PC-fonds aanvraagformulier Juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PC-fonds aanvraagformulier Juni 2010"

Transcriptie

1 Juni 2010 Toelichting Wanneer u met de computer wilt gaan werken blijkt doorgaans dat de aanpassingen/ hulpmiddelen die u eventueel daarvoor nodig heeft (vergroting of spraak) wel door de zorgverzekeraar of UWV vergoed worden, maar de computer zelf niet. Sinds 1997 werken 8 fondsen voor mensen met een visuele beperking samen in het PCfonds. Het PC-fonds wordt uitgevoerd door de LSBS. De belangrijkste taak van het PC-fonds is om aan mensen met een visuele beperking die financieel niet in staat zijn om een computer aan te schaffen een computer in bruikleen te verstrekken. Daarom gelden de navolgende voorwaarden. 1. De aanvrager dient tot de doelgroep te behoren. Op basis van een oogheelkundige verklaring wordt door een oogarts die deel uitmaakt van het bestuur van de LSBS bepaald of de aanvrager/-ster tot de doelgroep behoort. Deze verklaring dient in ieder geval te bevatten de kopieën van de gemeten waarden van het gezichtsveld en een verklaring over de gezichtsscherpte, evenals de diagnose. Meestal voldoet ook een verslag van een low-vision onderzoek. Uitsluitend bij volledige blindheid voldoet een verklaring van de huisarts. 2. Ter beoordeling van de LSBS komt vast te staan dat de aanvrager financieel gezien niet in staat geacht mag worden om zelf een computer aan te schaffen. Er zijn geen harde grenzen, omdat zowel met inkomsten als uitgaven en bijzondere omstandigheden rekening gehouden kan worden. 3. Er is voldoende waarborg dat de computer ook daadwerkelijk door de aanvrager gebruikt gaat worden en dat hij of zij daarvan gemak zal hebben. Privacy Gegevens die in dit formulier worden verstrekt worden bekeken door de twee medewerkers van de LSBS en voor een periode van maximaal 7 jaar bewaard. Daarna worden zij vernietigd. De oogheelkundige gegevens worden gekopieerd en doorgestuurd naar de oogarts. Na beoordeling vernietigt hij de kopieën. Modan te Amstelveen De computers worden geleverd door de firma Modan te Amstelveen, T (020) E I Installatie De installatie van de computer bestaat uit de volgende onderdelen: Computer aansluiten en werkend maken; Printer aansluiten; Internet aansluiten; Software installeren; Mijn documenten op D zetten en partitie inrichten. Internet wordt alleen aangesloten als: Er geen kabels moeten worden getrokken. De kabel vanaf het aansluitpunt van de telefoon/ kabel tot de computer moet al klaarliggen of draadloos internet. Alle spullen voor het aansluiten van internet al klaarliggen: Modem, inloggegevens, router en eventuele andere benodigdheden. Indien niet aan bovenstaande punten is voldaan, dan zal de installateur geen internet installeren. Toelichting niet retourneren

2 Software zal alleen worden aangesloten indien het bij de computer behoort of indien het een hulpmiddel betreft waarvoor Modan afspraken heeft gemaakt met de hulpmiddelen leverancier. Andere wensen, zoals het overzetten van gegevens uit een oude computer, het aansluiten van overige randapparatuur en installatie van extra software kan alleen maar plaatsvinden tegen een meerprijs. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken met Modan. Het PC-Fonds staat hier buiten. Het tarief voor overige wensen is 60 per uur inclusief BTW, met een minimale afname van een half uur. Indien u Internet op de computer geïnstalleerd wilt hebben, houdt dan rekening met de levertijden van de ADSL/ kabel aansluiting. Wanneer u tijdig aangeeft dat u Internet aangevraagd heeft, dan kan er rekening mee gehouden worden met betrekking tot de leverdatum van de computer. De Garantie-eisen De computer is speciaal samengesteld voor het gebruik met aanpassingen door mensen met een visuele beperking. Deze aanpassingen werken helaas niet samen met veel andere computer producten (hardware/ software). Het is gebleken dat problemen die ontstaan met de computer, zoals crashes, niet werkende aanpassingen en dergelijke vaak voortkomen uit gebruik door derden en het downloaden en installeren van programma s die niet getest zijn. Om problemen, zoals hierboven genoemd, te voorkomen zijn de volgende garantievoorwaarden van toepassing op de computer: De computer is alleen bedoeld voor het gebruik door de persoon waaraan deze computer in bruikleen is gegeven. Er mogen geen extra programma s op de computer geïnstalleerd worden, indien niet bekend is of deze programma s storen met de aanpassingen op de computer. Er mag geen extra hardware op de computer geïnstalleerd worden, indien niet bekend is of deze programma s storen met de aanpassingen op de computer. Wanneer men besluit de cartridges van de Canon printer bij te (laten) vullen of van een ander merk aan te schaffen, geschiedt dit op eigen risico; de garantie van de printer kan vervallen Indien niet aan bovenstaande punten wordt gehouden, dan kan niet gegarandeerd worden dat de computer optimaal werkt. Wanneer er verzocht wordt om een reparateur en er is niet aan bovenstaande voldaan, dan zal de reparateur de kosten van de reparatie aan u in rekening brengen. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het coördinatiepunt van het PC-fonds. Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) Postbus DE UTRECHT T (030) F (030) E I 2

3 A Gegevens aanvrager Voorletters / achternaam de heer mevrouw Adres Postcode & woonplaats Telefoon en mobiel Geboortedatum Aanvraag PC-Fonds eerste aanvraag herhalingsaanvraag (na minimaal 5 jaar) B Financiële gegevens Bijlage bankafschrift Bankrekeningnummer Graag een kopie van het laatste bankafschrift van uw betalingsrekening meesturen. Gezinssamenstelling alleenstaand met partner met kind(eren) Netto inkomen per maand Netto inkomen partner per maand Netto inkomen inwonende kinderen totaal per maand Huurtoeslag per maand Zorgtoeslag per maand Overig Gezamenlijk spaartegoed totaal Gezamenlijke effecten totale waarde Huur / Hypotheekrente per maand Premie levensverzekering per maand Premie ziektekostenverzekering per maand Belangrijke vaste lasten per maand, te weten: Lening/schulden aflosbedrag per maand Totale hoofdsom Extra bijdrage thuiszorg per maand, te weten: Extra kosten i.v.m. handicap per maand, te weten: 3

4 C Doelgroepbepaling Uw gegevens Volledig blind Slechtziend Bijlage Voeg een kopie van een verklaring van uw huisarts bij. Voeg een kopie van een oogheelkundige verklaring bij. Met daarin de gegevens over uw gezichtscherpte, gezichtsvelden en diagnose. In de praktijk zijn deze gegevens terug te vinden in een verslag van een low-vision onderzoek. Het is mogelijk dat u al eens eerder een aanvraag heeft ingediend en uw visus daarna niet verbeterd is. In dat geval hoeft u uw gegevens niet opnieuw bij te voegen. U dient hierover wel eerst telefonisch of per mail contact op te nemen. De LSBS heeft bevestigd dat zij beschikt over de juiste oogheelkundige gegevens. D Elders aangevraagd Heeft u de computer al elders aangevraagd? Denk aan uw gemeente (WMO, Bijzondere Bijstand) of ziektekostenverzekering (bijv. in geval van MS) of UWV (in geval van studie). Ja Motiveer uw antwoord. E Computervaardigheid en gebruiksdoel Kunt u 10-vingerig blind typen Ja Kunt u gebruik maken van sneltoetsen? Ja Heeft u één of meerdere computercursus(sen) Ja Noteer bij opmerkingen welke. gevolgd? Gaat u binnenkort en computercursus volgen? Ja Noteer bij opmerkingen welke en waar. Waarvoor gaat u de computer gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) privé studie vrijwilligerswerk / werk Welke toepassing(en) gaat u gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk) internet tekstverwerking (Word) 4

5 F Wat vraagt u aan? De overheid gaat ervan uit dat AWBZ instellingen voor een computer voor bewoners zorgen (net als voor gekoelde levensmiddelen, mogelijkheid tot wassen van kleding etc.). De aanslag op het budget van het PC-Fonds is relatief te groot indien meerdere bewoners van een instelling een computer toegewezen krijgen. Daarom hebben de fondsen besloten aan bewoners van een AWBZ instelling vooralsnog een bijdrage te verstrekken van maximaal 500. Woont u in een AWBZ instelling? Ja Dan wordt ervan uitgegaan dat u in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage van maximaal 500. Vul uitsluitend nog onderdeel I en J in. Maak uw keuze uit onderstaande opties. Het PC-fonds verstrekt de computers in bruikleen. Dat betekent dat de PC het eigendom van het PC- fonds blijft, maar indien de PC wordt verstrekt, dan kunt u de PC gebruiken zolang u wilt. Mocht u echter geen gebruik meer (kunnen of willen) maken van de PC, dan dient u deze te retourneren, opdat het PC-fonds deze aan een andere persoon met een visuele beperking kan verstrekken. Maak uw keuze uit optie 1 t/m 4 Optie 1 Ik wil in aanmerking komen voor de PC-fonds configuratie (computer met beeldscherm, toebehoren en printer/scanner/copier) inclusief helpdesk in bruikleen (specificatie aan te vragen bij de LSBS). Optie 2 Optie 3 Optie 4 Ik wil in aanmerking komen voor een laptop inclusief helpdesk in bruikleen. Uitsluitend onder zeer bijzondere omstandigheden kan vanuit het PC-fonds een laptop worden verstrekt. Bijvoorbeeld in geval van doofblindheid of bedlegerigheid. Ruimtegebrek in de woning wordt niet als bijzondere omstandigheid aangemerkt. Als u in aanmerking wenst en meent te komen voor een laptop, motiveert u dat dan uitgebreid hieronder. Ik wil in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 500 aan een door mijzelf aan te schaffen computer. Vul uitsluitend nog onderdeel I en J in. Ik wil in aanmerking komen voor iets anders (bijvoorbeeld alleen een losse printer, alleen een scherm), namelijk: G Hulpmiddelen 5

6 Gaat u met hulpmiddelen werken? Ja Geef hieronder aan met welke. Ga door met onderdeel H. Nog niet bekend Graag z.s.m. doorgeven. Ga verder met onderdeel H. Met welk(e) hulpmiddel(en) gaat u op de nieuwe computer werken? Let op! U dient zelf na te gaan bij de hulpmiddelenleverancier of de hulpmiddelen met de nieuwe computer samenwerken. Supernova Hal Jaws Lunar LunarPlus met stem niet van toepassing Real Speak Invofox met leesregel niet van toepassing ALVA leesregel Voyager leesregel ZoomText Magnifier ZoomText Magnifier/Reader Omnipage anders namelijk Zijn de hulpmiddel(en) aangevraagd bij Ja uw ziektekostenverzekeraar? Motiveer uw antwoord bij opmerkingen. Zijn de hulpmiddelen al toegewezen? Ja Wie wordt/was de leverancier van de hulpmiddelen? PC-fonds aanvraagformulier Niet van toepassing Optelec Freedom Scientific Babbage (Bijvoorbeeld: Ik heb de hulpmiddelen al in huis en deze werken samen met de nieuwe computer.) H Toestemming verstrekking gegevens aan Modan Mogen wij bij een eventuele levering uw adres, telefoonnummers, adres en te gebruiken hulpmiddelen doorgeven aan firma Modan? Ja I Ondertekening Ik verklaar dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en ga akkoord met de installatievoorwaarden en garantie-eisen. Plaats: Datum: Handtekening aanvra(a)g(st)er: Graag opsturen naar: Of mailen naar: LSBS, Postbus 19224, 3501 DE te UTRECHT J Externe ondersteuning (in te vullen door hulpverlener) 6

7 Gegevens hulpverlener Naam: Werkzaam bij: Sensis Visio Bartiméus MEE anders namelijk Functie: Handtekening: Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk). Ik verwacht dat de aanvrager de te volgen cursussen met goed gevolg zal afsluiten. Ik twijfel of de aanvrager de te volgen cursussen met goed gevolg zal afsluiten, want Ik ondersteun deze aanvraag van harte. Ik ondersteun deze aanvraag. Ik ondersteun deze aanvraag, mits. Ik ondersteun deze aanvraag, ervan uitgaande dat. Ik twijfel of ik deze aanvraag ondersteun, omdat. Ik ondersteun deze aanvraag niet, omdat. (Bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden.) 7

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan

AANSLUITEN BIJ DE IBD. Het stappenplan AANSLUITEN BIJ DE IBD Het stappenplan Auteur IBD Datum Maart 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Dienstenportfolio van de IBD 4 1.2 Officieel aansluiten bij de IBD 5 1.3 Bestuurlijk draagvlak 6 1.4 Overzicht

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie