Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA Constan Custers RVO.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA Constan Custers RVO.nl"

Transcriptie

1 Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA 8800 Constan Custers RVO.nl Seminar Aenergie 20 september 2018

2 Inhoud 1. Regelingen t.b.v. huursector STEP uitgeput, begin 2019 RVV Verduurzaming van start FEH, Fonds Energiebesparing Huursector, is gestopt per 1 juli 2018 ISDE t/m december 2020 Regeling Vermindering Verhuurderheffing is gesloten per 1 juli 2018 Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (gemengde VvE s) 2. Ondersteuning aardgasvrije woningbouw 3. Stand van zaken BENG/nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800)

3 Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren - Minister van BZK Uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Doel(groep) Stimuleren energiebesparing sociale huurwoningen van verhuurders Beschikbaar budget 395 miljoen Verleend subsidiebudget 1 sept miljoen

4 STEP, stand van zaken tot 1 september 2018

5

6 De subsidiebedragen i.r.t. de E.I.-verbetering Naar: EI 0,40 EI 0,60 EI 0,80 EI 1,20 EI 1,40 EI 1,80 Van: EI 1,41 1, EI 1,81 2, EI 2,11 2, * EI 2,41 2, * EI >2, *

7 RVV Verduurzaming 1 Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren - Minister van BZK Uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Doel Stimuleren energiebesparing sociale huurwoningen van verhuurders Budget miljoen

8 RVV Verduurzaming 2 Van start vanaf 1 januari 2019 of zo spoedig mogelijk daarna Verhuurders die verhuurdersheffing verschuldigd zijn en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande woningen realiseren (>50 soc. Huurwoningen) Minimaal drie E.I.-klassen verbeteren Na verbetering een E.I. van maximaal 1,40 (label B of beter) 4 categorieën en 4 verschillende tarieven voor heffingsvermindering Fiscaal instrument Jaarlijks budget, bij overschrijding kan budget per kwartaal op nul worden gezet

9 RVV Verduurzaming 3 Categorie Aantal Energie- Indexstappen Heffingsvermindering per woning Minimale investering verhuurder of of of >A++ A++ A+ A B Naar: EI 0,40 EI 0,60 EI 0,80 EI 1,20 EI 1,40 Van: A EI 0,81 1, B EI,121 1, C EI 1,41 1, D EI 1,81 2, E EI 2,11 2, F EI 2,41 2, G EI >2,

10 RVV verduurzaming; Toelichting proces 4 Voorgenomen investering Voorlopige investeringsverklaring Realisatie Definitieve investeringsverklaring Vermindering verhuurderheffing

11 RVV; Regeling Vermindering Verhuurderheffing Regeling komt voort uit het Woonakkoord 1 698,5 miljoen was er beschikbaar. De regelgeving RVV biedt de mogelijkheid om heffingsvermindering-bedragen per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen zijn de heffingsvermindering-bedragen per 1 juli 2018 op 0,00 gezet. Doelstellingen: aanpak woningvoorraad in Rotterdam-Zuid, krimpgebieden en schaarstegebieden sloop/samenvoeging woningen in krimpgebieden verbouw van vastgoed met niet-woonfunctie naar woonfunctie (landelijk) kleinschalige- en grootschalige renovatie nieuwbouw onder en boven de eerste aftoppingsgrens

12 ISDE; Investeringssubsidie duurzame energie 1 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Dhr. Eric Wiebes Minister van EZK Uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Doel Stimuleren van kleine installaties voor duurzame energieproductie Budget miljoen

13 ISDE; Investeringssubsidie duurzame energie 2 Komt voort uit Energieakkoord 2013 en gemeld in Warmtevisie april 2015 Verminderen afhankelijkheid van gas door toename duurzame warmte Tegemoetkoming bij aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels Zowel particulieren als zakelijke gebruikers

14 ISDE; Investeringssubsidie Duurzame Energie Meerjarig 1/1/ 16 31/12/ 20 In milj. beschikbaar, bedragen staan in apparatenlijst ( Tot 1 augustus 2018 zijn er ruim aanvragen ingediend met een subsidieclaim van 49,5 miljoen. Voorwaarden o.a. geldig KvK-nummer voor zakelijke gebruikers In 2018 mogen particulieren tot 6 maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen, zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, waarna ze tot aankoop kunnen overgaan. Aanvrager moet bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. 3

15 ISDE; Investeringssubsidie duurzame energie 4 Voorbeeld lijst warmtepompen

16 TRSHV; Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders 1 Voor wie? Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders die huisvesting voor vergunninghouders willen realiseren Subsidiebudget Per vergunninghouder 6.250,- (max. 15 miljoen per verhuurder per jaar) Totaal beschikbaar bedrag 87,5 miljoen. Per 1 juni 2018 ruim 22,5 miljoen gereserveerd, verstrekt 2,9 miljoen.

17 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Budget 61 miljoen, BZK, uitvoerder RVO.nl Tranches met tussentijdse bijstelmogelijkheden, looptijd tot 31 dec Doelgroepen Individuele eigenaar-bewoners (uitgeput) Verenigingen van Eigenaren, Woonverenigingen of Wooncoöperaties voor bestaande woningbouw

18 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2 Budget tot 31 december 2018 Subsidie voor energieadvies en evt. mjop en evt.procesbegeleiding voor Verenigingen: 2,- miljoen Subsidie voor realiseren van energiebesparende maatregelen aan gebouwen van Verenigingen: 12,- miljoen

19 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Stand van zaken 3 september

20 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Subsidie voor: - energieadvies (zonder besluit) - energieadvies (met positief besluit en evt. procesbegeleiding) - energieadvies en mjop (en evt. procesbegeleiding) 4 Adviesrapport, opgesteld na 1 september 2016 Opgesteld door gecertificeerd bedrijf (BRL 9500, deel 2) Procesbegeleiding door externe adviseur mogelijk Besluit door de vergadering van de eigenaren

21 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Subsidiebedrag energieadvies (zonder besluit tot investeren) (75 %) 5 Aantal koopwoningen binnen vereniging 1 of 2 woningen of 4 woningen 400 meer dan 4 woningen Maximaal subsidiebedrag per extra woning, maximum van Het energieadvies dient aan voorwaarden te voldoen. Met een algemene uitleg over welke maatregelen nodig zouden zijn om het niveau van een zeer energiezuinig pakket of een NOM-woning voor het betreffende gebouw of gebouwen te bereiken.

22 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 6 Subsidiebedrag energieadvies en evt. procesbegeleiding (met besluit tot investeren) (75 %) Aantal koopwoningen binnen vereniging 1 of 2 woningen of 4 woningen meer dan 4 woningen Maximaal subsidiebedrag per extra woning, maximum van Het energieadvies dient aan voorwaarden te voldoen. Met een algemene uitleg over welke maatregelen nodig zouden zijn om het niveau van een zeer energiezuinig pakket of een NOM-woning voor het betreffende gebouw of gebouwen te bereiken.

23 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Subsidiebedrag energieadvies en MJOP en evt. procesbegeleiding (75 %) 7 Aantal koopwoningen binnen vereniging 1 of 2 woningen of 4 woningen meer dan 4 woningen Maximaal subsidiebedrag per extra woning, maximum van Het energieadvies dient aan voorwaarden te voldoen. Met een algemene uitleg over welke maatregelen nodig zouden zijn om het niveau van een zeer energiezuinig pakket of een NOM-woning voor het betreffende gebouw of gebouwen te bereiken.

24 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 8 Uitvoeringstraject Minimaal 2 energiebesparende maatregelen binnen 12 maanden na beschikking uitvoeren Aanvullende energiebesparende maatregelen (optioneel, binnen 12 maanden na beschikking uitvoeren) Een zeer energiezuinig pakket, bonus 4000,- per woning Energieprestatiegarantie; 50 % v. d. afsluitkosten met een maximum van 200,- per woning

25 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 9 Energiebesparende maatregelen (minimaal 2) Maatregel(en) Kwaliteit maatregelen Spouwmuurisolatie Minimale R d -waarde van 1,1 m²k/w Gevelisolatie Minimale R d -waarde van 3,5 m²k/w Dakisolatie of zolder/ vlieringvloer Minimale R d -waarde van 3,5 m²k/w Vloer- en/of bodemisolatie Minimale R d -waarde van 3,5 m²k/w Hoogrendementsglas Maximale U-waarde van 1,2 W/m²K HR ++ glas Triple Glas Maximale U-waarde van 0,8 W/m²K

26 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 10 Aanvullende energiebesparende maatregelen Maatregel(en) Kwaliteit maatregelen isolerende deur U 2,0 W/m²K isolerende kozijnen i.c.m. triple U 1,5 W/m²K glas douchepijp wtw Rendement wtw minimaal 45 % douchegoot wtw of douchebak wtw Rendement wtw minimaal 45 % nieuw aanbrengen van een CO 2 gestuurd ventilatiesysteem nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw waterzijdig inregelen cv energiedisplay of slimme thermostaat Rendement wtw van minimaal 90%

27 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 11 Subsidiebedragen Energiebesparende maatregel Minimale hoeveelheid (m 2 ) Etage Subsidie (euro's/m 2 ) Spouwmuurisolatie 13 5 Binnengevelisolatie Buitengevelisolatie Dakisolatie Gehele oppervlakte 15 Zolder- of vlieringvloerisolatie Gehele oppervlakte 5 Vloerisolatie Gehele oppervlakte 5 Bodemisolatie Gehele oppervlakte 4 Vloer en bodem Gehele oppervlakte 4 HR++ Glas 8 35 Triple Glas 8 45

28 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 12 Subsidiebedragen Aanvullende energiebesparende Kwaliteit maatregelen Subsidie Maatregel(en) isolerende deur U 2,0 100 /m2 isolerende kozijnen i.c.m. U 1,5 triple glas douche pijp wtw Rendement wtw minimaal 45 % 140 douchegoot wtw of douchebak wtw nieuw aanbrengen van een CO 2 gestuurd ventilatiesysteem nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw Rendement wtw minimaal 45 % 300 Rendement wtw van minimaal 90% 45 / m2 glas (evt. i.c.m. CO 2 -sturing) waterzijdig inregelen cv 60 energiedisplay of slimme thermostaat 100

29 Maatregel(en) Geldend voor de gehele woning Kwaliteit maatregelen Isolatie dak ten minste Rc 6,5 [m 2 K/W] gevel ten minste Rc 5,0 [m 2 K/W] Vloer ten minste Rc 4,0 [m 2 K/W] Glas ten hoogste U 0,8 [W/m 2 K] kozijnen en deuren in de gevel ten hoogste U 1,5 [W/m 2 K] eerste keer aanleggen CO 2 - Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 13 Zeer energiezuinig pakket gestuurd ventilatiesysteem eerste keer aanleggen gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw Ventilatie Rendement wtw van minimaal 90% Plus eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen (douche(bak) wtw / waterzijdig inregelen) Qv10 test uitvoeren en rapportage opmaken Luchtdichtheid Qv10 0,4 gerealiseerd

30 Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds (SVn) Laagrentende lening via de Energiebespaarlening goed te combineren met Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Rente 2,6 % looptijd 10 jaar, 3,0 % looptijd 15 jaar VvE minimaal 10 wooneenheden Lening heeft een omvang van minimaal 2.500,- per wooneenheid en maximaal ,- (met een maximum van ,- per appartementsrecht). Uitzonderingen op maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal ,-) en Nul op de Meter (maximaal ,-). Fiona Hamberg (SVn; )

31 Ondersteuning aardgasvrije woningbouw Green Deal Aardgasvrije wijken Programma aardgasvrije wijken (proeftuinen) Innovatietender aardgasloze wijken-woningengebouwen Switchteam Aardgasvrije nieuwbouw

32 BENG: belangrijkste veranderingen 1 3 BENG-indicatoren: BENG 1: in kwh/m2 gebruiksopp.jaar BENG 2: in kwh/m2 gebruiksopp.jaar BENG 3: hernieuwbare energie in % 2 Eenheid kwh/m 2 per jaar 3 Hernieuwbare energie: %

33 Voorgenomen BENG eisen

34 NTA 8800 Nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen Voor nieuwbouw en bestaande bouw September 2018 publicatie Nu uitvoering kostenoptimalisatiestudie 1 januari 2019: nieuwe overheidsgebouwen moeten voldoen aan BENG-eisen (o.b.v. NEN 7120) 1 januari 2020: alle nieuwbouw moet voldoen aan BENG-eisen (o.b.v. NTA 8800)

35 Meer informatie Klantcontact:

36

37 STEP; voorbeeld Antares Renovatieproject 51 woningen Blerick Investeringsprogramma /woning Totale investering Gemiddelde duurzaamheidsinvestering (energetische verb.) per woning Gem. Step-subsidie/woning (23 %) Totale Step-subsidie project

38 STEP per 1 juli 2016, de belangrijkste wijzigingen: - Alle subsidiebedragen zijn verhoogd - Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties met hogere bedragen - Verlaging van minimale renovatie van drie naar twee Energie- Indexklassen in enkele specifieke gevallen - Twee E.I.-klassen minder realiseren dan aangevraagd is acceptabel - De regeling wordt met 1 jaar verlengd, dus 31 december Wijzigingen gelden met terugwerkende kracht - Eenmaal aanvragen is gewijzigd in eenmaal verlenen

39 RVV; Welke investeringen komen in aanmerking? 2

40 RVV; Om welke bedragen gaat het? 3 Investering Minimale investering per woning Vermindering op de verhuurderheffing Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen Sloop van huurwoningen Samenvoeging van huurwoningen Nieuwbouw huurwoningen hoger/gelijk 1 e aftoppingsgrens (Rotterdam Zuid) Nieuwbouw huurwoningen lager dan 1 e aftoppingsgrens (Rotterdam Zuid) Nieuwbouw huurwoningen lager dan 1 e aftoppingsgrens (schaarstegebieden) Nieuwbouw huurwoningen lager dan 1 e aftoppingsgrens (rest van Nederland) Kleinschalige verbouw van huurwoningen Grootschalige verbouw van huurwoningen

41 Voorwaarden TRSHV 2 Woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015 Huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren/gebouwen die zijn verbouwd tot woonvoorziening Woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders Woonvoorziening moet ten minste voldoen aan woonfunctie-eisen in Bouwbesluit 2012 De huisvesting kan bestaan uit meerdere onzelfstandige woningen in een woonvoorziening of uit één zelfstandige woning. Onzelfstandige woningen hebben aparte slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen De huur bij onzelfstandige woonruimte niet hoger dan 147,63 per maand per vergunninghouder en bij zelfstandige woonruimte niet hoger dan 114,54 per maand per vergunninghouder Woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag

42 Indieningstermijn TRSHV 3 De tijdelijke regeling is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021 Looptijd is vijf jaar Het voornemen tot investeren in de woonvoorziening dient uiterlijk 31 december 2018 aangemeld te zijn. Als aan geldende voorwaarden is voldaan, dan krijgt u een verklaring van budgetreservering. De aanvraag voor subsidie kan vervolgens nog tot maximaal twee jaar daarna ingediend worden.

43 Innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken 1 Opdrachtgever EZK & BZK Dhr. Eric Wiebes - Minister van Economische Zaken & Klimaat Mevr. Kajsa Ollongren - Minister van BZK Uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Doel(groep) Doel van deze subsidie is het versnellen van een aardgasvrije gebouwde omgeving Beschikbaar budget 12,8 miljoen

44 Innovatiesubsidie voor aardgasvrije wijken 2 Vanaf 3 april 2018 aan te vragen en voor 11 september h. ingediend zijn Beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen Ontwikkelen van prototypen van innovatieve producten Realisatie in een tijdsbestek van 1 jaar Moet vervolgens grootschalige toepassing en productie van die innovaties snel mogelijk maken De innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging De kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk moet verbeteren. Consortia kunnen een projectidee laten toetsen door RVO.nl en TKI Urban Energy

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl VvE-bijeenkomst gemeente Velsen 18 juni 2018 Constan Custers Hogeschool Inholland Alkmaar: Building Holland 2018 1 Duurzaam en groen. 22-6-2018 Regelingen

Nadere informatie

Financiële overheidssteun voor de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA 8800

Financiële overheidssteun voor de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA 8800 Financiële overheidssteun voor de huursector, aardgasvrije wijken en BENG/NTA 8800 Constan Custers RVO.nl Actualiteitencollege Verduurzaming vastgoedportefeuilles 8 november 2018 Inhoud 1. Regelingen voor

Nadere informatie

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector Constan Custers RVO.nl Bijeenkomst d.d. 14 februari 2017 Subsidies stapelen mag Voorbeeld: van E.I. > 2,7 (G) naar NOM - 9.500 STEP - 2.000 ISDE lucht-waterwarmtepomp

Nadere informatie

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, BENG en NTA 8800

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, BENG en NTA 8800 Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector, BENG en NTA 8800 Constan Custers RVO.nl Inspiratiemiddag INNAX d.d. 12 juni 2018 Inhoud 1. Regelingen t.b.v. huursector Gewijzigde STEP per 1 juli 2016 (BZK)

Nadere informatie

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit. RVO.nl. VvE-bijeenkomst Haarlem Dinsdag 25 juni Constan Custers. RVO.

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit. RVO.nl. VvE-bijeenkomst Haarlem Dinsdag 25 juni Constan Custers. RVO. Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl VvE-bijeenkomst Haarlem Dinsdag 25 juni 2019 Constan Custers RVO.nl 06-25068342 Hogeschool Inholland Alkmaar: Building Holland 2018 1 Duurzaam en groen.

Nadere informatie

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector

Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector Financiële overheidssteun t.b.v. de huursector Constan Custers RVO.nl Bijeenkomst d.d. 10 november 2016 Subsidies stapelen mag Voorbeeld: van E.I. > 2,7 (G) naar NOM - 9.500 STEP - 2.000 ISDE lucht-waterwarmtepomp

Nadere informatie

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl VvE-voorlichtingsbijeenkomst Bloemendaal 25 februari 2019 Constan Custers Hogeschool Inholland Alkmaar: Building Holland 2018 1 Duurzaam en groen.

Nadere informatie

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl

Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl Financiële overheidssteun voor V.v.E. s vanuit RVO.nl Renovatiebeurs Brabanthallen Den Bosch Donderdag 16 mei 2019 Constan Custers Hogeschool Inholland Alkmaar: Building Holland 2018 1 Duurzaam en groen.

Nadere informatie

Financiering van verduurzaming

Financiering van verduurzaming Financiering van verduurzaming Maarten de Bruijn - gemeente Amsterdam Constan Custers - RVO Fiona Hamberg Nationaal Energiebespaarfonds Financiering verduurzaming Subsidie? Hoe het overige deel te financieren?

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Energie en duurzaamheid Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Klik Directeur om Organisatie de titelstijl en Public van Affairs het Stichting VvE Belang model te bewerken ing.

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68352 15 december 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 december 2016, nr. 2016-0000777438, houdende

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door

wordt mede mogelijk gemaakt door Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per 01-01-2019.] Geldend van 01-03-2017 t/m 14-03-2017 De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdelen c,

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door:

wordt mede mogelijk gemaakt door: Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

Landelijke subsidieregelingen

Landelijke subsidieregelingen Landelijke subsidieregelingen energiebesparing en duurzame energie particuliere woningbouw Melissa Ernst Energieservicepunt Zeeland Inhoud van de presentatie 1. Energieservicepunt Zeeland 2. Subsidieregeling

Nadere informatie

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw 01-04-2019 Ambitie fonds Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw Verstrekken Energiebespaarlening aan eigenaren/bewoners en VvE s tegen een lage rente zonder afsluitkosten Wat

Nadere informatie

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Programma Tijd Onderwerp Spreker 19.45 u Welkom Sanne Meelker (gemeente Wageningen) 19.55 u Kennismaken:

Nadere informatie

Dinsdag 25 juni 2019

Dinsdag 25 juni 2019 Dinsdag 25 juni 2019 Hoe werken we binnen het fonds Fondsmanagement Accountmanager VvE Accountmanager Kredietacceptatiekredietbeheer Intern accountmanager Extern accountmanager Ambitie fonds Toegankelijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VvE s. Oegstgeest 1 april 2019

Informatiebijeenkomst VvE s. Oegstgeest 1 april 2019 Informatiebijeenkomst VvE s Oegstgeest 1 april 2019 Klik om de titelstijl van het model te bewerken ing. J.J. (Jacco) van de Sandt Energie- en bouwkundig adviseur Stichting VvE Belang VVE ELLEN, ASSEN

Nadere informatie

Deelsessie Duurzaam Onderhoud. 26 juni 2019 Wijchen en Druten

Deelsessie Duurzaam Onderhoud. 26 juni 2019 Wijchen en Druten Deelsessie Duurzaam Onderhoud 26 juni 2019 Wijchen en Druten Regulier vs. duurzaam onderhoud Regulier: Instandhouden Duurzaam: Verbeteren Duurzaam Onderhoud Voor- en nadelen - Maandelijkse bijdrage + Waarde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45219 1 september 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende

Nadere informatie

Is uw VvE toekomstbestendig?

Is uw VvE toekomstbestendig? Is uw VvE toekomstbestendig? Ing. G.B. (Gerard) Groenendijk RT Bouwkundig adviseur Register taxateur Klik om de titelstijl van het model te bewerken VvE Belang Is uw VvE toekomstbestendig? Uit welk bouwjaar

Nadere informatie

Verenigingen van eigenaren

Verenigingen van eigenaren Verduurzaming van complexen combineren met onderhoud Verenigingen van eigenaren Isabelle Sternheim www.vveduurzaamheidsloket.nl www.duurzaamenergieloket.nl 2013 en 2014 Eerste aanzet om VvE s in Haarlem

Nadere informatie

Subsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie duurzame energie (ISDE) Subsidie duurzame energie (ISDE) 27 september Jan Iepsma (RVO) www.rvo.nl/isde ka@rvo.nl Subsidie duurzame energie Waarom? Daarom! 2 Hernieuwbare energie En hoe doen we het? 3 Stimuleren realisatie duurzame

Nadere informatie

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw 15-04-2019 Ambitie fonds Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw Verstrekken Energiebespaarlening aan eigenaren/bewoners en VvE s tegen een lage rente zonder afsluitkosten Wat

Nadere informatie

Hoe investeer ik slim? Regel het op Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Hoe investeer ik slim? Regel het op   Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Hoe investeer ik slim? Regel het op www.energiebespaarlening.nl Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Overzicht subsidies. Energy Innovation First

Overzicht subsidies. Energy Innovation First Overzicht subsidies Energy Innovation First Spaarpomp De vervanger voor de MV-box De Inventum Spaarpomp haalt warmte uit de af te voeren binnenlucht. Vervolgens wordt deze warmte terug geleverd aan de

Nadere informatie

Overzicht subsidies. Energy Innovation First

Overzicht subsidies. Energy Innovation First Overzicht subsidies Energy Innovation First Ecolution Solo Ecolution Solo Hybride (in combinatie met hr-ketel) De Ecolution Solo in combinatie met de hr-ketel noemen wij een hybride installatie. De Ecolution

Nadere informatie

Foto s als bewijslast - Subsidie energiebesparing eigen huis

Foto s als bewijslast - Subsidie energiebesparing eigen huis Foto s als bewijslast - Subsidie energiebesparing eigen huis Hoe moeten de foto s eruitzien? Om een aanvraag voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) in te kunnen dienen, moet het bouwbedrijf

Nadere informatie

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot diverse toezeggingen op het gebied van energiebesparing.

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot diverse toezeggingen op het gebied van energiebesparing. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN

Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN Welkom VvE s uit Gemeente Emmen EEN INITIATIEF VAN Informatiebijeenkomst Zonnepanelen voor VvE s 27 november 2018 Even voorstellen Jan Cullens, VvE Zonnecoach De VvE Zonnecoach geeft uw VvE energie Nut

Nadere informatie

ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak. Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015

ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak. Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015 ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015 Waarom isoleren? Investering in: - Comfort - Lagere energierekening - Toekomstwaarde van de woning

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Informatieavond verduurzaming VvE s. 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal

Informatieavond verduurzaming VvE s. 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal Informatieavond verduurzaming VvE s 25 juni 2019 Gemeente Berg en Dal Kennismaking Bart van de Velde Annabel van Zante VvE Energieloket Gelderland Ondersteunt alle Gelderse VvE s Helpt bij vraagstukken

Nadere informatie

Route kaart naar aardgasvrij

Route kaart naar aardgasvrij Route kaart naar aardgasvrij Aanpak en benadering Bewoner/eigenaar: Comfort / gezondheid Lagere woonlasten Waarde / toekomst Maatregelen: Isolatie en ventilatie Installatie Duurzame energie No-Regret 2

Nadere informatie

Energie besparen is verleidelijk

Energie besparen is verleidelijk Energie besparen is verleidelijk Wie / wat is Energie Actief Soest (EAS)? 14 maart 2019 EAS en Groene Kerk - Emmakerk 1 Energie Actief Soest Ontstaan in 2011 / 2012 met Zonaanbidders Burgerinitiatief bestaat

Nadere informatie

Aanmelden voor gewijzigde RVV mogelijk vanaf 1 april 2017

Aanmelden voor gewijzigde RVV mogelijk vanaf 1 april 2017 Aanmelden voor gewijzigde RVV mogelijk vanaf 1 april 2017 Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie

Nadere informatie

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Aangeboden door: Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Rob Timmermans MFP Het klimaatakkoord Is het van belang hoe jouw klant denkt over het klimaatakkoord? De meeste

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING BEZIG MET EEN KOOPHUIS EN HYPOTHEEK? OF AAN HET KLUSSEN EN VERBOUWEN? 8 redenen om te starten met energiebesparing: Je hebt direct lagere energiekosten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017; De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017; overwegende dat burgemeester en wethouders vanuit het programma "Volwaardig meedoen"

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Hoe investeer ik slim? Regel het op Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Hoe investeer ik slim? Regel het op   Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Hoe investeer ik slim? Regel het op www.energiebespaarlening.nl Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl Goed geld terug Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken gagoed.nl Goed voor je woning, goed voor jou. Want naast een verlaagde energierekening en verbeterd wooncomfort, verhoog je

Nadere informatie

Wetsvoorstel met wijzigingen in de verhuurderheffing aangenomen in de Tweede Kamer

Wetsvoorstel met wijzigingen in de verhuurderheffing aangenomen in de Tweede Kamer Factsheet Wetsvoorstel met wijzigingen in de verhuurderheffing aangenomen in de Tweede Kamer Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl

Goed geld terug. Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken. gagoed.nl Goed geld terug Financiële hulpmiddelen om je woning energiezuiniger te maken gagoed.nl Goed voor je woning, goed voor jou. Want naast een verlaagde energierekening en verbeterd wooncomfort, verhoog je

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

VvE Energiebespaarlening. Na0onaal Energiebespaarfonds

VvE Energiebespaarlening. Na0onaal Energiebespaarfonds VvE Energiebespaarlening Na0onaal Energiebespaarfonds Het Na0onaal Energiebespaarfonds Ontstaan: woonakkoord 2013 Doel NEF: het s8muleren van het nemen van energiebesparende maatregelen in bestaande bouw

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen met Waterstage. Product Launch 2017

Duurzaam verwarmen met Waterstage. Product Launch 2017 Duurzaam verwarmen met Waterstage Programma Green Igloo Wet en regelgeving Subsidie en rente tarieven EnMosy voor prestatie garantie Green Igloo Care voor kwaliteitsborging Green Igloo Concept Totaalconcept

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Rapport Monitoring Subsidieregeling energiebesparing eigen huis. Datum Juni 2018 Status Definitief

Rapport Monitoring Subsidieregeling energiebesparing eigen huis. Datum Juni 2018 Status Definitief Rapport Monitoring Subsidieregeling energiebesparing eigen huis Datum Juni 2018 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond 4 2 Samenvatting uitkomsten van de kwantitatieve analyse 5 2.1 Samenvatting

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

Vooruit met energie! 11 energiebesparende maatregelen met voorbeelden.

Vooruit met energie! 11 energiebesparende maatregelen met voorbeelden. Vooruit met energie! 11 energiebesparende maatregelen met voorbeelden www.maakgoudaduurzaam.nl spouwmuur isolatie De groenste energie is energie die je niet gebruikt! Een spouwmuur bestaat uit twee muurdelen

Nadere informatie

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Duurzaamheidsfonds Amstelveen Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Hoera, 1 jaar! De oogst van het eerste jaar: 9 goedgekeurde aanvragen voor subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken, ter waarde

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Subsidieaanvraag pelletkachel particulieren Stappenplan voor het aanvragen van subsidie pelletkachels (ISDE)

Subsidieaanvraag pelletkachel particulieren Stappenplan voor het aanvragen van subsidie pelletkachels (ISDE) Subsidieaanvraag pelletkachel particulieren Stappenplan voor het aanvragen van subsidie pelletkachels (ISDE) Investeringssubsidie duurzame energie Sinds januari van dit jaar verleent de overheid subsidie

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 234 Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele inzake Urgenda-maatregelen)

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR102677_1. Regeling Gemeentelijke energiesubsidie 2011

CVDR. Nr. CVDR102677_1. Regeling Gemeentelijke energiesubsidie 2011 CVDR Officiële uitgave van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Nr. CVDR102677_1 9 januari 2018 Regeling Gemeentelijke energiesubsidie 2011 1. Algemene bepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. duurzame-energielijst:

Nadere informatie

PLUS LEVEN. Wetgeving 2015; epc van 0,4 / Wij reeds energieneutraal in 2015 icm windenergie Wetgeving per : BENG

PLUS LEVEN. Wetgeving 2015; epc van 0,4 / Wij reeds energieneutraal in 2015 icm windenergie Wetgeving per : BENG Wie zijn wij? Wij bouwen met een visie op lange termijn. Fossiele brandstoffen raken op, grondstoffen schaars. Toekomst vraagt om integrale benadering: kijk naar gebieden en veel disciplines hierbij betrekken,

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Eize-Jan Bakker Pieter Nap

Eize-Jan Bakker Pieter Nap Eize-Jan Bakker Pieter Nap Programma: eigenaar-bewoners www.beng2030.nl Door het initiëren en uitvoeren van verschillende projecten/initiatieven op het gebied van verduurzamen, proberen BENG! energie-ambassadeurs

Nadere informatie

Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht. Programma: Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober

Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht. Programma: Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober Aardgasloos wonen! de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht Presentatie in Trefpunt Heeten -- 4 oktober 2018 -- Programma: Even voorstellen Begrippen BENG (2020) Schil Ventileren Anders verwarmen

Nadere informatie

Informatiemarkt verduurzaming VvE s

Informatiemarkt verduurzaming VvE s Programma: Informatiemarkt verduurzaming VvE s 19.30 uur - Kick-off door Toon Curfs van Intrema bv - Voorstellen personeelsleden van Intrema bv - Voorstellen van alle aanwezige bedrijven door Guido Boelaars

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Pag. 1/8 Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Datum: 30 januari 2016 Auteur: Stichting Energieke Regio (www.energiekeregio.nl, info@energiekeregio.nl) Aan deze memo kunnen op geen enkele

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING VERDUURZAMING BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN 2019

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING VERDUURZAMING BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN 2019 BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING VERDUURZAMING BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN 2019 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het van belang is dat particuliere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 12 Besluit van 14 januari 2019 tot wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 in verband met de heffingsvermindering voor

Nadere informatie

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw

Ambitie fonds. Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw Ambitie fonds Toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw Verstrekken Energiebespaarlening aan eigenaren/bewoners en VvE s tegen een lage rente zonder afsluitkosten Stand van het

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

2 juli VVE de Wetering

2 juli VVE de Wetering 2 juli VVE de Wetering SEINENERGIE VOOR duurzame ontwikkeling Presentatie 2 juli Vanavond wordt er geen besluit genomen voor een opdracht tot uitvoering. Er wordt een toelichting gegeven over de begroting.

Nadere informatie

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur.

kwaliteit dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur. Versie 6-10-2016 Energiebesparende maatregelen voor VvE s Hieronder vindt u een overzicht van de energiebesparende maatregelen die u kunt financieren met de VvE Energiebespaarlening. U leest ook aan welke

Nadere informatie

3. Verduurzaming van onze woningen: hoe praktisch aan te pakken?

3. Verduurzaming van onze woningen: hoe praktisch aan te pakken? 3. Verduurzaming van onze woningen: hoe praktisch aan te pakken? JOOST WENTINK, EIZE-JAN BAKKER EN LUC JONKER 15 april 2019 Jaarvergadering Bewonersvereniging Bilthoven-Noord 1 INHOUD 7 STAPPEN ENERGIESCAN,

Nadere informatie

Eize-Jan Bakker Pieter Nap

Eize-Jan Bakker Pieter Nap Eize-Jan Bakker Pieter Nap Wie is BENG www.beng2030.nl Energiecoöperatie BENG! is in juli 2013 opgericht en groeit sindsdien gestaag. We hebben inmiddels meer dan 300 leden en 20 bedrijfsleden. De doelstelling

Nadere informatie

MESSAGE HOUSE ENERGIE BESPAREN DOE JE NU CAMPAGNE FLIGHT 3_JAN/FEBR Finale versie Januari 2018

MESSAGE HOUSE ENERGIE BESPAREN DOE JE NU CAMPAGNE FLIGHT 3_JAN/FEBR Finale versie Januari 2018 MESSAGE HOUSE ENERGIE BESPAREN DOE JE NU CAMPAGNE FLIGHT 3_JAN/FEBR 2018 Finale versie Januari 2018 Message house Dit message house helpt u bij het vertellen van de campagneboodschap naar uw klanten en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13613 16 maart 2018 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2018, nr. 2018-0000128591,

Nadere informatie

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011)

Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 101 Naam Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (2011) Publicatiedatum 19 oktober 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Gevelisolatie in vijf stappen

Gevelisolatie in vijf stappen Gevelisolatie in vijf stappen Gevelisolatie in vijf stappen Het isoleren van de muren of gevel van uw huis is een slimme investering. Gevelisolatie levert u namelijk een energiezuinig én comfortabel huis

Nadere informatie

ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016

ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Datum: 30 januari 2016 Auteur: Stichting Energieke Regio (www.energiekeregio.nl, info@energiekeregio.nl) Aan deze memo kunnen op geen enkele wijze

Nadere informatie

Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen

Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen Hans Dekker en Mark Dukers Programma Rol van de financieel adviseur in verduurzaming rondom wonen Wat zijn de

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Nummer : R Onderwerp : Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017 gemeente Bladel

Nummer : R Onderwerp : Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017 gemeente Bladel Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen lllllillliiilllllilllilllll: Nummer : R2016.132 Onderwerp : Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017 gemeente Bladel Aan de raad Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2016; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2016-85 Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017 Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december

Nadere informatie

Informatieavond verduurzaming VvE s. 11 juni 2019 Gemeente Nijmegen

Informatieavond verduurzaming VvE s. 11 juni 2019 Gemeente Nijmegen Informatieavond verduurzaming VvE s 11 juni 2019 Gemeente Nijmegen Vanavond Kennismaking VvE Energieloket Gelderland Bart van de Velde Energieloket Duurzaam Wonen Plus Jos van der Lint Mogelijkheden verduurzamen

Nadere informatie

Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017

Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017 Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017 ing. G. (Gerard) Groenendijk Klik om de titelstijl van het model te Bouwkundig adviseur en taxateur bewerken Stichting

Nadere informatie

Subsidieregeling huisvesting vergunningshouders

Subsidieregeling huisvesting vergunningshouders Subsidieregeling huisvesting vergunningshouders Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de subsidieregeling Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders die wordt uitgevaardigd

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Behorende bij het raadsbesluit wijziging Stimuleringsregeling Duurzame maatregelen Duurzaamheidsagenda

Behorende bij het raadsbesluit wijziging Stimuleringsregeling Duurzame maatregelen Duurzaamheidsagenda BIJLAGE Behorende bij het raadsbesluit wijziging Stimuleringsregeling Duurzame maatregelen Duurzaamheidsagenda 2016-2020 In de bestaande tekst zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie