Handreiking actieve patiëntenparticipatie. voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking actieve patiëntenparticipatie. voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg"

Transcriptie

1 Handreiking actieve patiëntenparticipatie voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg 10 juli

2 Inleiding en toelichting In deze handreiking vindt u methoden die u kunnen helpen om de wensen van uw patiënten inzichtelijk te maken. Elke methode heeft voor- en nadelen. Om te bepalen welke methode in uw situatie geschikt kan zijn, is het belangrijk om scherp te hebben wat het doel is van uw actie. Wilt u op hoofdlijnen feedback krijgen van een grote groep patiënten op het functioneren van uw organisatie, dan kiest u voor vragenlijsten. Wilt u een advies van patiënten gericht op bijvoorbeeld uw diabetesspreekuur, kunt u gebruik maken van een focusgroep. De methoden die in deze handleiding beschreven staan zijn allen geschikt voor het gebruik in de eerstelijnszorg. Ook een combinatie van verschillende methoden is mogelijk. Met een deel kunt u zelfstandig aan de slag en voor een ander deel is het raadzaam om contact met Zorgbelang of Stichting OOGG op te nemen zodat wij aanvullende informatie kunnen verstrekken en eventueel ondersteunen bij de uitvoering. Juni 2012 Stichting OOGG Zorgbelang Gelderland Stichting OOGG Edisonring NA Dodewaard T: F: E: I: Zorgbelang Gelderland Postbus EH Arnhem IJsselburcht 4, 6825 BP Arnhem T F E I: 2

3 Inhoudsopgave Overzicht keuze instrumenten 4 Vragenlijsten klanttevredenheid 5 Voor bevragen van grote groepen patiënten Patiëntenpanel 6 Kleine groep patiënten geeft mening over verbetering Spiegelgesprek 7 In aanwezigheid van zorgaanbieder spreken patiënten zich uit Focusgroep 8 Groep patiënten spreekt over een specifiek onderwerk Wachtkamerinterviews 9 Patiënten worden in de wachtkamer bevraagd over hun ervaringen E panel 10 Vaste groep patiënten die digitaal vragen beantwoord Werken aan wensen 11 Ervaringen omzetten in wensen Gesprek met ervaringsdeskundigen 12 Specifieke patiëntengroep geeft mening over zorg rond een aandoening Participatie in werkgroep 13 Patiënten denken mee bij de inrichting van nieuwe zorgprogramma s Cliëntenberaad 14 Patiënten hebben inspraak en behartigen de belangen van de patiënten Door cliënten bekeken (DCB) 15 voor eerstelijns centra, apotheken, huisartsen en oefentherapeuten 3

4 Instrument Vragenlijsten klanttevredenheid 4 Inzicht wensen & behoeften Inzicht ervaringen Nieuwe ideeën genereren Nieuwe ideeën toetsen Voorbereiding Evaluatie Individueel Proces Beleid 1 ervaringsdeskundige Groep ervaringsdeskundigen Vertegenwoordiger patiënten Huisartsen Apotheken Paramedici (grote praktijk) Paramedici (kleine praktijk) Gezondheidscentra Patiëntenpanel Spiegelgesprek Focusgroep Wachtkamerinterviews E-Panel Werken aan wensen Gesprek met patiëntenverenigingen Participatie in werkgroep Cliëntenberaad Door cliënten bekeken

5 Vragenlijsten klanttevredenheid Patiënten beantwoorden schriftelijk, elektronisch of mondeling vragen over diverse aspecten van de eerstelijnszorgverlening en bijbehorende dienstverlening. Wanneer zijn vragenlijsten in te zetten? Schriftelijke enquêtes zijn geschikt om van een groot aantal patiënten een indruk te krijgen van hun mening over één of meerdere aspecten van de zorgverlening. Geschikt om informatie van een grote groep patiënten te krijgen. Anonimiteit is gewaarborgd. Statische analyse is mogelijk. Resultaat is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de vragen en open/gesloten vragen. Goed te combineren met kwalitatieve instrumenten. : Door een grote aselecte steekproef kan een representatieve groep deelnemen zodat de resultaten mogelijk te gebruiken zijn voor statistische bewerkingen. Een vragenlijst van variërende lengte wordt verstuurd aan (een deel van de) doelgroep. Dit kan schriftelijk of elektronisch. De vragenlijst kan ook telefonisch worden afgenomen. : De uitkomsten van de vragenlijst moeten worden verwerkt tot een rapportage, eventueel na statistische berekeningen. Hieruit komen aanbevelingen voor verbeteringen en eventueel voor vervolgonderzoek. Aanbod Zorgbelang en OOGG: Zorgbelang Gelderland beschikt over een grote databank aan vragen en vragenlijsten gericht op de ervaringen en klanttevredenheid van patiënten. Zij kunnen helpen bij het verduidelijken van het doel van de enquête en een vragenlijst op maat aanbieden en verwerken tot een rapportage. Meer informatie 5

6 Patiëntenpanel Bij de panelmethode wisselt een groep geselecteerde patiënten van gedachten over een bepaald onderwerp met een vastgesteld doel. Doordat deze methode plaats vindt met een groep ontstaat een dynamiek, waarbij mensen op elkaar reageren en elkaar stimuleren. Een panelgesprek levert vaak heel praktische, heldere en concrete informatie op. Wanneer is een patiëntenpanel in te zetten? Het patiëntenpanel is een middel om de mening en wensen van cliënten te achterhalen. Als aanvulling op een vragenlijst geeft de panel methode de mogelijkheid om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Het is goed te gebruiken als de doelgroep moeilijk te raadplegen is (bijv. allochtonen, analfabeten) of als onderwerpen op papier moeilijk levend of invoelbaar worden. : Afhankelijk van de setting wordt gestreefd wordt naar maximaal 12 deelnemers en minimaal 6 deelnemers aan het panel. Een bijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur. De gesprekleider kan door Zorgbelang geleverd worden. Een externe en onafhankelijke gespreksleider levert betere resultaten op dan wanneer de gespreksleiding in handen is van de opdrachtgever zelf. De notulist kan door Zorgbelang of Stichting OOGG geleverd worden. Het eindrapport bevat het verslag van het panel, resultaten en eventueel aanbevelingen. Een implementatieplan kan een vervolg hiervan zijn. De resultaten van het panel worden op heldere en toepasselijke wijze teruggekoppeld aan de deelnemers. Na een half jaar kan de raadpleging herhaald worden om de verbetering te toetsen dan wel om een nieuw onderwerp aan de cliënten voor te leggen. Aanbod Zorgbelang en OOGG: In overleg kunnen wij ondersteunen bij de werving van patiënten, het maken van een leidraad, het voorzitten van het panelgesprek, notuleren en rapporteren. Meer informatie: 6

7 Spiegelgesprek Het spiegelgesprek is een variant op het patiëntenpanel. Bij spiegelgesprekken houdt de patiënt de zorgverlener(s) een spiegel voor. Dit gebeurt in een gesprek begeleid door een onafhankelijke gespreksleider. Patiënten en zorgverleners zitten bijvoorbeeld in halve kringen achter elkaar, waarbij de patiënten de voorste rij innemen. De zorgverleners mogen zij zich niet in het gesprek mengen, zij zijn toehoorders. Pas aan het eind is er kort ruimte voor een aantal aanvullende vragen, maar discussie wordt niet gevoerd. Het luisteren naar de overwegingen van patiënten levert zorgaanbieders veel extra informatie op. Wanneer is een spiegelgesprek in te zetten? Als verdiepingsslag bij een vragenlijst en ook hier voor een moeilijk te bereiken doelgroep als allochtonen of bij onderwerpen die moeilijk op papier tee beschrijven zijn. Afhankelijk van de setting wordt gestreefd wordt naar maximaal 12 deelnemers en minimaal 6 deelnemers aan het gesprek. Voor de praktijk/het centrum is het belangrijk om een afgevaardigde van alle teams/disciplines aanwezig te laten zijn zodat zij een goed beeld kunnen krijgen van wat er leeft onder de patiënten. Een bijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur. Gesprekleider kan door Zorgbelang geleverd worden. De notulist kan door Zorgbelang of Stichting OOGG geleverd worden. Het eindrapport bevat het verslag van het panel, resultaten en eventueel aanbevelingen. Een implementatieplan kan een vervolg hiervan zijn. De resultaten van het panel worden op heldere en toepasselijke wijze teruggekoppeld aan de deelnemers. Na een half jaar kan de raadpleging herhaald worden om de verbetering te toetsen of om een nieuw onderwerp aan de cliënten voor te leggen. Aanbod Zorgbelang en OOGG: In overleg kunnen wij ondersteunen bij de werving van patiënten, het maken van een leidraad, het voorzitten van het panelgesprek, notuleren en rapporteren. Meer informatie: 7

8 Focusgroep Een focusgroep is een panel bestaande uit zes tot tien patiënten met ervaring op hetzelfde (sub-) thema. Zij voeren hierover een gestructureerde discussie onder leiding van één of twee onafhankelijke gespreksleiders. Een sessie duurt ongeveer twee uur, voor maximaal resultaat kan de sessie vaker georganiseerd worden. Wanneer is een focusgroep in te zetten? Patiënten actief laten meedenken over verbeteringen van eerstelijnszorg of een nieuw in te richten proces. De deelnemende patiënten zijn ervaringsdeskundigen op het subthema waar de focusgroep over spreekt. Afhankelijk van de setting wordt gestreefd wordt naar maximaal 10 deelnemers en minimaal 6 deelnemers aan het panel. Eventueel kunnen ook zorgaanbieders deelnemen aan de focusgroep. Een bijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur. Gesprekleider kan door Zorgbelang geleverd worden. De notulist kan door Zorgbelang of Stichting OOGG geleverd worden. Eventueel kan er een geluidsband mee laten lopen. Daarvoor moet wel toestemming gevraagd aan de deelnemers. Het eindrapport bevat het verslag, resultaten en eventueel aanbevelingen. Een implementatieplan kan een vervolg hiervan zijn. Na een half jaar kan de raadpleging herhaald worden om de verbetering te toetsen dan wel om een nieuw onderwerp aan de cliënten voor te leggen. Aanbod Zorgbelang en OOGG: In overleg kunnen wij ondersteunen bij de werving van patiënten, het maken van een leidraad, het voorzitten van het panelgesprek, notuleren en rapporteren. Meer informatie: 8

9 Wachtkamerinterviews Patiënten die de praktijk bezoeken worden aangesproken en op basis van een korte gestructureerde vragenlijst gevraagd naar de ervaring met de praktijk of een ander onderwerp dat door de praktijk onderzocht wil worden. Wanneer is het wachtkamerinterview in te zetten? Bij korte patiëntenraadplegingen. Bijvoorbeeld als een voornemen getoetst moet worden. Interview mag maximaal uit tien vragen bestaan en mag niet langer dan vijf minuten duren, mensen zit immers op een afspraak te wachten. Als medewerkers het te druk hebben voor het verspreiden van vragenlijsten. Als patiënten het gevoel hebben dat zij anoniem hun reactie kunnen geven en dat indien zij kritische geluiden laten horen dit hun behandeling dan nadelig kan beïnvloeden. Er wordt in overleg met de praktijk/het centrum een onderwerp bepaald en een vragenlijst ontwikkeld. Een medewerker van Zorgbelang Gelderland neemt gedurende 1 á 2 dagdelen de interviews af. De uitkomsten van de interviews worden gebundeld en er wordt een rapportage gemaakt. Na een half jaar kan de raadpleging herhaald worden om de verbetering te toetsen dan wel om een nieuw onderwerp aan de cliënten voor te leggen. Aanbod Zorgbelang en OOGG: In overleg kunnen wij ondersteunen bij het maken van de vragenlijsten op maat, afnemen van de wachtkamerinterviews, verwerking van de uitkomsten en rapportage. Meer informatie 9

10 E-panel Via een schriftelijke vragenlijst die via het internet uitgezet en beantwoord wordt, geven patiënten hun mening over voor opdrachtgever relevante onderwerpen. Wanneer is een E-panel in te zetten? Bij korte raadplegingen (tussen de 10 en 20 minuten) en bij specifieke onderwerpen waarbij de ervaring van de patiënt gewenst is. De resultaten van een E- panel worden in grote mate bepaald door de vraagstelling. Doordat het mogelijk is grote aantallen deelnemers te ondervragen, is de uitslag zeer representatief. Bovendien kan de deelnemer op een voor hem/haar geschikt moment, vanaf eigen huis, de vragenlijst invullen. Een brede groep patiënten uit de eerstelijns praktijk De deelnemers aan dit panel geven zich vooraf voor deelname op of krijgen via na afloop van hun bezoek een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De eerste resultaten van een E-panel komen korte tijd na het inschakelen van het panel beschikbaar. Zodra de resultaten beschikbaar zijn kan een rapport of advies worden opgesteld. Deze methode kan enkele malen per jaar worden ingezet echter niet vaker dan zes keer per jaar om overvraging van cliënten te voorkomen). Aanbod Zorgbelang en OOGG Ondersteuning bij het werven van E-panel deelnemers, maken van vragenlijsten, plaatsen van vragenlijst in database, uitzetten enquête, terugkoppeling uitkomsten en rapportage. Meer informatie 10

11 Werken aan wensen Werken aan Wensen is een methode waarmee de ervaringen van allerlei gebruikers van voorzieningen (patiënten, cliënten) worden omgezet in concrete wensen en pluspunten. Op basis daarvan ontstaat een helder beeld van de ervaren kwaliteit van de (zorg)voorziening en kunnen afspraken over verbeteringen worden gemaakt. Wanneer is Werken aan Wensen in te zetten Werken aan wensen is goed in te zetten in de voorbereidende fase op een verbetertraject en kan helpen om gezamenlijk tot nieuwe ideeën te komen. De methode werkt met groepen van 3-12 deelnemers. Zij worden gericht geworven in samenwerking met de eerstelijns zorgaanbieder van de (zorg)voorziening.. De standaard-opzet van Werken aan Wensen bestaat uit drie bijeenkomsten. Vele variaties in duur en intensiteit zijn daarnaast mogelijk. Voor het naar buiten brengen en bespreken van de uitkomsten met de (zorg)aanbieder kunnen daarna één of meer dialoogbijeenkomsten worden afgesproken. De bijeenkomsten worden geleid door een gespreksleider en een notulist/observator. Dit kunnen vrijwilligers of betaalde krachten zijn. De gespreksleider zorgt ervoor dat de bijeenkomsten in een prettige, open en toch ook vertrouwelijke sfeer verlopen. De notulist/observator maakt van elke bijeenkomst een verslag en is samen met de gespreksleider verantwoordelijk voor een goed verloop van het project. Na elke bijeenkomst wordt het verslag naar de deelnemers gezonden. Aanbod Zorgbelang en OOGG Werving van patiënten, organisatie dialoogbijeenkomst(en), gesprekleiderschap en het maken van notulen. Eventueel implementatie van verbeterpunten. Meer informatie 11

12 Gesprek met ervaringsdeskundigen Bij deze methode wordt een groep geselecteerde ervaringsdeskundigen op een bepaald thema (bijvoorbeeld DM, COPD of ouderen) gevraagd naar ervaringen. Patiënten kunnen vanuit hun ervaring meepraten over een nieuwe inrichting van de zorg. Wanneer is het gesprek met patiëntenverenigingen in te zetten Benutten van de ervaringsdeskundigheid van een ervaringsdeskundige voor het beter afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvraag. De patiëntenvereniging worden geconsulteerd. Ervaringsdeskundigen / leden van een patiëntenvereniging. Voor het thema ouderenzorg kan gedacht worden aan het inzetten van een seniorenraad. Eén tot drie ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling. Gespreksonderwerp zijn de ervaringen van de patiënten en de medewerkers, mogelijkheden en verbeterpunten. Indien succesvol worden er vervolggesprekken gepland, waarbij praktische knelpunten worden besproken. De resultaten van het gesprek worden omgezet tot een verbeterplan ter verbetering van de kwaliteit. Stichting OOGG kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van de verbeterpunten. Aanbod Zorgbelang en OOGG Werving van patiënten, gesprekleiderschap en het maken van notulen. Eventueel implementatie van verbeterpunten. Meer informatie 12

13 Participatie in werkgroep Patiënten nemen deel aan werkgroepen en beslissen mee over de organisatie van hun zorg. Ze zitten aan dezelfde tafel als de zorgaanbieders en eventuele managers en hebben gelijke inbreng. Wanneer is het participatie in de werkgroep in te zetten Deze methode is in te zetten op het moment dat nieuwe zorgprogramma s of zorgpaden worden ontwikkeld waarbij de werkgroep bereid is te denken vanuit het perspectief van de patiënt. Patiënten en zorgaanbieders. Patiënten worden hiervoor geselecteerd op de mogelijkheid om over eigen grenzen heen te kijken, goed kunnen spreken voor anderen en de wil om samen te werken met de zorgaanbieders. De resultaten van het gesprek worden omgezet tot een verbeterplan ter verbetering van de kwaliteit. Stichting OOGG kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van de verbeterpunten. Aanbod Zorgbelang en OOGG Werving van patiënten, gesprekleiderschap en het maken van notulen. Eventueel implementatie van verbeterpunten. Meer informatie 13

14 Cliëntenberaad Patiënten worden per thema geselecteerd om inspraak te leveren bij het beleid van de zorgaanbieders. Het patiëntenberaad heeft inspraak op het beleid van zorgaanbieders en behartigt de belangen van de patiënten waardoor zorg kan worden afgestemd op de wensen van de patiënten. Wat uiteindelijk de kwaliteit van zorg ten goede komt. Wanneer is het cliëntenberaad in te zetten Het cliëntenberaad is in te zetten als zorgaanbieders of gezondheidscentra de inspraak van patiënten actief willen stimuleren voor het opstellen van beleid. Ervaringsdeskundigen, vertegenwoordiger patiëntenvereniging Het cliëntenberaad is een wisselende raad bestaande uit (ex)patiënten, familieleden of vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Zij behartigen de belangen van patiënten en pleegt daartoe overleg met de zorgaanbieders. Verder kunnen zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De resultaten van het gesprek worden omgezet tot een verbeterplan ter verbetering van de kwaliteit. Stichting OOGG kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van de verbeterpunten. Aanbod Zorgbelang en OOGG Werving van patiënten, gesprekleiderschap en het maken van notulen. Eventueel implementatie van verbeterpunten. 14

15 Door cliënten bekeken Willekeurige patiënten die op consult komen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het DCB. Met behulp van een digitale enquête wordt de patiënttevredenheid onderzocht op de volgende punten: ervaringen met de zorgaanbieders, oordeel over de zorgprogramma s voor chronische ziekten, oordeel over doorverwijzingen naar andere hulpverleners en samenwerking daarmee. Alle uitkomsten worden met het landelijk gemiddelde vergeleken. De NPCF, het NHG, de LVG en de LVG erkennen Door Cliënten Bekeken als een betrouwbare onderzoeksmethode. De instrumenten die in Door Cliënten Bekeken worden toegepast, sluiten waar mogelijk aan op de CQ-index, de landelijke standaard voor het meten van patiëntervaringen. Wanneer is het DCB in te zetten Door Cliënten Bekeken is niet alleen een wetenschappelijk verantwoorde en beproefde methode om aan kwaliteit te werken. Het vormt voor de NPCF een middel om de klantgerichtheid van zorgaanbieders te bevorderen. Dit drukt de NPCF uit in het kwaliteitslabel Door Cliënten Bekeken dat elke deelnemer aan het eind van het traject ontvangt. De deelnemers zijn een dwarsdoorsnede van de cliënten die gebruik maken van de zorgvoorziening. Cliënten vullen een vragenlijst in over het gezondheidscentrum. En over de afzonderlijke disciplines. Een cliëntenpanel leidt tot aanvullende informatie. De uitkomsten leiden tot een verbeterplan. De NPCF e.a. hebben het kwaliteitstraject Eerstelijnszorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) ontwikkeld. ARGO Rijksuniversiteit Groningen voert dit uit. Een complete aanpak van het traject levert het ECB-certificaat op. Dat is 3 jaar geldig. Met ECB zijn online metingen mogelijk. Aanbod Zorgbelang en OOGG Het meest voor de hand liggend is de uitvoering van het DCB door ARGO en NPCF. Indien gewenst kan in samenwerking met deze partijen en Zorgbelang een aanpassing gedaan worden voor toespitsing op de lokale situatie. 15

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE

INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE INSTRUMENTEN PATIËNTENPARTICIPATIE JUNI 2013 Inleiding Er zijn verschillende instrumenten om patiëntenparticipatie toe te passen in de eerstelijnszorg. Patiëntenparticipatie is een onderwerp dat steeds

Nadere informatie

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg

Handreiking patiëntenpanels. voor praktijken in de eerstelijnszorg Handreiking patiëntenpanels voor praktijken in de eerstelijnszorg 15 augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een patiëntenpanel? 4 Voorbereiding 6 Uitvoering 9 Vervolg 10 Bijlage 1: Voorbeeldbrief

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak

Workshop. Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Workshop Ervaringen van migranten als onderdeel Door Cliënten Bekeken aanpak Agenda 1. Voorstelronde 2. Door Cliënten Bekeken (DCB) 3. Pilot: telefonische interviews; ervaringen 4. DCB workshop 5. Afsluiting

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Zorgbelang Fryslân en ROS Friesland Overname van de inhoud alleen met toestemming

Dit is een uitgave van Zorgbelang Fryslân en ROS Friesland Overname van de inhoud alleen met toestemming Inhoudsopgave Inleiding 2 Overzicht methodieken 4 Methodieken 1. Focusgroep 5 2. Q-Sorting 6 3. Associatiekaarten 7 4. Shadowing 8 5. Spiegelgesprek 9 6. Interview 10 7. Klantarena 11 8. Denktank 12 9.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Jan Benedictus, senior-beleidsmedewerker NPCF De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Train de trainer: Participatiemethodieken

Train de trainer: Participatiemethodieken Train de trainer: Participatiemethodieken Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, professionals, leden van cliëntenraden en verwantenraden die zelf methodieken willen inzetten om cliënten en hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

De spiegelbijeenkomst

De spiegelbijeenkomst Algemeen De spiegelbijeenkomst www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG007 / De spiegelbijeenkomst / 07-08-2013 2 De spiegelbijeenkomst Het Catharina

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum t Woud. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum t Woud Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is een

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

De patiënt als partner. Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis

De patiënt als partner. Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis De patiënt als partner Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis De patiënt als partner Programma Hoe krijgt de patiënt als partner vorm in jouw dagelijkse praktijk?

Nadere informatie

Rapportage focusgroepen

Rapportage focusgroepen Rapportage focusgroepen januari-februari 2012 1. Inleiding Binnen het project Herstelzorg vinden wij het belangrijk de ervaringen van patiënten mee te nemen in de verbeteringen van de zorg. Om inzicht

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar!

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! EXPERTISE in kaart maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! Ik heb de gesprekken met de expertisecentra als bijzonder prettig en open ervaren. Het is voor patiënten van groot belang om te weten hoe

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Nije Veste. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Nije Veste Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum Diemen-Noord Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Vleuterweide ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding De Klanteffectvragenlijst Handleiding Deze handleiding is tot stand gekomen met bijdragen van Stimulansz en Tevreden.nl. www.tevreden.nl www.stimulansz.nl Inhoud Inleiding... 1 Voorwoord... 4 Wat is maatschappelijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Raams Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Zorg, zeg nou zelf!

Voortgangsrapportage. Zorg, zeg nou zelf! Voortgangsrapportage Cliënten bouwen mee aan gezondheidscentrum in IJsselmuiden Zorg, zeg nou zelf! Projectnaam: Zorg, zeg nou zelf, cliënten bouwen mee aan gezondheidscentrum IJsselmuiden Datum: 30 december

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

CoK - Cliënten over Kwaliteit

CoK - Cliënten over Kwaliteit CoK - Cliënten over Kwaliteit Inleiding Kwaliteit van leven, kwaliteit van bestaan, kwaliteit in de zorg krijgen steeds meer aandacht. Het zijn belangrijke aandachtspunten voor medewerkers, management

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie

WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie WERKINSTRUCTIE QDNA PREM Fysiotherapie 1 QDNA Portal en App Versie. 1.0 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, verhuurd of verkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De auteur

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN B&W-nr.: 05.0938 d.d. 23-08-2005 Onderwerp Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EGTV 1) In te stemmen met een proef met een digitaal burgerpanel

Nadere informatie

Cliëntenraad Sint Franciscus Gasthuis

Cliëntenraad Sint Franciscus Gasthuis Cliëntenraad Sint Franciscus Gasthuis 230 Ook in uw belang Meedenken en meepraten over een optimale kwaliteit van zorgen dienstverlening. In het belang van onze cliënten. Belangenbehartiging De Cliëntenraad

Nadere informatie

Patiëntenpanels, hoe maken we die meer cultuursensitief?

Patiëntenpanels, hoe maken we die meer cultuursensitief? Patiëntenpanels, hoe maken we die meer cultuursensitief? Walter Devillé, bijzonder hoogleraar Vluchtelingen en Gezondheid, UvA / Pharos Helena Kosec, senior projectleider / adviseur Pharos Pharos Landelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Zorg, zeg nou zelf!

Voortgangsrapportage. Zorg, zeg nou zelf! Voortgangsrapportage Cliënten bouwen mee aan gezondheidscentrum in IJsselmuiden Zorg, zeg nou zelf! Projectnaam: Zorg, zeg nou zelf, cliënten bouwen mee aan gezondheidscentrum IJsselmuiden Datum: 25 juni

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2015 2 Meting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-team Barneveld/Veenendaal

Verbeterplan. Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. FACT-team Barneveld/Veenendaal Verbeterplan Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief FACT-team Barneveld/Veenendaal Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aandachtspunt 1: Communicatie met de cliënten... 4 Aandachtspunt 2: Informatievoorziening...

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Terwijde ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

NierpatiëntenPerspectief online. Korte gebruikershandleiding bij de online enquêtetool

NierpatiëntenPerspectief online. Korte gebruikershandleiding bij de online enquêtetool NierpatiëntenPerspectief online Korte gebruikershandleiding bij de online enquêtetool Bussum, april 2016 Inhoud Waarom deze handleiding?... 2 Registreren als deelnemer... 3 Inloggen in NP online... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND Ook in uw belang Meedenken en meepraten over een optimale kwaliteit van zorgen dienstverlening. In het belang van onze cliënten. Belangenbehartiging De Cliëntenraad

Nadere informatie

zoek, vind en waardeer van patiëntenfederatie NPCF

zoek, vind en waardeer van patiëntenfederatie NPCF zoek, vind en waardeer van patiëntenfederatie NPCF Waarom? Nauwelijks informatie over kwaliteit Keuze-informatie is nodig in het zorgstelsel en moet gefaciliteerd worden Druk op transparantie en openheid

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Culemborg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie