BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5"

Transcriptie

1 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming over water en weg november 2013

2 Beter Benutten ITS SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Geen toekomstmuziek, maar tastbare vooruitgang: Beter Benutten maakt Beter Benutten maakt vaart met ITS. In zeven pijlers worden nieuwe technieken en diensten toegepast door de samenwerkende Beter Benutten-regio s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze producten en diensten dienen een concrete en meetbare bijdrage te leveren aan verbetering van de bereikbaarheid in de betreffende regio s, de reizigers en vervoerders van betere reisinformatie te voorzien en marktpartijen in staat te stellen nieuwe en continueerbare diensten te leveren aan die reizigers. En de eerste resultaten worden zichtbaar. De eerste stappen in samenwerking en naar nieuwe diensten zijn gezet, de reiziger profiteert daar volgend jaar al van. In dit katern laten we zien welke vooruitgang tot nu toe is geboekt binnen de verschillende ITS-projecten, maar ook welke slagen er nog gemaakt moeten worden. Beter Benutten legt basis voor zelfvoorzienende markt van ITS-diensten Steeds meer reizigers beschikken over smartphones, daarnaast worden voertuigen ook steeds intelligenter. De informatie die via internet, apps en navigatie- en communicatiesystemen beschikbaar is, helpt mensen in toenemende mate beter met het plannen en organiseren van hun reis. Met verschillende ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), wil het programma Beter Benutten de beschikbare reisinformatie een flinke kwaliteitsimpuls geven. Daarbij stimuleert het programma marktpartijen in de ontwikkeling van nieuwe, intelligente technieken en diensten waarbij op termijn geen structurele overheidsfinanciering meer nodig is. Pijlers In verschillende regio s werken overheden en bedrijfsleven samen om de ITS-ambities in en met de regio s tot stand te brengen. De maatregelen zijn in zeven pijlers onder te verdelen: Multimodale reisinformatie, Open parkeerdata, Spookfiles, Brabant In Car III, Informatiediensten, Blauwe Golf en de Data Verbeter Top 5. Er zijn veel uiteenlopende partijen betrokken bij de realisatie: marktpartijen, belangenorganisaties, rijks- en regionale overheden en experts. Ook vindt er overleg plaats met het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), RDW en NDW. Op rijksniveau wordt gewerkt aan de invulling van Europese afspraken. Connekt vervult hierbij een coördinerende rol. Tot slot is de Routekaart van belang. Onder de noemer Beter Geïnformeerd op Weg hebben markt en overheid begin november jl. een investerings- en ontwikkelagenda gepresenteerd voor verkeersmanagement en reisinformatie. Door samen op te trekken en prioriteiten te stellen, kan een groeimarkt voor slimme technologie gerealiseerd worden en betere diensten voor de reiziger. 2 vib verkeer in beeld Beter Benutten

3 vaart met ITS Verdienmodellen Beter Benutten wil de basis leggen voor een zelfvoorzienende markt van ITS-diensten die goede dienstverlening biedt. Daarvoor is het nodig dat de financiële inspanning van overheden op termijn wordt afgebouwd. Het ministerie stimuleert marktpartijen hiertoe en vraagt daarom om continueerbare verdienmodellen en dus marktvolume, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten. Aan de overheidskant wordt gewerkt aan de verbetering van de omvang en kwaliteit van de data-inwinning. Bijvoorbeeld door bestaande en nieuwe publieke data zo toegankelijk mogelijk te maken, en bij voorkeur uniform beschikbaar. Ook wil de overheid publieke regelscenario s vanuit DVM en private informatiediensten met elkaar verbinden. (Routekaart) Beter Benutten en ITS In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio s over weg, water en spoor te verbeteren. Doel is om files op de drukste punten eind 2014 te hebben verminderd met 20 procent, middels een pakket van ruim 250 praktische, meetbare maatregelen. Overheid en bedrijfsleven werken samen aan een betere bereikbaarheid in de tien drukste stedelijke regio s: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Groningen-Assen, Haaglanden, Maastricht, Midden-Nederland, Rotterdam, Twente en Zwolle-Kampen. Leeuwarden en de Stedendriehoek voegen zich daar waarschijnlijk op korte termijn bij. In de aanpak staan de behoefte en het gedrag van reiziger en vervoerder zoveel mogelijk centraal. Aangezien elke regio andere knelpunten en reizigers heeft, is dit maatwerk. Om schaalgrootte en efficiency te realiseren, wordt op het terrein van ITS tussen regio s samengewerkt. De basis voor goede reisinformatie verschilt immers niet per regio. In de overzichtskaart is te zien welke regio s samenwerken in de ITS-projecten. 3

4 Multimodale reisinformatie SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Marktpartijen maken innovatieslag in multimodale reisplanners: Realisatie dynamische reisplanners EERSTE mijlpaal Een tijd lang stond de ontwikkeling van reisinformatie stil, de bestaande planners waren weinig dynamisch. Het project Multimodale reisinformatie (MMRI) brengt hier verandering in: het heeft als doel meerdere nieuwe multimodale, real-time reisplanners te realiseren. Dit zorgt niet alleen voor betere benutting van spoor en asfalt, het zorgt er vooral voor dat reizigers zowel voor als tijdens de reis goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Met de presentatie van meerdere dynamische planners met bewakingsfunctie, is de eerste mijlpaal bereikt. Gerbrand Klijn, projectleider MMRI MMRI is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord- Brabant, ondersteund door de regio s Twente, Assen-Groningen, Arnhem-Nijmegen en regio Maastricht. Vijf private consortia met daarin partijen als HP, Go About, Calendar42, Kinkrsoftware, Bradon en Goudappel, hebben het afgelopen jaar informatie en kennis gedeeld en samen vijf dynamische OV-planners met bewakingsfunctionaliteit gerealiseerd. De opgedane kennis wordt nu breed verspreid onder commerciële partijen voor verdere ontwikkeling en toepassing. Gerbrand Klijn van de provincie Noord-Brabant en projectleider van MMRI: De bottom line is dat we met multimodale reisinformatie alle OV-vervoerswijzen aan elkaar kunnen koppelen. De gedachte daarachter is dat we reizigers beter kunnen laten kiezen tussen de verschillende modaliteiten en combinaties daarvan. Het primaire doel van het project is dat de reiziger beter zijn reis kan plannen, bewaken en sturen op basis van inzicht in de real-time vervoersmogelijkheden en de eigen voorkeuren. Om hiervoor de benodigde kennis te vergaren, zijn de vijf consortia in een Pre Commercial Precurement (PCP) project gaan samenwerken voordat ze met elkaar gaan 4 vib verkeer in beeld Beter Benutten

5 concurreren. Natuurlijk was het af en toe zoeken, maar het heeft echt resultaat opgeleverd. Werken vanuit een dergelijke samenwerking brengt een aantal voordelen met zich mee. De overheid neigt voor te schrijven, maar de markt is veel beter in staat innovatieve diensten te ontwikkelen. Door ze vrijheid te geven in de wijze waarop ze het doel willen bereiken, kunnen er echt stappen worden gezet. De overheid werkt over het algemeen als opdrachtgever in een aanbesteding of verstrekt subsidie. Een aanbesteding laat innovatie veel minder toe, terwijl een subsidieregeling soms teveel open laat. Met de ontwikkeling van de verschillende dynamische OV-reisplanners met bewaking en advies is de eerste mijlpaal gezet. Dit was de eerste, maar ook de moeilijkste stap. Uitgelezen kans Go About is een van de partijen binnen de consortia. Eigenaar Jacco Lammers vertelt: De samenwerking binnen een PCP-project is een bijzondere ontwikkeling, en het resultaat mag er zijn. Ons product, Go About, is een persoonlijke reisplanner die aansluit bij de huidige ontwikkelingen en onze ambitie persoonlijk reisadvies aan te bieden. We zien dat mensen niet meer standaard voor de auto kiezen, maar ook andere vervoerswijzen overwegen. Maar bestaande reisinformatie is vaak onoverzichtelijk en niet actueel. Voor overheden is het voordeel van dynamische reisinformatie logischerwijs terug te voeren naar het beter benutten van asfalt en spoor. De randvoorwaarde hiervoor is immers goede reisinformatie. Een stap verder is In Car reisinformatie, waar vanuit Beter Benutten en door ons ook aan wordt gewerkt. Lourens Klok van het consortium HP/Andes, waarin HP penvoerder is, vult aan: Voor ons was dit een uitgelezen kans onze producten verder te ontwikkelen. Onze huidige afnemers leveren hun eigen data aan, wat betekent dat we het product niet breder in de markt kunnen zetten. Omdat we nu gebruik maken van de Nationale Databank Openbaar Vervoer (NDOV), kunnen we wél een dynamische reisplanner aan meerdere partijen aanbieden. De planners draaien nu in onze eigen HP-cloud. Het is nu vooral zaak de kwaliteit van de NDOV-data te toetsen en de bevindingen terug te koppelen naar de vervoerders. Vervolgens kunnen we nieuwe functionaliteiten aan de planner toevoegen, zoals parkeerdata, vervoer van deur tot deur en tariefdata. Beschikbaarheid OV-data Zonder goede data geen goede reisinformatie, dat is een ding dat zeker is. De OV-data is zoals gezegd gebundeld in de NDOV. Klok: Tot eind vorig jaar was er maar een partij die de gegevens van vervoerders verstrekte: Stichting Open- Geo heeft nu de tweede versie van de NDOV geopend. Daar halen wij ook onze vervoerdersdata vandaan. Klijn vult aan: Er is veel mogelijk, maar er moet inderdaad wel data zijn. Niet alleen over het OV, maar ook over parkeervoorzieningen en wegen. Ook daar wordt aan gewerkt binnen Beter Benutten. Als je het dynamisch kunt maken, is het immers veel interessanter. Projectleider Gerbrand Klijn: Door de markt vrijheid te geven, kunnen er echt stappen worden gezet Lourens Klok, HP: Voor ons was dit de uitgelezen kans onze producten verder te ontwikkelen Jacco Lammers, Go About: De randvoorwaarde voor betere benutting is goede reisinformatie Samen op zoek naar mogelijkheden tijdens PlanLab Op 12 december 2013 organiseren de samenwerkende partijen in Amersfoort PlanLab, de toekomst van reisinformatie, waar de marktrijpe planners worden gedemonstreerd. Als eerste introductie, maar ook om interactie met de bezoekers over doorontwikkeling te bewerkstelligen. U bent van harte welkom. 5

6 Open parkeerdata SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Dit project is een service aan de reiziger Open parkeerdata voor goede informatievoorzieningen verkeerswethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam (l) minister Melanie Schultz van Haegen (r) Het vinden van een parkeerplaats betekent vaak lang rondrijden tot je eindelijk een plek hebt gevonden. Dat brengt ergernis en tijdverlies met zich mee en is bovendien slecht voor het milieu, aldus minister Melanie Schultz van Haegen. Vijf tot twintig procent van het zoekverkeer kan bespaard worden wanneer reizigers voor vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming adequaat worden geïnformeerd. Met behulp van intelligente transportsystemen kunnen parkeerdata gemakkelijk vertaald worden naar handige diensten en apps. Echter, op dit moment zijn de beschikbare gegevens ontoereikend voor service providers om voor het publiek te ontsluiten. Daarom is het ministerie van IenM het project Open parkeerdata gestart. Baljeu: Het openbaar maken van de data is de sleutel Hiermee beoogt de overheid service providers laagdrempelig toegang te bieden tot de belangrijkste statische en dynamische parkeerinformatie. Dit project is een service aan de reiziger. Het is de bedoeling dat een groot aantal apps en navigatiesystemen deze optie gaat aanbieden, zodat het gemakkelijker wordt om te zien waar lege parkeerplaatsen zijn, zegt verkeerswethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam. Hier heb je echter wel veel informatie over beschikbaarheid, locaties, tarieven en openingstijden voor nodig. Om dat te kunnen bewerkstelligen heb je veel data nodig. En daar hebben we op onze beurt weer de gemeenten voor nodig. Dat maakt het ook zo n mooi project om mee bezig te zijn. We zien dat veel gemeenten die inzet al willen geven, ook vanuit Rotterdam doen we mee. Dat kost even wat tijd, we moeten alles natuurlijk in databestanden verwerken. Maar uiteindelijk is het openbaar maken van de data de grote sleutel: openbare gegevens zodat programmeurs van navigatiesystemen dan wel apps ermee aan de slag kunnen. Baljeu benadrukt dat het alleen een succes kan worden als veel gemeenten de data ook daadwerkelijk vrijgeven, evenals private beheerders van parkeergarages. Dat is ook waar minister Schultz de oproep toe doet, en ik als ambassadeur. Maar wie wil nu niet promoten dat zijn parkeergarage nog vrije plaatsen heeft? Grote maatschappelijke winst Door parkeerdata via een nationaal register beschikbaar te stellen, kunnen serviceproviders dus op eigen initiatief innovatieve mobiliteitsoplossingen ontwikkelen: op maat, multimodaal, van deur tot deur en voor verschillende media. Onnodig gebruik van de wegcapaciteit, ergernis en tijdverlies worden hierdoor uiteindelijk weggenomen, net als onnodige kosten en extra milieubelasting. Bij volledige dekking kan dit maar liefst 65 miljoen euro aan baten per jaar opleveren. Uit onderzoek blijkt dat uitgebreidere en verbeterde 6 vib verkeer in beeld Beter Benutten

7 parkeerinformatie bovendien grote maatschappelijke winst oplevert. De beschikbaarheid van statische en real time gegevens zal een positief effect hebben op de doorstroom van verkeer, de vermindering van uitstoot en de aantrekkelijkheid van stadscentra. In de vier grote steden gaat het om 1,5 tot 4 miljoen minder voertuigkilometers. Hoe bereiken we dat? Door te investeren in standaardisatie, bottom up te werk te gaan, aan te haken bij bestaande open data initiatieven, een gefaseerde aanpak te hanteren, gebruik te maken van bestaande databases en een centrale catalogus samen te stellen. Uiteindelijk moet dit alles samen leiden tot standaardisatie en publicatie van parkeerdata, een nationaal register met zoekfunctie, een aanzet voor dynamische data van straatparkeren en een hoge beschikbaarheid van statische data van straatparkeren en statische en dynamische data van slagboomparkeren. Begin volgend jaar worden de statische parkeergegevens zoals tarieven, locaties en openingstijden van parkeervoorzieningen in Nederland beschikbaar gesteld als Open Data. In het eerste kwartaal van volgend jaar gaan de publieke en private exploitanten die deelhemen in de kopgroep tevens over tot publicatie van dynamische data (actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen). Daarna volgen andere steden in het land, waardoor naar verwachting begin 2015 de gegevens van het overgrote deel van de Nederlandse parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Schultz: Om ervoor te zorgen dat er landelijk goede afspraken worden gemaakt en het proces op gang komt, is het belangrijk om een overkoepelende organisatie te hebben. Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben mij gevraagd om het initiatief te ondersteunen. Dat doe ik graag, want dit initiatief sluit aan bij de maatregelen die ik neem om de bestaande infrastructuur beter te benutten en zo de doorstroming op de wegen te verbeteren. Schultz: De markt is heel goed in staat het beste uit de gegevens te halen en marktpartijen kunnen heel goed inspelen op de behoefte van mensen 7

8 Brabant in Car III SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Brabant In Car III dit najaar van start dankzij innovatieve in car technologie Betere doorstroming op A67 In Noord-Brabant vonden de afgelopen jaren proeven plaats met in-car technieken. Doel: het gedrag van weggebruikers beïnvloeden door hen individueel te informeren. Dit gebeurde onder de noemer van Brabant In-Car I (het testen van nieuwe technieken) en Brabant In-Car II (inzicht geven in de opschalingsmogelijkheden van de in-car toepassingen). Het logische gevolg is Brabant In-Car III, waarbij de focus ligt op het oplossen van concrete doorstromingsproblemen. De A67 is een snelweg met 2x2 rijbanen en een smal dwarsprofiel. De weg kent veel toe- en afritten en 30 procent van de motorvoertuigen per etmaal bestaat uit vrachtverkeer. Op de A67 gebeuren 400 ongevallen per jaar, waarvan 40 procent met vrachtauto s. Tijdens de kick-off bijeenkomst van Brabant In Car III op 31 oktober in Helmond presenteerden drie consortia hun projectvoorstel. De consortia dragen zelf 2,1 miljoen euro bij aan Brabant In Car III, de overheid stelt anderhalf miljoen euro subsidie beschikbaar. In 2014 moeten er concrete resultaten opgeleverd worden. Smoover: tot een half uur van tevoren een passend rijadvies Het consortium bestaande uit Cygnify, Locatienet, Adapticon, TVDV ITS Consultancy, TBouw Communicatie en TU Delft zal in 2014 Smoover uitrollen: in-car navigatie met realtime persoonlijke rijadviezen. Bram Bakker van Cygnify: We kijken naar waar files staan of waar ze dreigen te ontstaan en gebruiken deze informatie op proactieve wijze om het rijgedrag van de weggebruiker aan te passen. Doordat Smoover data op meso tijd- en ruimte schaal gebruikt en daarmee verkeersvoorspelling doet, kan tot wel een half uur van te voren al een passend rijadvies worden gegeven in plaats van alleen in reactie op een al ontstane file zoals bij de meeste in-car systemen. Concreet is het zo dat gebruikers een app downloaden die als gewoon navigatiesysteem werkt en af en toe rijadviezen geeft. De data waarop file-informatie wordt gebaseerd komt zowel van de overheid als van de app-gebruikers zelf. De gegevens van de overheid wordt aangevuld met eigen software van Smoover die verkeersvoorspellingen maakt. De Smoover navigatie-app is 8 vib verkeer in beeld Beter Benutten

9 medio 2014 beschikbaar voor de bezitters van Android smartphones. Smoover geeft rijadviezen voor alle A- en N-wegen van Nederland. Het effect van Smoover op filevorming wordt eind 2014 gemeten op de A67 in Noord-Brabant en Limburg. Droomstroomrijden A67: wat gebeurt er vóór ons op de weg? De A67 zal, behoudens de brug bij Someren, de komende tijd niet aangepast worden. We moeten dus op een slimme manier de doorstroming op deze weg bevorderen, aldus Pim Grol van het Eindhovense bedrijf Fourtress. We gaan het gedrag van weggebruikers beïnvloeden door hen te informeren over wat er een paar kilometer vóór hen op de weg gebeurt. Fourtress presenteerde het project Doorstroomrijden, dat erop is gericht weggebruikers tijdens het autorijden actuele, individuele adviezen te verstrekken zodat ze hun rijgedrag zodanig aanpassen dat filevorming wordt tegengegaan. Het project richt zich ten eerste op forensen die een app kunnen downloaden en als second screen in hun auto kunnen laten draaien. De app geeft vervolgens rij-adviezen. Een tweede manier om te meten wat er op de weg gebeurt is door middel van camera s. We kunnen aan de hand van die camerabeelden bijvoorbeeld adviseren om de onderlinge afstand tussen vrachtwagens te vergroten, zodat verkeer makkelijker kan invoegen. Eén en ander valt of staat met het gedrag van de reizigers. Hierop anticipeert Fourtress met gamification, het toepassen van technieken en mindsets uit de game-industrie in niet-gameomgevingen. Concreet betekent dit dat weggebruikers punten krijgen zodra ze de adviezen van hun app opvolgen. Dynamic Lane Guidance: rijstrookbegeleiding via navigatie-app Ook het bedrijf Technolution wil met adviezen op maat het rijgedrag van de weggebruikers beïnvloeden. Een gewoon navigatiesysteem zoals we dat allemaal kennen geeft route-advies over de hele route, maar geen informatie over de actuele verkeerssituatie. De proef van Technolution wordt opgezet door aan een groep gebruikers van de A67 een bestaande TomTom-routenavigatieapp beschikbaar te stellen. Deze app is uitgebreid met dynamische rijstrookbegeleiding. Via de app krijgt de gebruiker te horen welke rijstrookpositie ideaal is. De horizon ligt daarbij op 2 tot 4 kilometer om het voertuig heen. Ook wordt bij een groep vrijwilligers een camera en radarmonitor ingebouwd door Technolution, waardoor beproefd kan worden of door eigen waarnemingen de doorstroming verbeterd kan worden. Daarnaast wordt in een serie testvoertuigen doormiddel van communicatie tussen voertuigen en infrastructuur beproefd of dit een meerwaarde heeft voor de doorstroming. De TU Delft bundelt alle data en geeft een advies terug aan de navigatie. 9

10 Blauwe Golf SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Blauwe Golf: voor zowel de natte als de droge kant Niet alleen op de weg wordt hard gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de pijlers van Beter Benutten richt zich ook op de scheepvaart. Het project Blauwe Golf behelst het faciliteren van de informatievoorziening tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Zowel de natte als de droge kant heeft hier profijt van. Blauwe Golf omvat vier innovatieve regionale projecten, het project Blauwe Golf Verbindend fungeert als gezamenlijk overkoepelend element. De doestelling van Blauwe Golf Verbindend luidt: Het tot stand brengen, verrijken en (onderling) delen van betere (context-specifieke, persoonlijke, actuele, betrouwbare, congruente) informatie over bediening van objecten en beschikbaarheid van ligplaatsen. Dit behelst zowel de totstandkoming van onderlinge koppeling van informatie uit regio s, alsmede de distributie naar serviceproviders (via een eigen webportal). De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord en Havenbedrijf Rotterdam vormen de vier projecten. Stekker Het project in Zuid-Holland zal nog dit jaar van start gaan en is er specifiek op gericht de doorstroming van weg- en waterverkeer te verbeteren. Het komt erop neer dat er een soort stekker tussen de reeds bestaande systemen wordt gezet die informatie verzamelt van de betreffende regio. Dat kan bijvoorbeeld informatie van een brugwachter zijn, die aangeeft dat een brug over tien minuten zal opengaan en ongeveer vijf minuten open zal blijven. Heel waardevolle informatie, geeft projectleider Frans Tillema van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan. De regio is eigenaar van deze data, die stekker sluist het door naar de datadistributeur. Dit is Fairway Information Systems (FIS) voor de scheepvaart en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) voor het wegverkeer en het eigen portal 10 vib verkeer in beeld Beter Benutten

11 (www.blauwegolfverbindend.nl). Als het systeem in Zuid-Holland eenmaal draait, zal de consument daar niet direct van de overheid iets over horen. Wij zullen serviceproviders erop attenderen dat deze informatie beschikbaar is, ik heb het dan over de navigatiesystemen voor zowel de natte als de droge kant. Wij zijn er nadrukkelijk niet naar op zoek om zelf apps te bouwen. In sommige gevallen kan het wel zo zijn dat bestaande dynamische panelen worden gebruikt om informatie te zenden. Onze filosofie is het leveren van de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ook de NDW dat doet. Ik kan me voorstellen dat serviceproviders geïnteresseerd zijn in deze data, aldus Tillema. Het project in Zuid-Holland kan op korte termijn van start gaan. We zijn momenteel bezig met de laatste bits and pieces van het sturen van informatie naar de weg. Hele keten profiteert Als serviceproviders de data van de NDW, FIS of het eigen portal daadwerkelijk gaan gebruiken, krijgen weggebruikers en schippers via hun navigatiesystemen informatie over hun af te leggen route. Als een brug bijvoorbeeld over tien minuten opengaat, kan een schipper besluiten zijn snelheid iets aan te passen zodat hij niet hoeft te wachten voor een dichte brug. Een automobilist kan ervoor kiezen iets later van huis weg te gaan, zodat hij niet in de file voor de geopende brug terecht komt. Tillema: Het systeem is er juist op gericht dat beide partijen hier iets aan hebben. Een verbeterde informatievoorziening zal de wachttijd voor weg- en scheepvaartverkeer reduceren. Daarnaast wordt het wegverkeer beter geïnformeerd, zodat automobilisten eventueel hun route kunnen aanpassen. Een route aanpassen zal voor een schipper hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoren, maar betere informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen levert wel meer rust op. Hierdoor wordt het planningsproces binnen de scheepvaart geoptimaliseerd, waar de hele keten van profiteert. Dit alles past bij de doelstelling van het ministerie om de binnenvaart aantrekkelijker te maken, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er minder vracht via de weg wordt getransporteerd. Het project Blauwe Golf Verbindend richt zicht momenteel op de vier genoemde projecten, maar belangrijke eigenschap van het project is dat het overdraagbaar is naar andere regio s. Blauwe Golf is namelijk gebaseerd op relatief simpele techniek, die voor elke regio in Nederland is te implementeren. De zogenaamde stekker is eenvoudig te koppelen aan de data en informatie van de regio s. En doordat Blauwe Golf gebruikmaakt van erkende bestaande distributiekanalen (FIS en NDW) is de zichtbaarheid van informatievoorziening richting serviceproviders en uiteindelijk de weg- en vaarweggebruikers gegarandeerd. Blauwe Golf gaat in eerste instantie van start in vier regio s. In Zuid Holland gaat het systeem bijna draaien, terwijl in Noord Holland en het Havenbedrijf de implementatie begin 2014 plaatsvindt. De vier regio s hebben elk een andere focus: Provincie Zuid-Holland: Doorstroming op water en weg Havenbedrijf Rotterdam: Ligplaatsmanagement Provincie Noord-Holland: Corridormanagement Rijkswaterstaat West-Nederland Noord: Doorstroming op water en weg 11

12 Informatiediensten SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Permanente beschermengel voor onderweg Mobile Ninja helpt reiziger van deur tot deur De stadsregio Arnhem Nijmegen schreef namens de samenwerkende regio s en het Rijk in het voorjaar van 2013 een prijsvraag uit voor nieuwe informatiediensten, waarmee de reizigers in dit gebied bijvoorbeeld hun reis beter kunnen plannen. De prijsvraag leverde vijf winnaars op, die financiële steun krijgen om hun project te realiseren. Mobile Ninja van het Belgische bedrijf Be Mobile is één van de gelukkigen. Het product waarmee Be Mobile de markt wil gaan veroveren is Mobile Ninja. Directeur Jan Cools: We beogen met Mobile Ninja een redelijk ambitieus doel, namelijk een permanente beschermengel zijn voor iemand die onderweg is. Een ninja is van oudsher een figuur die op basis van zo veel mogelijk informatie beslissingen moet nemen. Dat doen we met dit systeem ook. We willen een mobiele matrix creëren die veel breder is dan het wegverkeer alleen. We willen niet de zoveelste navigatie-app zijn, maar een toepassing waarbij de informatie in de juiste context wordt gegeven. Dit high-level verhaal vertaalt Be Mobile naar een concrete dienst die begin 2014 uitgerold zal worden. Ten eerste gaat dit om een mobiele app, vertelt Cools. Die gaat de reiziger informatie geven op basis van de vraag waar je bent en waar je naartoe gaat. De app geeft vervolgens de alternatieven om van A naar B te komen. Het grootste deel van de mensen verplaatst zich met de auto, dat zal dan ook het belangrijkste onderdeel zijn van de app. De app geeft reisadvies op basis van reistijd, maar ook op basis van verliestijd of CO 2 -uitstoot. Daarbij geeft de dienst advies over andere vervoersmogelijkheden als de fiets, trein en bus of een combinatie daarvan. Overigens komt er ook een webversie van Mobile Ninja, zodat de gebruiker ook via zijn desktop of laptop zijn reis kan plannen, via een persoonlijk dashboard. 12 vib verkeer in beeld Beter Benutten

13 Wie van A naar B reist, moet negen van de tien keer ook weer van B naar A. Hoe zit het met de gekozen vervoersmethode en het advies dat Mobile Ninja geeft? Een terechte vraag, geeft Cools aan. Het terugtraject is even belangrijk als de heenreis. Als het goed is zullen we gaan weten hoe de reiziger heen is gekomen. De app zal op basis daarvan een advies kunnen geven. Maar we kunnen de reiziger natuurlijk niet dwingen, wel motiveren. We willen het opvolgen van de adviezen gaan belonen met een Ninja Score. Heel veel kan ik er nog niet over zeggen, maar het komt erop neer dat de gebruikers punten kunnen scoren als ze hun reis op de meest verstandige economische en ecologische manier afleggen. Uiteindelijk kun je een soort superninja worden. We zullen daar op termijn een aantal acties aan hangen en door middel van campagnes mensen aansporen om mee te doen. Samen slimmer op weg Een tweede onderdeel van Mobile Ninja is de community die zal moeten ontstaan onder gebruikers. Cools: De gebruikers moeten elkaar gaan helpen. Onze slogan is niet voor niets samen slimmer op weg. Reizigers kunnen onderweg bijvoorbeeld melding maken van storingen op de weg, een ongeluk of een file, maar ook onveilige ov-haltes of zelfs vieze bushokjes. Met de community willen we de relevantie van de app verhogen. Belangrijk onderdeel van Mobile Ninja zal ook zijn dat er een opening komt voor wegbeheerders en OV-bedrijven om hun info aan te bieden. Voor wegbeheerders is het vaak een probleem dat ze investeren in informatie voor onderweg, terwijl de meeste reizigers alleen maar op het schermpje van hun navigatie kijken. We bieden daarom een kanaal aan die wegbeheerders en ov-bedrijven zodat hun informatie ook bij de reiziger komt. Naast Mobile Ninja zijn er nog vier prijswinnaars die het reiscomfort in de twaalf regio s moeten vergroten. Go About BV Dit bedrijf levert een reisplanner die rekening houdt met persoonlijke voorkeuren. Het systeem laat in één oogopslag zien wat de reistijden zijn van de verschillende alternatieven: auto, OV en fiets. Goudappel Coffeng BV De file-ontwijkapp en de website van Goudappel Coffeng BV adviseert reizigers hoe en wanneer te vertrekken en geeft hulp bij gewijzigde omstandigheden. Innovactory en TomTom De TimesUpp App maakt gebruik van TomTom Traffic en waarschuwt de reiziger als het tijd is om te vertrekken. Hij wordt hierdoor niet meer verrast door grote vertragingen in het verkeer. VID Nederland BV De Verkeers Informatie Dienst bouwt de bestaande website en app verder uit naar een meer gepersonaliseerde reisassistent. Bovendien worden meer informatiesoorten geïntegreerd, bijvoorbeeld over het OV. Met de prijsvraag hebben de samenwerkende regio s van Beter Benutten en het Rijk getracht de markt te stimuleren om met innovatieve ideeën te komen. Projectleider Henk Driessen: Met een normale aanbesteding maak je van tevoren al allerlei kaders en regels waar de projecten aan moeten voldoen. Maar wij wilden bedrijven geen beperkingen opleggen op een terrein waar we eigenlijk zelf niet zo heel veel verstand van hebben. 13

Het individu centraal

Het individu centraal 8 De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten te vroeg op uw afspraak. Wilt u nu tanken? U heeft nog 12,3 liter. Bevestig met ja. Het wordt steeds drukker

Nadere informatie

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

ONDERZOEK REISINFORMATIEDIENSTEN Werkpakket 2. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Contactpersoon: Ilona Sitskoorn - Kakiay

ONDERZOEK REISINFORMATIEDIENSTEN Werkpakket 2. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Contactpersoon: Ilona Sitskoorn - Kakiay ONDERZOEK REISINFORMATIEDIENSTEN Werkpakket 2 Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Contactpersoon: Ilona Sitskoorn - Kakiay Drs. A.B. Oving Consumentenbond Contentunit Digitaal 6 januari

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Ketenmobiliteit: een modern Zwitsers zakmes voor de burger Ik neem altijd graag een Zwitsers zakmes mee als ik ga wandelen in de Alpen. Handig voor de

Nadere informatie

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013

4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 4 Relatiemagazine van 9292 jaargang 19, november 2013 De ov-sector kan wel wat meer governance gebruiken Koepels, verbanden en organisaties NOVB uit de startblokken Stoppen met steggelen AlissaZwaan: Gelukkig

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014

1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014 1 Relatiemagazine van 9292 jaargang 20, januari 2014 Operatie Dienstregeling Tweerichtingsverkeer op social media Relevant verrassen in 2014 Onderzoek naar overstaptijden Kijkje in de keuken van Trafikanten

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets Te nemen stappen in technologie, menselijk gedrag en standaardisatie DE ONTWIKKELING VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO Veilig op een korte afstand van je voorganger rijden waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie