asbesthoudende vezelplaat thv trapgat tegen het plafond en achter de bovenste traptrede over de gehele lengte. (de hoeveelheid is per trapgat, sommige woningen hebben twee trapgaten) Pierter Bruijnstraat 3, 15, 21 en 23 (in deze woningen 1 trapgat aanwezig) Chr. van Beeckstraat 3, 5, 9, 15, 17 en 21 (in deze woningen 1 trapgat aanwezig) Chr. van Beeckstraat 25, 27, 29, 31, 33 en 35 (zijn twee trapgaten aanwezig) foto: 2: plaat, (vezelplaat) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 5

14 Bron 3: vloerzeil, (karton) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM3) locatie : hal, keuken, van Beeckstraat 7, begane grond hoeveelheid (±)¹ : 15 m² bevestigingsmethode : gelijmd binding : niet hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : matig risicoklasse / opmerking : 2 Verwijdering van vinylzeil is altijd Risicoklasse 2. aanbeveling : geen direct risico, beheersplan opstellen is aan te bevelen verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : verwijderen met de plaat boven de keuken raam is mogelijk asbest chrysotiel percentage 30-60%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft het asbesthoudende vloerzeil in de keuken en hal. De bron is afgedekt door vloerbedekking. foto: 3: vloerzeil, (karton) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 6

15 Bron 4: plaat, (vezelplaat) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM5) locatie : slaapkamer begane grond, 1e verdieping hoeveelheid (±)¹ : 4 stuks á 5 m², totaal 20 m² per woning bevestigingsmethode : geschroefd binding : niet hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : matig risicoklasse / opmerking : 3 Niet-hechtgebonden beplating welke niet zonder verspanende bewerking te verwijderen is. aanbeveling : risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : direct saneren asbest amosiet percentage 15-30%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft een asbesthoudende vezelplaat boven en onder het raamkozijn in de slaapkamers ongeveer 5 m² per slaapkamer. Voor de beplating kunnen radiatoren aanwezig zijn. foto: 4: plaat, (vezelplaat) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 7

16 Bron 5: plaat, (vezelplaat) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM6) locatie : cv-ruimte begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping hoeveelheid (±)¹ : 3 m² bevestigingsmethode : geschroefd binding : niet hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : matig risicoklasse / opmerking : 3 Niet-hechtgebonden beplating welke niet zonder verspanende bewerking te verwijderen is. aanbeveling : risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : direct saneren asbest amosiet percentage 15-30%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft een asbesthoudende vezelplaat in de cv-ruimte van elke woning of restanten aanwezig. In sommige woningen is een niet verdachte plaat aangebracht en is de achterliggende ruimte niet te inspecteren. foto: 5: plaat, (vezelplaat) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 8

17 Bron 6: plaat, (cement) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM7) locatie : cv-ruimte begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping hoeveelheid (±)¹ : 2 m² bevestigingsmethode : geschroefd binding : hechtgebonden conditie : licht beschadigd bereikbaarheid : goed risicoklasse / opmerking : 2 Verwijderen van sterk verweerde platen of platen die niet zonder verspanende bewerking en het maken van breukvlakken te verwijderen zijn (b.v. gespijkerd of geniet). aanbeveling : geen direct risico, beheersplan opstellen is aan te bevelen verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : deur in zijn geheel verwijderen kan in risicoklasse 1 asbest chrysotiel percentage 10-15%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft een asbesthoudende cementplaat op de toegangsdeur van de cv-ruimte in de woningen: Pieter Bruijnsstraat 1, 7, 21 en 23. Chr. van Beeckstraat 1, 3, 5, 7, 15, 25, 27, 29, 33 en 35. De plaat is ook aanwezig tegen het schuine dak van de cv-ruimte van de woningen aan de Chr. van Beeckstraat 25 t/m 35. foto: 6: plaat, (cement) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 9

18 Bron 7: plaat, (vezelplaat) Bron ID (EVA): certificaat / monster : : (MM8) locatie : berging, begane grond hoeveelheid (±)¹ : 2 stuks á 3 m², totaal 6 m² bevestigingsmethode : geschroefd binding : niet hechtgebonden conditie : zwaar beschadigd bereikbaarheid : matig risicoklasse / opmerking : 3 Niet-hechtgebonden beplating welke niet zonder verspanende bewerking te verwijderen is. aanbeveling : risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk verwijderingsmethodiek : containment opmerking sanering : direct saneren asbest amosiet percentage 15-30%; conform analyse laboratorium (PLM) opmerkingen/bijzonderheden: De bron betreft een asbesthoudende vezelplaat in de bergingen van alle woningen. De aangegeven hoeveelheid is per berging. De plaat is ook aanwezig tegen het schuine dak van de cv-ruimte van de woningen aan de Chr. van Beeckstraat 25 t/m 35. foto: 7: plaat, (vezelplaat) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 10

19 3 Beperkingen van de asbestinventarisatie 3.1 Beperkingen asbestinventarisatie algemeen Bij elke door ingenieursbureau Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van asbesthoudende toepassingen tot een minimum beperkt. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat asbesthoudende toepassingen niet als zodanig opgemerkt worden, mede gelet op het feit dat er meer dan 3500 toepassingen bekend zijn. Het onderzoek betreft een momentopname. Ingenieursbureau Oesterbaai is niet verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De inventarisatie en rapportage komen voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Indien op de onderzoekslocatie toch asbestverdacht materiaal wordt gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dient u dit direct bij het aantreffen kenbaar te maken via het evaluatieformulier wat is opgenomen in Bijlage C. 3.2 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aan te geven, hierbij wordt gebruik gemaakt van licht handgereedschap. Er zijn echter situaties te onderscheiden die alleen door middel van destructieve handelingen te inspecteren zijn. Voorbeelden zijn; in fundering gestorte asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin volgestorte kruipruimtes, et cetera. Het is altijd mogelijk dat verborgen asbesthoudende toepassingen wegens constructieve ontoegankelijkheid niet opgemerkt kunnen worden. Indien het vermoeden bestaat dat er nog niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn zullen deze in een later stadium conform een asbestinventarisatie TYPE B alsnog in kaart gebracht moeten worden. 3.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnspecteerd Wanneer de inventarisatie heeft plaatsgevonden in een in gebruik zijnde portiek woning, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen verricht, zie ook de uitsluitingen in de samenvatting. Dit geldt expliciet ook voor leidingisolatie, wat betekent dat alle leidingisolatie onder constructieve ontoegankelijkheid valt, met uitzondering van plaatsen waar beschadigingen tot op de kern zichtbaar zijn of waar het materiaal is bemonsterd. In koven, dubbele wanden, schoorstenen en andere locaties die enkel toegankelijk zijn door destructief onderzoek en waar geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden heeft geen visuele inspectie plaatsgevonden. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 11

20 4 Conclusies en aanbevelingen Bij de asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 van de portiek woningen aan de Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam zijn asbesthoudende toepassingen aangetroffen. Tijdens het onderzoek is in diverse bergingen beschadigd asbest aangetroffen. Dit houdt ondermeer in dat mogelijk sprake is van een besmetting. Daardoor geldt, dat momenteel sprake kan ziijn van een voor mens en milieu gevaarlijke situatie bij betreding van de ruimte. Ten aanzien van de aangetroffen beschadigingen wordt geadviseerd de ruimte zo spoedig mogelijk af te sluiten en niet te betreden tot na onderzoek en/of asbestsanering. Verder wordt geadviseerd op de toegangsdeuren de voorgeschreven asbestwaarschuwingssticker aan te brengen en een aanvullend onderzoek conform NEN 2991 uit te laten voeren en zo het eventuele blootstellingsrisico te bepalen. De niet onderzochte bouwdelen / ruimte(s), zoals aangegeven in tabel 3, dienen aanvullend onderzocht te worden middels een Type A onderzoek voorafgaand aan het uitvoeren van renovatie- of sloopwerkzaamheden. Daar het onderzoek een in gebruik zijnde portiek woning betreft, zijn zo min mogelijk destructieve handelingen verricht. Niet-direct waarneembare asbesttoepassingen zijn daarom niet in kaart gebracht. Hierdoor bestaat een redelijk vermoeden dat nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die enkel met behulp van destructieve handelingen zichtbaar worden. Direct voorafgaand aan (totaal)sloop of renovatie geldt de verplichting tot het uitvoeren van een aanvullende asbestinventarisatie TYPE B. Per asbesthoudende bron is in onderstaande tabel middels een aanbeveling aangegeven of een aanvullend onderzoek uitvoeren conform NEN 2991 verstandig is vanwege de aanwezigheid van de aangetroffen asbesttoepassing (mogelijke risicovolle situatie). Uitvoering van een NEN 2991 onderzoek wordt aangeraden om te onderzoeken of een actueel of potentieel risico op asbestblootstelling bestaat voor de gebruikers van de portiek woning. bron/id omschrijving locatie risico- klasse aanbeveling 1 / plaat, keuken, hal, 3 risicobeoordeling conform NEN (vezelplaat) alle verdiepingen uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 2 / plaat, woonkamer, begane grond, 3 risicobeoordeling conform NEN (vezelplaat) 1 e en 2 e verdieping uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 4 / plaat, slaapkamer, begane grond, 3 risicobeoordeling conform NEN (vezelplaat) 1 e verdieping uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk 5 / plaat, cv-ruimte, begane grond, 3 risicobeoordeling conform NEN (vezelplaat) 1 e en 2 e verdieping uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 12

21 bron/id omschrijving locatie risico- klasse aanbeveling 7 / plaat, berging, 3 risicobeoordeling conform NEN (vezelplaat) begane grond uitvoeren, sanering dringend noodzakelijk tabel 7: aanbevelingen per aangetroffen asbesthoudende bron met verhoogd risico In de onderstaande tabel zijn de asbesthoudende bronnen opgenomen die geen verhoogd risico geven op asbestblootstelling. Indien de bronnen niet direct worden verwijderd geldt het advies om ze duurzaam af te schermen of een asbestbeheersplan op te stellen. Bron/id omschrijving locatie risico- klasse aanbeveling 3 / vloerzeil, hal, keuken, van Beeckstraat 7, 2 geen direct risico, beheersplan opstellen is (karton) begane grond aan te bevelen 6 / plaat, cv-ruimte begane grond, 2 geen direct risico, beheersplan opstellen is (cement) 1 e en 2 e verdieping aan te bevelen tabel 8: aanbevelingen per aangetroffen asbesthoudende bron zonder verhoogd risico Voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen in risicoklasse 2 of 3 geldt de verplichting de saneringswerkzaamheden uit te laten voeren door een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Na sanering is het wettelijk verplicht door een onafhankelijk laboratorium, dat beschikt over een RvA-Testen en een RvA Inspectie accreditatie, een eindcontrole te laten uitvoeren, teneinde de saneerder te controleren op zijn werkzaamheden en te bepalen of de gesaneerde ruimte(s) weer veilig kan/kunnen worden betreden. Voor saneringswerkzaamheden in risicoklasse 3 dienen de inspecties en metingen in naastgelegen ruimtes uitgevoerd te worden conform de Interim-regeling eindcontrole na klasse 3-sanering zoals is opgesteld door de VOAM en FeNeLab en is weergegeven in de publicatie van 1 oktober Deze interim-regeling kunt u bij ingenieursbureau Oesterbaai opvragen en kan u op verzoek per worden toegezonden. Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen van asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen dit inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te worden beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te worden geregistreerd en te worden toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden. Tijdens de sanering kan het verstandig zijn ingenieursbureau Oesterbaai b.v. toezicht te laten houden op het project (voortgang en veiligheid) en controle te laten uitvoeren op de werkzaamheden. Ook kan ingenieursbureau Oesterbaai b.v. u ondersteunen in de voorbereiding en aanbesteding van uw project(en). PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 13

22 Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Indien geen originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie gemaakt. Deze schematische weergave is niet op schaal. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 14

23 B7 (154814), plaat gallerij schuur B4 (154811), plaat keuken B1 (154791), plaat slaapkamer B6 (154813), plaat toilet hal cv-ruimte B5 (154812), plaat badkamer woonkamer slaapkamer tuinzijde 1 e verdieping begane grond B2 (154792), plaat LEGENDA: Pieter Bruijnsstraat (B=Bron) asbesthoudend oppervlak PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 15

24 B7 (154814), plaat B4 (154811), plaat schuur slaapkamer slaapkamer hal B1 (154791), plaat keuken toilet hal cv woonkamer slaapkamer B6 (154813), plaat LEGENDA: Chr. van Beeckstraat 1 begane grond (B=Bron) asbesthoudend oppervlak PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 16

25 B7 (154814), plaat keuken zolder schuur B2 (154792), plaat begane grond B1 (154791), plaat B4 (154811), plaat badkamer 1 e verdieping B2 (154792), plaat LEGENDA: Chr. van Beeckstraat 33 nr. 31 gespiegeld asbesthoudend oppervlak asbesthoudend oppervlak 1 e verdieping (B=Bron) PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 17

26 B7 (154814), plaat gallerij schuur keuken B1 (154791), plaat toilet B3 (154810), vloerzeil woonkamer B2 (154792), plaat LEGENDA: Chr. van Beeckstraat 7 begane grond (B=Bron) asbesthoudend oppervlak asbesthoudend oppervlak PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 18

27 Bijlage B. Certificaten van de monsteranalyses Op de volgende pagina( s) zijn de analyseresultaten van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen weergegeven. PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 19

28 * * Analyserapport Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Oesterbaai B.V. t.a.v. de heer J. Gribnau Hongkongstraat BR ROTTERDAM Opdrachtgegevens ref. Opdrachtgever locatie monstername monsterneming door analyse conform : NEN 5896 ontvangst monsters : aantal monsters : 8 opdrachtnummer : datum rapportage : versie : v1.0 : PAV FV : Pieter Bruijnstraat e.o. te Spaarndam : Ingenieursbureau Oesterbaai Resultaten FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 8571 MM 1 vezelplaat keuken Er is geen percentageschatting mogelijk binding percentage Plaatmateriaal amosiet aangetroffen n.v.t MM 2 vezelplaat boven trap Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet hechtgebonden 8573 MM 3 vloerzeil keuken en hal Zeil chrysotiel 30-60% niet hechtgebonden 8574 MM 4 vezelplaat keuken Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet hechtgebonden 8575 MM 5 vezelplaat slaapkamer Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet hechtgebonden 8576 MM 6 vezelplaat cv zolder Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet hechtgebonden 8577 MM 7 cementplaat cv deur Asbest Cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 8578 MM 8 vezelplaat schuur Plaatmateriaal amosiet 15-30% niet hechtgebonden De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monstername door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monstername. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 KVK: Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 1/2, 5-9 september 2011

29 * * Analyserapport Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het lab van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de lab bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn. Rapportage: De heer Joram Buissant des Amorie Hoofd Laboratorium Binnendienst Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het certificaatnummer. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 KVK: Niveau 3, bijlage 0860, versie 05, blad 2/2, 5-9 september 2011

30 Ingenieursbureau Oesterbaai T.a.v. Dhr. J. Gribnau Hongkongstraat BR Rotterdam Nederland VERTROUWELIJK SEM Analyserapport Rapport Datum rapportage Aantal pagina's 3 Uw kenmerk Contactpersoon Referentie Object Dhr. J. Gribnau PAMU FV Pieter Bruijnstraat 15 te Spaarndam Ons kenmerk Projectnummer Analyse Op Datum monstername asbest Monstername door Spoedanalyse Ingenieursbureau Oesterbaai bv Ja Plaats van analyse Datum analyse Rotterdam Naam analist Dhr. W. Behiels Techniek Scanning Electronen Microscopie Norm ISO Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, dan kunt u contact met ons opnemen Tel.: Fax: De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount B.V. Rapportage de heer Joram Buissant des Amorie Hoofd Laboratorium binnendienst Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het certificaatnummer. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 - KVK: Niveau 3, bijlage 0851, versie 03, blad 1/3, 5 november 2010

31 Algemene gegevens monster Dossiernummer Monsternummer /7525 LM 1 hal 2e voor cv-ruimte Analyseparameters Bemonsterd volume lucht (m3) Vergroting (telling) Vergroting (identificatie) Aantal onderzochte velden Oppervlak van 1 veld (mm2) Gehanteerde norm 0, X 8000x tot 16000x 65 0,0211 ISO Resultaten van de telling en identificatie Type vezel Chrysotiel lengte 5 µm Chrysotiel lengte > 5 µm Amosiet lengte 5 µm Amosiet lengte > 5 µm Crocidoliet lengte 5 µm Crocidoliet lengte > 5 µm Ander amfibool lengte 5 µm Ander amfibool lengte > 5 µm MMMF lengte 5 µm MMMF lengte > 5 µm Aantal vezels Concentratie (vezels/m 3 ) VROM* equivalentiefactor 0 < detectielimiet 0,1 0 < detectielimiet 1,0 0 0 < detectielimiet < detectielimiet 1,0 10,0 0 < detectielimiet 1,0 0 < detectielimiet 10,0 0 < detectielimiet 1,0 0 < detectielimiet 10,0 0 < detectielimiet n.v.t. 0 < detectielimiet n.v.t. Aantal* vezelequivalenten < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet < detectielimiet n.v.t. n.v.t. Opmerkingen: De analysegevoeligheid is 285 vezels/m 3 Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99 vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels). Vezelconcentratie**: Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m 3 lucht: < 855 (95%-betrouwbaarheidsinterval) Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 < 855 lucht: Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m 3 lucht: - (95%-betrouwbaarheidsinterval) Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m 3 lucht: < 855 (95%-betrouwbaarheidsinterval) Opmerkingen: GEEN * Uitgedrukt in vezelequivalenten conform de VROM richtlijnen ** Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd. De door Fibrecount environmental control uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 - KVK: Niveau 3, bijlage 0851 versie 03, 5 november 2010 Pagina 2 van 3

32 Algemene gegevens monster Dossiernummer Monsternummer /7526 LM 2 keuken Analyseparameters Bemonsterd volume lucht (m3) Vergroting (telling) Vergroting (identificatie) Aantal onderzochte velden Oppervlak van 1 veld (mm2) Gehanteerde norm 0, X 8000x tot 16000x 65 0,0211 ISO Resultaten van de telling en identificatie Type vezel Chrysotiel lengte 5 µm Chrysotiel lengte > 5 µm Amosiet lengte 5 µm Amosiet lengte > 5 µm Crocidoliet lengte 5 µm Crocidoliet lengte > 5 µm Ander amfibool lengte 5 µm Ander amfibool lengte > 5 µm MMMF lengte 5 µm MMMF lengte > 5 µm Aantal vezels Concentratie (vezels/m 3 ) VROM* equivalentiefactor Aantal* vezelequivalenten 0 < detectielimiet 0,1 < detectielimiet 0 < detectielimiet 1,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 1,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 10,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 1,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 10,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 1,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet 10,0 < detectielimiet 0 < detectielimiet n.v.t. n.v.t. 0 < detectielimiet n.v.t. n.v.t. Opmerkingen: De analysegevoeligheid is 282 vezels/m 3 Per definitie is de bepalingsgrens de berekende concentratie aan vezels in de lucht die overeenkomt met 2,99 vezels in de analyse (d.i. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poisson-verdeling voor 0 vezels). Vezelconcentratie**: Concentratie aan asbestvezels (lengte > 5 µm) in vezels/m 3 lucht: < 845 (95%-betrouwbaarheidsinterval) Concentratie aan asbestvezels (lengte <= 5 mm) in vezels/m3 < 855 lucht: Concentratie aan asbestvezels in vezelequivalenten/m 3 lucht: - (95%-betrouwbaarheidsinterval) Concentratie aan MMMF (lengte > 5 µm) in vezels/m 3 lucht: < 845 (95%-betrouwbaarheidsinterval) Opmerkingen: GEEN * Uitgedrukt in vezelequivalenten conform de VROM richtlijnen ** Daar waar geen vezels zijn vastgesteld, werd de detectielimiet opgegeven, waarbij een equivalentiefactor van 1,0 werd gehanteerd. De door Fibrecount environmental control uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 - KVK: Niveau 3, bijlage 0851 versie 03, 5 november 2010 Pagina 3 van 3

33 Ingenieursbureau Oesterbaai T.a.v. Dhr. J. Gribnau Hongkongstraat BR Rotterdam Nederland VERTROUWELIJK IDENTIFICATIE (SEM-RMA) Rapport Datum rapportage Aantal pagina's 2 Uw ref. Contactpersoon Referentie Object Dhr. J. Gribnau PAMU FV Pieter Bruijnstraat 15 te Spaarndam Ons ref. Projectnummer Analyse Monsters genomen door Klant Ontvangst van de monsters Datum analyse Naam analist Techniek Dhr. W. Behiels Scanning Electronen Microscopie Norm NEN 2991 Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met ons opnemen: Tel.: Fax: De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount Enviromental Control. Rapportage de heer Joram Buissant des Amorie Hoofd Laboratorium binnendienst Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via ovv het certificaatnummer. De door Fibrecount Enviromental Control uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 - KVK: Niveau 3, bijlage 0855, versie 04, blad 1/2, 28 februari 2011

34 Referentie Projectnummer Object: Pieter Bruijnstraat 15 te Spaarndam Uitgave: Ref lab Plaats monstername of omschrijving Materiaal Bevat 7527 KM 1 stof op cv-leiding Kleefmonster Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd - Geen minerale vezels gedetecteerd KM 2 stof vloer 2e Kleefmonster Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd 7529 KM 3 stof trap 2e Kleefmonster - Geen minerale vezels gedetecteerd - Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd - Geen minerale vezels gedetecteerd KM 4 stof trap 1e Kleefmonster Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd - Geen minerale vezels gedetecteerd KM 5 stof koelkast Kleefmonster Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd KM 6 stof vensterbank keuken Kleefmonster Geen minerale vezels gedetecteerd - Geen asbest gedetecteerd - Geen keramische vezels gedetecteerd - Geen minerale vezels gedetecteerd - Opmerking: Vaststelling van soort en type vezel vindt plaats door vergelijking van de aangetroffen elementspectrum met onze databank. Binnen de EEG(publicatie 97/69/EG) geldt voor: Minerale vezels: gehalte (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) >18% Keramische vezels: gehalte (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) <18% Asbest: verzamelnaam waaronder de volgende asbestsoorten bekend onder zijn volgens Nederlandse wetgeving: Chrysotiel, Amosiet, Crocidoliet, Anthophyliet, Tremoliet Actinoliet Indeling vezelsbesmetting vanaf oppervlakken in categorieën cf. NEN 2991, 4.3 Concentratie Weergave (vezels/cm²) > Omschrijving Zeer veel vezels aangetroffen > Duidelijk vezels aangetroffen /- Sporen vezels aangetroffen <10 - Geen vezels aangetroffen Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: BANK: Rabobank BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO BTW: NL B01 - KVK: Niveau 3, bijlage 0855, versie 04, 28 februari 2011 Pagina 2 van 2

35 Bijlage C. Evaluatieformulier In deze bijlage is een evaluatieformulier opgenomen. Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen dient u dit formulier te gebruiken. 1. asbestinventarisatie type A naam inventarisatiebedrijf SCA-code rapport nummer ingenieursbureau Oesterbaai BV 02-D PAV vrijgave datum 13 januari asbestinventarisatie type B naam inventarisatiebedrijf SCA-code rapport nummer vrijgave datum 2. asbestinventarisatie van onvoorzien asbest naam inventarisatiebedrijf SCA-code rapport nummer vrijgave datum omschrijving onvoorzien asbest omschrijving locatie hoeveelheid asbestverwijderaar naam asbestverwijderingsbedrijf SCA-code Naam vrijgave datum handtekening verzonden naar door (naam) datum paraaf PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 20

36 Bijlage D. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving 1. Algemeen Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 1. De eigenaar van een bouwwerk; 2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau; 3. Gebruiker van een bouwwerk. Toelichting: 1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor deasbestverwijdering. 2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. De opdrachtgever is degene die: 1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie; 2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen; 3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit PAV-26387, versie 1.1 complex 4206, Pieter Bruijnsstraat en Chr. van Beeckstraat te Spaarndam pagina 21

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam Asbest Adviesbureau Wieringa Tav: Dhr. H. Wieringa Postbus 5155 9700GD GRONINGEN Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam AAW 11406 201200046.1 30112 Betreft: resultaten asbestonderzoek Geertsemaweg 3 te Haren

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A inclusief gericht destructief onderzoek Breestraat 46-48 te Leiden projectnummer : objectomschrijving : gebouw, ID (EVA): 483443 opdrachtgever : Gemeente Leiden Vastgoed

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Stal en Berging Eindhovenseweg 47 te Boxtel projectnummer : PAV-26600 objectomschrijving : stal en berging, ID (EVA): 460924 opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Nedtrain naloop rapportage PAI-12540 NS-plein 3 te Tilburg projectnummer : PAI-27252 objectomschrijving : terrein NedTrain, ID (EVA): 482513 projectcoördinator :

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam

Environment Consultancy BV Projectnummer AI2012230.2.1. het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Environment Consultancy BV Projectnummer AI21223.2.1 het complex gelegen aan de Louweshoek 1 t/m 522 te Amsterdam Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen

Asbestinventarisatie conform SC540. type A volledig. Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen Asbestinventarisatie conform SC540 type A volledig Betreffende een Diverse schuren aan de Westeinde 160 te Nieuwleusen It String 12 8754GS Makkum T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl www.qualitainspecties.nl.nl

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5

1400543.1, Provincie Zuid Holland, Derde Merwedehaven, Dordrecht Pagina 1 van 5 Asbestmetingen Derde Merwedehaven Eerste meetsessie Uitvoeringsdatum: 12 december 2011 Projectnummer: 1400543 Inleiding De Derde Merwedehaven BV is een inrichting voor het storten van onder andere bouw-

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

Volledige Asbestinventarisatie

Volledige Asbestinventarisatie Volledige Asbestinventarisatie opstallen terrein NedTrain N.S.-plein 3 te Tilburg projectnummer : PAI-12540 locatieomschrijving : terrein NedTrain, gebouw ID (EVA): 392034 projectcoördinator : mevrouw

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Projectnummer : WE Opdrachtgever : Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoed Beheer. Versie : 1.0, d.d. 20 april 2016 Vervaldatum : 20 april 2019

Projectnummer : WE Opdrachtgever : Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoed Beheer. Versie : 1.0, d.d. 20 april 2016 Vervaldatum : 20 april 2019 Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 OR100070G08 - achtergevel magazijn, begane grond bouwdeel 0200 - gevel t.h.v. binnenplaats bd0200, 1 e verdieping centrale gang H.J.E. Wenckebachweg

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC Holthe 48 te Beilen

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC Holthe 48 te Beilen Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 160233 Holthe 48 te Beilen Projectnummer : 160233 Opdrachtgever : Fam Lindeboom Versie : V.00 Rapportnummer : 160233.A_V.00 Vervaldatum : 24 augustus

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Het weiland aan de Componistenlaan achter nr. 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente Teylingen : Het weiland : Dhr.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Ingelandsweide 3 te Nieuwegein Onderzochte bouwkundige eenheid Vliering garage en CV-ruimte 16 augustus 2016

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

M PGSD2012062910140640 GSD 29.06.2012 0640

M PGSD2012062910140640 GSD 29.06.2012 0640 pr HOLLAND ZUID M PGSD21262911464 GSD 29.6.212 64 Memo ^ Contact Dhr. L.C. de Jonge T 7 441 622 lcde.jonge@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 962 259 LP Den Haag T 7-441 66 11 www.zuid-holland.nl -

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 20 juli 2017 Projectlocatie Havik

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer Datum onderzoek 05 juli 2016 Projectlocatie Perceel achter Gramserweg 35 te Austerlitz Onderzochte bouwkundige eenheid daken 0 Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A pand Hammerstraat 15 te Rotterdam projectnummer : PAV-21553 objectomschrijving : pand, ID (EVA): 454238 projectcoördinator : mevrouw W.S. Kartoidjojo versie : 1.0

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, d.d. 30 november 2016 Projectnummer Datum onderzoek 01 januari 2017 Projectlocatie Voorbeeldstraat

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01)

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Asbestweg 100 1234 AA Asbestos Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur B.V. 20467/1.3 (SCA 01-D010026.01) Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage

Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage Asbestinventarisatie Type-A (Volledig) Rapportage De beschoeiingen van de slootkanten in het weiland achter Componistenlaan nr 250 te Voorhout Opdrachtgever Gebouw/object Projectcoördinator : Gemeente

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A pand Meerstraat 102-106 te Beverwijk projectnummer : PAV-17149 locatieomschrijving : pand, gebouw ID (EVA): 409584 projectcoördinator : de heer J. Roelfzema versie

Nadere informatie

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Breestraat 76-80 te Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111529 161704 projectnummer : PAV-17563 locatieomschrijving :

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017

RPA-advies. Asbestinventarisatierapport. Projectnummer Datum onderzoek 13 maart 2017 Asbestinventarisatierapport conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling, dd. 30 november 2016 Projectnummer 20170235 Datum onderzoek 13 maart 2017 Projectlocatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-54 Asbestinventarisatie type A Rijnsburgerweg 92 te LEIDEN Kiwa Compliance Hongkongstraat 5 347 BR Rotterdam The Netherlands T+31 ()1-28 84 44 www.kiwacompliance.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk; dak van woning

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Uitsluitend de 3 asbesthoudende duikers Grietmanswijk tegenover nummer 13 (ongenummerd adres), Bovensmilde Opdrachtgever : Bork Sloopwerken

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Onderwijsgebouw Icarusstraat 1 te Rotterdam

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Onderwijsgebouw Icarusstraat 1 te Rotterdam Oesterbaai BV Hongkongstraat 5 3047 BR Rotterdam The Netherlands T+31 (0)10-208 84 44 Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Onderwijsgebouw Icarusstraat 1 te Rotterdam Rigaweg 21 9723 TE

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Projectnummer : AIR 4441 Opdrachtgever : DVJ Infra en Milieu BV Contactpersoon : De heer R. Baarda Inventariseerder DIA : De heer R. Verver Datum autorisatie

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht.

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht. Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie T.a.v. de heer Hendrich Postbus 10080 3533 JR Utrecht Nederland Kiwa Compliance Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands Datum : 05-04-2017,

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 1 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzochte panden: Fagelstraat nr. 56 t/m 60) project:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk Het bouwwerk

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540) Een schuur aan de Mr. J.B. Kanweg 105 te Witteveen Opdrachtgever : Aannemingsmij Hop BV Fabriekswijk 11 7782 PW De Krim Datum uitvoering

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen.

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Onderzocht bouwkundige

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528 33 11 00 F. 0528 33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A PROJECTGEGEVENS Type object : MFA Veningerland Locatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A inclusief gericht destructief onderzoek pand Hoge Limiet 187 te Rotterdam projectnummer : PAV-20639 objectomschrijving : pand, ID (EVA): 453616 projectcoördinator

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Overzichtsfoto s: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam Locatie aanduiding / rapportgegevens Soort onderzoek: Volledig SC540 asbestonderzoek, type A Onderzoekslocatie: Nieuwe Binnenweg 362-364 te Rotterdam

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A

ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 101330-15393 ASBESTINVENTARISATIE RAPPORT Type A Langebrug 56 Leiden Opdrachtgever Uitvoering van Diemen asbestverwijdering bv Adm.Banckertweg

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Voormalige loopbrug Geldershoofd te Amsterdam Zuidoost Onderzoek identificatie Projectnummer: 75971 Autorisatiedatum: 14 januari 2013 Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen

Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Volledige rapportage Asbestinventarisatie opzet voor individuele adressen Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk Voor

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Lourdesschool Jisperweg 52 te Westbeemster Onderzoek identificatie Projectnummer: 75207 Autorisatiedatum: 4 juni 2012 Onderzoeker: Dhr. R. de Vries DIA code 51E-210312-410238

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540. Opdrachtgever: Portaal regiobedrijf Leiden ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540 Locatie: Complex 214, Calandstraat e.o., 2332 VD te Leiden Onderzoeksgebied: Woning(en) Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr. : K26611/05) Datum

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540

Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Rapport asbestinventarisatie conform SC-540 Opdrachtgever: Gemeente Vianen (Vastgoed beheer en onderhoud) Vertegenwoordiger van de opdrachtgever: Omschrijving onderzochte bouwkundige eenheid, constructie

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1

Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Demostraat 1 1234 AB Demostad Asbestinventarisatierapport Certificaatnummer Perfectkeur BV: 20467/1.1 Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540)

Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) Rapportage asbestinventarisatie (conform SC-540) schuur Straatnaam 2 te Plaatsnaam. Rapportage: GS-A-1111 Datum uitvoering : 1 maart 2017. Datum rapportage : 3 maart 2017. SCA-code : 07-D070136.01 Opgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A

Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Volledige rapportage Asbestinventarisatie Type A Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: T Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE St. Radboudschool Slimpad 18 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75210 Autorisatiedatum: 25 mei 2012 Onderzoeker: Dhr. V.M. Borgemeester DIA code 51E-030212-410186

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen Soort onderzoek Asbestinventarisatie type-a Volledig Onvolledig Asbestinventarisatie type-b Asbestinventarisatie type-g Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART) Risicobeoordeling

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie.

Midden Nederland Milieu. Rapportage Asbest-inventarisatie. Midden Nederland Milieu Rapportage Asbest-inventarisatie. Nieuwe Voorthuizerweg 32 Nijkerk Projektnr. : 2014AO310 in het kader van de SC 540 Soort onderzoek: Risicobeoordeling : Omvang onderzoek: Rapport

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE A (volledig) conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2015318 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie