Jaaroverzicht Krediet in menselijk perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2010. Krediet in menselijk perspectief"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2010 Krediet in menselijk perspectief

2 Jaaroverzicht 2010 Voorwoord: de mens staat centraal 3 Inzicht voor klant en consument 4 Kerncijfers 6 De klant centraal 8 Voortdurend verbeteren 9 De kracht van BKR: betrouwbare en objectieve informatie 10 Digitaler, dus makkelijker 14 Toekomstvaste infrastructuur 14 Transparant, ook met cijfers 15 Geografische spreiding 16 Persoonlijk leed voorkomen 16 Adviesrapporten 16 Interne ontwikkelingen 17 Bestuursmodel vernieuwd 18 In vertrouwde handen 19 C o l o f o n Grafische vormgeving Puntwee, Elst Fotografie Paul Lagro Fotografie, Oosterbeek istockphoto Druk Spijker Drukkerij, Buren Teksten BKR en Tekstschrijvers.nl, Rotterdam en Nijmegen Deze publicatie is zuiver informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met vragen over deze brochure kunt u terecht bij de afdeling Communicatie: B K R J A A R O V E R Z I C H T

3 voorwoord De mens staat centraal Krediet in menselijk perspectief is het thema van ons jaaroverzicht Bij financiële dienstverlening gaat het niet alleen over cijfers, maar vooral over de mensen achter die cijfers. Hoe je het wendt of keert; de consument hoort centraal te staan. Om eerlijk te zijn, denk ik dat BKR de afgelopen jaren vooral op de interne bedrijfsvoering heeft gefocust. Natuurlijk hebben we onze klanten (deelnemers en afnemers) en consumenten voldoende dienstverlening geboden. Maar toch knaagt de vraag of we vooral de consument wel voldoende aandacht hebben gegeven in termen van service en gemak. Ik zou dit niet durven schrijven als we niet vorig jaar al een forse koerswijziging hadden ingezet. En gelukkig zijn veel zaken binnen onze organisatie daadwerkelijk veranderd. Dit veranderingsproces is ingezet en mogelijk gemaakt door onze medewerkers. Ook op deze plaats wil ik hen daarom bedanken voor hun loyaliteit en flexibiliteit. Dankbaar ben ik ook voor de uitstekende band die BKR met haar klanten heeft. In 2010 bleek dit onder andere uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. We kregen hiervoor zelfs een nominatie. En ook dat motiveert om nog harder aan verbeteringen te werken. Een domper die ik niet onbenoemd wil laten, is het vertrek van onze telecomklanten. Vervelend natuurlijk voor BKR en andere klanten, maar vooral een tegenslag in het terugdringen van de almaar toenemende schuldenproblematiek. De mens centraal geldt in hoge mate voor onze activiteiten richting consument en maatschappij. In 2010 zijn we actief gaan communiceren over onze kredietstatistieken en dat blijven we doen. Vanuit ons maatschappelijke doel om de schuldenproblematiek terug te dringen, is het van groot belang om onze feiten en inzichten breed te delen. Vooruitkijkend naar 2011 gaan we het consumenteninzicht vergroten met Mijn BKR. Ons doel is iedereen via internet inzage te bieden in zijn of haar persoonlijke gegevens bij BKR. De mens daadwerkelijk centraal stellen en inzicht bieden, zijn de ingrediënten om invulling te geven aan onze missie: overkreditering bij de consument en financiële risico s voor onze klanten beperken. Twee memorabele momenten in 2010 waren wat mij betreft de eerste BKR Deelnemerdag en de livegang van BKR Online. In oktober ontmoetten we vele klanten persoonlijk (de mens achter de cijfers!). En met BKR Online hebben we een flinke inhaalslag gemaakt. Ook hiervoor ontvingen we overigens een nominatie voor de meest klantgerichte applicatie van Iets om trots op te zijn. Tiel, 27 april 2011 Peter W. van den Bosch Algemeen directeur BKR JAAROVERZICHT

4 Inzicht voor klant en consument Bij BKR aangesloten organisaties registreren afgesloten kredietcontracten in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Per 1 januari 2011 stonden hierin 9,2 miljoen consumenten. Ruim 93% van deze consumenten is positief geregistreerd. Dat betekent dat zij een kredietverplichting zijn aangegaan en de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen keurig nakomen. Dat schept vertrouwen tussen financiële dienstverlener en consument. Klanten BKR is in 1965 opgericht door het financiële bedrijfsleven. De stijgende welvaart en toenemende kredietverlening maakten het noodzakelijk om kredieten te gaan registreren. Met als doel het voorkomen van overkreditering bij consumenten. Financiële dienstverleners hebben een wettelijke zorgplicht. Voordat zij een krediet verstrekken, moeten zij bij BKR toetsen welke financiële verplichtingen er in het CKI vermeld staan. Onder andere op basis van deze gegevens bepaalt de financiële dienstverlener of het verantwoord is het gevraagde krediet te verstrekken. consumenten Consumenten kunnen bij BKR hun eigen gegevens inzien door bij de bank een inzageformulier in te vullen. Na betaling van 4,95 ontvangen zij hun gegevens per post thuis. Om het inzicht voor de consument te vergroten, start BKR begin 2011 met een project om consumenten digitaal inzage te laten doen. Met als uiteindelijke doel: online inzage via internet vanuit huis mogelijk maken. Helaas mag BKR (nog) geen gebruikmaken van het burgerservicenummer en DigiD. Dit bemoeilijkt het proces om online inzage veilig en klantvriendelijk te realiseren. Met de proef verkennen we alle mogelijkheden. Geschillencommissie Als blijkt dat consumenten onterecht of onjuist in CKI geregistreerd staan, kunnen ze dit laten aanpassen door de kredietverstrekker. Levert dit problemen op, dan kunnen zij een klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. De leden van deze commissie worden benoemd door de rechtbank Amsterdam. In 2010 heeft de geschillencommissie dertien keer een bindend advies uitgesproken. Deze uitspraken zijn gepubliceerd op Maatschappelijk betrokken Uit onze database zijn veel maatschappelijk relevante gegevens te herleiden. Wij noemen dat kredietstatistieken. Het afgelopen jaar hebben we deze voor het eerst gecommuniceerd via persberichten. Bovendien hebben we diverse rapporten samengesteld. Wij willen hiermee onze maatschappelijke rol meer invulling geven en het ontstaan van problematische schulden voorkomen. educatie BKR geeft regelmatig presentaties op hbo- en mboscholen. Bovendien sponsoren we verschillende educatieve projecten. Zo hebben we in 2010 een bijdrage geleverd aan De Geldkoffer, een lespakket voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarnaast sponsort BKR dit jaar het toneelstuk Uitverkocht, gemaakt door KlasseKunst in samenwerking met het Nibud en gericht op scholieren. Onderwerpen die in het toneelstuk aan bod komen, zijn: geld, schulden, sparen, vaste lasten en lenen. Het doel: jongeren leren bewust om te gaan met geld en voorkomen dat zij schulden maken.. Stakeholders Er zijn veel andere organisaties direct of indirect bij onze dienstverlening betrokken. Zo hebben we, naast de contacten met onze klanten, regelmatig overleg met koepelorganisaties, toezichthouders en de overheid. Uiteraard zijn er ook contacten met consumenten- 4 BKR JAAROVERZICHT 2010

5 Door mijn positieve registratie bij BKR kan ik online op afbetaling kopen

6 Jong geleerd is oud gedaan: BKR sponsort projecten waarbij scholieren leren omgaan met geld

7 organisaties en de Begeleidingscommissie Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Maar ook ons netwerk in het buitenland wordt steeds belangrijker. Al deze contacten leveren waardevolle informatie op, waardoor we onze klanten en consumenten steeds beter van dienst kunnen zijn. landelijk informatiesysteem Schulden In LIS willen de initiatiefnemers serieuze betalingsachterstanden op het gebied van huur, energie en sociale diensten vastleggen. BKR is de beoogde uitvoerder van het systeem en betreurt dat er ook in 2010 nog geen groen licht voor LIS is. Zoals ook in ons rapport Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie staat beschreven, is BKR ervan overtuigd dat LIS een onmisbare schakel is om optimaal te kunnen werken aan schuldpreventie. De overheid is voorstander van LIS en er lijkt politiek draagvlak te zijn om LIS een wettelijke basis te geven. De participanten van lis - NVVK: vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren - Stichting Leger des Heils: welzijn- en gezondheidszorg - VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten - Aedes: vereniging van woningcorporaties - Energie-Nederland: vertegenwoordigt energieproducenten, -handelaren en leveringsbedrijven - Thuiswinkel.org - NVB: Nederlandse Vereniging van Banken - VFN: Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Vooralsnog stemt het College bescherming persoonsgegevens echter niet in met het LIS-protocol. Het blijft een afweging tussen de privacybescherming van consumenten met achterstanden en de bescherming van diezelfde consumenten tegen overkreditering en individueel leed. NVB VFN NVVK DNB Bc* SFh Verbond van Verzekeraars Bc* eva Thuiswinkel. org Aanbieders mobiele telefonie** BC* Landelijk Informatiesysteem Schulden Vergadering van Aangeslotenen BKr Raad van Commissarissen ACCIS Consumentenorganisaties GeSchillencoMMiSSie BKr Autoriteit Financiële Markten Nibud Politiek * BC = Begeleidingscommissie College bescherming persoonsgegevens Ministeries ** De aanbieders van mobiele telefonie zijn per 1 januari 2011 gestopt. BKR JAAROVERZICHT

8 Kerncijfers In de onderstaande overzichten vindt u informatie die de ontwikke ling van BKR weergeeft. Zo ziet u de omvang van en het aantal informatieverstrekkingen uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Ook krijgt u inzicht in de ontwikkeling van het medewerkersbestand. De cijfers geven de stand weer op 31 december van het betreffende jaar. Informatieverstrekking aan klanten Aantal raadplegingen CKI (x1.000) Aantal raadplegingen facilitaire producten (x1.000) Aantal raadplegingen in VIS (x1.000) Gemiddeld tarief geautomatiseerd raadplegen CKI (e) ,4 0,3 0,2 0,37 0,33 0,31 0,30 0, , Informatieverstrekking aan consumenten Aantal inzages (x 1.000) 119,2 117,7 112,5 123,7 117,0 Tarief voor inzage ( ) 4,95 4,50 4,50 4,50 4,50 6 BKR JAAROVERZICHT 2010

9 >18 MILJOEN raadplegingen CKI >17,7miljoen geregistreerde kredieten in CKI Omvang CKI (x1.000) Aantal personen waarvan de gegevens zijn verwerkt in het bestand Totaal aantal kredieten Aantal beëindigde kredieten Aantal lopende kredieten Waarvan (%): Aflopend Doorlopend Overig Aflopende kredieten zijn kredieten met een vooraf vastgestelde einddatum. Doorlopende kredieten hebben deze niet. Onder Overig vallen kredieten die door hun kenmerken niet behoren tot aflopende of doorlopende kredieten, zoals een krediet bij een thuiswinkelorganisatie. De daling van het aantal personen in CKI werd veroorzaakt door de bestandsschoning per 31/12/2010 (vertrek telecom aanbieders). Medewerkers Gemiddeld aantal fte s 94,4 85,7 86,1 89,5 87,7 Ziekteverzuim (%) 3,9 5,7 7,1 3,9 5,5 fte staat voor fulltime-equivalent. Dit is het gemiddeld aantal medewerkers omgerekend naar fulltime arbeidsplaatsen. Op 31 december 2010 had BKR in totaal 115 medewerkers in dienst. De stijging van het aantal fte s geeft een vertekend beeld. In 2009 werden openstaande vacatures door ingehuurd personeel ingevuld. B K R J A A R O V E R Z I C H T

10 De klant centraal BKR investeert in de relatie met haar klanten en stakeholders en werkt continu aan het onderhouden en uitbouwen van haar relaties. Met als uiteindelijk doel de klanttevredenheid verder te laten stijgen. Onze accountmanagers zijn gekoppeld aan specifieke klantsegmenten zodat zij optimaal kunnen adviseren. In 2010 is Relatiemanagement kwantitatief en kwalitatief versterkt om meer bezoeken af te kunnen leggen en klantbehoeftes beter te kunnen identificeren. Zo voorzien we in een prettige, transparante en bestendige samenwerkingsvorm. Naast onze accountmanagers kunnen aangesloten organisaties terugvallen op onze binnendienstmedewerkers. Zij zijn telefonisch bereikbaar om eventuele problemen op te lossen. Meten en actie ondernemen In 2010 is met een onafhankelijk onderzoeksbureau een overeenkomst afgesloten om jaarlijks de klanttevredenheid te meten. Zo houden we de vinger aan de pols. Maar we pakken ook de verbeterpunten direct op en geven een duidelijke terugkoppeling op collectief en (indien noodzakelijk) op individueel niveau. Klantkennis ook aanwenden Met de informatie die we uit de contactmomenten en het klanttevredenheidsonderzoek verkrijgen, werken we voortdurend aan verbetering van onze dienstverlening en de ontwikkeling van gewenste aanvullende producten en diensten. Met een nieuw klantvolgsysteem hebben we een middel in handen om het klantbeeld optimaal vast te leggen, zodat we onze klanten adequater van dienst kunnen zijn. nieuwe producten De komende periode gaat BKR actief nieuwe produc ten ontwikkelen. Met het aantrekken van een productmanager begin 2010 zijn in de loop van het jaar de eerste stappen gezet op weg naar modernisering van het assortiment. Uiteraard vormen de klantbehoeftes ook hier het uitgangspunt. Enkele voorbeelden van waar we aan werken: de introductie van een nieuwe scorekaart en toevoeging van insolventie- en kadasterinformatie. Ook het prijsbeleid zal een vernieuwing ondergaan. 8

11 BKR beschermt de financiële dienstverlener én consument: een goede basis voor vertrouwen

12 Ruim 93% van de kredietnemers betaalt keurig op tijd

13 Voortdurend verbeteren In 2010 is veel aandacht besteed aan het (her)inrichten van een betrouwbare en klantgerichte bedrijfsvoering. BKR hanteert als strategische focus Operational Excellence, gericht op het blijven aanbieden van betrouwbare producten en diensten tegen realistische kosten. In de praktijk is het professionaliseren van de bedrijfsvoering vertaald in onder andere procesverbeteringen en correcte vastlegging van processen en werkinstructies. Kwaliteit en toegankelijkheid De kwaliteit van gegevens bepaalt in belangrijke mate de waarde van een database als CKI. Hoewel BKR alleen door klanten aangeleverde data vastlegt, bieden we, naast het beheer, ook toegevoegde waarde om de datakwaliteit te verbeteren. Onder andere door kwaliteitscontroles op aangeleverde data. Afgelopen jaar werd de afdeling Datakwaliteitsmanagement ingericht. Hier wordt actief gewerkt aan verbetering van de datakwaliteit. De komende periode zoeken we ook op dit gebied meer en meer de samenwerking met onze klanten. De toegankelijkheid van CKI is met de livegang van BKR Online aanmerkelijk verbeterd. Een belangrijke stap waar alle klanten baat bij hebben. Voor kleinere organisaties is met name de internetportal een grote vooruitgang. Voor de grotere klanten is de interface met BKR sterk verbeterd, met name op het vlak van gebruiksgemak en controleerbaarheid. optimalisatie betrouwbaarheid 2010 heeft verder in het teken gestaan van een aantal andere projecten en veranderinitiatieven als het gaat om verbetering van service en kwaliteit. Een voorbeeld: extra zekerheid van dienstverlening door een actueel en getest business continuity plan. Dit stelt het calamiteitenteam in noodgevallen in staat de uitgevallen CKI-dienstverlening van BKR vanaf een andere locatie zo snel mogelijk weer te activeren. nieuwe plannen Voor 2011 zijn er verregaande plannen om de service en kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Een concreet voorbeeld op consumentengebied betreft het online inzichtelijk maken van de eigen gegevens via Mijn BKR. Er zal een koppeling tot stand komen met de Gemeentelijke Basisadministratie- Verstrekkingen (GBA-V). Dit levert minder fouten in persoonsgegevens op en onze klanten krijgen sneller de juiste gegevens te zien. BKR JAAROVERZICHT

14 De kracht van BKR: betrouwbare en objectieve informatie Het is onze missie om op objectieve wijze bij te dragen aan het beheersen van krediet- en frauderisico s. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van grote databases met (privacy)gevoelige informatie. Wij doen dit zonder winstoogmerk voor onze klanten, consumenten en de maatschappij als geheel. Omdat BKR transparant werkt, zijn al onze producten en diensten gebaseerd op feitelijke informatie. De gegevens zijn dus altijd objectief en controleerbaar. Dat biedt zekerheid en vertrouwen voor klant en consument. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste producten en diensten en het doel daarvan. Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) CKI is een positief registratiesysteem met informatie over aangegane kredietcontracten en eventuele achterstanden daarop. Ruim 93% van de 9,2 miljoen geregistreerde personen komt zijn of haar betalingsverplichtingen na. Zij staan dus positief geregistreerd. Een beperkt deel (6,6%) heeft moeite met het nakomen van die verplichtingen. Hypotheekgegevens worden in CKI alleen in geval van een betalingsachterstand opgenomen (alleen negatieve registratie). In CKI registreren we persoons- en kredietgegevens. Denk hierbij aan het soort krediet, het kredietbedrag, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele betalingsachterstanden of bijzonderheden. Na beëindiging van het krediet blijven deze gegevens nog vijf jaar bewaard. Deze gegevens helpen onze klanten een verantwoorde afweging te maken als het gaat om kredietverstrekking. Feiten en cijfers In 2010 is CKI ruim 18 miljoen keer door onze klanten geraadpleegd. Dit is een teruggang van 6,8% ten opzichte van de 19,3 miljoen keer in In CKI stonden kredieten, waarvan meer dan 7 miljoen beëindigde contracten. Op 1 januari 2011 stonden in CKI de gegevens van ruim 9 miljoen kredietnemers. Een forse teruggang ten opzichte van Dit komt doordat de telecomaanbieders eind 2010 de samenwerking met BKR hebben beëindigd en deze contracten uit CKI zijn verwijderd. Monitoring en BKR Score Onze klanten willen risico s goed kunnen inschatten en beheersen. Monitoring en BKR Score-producten leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Met Monitoring worden aangesloten organisaties dagelijks actief geïnformeerd over de gewijzigde situatie van hun klanten. De consument kan bijvoorbeeld een nieuwe overeenkomst zijn aangegaan of een betalingsachterstand hebben opgelopen. De BKR Score-producten zijn meer toekomstgericht. Zij bieden onze klanten inzicht in de hoogte van het risico op betalingsproblemen bij lopende of nieuwe overeenkomsten. Met BKR ScoreData leveren we op basis van ons bestand variabelen aan die de klant in een eigen scorekaart kan verwerken. Feiten en cijfers In 2010 hebben we ruim 3,5 miljoen Monitormeldingen verstrekt. Daarnaast hebben onze klanten meer dan 4,6 miljoen keer om een BKR Score verzocht: bijna 26% van alle raadplegingen in CKI ging gepaard met een BKR Score. 10 BKR JAAROVERZICHT 2010

15 BKR onderhoudt de fraudesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Het doel van deze zogenoemde facilitaire producten is in lijn met onze missie: frauderisico s beheersen. Externe Verwijzings Applicatie (EVA) Dit is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Met de informatie van EVA kunnen de leden nagaan of (rechts)personen een frauderisico vormen. >3,5 MILJOEN MONITORMELDINGEN >4,6 MILJOEN BKR SCORES VERSTREKT cki >18 MILJOEN RAADPLEGINGEN >9 MilJoen PerSonen MonitorinG BKr Score- ProDUcten eva >33,8 MILJOEN RAADPLEGINGEN lis in ontwikkeling 8 initiatiefnemers BKr SFh >3,4 MilJoen raadplegingen BKR JAAROVERZICHT

16 internationaal Het systeem geeft alleen aan of de getoetste (rechts-) persoon wel of niet in het fraudesysteem voorkomt. Daarnaast kunnen financiële instellingen checken of (nieuwe) klanten op sanctielijsten van de Europese Unie en de Amerikaanse overheid (OFAC) voorkomen. Deze informatie is van belang, omdat internationale regelgeving verbiedt zaken te doen met personen of organisaties die op deze lijsten voorkomen (in verband met terrorisme- en criminaliteitsbestrijding). rolverdeling De leden van EVA hebben het eigendom en beheer van de gegevens in handen. BKR vervult binnen EVA een faciliterende rol door kennis en infrastructuur beschikbaar te stellen voor het uitwisselen van gegevens tussen leden van de NVB en VFN. Zo dragen we ons steentje bij aan de (internationale) fraudebestrijding. Feiten en cijfers In 2010 waren er 33,8 miljoen raadplegingen van EVA, een stijging ten opzichte van de 31,8 miljoen in Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) Ook voor SFH beheert BKR het fraudepreventiesysteem. Met dit systeem kunnen de bij SFH aangesloten hypotheekverstrekkers fraude en pogingen daartoe in een vroeg stadium signaleren en aan elkaar doorgeven. Zo wordt fraude bij hypotheekaanvragen voorkomen en blijven kosten (veroorzaakt door fraude) beperkt. Het SFH-systeem geeft alleen aan of de gegevens van de bevraagde persoon wel of niet in het systeem voorkomen. Het eigendom en beheer van de gegevens ligt bij SFH. De rol die BKR vervult, is gelijk aan die bij EVA. Feiten en cijfers In 2010 waren er ruim 3,4 miljoen raadplegingen van SFH, nagenoeg net zo veel als in

17 Straks kan iedereen zijn eigen registratie online inzien

18 BKR-registratie helpt de hypotheekverstrekker een goede afweging te maken

19 VIS >14,7 MILJOEN DOCuMENTEN GEREGISTREERD rijbewijzen 8,5 MilJoen GEGEVENS VANuIT 199 LANDEN visum % vng-kaart % 58% verblijfsvergunning % PaSPoorten 5,3 MilJoen 36% Verificatie Informatie Systemen (VIS) Zeker in een wereld die steeds virtueler wordt, is het belangrijk de juiste identiteit van personen vast te stellen. Het verschijnsel identiteitsfraude is in Nederland nog redelijk beperkt, maar steekt wel steeds vaker de kop op. De gevolgen in een voorkomend geval zijn voor consumenten vaak dramatisch. Met VIS informeert BKR het bedrijfsleven en publieke instellingen over gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Met deze gegevens kunnen overheid en bedrijfsleven fraude met ongeldige documenten voorkomen. VIS is een 100% dochteronderneming van BKR. eenvoudig en snel VIS geeft binnen enkele seconden aan of het opgevraagde document wel of niet in de database voorkomt. De informatie uit VIS is afkomstig van drie bronleveranciers: - de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) - het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) - het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Feiten en cijfers Het aantal raadplegingen in VIS in 2010 was (ten opzichte van in 2009). Dit is een daling van 3,4%. vis online Vanaf januari 2011 is VIS ook via een internetapplicatie te raadplegen. Het toetsen van documenten gaat zo sneller en eenvoudiger. Het komende jaar zullen we VIS verder ontwikkelen. Hiermee bieden we meer gemak en snelheid. BKR JAAROVERZICHT

20 Digitaler, dus makkelijker In 2010 werd BKR Online gerealiseerd: een modern platform waar onze klanten via internet kunnen registreren en toetsen. Met de nieuwe klantportal (zakelijk.bkr.nl) bieden we ook vernieuwde webservices en daarmee professionele en moderne dienstverlening. BKR Online vervangt enkele verouderde diensten zoals het faxtoetsen. voordelen Met BKR Online kunnen onze klanten overal en altijd veilig inloggen. Toetsuitslagen zijn nu completer. Waar eerder soms nog telefonisch contact voor aanvullende gegevens noodzakelijk was, ontvangen klanten nu volledige toetsuitslagen. Met het digitale platform is tevens afscheid genomen van veel papier. Toekomstvaste infrastructuur BKR heeft in 2010 de basis gelegd voor een toekomstvaste digitale infrastructuur. Veilige toegang via internet, schaalbaarheid (soepel meegroeien met de ontwikkelingen) en een zeer hoge beschikbaarheid zijn daarmee maximaal gewaarborgd. Handhaving van de continuïteit en de kwaliteit van de BKR dienstverlening en kostenbeheersing staan voorop. altijd beschikbaar Het functioneren van BKR is een basisvoorwaarde voor de financiële dienstverlening in Nederland. Dagelijks verzorgen we immers zo n krediet- en fraudetoetsingen! Zonder BKR geen kredietverstrekking. Daarmee wordt de lat voor onze beschikbaarheid absoluut hoog gelegd. Betrouwbare dienstverlening is voor BKR een must. Ook in 2010 is de beschikbaarheid van onze systemen weer bijzonder hoog geweest. CKI, VIS, EVA en SFH scoorden een gemiddelde beschikbaarheid van 99,775% (de norm is 99,5%). Ook de snelheid waarmee klanten konden toetsen, lag boven de norm. Het is voor ons een uitdaging om de hoge verwachtingen te blijven overtreffen

21 Transparant, ook met cijfers In 2010 is BKR gestart met het uitbrengen van een aantal kredietstatistieken. Maatschappelijk interessante cijfers werden met persberichten wereldkundig gemaakt. Zo geven we meer inzicht in onze gegevens. De ruime belangstelling van de media geeft aan dat deze informatie in een behoefte voorziet. Met onze objectieve cijfers voeden we zo de maatschappelijke discussie over schuldpreventie en leveren we een bijdrage aan het voorkomen van overkreditering bij consumenten. Betalingsgedrag nederlanders op kredietverplichtingen stabiliseert Het aantal bij BKR geregistreerde Nederlanders met een betalingsprobleem stabiliseert. Van de 11,8 miljoen kredietnemers heeft momenteel 6,6% moeite met het voldoen aan betalingsafspraken. Dat blijkt uit gegevens van BKR. Zo luidde het intro van het eerste persbericht over de CKI-cijfers (november 2010). het stapelrisico Ruim 6% van de bij BKR geregistreerde kredietnemers heeft actuele betalingsachterstanden. Onderstaande grafiek uit het persbericht van december 2010 laat zien dat er een duidelijk verband is tussen het aantal lopende contracten per persoon en de kans op betalingsproblemen (het zogenaamde stapelrisico). Percentage kredietnemers met betalingsproblemen ontwikkeling betalingsproblemen 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Periode relatie tussen aantal lopende contracten en betalingsproblemen relatief aantal kredietnemers 75% 50% 25% 0% aantal lopende contracten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Percentage kredietnemers met een betalingsprobleem BKR JAAROVERZICHT

22 Geografische spreiding Informatie uit CKI kan ook gekoppeld worden aan geografische ligging. De figuur geeft een beeld van de geografische verdeling van betalingsproblemen in Nederland. Uit deze kaart blijkt dat de betalingsproblemen groter zijn in de grote steden, Oost-Groningen, Drenthe, Twente, Zuid-Limburg en Flevoland. Deze gebieden zijn donkerrood van kleur. Persoonlijk leed voorkomen In Nederland is sprake van een toenemende schuldenproblematiek. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW spreekt van 1,9 miljoen huishoudens (26,8% van het totaal aantal huishoudens) met een betalingsachterstand huishoudens (9,9%) hebben zelfs problematische schulden. Er zijn dus veel meer betalingsachterstanden dan bij BKR geregistreerd. Deze achterstanden zijn voor kredietverstrekkers onzichtbaar. Kredietverstrekkers doen er alles aan om op verantwoorde wijze krediet te verstrekken. Het ontbreekt hen echter aan zicht op niet krediet gerelateerde betalingsachterstanden. BKR pleit er daarom voor om ook betalingsachterstanden in andere sectoren inzichtelijk te maken. Hiermee kan veel persoonlijk leed worden voorkomen. 7,1 miljoen nederlandse huishoudens in 2010, waarvan: Slechts achterstandsregistraties bij BKR met problematische schulden 1,9 miljoen met betalingsachterstanden Betalingsproblemen per regio per 1 januari 2011 Legenda < 4% 4% - 6% 6% - 8% 8% - 10% >= 10% Adviesrapporten Belang telecomachterstanden In overleg tussen BKR en vertegenwoordigers van de NVB, VFN en de telecomaanbieders werd in 2010 onderzoek gedaan naar het belang van het registreren van informatie over telecomcontracten in CKI. Wat bleek? Wie een achterstand heeft op een telecomcontract, heeft twaalf keer zo veel kans om opnieuw in de financiële problemen te geraken. De hoogte van de achterstand doet er daarbij minder toe. armoede in nederland In december 2010 bracht BKR een rapport over armoede in Nederland uit met de titel Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie. Hiermee werd gewezen op de noodzaak van schuldpreventie door uitbreiding van schuldenregistratie. BKR wil hierbij een voortrekkersrol vervullen en zo invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Beide rapporten kunt u op vinden. 16 BKR JAAROVERZICHT 2010

23 Inzicht is wijsheid! BKR geeft financieel inzicht

24 Schuldpreventie voorkomt schuldhulpverlening. Nu en straks!

25 Interne ontwikkelingen ziekteverzuim daalt BKR had in 2010 veel aandacht voor het terugdringen van ziekteverzuim. Het gemiddelde percentage is van 5,7% in 2009 gedaald naar 3,9%. Het verzuim bij BKR is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dat is in 2010 gedaald van 4,3% naar 3,8%. Performance management ingevoerd In 2010 heeft BKR performance management ingevoerd. Hieronder wordt verstaan het vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen en in aansluiting hierop individuele resultaatafspraken maken met de medewerkers om een bijdrage te leveren aan de strategie. Ondanks enige gewenning zijn de resultaten positief en kunnen medewerkers nu ook variabel beloond worden. Bezetting licht gestegen De totale vaste bezetting is met 4,5% gegroeid. In fte s komt dit neer op een groei van 4,1%. Eind 2010 werkten er 115 medewerkers bij BKR. BKr academie gestart In 2010 is veel aandacht besteed aan training en opleiding. Afgelopen jaar zijn we, naast de specifieke opleidingen, de online BKR Academie gestart, waarmee iedere medewerker toegang heeft tot een ruim aanbod aan opleidingen. BKR JAAROVERZICHT

26 Bestuursmodel vernieuwd Met ingang van 3 januari 2011 is er een nieuwe bestuursstructuur. BKR kan hierdoor slagvaardiger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en andere veranderende in- en externe omgevingsfactoren. taakverdeling In de nieuwe structuur worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld over drie organen: de Vergadering van Aangeslotenen, de Raad van Commissarissen en de directie. De bevoegdheidsverdeling tussen de organen is in de statuten vastgelegd en verder onderbouwd met het Reglement goed bestuur. De taak van de Vergadering van Aangeslotenen is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van de Vergadering van Aandeelhouders bij een vennootschap. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie. De Compliance- en Auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen op het gebied van ondernemingsrisicomanagement. De bestuursverantwoordelijkheid ligt vanaf nu bij de directie die daardoor binnen de statutaire grenzen een groter mandaat krijgt. ondernemingsraad Het afgelopen jaar heeft de Ondernemingsraad een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van BKR, onder meer door advies uit te brengen over de voorgestelde bestuursstructuur en het ondernemingsrisicomanagement. Bovendien werd ingestemd met de invoer van een nieuwe beoordelings- en beloningssystematiek en de invoering van performance management. Situatie t/m 2010 Situatie vanaf 2011 Algemeen Bestuur Commissie van Toezicht Vergadering van Aangeslotenen Dagelijks Bestuur Raad van Commissarissen Compliance- en Auditcommissie Directie Directie 18 BKR JAAROVERZICHT 2010

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Grote kans dat dit ook voor u geldt. Wat weet BKR eigenlijk, wat doet BKR met die informatie en wie kan de informatie inzien?

Nadere informatie

Een heldere blik Jaaroverzicht 2013

Een heldere blik Jaaroverzicht 2013 Een heldere blik Jaaroverzicht 2013 bkr.nl Inhoud 1 Over BKR 3 2 Consumenten 4 Onze visie 4 mijnbkr 5 Officiële BKR Verklaring 5 Voordeel van een BKR-registratie 5 Belonen goed betaalgedrag 5 Klantcontactcentrum

Nadere informatie

Armoede in Nederland. Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie

Armoede in Nederland. Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie Armoede in Nederland Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie Tiel, 30 december 2010 1 1. Inleiding De schuldenproblematiek neemt toe. Dit ondanks het feit dat de overheid de afgelopen jaren honderden

Nadere informatie

Private lease. maart 2015. bkr.nl

Private lease. maart 2015. bkr.nl Private lease maart 2015 BKR pleit voor bescherming van consumenten 2 Private lease, het leasen van een auto door een particulier, is in opkomst en wint snel aan populariteit. Deze ontwikkeling is voor

Nadere informatie

Wat doet BKR Score? bkr.nl

Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten die u op dit moment heeft lopen of die u de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. Wij verstrekken die

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gemeenschappelijk belang

Jaarverslag 2008. Gemeenschappelijk belang Jaarverslag 2008 Gemeenschappelijk belang In t kort >21miljoen raadplegingen CKI >10 miljoen raadplegingen VIS Onderverdeling kredieten in CKI (in %) 6 Verificatie Informatie Systemen (in %) 3 3 2 64 Totaal

Nadere informatie

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl Wat doet Stichting BKR voor mij? Goed bekeken! Stichting BKR registreert op onafhankelijke, objectieve wijze financiële verplichtingen van consumenten met als doel kredietrisico s en probleemschulden te

Nadere informatie

DDMA DataQuality Debat Balanceren op de grens Ellen Hoving (FPLC) 1 juni 2010, TNT Den Haag. www.ddma.nl

DDMA DataQuality Debat Balanceren op de grens Ellen Hoving (FPLC) 1 juni 2010, TNT Den Haag. www.ddma.nl Event: Thema: Spreker: Datum: DDMA DataQuality Debat Balanceren op de grens Ellen Hoving (FPLC) 1 juni 2010, TNT Den Haag www.ddma.nl LIS: datakwaliteit een brug te ver Ellen Hoving Landelijk Informatiesysteem

Nadere informatie

Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag

Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag bkr.nl Inhoud Maatschappelijk Goed bekeken 3 Bijdrage aan economische groei 3 Maatschappelijke kosten 3 Meer inzicht noodzakelijk 3 Aanpak bij de voordeur 3 Samenwerking

Nadere informatie

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer,

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer, Datum 13 juli 2015 Ons kenmerk 20150607 Brief wijzigingen CKI Pagina 1 van 6 Contactpersoon Vanessa Vijn Aan alle CKI deelnemers Onderwerp Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI Beste lezer,

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 31 maart 2010 Betreft Quick Scan LIS. Geachte voorzitter,

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 31 maart 2010 Betreft Quick Scan LIS. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken

jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken inhoudsopgave jaarverslag 2009 voorwoord 2 profiel BKr 4 Kerncijfers 2009 6 producten en diensten 8 vis 14 Klantgroepen 18 stakeholders 22 organisatie

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Datum 14 september 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR'

Datum 14 september 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR' > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007.

In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007. Beste VDAB-leden en belangstellenden, In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007. VDAB studiedag

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie

Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.3.22 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0809-945 Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie bronnen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG FM 2005-02744 M

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG FM 2005-02744 M Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Ons kenmerk Onderwerp FM 2005-02744 M Extra maatregelen ter verdere voorkoming overkreditering

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening

Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening Het wettelijk stelsel van kredietregistratie en de toepassing hiervan door kredietverleners, toezichthouders en andere betrokkenen speelt een belangrijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 127 Besluit van 6 maart 2009 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de systematische

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Hypotheken: Succesvol beheer vergt doorlopende aandacht

Hypotheken: Succesvol beheer vergt doorlopende aandacht Hypotheken: Succesvol beheer vergt doorlopende aandacht Nederland telt ruim 3,5 miljoen woningen die geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd met een hypothecair krediet. Een groot deel van de Nederlandse

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden?

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop in 2 subteams Subteam 1: onder leiding van Marije: over welke data wil een gemeente beschikken om met vroegsignalering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht

Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht MR. A.C.D. EvERs De teugels rond de hypotheekverstrekking zijn de laatste jaren flink aangetrokken. Zo is de bank bij iedere hypotheekaanvraag

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Privacy & Cookieregelement

Privacy & Cookieregelement Privacy & Cookieregelement SNS EN UW PRIVACY Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT BETAALPLAN ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN.

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V.

VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V. VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEMEN B.V. AANVULLEND REGLEMENT VERIFICATIE INFORMATIE SYSTEEM INZAKE BPR GEGEVENS Mei 2003 Uitgave: Verificatie Informatie Systemen B.V. Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel Datum: mei

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 16.08 d.d. 3 augustus 2016 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. K.D. van Ringen, mr. A.H.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA den Haag Kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 Aanleiding Op 24 september 2004 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

U heeft contact gezocht met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake het navolgende.

U heeft contact gezocht met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake het navolgende. = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Stichting Landelijk Informatiesysteem

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG DS FINANCIAL SOLUTION DS FINANCIAL SOLUTION helpt u graag op weg U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één

Nadere informatie

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 14.12 d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H.

Nadere informatie