VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V."

Transcriptie

1 VERKORT JAARVERSLAG 2014 FUGRO N.V.

2 DE WERELD VAN FUGRO Wij werken waar onze opdrachtgevers actief zijn en daarom heeft Fugro vestigingen over de hele wereld. Wij hebben een sterke basis in Nederland, waar wij in de jaren 60 van de vorige eeuw als de eerste onafhankelijke onderneming voor bodemonderzoek en funderingstechniek zijn begonnen. Gedurende de afgelopen 53 jaar hebben wij onze vleugels over de hele wereld uitgeslagen. Of wij nu opdrachtgevers bedienen op het Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse, Europese of Australische continent, zij kunnen van ons altijd dezelfde hoge normen voor professionaliteit en diensten van hoge kwaliteit verwachten op basis van moderne, veelal zelf ontwikkelde, gepatenteerde technologie. In de themapagina s leggen wij uit wat wij in onze vijf regio s doen: Europa, Noord- & Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië & Australië, het Midden-Oosten & India en Afrika. Voor elke regio belichten wij een specifiek project dat duidelijk aantoont waar Fugro voor staat: de levering van onafhankelijke, voor de klant essentiële gegevens over het aardoppervlak en gerelateerde informatie en adviezen ten behoeve van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grote infrastructuur aan land en op zee, industriële installaties en gebouwen. Zie pagina

3 INHOUDSOPGAVE Fugro in één oogopslag 2 Belangrijke gebeurtenissen in Kerncijfers 5 Bericht van de CEO 6 Profiel 8 Wie wij zijn 8 Wat wij doen 9 Onze opdrachtgevers 10 Divisie Geotechniek 12 Divisie Survey 14 Divisie Subsea Services 16 Divisie Geoscience 18 De wereld van Fugro 20 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

4 FUGRO IN ÉÉN OOGOPSLAG OMZET* Europa OMZET* Noord- & Latijns-Amerika OMZET* Afrika FUGRO IS S WERELDS LEIDENDE, ONAFHANKE- LIJKE AANBIEDER VAN VOOR DE KLANT ESSEN- TIËLE GEGEVENS OVER HET AARDOPPERVLAK EN GERELATEERDE INFORMATIE EN ADVIES TEN BEHOEVE VAN HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN GROTE INFRA- STRUCTUUR AAN LAND EN OP ZEE, INDUSTRIËLE INSTALLATIES EN GEBOUWEN. Omzet per divisie Fugro biedt werk aan ongeveer werknemers en levert haar diensten wereldwijd vanuit 225 kantoren in meer dan 70 landen. Fugro heeft haar activiteiten in 4 divisies georganiseerd: Geotechniek, Survey, Subsea Services en Geoscience. De onderneming is in 1962 in Nederland opgericht en is sinds 1992 aan Euronext Amsterdam genoteerd. 34% Survey 30% Geotechniek 24% Subsea Services 12% Geoscience 2 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

5 OMZET* Zuidoost-Azië & Australië OMZET* Midden-Oosten & India * x EUR miljoen Omzet per geografische regio Omzet per marktsegment Africa 42% Europa 21% Noord- & Latijns-Amerika 23% Zuidoost-Azië & Australië 9% Midden-Oosten & India 5% Afrika Middle East & India Asia Pacific Americas Europe 78% Olie en gas 12% Bouw en infrastructuur 10% Overige marktsegmenten FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

6 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2014 ALGEMEEN Fugro heeft besloten zich volledig te gaan richten op haar geotechnische en survey-kernactiviteiten. Seabed Geosolutions wordt geherstructureerd en Fugro zoekt actief naar mogelijkheden om haar belang te verminderen. Proces onderhanden om partner te vinden om een sterke speler op het gebied van subsea services te creëren. De verkoop van (een deel van) de subsea-activiteiten behoort tot de opties. Snelle verslechtering van de olie- en gasmarkt, waar 78% van de omzet van Fugro aan is gerelateerd, als gevolg van druk op de investeringen van opdrachtgevers en een aanzienlijke daling van de olieprijs. De infrastructuurmarkt, waar 12% van de omzet van Fugro aan is gerelateerd, bleef op wereldwijde basis goed op peil, en ondersteunde de resultaten van Fugro in haar onshore-activiteiten. Maatregelen om de prestaties te verbeteren zijn versneld en liggen op schema. FINANCIEEL De omzet was EUR 2.572,2 miljoen; 5.9% hoger dan in 2013, op basis van constante valutakoersen. EBITDA (resultaat vóór rente, belasting en afschrijvingen) van EUR 372,7 miljoen, exclusief bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen. EBIT (resultaat vóór rente en belasting) van EUR 81,4 miljoen, exclusief bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen; dit vertegenwoordigt een marge van 3,2%, tegen 11,0% een jaar geleden. EUR 336,7 miljoen positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten; kasstroom vóór financiering van EUR 42,4 miljoen. Solvabiliteit van 43% en nettoschuld/ EBITDA (volgens aangepaste definitie) van 2,2 per 31 december. Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen van in totaal EUR 630,0 miljoen, waarvan het merendeel betrekking had op de Geoscience divisie. Vanwege de zwakke resultaten over 2014 en om de balans te versterken zal Fugro geen dividend over het jaar 2014 uitkeren. Orderportefeuille van de divisies Geotechniek en Survey daalde met 7,9%, op basis van constante valutakoersen, conform ontwikkelingen in de markt. Onshore-geotechniek presteerde goed, met een groei van 7,3% (op basis van constante valutakoersen). Met twee acquisities en autonome groei is Fugro nu de toonaangevende geotechnische dienstverlener in de Afrikaanse markt. Offshore-geotechniek had te lijden van de zwakke olie- en gasmarkt, die resulteerde in een verschuiving van de omzetmix naar werkzaamheden in ondiep water voor de ontwikkeling van windparken, waarvoor de marges lager zijn. Survey werd ook negatief beïnvloed door de zwakkere olie- en gasmarkt. De luchtkarteringsactiviteiten zijn omgevormd van gegevensverwerving naar hoogwaardige oplossingen. Subsea Services heeft met succes de volgende stap genomen in haar meerjarenprogramma voor margeverbetering. Bij Geoscience bleef Seabed Geosolutions zwaar verliesgevend; herstructureringsmaatregelen zijn onderhanden. De multi-cliënt-verkopen werden negatief beïnvloed door de verslechtering van de olieen gasmarkt. 4 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

7 KERNCIJFERS Gerapporteerd (x EUR miljoen) Omzet , ,0 - gerapporteerde groei 6,1% - groei op basis van constante valutakoersen 5,9% EBITDA 2 excl. bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen 372,7 545,5 EBIT (resultaat vóór rente en belasting) (548,6) 267,0 EBIT excl. bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen 81,4 267,0 EBIT-marge (21,3)% 11,0% EBIT-marge excl bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen 3,2% 11,0% Nettoresultaat (457,6) 224,2 Nettoresultaat (incl. beëindigde activiteiten) (458,9) 428,3 Orderportefeuille voor komende 12 maanden 1.575, ,5 Kasstroom uit opera tionele activiteiten 336,7 365,4 Kasstroom vóór financiering 42,4 836,7 Investeringen in materiële vaste activa 280,2 253,4 Geïnvesteerd vermogen (capital employed) 2.230, ,6 Rendement op geïnvesteerd vermogen 1,3% 8,3% Nettoschuld/ EBITDA 3 2,2 1,5 Winst per aandeel (5,65) 2,77 Winst per aandeel (incl. beëindigde activiteiten) (5,67) 5,29 Dividend per aandeel 0,00 1,50 Aantal medewerkers (per jaareinde) Omzet (x EUR miljoen) Omzet EBIT (x EUR miljoen) ,9% ,2% Nettoresultaat (x EUR miljoen) (549) EBIT EBIT-marge 11,0% (21,3)% 81 3,2% EBIT excl. bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen EBIT-marge excl. bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen Exclusief multi-client Omzet 1 (x EUR miljoen) 2.496, ,2 - gerapporteerde groei 8,2% - groei op basis van constante valutakoersen 7,8% EBIT-marge excl. bijzondere waardeverminderingen en eenmalige afboekingen 3,7% 10,5% Rendement op geïnvesteerd vermogen 1,5% 9,0% : exclusief multi-client-verkopen in januari 2013 (EUR 13 miljoen), die gerapporteerd zijn als beëindigde activiteiten. Resultaat vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (inclusief amortisatie op de multi-client activiteiten), bijzondere waardeverminderingen van goodwill, immateriële en immateriële vaste activa. Nettoschuld/ EBITDA in 2014 op basis van aangepaste definitie, 2013 zoals vorig jaar gerapporteerd Nettoresultaat Kasstroom (x EUR miljoen) 136 (228) (364) 539 (525) 14 (458)(459) Nettoresultaat incl. beëindigde activiteiten (294) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringen 2011 vóór aanpassing multi-client bibliotheek. 43 Kasstroom vóór financiering FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

8 BERICHT VAN DE CEO het jaar hebben de divisies Geotechniek, Survey en Subsea Services tesamen een EBIT-marge van 9,3% behaald, vergeleken met 7,0% in de eerste helft van het jaar en met een verwachting voor de tweede helft van rond de 5%. STRATEGIE De strategie dient bij te dragen aan prestatieverbetering en de maatregelen die wij nemen te ondersteunen. In de huidige markt kunnen wij niet vasthouden aan onze eerdere focus op groei conform de Growth through Leadership -strategie. Op de Capital Markets Day in oktober 2014 hebben wij een herijking van onze strategie naar Building on Strength bekendgemaakt. Het staat buiten kijf dat wij met onze positie als onafhankelijke dienstverlener, onze geotechnische en survey activiteiten tot de pijlers van Fugro hebben uitgebouwd, waarop wij voort kunnen bouwen. Wij hebben dan ook besloten om ons vooral op deze activiteiten te richten. ALS ONAFHANKELIJK DIENST- VERLENER HEBBEN WIJ ONZE GEOTECHNISCHE EN SURVEY- ACTIVITEITEN UITGEBOUWD TOT HET FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST Wij hebben besloten actief naar mogelijkheden te zoeken om ons belang in de joint venture Seabed Geosolutions te verminderen. Voor Subsea Services zoeken wij een partner om een sterke speler op het gebied van subsea services te creëren. De verkoop van (een deel van) deze activiteiten behoort daarbij tot de mogelijkheden. Ook hebben wij besloten om ons uit de markt voor eenvoudige interventies rond olie- en gasboorputten terug te trekken door ons schip de Fugro Synergy te verkopen. Deze processen vorderen goed. Na de afronding ervan, zal onze portfolio uit onze survey- en geotechnische activiteiten bestaan. Geachte lezer, Na een lange periode van stabiliteit is de olie- en gasmarkt gedurende het jaar in snel tempo verslechterd. Dit heeft geleid tot een teleurstellend 2014, omdat Fugro voor bijna 80% van haar omzet afhankelijk is van deze markt. In de eerste helft van het jaar zijn de grote oliemaatschappijen begonnen met een rationalisatie van hun investeringsprogramma s. In de tweede helft van 2014 is de olieprijs scherp gedaald, waardoor de situatie verder verslechterde. Dit heeft in alle segmenten die aan de olie- en gasmarkt zijn gerelateerd tot achter blijvende resultaten en zelfs forse bijzondere waardeverminderingen geleid. Met name bij Seabed Geosolutions werden grote verliezen geleden en bijzondere waardeverminderingen genomen. In onze infrastructuurmarkten, die grotendeels niet van olie en gas afhankelijk zijn, konden wij goede resultaten en solide groei in opkomende markten rapporteren. In het tweede kwartaal hebben wij maatregelen genomen om de kosten te verlagen en resultaten te verbeteren, en deze zijn geïntensiveerd naarmate de markt zwakker werd. Deze maatregelen liggen op koers. In de tweede helft van Het tweede deel van onze strategie is gericht op structurele resultaatverbetering. In 2014 hebben wij de implementatie van de regionale organisatie afgerond, financiële beheersings maatregelen verbeterd, een gespecialiseerde en onafhankelijke interne auditafdeling opgezet en programma s voor prestatieverbetering opgestart. Hiertoe behoren programma s voor delivery excellence binnen de divisies, vereenvoudiging van de organisatie en een sterkere nadruk op standaardisering. De aangekondigde portefeuillewijzigingen scheppen verdere mogelijkheden om de organisatie te vereenvoudigen, kosten te verlagen en klantgerichtheid te verbeteren. INITIATIEVEN Door middel van herstructurering en een personeelsstop brengen wij het totale aantal werknemers van Fugro met circa 6% terug (750 werknemers). In de Survey divisie is het bedrijfsonderdeel luchtkartering omgevormd tot een minder kapitaalsintensief business model. Wij hebben 8 lokale kantoren gesloten en eind januari 2015 hadden wij het aantal eigen vliegtuigen gereduceerd van 26 naar 7. Ook bij offshore-geotechniek verkleinen wij de vloot. Wij zullen 6 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

9 BERICHT VAN DE CEo vóór juli 2015 de capaciteit met 25% hebben verlaagd, van 12 schepen aan het begin van 2014 tot 9. In de Subsea Services divisie is de omvang van de ROV-vloot (op afstand bestuurbare onderwatervoertuigen) gereduceerd. Bij Seabed Geosolutions is het management vervangen en het projectmanagement versterkt en wordt de organisatie geherstructureerd om de overheadkosten met 30% te verminderen. De implementatie van maatregelen wordt in 2015 voortgezet en zal verder worden geïntensiveerd indien de ontwikkelingen in de markt dit vereisen, onder meer via een verdere reductie van onze geotechnische en/of survey-vloot. Wij voeren ook maatregelen door om de balans te versterken. Zo hebben wij een programma opgestart om het werkkapitaal te verlagen. Dit heeft al tot concrete resultaten geleid. Daarnaast zijn wij van plan om bepaalde activa te verzilveren door de verkoop van het schip Fugro Synergy en zogenaamde sale/charter-back-overeenkomsten voor twee nieuwe schepen. Ook hebben wij besloten minder te investeren in vernieuwing en uitbreiding van onze vloot tot de markt verbetert en wij de balans hebben versterkt. Vanwege de lagere resultaten en het belang van balansversterking hebben wij helaas ook moeten besluiten om geen dividend voor 2014 voor te stellen. MARKTLEIDERSCHAP Fugro is wereldwijd marktleider in de offshore survey- en geotechnische markten, en heeft sterke of leidende posities in veel van haar regionale of lokale markten onshore. Marktleiderschap is de belangrijkste strategische drijfveer voor Fugro en de belangrijkste reden voor het succes over de lange termijn van onze survey- en geotechnische activiteiten. Marktleiders behalen superieure financiële resultaten en zijn het best bestand tegen verslechterende marktomstandigheden. Fugro s marktleiderschap is gebaseerd op onze positie als onafhankelijke dienstverlener, wat ons toegang verschaft tot alle opdrachtgevers en projecten in onze markten. De meeste van onze opdrachtgevers (inclusief olie- en gasmaatschappijen) zijn ontwikkelaars, eigenaren en operators van grootschalige infrastructuur, industriële installaties en gebouwen, zowel op zee als op het land. De gegevens van zowel het aardoppervlak als de bodemgesteldheid in combinatie met de informatie en adviezen die Fugro levert zijn essentieel voor de begroting en het ontwerp van hun bouw- en installatieprojecten. Wij zijn een onafhankelijke dienstverlener en hebben geen commerciële of andere belangen in de projecten van onze opdrachtgevers. Zij kunnen volledig vertrouwen op de integriteit en onafhankelijkheid van de gegevens en adviezen die wij leveren, de vertrouwelijkheid van hun gegevens en de resultaten die wij voor hen opleveren, en ervan verzekerd zijn dat er geen sprake is van enig belangenconflict met andere partijen die bij hun projecten betrokken zijn. Tevens biedt Fugro een breed scala aan kwaliteitsbeheersings-, inspectie- en monitoringdiensten gedurende en na de bouw en installatie. Opdrachtgevers moeten ervan uit kunnen gaan dat er geen belangenconflict is met de bij een project betrokken bouw- en installatie-aannemers. Daarnaast levert Fugro, in het kader van geïntegreerde contracten, op turnkey-basis ook direct diensten aan ontwerpers en aannemers. Zij vertrouwen erop dat Fugro haar diensten op een integere wijze en volgens vergelijkbare normen levert, onafhankelijk van de betrokken ontwerp- en bouwaannemers. PRIORITEITEN VOOR 2015 EN DAARNA Ons plan voor 2015 en daarna is helder: focus op winstgevendheid, kasstroom en balansversterking. Wij zullen de in 2014 ingevoerde programma s voor kostenreductie en prestatieverbetering continueren. In het geval van een verdere verslechtering van de markt zullen deze worden geïntensiveerd. Onze focus op kostenreductie zal niet ten koste gaan van onze inspanningen om de prestaties op het gebied van veiligheid verder te verbeteren. Vanuit strategisch perspectief zullen wij ons geheel richten op onze geotechnische en survey-activiteiten. Wij willen ons belang in Seabed Geosolutions reduceren en een partner vinden om een sterke speler op het gebied van subsea services te creëren. De verkoop van (een deel van) de subsea-activiteiten en terugtrekking uit de markt voor eenvoudige interventies rond olie en gasputten behoren daarbij tot de mogelijkheden. Door de voorgenomen portefeuillewijziging wordt Fugro een kleinere, meer specialiseerde organisatie. EEN BIJZONDERE VERMELDING In 2014 is Gert-Jan Kramer uit de Raad van Commissarissen teruggetreden. Hij heeft een lange en succesvolle loopbaan bij Fugro gehad, eerst als CEO van 1983 tot 2005 en vervolgens als commissaris. Namens al mijn collega s bij Fugro wil ik hem graag bedanken voor zijn bijdrage gedurende meer dan 30 jaar bij Fugro. Fugro is een fantastisch bedrijf dat over de gehele wereld opereert en toonaangevende marktposities heeft, gebaseerd op onze positie van onafhankelijke dienstverlener en de enorme kennis en ervaring van onze medewerkers. Ik verheug mij erop om met Team Fugro onze doelen te bereiken en onze onderneming nog sterker te maken. Paul van Riel Voorzitter Raad van Bestuur Chief Executive Officer FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

10 PROFIEL WIE WIJ ZIJN Fugro is s werelds leidende, onafhankelijke aanbieder van voor de klant essentiële gegevens over het aardoppervlak en gerelateerde informatie en advies ten behoeve van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van grote infrastructuur aan land en op zee, industriële installaties en gebouwen. De wereld om ons heen verandert snel. De wereldbevolking blijft groeien. Al deze mensen moeten kunnen leven en werken en streven naar minimaal een redelijke levensstandaard, wat in economische groei resulteert. Ons klimaat verandert en wij zullen dan ook de laaggelegen kustgebieden waar het grootste deel van de wereldbevolking woont, moeten beschermen. De vraag naar energie in de wereld zal alleen maar toenemen. Hoewel deze energie, om klimaatverandering tegen te gaan in toenemende mate uit duurzame bronnen zal komen, zullen de komende jaren hiertoe naar verwachting toch nog vooral fossiele brand- stoffen worden gewonnen. Fugro verleent diensten die essentieel zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur en installaties die nodig zijn voor de ontwikkeling en productie van fossiele en duurzame energiebronnen, civiele infrastructuur, grote industriële installaties en gebouwen. Wij opereren zowel on- als offshore. Met onze diensten leveren wij een essentiële bijdrage aan de wereld om ons heen. Onze visie en missie Wij creëren waarde voor onze opdrachtgevers door het verzamelen en interpreteren van gegevens over het aard oppervlak en het verlenen van hiermee samenhangende consulting- en adviesdiensten ten behoeve van het ontwerp, de aanleg, installatie en onderhoud van grote infrastructurele werken, industriële installaties en gebouwen. Fugro is een onafhankelijke dienstverlener en heeft verder geen commerciële of andere directe belangen in de projecten van haar opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers kunnen daarmee volledig vertrouwen op de integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van de resultaten en adviezen die Fugro levert en ervan verzekerd zijn dat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen met andere partijen die bij hun ONZE WAARDEN Leiderschap Wij streven naar een leidende positie in onze markten, op basis van een onpartijdige en onafhankelijke positie ten opzichte van onze opdrachtgevers en andere partijen in de waardeketen. Klantgerichtheid Wij streven ernaar op de behoeften van opdrachtgevers te anticiperen om aan hun eisen te kunnen voldoen en zo te streven naar win-win-relaties. Wij houden opdrachtgevers tijdig en met nauwkeurige informatie op de hoogte. Delivery excellence Wij streven ernaar onze resultaten op een veilige manier, op tijd en binnen het budget te leveren en aan de eisen van de opdrachtgever te voldoen of die te overtreffen. Wij zijn ervan overtuigd dat delivery excellence de basis is voor klantenbinding. Teamwerk Wij onderkennen het enorme potentieel van teamwerk bij het behalen van goede resultaten. Wij delen informatie, kennis, ideeën en resultaten op transparante wijze met onze collega s. Respect Wij behandelen mensen met integriteit en respect, ongeacht hun herkomst, geslacht, politieke overtuiging of positie. Wij beoordelen ideeën en prestaties op basis van inhoud. Communicatie Wij bevorderen een open, constructieve dialoog. Wij streven ernaar de juiste vragen te stellen en hebben een verplichting om doelmatig en regelmatig feedback te geven. Veiligheid Veiligheid gaat boven alles, in alles wat wij doen. Ieder van ons heeft het recht onveilige activiteiten te stoppen en wij zijn individueel verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en collectief verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Wij begrijpen de risico s die aan onze activiteiten zijn verbonden, zijn getraind in overeenstemming met de veiligheidsvereisten en werken daarnaar. Geen verrassingen Wanneer zich een significant probleem of incident voordoet, zullen wij onmiddellijk de leidinggevende(n) informeren. Het management is oplossingsgericht. Ieder van ons zal doen wat hij of zij kan om herhaling te voorkomen. Wetten, standaarden en normen Ieder van ons draagt verantwoordelijkheid om zich te informeren over de wetten, normen, regels en richtlijnen die op ons werk van toepassing zijn en deze na te leven. Wij gedragen ons als goede burgers binnen de maatschappij waarin wij werken en leven. 8 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

11 PROFIEL projecten betrokken zijn. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij de integrale inspectie-, herstel, vervangings- en onderhoudswerkzaamheden voor hun infrastructuur op de zeebodem, en verzamelen wij geofysische gegevens op de zeebodem. Wij zijn overal ter wereld actief, overwegend in de markten voor olie en gas, duurzame energie en infrastructuur, zowel op zee als op het land. Wij streven een voorkeurspositie bij onze klanten na door op veilige en consistente wijze hoogwaardige diensten aan te bieden. Teams van medewerkers werken met een hoogstaande, innovatieve en veelal zelf ontwikkelde, gepatenteerde technologie op basis van hoge normen voor professionaliteit en integriteit. In de meeste segmenten waarin wij opereren zijn wij de marktleider, en wij streven naar algemeen marktleiderschap. Wij benutten onze positie, uitgebreide expertise en vaardigheden om zowel toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers als een uitstekend rendement voor onze aandeelhouders te generen. Onze werkzaamheden hebben betrekking op offshore olieen gasplatforms en daarmee samenhangende installaties en infrastructuur, offshore windmolenparken, on- en offshore pijpleidingen en kabels, havens, waterwegen, luchthavens, bruggen, tunnels, spoorwegen, dijken, elektriciteitsleidingen, grote gebouwen, raffinaderijen, industriële fabrieken en mijnen. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers met inspectie-, herstel-, vervangings- en onderhoudsdiensten voor hun infrastructuur op de zeebodem, en bieden wij hoogwaardige seismische gegevens voor de ontwikkeling van offshore olieen gasvelden en verbeterde winning uit bestaande velden. Wij opereren als onafhankelijke dienstverlener en hebben verder geen commerciële of andere directe belangen in de projecten van onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers kunnen volledig vertrouwen op de integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van de resultaten, informatie en adviezen die door Fugro worden geleverd en ervan verzekerd zijn dat er geen belangenconflict is met andere partijen die bij hun projecten zijn betrokken. WAT WIJ DOEN Wij brengen het oppervlak van de aarde en de onderliggende lagen en infrastructuur in kaart, voeren locatieonderzoek uit om bodemeigenschappen vast te stellen, verzamelen milieu-, oceanografische en meteorologische gegevens, testen funderingen en bouwmaterialen, en bieden monitoringoplossingen. Wij verwerken en analyseren de gegevens die wij verzamelen, en bieden gespecialiseerde consultancy- en adviesdiensten om opdrachtgevers te voorzien van essentiële gegevens, informatie en adviezen voor het ontwerp, bouw, installatie en onderhoud voor hun grote infrastructurele werken, industriële installaties en gebouwen. Ook bieden wij inspectie-, herstel-, vervangings- en onderhoudsdiensten voor infrastructuur op de zeebodem, en verzamelen wij geofysische gegevens (over de samenstelling van de diepere aardlagen) van de zeebodem. Toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers Wij helpen onze opdrachtgevers om de risico s bij belangrijke investeringsbeslissingen te beperken, door hen op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier te voorzien van onafhankelijke, hoogwaardige technische gegevens, informatie en adviezen die nodig zijn voor het ontwerp, bouw, installatie- en onderhoud van hun grote infrastructurele werken, installaties en gebouwen. Onze diensten zijn essentieel voor onze opdrachtgevers. Fugro levert haar diensten wereldwijd vanuit een groot omvangrijk netwerk van 225 kantoren in meer dan 70 landen. Wij streven ernaar onze resultaten consequent veilig, op tijd en binnen het budget te leveren en aan de eisen van de opdrachtgever te voldoen of deze te overtreffen. Onze marktpositie Wij zijn de wereldwijde marktleider op het gebied van offshore survey, geotechniek op zee en geofysische gegevens verzameling op de zeebodem en hebben een bijzonder sterke marktpositie in afgelegen, complexe gebieden zoals in diep water. Wij hebben marktleidersposities in geotechniek op land en subsea-diensten in niche- en regionale markten. Onze vooraanstaande concurrentiepositie is gebaseerd op: Ons vermogen om een volledig dienstenpakket aan te bieden, van gegevensverzameling tot consultancy en advies. Onze ruim 50-jarige ervaring en de veelvuldig bewezen toegevoegde waarde die wij via onze dienstverlening aan opdrachtgevers hebben geleverd. Onze onafhankelijke positie, waardoor opdrachtgevers verzekerd zijn van de integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van onze resultaten en de afwezigheid van enig belangenconflict. Dit geeft ons toegang tot alle mogelijke opdrachtgevers. De enorme deskundigheid en ervaring van onze werknemers over de hele wereld, die hoogwaardige gegevens verzamelen en deze omzetten in informatie, kennis en adviezen die voor onze opdrachtgevers van essentieel belang zijn. FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

12 PROFIEL Lokale aanwezigheid overal ter wereld, in combinatie met consistente, gestandaardiseerde dienstverlening in alle regio s en divisies. Inzet van zelf ontwikkelde, gepatenteerde technologie en deskundig, goed opgeleid personeel. Vermogen om waar dan ook ter wereld grote geïntegreerde survey- en geotechnische projecten uit te voeren. Consistente levering van hoogwaardige diensten, op tijd en binnen het budget, die aan de eisen van opdrachtgevers voldoen of deze overtreffen. Onze activiteiten Onze activiteiten zijn in vier divisies georganiseerd: Geotechniek Onderzoek naar de samenstelling en opbouw van de bodem, gesteente, funderingen en bouwmaterialen. Monitoring. Consultancy- en adviesdiensten. Mensen en expertise werknemers 43 laboratoria 14 centra voor onderzoek & ontwikkeling 42 centra voor consultancy- en adviesdiensten Bedrijfsmiddelen 54 schepen (waarvan 33 in eigendom) 100 CPT-sondeertrucks 330 onshore- en 17 offshore-boorstellingen 33 hefeilanden 10 onbemande onderwatervaartuigen (AUV s) 24 vliegtuigen (verkoop onderhanden; per januari 2015 teruggebracht tot 7) 144 op afstand bestuurbare onderwatervoertuigen (ROV s) 29 duiksystemen ocean bottom nodes Survey Subsea Services Geoscience Kartering en inspectie van het aardoppervlak, infrastructuur en installaties. Plaatsbepaling. Ondersteuning van constructie werkzaamheden. Milieu-, oceanografische en meteorologische diensten. Consultancy-diensten. Geïntegreerde inspectie-, herstel-, vervangings- en onderhoudsdiensten voor infrastructuur op zee. Seismische gegevensverzameling op de zeebodem en verkoop van multi-client seismische data. ACTIEF TIJDENS DE HELE LOOPTIJD VAN EEN OLIE- OF GASVELD Definitieve investeringsbeslissing Exploratie en beoordeling Planning Ontwikkeling Productie en onderhoud Buitengebruikstelling en ontmanteling Survey Geotechniek Subsea Geoscience Kartering en inspectie Positioneringssignalen en plaatsbepalingsdiensten Bodemonderzoek Ondersteuning boorwerkzaamheden Zeebodemgeofysica Positioneringssignalen en plaatsbepalingsdiensten MetOcean Constructieondersteuning Ingenieurs- en consultancydiensten Ondersteuning boorwerkzaamheden Inspectie, reparatie, vervanging en onderhoud Constructieondersteuning en installatie Zeebodemgeofysica 10 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

13 PROFIEL ONZE OPDRACHTGEVERS Onze belangrijkste opdrachtgevers voor de offshore-activiteiten zijn olie- en gasmaatschappijen, aannemers en ontwikkelaars van windmolenparten. Voor de onshore- en nearshore-activiteiten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers: olie- en gasmaatschappijen, overheidsinstanties, ontwikkelaars van grote infrastructuur en gebouwen en aannemers. Onze opdrachtgevers opereren overal ter wereld, onder uiteenlopende omstandigheden. Voor de meeste van onze projecten worden de diensten op lokale basis geleverd, maar veel opdrachtgevers verlangen consistente, gestandaardiseerde dienstverlening over verschillende divisies en geografische locaties heen. Daarnaast zien wij een toenemende vraag naar grote, geïntegreerde multidisciplinaire projecten. Olie en gas In deze markt is vrijwel onze gehele omzet gerelateerd aan het upstream-segment (de winning van olie en gas). Tot onze opdrachtgevers behoren de zeer grote internationale olie- en gasmaatschappijen, staatsoliemaatschappijen, onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen en aannemers. Er is sprake van een evenwichtige spreiding over deze klantsegmenten, waarbij de omvang van de klantgroep staatsoliemaatschappijen groeiende is. Wij leveren onze diensten overal ter wereld, hoofdzakelijk in het offshore-segment. Binnen de upstream olie- en gasmarkt kennen wij een evenwichtige spreiding over de gehele levenscyclus van een veld. Wij bieden diensten voor de exploratie en de haalbaarheidsen planningsfases van een project, via de ontwikkeling en de productiefase, tot de uiteindelijke ontmanteling van infrastructuur. Omzet per divisie 34% Survey 30% Geotechniek 24% Subsea Services 12% Geoscience Omzet per geografische regio 42% Europa 21% Noord- & Latijns-Amerika 23% Zuidoost-Azië & Australië 9% Midden-Oosten & India 5% Afrika Omzet per marktsegment 78% Olie en gas 12% Bouw en infrastructuur 10% Overige marktsegmenten Africa Middle East Asia Pacific Americas Europe Bouw en infrastructuur Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn olie- en gasmaatschappijen, overheidsinstanties, ontwikkelaars, aannemers en mijnbouwondernemingen. Wij leveren gegevens, informatie en adviezen aan opdrachtgevers over bijna de hele wereld om hen te ondersteunen bij de optimalisering van het ontwerp, de aanleg, de installatie en het onderhoud van hun grote infrastructuur, fabrieken en gebouwen. Het merendeel van de werkzaamheden in dit klantsegment vindt plaats aan land; voor havens, dijken en elektriciteitsleidingen en telecommunicatiekabels worden nearshore- en offshorewerkzaamheden uitgevoerd. Overige marktsegmenten Duurzame energie is het grootste segment binnen onze overige marktsegmenten. Onze belangrijkste opdrachtgevers in deze markt zijn de ontwikkelaars van windmolenparken in Noordwest-Europa, maar ook in de rest van de wereld zijn er mogelijkheden. Fugro is de grootste verlener van diensten voor locatie- en ontwerpoptimalisering voor de funderingen van windturbines. Daarnaast verlenen wij diensten ten behoeve van de routering van elektriciteitsleidingen en gespecialiseerde ondersteuning voor bouw- en installatiewerkzaamheden. Tevens bedienen wij opdrachtgevers in de mijnbouw, de publieke sector, en waterbeheeren landbouwmarkten. FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

14 PROFIEL DIVISIE GEOTECHNIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN OPBOUW VAN DE BODEM, GESTEENTE, FUNDERINGEN EN BOUWMATERIALEN, CONSULTANCY- EN ADVIESDIENSTEN 2014 Omzet (x EUR miljoen) 775 Aantal medewerkers PROFIEL Onze geotechnische diensten richten zich op de beoordeling van de geologische samenstelling en technische eigenschappen van de aardbodem, doorgaans met gebruik van zelf ontwikkelde, gepatenteerde technologie. Onze ervaren geologen, geofysici en geotechnische ingenieurs testen en analyseren grondmonsters, en verwerken en analyseren de gegevens om een representatief model van de bodem op te stellen. Zo beoordelen wij bodemrisico s en leveren wij essentiële input voor de optimalisering van het technische ontwerp en de aanleg van de grote bouwprojecten van onze opdrachtgevers (zoals offshore-infrastructuur, fabrieken en pijpleidingen, havens, windmolenparken, grote gebouwen, bruggen en dijken). Deze diensten zijn cruciaal voor een langdurig functioneel gebruik van de infrastructuur van onze opdrachtgevers,omdat met deze kennis de risico s die samenhangen met de bodemomstandigheden ter plaatse kunnen worden teruggebracht. De divisie verleent tevens diensten op het gebied van inspectie en het testen van funderingen en materialen tijdens de bouw- en installatiefasen. Na de aanleg kunnen monitoringdiensten worden verleend om opdrachtgevers te helpen om de onderhoud van hun infrastructuur te beheren. In de onshore-markt, die veel lokale opdrachtgevers kent, hebben wij een vooraanstaande positie in veel nichemarkten en opkomende regio s. Onze vooraanstaande concurrentiepositie is gebaseerd op: Onze rol als onafhankelijke dienstverlener, waardoor wij alle potentiële opdrachtgevers kunnen bedienen. Combinatie van gegevensverzameling, testen en consultancy- en adviesdiensten op basis van een groot bestand aan ervaren medewerkers met gespecialiseerde kennis. Onze wereldwijde aanwezigheid. Onze technische expertise, met name essentieel in diep water. Ons bewezen succes bij een divers klantenbestand. Ons vermogen om in combinatie met diensten van de Survey-divisie unieke, geïntegreerde oplossingen voor onze opdrachtgevers te leveren. BELANGRIJKSTE BEDRIJFSMIDDELEN werknemers, 40 laboratoria, 38 centra voor consultancy- en adviesdiensten, 3 centra voor onderzoek en ontwikkeling, 11 schepen (waarvan 9 in eigendom) (wordt naar verwachting voor het eind van het tweede kwartaal van 2015 tot 9 schepen teruggebracht), 330 onshore- en 17 offshore-boorstellingen, 100 CPT-sondeertrucks en 33 hefeilanden. Met onze geotechnische diensten ondersteunen wij projecten van opdrachtgevers overal ter wereld, in zowel onshore- als offshore-omgevingen. Het merendeel van de omzet uit activiteiten op het vasteland (circa 60% van de divisieomzet) komt voort uit projecten in de infrastructuur en de olie- en gassector, met een groeiend aandeel van mijnbouw en waterbeheer. Het grootste deel van de omzet op zee (circa 40% van de divisieomzet) wordt gegenereerd in de olie- en gassector en in toenemende mate in de markt voor duurzame energie ten behoeve van de aanleg van windmolenparken. MARKTPOSITIE Met s werelds grootste gespecialiseerde geotechnische vloot is Fugro met afstand de marktleider voor offshoreactiviteiten. Wij hebben met name een groot marktaandeel bij het onderzoek in dieperwater. Onze wereldwijde aan wezigheid en ons vermogen om overal ter wereld complexe en technisch veeleisende projecten uit te voeren vormen de basis van ons succes. Analyseren van een bodemmonster in één van onze 40 laboratoria. 12 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

15 PROFIEL ACTIVITEITEN Onze diensten Waarde voor onze opdrachtgevers Bodemonderzoek Gegevensverzameling (in tot meter waterdiepte) aan de hand van grondmonsters, sonderingen en boorgatmetingen (tot circa 100 meter diep in de aardbodem). De gegevens en daarmee samenhangende adviezen zijn van cruciaal belang voor een kostenefficiënt ontwerp en langdurig goed functioneren van grote bouwwerken en infrastructuur. Gespecialiseerde diensten Laboratoriumtests van grondmonsters. Testen van funderingen en bouw - materialen. Monitoring, wegeninspectie, waterbeheer, milieutechniek. Geoconsultancy-diensten Adviezen met betrekking tot de fundering van grote infrastructurele werken, industriële installaties en bouw- en installatieprojecten. Risico-studies (ten aanzien van o.a. overstromingen en aardbevingen). Een sondeergrafiek brengt bodemsooorten in kaart. Grondwaterniveau s in Noordwijk. FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

16 PROFIEL DIVISIE SURVEY KARTERING VAN HET AARDOPPERVLAK EN INFRASTRUCTUUR, MONITORING EN CONSULTANCY 2014 Omzet (x EUR miljoen) 888 Aantal medewerkers PROFIEL De Survey-divisie biedt een breed scala aan meet-, plaatsbepalings- en karteringsdiensten, meestal op zee. Data en metingen van diverse sensoren en van verschillende bronnen worden verwerkt, geanalyseerd en door onze specialisten samengevoegd tot uitgebreide rapporten, inclusief gedetailleerde kaarten en grafieken. Daarin worden zowel natuurlijke kenmerken als door de mens gemaakte objecten op het aardoppervlak, op de zeebodem alsook ondiepe geologische structuren onder het aardoppervlak beschreven. Deze gegevens worden aangevuld met milieu-, oceanografische en meteorologische informatie. De uiteindelijke rapportages en kaarten en grafieken zijn van cruciaal belang bij afwegingen met betrekking tot projecten die van de natuurlijke grondstoffen van de aarde gebruik willen maken en voor een efficiënt ontwerp, aanleg, installatie en onderhoud van grote infrastructurele werken, industriële installaties en gebouwen. De divisie levert ook diensten ten behoeve van locatiebepaling en ondersteuning gedurende de bouw en installatie, en een reeks monitoring-diensten na de bouw om opdrachtgevers bij de instandhouding van de integriteit van hun bouwwerken te ondersteunen. Onze vooraanstaande concurrentiepositie is gebaseerd op: Onze onafhankelijke positie, waardoor opdrachtgevers verzekerd zijn van de integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van onze resultaten en waardoor wij alle beschikbare opdrachtgevers kunnen bedienen. Ons wereldwijd inzetbare vloot en kennis en ervaring van onze werknemers. Onze bewezen capaciteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Onze bewezen ervaring als betrouwbare partner voor olie- en gasmaatschappijen. Ons vermogen om diensten te combineren met die van de divisie Geotechniek teneinde onze opdrachtgevers unieke, geïntegreerde oplossingen te bieden. BELANGRIJKSTE BEDRIJFSMIDDELEN werknemers, 4 centra voor consultancy- en adviesdiensten, 10 centra voor onderzoek en ontwikkeling, 3 laboratoria, 22 schepen (alle in volledige eigendom), 10 onbemande onderwatervaartuigen (autonomous underwater vehicles AUV s), en 24 vliegtuigen (verkoop onderhanden; per januari 2015 teruggebracht tot 7). Het merendeel van onze activiteiten wordt uitgevoerd voor opdrachtgevers in de olie- en gassector (waaronder bouwen installatie-aannemers). MARKTPOSITIE Met onze mondiale aanwezigheid, technologisch marktleiderschap, gespecialiseerde medewerkers en de breedte en kwaliteit van onze diensten, behoort de divisie in al haar bedrijfsactiviteiten tot de wereldwijde top drie. Wij zijn de marktleider in offshore-karterings-, constructieondersteunings- en positioneringsdiensten en hebben sterke regionale posities in de onshore-markt. Fugro kan als enige marktspeler overal ter wereld het volledige scala aan survey-diensten aanbieden. Innovatie is essentieel om deze sterke marktpositie te behouden. Een van de aandachtsgebieden is de versnelde oplevering aan de klant door middel van automatische gegevensverwerking, hetgeen tot lagere kosten voor de klant leidt. Analyse van de resultaten van een pijplijninspectie, Wallingford, Verenigd Koninkrijk. 14 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

17 PROFIEL ACTIVITEITEN Onze diensten Waarde voor onze opdrachtgevers Geofysisch onderzoek Kartering en inspectie van de zeebodem, ondiepe geologische structuren onder het aardoppervlak en offshore infrastructuur, zoals locaties voor boor platforms, installaties en pijpleidingen. Vermindert projectkosten en risico s door de routering en het projectontwerp voor offshore-infrastructuur te faciliteren, bij de verplaatsing van boorstellingen en de plaatsing van infrastructuur zoals productiefaciliteiten, pijpleidingen en offshore windmolenparken. Positionering Constructieondersteuning Uiterst exacte, real-time satelliet positioneringssignalen, met een precisie van een paar centimeter. Onderwaterkartering, metings- en interventiediensten, zoals akoestische positionering. Ondersteunt veilige en betrouwbare offshore (bouw) werkzaamheden, met name in onherbergzame omgevingen, door precieze positionering van schepen, productieplatforms en infrastructuur onder de zee. Metocean en milieu Gegevens over regionale en lokale weerspatronen, oceaanstromen, golven, getijdenstromingen en milieueffectstudies. Waarborgt veilige en effectieve offshoreoperaties en bewerkstelligt optimalisatie in de planning van activiteiten. Geospatial Kartering van de natuurlijke en door de mens gemaakte omgeving vanuit de lucht (luchtkartering) of aan land (landmeetkundig onderzoek). Ondersteunt de ontwikkeling van infrastructuur en installaties, onderhoud (zoals van elektriciteitsnetwerken) en de exploratie en ontwikkeling van hulpbronnen. 3D-kaart van hoogspanningskabels, Australië, ten behoeve van netbeheer. Kaart van zeebodem, Zuid-Pacific. FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

18 PROFIEL DIVISIE SUBSEA SERVICES INSPECTIE-, HERSTEL-, VERVANGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN VOOR INFRASTRUCTUUR OP ZEE 2014 Omzet (x EUR miljoen) 608 Aantal medewerkers PROFIEL Wij voeren inspecties en interventiediensten uit met betrekking tot infrastructuur op zee, in waterdieptes varierend van enkele tientallen meters tot meer dan drie kilometer diep, en bieden ondersteuning bij exploratieboringen en de aanleg van productielocaties. Wij verlenen onze diensten over de gehele levenscyclus van een olieof gasveld heen, maar hoofdzakelijk gedurende de ontwikkelings- en productiefases. Onze vloot bestaat uit een aantal breed inzetbare schepen waarmee complexe inspectie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden op afgelegen locaties kunnen worden uitgevoerd. Deze diensten worden ondersteund door in-house capaciteit met betrekking tot het technisch ontwerp en de vervaardiging van werktuigen waardoor wij hoogwaardige, toegesneden en betrouwbare diensten aan onze opdrachtgevers kunnen leveren. variërende kenmerken. Fugro Subsea Services is een mondiale speler, met sterke technische competenties en een reputatie als betrouwbare partner bij de uitvoering van projecten. Met onze vloot en ons dienstenpakket zijn wij goed gepositioneerd om zowel diensten te leveren die bij onze klanten binnen hun operationele budget vallen, als diensten die als investeringen worden geclassificeerd. Onze vooraanstaande concurrentiepositie is gebaseerd op: Ons volledig dienstenpakket (vervaardiging van gespecialiseerde werktuigen, ROV-technologie, duikdiensten, ingenieursdiensten). Ons vermogen om in zeer uiteenlopende geografische regio s diensten te leveren en bedrijfsmiddelen in te zetten. Onze bewezen ervaring als een betrouwbare dienstverlener die projecten uitvoert volgens plan, ongeacht waar en wanneer. BELANGRIJKSTE BEDRIJFSMIDDELEN werknemers, 19 schepen (waarvan 2 in eigendom en 9 op basis van tripartiete overeenkomsten in Brazilië), 144 ROV s en 29 duiksystemen. De divisie maakt regelmatig gebruik van de karterings- en positioneringsdiensten van de surveydivisie om integrale oplossingen aan te kunnen bieden. Tot de opdrachtgevers behoren olie- en gasmaatschappijen, subsea-installatie-aannemers en opdrachtgevers werkzaam in de duurzame energie sector. MARKTPOSITIE Fugro is één van de grootste subsea-dienstverleners, met een van de grootste ROV-vloten (op afstand bestuurbare onderwatervoertuigen) ter wereld. Fugro heeft leidende posities in specifieke regio s en dienstensegmenten, met name in Brazilië (inspectie-, herstel- en onderhoudsdiensten), de Noordzee (exclusief Noorwegen) en het Midden-Oosten (ROV-diensten), De markt voor subsea-diensten is gedurende het afgelopen decennium sterk gegroeid, als gevolg van de zoektocht naar en de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden ter vervanging van oudere reservoirs op het vasteland. Dit heeft geresulteerd in een toename in het in ontwikkeling en productie brengen van offshore-velden, wat heeft geleid tot een dynamische markt, met per geografische regio Duiker test de kathodische bescherming van een offshore platforrm in het Midden Oosten. 16 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

19 PROFIEL ACTIVITEITEN Onze diensten Waarde voor onze opdrachtgevers Inspectie-, herstel-, vervangingsen onderhoudswerkzaamheden Uitgebreid scala aan inspectie- en ingenieursdiensten in water tot meer dan meter diep. Uitgevoerd door op afstand bestuurbare onderwatervoertuigen (ROVs) vanaf schepen van Fugro, schepen van de opdrachtgever of hun offshore-infrastructuur en / of duikers (tot 300 meter diep). Fugro s in-house mogelijkheden met betrekking tot het technisch ontwerp en de vervaardiging van gespecialiseerde werktuigen verzekeren opdrachtgevers van een geavanceerde one stop shop - dienstverlening. Eenvoudige constructieondersteunings- en installatiediensten Installatie van infrastructuur op de zeebodem zoals pijpleidingen, kabels en verbindingen. Veilige, flexibele en kostenefficiënte oplossingen, waardoor het projectrisico voor de opdrachtgever wordt verminderd. Ondersteuning bij boorwerkzaamheden ROV-ondersteuning gedurende exploratie, voltooing en aanvullende werkzaamheden op de boorlocatie. Biedt real-time-monitoring en interventiediensten bij de boorput, waardoor de veiligheid en effectiviteit van activiteiten wordt gewaarborgd. Onbemand onderwatervaartuig neemt een monster. Fugro s training inzake onbemande onderwatervaartuigen combineert theorie en praktijk, Abu Dhabi. FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG

20 PROFIEL DIVISIE GEOSCIENCE SEISMISCHE GEGEVENSVERZAMELING OP DE ZEEBODEM EN VERKOOP VAN MULTI-CLIENT SEISMISCHE DATA 2014 Omzet (x EUR miljoen) waarvan Seabed waarvan multi-client 76 Aantal medewerkers waarvan Seabed waarvan multi-client 1 De vooraanstaande concurrentiepositie van Seabed Geosolutions is gebaseerd op: De positie als enige onderneming voor gegevensverwerving op de zeebodem die wereldwijd opereert en het volledige pakket van node- en kabeloplossingen aanbiedt. Superieure datakwaliteit in gebieden met obstakels die niet voor schepen met streamers toegankelijk zijn. Via een 60% belang in Seabed Geosolutions, de joint venture met CGG, levert de divisie Geoscience seismische gegevens van hoge kwaliteit voor de ontwikkeling van offshore olie- en gasvelden en verbeterde winning uit bestaande velden. SEABED GEOSOLUTIONS: BELANGRIJKSTE BEDRIJFSMIDDELEN 333 werknemers, 1 centrum voor onderzoek en ontwikkeling, 2 schepen (beide gecharterd), OBN (ocean bottom nodes), 420 km kabels. De divisie verstrekt ook licenties voor het gebruik van wereldwijd verzamelde 2D- en 3D-multi-client seismische data uit een omvangrijke en bibliotheek. SEABED GEOSOLUTIONS: PROFIEL Seabed Geosolutions is op 16 februari 2013 opgericht als joint venture tussen Fugro (60%) en CGG (40%) door samenvoeging van de geofysische dataverzamelingsactiviteiten van Fugro en CGG. De joint venture verwerft geofysische gegevens op de zeebodem aan de hand van diverse visualisatietechnologieën die kunnen worden gebruikt in ondiep water, in gebieden waar obstakels aan de oppervlakte zijn: zoals bestaande infrastructuur, gegevensverwerving via schepen met behulp van zogenaamde streamers belemmeren en in gebieden waar gegevens van bijzonder goede kwaliteit nodig zijn, zoals in complexe subsalt-gebieden. MULTI-CLIENT BIBLIOTHEEK: PROFIEL Wij bieden niet-exclusieve licenties voor het gebruik van onze seismische data uit onze bibliotheek, die ongeveer 1,8 miljoen km 2D-data en meer dan km 3D-data omvat. Deze datasets beslaan zowel gebieden waar al veel offshore ontwikkelingen zijn als onontgonnen gebieden en zijn voor vele regio s over de wereld beschikbaar, met name voor Australië en Noorwegen. Fugro heeft niet-exclusieve marketing- en verkoopovereenkomsten gesloten met CGG (voor het grootste deel van de 3D-bibliotheek) en TGS (voor het grootste deel van de SEABED GEOSOLUTIONS: MARKTPOSITIE Met haar mondiale aanwezigheid is Seabed Geosolutions de grootste dienstverlener op het gebied van geofysische gegevensverwerving op de zeebodem, met het breedste aanbod aan technologie-oplossingen. De markt waarin Seabed Geosolutions opereert, maakt een snelle technologische ontwikkeling door. De markt wordt gekenmerkt door grote contracten, waarvan de voordelen kunnen worden tenietgedaan door de onzekere timing van de opstart van een project. Op lange termijn bestaat er een aanzienlijke kans dat de marktomvang voor deze technologieën zal toenemen, als alternatief voor conventionele gegevensverwerving met behulp van streamers. Plaatsing van sensoren (ocean bottom nodes) op de zeebodem. 18 FUGRO N.V. VERKORT JAARVERSLAG 2014

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 Ondernemingsdoelstelling Technology Creating Value De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC

3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC 3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 Prestatie-indicatoren 6 Risicofactoren 7 Samenvatting resultaten en strategie 10

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 0. Technology Creating Value

J A A R V E R S L A G 2 0 0 0. Technology Creating Value J A A R V E R S L A G 2 0 0 0 Technology Creating Value Hoogtepunten van 2000 2 Bedrijfsprofiel 4 Preadvies van de Raad van Commissarissen 5 Overzicht van 2000 / Invloed op 2001 7 Aandeel houders 8 Operationeel

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Een prestatievol jaar

Een prestatievol jaar Koninklijke DSM N.V. Een prestatievol jaar DSM Profiel DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en industriële

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie