BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5"

Transcriptie

1 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming over water en weg november 2013

2 Beter Benutten ITS SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Geen toekomstmuziek, maar tastbare vooruitgang: Beter Benutten maakt Beter Benutten maakt vaart met ITS. In zeven pijlers worden nieuwe technieken en diensten toegepast door de samenwerkende Beter Benutten-regio s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze producten en diensten dienen een concrete en meetbare bijdrage te leveren aan verbetering van de bereikbaarheid in de betreffende regio s, de reizigers en vervoerders van betere reisinformatie te voorzien en marktpartijen in staat te stellen nieuwe en continueerbare diensten te leveren aan die reizigers. En de eerste resultaten worden zichtbaar. De eerste stappen in samenwerking en naar nieuwe diensten zijn gezet, de reiziger profiteert daar volgend jaar al van. In dit katern laten we zien welke vooruitgang tot nu toe is geboekt binnen de verschillende ITS-projecten, maar ook welke slagen er nog gemaakt moeten worden. Beter Benutten legt basis voor zelfvoorzienende markt van ITS-diensten Steeds meer reizigers beschikken over smartphones, daarnaast worden voertuigen ook steeds intelligenter. De informatie die via internet, apps en navigatie- en communicatiesystemen beschikbaar is, helpt mensen in toenemende mate beter met het plannen en organiseren van hun reis. Met verschillende ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), wil het programma Beter Benutten de beschikbare reisinformatie een flinke kwaliteitsimpuls geven. Daarbij stimuleert het programma marktpartijen in de ontwikkeling van nieuwe, intelligente technieken en diensten waarbij op termijn geen structurele overheidsfinanciering meer nodig is. Pijlers In verschillende regio s werken overheden en bedrijfsleven samen om de ITS-ambities in en met de regio s tot stand te brengen. De maatregelen zijn in zeven pijlers onder te verdelen: Multimodale reisinformatie, Open parkeerdata, Spookfiles, Brabant In Car III, Informatiediensten, Blauwe Golf en de Data Verbeter Top 5. Er zijn veel uiteenlopende partijen betrokken bij de realisatie: marktpartijen, belangenorganisaties, rijks- en regionale overheden en experts. Ook vindt er overleg plaats met het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), RDW en NDW. Op rijksniveau wordt gewerkt aan de invulling van Europese afspraken. Connekt vervult hierbij een coördinerende rol. Tot slot is de Routekaart van belang. Onder de noemer Beter Geïnformeerd op Weg hebben markt en overheid begin november jl. een investerings- en ontwikkelagenda gepresenteerd voor verkeersmanagement en reisinformatie. Door samen op te trekken en prioriteiten te stellen, kan een groeimarkt voor slimme technologie gerealiseerd worden en betere diensten voor de reiziger. 2 vib verkeer in beeld Beter Benutten

3 vaart met ITS Verdienmodellen Beter Benutten wil de basis leggen voor een zelfvoorzienende markt van ITS-diensten die goede dienstverlening biedt. Daarvoor is het nodig dat de financiële inspanning van overheden op termijn wordt afgebouwd. Het ministerie stimuleert marktpartijen hiertoe en vraagt daarom om continueerbare verdienmodellen en dus marktvolume, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe informatiediensten. Aan de overheidskant wordt gewerkt aan de verbetering van de omvang en kwaliteit van de data-inwinning. Bijvoorbeeld door bestaande en nieuwe publieke data zo toegankelijk mogelijk te maken, en bij voorkeur uniform beschikbaar. Ook wil de overheid publieke regelscenario s vanuit DVM en private informatiediensten met elkaar verbinden. (Routekaart) Beter Benutten en ITS In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio s over weg, water en spoor te verbeteren. Doel is om files op de drukste punten eind 2014 te hebben verminderd met 20 procent, middels een pakket van ruim 250 praktische, meetbare maatregelen. Overheid en bedrijfsleven werken samen aan een betere bereikbaarheid in de tien drukste stedelijke regio s: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Groningen-Assen, Haaglanden, Maastricht, Midden-Nederland, Rotterdam, Twente en Zwolle-Kampen. Leeuwarden en de Stedendriehoek voegen zich daar waarschijnlijk op korte termijn bij. In de aanpak staan de behoefte en het gedrag van reiziger en vervoerder zoveel mogelijk centraal. Aangezien elke regio andere knelpunten en reizigers heeft, is dit maatwerk. Om schaalgrootte en efficiency te realiseren, wordt op het terrein van ITS tussen regio s samengewerkt. De basis voor goede reisinformatie verschilt immers niet per regio. In de overzichtskaart is te zien welke regio s samenwerken in de ITS-projecten. 3

4 Multimodale reisinformatie SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Marktpartijen maken innovatieslag in multimodale reisplanners: Realisatie dynamische reisplanners EERSTE mijlpaal Een tijd lang stond de ontwikkeling van reisinformatie stil, de bestaande planners waren weinig dynamisch. Het project Multimodale reisinformatie (MMRI) brengt hier verandering in: het heeft als doel meerdere nieuwe multimodale, real-time reisplanners te realiseren. Dit zorgt niet alleen voor betere benutting van spoor en asfalt, het zorgt er vooral voor dat reizigers zowel voor als tijdens de reis goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Met de presentatie van meerdere dynamische planners met bewakingsfunctie, is de eerste mijlpaal bereikt. Gerbrand Klijn, projectleider MMRI MMRI is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord- Brabant, ondersteund door de regio s Twente, Assen-Groningen, Arnhem-Nijmegen en regio Maastricht. Vijf private consortia met daarin partijen als HP, Go About, Calendar42, Kinkrsoftware, Bradon en Goudappel, hebben het afgelopen jaar informatie en kennis gedeeld en samen vijf dynamische OV-planners met bewakingsfunctionaliteit gerealiseerd. De opgedane kennis wordt nu breed verspreid onder commerciële partijen voor verdere ontwikkeling en toepassing. Gerbrand Klijn van de provincie Noord-Brabant en projectleider van MMRI: De bottom line is dat we met multimodale reisinformatie alle OV-vervoerswijzen aan elkaar kunnen koppelen. De gedachte daarachter is dat we reizigers beter kunnen laten kiezen tussen de verschillende modaliteiten en combinaties daarvan. Het primaire doel van het project is dat de reiziger beter zijn reis kan plannen, bewaken en sturen op basis van inzicht in de real-time vervoersmogelijkheden en de eigen voorkeuren. Om hiervoor de benodigde kennis te vergaren, zijn de vijf consortia in een Pre Commercial Precurement (PCP) project gaan samenwerken voordat ze met elkaar gaan 4 vib verkeer in beeld Beter Benutten

5 concurreren. Natuurlijk was het af en toe zoeken, maar het heeft echt resultaat opgeleverd. Werken vanuit een dergelijke samenwerking brengt een aantal voordelen met zich mee. De overheid neigt voor te schrijven, maar de markt is veel beter in staat innovatieve diensten te ontwikkelen. Door ze vrijheid te geven in de wijze waarop ze het doel willen bereiken, kunnen er echt stappen worden gezet. De overheid werkt over het algemeen als opdrachtgever in een aanbesteding of verstrekt subsidie. Een aanbesteding laat innovatie veel minder toe, terwijl een subsidieregeling soms teveel open laat. Met de ontwikkeling van de verschillende dynamische OV-reisplanners met bewaking en advies is de eerste mijlpaal gezet. Dit was de eerste, maar ook de moeilijkste stap. Uitgelezen kans Go About is een van de partijen binnen de consortia. Eigenaar Jacco Lammers vertelt: De samenwerking binnen een PCP-project is een bijzondere ontwikkeling, en het resultaat mag er zijn. Ons product, Go About, is een persoonlijke reisplanner die aansluit bij de huidige ontwikkelingen en onze ambitie persoonlijk reisadvies aan te bieden. We zien dat mensen niet meer standaard voor de auto kiezen, maar ook andere vervoerswijzen overwegen. Maar bestaande reisinformatie is vaak onoverzichtelijk en niet actueel. Voor overheden is het voordeel van dynamische reisinformatie logischerwijs terug te voeren naar het beter benutten van asfalt en spoor. De randvoorwaarde hiervoor is immers goede reisinformatie. Een stap verder is In Car reisinformatie, waar vanuit Beter Benutten en door ons ook aan wordt gewerkt. Lourens Klok van het consortium HP/Andes, waarin HP penvoerder is, vult aan: Voor ons was dit een uitgelezen kans onze producten verder te ontwikkelen. Onze huidige afnemers leveren hun eigen data aan, wat betekent dat we het product niet breder in de markt kunnen zetten. Omdat we nu gebruik maken van de Nationale Databank Openbaar Vervoer (NDOV), kunnen we wél een dynamische reisplanner aan meerdere partijen aanbieden. De planners draaien nu in onze eigen HP-cloud. Het is nu vooral zaak de kwaliteit van de NDOV-data te toetsen en de bevindingen terug te koppelen naar de vervoerders. Vervolgens kunnen we nieuwe functionaliteiten aan de planner toevoegen, zoals parkeerdata, vervoer van deur tot deur en tariefdata. Beschikbaarheid OV-data Zonder goede data geen goede reisinformatie, dat is een ding dat zeker is. De OV-data is zoals gezegd gebundeld in de NDOV. Klok: Tot eind vorig jaar was er maar een partij die de gegevens van vervoerders verstrekte: Stichting Open- Geo heeft nu de tweede versie van de NDOV geopend. Daar halen wij ook onze vervoerdersdata vandaan. Klijn vult aan: Er is veel mogelijk, maar er moet inderdaad wel data zijn. Niet alleen over het OV, maar ook over parkeervoorzieningen en wegen. Ook daar wordt aan gewerkt binnen Beter Benutten. Als je het dynamisch kunt maken, is het immers veel interessanter. Projectleider Gerbrand Klijn: Door de markt vrijheid te geven, kunnen er echt stappen worden gezet Lourens Klok, HP: Voor ons was dit de uitgelezen kans onze producten verder te ontwikkelen Jacco Lammers, Go About: De randvoorwaarde voor betere benutting is goede reisinformatie Samen op zoek naar mogelijkheden tijdens PlanLab Op 12 december 2013 organiseren de samenwerkende partijen in Amersfoort PlanLab, de toekomst van reisinformatie, waar de marktrijpe planners worden gedemonstreerd. Als eerste introductie, maar ook om interactie met de bezoekers over doorontwikkeling te bewerkstelligen. U bent van harte welkom. 5

6 Open parkeerdata SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Dit project is een service aan de reiziger Open parkeerdata voor goede informatievoorzieningen verkeerswethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam (l) minister Melanie Schultz van Haegen (r) Het vinden van een parkeerplaats betekent vaak lang rondrijden tot je eindelijk een plek hebt gevonden. Dat brengt ergernis en tijdverlies met zich mee en is bovendien slecht voor het milieu, aldus minister Melanie Schultz van Haegen. Vijf tot twintig procent van het zoekverkeer kan bespaard worden wanneer reizigers voor vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming adequaat worden geïnformeerd. Met behulp van intelligente transportsystemen kunnen parkeerdata gemakkelijk vertaald worden naar handige diensten en apps. Echter, op dit moment zijn de beschikbare gegevens ontoereikend voor service providers om voor het publiek te ontsluiten. Daarom is het ministerie van IenM het project Open parkeerdata gestart. Baljeu: Het openbaar maken van de data is de sleutel Hiermee beoogt de overheid service providers laagdrempelig toegang te bieden tot de belangrijkste statische en dynamische parkeerinformatie. Dit project is een service aan de reiziger. Het is de bedoeling dat een groot aantal apps en navigatiesystemen deze optie gaat aanbieden, zodat het gemakkelijker wordt om te zien waar lege parkeerplaatsen zijn, zegt verkeerswethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam. Hier heb je echter wel veel informatie over beschikbaarheid, locaties, tarieven en openingstijden voor nodig. Om dat te kunnen bewerkstelligen heb je veel data nodig. En daar hebben we op onze beurt weer de gemeenten voor nodig. Dat maakt het ook zo n mooi project om mee bezig te zijn. We zien dat veel gemeenten die inzet al willen geven, ook vanuit Rotterdam doen we mee. Dat kost even wat tijd, we moeten alles natuurlijk in databestanden verwerken. Maar uiteindelijk is het openbaar maken van de data de grote sleutel: openbare gegevens zodat programmeurs van navigatiesystemen dan wel apps ermee aan de slag kunnen. Baljeu benadrukt dat het alleen een succes kan worden als veel gemeenten de data ook daadwerkelijk vrijgeven, evenals private beheerders van parkeergarages. Dat is ook waar minister Schultz de oproep toe doet, en ik als ambassadeur. Maar wie wil nu niet promoten dat zijn parkeergarage nog vrije plaatsen heeft? Grote maatschappelijke winst Door parkeerdata via een nationaal register beschikbaar te stellen, kunnen serviceproviders dus op eigen initiatief innovatieve mobiliteitsoplossingen ontwikkelen: op maat, multimodaal, van deur tot deur en voor verschillende media. Onnodig gebruik van de wegcapaciteit, ergernis en tijdverlies worden hierdoor uiteindelijk weggenomen, net als onnodige kosten en extra milieubelasting. Bij volledige dekking kan dit maar liefst 65 miljoen euro aan baten per jaar opleveren. Uit onderzoek blijkt dat uitgebreidere en verbeterde 6 vib verkeer in beeld Beter Benutten

7 parkeerinformatie bovendien grote maatschappelijke winst oplevert. De beschikbaarheid van statische en real time gegevens zal een positief effect hebben op de doorstroom van verkeer, de vermindering van uitstoot en de aantrekkelijkheid van stadscentra. In de vier grote steden gaat het om 1,5 tot 4 miljoen minder voertuigkilometers. Hoe bereiken we dat? Door te investeren in standaardisatie, bottom up te werk te gaan, aan te haken bij bestaande open data initiatieven, een gefaseerde aanpak te hanteren, gebruik te maken van bestaande databases en een centrale catalogus samen te stellen. Uiteindelijk moet dit alles samen leiden tot standaardisatie en publicatie van parkeerdata, een nationaal register met zoekfunctie, een aanzet voor dynamische data van straatparkeren en een hoge beschikbaarheid van statische data van straatparkeren en statische en dynamische data van slagboomparkeren. Begin volgend jaar worden de statische parkeergegevens zoals tarieven, locaties en openingstijden van parkeervoorzieningen in Nederland beschikbaar gesteld als Open Data. In het eerste kwartaal van volgend jaar gaan de publieke en private exploitanten die deelhemen in de kopgroep tevens over tot publicatie van dynamische data (actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen). Daarna volgen andere steden in het land, waardoor naar verwachting begin 2015 de gegevens van het overgrote deel van de Nederlandse parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Schultz: Om ervoor te zorgen dat er landelijk goede afspraken worden gemaakt en het proces op gang komt, is het belangrijk om een overkoepelende organisatie te hebben. Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben mij gevraagd om het initiatief te ondersteunen. Dat doe ik graag, want dit initiatief sluit aan bij de maatregelen die ik neem om de bestaande infrastructuur beter te benutten en zo de doorstroming op de wegen te verbeteren. Schultz: De markt is heel goed in staat het beste uit de gegevens te halen en marktpartijen kunnen heel goed inspelen op de behoefte van mensen 7

8 Brabant in Car III SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Brabant In Car III dit najaar van start dankzij innovatieve in car technologie Betere doorstroming op A67 In Noord-Brabant vonden de afgelopen jaren proeven plaats met in-car technieken. Doel: het gedrag van weggebruikers beïnvloeden door hen individueel te informeren. Dit gebeurde onder de noemer van Brabant In-Car I (het testen van nieuwe technieken) en Brabant In-Car II (inzicht geven in de opschalingsmogelijkheden van de in-car toepassingen). Het logische gevolg is Brabant In-Car III, waarbij de focus ligt op het oplossen van concrete doorstromingsproblemen. De A67 is een snelweg met 2x2 rijbanen en een smal dwarsprofiel. De weg kent veel toe- en afritten en 30 procent van de motorvoertuigen per etmaal bestaat uit vrachtverkeer. Op de A67 gebeuren 400 ongevallen per jaar, waarvan 40 procent met vrachtauto s. Tijdens de kick-off bijeenkomst van Brabant In Car III op 31 oktober in Helmond presenteerden drie consortia hun projectvoorstel. De consortia dragen zelf 2,1 miljoen euro bij aan Brabant In Car III, de overheid stelt anderhalf miljoen euro subsidie beschikbaar. In 2014 moeten er concrete resultaten opgeleverd worden. Smoover: tot een half uur van tevoren een passend rijadvies Het consortium bestaande uit Cygnify, Locatienet, Adapticon, TVDV ITS Consultancy, TBouw Communicatie en TU Delft zal in 2014 Smoover uitrollen: in-car navigatie met realtime persoonlijke rijadviezen. Bram Bakker van Cygnify: We kijken naar waar files staan of waar ze dreigen te ontstaan en gebruiken deze informatie op proactieve wijze om het rijgedrag van de weggebruiker aan te passen. Doordat Smoover data op meso tijd- en ruimte schaal gebruikt en daarmee verkeersvoorspelling doet, kan tot wel een half uur van te voren al een passend rijadvies worden gegeven in plaats van alleen in reactie op een al ontstane file zoals bij de meeste in-car systemen. Concreet is het zo dat gebruikers een app downloaden die als gewoon navigatiesysteem werkt en af en toe rijadviezen geeft. De data waarop file-informatie wordt gebaseerd komt zowel van de overheid als van de app-gebruikers zelf. De gegevens van de overheid wordt aangevuld met eigen software van Smoover die verkeersvoorspellingen maakt. De Smoover navigatie-app is 8 vib verkeer in beeld Beter Benutten

9 medio 2014 beschikbaar voor de bezitters van Android smartphones. Smoover geeft rijadviezen voor alle A- en N-wegen van Nederland. Het effect van Smoover op filevorming wordt eind 2014 gemeten op de A67 in Noord-Brabant en Limburg. Droomstroomrijden A67: wat gebeurt er vóór ons op de weg? De A67 zal, behoudens de brug bij Someren, de komende tijd niet aangepast worden. We moeten dus op een slimme manier de doorstroming op deze weg bevorderen, aldus Pim Grol van het Eindhovense bedrijf Fourtress. We gaan het gedrag van weggebruikers beïnvloeden door hen te informeren over wat er een paar kilometer vóór hen op de weg gebeurt. Fourtress presenteerde het project Doorstroomrijden, dat erop is gericht weggebruikers tijdens het autorijden actuele, individuele adviezen te verstrekken zodat ze hun rijgedrag zodanig aanpassen dat filevorming wordt tegengegaan. Het project richt zich ten eerste op forensen die een app kunnen downloaden en als second screen in hun auto kunnen laten draaien. De app geeft vervolgens rij-adviezen. Een tweede manier om te meten wat er op de weg gebeurt is door middel van camera s. We kunnen aan de hand van die camerabeelden bijvoorbeeld adviseren om de onderlinge afstand tussen vrachtwagens te vergroten, zodat verkeer makkelijker kan invoegen. Eén en ander valt of staat met het gedrag van de reizigers. Hierop anticipeert Fourtress met gamification, het toepassen van technieken en mindsets uit de game-industrie in niet-gameomgevingen. Concreet betekent dit dat weggebruikers punten krijgen zodra ze de adviezen van hun app opvolgen. Dynamic Lane Guidance: rijstrookbegeleiding via navigatie-app Ook het bedrijf Technolution wil met adviezen op maat het rijgedrag van de weggebruikers beïnvloeden. Een gewoon navigatiesysteem zoals we dat allemaal kennen geeft route-advies over de hele route, maar geen informatie over de actuele verkeerssituatie. De proef van Technolution wordt opgezet door aan een groep gebruikers van de A67 een bestaande TomTom-routenavigatieapp beschikbaar te stellen. Deze app is uitgebreid met dynamische rijstrookbegeleiding. Via de app krijgt de gebruiker te horen welke rijstrookpositie ideaal is. De horizon ligt daarbij op 2 tot 4 kilometer om het voertuig heen. Ook wordt bij een groep vrijwilligers een camera en radarmonitor ingebouwd door Technolution, waardoor beproefd kan worden of door eigen waarnemingen de doorstroming verbeterd kan worden. Daarnaast wordt in een serie testvoertuigen doormiddel van communicatie tussen voertuigen en infrastructuur beproefd of dit een meerwaarde heeft voor de doorstroming. De TU Delft bundelt alle data en geeft een advies terug aan de navigatie. 9

10 Blauwe Golf SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Blauwe Golf: voor zowel de natte als de droge kant Niet alleen op de weg wordt hard gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer. Eén van de pijlers van Beter Benutten richt zich ook op de scheepvaart. Het project Blauwe Golf behelst het faciliteren van de informatievoorziening tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Zowel de natte als de droge kant heeft hier profijt van. Blauwe Golf omvat vier innovatieve regionale projecten, het project Blauwe Golf Verbindend fungeert als gezamenlijk overkoepelend element. De doestelling van Blauwe Golf Verbindend luidt: Het tot stand brengen, verrijken en (onderling) delen van betere (context-specifieke, persoonlijke, actuele, betrouwbare, congruente) informatie over bediening van objecten en beschikbaarheid van ligplaatsen. Dit behelst zowel de totstandkoming van onderlinge koppeling van informatie uit regio s, alsmede de distributie naar serviceproviders (via een eigen webportal). De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord en Havenbedrijf Rotterdam vormen de vier projecten. Stekker Het project in Zuid-Holland zal nog dit jaar van start gaan en is er specifiek op gericht de doorstroming van weg- en waterverkeer te verbeteren. Het komt erop neer dat er een soort stekker tussen de reeds bestaande systemen wordt gezet die informatie verzamelt van de betreffende regio. Dat kan bijvoorbeeld informatie van een brugwachter zijn, die aangeeft dat een brug over tien minuten zal opengaan en ongeveer vijf minuten open zal blijven. Heel waardevolle informatie, geeft projectleider Frans Tillema van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan. De regio is eigenaar van deze data, die stekker sluist het door naar de datadistributeur. Dit is Fairway Information Systems (FIS) voor de scheepvaart en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) voor het wegverkeer en het eigen portal 10 vib verkeer in beeld Beter Benutten

11 (www.blauwegolfverbindend.nl). Als het systeem in Zuid-Holland eenmaal draait, zal de consument daar niet direct van de overheid iets over horen. Wij zullen serviceproviders erop attenderen dat deze informatie beschikbaar is, ik heb het dan over de navigatiesystemen voor zowel de natte als de droge kant. Wij zijn er nadrukkelijk niet naar op zoek om zelf apps te bouwen. In sommige gevallen kan het wel zo zijn dat bestaande dynamische panelen worden gebruikt om informatie te zenden. Onze filosofie is het leveren van de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ook de NDW dat doet. Ik kan me voorstellen dat serviceproviders geïnteresseerd zijn in deze data, aldus Tillema. Het project in Zuid-Holland kan op korte termijn van start gaan. We zijn momenteel bezig met de laatste bits and pieces van het sturen van informatie naar de weg. Hele keten profiteert Als serviceproviders de data van de NDW, FIS of het eigen portal daadwerkelijk gaan gebruiken, krijgen weggebruikers en schippers via hun navigatiesystemen informatie over hun af te leggen route. Als een brug bijvoorbeeld over tien minuten opengaat, kan een schipper besluiten zijn snelheid iets aan te passen zodat hij niet hoeft te wachten voor een dichte brug. Een automobilist kan ervoor kiezen iets later van huis weg te gaan, zodat hij niet in de file voor de geopende brug terecht komt. Tillema: Het systeem is er juist op gericht dat beide partijen hier iets aan hebben. Een verbeterde informatievoorziening zal de wachttijd voor weg- en scheepvaartverkeer reduceren. Daarnaast wordt het wegverkeer beter geïnformeerd, zodat automobilisten eventueel hun route kunnen aanpassen. Een route aanpassen zal voor een schipper hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoren, maar betere informatie over beschikbaarheid van ligplaatsen levert wel meer rust op. Hierdoor wordt het planningsproces binnen de scheepvaart geoptimaliseerd, waar de hele keten van profiteert. Dit alles past bij de doelstelling van het ministerie om de binnenvaart aantrekkelijker te maken, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er minder vracht via de weg wordt getransporteerd. Het project Blauwe Golf Verbindend richt zicht momenteel op de vier genoemde projecten, maar belangrijke eigenschap van het project is dat het overdraagbaar is naar andere regio s. Blauwe Golf is namelijk gebaseerd op relatief simpele techniek, die voor elke regio in Nederland is te implementeren. De zogenaamde stekker is eenvoudig te koppelen aan de data en informatie van de regio s. En doordat Blauwe Golf gebruikmaakt van erkende bestaande distributiekanalen (FIS en NDW) is de zichtbaarheid van informatievoorziening richting serviceproviders en uiteindelijk de weg- en vaarweggebruikers gegarandeerd. Blauwe Golf gaat in eerste instantie van start in vier regio s. In Zuid Holland gaat het systeem bijna draaien, terwijl in Noord Holland en het Havenbedrijf de implementatie begin 2014 plaatsvindt. De vier regio s hebben elk een andere focus: Provincie Zuid-Holland: Doorstroming op water en weg Havenbedrijf Rotterdam: Ligplaatsmanagement Provincie Noord-Holland: Corridormanagement Rijkswaterstaat West-Nederland Noord: Doorstroming op water en weg 11

12 Informatiediensten SLIM EN VLOT VAN DEUR TOT DEUR Permanente beschermengel voor onderweg Mobile Ninja helpt reiziger van deur tot deur De stadsregio Arnhem Nijmegen schreef namens de samenwerkende regio s en het Rijk in het voorjaar van 2013 een prijsvraag uit voor nieuwe informatiediensten, waarmee de reizigers in dit gebied bijvoorbeeld hun reis beter kunnen plannen. De prijsvraag leverde vijf winnaars op, die financiële steun krijgen om hun project te realiseren. Mobile Ninja van het Belgische bedrijf Be Mobile is één van de gelukkigen. Het product waarmee Be Mobile de markt wil gaan veroveren is Mobile Ninja. Directeur Jan Cools: We beogen met Mobile Ninja een redelijk ambitieus doel, namelijk een permanente beschermengel zijn voor iemand die onderweg is. Een ninja is van oudsher een figuur die op basis van zo veel mogelijk informatie beslissingen moet nemen. Dat doen we met dit systeem ook. We willen een mobiele matrix creëren die veel breder is dan het wegverkeer alleen. We willen niet de zoveelste navigatie-app zijn, maar een toepassing waarbij de informatie in de juiste context wordt gegeven. Dit high-level verhaal vertaalt Be Mobile naar een concrete dienst die begin 2014 uitgerold zal worden. Ten eerste gaat dit om een mobiele app, vertelt Cools. Die gaat de reiziger informatie geven op basis van de vraag waar je bent en waar je naartoe gaat. De app geeft vervolgens de alternatieven om van A naar B te komen. Het grootste deel van de mensen verplaatst zich met de auto, dat zal dan ook het belangrijkste onderdeel zijn van de app. De app geeft reisadvies op basis van reistijd, maar ook op basis van verliestijd of CO 2 -uitstoot. Daarbij geeft de dienst advies over andere vervoersmogelijkheden als de fiets, trein en bus of een combinatie daarvan. Overigens komt er ook een webversie van Mobile Ninja, zodat de gebruiker ook via zijn desktop of laptop zijn reis kan plannen, via een persoonlijk dashboard. 12 vib verkeer in beeld Beter Benutten

13 Wie van A naar B reist, moet negen van de tien keer ook weer van B naar A. Hoe zit het met de gekozen vervoersmethode en het advies dat Mobile Ninja geeft? Een terechte vraag, geeft Cools aan. Het terugtraject is even belangrijk als de heenreis. Als het goed is zullen we gaan weten hoe de reiziger heen is gekomen. De app zal op basis daarvan een advies kunnen geven. Maar we kunnen de reiziger natuurlijk niet dwingen, wel motiveren. We willen het opvolgen van de adviezen gaan belonen met een Ninja Score. Heel veel kan ik er nog niet over zeggen, maar het komt erop neer dat de gebruikers punten kunnen scoren als ze hun reis op de meest verstandige economische en ecologische manier afleggen. Uiteindelijk kun je een soort superninja worden. We zullen daar op termijn een aantal acties aan hangen en door middel van campagnes mensen aansporen om mee te doen. Samen slimmer op weg Een tweede onderdeel van Mobile Ninja is de community die zal moeten ontstaan onder gebruikers. Cools: De gebruikers moeten elkaar gaan helpen. Onze slogan is niet voor niets samen slimmer op weg. Reizigers kunnen onderweg bijvoorbeeld melding maken van storingen op de weg, een ongeluk of een file, maar ook onveilige ov-haltes of zelfs vieze bushokjes. Met de community willen we de relevantie van de app verhogen. Belangrijk onderdeel van Mobile Ninja zal ook zijn dat er een opening komt voor wegbeheerders en OV-bedrijven om hun info aan te bieden. Voor wegbeheerders is het vaak een probleem dat ze investeren in informatie voor onderweg, terwijl de meeste reizigers alleen maar op het schermpje van hun navigatie kijken. We bieden daarom een kanaal aan die wegbeheerders en ov-bedrijven zodat hun informatie ook bij de reiziger komt. Naast Mobile Ninja zijn er nog vier prijswinnaars die het reiscomfort in de twaalf regio s moeten vergroten. Go About BV Dit bedrijf levert een reisplanner die rekening houdt met persoonlijke voorkeuren. Het systeem laat in één oogopslag zien wat de reistijden zijn van de verschillende alternatieven: auto, OV en fiets. Goudappel Coffeng BV De file-ontwijkapp en de website van Goudappel Coffeng BV adviseert reizigers hoe en wanneer te vertrekken en geeft hulp bij gewijzigde omstandigheden. Innovactory en TomTom De TimesUpp App maakt gebruik van TomTom Traffic en waarschuwt de reiziger als het tijd is om te vertrekken. Hij wordt hierdoor niet meer verrast door grote vertragingen in het verkeer. VID Nederland BV De Verkeers Informatie Dienst bouwt de bestaande website en app verder uit naar een meer gepersonaliseerde reisassistent. Bovendien worden meer informatiesoorten geïntegreerd, bijvoorbeeld over het OV. Met de prijsvraag hebben de samenwerkende regio s van Beter Benutten en het Rijk getracht de markt te stimuleren om met innovatieve ideeën te komen. Projectleider Henk Driessen: Met een normale aanbesteding maak je van tevoren al allerlei kaders en regels waar de projecten aan moeten voldoen. Maar wij wilden bedrijven geen beperkingen opleggen op een terrein waar we eigenlijk zelf niet zo heel veel verstand van hebben. 13

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg Beter Benutten ITS slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg DATA INCIDENTEN REISINFORMATIE DIENSTEN SUPERMARKT LOGISTIEK EVENEMENTEN De zeven thema s van Beter Benutten ITS t/m 2017 www.beterbenutten.nl

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT Beter Benutten ITS Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT 0 januari 0 Doel C-ITS: Connected en Coöperatief. Alle Beter Benutten

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016

C-ITS in het OV De coöperatieve bus. 6 oktober 2016 C-ITS in het OV De coöperatieve bus 6 oktober 2016 Agenda 1. Smart Mobility en C-ITS 2. Vragen 3. Daimler Showcase 4. What s next Trends in mobiliteit Zelfrijdende auto Internet of things Mobility as a

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Verkeersinformatie in de praktijk

Verkeersinformatie in de praktijk Verkeersinformatie in de praktijk Arjen Oving Onderzoeker Thuistest verkeersinformatie Hoe ervaren automobilisten actuele verkeersinformatie op navigatiesystemen? - Onderzoek via thuistest (oktober 2014)

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016

Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Floating Car Data voor filestaartbeveiliging Marco Schreuder (RWS) NDW-NM 7 december 2016 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg Praktijkproef Amsterdam Verkeersinfo Toepassingen FCD voor RWS Verkeersmanagement

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

ANWB en Parkeren 25 SEPTEMBER KIM GOOSEN

ANWB en Parkeren 25 SEPTEMBER KIM GOOSEN ANWB en Parkeren 25 SEPTEMBER KIM GOOSEN MMRI: toevoeging OV 2 Autoroute: duur en kosten mét parkeren 3 Prettig Parkeren 4 Eenvoudig naar goedkopere zone routeren 5 ANWB Onderweg 6 Vol/Vrij 7 Preview:

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING Het meest omvangrijke thema van Beter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. Connected toepassingen werken met langeafstandscommunicatie, via het telecomnetwerk

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

de digitale wegbeheerder

de digitale wegbeheerder de digitale wegbeheerder mobiliteitsmanagement van de toekomst 1 AMBITION 2016 ROUTE PROJECT 3 CO-CREATIE wordt mainstream Ledbord wordt DASHBOARD Gebruikers wensen informatie volgens het MARTINI MODEL

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven

Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven Van unimodale informatie naar multimodale reisalternatieven Gertjan Stoel Keypoint Consultancy gertjan@keypointonline.nl Patrick Duwel Keypoint Consultancy patrick@keypointonline.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Beter Benutten en VRI s: Global meets local

Beter Benutten en VRI s: Global meets local Beter Benutten en VRI s: Global meets local Door Caspar de Jonge, programmamanager Intelligente Transport Services & Smart Mobility Beter Benutten 17/2/16 1 2 Smart Mobility Ten minste 4 clusters van activiteiten:

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Tussenresultaten M&E Spookfile A58 [kop = Arial, 14 pt, regelafstand enkel, gecentreerd] ***[5 witregels]*** Carl Stolz (Auteur is werkzaam bij DTV Consultants) Jan

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

SNELLER OP JE BESTEMMING

SNELLER OP JE BESTEMMING TOMTOM TRAFFIC. BRENGT JE SNELLER OP JE BESTEMMING TomTom is een toonaangevende leverancier van verkeersinformatie. TomTom controleert, verwerkt en levert verkeersinformatie met behulp van eigen technologie.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf Alkmaar 10 juli 2012 Welkom Thécla Lammersen Sectormanager Dagelijks Beheer Directie Beheer & Uitvoering Programma Presentatie 24-uurs

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie Het Paleiskwartier, een Top Locatie De community Paleiskwartier is onder regie van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) nu twee jaar actief om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Een mooie

Nadere informatie

Vervoer over goede banen

Vervoer over goede banen Vervoer over goede banen Onderweg naar Morgen Den Haag 14/10/2010 Mobiliteitsontwikkeling in Nederland 1000 900 autokm 800 700 BNP OV-km inwoners 600 500 400 300 200 100 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Nadere informatie

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens

De historische databank van NDW. Nationale Databank Wegverkeersgegevens De historische databank van NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens Een (groeiende) schat aan data voor verkeerskundige analyses NDW bewaart sinds medio 2009 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse

Nadere informatie

Inzicht in de parkeerder. Chris Hottentot

Inzicht in de parkeerder. Chris Hottentot Inzicht in de parkeerder 2 ANWB onderzoeken parkeren 2013 Samen met VEXPAN (kwantitatief) 2014 Samen met CROW (kwantitatief) 2015 Internetpoll (kwalitatief) 3 Bron: Onderzoek parkeren (2013) 4 Voorkeur

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket.

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket. Maatregelenpakket voor de periode 2014-2018 ter verbetering van de Eindhovense luchtkwaliteit en vermindering van de negatieve gevolgen, voorgesteld door de Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van de vereniging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen GK opent de vergadering. Er is voldoende ruimte voor het laten zien van de resultaten en voldoende ruimte voor discussie.

1. Opening en mededelingen GK opent de vergadering. Er is voldoende ruimte voor het laten zien van de resultaten en voldoende ruimte voor discussie. 13 e bijeenkomst OV-Reisinformatie 6 september 2013 Connekt Delft Aanwezig: Joost Cassee (JC) GoAbout, Projectleider Paul Potters (PP) Cachelot Jacco Lammers (JL) GoAbout Jaap Koelewijn (JC) Goudappel

Nadere informatie